II. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Kursu Düzenlendi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Kursu Düzenlendi"

Transkript

1 II. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Kursu Düzenlendi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağ lık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Mü dür - lüğü ve Harvard Üniversitesi Tıp Fa - kül tesi nin işbirliğiyle birincisi 2010 yılında düzenlenen, Sağlık Bi lim le - rinde Araştırma Yöntemleri ko nulu kursun ikincisi, Tem muz tarihleri arasında Koç Üniversitesi Rume - lifeneri Kampüsü nde gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası araş tırma Avrupa Üreme ve Embriyoloji Der - neği (ESHRE) 2012 yılında gerçekleşecek olan yıllık kongrenin İstanbul da yapılacağını duyurdu. Dünyanın her tarafından gelecek olan dolayındaki katılımcı 1-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapılacak ağlarını geliştirmek ve uzun vadede sağlık bilimlerinde gelişmiş araştırma merkezlerinin yapılanmasına yardımcı olmak amacıyla organize edilen yaz okulunda Koç Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü nün eğitmenleri tarafından 35 kursiyere eğitim verildi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi De - kanı Prof.Dr. Şevket Ruacan yürüttükleri kursla ilgili olarak, Harvard Üniversitesi Tıp Fa kül tesi ile kurduğumuz işbirliği, ulus lararası bir köprü olma ve tıp uzmanlarına değer kat ma açısından büyük bir önem taşıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen bu kurs sadece sunduğu eğitimle değil, yarattığı uluslararası işbirliği ile de ESHRE 2012 Yıllık Toplantısı İstanbul'da Yapılacak olan ESHRE Yıllık Toplantısı için İs - tan bul a gelecek. Kongrenin başkanlığını Prof.Dr. Timur Gürgan yapacak. Prof.Dr. Timur Gürgan Yaz aylarında İstanbul cezbedici ve keyif verici bir mekandır. Mükemmel bilimsel program, renkli sosyal aktiviteler, nefes kesici manzara ve İs - tan bul un egzotik mekanları birleşerek ESHRE nin 2012 toplantısı katılımcılar için hem eğitim ve bilim hem de sosyal ve kültürel açıdan unutulmaz bir deneyim olacaktır. Bu toplantının ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımına, bilimsel kuvvetinin ve organizasyon yeteneğinin gösterilebilmesi için iyi bir fırsat katılımcılara benzersiz fırsatlar sunuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, 2010 yılında kursumuza katılan, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eği tim ve Araştırma Hastanesi nde görev alan Dr. Cenk Ercan ın Har - vard Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ruh ve sinir hastalıklarında araştırma metotları üzerinde çalışma şansı elde etmesi oldu dedi. Kurs programında temel istatistiksel ve epidemiyolojik kavramlar, veri toplama ve yönetimi, uygun istatistiksel yöntem seçimi, bilimsel yayın yöntemleri, araştırmada uluslararası işbirliği oluşturulması, halk sağlığı alanlarında araş tırma metodolojisi gibi konular inceleniyor. olacaktır dedi. ESHRE Başkanı Dr. Luca Gia na roli, ESHRE'nin yıllık top lan tısı üre me tıbbı alanında gelişmeleri ve en son buluşları tartışmak için büyük bir fırsattır. Bu toplantı sağlık alanında halihazırda olan ve gelişen tüm bilimsel, politik ve pratik konuları ele almaktadır. İspanya/ Va len si ya, Fransa/Paris, Avus turya/vi ya na, İs viç re/cenevre ve Almanya/ Mü nih şehirlerinin aday olduğu kongrenin İstanbul a verilmesi ülkenin tıbbına ve İstan - bul a verilen güven ve önemi göstermektedir dedi. Kongre esnasında Gelecek Başkan sıfatı ile görev yapacak olan şu anki seçilmiş Baş - 60 Actual Medicine

2 kan Dr. Anna Veiga, Dört günlük toplantıda politika koyucuları ve etik konusundaki uzmanlar için en zor problemleri sunan konular ve zor kararlar tartışılacak, ESHRE nin ilk defa olarak Yıllık Toplantısını İs - tanbul da gerçekleştirmesinden çok büyük memnuniyet duymaktayız dedi. Pozitif Yaşam Derneği'nden İki Yeni Araştırma Pozitif Yaşam Derneği, bulguları, Tür kiye'de HIV ile yaşayan kişilerin sağlık alanında ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara ve bunlara yönelik çözüm önerilerine ışık tutan iki önemli araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmalardan ilki HIV ile yaşayan kişilerin hakları için farkındalık ve savunuculuk projesi kap samında Türkiye de ilk kez Po - zitif Yaşam Derneği tarafından 2010 yılı içerisinde tamamlanan Stigma (Damgalama) Index Araştırması, diğeri ise Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına yönelik HIV tedavi ve takibinde karşılaşılan sorunlar başlığını taşıyor. Söz konusu araştırmalardan elde edilen raporlar 12 Tem - muz da İstanbul da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. 33 ülkenin katıldığı ve uluslararası platformda HIV/AIDS nedeniyle bireylerin uğradıkları damgalama ve ayrımcılığı ölçmeye yarayan Stigma Index Türkiye araştırması 11 ilde yürütüldü ve araştırmaya toplam 100 HIV pozitif kişi katıldı. Araştır ma la - ra göre, HIV/AIDS ile ilgili toplumsal önyargılardan kaynaklanan dam ga lama ve ayrımcılık, HIV pozitiflerin hem sağlık hizmetlerine ula şımlarının hem de iş ve sosyal hayatlarını etkin bir biçimde sürdürmelerinin önünde engel oluşturuyor. HIV pozitiflerin yaşadıkları hak ihlallerinin en fazla gerçekleştiği yer lerin başında sağlık kurumları geliyor. Diğer ülkelerde yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında bu oranların Türkiye'de çok daha yüksek çıkması, sağlık kurumlarında da bilgi ve etik yaklaşım konusunda eksiklikler olduğuna işaret ediyor. İn celenen ülkelerin yasalarında bu konu özelinde de, HIV pozitif kişilerin tıbbi verilerinin ve özel yaşamlarının korunmasına yönelik yasal düzenlemeler olduğu dikkat çekiyor. Tüm dünyada HIV'in önlenmesine yönelik çalışmalarda özellikle HIV pozitiflerin ve kadınların bizzat politika geliştirme ve uygulama süreçlerine aktif olarak katılmasının önemi anlaşılmıştır. Bu ilke doğrultusunda Türkiye'de yaşayan HIV pozitif bireylerin de aktif rol alabilmesi için insan haklarının güvence altına alınması ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler in hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hekimlerin Objektifinden Yaşamın Görünmeyen Engelleri Romatoloji Araştırma ve Eğitim Der neği nin (RAED), romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) hastalarının karşılaştıkları güçlüklere ve günlük hayatlarındaki engellere dikkat çekmek ve hastalığın kamuoyunda bilinirliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz sene Hareketi Hisset - mek adı altında ve Pfizer sponsorluğunda düzenlediği fotoğraf yarışması, bu sene Yaşamın Görünme - yen Engelleri temasıyla ikinci defa düzenleniyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romato - loji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Vedat Hamuryudan ın önderliğinde hayata geçen yarışmanın jüri üyeleri arasında Mustafa Altıoklar, Muam mer Yanmaz, Mehmet Turgut ve Koray Peközkay gibi sinema, basın ve fotoğraf dünyasının profesyonelleri yer alacak. Yarışmanın sonuçları hastalığa dikkat çekmek ama cıyla Dünya Artrit Günü olan Actual Medicine 61

3 12 Ekim de yapılacak olan basın top lantısıyla duyurulacak. Yarışma, geçen yıl olduğu gibi bu sene de romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının mücadelesinin en yakın tanığı olan romatoloji, ortopedi ve travmatoloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorlarının katılımına açık olacak. Bu yıl doktorlara ek olarak yarışmaya Pfizer çalışanları da yaşamın görünmeyen engellerini anlatan fotoğraflarıyla katılabilecek. Yarışmaya katılan her iki kategoride dereceye giren ilk 3 fotoğraf sahibine fotoğraf ekipmanı hediye edilecek. 21 Nisan daki Ege Roma - to loji Kongresi nde start alan yarışmaya katılan fotoğraflardan bir seçki, yıl sonunda yapılacak olan Ulusal Romatoloji Kongresi nde sergilenecek. Yarışma hakkında bilgi adresinden alınabiliyor. Johns Hopkins Medicine ABD'nin En İyi Hastanesi Seçildi Anadolu Sağlık Merkezi nin kurulduğu günden bu yana stratejik işbirliğini sürdürdüğü Johns Hopkins Medicine, ABD nin en seçkin dergilerinden US News & World Report tarafından 21. kez ABD nin En İyi Hastanesi seçildi. Johns Hopkins Hastanesi, Amerikan hükümeti istatistiklerinde yer alan, ölüm oranları, teknoloji, personel, hizmet yaklaşımı vb gibi nesnel göstergelerin analizini temel alan US News & World Report un sıralamasında, 16 uzmanlık kategorisinin 15 inde ilk 5 arasına girdi. Johns Hopkins Medi - ci ne; genel sıralamada onur listesinin başında yer almasının yanısıra, Nöroloji, Üroloji, Psikiyatri, Roma - to loji ve Kulak Burun Boğaz alanlarında da birinci sıraya yerleşti. Johns Hopkins Medicine Dekanı Edward D. Miller, 21 yıl üst üste onur listesinin ilk sırasında yer alma gibi büyük başarıdan dolayı tüm JHM ailesini kutluyorum. Bu başarı John Hopkins in mesleğine kendini adamış fakülte hekimlerimizin, araş tırmacılarımızın, hemşirelerimizin ve klinik personelimizin mükemmelliğinin bir kez daha farkına varılmasıdır. Önümüzdeki dönem de başarılı çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Anadolu Sağlık Mer kezi Genel Direktörü Dr. Hasan Kuş, bu başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sürdür - düğü müz iş birliğinin deneyim ve bilgi birikimimize önemli katkılar sağ ladığını düşünüyorum. Ortaya çıkan sinerjiyle gelecek dönemde de başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz dedi. İstanbul Üniversitesi ve Novartis'ten İlaç Araştırmaları Birimi İstanbul Üniversitesi ile Novartis ilaç firmasının 2010 yılında ilaç alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak amacıyla başlattıkları stratejik işbirliği sürecinde İstanbul Üniversitesi nde kurulan İlaç Araştırmaları Bi - ri mi nin açılışı, 12 Temmuz da üniversitede düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Söylet, İstanbul Tıp Fakültesi Farma - ko loji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yağız Üresin ve Novartis Türkiye Başkanı Güldem Berkman ın yanı sıra İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hanefi Özbek katıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi olarak daha görünür olmak ve yeni bilgiler üretmek adına ortak bir akılla hareket etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin ışığında ortak bir akıldan kuvvet almak adına Novartis ile bu önemli işbirliğimize imza attık. Bu ortaklığımızın en büyük amacı bilgi ve yenilik üretmek ve bu yenilikleri topluma sunmaktır. Bu amacımızı gerçekleştirmek için 62 Actual Medicine

4 attığımız bu adımda başta Sayın Gül dem Berkman olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum dedi. İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yar - dımcısı Dr. Hanefi Özbek, Tür ki - ye de dünya standartlarının üzerinde klinik araştırma merkezlerinin ya pılması en büyük amacımızdır. Bu amacın ancak üniversite-sanayidev let işbirliğiyle yapılması mümkündür dedi. Novartis Türkiye Başkanı Güldem Berkman ise, Bilimsel araştırmaları küresel düzeyde bir değere dönüştürmek üzere üstlendiğimiz görev ve sorumluluk bilinciyle, Türki ye nin en köklü kurumlarından İstan - bul Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte temellerini atıp geliştirdiğimiz bu birimin ülkemizin ilaç araştırmaları alanındaki ağırlığının artmasında önemli bir adım olacağına inanıyoruz dedi. GSK Türkiye'ye Uluslararası Ödül GSK Türkiye, iş dünyasında özellikle iletişim ve pazarlama alanlarında küresel düzeydeki tek ödül organizasyonu olan prestijli International Business Awards 2011 de ödül kazandı. GSK Türkiye'nin hekimler ve diğer sağlık profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği, sağlık sektöründe dünyada ilk kez ipad üzerinden çalışan yazılım olan prodg Uygulamalar ve İnteraktif Medya / Satış kategorisinde International Bu siness Awards ödülünün sahibi ol du. Ödüller 11 Ekim de Abu Da - bi de düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek. Kazanılan ödülle ilgili bir açıklama yapan GSK Türkiye Satış ve Pazarlama Geliştir - me Mü dü rü Yavuz Erler, Günü - müz de iletişim teknolojileri baş dön dürücü bir hızla ilerliyor ve hem kurumlara, hem de bireylere büyük fırsatlar sunuyor. GSK nın sağ lık sektöründe bir ilke imza atarak geliştirdiği prodg yazılımı, kurumumuzun sağlık profesyonelleriyle olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Teknolojiyi en etkin şekilde kullanma kararlılığımızın bir ifadesi olan prodg'nin ödül kazanması bizi çok mutlu etti. Bu alan da çalışmalarımız sürecek dedi. Eşdeğer İlaç Pazarının Öncüsü Sandoz'dan İki Yeni Ürün portföyünü genişletiyor. Yeni ürün MTX 10 Hexal, romatoid artrit ve psoriazis tedavisinde 10 mg lık tablet formuyla hastalara kullanım kolaylığı sağlayarak önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Eşdeğer ilaç pazarının öncü şirketi Sandoz, romatoid artrit ve psoriazis de endike yeni ürünü MTX 10 Hexal ve doksorubisin etken maddeli Doxorubicin Hexal i doktor ve eczacıların kullanımına sundu. 10 mg, 30 tabletlik ambalajı ile Türk tıbbının hizmetine sunulan metotreksat disodyum etken maddeli MTX 10 Hexal ile Sandoz, romatoloji alanına da adım atarak ürün Hayata Kazandırın sloganı ile Türk tıbbının hizmetine sunulan Doxorubicin Hexal ise meme kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri başta olmak üzere birçok solid tümörde ve akut lösemi ve lenfoma gibi hematolojik malignitelerin tedavisinde endike. 10 mg/5 ml ve 50 mg/25 ml i.v enjeksiyon için hazır solüsyon içeren flakon formları kullanım kolaylığı sağlarken 50 mg lık formu; 2008 yılı Pharmapack ödüllü (ilaç ve sağlık ürünlerinin güvenli ve doğru kullanımı için yenilikçi ambalajlara 1997 yılından beri verilen uluslararası ödül) onco-safe ambalajı ile kemoterapi uygulamasında güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Actual Medicine 63

5 Bayer'in Xareltosu FDA Onayı Aldı Bayer HealthCare tarafından, kalça ve diz replasmanı geçiren hastalarda pulmoner emboliye sebep olabilen derin ven trombozunun (DVT) önlenmesi için geliştirilen ağızdan alınan ilk antikoagülan Xarelto, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından onaylandı. Kalça replasmanını takiben 35 gün ve diz replasmanını takiben 12 gün boyunca, günde tek doz 10 mg lık tablet olarak kullanımı onaylanan Xarel - to, bu endikasyonda kalça ve diz replasman cerrahisinde DVT nin önlenmesinde ABD onaylı tek yeni antikoagülan olma özelliğini taşıyor. Harbour-UCLA Sağlık Merkezi Ortopedik Cerrahi Uzmanı olan ve aynı zamanda rivaroksabanın (Xa - rel to) klinik çalışma programına katılan Dr. Louis M. Kwong Xarelto nun potansiyel olarak hayatı tehdit eden kan pıhtılaşmasının önlenmesinde günümüzde yaygın olarak kullanılan tedavilere oranla klinik fayda sağladığını kanıtladı. Ayrıca günde bir tablet şeklindeki kullanımı kullanım kolaylığı açısından önemli rol oynayacak dedi. Parolanızı Değiştirmekten Çekinmeyin ESET Türkiye den yapılan açıklamaya göre, şifrelerin ve parolaların güvenliği, bilgisayarların giderek daha kısa sürede daha fazla veriyi işleyebilmesi nedeniyle daha büyük bir problem haline geldi. Bakıldığında, parolalar sadece, kişinin gerektiğinde hatırlayıp, bilgisayar klavyesinden girmek zorunda olduğu bir dizi karakterler bütünü olarak görünüyor. Ama , banka, e-devlet, oyun, mesajlaşma gibi sayısı giderek artan her uygulama için ayrı şifre düzenlemek sevimlilikten uzak bir iş olarak öne çıkıyor. ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, bu noktada uyarıyor: Eğer bilişim yapınız giriş doğrulama için sadece parolalar kullanıyorsa; şifrematikler, USB şifre cihazları, parmak izi ya da retina doğrulamayı da birlikte kullanan çoklu faktör doğrulama yapan yapılara göre, çok daha fazla parola çalınması ve saldırı riski altındadır. Maalesef parolalar, bilgisayar kullanıcısının hatırlayabilmesi için bazen çok karmaşık olabiliyorken, parola kırma araçları için ise şaşırtıcı derecede kolay karakter dizileri olabilmektedir diyen Tuğral, parola kırmak için farklı yöntemler kullanıldığını söyledi. Bu türden saldırılara karşı gerçek koruma yöntemi olarak çok uzun parolalar kullanmak veya çoklu faktör doğrulama kullanmak sayılabilir. Ancak çok uzun ve karmaşık parolalar kullanmak, karakterlerin kolay hatırlanamaması nedeniyle ters etki yaratabiliyor. Bazı yöntemlerle kullanıcıların 12 den 16 karaktere kadar görece uzun parolaları hatırlayabilmesi mümkün olsa bile sadece parola ile doğrulama yönteminin bazı problemleri olmaya devam ediyor. Örneğin; 1)Kul lanıcılar aynı parolayı pek çok hesaplarında, hatta güvensiz veya az güvenli bir ortam olan internette bile aynı anda kullanmaktadırlar. 2) Kullanıcılar hatırlamakta zorlanacaklarını düşündükleri parolalarını bir yerlere yazıp, kolayca ulaşılabilir yerlerde saklayabiliyorlar. 3)Parola bilgilerini şifrelemeden, düz metin olarak ileten web, ve mesajlaşma protokollerinin kullanımı çok yaygın. 4) Yazılım ve donanım tabanlı keylogger (klavyede basılan tuşları kaydeden program) tehdidi söz konusu. Parola hırsızlığı, şifre kırma ve parola tahmin etmenin, IT alanındaki halen en ciddi tehditler arasında olduğunu belirten ESET Türkiye Tek - nik Müdürü Erkan Tuğral, korunmak için şu tavsiyede bulunuyor: Bu tehditlere karşı en iyi koruma; harfli-sayılı parola, antivirüs yazılımı, şifrematik gibi çoklu faktör güvenlik çözümleri kullanmak ve bilgisayar kullanıcılarının güvenli parola belirleme ve yenileme alışkanlıkları edinmesidir. 64 Actual Medicine

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı Akdeniz Üniversitesi uzmanları Türkiye de ilk kez iki hastaya üç boyutlu kamera yardımıyla kapalı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül -

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER İlaç Reklamı Öldürür İstanbul Eczacı Odası tarafından ilaç reklamına karşı başlatılan imza kampanyası sürüyor. Eczanelerde toplanan imzaların yanısıra Kadıköy, Me - ci diyeköy, Galatasaray ve Bakır köy'

Detaylı

Abdi İbrahim'in En Yeni Ürünü a.i.d. Bitkisel Boğaz Pastili

Abdi İbrahim'in En Yeni Ürünü a.i.d. Bitkisel Boğaz Pastili Abdi İbrahim'in En Yeni Ürünü a.i.d. Bitkisel Boğaz Pastili Sağlık Ürünleri kategorisinde Türki - ye de birçok ilke imza atan Abdi İbrahim, boğaz sağlığı segmentinde a.i.d markası ile kısa bir süre önce

Detaylı

Radyolojik Görüntülemede Güncel Teknolojiler Konferansı

Radyolojik Görüntülemede Güncel Teknolojiler Konferansı Radyolojik Görüntülemede Güncel Teknolojiler Konferansı Dünyadaki yeni görüntüleme sistemlerini tanıtmak üzere sağlık profesyonellerine özel bir konferans Anadolu Sağlık Merkezi nde düzenlendi. Radyolojik

Detaylı

İş Kazaları Tetanoz Riski Taşıyor, Td Aşısı Çalışanları Koruyor

İş Kazaları Tetanoz Riski Taşıyor, Td Aşısı Çalışanları Koruyor İş Kazaları Tetanoz Riski Taşıyor, Td Aşısı Çalışanları Koruyor Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmeye bağ lı olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları sıklıkla görülüyor. Ülkemiz,

Detaylı

DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor

DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor Dermotek şirketi, SAÇ pazarındaki gücüne yeni ürünleri ile değer katmaya devam ediyor. Pazarda yer alan Prozinc saç grubu, Bebemis Bebe Grubu, Oksizinc

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Ağrı Kesicilerin Yanlış Kullanımı Ağrıyı Azaltmıyor Aksine Artırabiliyor! Ülkemizde yapılan çalışmalara göre en sık rastlanan ağrı yerleri; baş, bel (%13.2), bacaklar (%13.2) ve karın bölgesi (%11.2) olarak

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER ESC 2010 da Kardiyovasküler ve Renal Hasarın Erken Önlenmesinde Mikroalbüminürinin Önemi Vurgulandı 28 Ağustos - 1 Eylül 2010 tarihlerinde Stokholm de gerçekleşen Avrupa Kardiyoloji Kongresi nde (ESC),

Detaylı

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Dünyadaki gelişmeleri en yenilikçi ve verimli şekilde kardiyoloji camiasına ulaştırmayı hedefleyen Türk Kardiyoloji Derneği, ekardiyoloji.com

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA... Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA... Haberler Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji Araştırması İ.E. Ulagay-Menarini Group un desteği ile Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu tarafından yürütülen Türkiye de Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji

Detaylı

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok bakterisinin sağlık açısından önemi, geliştirilen aşılarla ilgili güncel durum ve gelişmeleri tartışmak, konu ile ilgili sağlık çalışanlarını

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER Bir Gün Alzheimer Olursam Türkiye Alzheimer Derneği ve No var - tis İlaç ın işbirliğiyle Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve hastalıkla ilgili bilinci geliştirmek amacıyla başlatılan Bir Gün Alzheimer

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda

Detaylı

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL Bakan Sunuşu Ülkemizde tıp alanında son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmekte ve takdir görmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Akromegalinin Etkileri Aynaya Bakarak Görüldü Sağlık Bakanlığı nın aldığı kararla 2008 yılından bu yana her yılın 15 Nisan günü, bu ciddi hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 01 Rapor Kapsamı Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı Şirket Profili 06 Abdi İbrahim: Asırlık Başarı Yolculuğu 08 Vizyon, Misyon

Detaylı

Wyeth Pnömokok Aşısı İçin ABD de Ruhsat Başvurusunu Yaptı

Wyeth Pnömokok Aşısı İçin ABD de Ruhsat Başvurusunu Yaptı Türkiye nin sigarasız ve sağlıklı yaşam sitesi sigarayason.com, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Dün ya Sigarasız Günü ilan edilen 31 Mayıs kapsamında, Bırak, Çek, Gönder. Sen de Taksim de Yüzünü Gös

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 Paydaş iletişimi sağlanmadıkça KSS politikası sürdürülebilir değildir Güçlü bireyler. Gelecek Turizmde, gelecek sizde.

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6 Sessiz kaldıkça hızla sona yaklaşıyoruz İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Dünya Nöroloji Federasyonu kuruluş günü olan 22 Temmuz Dünya Beyin Günü olarak ilan edildi. Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından yapılan açıklamada beyin sağlığı ve nörolojik hastalıklara yönelik yeterli

Detaylı

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 04 2013 YILINDA ÖDÜL ALAN KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ... 06 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2013 Türkiye Mükemmellikte Süreklilik

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun

25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun 25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun Değerli meslektaşlarım, Eylül ayında gerçekleşen ve sektörümüz adına çok önemli konu başlıklarının ele alındığı 12. Türkiye Eczacılık Kongresini ilgiyle izledik.

Detaylı