COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ NE (CBS) GĠRĠġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ NE (CBS) GĠRĠġ"

Transkript

1 COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ NE (CBS) GĠRĠġ

2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1. CBS ye GİRİŞ 1.1. Bilgi sistemleri 1.2. Coğrafi bilgi ve CBS 1.3. CBS nedir 1.4. CBS bileşenleri 1.5. CBS uygulamaları 1.6. CBS nin faydaları 1.7. CBS için harcamalar

3 Bilgi Sistemi Bilgi Teknolojisi Coğrafi Bilgi CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

4 1.1. Bilgi Sistemi Nedir? Veri ve bilgilerin sistemli şekilde Toplanması Depolanması İşlenmesi Anlamlandırılması için oluşturulmuş sistemlere bilgi sistemi denir.

5 1.1. Bilgi Sistemi Nedir? Bilgi çağında veri ve dolayısıyla bilgi giderek artmaktadır. Gün geçtikçe artan bilginin etkin, kolay ve verimli kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç bilgi sistemlerinin geliştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır.

6 1.1. Bilgi sistemleri Bilgi sistemleri: - Karmaşık olgu ve olayları anlamak - Problemleri analiz etmek ve çözmek - Karar verme sürecini etkinleştirmek Amaçlarına hizmet eder.

7 1.1. Bilgi sistemleri Veri Analiz ve sonuçlar elde edebilmek için kullanılan her türlü sayısal, grafik, sözel, öznitelik donesi Enformasyon Bilgilendirme veya bilgilenme Bilgi Bilme ve anlama (kişi tarafından)

8 1.1. Bilgi sistemleri Veri Değildir Enformasyon Değildir Bilgi

9 1.1. Bilgi sistemleri Veri İşleme Sadece kullanıcı bir amaca yönelik Enformasyon enformasyon için veriyi anladığında ve kullandığında bilgi ye dönüşebilir Anlama Bilgi

10 1.1. Bilgi sistemleri Veri İşleme Enformasyon Anlama Bilgi

11 1.2. Coğrafi bilgi ve CBS - Dünyanın kavramsal modelinin yaratılması - Bilgi Toplama (veri seti) - Toplanan verinin düzenlenmesi (veri organizasyonu) - Verinin incelenmesi

12 1.2. Coğrafi bilgi ve CBS İyi bir bilgi sistemi,gerçek dünya hakkında doğru kararlar verebilmek için iyi organize edilmiş gerekli ve ilgili verinin sağlanmasıyla meydana gelir. Doğru kriterlerle uygun modelin uygulanması (model ve kriter)

13 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Nedir? Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); konuma dayalı gözlemler ile elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin Toplanması Saklanması İşlenmesi Kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.

14 1.3. CBS nedir? Bazı CBS tarifleri: Coğrafi bilgileri depolayan ve işleyip kullanan bilgisayar tabanlı sistemler. Yeryüzündeki yerlere (mekanlara) ait bilgileri saklama ve kullanma kabiliyeti olan bilgisayar sistemleri. Yeryüzündeki mekanla ilintili bilgilerin toplanması, saklanması (depolanması), kontrolü, işlenmesi, analizi ve gösterimi (görüntülenmesi) için kullanılan, bilgisayar donanım, yazılım ve kullanıcılardan meydana gelen sistemlerdir.

15 1.3. CBS nedir? CBS aşağıdakileri yapabilen herhangi bir bilgi işleme sistemidir: mekansal bazlı verileri toplama, saklama (depolama) ve sunma belli bir bölgede verilen kriterleri sağlayan yerleri bulma belli bir bölgede veri setleri arasındaki ilişkiyi araştırma belli bir bölgede karar mekanizmasına yardımcı olmak üzere ilgili verilerin mekansal olarak analizi seçilen bir bölgede değişik alternatiflerin etkisini inceleyebilecek uygulama modelleri için veri seçimi ve teminini mümkün kılma seçilen bölgenin grafik veya sayısal olarak, analiz öncesi ve sonrası durumlarını görüntüleme

16 1.3. CBS nedir? Özetle, CBS şunları yapan bilgisayar destekli bir sistemdir: coğrafi veriyi - temin etme - depolama - arama - analiz - gösterme (görüntüleme)

17 1.3. CBS nedir? Depolama Elde etme CBS Yazılımı Kullanma Gösterme Analiz Mekansal Veri

18 1.3. CBS nedir? Bütün bu tanımlar CBS verilerinin iki önemli elemana sahip olmasında birleşiyor: coğrafi (mekansal) eleman öznitelik (coğrafi olmayan) eleman

19 1.3. CBS nedir? CBS bilgisayar teknolojisinin üç ayrı özelliğinin entegrasyonuna dayanır: Veritabanı işletimi ( mekansal ve öznitelik) Verilerin işlenmesi, görüntülenmesi ve grafik çizimi için yazılımlar Mekansal analizler için teknik ve algoritmalar

20 1.3. CBS nedir? VTİS DBMS Graphical capabilities Grafik kabiliyetler Spatial analysis tools Mekansal Analiz gereçleri

21 1.3. CBS nedir? Tarihçe: CBS 1970 lerde başlayıp 80 lerde olgunlaşmış şimdi de büyük bir hızla gelişmekte ve kullanılmaktadır. Bunda bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişme ve donanım yazılım fiyatlarının düşmesinin büyük rolü olmuştur.

22 Tarihçe: 1. CBS ye GİRİŞ 1.3. CBS nedir? Harvard University - Laboratory for Computer Graphics - Howard Fischer SYMAP - Character printer, isolines, thematic mapping. Yaklaşık 500 kopya satılmış. GRID - hücresel analiz ve çakıştırma. ODYSSEY şu andaki vektör CBS nin ilk şekli 1980 Laboratuvar kapanmıştır.

23 1.3. CBS nedir? SYMAP (1964) SYMVU (60 ların sonu) GRID (60 ların sonu)

24 Tarihçe: 1. CBS ye GİRİŞ 1.3. CBS nedir? Tomlison - Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi USBC - DIME (Dual Independent Map Encoding) Sayım blokları arasındaki topolojik ilişkiyi tarifleyen metodoloji TIGER ı başlatmıştır, A.B.D. de 91 sayım operasyonunun bazı ve devam eden en geniş CBS uygulamasıdır.

25 CBS Nasıl Çalışır? CBS VERĠLERĠ ĠLĠġKĠLENDĠRĠR Görsellik Birleştirme İlişkilendirme

26 CBS Nasıl Çalışır? Tablosal veriler tabakalar ile ilişkilidir Çizgi Ad Uzunluk (m) Malzeme cinsi 1 Taban yolu 200 Bant 2 Taban yolu 300 Bant 3 Ana yol 500 Monoray

27 CBS Nasıl Çalışır? Tematik tabakalar öznitelik bilgisi içerirler Noktalar Çizgiler Alanlar Öznitelik bilgisi W HEELER ALP INE CO LUM BIA KNOW LTON RASPBERR Y W ILLIM ANT IC S HU BA EL PO N D C OA C HMAN MIST IC LOVELLS C O TUIT M OS S CAM M ETT J B S TA RL IG HT B O URG E O IS O LD F A LMO U TH FLINT O STER VILLE LA NCE S EN S IG N

28 CBS nin temel çalışma prensibi

29 CBS nin Fonksiyonları Veri girişi Depolanması Düzenlenmesi Sorgulanması Analiz edilmesi Karar desteği sağlanması Görsel olarak sunumu

30 CBS nin Fonksiyonları Toplumsal Faktörler Ekolojik Faktörler Mühendislik Arazi Kullanımı Çevresel Veriler Bütünü Görmeyi Sağlar

31 CBS nin Bileşenleri CBS NIN BİLEŞENLERİ Perspektif I Girdi Yönetim Analiz Sunum Perspektif II Donanım Yazılım Veri Kullanıcı

32 1.4. CBS bileģenleri

33 1.4. CBS bileģenleri CBS Donanımı Üç ana unsurdan oluşur: Ana işletim birimi (CPU) Yardımcı depolama birimleri Girdi çıktı birimleri

34 1.4. CBS bileģenleri Ana iģletim birimleri Süper bilgisayarlar Anabilgisayarlar Minibilgisayarlar İş istasyonları Kişisel bilgisayarlar

35 1.4. CBS bileģenleri Depolama birimleri Manyetik disk Optik disk (CD, silinebilen optik diskler) Manyetik teyp (8mm/5 Gb or 1/4 cartrige/160 Mb Kişisel bilgisayarlar

36 1.4. CBS bileģenleri CBS girdi donanımları Klavye Emir tabloları Grafik girdi cihazları Sayısallaştırıcı Tarayıcı Kişisel bilgisayarlar

37 1.4. CBS bileģenleri CBS Çıktı Donanımları Kalem çiziciler Elektrostatik / mürekkep püskürtücü / termal (ısılı) çiziciler Ekran kopyalayıcı / optik film yazıcısı Bilgisayar / Faks Yazıcılar Kişisel bilgisayarlar

38 1.4. CBS bileģenleri Yazılım CBS geliştiricileri coğrafi verilerin toplanma, haritalanma ve analizlerinde kullanılabilecek ve hemen her tür uygulayıcının işini görecek şekilde yazılım paketleri hazırlayıp piyasaya sunmaktadırlar. Yazılımlarda genellikle bir ana paket bir de değişik uygulama paketleri olmak üzere iki kısım bulunmaktadır.

39 1.4. CBS bileģenleri Ana paket aşağıdaki elemanlardan bir veya bir kaçına sahiptir - grafik işleme fonksiyonları - veritabanı işletim fonksiyonları - ana kartografik ve coğrafi analiz kısmı Tüm CBS paketleri genellikle hem grafik hem de grafik olmayan veri tabanlarını kuvvetli ilişkilerde kullanabilir.

40 1.4. CBS bileģenleri Özel uygulama paketleri ana pakete ilave olarak özel problemleri çözmek için hazırlanırlar. Bunlar: - yazılımı hazırlayan firma, - kullanıcı veya - kazanç gayesiyle bir başka birim tarafından hazırlanabilir. Eğer son iki grup hazırlıyorsa genellikle macro programlama dillerinden biri ya da başka programlama dilleri kullanılarak hazırlanır.

41 1.4. CBS bileģenleri Kullanıcı (insan) Bir CBS için en önemli unsurdur. Özellikle bu iş için yetiştirilmiş, ne yaptığını, niçin ve nasıl yaptığını bilmeyen insanlarla her konuda olduğu gibi CBS den bir fayda beklenemez. Gerektiği şekilde yetişmiş personele sahip CBS nin başarılı olma şansı büyüktür, aksi takdirde yatırımlar boşa olur.

42 Veri 1. CBS ye GİRİŞ 1.4. CBS bileģenleri Sahip olunmayan veri kullanılamaz. En ekonomik veri toplanması, sadece ihtiyaç duyulan verinin toplanmasıyla olur. En iyi veri kalitesi, işi yapmaya yeterli minimum kalite seviyesidir.

43 Veri 1. CBS ye GİRİŞ 1.4. CBS bileģenleri Doğruluk Hassaslık Zaman Güncellik Tamlık Veri kalitesinin artırılması gittikçe daha pahalıya mal olur.

44 1.4. CBS bileģenleri Veri Düzenlenmesi Veri, doğru olarak doğru zamanda ve doğru yerde olmadığı takdirde değersizdir. Karar Modeli En azla en fazla işi yapan en basit model en ekonomik modeldir. Çok yüksek veya çok düşük çalışma derecesine müsaade etmek pahalıya mal olur.

45 1.4. CBS bileģenleri Geçerli Kriterler CBS uygulamasının başarısı şunlara bağlıdır - kullanılacak verinin uygun seçimi - verinin düzenlenme biçimi - karar modeli - karar kriteri.

46 1.4. CBS bileģenleri Coğrafi konumlandırılmıģ veri Coğrafi veri üç ana bileşenden oluşur. - fiziksel boyut (öznitelik) - oluşumun yersel konumu - zaman

47 1.4. CBS bileşenleri Minimum donanım Kurumun ağına bağlantı Internet bağlantısı Özellikler İşlemci RAM L2Cache Depolama Disket sürücü CD-TOM Sistem birimi 500 Mhz Pentium III 128MB 1MB 14GB 1.44MB 24X Klavye 101 Fare OS Video Ekran boyutu 21 Ekran çözünürlüğü 3 düğmeli WinNT/2000 8MB AGP 1280 X 1024

48 1.4. CBS bileşenleri Yazılım Lisanslı, iyi marka bir paket Microsoft Excel (ve/veya Microsoft Access) Oracle, Informix, vb. Veri Her idari seviyedeki coğrafi veri Yol şebekesi Tablo halinde öznitelik verisi (tema değişkeni)

49 1.4. CBS bileşenleri Kullanıcı (İnsan) Yazılım eğitimi CBS kavramları ve mekansal analiz eğitimi CBS ile çalışma isteği Kuruluş CBS ile çalışmanın avantajlarının bilinci Parasal kaynak bulunması Merkezi veribankasına kolay ulaşım Para kurulacak sisteme göre değişir

50 1.5. CBS uygulamaları CBS hemen hemen her konuda uygulama alanı bulmaktadır. Zira ancak CBS ile cevap bulunabilecek aşağıdaki sorular her alanda mevcuttur. Mekan : de ne vardır? Şart, durum : durumu nerededir? Değişim : den beri ne değişti? Güzergah : için en iyi güzergah hangisidir? Desen : de görülen (bulunan) desen nedir? Modelleme : olsaydı ne olurdu?

51 CBS nin Bir İşletmede Kullanım Alanları Ölçme Karar verme Düşünme Planlama Analiz Etme

52 1.5. CBS uygulamaları Genel uygulamalar İşletme ve bakım Finans, İdare ve Yönetim Planlama ve Mühendislik

53 1.5. CBS uygulamaları İşletme ve bakım Otomatik haritalama/altyapı yönetimi (AM/FM) Laboratuvar bilgi yönetim sistemleri (LIMS) Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Endüstriyel atıksu kontrol ve döküm sistemleri Otomatik sayaç okuyucuları

54 1.5. CBS uygulamaları Finans, idare ve yönetim Müşteri bilgi sistemi Bağlantı gözden geçirmesi ve tasdik sistemi Halk bilgisi ve sunuşlar İşletme sistemleri

55 1.5. CBS uygulamaları Planlama ve mühendislik Otomatik haritalama (AM) Harita ve gözlem yönetimi Afetlere hazırlıklılık ve acil harekat planlanması Planlama ve tahmin Sistem modellenmesi

56 1.5. CBS uygulamaları En önemliler Otomatik haritalama ve envanter GeliĢme planlaması ve geliģme yönetimi Önleyici bakım planlaması Acil bakım yönetimi Endüstriyel atık program desteği

57 1.5. CBS uygulamaları Entegrasyon alanları Su kalitesi analizi ve gözlemi Temiz/Pis su sistem doğruluğu Düzenleyicilik ve raporlama Fiyat azaltması Gelir tahmini

58 1.5. CBS uygulamaları Entegrasyon alanları Su kaynakları optimizasyonu Bölgelendirme Müşteri servisi Stratejik planlama Başka kuruluşlarla koordinasyon

59 İşletme ve Bakım Planlama Ve Mühendislik Finans, İdare ve Yönetim Laboratuvar bilgi yönetim sistemi Bakım yönetim sistemi SCADA sistemi Endüstriyel pissu kontrolü Otomatik sayaç okuması Planlama ve tahmin Otomatik haritalama Acil harekat planlaması Sistem modellenmesi Müşteri bilgi sistemi Halkı bilgilendirme Bağlantı tasdik sistemi İşletme sistemleri Harici sistemler Gaz Sokak Telefon Acil Elektrik Ticari Ortak veritabanı

60

61 CBS nin Kullanım Alanları Jeodezi ve Geomatik İnşaat Mühendiliği Jeoloji Jeofizik Petrol Şehir ve Bölge Planlama Madencilik Oşinografi Tarım Arkeoloji Biyoloji (ekoloji, biyo-coğrafya) Çevre ve Yer Bilimleri Coğrafya Sosyoloji Siyasal ve Sosyal Bilimler

62 1.5. CBS uygulamaları Seçim, sayım, yeni bölgelere ayırım Surveying (arazi ölçümü) Halk sağlığı ve güvenliği Emlak bilgileri düzenlemesi Orman geliştirme ve işletimi ve ağaçsızlanma, erozyon çalışmaları Ziraat ve arazi kullanımı, verim tayini

63 1.5. CBS uygulamaları Çevresel uygulamalar (bitki, hava ve su kirlenmesi, ) Hidroloji, yenilenebilir kaynak yönetimi (SAM, havza, drenaj paterni) Yer bilimleri (SAM, fay hatları ve maden tespiti) Ulaşım, araç takibi, seyrü sefer sistemleri ve lojistik

64 1.5. CBS uygulamaları Şehirleşme, bölgesel kalkınma ve planlama Petrol, gaz ve mineral aramaları ve diğer operasyonları Askeri uygulamalar, arkeoloji Eğitim ve araştırma

65 1.5. CBS uygulamaları Potansiyel CBS Uygulaması CBS uygulamaları sadece sizin hayal gücünüz ve kaynaklarınızla sınırlıdır.

66 1.6. CBS nin faydaları Eğer şunlara ihtiyaç varsa bir CBS ye de ihtiyaç vardır; Topolojik çakıştıma Mekansal veribankası kurulması Coğrafi verinin işlenmesi Büyük veribankası işletimi

67 1.6. CBS nin faydaları Fayda tipleri Planlanan doğrudan veya dolaylı faydalar Planlanmayan doğrudan veya dolaylı faydalar Fiyatta faydalar Fiyatta azalma Fiyattan kurtulma Artan gelir

68 1.6. CBS nin faydaları Son yıllarda CBS nin çok fazla popüler olmasının değişik sebepleri vardır. Günümüzde çok fazla mekansal veri toplanmaktadır. Bunların birbirleriyle ilişkilendirilmeleri küresel, mülki ve yerel problemlerin yanında bilimsel problemler için de kullanılabilmesini sağlamıştır. Ayrıca teknolojinin ilerlemesiyle fiyatlar da düşmeye başlamıştır.

69 1.6. CBS nin faydaları CBS harita hazırlanmasında işleri azaltıp fiyatı düşürmüştür Doğruluk ve etkililik artmıştır Daha önce elemansızlık ve zamansızlık nedeniyle yapılamayan işler yapılabilir hale gelmiştir Değişik yerlerden gelen veriler aynı ortamda saklanabilince servis karışıklıkları ve kopukluklar azalmıştır. Karar mekanizması kolaylaşmış, hızlanmış ve hemen algılanabilir şekilde gelişmiştir Farklı tip bilgiler aynı analizde kullanılabilmektedir

70 1.6. CBS nin faydaları Elle yapılan uygulamalarla karşılaştırılamayacak hız kazanılmıştır Diğer bazı parayla ölçülemeyen faydalar: angarya işlerin azalması, çalışanlarda yüksek teknoloji kullanmanın verdiği moral yükselmesi, çalışan sayısının azalması, verilerin ortak kullanımının artmasıyla iş ilişkilerindeki fayda Otomasyonun sonucu olarak bilgi servisleri ve sayısal veri satma imkanlarının doğması

71 1.6. CBS nin faydaları CBS kullanımı yeni ve büyük bir teknolojinin tanıtımıdır CBS kullanmanın dezavantajları Yeni becerilerin geliģtirilmesi Yeni kadro ve altyapı Gelecek için yeni vizyon

72 1.6. CBS nin faydaları CBS geliştirilmesi uzun vadeli bir iştir CBS kullanmanın dezavantajları Uzun süre bakımlı veri GeliĢtirmek birkaç yıl alabilir Büyük kaynak gerektirebilir BaĢlangıç yatırımı Bakım yatırımı Uzun öğrenme devresi gerektiren karmaģık bir teknoloji

73 1.6. CBS nin faydaları Hızlı değişen bir teknoloji CBS kullanmanın dezavantajları Yazılım ve donanım Ģirketleri iģi bırakabilir. Ġki üç yılda bir yeni versiyonlar çıkabilir. Donanım ve yazılımdaki değiģiklikler teknolojiyi geçersiz yapabilir.

74 1.6. CBS nin faydaları CBS bilgiyi değerlendirmek için yeni bir yoldur. CBS kullanmanın dezavantajları Bireyler değiģmek istemeyebilir. Kurumlar değiģime karģı olabilirler.

75 1.6. CBS nin faydaları Yöneticilerin karşı koyması CBS kullanmanın dezavantajları CBS yöneticilerin tecrübeleri dıģındadır Tahmin edilen getiriharcama miktarlarına inanmayabilirler Risk almaya korkabilirler Gerekli kurumsal değiģiklikleri yapmaktan çekinebilirler

76 1.6. CBS nin faydaları Üst yönetimin karşı koyması CBS kullanmanın dezavantajları DeğiĢim için gerekli gayrete kendilerini adamak istememek Yeni karar verme iģlemleri!

77 1.7. CBS için harcamalar CBS teknolojisinin fiyatı, sistemin büyüklüğüne, konfigürasyonuna, yapabildiği işlemlerin karmaşıklık seviyesine göre çok büyük farklılıklar gösterir.

78 1.7. CBS için harcamalar Harcama kalemleri: Kapital ve işletme giderleri a) ilk veri tabanı, yazılım, donanım b) kullanıcı yetiştirme ve destekleme c) yeni personel alımı veya yer değiştirimi Veri tabanı kurulması a) yer üstü ölçümleri, hava fotoğrafları, uydu resimleri, haritalama b) özel haritaların hazırlanması c) verilerin toplanması

79 1.7. CBS için harcamalar Donanım ve yazılım fiyatları genel olarak toplam harcamaların % 20 sini nadiren geçer. Daha sonra yazılımın bakım ve yeni versiyonlarının fiyatı ilk yatırımı çok hızlı bir şekilde aşabilir. Veri tabanının oluşturulması asıl harcama kalemidir. Ayrıca veri tabanı doğru bir şekilde ve güncel olarak tutulmazsa yapılan bütün yatırımlar boşa gider. Veri tabanının birimde veya başka kuruluşlarda yapılması veya onlardan satın alınması da harcamaların miktarını değiştirir.

80 1.7. CBS için harcamalar Cost Distribution of Implementing a GIS İşler Fiyat % Altlık haritalar 46 İşletme ve ilgili işler 16 Donanım ve yazılım 15 Destek 13 Donanım ve yazılım bakımı 6 Gereçler (kırtasiye) 1 Diğer 3

CBS? Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS? Coğrafi Bilgi Sistemleri ? Coğrafi Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Geographical Information Systems (GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri () ? Coğrafi bilgileri depolayan ve

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite1 - Giriş

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite1 - Giriş Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite1 - Giriş İçerik Bilgi sistemleri Coğrafi bilgi ve CBS CBS nin tarihçesi CBS nin bileşenleri CBS nin kullanıldığı disiplinler CBS nin yararları CBS maliyetleri Örnek

Detaylı

GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ)

GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) Yrd.Doç.Dr. Aslan İNAN ve Ar.Gör. Ercan İZGİ Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 34349 Beşiktaş / İSTANBUL E-posta: inan@yildiz.edu.tr 1. Giriş Bir deneysel

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠLE KALP KRĠZĠ VAKALARINA YÖNELĠK EN UYGUN AMBULANS YERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Serpil ATEġ

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠLE KALP KRĠZĠ VAKALARINA YÖNELĠK EN UYGUN AMBULANS YERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Serpil ATEġ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠLE KALP KRĠZĠ VAKALARINA YÖNELĠK EN UYGUN AMBULANS YERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Serpil ATEġ Anabilim Dalı :

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

1. COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ

1. COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ Önsöz Future Shock (Gelecek ġoku) kitabının yazarı Alvin Toffler 21. Yüzyılın cahili okuma yazma bilmeyen değil, öğrenmeyi, öğrendiğini unutmayı ve yeniden öğrenmeyi kabullenemeyenler olacaktır demiģtir.

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 3D modelleme Vüsal RÜSTEMOV Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Mahnaz Günırükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE GELECEGİ

Mahnaz Günırükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE GELECEGİ U Fen Bilimleri Enstitüsil Dergisi ilt, l.sayı (Mart 2003) Coğrafi BilgiSistemleri: Anlamı, Yararları, Sorunlara ve Geleceği M.Glimrükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik Sistem, Sistem Sınıflandırmaları Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemlerinin Türleri Fonksiyonel Perspektiften Sistemler

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8-Sayı/No: 1 : 145-152 (2007) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ERGENE HAVZASI ÇEVRE BİLGİ

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Kemal ŞAHİNSOY Geomatik

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ ADIYAMAN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL AFET BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Bu Proje; 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU Niğde Meslek Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Ders Notu NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNOLOJİK GELİŞME VE YENİLEKLER DERS NOTU (1) (Bu ders notu internet ortamı ve çeşitli kaynaklardaki verilerden derlenmiştir.)

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA KONUMSAL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ömer MUTLUOĞLU DOKTORA TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı