2013 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2012 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2012 İlerleme Raporu 2013 İlerleme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2012 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2012 İlerleme Raporu 2013 İlerleme Raporu"

Transkript

1 2013 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2012 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2012 İlerleme Raporu 2013 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere uyum; Düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma (bir Yönetmeliğin kabul edilmesi); Yatay önlemler (Türk Standartları Enstitüsü Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin (CENELEC) tam üyesi olması; Türk standardizasyon sistemi, Avrupa sistemine tam olarak entegre olması); Uygunluk değerlendirmesi (onaylanmış kuruluşlar); Akreditasyon; Yasal metroloji; Piyasa gözetimi; Klasik Yaklaşım altındaki ürün mevzuatı; Yeni ve Küresel Yaklaşım çerçevesindeki ürün mevzuatı; Usule ilişkin önlemler. Ticaret önünde teknik engeller (özellikle ilaçlarda;iyi imalat uygulama belgeleri); Tıbbi ürünlerde uygulanan ruhsatlama zorunluluğu; Piyasa gözetimi ve denetiminin görünürlüğü ve paydaşların piyasa gözetimine katılımı düşük kalması; piyasa gözetimi kurumları arasında koordinasyonun eksik olması, mali ve beşeri kaynakların yetersiz şekilde tahsis edilmesi ve risk analizi ve örnekleme yöntemlerinin nadir olarak kullanılması; Gümrük Birliği nin tam ve istisnasız uygulanması. Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere uyum; Risk Esaslı İthalat Kontrol Sistemi (TAREKS); Karşılıklı Tanıma (Ürün Güvenliği ve Kontrolü Tebliği ile uygulanmaya başlaması); Yatay önlemler (Türk Standartları Enstitüsü Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi nin (CENELEC) tam üyesi olması; Türk standardizasyon sistemi, Avrupa sistemine tam olarak entegre olması); Uygunluk değerlendirmesi (onaylanmış kuruluşlar); Akreditasyon; Piyasa gözetimi ve denetimin (yeni yönetmeliklerin yayınlanması); Yatay tedbirler; Klasik Yaklaşım altında ürün mevzuatı (motorlu araçlar, tarım ve orman traktörleri, kozmetik); Yeni ve Küresel Yaklaşım çerçevesindeki ürün mevzuatı (taşınabilir basınçlı ekipman ve yapı malzemeleri); Usule ilişkin önlemler. Piyasa gözetimi, kuruluşların kullandığı yöntemler ve kaynaklar ile faaliyetler ve görünürlüğün artırılması. Ticaret önünde teknik engeller (özellikle ilaçlar, tekstil ürünleri, ikinci el veya yenilenmiş ürünler ve alkollü içkiler); Tıbbi ürünlerde uygulanan ruhsatlama zorunluluğu; Kültürel mallar ve ateşli silahlar; Piyasa gözetiminde etkin uygulamaya geçilememesi; Gümrük Birliği nin tam ve istisnasız uygulanması. 2.

2 İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 3. İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Avrupa istihdam Hizmetleri ağına katılım konusunda altyapı ve İŞKUR un kurumsal kapasitesinde iyileştirme gerekliliği; Sosyal Güvenlik Sistemlerinin koordine edilmesi. İşgücü piyasasına erişim; Avrupa Sağlık Sigortası Kartı. Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması Kanun hükmünde kararname ve uygulama yönetmeliği ile özel hastanelerde yabancı uyruklu doktor ve hemşirelerin istihdam edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, ancak kamu sektöründe vatandaşlık şartının devam etmesi Mesleki yeterliliklerin tanınmasının akademik yeterliliklerin tanınmasından ayrılmaması, bazı düzenlenmiş mesleklerin karşılıklı tanımaya tabi olmaya devam etmesi Faslın 2006 da Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen ve AB Konseyi tarafından onaylanan kararlarda açılmamasına hükmedilen 8 başlıktan biri olması İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmetlerin sunumunda ilerleme yoktur. Ayrıntılı bir uyum stratejisi oluşturulmamıştır. İş kurma hakkı alanında, orantısız koşullar var olmaya devam etmektedir. AB üyesi devletlerin birinde yerleşik durumda olan ve Türkiye de çalışma ve oturma izni için başvuran hizmet sağlayıcıları için kayıt, lisans ve izinlerin koşullara bağlı olmaya devam etmesi ve ek koşullar koyulmasını engelleyecek mekanizmaların mevcut olmaması; Hizmetler Direktifine uyum sağlanmaması, Tek Başvuru Noktası nın olmaması. Posta hizmetleri alanında ilerleme olmaması; Posta Kanun Tasarısının yasalaşmaması, Yasal tekelin devam etmesi, İtalya ile sosyal güvenlik anlaşmasının Bakanlar Kurulu nca onaylanması Türkiye nin Avrupa İstihdam hizmetleri Ağı na katılımı veya Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ile ilgili gelişme sağlanmaması Yeni posta kanununun kabulü ancak yasal tekel statüsünü sürdürmeye devam etmesi ve ikincil mevzuatın halen yürürlüğe girmemesi İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi alanlarında uyum stratejisinin hazırlanmamış olması İş kurma hakkı konusunda orantılı olmayan koşulların devamı Hizmetler direktifine uyum sağlanmaması ve Tek Başvuru Noktası nın bulunmaması Mesleki yeterliliklerin ve akademik yeterliliklerin karşılıklı tanınmasının ayrıştırılmaması

3 4. SERMAYE- NİN SERBEST DOLAŞIMI düzenleyici ve operasyonel işlevler arasında net bir ayrım yapılmasını sağlayacak bağımsız düzenleyici otoritenin henüz oluşturulmaması Kara paranın aklanması ile mücadelede AB müktesebatına uyum sağlanmasında sınırlı ilerleme Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun tasarısının TBMM ye sunulması Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ın bilgi değişimi için 2011 de altı ülkedeki muadil kuruluşlar ile, 2012 yılında ise ABD, Belçika, Hollanda, Polonya, Malezya ve Kosova ile mutabakat zabıtları imzalaması Terörizmin finansmanına ilişkin MASAK a bildirilen şüpheli işlemlerde mahkumiyet, müsadere, el koyma ve varlıkların dondurulması ile ilgili sonuçların sınırlı olması MASAK ın denetim elemanları, hakimler, savcılar ve yükümlü gruplarına eğitim vermesi; bunun yanında kapasitesinin geliştirilme gereği, MASAK, kolluk kuvvetleri ve yargı arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı Türkiye nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Koyulması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ni 2007 de imzalamasına rağmen henüz onaylamaması Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda ilerleme yok Gerçek kişiler için karşılıklılık ilkesinin kaldırılması ve taşınmaz edinimi uygun görülen ülkelerin sayısının 183 e çıkarılması, Yunan ve Bulgar vatandaşları için bazı bölgesel kısıtlamaların devam ettirilmesi ve GKRY vatandaşları için kısıtlamaların sürmesi Hukuki çerçevenin AB nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşma nın 63ünücü maddesi ile uyumlu olmaması Henüz yabancıların taşınmaz edinmesinde AB müktesebatına uygun kademeli serbestleştirmeye yönelik Terörizmin finansmanı ile mücadelede Şubat 2013 te Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun, Mayıs 2013 te uygulama yönetmeliğinin uygulamaya konulması Ödemeler sistemi konusunda ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini ve elektronik para uygulamasını düzenleyen yeni bir kanun çıkarılması Kara paranın aklanması ile mücadelede AB müktesebatına uyum sağlanmasında sınırlı ilerleme Türkiye nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Koyulması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ni 2007 de imzalamasına rağmen henüz onaylamaması Terörizmin finansmanına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu na (MASAK) bildirilen şüpheli işlemlerde mahkûmiyet, müsadere, el koyma ve varlıkların dondurulması ile ilgili sonuçların sınırlı olması Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından tespit edilen eksikliklerin tamamını karşılamaması sebebiyle, FATF tarafından Türkiye nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda stratejik yetersizlikleri olan ülkeler listesinde kalmasına karar verilmesi

4 eylem planının kabul edilmemiş olması Radyo ve TV yayıncılığı, taşımacılık, eğitim, elektrik dağıtım ve üretim varlıklarının özelleştirilmesi alanlarında yabancı sermaye payı üzerindeki kısıtlamaların devam etmesi Sermaye hareketleri ve ödemelere ilişkin mevcut hukuki çerçevenin AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Ödeme sistemleri ile ilgili ilerlemenin olmaması Terörizmin finansmanının suç olarak kabul edilmemesi ve terörist malvarlıklarının tespit edilmesi ve dondurulması ile ilgili yasal çerçevenin yetersiz olması sebebiyle, Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda stratejik yetersizlikleri olan ülkeler listesinde kalmasına karar verilmesi Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda yabancıların gayrimenkul edimine ilişkin yasal çerçevenin AB nin İşleyisi Hakkında Antlaşma nın 63 üncü Maddesi ile uyumlu olmaması Gayrimenkul edimine ilişkin şeffaf olmayan düzenlemelerin AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY vatandaşlarının kısıtlamalara maruz kalması Radyo ve televizyon yayıncılığı, taşımacılık, eğitim elektrik üretimi ve dağıtımı sektörlerinde yabancıların mülkiyetine yönelik kısıtlamaların devam etmesi 5. KAMU ALIMLARI Maliye Bakanlığı nın kamu alımları ile ilgili personel ve operasyonel kapasite eksikliklerinin giderilmesi Kamu İhale Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı nın gerekli kapasiteye sahip olması İdareler ve ekonomik operatörler gibi diğer paydaşlar bakımından pazarın işleyişi ve rekabetin bir çok sektörde yeterli düzeyde olması Kamu İhale Kurumu nun kamu ihale süreçlerini içeren elektronik kamu alımları platformu (EKAP)ı geliştirmesi Bir E-İhale araştırma ve geliştirme merkezi kurulması Kamu İhale Kurumu nun eğitim vermesi, ancak eğitimin kapsamının genişletilmesinin gerekmesi Genel İlkeler açısından ilerlemenin olmaması, istisnalar ve yerli ürün tercihlerinin devam etmesi, Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağının henüz Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı nın idari kapasitelerinin geliştirilmesi Kamu İhale Kurumu nun (KİK) kamu ihale süreçlerini içeren elektronik kamu alımları platformunun (EKAP) kapsamını genişletmesi KİK in AB tarafından finanse edilen Kamu Alımları Alanında Eğitim Sağlanmasına Yönelik Çok Yararlanıcılı Programda aktif rol üstlenmesi Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağının henüz kabul edilmemiş olması, Yerli istekliler lehine fiyat avantajı hükmünden yararlanmanın 2012 yılında da artması, Kamu İhale Kanunu nun kapsamının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi Başta istisnalar, su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımları ile imtiyazlar ve kamu-özel

5 6. ŞİRKETLER HUKUKU kabul edilmemiş olması, yerli istekliler lehine yüzde 15 lik fiyat avantajı hükmünden yararlanmanın 2011 yılında önemli derecede artması, Kamu İhale Kanunu nun kapsamının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi gereği, Türk kamu ihale mevzuatının birçok açıdan AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Şeffaflık ve etkinliğin artırılması için imtiyazlar ve kamuözel işbirliğine dair tutarlı bir yasal çerçevenin oluşturulması gereği AB müktesebatına tam uyum için bir kamu alımları taslak uyum stratejisinin henüz kabul edilmemiş olması Şikayetlerin incelenmesi direktifine uyum ile ilgili olarak ilerlemenin olmaması Ağustos ve Eylül 2011 de kabul edilen kanun hükmünde kararnamelerin Kamu İhale Kurulu nun siyasi müdahaleden bağımsızlığına ve işlevsel özerkliğine ilişkin şüphelerin artırması, Şikayet inceleme mekanizmalarına ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile daha fazla uyumlu hale getirilmesi gereği Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) Temmuz 2012 de yürürlüğe girmesi; TTK na ilişkin bazı uygulama düzenlemelerinin çıkarılması; Şirket yönetim ilkelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanması; Bağımsız yöneticilerin ücretlendirilmelerine ilişkin kurallarla uyumlu hale getirilmesi için aracı kurumların ücretlerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidilmesi; Şirket muhasebesi alanında mali raporlamaya ilişkin çerçeve Kanunun yürürlüğe girmesi; Uluslar arası Mali Raporlama Standartlarına uygun olarak 40 adet Türk Muhasebe ve Mali Raporlama Standardının kabul edilmesi; Türkiye Muhasebe ve Mali Denetim Standartları işbirliği konuları olmak üzere mevzuatın AB ile uyumlu hale getirilmesi Şikayet inceleme mekanizmalarına ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile uyumu için gözden geçirilmesi Şirketlerin elektronik ortamda tesciline yönelik çalışmalar devam etmiştir; TTK nın uygulanmasına ilişkin bir dizi mevzuat kabul edilmişrir; SPK kurumsal yönetim ilkelerinde finansal kuruluşları ve bankaları da içerecek şekilde değişiklik yapmıştır; ilgili Uluslar arası Finansal Raporlama standartlarına dayalı Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TAS/TFRS) kabul edilmeye devam edilmiştir; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ticaret mahkemeleri ve ticari meslek örgütleri kapasitelerini güçlendirmiştir.

6 7. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Kurulu nun kurularak faaliyete geçmesi. İlerleme yok Ticaret yargısının yeni TTK nu uygulama kapasitesinin arttırılması. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılan Telif Hakları Genel Müdürlüğü ne yeni personel alınması Telif haklarının korunması ile ilgili olarak paydaşlar arası diyaloğun geliştirilmesi İl denetim komisyonlarının etkili bir şekilde çalışması Bu konuda uzman polis birimlerinin başarılı operasyonlarla korsan ürün ele geçirmeleri TPE nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve diğer uygulayıcı birimlerin idari kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunması, TPE nin kararları ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kararları arasındaki tutarlılığın artması TPE ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Fikri Mülkiyet Akademisi kurulması konusunda bir mutabakat zaptı imzalanması, Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanun tasarısının Ocak 2012 de kamuoyunun görüşüne açılması Marka, patent ve endüstriyel tasarımlara ilişkin inceleme kılavuzlarının kamuoyuna sunulması Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinden karar alınması için gerekli olan ortalama sürenin azalması, ancak yargılama süreçlerinin geliştirilmesi ve bilirkişi konusunun ele alınması gereği Emniyet Genel Müdürlüğü nün lisanssız yazılım ve fikri mülkiyet konusunda farkındalık faaliyetleri, seminer ve çalıştaylar düzenlemesi, ancak bu faaliyetlerin daha etkili Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılan Telif Hakları Genel Müdürlüğü nün idari kapasitesinin, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin ve çevrimiçi hizmetlerinin daha da geliştirilmesi Markaların, endüstriyel tasarımların, patentlerin korunması ve Avrupa Patent Sözleşmesi nin Türkiye de uygulanmasına ilişkin bir dizi yönetmeliğin kabul edilmesi Sinema eserleri alanında yeni bir meslek birliğinin kurulması Türk Patent Enstitüsü (TPE) idari kapasitesinin geliştirilmesi Gümrüklerdeki fikri mülkiyet hakları uygulamaları konusunda idari kapasitenin artırılması ve gümrük görevlileri arasında farkındalığın artması Resen yapılan gümrük kontrollerinin sürdürülmesi ve basitleştirilmiş usul kapsamında daha çok sayıda mal imha edilmesi Meslek birlikleri faaliyetlerinin şeffaflığının artırılması gereği TPE nin uygulama konusundaki nihai kararları ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kararları arasındaki tutarlılığın artırılması Sınai mülkiyet hakları konusunda kötü niyetli markalara ilişkin

7 ve geniş olarak düzenlenmesi gereği Sınai mülkiyet haklarının etkili biçimde uygulanmasına yönelik siyasi iradenin zayıf olması Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Taslağı nın hala kabul edilmemiş olması, Marka ve patent vekillerinin çalışma şekillerinin denetlenmesine yönelik düzenleyici çerçevenin oluşturulmamış olması Uygulamada ilerleme kaydedilmemesi, Markalar hariç, sınai mülkiyet haklarına ilişkin cezai yaptırımların bulunmaması Fikri mülkiyet hakları uygulama usulleri ile ilgili olarak AB Uygulama Direktifi ile uyumlu bir kanun çıkarılması gereği, Merkezi gümrük veri tabanı ve bilgi teknolojileri yönetim sisteminin, gümrük kontrol noktalarında taklit malların piyasaya girişini önlemek amacıyla etkili bir şekilde kullanılmaması Türkiye nin fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan malların, AB ye giriş yaptığı başlıca ülkelerden biri olmaya devam etmesi Gümrüklerde fikri mülkiyet hakları uygulama kapasitesinin özellikle ihracat kontrollerine ilişkin olarak güçlendirilmesi gereği olarak hukuki sistemin geliştirilmesi gereği Kötü niyetli markalara ilişkin olarak hukuki sistemin geliştirilmesi gereği Yargılama süreçleri konusunda fikri mülkiyet hakları alanında uzmanlaşmış yargı organlarının performansının artırılarak sürdürülmesi gereği Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanunun henüz kabul edilmemiş olması Marka ve patent vekillerinin çalışma şekillerinin denetlenmesine yönelik düzenleyici bir çerçevenin olmaması Yargılama süreçleri konusunda Türkiye nin AB nin uygulama direktifi ile uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulama usullerini kabul etmesi gereği Taklit malların suç işleyenlere iadesi, el konulan taklit malların hak sahipleri tarafından depolanması ve ihtiyati tedbir kararlarının alınmasındaki zorlukların devam etmesi Türkiye nin fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan malların, AB ye giriş yaptığı başlıca ülkelerden biri olmaya devam etmesi 8. REKABET POLİTİKASI Rekabet Kurulu nun rekabete aykırı uygulamaların önlenmesi ve şirket birleşmeleri alanında başta bankacılık olmak üzere çeşitli sektörlerle ilgili karar ve uygulamaları. Gümrüklerde fikri mülkiyet hakları uygulama kapasitesinin artırılması ve bu hakların getireceği faydalar hakkında farkındalığın artırılması gereği Rekabet Kurumu, yatay işbirliği anlaşmaları ve birleşmelerin değerlendirilmesine ilişkin klavuzlar da dahil olmak üzere bazı yeni klavuzlar kabul etmiştir. Kurum idari ve operasyonel

8 9. MALİ HİZMETLER Bankacılık sektöründe Pazar payı %20 nin altında kalan birleşme ve devralmaların halen Rekabet Kanunu nun kapsamı dışında tutulması; yatay işbirliği anlaşmaları, de minimis kuralları ve kamu teşebbüsleri ile münhasır ve özel haklara sahip teşebbüslere ilişkin düzenlemelerin AB müktesebatıyla uyumlaştırılması; Devlet Destekleri Hakkında Kanun un uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin çıkarılması; Devlet Desteklerini Denetleme Kurulu nun devlet yardımlarına ilişkin envanteri ve yardımların AB müktesebatına uyumu için eylem planını hazırlaması. İlerleme var Basel II standartlarının 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla bankacılık sektörü için zorunlu hale gelmesi; Türkiye nin dış denetleyici kurumlarla paylaştığı bilgilerin gizliliğine ilişkin kurallarını uyumlaştırması. 48 sigorta şirketi üyesi ile birlikte, uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmeden çözümü sisteminin işlemesi; Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetleri alanında mali okuryazarlığı geliştirmeye yönelik çalışmalar; Devredilebilir menkul kıymetlere yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşları (UCITS), piyasanın kötüye kullanımı ve yatırımcı tazmin sistemleri; Sigortacılık sektörüne yönelik bağımsız bir düzenleyici otoritenin kurulamamış olması; bağımsızlığı konusundaki kararlılığını sürdürmüştür. Bankacılık sektöründe Pazar payı %20 nin altında kalan birleşme ve devralmaların halen Rekabet Kanunu nun kapsamı dışında tutulması; yatay işbirliği anlaşmaları, de minimis kuralları ve kamu teşebbüsleri ile münhasır ve özel haklara sahip teşebbüslere ilişkin düzenlemelerin AB müktesebatıyla uyumlaştırılması; Devlet Destekleri Hakkında Kanun un uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin çıkarılması; Devlet Desteklerini Denetleme Kurulu nun devlet yardımlarına ilişkin envanteri ve yardımların AB müktesebatına uyumu için eylem planını hazırlaması. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmek amacıyla Dünya Bankasıyla ikili işbirliği anlaşması imzalaması; BDDK nın, Basel-III sermaye yeterliliği çerçevesine uyum sağlamak amacıyla yönetmelikler yayımlaması. Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün, önümüzdeki dönemde yapılacak mevzuat uyumu çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Türk mevzuatının AB müktesebatıyla uyum durumunu inceleyen bir çalışma başlatması; bireysel emeklilik fonlarına ilişkin yeni bir kanun hükmünde kararname kabul edilmesi. Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetleri alanlarında, yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID) prensiplerine uygun olarak yatırım hizmetlerinin, yan hizmetlerin ve yetkilendirme usullerinin tanımlanması; Sigortacılık sektörüne yönelik bağımsız bir düzenleyici otoritenin kurulamamış olması. 10.

9 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA 11. TARIM VE KIRSAL KALKINMA Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri; Piyasadaki rekabet ve şeffaflık; Rekabetçi korunma tedbirleri; İnternet servis sağlayıcılarının hizmet kalitelerini iyileştirmeye yönelik bir Tebliğin yayımlanması; Geniş bant kablosuz erişim hizmeti operatörlerinin yetkilendirilmesi ile ilgili uygulama yönetmeliği kabul edilmesi; Ulusal dolaşım ve sanal mobil ağ operatörlerine erişim hakkı; Görsel işitsel politika. Pazar erişimi ve ara bağlantı, perakende tarife düzenlemesi, spektrum yönetimi ve evrensel hizmet yükümlülükleri ile ilgili hükümler olmak üzere mevzuatın müktesebat ile uyum. Bilgi toplumu hizmetleri; Şartlı erişimi içeren hizmetlerin hukuki korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ne taraf olunmaması; Elektronik imza alanında AB ile tam olarak uyumlaştırılması; Verilerin korunması; e-ticarette ilişkin yasal düzenleme; Operatörler mobil/kablosuz ağ kurmak için geçiş hakkı. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve tarımsal istatistikler alanının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili idare kapasite uyumu; üretimle ilişkili arazi esaslı ödemeler artırılması, fark ödemelerinin düşürülmesi; Ortak Piyasa Düzeni ile ilgili olarak üretici birliklerini ve toptancı pazarlarındaki ticareti düzenleyen mevzuat kabul edilmiştir; IPARD kapsamında AB fonlarının yönetimine ilişkin yetki devri yapılan il sayısı 20 ye çıkması; Canlı sığır, sığır eti ve türev ürünler üzerinde ithalat yasağında kaydedilen ilerlemeler. Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri (evrensel hizmetin uygulanması, piyasa analizi, geçiş hakkı ve siber güvenlik politikası); Mobil geniş bant penetrasyon oranının artması; Bilgi Toplumu Hizmetleri Siber Güvenlik Kurulu nun oluşturulması; Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı nın yayımlanması); Rekabetçi korunma tedbirleri; Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılması. Spektrum yönetimi, evrensel hizmet rejimi, yetkilendirme ve öngörülebilirlik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasındaki sorumluluk paylaşımı; E-ticaret ve kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun tasarılarının henüz kabul edilmemesi; Türkiye, Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesine h taraf olmaması; mobil ağ operatörlerinin piyasada yer almaması; Frekans planlaması (mahkeme tarafından askıya alınması); RTÜK ün bağımsızlığı; şeffaflık; Ulusal düzeyde özel yayıncıların bulunmaması. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Çiftlik Muhasebe Veri Ağıyla (ÇMVA) ilgili idari kapasitesinin geliştirilmesi; Arazi Parsel Tanımlama Sistemi nin geliştirilmesi; IPARD kapsamında AB fonlarının yönetimine ilişkin yetki devri yapılan il sayısının 42 ye çıkması; organik tarımın geliştirilmesi; Doğrudan desteklemeler konusunda tarımsal destekleme politikasının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile uyumlu hale

10 Yatay konular; Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve tarımsal istatistikler alanının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili mevzuat uyumu; Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) geliştirilmesi; Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi nin (IACS) hazırlanması; Organik tarım; tarımsal ürünlere yönelik ticaret anlaşması kapsamındaki ikili yükümlülükler. getirilmesi; Entegre İdare ve Kontrol Sistemi nin hazırlanması; Tarım ve kırsal kalkınma alanındaki mevzuat uyumu; Ortak piyasa düzeni; Kalite politikası Tarımsal istatistikler stratejisi oluşturulması; Tarımsal destek politikasını uyumlu hale getirmek için strateji hazırlanması; kalite politikası; Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GİDİK) tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006 da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağı taşıyan veya uğradığı son liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde olan gemi ve uçakların taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek konumda olmayacaktır. 12. GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER- LİK BİTKİ SAĞLIĞI Genel gıda güvenliği konusunda AB müktesebatına uyum ve müktesebatın uygulanması; Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu na yönelik yönetmeliklerin uygulanması; veterinerlik politikası konusunda AB müktesebatına uyum ve uygulanması; Hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketlerinin kontrolü; Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile ilgili Usul ve Sığır türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile hareketlerinin kontrolü; Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması; Gönüllülük esasına dayalı olarak hayvan hastalıklarının bildirilmesi; Ulusal kalıntı izleme planının uygulanması ve veteriner tıbbi ürünlerinin kontrolü; Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı konularındaki eğitim, denetim ve izleme programları; Risk esaslı denetimler; Gıda güvenliği kuralları alanında, etiketleme, gıda

11 Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik lerinin uygulanmaya konması; Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesi; ulusal kalıntı izleme planının uygulanması ve izlenmesi ile veteriner tıbbi ürünlerin kontrolü ve test alanlarının genişletilmesi; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik in kabul edilmesi; Zootekni alanında, nakil sırasında ve çiftlikte hayvan refahına ilişkin, hayvan refahı ile ilgili AB müktesebatına uyum; Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı konuları; tarımsal gıda işletmeleri için ulusal bir modernizasyon planı oluşturmaya yönelik gelişmeler; hukuki anlamda hijyen paketine uyum; hayvansal yan ürünlere ilişkin kurallar konusunda İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kabul edildi; gıda güvenliği kuralları; etiketleme, gıda katkı maddeleri ve salık kriterleri veya aroma verici maddeler gibi konularda mevzuat uyumu ve uygulanması; yem için özel kurallar konusunda AB müktesebatına uyum; Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik ile Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi; bitki sağlığı konusunda bitki karantinası hakkında yönetmeliğin ve belirli zararlı organizmalar hakkında uygulama mevzuatının kabulü; bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kaydına ve izlenmesine ilişkin yeni yönetmelik ile AB de kullanımına izin verilmeyen 159 aktif maddenin yasaklanması; bitki pasaportu sisteminin uygulanması ve operatörlerinin kayıt altına alınmasının tüm türler için başlaması. katkı maddeleri, saflık kriterleri, aroma verici maddeler ve gıda takviyeleri konularında mevzuat uyumu; Bitki pasaportu sisteminin uygulanması ve operatörlerin kayıt altına alınması çalışmaları; AB de kullanılmasına izin verilmeyen çeşitli aktif maddeleri içeren pestisitlerin kullanımının yasaklanması; Türkiye nin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi'nin (IPPC) gözden geçirilmiş metnine taraf olması; Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO lar) alanında laboratuvar kapasitesinin iyileştirilmesi. Gıda güvenliği konularında AB müktesebatına uyum sağlanması ve müktesebatın uygulanması; Hayvan hastalıklarına karşı mücadele; Hayvan refahı mevzuatının uygulanması; Tarımsal gıda işletmeleri için ulusal bir modernizasyon planı oluşturulması; Gıda işletmelerinin kayıt edilmesi ve onaylanmasına yönelik yeni kuralların uygulanması; Hijyen kurallarının uygulanmasıyla ilgili resmi kontrollerin daha etkili hale getirilmesinin sağlanması; Yem için özel kurallar konusu; Bitki sağlığı politikasının uyumlaştırılması; Tohum ve çoğaltım materyalleri konusu. Kara ve deniz limanı sınır kontrol noktalarının (SKN) ve İstanbul daki Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan SKN nin tam olarak faaliyete geçmesi; Nakledilebilir süngerimsi ensefalopatiler konusu; Kesim sırasında hayvan refah; Denetimlerin finansmanı konusu; gıda katkı maddeleri hakkında kabul edilen yeni mevzuat uyumu; Gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında uyum.

12 Hayvan hastalıkları ve özellikle şap hastalığı ile mücadele konusu; Nakledilebilir süngerimsi ensefalopatilere karşı korunma ve mücadeleye ilişkin yönetmelik kabul edildi; Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik in yürürlüğe girmesine karşın bu alanda sınırlı ilerleme; gıda işletmelerinin kaydedilmesi ve onaylanmasına yönelik yeni kuralların uygulanması; hijyen paketinin yürütülmesi için güçlendirilmiş idari kapasite; tohum ve çoğaltım materyalleri; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDOlar) konusu. Üç kara ve iki deniz limanı sınır kontrol noktasının (SKN) ve Sabiha Gökçen Havalimanı nda bulunan SKN nin faaliyete geçmesi; hayvansal yan ürünlerin denetimlerinin finansmanı; gıda takviyeleri, gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında uyum. 13. BALIKÇILIK Bakanlık düzeyinde personel sayısının artırılması ve hizmet içi eğitimlere devam edilmesi, Kaynak ve Filo Yönetimi; Gemisini balıkçılıktan çeken balıkçı gemisi sahiplerine destek verilmesine ilişkin tebliğ yayımlanması, Su Ürünleri Bilgi Sistemi nin (SÜBİS) işlevselliği ve kapsamının genişletilmesi, hamsi eylem planının uygulanması, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyileşme, liman ofis sayısının 41 e yükselmesi, dönemini kapsayan su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklama, sınırlama ve yükümlülükleri düzenleyen, ticari ve amatör balıkçılık hakkında tebliğ yayınlandı. Denetin ve Kontrol; denetim sayılarında artış, Uluslararası Koruma tedbirleri; Kalkan avcılığına ilişkin müktesebata uyum sağlanması; Su Ürünleri Bilgi Sistemi nin geliştirilmesi; Balıkçılık coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması; Hamsi eylem planının uygulanması; Balıkçılık liman ofisleri sayısı 42 ye ulaşması; Denetimler ve yaptırımların uygulanması; Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonunun (ICCAT) mavi yüzgeçli ton balığı ve kılıçbalığı hakkındaki bazı tavsiyelerinin ulusal mevzuata aktarılması; Su Ürünleri Kanunu nun revize edilmesi

13 14. TAŞIMACILIK POLİTİKASI Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) bağlamındaki balıkçılık kontrol politikası konusunda Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki işbirliği Balıkçılık Diyalog Grubu aracılığıyla ilerletildi. Uluslararası anlaşmalar; ICCAT ın mavi yüzgeçli ton balığı ve kılıçbalığı hakkındaki tavsiyelerin ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması, izinli mavi yüzgeçli ton balığı gemilerinin sayısı 17 den 11 e düşürüldü, Fas ve Ukrayna ile balıkçılık anlaşmaları imzalandı, Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu na (CACFish) üye oldu. AB müktesebatına uyum sağlanması, yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet destekleri, Balıkçılık faslı, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (GİDİK) tarafından kabul edilen ve Aralık 2006 tarihlerinde AB zirvesinde onaylanan Türkiye ye ilişkin kararlar kapsamındaki sekiz fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. Ulaştırma Bakanlığı nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması ve denetim gücünün artması; Deniz taşımacılığı alanında iyi düzeyde ilerleme (Denizcilik Müsteşarlığı nın zararlı ve tehlikeli maddelerin korunması ve sigortalanmasına ilişkin çıkardığı yönetmelikler; Türkiye nin Gemilerde Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme, Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi, Gemilerin Güvenli ve Çevresel Açıdan Sağlıklı Geri Yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet yardımları konuları Karayolu taşımacılığı alanında çok sayıda uluslararası anlaşmaya taraf olunması (sürücü belgelerinin AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi yolunda büyük bir adım kabul edilen BM Karayolu Trafiği Sözleşmesi, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma ve Sınır Kontrollerinin Uyumlulaştırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme); karayolu emniyetine ilişkin paydaşları kapsayan yeni bir girişim ve erişebilirlik ve intermodal taşımacılık alanında iki yeni girişim başlatılması; Hava taşımacılığı alanında, Türkiye nin AB havacılık sistemine

14 Dönüşümü'ne dair Uluslararası Sözleşme ye ve MARPOL ün IV. Eki başta olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye taraf olması; Kocaeli, Mersin, İzmir ve İskenderun limanlarında gemi trafik izleme bilgi sistemlerinin kurulumunun devam etmesi); Hava taşımacılığı (Türkiye nin AB havacılık sistemine entegre edilmesine yönelik diyaloğun başlatılması ve Türkiye nin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı nın çalışmalarına ve Avrupa Tek Hava Sahası na katılımı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün yolcu hakları, rezervasyon sistemleri, hava trafiği yönetimin denetimi, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tarafından yönetim sistemi, risk değerlendirme ve azaltma, performans esaslı seyrüsefer yaklaşma operasyonları ve kabin ekibinin asgari sağlık şartları konularında getirdiği düzenlemeler; SHGM nin artan hava trafiğini idare kapasitesini geliştirmesi); Karayolu taşımacılığında birtakım ilerlemeler: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün kurulmuş olması; sürücü belgelerinin AB standartlarıyla uyumlulaştırılması yolunda kabul edilecek yasaya yönelik hazırlık çalışmalarının neredeyse tamamlanmış olması; dijital takograf sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Personelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması na uygun olması; çalışma ve dinlenme süreleri, sürücü eğitimi ve ticari araçlarda teknik denetimlerine ilişkin düzenlemelerin yeterli bir şekilde uygulanması; karayolu emniyeti hususunda 1986 dan önce üretilen araçların piyasadan kaldırılmasında önemli artış sağlanması; Uydu navigasyonu alanında müktesebat uyumuna gerek olmamasına rağmen; AB küresel navigasyon sistemi programları konusunda iyi düzeyde işbirliği. entegre olması doğrultusunda teknik hazırlıkların sürdürülmesi; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün müktesebata uyum konusunda birçok yeni yönetmelik çıkarması; Deniz taşımacılığı alanında, Türkiye nin birçok Uluslararası Denizcilik Örgütü anlaşmasına taraf olması (Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Ek III, IV ve VI, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi ne İlişkin 1988 Protokolü ve 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi vb.); Tehlikeli maddelerin taşınması (yol kontrollerindeki artışa rağmen, Tehlikeli Maddeler Genel Müdürlüğü nde uzman sayısının yetersiz olması); Demiryolu taşımacılığı alanında, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun un Mayıs 2013 te kabul edilmesi, buna karşılık müktesebatın gerekliliklerinden bazılarını karşılamaması, kapsamlı bir eylem çerçevesi oluşturmaması ve önemli işlevlerin bağımsızlığını garanti altına almaması; Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün özerkliği ile ilgili soru işaretleri olması; TCDD nin operasyonel kayıplarının ve sübvanse edilme yönteminin endişe kaynağı olmaya devam etmesi; Yatay havacılık anlaşmasının imzalanması; hava trafiği yönetiminde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi; Türkiye ve GKRY hava trafik kontrol merkezleri arasında iletişimin sağlanması; hava kontrol üniteleri arasında uçuş verilerinin değil tokuşu ve uçuş mesajı transfer protokolünün uygulanması. Komisyon, Türkiye, GKRY de kayıtlı veya son uğradığı liman GKRY olan gemi ve uçaklara yönelik kısıtlamaların kaldırılmadan bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulayacak konumda sayılmayacaktır notunu düşmüştür.

15 Demiryolu taşımacılığında sınırlı ilerleme: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün oluşturulması; buna karşın; demiryolu taşımacılığı reformu kapsamında kapsamlı bir demiryolu kanunun kabul edilmesi gerekliliği; demiryolu reformuna ilişkin birtakım önemli stratejik kararların bakanlık düzeyinde alınmayı bekliyor olması; TCDD nin maliyet temelli muhasebeye başlamamış olması ve kamu hizmeti yükümlülüğü sisteminin olmayışı; işletme maliyetlerinin denetlenmemesi ve iddialı hızlı demiryolu yatırımı programlarının yol açtığı maddi baskı; TCDD için bir emniyet yönetim sistemi ve ulusal güvenlik kurallarının hazırlık aşamasında olması; emniyet otoritesi ve kaza inceleme kurulunun henüz oluşturulmamış olması; Kombine taşımacılıkta sınırlı ilerleme: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü nün kurulması. Karayolu taşımacılığında kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi gerekliliğinin bulunması; karayolu yolcu taşımacılığı işletmecileri için izin kriterleri ve karayolu yük taşımacılığı piyasasına erişim konusundaki AB müktesebatına uyum sağlaması gerekliliği. İç suyolu taşımacılığında ilerleme yok (Van Gölü ve Atatürk Barajı nda ticari taşımacılık yapılması ve Türkiye nin Tuna nehrinde seyrüsefere ilişkin Belgrad Sözleşmesi ne katılmaya aday olması sebebiyle bu alanda mevzuat uyumu gerekli); Türkiye ve GKRY hava trafiği kontrol merkezleri arasında iletişim eksikliğinin hava emniyetini olumsuz etkilemesi; Hava trafik kontrol üniteleri arasında uçuş mesajı transfer protokolünün uygulanmasına karşın uçuş verileri ve gerekliliklerinin transferi konusunda gelişme

16 15. ENERJİ kaydedilmemesi ve hava trafiği yönetiminde bölgesel işbirliği eksikliğinden doğan sıkıntılara operasyonel bir çözüm bulunması gerekliliği; acil müdahale ve tehlikeli maddelerin taşınması konularına dikkat edilmesi gerektiği. Enerji arzı güvenliği; enerji iç pazarı; enerji verimliliği Toptan ve perakende elektrik sektöründe çapraz sübvansiyonun önlenmesi; doğal gaz piyasası; nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma. Gaz iletiminde adil ve ayrımcı olmayan kuralların uygulanması; BOTAŞ ın tekele yakın pazar payının düşürülmesi; elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının artırılması; nükleer enerji alanında bir çerçeve kanunun kabul edilmesi; Avrupa Topluluğu Acil Radyolojik Bilgi Paylaşımı (ECURIE) Anlaşması na katılım; Kullanılmış Yakıt İdaresi Güvenliği ve Radyoaktif Atıkların İdaresi Güvenliği ne Dair Birleşik Konvansiyon a katılım. Enerji arzı güvenliği alanında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Trans-Anadolu Boru Hattı Projesi ne (TANAP) ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma ve eki olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması nın Mart 2013 tarihinde onaylanması; doğal gazın daha batıya dağıtımını sağlamak üzere, TANAP ile bağlantı kurmak amacıyla Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) seçilmesi; Türk Petrol Kanunu nun kabul edilmesi; Türkiye elektrik şebekesinin, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Şebekesi (ENTSO-E) Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi ile deneme paralel işletme bağlantısı üçüncü ve son aşamasının nihai safhasında olması; Gürcistan ile asenkron elektrik bağlantısının inşasında ileri düzeye gelinmesi; Enerji iç piyasası alanında AB Elektrik Direktifi ( üçüncü paket ) ile uyumu geliştirmek amacıyla, Mart 2013te yeni bir Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmesi; Elektrik piyasalarındaki toptan satış işlemlerinin düzenlenmesi ve elektrik piyasası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili finansal işlemlerde uzlaşma sağlanması amacıyla yeni bir kurum olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi nin kurulması; Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi hususunda ENAR Yönetmeliği ve lisanssız elektrik üretiminde yasal değişiklikler

17 yapılması, ancak yenilenebilir enerji tesislerinin izin, belge ve lisans almalarına yönelik kolaylaştırılmış idari prosedürler için uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesinin gerekmesi; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün kapasitesinin güçlendirilmesi; Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında, Mart 2013te Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından, Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmeliğin yayımlanması; Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının TBMM de olması Şeffaf bir doğalgaz transit rejiminin oluşturulması; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun (EPDK) dağıtım şirketlerini izleme ve denetleme görevinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na devredilmesi; Maliyet esaslı tarifeler (2016 yılına kadar ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanacağı için); Doğalgaz Piyasası Kanunu nun gereklerini yerine getirmek üzere kontrat devri programı veya BOTAŞ ın faaliyetlerinin ayrıştırılması; Enerji Verimliliği Strateji Belgesi nin etkili bir şekilde uygulanması amacıyla iddialı ve koordineli bir eylem planının oluşturulması;

18 16. VERGİ- LENDİRME 17. EKONOMİK Vergi Denetim Kurulunun çalışma yapısı belirlenmesi; Vergi denetim işlevlerinin Maliye Bakanlığı bünyesinde birleşmesi; Türkiye deki kayıt dışı ekonomiyle mücadele Eylem Planı doğrultusunda mükelleflerin elektronik kayıt işlemlerine Nisan 2012 de başlanması; Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerle ilişkileri ve uygulamalarına yönelik kalite yönetim sisteminin getirilmesinde rehberlik edecek bir öz değerlendirme çalışması yapması; Vergilendirmedeki ayrımcı uygulamaların nihai olarak kaldırılması amacıyla 2009 Eylem Planı doğrultusunda, ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu vergisinin daha fazla indirilmesi; Haziran 2012 de Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin AB müktesebatı ile tam uyumlu olmaması; Doğrudan vergilendirme alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin bir ilerleme olmamıştır. Merkez Bankası nın, faiz koridoru, munzam karşılıklar, döviz ihaleleri ve döviz kuru müdahaleleri gibi birçok Enerji Verimliliği Kanunu nun ve ilgili mevzuatın 2012 Enerji Verimliliği Direktifi ile uyumlaştırılması; Çerçeve bir nükleer kanununun kabul edilmesi Tüm vergi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi Özel tüketim vergilerine ilişkin olarak, vergilendirmedeki ayrımcı uygulamaların kaldırılmasına yönelik 2009 Eylem Planı uyarınca ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu nun azaltılması Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin olarak, ithal ürünlere uygulanan özel tüketim vergisinin benzer yerli ürünlere uygulanan özel tüketim vergisine kıyasla yüksek olması

19 VE PARASAL POLİTİKA 18. İSTATİSTİK politika aracını aktif bir biçimde kullanması; Türkiye Ocak 2012 de, yeterince kapsamlı ve geniş ölçüde tutarlı bir makroekonomik çerçeve ile desteklenen 2012 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programını sunması; Merkez Bankası ve Hükümet, enflasyon hedefini birlikte belirlemektedir. Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını tam olarak sağlamamaktadır; Stopaj vergisi oranları bakımından, yatırımcı koruma fonuna ilişkin hükümler ile kamu sektörü ve özel sektör borçlanma araçlarına yapılan ayrımcı muamele, kamu sektörünün finansal kuruluşlara imtiyazlı erişim yasağı ile uyumlu değildir. TÜİK in, dönemine ait Resmi İstatistik Programını yayımlaması ve istatistik üretim süreci, Avrupa İstatistik Sistemi (AİS) vizyonuyla uyumlu bir şekilde yürütülmeye başlanması; TÜİK in, Mayıs 2011 deki mikro veriye erişim için kurallar geliştirmesi; Hükümetin, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla, TÜİK in kurumsal yapısını gözden geçirmesi; TÜİK in yeni NACE Rev.2 ye göre veri yayımlaması; Yeni referans yıla göre ulusal hesapların gözden geçirilmesi çalışmalarına ve ESA2010 uygulama çalışmalarına devam edilmesi; Maliye Bakanlığı ile aşırı açık prosedürü bildirim tabloları ve kamu maliyesi tabloları hakkında ortak çalışma ve Merkez Bankası ve Hazine ile devlet tahvillerine ilişkin ortak çalışmaların tamamlanması;tüik in,tarımsal ürün istatistiklerini geliştirmek amacıyla paydaşlarıyla bir protokol imzalaması; TÜİK in, 2011 yılında ilk defa kayıt tabanlı veriler ve araştırma verilerini birlikte kullanarak nüfus ve Merkez Bankası nın dalgalı döviz kuru politikası çerçevesinde, ekonomik temellerle tutarsız olduğu düşünülen kısa vadeli döviz kuru dalgalanmalarını ve hareketlerini sınırlamaya çalışması, likidite ve kısa vadeli faiz oranlarının yönetilmesi amacıyla geniş ve karmaşık bir politika aracı kullanması; Kapsamlı ve geniş ölçüde tutarlı bir makroekonomik çerçeve ile 2012 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı nın sunulması; Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını tam olarak sağlamamaktadır. Sınıflandırmalar ve kayıtlar konusunda, TÜİK in, metaveri editörünü geliştirmesi; idari veri sahibi kuruluşların NACE Rev. 2 sınıflandırmasını kullanma usullerini belirleyen bir düzenlemenin kabul edilmesi; TÜİK in turizm istatistiklerine yönelik metodolojisini gözden geçirerek AB metodolojisi ile daha uyumlu hale getirmesi; Tarımsal istatistikler alanında, bitkisel üretim tahminlerine ilişkin takvimin Eurostat veri toplama dönemleri ile uyumlu hale getirilmesi; Avrupa Komisyonu na sunulan tarımsal istatistiklere ilişkin strateji taslağı üzerinde Komisyon un yorumlarının dikkate alınarak güncelleme çalışmalarının devam etmesi Temel ulusal hesap göstergelerinin, metodoloji ve kullanılan kaynaklar ile birlikte sunulması gerekmektedir. Birçok alanda bölgesel istatistiklerin mevcut olmaması ya da gecikmeyle yayımlanması.

20 19. SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM konut sayımı yapması. İstatistiki çiftlik kayıtlarının oluşturulması ile tarım istatistiklerinin toplanması konusundaki metodoloji ve organizasyon yapısı hakkında ayrıntılı bir açıklama bulunmaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın idari kapasitesinin artırılması, çocuk işçiliği ile mücadele, işyeri sağlığı ve güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmesi 2011 yılında işsizliğin yüzde 9 a gerilemesi Kayıt dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi İkinci Eylem Planı nın kabul edilmesi Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması Zorunlu genel sağlık sigortasının uygulanmaya başlaması Sosyal diyalog, istihdam politikası, Avrupa Sosyal Fonu, sosyal içerme, sosyal koruma, eşit fırsatlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuk işçiliği ile mücadele konusunda adımlar atılması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun TBMM de kabul edilmesi ancak kanunun uygulamaya geçirilememesi Sosyal diyalog alanında kamu görevlilerine toplu sözleşme imkanı veren yeni kanunun kabul edilmesi ancak kanunun AB ve ILO standartlarını karşılamaması Genel istihdam ve işgücü katılımının artması, ancak bölgeler arası farklılıkların ve kadınların istihdama düşük katılım oranının devam etmesi İŞKUR un kapasitesinin geliştirilmesi, ancak hizmetlerin sosyal bakımdan korunmaya muhtaç gruplara ulaşmasında sorunlar yaşanması 2012 yılında işsizliğin yüzde 9,2 ye, genç işsizliğinin yüzde 17,5 e düşmesi Tarım dışı sektörde lik bir iş artışının olması ve kayıt dışı istihdamın azalması Türkiye İş Kurumu nda kurumsal kapasitenin artması Sosyal güvenlik primlerine devlet katkısı sağlanması Aktif iş piyasası ile ilgili mevzuatın yayınlanması Avrupa Sosyal Fonu na hazırlık olarak IPA fonlarının yönetilmesi ile ilgili kapasitenin artırılması Yoksulluk sınır altında yaşayanların sayısının azalması Sosyal hizmetlerin kapsam ve çeşitliliğinin artmaya devam etmesi İş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin sayılarının artması, ancak mevzuatın işyerinde uygulanmasında eksikliklerin devamı İşletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bağımsızlıkları açısından yeterli güvenceye sahip olmaması İşyerinde güvenlik kültürü ve mesleki hastalıklarının teşhisinin geliştirilmesi gereği Sosyal diyalog alanında yeni sendika ve toplu iş sözleşmesi kanununun yürürlüğe girmesi, ancak iyileştirmelere rağmen, endüstri ilişkilerinin işleyişi ile ilgili engellerin varlığı Çok az sayıdaki işçinin toplu iş sözleşmelerinden faydalanması ve toplu eylemlerde bulunabilmesi Ekonomik ve sosyal konseyin etkisiz olması Kadınların iş piyasasına katılımında artışa rağmen, oranın hala

21 İPA insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programının yönetiminden sorumlu ÇSGB nin akredite edilmesi, ancak bir proje havuzunun oluşturulması, izleme ve değerlendirme sistemi konusunda sorunların var olması Sosyal içerme konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın sosyal hizmet sağlama çalışmalarının devam etmesi, ancak net bir politika çerçevesinin oluşturulmamış olması İş hukuku alanında AB müktesebatına uyumda ilerleme olmaması Küçük işletmeler ve tarım sektöründe kayıt dışı istihdamın yaygın olması ve bu nedenle İş Kanunu nun etkili biçimde uygulanamaması Özel sektörü düzenlemeye yönelik Toplu İş İlişkileri Kanun tasarısının henüz TBMM de onaylanmamış olması Toplu sözleşme imkanının kısıtlanmaya devam etmesi, grev hakkının aşırı derecede kısıtlanması Mesleki kategorilerde ve belirli sektörlerde sendika kurma veya sendikaya katılma hakkının alırı derecede kısıtlanması Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konseyi nin 2009 yılından bu yana toplanmaması İşsizlik sigortasının kapsamının sınırlı olması Ayrımcılıkla mücadelede kanun tasarısının ayrımcılığın bütün türlerini ele almaması Çalışma hayatı ile aile hayatı arasında dengeyi iyileştirmeye yönelik önlemlerin tam olarak mevcut olmaması Eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak uygulanmasının hızlandırılması Sendikal faaliyetlerde ve ekonomik ve siyasi karar verme mekanizmalarında cinsiyet ayrımının devam etmesi düşük olması İstihdam hizmetlerine erişimde zorluklar yaşanması En çok korunmaya muhtaç gruplar ile ilgili idari kapasitesinin artmasına rağmen hala yetersiz olması Engellilerin kamu sektöründe istihdamında artış olmasına rağmen özellikle özel sektörde istihdamlarında sorunların devam etmesi Ayrımcılıkla mücadele konusundaki mevcut kanunların yetersiz olması, istihdamda cinsel yönelim ve yaşa dayalı ayrımcılığa karşı koruma olmaması Kadın istihdamına yönelik yeni girişimlerin başlatılması, ancak karar alma pozisyonundaki kadınların oranının artmaması, uygun fiyata çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin olmayışının temel sorun olmaya devam etmesi İş gücünün yaklaşık yüzde 40 ının iş hukuku kapsamında olmaması, uzun çalışma süreleri, haftalık izin kurallarına uyulmaması, gerekçesiz işten çıkarma gibi sorunların özellikle küçük işletmelerde devam etmesi Çocuk işçiliğinin azalmaması İş sağlığı ve güvenliği kanunu için yönetmeliklerin yayınlanmaması Uzun süreli işsizlik ve çalışmayan ve eğitim görmeyen gençlerin sayısının yüksek olması Ulusal istihdam stratejisinin kabul edilmemesi Sosyal içerme ile ilgili bir genel politika çerçevesinin bulunmaması Gelir eşitsizliğinin yüksek olması Mevsimsel tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının kötü olması Sosyal koruma kapsamının gelişmemesi, sosyal güvenlik sistemindeki açıkların devam etmesi, Fırsat eşitliği ile ilgili bir eşitlik biriminin henüz oluşturulmaması

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

2. Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Kamu Yönetimi (s. 12)

2. Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Kamu Yönetimi (s. 12) TÜRKİYE 2011 YILI İLERLEME RAPORU NDA ENERJİ 2. Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Kamu Yönetimi (s. 12) Ağustos 2011 de kabul edilen kanun hükmünde kararname

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 04.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s.

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s. TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU NDA ENERJİ Makroekonomik istikrar (s. 38 41) ( ) Son yıllarda, Türkiye güçlü bir istikrar programını başarıyla uygulamış, bankacılık, işletmelerin yeniden yapılandırılması,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ VE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ Nilgün ARISAN ERALP AB KATILIM MÜZAKERELERİ -müzakere sürecinde aday ülkelerin çok geniş bir alanı kapsayan ve ayrıntılı düzenlemeler içeren AB müktesebatını

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul Dünya Bankası 8 Nisan 2014 İstanbul 1. Giriş Neden bu değerlendirme, neden şimdi? 2. GB nin STA ile Kıyaslanması 3. Tarım ve Hizmetlerde Entegrasyon 4. Asimetrik Düzenlemeler 5. Koordinasyon ve Anlaşmazlıkların

Detaylı

FASIL 9 MALİ HİZMETLER

FASIL 9 MALİ HİZMETLER FASIL 9 MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal

Detaylı

2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI. Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu

2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI. Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu 2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu 1.MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Yatay önlemler; Standardizasyon;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 İLKSEN TAVŞANOĞLU EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ V. 1 AB NİN DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ ÖNCELİKLERİ Ulusal sınırlardan bağımsız,

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ,

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, 1- GENEL BİLGİ, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI taslak olarak Ağustos tarihinde hazırlanmıştır. Bu

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan Şeffaf ve Rekabetçi Bir Doğalgaz Piyasası Oluşturma Yolunda Çözüm Önerileri Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı