Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu Bu Kılavuz Hakkında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında"

Transkript

1 MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır. Saatinizi aydınık yerde tutmanıza igii diğer bigier için Güç Kuanımı böümüne bakınız.(33) Parak ışık LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Şarj LEVEL 4 Tüm çaışır. Şarj üşer LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 bazıarı ya da Saat ekranı kararmışsa... Güç epoama işevi saatin pi gücünü muhafaza etmek için saat ekranını karartmıştır. aha faza bigi için Güç epoama ( 46) böümüne bakınız. 2 3 Bu Kıavuz Hakkında Saatinizin modeine göre, ekran yazıarı ya ışıkı zemin üzerine karartma oarak ya da karartımış zeminde ışıkandırımış oarak görünürer. Bu kıavuzdaki tüm örnek resimerdeışıkı zemin üzerine karartımış yazı modei kuanımıştır.tuş kuanımarı yandaki resimde de gösteridiği gibi harfer kuanıarak anatımıştır. Bu kıavuzun her böümü, saatin fonksiyonarını ve işeverini kuanabimeniz içingereki oan bigieri sunmak üzere tasaranmıştır. aha faza detay ya da teknik bigi için "Referans" böümüne bakınız. İçerik Gene Kuanım...8 Zaman İşeyişi...10 ünya Saati...17 Aarmar...20 Geri Sayım Sayacı...24 Kronometre...29 Işıkandırma...31 Güç Kuanımı...33 İbreerin Ası Yererinin Ayaranması Referans...44 Özeiker Prosedürere Gene Bakış Aşağıda; bu kıavuzda yer aan prosedürere koay uşaşmanız için bir iste verimiştir. ijita gün ve saati ayaramak için...11 Yaz saati uyguamasını değiştirmek için(yaz saati)...15 Başka bir şehrin saatini görüntüemek için...18 Yaz saati uyguaması ve Standart saat arasında geçiş yapmak için...18 Buunduğunuz şehir ie ünya Saati Şehrinizi değiştirmek için...19 Bir aarm saati ayaramak için...21 Aarmı açıp kapatmak için...23 Saat başı sinyaini açıp kapatmak için Geri Sayım sayacını ayaramak için Geri sayım sayacını kuanmak için...27 Kronometre ie zamanı öçmek için...30 Ekranı aydınatmak için...31 Aydınatma Süresini ayaramak için...32 Haihazırdaki Pi Seviyesini öçmek için...35 İbreerin as yererini ayaramak için...42 Tuş seserini açıp kapatmak için...45 Uyku durumunu sonandırmak için Gene Rehber ünya Saateri Modu Aarm Modu Modar arasında geçiş yapmak için ye basınız. Her türü modda (ayarar ekranının görüntüde oması hariç) B ye basarak ekranı aydınatabiirsiniz. Pi Seviyesi Göstergesi Zaman İşeyiş Modu Kronometre Modu Geri Sayım Sayacı Modu 8 9

2 Kuanma Kıavuzu 5208 Zaman işeyiş Modu Zaman İşeyişi Modunu kuanarak haihazırda görebiirsiniz. Zamanı ayararken aynı zamanda saatinizi 12/24 saat formatına göre değiştirebiirsiniz. Aşağıdaki sıraı ekranar arasında geçiş yapmak için ye basınız. Ay Gün PM göstergesi Saat : akika Haftanın güneri ye basarak geçtiğiniz bu modda sadece Zaman İşeyişini değiştirebiirsiniz.(e-8) ijita Saati ve Günü Ayaramak için Haihazırdaki saat ve tarih ayarını yapmadan önce Buunduğunuz Şehri seçmiş omanız gerekir. ünya Saateri Modundaki tüm saater Zaman İşeyişi Modunda ayaranan zamana göre çaışır. Bu yüzden Zaman İşeyişi Modunda saat ve tarih ayarı yapmadan önce Buunduğunuz ayarını doğru bir şekide yapmasanız ünya Saateri Modundaki saater doğru gösterimez. Hai hazırdaki dijita saat ve tarihi ayaramak için 1. Zaman işeyiş modunda A ya 2 saniye kadar bastığınızda AJ ekranda görünecektir. Haihazırdaki şehir kodunuz ekranda yanıp sönecektir. 2. Aşağıdaki sırada dizii oan diğer ayarara geçmek için ye basınız /24-Saat ST Saat akika Formatı Aydınatma i Tuş Sesi Gün Ay Yı Süresi 3.Ayaramak istediginiz böüm ekranda yanıp sönerken (B) ve/veya () ie aşağıda gösteridiği gibi ayarama yapınız. 12 Ekran: Bunu yapmak için: nu değiştirmek için Yaz saati uyguaması (ON), Standart Saat (OF) ya da Otomatik ST (A) ayarı için Bunu yapın: (doğu) ve B(batı) ye basınız. ye basınız. 12 saat ya da 24 saat formatını seçmek için ye basınız. eri sıfıramak için 00 ye basınız. Screen: Bunu yapmak için: Saati veya dakikaar değiştirmek için Yıı değiştirmek için Ayarı veya günü değiştirmek için Tuş seserini KEY (açık) ve MUTE kapaı oarak değiştirmek için Aydınatma süresini LT1 (yakaşık 1.5 saniye) ve LT3 (yakaşık 3 saniye) oarak değiştirmek için. Haftanin Güneri diini değiştirmek için ENG: İngiizce POR : Portekizce ESP: İspanyoca FRA: Fransızca EU: Amanca ITA: Itayanca Bunu yapın: (+) ve B ( ). ye basınız. ye basınız. (+) ve B ( ). kodarıya igii tüm bigier için Kodarı Tabosu na bakınız (A)ya basarak ayarar ekranından çıkınız. Haftanın güneri tarih ayarına bağı oarak otomatik oarak görüntüenir( yı, ay ve gün). 12-saat/24-saatik Zaman İşeyişi Formatı Zaman İşeyişi modunda seçmiş oduğunuz saatin 12 saatik ya da 24 saatik işeyiş formatı saatin tüm diğer modarı için de geçei our. 12 saat formatında öğen ie gece yarısı p.m arasında saat haneerinin sounda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı ie öğen am arasında ise saat haneerinin sounda herhangi bir gösterge buunmaz. 24 saat formatında ise saat 0:00 ie 23:59 arasında döngüse hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge buunmaz. 12 / 24-saatik zaman işeyiş formatında yaptığınız değişikiker diğer bütün modarda geçeridir. Yaz Saati Uyguaması (ST) Yaz saati uyguaması standart saate 1 saat ekenerek yapıan bir uyguamadır. Fakat her böge ve her ükede bu uyguama kuanımaz. Yaz Saati Uyguaması (ST) Ayararını eğiştirmek için 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (A) ya basınız. Haihazırdaki ekranda yanıp sönmeye başayacaktır. 2. ()ye basarak Yaz Saati uyguaması ayararını görüntüeyiniz. 3. ()yi kuanarak yaz saati uyguamasını açınız (ON) ya da kapatınız (OFF). 4. İstediğiniz ayarı seçtikten sonra A ya basarak çıkış yapabiirsiniz. ST göstergesinin ekranda görünmesi Yaz Saati Uyguamasının açık oduğunu gösterir Anaog Zaman İşeyişi Bu saat için anaog saat fdijşta saat ie eşzamananmıştır. ijita saati her değiştirdiğinizde anaog saat otomatik oarak değişir. Not Aşağıdakierden biri oduğunda anaog koar da hareket ederek ayarama yapar: ijita zaman ayararını değiştirdiğinizde Buunduğunuz ve/ya ST ayararını değiştirdiğinizde Herhangi bir sebepe anaog saat ie dijita saat birbirini tutmuyorsa, İbreerin Ası Yererini Ayaramak İçin adı böüme (sayfa 42) bakarak anaog saati dijita saat ayarına göre ayarayınız. Hem anaog hem de dijita saat ayarı yapmanız gerektiğinde önce dijita saat ayarı yapınız. İbreerin dijita saat ie oan senkronizasyonunu tamamamak için amaarı gereken mesafeye bağı oarak ibreerin durması zaman aır. ünya Saati Seçien şehir kodunun zaman diimindeki saat ünya saateri, dünyadaki 48 farkı şehrin (29 zaman diimi) saaterini görmenizi sağar. Bir şehir için gösterien saat yanış ise ayararını kontro ediniz ve gereki değişikikeri yapınız (sayfa 11). ünya Saateri Moduna girmek için ()ye bastıktan sonra 2 saniyeiğine ekranda ünya Saateri şehrinizin kodu görünür. aha sonra o şehre ait zaman gösteriir. Bu böümdeki tüm işemer tuşuna basarak girebieceğiniz ünya Saateri Modunda buunmaktadır (sayfa 9) Başka Bir nun Saatini Görmek İçin ünya Saateri Modunda ye basarsanız, seçtiğiniz ünya Saateri şehrinizin kodu 2 saniyeiğine ekranda görünür. aha sonra bu koda ait zaman bigieri ekrana geir. ünya Saateri şehrinizin kodu ekrandayken bir kez daha ye basarsanız bir sonraki şehir kodu ekrana geecektir. kodarıya igii tüm bigieri görmek için Kodarı Tabosu na bakınız. Bir nda Yaz Saati Uyguamasını ya da Standart Saati Seçmek İçin 1. ünya saateri modunda yaz saati/standart saat ayararını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bumak için ()yi kuanınız. 2. (A)yı basıı tutarak Yaz saati uyguamasını (ST göstergesi) ya da Standart Saat (gösterge yok) seçiniz. Ekrandaki ST göstergesi yaz saati uyguamasının açık ST göstergesi oduğunu gösterir. 18 ST/Standart Saat ayarı sadece seçtiğiniz zamanın ayarını etkier. iğer şehir kodarı bu ayardan etkienmezer. Buunduğunuz ie ünya Saateri Şehrinin Yerinin eğiştirimesi Aşağıdaki prosedürü kuanarak Buunduğunuz ie ünya Saateri Şehrinin yerini değiştirebiirsiniz. Böyece Buunduğunuz ünya Saateri Şehri, ünya Saateri Şehriniz Buunduğunuz haine geir. Bu özeik, farkı zaman diimerindeki iki şehir arasında sık sık seyehat edener için çok kuanışıdır. Buunduğunuz ie ünya Saateri Şehrinin Yerini eğiştirmek İçin 1. ünya Saateri Modunda () ie ünya Saateri Şehrinizi seçiniz. 2. Saatten bip sesi geene dek (A) ve (B)yi basıı tutunuz. Böyece 1. basamakta seçtiğiniz ünya Saateri Şehriniz, Buunduğunuz ayarı haine geir. Böyece saat ve dakika ibreeri de bu yeni saati gösterir. Aynı anda 2. Basamaktan önce seçtiğiniz Buunduğunuz ayarınız da ünya Saateri Şehriniz haine geir. Böyece dijita ekranın at kısmındaki bigi değişir. Buunduğunuz ie ünya Saateri Şehrinizin yerini değiştirdiğinizde, saatiniz Buunduğunuz Şehri, ünya Saateri Şehri oarak değiştirdiğiniz ünya Saateri Modunda kaır. 19

3 Kuanım Kıavuzu 5208 Aarmar Bir aarm Zamanı Ayaramak için Aarm numarası Aarm saati Aarm saati (Saat : akika) Aarm Modunda birbirinden bağımsız 5 günük aarm ayarı yapabiirsiniz. Aarm saati gediğinde saatiniz 10 saniye boyunca bip sesi çıkartacaktır. Saat Başı Sinyaini açtığınızda saatiniz her saat başı bip sesi çıkartacaktır. Buradak bütün işemer ye basarak geçtiğiniz Aarm Modunda gerçekeşir (sayfa 9) Yakaşık 2 saniye 1. ye basarak Aarm Modarı arasında geçiş yapıp ayaramak istediğiniz ekranı görüntüeyebiirsiniz. AL1 AL2 AL3 SIG AL5 AL4 Aarm ekranarıal1, AL2, AL3, AL4, veal5 dir Aarmı seçtikten sonra A ya yakaşık 2 saniye boyunca bastığınızda aarm saati yanıp sönmeye başayacaktır. Bu ayar ekranıdır. Bu işem aarmı otomatik oarak açacaktır. 3. ye basarak yanıp sönen göstergeyi saat ve dakika arasında değiştirebiirsiniz. 4. Ayarama yaparken yanıp sönen göstergeyi (+) ve B(-) ye basarak değiştirebiirsiniz. 5. A ya basarak ayara ekranından çıkış yapabiirsiniz. Aarmı Açıp (ON) Kapatmak (OFF) için Aarm açık göstergesi 1. Aarm modunda yi kuanarak bir aarm seçiniz. 2. A ya basarak açık(on) veya kapaı(off) hae getiriniz. Aarm İşemi Aarm, saatin hangi modda oduğuna bakmaksızın zamanı gediğinde 10 saniye boyunca çaar. Aarm ve Saat Başı Sinyai, Zaman İşeyiş Moduna bağı oarak çaışır. Aarm çamaya başadıktan sonra sesi kapatmak için herhangi bir tuşa basınız. Saat Başı Sinyaini Açıp Kapatmak için Saat Başı Sinyai Açık göstergesi 1. Aarm Modunda yi kuanarak Saat Başı Sinyaini seçebiirsiniz (sayfa 21). 2. A ya basarak açık (ON) veya Kapaı ( OFF) hae getiriniz Geri Sayım Sayacı Zamanayıcı 1 A Zamanayıcı 2 evam eden sayaç işemerinden herhangi biri sona erdiyse, geri sayım bitiş sinyai kısa bir sinya sesi verir. Son sayaç da bittiğinde (ayaradığınız tekrar sayısı sonunda) geri sayım sayacı 5 kısa sinya sesi verir. Bu böümdeki bütün işemer ye basarak geçtiğiniz Geri Sayım Sayacı Modundadır (sayfa 9). akika akika İkii Sayım Sayacı sayesinde 2 farkı başangıç zamanı ayarayabiirsiniz. Saat, sayaçarın diğerine geçiecek şekide ayaranabiir. Bir sayaçta geri sayım sona erdiğinde saatınız diğer sayacı başatabiir. 1 (bir kez) ie 10 (10 kez) arası tekrar sayısı ayarayabiirsiniz. Böyece bu iki sayacın kaç kez tekrar edeceğini kontro etmiş oursunuz. Her bir sayacın başangıç zamanı 5 saniyeik araar ie 99 dakika 55 saniyeye kadar ayaranabiir saniye Geri Sayım Bitiş Sinyai Geri sayım bitiş sinyai size geri sayımın sıfıra gediğini beirtir. 5 saniye sonra veya siz herhangi bir tuşa bastığınızda sinya sona erer. Geri Sayım Sayacını Ayaramak için 1.Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım zamanı ekranda iken, geri sayım zamanı yanıp sönene kadar A ya basıı tutunuz. Eğer geri sayım sayacını görüntüeyemiyorsanız, Geri Sayım Sayacını Kuanmak için ( sayfa 27) böümüne bakınız ye basarak yanıp sönen ekranı aşağıdaki sıra içerisinde değiştirerek istediğiniz ayarı seçebiirsiniz. Sayaç 1 akika Sayaç 1 Sayaç 2 akika Sayaç 2 Tekrar Numarası 3. eğiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken ve B ye basarak aşağıdaki değişikikeri yapaibirsiniz. Ayar akika, Tekrar Sayısı Ekran Tuş İşemi ((+) ve B(-) yi kuanarak ayararı değiştiriniz. ((+) ve B(-) yi kuanarak ayararı değiştiriniz. Herhangi bir sayacı devre dışı bırakmak için o sayaca başangıç zamanı oarak 00'00" ayarı yapınız. 4. A ya basarak ayarar ekranından çıkış yapabiirsiniz. 26 Geri Sayım Sayacını Kuanmak için Haihazırdaki Sayaç sayaç (Sıfıra) A 2 saniye Haihazırdaki tekrar sayımı (Başat/urdur) Önceden ayaranan tekrar sayısı Geri Sayım Sayacı Modunda ()ye basarak geri sayımı başatınız. Geri Sayım çaışırken Aya basarsanız tekrar sayısı ekrana geir (haihazırdaki tekrar sayısı/önceden ayaranan tekrar sayısı). evam eden geri sayım yakaşık 2 saniye sonra otomatik oarak görüntüenecektir. Geri Sayım Sayaç 1 ie Sayaç 2 arasında geçiş yaparak gerçekeşir. Bir sayaçtan diğerine geçiirken kısa bir bip sesi duyuur. Geri sayım sayacı durdurumuşken A ya basarsanız zamanı beirediğini başangıç zamanına çevirirsiniz. Geri sayımı durdurmak ve tekrar devam ettirmek için ye basınız. Son sayacın da sayımı bittiğinde (tekrar sayısı ie beirediğiniz) 5 kısa sinya sesi duyuur. 27 Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bie geri sayım devam eder ve istenien zamana uaştığında bip sesi çıkartır. Geri Sayımı tamamen durdurmak için önce ye basıp durdurun daha sonra A ya basınız. Bu sizi başangıç değerine geri döndürecektir. Kronometre akika Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişi zamanarı öçmenizi sağar. Kronometrenin görüntü araığı 59 akika ve dir. Kronometre siz onu durduruna dek her imitine uaştığında sıfırdan başayarak sayımına devam eder. Kronometre Modundan çıksanız bie kronometre işemine devam eder. Bir ayrık zaman ekranda dondurumuşken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman siinir ve saat geçen zaman öçümüne döner. Bu böümdeki tüm işemer ()ye basarak girebieceğiniz Kronometre modunda yer amaktadır

4 Kuanım Kıavuzu 5208 Kronometre ie zaman öçümü için. Geçen Zaman Başat A urdur Tekrar Başat urdur Si Ayrık Zaman A A A Başat Ayır Ayrımı Bırak urdur Si Ayrık zaman ekranında SPL göstergesi ie ayrım zamanı 2 saniyeik araıkara gösteriir. 2 Bitişi Zaman A A A Başat Ayır urdur Ayrımı Bırak Si 1. yarışmacı bitirir. 1. nin skoru ekrandadır. 2. yarışmacı bitirir. 2. nin skoru ekrandadır. Aydınatma LE (eektriki aydınatma) panei karanık ortamarda ekran okunmasını koayaştırmak amacıya ekranı aydınatır. Ekranı Aydınatmak İçin Her türü modda (ayarar ekranının görüntüde oması hariç) (B)ye basarak ekranı aydınatabiirsiniz. Aşağıdaki prosedürü kuanarak ekranın aydınatıma süresini 1.5 saniye ya da 3 saniye oarak ayarayabiirsiniz. (B)ye bastığınızda yaptığınız ayara göre ekran 1.5 saniye veya 3 saniye boyunca aydınatıacaktır Ekranın Aydınatma Süresini Ayaramak için Zaman Iseyisi Modunda saniye haneeri yanıp sönmeye basayana dek (A)ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. 2. Hai hazırdaki aydınatma süresi görüntüenene kadar (LT1 ve LT3) ye 10 kez basınız. 3. ye basarak LT1 (yakaşık 1,5 saniye) ve LT3 (yakaşık 3 saniye) arasında geçiş yapabiirsiniz. 4. A ya basarak ayara ekranında çıkabiirsiniz. Pi Bu saatte bir güneş pii bir de güneş pii tarafından üretien eektrik gücü ie şarj oan tekrar şarj ediebiir pi (ikinci pi) buunmaktadır. Saatin şarj ourken hangi pozisyonda durması gerektiği aşağıdaki resimde gösterimektedir. Örnek: Saat yüzü ışık kaynağına dönecek şekide saati yereştiriniz Güneş pii Güneş piinin bir kısmı örtü vs. bir şeye kapadığında şarjın gücü düşer. Saat kayışının nası oması gerektiği resimde gösterimektedir. Normade oabidiğinde çok saati giysi kounuzun dışında tutmaısınız. Saat ekranının bir kısmı da kapansa şarj gücü odukça düşer. 33 Önemi! Saati çok uzun süre ışık amayan bir yerde bırakmak yada saati bir şekide ışığın giremeyeceği şekide giyisi atına giymek tekrar şarj ediebiir piin gücünün düşmesine neden our. Mümkün oduğunca saati aydınık yererde buundurmaya dikkat ediniz. Bu saatte ışık enerjisini eektrik enerjisine çevirerek tekrar şarj ediebiir pii şarj eden bir güneş pii buunmaktadır. Normade tekrar şarj ediebiir pi değişime gerek duymazken, çok uzun yıar boyu kuanım sonucunda tekrar şarj ediebien pi tamamen şarj oma özeiğini yitirebiir. Tamamen şarj oamama gibi bir probem keşfederseniz satıcınıza yada ASIO distribütörüne baş vurarak tekrar şarj ediebiir piin değiştirimesini sağayınız. Asa kendi başınıza tekrar şarj ediebiir pii değiştirmeye veya çıkartmaya çaışmayınız. Yanış pi seçimi saatinize kaıcı bir zarar verebiir. Pi seviyesi seviye 5'e düştüğünde( sayfa 36 ve 37) ve pi değişimi yaptığınızda tüm kayıtı hafıza siinir, haihazırdaki saat ve diğer ayarar fabrika ayararına geri dönerer. Saati uzun süre kuanmayacaksanız Güç epoama fonksiyonunu açarak saati norma ışık aan bir yerde bırakınız. Böyece tekrar şarj ediebiir piin bitmesini engeemiş oursunuz. (sayfa 46) 34 Hai hazırdaki Pi Seviyesini Kontro Etmek için Pi gücü seviyesi Leve 1 (HI) ya da Leve 2 (MI) ise, Zaman İşeyişi Modunda ()ye bastığınızda igii seviye göstergesi (HI ya da MI) ekrana geecektir. iğer pi gücü seviyeeri ekranda otomatik oarak gösteriir. Pi Seviyesi Göstergesi 35 Pi Seviyesi Göstergesi hai hazırdaki yeniden şarj ediebiir pi seviyesini gösterir. Seviye Pi Gücü Göstergesi Fonksiyon urumu (Aci Şarj uyarısı) Bütün fonksiyonar çaışır. Bütün fonksiyonar çaışır. Gereki Tuş seseri, Aarm, Saat Başı Sinyai ve Aydınatma çaışmaz. Bütün böümer saat 12 de durur. Hiçbir işem çaışmaz. 3. seviyede göstergesi pi seviyesinin düşük oduğunu ve şarj ediebimesi için mümkün oan en kısa sürede ve yüksek miktarda ışığa gereksinimi oduğunu gösterir. 5. seviyede bütün fonksiyonar devre dışıdır ve fabrika ayararına geri dönüş yapıır. Pi seviyesi 5. seviyeye düştükten sonra 2. seviyeye çıktığında hai hazırdaki zamanı, tarihi ve diğer ayararı yeniden ayaramanız gerekir. şarj seviyesi 5. seviyeden 2. ye çıktığında göstergeer geri gemeye başar. Saatinizi direk gün ışığına veya güçü bir ışık kaynağına mağruz bıraktığınızda pi seviyesi göstergesinin gerçek seviyesinden daha yüksek bir seviyede göstermesine sebep our. Gerçek verier bir kaç dakika içerisinde görüntüenecektir. 5 Zaman işeyişi dahi hiçbir fonksiyon çaışmaz. Tüm fonksiyonar sıfıranır Teafi göstergesi Aydınatma ya da sinyaeri kısa bir süre içinde çok sık kuanırsanız (teafi) göstergesi ekrana geir. Bir süre sonra pi gücü kendini teafi eder ve (teafi) göstergesi ekrandan siinir. Bu durumda yukarıdaki fonksiyonar da tekrar çaışır hae gemiştir. (teafi) göstergesi sık sık karşınıza çıkmaya başadıysa kaan pi gücünüz düşmüştür. Saatinizi aydınık bir yerde bırakarak şarj omasını sağayınız. Şarj Uyarıarı Bazı şarj etme yöntemeri saatin çok ısınmasına neden oabiir. Tekrar şarj ediebiir pii şarj ederken aşağıda beirenen yererde saatinizi bırakmaktan sakınınız. Öte yandan saatin ısınmasına izin vermeniz saatin ikid krista ekran yapısının kararmasına neden our. Fakat saat norma ısısına geri döndüğünde L ekran görüntüsü normae dönmeidir. Uyarı! Saatin tekrar şarj ediebiir piini şarj etmek için saati parak ışık atına bıraktığınıza saatin çok ısınmasına neden oabiir. Saati aırken einizi yakmamaya dikkat ediniz. Aşağıdaki koşuarda saati uzun süre bırakmanız saatin bir süre sonra çok ısınmasına sebep our: * irek güneş ışığı atına parkedimiş arabanın ön camının atı * Forasan ambasına çok yakın yer * irek güneş ışığı atı 38 39

5 Kuanım Kıavuzu 5208 Şarj Rehberi Aşağıdaki taboda, norma günük işemeri yapabimesi için saatinizin her gün ne kadar süre boyunca ışığa ihtiyacı oduğu gösterimektedir. 40 Aydınık Seviyesi (parakık) Açık hava güneş ışığı (50,000 ux) Pencere arkası güneş ışığı (10,000 ux) Buutuu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 ux) Ev içi forasan amba (500 ux) Uygun Işık Aım Süresi 8 dakika 30 dakika 48 dakika 8 saat Şarj süreeri ve günük şarj işeyişi için Pi böümüne bakabiirsiniz.( sayfa E-52). Kaıcı işem sık yapıan şarja ieretiir. Teafi Süreeri Aşağıdaki taboda piin bir seviyeden bir üst seviyeye çıkması için gereki oan aydınık miktarı gösterimektedir. Aydınık Seviyesi (Parakık) Uygun Işık Aım Süresi Seviye Seviye Seviye Seviye Seviye 1 Açık hava güneş ışığı 3 saat 35 saat 10 saat (50,000 ux) Pencere arkası güneş 10 saat 133 saat 36 saat ışığı(10,000 ux) Buutuu bir günde 16 saat 216 saat 58 saat pencere arkası gün ışığı (5,000 ux) Ev içi forasan amba 194 saat (500 ux) Yukarıdaki ışık aım süreeri sadece tahmini değererdir. Gerçek ışık aım ihtiyacı ise ışık aım koşuarına bağıdır. 41 İbreerin Ası Yererinin Ayaranması Güçü bir manyetizm ya da darbe saatin ibreerini ya da tarih ayarını bozabiir. Bu durumda aşağıdaki prosedürü uyguayarak saatin ibreerini ası yererine getirebiirsiniz. * Zaman İşeyişi Modunda dijita saat ie anaog saat birbirinin aynısı ise ibre ayarı yapımasına gerek yoktur. İbreerin Ası Yererini Ayaramak için 1. Zaman İşeyişi Modunda yakaşık 5 saniye A yı basıı tutunuz. H.SET ekrana gediğinde A ya basmayı bırakabiirsiniz. Yakaşık 2 saniye sonra AJ ekrana gese bie A ya basmaya devam ediniz. H.SET ekrana geene dek A ya basmaya devam ediniz. 42 Saat ve dakika ibreerinin doğru yeri Saat ve dakika ibreeri saatin 12 pozisyonuna gemei (ası yereri budur) 0:00 ekranda yanıp sönmeye başamaıdır. Saat ve dakika ibreeri saatin 12 pozisyonda değise () (+) ve (B) (-) ie ayarama yapınız. Bu tuşarı basıı tutmak yüksek hızda ayarama yapımasını sağar. Hızı ayara bir kez geçidiğinde tuşa basmayı bıraksanız da ayar devam eder. Hızı ayar modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basınız. Hızı ayarama işemi () (+) ie başadıysa dakika ibresinin 12 dönüşünden sonra hızı ayar otomatik duracaktır. Hızı ayar (B) (-) ie başadıysa, dakika ibresinin bir tam dönüşünden sonra duracaktır. 2. Herşey istediğiniz gibiyse (A) ya basarak Zaman İşeyişi Moduna dönebiirsiniz. İbreerin yererini ayaradıktan sonra Zaman İşeyişi Moduna girerek anaog ibreer ie dijita ekranın aynı zamanı gösterip göstermediğini kontro ediniz. Aynı zamanı göstermiyorarsa tekrar ayarama yapınız. 43 Referans Bu böümde, saatin işeveri ie daha detayı ve teknik bigier yer amaktadır. Öte yandan saatin çeşiti özeikeri ve fonksiyonarı ie igii notara ve uyarıara yer verimektedir. Tuş Seseri Tuş seseri saatin tuşarıını kuandığınızda duyuan sestir. Tuş seserini isteğinize göre açabiir ya da akapatabiirsiniz. Tuş seserinin kuanımını kapatsanız da Aarm, Saat başı sinyai ve Geri Sayım Sayacı modunun aarmı norma çaışmaya devam eder. Tuş Seserini Açıp Kapatmak İçin 1.Zaman İşeyiş Modunda yakaşık 2 saniye kadar A ya basınız ( AJ görüntüenene kadar). Hai Hazırdaki nuz ekranda yanıp sönecektir. 2. Tuş Sesi Fonksiyonu ekranda görünene kadar ye basınız /. 3. Ayarar arasında geçiş yapmak için (ses açık) ve (ses kapaı) ye basınız. 4. Ayarar ekranından A ya basarak çıkış yapabiirsiniz Güç epoama Fonksiyonu Açıdığında bir süre karanıkta kadığında ( Kronometre veya Zamanayıcı Modu dışında) saati uyku moduna aan bir fonksiyondur.aşağıda,saatin uyku durumunda kama süresine göre gösterdiği değişikiker anatımaktadır. Karanıkta Geçen ZamanGörüntü 60 ie 70 dakika Boş 6 ie 7 gün Fonksiyonar G örüntü hariç bütün fonksiyonar açıktır. Bip sesi ve aydınatma kapaıdır. Anaog saat işeyişi saat 12 de durur. Saatinizi giysi kounuzun içine takmanız uyku moduna geçişe sebep oabiir. Saat 6:00 AM ve 10:59 PM arası uyku moduna girmez. Saat 6:00 A.M oduğunda uyku modundaysa, uyku modunda kamaya devam eder. Uyku urumunu Sona Erdirmek İçin Aşağıdaki işemerden birini yapmanız yeteridir: Saati aydınık bir ortama çıkarmanız Her hangi bir tuşa basmanız Otomatik Geri önüş Özeiği Eğer saatinizi hiç bir işem yapmaksızın Aarm Modu veya Pi Seviyesi Göstergesi Modunda 2-3 dakikaığına bırakırsanız, otomatik oarak Zaman İşeyiş Moduna geri döner. Ekranda yanıp sönmekte oan haneer buunduğu hade 2-3 dakika herhangi bir tuş kuanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yaptığınız ayararı kaydedip otomatik oarak ayarar ekranından çıkar. Tarama Bir çok modda ve ayar işevinde (B) ve () tuşarı, ekrandaki bigierin taranmasında kuanıır. Birçok durumda, bu tuşarı basıı tutmak yapıan işemin hızanmasını sağar. Arka Ekranar Zaman İşeyişi, ünya Saateri, Aarm ya da üzetme Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ekran bu modarda son görüntüemiş oduğunuz ekrandır. 48 Zaman İşeyişi haneerindeki rakam arasındayken sıfırama yaparsanız dakika haneerine 1 dakika ekenir. haneeri arası bir rakamdayken sıfırama yaparsanız dakika haneerine ekeme yapımaz. Yı ayararını 2000 ie 2099 arasında yapabiirsiniz Saatin tamamen otomatik çaışan takvimi farkı ay uzunukarını ve eksik yıarı otomatik oarak agıar. Tarih ayararını bir kez yaptığınızda saatin piini değiştirdiğiniz zaman ve pi gücü 4.seviyeye düştüğü zaman hariç bu ayararı tekrar yapmanız gerekmez. Zaman İşeyiş ve ünya Saateri Modundaki tüm şehirerin saateri Buunduğunuz ayararına bağı oarak Uusararası Saat Kordinasyonu (UT) bigierine dayanarak hesapanır. Aydınatma Uyarıarı Aydınatma direk güneş ışığı atında kuanıdığında ekranın okunmasını zoraştırır. Aarm çaarken aydınatma otomatik oarak söner. Aydınatmanın sık kuanımı pii zayıfatır. 49

6 Kuanım Kıavuzu 5208 Özeiker Norma ısıda güveniiriik: Ayda ± 30 saniye ijita Zaman İşeyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), Ay, Gün, haftanın güneri Saat Sistem: 12 ve 24 saat formatarı arasında değişikik yapıabiir. Takvim sistemi: 2000 ie 2099 arasında önceden ayaranmış tam otomatik takvim iğer: Buunduğunuz kodu (48 şehir kodundan biri seçiebiir ve Uusararası Zaman Kordinasyonu); Yaz Saati Uyguaması / Standart Saat Anaog Zaman İşeyişi: Saat, akika ( ibreer 20 saniye de bir hareket eder) ünya Saati: 48 şehir(31 zaman diimi) iğer: Standart Saat/Yaz Saati Uyguaması Aarm: Günük 5 aarm; Saat Başı Zaman Sinyai Geri Sayım Sayacı: Öçüm sayısı: 2 (1i seçiebiir) Ayarama ünitesi: 5 saniye Araık: 99 dakika 55 saniye her sayaç için Öçüm Birimi: 1 saniye Tekrar sayısı: 1 to 10 iğer: 5-saniyeik bip sesi Kronometre: Öçüm Birimi: 1/100 saniye Öçüm Kapasitesi: 59' 59.99'' Öçüm Modarı: Geçen zaman, Ayrık zaman, 2 i bitiş Aydınatma:LE (ight-emitting diode); Seçiebiir aydınatma süresi iğer: Pi Seviyesi göstergesi; Güç Tasarrufu, Tuş sesi açık/kapaı; 6 farkı dide haftanın güneri Pi: Güneş pii ve yeniden şarj ediebiir pi Yakaşık Pi Kuanım Zamanı 10 ay (Saat direk ışığa mağruz kamadan Seviye 4 e kadar doduruduğunda ) Bu koşuar atında: Her gün 18 saat ekran açık our, 6 saat saat uyku durumunda our. Her gün ek bir aydınatma işemi( 1.5 saniye) Her gün 10 saniye çaan bir aarm işemi Kaıcı işem sık yapıan şarja ieretiir. 52 Kodarı Tabosu PPG HNL AN YVR LAX YEA EN MEX HI NY SL YHZ YYT L Pago Pago Honouu Anchorage Vancouver Los Angees Edmonton enver Mexico ity hicago New York Santiago Haifax St. Johns UT Ayarı/ GMT Farkıığı RIO FEN RAI UT LIS LON MA PAR ROM BER STO ATH AI JRS Rio e Janeiro Fernando de Noronha Praia Lisbon London Madrid Paris Rome Berin Stockhom Athens airo Jerusaem UT Ayarı/ GMT Farkıığı MOW JE THR XB KBL KHI EL KTM A RGN BKK Moscow Jeddah Tehran ubai Kabu Karachi ehi Kathmandu haka Yangon Bangkok UT Ayarı/ GMT Farkıığı SIN HKG BJS TPE SEL TYO AL GUM SY NOU WLG Araık 2010 verierine dayanmaktadır. Goba saateri (UT ayarı ve GMT farkıı?ı) ve yaz saati ayararı içeren kuraar her bir üke için ayrı ayrı beirenmi?tir. Singapore Hong Kong Beijing Taipei Seou Tokyo Adeaide Guam Sydney Noumea Weington UT Ayarı/ GMT Farkıığı L-1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

TomTom Referans Kılavuzu

TomTom Referans Kılavuzu TomTom Referans Kılavuzu İçindekiler Kutuda neler var? 7 Kutuda neler var?... 7 Önce beni oku 8 Cihazın konumunu belirleme... 8 Arabanıza kurulum... 8 Açma ve kapama... 9 Kurulum... 9 GPS alımı... 9 Micro

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 5-6 Bölüm 1: Başlangıç Face ID Kullanma Kılavuzu nu İnternette Okuyun Face ID Aksesuarları Face ID Dokümanları Face ID nin Etkinleştirilmesi

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU Bu Kılavuz Hakkında Bu kılavuzdaki metinler, resimler, şemalar ve örnekler sadece bilgilendirme amacına yöneliktir. Bunlar, FR-D700

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi Ticari Sulama Kontrol Ünitesi RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES SET DAYS TO WATER SET

Detaylı

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER ĐMALATÇI FĐRMA : DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. OTO SANAYĐ SĐTESĐ, MENDERES CAD., NO : 19 4. LEVENT / ĐSTANBUL Elektronik Baskül TEL : 0212 283 37 15 ( Pbx ) FAKS : 0212 281 24 67 E-Mail :

Detaylı

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi..

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi.. On-Call Platinum Kan Şeker Ölçüm Cihazı Kullanım Kılavuzu Kişinin kendi kendinin kan şekerini ölçmesi şeker hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon un amacı yüksek kaliteli kan şeker ölçümünü

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

A Şarj LED'i B Dokunmatik ekran C Açma/Kapama düğmesi D Hoparlör E Harici anten konektörü F USB konektörü G RVS-TMK konektörü H Bellek kartı yuvası

A Şarj LED'i B Dokunmatik ekran C Açma/Kapama düğmesi D Hoparlör E Harici anten konektörü F USB konektörü G RVS-TMK konektörü H Bellek kartı yuvası TomTom ONE XL 1. Kutuda neler var Kutuda neler var a TomTom ONE XL'nuz A B C D E F G H A Şarj LED'i B Dokunmatik ekran C Açma/Kapama düğmesi D Hoparlör E Harici anten konektörü F USB konektörü G RVS-TMK

Detaylı

TomTom ONE. EasyPort TM tutucusu. Araç Şarj Cihazı. RVS-TMK Trafik Alıcısı* Belgeler paketi. USB kablosu. * Tüm ürünlerle birlikte verilmez.

TomTom ONE. EasyPort TM tutucusu. Araç Şarj Cihazı. RVS-TMK Trafik Alıcısı* Belgeler paketi. USB kablosu. * Tüm ürünlerle birlikte verilmez. TomTom ONE 1. Kutuda neler var Kutuda neler var TomTom ONE EasyPort TM tutucusu Araç Şarj Cihazı RVS-TMK Trafik Alıcısı* Belgeler paketi USB kablosu * Tüm ürünlerle birlikte verilmez. 2 2. Başlarken Başlarken

Detaylı

OTOMATİK EMİR İLETİM MODÜLÜ

OTOMATİK EMİR İLETİM MODÜLÜ OTOMATİK EMİR İLETİM MODÜLÜ UYARILAR : Uygulama esnasında dikkat etmeniz gereken ama gözünüzden kaçabilecek / farkına varmayabileceğiniz bazı detayları öncelikle sıralamayı tercih ediyoruz. Bu uyarılar

Detaylı

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI RVS DEVREYE 07.Mart.2013 ALMA KİTABI İçindekiler Menülere erişim.... 1 Mühendis sayfasına girilmesi ve ayarların yapılması.... 3 Mühendis parametrelerinin ayarlanması.. 3 Gün, zaman saati ayarı. 3 Operatör

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı