ZİRAAT FAKÜLTESİ. Kredi saat/hafta Teorik Uyg. Kredisi AKTS kredisi ZBK 503 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe Ön Koşul Dersi. Yok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT FAKÜLTESİ. Kredi saat/hafta Teorik Uyg. Kredisi AKTS kredisi ZBK 503 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe 3 0 3 7 Ön Koşul Dersi. Yok"

Transkript

1 İnsektisitler ZBK 50 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe 0 7 Dersi veren Doç. Dr. Cafer Turgut Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Kültür bitkileri ve bunların ürünlerinde zararlı böceklere karşı kimyasal insektisit olarak bilinen Dersin amacı ve böcek öldürücü ilaçlar günümüzde çok geniş olarak kullanılmaktadır. Bu derste insektisitler geniş kısa tanıtımı olarak ele alınmaktadır. İnsektisitlerin yapısı ve formülasyonları, pazarlaması, ruhsatlandırılması, sınıflandırılması, etki mekanizmaları ve kullanımları. 1 Ünal, G., Gürkan O. İnsektisitler. Ankara 2 G. Copping., Hewitt, G. (1998): Chemistry and modes of action of crop protection agents. Royal Society of Chemistry. Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios. 4 1 Giriş 2 İnsektisitlerin tarihçesi İnsektisit kalıntıları 4 Insektisitlerin etki mekanizmaları 5 Klorlandırılmış hidrokarbonlar 6 Organik fosforlular 7 Karbamatlılar 8 Ara Sınav 9 Piretroitler 10 Dinitrofenoller 11 Fumigantlar 12 Anorganic İnsektisitler 1 Bitkisel orijinli insektisitler Yok

2 Ekotoksikoloji ZBK YL I (Güz) Seçmeli Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. Cafer Turgut Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Bu ders kapsamında ekotoksikolojinin modern çevre bilimleri içerisindeki yeri ve öneminden bahsedilerek en aktüel çevre kimyası, toksikoloji ve ekolojideki en yeni uygulamaları detaylı olarak incelenecektir. Çevre kimyasalların, özelliklede tarımsal uygulamalardan kaynaklanan çevre kirliliklerinin doğrudan veya dolaylı etkileri bireyden ekosisteme doğru anlatılacak ve sonuçta moleküler etki mekanizmaları belirlenecektir. Ayrıca bu derste çeşitli organizmaların ve bunların yaşam alanları arasındaki ilişkilerinden bahsedilecektir. 1 Satake, M., Mido, Y., Sethi, M. S. Iqbal, S. A. Yasuhisa, H., Taguchi, S. (2006): Environmental Toxicology. Discovery Publishing. ISBN Connell, D., Lam, P. (1999): Introduction to Ecotoxicology. Blackwell Science Oehlmann, J., Markert, B. (1997): Humantoxikologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellchaft. 1 Giriş Ekotoksikolojide temel lab uygulamalari 2 Ekotoksikolojinin çevre kimyasal etkileşimi Ekotoksikolojide temel hesaplamalar Ekotoksikolojinin genel prensipleri Standart hazırlama 4 Biyolojik alım faktörlerinin ekotoksikolojiye etkisi Doz hesaplama 5 Çevre Kimyasalların organizmalardaki kaderi Doz etki eğrisi 6 Ekotoksikolojik araştırma metotları ve test sistemleri İstatiksel sonuçların yorumlanması 7 Biyoakkümülasyon Microtox sistemine giriş 8 Ara Sınav 9 Moleküler etki mekanizmaları ve hücreye etkileri Düşük toksisiteli bir pestisitle microtoxta deneme 10 Bireye ve popülasyona etkileri orta toksisiteli bir pestisitle microtoxta deneme Ortak yaşama ortamına ve ekosisteme etkileri Yüksek toksisiteli bir pestisitle microtoxta 11 deneme 12 Ekotoksikolojinin pratik tarafları Sonuçların değerlendirilmesi 1 Risk tahminlerinin yapılması EC 50 Hesaplamaları

3 Kentsel Entomoloji Entomoloji Yüksek ZBK 511 Güz Seçmeli Türkce 0 7 Lisans Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAGÖZ A.D.Ü Ziraat Fakültesi Güney kampusü AYDIN Ev, işyeri, hastane, depo vb. kapalı mekanlarda bulunarak insanlara rahatsızlık veren böcek ve akarların (sivrisinek, sinek, hamam böcekleri, mobilya ve ahşap eşya zararlıları, güve, tahta kurusu, kene vb.)morfolojik, biyolojik özellikleri ve korunma yolları ile savaş yöntemleri hakkında bilgi vermektir. 1 Özcel,M.A.,ve N.Daldal,1997.Parazotolojide Artropod Hastalıkları Vektörler.Türkiye Parazotoloji Derneği Yayın No:1,527s. 2 Robinson, W. H., Urban Entomology. ChapmanHall, London, 40 pp. Ecevit, O., İnsan ve Hayvan Zararlısı Arthropod (Arthropoda) lar. O.M.Ü. Zir. Fak. Ders Kitabı No.28, 296 s. 1 Giriş (İnsanların yaşam ortamları ve şehirleşme) İnsanların yaşam ortamlarında bulunan zararlılar ve ekonomik 2 önemleri Sinekler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (DİPTERA) 4 Bitler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (ANOPLURA) 5 Pireler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (SİPHONAPTERA) 6 İnsan ve hayvanlarda Zararlı Akar ve Keneler 7 (Vize) 8 Hamam Böcekleri (DİCTYOPTERA) 9 COLEOPTERA,LEPİDOPTERA;HYMENOPTERA Zararlıları 10 Tahta Kuruları (HEMİPTERA,Cimicidae) 11 Zehirli Artropodlar 12 İnsan ve Hayvanlarda Zararlı Artropod larla Mücadele 1 İnsan ve Hayvanlarda Zararlı Artropod larla Mücadele 14 Genel Değerlendirme

4 Fitopatojen Funguslarda Laboratuvar Teknikleri Fitopatoloji ZBK 51 I Güz YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. M. Timur Döken Yok Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Güney Kampüsü AYDIN Tel: / Bitkilerde çeşitli hastalıklara neden olan funguslar ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılan temel teknikler ve yöntemler dersin kapsamını oluşturmaktadır. Genel olarak aseptik tekniklerin de tanıtıldığı bu ders, ağırlıklı olarak fitopatojen fungusların çeşitli ortamlardan izolasyonu, yapay ortamlarda üretimi, saklanması ve bitkilere inokulasyonu ile ilgili olup, ayrıca fungusların tanılanmalarına yönelik çeşitli mikroskobi uygulamalarını içermektedir. 1 Kelman, A., C. W. Boothroyd, H. D. Benjamin, I. W. Deep, S. Diachun, J. P. Fulton, J. W. Hendrix, J. E. Mıtchell, J. H. Owen, W. H. Sill Jr. R. B. Stevens and R. Zabel, Sourcebook of Laboratory Exercises in Plant Pathology. W.H. Freeman and Company, San Francisco and London. 87 s. 2 Onkar D. D. and J. B. Sinclair,1985. Basic Plant Pathology Methods.CRC Pres, Inc.Boca Raton, Florida. 55 s. İren S.ve Z. Katırcıoğlu, Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ankara No: s. 1 Hastalıklı bitki örnek toplanması ve saklanmasında yöntemler Laboratuvar aletlerinin tanıtımı ve kullanımı 2 Aseptik teknikler Sterilizasyon amaçlı aletlerin kullanımı Mikroskop özellikleri ve kullanımı ile ilgili teknikler 4 Preperasyon teknikleri, objelerin mikrometre ile ölçümü 5 Fungusların gıda istekleri, besi ortamların kompozisyonu Mikroskop tanıtımı, ayarlar ve kullanımı Preparat hazırlama ve mikroskobik inceleme Mikroskopta mikrometre ile çeşitli spor boyutlarının ölçümü 6 Yapay besin ortamlarının hazırlanması Besin ortamı hazırlama 7 Çeşitli ortamlardan fungus izolasyon yöntemleri Topraktan izolasyon 8 Ara Sınav Yaprak ve odundan izolasyon 9 Tek spor izolasyon yöntemleri Tek spor izolasyonu 10 İnokulum hazırlama ve hemositometre ile spor konsantrasyonu hesaplanması Spor hasadı, inokulum hazırlama ve spor konsantrasyonu hesaplanması 11 Temel inokulasyon yöntemleri İnokulasyon uygulaması 12 Fungusların uzun süre saklanması ile ilgili yöntemler Hastalık ölçümü 1 Bitki dokularında fungus gelişiminin incelenmesi ile ilgili boyama yöntemleri Yaprak dokularında fungus boyama yönteminin uygulaması

5 Fitobakteriyolojide Laboratuvar Teknikleri I Fitopatoloji ZBK-519 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Ders klasik bakteriyoloji alanında; patojenisite ve biyokimyasal testler, kültüre alma, izolasyon Dersin amacı ve ve inokulasyon yöntemlerini kapsayan temel laboratuvar teknikleri konusunda öğrencilerin kısa tanıtımı pratik bilgi ve beceri kazanmaları ve kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. 1 Saygılı, H., Fitobakteriyoloji, Ege Üniv. Zir. Fak. Doğruluk Matbaası, 1995, İzmir. 2 Klement, Z. K. Rudolph, D. C. Sands (1990) Methods in Phytobacteriology, Akademiai Kiado, Budapest, ISBN Schaad, N. W. J. B. Jones, W. Chun, Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, APS Press,St. Paul, Minnesota, ISBN Singleton P., and D. Sainsbury, Introduction to Bacteria, John Wiley and Sons Ltd, USA, ISBN Bitki patojeni bakterilerin özellikleri ve belirtiler Laboratuvar, malzeme ve aletlerin 1 tanıtılması 2 Besi yerlerinin tanıtımı ve içerikleri Genel ve seçici besiyeri hazırlanması Hastalıklı bitki materyalinden izolasyon yöntemleri Hastalıklı bitki dokularından izolasyon 4 Patojenisite testleri Kolonilerin incelenmesi, saflaştırma Bakteri sayım yöntemleri Seyreltme serileri hazırlama ve 5 spektrofotometrede okuma 6 Bitki patojeni bakterilerde hücre ve koloni morfolojisi Besiyerinde koloni sayımı 7 Preparat yapımı ve boyama yöntemleri 8 Ara sınav Gram boyama, KOH testi, endospor boyama 9 İnokulum eldesi ve İnokulasyon yöntemleri Bitkilere inokulasyon, testler için hazırlık 10 Biyokimyasal testler ve tanıtımı OF, Levan, Oksidaz, Fluoresans testleri 11 Biyokimyasal testler ve tanıtımı Nitrat redüksyonu, Arginin dehidrolaz Biyokimyasal testler ve tanıtımı Patateste yumuşak çürüklük, tütünde 12 aşırı duyarlılık, karbonhidrat kullanımı 1 Teşhis anahtarı yardımıyla bakterilerin tanılanması Testlerin değerlendirilmesi

6 Biyoteknolojiye Giriş Fitopatoloji ZBK 521 I(Güz) YL Seçmeli Türkçe 0 8 Dersi veren Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Dersin amacı biyoteknolojinin genel prensipleri ve tarihsel gelişimi, moleküler biyolojideki temel kavramlar, gen transfer yöntemleri ve rekombinant DNA teknolojisine içine alan modern Dersin amacı ve yöntemler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Tarım, endüstriyel ve çevresel biyoteknoloji kısa tanıtımı alanlarında kullanılan gen klonlama teknikleri ve transgenic uygulamalardan özel örnekler verilerek konular işlenmekte ve öğrencilerin biyoteknoloji uygulamaları hakkında bilgilendirilmesine çalışılmaktadır. 1 William J. T., M. A. Palladino, W. Thieman, 200. Introduction to Biotechnology, Benjamin Cummings, ISBN: Barnum, S. R Biotechnology: An Introduction. Brooks Cole, ISBN: Babaoğlu, M., E. Gürel, S. Özcan, Bitki Biyoteknolojisi, Cilt I, Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya. 4 Özcan, S., E. Gürel, M. Babaoğlu, Bitki Biyoteknolojisi, Cilt II, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya. Hafta Teorik 1 Biyoteknolji ve uygulama alanları, tarihsel gelişim 2 Dünyada ve Türkiyede biyoteknoloji Canlılarda doku ve hücre kültürü yöntemleri ve uygulamaları 4 DNA izolasyonu, klonlama ve manipülasyon teknikleri 5 Gen klonlama vektörleri 6 Gen analizinde klonlama uygulaması 7 Gen, genome yapısı ve gen ifadesi 8 Ara sınav 9 Biyoteknolojide polimeraz zincir reaksiyonu teknikleri 10 Klonlanmış genlerden protein üretimi 11 Canlı hücrelere DNA sokulması 12 Bitkilerde rekombinant DNA teknikleri 1 Hayvanlarda rekombinant DNA teknikleri

7 Fungisitler Fitopatoloji ZBK-52 I(Güz) YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. Seher Benlioğlu AD.Ü. Ziraat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Böl., AYDIN Ders, fungisitlerin etki mekanizmalarına ve biyolojik aktivitelerine göre tanıtılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında ticari olarak kullanılan fungisitlerin formülasyonları ve etki spektrumları da anlatılmaktadır. 1 Hewitt, H.G., Fungicides in Crop Protection, CAB International, 221p. 2 Pflanzenschutz Nachrichten, Bayer (seri) 4 Hafta Teorik 1 Dünya da fungisit pazarı 2 Ürün ve bölgelere göre fungisit pazarı Fungisitlerin formülasyon şekilleri 4 Fungisitlerin biyolojik etki şekillerine göre gruplandırılması 5 Hücre fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler (İnorganikler) 6 Hücre fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler (Organikler) 7 Membran fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler 8 Ara sınav 9 Membran fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler 10 Hücre bölünmesini etkileyen fungisitler 11 Hücre duvarı fonksiyonu üzerine etkili olan fungisitler, protein sentezinin engellenmesi 12 Solunumun engellenmesine etkili olan fungisitler, hücre zarı bütünlüğünün bozulması 1 Etki şekli tanımlanmamış fungisitler

8 Dersin Adı Bölüm Herbolojide Araştırma Yöntemleri Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK Yüksek Güz Seçmeli Türkçe Lisans 8 Yok Dersi veren Doç. Dr. Özhan BOZ Öğretim Üyesi Yazışma ve E- posta Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Aydın. Tel (120), Dersin amacı ve kısa tanıtımı Herboloji bilim dalı içerisindeki araştırma metodlarını ele alarak laboratuvarda ve tarla koşullarında nasıl uygulandığı bu derste tartışılacak ve uygulanacaktır 1 Camper, N.D., Research Methods in Weed Science. Southern Weed Science Society, 485p. 2 Uygur, F.N., Herbolojide Araştırma Yöntemleri, Ç.Ü. Fen Bil. Ens. Yardımcı Ders Notu Anonymous, Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme Metodları (Cilt ) T.C. Tarım ve Köyişl Bak. Tarımsal araştırmalar Gen. Müd. Ankara. 4 Anonymous, Manual for Field Trials in Crop Protection, Syngenta. 444p. Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Herbaryum yapma teknikleri Pratik ve teorik Yabancı ot türleri ve rastlama sıklığı ile kaplama alanlarının saptama Pratik ve teorik 2 yöntemleri Herboloji bilim dalında kullanılan deneme desenleri Pratik ve teorik 4 Yabancı ot tohumlarının çimlenme ve dormansi denemeleri Pratik ve teorik 5 Konkrensi etkileyen ekolojik faktörlerin ölçülmesi Pratik ve teorik 6 Herboloji bilim dalında ekonomik zarar eşiği çalışmaları Pratik ve teorik 7 Ara sınav Pratik ve teorik 8 Herboloji bilim dalında kritik peryot çalışmaları Pratik ve teorik 9 Kromatografik tekniklere genel bakış Pratik ve teorik 10 Allelopati çalışmaları Pratik ve teorik 11 Herbisitlerin biyolojik etkinliklerinin saptanması Pratik ve teorik 12 Herbisit uygulamasında dikkat edilecek hususlar Pratik ve teorik 1 Herbisitlerin hücre komponentlerine etkisinin saptanmasına genel bakış Pratik ve teorik 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

9 Kültür Mantarları Hastalıkları ve Zararlıları Fitopatoloji ve Entomoloji ZBK 51 I Güz YL Seçmeli Türkçe 0 7 Dersi veren Öğretim Üyeleri Yazışma ve Eposta Yok Prof. Dr. M. Timur Döken, Doç. Dr. İbrahim Çakmak Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Güney Kampüsü - AYDIN - Kültür mantarı yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgilerin de yer aldığı bu ders ağırlıklı olarak kültür mantarlarında çeşitli patojenlerin oluşturduğu hastalıkları ve başta akarlar ile mantar Dersin amacı ve kısa sinekleri olmak üzere çeşitli zararlıları içermektedir. Bu kapsamda özellikle Türkiye de kültür tanıtımı mantarı üretimini ekonomik düzeyde olumsuz yönde etkileyen hastalıklar belirtileri, etmenleri, hastalık çemberleri ve savaşım yolları, zararlılar ise tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri başlıkları adı altında verilmektedir. 1 Fletcher, J.F., P.F. White and R.H. Gaze, Mushrooms: Pest and Disease control. Atheanaeum Pres, Newcastle upon Tyne. 17 s. 2 Günay A.,1995. Mantar Yetiştiriciliği. İlke Kitapevi. 477 s. Bora T., S., Toros ve H. Özaktan, Kültür Mantarı: Hastalıkları, Zararları ve Savaşımı. AFA Matbaacılık, İstanbul. 17 s. 1 Giriş (Kültür mantarının önemi, dünyada ve Türkiye de kültür mantarı üretimi ve sorunları) - 2 Kültür mantarının spordan izolasyonu, tohumluk misel hazırlanması, üretim ve hasat - Üretimde ve hasatta hijyen - 4 Paraziter olmayan hastalıklar - 5 Virutik hastalıklar ve mücadelesi - 6 Bakteriyel hastalıklar ve mücadelesi - 7 Fungal hastalıklar ve mücadelesi - 8 Ara Sınav 9 Fungal hastalıklar ve mücadelesi - 10 Fungal hastalıklar ve mücadelesi Kültür mantarı zararlıları: Mantar sinekleri (Sciaridae, Phoridae, Cecidomiidae) Kültür mantarı zararlıları: Akarlar (Tarsonemidae, Acaridae, Pyemotidae, Histiomidae) Kültür mantarı zararlıları: Mantar nematodları ve diğer zararlılar (Collembole, Myriapoda, Sümüklü Böcekler ve Salyangozlar, Fare ve Sıçanlar)

10 Akaroloji Entomoloji ZBK-5 I (Güz) YL Zorunlu Türkçe 0 8 Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Dersin amacı ve kısa tanıtımı Akarların sistematikteki yeri, morfoloji ve anatomisi, hayat devri, davranışları ve yaşama ortamları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca akarların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılması anlatılmaktadır. 1 Ecevit, O Akarolojiye Giriş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No:2, Samsun, 259 s. 2 Krantz, G.W A Manual Acarology. Oregon State University, Corvallis, Oregon 509p. 1 Giriş 2 Akarların sistematikteki yeri Akarların morfolojisi (Kütikula, vücudun kısımları ve segmentasyonu) 4 Akarların morfolojisi (Bacaklar ve his organları) 5 Akarların anatomisi (Sindirim, Boşaltım ve Dolaşım sistemi) 6 Akarların anatomisi (Kas, Solunum, Sinir ve Üreme sistemi) 7 Akarların hayat devri (Embriyonik ve postembriyonik gelişme) 8 Ara Sınav 9 Akarların davranışları ve yaşama ortamları (Üreme, yumurta koyma ve üreme şekilleri) 10 Akarların davranışları ve yaşama ortamları (Beslenme, yaşayış ve yaşama ortamları) 11 Akar (Acarina) sistematiği 12 Akarların toplanması ve saklanması 1 Akarların preparatlarının yapılması

11 da Deneme Tekniği (Entomoloji) Yüksek ZBK-57 Güz Seçmeli Türkçe Lisans Dersi veren Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR Yazışma ve Eposta ADÜ Ziraat Fakültesi, AYDIN Genel olarak bir bilimsel çalışmada olduğu gibi çalışmalarında da araştırmaların Dersin amacı ve planlanması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu ders kapsamında kısa tanıtımı genel anlamda istatistiğin önemi, bir araştırma için temel bilgiler, denemelerin planlanması ve uygulanması, denemelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması konularında bilgi verilecektir. 1 Meliha KARMAN, Araştırmalarında Genel Bilgiler Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. T.C. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Krantina Genel Müdürlüğü Yayınları Mesleki Kitaplar Serisi, 279 s. 2 Sokal, R. R. and Rohlf, F. J., 197. Introduction to Biostatistics. W. H. Freeman and Co., San Fransisco. 1 Genel Bilgiler 2 da veri toplama ve düzenleme, deneme desenleri Aritmetik ortalama, diğer ortalamalar, medyan ve mod Binomiyal ve poisson dağılımları Arazi çalışmaları yapılarak 4 parsellerin deneme desenlerine göre oluşturulması Normal dağılım Elde edilen verilerin 5 değerlendirilmesi 6 Yüzde Değerlerin Hesaplanması Uygulamalı problem çözümü 7 Arasınav 8 Tek Faktörlü Denemelerde Değerlendirme 9 Korrelasyon-Regresyon Uygulamalı çözümler 10 İki Karakterli Denemelerde t-testi Uygulamalı çözümler 11 İki veya Daha Çok Karakterli Denemelerin Değerlendirilmesi Uygulamalı çözümler Varyans Analizi 12 İki veya Daha Çok Karakterli Denemelerin Değerlendirilmesi Uygulamalı çözümler Khi-Kare Testi 1 Frekans analizleri Uygulamalı çözümler

12 Böcek Taksonomisi Entomoloji YL Seçmel 2 ZBK 59 Güz Türkçe i yok Dersi veren Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Universitesi, Ziraat Fakültesi,, AYDIN, Böcek teşhislerinin yapılması amaçıyla böceklerin sistematiğin prensipleri ve teknikleri, Dersin amacı ve isimlendirme, ergin ve ergin olmayan böceklerin Takım ve Familya düzeyinde teşhisi kısa tanıtımı yapılacaktır. 1 Taksonomi ilkeleri, Feyzi Önder, Ege Üniversitesi, s. 2 The science of Entomology, W. S. Romoser and J. G. Stofolano, C. Brown Publishers, Oxford, England. 52p. Böcek Sistematiği Prof. Dr. Osman Ecevit, OMU Ziraat Fakültesi,487s. Samsun 4 İnternet de yer alan kaynaklar 1 Taksonomi ve sistematik hakkında genel bilgiler ilkeleri 2 Kategoriler Taksonomik karakterler 4 Teşhis işlemleri, Taksonomik yayınlar 5 Taksonomide kullanılan tipler, isimlendirme ilkeleri Takımların Teşhis anahtarları 6 Apterygota Familyalarının anahtarı 7 Diptera Familyalarının anahtarı 8 Ara sınav 9 Lepidoptera Familyalarının anahtarı 10 Orthoptera Familyalarının anahtarı 11 Heteroptera Familyalarının anahtarı 12 Homoptera Familyalarının anahtarı 1 Coleoptera Familyalarının anahtarı

13 Bilgi Kaynaklarından Yararlanma ve Bilimsel Yazım Teknikleri Entomoloji ZBK-545 I (Güz) YL Zorunlu Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Bilgi kaynaklarına ulaşma yolları konusunda bilgiler verildikten sonra, bitki koruma alanında bilgi sağlanması üzerinde durulmakta, ayrıca literatürden yararlanma ve bilimsel yazı yazma tekniğine de değinilmektedir. 1 Day, R Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır?, (Çev. G. A. Altay), Tübitak Yayınları Ankara, 2 s. 2 Lodos, N Bilimsel Araştırma Yapma ve Yazı Yazma Tekniği. Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Müd. Yayınları No: 12, Menemen, 78 s. 4 1 Temel bilgi kaynakları 2 Bilgi kaynaklarına ulaşma yolları Üniversite abone veri tabanlarından bilgilere ulaşma (ScienceDirect, SpringerLINK vs.) 4 Ulakbim den verilere ulaşma ve yayın isteme 5 Web of Science dan literatür tarama 6 Cab abstract lardan literatür tarama 7 Bazı dergilerin alert sistemlerinin kurulması 8 Ara Sınav 9 Bilimsel yazım nedir? Bilimsel Yazımın Kökeni. 10 Bilimsel makale yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 11 Bilimsel makale yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 12 Tez yazım kuralları 1 Tez yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar

14 Viroloji Fitapatoloji ZBK 55 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ Yok Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Bitki virolojisinin tarihi, bitki virüs hastalıklarının önemi, hastalık oluşturmaları, virüslerin yapısal, biyokimyasal ve kimyasal özellikleri ve sınıflandırılmaları Bitki virüslerinin çoğalmaları ve bitki içinde taşınmaları, bitkiden bitkiye taşınmaları ve yayılmaları, virüs enfeksiyonunun konukçu metabolizmasına etkileri, virüs hastalıklarını tanılama yöntemleri, virüs hastalıkları ile mücadele yöntemleri anlatılacaktır. 1 Matthews R.E.F.1981 Plant Viroloji, Academic Press Inc, London897s 2 Agrios 1998 Plant Pathology 56s Bos L. 198 Introduction to Plant Virology Longman London and New York 15s 4 Stevens W.A. 198 Virology of Flowering Plants Blackie Glosgow and London 175s 1 Virüs nedir, genel özellikleri nelerdir? Viroloji tarihçesi, virüslerin Viroloji labrotuvarı tanıtımı ve hijyen orijini, sınıflandırılması,isimlendirilmesi. Bitki virüs grupları 2 Bitki virüs hastalık simptomları İklim odası çalışma koşulları ve hijyen.fide ve toprak hazırlığı Bitkileri nasıl hastalandırırlar Test bitkilerinin yetiştirilmesi 4 Bitki metabolizmasına etkileri Test bitkilerinin yetiştirilmeleri Bitki virüslerinin taşınması Hastalıklı bitki örnekleri muhafaza 5 yöntemleri 6 Bitki virüslerinin taşınması Simptamotolojik tanıtım 7 Virüslerin izolasyonu Simptamotolojik tanıtım Bitki virüslerinin fiziksel ve biyokimyasal yapıları İnokulum kaynağının doğadan 8 toplanması ve taşınması 9 Virüs replikasyonu, bitki içerisinde taşınması ve hareketi Mekaniksel inokülasyon 10 Bitki virüslerinde Varyasyon Bitki virüslerinin inaktifleşmeleri Mekaniksel inokülasyonda karşılaşılan problemler 11 Bitki virüslerinin serolojisi ve elektron mikroskopi Virüs archıtecture ve elektro mikroskobi görüntüleri 12 Bitki virolojisinde tanı ve teşhis yöntemleri Tanıda kullanılan kimyasalların ve 1 Ekonomik önemleri, virüs ekolojisi ve bitki virüs hastalık kontrol yöntemleri Makine techizatın tanıtımı ve kullanılması

15 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Fitapatoloji ZBK 555 I(Güz) Y.Lisans Seçmeli Türkçe 0 8 Dersi veren Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ Yazışma ve Eposta Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Tel: Fax: Moleküler biyolojinin tarihçesi, kapsamı, önemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, hücre, hücrenin yaşam çemberi ve hücrenin moleküler organizasyonu, nükleik asitler; tipler, görevleri, miktarları, kimyasal bileşimi ve moleküler yapısı, DNA nın yapısı ve biyolojik görevi, DNA nın biyosentezi, DNA nın onarılması, RNA nın yapısı, görevleri, tipleri, RNA nın biyosentezi, Dersin amacı ve proteinler; proteinlerin kimyasal yapıları ve önemleri, protein sentezi, protein sentezinde kopya kısa tanıtımı çıkışı ve çeviri evresi,genetik kod, amino asitlerin aktifleşmeleri ve t RNA ya bağlanmaları, ribozomlarda protein sentezi evreleri, protein sentezinin engellenmesi ve düzenlenmesi konularını içermektedir. Ayrıca ders moleküler biyolojide genel olarak kullanılan labratuvar tekniklerinin incelenmesinide içermektedir. 1 Erkan S. 1992, Moleküler Biyoloji Doğruluk Mat. İzmir 140s. 2 Dilsiz N Moleküler Biyoloji Palme Yayıncılık, Ankara, 220s. Smith and Wood 1991,Molecular Biology and Biotechnology Chapman and Hall London 247s 4 Temizkan G ve N. Arda 1999, Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Nober Tıp Kitabevleri 26s. 1 Moleküler Biyolojinin tarihçesi,önemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi 2 Hücre ve biyomoleküller, hücre döngüsü Nükleik asitler, nükleik asitlerin yapısal özellikleri, hücresel lokalizasyonu ve görevleri, nükleik asitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri 4 DNA ve RNA biyosentezi 5 DNA replikasyonu ve tamir mekanizmaları 6 Transcription, translation ve genetik kod, 7 Protein biyosentezi 8 Mutasyon, recombinant DNA teknolojisi 9 Moleküler biyolojide kullanılan genel labratuvar teknikleri 10 RNA ve DNAizolasyon yöntemleri, DNA transformasyonu, Polimerase chain reaction 11 RNA/DNA hybridisyonu 12 RNA /DNA analizi 1 Protein izolasyonu ve analizi Yok (ödev ve yazılı sınav)

16 Kromatografik Pestisit Analizleri ZBK 557 I(Güz) Y.L Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. Cafer TURGUT Yok Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Pestisit gruplarının tanıtılması, pestisit kalıntı analizlerinde temel prensipler, Ekstraksiyon yöntemleri, kromatografinin dayandığı temel prensipler, kromatografik teknikler, gaz kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi. 1 Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios Genel Bilgi Laboratuvarda temel kuramlar 2 Pestisit gruplarının tanıtılması Standart hazırlık çalışmaları Pestisit gruplarının tanıtılması Standart hazırlık çalışmaları 4 Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri Ekstraksiyon çalışlamaları 5 Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri Hızlı ekstraksiyon çalışmaları 6 Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri Hızlı ekstraksiyon çalışmaları 7 SINAV 8 Kromatografik pestisit analizlerine giriş Kramotografik cihazların tanıtımı Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresine giriş GC injeksiyon yöntemleri ve metot 9 oluşturma 10 Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi Analiz metotları ve değerlendirme Yüksek basınçlı sıvı Kromatografisine giriş HPLC enjeksiyon yöntemleri ve 11 metot oluşturma 12 Yüksek basınçlı sıvı Kromatografisine Analiz metotları ve değerlendirme 1 Sonuçların değerlendirilmesi ve hesaplamalar Cihazlardan sonuç hesaplamaları

17 Zararlılarla Entegre Mücadele Esas ve Modelleri Entomoloji ZBK 502 Bahar YL Seçmeli Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU Adnan Menderes Universitesi, Ziraat Fakültesi,, AYDIN, Zararlılarla mücadelede önemli bir yere sahip olan entegre mücadele yönteminin temelleri, prensipleri ve bazı kültür bitkilerinde uygulanması konularını içermektedir. 1 Entomology and Pest Management, L. P. Pedigo, Iowa State University, Macmillan Publishing Campany, p. 2 Tarım Bakanlığı Entegre Mücadele Teknik Talimatları İnternet de yer alan kaynaklar 4 1 Entegre mücadeleye giriş 2 Entegre mücadelenin hedefleri Entegre mücadelenin ilkeleri 4 Örnekleme ve kontrol yöntemleri 5 Entegre mücadelenin yararları ve kimyasal ilaçların zararları 6 Zararlılar için ekonomik zarar seviyeleri 7 Zararlı yönetim teorileri ve uygulamaları 8 Ara sınav Düşük orta ve yüksek değerli üretim sistemlerinde zararlılarla 9 mücadele 10 Mısır alanlarında entegre mücadele 11 Bağ alanlarında entegre mücadele 12 Sebze alanlarında entegre mücadele 1 Pamuk alanlarında entegre mücadele

18 Dersin Adı Bölüm İlaçlama tekniği Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK Yüksek Bahar Seçmeli Türkçe Lisans 8 Yok Dersi veren Doç. Dr. Özhan BOZ, Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU Öğretim Üyesi Yazışma ve E- Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Aydın. posta Tel Dersin amacı ve kısa tanıtımı Değişik alanlarda pestisit uygulamalarının metodları ve dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır. 1 Mathews, G.A., E.C. Hislop, 199.Application Technology for Crop protection. 57p. 2 Anonymous, Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme Metodları (Cilt 1-4) T.C. Tarım ve Köyişl Bak. Tarımsal araştırmalar Gen. Müd. Ankara. Ege Üniv. Fen Bil. Enst. İlaçlama Tekniği Ders Notları. 4 Öncüer, C., Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Ege Üniversitesi Basımevi, s + xxx s. 5 Anonymous, Manual for Field Trials in Crop Protection, Syngenta. 444p. Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Pestisit kullanımının genel değerlendirilmesi Pratik Pestisitlerin yapısı, formülasyonlar ve özellikleri, Zirai mücadelede doz, Pratik ve teorik 2 tolerans, bekleme süresi vs. gibi kavramlar İlaç üretim ve paketleme teknikleri Pratik ve teorik 4 İlaçlama aletleri ve temel özellikleri Pratik ve teorik 5 Kalibrasyon ayarı Pratik ve teorik 6 Deneme kurarken dikkat edilecek genel hususlar Pratik ve teorik 7 Ara sınav Pratik ve teorik 8 Pestisitlerde sürüklenme ve ölçüm metodları Pratik ve teorik 9 Tohum ilaçlama teknikleri Pratik ve teorik 10 Tarla bitkileri, sera ve dikili alanlarda pestisit uygulama teknikleri Pratik ve teorik 11 Pestisitlerin sulama sistemleriyle verilme teknikleri Pratik ve teorik 12 Havadan pestisit uygulama teknikleri Pratik ve teorik 1 Depo ve ev ilaçlama teknikleri Pratik ve teorik 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

19 Böceklerin Tanılanması (Entomoloji) Yüksek ZBK-506 Bahar Seçmeli Türkçe Lisans Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR ADÜ Ziraat Fakültesi, AYDIN Böceklerin familya düzeyinde tanıtılması ve böylece tarımsal savaşta karar verme sürecinin daha etkili ve hızlı olmasına katkı sağlanması bu dersin amacıdır. Böceklerin takım düzeyinde morfolojik, biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgiler. Tanı anahtarı yardımıyla gerek mevcut kolleksiyondan ve gerekse araziden toplanan böceklerin familya düzeyinde laboratuvarda tanilanmaları. Tarımsal zararlıların ve bunların doğal düşmanlarının bulunduğu takımların familya düzeyinde incelenmesi. 1 Borrer, D.J. and D.M. DeLong, An Introduction to the Study of Insects. 812 pp. 2 1 Böcekler hakkında genel bilgiler. Takım düzeyinde morfolojik, biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgiler. 2 Tanı anahtarları ve kullanımına yönelik bilgiler. Laboratuvarda örnekler üzerinde çalışmalar Ephemeroptera ve Orthoptera takımı hakkında genel bilgiler ve Kolleksiyondan ve araziden gelen familyaların incelenmesi örneklerin incelenmesi 4 Homoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi 5 Heteroptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi 6 Neuroptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi 7 Arasınav Coleoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Coleoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Lepidoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Lepidoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Diptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Hymenoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi

20 Dersin adı Bitki Hastalıklarında Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Fitopatoloji Kredi saat/hafta Teori Uygulama Kredisi AKTS kredisi ZBK-508 Bahar YL Seçmeli Türkçe Yok Dersi veren Öğretim Üyeleri Yazışma ve Eposta Adresi Dersin Amacı ve Kısa Tanıtımı Yrd. Doç. Dr. Ömer Erincik Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Bitki korumada tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kullanımı ve faydaları anlatılacaktır. Tahmin ve erken uyarının esasları ve patojen, konukçu ve çevre ilişkilerinden yararlanmak suretiyle doğru ve güvenilir tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi konularında bilgiler verilecektir. Tahmin erken uyarı sistemlerinde hastalık modellerinden yararlanma ve hastalık modellerinin geliştirilmesi, patojen, komukçu ve çevre koşullarının takibi ve başta iklim olmak üzere erken uyarı amaçlı veri toplama ve değerlendirme anlatılacaktır. Dünyada bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan önemli tahmin ve erken uyarı sistemleri tanıtılacak ve son yıllardaki tahmin erken uyarı sistemlerindeki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Kaynaklar 1 Campbell C. L. And Madden L. V İntroduction to Plant Disease Epidemiology. A Wiley- Interscience Publication. New York 2 Jones, D.G The Epidemiology of Plant Diseases. Francl, L. F. and Deborah, N. A Exercise in plant Disease Epidemiology 4 Madden L. V. And Ellis M.A How to develop Plant Disease Forecasters Hafta Teorik Uygulama/ Laboratuar/Tarl a 1 Giriş Bitki hastalıklarında tahmin ve erken uyarının tanımı, tarihçesi, amacı, faydaları ve entegre mücadele içerisindeki önemi. 2 Bitkilerde hastalık oluşumuna neden olan faktörler (patojen, konukçu ve çevre). Tahmin ve erken uyarı da bu faktörlerden yararlanma Patojen ve konukçunun takibi ve veri toplama 4 Çevre şartlarının takibi ve veri toplama, iklim istasyonları 5 Hastalık tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi Hastalık modellerinin geliştirilmesi I 6 Hastalık modellerinin geliştirilmesi II 7 Konukçu şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri Fenolojik modeller 8 Patojen şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri 9 Ara sınav 10 Çevre şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri I 11 Çevre şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri II 12 Ülkemizde bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan önemli tahmin ve erken uyarı sistemleri 1 Tahmin ve erken uyarıda teknolojik gelişmeler, bilgisayar, uydu ve GSM destekli erken uyarı sistemleri 14 Yarı yıl sınavı

21 Böceklerde Kitle Üretimi Entomoloji ZBK-510 I I YL Seçmeli Türkçe 0 8 Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı YOK Doç.Dr.Tülin AKŞİT ADÜ.Ziraat Fakültesi Güney Kampüsü-09100/ Aydın Yahoo.Com Bu derste, böceklerin kitle üretiminde kullanılan teknikler ve yöntemler, gerekli alet ve ekipmanlar, böcek diyetlerinin hazırlanması, fitofag ve entomofag türlerin kitle üretimleri ayrı ayrı açıklanmaktadır. Ayrıca, kitle üretiminde önemli sorun olan böceklerin hastalık ve zararlıları ile bunların tedavilerine değinilmektedir. 1 Singh P. and R.F.Moore (Ed.),1985.Handbook of Insect Rearing Vol. I).Elsevier Science Publishers B.V. Amsderdam, 488 pp. 2 Singh P. and R.F.Moore (Ed.),1985.Handbook of Insect Rearing (Vol. II. )Elsevier Science Publishers B.V. Amsderdam, 514 pp. Grenier,S.,P.D.Greany and A.C.Cohen,1994.Potential for mass release of insect parasitoids and predators through development of artificial culture techniques(.ed.:rosen, D.,F.D.Bennett,J.L.Capinera), Hafta Teorik 1 Böcek üretim sistemlerinin hazırlanması 2 Koloni kurma ve genetik varyasyonlar Diyetler (Multiple- species diyetler) 4 Yapay diyetler 5 Yapay diyetler 6 Doğal besinler 7 ARA SINAV 8 Fitofag türlerin yapay diyetler üzerinde yetiştirilmesi 9 Parazitoit ve predatör üretimi 10 Parazitoit ve predatör üretiminde karşılaşılan sorunlar 11 Kitle üretiminde karşılaşılan mikrobial etmenler 12 Kitle üretiminde karşılaşılan mikrobial etmenlerden korunma 1 Kitle üretiminde kalitenin değerlendirilmesi 14 FİNAL EXAM Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

22 Dersin Adı Bölüm Fitoklinik Fitopatoloji Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK YL II (Bahar) Seçmeli Türkçe Bitki koruma bölümü mezunu olmak Dersi veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU, Doç. Dr. İbrahim ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Ömer ERİNCİK Yazışma ve E- posta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Ders, model olarak seçilen kültür bitkilerinde abiyotik ve biyotik faktörler sonucu meydana gelen Dersin amacı ve kısa tanıtımı belirtilerin mikroskopik ve makroskopik görüntülerinin bilgisayar yardımı ile analizi ve ön tanısını hedefler. Ayrıca sağlıklı ve doğru veri toplamada kullanılan yöntemler, veri toplama aletleri ve elde edilen verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi anlatılmaktadır. 1 Russ, J. C. The Image Processing Handbook, CRC Press, ISBN: Nilsson, H Remote Sensing and Image Analysis in Plant Pathology, Annual Review of Phytopathology : Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Model bitkilerde hastalık etmenlerinin neden olduğu Tarladan görüntü örnekleri toplanması belirtilerin analizi 2 Model bitkilerde zararlıların neden olduğu belirtiler Steromikroskop ve mikroskop görüntülerinin aktarılması Model bitkilerde abiyotik faktörlerin neden olduğu Görüntülerin bilgisayara aktarılması belirtiler 4 Bilgisayarda görüntü aktarma ve işleme programı Görüntüleri bilgisayarda değerlendirme tanıtımı 5 Bilgisayarda görüntü aktarma ve işleme programı Görüntüleri bilgisayarda değerlendirme tanıtımı 6 Sürvey yöntemleri Tarla uygulamaları 7 Bulunma, zarar ve yaygınlık oranlarının saptanması Tarla uygulamaları 8 Ara sınav 9 Örnekleme yöntemleri ve örnek alma Araziden örneklerin toplanması Örneklerin gönderilmesi, etiketlenmesi, kayıtların Örneklerin işlenmesi ve değerlendirilmesi 10 tutulması ve saklanması 11 Veri kaydediciler (Hobo, Watchdog, GPS) ve tanıtımı Arazide ve serada veri kaydedici uygulamaları 12 Verilerin bilgisayarda işlenmesi, software tanıtımı Verilerin bilgisayarda değerlendirilmesi 1 Bitki korumada uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Bilgisayarda görüntülerin incelenmesi Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

23 Dersin Adı Bölüm Yabancı Ot Sistematiği ve Tanılanması Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK Yüksek Bahar Seçmeli Türkçe Lisans 8 Yok Dersi veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özhan BOZ Yazışma ve E-posta Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Aydın. Tel , Sistematikle ilgili belirli kavramların tanılanması, önemli yabancı otların gelişme dönemlerinin gözlenmesi gibi konular detaylı incelenmektedir. Yabancı otların Dersin amacı ve kısa tanıtımı kotiledon döneminden başlayarak çiçek, meyve, ya da başak dönemine kadar irdelenmesi de amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak yabancı otların bulunduğu önemli familyaların özellikleri de incelenmektedir 1 Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol Edinburg. 2 Seçmen, Ö., Y. Gemici, E, Leblebici, G. Görk ve L. Bekat, Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No:116. İzmir. 96s Zeybek, N., H. Güner, M. Öztürk, Ö. Seçmen, Süleyman Tokur, Merih Kıvanç ve Ayşen Özdemir, Bitki sistematiği ve Biyolojisi, Anadolu Üniversitesi, Yayın No: s. 4 Altınayar, G., Bitkibilimi Terimleri Sözlüğü, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müd. Yayınları.08s. Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Genel Bitki Sistematiği Pratik ve teorik 2 Monokotiledon ve Dikotiledon Yabancı Ot Farkları Pratik ve teorik Yabancı ot olarak önemli familyalardan Poaceae (Graminea) nın Pratik ve teorik özellikleri 4 Brassicaceae (Cruciferae) Pratik ve teorik 5 Asteraceae (Compositae) Pratik ve teorik 6 Fabaceae (Leguminosae) Pratik ve teorik 7 Ara sınav Pratik ve teorik 8 Orobanchaceae ve Convolvulaceae Pratik ve teorik 9 Apiaceae (Umbelliferae) Pratik ve teorik 10 Cyperaceae Pratik ve teorik 11 Rubiaceae Pratik ve teorik 12 Papaveraceae Pratik ve teorik 1 Amaranthaceae ve Scrophullariaceae Pratik ve teorik 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

24 Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Entomoloji Yüksek ZBK 518 Bahar Seçmeli Türkce Lisans Dersi veren Yazışma ve Eposta Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAGÖZ A.D.Ü Ziraat Fakültesi Güney kampusü AYDIN Dersin amacı ve kısa tanıtımı Tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşın prensipleri, diğer yöntemler arasındaki yeri ve önemi, biyolojik savaşta kullanılan doğal düşmanlar ve onların zararlılarla olan ilişkileri açıklanarak, biyoloik savaş etmeni olarak kullanılan organizmalar incelenecek, tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaş uygulamalarının Dünyada ve Türkiye deki durumu hakkında bilgi verilecektir. 1 Öncüer,C.,Tarımsal Zararlılarla Biyoloji Çalışmalar.Anan Menderes Üniversitesi Yayınları No:1,9s. 2 Diğer notlar Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır. 4 1 Giriş (Biyolojik savaş ve önemi) 2 Zararlılarla biyolojik savaş konusunda genel bilgiler Zararlılarla biyolojik savaş yöntem ve uygulamaları 4 Biyolojik savaş etmenleri 5 Predatör böcek,akar ve omurgalılar 6 Predatör böcek,akar ve omurgalılar 7 (Vize) 8 Parazitoit böcekler 9 Parazitoit böcekler 10 Hastalık etmenleri (Bakteri,Virus,Fungus,vs.) 11 Dünyadaki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler 12 Dünyadaki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler 1 Türkiye deki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler 14 Genel Değerlendirme

25 Bitki Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Fitopatoloji Yüksek ZBK-520 Bahar Seçmeli Türkce Lisans Dersi veren Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Ders bitki hastalıkları ile biyolojik mücadelede temel kavramları öğrenciye benimsetmek ve bitki Dersin amacı ve korumada biyolojik mücadelenin rolünü anlatmayı hedeflemektedir. Derste kolonizasyon, kısa tanıtımı rekabet, antibiyozis, lizis, bitki gelişimini teşvik (PGPR), bitki dayanıklılığını teşvik (SIR), hipovirülens gibi önemli biyokontrol mekanizmaları in vitro ve in vivo testlerle işlenmektedir. 1 Bora,T., H. Özaktan, H Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. - Prizma Matbaası, İzmir. 2 Cook, R. J. K. F. Baker, 198. The Nature and Practice of Biological Control of Plant Pathogens, APS Press, ISBN: Tjamos E. C. C., R. J. Cook, G. C. Papavizas, Biological Control of Plant Diseases, Plenum Publishing Corporation, ISBN: Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyal Ekoloji Biyokontrol ajanlarının izolasyonu Biyolojik mücadelenin tarihsel gelişimi ve Uygulama İn vitro antagonistik etkilerin 2 Yöntemleri saptanması Tarımsal Uygulamalar ve Biyolojik Mücadele Tohum kaplama ve fide uygulamaları 4 Biyolojik mücadele etki mekanizmaları İn vivo bakteriyel antagonist uygulamaları 5 Biyokontrol ajanlarının bitki gelişimini, hastalıklara İn vivo fungal antagonist dayanıklılık üzerine etkileri uygulamaları 6 Yaprak Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Depo hastalıkları uygulamaları 7 8 Kök Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Ara Sınav Depo hastalıkları uygulamaları 9 Kök Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele IAA ve ACC üretiminin saptanması 10 Depo Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Siderofor testi 11 Tohum ve Fide hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Enzim aktivitelerin saptanması 12 Biyokontrol ajanlarının formülasyonu Enzim aktivitelerin saptanması 1 Biyokontrol ve entegre mücadele (IPM) Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

26 Entomolojide Laboratuar Teknikleri Entomoloji ZBK-522 I (Bahar) YL Zorunlu Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Laboratuvarda kullanılan aletler tanıtılmakta, böcekler, akarlar ve nematodların toplanmaları, saklanmaları ve preparasyonları hakkında bilgiler verilmektedir. 1 Düzgüneş, Z Küçük Arthropodların Toplanması, Saklanması ve Mikroskopik Preparatlarının Hazırlanması. T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara, 77 s. 2 Ecevit O. ve Mennan S Entomoloji de Laboratuvar Yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:5 Samsun, 196 s. 1 Laboratuvarda kullanılan aletler Mikroskopların tanıtılması, kullanımı, bakımı ve diğer laboratuar malzemesinin tanıtılması 2 Nematodlarda örnek alma ve ekstrasyon yöntemleri Bazı ekstrasyon yöntemlerin yapımı ve kullanılan aletlerin tanıtılması Nematodların öldürülmesi, fiksatife alınmaları ve preparatlarının Geçici ve daimi preparatların yapımı yapılması 4 Akarların toplanması ve saklanması Alet ve ortamların tanıtımı 5 Akarların preparatlarının yapılması Preparasyon 6 Böceklerin toplanması, öldürülmesi ve etiketlenmesi Böceklerin bacak, anten, kanat vb. vücut organlarının preparatlarının 7 yapılması 8 Ara Sınav Kullanılan aletlerin tanıtımı ve doğadan böcek toplama Preparasyon 9 Aphidoidea nın toplanması, saklanması ve preparasyonu Geçici ve daimi preparatların yapımı 10 Aleyrodidae familyasına ait böceklerin toplanması, saklanması ve Pupa kabuğu ve ergin preparatları preparatlarının yapılması 11 Kabuklubit ve Koşnillerin toplanması, saklanması ve preparatlarının Diaspididae ve Coccidae yapılması preparatlarının yapımı 12 Thripslerin toplanması, saklanması ve preparasyonu Preparasyon 1 Nematod, akar ve böcek preparatlarının etiketlenmesi, muhafazası ve korunması Etiketleme

27 Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi (Entomoloji) ZBK-524 Bahar Yüksek Lisans Seçmeli Türkçe Dersi veren Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR Yazışma ve Eposta ADÜ Ziraat Fakültesi, AYDIN Böceklerin bulundukları agro-ekosistemlerdeki canlı ve cansız çevreyle ilişkilerini öğretmektir. Dersin amacı ve Böceklerin diğer hayvansal canlılara göre daha yaygın ve bol bulunmasının nedenleri ve buna kısa tanıtımı etki eden etmenler, böceklere etki eden canlı ve cansız çevre faktörleri anlatılacaktır. Ayrıca salgınların nedenleri, oluş evreleri ve engellenmesi incelenecektir. 1 Önder, F., Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi. ISBN Bornova, İzmir, 81 s. 2 Price, P. W., Insect Ecology. John Wiley&Sons Inc., New York, 868 pp. Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. E.Ü. Fen Fakültesi Ders Kitapları Serisi No: Giriş : Dersin genel tanıtımı Böceklerin bol ve yaygın olarak bulunmasına etki eden faktörler: 2 Çoğalma güçlerinin fazlalığı ve canlı kalma yeteneklerinin yüksekliği Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler Sıcaklık Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler 4 Su ve Nem Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler 5 İklim etkenlerinin işbirliği, ışık, rüzgar, atmosfer gazları, yer çekimi, toprak Böceklere etki eden çevre faktörleri: Canlı faktörler 6 Besin 7 Arasınav 8 Böceklere etki eden çevre faktörleri: Rekabet Böceklere etki eden çevre faktörleri: Canlı faktörler 9 Predatör ve parazitler 10 Tarımsal faaliyetlerin böcekler üzerindeki etkisi 11 Sanayileşmenin böcekler üzerine etkileri 12 Böcek epidemilerinin nedenleri ve oluş evreleri 1 Böcek epidemilerinin engellenmesine yönelik çalışmalar.

28 Pestisit Kirliliği ve Kontrolü II YL ZBK-526 Seçmeli Türkçe 0 8 (Bahar) Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. Cafer Turgut Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Pestisitlerin ilk kullanıma başlamasından bugüne kadar geçen süredeki tarihsel gelişimi, kullanımı ve gerekliliğinden bahsedilecek. Pestisitlerin sınıflandırması ve kullanım alanlarından detaylı olarak işlenecektir. Pestisitlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin çevre kirlenmesi ve risk oluşturma açısından önemi ve bunların hesaplama yöntemleri üzerinde durulacaktır. Pestisitlerin fabrikadaki üretiminden tarlada kullanılmasına kadar geçen süredeki kritik kirlilik yaratacak aşamalar ve bunların önlenmesi için yapılması gerekenlerden detaylı olarak incelenecektir. Tarlada noktalanan son kullanımdan sonraki aşamaları ve kalıcılık riskleri ve bunların kontrolü üzerinde modellerle durulacaktır. 1 Kışlalıoğlu, M., Berkes, F. (200) Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi 2 Karpuzcu, M. (1996): Çevre Kirliliği ve Kontrolü. Kubbealtı Neşriyatı Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios. 4 1 Genel Bilgi 2 Pestisitlerin tarihsel gelişimi, kullanımı ve sınıflandırması Pestisit ruhsatlandırılması 4 Taşınma, hareketlilik ve kalıcılığını etkileyen faktörler 5 Kalıcılık özellikleri ve sınıflandırılması 6 Çevrede pestisitlerin azalması ve yok olma yolları 7 SINAV 8 pestisitlerin çevreye dağılımı 9 Pestisitlerin sulara karışması ve kontrolü 10 Toprağa karışma ve kontrolü 11 Havaya karışma ve kontrolü 12 Uzun mesafelere taşınım faktörleri ve yolları 1 Organizmalara alınım ve taşınım

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 4 7,5 Seçmeli FBİ 602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 Ön KoĢul Dersleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU DOKTORA DERS KATALOĞU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GDM 638 Lipid Kimyası Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Yrd. Doç. Dr. Hasan YALÇIN KREDİSİ :3 Tel:(352) 4374901 (32731), E-mail: hyalcin@erciyes.edu.tr, Web sayfası

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5502 UZMANLIK

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN DERSİN KODU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ T U L Topl. AKTS FBY5101 Ekonomik Değeri Olan Bitkiler FBY5103 Herbaryum Teknikleri

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI Bahçe Bitkilerine Giriş (ZF306 ) İnsan Kayn. Ve Yön. Matematik (ZF303-306) Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Mesleki Uygulama Genel Bağcılık Bahçe

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genel Sebzecilik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Toprak Bilgisi Bitki Koruma Mikrobiyoloji Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genetik Ekonomi 10:00-11:15

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC601 1-2 3 + 0 3 8 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI rtesi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301, 306) (ZF 303, 306) (ZF 303-306) (ZF 303, 306) BB III Bahçe Islahı (ZF 306, 303) Genel

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİN KODU PM 430 DERSİN TÜRÜ Zorunlu (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ

Detaylı

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK BAHÇE BİTKİLERİ 1. SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 22 Mart 09:00-09:50 Botanik II Doç. Dr. Yusif ZEYNALOV Z1-Z2 23 Mart 09:00-09:50 Biyokimya Öğr. Gör. Fikret TÜRKAN Z1 24 Mart 09:00-09:50

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I.YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 2 2 3 5 1 TBD 102 Botanik-II 2 2 3 5 TBD

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ tesi Kesme Çiçekçilik Genel Seracılık () Çev. Atık Yönet. Bitki Bes. Bozuk (ZF ) Sulama S. Proj. 2 Peyzaj Mimarlığı Sulama ve Drenaj Genetik (ZF

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI S/G S. AYGÜN E.TURAN Bahçe Bitkilerine Giriş E.TURAN- A.SAKA Matematik (ZF306 ) E.TURAN Mesleki Uygulama A.SAKA Genel Bağcılık Bahçe Bitkileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar BESİN TOKSİKOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

TIP FAKÜLTESİ. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI Program koordinatörü Prof. Dr. Turgut İMİR, turgut_imir@yahoo.com Ders Sorumluları Prof. Dr. Turgut İMİR Prof.Dr.Nerin Bahçeciler

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES Güz

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES Güz BESĠN DUYARLILIĞI VE ALERJĠLERĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESĠN DUYARLILIĞI VE ALERJĠLERĠ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

2 Ders Kodu: TEK3713PDS 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: TEK3713PDS 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans TARIM SİGORTALARI 1 Ders Adi: TARIM SİGORTALARI 2 Ders Kodu: TEK3713PDS 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE) 1 I.YARIYIL GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3 BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak Bilgisi FT 10:00 Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak

Detaylı

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyokimyasal Hesaplamalar CEAC 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Enerji Ormancılığı/Energy

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik 9:00 Matematik 10:00 Matematik 11:00 Matematik Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Bahçe Bit.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESĠN GÜVENLĠĞĠ BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Tartışma öğretme teknikleri Anlatım Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) GÜZ YARIYILI BİY 601 Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları Bu derste bitki taksonomisinin temel konuları, kuralları ve uygulamaları öğretilecek, isimlendirme ile

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

21.01.2013 22.01.2013 23.01.2013 24.01.2013 25.01.2013 28.01.2013 29.01.2013 30.01.2013 31.01.2013 01.02.2013 Matematik

21.01.2013 22.01.2013 23.01.2013 24.01.2013 25.01.2013 28.01.2013 29.01.2013 30.01.2013 31.01.2013 01.02.2013 Matematik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2012 2013 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Atatürk İİ. Tar Kimya Bahçe Bit. Giriş (ZF 306, 303) (ZF 306, 303) (ZF 306, 303 ) Tarım Alet ve Makineları

Detaylı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı GIDA LABORATUVARLARI 2015 Yılı Eğitim Programı Gıda Laboratuvarları Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile teknik farkındalık yaratmakta ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere uzman

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Ders Adı Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Kodu CEAC 511 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3

Detaylı

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Biyokimya CEAC 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

ÖRGÜN ÖGRETİM LABORATUVAR 1.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:00

ÖRGÜN ÖGRETİM LABORATUVAR 1.SINIF SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:00 ÖRGÜN ÖGRETİM LABORATUVAR 1.SINIF Biyomedikal Cihazlar Toprak Bilgisi UZAKTAN Tıbbi Terminoloji LAB1 Toprak Bilgisi UZAKTAN j BiyomedikalCihazlar Tıbbi Terminoloji LAB1 ILKYARDIM (Seçmeli) LAB1 Mesleki

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Fiziksel Uygunluk Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Dersin Adı Öğretim Dili

Ders Tanıtım Formu. Dersin Adı Öğretim Dili Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Gıda Kalite Sağlama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/12/1991, No: 91/2526 Dayandığı Kanunun Tarihi : 6/5/1960, No: 7472 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/1/1992,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARASINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI tesi (ZF 303-306) Bahçe Bit. Giriş (ZF 301, 306) (ZF 303-306)

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BOTANİK

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BOTANİK PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Yard. Doç. Dr. Dudu ÖZKUM, dozkum@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K EFB 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFB 601 Farmasötik Botanik Seminerleri Z 0

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

20 ve 20 Nolu Derslikler Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Katındadır.

20 ve 20 Nolu Derslikler Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Katındadır. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ-I BAHÇE BİTKİLERİ-II BAHÇE BİTKİLERİ-III BAHÇE BİTKİLERİ-IV Normal Öğretim P 1 08:

Detaylı

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji ZF 101 08-09 Zooloji 09-10 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 10-11 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 11-12 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) Gıda Mevzuatı AŞ (ZF 101) Gıda Mevzuatı Gıda

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı