BİLGİSAYAR II DERSİ İÇİN HAZIRLANAN ÇALIŞMA SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR II DERSİ İÇİN HAZIRLANAN ÇALIŞMA SORULARI"

Transkript

1 BİLGİSAYAR II DERSİ İÇİN HAZIRLANAN ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda doğru oturuş şekillerinden değildir? a) Yüksekliği ayarlanabilir, sırtı bele uygun ve esnek ergonomik koltuk b) Bacakların üst kısmı yatay c) Işık ekrana dik açıyla gelmelidir. d) Ekranın üst kenarı ile göz hizasının aynı seviyede olmasına dikkat edilmeli e) Dizler 90 veya 110 derece açıda olmalıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sistemimizde kullanılan teknolojik araçlarda değildir? a) Tepegöz b) Bilgisayar c) Projeksiyon d) Video kamera e) Kara tahta 3. Aydınger kağıdı üzerindeki resim ve yazıları, ayna ve optik merceklerle duvara veya perdeye yansıtan cihaza denir. Noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Projeksiyon cihazı b) İnteraktif yazı tahtası c) Video kamera sistemi d) Elektronik tepegöz e) Sunum perdesi 4. Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileri ürünlerinden değildir.(a) a) İnternet b) Teknoloji okuryazarlığı c) Problem çözme d) Takım çalışması e) Kritik düşünme 5. bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değiştirme sürecidir.. okullarda yapılan öğretme faaliyetlerine denir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir? a) Değişim-hedef b) Yaşantı-davranış c) Eğitim-öğretme d) Eğitim-yaşantı e) Eğitim-öğretim 6. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar II dersi kazanımlarından değildir? a) Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlama b) Bilgisayar destekli öğretimin uygulama yöntemlerini açıklama

2 c) Bilgisayar destekli öğretimde, öğretmen ve öğrenci rollerini tanımlayamama d) Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatları açıklama e) Veri tabanı tasarımı yapar ve uygulamalarını açıklama Yılında bir çalışma ile (seels ve richy) "öğretim teknolojisi" ni beş dinamik alanda tanımlanmıştı bu alanları yazınız? Kullanım, gelişme, tasarım, değerlendirme, yönetim 8. Bilgisayar destekli eğitim nedir? Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır. BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır. 9. İnternetin atasının adı nedir? a) Explorer b) Google c) Arpanet d) Chrome e) Firefox 10. İnternete dayalı eğitimin yararlarından değildir? a) Zaman bağımsızlığı sağlar. b) Yaşam boyu eğitim fırsatı sağlar. c) Ortam bağımsızlığı sağlar d) Pasif izlemeye neden olabilir. e) En güncel eğitim materyallerine ulaşımı sağlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimde öğretmenin rollerinden biri değildir? a) Öğrencilere rehberlik edebilme b) Amacına uygun donanımı seçebilme ve temin etme c) Bilgisayar okuryazarlığı için temel becerilere sahip olma d) Her işi öğrenciye bırakmak e) Giriş çıkış birimlerini ve işlevlerini açıklama 12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin öğrenciye faydalarından değildir? a) Öğrencinin kendi işini kendisinin görmesi b) Öğrenilmesi güç olan matematik gibi dersleri kolay öğrenme c) Kendi seviyesine uygun olarak konu dağılımı yapar d) Konuyla ilgili benzeşimler, gerekirse oyunlarla öğrendiği için eğitimden sıkılmaz e) Öğretmenin sorumluluğunu azaltmak

3 13. Eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü; bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı; öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına göre iki farklı şekilde gerçekleşen eğitim modeline.. denir. 14. Bilgisayarların matematik derslerindeki kullanım biçimleri aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Alıştırma ve uygulama b) Özel öğretmen c) Problem çözme d) Materyal geliştirme e) Oyunlar 15. Aşağıdakilerden hangisi direk olarak sağlımızı etkileyen faktörlerden değildir? a) Işık ekrana dik açı ile gelmemeli b) Saat başı mola verilerek, oda temiz hava ile havalandırılmalı c) Yanmış ucu açık kabloları ellememeli d) Bilgisayar başında dik oturmalı e) Hamilelerin ekran başına geçmemelerini sağlamalıyız. 16. Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon cihazının bölümlerinden değildir? a) Objektif b) Anakart c) Besleme kartı d) Işık kaynağı e) Ekran 17. Türkiye de bilişim sektöründe öğretim programının hazırlanarak eğitime başlamasında MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında hangi meslek elemanları ile iş birliği içerisinde çalışılmıştır? a) Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri b) Sektör çalışanları c) Bankacılar d) Emniyet Genel Müdürlüğü e) Sağlık hizmetleri 18. Aşağıdakilerden hangisi akıllı tahtaların olası faydalarından birisi değildir? a) Bilişim becerilerini şekillendirme b) Ders içerisindeki etkileşim ve katılım c) Yeterlilik ve etkinlik d) Uyumluluk ve çok yönlülük e) Motivasyonu engellemesi 19. Aşağılardan hangisi projeksiyon cihazı teknolojilerinden birisidir?

4 a) IQ Teknolojisi b) Vestel Teknolojisi c) DLP Teknolojisi d) WLPX Teknolojisi e) XML Teknolojisi 20. DLP teknolojisinin revaçta olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Ucuz olması b) Görüntü kalitesinin yüksek olması c) Çözünürlüğünün yüksek olması d) Güvenirlilik e) Uzun Ömürlü olması 21. Aşağıdakilerden hangisi akıllı tahta kullanımında karşılaşılan problemlerden birisidir? a) Ses, animasyon ve video oynatamama b) 1.sınıflara yönelik el yazısı yazılımın bulunmaması c) Kullanıcının gölgesinin tahta üzerine düşmesi d) Sanal deney yapamama e) Yazı yazamama 22. Hangisi öğretim teknolojisindeki araç gereç gruplarından değildir? a) Görsel b) İşitsel c) Dokunsal d) Görsel-işitsel e) Duyuşsal 23. Hangisi öğrenme süreci geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi tekniği ve yardımı içerir? a) Araç gereç b) Öğretim teknolojisi c) Materyal d) Eğitim teknolojisi e) Bilgisayar 24. Bireyin çevresiyle olan etkileşimin bireyde bıraktığı ize ne ad verilir? a) Eğitim b) Öğrenme c) Yaşantı d) Süreç e) Oluşum 25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğrenme kavramını en iyi şekilde açıklar? a) Yaşantı ürünü ve belli ölçüde kalıcı iz bırakan davranış değişikliğidir. b) Davranışları değiştirme sürecidir. c) Belli sorulara belli cevaplar verme alışkanlığıdır. d) Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışıdır. e) Yeni davranışların eskileriyle yer değiştirmesidir.

5 26. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Eğitim b) İletişim c) Değişim d) Öğrenme e) Yaşantı 27. Aşağıdakilerden hangisi bir davranış türüdür? a) Duyumsal b) Tepkisel c) Duyuşsal d) Bilgisel e) Durumsal 28. Teknoloji kavramının kelime açılımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Teknik bilim b) Bilim c) Endüstri bilimi d) Uygulama bilimi e) Araç-gereç 29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi davranış kavramını en iyi şekilde açıklar? a) Gözlenebilen insan hareketleridir. b) Ölçülebilen ve gözlenebilen her türlü etkinliklerdir. c) İnsanın zihninde ve bedeniyle yaptığı tüm işlemlerdir. d) İnsanın gösterdiği her türlü eylemsel tepkilerdir. e) Düşüncenin bedensel ifadeleridir. 30. Bir çocuğun olumsuz bir davranış kazanmasını (örneğin, küfür öğrenmesi) içeren sürece ne ad verilir? a) Bireyde istendik yönde davranış değiştirme süreci b) İstendik yönde davranış değiştirme süreci c) Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değiştirme süreci d) Değişim süreci e) Davranış değiştirme süreci 31. Eğitimin tanımında yer alan, evrensel ve ulusal (yerel-bölgesel) boyutları olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) İstendik b) Toplum c) Yaşantı d) Birey

6 e) Süreç 32. Öğrencide oluşturulacak yeni davranışların kazandırılmasında birincil rol oynayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Davranış b) Süreç c) Yaşantı d) İstendik e) Öğrenme 33. Özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenme sağlamak için insan gücü ve insan gücü dışı kaynaklar kullanılarak öğretme-öğrenme süreçlerinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? a) Öğrenme-öğretme gereçleri b) Öğretim materyali c) Teknoloji d) Eğitim teknolojisi e) Öğretim teknolojisi 34. Aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojisinin iletişimle ilgilenme gerekçesini en iyi şekilde açıklar? a) İletişim, tanım olarak öğretim teknolojisiyle benzer niteliktedir. b) Öğretme - öğrenme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler, temelde birer iletişim etkinliğidir. c) İletişim bilimiyle ilgilenen kişiler aynı zamanda birer öğretim teknolojisi uzmanıdır. d) Öğretim teknolojisi kuramsal dayanak olarak sadece iletişim biliminin verilerinden yararlanır. e) Her iletişim süreci bir öğretme-öğrenme sürecidir. 35. Aşağıdakilerin hangisinde öğrencilerine ders anlatan bir öğretmenin öğrencileriyle girdiği iletişim sürecinin doğru olarak sıralanmıştır? a) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Kanal (araç gereçler) Dönüt (öğrenci tepkileri) Alıcı (öğrenci) b) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Alıcı (öğrenci) Dönüt (öğrenci tepkileri) Kanal (araç gereçler) c) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Kanal (araç gereçler) Alıcı (öğrenci) Dönüt (öğrenci tepkileri) d) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Alıcı (öğrenci) Kanal (araç gereçler) Dönüt (öğrenci tepkileri) e) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Alıcı (öğrenci) Dönüt (öğrenci tepkileri) Kanal (araç gereçler) 36. İletişim sürecinin işleyişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7 a) Arkadaşlarımla birlikteyken konuşmaya başladığım anda ben kaynak görevini üstlenmiş olurum. b) Öğrencilerime ders anlatırken ders kitaplarını kanal olarak kullanırım. c) Öğrencilerime konu bitiminde sorular sorup, onlardan gelen geri bildirimler ışığında eksik kalan kısımlarla ilgili açıklamalar yaparım. d) İletişime alıcı olarak başlamışsam sürecinin her aşamasında alıcı konumunda kalırım. e) İletişime kaynak olarak başlamışsam, süreç içerisinde alıcı konumuna da geçebilirim. 37. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın taşıması gereken özelliklerden biri değildir? a) Kaynağın alıcılarıyla sık iletişime girmesi b) Kaynağın alanında uzman olması c) Kaynağın alıcılar tarafından güvenilir görülmesi d) Kaynağın alıcılar tarafından inanılır olarak görülmesi e) Kaynağın çekici özelliklerinin bulunması 38. Mesaj düzenleme ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Teknik bir konuda iletilecek mesajda anlaşılırlık aranmaz. b) Gönderilen mesajlar genelden özele, kolaydan zora doğru bir sıra izlemelidir. c) Mesaj belirli bir iletişim kanalında ilerlemelidir. d) Mesajın gönderildiği zaman yaratacağı etkiyi değiştirmemektedir. e) Mesajın etkisini artırmak için imalı anlatıma başvurulmalıdır. 39. Neslihan la Yeşim liseyi ve üniversiteyi birlikte okumuş çok samimi iki arkadaştır. Birbirlerini öyle iyi tanımaktadırlar ki bazen ne hissettiklerini anlatmak için konuşmalarına bile gerek kalmaz. Belirtilen bu durumda Neslihan la Yeşim in birbirlerini çok rahat anlayabiliyor olmaları aşağıdakilerin hangisiyle doğrudan ilgili olabilir? a) Neslihan ve Yeşim çok anlayışlı insanlardır. b) Her ikisinin de iletişim becerileri çok gelişmiştir. c) Her ikisi de sözlü iletişim ögelerini etkili bir biçimde kullanabilmektedir. d) Her ikisi de üniversite mezunudur. e) Paylaştıkları ortak yaşantı alanları geniştir. 40. Öğretmen dersi anlatırken Ali, hafta sonunu arkadaşlarıyla planladıkları geziyi düşünmektedir. Bir ara dersten koptuğunu fark etmesine rağmen bu geziyi düşünmekten kendini bir türlü alamamaktadır. Ali nin öğretmeni etkili olarak dinleyememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a) Öğretmen ders anlatırken dinleyici olarak öğrenciler konuyu ilginç bulmayabilirler. b) Bazen dinleyici konuşmacıyı dinliyormuş gibi görünerek konuşmacıyı yanıltabilmektedir. c) Bazen dinleyici konuşmacıyı sadece belli noktaları dikkate alarak dinlemekte, bu da anlatılan konunun çoğu noktasının kaçırılmasına neden olmaktadır. d) Bazı durumlarda dinleyici dikkatinin kopmasına aldırmamaktadır. e) Dinleyicinin dikkatinin kopması üzerinde anlatılan konunun önemi bulunmamaktadır. 41. Sözsüz iletişim kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8 a) Jestler ve mimikler sözlü iletişimi desteklemede önemli yardımcılardır. b) El kol ve vücudun iletişim sırasında kullanımı jestleri oluşturmaktadır. c) Mimikler, yüz kasları tarafından yapılan hareketlerdir. d) Gözlerin kaçırılması konuşmacının kendine ve anlatacağı konuya güvenmemesi hissini uyandırabilmektedir. e) Birey, jest ve mimiklerini her zaman bilinçli olarak kontrol edebilir. 42. Empati kurmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Empati iletişim sürecinin etkinliğine katkıda bulunmaktadır. b) Empati kurulacak bireyin çok iyi tanınan bir birey olması gerekmektedir. c) Empati karşıdaki gibi düşünülebildiği ölçüde başarı lı olur. d) Empati, kurulan birey doğru olarak algılanmalıdır. e) Empati kurulan bireye onu algılandığının mesajı verilmelidir. 43. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında öğretmenin öğrencileriyle gireceği iletişimde yaşanabilecek iletişim engellerinin nedenlerinden biri değildir? a) Öğretmenin her konuda öğrencilerini bilgilendirecek bilgilere sahip olmaması b) Öğretmen ve öğrencilerinin birbirlerine güven duymamaları c) Öğretmenin dersini anlatırken öğrencilerin özelliklerini göz önünde bulundurmaması d) Dersliğin yeterince aydınlatılmamış olması e) İşitme engeli olan bir öğrencinin öğretmenin anlattıklarını tam olarak duyamaması 44. Aşağıdakilerden hangisi öğretim durumlarının planlanmasına etki eden bir etmen değildir? a) Öğretim programının niteliği b) Öğrenci özellikleri c) Okulun büyüklüğü d) Öğretim ortamının fiziksel özellikleri e) Öğretmen özellikleri 45. Öğrencinin, gösterdiği davranışının hangi ölçüde doğruluk taşıdığını bilmesi öğretim süreci için önem taşımaktadır. bilgisi hangi öğretim ilkesi ile ilgilidir? a) Geribildirim ilkesi b) Öğrenciye görelik ilkesi c) Tekrar ilkesi d) Güdüleme ilkesi e) Transfer ilkesi 46. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerinin planlanmasında dikkate alınması gereken bir ilke değildir? a) Açıklık ilkesi b) Etkin katılım ilkesi c) Pekiştirme ilkesi d) Öğrenciye görelik ilkesi

9 e) Aktarıcılık ilkesi 47. Bir hastanede doktor ile hastalar arasında yaşanan bir iletişim sorununun sınıf ortamında öğrencilerin etkin olduğu bir süreçte işlenmesi için hangi öğretim yönteminin konulması daha uygun olur? a) Soru-yanıt yöntemi b) Deney yöntemi c) Sorun çözme yöntemi d) Örnek olay yöntemi e) Anlatım yöntemi 48. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde yöntem seçimini doğrudan etkileyen bir etmen değildir? a) Öğretmenin yönteme yatkınlığı b) Yöntemin yeniliği c) Hedeşerin niteliği d) İçerik özellikleri e) Öğrencilerin özellikleri 49. Aşağıdakilerden hangisi öğretime giriş etkinliklerinin planlanması aşamasında karar verilmesi gereken bir konudur? a) Öğrencilerin ilgilerinin nasıl çekileceği b) Seçilecek öğretim yöntemi c) Seçilecek öğretim tekniği d) Geribildirim verme yolları e) Değerlendirme araçları 50. Aşağıdakilerden hangisi öğretim içeriğinin (sunumun) planlanması aşamasında öğretmenin yanıtlaması gereken bir soru değildir? a) Öğretim içeriği, öğrenci kazanımlarını kapsayacak nitelikte midir? b) Öğretim içeriği, öğretme-öğrenme ilkeleri ileuyumlu mudur? c) Öğretim içeriğinin hangi öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretilmesi daha uygundur? d) İçeriğin sunulmasında gereksinim duyulacak öğretim araç-gereçleri nelerdir? e) Öğrenmelerin değerlendirilme sıklığı nasıl belirlenecektir? 51. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Öğrenmelerin pekişmesi amacıyla öğretim sürecinde tekrarlara yer verilmelidir. b) Öğrencilerin sürece etkin katılımlarının sağlanmasında ipuçlarının önemli bir rolü vardır. c) Öğrenmenin somutlaşması ve anlamlı hale gelmesi için karmaşık durumlar sunulmalı ve uygulamalara yer verilmelidir. d) Özetleme etkinlikleri öğrenmelerin pekişmesine ve bilginin uzun süreli belleğe aktarımına katkı sağlar. e) Öğrenmelere ilişkin örnek olaylar, sorun durumlar yaratılarak öğrencilere öğrenilen bilgi ya da

10 becerilerin farklı durumlarda nasıl kullanılabileceği gösterilmelidir. 52. Öğretim sürecinde, öğrencilerin öğrenme eksiklerini tamamlama ve yanlışlarını doğrulama işlemine ne ad verilir? a) Pekiştirme b) Düzeltme c) İpucu d) Geri bildirim e) Dönüt 53. Öğretim etkinliklerinin değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Değerlendirme etkinlikleri aynı zamanda geribildirim işlevi görür. b) Değerlendirme etkinlikleri öğretimin kalite kontrolünü sağlar. c) Değerlendirme etkinlikleri öğretimi geliştirmenin önkoşullarından biridir. d) Değerlendirme etkinlikleri yalnızca öğretim sürecinin başında ve ortasında gerçekleştirilmelidir. e) Değerlendirme etkinlikleri öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarının belirlenmesinde 54. Aşağıdakilerden hangisi materyal seçiminde uygulanacak ölçütlerden biri değildir? a) Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel olmalı b) Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı c) Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu olmalı d) Materyal, öğretmenin sınıfta hâkimiyetini sağlayıcı özelliklere sahip olmalı e) Materyal, öğrenciyi güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak özelliklere sahip olmalı 55. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali tasarlanması öncesinde gözönüne alınması gereken faktörlerden biri değildir? a) Uzmanlık b) Maliyet c) Zaman d) Hedef kitle e) Çekicilik 56. Aşağıdakilerden hangisi görsel materyallerin öğrenme üzerindeki etkilerinden biri değildir? a) Somut olan kavramların soyutlaştırılmasına yardım eder. b) Öğrencilerin dikkatlerini canlı tutar. c) Anlaşılması zor kavramları basitleştirir. d) Öğrencileri derse karşı güdüler. e) Tutarlı bir içeriğin sunulmasına yardım eder. 57. Görsel ögeleri anlama ve yorumlamayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

11 I- Öğrenme etkinliklerinde bir görsel ögenin kullanılması demek öğrenmelerin garanti altına alınması demektir. II- Bireylerin görsel bir ögeyi nasıl algıladıklarını etkileyen birçok değişken bulunmaktadır. III- Bir görsel ögenin yorumlanmasında bireyin kültürel geçmişinin önemli bir etkisi olabilir. IV- Bir görsel ögenin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanmasında rehberlik yapılmalıdır. a) I, ve IV b) II ve IV c) III ve IV d) I, II ve III e) II, III ve IV 58. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım gerçekleştirilirken göz önüne alınan amaçlardan biri değildir? a) Okunaklılığın sağlanması b) İzleyicilerin etkin katılımının sağlaması c) Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi d) Verilmek istenen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin miktarının en aza indirgenmesi e) Verilmek istenen mesajın en can alıcı kısmına odaklanılmasının sağlanması 59. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali tasarımındaki sözel tasarım unsurlarından biridir? a) Gerçekçi b) fiematik c) Benzeşik d) Dikkat çekicilik e) Harf stili 60. Aşağıdakilerden hangisi bir görsel tasarımda bulunması gereken biçimsel yapı unsurlarından biri değildir? a) Hizalama b) Etkileşimlilik c) Denge d) Bütünlük e) Yakınlık 61. Aşağıdaki görsel ögelerin tasarımında renk ögesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Koyu renkli ögeler en iyi şekilde açık renkli zemin üzerinde görülebilirler. b) Renk ögesi, görsel materyallerdeki metinlerin okunaklılığını artırabilir. c) Harşerin rengi, arka planın rengiyle aynı renkte olmalıdır.

12 d) Renk faktörü, sözel ögelere vurgu katmak için kullanılabilir. e) Renk ögesi, görsel materyale dikkati çekmek için kullanılabilir. 62. Yukarıdaki özelliklerden hangileri öğretim materyali tasarımında biçimsel yapı ile ilgili özelliklerdendir? I- Görsel ilişkileri etkili bir şekilde vermek için hizalama özelliğini iyi kullanmak gerekir. II- Materyaldeki ögeler arasında dikey ve yatay çizgiler varmış gibi hizalanmış iseler izleyici bu unsurları ve aralarındaki ilişkileri daha çabuk kavrar. III- Görsel ve sözel unsurları düzenlerken onları izleyicinin tanıdık olduğu bir şekle sokmak gerekir. IV- Bir sunum materyalinin en fazla dinamik olan kısmı sağ alt kısmıdır. a) II ve IV b) I, II ve III c) I, II ve IV d) II, III ve IV e) I, II, III ve IV 63. Görsel ögelerin tasarımında satırlar arasındaki boşluklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Satırlar arasındaki boşlukların farklı olması dikkati çekmek için kullanılır. II- Satırlar birbirlerine çok yakınsa belirli bir uzaklıktan net olarak okunamazlar. III- Satırların arasında çok boşluk varsa satırlar birbirlerinden kopukmuş gibi bir izlenim verirler. IV- Satırların arasında bırakılacak boşluklarla ilgili herhangi bir ölçüt yoktur. a) I ve II b) II ve III c) I, II ve III d) II, III ve IV e) I, II, III ve IV 64. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme ilkelerinden biri değildir? a) Öğretim materyalleri öğretim ortamının fiziki koşullarına uygun olmalıdır. b) Öğretim materyalleri öğrencilerin gelecekteki öğrenmelerini de destekleyecek kadar kapsamlı bir içeriğe sahip olmalıdır. c) Öğretim materyalleri hazırlandığı öğretim programının hedeflerine uygun olmalıdır. d) Öğretim materyalleri kullanım kolaylığına sahip olmalıdır. e) Öğretim materyalleri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

13 65. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerin öğretim ortamına sağladığı katkılardan biri değildir? a) Farklılık, dönüşüm ve devingenlik kazandırır. b) Öğrenmeye güdülenmeyi artırır. c) Kavramların anlaşılabilirliğini kolaylaştırır. d) Öğrenme ortamına etkin katılımı sağlar. e) Değerlendirme sürecini kolaylaştırır. 66. Aşağıdakilerden hangisi materyal geliştirme sürecinde göz önüne alınması gereken ölçütlerden biri değildir? a) Geliştirilecek materyalin verimliliğini ölçme b) Geliştirilecek materyalin amacını belirleme c) Materyalin üstünlük ve sınırlılıkları belirleme d) Öğrenci özelliklerini belirleme e) Geliştirilecek materyale yönelik öneriler oluşturma 67. Aşağıdakilerden hangisi görsel bir öğretim materyalidir? a) Film b) Ses CD si c) Manyetik tahta d) Radyo e) Televizyon 68. Aşağıdakilerden hangisi yazı ve gösterim tahtalarından biri değildir? a) Manyetik tahta b) Diyagram tahtası c) Kara tahta d) Bülten tahtası e) Beyaz tahta 69. Aşağıdakilerden hangisi yazılı materyal geliştirmede dikkate alınması gereken ilkelerden biri değildir? a) Yazılı materyallerde kullanılan tasarım ögeleri açık ve algılanır olmalıdır. b) Yazılı materyallerde metin içeriklerinde öykülere, fıkralara ve güzel sözlere yer verilmelidir. c) Yazılı materyaller içinde yer alan tasarım ögeleri arasında yeterince boşluk bırakılmalıdır. d) Yazılı materyallerde kullanılan metin uzunlukları, cümle uzunlukları ve satır uzunlukları öğrencilerin algılama düzeylerine uygun olmalıdır. e) Yazılı materyallerde metin içeriğini destekleyen görsel ögelere yer verilmelidir. 70. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali olarak kullanılan bir resim türüdür? a) Tablolar b) Pasta grafikleri

14 c) Fotoğraflar d) Posterler e) Fiemalar 71. İşitsel materyallerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İşitsel materyallerde öğretim içeriği belirli bir sıralama ile sunulmalıdır. b) İşitsel materyallerde gerçekleştirilen seslendirmeler hızlı olmalıdır. c) İşitsel materyallerde öğretim içeriği dışında ilgi çekici seslendirmelere de yer verilebilir. d) VCD ler, işitsel materyallerden biridir. e) İşitsel materyallerin süreleri uzun olmalıdır. 72. Aşağıdakilerden hangisi sunu materyallerinden biri değildir? a) Tepegöz b) Slayt Projektörü c) Modeller d) Asetat e) Slayt 73. Aşağıdakilerden hangisi sunu materyallerinin üstünlüklerinden biri değildir? a) Sunu materyalleri ile öğretim içeriğinde kullanılacak olan görsel ya da yazılı materyaller net ve büyütülerek yansıtılabilmektedir. b) Sunu materyalleri öğretim içeriğini açıklayıcı gerçek görüntüler ve gerçekçi sunumlar ile öğretimin niteliğine katkıda bulunmaktadırlar. c) Sunu materyalleri öğrencilerin öğretim içeriği ile ilgili ilişkisel düşünme, anlamlandırma, etkin katılım ve eleştirel yaklaşma gibi tavırlar geliştirmesini sağlamaktadır. d) Sunu materyalleri soyut kavramların somutlaştırılmasına, karmaşık öğretim içeriğinin sınıflandırılmasına, önemli öğretim içeriklerinin vurgulanmasına yardımcı olur. e) Sunu materyalleri öğretim içeriği dışında öğrencilerin ilgisini çeken birtakım etkinlikler için de etkili olarak kullanılmaktadır. 74. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim sürecinin oluşturulmasındaki aşamalardan biri değildir? a) İçeriğinin seçilmesi b) Sunumun belirlenmesi c) Veri ortamının hazırlanması d) Sorular sorulması, yanıtlanması ve problemlerin çözülmesi e) Verilerin çözümlenmesi 75. Bilgisayar temelli öğretim materyalleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini içermez? a) Tekrar ve alıştırma etkinlikleri b) Testler c) Öğretmen-öğrenci yönlendirme etkinlikleri d) Pekiştireçler e) Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri

15 76. Etkileşimli videolarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Öğrenci görüntüleri izler, görüntüleri yönlendiremez ve tercihler kullanamaz. b) Kullanıcı birtakım girdiler yolu ile öğretim materyali ile etkileşimde bulunur c) Sayısal olması nedeni ile istenilen hızda ve büyüklükte tasarlanabilir. d) Gerçek görüntü ve bilgisayar teknolojisinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş etkileşimli çoklu ortam sistemidir. e) Etkileşimli videolar öğretim ortamı olarak esnek bir yapıya sahiptir. 77. Etkileşimli CD lerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Etkileşimli CD ler, farklı anlatım olanak ve ortamlarının bir arada kullanıldığı tasarımlardır. b) Etkileşimli CD içeriği, öğretmenin öğretim sürecine yönelik beklentileri doğrultusunda belirlenmektedir. c) Etkileşimli eğitim CD leri, öğrencilerin özgürce öğrenmesini sağlayan ortamlardır. d) Etkileşimli CD ler basitlik, uyum ve açıklık ilkeleri kapsamında geliştirilmektedir. e) Etkileşimli CD lerin öğretimde kullanımı, farklı ders saatleri arasında ders kalitesinde bir değişim olmasını önlemektedir. 78. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli eğitim CD lerinin genel özelliklerinden biri değildir? a) Açıklık ve anlaşılırlık taşıması b) Eğitsel ve öğretici nitelikte olması c) Kullanım kolaylığına sahip olması d) Çok uzun süre kullanıma olanaklı olması e) Kaliteli olması 79. Sanal gerçeklik sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Sanal gerçeklik, gerçek görüntülere dayalı olarak geliştirilmiş üç boyutlu sistemlerdir. b) Sanal gerçeklik sisteminde kullanıcı klavye ile veri girişi yapabilmektedir. c) Sanal gerçeklik sistemleri, yazılı metinlere dayalı sistemlerdir. d) Sanal gerçeklik sistemleri, öğretim sürecinde yaygın olarak kullanılmamalıdır. e) Sanal gerçeklik sistemleri, kullanıcılara iki boyutlu gerçek görüntüler içermektedir. 80. Aşağıdakilerden hangisi, çoklu ortam destekli öğretim materyallerinin özelliklerinden biri değildir? a) Öğrenmeyi sağlayan materyallerin kolay tekrar edilebilir olması. b) Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amaçlı öğretmen beklentilerini içermesi. c) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurması. d) Konuların sıralanması ve sunuş biçimlerinin hedef kitleye uygun olması e) Öğretim materyalinin içeriğine ve kullanımına ilişkin bilgilere rahatça ulaşılabilmesi 81. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinin görsel bütünlüğünü ve sunum yeterliliğini belirleyen tasarım ögelerinden biri değildir?

16 a) Arka Plan b) Renk c) Yönlendirmeler d) Doku e) Canlandırmalar 82. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinde kullanılan tasarım ögelerinden biri olan renk ile ilgili özelliklerden biridir? a) Arka planda kullanılan renkler her zaman canlı renklerden seçilmelidir. b) Tasarımın dikkat çekmesi için çok fazla renk kullanılmalıdır. c) Tasarımda kullanılan renkler birbiriyle uyumlu olmalıdır. d) Kullanılan renkler, öğrencinin dikkatini çekmemelidir. e) Tasarımın bütününde farklı ekranlarda farklı renklere yer verilmelidir. 83. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinde kullanılan tasarım ögelerinden biri olan seslendirmelerden biri değildir? a) Öğretim amaçlı seslendirmeler b) Yönlendirme amaçlı seslendirmeler c) Karakter seslendirmeleri d) Müzik e) Oyun seslendirmeleri 84. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin amaçlarından biridir? a) Öğrencilere bilgisayarın nasıl kullanıldığını öğretmek b) Öğrencilere bilgisayarın önemi kavratmak c) Öğrencilerle öğretmen arasında iletişimi sağlamak d) Öğretmene yeni roller yüklemek e) Öğretimin niteliğini artırmak 85. Bilgisayar destekli eğitimin yararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bireyselleştirilmiş öğretim ortamı sunar. b) Öğretimi zenginleştirir, öğrenmenin kalıcılığı artırır. c) Öğretmenin öğrencilere daha fazla zaman ayırması nı sağlar. d) Öğretmenin öğrenme-öğretme sürecindeki yükünü azaltır. e) Öğretimin niteliğini artırır. 86. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar okuryazarı bireyin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir? a) Bilgisayar terminolojisini anlama b) Alanıyla ilgili programları kullanma c) Bilgisayara karşı olumsuz tutuma sahip olma d) Bilgi teknolojilerinin ve sonuçlarının farkında olma e) Temel yazılım ve donanımları kullanma

17 87. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın okulda destek hizmetlerinde kullanım alanlarından biri değildir? a) Okul yönetiminde kullanma b) Rehberlik hizmetlerinde kullanma c) Ölçme değerlendirme hizmetlerinde kullanma d) Kütüphanecilik hizmetlerinde kullanma e) Öğretme-öğrenme sürecinde kullanma 88. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların okulda destek hizmetlerinde kullanım amaçlarından biri değildir? a) Öğrenme-öğretme sürecinin zenginleştirilmesi b) Kütüphanelerde kataloglama işlemlerinin gerçekleştirilmesi c) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kayıtlarının tutulması d) Çalışan personele bilgi iletilmesi e) Sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi 89. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların amaç olarak kullanımına örnek olarak verilebilir? a) Bilgisayar öğretimi b) Bilgisayar destekli öğretim c) Bilgisayarla öğretim d) Öğretim yazılımları e) Bilgisayarla zenginleştirilmiş öğretim 90. Aşağıdakilerden hangisi internete dayalı eğitimde öğretmenin rolleri arasında yer almaz? a) Gerçekleştirilecek öğretimin planlanması b) Öğrencilerin doğru kaynaklara yönlendirilmesi c) Öğrencilere hazır bilginin sunulması d) Öğrenciler arasındaki etkileşimin sağlanması e) Bilginin kullanılabirliğini artıracak etkinliklerin tasarlanması 91. Eşzamanlı ve eşzamansız eğitim uygulamalarını destekleyen, eğitim içeriğini kullanıcıya sunulduğu anda ulaştırılabilen ya da web desteği ile o anda dersi kaçıran öğrencilere, kendi koşulları uygun olduğunda içeriği izleme fırsatı sunan bir ortam aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a) Çoklu ortam b) Sanal sınıf c) World wide web d) Protokol e) Eğitim yazılımı 92. Aşağıdakilerden hangisi internete dayalı eğitimde öğrencinin rolleri arasında yer almaz?

18 a) Bilgiyi araştırıp bulmak b) Edinilen bilgiden günlük hayatta yararlanmak c) Kendi öğrenme sorumluluğunu almak d) Kendine sunulan bilgiyi alıp ezberlemek e) Öğrenme sürecinde aktif rol almak 93. Aşağıdakilerden hangisi internetin eğitimde kullanılmasını yaygınlaştıran etmenlerden biri değildir? a) Çok yönlü etkileşime sahip olması b) Bireylerin refah seviyesinin yükselmesi c) Bireylerin kendi hızlarına uygun öğrenme olanağı sağlaması d) Bilgiyi ses, renk, görüntü gibi zengin uyarıcılarla görmeye olanak vermesi 94. Öğretim işlemine eğlendirme ve yarışma özellikleri katan, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Özel öğretici yazılım b) Benzetim yazılımı c) Eğitici oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Alıştırma ve tekrar yazılımı 95. Analiz, sentez, değerlendirme, tümevarım ve tümdengelim gibi üst düzey zihinsel etkinliklerin kazanılması amacıyla işe koşulan, yaratıcı düşünmeyi geliştiren ve bir işlemin ne zaman ve niçin yapıldığını öğreten yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Problem çözme yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı c) Benzeşim yazılımı d) Özel öğretici yazılımı e) Eğitsel oyun yazılımı 96. Aşağıdakilerden hangisi bir içeriği öğrenciye sunan ve bilginin öğrenilmesinde rehberlik sağlayan eğitici yazılımdır? a) Benzeşim yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı c) Eğitsel oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Özel öğretici yazılımı 97. Aşağıdakilerden hangisi önceden öğrenilmiş bir konuyla ilgili öğrencinin bilgilerini uygulaması, pekiştirmesi ve yanlış öğrenmelerini düzeltmesi için kullanılan öğretim yazılımıdır? a) Benzeşim yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı

19 c) Eğitsel oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Özel öğretici yazılım 98. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında yapılması zor, tehlikeli ya da olanaksız olan deney ve incelemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan öğretim yazılımıdır? a) Benzeşim yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı c) Eğitsel oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Özel öğretici yazılım 99. Benzeşim yazılımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Öğrenilecek konu ile ilgili gerçeğin bir modelini oluştur. b) Karmaşık konuların daha kolay anlaşılmasını sağlayan düzeneklere sahiptir. c) Bir konuyla ilgili kavram ve ilişkilerin öğretilmesini sağlar. d) Sınıf ortamında öğrenci-öğrenci iletişimini olanaklı kılar. e) Öğrenme-öğretme sürecinde zaman ve diğer kaynaklardan kazanç sağlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımları ile ilgili değildir? a) Öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmalarına yardımcı olur. b) Kavramsal bilgiler sunarak öğretime eğlendirme ve yarışma özelliği katar. c) Öğrencilere, daha önceden öğrendikleri bilgiyi hızlı geri çağırma becerisi kazandırır. d) Öğrencilere öğrenmeleri ile ilgili derhal dönüt verilebilmektedir. e) Yazmayı sevmeyen ya da zayıf yazma becerilerine sahip öğrencileri de öğrenmeye güdüler Aşağıdakilerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımlarında öğrencinin soruyu yanıtlamasından sonra gerçekleşir? a) Yeni soru maddesinin seçilmesi b) Öğrencinin performansının kaydedilmesi c) Yanıtın değerlendirilmesi d) Öğrenciye dönüt verilmesi e) Düzeltici eğitim verilmesi 102. Aşağıdakilerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımların temel özelliklerinden biri değildir? a) Bir üst seviyeye geçmede öğrencinin performansı na bakılması b) Öğrencilere birden fazla deneme yapma olanağının sağlanması c) Sorularda resim ve grafiklerden yararlanılması d) Sorular farklı güçlük düzeylerinde oluşturulması e) Soruların seçiminde konu sıralamasının göz önüne alınması

20 103. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bilgisayar oyunlarının özelliklerinden biri değildir? a) Yöntemsel bilgilerin öğrenilmesine yardımcı olma b) Karar verme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırma c) Devinsel becerilerin gelişmesine katkı sağlama d) Konu ile ilgili ön öğrenmeleri hatırlatma e) Öğrencilere yazılım ile etkileşime girme olanağı sağlama 104. Değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Değerlendirme yapabilmek için önce ölçme yapılmalıdır. b) Ölçme ile değerlendirme arasında bir ilişki yoktur. c) Ölçme ile değerlendirme birbirlerinin yerine kullanılabilen kavramlardır. d) Ölçme ölçüm sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesi işlemidir. e) Mutlak değerlendirme gruba bağlı olarak belirlenen bir norma göre yapılır Ölçme sonuçlarına, ölçülen değişkenlerin dışında başka değişkenleri karıştırmaması bir ölçme aracının hangi niteliğini ifade eder? a) Kullanışlılık b) Güvenilirlik c) Geçerlik d) Tutarlık e) Uygunluk 106. Ölçme aracının olabildiğince çok hatadan arınık ölçme yapabilmesi bir ölçme aracının hangi niteliğini ifade eder? a) Kullanışlılık b) Güvenilirlik c) Geçerlik d) Tutarlık e) Uygunluk 107. Değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında karar verme sürecidir. b) Değerlendirme, ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. c) Ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. d) Bir yargılama işlemidir. e) Nesne ya da varlığın belli bir özelliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi işlemidir Bir sınavda sınıfın ortalamasına göre öğrencilerine not veren bir öğretmenin hareketi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? a) Ölçme b) Değerlendirme c) Karşılaştırma

21 d) Bağıl değerlendirme e) Mutlak değerlendirme 109. Bir ders, kurs ya da ünitenin önkoşulu niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma derecesini ve ilgili kursun geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenler olup olmadığını belirlemek için yapı lan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Değer biçmeye dönük değerlendirme b) Mutlak değerlendirme c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme d) Bağıl değerlendirme e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme 110. Öğretim sürecinin genellikle ortasında veya sonunda, programın öngördüğü hedeflere ulaşıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunulan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Değer biçmeye dönük değerlendirme b) Mutlak değerlendirme c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme d) Bağıl değerlendirme e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme 111. Öğretim sürecinde, her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirleme, eksik ve yetersizlikleri giderme amacıyla yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Değer biçmeye dönük değerlendirme b) Mutlak değerlendirme c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme d) Bağıl değerlendirme e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme 112. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen açısından materyalin sahip olması gereken niteliklerden biridir? a) Öğrenme hedeflerine uygun olması b) Öğrenciyi güdüleyici nitelikte olması c) Öğrencinin yaratıcılığına olanak sağlaması d) Öğrenci başarısını artırıcı nitelikte olması e) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olması 113. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci açısından materyalin sahip olması gereken niteliklerden biridir? a) Kullanışlı ve ekonomik olması b) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olması c) Öğretim hedeflerine uygun olması

22 d) Öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması e) Öğrenci başarısını artırıcı nitelikte olması 114. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimlerinin temelini oluşturan unsurlardan biri değildir? a) Eğitimde kaliteye ilişkin beklentiler b) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişiklikler c) Öğrenci profilindeki değişim d) Uzaktan eğitime duyulan gereksinim e) Değişen toplumsal gereksinimler 115. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim gereksinimlerinden biri değildir? a) Öğretim materyali tasarlama ve geliştirme b) Öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımı c) Öğretim araç ve gereçlerinin seçimi ve kullanımı d) Öğretim planı hazırlama e) Eğitim programı geliştirme 116. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımlarının etkileme aşaması ile ilgilidir? a) Teknoloji kullanımı ile ilgili deneyimleri meslektaşlarla paylaşma b) Teknoloji kullanımında uzmanlaşmaya başlama c) Teknoloji kullanımına uyum sağlama d) Teknolojinin bireysel kullanımına ilişkin sorunlar yaşama e) Öğretme etkinliklerine teknolojiyle yenilikler katma 117. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim yapısının içinde yer alan bir aşama değildir? a) Teknoloji kullanımı ile ilgili deneyimleri meslektaşlarla paylaşma b) Teknoloji kullanımında uzmanlaşmaya başlama c) Teknoloji kullanımına uyum sağlama d) Teknolojinin bireysel kullanımına ilişkin sorunlar yaşama e) Öğretme etkinliklerine teknolojiyle yenilikler katma 118. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim yapısının uygulama aşaması kapsamında yer alır? a) Öğretmenlere teknoloji okur-yazarlığı kazandırma b) Öğretmenlerin teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini eğitsel yeterlilik alanına aktarlarını sağlama c) Öğretmenlerin konu alanlarında kendilerini geliştirmeleri için teknolojiden yararlanmalarını sağlama d) Teknolojinin öğretme sürecinde kullanımına ilişkin yeni bakış açıları geliştirmelerini sağlama

23 e) Teknolojinin öğretme sürecinde kullanımına ilişkin uzmanlaşmalarını sağlama 121. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin araç ve gereç kullanımına yönelik mesleki gelişim etkinliklerden biridir? a) Eğitim yazılımı seçme ve kullanma b) Dijital kamera kullanma c) Tepegöz asetatı hazırlama d) Slayt gösterisi hazırlama e) Bilgisayar destekli öğrenim uygulamaları hazırlama 122. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımına yönelik mesleki gelişim etkinliklerden biri değildir? a) Sunum yazılımlarının kullanımı b) İnternette güvenli bilgiye ulaşma stratejileri c) Etkili sunu yapma teknikleri d) İnternetin öğretim sürecinde kullanımı e) Eğitim yazılımı seçme ve kullanma 123. I. Mesaj tasarım ilkeleri II. Projeksiyon cihazının kullanımı III. Etkili sunu yapma teknikleri IV. Eğitim yazılımı seçme ve kullanma V. Sunu materyali hazırlama Yukarıdaki sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojisine yönelik mesleki gelişim etkinliklerinden hangileri sunum materyali hazırlamaya yönelik etkinliklerdendir? a) I, II ve IV b) I, III ve V c) I, IV ve V d) II, III ve IV e) II, III ve V 124. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim yapısının dönüştürme aşaması kapsamındaki etkinliklerden biridir? a) Öğretim amaçlı web sayfası hazırlama b) Uygulama yazılımı aracılığıyla grafik ve çizelge oluşturma c) Temel ve orta düzey bilgisayar kullanma d) Sunum yazılımını kullanarak sunu materyali hazırlama e) Öğretim amaçlı internet kullanımı

24 125. Özel öğretici yazılımların stratejileri aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Kendi hızında yeniden öğrenme b) Alternatif öğrenme stratejileri c) Öğretmenin olmadığı yerde eğitim d) Etkileşimlilik a) Özel öğretici yazılımları seçme ölçütleri hangisi değildir? a) Kullanıcı kontrolü b) Öğretim sağlama c) Yanıta karar verme ve dönüt sağlama d) Programa giriş 126. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojisine yönelik mesleki gelişim etkinliklerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? a) Öğretmenlerin teknoloji kullanım aşamalarına uygun olmalıdır. b) Yetişkin eğitimi ilkelerine dayanmalıdır. c) Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik okur-yazarlık geliştirmelerini sağlamalıdır. d) Öğretmenlerin teknoloji ile ilgili yaşadıkları sorunları çözmeye dayalı bir yapıda olmalıdır. e) Öğretmenlerin yeni öğretim programı geliştirmelerine olanak sağlamalıdır Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme sürecinin temel bileşeni değildir? a) Teknoloji b) Öğrenme ortamı c) içerik d) Öğretim yaklaşımı e) Hedef kitle 128. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin (BiT) eğitime uyarlanmasının temel nedenlerinden biri değildir? a) Teknoloji becerilerine sahip bireylere duyulan ihtiyaç b) Hızlı küreselleşme c) Teknolojideki hızlı gelişmeler d) Mevcut eğitim programlarını geliştirme ihtiyacı e) Değişen coğrafi koşullar 129. Eğitimdeki hedefler bakımından Bilgi ve iletişim Teknolojisinin (BiT) eğitim kurumlarına entegrasyonu ile diğer teknolojik araç-gereçlerin entegrasyonu arasındaki en önemli farklılık nedir? a. Soyut durumları somutlaştırma b. Zamandan tasarruf sağlama c. Çoklu öğrenme ortamı sağlama

25 d. içeriği basitleştirme e. Temel bilişim becerilerini kazanmış nesiller yetiştirme 130. Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojisinin kapsamı içerisinde yer almaz? a) Öğrenme Durumu b) Kuram c) Yöntem- Teknik d) Program Geliştirme e) İnsan Gücü 131. Aşağıdakilerden hangisi Web destekli öğretimin avantajları arasında sayılamaz? a) Çok yönlü etkileşim sağlaması b) Bireysel öğrenme hızına uygun öğrenme ortamları sunması c) Çoklu materyal fırsatı d) Anında dönüt sağlaması e) Öğrencinin beceri ve tutumuna yönelik gelişimini körükler Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerinden değildir? a) Bütünlük b) Derinlik c) Uygunluk d) Hakimiyet e) Tekrar 133. Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır. Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Alıştırma ve tekrar programları B) Birebir öğretim programları C) Problem çözmeye yönelik programlar D) Benzetim programları E) Kelime işlemci programlar 134. Bir okula yeni atanan bir öğretmenin derse gireceği sınıflar hakkında diğer öğretmenlerden, öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden bilgi toplaması aşağıdakilerden özellikle hangisine bir örnek oluşturur?

26 A) Ölçme-değerlendirme B) İhtiyaç analizine hazırlık C) Toplumsal değerlendirme D) Öğrenme ortamını belirleme E) Mesleki ve kişisel gelişimi planlama 135. Aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojilerinin amaçlarından değildir? A) Öğretmenin gösterdiği tüm etkinlikleri (dikkat çekme, bilgiyi sunma, ipucu, katılım, alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama, düzeltme ve değerlendirme) gösterebilir. B) Eğitimi daha üretken ve daha bireysel yapmak, daha bilimsel bir öğretim sağlamak ve herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak. C) Öğrenmeyi kolaylaştırmak, daha kalıcı ve verimli kılmak. D) Öğrencileri motive etmek. E) Öğretmenin yerini alarak eğitimi iyileştirmek Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yazılımlarının yararlarındandır? A) Gururunu okşama B) Kendine güven duymasını sağlamak C) Hareketsiz bilgiyi önlemek D) İşleri zorlaştırmak E) İşin kolayına kaçmak 137. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yazımlarının genel yapısı arasında yer almaz? A) Öğe ve olgular arasında ilişki kurma B) Sonuç çıkarma C) İşin kolayına kaçmak D) Çözüm yöntemleri geliştirmek E) İşi zorlaştırmak 138. Eğitsel animasyonlar hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? A) Plug-in B) Web browserinin teknik özellikleri C) Webin bant genişliği

27 D) Erişim hızı E) Animasyon türü 139. Birden fazla aracın birleşik kullanımıyla sunulmak üzere tasarlanmış tek bir iş veya birkaç farklı ortamdaki araçtaki materyaller olarak tanımlanabilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Animasyon B) Multimedya C) Web ortamı D) Movie maker E) Real player 140. Aşağıdakilerden hangisi BDE yazılımları üretimdeki tasarlanma etkinliklerindendir? A) Geliştirme aşaması B) Üretim aşaması C) Çoğalma aşaması D) Deneme aşaması E) Uygulama aşaması 141. Aşağıdakilerden hangisi BDE yazılımlarının üretimindeki gerçekleştirme etkinliklerindendir? A) Analiz aşaması B) Yazarlık aşaması C) Tasarım aşaması D) Pilot deneme E) Düzeltme aşaması 142. BDE yazılımlarının kullanıldığı uygulama alanları hangisi değildir? A) Öğretmen tarafından kullanılan ders yazılımları B) Öğretmen eşliğinde bilgisayar laboratuarında kullanımı C) Okul dışında bireysel olarak kullanılan ders yazılımları D) İnternet ortamında işlenen ders yazılımları E) Öğretmensiz bilgisayar laboratuarının kullanımı

28 143. Okul Dışında Bireysel Olarak Kullanılan Ders Yazılımlarının Özelliklerindendir? A) Öğrenciyle iletişim kurulmaz B) Öğretici değildir C) Kullanım alanı azdır D) Öğrenci kendi kendine öğrenir E) Eğitsel değildir Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarını seçme ölçütlerinden değildir? A) Laboratuvar deneyleri yerine ya da bu deneylere destek olarak kullanma. B) Rol oynama yerine ya da rol oynamaya destek olarak kullanma. C) Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını azaltma amacıyla kullanma. D) Yeni bir konuya giriş veya konuyu açıklama amacıyla kullanma. E) Alan gezileri yerine veya destek olarak kullanma Gerçek olay durum ya da nesnelerle öğrenme olanağının bulunmadığı koşullarda bunları temsil eden olay durum ya da nesnelerin bilgisayar ortamında modellenmesine ve bunlarla... öğrenmesini sağlar. A) Fiziksel yazılımlar. B) Alıştırma ve tekrar yazılımları. C) Egitsel oyun yazılımları. D) Benzeşim yazılımları. E) Entegrasyon stratejileri Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bir oyunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir.? A) Zorluğu arttırma B) Şiddet içermemesi C) Yaşa uygunluk D) Sıralı hareket E) Kısa ve net açıklamalar 147. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel oyun yazılımlarının sınırlılıklarından değildir? A) Öğrenmeye karşı eğlenme B) Yetersiz öğrenme C) Konu dışına odaklanma

29 D) Eğlenerek öğrenme E) Oyun kuralları ile gerçek yaşam kurallarının karıştırılması 148. Benzeşim yazılımları hangi durumlarda kullanılır? Gerçek ortamın çok tehlikeli, çok pahalı, zaman alıcı durumlarında kullanılır Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarının yaralarından değildir? A) Zaman azaltma B) Süreyi yavaşlatma C) Deneyleri güvenilir kılma D) Öğrenciyi ortamdan soyutlama E) Karmaşık süreçlerin gözlenebilmesi 150. Aşağıdakilerden hangisi benzeşimlerin gerçek sistemler yerine kullanılmasının sebepleri arasında yer almaz? A) Gerçek sistemlerin uzun zaman aldığı B) Gerçek sistemlerin pahalı olduğu C) Gerçek sistemlerin maliyet gerektirdiği D) Gerçek sistemlerin tehlikeli olduğu E) Gerçek sistemlerin sınıf içine getirilemediği 151. Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarının entegrasyon stratejileri arsında yer almaz? A) Araştırmayı ve süreç öğrenimini teşvik etmek amacıyla kullanma B) Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını yüreklendirmek amacıyla kullanma C) Rol oymama ya da rol oynamaya destek olarak kullanma D) Laboratuvar deneyleri yerine ya da laboratuvar deneylerine destek olarak kullanma E) Okul derslerine ya da okul deneyimlerine destek sağlama

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR 1. İletişimde genellikle neyin söylendiği değil kimin söylediği önemli olmaktadır. Bu ifade kaynağın daha çok hangi özelliği ile ilgilidir? d. Çoklu öğrenme

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Tanımı, Kuramsal Temelleri BDE Uygulamaları Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Toplumların Gelişimi Tarım Sanayi Bilgi Eğitim Teknolojisi Alkan a (1984)

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Neden Öğrenme-Öğretme Sürecinde İhtiyaç Duyarız? İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Öğretim Araç-Gereçlerinin Teorik Temelleri Araç ve Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi : Öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem

Detaylı

programlama dil ve sistemlerinden yararlanarak öğretim amacıyla bilgisayara uygulanması sonucu oluşturulan ders programıdır.

programlama dil ve sistemlerinden yararlanarak öğretim amacıyla bilgisayara uygulanması sonucu oluşturulan ders programıdır. Öğretilecek konuların bilgisayar programlama dil ve sistemlerinden yararlanarak öğretim amacıyla bilgisayara uygulanması sonucu oluşturulan ders programıdır. Bazı avantajları; Bireysel Çalışma Hızı TakımÇalışması

Detaylı

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI 1 Bilgisayar Elemanları SAKLAMA (disk, disket, CD..) GİRİŞ ÜNİTESİ (fare, klavye, tarayıcı, Barkod, dokunmatik ekran, optik okuyucu vb.) RAM (geçici) MERKEZİ İŞLEM ÜNİTESİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları 1 Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Bilgisayar Farkındalığı ve Bilgisayar

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L T Ü R L E R İ D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Neden materyal? Çoklu öğrenme ortamı sağlar. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğretim Materyal Türleri

Öğretim Materyal Türleri Öğretim Materyal Türleri 45 1 Eğitimde görsel işitsel araçların önemi O Çabuk ve kalıcı öğrenmeyi sağlarlar O Daha fazla duyu organına hitab ederler O Daha verimli eğitim-öğretim için öğretmene yardımcı

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme Bir Önceki Ders Bilgisayar Destekli Öğretimin Tarihsel Gelişimi Türkiye de BDÖ Bilgisayarlı Eğitimde Etkin Olan Kuramlar Bu Kuramların Öğretim İlkeleri

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgisayar Ölçme Aracı Geliştirilmesinde Bilgisayar Olanakları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER SINIFTA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI Teknoloji

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir.

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir. GÖRSEL TASARIM UNSURLARI Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Çekicilik Katan Unsurlar Gerçekçi Yazı Tipi Dikkat Çekici Şematik Stil Sayısı Dokunulabilir Benzeşik Büyük Harf Etkileşimli Dr. Sakıp KAHRAMAN Bayburt

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ Bilgi Çağı gereksinimleri Shift Happens: http://www.youtube.com/watch?v=ejpsqeqbh4o&featur e=related Öğretim Teknolojisi ne yapar? Öğretim, okullarda gerçekleştirilen

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar

BDE Avantajlar & Dezavantajlar BDE Avantajlar & Dezavantajlar 1 Öğrenme Hızı Katılımcı Öğrenme Çeşitlilik Kayıt Tutma Uygunluk Zamandan Bağımsızlık Görsel Çekicilik Güdüleme Özel Durumlar Tutarlılık Etkinlik ve Etkililik Bilgi Yönetimi

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER Televizyon ve video TV ve Video 1 TV ve Video Çevre Düzenleme 1. Ekrana uzaklık en az 2 m. 2. Öğrenci ekran mesafesi = ekran büyüklüğü x 12 3. Ters V 4. TV, Göz hizasının 30

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

GELENEKSEL OYUNLAR VE ZEKÂ OYUNLARI ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ KURS PROGRAMI

GELENEKSEL OYUNLAR VE ZEKÂ OYUNLARI ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GELENEKSEL OYUNLAR VE ZEKÂ OYUNLARI ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ KURS PROGRAMI ANKARA, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

Bilgisayar II. Öğretim Tasarımı: ADDIE Modeli. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK

Bilgisayar II. Öğretim Tasarımı: ADDIE Modeli. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Bilgisayar II Öğretim Tasarımı: ADDIE Modeli Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK ADDIE Modeli: Analiz Uygulama Değerlendirme Tasarım Geliştirme Analiz Aşaması Hedef grup kimlerdir? Giriş yeterlilikleri Öğrenme stilleri

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI

EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI 1. Egıtım durumunun degiskenlerı Ünite Sırası ve Niteligi Hedefler doğrultusunda çağdaş ve bilimsel bilgi İçerik kolaydan zora, basitten karmaşığa, yakından uzağa,

Detaylı

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Strateji 1 Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem,

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE)

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE) UYGULAMALARI BİLGİSAYAR EĞİTİMDE Eğitimde Bilgisayar isayar Uygulamaları ÖGRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR (BDE) YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ UYGULAMALAR Bilgisayar Destekli Eğitim(BDE) Bilgisayar

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı