ZİRAAT FAKÜLTESİ. Kredi saat/hafta Teorik Uyg. Kredisi AKTS kredisi ZBK 503 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe Ön Koşul Dersi. Yok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT FAKÜLTESİ. Kredi saat/hafta Teorik Uyg. Kredisi AKTS kredisi ZBK 503 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe 3 0 3 7 Ön Koşul Dersi. Yok"

Transkript

1 İnsektisitler ZBK 50 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe 0 7 Dersi veren Doç. Dr. Cafer Turgut Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Kültür bitkileri ve bunların ürünlerinde zararlı böceklere karşı kimyasal insektisit olarak bilinen Dersin amacı ve böcek öldürücü ilaçlar günümüzde çok geniş olarak kullanılmaktadır. Bu derste insektisitler geniş kısa tanıtımı olarak ele alınmaktadır. İnsektisitlerin yapısı ve formülasyonları, pazarlaması, ruhsatlandırılması, sınıflandırılması, etki mekanizmaları ve kullanımları. 1 Ünal, G., Gürkan O. İnsektisitler. Ankara 2 G. Copping., Hewitt, G. (1998): Chemistry and modes of action of crop protection agents. Royal Society of Chemistry. Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios. 4 1 Giriş 2 İnsektisitlerin tarihçesi İnsektisit kalıntıları 4 Insektisitlerin etki mekanizmaları 5 Klorlandırılmış hidrokarbonlar 6 Organik fosforlular 7 Karbamatlılar 8 Ara Sınav 9 Piretroitler 10 Dinitrofenoller 11 Fumigantlar 12 Anorganic İnsektisitler 1 Bitkisel orijinli insektisitler Yok

2 Ekotoksikoloji ZBK YL I (Güz) Seçmeli Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. Cafer Turgut Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Bu ders kapsamında ekotoksikolojinin modern çevre bilimleri içerisindeki yeri ve öneminden bahsedilerek en aktüel çevre kimyası, toksikoloji ve ekolojideki en yeni uygulamaları detaylı olarak incelenecektir. Çevre kimyasalların, özelliklede tarımsal uygulamalardan kaynaklanan çevre kirliliklerinin doğrudan veya dolaylı etkileri bireyden ekosisteme doğru anlatılacak ve sonuçta moleküler etki mekanizmaları belirlenecektir. Ayrıca bu derste çeşitli organizmaların ve bunların yaşam alanları arasındaki ilişkilerinden bahsedilecektir. 1 Satake, M., Mido, Y., Sethi, M. S. Iqbal, S. A. Yasuhisa, H., Taguchi, S. (2006): Environmental Toxicology. Discovery Publishing. ISBN Connell, D., Lam, P. (1999): Introduction to Ecotoxicology. Blackwell Science Oehlmann, J., Markert, B. (1997): Humantoxikologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellchaft. 1 Giriş Ekotoksikolojide temel lab uygulamalari 2 Ekotoksikolojinin çevre kimyasal etkileşimi Ekotoksikolojide temel hesaplamalar Ekotoksikolojinin genel prensipleri Standart hazırlama 4 Biyolojik alım faktörlerinin ekotoksikolojiye etkisi Doz hesaplama 5 Çevre Kimyasalların organizmalardaki kaderi Doz etki eğrisi 6 Ekotoksikolojik araştırma metotları ve test sistemleri İstatiksel sonuçların yorumlanması 7 Biyoakkümülasyon Microtox sistemine giriş 8 Ara Sınav 9 Moleküler etki mekanizmaları ve hücreye etkileri Düşük toksisiteli bir pestisitle microtoxta deneme 10 Bireye ve popülasyona etkileri orta toksisiteli bir pestisitle microtoxta deneme Ortak yaşama ortamına ve ekosisteme etkileri Yüksek toksisiteli bir pestisitle microtoxta 11 deneme 12 Ekotoksikolojinin pratik tarafları Sonuçların değerlendirilmesi 1 Risk tahminlerinin yapılması EC 50 Hesaplamaları

3 Kentsel Entomoloji Entomoloji Yüksek ZBK 511 Güz Seçmeli Türkce 0 7 Lisans Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAGÖZ A.D.Ü Ziraat Fakültesi Güney kampusü AYDIN Ev, işyeri, hastane, depo vb. kapalı mekanlarda bulunarak insanlara rahatsızlık veren böcek ve akarların (sivrisinek, sinek, hamam böcekleri, mobilya ve ahşap eşya zararlıları, güve, tahta kurusu, kene vb.)morfolojik, biyolojik özellikleri ve korunma yolları ile savaş yöntemleri hakkında bilgi vermektir. 1 Özcel,M.A.,ve N.Daldal,1997.Parazotolojide Artropod Hastalıkları Vektörler.Türkiye Parazotoloji Derneği Yayın No:1,527s. 2 Robinson, W. H., Urban Entomology. ChapmanHall, London, 40 pp. Ecevit, O., İnsan ve Hayvan Zararlısı Arthropod (Arthropoda) lar. O.M.Ü. Zir. Fak. Ders Kitabı No.28, 296 s. 1 Giriş (İnsanların yaşam ortamları ve şehirleşme) İnsanların yaşam ortamlarında bulunan zararlılar ve ekonomik 2 önemleri Sinekler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (DİPTERA) 4 Bitler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (ANOPLURA) 5 Pireler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (SİPHONAPTERA) 6 İnsan ve hayvanlarda Zararlı Akar ve Keneler 7 (Vize) 8 Hamam Böcekleri (DİCTYOPTERA) 9 COLEOPTERA,LEPİDOPTERA;HYMENOPTERA Zararlıları 10 Tahta Kuruları (HEMİPTERA,Cimicidae) 11 Zehirli Artropodlar 12 İnsan ve Hayvanlarda Zararlı Artropod larla Mücadele 1 İnsan ve Hayvanlarda Zararlı Artropod larla Mücadele 14 Genel Değerlendirme

4 Fitopatojen Funguslarda Laboratuvar Teknikleri Fitopatoloji ZBK 51 I Güz YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. M. Timur Döken Yok Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Güney Kampüsü AYDIN Tel: / Bitkilerde çeşitli hastalıklara neden olan funguslar ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılan temel teknikler ve yöntemler dersin kapsamını oluşturmaktadır. Genel olarak aseptik tekniklerin de tanıtıldığı bu ders, ağırlıklı olarak fitopatojen fungusların çeşitli ortamlardan izolasyonu, yapay ortamlarda üretimi, saklanması ve bitkilere inokulasyonu ile ilgili olup, ayrıca fungusların tanılanmalarına yönelik çeşitli mikroskobi uygulamalarını içermektedir. 1 Kelman, A., C. W. Boothroyd, H. D. Benjamin, I. W. Deep, S. Diachun, J. P. Fulton, J. W. Hendrix, J. E. Mıtchell, J. H. Owen, W. H. Sill Jr. R. B. Stevens and R. Zabel, Sourcebook of Laboratory Exercises in Plant Pathology. W.H. Freeman and Company, San Francisco and London. 87 s. 2 Onkar D. D. and J. B. Sinclair,1985. Basic Plant Pathology Methods.CRC Pres, Inc.Boca Raton, Florida. 55 s. İren S.ve Z. Katırcıoğlu, Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ankara No: s. 1 Hastalıklı bitki örnek toplanması ve saklanmasında yöntemler Laboratuvar aletlerinin tanıtımı ve kullanımı 2 Aseptik teknikler Sterilizasyon amaçlı aletlerin kullanımı Mikroskop özellikleri ve kullanımı ile ilgili teknikler 4 Preperasyon teknikleri, objelerin mikrometre ile ölçümü 5 Fungusların gıda istekleri, besi ortamların kompozisyonu Mikroskop tanıtımı, ayarlar ve kullanımı Preparat hazırlama ve mikroskobik inceleme Mikroskopta mikrometre ile çeşitli spor boyutlarının ölçümü 6 Yapay besin ortamlarının hazırlanması Besin ortamı hazırlama 7 Çeşitli ortamlardan fungus izolasyon yöntemleri Topraktan izolasyon 8 Ara Sınav Yaprak ve odundan izolasyon 9 Tek spor izolasyon yöntemleri Tek spor izolasyonu 10 İnokulum hazırlama ve hemositometre ile spor konsantrasyonu hesaplanması Spor hasadı, inokulum hazırlama ve spor konsantrasyonu hesaplanması 11 Temel inokulasyon yöntemleri İnokulasyon uygulaması 12 Fungusların uzun süre saklanması ile ilgili yöntemler Hastalık ölçümü 1 Bitki dokularında fungus gelişiminin incelenmesi ile ilgili boyama yöntemleri Yaprak dokularında fungus boyama yönteminin uygulaması

5 Fitobakteriyolojide Laboratuvar Teknikleri I Fitopatoloji ZBK-519 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Ders klasik bakteriyoloji alanında; patojenisite ve biyokimyasal testler, kültüre alma, izolasyon Dersin amacı ve ve inokulasyon yöntemlerini kapsayan temel laboratuvar teknikleri konusunda öğrencilerin kısa tanıtımı pratik bilgi ve beceri kazanmaları ve kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. 1 Saygılı, H., Fitobakteriyoloji, Ege Üniv. Zir. Fak. Doğruluk Matbaası, 1995, İzmir. 2 Klement, Z. K. Rudolph, D. C. Sands (1990) Methods in Phytobacteriology, Akademiai Kiado, Budapest, ISBN Schaad, N. W. J. B. Jones, W. Chun, Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, APS Press,St. Paul, Minnesota, ISBN Singleton P., and D. Sainsbury, Introduction to Bacteria, John Wiley and Sons Ltd, USA, ISBN Bitki patojeni bakterilerin özellikleri ve belirtiler Laboratuvar, malzeme ve aletlerin 1 tanıtılması 2 Besi yerlerinin tanıtımı ve içerikleri Genel ve seçici besiyeri hazırlanması Hastalıklı bitki materyalinden izolasyon yöntemleri Hastalıklı bitki dokularından izolasyon 4 Patojenisite testleri Kolonilerin incelenmesi, saflaştırma Bakteri sayım yöntemleri Seyreltme serileri hazırlama ve 5 spektrofotometrede okuma 6 Bitki patojeni bakterilerde hücre ve koloni morfolojisi Besiyerinde koloni sayımı 7 Preparat yapımı ve boyama yöntemleri 8 Ara sınav Gram boyama, KOH testi, endospor boyama 9 İnokulum eldesi ve İnokulasyon yöntemleri Bitkilere inokulasyon, testler için hazırlık 10 Biyokimyasal testler ve tanıtımı OF, Levan, Oksidaz, Fluoresans testleri 11 Biyokimyasal testler ve tanıtımı Nitrat redüksyonu, Arginin dehidrolaz Biyokimyasal testler ve tanıtımı Patateste yumuşak çürüklük, tütünde 12 aşırı duyarlılık, karbonhidrat kullanımı 1 Teşhis anahtarı yardımıyla bakterilerin tanılanması Testlerin değerlendirilmesi

6 Biyoteknolojiye Giriş Fitopatoloji ZBK 521 I(Güz) YL Seçmeli Türkçe 0 8 Dersi veren Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Dersin amacı biyoteknolojinin genel prensipleri ve tarihsel gelişimi, moleküler biyolojideki temel kavramlar, gen transfer yöntemleri ve rekombinant DNA teknolojisine içine alan modern Dersin amacı ve yöntemler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Tarım, endüstriyel ve çevresel biyoteknoloji kısa tanıtımı alanlarında kullanılan gen klonlama teknikleri ve transgenic uygulamalardan özel örnekler verilerek konular işlenmekte ve öğrencilerin biyoteknoloji uygulamaları hakkında bilgilendirilmesine çalışılmaktadır. 1 William J. T., M. A. Palladino, W. Thieman, 200. Introduction to Biotechnology, Benjamin Cummings, ISBN: Barnum, S. R Biotechnology: An Introduction. Brooks Cole, ISBN: Babaoğlu, M., E. Gürel, S. Özcan, Bitki Biyoteknolojisi, Cilt I, Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya. 4 Özcan, S., E. Gürel, M. Babaoğlu, Bitki Biyoteknolojisi, Cilt II, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya. Hafta Teorik 1 Biyoteknolji ve uygulama alanları, tarihsel gelişim 2 Dünyada ve Türkiyede biyoteknoloji Canlılarda doku ve hücre kültürü yöntemleri ve uygulamaları 4 DNA izolasyonu, klonlama ve manipülasyon teknikleri 5 Gen klonlama vektörleri 6 Gen analizinde klonlama uygulaması 7 Gen, genome yapısı ve gen ifadesi 8 Ara sınav 9 Biyoteknolojide polimeraz zincir reaksiyonu teknikleri 10 Klonlanmış genlerden protein üretimi 11 Canlı hücrelere DNA sokulması 12 Bitkilerde rekombinant DNA teknikleri 1 Hayvanlarda rekombinant DNA teknikleri

7 Fungisitler Fitopatoloji ZBK-52 I(Güz) YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. Seher Benlioğlu AD.Ü. Ziraat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Böl., AYDIN Ders, fungisitlerin etki mekanizmalarına ve biyolojik aktivitelerine göre tanıtılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında ticari olarak kullanılan fungisitlerin formülasyonları ve etki spektrumları da anlatılmaktadır. 1 Hewitt, H.G., Fungicides in Crop Protection, CAB International, 221p. 2 Pflanzenschutz Nachrichten, Bayer (seri) 4 Hafta Teorik 1 Dünya da fungisit pazarı 2 Ürün ve bölgelere göre fungisit pazarı Fungisitlerin formülasyon şekilleri 4 Fungisitlerin biyolojik etki şekillerine göre gruplandırılması 5 Hücre fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler (İnorganikler) 6 Hücre fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler (Organikler) 7 Membran fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler 8 Ara sınav 9 Membran fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler 10 Hücre bölünmesini etkileyen fungisitler 11 Hücre duvarı fonksiyonu üzerine etkili olan fungisitler, protein sentezinin engellenmesi 12 Solunumun engellenmesine etkili olan fungisitler, hücre zarı bütünlüğünün bozulması 1 Etki şekli tanımlanmamış fungisitler

8 Dersin Adı Bölüm Herbolojide Araştırma Yöntemleri Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK Yüksek Güz Seçmeli Türkçe Lisans 8 Yok Dersi veren Doç. Dr. Özhan BOZ Öğretim Üyesi Yazışma ve E- posta Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Aydın. Tel (120), Dersin amacı ve kısa tanıtımı Herboloji bilim dalı içerisindeki araştırma metodlarını ele alarak laboratuvarda ve tarla koşullarında nasıl uygulandığı bu derste tartışılacak ve uygulanacaktır 1 Camper, N.D., Research Methods in Weed Science. Southern Weed Science Society, 485p. 2 Uygur, F.N., Herbolojide Araştırma Yöntemleri, Ç.Ü. Fen Bil. Ens. Yardımcı Ders Notu Anonymous, Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme Metodları (Cilt ) T.C. Tarım ve Köyişl Bak. Tarımsal araştırmalar Gen. Müd. Ankara. 4 Anonymous, Manual for Field Trials in Crop Protection, Syngenta. 444p. Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Herbaryum yapma teknikleri Pratik ve teorik Yabancı ot türleri ve rastlama sıklığı ile kaplama alanlarının saptama Pratik ve teorik 2 yöntemleri Herboloji bilim dalında kullanılan deneme desenleri Pratik ve teorik 4 Yabancı ot tohumlarının çimlenme ve dormansi denemeleri Pratik ve teorik 5 Konkrensi etkileyen ekolojik faktörlerin ölçülmesi Pratik ve teorik 6 Herboloji bilim dalında ekonomik zarar eşiği çalışmaları Pratik ve teorik 7 Ara sınav Pratik ve teorik 8 Herboloji bilim dalında kritik peryot çalışmaları Pratik ve teorik 9 Kromatografik tekniklere genel bakış Pratik ve teorik 10 Allelopati çalışmaları Pratik ve teorik 11 Herbisitlerin biyolojik etkinliklerinin saptanması Pratik ve teorik 12 Herbisit uygulamasında dikkat edilecek hususlar Pratik ve teorik 1 Herbisitlerin hücre komponentlerine etkisinin saptanmasına genel bakış Pratik ve teorik 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

9 Kültür Mantarları Hastalıkları ve Zararlıları Fitopatoloji ve Entomoloji ZBK 51 I Güz YL Seçmeli Türkçe 0 7 Dersi veren Öğretim Üyeleri Yazışma ve Eposta Yok Prof. Dr. M. Timur Döken, Doç. Dr. İbrahim Çakmak Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Güney Kampüsü - AYDIN - Kültür mantarı yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgilerin de yer aldığı bu ders ağırlıklı olarak kültür mantarlarında çeşitli patojenlerin oluşturduğu hastalıkları ve başta akarlar ile mantar Dersin amacı ve kısa sinekleri olmak üzere çeşitli zararlıları içermektedir. Bu kapsamda özellikle Türkiye de kültür tanıtımı mantarı üretimini ekonomik düzeyde olumsuz yönde etkileyen hastalıklar belirtileri, etmenleri, hastalık çemberleri ve savaşım yolları, zararlılar ise tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri başlıkları adı altında verilmektedir. 1 Fletcher, J.F., P.F. White and R.H. Gaze, Mushrooms: Pest and Disease control. Atheanaeum Pres, Newcastle upon Tyne. 17 s. 2 Günay A.,1995. Mantar Yetiştiriciliği. İlke Kitapevi. 477 s. Bora T., S., Toros ve H. Özaktan, Kültür Mantarı: Hastalıkları, Zararları ve Savaşımı. AFA Matbaacılık, İstanbul. 17 s. 1 Giriş (Kültür mantarının önemi, dünyada ve Türkiye de kültür mantarı üretimi ve sorunları) - 2 Kültür mantarının spordan izolasyonu, tohumluk misel hazırlanması, üretim ve hasat - Üretimde ve hasatta hijyen - 4 Paraziter olmayan hastalıklar - 5 Virutik hastalıklar ve mücadelesi - 6 Bakteriyel hastalıklar ve mücadelesi - 7 Fungal hastalıklar ve mücadelesi - 8 Ara Sınav 9 Fungal hastalıklar ve mücadelesi - 10 Fungal hastalıklar ve mücadelesi Kültür mantarı zararlıları: Mantar sinekleri (Sciaridae, Phoridae, Cecidomiidae) Kültür mantarı zararlıları: Akarlar (Tarsonemidae, Acaridae, Pyemotidae, Histiomidae) Kültür mantarı zararlıları: Mantar nematodları ve diğer zararlılar (Collembole, Myriapoda, Sümüklü Böcekler ve Salyangozlar, Fare ve Sıçanlar)

10 Akaroloji Entomoloji ZBK-5 I (Güz) YL Zorunlu Türkçe 0 8 Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Dersin amacı ve kısa tanıtımı Akarların sistematikteki yeri, morfoloji ve anatomisi, hayat devri, davranışları ve yaşama ortamları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca akarların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılması anlatılmaktadır. 1 Ecevit, O Akarolojiye Giriş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No:2, Samsun, 259 s. 2 Krantz, G.W A Manual Acarology. Oregon State University, Corvallis, Oregon 509p. 1 Giriş 2 Akarların sistematikteki yeri Akarların morfolojisi (Kütikula, vücudun kısımları ve segmentasyonu) 4 Akarların morfolojisi (Bacaklar ve his organları) 5 Akarların anatomisi (Sindirim, Boşaltım ve Dolaşım sistemi) 6 Akarların anatomisi (Kas, Solunum, Sinir ve Üreme sistemi) 7 Akarların hayat devri (Embriyonik ve postembriyonik gelişme) 8 Ara Sınav 9 Akarların davranışları ve yaşama ortamları (Üreme, yumurta koyma ve üreme şekilleri) 10 Akarların davranışları ve yaşama ortamları (Beslenme, yaşayış ve yaşama ortamları) 11 Akar (Acarina) sistematiği 12 Akarların toplanması ve saklanması 1 Akarların preparatlarının yapılması

11 da Deneme Tekniği (Entomoloji) Yüksek ZBK-57 Güz Seçmeli Türkçe Lisans Dersi veren Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR Yazışma ve Eposta ADÜ Ziraat Fakültesi, AYDIN Genel olarak bir bilimsel çalışmada olduğu gibi çalışmalarında da araştırmaların Dersin amacı ve planlanması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu ders kapsamında kısa tanıtımı genel anlamda istatistiğin önemi, bir araştırma için temel bilgiler, denemelerin planlanması ve uygulanması, denemelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması konularında bilgi verilecektir. 1 Meliha KARMAN, Araştırmalarında Genel Bilgiler Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. T.C. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Krantina Genel Müdürlüğü Yayınları Mesleki Kitaplar Serisi, 279 s. 2 Sokal, R. R. and Rohlf, F. J., 197. Introduction to Biostatistics. W. H. Freeman and Co., San Fransisco. 1 Genel Bilgiler 2 da veri toplama ve düzenleme, deneme desenleri Aritmetik ortalama, diğer ortalamalar, medyan ve mod Binomiyal ve poisson dağılımları Arazi çalışmaları yapılarak 4 parsellerin deneme desenlerine göre oluşturulması Normal dağılım Elde edilen verilerin 5 değerlendirilmesi 6 Yüzde Değerlerin Hesaplanması Uygulamalı problem çözümü 7 Arasınav 8 Tek Faktörlü Denemelerde Değerlendirme 9 Korrelasyon-Regresyon Uygulamalı çözümler 10 İki Karakterli Denemelerde t-testi Uygulamalı çözümler 11 İki veya Daha Çok Karakterli Denemelerin Değerlendirilmesi Uygulamalı çözümler Varyans Analizi 12 İki veya Daha Çok Karakterli Denemelerin Değerlendirilmesi Uygulamalı çözümler Khi-Kare Testi 1 Frekans analizleri Uygulamalı çözümler

12 Böcek Taksonomisi Entomoloji YL Seçmel 2 ZBK 59 Güz Türkçe i yok Dersi veren Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Universitesi, Ziraat Fakültesi,, AYDIN, Böcek teşhislerinin yapılması amaçıyla böceklerin sistematiğin prensipleri ve teknikleri, Dersin amacı ve isimlendirme, ergin ve ergin olmayan böceklerin Takım ve Familya düzeyinde teşhisi kısa tanıtımı yapılacaktır. 1 Taksonomi ilkeleri, Feyzi Önder, Ege Üniversitesi, s. 2 The science of Entomology, W. S. Romoser and J. G. Stofolano, C. Brown Publishers, Oxford, England. 52p. Böcek Sistematiği Prof. Dr. Osman Ecevit, OMU Ziraat Fakültesi,487s. Samsun 4 İnternet de yer alan kaynaklar 1 Taksonomi ve sistematik hakkında genel bilgiler ilkeleri 2 Kategoriler Taksonomik karakterler 4 Teşhis işlemleri, Taksonomik yayınlar 5 Taksonomide kullanılan tipler, isimlendirme ilkeleri Takımların Teşhis anahtarları 6 Apterygota Familyalarının anahtarı 7 Diptera Familyalarının anahtarı 8 Ara sınav 9 Lepidoptera Familyalarının anahtarı 10 Orthoptera Familyalarının anahtarı 11 Heteroptera Familyalarının anahtarı 12 Homoptera Familyalarının anahtarı 1 Coleoptera Familyalarının anahtarı

13 Bilgi Kaynaklarından Yararlanma ve Bilimsel Yazım Teknikleri Entomoloji ZBK-545 I (Güz) YL Zorunlu Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Bilgi kaynaklarına ulaşma yolları konusunda bilgiler verildikten sonra, bitki koruma alanında bilgi sağlanması üzerinde durulmakta, ayrıca literatürden yararlanma ve bilimsel yazı yazma tekniğine de değinilmektedir. 1 Day, R Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır?, (Çev. G. A. Altay), Tübitak Yayınları Ankara, 2 s. 2 Lodos, N Bilimsel Araştırma Yapma ve Yazı Yazma Tekniği. Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Müd. Yayınları No: 12, Menemen, 78 s. 4 1 Temel bilgi kaynakları 2 Bilgi kaynaklarına ulaşma yolları Üniversite abone veri tabanlarından bilgilere ulaşma (ScienceDirect, SpringerLINK vs.) 4 Ulakbim den verilere ulaşma ve yayın isteme 5 Web of Science dan literatür tarama 6 Cab abstract lardan literatür tarama 7 Bazı dergilerin alert sistemlerinin kurulması 8 Ara Sınav 9 Bilimsel yazım nedir? Bilimsel Yazımın Kökeni. 10 Bilimsel makale yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 11 Bilimsel makale yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 12 Tez yazım kuralları 1 Tez yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar

14 Viroloji Fitapatoloji ZBK 55 I (Güz) YL Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ Yok Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Bitki virolojisinin tarihi, bitki virüs hastalıklarının önemi, hastalık oluşturmaları, virüslerin yapısal, biyokimyasal ve kimyasal özellikleri ve sınıflandırılmaları Bitki virüslerinin çoğalmaları ve bitki içinde taşınmaları, bitkiden bitkiye taşınmaları ve yayılmaları, virüs enfeksiyonunun konukçu metabolizmasına etkileri, virüs hastalıklarını tanılama yöntemleri, virüs hastalıkları ile mücadele yöntemleri anlatılacaktır. 1 Matthews R.E.F.1981 Plant Viroloji, Academic Press Inc, London897s 2 Agrios 1998 Plant Pathology 56s Bos L. 198 Introduction to Plant Virology Longman London and New York 15s 4 Stevens W.A. 198 Virology of Flowering Plants Blackie Glosgow and London 175s 1 Virüs nedir, genel özellikleri nelerdir? Viroloji tarihçesi, virüslerin Viroloji labrotuvarı tanıtımı ve hijyen orijini, sınıflandırılması,isimlendirilmesi. Bitki virüs grupları 2 Bitki virüs hastalık simptomları İklim odası çalışma koşulları ve hijyen.fide ve toprak hazırlığı Bitkileri nasıl hastalandırırlar Test bitkilerinin yetiştirilmesi 4 Bitki metabolizmasına etkileri Test bitkilerinin yetiştirilmeleri Bitki virüslerinin taşınması Hastalıklı bitki örnekleri muhafaza 5 yöntemleri 6 Bitki virüslerinin taşınması Simptamotolojik tanıtım 7 Virüslerin izolasyonu Simptamotolojik tanıtım Bitki virüslerinin fiziksel ve biyokimyasal yapıları İnokulum kaynağının doğadan 8 toplanması ve taşınması 9 Virüs replikasyonu, bitki içerisinde taşınması ve hareketi Mekaniksel inokülasyon 10 Bitki virüslerinde Varyasyon Bitki virüslerinin inaktifleşmeleri Mekaniksel inokülasyonda karşılaşılan problemler 11 Bitki virüslerinin serolojisi ve elektron mikroskopi Virüs archıtecture ve elektro mikroskobi görüntüleri 12 Bitki virolojisinde tanı ve teşhis yöntemleri Tanıda kullanılan kimyasalların ve 1 Ekonomik önemleri, virüs ekolojisi ve bitki virüs hastalık kontrol yöntemleri Makine techizatın tanıtımı ve kullanılması

15 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Fitapatoloji ZBK 555 I(Güz) Y.Lisans Seçmeli Türkçe 0 8 Dersi veren Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ Yazışma ve Eposta Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Tel: Fax: Moleküler biyolojinin tarihçesi, kapsamı, önemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, hücre, hücrenin yaşam çemberi ve hücrenin moleküler organizasyonu, nükleik asitler; tipler, görevleri, miktarları, kimyasal bileşimi ve moleküler yapısı, DNA nın yapısı ve biyolojik görevi, DNA nın biyosentezi, DNA nın onarılması, RNA nın yapısı, görevleri, tipleri, RNA nın biyosentezi, Dersin amacı ve proteinler; proteinlerin kimyasal yapıları ve önemleri, protein sentezi, protein sentezinde kopya kısa tanıtımı çıkışı ve çeviri evresi,genetik kod, amino asitlerin aktifleşmeleri ve t RNA ya bağlanmaları, ribozomlarda protein sentezi evreleri, protein sentezinin engellenmesi ve düzenlenmesi konularını içermektedir. Ayrıca ders moleküler biyolojide genel olarak kullanılan labratuvar tekniklerinin incelenmesinide içermektedir. 1 Erkan S. 1992, Moleküler Biyoloji Doğruluk Mat. İzmir 140s. 2 Dilsiz N Moleküler Biyoloji Palme Yayıncılık, Ankara, 220s. Smith and Wood 1991,Molecular Biology and Biotechnology Chapman and Hall London 247s 4 Temizkan G ve N. Arda 1999, Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Nober Tıp Kitabevleri 26s. 1 Moleküler Biyolojinin tarihçesi,önemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi 2 Hücre ve biyomoleküller, hücre döngüsü Nükleik asitler, nükleik asitlerin yapısal özellikleri, hücresel lokalizasyonu ve görevleri, nükleik asitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri 4 DNA ve RNA biyosentezi 5 DNA replikasyonu ve tamir mekanizmaları 6 Transcription, translation ve genetik kod, 7 Protein biyosentezi 8 Mutasyon, recombinant DNA teknolojisi 9 Moleküler biyolojide kullanılan genel labratuvar teknikleri 10 RNA ve DNAizolasyon yöntemleri, DNA transformasyonu, Polimerase chain reaction 11 RNA/DNA hybridisyonu 12 RNA /DNA analizi 1 Protein izolasyonu ve analizi Yok (ödev ve yazılı sınav)

16 Kromatografik Pestisit Analizleri ZBK 557 I(Güz) Y.L Seçmeli Türkçe Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. Cafer TURGUT Yok Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Pestisit gruplarının tanıtılması, pestisit kalıntı analizlerinde temel prensipler, Ekstraksiyon yöntemleri, kromatografinin dayandığı temel prensipler, kromatografik teknikler, gaz kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi. 1 Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios Genel Bilgi Laboratuvarda temel kuramlar 2 Pestisit gruplarının tanıtılması Standart hazırlık çalışmaları Pestisit gruplarının tanıtılması Standart hazırlık çalışmaları 4 Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri Ekstraksiyon çalışlamaları 5 Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri Hızlı ekstraksiyon çalışmaları 6 Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri Hızlı ekstraksiyon çalışmaları 7 SINAV 8 Kromatografik pestisit analizlerine giriş Kramotografik cihazların tanıtımı Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresine giriş GC injeksiyon yöntemleri ve metot 9 oluşturma 10 Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi Analiz metotları ve değerlendirme Yüksek basınçlı sıvı Kromatografisine giriş HPLC enjeksiyon yöntemleri ve 11 metot oluşturma 12 Yüksek basınçlı sıvı Kromatografisine Analiz metotları ve değerlendirme 1 Sonuçların değerlendirilmesi ve hesaplamalar Cihazlardan sonuç hesaplamaları

17 Zararlılarla Entegre Mücadele Esas ve Modelleri Entomoloji ZBK 502 Bahar YL Seçmeli Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU Adnan Menderes Universitesi, Ziraat Fakültesi,, AYDIN, Zararlılarla mücadelede önemli bir yere sahip olan entegre mücadele yönteminin temelleri, prensipleri ve bazı kültür bitkilerinde uygulanması konularını içermektedir. 1 Entomology and Pest Management, L. P. Pedigo, Iowa State University, Macmillan Publishing Campany, p. 2 Tarım Bakanlığı Entegre Mücadele Teknik Talimatları İnternet de yer alan kaynaklar 4 1 Entegre mücadeleye giriş 2 Entegre mücadelenin hedefleri Entegre mücadelenin ilkeleri 4 Örnekleme ve kontrol yöntemleri 5 Entegre mücadelenin yararları ve kimyasal ilaçların zararları 6 Zararlılar için ekonomik zarar seviyeleri 7 Zararlı yönetim teorileri ve uygulamaları 8 Ara sınav Düşük orta ve yüksek değerli üretim sistemlerinde zararlılarla 9 mücadele 10 Mısır alanlarında entegre mücadele 11 Bağ alanlarında entegre mücadele 12 Sebze alanlarında entegre mücadele 1 Pamuk alanlarında entegre mücadele

18 Dersin Adı Bölüm İlaçlama tekniği Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK Yüksek Bahar Seçmeli Türkçe Lisans 8 Yok Dersi veren Doç. Dr. Özhan BOZ, Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU Öğretim Üyesi Yazışma ve E- Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Aydın. posta Tel Dersin amacı ve kısa tanıtımı Değişik alanlarda pestisit uygulamalarının metodları ve dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır. 1 Mathews, G.A., E.C. Hislop, 199.Application Technology for Crop protection. 57p. 2 Anonymous, Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme Metodları (Cilt 1-4) T.C. Tarım ve Köyişl Bak. Tarımsal araştırmalar Gen. Müd. Ankara. Ege Üniv. Fen Bil. Enst. İlaçlama Tekniği Ders Notları. 4 Öncüer, C., Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Ege Üniversitesi Basımevi, s + xxx s. 5 Anonymous, Manual for Field Trials in Crop Protection, Syngenta. 444p. Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Pestisit kullanımının genel değerlendirilmesi Pratik Pestisitlerin yapısı, formülasyonlar ve özellikleri, Zirai mücadelede doz, Pratik ve teorik 2 tolerans, bekleme süresi vs. gibi kavramlar İlaç üretim ve paketleme teknikleri Pratik ve teorik 4 İlaçlama aletleri ve temel özellikleri Pratik ve teorik 5 Kalibrasyon ayarı Pratik ve teorik 6 Deneme kurarken dikkat edilecek genel hususlar Pratik ve teorik 7 Ara sınav Pratik ve teorik 8 Pestisitlerde sürüklenme ve ölçüm metodları Pratik ve teorik 9 Tohum ilaçlama teknikleri Pratik ve teorik 10 Tarla bitkileri, sera ve dikili alanlarda pestisit uygulama teknikleri Pratik ve teorik 11 Pestisitlerin sulama sistemleriyle verilme teknikleri Pratik ve teorik 12 Havadan pestisit uygulama teknikleri Pratik ve teorik 1 Depo ve ev ilaçlama teknikleri Pratik ve teorik 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

19 Böceklerin Tanılanması (Entomoloji) Yüksek ZBK-506 Bahar Seçmeli Türkçe Lisans Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR ADÜ Ziraat Fakültesi, AYDIN Böceklerin familya düzeyinde tanıtılması ve böylece tarımsal savaşta karar verme sürecinin daha etkili ve hızlı olmasına katkı sağlanması bu dersin amacıdır. Böceklerin takım düzeyinde morfolojik, biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgiler. Tanı anahtarı yardımıyla gerek mevcut kolleksiyondan ve gerekse araziden toplanan böceklerin familya düzeyinde laboratuvarda tanilanmaları. Tarımsal zararlıların ve bunların doğal düşmanlarının bulunduğu takımların familya düzeyinde incelenmesi. 1 Borrer, D.J. and D.M. DeLong, An Introduction to the Study of Insects. 812 pp. 2 1 Böcekler hakkında genel bilgiler. Takım düzeyinde morfolojik, biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgiler. 2 Tanı anahtarları ve kullanımına yönelik bilgiler. Laboratuvarda örnekler üzerinde çalışmalar Ephemeroptera ve Orthoptera takımı hakkında genel bilgiler ve Kolleksiyondan ve araziden gelen familyaların incelenmesi örneklerin incelenmesi 4 Homoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi 5 Heteroptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi 6 Neuroptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi 7 Arasınav Coleoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Coleoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Lepidoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Lepidoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Diptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Hymenoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi Kolleksiyondan ve araziden gelen örneklerin incelenmesi

20 Dersin adı Bitki Hastalıklarında Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Fitopatoloji Kredi saat/hafta Teori Uygulama Kredisi AKTS kredisi ZBK-508 Bahar YL Seçmeli Türkçe Yok Dersi veren Öğretim Üyeleri Yazışma ve Eposta Adresi Dersin Amacı ve Kısa Tanıtımı Yrd. Doç. Dr. Ömer Erincik Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN Bitki korumada tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kullanımı ve faydaları anlatılacaktır. Tahmin ve erken uyarının esasları ve patojen, konukçu ve çevre ilişkilerinden yararlanmak suretiyle doğru ve güvenilir tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi konularında bilgiler verilecektir. Tahmin erken uyarı sistemlerinde hastalık modellerinden yararlanma ve hastalık modellerinin geliştirilmesi, patojen, komukçu ve çevre koşullarının takibi ve başta iklim olmak üzere erken uyarı amaçlı veri toplama ve değerlendirme anlatılacaktır. Dünyada bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan önemli tahmin ve erken uyarı sistemleri tanıtılacak ve son yıllardaki tahmin erken uyarı sistemlerindeki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Kaynaklar 1 Campbell C. L. And Madden L. V İntroduction to Plant Disease Epidemiology. A Wiley- Interscience Publication. New York 2 Jones, D.G The Epidemiology of Plant Diseases. Francl, L. F. and Deborah, N. A Exercise in plant Disease Epidemiology 4 Madden L. V. And Ellis M.A How to develop Plant Disease Forecasters Hafta Teorik Uygulama/ Laboratuar/Tarl a 1 Giriş Bitki hastalıklarında tahmin ve erken uyarının tanımı, tarihçesi, amacı, faydaları ve entegre mücadele içerisindeki önemi. 2 Bitkilerde hastalık oluşumuna neden olan faktörler (patojen, konukçu ve çevre). Tahmin ve erken uyarı da bu faktörlerden yararlanma Patojen ve konukçunun takibi ve veri toplama 4 Çevre şartlarının takibi ve veri toplama, iklim istasyonları 5 Hastalık tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi Hastalık modellerinin geliştirilmesi I 6 Hastalık modellerinin geliştirilmesi II 7 Konukçu şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri Fenolojik modeller 8 Patojen şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri 9 Ara sınav 10 Çevre şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri I 11 Çevre şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri II 12 Ülkemizde bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan önemli tahmin ve erken uyarı sistemleri 1 Tahmin ve erken uyarıda teknolojik gelişmeler, bilgisayar, uydu ve GSM destekli erken uyarı sistemleri 14 Yarı yıl sınavı

21 Böceklerde Kitle Üretimi Entomoloji ZBK-510 I I YL Seçmeli Türkçe 0 8 Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı YOK Doç.Dr.Tülin AKŞİT ADÜ.Ziraat Fakültesi Güney Kampüsü-09100/ Aydın Yahoo.Com Bu derste, böceklerin kitle üretiminde kullanılan teknikler ve yöntemler, gerekli alet ve ekipmanlar, böcek diyetlerinin hazırlanması, fitofag ve entomofag türlerin kitle üretimleri ayrı ayrı açıklanmaktadır. Ayrıca, kitle üretiminde önemli sorun olan böceklerin hastalık ve zararlıları ile bunların tedavilerine değinilmektedir. 1 Singh P. and R.F.Moore (Ed.),1985.Handbook of Insect Rearing Vol. I).Elsevier Science Publishers B.V. Amsderdam, 488 pp. 2 Singh P. and R.F.Moore (Ed.),1985.Handbook of Insect Rearing (Vol. II. )Elsevier Science Publishers B.V. Amsderdam, 514 pp. Grenier,S.,P.D.Greany and A.C.Cohen,1994.Potential for mass release of insect parasitoids and predators through development of artificial culture techniques(.ed.:rosen, D.,F.D.Bennett,J.L.Capinera), Hafta Teorik 1 Böcek üretim sistemlerinin hazırlanması 2 Koloni kurma ve genetik varyasyonlar Diyetler (Multiple- species diyetler) 4 Yapay diyetler 5 Yapay diyetler 6 Doğal besinler 7 ARA SINAV 8 Fitofag türlerin yapay diyetler üzerinde yetiştirilmesi 9 Parazitoit ve predatör üretimi 10 Parazitoit ve predatör üretiminde karşılaşılan sorunlar 11 Kitle üretiminde karşılaşılan mikrobial etmenler 12 Kitle üretiminde karşılaşılan mikrobial etmenlerden korunma 1 Kitle üretiminde kalitenin değerlendirilmesi 14 FİNAL EXAM Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

22 Dersin Adı Bölüm Fitoklinik Fitopatoloji Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK YL II (Bahar) Seçmeli Türkçe Bitki koruma bölümü mezunu olmak Dersi veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU, Doç. Dr. İbrahim ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Ömer ERİNCİK Yazışma ve E- posta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Ders, model olarak seçilen kültür bitkilerinde abiyotik ve biyotik faktörler sonucu meydana gelen Dersin amacı ve kısa tanıtımı belirtilerin mikroskopik ve makroskopik görüntülerinin bilgisayar yardımı ile analizi ve ön tanısını hedefler. Ayrıca sağlıklı ve doğru veri toplamada kullanılan yöntemler, veri toplama aletleri ve elde edilen verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi anlatılmaktadır. 1 Russ, J. C. The Image Processing Handbook, CRC Press, ISBN: Nilsson, H Remote Sensing and Image Analysis in Plant Pathology, Annual Review of Phytopathology : Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Model bitkilerde hastalık etmenlerinin neden olduğu Tarladan görüntü örnekleri toplanması belirtilerin analizi 2 Model bitkilerde zararlıların neden olduğu belirtiler Steromikroskop ve mikroskop görüntülerinin aktarılması Model bitkilerde abiyotik faktörlerin neden olduğu Görüntülerin bilgisayara aktarılması belirtiler 4 Bilgisayarda görüntü aktarma ve işleme programı Görüntüleri bilgisayarda değerlendirme tanıtımı 5 Bilgisayarda görüntü aktarma ve işleme programı Görüntüleri bilgisayarda değerlendirme tanıtımı 6 Sürvey yöntemleri Tarla uygulamaları 7 Bulunma, zarar ve yaygınlık oranlarının saptanması Tarla uygulamaları 8 Ara sınav 9 Örnekleme yöntemleri ve örnek alma Araziden örneklerin toplanması Örneklerin gönderilmesi, etiketlenmesi, kayıtların Örneklerin işlenmesi ve değerlendirilmesi 10 tutulması ve saklanması 11 Veri kaydediciler (Hobo, Watchdog, GPS) ve tanıtımı Arazide ve serada veri kaydedici uygulamaları 12 Verilerin bilgisayarda işlenmesi, software tanıtımı Verilerin bilgisayarda değerlendirilmesi 1 Bitki korumada uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Bilgisayarda görüntülerin incelenmesi Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

23 Dersin Adı Bölüm Yabancı Ot Sistematiği ve Tanılanması Teorik Uyg. Kredi AKTS kredisi ZBK Yüksek Bahar Seçmeli Türkçe Lisans 8 Yok Dersi veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özhan BOZ Yazışma ve E-posta Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,, Aydın. Tel , Sistematikle ilgili belirli kavramların tanılanması, önemli yabancı otların gelişme dönemlerinin gözlenmesi gibi konular detaylı incelenmektedir. Yabancı otların Dersin amacı ve kısa tanıtımı kotiledon döneminden başlayarak çiçek, meyve, ya da başak dönemine kadar irdelenmesi de amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak yabancı otların bulunduğu önemli familyaların özellikleri de incelenmektedir 1 Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol Edinburg. 2 Seçmen, Ö., Y. Gemici, E, Leblebici, G. Görk ve L. Bekat, Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No:116. İzmir. 96s Zeybek, N., H. Güner, M. Öztürk, Ö. Seçmen, Süleyman Tokur, Merih Kıvanç ve Ayşen Özdemir, Bitki sistematiği ve Biyolojisi, Anadolu Üniversitesi, Yayın No: s. 4 Altınayar, G., Bitkibilimi Terimleri Sözlüğü, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müd. Yayınları.08s. Ders İşleme Planı Hafta Teorik Pratik 1 Genel Bitki Sistematiği Pratik ve teorik 2 Monokotiledon ve Dikotiledon Yabancı Ot Farkları Pratik ve teorik Yabancı ot olarak önemli familyalardan Poaceae (Graminea) nın Pratik ve teorik özellikleri 4 Brassicaceae (Cruciferae) Pratik ve teorik 5 Asteraceae (Compositae) Pratik ve teorik 6 Fabaceae (Leguminosae) Pratik ve teorik 7 Ara sınav Pratik ve teorik 8 Orobanchaceae ve Convolvulaceae Pratik ve teorik 9 Apiaceae (Umbelliferae) Pratik ve teorik 10 Cyperaceae Pratik ve teorik 11 Rubiaceae Pratik ve teorik 12 Papaveraceae Pratik ve teorik 1 Amaranthaceae ve Scrophullariaceae Pratik ve teorik 14 Yarıyıl Sonu Sınavı Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

24 Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Entomoloji Yüksek ZBK 518 Bahar Seçmeli Türkce Lisans Dersi veren Yazışma ve Eposta Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAGÖZ A.D.Ü Ziraat Fakültesi Güney kampusü AYDIN Dersin amacı ve kısa tanıtımı Tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşın prensipleri, diğer yöntemler arasındaki yeri ve önemi, biyolojik savaşta kullanılan doğal düşmanlar ve onların zararlılarla olan ilişkileri açıklanarak, biyoloik savaş etmeni olarak kullanılan organizmalar incelenecek, tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaş uygulamalarının Dünyada ve Türkiye deki durumu hakkında bilgi verilecektir. 1 Öncüer,C.,Tarımsal Zararlılarla Biyoloji Çalışmalar.Anan Menderes Üniversitesi Yayınları No:1,9s. 2 Diğer notlar Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır. 4 1 Giriş (Biyolojik savaş ve önemi) 2 Zararlılarla biyolojik savaş konusunda genel bilgiler Zararlılarla biyolojik savaş yöntem ve uygulamaları 4 Biyolojik savaş etmenleri 5 Predatör böcek,akar ve omurgalılar 6 Predatör böcek,akar ve omurgalılar 7 (Vize) 8 Parazitoit böcekler 9 Parazitoit böcekler 10 Hastalık etmenleri (Bakteri,Virus,Fungus,vs.) 11 Dünyadaki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler 12 Dünyadaki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler 1 Türkiye deki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler 14 Genel Değerlendirme

25 Bitki Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Fitopatoloji Yüksek ZBK-520 Bahar Seçmeli Türkce Lisans Dersi veren Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU Yazışma ve Eposta Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Ders bitki hastalıkları ile biyolojik mücadelede temel kavramları öğrenciye benimsetmek ve bitki Dersin amacı ve korumada biyolojik mücadelenin rolünü anlatmayı hedeflemektedir. Derste kolonizasyon, kısa tanıtımı rekabet, antibiyozis, lizis, bitki gelişimini teşvik (PGPR), bitki dayanıklılığını teşvik (SIR), hipovirülens gibi önemli biyokontrol mekanizmaları in vitro ve in vivo testlerle işlenmektedir. 1 Bora,T., H. Özaktan, H Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. - Prizma Matbaası, İzmir. 2 Cook, R. J. K. F. Baker, 198. The Nature and Practice of Biological Control of Plant Pathogens, APS Press, ISBN: Tjamos E. C. C., R. J. Cook, G. C. Papavizas, Biological Control of Plant Diseases, Plenum Publishing Corporation, ISBN: Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyal Ekoloji Biyokontrol ajanlarının izolasyonu Biyolojik mücadelenin tarihsel gelişimi ve Uygulama İn vitro antagonistik etkilerin 2 Yöntemleri saptanması Tarımsal Uygulamalar ve Biyolojik Mücadele Tohum kaplama ve fide uygulamaları 4 Biyolojik mücadele etki mekanizmaları İn vivo bakteriyel antagonist uygulamaları 5 Biyokontrol ajanlarının bitki gelişimini, hastalıklara İn vivo fungal antagonist dayanıklılık üzerine etkileri uygulamaları 6 Yaprak Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Depo hastalıkları uygulamaları 7 8 Kök Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Ara Sınav Depo hastalıkları uygulamaları 9 Kök Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele IAA ve ACC üretiminin saptanması 10 Depo Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Siderofor testi 11 Tohum ve Fide hastalıkları ile Biyolojik Mücadele Enzim aktivitelerin saptanması 12 Biyokontrol ajanlarının formülasyonu Enzim aktivitelerin saptanması 1 Biyokontrol ve entegre mücadele (IPM) Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

26 Entomolojide Laboratuar Teknikleri Entomoloji ZBK-522 I (Bahar) YL Zorunlu Türkçe Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Tel: Laboratuvarda kullanılan aletler tanıtılmakta, böcekler, akarlar ve nematodların toplanmaları, saklanmaları ve preparasyonları hakkında bilgiler verilmektedir. 1 Düzgüneş, Z Küçük Arthropodların Toplanması, Saklanması ve Mikroskopik Preparatlarının Hazırlanması. T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara, 77 s. 2 Ecevit O. ve Mennan S Entomoloji de Laboratuvar Yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:5 Samsun, 196 s. 1 Laboratuvarda kullanılan aletler Mikroskopların tanıtılması, kullanımı, bakımı ve diğer laboratuar malzemesinin tanıtılması 2 Nematodlarda örnek alma ve ekstrasyon yöntemleri Bazı ekstrasyon yöntemlerin yapımı ve kullanılan aletlerin tanıtılması Nematodların öldürülmesi, fiksatife alınmaları ve preparatlarının Geçici ve daimi preparatların yapımı yapılması 4 Akarların toplanması ve saklanması Alet ve ortamların tanıtımı 5 Akarların preparatlarının yapılması Preparasyon 6 Böceklerin toplanması, öldürülmesi ve etiketlenmesi Böceklerin bacak, anten, kanat vb. vücut organlarının preparatlarının 7 yapılması 8 Ara Sınav Kullanılan aletlerin tanıtımı ve doğadan böcek toplama Preparasyon 9 Aphidoidea nın toplanması, saklanması ve preparasyonu Geçici ve daimi preparatların yapımı 10 Aleyrodidae familyasına ait böceklerin toplanması, saklanması ve Pupa kabuğu ve ergin preparatları preparatlarının yapılması 11 Kabuklubit ve Koşnillerin toplanması, saklanması ve preparatlarının Diaspididae ve Coccidae yapılması preparatlarının yapımı 12 Thripslerin toplanması, saklanması ve preparasyonu Preparasyon 1 Nematod, akar ve böcek preparatlarının etiketlenmesi, muhafazası ve korunması Etiketleme

27 Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi (Entomoloji) ZBK-524 Bahar Yüksek Lisans Seçmeli Türkçe Dersi veren Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR Yazışma ve Eposta ADÜ Ziraat Fakültesi, AYDIN Böceklerin bulundukları agro-ekosistemlerdeki canlı ve cansız çevreyle ilişkilerini öğretmektir. Dersin amacı ve Böceklerin diğer hayvansal canlılara göre daha yaygın ve bol bulunmasının nedenleri ve buna kısa tanıtımı etki eden etmenler, böceklere etki eden canlı ve cansız çevre faktörleri anlatılacaktır. Ayrıca salgınların nedenleri, oluş evreleri ve engellenmesi incelenecektir. 1 Önder, F., Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi. ISBN Bornova, İzmir, 81 s. 2 Price, P. W., Insect Ecology. John Wiley&Sons Inc., New York, 868 pp. Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. E.Ü. Fen Fakültesi Ders Kitapları Serisi No: Giriş : Dersin genel tanıtımı Böceklerin bol ve yaygın olarak bulunmasına etki eden faktörler: 2 Çoğalma güçlerinin fazlalığı ve canlı kalma yeteneklerinin yüksekliği Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler Sıcaklık Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler 4 Su ve Nem Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler 5 İklim etkenlerinin işbirliği, ışık, rüzgar, atmosfer gazları, yer çekimi, toprak Böceklere etki eden çevre faktörleri: Canlı faktörler 6 Besin 7 Arasınav 8 Böceklere etki eden çevre faktörleri: Rekabet Böceklere etki eden çevre faktörleri: Canlı faktörler 9 Predatör ve parazitler 10 Tarımsal faaliyetlerin böcekler üzerindeki etkisi 11 Sanayileşmenin böcekler üzerine etkileri 12 Böcek epidemilerinin nedenleri ve oluş evreleri 1 Böcek epidemilerinin engellenmesine yönelik çalışmalar.

28 Pestisit Kirliliği ve Kontrolü II YL ZBK-526 Seçmeli Türkçe 0 8 (Bahar) Yok Dersi veren Yazışma ve Eposta Dersin amacı ve kısa tanıtımı Doç. Dr. Cafer Turgut Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Pestisitlerin ilk kullanıma başlamasından bugüne kadar geçen süredeki tarihsel gelişimi, kullanımı ve gerekliliğinden bahsedilecek. Pestisitlerin sınıflandırması ve kullanım alanlarından detaylı olarak işlenecektir. Pestisitlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin çevre kirlenmesi ve risk oluşturma açısından önemi ve bunların hesaplama yöntemleri üzerinde durulacaktır. Pestisitlerin fabrikadaki üretiminden tarlada kullanılmasına kadar geçen süredeki kritik kirlilik yaratacak aşamalar ve bunların önlenmesi için yapılması gerekenlerden detaylı olarak incelenecektir. Tarlada noktalanan son kullanımdan sonraki aşamaları ve kalıcılık riskleri ve bunların kontrolü üzerinde modellerle durulacaktır. 1 Kışlalıoğlu, M., Berkes, F. (200) Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi 2 Karpuzcu, M. (1996): Çevre Kirliliği ve Kontrolü. Kubbealtı Neşriyatı Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios. 4 1 Genel Bilgi 2 Pestisitlerin tarihsel gelişimi, kullanımı ve sınıflandırması Pestisit ruhsatlandırılması 4 Taşınma, hareketlilik ve kalıcılığını etkileyen faktörler 5 Kalıcılık özellikleri ve sınıflandırılması 6 Çevrede pestisitlerin azalması ve yok olma yolları 7 SINAV 8 pestisitlerin çevreye dağılımı 9 Pestisitlerin sulara karışması ve kontrolü 10 Toprağa karışma ve kontrolü 11 Havaya karışma ve kontrolü 12 Uzun mesafelere taşınım faktörleri ve yolları 1 Organizmalara alınım ve taşınım

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL (EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL 1. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 2414001012014 Matematik 3 0 3 4 Fonksiyon ve limitler,

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II - - 0 0 Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (hücre bilimi), Hücre organelleri, Nukleus, Kromozomlar, Ergastik maddeler, Hücre çeperi,

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri,

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı: 1. SINIF Yarıyıl: 1. YARIYIL Dersin Dersin Adı Z/S Teo Uyg Toplam Kredi ECTS Kodu 1101101 Medikal Biyoloji Z 1 1 2

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 4310107 Genel Biyoloji I (4 0 4) Bilimsel metot, canlıların oluşumu, evrim, Biyolojik moleküler

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü 1 TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü RAPOR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ve DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ LİSANS DERSLERİ (Orman Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Tür

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Tür KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Ders İçerikleri 11101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 1 4 4 Zorunlu

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU DERS KATALOGU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ders Adı Bölümü Ders Sorumlusu Mesleki İngilizce I Bahar Gıda Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa FİNCAN DERS SAATİ: 2 ECTS: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri

Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri 154 Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri Osman TİRYAKİ, Ramazan CANHİLAL, Sümer HORUZ Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 38039, KAYSERİ ÖZET Anahtar Kelimeler Pestisit,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU Yunus Emre Meslek Yüksekokulu 2008 yılında Eczane Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Programlarıyla Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamış olup, sağlık ve eğitim alanında nitelikli

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI 1 Ülkemizde kuruluşlarının temel amacı, hastalık etmenleri, zararlı ve yabancı otların

Detaylı

ORGANİK (=Ekolojik, Biyolojik) TARIM UYGULAMALARI

ORGANİK (=Ekolojik, Biyolojik) TARIM UYGULAMALARI ORGANİK (=Ekolojik, Biyolojik) TARIM UYGULAMALARI U. Aksoy 1, Y. Tüzel 1, A. Altındişli 2, H. Z. Can 3, E. Onoğur 4, D. Anaç 5, B. Okur 5, M. Çiçekli 6, Y. Şayan 7, F. Kırkpınar 7, Z. Kenanoğlu Bektaş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI GIDA TEKNOLOJİSİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI GIDA TEKNOLOJİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI GIDA TEKNOLOJİSİ 1.DÖNEM D.KOD DERSİN ADI TEOR. UYG. TOP. ECTS 101 Türk Dili I 2 0 2 1 103 Atatürk İlke

Detaylı

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Proceedings of the Fifth Turkish National Congress of Biological Control 4-7 Eylül 2002 4-7 September 2002 Editörler/Editors Prof.Dr. Hikmet ÖZBEK, Doç.Dr.

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

1.SINIF 1.YARIYIL DERSLERİ

1.SINIF 1.YARIYIL DERSLERİ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL DERSLERİ GTA101

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale 2015 İçindekiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihçe ve Tanıtım..

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TUKA 1. TÜRK DİLİ I 2 O 2 2 Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce

Detaylı