TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 39/81 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun unvanı : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkezi : Ankara İlgili bakanlık : T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Esas sermayesi : ,00 TL* Ödenmiş sermayesi : ,94 TL Ödenmemiş sermayesi : ,06 TL Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Mehmet Halis BİLDEN TİGEM Genel Müdür Devam ediyor. 2-Üye Ali YILDIRIM " " " TİGEM " Genel Müdür Yard.sı " " " Devam ediyor. 3-Üye Ayhan KARAYAMA TİGEM Genel Müdür Yard.sı Devam ediyor. 4-Üye Ali ÇAKIR Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Bşk.ı Devam ediyor. 5-Üye Doç.Dr.Masum BURAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Devam ediyor. 6-Üye Taşkın TEMİZ Devlet Bak.lığı Hazine temsilcisi Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Devam ediyor. * YPK nin tarih, 2012/T 21 sayılı Kararıyla milyon TL ye yükseltilmiştir

4 Raporda yer alan kısaltmalar AOÇ DAP DPT DSİ DÜÇ GAP İŞKUR SGK TAGEM TEDAŞ TEİAŞ TİGEM TİM TKK TÜGEM YPK : Atatürk Orman Çiftliği : Doğu Anadolu Projesi : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü : Güneydoğu Anadolu Projesi : Türkiye İş Kurumu : Sosyal Güvenlik Kurumu : Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Tarım İşletmesi Müdürlüğü : Tarım Kredi Kooperatifi : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü : Yüksek Planlama Kurulu

5 İÇİNDEKİLER Sayfa I. TOPLU BAKIŞ... I A- Üretilen malın veya hizmetin Dünya ekonomisindeki yeri.. I B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi II C- Öneriler.. X II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat. 1 B- Teşkilat.. 3 C- Personel durumu 6 III. MALİ BÜNYE. 16 A- Mali durum. 17 B- Mali sonuçlar.. 21 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI. 24 A- İşletme bütçesinin genel durumu 24 B- Finansman C- Giderler.. 30 D- Tedarik işleri E- Üretim ve maliyetler.. 64 F- Pazarlama G- Sigorta işleri H- İşletme sonuçları 177 I- Bağlı ortaklık ve iştirakler 187 J- Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO 204 -Aktif 204 -Pasif 224 VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER. 241

6

7 I I.TOPLU BAKIŞ A-Üretilen malın veya hizmetin Dünya ekonomisindeki yeri: Tarımsal üretim, insanların beslenmesi, istihdam, milli gelir ve ihracat potansiyel bakımından büyük bir önem taşımaktadır. İnsan yaşamının sürdürülmesi için gerekli olan temel ihtiyaçların başında gıda maddeleri gelmektedir. Söz konusu ihtiyaç maddelerinin ham maddeleri tarımsal faaliyetler sonucunda elde edilmektedir. Dünya nüfusunun yıldan yıla göstermiş olduğu büyük artışlar nedeniyle artan nüfusun beslenmesini sağlayacak gıda maddeleri üretimi büyük önem taşımaktadır. Gıda maddeleri içinde özellikle buğday ürünü, stratejik bir ürün olma özelliğini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Günümüzde Dünya nın geri kalmış birçok ülkesinde insanlar açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu nedenle, gıda üretim potansiyeli yüksek olan ülkelere, üretimlerini artırma yönünde büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye bu konuda bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğini yükseltme şansına sahip olan ülkelerden birisi durumunda bulunmaktadır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), halen üretmekte olduğu yüksek verimli hububat tohumluğu ve damızlık kültür ırkı hayvanlar ile bu konudaki fonksiyonelliğini sürdürmektedir. TİGEM in en önemli üretimi buğday üretimi olup, 2011 ve 2012 yılları buğday üretimi Dünya ve Türkiye rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. (*) Ülke Adı Üretim Bin ton 2011 yılı 2012 yılı Dünya daki payı % Üretim Bin ton Dünya daki payı % Çin , ,4 Hindistan , ,5 ABD , ,4 Avrupa Birliği ülkeleri , ,1 Kanada , ,1 Türkiye , ,4 Diğer ülkeler , ,1 Dünya toplam üretimi , ,0 TİGEM üretimi 278 0, ,04 (*) Kaynak: Result.aspx ( )

8 II Sayıştay Çizelgeden görüleceği üzere, Dünya da geçen yıla göre buğday üretimi % 6 oranında azalarak 655,6 milyon tona, Türkiye de ise % 17,6 oranında azalarak 15,5 milyon tona düşmüştür yılı Dünya buğday üretiminde Türkiye nin payı % 2,4 olmuştur. Aynı yıl TİGEM in payı ise % 0,04 olup, TİGEM in ürettiği buğday tohumunun tamamı çiftçiler tarafından tohumluk olarak kullanılabilmesi halinde, Türkiye nin toplam buğday üretimine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu yönde alınan tedbir ve verilen teşvikler henüz tam amacına ulaşmış değildir. Buğday ürününde verim değerleri Dünya, başlıca üretici ülkeler, Türkiye ve TİGEM itibarıyla aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. (*) Sıra no Ülkeler Ölçü Fransa Kg/da 710,0 745,0 704,0 663,0 718,0 2 Çin 469,0 475,0 475,0 487,0 500,0 3 A.B.D 302,0 299,0 312,0 294,0 311,0 4 Kanada 285,0 279,0 280,0 296,0 286,0 5 Hindistan 279,0 289,0 284,0 295,0 318,0 6 Türkiye 195,0 237,0 213,0 244,0 199,0 7 Suriye 140,0 267,0 267,0 241,0 231,0 8 İran 171,0 200,0 214,0 199,0 200,0 Dünya ortalaması 303,0 302,0 298,0 313,0 304,0 TİGEM ortalaması 258,9 344,7 254,7 289,8 283,0 (*) Kaynak: Result.aspx ( ) 2012 yılında Dünya da ortalama buğday üretiminde verim 304 kg/da. iken Türkiye de verim ortalaması 199 kg/da. olarak gerçekleşmiştir. TİGEM in 2009 yılında kg/da olarak buğday verimi Dünya ortalaması üstünde gerçekleşirken, 2008, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Dünya ortalamasının altında gerçekleşmiştir ve 2010 yıllarında iklim şartlarına bağlı olarak TİGEM ortalamasında önemli bir düşme meydana gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre; Türkiye de buğday üretiminde elde edilen verimin TİGEM ortalamasına yükseltilebilmesi halinde, Türkiye nin toplam buğday üretiminin 6-7 milyon ton daha artabileceği mümkün görülmektedir. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: TİGEM, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren hara ve inekhanelerin birleştirilmesi suretiyle tarih ve 60 sayılı KHK ye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak tarih ve 95 sayılı KHK ile kurulmuştur.

9 III Söz konusu kuruluşlardan DÜÇ Genel Müdürlüğü, tarih ve 3130 sayılı Kanun un verdiği yetkiye dayanılarak kurulan Zirai Kombinalar Kurumu ile tarih ve 3308 sayılı Kanun la kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun birleştirilmesi suretiyle tarihinde yürürlüğe giren tarih ve 5433 sayılı Kanun la kurulmuştur. Zirai Kombinalar Kurumu; ziraat alet, makine ve vasıtaları ile zirai mücadele ilaçları satın alarak, üreticinin tarım faaliyetlerine yardım etmek üzere göreve başlamıştır. Ancak daha sonra İkinci Dünya Savaşının başlaması üzerine tarihinde yürürlüğe giren 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu hükümlerinden faydalanılarak ordunun yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye nin çeşitli yerlerinde boş ve verimsiz araziler üzerinde 13 adet çiftlik kurulmuş ve bu çiftlikler Merkez Atölyesi ile birlikte DÜÇ Genel Müdürlüğü kuruluncaya kadar faaliyetlerini Zirai Kombinalar İdaresi bünyesinde sürdürmüşlerdir. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ise; Atatürk ün tarım alanında önderlik ve öğreticilik yapması amacıyla kurduğu ve sonrada Hazineye bağışladığı Ankara da Gazi Orman, Silifke de Tekir, Yalova da Baltacı, Tarsus ta Piloğlu, Dörtyol da Karabasamak çiftliklerini işletmek üzere tarih ve 3308 sayılı Kanun la kurulmuştur. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna daha sonra Yerköy de Midiliçoğlu, Kırklareli nde Türkgeldi, Dalaman ve Hatay Çiftlikleri, Rize Çay Fabrikası, Nevşehir Şarap Fabrikası ve Dörtyol Turunçgiller Bahçesi dâhil edilmiştir. Bu kuruluşlardan Türkgeldi, Dalaman, Hatay ve Turunçgiller İşletmeleri, DÜÇ Genel Müdürlüğüne intikal etmiş, Gazi Orman Çiftliği, tarih ve 5659 sayılı Kanun la Atatürk Orman Çiftliği adıyla yeni bir statüye kavuşturulmuş, diğerleri ise tasfiye edilmiştir. Çiftlikler ve Merkez Atölyesinden oluşan DÜÇ e daha sonra Gökçeada ve Tahirova İşletmeleri ile Adana ve Manisa daki tohum hazırlama işletmeleri dâhil edilmiştir. TİGEM i meydana getiren ikinci kesim olan hara ve inekhanelerin kuruluşu ise Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarına kadar dayanmaktadır. Ordunun ihtiyacı olan atlarla, sarayın ihtiyacı olan et, süt, yapağı gibi ürünleri üretmek üzere yaklaşık 3-4 milyon dekar arazi üzerinde Çiftlikat-ı Hümayunlar kurulmuştur. Bunların en önemlileri Karacabey ve Çifteler haralarıdır. İmparatorluğun sınırları küçüldükçe, sınır dışı kalan Türklerin bir kısmının bu araziler üzerinde iskân edilmeleri nedeniyle bu kuruluşların arazi varlığı 450 bin dekara kadar gerilemiştir yılında çıkarılan 867 sayılı Kanun la, Karacabey ve Çifteler çiftlikleri Ziraat Vekâletine bağlanmıştır.

10 IV Sayıştay 1937 yılında çıkarılan 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ile 1926 yılında çıkarılan 904 sayılı Islah-ı Hayvanat Kanunu, Türkiye hayvanlarının ıslahı görevini Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne vermiş bu amaçla damızlıklar yetiştirip seleksiyonlarını yaparak yetiştiricilere intikalini sağlamak ve her türlü araştırmayı yapmak üzere aygır ve boğa depoları, koç depoları, hara ve inekhaneler kurulmasını öngörmüştür yılında Malatya-Sultansuyu, 1934 de Çukurova ve Konya, 1949 da Samsun-Karaköy, 1950 de Van-Altındere haraları ile 1936 da Kars-Göle, 1942 de Tokat-Kazova, 1943 de Antalya-Boztepe, 1944 de Tekirdağ-İnanlı, 1951 de Çanakkale-Kumkale, 1955 de K.Maraş, 1956 da Sivas-Hafik, 1961 yılında da Sakarya-Karasu inekhaneleri kurulmuştur. Bu işletmeler TİGEM in kurulmasıyla TİGEM bünyesinde toplanmıştır. İmkânların, bilgi ve tecrübe birikiminin birleştirilerek hizmetin geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla teşekkül ettirilmiş bir kuruluş olan TİGEM, tarım ve hayvancılık konularında çalışan özellikle tohumculuk ve damızlık konusunda faaliyet gösteren işletmeleri ilk defa bir çatı altında toplamış bulunmaktadır. TİGEM in Türkiye nin toplam kültür altı arazi varlığı içerisinde % 1,14 payı bulunmaktadır. TİGEM ayrıca tarım alet makine ve ekipmanları, hayvancılık ve bitkisel üretim gibi çeşitli konularda kurulmuş değişik amaçlı ve birçok tesisleri ile önemli varlıklara sahip bulunmaktadır. TİGEM, Ana Statü sünde belirtildiği üzere Türkiye nin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek, ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla, yetiştirmiş olduğu damızlık hayvan, tohumluk, fidan, fide gibi girdileri yetiştiricilere intikal ettirmek, tarım teknolojisi, girdi kullanımı ve ıslah konularında öncülük ve öğreticilik yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kurulduğu ilk yıllarda başta hububat tohumluğu olmak üzere, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri, sebze tohumluğu, fidan-fide üretiminde çok büyük hizmetler görmüştür. Damızlık üretiminde ise sığırcılık, koyunculuk ve civciv üretiminde elde edilen gelişmeler Türkiye nin küçük ve büyük baş hayvancılığının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Son yıllarda özel sektör kuruluşları bitkisel üretim alanında, endüstri bitkileri ve sebze tohumluğu ile fidan üretiminde ve tavukçulukta çok önemli gelişmeler elde etmiş olup, TİGEM in önüne geçmişlerdir. Ancak hububat tohumluğu, büyük ve küçükbaş damızlık üretiminde ve dağıtımında TİGEM in fonksiyonelliği halen önemini korumaktadır. TİGEM in, işletmelerinde üretmiş olduğu tohumluk ve damızlıklar, bölgelerin ekolojik şartlarına adaptasyonu sağlanarak yetiştirildiğinden ithal tohumluk ve damızlıklara göre daha iyi sonuçlar vermektedirler. Bu sebeple tarımsal üretimin sağlıklı bir biçimde artırılabilmesi için üreticilere ithal tohumluk ve damızlık yerine,

11 V TİGEM in üretmiş olduğu damızlık ve tohumlukların kullandırılması gerekli olup hububat tohumluğu ve damızlık temini konusunda alternatif çözümler bulunamadığı sürece, TİGEM in bu konuda üstlenmiş olduğu görevin önemi de devam etmektedir. TİGEM son dört yılda tarımsal mekanizasyon alanında yerinde ve gerekli yatırımları yaparak makine parkının büyük bir kısmını modern tarım alet ve makineleri ile yenilemiş, bu konuda Türk çiftçisine önder olma yolunda büyük bir adım atmıştır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün son beş yıllık çalışmalarına ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

12 VI Sayıştay Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklar Bin TL Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar birikmiş amortis. Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % İştiraklere ödenen sermaye TL İştirakler temettü geliri TL Tüm alım tutarı Bin TL Başlıca üretim miktarları: Hububat: -Buğday Bin ton (18) (6) -Arpa Bin ton (9) (35) Endüstri bitkileri: -Kütlü pamuk Ton Dane mısır Ton Ayçiçeği Ton (931) (11) Yemeklik dane baklagiller: -Mercimek Ton (2.954) (35) Hayvansal üretim: -Buzağı Baş Kuzu Baş Tay Baş (2) (1) -Süt Ton Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Toplam arazi varlığı (kiraya verilen hariç) Bin hektar (1) - Kültür altı arazi (kiraya verilen hariç) Bin hektar (1) - Kültür dışı arazi (kiraya verilen hariç) Bin hektar Üretim verimliliği: -Buğday Kg/da (7) (2) -Arpa Kg/da (10) (3) Başlıca satış miktarları: Hububat: -Buğday (Tohumluk) Bin ton (19) (14) -Arpa (Tohumluk) Bin ton (8) (42) -Buğday (Mahsul) Bin ton Endüstri bitkileri: -Pamuk Ton Mısır (ikinci ürün yemlik) Ton (33.799) (55) -Ayçiçeği Ton (835) (10) Yemeklik dane baklagiller: -Mercimek Ton (979) (35) Hayvansal ürünler: -Damızlık sığır Baş (1.383) (64) -Damızlık koyun Baş (4.782) (32) -Tay Baş Süt Ton Net satış tutarı Bin TL (47.150) (11) Stoklar: -İlk madde ve malzeme Bin TL Yarı mamuller Bin TL Mamuller Bin TL Ticari mallar Bin TL (6.454) (25) -Diğer stoklar Bin TL Artış veya azalış %

13 VII Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Memur (ortalama) Kişi (3) (2) Sözleşmeli (ortalama) Kişi İşçi (Ortalama) Kişi (143) (5) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin: Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başına aylık ort. gider TL Sözleşmeliler için yapılan gider Bin TL Sözleşmeli başına aylık ort. gider TL İşçiler için yapılan giderler BinTL İşçi başına aylık ortalama gider TL Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL GSYİH'ye katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL GSYİH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (11.096) (5) Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % - - 2,4 4,6 3,3 (1,6) (28) Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % - - 1,7 4,3 1,7 (2,6) (60) Ekonomik kârlılık % ,3 2,0 (2,3) (53) Zararlılık % Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (46.497) (66.553) (5) Dönem kârı veya zararı Bin TL (80.181) (88.800) (47) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Artış veya azalış % TİGEM in 2011 yılındaki dönem kârı 30,1 milyon TL iken 2012 yılında 15,8 milyon TL dönem kârı oluşmuştur. TİGEM in milyon TL olan sermayesi YPK nin tarih, 2012/T 21 sayılı Kararıyla milyon TL ye yükseltilmiştir Kuruluşun daha kârlı ve verimli duruma gelebilmesi için TİGEM in zayıf yönlerinden olan; sulama, sığırcılıkta düşük kapasite kullanımı ve düşük ölçekli üretim yapılması, maliyet yüksekliği, üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve tarımsal devlet desteğinden yararlanması konularında yaşanan sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir. TİGEM ülke düzeyinde ihtiyaç duyulan sertifikalı tohumluk olarak hububatta % 29, yem bitkilerinde ise % 19 gibi önemli bir ihtiyacı karşılayacak potansiyele sahip olmakla beraber uygulamada çiftçilerin kendi mahsullerinden tohumluk yaptıkları dikkate alındığında sertifikalı tohumluk kullanımının önemi çiftçilere anlatılarak TİGEM den tohumluk taleplerinin artırılması önem taşımaktadır. Türkiye nin her yıl, üç yılda bir değiştirme kuralına göre 540 bin ton buğday tohumluğuna, bin baş arasında değişen damızlığa ihtiyacı olduğu hesaplanmakla

14 VIII Sayıştay beraber, gerek üreticilerin yeterince organize olamayışı gerekse teknik bilgi ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle üreticilerin yıllık talepleri hesaplanan miktarların altında kalmaktadır. TİGEM in tohumluk ve damızlık üretimi dışında, en önemli faaliyetlerinden olan ve halen 3 işletmesinde faaliyetlerine devam edilen saf kan arap atçılığı ile Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünün önemli üretim çeşidi olan ve halen dekar alanda yürütülen Antep fıstığı üretiminin bölge çiftçisine örnek teşkil etme niteliği de dikkate alınmak suretiyle geliştirilerek sürdürülmesinde yarar bulunmaktadır. Türkiye de ihtiyaç duyulan kaliteli çayır mera ve yem bitkileri tohumluğunu karşılamak ve hayvancılığın gereksinimi olan kaba yem açığını kapatmak üzere gerekli araştırmalar sonucu ekolojisi uygun olan bazı işletmelerde çayır mera ve yem bitkileri tohumculuğu faaliyetlerine ağırlık verilmesinde fayda görülmektedir. Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasındaki fonksiyonları dikkate alınarak; sulama potansiyeli olan işletmelerde su tasarrufu sağlayan sulama projelerine öncelik verilmesi, halen sulu tarım yapılan işletmelerde ise tasarruf amacıyla cazibe sulama yöntemi yerine üretimin çeşit ve özelliğine göre yağmurlama ya da damla sulama sistemlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerinde önceleri çadırlarda yaşayan göçer gurupları, İşletme arazisi üzerinde konutlar yaparak yerleşik düzene geçmişler ve yerleşim birimlerine kaçak elektrik, yol, su gibi alt yapı hizmetlerini götürmek suretiyle işletme arazilerini kullanmaktadırlar. Geçmişte, TİGEM İdarecilerinin insancıl yaklaşımları veya sorunu kendi imkân ve yöntemleriyle gidermeye çalışmaları yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet götürmeleri sonucu İşletme arazisi içinde köy oluşturan göçer ailelerin, TİGEM in sertifikalı tohumluk ve damızlık üretimine, ekilişlerine, mera ve anızları ile tüm varlıklarına verdikleri zararların boyutu her yıl giderek artmaktadır. İşletme arazisi içinde göçer olarak adlandırılan ailelerin, İşletme Müdürlüğüne ait arazi dışında ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek uygun alanda iskân edilmelerini hükme bağlayan 5543 sayılı İskân Kanunu na geçici madde ekleyen tarih ve 5608 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Ancak, Şanlıurfa Valiliğince yer belirlenmesi amacıyla oluşturulan komisyon tarafından yapılan çalışma sonuçlarının iskân için gerekli arazi büyüklüğünün temin edilmesinin mümkün olmadığı gibi bazı gerekçelerle belirtilen Kanun un uygulanmasının devamlı engellendiği gözlenmektedir. Göçerler sorununa kesin çözüm getirmek amacıyla, TBMM-KİT Komisyonu bünyesinde çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çalışmaların sonucu, 5608 sayılı Kanun un kabul edilmesindeki gerekçeleri oluşturmuştur. Göçerlerin iskân edileceği arazinin mutlaka Ceylanpınar Tarım

15 IX İşletmesi dışında bulunması ve bundan sonra meydana gelecek işgallerin önlenmesi bakımından yürürlükteki Kanun hükümlerinin bir an evvel uygulanması gerekmekte olup, tarihinde yapılan KİT Komisyonunda Kuruluşun 2008 yılına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşülmesi sırasında bu konuda Valiliğe yasanın uygulanması ve hayata geçirilmesi doğrultusunda bir yazı yazılması, ayrıca kanunun uygulanması cihetinde Tarım Bakanının ve Bakanlar Kurulunun bilgilendirilmesi kararı alınmıştır. Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan ve Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesi, Merkez ve Gümüşsu mevkilerinde bulunan, ada ve parsel numaraları ile yüzölçümleri Kanuna ekli listede belirtilen toplam metrekare yüzölçümlü taşınmazlardan, hak sahipliği Şanlıurfa Valiliğince geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 2007 yılında tespit edilmiş göçer ailelerinin iskânı için gerekli olan kısımları ayrılarak bedelsiz olarak tapuda Hazine adına tescil edilecek ve bu taşınmazlar bu madde kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilecektir. Hak sahibi ailelere iskânen verilecek taşınmazların teslimini takiben üç ay içinde, göçer ailelerin bulundukları eski arazilerin üzerinde bulunan ev, baraka, ahır ve benzeri yapı ve müştemilatı valilikçe yıktırılarak bu araziler Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecektir. Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2010/T-8 sayılı Kararında; TİGEM Tarım İşletmelerinden Alparslan, Kumkale, ve Sakarya Tarım İşletmelerinin tasfiye edilmesine ve bu tasfiye sonrasında arazilerin Kuruluş Ana Statü sündeki amaç ve faaliyetler doğrultusunda kullanılması şartıyla kiralanmasına yönelik çalışmaların TİGEM Yönetim Kurulunca gerçekleştirilmesi, Kurulun tarih ve 99/T-46 sayılı Kararı çerçevesinde Kazım Karabekir Tarım İşletmesinin Dilucu bölgesinde kalan 75 bin dekarlık kısmının iştirak kurulması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda -Alparslan Tarım İşletmesinin tarihinde ihalesi yapılmış, ihale TL/yıl bedelle Berca Beraberce Tarımı Geliştiren İşletmeler A.Ş. de kalmıştır. İşletme tarihinde kiracı şirkete teslim edilmiştir. -Kumkale Tarım İşletmesinin ihalesi tarihinde yapılmış, ihale TL/yıl bedelle Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. de kalmıştır. İşletme, tarihinde kiracı şirkete teslim edilmiştir. -Sakarya Tarım İşletmesinin tarihinde yapılan ihalesi İnelsan İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketinde kalmıştır. Teklif edilen bedel TL/yıl dır. Ancak söz konusu şirket kira sözleşmesi yapmaya gelmemiştir. Şirketin geçici teminatı irat kaydedilmiş, ihale ile ilgili TL tutarındaki karar pulu alacağı konusunda Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/314 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı görülmüştür.

16 X Sayıştay -Yaklaşık dekar arazi varlığına sahip olan Kâzımkarabekir Tarım İşletmesinin Dilucu Bölgesinde bulunan dekarlık kısmı, Yüksek Planlama Kurulu Kararı doğrultusunda iştirake açılmıştır. Proje sunan 4 şirketten 3 tanesi yeterli bulunmayarak ortaklık adayı olarak sıralamaya alınmamış, Kumtepeler Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. kısmen yeterli bulunarak iştirak kurulması konusunda ortaklık adayı yapılmıştır. Kumtepeler Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. nin 1. sırada ve tek ortaklık adayı olması nedeniyle kendisi ile taslak ana sözleşme ve kira sözleşmesi kapsamında Serhat Tarım Hayvancılık İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında iştirak kurulmasına karar verilmiş, hazırlanan tüm bilgi ve belgeler tarih ve 818 sayılı yazı ile Yüksek Planlama Kuruluna sunulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yüksek Planlama Kurulu Sekretaryasının tarih ve 2153 sayılı yazısı da dikkate alınarak Yönetim Kurulunun tarih ve 267 sayılı Kararında, Proje içeriği ve şirketin mali yapısını ilgilendiren konularda bir düzenlemeye gidilmesinin mümkün olmayacağı, şirket yapısı ve proje kalemlerine ilişkin yapılacak muhtemel düzenlemelerin rekabet ve eşitlik ilkesine aykırı olacağı değerlendirildiğinden, Kâzımkarabekir Tarım İşletmesinin Dilucu Bölgesinde bulunan dekarlık kısmında iştirak kurma çalışmaları sona erdirildiği ve sürecin yeniden başlatılmasının ileri bir tarihe ertelendiği görülmüştür. C-Öneriler: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılındaki çalışmaların üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde iktisadi devlet teşekküllerinin kârlı ve verimli çalışmaları gerektiğine ilişkin düzenlemeler uyarınca; müşavir ve başuzman kadrolarında bulunan tamamı yüksek öğrenimli ve çoğunluğu kuruluşta uzun yıllar çalışmış olan personelin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanılması hususunda tedbirler alınması (Sayfa:6), 2-Ceylanpınar Tarım İşletmesinde son yıllarda önemli yatırımlar yapılarak, sulanan tarım arazileri 109 bin dekardan 610 bin dekara çıkarılmış, buna bağlı olarak da tarımsal tesis, mekanizasyon ve hayvancılık yatırımları da artmış ve bu yatırımlar halen devam etmektedir. Yapılan yatırımlardan sonuç alabilmek, faaliyet alanıyla ilgili deneyimli ve nitelikli personelle mümkün olabileceğinden, sözleşmeli statüde çalışan personelin istifa suretiyle ayrılmalarını önlemek amacıyla sosyal imkânların mümkün olduğunca artırılması ve bu personelin özlük haklarında, İşletmede çalışmayı özendirecek iyileştirmeler yapılması için, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:9-10), 3-Teşekkül ün, faaliyet gösterdiği bitkisel ve hayvansal üretimde, kalite ve verim düşüklüklerinin önüne geçilebilmesini teminen, koşullara bağlı olarak ihtiyaç

17 XI duyulan farklı çalışma sürelerine imkân sağlayabilecek müstakil bir Tarım İş Kanunu çıkarılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:11), 4-Yatırımları taahhütlerinin altında kalan firmalara gerekli uyarılarda bulunulmakta ise de, uyarılara rağmen taahhütlerini yerine getirmeyen firmalara sözleşme hükümlerinin uygulanması, ayrıca firmalarca Kuruluşa beyan edilen yatırımın fiziki ve nakdi tutarına ait bilgilerin Kuruluşça titizlikle takip edilmesi (Sayfa:52), 5- Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazileri üzerindeki işgallerin önlenmesi amacıyla çıkarılan ve 5543 sayılı İskân Kanunu nun geçici 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarını değiştiren, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6486 sayılı Kanun un 9 uncu maddesi hükümlerinin uygulanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:53-62), 6-Ceylanpınar Tarım İşletmesi sulama projesi ile ilgili olarak; -Kuyu arızalarının en aza indirilmesi, motor yanmalarından kaynaklanan ekonomik kayıpların önlenmesi, düzenli ve verimli bir sulama yapılabilmesi için, projenin en önemli girdisi olan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz olarak temini konusunda TEİAŞ ile temasa geçilerek İşletmeye tahsisli trafo merkezi kurulması imkânlarının araştırılması, -Sulamanın başlamasını takiben Gümüşsu İşletmesinin Tüem bölgesinde kendini gösteren drenaj ihtiyacının bir proje çerçevesinde Ceylanpınar İşletmesi genelinde çözülmesi, kirli drenaj suyunun ters çalışan kuyular vasıtası ile yer altı su rezervuarına verilmemesi, drenaj suyu tahliyesinin Habur Deresi ile bağlantılı olarak çözümlenmesi, -Ceylanpınar Sulama Projesi için su temin edilen yer altı su rezervuarında su seviyesinin belli bir seviyenin altına düşmesini önlemek amacıyla, işletme arazileri içinde uzanan doğal derelere göletler kurularak kış mevsiminde suların biriktirilmesi, -Yüksek prestijli projeler kapsamında değerlendirilecek kadar önemli olan bu projenin uygulamalarında, deneyimli ve eğitimli teknik kadroların çalıştırılması, proje personelinin bilgi ve tecrübelerinin artırılması konusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ile desteklenmesi (Sayfa:74-75), için; 7-Teşekküle bağlı işletmelerde sığırcılık faaliyetlerinin zarardan kurtarılması -İşletmelerdeki ana kadroların yükseltilerek hayvan sayısı bakımından optimal ekonomik büyüklüğe kavuşturulması çalışmalarının aksatılmadan devam ettirilmesi, damızlık taleplerini karşılayacak seviyede damızlık yetiştirilmesine özen gösterilmesi,

18 XII Sayıştay -Damızlık üretiminde elde edilen dişi buzağı sayısı önemli olduğundan, suni tohumlamalarda cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanılması için gerekli eğitim ve çalışmaların yapılması, -İşletmelerde işgücü ve zamandan tasarruf sağlamak, verimliliği artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan ahır ve sağım tesislerinin yenilenmesi çalışmalarının sürdürülmesi ve işçi başına düşen hayvan sayısının artırılması, -Süt inekçiliği yapılan işletmelerde sağmal oranının % aralığında tutulması çalışmalarına devam edilmesi, -Hayvancılık faaliyeti gösteren işletmelerde kaba yemin sağlıklı bir şekilde muhafazası ve zayiatın önlenmesi için gerekli olan, sundurma yapım çalışmalarına devam edilmesi (Sayfa:126), 8-TİGEM de yürütülmekte olan safkan arap atçılığının geliştirilmesi ile ilgili olarak; -İşletmelerde dar bir aygır kadrosu ile çalışıldığı dikkate alınarak, baba aygır kadrosunun yarış pistlerinde başarı gösteren aygırlarla takviye edilmesi, -Karacabey Tarım İşletmesinde uygulanan pansiyoner atçılık hizmetinin gerçek anlamda bir pansiyonerlik hizmeti olmaması, pansiyoner atlarla TİGEM atlarının iç içe barındırılması, başta hastalık tehlikesi olmak üzere çeşitli sakıncalarının bulunması nedeniyle uygulamaya son verilmesi (Sayfa:136), 9-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan (Ek:15) diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, önerilir. Sonuç: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılı Bilânçosu ve ,14 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

19 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Kuruluşu olarak sayılmış ve Kuruluşa; tarih ve 5433 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan hara ve inekhaneler (15 adet) müessese olarak bağlanmıştır tarihinde çıkarılan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkında 95 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; hukuki yapısı, amacı, faaliyet alanı, organizasyonu, müesseseleri ve iştiraklerine ilişkin hususlar düzenlenmek suretiyle TİGEM in kuruluşu tamamlanmıştır. Resmi Gazete de tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin ekindeki listede Kamu İktisadi Kuruluşu olarak yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün statüsü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de değişiklik yapan tarih ve 4046 sayılı Kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürülmüştür. Söz konusu Kanun ile kamu iktisadi kuruluşu statüsünden çıkarılarak iktisadi devlet teşekkülleri listesine eklenen TİGEM in Ana Statüsü, yeni duruma uygun olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ana Statüsüne göre TİGEM, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Ana Statünün 4 üncü maddesinde; TİGEM tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile kurulmuştur ifadesiyle teşekkülün kuruluşundaki amaç belirtilmiş ve 5 inci maddesinde faaliyet konuları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Teşekkül faaliyetlerini ağırlıklı olarak, bu maddede yer alan Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiriciye intikal ettirir. hükmü doğrultusunda sahip olduğu işletmelerde sürdürmektedir. Uzun süre kuruluş amacı doğrultusunda 37 işletmesinde faaliyetini sürdüren TİGEM; Yüksek Planlama Kuruluna gönderdiği ve ilki tarihli olan yazılarında; tarımsal üretim ve verimliliği arttırmak amacına yönelik olarak, işletmelerin en az 10 yıl süreli olmak üzere kiralanmasına izin verilmesi talebinde

20 2 Sayıştay bulunmuştur. Yüksek Planlama Kurulu, gün ve 99/T-46 sayılı ilke Kararı ile; tarımsal üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla, işletme ve tesislerin TİGEM kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermemesi, çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınılması ve ayni sermaye olarak konulmaması koşullarıyla, işletmelerin iştirak edilecek şirketlere kiralanması konusunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmiştir. Daha sonraki tarihlerde alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla; 1 i kısmi olmak üzere 17 işletme uzun süreli kiralanmış, 2 işletme de iştirak kurulmak suretiyle özel sektöre devredilmiştir. Ayrıca m 2 alanı olan Manisa İşletmesi, Manisa İl Özel İdaresinin 2942 sayılı Kanunun 30. Maddesi kapsamındaki talebi üzerine bedel karşılığı bu idareye devredilmiştir. Denetim tarihi itibarıyla (Temmuz 2013) TİGEM in faaliyetleri, 1 i kısmi olmak üzere 18 işletmede devam etmektedir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim açısından 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, denetim açısından 6085 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. 2- Bakanlar Kurulu kararları: Bakanlar Kurulunun tarih ve 2012/3777 sayılı Kararı ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerinde değişiklik yapılmış ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bazı kadroları iptal edilip yeni kadrolar ihdas edilmiştir. 3- Yüksek Planlama Kurulu kararları: Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2012/T-3 sayılı kararı ile; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ana statüsünde belirtilen faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesini teminen, uzun süreli kiralanması düşünülen Boztepe, Karaköy, Tahirova, Atatürk ve Hatay İşletmelerinin tasfiye edilmeleri, tasfiye sonrasında arazilerin, TİGEM ana statüsünde yer alan amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kullandırılması ve kiralamalardan sonuç alınamaması halinde işletmelerin faaliyetlerine devam ettirilmesi uygun görülmüştür. Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2012/T-21 sayılı Kararı ile; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün TL olan nominal sermayesi, TL ye yükseltilmiştir. 4- Yönetmelikler: Kuruluşta ikincil mevzuat olarak uygulanan yönetmelikler, yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personelin görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunun tarih ve 420 sayılı Kararıyla

21 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personelin Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi ile düzenlenmiştir. Bu Yönerge daha önce uygulanan tarihli Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yönetmeliği ni yürürlükten kaldırmıştır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği Yönetim Kurulunun tarih ve 446 sayılı Kararıyla kabul edilmiş, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. B-Teşkilat: 1- Teşkilâtın yapısı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün organları, TİGEM Ana Statüsü nde Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. Genel Müdürlük, merkez ve taşra birimlerinden oluşmaktadır. Merkez yapısı; Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Koruma Güvenlik Müdürlüğü ile 11 daire başkanlığı ve 37 şube müdürlüğünden oluşmuştur. Kuruluşun taşra teşkilatı tarım işletmelerinden oluşmaktadır. Denetim tarihi itibarıyla (Temmuz 2013) 18 işletme doğrudan TİGEM tarafından işletilmektedir. Ayrıca biri kısmi olmak üzere 17 işletme uzun süreli kiraya verilmiş, 2 tarım işletmesi ise iştirake açılmıştır. Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin organizasyon şemalarına Raporun Ekler bölümünde (Ek:1) yer verilmiştir. 2- Karar organı: Kuruluşun karar organı olan Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üye olmak üzere 6 kişiden oluşmakta ve Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanlığı görevini de yürütmektedir. Yönetim Kurulu, TİGEM in amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi için her türlü kararı almakla yetkilendirilmiştir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür Başkanlığında iki Genel Müdür Yardımcısı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki temsilci ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından bir temsilci olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı nın teklifi üzerine kararname ile atanırlar. Yönetim Kurulu, ayda en az iki defa olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile almaktadır.

22 4 Sayıştay Yönetim Kurulu yıl içinde yaptığı 49 toplantıda değişik konuları kapsayan 422 karar almıştır. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin görev sürelerine ilişkin çizelge, raporun başlangıç kısmında bulunmaktadır. 3- Yürütme organı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yürütme organı; Genel Müdür, üç genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı ünitelerden oluşmaktadır. 4- Servisler: Raporun ilgili bölümlerinde incelenmeyen servisler aşağıda incelenmiştir. a)hukuk Müşavirliği: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hukuk işleri; merkezde Hukuk Müşavirliği, işletmelerde vekâlet sözleşmesi yapılan ve hizmet alımı esasına göre istihdam edilen avukatlar tarafından yerine getirilmektedir yılında genel müdürlükte; I. Hukuk Müşaviri yanında, bir Hukuk Müşaviri, dört avukat ve beş büro personeli ile hukuk işleri yürütülmüştür. İşletmelerde ise dava ve icra takipleri vekâlet sözleşmesi yapılan 7 avukat vasıtasıyla yürütülmüştür. Teşekkülde 2012 yılına, önceki yıllarda açılmış olan dava dosyası devretmiştir. Yıl içinde 244 dava açılmış, sonuçlanan dava sayısı 94 olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılına dosya devretmiştir. TİGEM bu davaların 667 adedinde davacı durumunda, 737 adedinde ise davalı durumundadır. TİGEM in devam eden davaları arasında, tapu iptal davaları, men-i müdahale davaları, alacak davaları yanında önemli sayıda fazla mesai, hizmet tespiti gibi iş hukuku davaları ile idari işlemlerin iptali davaları bulunmaktadır. Özellikle personele ilişkin hususlarda, hem işgücü ve zaman tasarrufu sağlanması hem de gereksiz mahkeme masraflarından kaçınılması bakımından, yargı ve içtihat kararlarıyla kesinleşmiş konuların tespit edilip, benzer durumlarda gerekli idari tedbirlerin alınarak ihtilafların önceden çözümlenmesi önerilir. Önceki dönemden 2012 yılına devreden icra takipleri 109 adet olup, yıl içinde 13 icra takibi başlatılmış, 6 icra takibi sonuçlanmıştır. b)teftiş Kurulu Başkanlığı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda önceki dönemde 1 teftiş kurulu başkanı ve 7 başmüfettiş görev yapmaktayken, 2012 yılında 6 personel yönetim kurulu kararıyla boş olan başmüfettişlik kadrolarına atanmış ve kurulda 1 teftiş kurulu başkanı ve 12 başmüfettiş olmak üzere 13 denetim elemanı görev yapmıştır.

23 5 Önceki dönemlerde teftiş kurulu başkanı dâhil görev yapmış olan başmüfettişlerin tamamı; tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği ne tarihinde eklenen geçici maddeye dayanılarak; kuruluşta daire başkanı, işletme müdürü veya müdür yardımcısı olarak çalışan personel içinden seçilerek atanmıştır. Aynı yöntem; tarihli Resmi Gazete de yayımlanan yeni Teftiş Kurulu Yönetmeliği nde de uygulanmıştır. Yönetmeliğin 21 inci maddesinde Müfettişliğe, yapılacak müfettişlik yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir hükmünün yer almasına karşın; Kuruluşun müfettiş ihtiyacı dikkate alınarak yönetmeliğe eklenen Geçici 2 nci maddedeki koşulları taşıyan personelden 6 kişi, yönetim kurulu kararıyla 2012 yılı içinde başmüfettiş olarak atanmıştır. Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki müfettişliğe, yapılacak müfettişlik yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir hükmüne istinaden, geçen yıllar denetim raporlarında; yönetmeliğin açık hükmüne rağmen kuruluşta müfettiş yardımcısı kadrosunun bulunmadığı belirtilmiş, etkin bir denetim sağlamak ve yönetmelik hükümlerine uyabilmek açısından kısa sürede müfettiş yardımcısı kadrosu alınması önerilmiştir. Bakanlar Kurulunun tarih ve 2012/3777 sayılı Kararı ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde değişiklik yapılmış ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü için, 10 adet müfettiş ve 10 adet müfettiş yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir yılı içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, 8 daire başkanlığı ve 23 işletme için toplam 31 cevaplı rapor, 8 inceleme raporu ve 2 soruşturma raporu düzenlenmiştir. c)müşavir ve başuzmanlar: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 2012 yılı sonunda müşavir ve başuzman kadrolarında çalışan personel sayısı 62 kişidir. Bunların 42 kişisi genel müdürlük merkezinde, 20 kişisi işletmelerde istihdam edilmiştir yılı sonunda kuruluşta memur kadrosunda çalışan toplam 166 kişinin, % 37 si oranında 62 kişisi müşavir ve başuzman olarak çalıştırılmıştır. Denetim tarihinde (Temmuz-2013) müşavir ve başuzman sayısının 65 kişi olduğu görülmüştür. Müşavir ve başuzman kadrolarında istihdam edilen bu personel yüksek öğrenimli olup, tamamına yakını kuruluşta değişik kademelerde uzun yıllar görev yapmış, bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması gereken nitelikli personeldir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de; iktisadi devlet teşekküllerinin kârlılık ve verimlilik

24 6 Sayıştay ilkeleri uyarınca çalışmaları gerektiği düzenlenmiştir. Ayni şekilde; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilecek personelle ilgili temel ilkeleri düzenleyen 2/b maddesinde de personelin; verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması hükmü yer almaktadır. 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemeler uyarınca, işletmelerde yetişmiş personele ihtiyaç duyulurken, değişik görevlerde uzun süre çalışmış, önemli bilgi birikimine sahip olan ve sayısal olarak da memur kadrolarında çalışanların % 37 si gibi yüksek bir orana ulaşmış olan müşavir ve başuzmanların daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Görevden alınan idari personelden oluşan müşavirler ve başuzmanlara, 2012 yılı içinde uzun süreli kiraya verilen işletmelerde sözleşme koşullarına uyulup uyulmadığı konusunda incelemeler yaptırılmıştır tarihinde yürürlüğe giren TİGEM Personeli Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi nde başuzmanlara, bitkisel üretim, hayvancılık işleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon konularında verimlilik ve kaliteye etkisi olacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütme görevleri verilmiştir. 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde iktisadi devlet teşekküllerinin kârlı ve verimli çalışmaları gerektiğine ilişkin düzenlemeler uyarınca; müşavir ve başuzman kadrolarında bulunan tamamı yüksek öğrenimli ve çoğunluğu kuruluşta uzun yıllar çalışmış olan personelin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanılması hususunda tedbirler alınması önerilir. C- Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılı personel programı ile çalışanların ortalama ve yıl sonu sayısı bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

25 7 P e r s o n e l Çalışan personel Ortalama Yıl sonu Program kadro Çalışan personel Ortalama Yıl sonu kişi kişi Sayı kişi kişi A-Memurlar: 1-Genel idare hizmetler Toplam (A) B-Sözleşmeliler: sayılı KHK'ye göre çalışan Toplam (B) Toplam (A+B) C-İşçiler: 1-Sürekli işçiler Geçici işçiler Toplam (C) Genel toplam (A+B+C) Yüklenici işçiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi personel çalışmaktadır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşekkülün genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerinin kararname ekindeki I sayılı cetvelde kadro ve unvanları gösterilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi personelce, genel idare hizmetleri dışında kalan görevlerin kararname eki II sayılı cetvel ile kadro ve unvanı tespit edilen sözleşmeli personelce yerine getirileceği belirtilmiştir. Bu görevler dışında kalan hizmetler işçi statüsüne tabi personelce yerine getirilmektedir yıl sonu itibarıyla TİGEM de çalışan sayısı; 166 memur, 875 sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere toplam kişi olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı tarafından 6 aydan fazla çalıştırılmamak koşulu ile izin verilen 204 adam /ay geçici işçi de istihdam edilmiştir. Kuruluşta bir kısım iş ve hizmetlerde, hizmet alımı şeklinde yüklenici kanalıyla istihdam edilen personele yaptırılmaktadır. Bu kapsamda çalıştırılanların ortalama sayısı kişi olmuştur. Tarım İşletmelerinin kiraya verilmesinden ötürü sayısının azalmasına karşın, hizmet alımı şeklinde istihdam edilenlerin sayısındaki artışın, son dönemlerde gerçekleşen yatırımlar nedeniyle ortaya çıkan işgücü ihtiyacı ve uzun süre işçi alınmamasından kaynaklandığı ifade edilmiştir.

26 8 Sayıştay Kuruluşta çalışanların örgüt içine ve servislere dağılımı ile yıl içinde gerçekleşen personel hareketleri, rapor eki 2, 3 ve 4 sayılı çizelgelerde gösterilmiştir. a)memurlarla ilgili işlemler: Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye ekli I sayılı cetvelde sayılan kadrolarda çalışan memurlar aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (a) bendine göre; I sayılı cetvelde sayılan personel aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Bu personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesinde öngörülen ikramiyelerden yararlandırılmaktadır. Personele ayrıca yine aynı maddenin (b) bendine göre ek tazminat ödenmekte olup ek tazminatla ilgili olan bu bent hükmünde, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 121 inci maddesiyle, değişiklik yapılmıştır. Yeni duruma göre söz konusu personele, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200 ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenmektedir. b)sözleşmeli personelle ilgili işlemler: 2012 yılı öncesinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye ekli II sayılı cetvel kapsamındaki kadro ve görevlerde çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanı, yıllık bütçe kanunu ile belirlenmekteydi. Mali yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamu personelinin mali ve sosyal haklarında değişiklik yapılması durumunda ise Bakanlar Kurulu sözleşmeli personelin ücret tavanını değiştirebilmekte ve sözleşmeli personel ücretleri bu tavanlar dikkate alınarak Yüksek Planlama Kurulu nca belirlenen esaslara göre ödenmekteydi yılından itibaren, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenmiştir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun tarih ve 2012/1 sayılı kararının 4 üncü maddesi uyarınca; 2012 yılının ilk yarısında 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. Yılın ikinci yarısında ise artırılmış olan brüt sözleşme ücretine ilave % 4 artış uygulanmıştır.

HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR TARIM İŞLETMELERİ (TİGEM) 2011 YILI RAPORU

HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR TARIM İŞLETMELERİ (TİGEM) 2011 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C SAYŞTAY BAŞKANLĞ TOROSLAR ELEKTRİK TARM İŞLETMELERİ DAĞTM A.Ş. GENEL 2011 YL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU (TİGEM) 2011 YL RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Çifteler haralarıdır. Daha sonraları, imparatorluk sınırları küçüldükçe sınır dışında kalan bölgelerdeki insanlardan göç ederek gelenler buralara

Çifteler haralarıdır. Daha sonraları, imparatorluk sınırları küçüldükçe sınır dışında kalan bölgelerdeki insanlardan göç ederek gelenler buralara 1 TİGEM HUKUKİ STATÜSÜ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tabi İktisadi Devlet Teşekkülüdür. TİGEM, Hara ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftliklerinin

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 2014 Bilgi Notu. 1 S a y f a. www.tigem.gov.tr

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 2014 Bilgi Notu. 1 S a y f a. www.tigem.gov.tr Bilgi Notu 1 S a y f a Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Geçmişi Osmanlı İmparatorluğunun ilk yıllarına dayanan Hara ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftliklerinin 1984 yılında tek çatı altında

Detaylı

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi İşletme Analizinin Amacı ve Kapsamı Envanter Değerleme Amortisman Gayrisafi (Brüt) Üretim Değeri İşletme Masrafları Brüt Kar Kar ve Zarar Hesabı Gelirlere

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95 K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU KüItür ve Turizm Bakanı 6 -_ Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Kuruluş ve Gelişim Köy Hizmetleri araştırma çalışmaları (toprak ve su kaynakları araştırmaları) 1940 lı yılların ikinci yarısında

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesini, bağ alanları ile asma ve üzümden elde edilen ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespitini,

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2006 / 9922 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 17.01.2006 / 26052 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2006/9922 Ekli Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST, 04.01.2017 ÖZET: 2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TİGEM ; Dünü, Bugünü ve Geleceği

TİGEM ; Dünü, Bugünü ve Geleceği TİGEM ; Dünü, Bugünü ve Geleceği TÜRKİYE TARIM HAYVANCILIK POLİTİKASI VE TİGEM TİGEM Nasıl Kuruldu? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü faaliyet olarak birbirine benzer görünen iki ayrı kuruluş yapısında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, 26.12.2016 ÖZET: Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın açıklaması

Detaylı

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi...

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PROJE ÖZETİ... 2 1. Projenin Genel Tanımı... 3 2. Giriş... 3 3. Projenin Amacı... 3 4. Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... 4 II. PROJENİN AYRINTILI TANIMI... 5 1. Proje Uygulama

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Gıda

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/061 Ref: 4/061

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/061 Ref: 4/061 SİRKÜLER İstanbul, 19.03.2014 Sayı: 2014/061 Ref: 4/061 Konu: AİLE HEKİMLERİ GELİR VERGİSİ KANUNU MADDE 94 KAPSAMINDA YAPTIKLARI ÖDEMELER İÇİN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDADIR 17.03.2014 tarih

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sirküler Rapor 26.08.2010 / 103-1 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : 275 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle, sözleşme yapılan aile hekimlerine,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

KARS İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

KARS İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 1 2 3 1: ESK nın Kars ilinde et kombinası olarak faaliyet göstermesi - Et ve Süt Kurumu nun özel sektöre ait bir kombina ile sözleşme yaparak Kars ilinde hayvan alımını yapması. 2: Etçi ırklarla yapılan

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı