IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı"

Transkript

1 Bölüm 1 : PROJENİN TANIMI VE AMACI IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı 1.1. Tanımı, Hizmet Amaçları, Gerekliliği, Projenin Zamanlama Tablosu Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye de maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş bir Türk Şirketi dir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. nin tüm Türkiye de aktif maden arama programı mevcut olup; amacı, uluslararası standartlara göre Türkiye nin önemli bir altın üreticisi olmak, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak altın madenciliği endüstrisinin gelişmesine ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada mevcut en yüksek iş güvenliği ve çevre standartlarını uygulayarak sürekli iyileşmeyi sağlamaktır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., şeffaflık ölçülerinde etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanımı, çevre, iş emniyeti ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası kabulu ve liderlik vasıfları sayesinde bu hedeflerini gerçekleştirmektedir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. kurduğu işletmelerde ISO 9001, ISO 14001, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gereklerine uymakta, İhtiyaç duyulan kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamakta, iyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmakta, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmakta, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Koza Altın İşletmeleri nin faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak ve/veya en aza indirmek için gerekli önlemleri almakta, çalışanların, müteahhitlerin ve geniş bir halk kitlesinin, sağlık, iş güvenliği ve çevre risklerini tespit, inceleme ve etkili bir kontrol için sağlık, iş güvenliği ve çevre sisteminin yerine getirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlamakta, eğitim imkanları sağlayarak, ehliyetli ve yetenekli personel, müteahhit ve firmalar ekibinin geliştirilmesi sağlanmakta, teknolojik değişiklikleri takip edip uygulanması sağlanmakta, müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulmaktadır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Adana İli, Pozantı İlçesi, Ömerli Köyü, Karıncadağ Mevkiinde bulunan sicil numaralı maden ruhsat sahasında Karıncadağ Maden İşletmesi IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı kurulması planlanmaktadır. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. uhdesinde bulunan sicil numaralı ruhsat alanı hektar'dır. Talep edilen ÇED izin alanı ise hektardır. Talep edilen ÇED izin alanında tüvenan olarak bakır, kurşun, çinko ve gümüş kompleks cevheri üretilmesi planlanmaktadır. Üretilecek olan kompleks cevherin tüvenan olarak satışı yapılacaktır. Proje kapsamında herhangi bir zenginleştirme tesisi kurulması planlanmamaktadır. Talep edilen ÇED izin alanı 2 poligondan oluşmaktadır. 1. Poligonda ocak işletmeciliği yapılacak olup 2. Poligon dekapaj malzeme depolama sahası, cevher stok sahası, üst toprak depolama sahası olarak kullanılacaktır. Faaliyetle ilgili olarak öncelikle açık ocak işletmeciliği daha sonra ise kapalı ocak işletmeciliği şeklinde çalışılacaktır. Açık ocakta öncelikli olarak patlatma yapılacak daha sonra malzeme ekskavatörle sökülecektir. Açık ocak işletmeciliği sonunda galeri çalışmalarına başlanarak kapalı ocak işletmeciliği yapılarak üretime devam edilecektir. 1

2 IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı İşletmede yılda 4 ay, ayda 30 gün, günde 8 saat (tek vardiya) çalışılacaktır. Açık ocak işletmeciliği 18 gün gibi kısa bir sürede tamamlanacaktır. Kapalı ocak işletmeciği ise 430 günde tamamlanacaktır. Proje ömrü yaklaşık 3,73 yıl olacaktır. 3,73 yılda sahadan ton cevher üretilecektir ton cevher üretebilmek için ton dekapaj malzeme kaldırılacaktır. Faaliyetle ilgili olarak açık ocak işletmeciliği aşamasında 21 kişinin çalıştırılması kapalı ocak işletmeciliği aşamasında ise 28 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Çalışanlardan kaynaklı atık oluşumu hesaplamalarında çalışan sayısı 28 olarak alınmıştır. Faaliyet ÇED Yönetmeliği Kapsamında Ek-2 listesinde bulunduğu için öncelikli olarak Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmış ve Adana Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Tarih ve 8049 Sayılı yazı ile "ÇED Gereklidir Kararı" verilmiştir (Bkz. Ek-23). Bu karar sonunda ÇED süreci başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen özel formata uygun olarak ÇED Raporu hazırlanmıştır. Ruhsat sahasında geçmiş yıllara ait 3 adet arama amaçlı galeri çalışmaları yapıldığı gözlemlenmiştir. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. uhdesinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Planlanan proje kapsamında üretim yapılırken bir taraftan da rezerv tespit çalışmalarına devam edilecektir. Faaliyet alanının tamamı ormanlık alan içinde kalmaktadır (Bkz. Ek-8, Ek-16). Resim 1. Ruhsat Sahasından Bir Görünüm 2

3 Faaliyet alanı ile ilgili fotoğraflar Ek-17 de sunulmuştur. IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı Şekil 1. Saha Sınır Haritası 3

4 Yer kabuğunda ortalama % 0,01 derecesinde bakır bulunur, en çok bulunan elementler sıralamasında bakır 25. sırada yer almaktadır. Magma tabakasından yukarıya, yerkabuğuna doğru sıvı sızması sonucu ağır metal sülfürleri ayrışır, en çok rastlanan bakır minerali kalkopiritin kimyasal formülü CuFeS 2 dir. Pirinç sarısı renkte, metalik görünüşte ve yeşilimsi siyah çizgiler halinde kitle şeklinde bulunur. Kalkopiritin, bornit, demirli kuprit ve pirit ile birlikte diğer sekonder bakır minerallerinin orijinal yapısını oluşturduğu kabul edilmektedir. Kurşun; Sanayide kullanılan önemli metallerden biridir. Akü, benzin, matbaa, mühimmat, boru, alaşım, lehim, renkli televizyon tüpü yapımında, boya, cam ve kimya sanayii kollarında, radyasyon ve X-ışınlarından korunmada kurşun kullanılmaktadır. Çevre kirliliği etkisinden dolayı son yıllarda kurşun kullanımında sınırlamalar getirilmiş, hurda üretimininde artması ile Görünür metal kurşun rezervinin dünyada 100 milyon ton, Türkiye de 0.8 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. En büyük kurşun rezervine sahip ülkeler Avustralya, ABD, Kazakistan, Kanada ve Çin dir. Kurşun maden üretimi dünyada 3 milyon ton, hurdalarla birlikte toplam üretim 6 milyon ton civarındadır. Türkiye nin kurşun metal tüketimi ise yılda 35 bin ton kadardır. Buna karşılık yaklaşık 10 bin ton metal kurşun hurdadan, 5-6 bin ton da geçici olarak yurtdışına gönderilen cevherlerden elde edilmektedir bin ton mertebesindeki metal kurşun açığı da ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Çinko; Demir, alüminyum ve bakırdan sonra sanayide en çok kullanılan metaldir. Demir ve çeliğin korrazyona karşı direncinin artırılmasında, döküm sanayiinde kullanılan pirinç ve özel alaşımların yapımında, ayrıca çatı kaplama malzemeleri, lastik ve pil yapımında önemli miktarlarda çinko kullanılmaktadır. Görünür metal çinko rezervi dünyada yaklaşık 200 milyon ton, Türkiye de 2.3 milyon tondur. Avustralya, ABD, Kanada, Çin en çok çinko rezervine sahip ülkelerdir. Dünyada çinko cevher üretimi 8 milyon ton, hurda çinko üretimi 0.5 milyon ton civarındadır. Türkiye de 600 den fazla kurşun-çinko-bakır cevherleşmesi olduğu halde bulunan maden yatakları dünyadaki diğer yataklara göre orta veya küçük rezervli yataklardır. Görünür metal kurşun rezervinin dünyada 100 milyon ton, Türkiye de 0,8 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. En büyük kurşun rezervine sahip ülkeler Avustralya, ABD, Kazakistan, Kanada ve Çin dir. Kurşun maden üretimi dünyada 3 milyon ton, hurdalarla birlikte toplam üretim 6 milyon ton civarındadır. Türkiye nin kurşun metal tüketimi ise yılda 35 bin ton kadardır. Planlanan proje ile istihdam oluşturulacak, yapılacak üretimle ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunulacaktır. Projenin Zamanlama Tablosu sicil numaralı ruhsat sahasında Karıncadağ Maden İşletmesi IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı projesi ile ilgili olarak ÇED kararının olumlu olarak sonuçlanmasına müteakip, Orman İzni, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, İşletme İzin Ruhsatı gibi izinler alınacaktır. Gerekli izinler alındıktan sonra hazırlık çalışmaları yapılarak üretime geçilecektir. Proje konusu faaliyetle ilgili olarak planlanan zamanlama tablosu Tablo 1. de verilmiştir. 4

5 Tablo 1. Faaliyetle İlgili Zamanlama Tablosu Yatırımla İlgili İşler Yıllar Aylar ÇED Sürecinin Tamamlanması 2013 Orman İzinlerinin Alınması 2013 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması 2013 Arazi Hazırlık Çalışmaları ve Üretime Geçilmesi (açık ocak +kapalı ocak) 2014 Üretim Çalışmalarına Devam Edilmesi (kapalı ocak) 2015 Üretim Çalışmalarına Devam Edilmesi (kapalı ocak) 2016 Üretim Çalışmalarına Devam Edilmesi (kapalı ocak) 2017 Rehabilitasyon Çalışmaları 2017 BÖLÜM 2 :PROJE ALANI VE ETKİ ALANINA AİT MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VE ÖZELİKLERİ(***) (Proje yeri ve etki alanının mevcut durumu ve planlanan durumu ile ilgili olarak çevresel özelliklerin belirtilmesi ) 2.1. Proje İçin Seçilen Yerin Konumu Proje konusu ÇED izin alanları, Adana İli, Pozantı İlçesi, Ömerli Köyü, Karıncadağ Mevkii, M33-c3 ve M33-c4 paftaları üzerinde, sicil numaralı Maden Ruhsat Sahası içinde bulunmaktadır. Faaliyet yeri Pozantı İlçesine yaklaşık 19 km, Adana İli ne ise 130 km. mesafededir. Faaliyet IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı faaliyeti olup açık ocak ve kapalı ocak işletmeciliği ile tüvenan kompleks cevher üretimi planlanmaktadır. Proje alanının üzerinde bulunduğu IV. Grup Maden Ruhsat Alanı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. uhdesinde olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Ruhsat sahası ormanlık alan içinde kalmaktadır. Ruhsat sahası engebeli arazilerle kaplıdır. Saha içerinde orman ağaçları, önceki yıllarda çalışılmış galeriler, ocak içi yollar bulunmaktadır. Proje alanı ve koordinatları 1/25000 ölçekli topografik haritada (Bkz. Ek-1), ve Genel Vaziyet planında (Bkz. Ek-5) gösterilmiştir. 5

6 Tablo 2. Ruhsat Alanı Saha Sınır Koordinatları UTM KOORDİNATLAR DATUM : ED-50 COĞRAFİK KOORDİNATLAR PRJEKSİYON : 6 DERECE DOM : 33 ZON : 36 DATUM : WGS-84 Sıra N. SAĞA (Y) YUKARI (X) ENLEM BOYLAM P1_ P1_ P1_ P1_ P1_ P1_ P1_ P1_ P1_ P2_ P2_ P2_ P2_ P2_ Toplam Alan: Hektar Tablo 3. Talep Edilen ÇED Alanı 1(üretim yapılması planlanan alan) Saha Sınır Koordinatları UTM KOORDİNATLAR DATUM : ED-50 COĞRAFİK KOORDİNATLAR PRJEKSİYON : 6 DERECE DOM : 33 ZON : 36 DATUM : WGS-84 Sıra N. SAĞA (Y) YUKARI (X) ENLEM BOYLAM Ç1_ Ç1_ Ç1_ Ç1_ Ç1_ Toplam Alan: Hektar Tablo 4.Talep Edilen ÇED Alanı 2 (cevher, dekapaj malzeme, üst toprak depolama alanı) Saha Sınır Koordinatları UTM KOORDİNATLAR DATUM : ED-50 COĞRAFİK KOORDİNATLAR PRJEKSİYON : 6 DERECE DOM : 33 ZON : 36 DATUM : WGS-84 Sıra N. SAĞA (Y) YUKARI (X) ENLEM BOYLAM Ç2_ Ç2_ Ç2_ Ç2_ Toplam Alan: 2.72 Hektar Tablo 5. Cevher Stok Sahası ve Sınır Koordinatları UTM KOORDİNATLAR DATUM : ED-50 COĞRAFİK KOORDİNATLAR PRJEKSİYON : 6 DERECE DOM : 33 ZON : 36 DATUM : WGS-84 Sıra N. SAĞA (Y) YUKARI (X) ENLEM BOYLAM S S S S Toplam Alan : 0,72 Ha. 6

7 Şekil 2. Faaliyet Alanı Google Fotoğrafı 7

8 Şekil3. Faaliyet Alanı Google Fotoğrafı 8

9 2.1.1 Proje Yer Seçimi ( İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım üzerinde koordinatları ile birlikte gösterimi, projenin kapladığı alan ve koordinatları) Ruhsat sahası engebeli arazilerle kaplıdır. Saha içerinde orman ağaçları, önceki yıllarda çalışılmış galeriler, ocak içi yollar bulunmaktadır. Proje alanı ve koordinatları Ek-5 de sunulan Genel Vaziyet Planında verilmiştir. Proje konusu ÇED izin alanları 1/ ölçekli onaylı Adana İli Çevre Düzeni Planında gösterilmiştir (Bkz. Ek-3). Faaliyet alanı arazi vasfı olarak ormanlık arazi içinde kalmaktadır. Faaliyet alanı Orman Meşcere Haritası Ek-8 de sunulmuştur Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu Planlanan faaliyet kapsamında prefabrik yapılar veya konteynırlardan yararlanılacaktır. Çalışanların bir kısmı Pozantı İlçesi ve çevre köylerde ikamet edeceğinden mesai bitiminde servisle evlerine gideceklerdir. Bir kısmı proje sahası içinde kurulacak şantiyeden yararlanacaktır. Şantiye alanı yeri ve koordinatları Ek-5 de sunulan genel vaziyet planında verilmiştir. Tablo 6. Şantiye Alanı ve Koordinatları UTM KOORDİNATLAR DATUM : ED-50 PRJEKSİYON : 6 DERECE DOM:33 ZON : 36 Sıra N. SAĞA (Y) YUKARI (X) Ş Ş Ş Ş Toplam Alan : 0,11 Ha. Planlanan faaliyetle ilgili olarak işletme vaziyet planı Ek-12 de sunulmuştur. İşletme vaziyet planında ocak alanı, şantiye alanı, yollar, depolama alanlarının yeri belirtilmiştir Yer Üstü Faaliyetleri Açık Ocak Faaliyetleri (imalat haritası, üretim yöntemi, patlatma paterni vb.) Ruhsat Numaralı maden sahasında, ilk etapta yapılan jeolojik prospeksiyonlar ve araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre, yüzeye yakın (mostra) 4 cevher zonu, tek kademe olarak planlanan açık ocak üretim yöntemi ile alınacaktır. Açık ocak işletmesine başlamadan önce yüzeyden ortalama 0,2 m kalınlıktaki bitkisel toprak kaldırılacak ve üretim sonrası rehabilite işlemlerinde rehabilite yüzeyine serilmek üzere depolanacaktır. Yapılacak bu tek kademeli açık ocak işletmesinde bitkisel toprak sıyırma işlemi sonrası toplamda 9150 m 3 kazı yapılacak olup, yapılan cevher modellemelerine göre yapılacak bu kazı işleminin %30'luk kısmı olan ton'u tüvenan cevher, üretim alanında ayıklanıp ocak dışına veya cevher stok sahasına nakledilecektir. Geriye kalan 17290,0 ton dekapaj malzeme ise açık ocak alanında daha sonraki yer altı üretim boşluklarının ve açık ocak yüzeyinin rehabilitasyonu işlemlerinde kullanılmak üzere dekapaj malzeme depolama alanında depolanacaktır. İlk etapta uygulanacak bu 9

10 madencilik metodu, delme ve patlatmanın, yükleme ve taşıma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı konvansiyonel açık ocak işletmesi olacaktır. Üretim Yöntemi; Açık ocak işletmesinde, işin ilk aşamasını patlatma deliklerinin delinmesi işlemi oluşturmaktadır. Ocak üretiminde delik dizaynı belirlendikten sonra, delik çapı, delikler arası mesafe ve delik boyları hesaplanıp Rock Delici marifetiyle delme işlemi gerçekleştirilecektir. Patlatma esnasında delik delme düzeneği sahadaki ön çalışmalar, topografya ve patlatma sonrası elde edilmesi istenen tonaj miktarı dikkate alınarak şeş beş (Delikler Arası Mesafe > Yük Mesafesi) şeklinde yapılacaktır. Bu üretim yönteminde delik düzeni 2 sıra halinde bir patlatmada toplam 10 delik olacak şekilde planlanmıştır. Aşağıda verilen Şekil 4. de cevher üretiminde kullanılacak olan şeş-beş delik delme dizilişi gösterilmektedir. Şekil 4. Patlatma Delik Delme Düzeneği Patlatma delikleri oluşturulduktan sonra, deliklerin patlayıcı ile doldurulması işlemi gerçekleştirilecektir. Patlatma deliklerine, kapsül, yemleyici, anfo, deliklerde suya dayanıklı Emulite 150 kullanılacak ve sıkılama malzemesi yerleştirildikten sonra ateşleme işlemi yapılacaktır. Bu sistemde tüm delikler tek tek patlatılarak delikler arasında gecikme verilecektir. Ateşleme düzeni, çevresel etkileri azaltmak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla elektriğe duyarsız elektriksiz kapsülleri kullanılarak yapılacaktır. Patlatma-Delik dizaynı ve terminolojisi Şekil.5'de gösterilmiştir. 10

11 Şekil 5. Patlatma-Delik Dizaynı ve Terminolojisi Aşağıda verilen Tablo.7 ve Tablo.8'de ocakta oluşturulacak patlatma delik dizaynının özellikleri ve bir delik için gerekli olan patlayıcı madde miktarı verilmiştir. Tablo 7. Patlatma Delik Dizaynı K; Basamak Yüksekliği (m) 10 B max; Dilim Kalınlığı (m) 3 d; Delik Çapı (m) U; Alt Delik Boyu (m) 0.9 H; Delik Boyu (m) 10.9 S; Delikler arası uzaklık (m) 3.45 ho; Sıkılama Boyu (m) 4.5 ht; Taban şarj boyu (m) 3.9 hc; Kolon şarj boyu (m) 2.5 Bir delik ile gevşetilecek malzeme hacmi (m3) Yapılacak Toplam Üretim ( m 3 ) n; Toplam Delik Sayısı 239 Tablo 8. Patlayıcı Madde Miktarı lt; Gerekli Taban şarj Konsantrasyonu (kg/m-delik) Qt; Taban Şarj Miktarı (kg) lc; Gerekli Kolon Şarj Konsantrasyonu(kg/m-delik) Qc; Kolon Şarj Miktarı (kg) Q; Toplam Delik Şarj Miktarı (kg/delik) q; Özgül Şarj (kg/m3) Δt; Delikler Arası Gecikme Süresi (ms) 25 Yukarıdaki Tablo.8'de gösterildiği gibi bir deliğin patlatılmasında 33,64 kg ANFO kullanılacaktır. Yemleme olarak 2 kg dinamit ve gecikme elemanı dâhil 1 adet kapsül kullanılacaktır. Tablo.7'de görüldüğü gibi Bir deliğin ateşlenmesi ile elde edilecek malzeme 11

12 miktarı 103,5 m 3 ( 279,45 ton) tür. Hesaplanan bu sonuçlara göre açık ocak üretiminde 24700,0 ton üretim elde edebilmek için yaklaşık 89 delik açılacak, her bir patlatma 10 patlatma deliği olarak hesaplanmış olup, buna bağlı toplam 9 patlatma ile açık ocak üretimi tamamlanacaktır. Açık ocak üretimi için oluşturulan patlatma paternine bağlı alınması gereken, ton malzeme iki günde bir yapılacak patlatma çalışmasıyla 18 günde tamamlanacaktır. Çalışma alanında oluşturulacak basamağın basamak şev açısı 65, genişliği ise m olarak alınmıştır. Basamak boyu ise 10 m. olarak belirlenmiştir. Planlanan faaliyetle ilgili imalat-üretim planı haritası Ek-11 de sunulmuştur. Açık ocak çalışmasında 7410 ton cevher ve ton dekapaj malzeme olmak üzere toplam ton'luk üretim yapılacaktır. Açık ocak üretimi 18 günde tamamlanacak olup günde 8 saat/gün çalışılacaktır ton/gün / 18 gün = 1372,2 ton/gün (cevher+dekapaj malzeme) 1372,2 ton/gün / 8 saat/gün = 171,53 ton/saat üretim (cevher+dekapaj malzeme) yapılacaktır Yer Üstünde Kurulmuş ve Kurulması Planlanan Tesisler Mevcut durumda proje sahasında yerüstünde kurulmuş herhangi bir tesis veya yapı bulunmamaktadır. Planlanan proje kapsamında çok az bir alanda açık ocak işletmeciliği yapılacaktır. Ayrıca açık alanda dekapaj malzeme depolama alanı ve cevher stok alanı olacaktır. Proje kapsamında ocak içi ulaşım yolları yapılacaktır. Şantiye alanı oluşturulacaktır. Tüm bu alanların dışında açık alanda herhangi bir tesis kurulmayacaktır. Üretilen malzeme tüvenan olarak sahadan kamyonlarla taşınacaktır Yer Altı Faaliyetleri Ocak Yeri Seçimi, Kuyu, Desandre, Galeri Uzunlukları, Kesiti, Üretim Yöntemi ve Uygulaması, Üretimde Kullanılacak Donanım, Bu Donanımların Teknik Özellikleri Açık ocak üretimine takiben yapılan cevher modellemeleri neticesinde yer üzerinde mostra vermeyen cevher zonlarının ekonomik açıdan yer altı işletme yöntemi kullanılarak üretilmesi ön görülmüştür. Uygulanacak kapalı işletme yöntemi kesme/doldurma üretim metodu olup dolgu, açık ocak üretimi sonucunda ayrılan dekapaj malzemenin bir kısmı, ana galeri, ara kat galeri ve servis rampası boşluklarından çıkarılan dekapaj malzemesiyle yapılacaktır. Yer altında yapılan etütler sonucu tespit edilen cevher zonlarına, açılacak 12 m 2 kesit alanı olan 8 o eğimle sürülecek ana galeri, bu ana galeriden inilen yaklaşık 9 m çapında max 5 o eğimli servis rampası, servis rampasından sürülen cevher zonlarına paralel 70, 40 ve 30 m uzunluğunda 3 adet ara kat galerilerinden açılacak başyukarılar ile ulaşılacaktır. Servis rampasında katlar arası 10 m olarak planlanmış 3 kattan ulaşılacaktır. Cevher zonlarına dik açılacak 2x2 boyutundaki başyukarılar ile üretim panoları açılarak cevher üretimi yapılacaktır. 12

13 Şekil 6. Cevher Oluşumlarını Gösterir 3B Modeli Şekil 7. Planlanan Ana Galeri, Servis Rampası ve Ara Katları Gösterir 3B Modeli 13

14 Yeraltı ocak işletmesinde ana galeri ve servis rampalarının ilerletilmesinde işin ilk aşamasını patlatma deliklerinin delinmesi işlemi oluşturmaktadır. Galeri yüzeylerinde delik dizaynı belirlendikten sonra delik çapı delikler arası mesafe ve delik boyları hesaplanıp jumbo delici marifetiyle delme işlemi gerçekleştirilecektir. Patlatma paterni teorik olarak orta çekme yöntemi ile tasarlanan delik geometrisine göre, ilk patlatma deliği boş bırakılarak istenen hacimde bir serbest yüzey oluşturulacak ve çevresinde oluşturulan diğer delikler gecikmeli olarak patlatılarak patlamanın bu serbest yüzeye doğru olması sağlanacaktır. Patlatma bu şekilde devam ederek daima bir serbest yüzey arayacak ve var olan ya da oluşturulan bir serbest yüzeye doğru hareket edecektir. Eğer bir serbest yüzey varsa ya da oluşturulmuşsa, patlatma tarafından üretilen gaz basıncı, çatlak açıklığına takoz etkisi yaparak çatlağın daha fazla ilerlemesini, dolayısıyla patlatma yapılan kayanın parçalanmasını sağlayacaktır. Orta çekme deliklerinin 25 milisaniye aralıklı, diğer deliklerin ise 500 milisaniye aralıklı gecikmeli kapsüllerle ateşlenmesi uygundur. Şekil.8'de ana galeri, ara kat galerileri, servis rampası ve üretim panolarında oluşturulacak patlatma delik düzeni temsili verilmiştir. Şekil 8. Patlatma Delik Düzeni Ayna başına ortalama 30 patlatma deliği planlanmış olup, delik çapları 89 mm ve delik boyları 3,5 m olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak kullanılması gerekli olan patlayıcı tipleri ve seçim parametrelerini gösterir tablo Tablo.9'da verilmiştir. 14

15 Tablo 9. Kapalı Ocak Patlayıcı Tipleri ve Seçim Parametreleri Uygulanacak olan patlatma paternine göre açılacak toplam delik sayısı, delik başına alınacak malzeme miktarı ve yapılması gereken toplam patlatma sayısı Tablo.10'da verilmiştir. Tablo 10. Galeri, Ara Kat Galerileri, Servis Rampası Patlatma Parametreleri İlerleme Aynası 3x4 Kullanılabilir Galeri Ayna Alanı(m2) Delik Sayısı Delik Derinliği(m) 2.50 Delik Çapı(m) 0.89 Delik Uzunluğu(m) 3.50 Patlatma Başına Alınan Toplam Malzeme Miktarı(m 3 ) Malzeme Yoğunluğu(ton) 2.60 Patlatma Başına Alınan Toplam Malzeme Miktarı(ton) Patlatma Başına ilerleme(m) 2.70 Toplam Yapılacak Patlatma Sayısı 129 Toplam Yapılacak Üretim Miktarı(ton) 9048 Toplam Yapılacak İlerleme Miktarı(m) Üretim panolarında uygulanacak patlatma dizaynı ana galeri ve ara kat galerilerinde uygulanacak olan patlatma dizaynı ile aynı olacak olup kesit alanı ve alınması gereken malzeme miktarı değişiklik göstermektedir. Buna bağlı yapılan hesaplamalar sonucu patlatma parametreleri Tablo.11'de verilmiştir. 15

16 Tablo 11. Başyukarı ve Üretim Panoları Patlatma Parametreleri İlerleme Aynası 2x2 Kullanılabilir Galeri Ayna Alanı(m2) 2x2 Delik Sayısı Delik Sayısı Delik Derinliği(m) 3.50 Delik Çapı(m) 0.89 Delik Uzunluğu(m) 3.50 Patlatma Başına Alınan Toplam Malzeme Miktarı(m3) Malzeme Yoğunluğu(ton) 2.60 Patlatma Başına Alınan Toplam Malzeme Miktarı(ton) Patlatma Başına ilerleme(m) 3.50 Toplam Yapılacak Patlatma Sayısı 629 Toplam Yapılacak Üretim Miktarı(ton) Toplam Yapılacak İlerleme Miktarı(m) Çalışma Alanı Tablo12. Toplam Üretim Miktarları ve Patlatma Sayıları Alınması Gereken Malzeme Miktarı(ton) Patlatma Başına Alınacak Malzeme Miktarı(ton) Toplam Patlatma Sayısı Açık Ocak ,45 89 Ana Galeri Servis Rampası Ara Kat Pano Ara Kat Pano Ara Kat Pano Yeraltı Stabilitesi; Tüvenan cevher üretimi için yeraltında açılması planlanan ana galeri ve ara katlarda stabiliteyi sağlamak amacıyla uygun yazılım programında model verileri hazırlanmış; yenilme kriteri olarak Mohr Coulomb seçilmiştir. Tablo.13'de çalışma yapılacak bölgenin yapısal özelliklerine bağlı olarak tespit edilen yan kayaç için programa girilen parametreler verilmiştir. Tablo 13.Yan Kayaç Mohr Coulomb Yenilme Kriteri Parametreleri Kohezyon, MPa 20 Sürtünme Açısı, Derece 30 Genleşme Açısı, Derece 5 Birim Ağırlık, MN/m Young Modülü, MPa 1000 Poisson Oranı, Katsayı 0.2 Gerilme Dayanımı, MPa 0.8 Yeraltında açılması planlanan ana galeri ve ara katlardan yenilmesi en fazla mümkün olabilecek en dip noktalarından kesitler alınarak, Tablo.13' de verilen parametrelere göre modeller hazırlanmış ve bunların doğrultusunda elde edilen dayanım faktörlerini gösteren analiz sonuçları ve grafikler sırasıyla aşağıda verilmiştir. 16

17 Ana galeri ve ara kat galeri kesitlerine ait yazılım sonuçları; Şekil 9.Ana Galeri ile Ara Kat Kesitleri Görünümü ve Dayanım Analiz Sonuçları Şekil 10.Ana Galeri Kesiti ve Dayanım Değerleri 17

18 Şekil Ara Kat Galeri Kesiti ve Dayanım Değerleri Şekil Ara Kat Galeri Kesiti ve Dayanım Değerleri Şekil Ara Kat Galeri Kesiti ve Dayanım Değerleri 18

19 Şekil 14. Ana Galeri 1672 Kotu Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği Şekil 15. Ara Kat 1664 Kotu Galeri Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği 19

20 Şekil Ara Kat 1654 Kotu Galeri Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği Şekil Ara Kat 1644 Kotu Galeri Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği 20

21 Üretim panolarına ait yazılım sonuçları; IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı Şekil 18. Üretim Panoları Kesit Görümü Şekil 19. Üretim Panoları Dayanım Analiz Sonucu 21

22 Şekil Kotu Üretim Panoları Dayanım Analiz Sonuçları Şekil Kotu Üretim Panoları Dayanım Analiz Sonuçları 1664 kotu üretim panoları kesitlerine ait dayanım grafikleri; 22

23 Şekil Numaralı Pano Girişi Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği Şekil 23.5.Numaralı Üretim Pano Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği 23

24 Şekil Numaralı Pano Girişi Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği Şekil Numaralı Üretim Pano Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği 24

25 Şekil Numaralı Pano Girişi Kesiti Alınan Uzaklığa Göre Dayanım Grafiği Yazılımdan alınan çıktıların yorumlaması yapılırken dikkat edilen kısım Dayanım Faktörü ( Stregth Factor) olup; bulunan değerlerin 1,00 ve üzeri olması ağaç tahkimat gibi nispeten dayanımı düşük tahkimatlarla ocaktaki göçük riskinin ortadan kaldırılabileceği, püskürtme beton veya bolt gibi göreceli olarak daha yüksek dayanımlı tahkimat yapılmasına ihtiyaç duyulmayacağıdır. Yukarıda verilmiş olan program analiz çıktılarından ve dayanım grafiklerinden görüldüğü gibi dayanım faktörleri ana galeri, ara kat galerileri ve üretim panoları kesitleri için sürekli olarak 1,00 değerinden yüksektir. 4 x 5 boyutlu bir galeri ağzı, düşük derinlik ve yan kayacın dayanımı göz önünde bulundurulduğunda eldeki parametrelere göre açılacak ana galeri, ara kat galerileri ve üretim panolarında göçüğün engellenmesi için aslında ağaç tahkimatın yeterli olacağı düşüncesi yazılım programıyla desteklenmiştir. Ancak üretici firma çalışma prensipleri gereği iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutması sebebiyle, ağaç tahkimat yerine püskürtme beton ve gerekli görülen yerlerde bolt desteğini kullanımını tercih etmiştir. Ayrıca bu modelleme yeraltı işletmesinde bulunacak açıklıkların dayanımı hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan öncel bir değerlendirme olup, işletme döneminde yapılacak yeni çalışmalarla elde edilecek veri ve bilgilere göre benzer dayanım analizlerinin ve modellemelerinin sürdürülmesi gerekmektedir. 25

26 Tahkimat (Tahkimat Sistemi, Tahkimat Sisteminin Uygulanması, Havalandırma Tekniği ve Bu Amaçla Kullanılacak Ekipmanın Özellikleri) Galerilerde kaya kütlesi sınıflandırma sistemlerinin uygulanması amacıyla galerinin yaklaşık 50 metrelik kısmında yapılan bir çalışmada mevcut eklemler ve çevre koşulları incelenmiştir. Bu bölge için Bieniawski nin (1989) Jeomekanik Sınıflandırma Sistemi uygulanmış ve Sınıflandırma Sistemine göre bu bölgenin RMR ının yaklaşık 56 olduğu bulunmuştur ve Tablo.14'de verilen RMR kaya sınıfı puanlarına göre bu bölgenin orta derecede sağlam bir kaya olduğu söylenebilir. Tablo 14. RMR Sistemi Kaya Sınıfları (Biemawski,1989) Kaya Sınıfı RMR Puanı Çok İyi Kaya İyi Kaya Orta Kaya Zayıf Kaya Çok Zayıf Kaya <20 Orta dereceli sağlam ocaklarda açılacak açıklıklarda stabiliteyi sağlamak,kaya patlamalarını ve kavlaklaşmaları önlemek amacıyla Jeomekanik Sınıflama Sistemi'nin önerdiği tahkimat tipleri belirlenerek Tablo.15'de gösterilmiştir. Tablo 15. Jeomekanik Sınıflama Sistemi'nin Önerdiği Tahkimat Tipleri Kaya kütlesi sınıflama sistemleri (puan) Tahkimat önerileri (Bieniawski, 1989) Jeomekanik Sınıflama Sistemi RMR =56 Sistematik kaya saplamaları (2.6 m uzunlukta, 0,78-1,3 m aralıklı) Tavanda çelik hasır Tavanda 5-10 cm, yan duvarlarda 3 cm Kalınlıkta püskürtme beton İlgili tahkimat tasarımında ana galeri ve ara kat galerileri ile buralardan üretim panolarına ulaşımda kullanılan başyukarıların ve üretim panolarının kesit alan açıklıkları farklı olduğundan tahkimat sistemi ayrı ayrı incelenmiştir. 26

27 Ana galeri ve ara kat galerileri; Şekil 27. Ana Galeri ve Ara Kat Galerileri Desteksiz Duraylı Kalabilme Süresi Şekil.27' de gösterilen Bieniawski nin (1989) kazı sonrası desteksiz duraylı kalabilme süresi grafiğine göre, desteksiz açıklığı 5 m ve RMR'ı 57 olan ana galeri ve ara kat galerileri açıldıktan sonra yaklaşık 2 ay tahkimat yapmadan stabil kalabileceği bulunmuştur. 27

28 Şekil 28. Başyukarılar Desteksiz Duraylı Kalabilme Süresi Şekil.28' de gösterilen Bieniawski nin (1989) kazı sonrası desteksiz duraylı kalabilme süresi grafiğine göre, desteksiz açıklığı 2 m ve RMR'ı 57 olan başyukarılar açıldıktan sonra destek kullanılmaksızın stabil kalabileceği görülmüştür. Yukarıda açıklanan orta derecede sağlam kaya sınıfı ve Bieniawski nin bu kaya tipleri için Jeomekanik Sınıflandırma Sistemine göre önerdiği tahkimat tipleride göz önünde bulundurularak yer altı ocağında ana galeri ve ara kat galerilerinde kullanılacak tahkimat sistemi tasarlanmıştır. Tahkimat sistemi elemanları; Kaya Saplamaları Maliyeti ve bulunabilirliği, uygulama kolaylığı, ortam koşullarının uygunluğu göz önüne alınarak sürtünme ankrajlı kaya saplamalarından, "Split Set"lerin kullanılması planlanmıştır. Kaya Saplamaları Uygulama Özellikleri Galerinin yan duvarları ve tavanı 3 m boyunda, 26 mm çapında kaya saplamalarıyla desteklenecektir. Saplamalar 1 m aralıklarla ve kazı yüzeyine dik konumda açılacak, her sırada 7-8 saplama bulunacaktır. Galeri ilerleme doğrultusundaki saplama aralıkları da 1,5 m olacaktır. Kaya saplamaları yerleştirildikleri delik boyunca kaya kütlesine yatay kuvvet etki ettireceklerinden tavanda takviye edilmiş bir kiriş oluşturulacaktır. Çelik Hasır Çelik hasırın galerinin tavan ve yan duvarlarına yerleştirilmesi tasarlanmış, bu amaçla Q 131/131 tipi kaynaklı çelik hasır uygun bulunmuştur. 28

29 Çelik Hasır Uygulama Özellikleri Uygulanacak kaynaklı çelik hasır Q 131/131 tipi olup, göz aralıkları 15x15 cm, boy ve en çubuk çapları 5 mm, ağırlığı 2.06 kg/m'dir. Çelik hasırın galeri yan duvarlarına ve tavana tutturulmasında sarkmamasına özen gösterilecektir. Bunun için çelik hasır parçaları bir göz aralığı kadar üst üste getirilerek, ince tel çubuklarla birbirine bağlanacaktır. Püskürtme Beton Galerilerin tavanına ve yan duvarlarına yaklaşık 4 cm kalınlığında püskürtme beton uygulanacaktır. Ocak galerilerinin kesit alanları göz önüne alındığında daha küçük kompakt ekipmanlar kullanımı ve düşük yatırım maliyeti sebebiyle madencilikte kullanımı en çok tercih edilen kuru karışımlı püskürtme beton sistemi seçilmiştir. Tahkimat uygulanma şekli; Kuru karışım yönteminde; tasarıma göre belirlenen miktarlarda hazırlanan çimento, hafifçe (% 2 ile 6 oranında) nemlendirilmiş kum ve çakıl ile susuz ortamda karıştırılıp, kuru karışım püskürtme beton makinesine beslenir. Karışım, buradan basınçlı hava yardımı ile özel iletim hortumuna aktarılır, iletim hortumu ucundaki püskürtme tabancasında (nozül) püskürtme suyu ile karıştırılarak, uygulanacak yüzeye yüksek hızla püskürtülür. Püskürtme beton uygulanacak yüzeyi temizlemek için basınçlı su + hava püskürtülmesi kullanılacaktır. Ocakta püskürtme beton uygulamalarında normal portland çimentosu kullanılacaktır. Çimento miktarı, istenilen yapışmayı ve dayanımı sağlayacak şekilde, 350 kg/m 3 olacaktır. Kaliteli bir karışım elde etmek için su/çimento oranı ağırlıkça 0.45 alınacaktır. Kuru karışımda priz hızlandırıcı katkı malzemesi olarak toz halinde 17.5kg/m 3 kimyasal madde kullanılacaktır. Püskürtme beton uygulaması sırasında minimum geri sıçrama ve dökülme sağlamak için agrega tane büyüklüğü en fazla 7mm olarak ayarlanacaktır. Püskürtme ucuna (nozul) malzeme taşıyan hortum çapı,en büyük agrega çapının en az 3 katı olmalıdır.buna göre ocakta kullanılacak püskürtme beton tahkimatı için kullanılacak agreganın en büyük tane çapı 7mm olarak alındığında püskürtme ucuna (nozul) malzeme taşıyan hortum çapı 25 mm olarak seçilmiştir. Kuru karışım, nozuldan geçerken tamamen ıslanmalıdır. Su basıncı bunu sağlayacak mertebede yaklaşık, 6 kg/cm 2 / min olarak ayarlanacaktır. Düzenli bir püskürtme beton uygulaması için yeterli havayı temin eden bir hava kompresörü gereklidir. Basınçlı hava miktarı, ekipmana ve işlem şekline bağlıdır. Hortum iç çapı-basınç ilişkisi Tablo.16'da verilmiştir. Tablo 16. Hortum İç Çapı-Basınç İlişkisi Hortum İç Çapı(mm) mm) Kompresör Kapasitesi (m3/dk)(7atm basınçta) , Püskürtme ucuna (nozul) malzeme taşıyan hortum çapı 25 mm olarak alındığında seçilecek kompresör kapasitesi en az 10 m 3 /dk olmalıdır. Sonuç olarak, yeraltı ocağında tahkimat sistemi ana hazırlık galerilerinde, kayacın sağlam olması durumunda shotcrete+çelik hasır+bulon(kaya saplaması), kayacın yumuşak olması durumunda ve galeri ömrü uzun süreli olan ana yollarda shotcrete + çelik hasır + bulon + çelik iksa şeklindedir. Galerilerde delme ve patlatma işlemi ile 2-2,5 m.'lik alanın patlatıldığı, çıkan malzemesinin loader ve kamyonlar ile taşındığı önceden tahkimatı yapılmış alanda durularak, tahkimatı 29

30 yapılmamış kazı yüzeyinin hidrolik kıncılar ile taranıp düşme potansiyeli olan askıdaki kaya bloklarının düşürülmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra ilk etapta yüzeye yaklaşık 3-4 cm kalınlığında shotcrete (püskürtme beton) uygulanır. rkasından yüzeye çelik hasır (2m.x5 m. boyutunda 4 adet) döşenir ve bu işlemden sonra tekrar 4-5 cm kalınlığında shotcrete uygulaması yapılıp, shotcrete betonu prizlendikten sonra da açılan deliklere 3 m uzunluğunda bulon (kaya saplaması) uygulaması yapılarak bir ilerlemeye ait tahkimat tamamlanır. Ana yollardan açılan yeni galeri girişlerinde kesitlerin genişlemesi durumunda, tavan mukavemetini arttırmak için shotcrete+çelik hasır+bulon uygulamasına ilave olarak 1,20 m. aralıklarla çelik iksa ile takviye tahkimat yapılır. Galerilerde uygulanacak kaya saplaması, çelik hasır ve püskürtme beton tahkimat tasarım ve teknik detayları Şekil.29 ve Şekil.30'da verildiği gibi uygulanacaktır. Şekil 29.Uygulanacak Tahkimat Tasarımı Galeri Ön Kesit Görünümü Şekil 30.Uygulanacak Tahkimat Galeri Yan Kesit Görünümü 30

31 Havalandırma (Ocak Boyutu İle İlişkilendirilmiş Gerekli Hava Miktarı, Hızı, Hava Kapılarının Miktarı ve Yeri, Havalandırma Planı, Temiz ve Kirli Hava Güzergah Planı, Kaçamak Yolu ) Proje kapsamında yeraltı üretim yöntemlerinden kesme doldurma uygulanacak olup yapılan cevher modellemesine göre planlanan galeriler, üretim panoları, üretilecek cevher özellikleri ve üretim miktarına göre havalandırma projesi dizayn edilmiştir. Bu havalandırma dizaynında doğal havalandırmaya ek olarak emici vantilatör ve gerekli yerlerde hava akımı ayarlama kapıları, kol pervane gibi yardımcı ekipmanların kullanılması planlanmıştır. Galeri ve pano dirençlerinin hesaplanması; Aşağıda verilen direnç formülü kullanılarak maden içi yolların; ana galeri,ara kat galeri ve başyukarılar için ayrı ayrı direnç değerleri hesaplanmış ve buradan maden ocağının eşdeğer direnci bulunarak gerekli ocak havası hesaplanmıştır. R: Galeri Direnci (murg) U: Galeri Çevresi (m) F: Galeri Kesit Alanı (m 2 ) L: Galeri Uzunluğu (m) Le: Eş Değer Uzunluğu k: Sürtünme Katsayısı (kg/m 3 ) Ocakta açılacak ana galeri ve ara kat galeriler 3x4 boyutlarında olup Şekil.31'de gösterildiği gibi oluşturulacaktır. Şekil 31. 3x4 Tipi Galeri Boyutları 31

32 Şekil.31'de gösterilen ana galeri ve ara kat galeri boyutlarına göre Galeri Çevresi (U) m ve Galeri Faydalı Kesit Alanı 10 m 2 olacaktır. Ocakta açılacak başyukarılar ve üretim panoları 2x2 boyutlarında olup Şekil 32'de gösterildiği gibi oluşturulacaktır. Şekil 32. 2x2 Tipi Başyukarı ve Pano Boyutları Şekil.32'de gösterilen başyukarıların boyutlarına göre Galeri Çevresi (U) 9,14 m ve Galeri Faydalı Kesit Alanı 3 m 2 olacaktır. Ocaktaki galerilerin sürtünme katsayısı olarak (k) Tablo 17'den 0,0037 kg/m 3 değeri seçilmiştir. Galeriler, üst tarafı yarım daire şeklinde olup, şekil faktörü olarak 1,08 değeri alınmıştır. Dolayısı ile ocakta sürtünme katsayı değeri (k) 0,004 kg/m 3 olmuştur. k=0,0037x şekil faktörü k= 0,0037x1,08=0,004 kg/m 3 32

33 Tablo 17.Sürtünme Katsayı Değerleri (k) kg/m 3 IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı Kuyular k (kg/m 3 ) Düz Beton kaplama(pürüzsüz,temiz) 0,003 Tuğla Örme (Pürüzsüz,Temiz) 0,0037 Düz Beton kaplama(klavuz makaralar ve borular mevcut) 0,0065 Tuğla Örme (Klavuz makaralar ve borular mevcut) 0,0074 Ahşap Kaplama (Orta desteği yok) 0,0167 Ahşap Kaplama (Orta desteği var) 0,0223 Demir Bağlı Galeriler k (kg/m 3 ) Her Tarafı Düz Beton Kaplama (Muntazam) 1,0037 Bağlar Arasında Beton yada Ahşap Kama(Her tarafta) 0,0074 Bağlar Arasında Beton yada Ahşap Kama(Yan Kısımlarda) 0,0093 Düzensiz Tavan,Taban ve Yan Yüzey 0,0158 Dörtgen Galeriler k (kg/m3) Düz Beton Kaplama 0,0037 Yan Tarafları Muntazam Kaplanmış Yollar 0,0121 Muntazam Olmayan, Kaplanmamış Yollar 0,0158 Tablo 18.Şekil Faktörü Kuyu ve Galeri Şekli Şekil Faktörü Dairesel 1 Üst Tarafı Yarım Daire Şeklinde 1,08 Kare 1,13 Dikdörtgen Genişlik/Yükseklik=1,5:1 1,15 Genişlik/Yükseklik=2:1 1,2 Genişlik/Yükseklik=3:1 1,3 Genişlik/Yükseklik=4:1 1,4 Ayaklarda, galerilerde ve üretim panolarında oluşan dirençlere ek olarak ayrı bir direnç yaratan şok kayıpların kaynağı; hava yönünün, hava yolu kesitinin değişmesi ve yol üzerindeki engellerdir. Ocak içerisinde oluşacak şok direnç kayıpları Tablo.19'da verilen eşdeğer uzunluklar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Tablo 19. Bazı Lokal Dirençler İçin Eşdeğer Uzunluklar Tanım Eşdeğer Uzunluk (le),m Keskin-Yuvarlak Dönüş 1,00 Keskin -Köşeli Dönüş 50,00 Dik-Yuvarlak Dönüş 0,30 Dik- Köşeli Dönüş 23,50 Hava Köprüsü 21,70 Hava Girişi 1,00 Hava Çıkışı 21,70 Giderek Daralma 0,30 Ani Daralma 3,30 Giderek Genişleme 0,30 Ani Genişleme 6,70 Yollara Ayrılma 10,00 Dik Yollara Ayrılma 67,00 1 Nolu Galeri Direnç Hesabı (R1)-(Ana Galeri) k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37 m L: 102,6 m Le: 1m+10m+23,5 m F: 10m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci 0,126 murg bulunmuştur. 33

34 Servis rampası (R2) Yapılan üretim modeline göre servis rampasının belirli kısımlarından ara katlara ve ara katlardan da üretim panolarına ulaşılmaktadır. Bu sebeple rampa direnci 4 ayrı bölüme ayrılarak incelenmiştir. Ana Galeriden 1. Ara Kata Kadar Olan Rampa Direnci (R 21); k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37 m L: 23.5 m Le: m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. 1. Ara Kattan 2. Ara Kata Kadar Olan Rampa Direnci (R22); k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37 m L: m Le: 1+1 m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. 2. Ara Kattan 3. Ara Kata Kadar Olan Rampa Direnci(R23); k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37 m L: m Le: 1+1m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. 3. Ara Kattan Havalandırma Kuyusuna Olan Rampa Direnci (R24); k: 0.004kg/m 3 U: m L: 7.8m Le: 1m+3.3 m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. 1.Ara Kat (R3) k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37 m L: 78.5 m Le: m F: 10 m 2 34

35 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. 2.Ara Kat (R4) k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37 m L: 47.2 m Le: m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. 3.Ara Kat (R5) k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37m L: 38 m Le: m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. Üst Kol (R3)-(1664 Kotu Panoları) Başyukarı (R3B) k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37 m L: 14 m Le: 3,3+23,5 m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. Pano Direnç Hesapları (R3p) IV. Grup Maden (Bakır, Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı 35 Havanın 1 no panosu içinde dağılımına bağlı olarak ayak dirençleri belirlenmiş ve bu ayakların dirençlerinin seri bağlı dirençler olduğu görülmüştür. Buna göre 1 nolu panonun direnci hesaplanmıştır. Ayak Direnci ; k: 0,004 kg/m 3 U: 9,14 m L: 15 m Le: 23,5 m F: 3 m 2 R :0.781 murg Diğer ayakların boyutları ve uzunlukları aynı olduğundan dirençleri de aynı hesaplanmıştır. Hava yollarının birbirlerine göre paralel ve seri olma durumları göz önüne alınarak aşağıda verilen bağıntılar yardımıyla 1 nolu panodan geçen hava yolunun toplam direnci hesaplanmıştır.

36 Seri bağlı hava yollarının toplam direnci; RT=R 1 +R 2 Paralel bağlı hava yollarının toplam direnci; 1. panonun dirençleri seri bağlı olduklarından dolayı 2,34 murg olarak bulunmuştur. 1 nolu pano boyutları bu kotta bulunan diğer panolarla aynı olduğundan dolayı, 1 nolu panonun direnci diğer panolarla aynıdır. Cevher modellemesine göre yapılan üretim planında 1664 kotunda 6 pano bulunmaktadırve bu panolar iki kola ayrılıp üçe üç olarak birbirlerine seri haldedir. Bu durum göz önüne alınarak Üst Kol (R2)-(1664 Kotu Panoları) eş değer direnci 0.50 murg tur. Şekil Kotu Panoları Basit Direnç Diyagramı Orta Kol (R4)-(1654 Kotu Panoları) Başyukarı (R4B) k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37m L: 10 m Le: 3,3+23,5 m F: 10 m 2 Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. Pano Direnç Hesapları (R4p) Planlanan üretim çalışmasında pano boyutları ocak içerisindeki diğer panolarla aynıdır ve 2.34murg olarak hesaplanmıştır. Cevher modellemesine göre 1654 kotunda 8 pano bulunmaktadır ve bu panolar eşit sayıda iki kola ayrılmışlardır. Bu durum göz önüne alınarak Üst Kol (R2)-(744 Kotu Panoları) eş değer direnci 0.67 murg tur. 36

37 Alt Kol (R5)-(1644 Kotu Panoları) Başyukarı (R5B) k: 0,004 kg/m 3 U: 15,37m L: 7.5 m Le: 3,3+23,5 m F: 10 m 2 Şekil Kotu Panoları Basit Direnç Diyagramı Bu verilere göre ana galeri direnci murg bulunmuştur. Pano Direnç Planlanan üretim çalışmasında pano boyutları ocak içerisindeki diğer panolarla aynıdır ve 2.34 murg olarak hesaplanmıştır. Cevher modellemesine göre 1644 kotunda 12 pano bulunmaktadır ve bu panolar eşit sayıda iki kola ayrılmışlardır. Bu durum göz önüne alınarak Üst Kol (R2)-(744 Kotu Panoları) eş değer direnci 1.01 murg tur. Kuyu Direnç Hesabı (R6) k: kg/m 3 r: 1 m U: 6,28 m L: m Le: 3,3 m+21,7 m+23,5 m F: 3,14 m 2 Şekil Kotu Panoları Basit Direnç Diyagramı Bu verilere göre ana galeri direnci 1.43 murg bulunmuştur. Yapılan yer altı ocak tasarımına göre açılacak galeri, ara kat galerileri, ulaşım rampaları, başyukarılar ve panolara bağlı oluşturulmuş basit havalandırma diyagramı Şekil.36'da verilmiştir. 37

38 Şekil 36. Basit Ocak Havalandırma-Direnç Diyagramı Yukarıda verilen havalandırma diyagramına göre hesaplanan dirençler ve ilgili bölümleri Tablo.20'de verilmiştir. Yapılan tüm hesaplamalar sonucunda ocak eş değer direnci 1,491 murg olarak bulunmuştur. Tablo 20.Bölümlere Ait Direnç Değerleri BÖLÜMLER Direnç(Murg) Ana Galeri (R1) Servis rampası (R2) Ana Galeriden 1. Ara Kata Kadar Olan Rampa Direnci (R21) Ara Kattan 2. Ara Kata Kadar Olan Rampa Direnci (R22) Ara Kattan 3. Ara Kata Kadar Olan Rampa Direnci(R23) Ara Kattan Havalandırma Kuyusuna Olan Rampa Direnci(R24) Ara Kat (R3) Ara Kat (R4) Ara Kat (R5) Üst Kol (R3)-(1664 Kotu Başyukarı ve Panoları) Başyukarı (R3B) 0.5 Toplam Pano Direnci (R3p) Orta Kol (R4)-(1654 Kotu Başyukarı ve Panoları) Başyukarı (R4B) Toplam Pano Direnci (R4p) Alt Kol (R5)-(1644 Kotu Başyukarı ve Panoları) Başyukarı (R5B) Toplam Pano Direnci (R5p) 1.01 Havalandırma Kuyusu(R6) 1.43 Ocak Eş Değer Direnci Ocak içerisinde, gerek nakliyat gerekse üretim aşamasında ekstra dirençler oluşabileceğinden, bulunan pano ve galerilerin dirençlerinin değerleri %10 arttırılmıştır ve ocak eş değer direnci 1.64 murg bulunmuştur. Ocak için gerekli hava miktarının hesaplanması; Çalışanlar İçin Gerekli Hava Miktarı Bütün maden ocakları mekanik havalandırma ile havalandırılmalıdır. Ocak havası, atmosferik hava ile ocakta bulunan gazlar ve bunların karışımından oluşur. Havasında % 19 dan az oksijen,% 2 den çok metan, % 0,5 ten çok karbondioksit, % 0.01 den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. (ÇSGB, 2009) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurumu Başkanlığının yayınlamış olduğu Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberinde yer altı ocak havası için belirttiği bu değerler göz önüne alınarak, kişi başına 38

39 gerekli hava miktarı 0,1 m 3 / sn olarak kabul edilmiştir ve ocağa sağlanması gereken hava miktarı aşağıda verilen eşitliğe göre hesaplanmıştır. Q= n i x q İ ni : Ocakta çalışacak işçi sayısı, 28 qi : Hareket halinde veya çalışma sırasında solunan hava, 0,1 m 3 /s Qi= 28 x 0,1 m 3 /s Qi= 2,8 m 3 /s Bu sebeple hesaplanan hava miktarı (1,6 m 3 /s) yaklaşık %60 arttırılarak ocak içinde dolaştırılacak hava emniyetli hale getirilmiştir. Qi=4,5 m 3 /s Ayrıca ocaktaki havalandırma, hava hızı insan ve malzeme taşınmasında kullanılan kuyularda, eğimli ve düz yollarda saniyede 8 metreküpü geçmeyecek, ayaklarda ve cevher kazılan alınlarda en az 0,5 m 3 /sn, en fazla 2m 3 /sn olacak şekilde yapılacaktır. Panolara Gönderilen Havanın Kollara Göre Dağılımı ve Yeterlilik Analizi Ocağa gönderilen hava, yolların dirençlerine bağlı olarak doğal bir dağılım gösterir. Bu doğal dağılımın yeterli olup olmadığının, gerekli yerlerde yeterli miktarda havanın sağlanıp sağlanmadığının analizi yeraltı ocak havalandırma sistemlerinde çok önemlidir. Hesaplanan hava miktarı (4,5m 3 /s), paralel kollara sahip panolarda direnç değerleri göz önüne alınarak dağıtılmıştır. Kollara dağılan hava miktarının yeterlilik analizi; o kolda çalışan işçi sayısına bağlı olarak yapılmıştır.seri kollara sahip panolarda hava dağılımı olmadığı için hesaplanan hava miktarı sabit kalacak ve değişmeyecektir. Aşağıda çalışmanın yapılacağı 1664 kotu panolarına ulaşan hava miktarı hesaplanmıştır. Ocak hava dağılım diyagramı 1664 kotu için Şekil 37'de verildiği gibidir. Şekil 37. Ocak Hava Dağılım Diyagramı Aşağıdaki eşitlikler kullanılarak R22 direncinin bulunduğu kola giden hava miktarı (Q2) ve R3 direncinin bulunduğu kola giden hava miktarı (Q3) hesaplanmıştır. 39

40 Q2=4,5-1,70=2,80 m 3 /s R22 ve R3 dirençlerinin bulunduğu kollara dağılan hava miktarlarının yeterlilik analizi aşağıda yapılmıştır. Buna göre R3 direncinin bulunduğu kolda 10 işçi çalıştırılması planlanmıştır.10 işçi için gereken hava miktarları; Q= ni x qi Q= 10x 0,1 m 3 /s =1 m 3 /s Sonuç olarak, 10 işçi için gerekli hava miktarı (1 m3/s), R3 direncinin bulunduğu kola giden hava miktarından (1,70 m 3 /s ) küçüktür. Dolayısıyla, R2 direncinin bulunduğu kola giden hava miktarı yeterli olacaktır. Çalışmanın bulunacağı diğer kollarda ise (1654 ve 1644 kotları panoları) gerekli hava miktarı kollar arasında hava miktarını ayarlama işlemleri (pozitif ayarlama,kol pervanesi ve negatif ayarlama) yapılarak düzenlenecektir. Toz Oluşumuna Göre Gerekli Hava Miktarı Qt : Toza Karşı Gerekli Hava Miktarı (m 3 /sn) A : Toz Oluşum Miktarı Endeksi (Kullanılan delici, yükleyici ve kayaç sertliğine bağlıdır) Np: Hava Dönüş Yolunda Müsaade Edilen Toz Konsantrasyonu, 400tane/cm 3 No: İş Yerinde Ulaşan Toz Konsantrasyonu, tane/cm 3 Ocakta toz oluşum miktarı endeksi Tablo.21 ve Tablo.22'de belirtilen sertlik değerlerine göre alınıp, ocak havasında oluşacak toza göre sağlanması gerekli hava miktarı aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 40

41 Tablo 21.Toz Oluşum Endeksleri (1) Protodyakanov'a Göre Sertlik Sulu Delmede Ortalama A Değeri Tablo 22.Toz Oluşum Endeksleri (2) Yükleme Tipi ve Protodyakanov'a Göre Sertlik Mekanik Yükleme Kuru Yükleme Ortalama A Değeri Sulu (Spreyli) Yükleme Sapan İle Yükleme Üretim Miktarına Göre Gerekli Hava Miktarı Qü: Üretim Miktarına Göre Gerekli Hava Miktarı (m 3 /sn) q: 1 Ton Üretim İçin Gerekli Standart Hava Miktarı (m 3 /dk) T: Günlük Üretim Miktarı (Ocakta maksimum üretim 53,4 ton/gün'dür.) Tablo 23.Gaz Durumuna Göre q Değerleri Ocağın Gazlılık Sınıfı 1Ton Üretim İçin Gaz Yayılımı Gerekli Hava(m3/dk) Gazsız < , ,50 Çok Gazlı > 15 - Tablo.23'de belirtilen ocağın gazlılık sınıfına göre gerekli standart hava miktarı (q) değeri alınıp ocakta üretim miktarına göre gerekli hava aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. Qü= q x T Qü = 1 m 3 /dk /ton x ( 54 ton) =54 m 3 /dk = 0.9 m 3 /sn Ocak İçin Gerekli Hava Miktarı Toplam Ocak Havası (Qtotal) =Çalışanlar için gerekli hava milk(qi) +Toz Oluşumuna Göre Gerekli Hava Mik.(Q t)+ Üretim Miktarına Göre Gerekli Hava Mik. (Qü) Qtotal =(4,5 m 3 /sn +0,61 m 3 /sn + 0,9 m 3 /sn) = 6,01 m 3 / sn Ocağa emici(aspiratör) ile gönderilmesi gereken hava miktarı 6,01 m 3 /sn bulunmuştur. Emici(Aspiratör) seçiminde emniyet katsayısının yüksek tutulması için tüm hava ihtiyacı duyulan işlemlerin aynı anda oluşacağı varsayılmıştır. Doğal Havalandırma H: Hava Giriş ve Çıkışı Arasındaki Kot Farkı, 108 m R: Ocak Hava Yolunun Toplam Direnci, 1.64 murg Q: Hava yolundan geçen debi(hava Miktarı), m 3 /sn Ocaktan geçecek hava debisi aşağıdaki formülle hesaplanır; 41

ÇED RAPORU KARINCADAĞ MADEN İŞLETMESİ IV. GRUP MADEN (BAKIR, KURŞUN, ÇİNKO, GÜMÜŞ) OCAĞI

ÇED RAPORU KARINCADAĞ MADEN İŞLETMESİ IV. GRUP MADEN (BAKIR, KURŞUN, ÇİNKO, GÜMÜŞ) OCAĞI ÇED RAPORU KARINCADAĞ MADEN İŞLETMESİ IV. GRUP MADEN (BAKIR, KURŞUN, ÇİNKO, GÜMÜŞ) OCAĞI Adana İli, Pozantı İlçesi, Ömerli Köyü, Karıncadağ Mevkii, İ.R. 72090 Ruhsat Nolu Saha ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi 1-BASAMAK PATLATMA TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ETKENLER. A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi A-Kaya Birimlerinin

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADENCĠLĠKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESĠ MICROMINE PAKET PROGRAMI ĠLE ÜÇ BOYUTLU MADEN PLANLAMASI 505121007 HAKAN ALTIPARMAK Proje

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETON MEHMET YERLİKAYA

ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETON MEHMET YERLİKAYA ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETON MEHMET YERLİKAYA 1 İçindekiler : PÜSKÜRTME BETON KARIŞIM DİZAYNI PÜSKÜRTME BETON TEKNİĞİ SİLİS DUMANI DİZAYN UYGULAMALAR REFERANSLAR 2 SUNUŞ Çelik tel donatılı püskürtme

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. KROMTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. IR 20067775 VE KAPASİTE ARTIŞI, KROM OCAĞI MANYEZİT OCAĞI VE DEMİR OCAĞI Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Kınık Köyü ÇED BAŞVURU DOSYASI Adres: Barış Mah. Asır Sok. Gelincik

Detaylı

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Ender PEKDEMİR* Konu, Kari Terzaghi'nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi

Detaylı

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n MADENCİLİK Aralık December 1985 Cilt Volume XXIV Sayı No 4 Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n Parametreler Parameters Related Witli Parallel Hole Cut Arrangement in Tunneling Tayfun

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ TARİH: 16/17 NİSAN 2016 ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU Çalışma alanı Kastamonu ilinin Küre ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Oldukça engebeli olan saha,

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN YAPININ AMACI Çimento fabrikası dahilinde geniş ve kapalı bir stok sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapının

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

BASAMAK PATLATMALARINDA NONELDET ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER

BASAMAK PATLATMALARINDA NONELDET ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER BASAMAK PATLATMALARINDA NONELDET ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER 1- GENEL TANIM Noneldet kapsüller düşük enerji iletim hattı olan bir elektriksiz ateşleme sistemidir. Nonel tüpleri özel seçilmiş plastikten üretilmektedir.

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014 İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları Oyak Beton Mart/2014 İçerik Genel Bakış Beton Özellikleri Keson İnşaatı o Kuru Havuz o Yaş Havuz-Deniz Dökümleri o Kesonların Batırılması

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

KURTULUŞ MAH. 9.SOK NO:8 BUŞRA APT. ASMA KAT ADANA/TÜRKİYE BETON SANTRALİ PROJESİ BİR SONRAKİ SAYFADA

KURTULUŞ MAH. 9.SOK NO:8 BUŞRA APT. ASMA KAT ADANA/TÜRKİYE BETON SANTRALİ PROJESİ BİR SONRAKİ SAYFADA PROJE SAHİBİNİN ADI HASAN CAN MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI KURTULUŞ MAH. 9.SOK NO:8 BUŞRA APT. ASMA KAT ADANA/TÜRKİYE Tel : (0 322) 459 06 26 Fax: (0 322)

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

WGS 84, COĞRAFİK Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M.

WGS 84, COĞRAFİK Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M. SAYIN PREFABRİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ Sayın Prefabrik İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 1.Sokak No:45 Afyonkarahisar TELEFON VE FAKS NUMARALARI

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. GENEL Yapılarda bugüne kadar yağmur suyunun drenajı ile ilgili olarak konvansiyonel sistemler kullanılmıştır. Konvansiyonel yağmur drenajı, yatay hatta %2-3 derece eğim verilmesi ile suyun hava ile yer

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli formuyla

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN: Adı ve Soyadı : Unvanı

Detaylı

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Günümüzde bara sistemlerinde iletken olarak iki metalden biri tercih edilmektedir. Bunlar bakır ya da alüminyumdur. Ağırlık haricindeki diğer tüm özellikler bakırın

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR PÜSKÜRTME BETON Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ PÜSKÜRTME BETON Püskürtme beton, yoğun ve homojen bir yapı elde

Detaylı

3. 3 Kaynaklı Birleşimler

3. 3 Kaynaklı Birleşimler 3. 3 Kaynaklı Birleşimler Aynı ya da benzer alaşımlı metallerin ısı etkisi yardımıyla birleştirilmesine kaynak denir. Lehimleme ile karıştırılmamalıdır. Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde, benzer

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır 1 ASİSTEK YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Deneyimli yönetici kadrosu, uzman ekip ve yüksek

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

ÇATILARDAKİ YAĞMUR SULARININ NEGATİF BASINÇ SİSTEMİ İLE DRENAJI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

ÇATILARDAKİ YAĞMUR SULARININ NEGATİF BASINÇ SİSTEMİ İLE DRENAJI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 1 ÇATILARDAKİ YAĞMUR SULARININ NEGATİF BASINÇ SİSTEMİ İLE DRENAJI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ T.Fikret GENÇGEL ÖZET Bu çalışmada ; binaların çatılarına düşen yağmurun rogarlara iletilmesi yöntemlerinden vakumlu

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Tekrar kullanılabilir tek yönlü nervürlü döşeme kalıbı sistemi www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr SKYRAIL AVANTAJLARI TASARRUF Tüketimin radikal şekilde azalması sayesinde sistem sadece birkaç beton

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı