AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EKONOMİ MALİYE T.C.KİMLİK NUMARASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EKONOMİ MALİYE T.C.KİMLİK NUMARASI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EKONOMİ MALİYE A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :..... :... :... SIRA:.. 1. Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 ALAN BİLGİSİ EKONOMİ 1. Üretimin birinci bölgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A) Ortalama ürün eğrisi artmaktadır. B) Marjinal ürün eğrisi azalmaktadır. C) Marjinal ürün eğrisi, ortalama ürün eğrisinin üstündedir. D) Ortalama ürün eğrisi, marjinal ürün eğrisinin üstündedir. E) Marjinal ürün eğrisi pozitiftir. 2. Bir malın talep fonksiyonu Qd= 100-2P ise, malın fiyatı 25 iken malın fiyatında %30 bir artış olduğunda toplam harcamadaki değişim % kaç olacaktır? A) % 30 artar. B) % 30 azalır. C) Değişmez. D) % 10 azalır. E) % 10 artar. 3. Piyasa arz fonksiyonu Qs = 30+2P ve piyasa talep fonksiyonu Qd = 120 P olan bir malın fiyatı P ile gösterilmektedir. Hükümet tarafından söz konusu mal için 40 birimlik taban fiyat uygulamasına gidilmesi ile aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkacaktır? A) 300 birim arz fazlası B) 150 birim arz fazlası C) 150 birim talep fazlası D) 300 birim talep fazlası E) 800 birim arz fazlası 4. Anlaşmasız oligopol modellerinden hangisinde üretim, tam rekabet piyasasındaki üretim ile aynı düzeyde gerçekleşmektedir? A) Cournot modeli B) Sweezy modeli C) Bertrand modeli D) Chamberlin modeli E) Edgeworth modeli 5. Tam rekabetçi bir piyasada üretim yapan bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonunun SRTC = 120q 3 30q q+180 olduğu bilinmektedir. Firma 30 birim üretim yaptığında, firmanın toplam sabit maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşit olacaktır? A) 2700 B) 1800 C) 900 D) 240 E) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu TC = 2q 3 12q q iken piyasa talep fonksiyonu Q D = p ise, uzun dönemde söz konusu malın piyasasında faaliyet gösteren kaç firma vardır? A) 340 B) 630 C) 710 D) 770 E) Mal piyasasında tam rekabet, faktör piyasasında ise monopson şartlarının geçerli olduğu bir piyasada faaliyet gösteren bir firmanın marjinal ürün fonksiyonu MP L = 15 3L, denge noktasında çalıştırdığı son işçinin faktör maliyeti ise 6 birimdir. Malın fiyatı 2 ise firma, karını maksimize ettiği noktada kaç işçi çalıştırmaktadır? (L= İşçi sayısı) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 1

3 8. Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisinden küçük olan bir mal için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A) Kesinlikle düşük bir maldır. B) Telafi edilmiş talep eğrisi negatif eğimlidir. C) Alışılmış talep eğrisi negatif eğimlidir. D) Telafi edilmiş talep eğrisinin eğimi, mutlak değer olarak alışılmış talep eğrisinden daha fazladır. E) Malın fiyatı artarsa, talep edilen miktarı azalır. 9. Bir tüketici, tam ikame olan X ve Y şeklinde iki mal tüketmektedir. X ve Y malları için marjinal ikame oranı (MUx/MUy), malların fiyatları oranından (Px/Py) den büyük olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşecektir? MUx= X malının marjinal faydası MUy=Y malının marjinal faydası Px= X malının fiyatı Py= Y malının fiyatı A) Tüketici, her iki maldan tüketerek faydasını maksimize edecektir. B) Tüketici, gelirin tamamı ile yalnızca X malını tüketecektir. C) Tüketicinin herhangi bir denge noktası yoktur. D) Tüketici, gelirinin tamamı ile yalnızca Y malını tüketecektir. E) Tüketicinin sonsuz sayıda denge noktası vardır. 10. Tekelci firma dengesinde marjinal hasılat (MR) ve toplam hasılat (TR) eğrileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? A) Marjinal hasılat pozitif, toplam hasılat ise azalmaktadır. B) Marjinal hasılat negatif, toplam hasılat ise artmaktadır. C) Marjinal hasılat pozitif, toplam hasılat ise artmaktadır. D) Marjinal hasılat sıfır, toplam hasılat ise maksimum düzeydedir. E) Marjinal hasılat ve toplam hasılat maksimum düzeydedir. 11. Bireylerin cari dönemdeki harcamalarının, bir önceki dönemde elde ettikleri faktör gelirlerin bir fonksiyonu olduğunu ve bu nedenle kamu harcamalarındaki bir artışın çarpan yoluyla milli gelir üzerinde oluşturduğu etkinin geciktiğini belirten teori aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir? A) Robertson gecikmesi B) Pigou gecikmesi C) Meltzer gecikmesi D) Lundberg gecikmesi E) Faktör gecikmesi 12. Gelir ve servetin farklı toplumsal sınıflar arasındaki dolaşımını inceleyen, bu dolaşım içinde tarım sektörünün net hasıla yaratan tek sektör olduğunu kabul eden ve tarımla uğraşan sınıfın tek verimli sınıf olduğunu ortaya koyan teori aşağıdakilerden hangisidir? A) S.Fisher - Yapışkan Ücret Teorisi B) M.Friedman - Doğal İşsizlik Teorisi C) M.Friedman - Gelir Dolaşım Hızı D) Quesnay - Ekonomik Tablo E) D.Ricardo - Differansiyel Rant 13. Bir ülkede gelirdeki bir birimlik artış, tasarrufları 0,20 oranında, vergileri ise 0,25 oranında arttırmaktadır. Kamu harcamaları ve transfer ödemeleri sabit iken 1000 birimlik bütçe açığını 800 birime düşürebilmek için yatırımlarda nasıl bir değişim yaşanmalıdır? A) 200 birim arttırılmalıdır. B) 240 birim arttırılmalıdır. C) 300 birim arttırılmalıdır. D) 320 birim arttırılmalıdır. E) 800 birim arttırılmalıdır. 2

4 14. Sermayenin marjinal etkinliğinde meydana gelen bir azalma sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) Aynı faiz oranından yatırım miktarının artması B) Nominal faiz oranlarının azalması C) Nominal faiz oranlarının artması D) Yatırım doğrusunun paralel sola kayması E) Sermayenin kullanım maliyetinin azalması 15. Yatırımların gelir artışlarına duyarlı olması durumunda, söz konusu ülkedeki harcama çarpanının değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? A) Azalır; çünkü Meltzer gecikmesi vardır. B) Artar; çünkü marjinal tüketim eğilimi birden küçüktür. C) Azalır; çünkü dinamik çarpan küçülür. D) Değişmez; çünkü yatırımlar milli gelirden etkilenmez. E) Artar; çünkü hızlandıran ilkesi geçerlidir. 16. Merkez Bankası (MB) ekonomide faiz oranlarını sabit tutmaya yönelik bir para politikası izlemektedir. Bu durumda vergilerde meydana gelecek bir azalma sonucunda oluşacak etkiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Faizler yükseldiği için, para arzı arttırılır; yatırımlar ve milli gelir azalır. B) Faizler yükseldiği için yatırımlar azalır, milli gelir başlangıçtaki seviyesine geri döner. C) Faizler düşer, para arzı arttırılır ve milli gelir artar. D) Faizler ve milli gelirde bir değişme olmaz. E) Faizler yükseldiği için, MB tarafından para arzı arttırılır ve faizler başlangıçtaki seviyesine dönerken milli gelir artar. 17. Dışa kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu C=200+0,7Yd, yatırım fonksiyonu I=80+0,2Y, kamu harcamaları ise 100 birimdir. Bütçe denk ise bu ekonomide denge milli gelir düzeyi kaç birimdir? Y= Milli Gelir Yd= Harcanabilir Kişisel Gelir A) 3100 B) 3000 C) 2250 D) 2000 E) Parasalcı (Moneteristler) görüşe göre, diğer değişkenler sabitken para arzında meydana gelecek bir azalmanın kısa dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Toplam talep eğrisini sağa kaydırır. B) Toplam talep eğrisini sola kaydırır. C) Toplam arz eğrisini sola kaydırır. D) Toplam arz eğrisi üzerinde yukarıya doğru bir harekete neden olur. E) Toplam talep eğrisi üzerinde aşağıya doğru bir harekete neden olur. 19. Bir ekonomide beklenen enflasyon oranı % 25, nominal faiz oranları %50 ise reel faiz oranları aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 75 B) 30 C) 25 D) 20 E) Bir ekonomide gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYİH), ülkedeki sermaye stokunda meydana gelen aşınmanın, yıpranmanın çıkarılması ile elde edilen büyüklük aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir? A) Milli gelir B) Gayri safi milli hasıla C) Net yurtiçi hasıla D) Net milli gelir E) Net yurtiçi gelir 3

5 21. Klasik iktisatçılara göre, kamu harcamalarındaki artış sonucunda aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemez? A) Paranın dolanım hızının artması B) Fiyatlar genel düzeyinde bir artış C) Enflasyon beklentisinin artması D) Nominal ücretlerde bir artış E) Milli gelir denge düzeyinde bir artış 22. Aşağıdakilerden hangisi Faktör Donatım Teorisi nin (Heckscher-Ohlin) işleyebilmesi için gerekli olan şartlardan birisi değildir? A) Ticarete konu olan malların nısbi faktör oranları (faktör yoğunlukları) birbirinden farklı olmalıdır. B) Bir malın üretim fonksiyonu bütün ülkelerde aynı olmalıdır. C) Ölçeğe göre sabit verimlilik geçerlidir. D) Ülkelerin faktör donatımları birbirine benzer olmalıdır. E) Ülkelerin talep koşulları birbirine benzer olmalıdır. 24. Yerleşik olmayan bir firmanın, ülkedeki bir şirketin hisse senetlerini satın alımı ile ilgili işlem, ödemeler bilançosunun hangi kalemine kaydedilecektir? A) Cari işlemler hesabı B) Sermaye hesabı C) Hizmet hesabı D) Karşılıksız transferler E) Gelirler hesabı 25. Aşağıdakilerden hangisi yılları arasında Türkiye de uygulanan para politikası ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) 2005 yılının sonuna kadar örtük enflasyon hedeflemesi uygulanmıştır. B) Enflasyon hedeflemesinin temel politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. C) Para politikasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak ve korumaktır. D) Parasal hedeflemenin temel büyüklüğü milli gelir olarak belirlenmiştir. E) Bu dönemde Merkez Bankası tarafından kullanılan yeni politika araçlarından birisi faiz koridorudur. MALİYE 23. I. Para çarpanı artar. II. Parasal taban artar. III. Para arzı azalır. IV. Kredi faizleri düşer. V. Menkul kıymet fiyatları artar. Merkez Bankası nın açık piyasa işlemleri yoluyla piyasadan menkul kıymet alımı sonucunda, yukarıda belirtilen durumlardan hangileri ortaya çıkacaktır? A) I - II - IV B) I - IV - V C) II IV - V D) II - III - IV E) III - IV - V 26. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu sektörüne dâhildir? A) Kamu iktisadi teşebbüsleri B) Özel bütçeli idareler C) Köyler D) Sosyal güvenlik kuruluşları E) Büyükşehir belediyeleri 27. Mevcut durumda Türkiye'de uygulanan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Planlama programlama bütçeleme sistemi B) Performans bütçe sistemi C) Performans esaslı bütçeleme sistemi D) Sıfır tabanlı bütçeleme sistemi E) Torba bütçe sistemi 4

6 28. Konjonktürel dalgalanmaları dengeleme konusunda gelir vergisinin otomatik stabilizatörlüğünün yüksek olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerekli değildir? A) Gelir vergisi tarifesinin artan oranlı olması B) Verginin götürü olmaması C) Sosyal adaleti sağlamak için çokça muafiyet ve istisnaya yer verilmesi D) Vergi kayıp ve kaçakçılığının mümkün olan en az düzeyde olması E) Verginin olabildiğince kaynağında alınması 29. Bir kamu bankasının sunduğu bankacılık hizmetleri aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisinin kapsamına girer? A) Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler B) Özel Mal ve Hizmetler C) Erdemli Mal ve Hizmetler D) Kulüp Mal ve Hizmetler E) Kolektif Mal ve Hizmetler 30. Maliye politikasının bir politika türü olarak ortaya çıkması, aşağıda belirtilen olaylardan hangisinin bir sonucudur? A) 1970 Stagflâsyon Krizi B) IMF nin ve Dünya Bankası'nın Kuruluşu C) II. Dünya Savaşı D) Büyük Buhran E) I. Dünya Savaşı 31. Aşağıdaki katma değer vergisi türlerinden hangisi Türkiye de uygulanmaktadır? A) Tüketim Tipi B) Gelir Tipi C) Üretim Tipi D) Ücret Tipi E) Gayri Safi Hasıla Tipi 32. Kamu harcamalarının ve vergilerin miktar ve içeriğinde ortaya çıkan değişimin gelir dağılımı üzerinde meydana getirdiği değişiklik hangi tür yansımadır? A) Çifte Yansıma B) Harcama Yansıması C) Kanuni Yansıma D) Net Mali Yansıması E) Geriye Yansıma 33. Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kanuna göre Türk bütçe sisteminde yer alan kamu harcamalarının sınıflandırılma biçimlerinden birisi değildir? A) Finansman tasnifi B) Adi Olağanüstü harcama tasnifi C) Ekonomik tasnif D) Kurumsal tasnif E) Fonksiyonel tasnif 34. Aşağıdakilerden hangisi bir vergi tahsil yöntemi değildir? A) İltizam Usulü B) İhale Usulü C) Emanet Usulü D) Stopaj Usulü E) Götürü Usulü 35. Aşağıdakilerden hangisi erdemli mal ve hizmetlerden birisidir? A) Şebeke suyu hizmeti B) Adalet hizmetleri C) Karayolu hizmetleri D) Fakirlere sosyal konut verilmesi E) Elektrik hizmeti 36. Maliye teorisinde aşağıda belirtilen kamu harcamalarının hangisinin gelir dağılımını etkilemediği kabul edilir? A) Savunma harcamaları B) Faiz ödemeleri C) İşsizlik maaşları D) Sağlık harcamaları E) Öğrenci bursları 5

7 37. Sermayesinin %65'i bir İktisadi Devlet Teşekkülüne ait olan işletmeye ne ad verilir? A) Müessese B) Bağlı ortaklık C) İştirak D) Üretim tesisi E) Kamu iktisadi kuruluşu 38. Kolektif kararın alınması için yapılacak oylamada puan sistemini öneren yaklaşım hangisidir? A) Borda Kuralı B) Basit Çoğunluk Modeli C) Condorcet Kuralı D) Schumpeter Kuralı E) Bürokrasi Kuralı 39. Aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisinde bireysel talepten toplam talebe ulaşılırken talebin dikey olarak toplanması söz konusudur? A) Yarı kamusal mallar B) Tam kamusal mallar C) Yarı özel mallar D) Erdemli mallar E) Özel mallar 40. Aşağıda belirtilen amaçlardan hangisi hem maliye hem de para politikasının ortak amacıdır? A) Bütçe açığını finanse etmek B) İstihdamı artırmak C) Geliri yeniden dağıtmak D) Fiyat istikrarını sağlamak E) Çevreyi korumak 42. Her hangi bir yıl için devlet bütçesinden yapılan harcamalar aşağıdaki gibidir: Yatırım harcamaları TL Cari harcamalar TL Faiz ödemeleri TL İşsizlik maaşları 500 TL Bu verilere göre gerçek kamu tüketimi ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 43. Aşağıdaki vergilerden hangisi hem maktu hem de nispi olarak alınan bir vergidir? A) Katma değer vergisi B) Damga vergisi C) Emlak vergisi D) Kurumlar vergisi E) Motorlu taşıtlar vergisi 44. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının araçları arasında sayılamaz? A) Transfer harcamaları B) Tüketim vergileri C) Dış borçlanma D) Yatırım harcamaları E) Faiz koridoru 41. Aşağıdakilerden hangisi küresel kamusal malların üretim teknikleri için önerilen yöntemlerden birisi değildir? A) En İyi Vuruş Yöntemi B) Toplama Yöntemi C) En Zayıf Halka Yöntemi D) Ağırlıklı Toplama Yöntemi E) Çıkarma Yöntemi Faiz dışı bütçe fazlası 120 TL, faiz harcamaları 200 TL ve enflasyon oranı %30 ise operasyonel bütçe açığı ne kadardır? A) 20 TL B) 40 TL C) 60 TL D) 80 TL E) 320 TL

8 46. Getirisi eşit olan bir hisse senedi ve tahvilde, tahvilin getirisinden %10, hisse senedinin getirisinden %15 vergi kesilmesi halinde, tasarruf sahiplerinin tahvil satın almaya yönelmelerine ne ad verilir? A) Vergi yönetimi B) Vergi ikamesi C) Vergi arbitrajı D) Vergi karı E) Vergi rekabeti 50. Aşağıdakilerden hangisi, öteden beri Türkiye de bütçe açıklarının finansmanında kullanılan borçlanma yöntemlerinden birisi değildir? A) İhale yöntemi B) Halka arz yöntemi C) Kur farkı karşılığı tahvil ihracı yöntemi D) Satışa arz yöntemi E) Doğrudan satış yöntemi 47. Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik gücüne dayanarak elde ettiği gelirlerden birisi değildir? A) Konut alım satımında alınan tapu harçları B) Devletin sahip olduğu bankadan elde ettiği kar C) Belediyenin asfaltlama çalışmasından dolayı alınan katılma payı D) Para basma sonucu elde edilen gelir E) Geçici vergiler 48. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de devlet borçlanmasında uygulanan piyasa yapıcılığı sisteminin amaçları arasında sayılamaz? A) Finans piyasalarını yabancı sermaye hareketlerine karşı korumak B) Finans piyasalarını derinleştirmek C) Devletin borçlanma maliyetini azaltmak D) İkincil piyasalarda devlet borçlanma senetlerinin alım satımını yaygınlaştırmak E) Finans piyasalarının likiditesini artırmak ORTAK ALAN TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasına neden olabilecek durumlardan biri değildir? A) Olağanüstü hâl ilanı B) Savaş çıkması C) Mali istikrarsızlık D) Sıkıyönetim ilanı E) Seferberlik hâli 52. Cumhurbaşkanının katılmadığı durumlarda, Milli Güvenlik Kurulu na kim başkanlık yapar? A) Genelkurmay Başkanı B) Milli Savunma Bakanı C) Başbakan D) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri E) MGK Genel Sekreteri COĞRAFYA 49. Aşağıda sayılan vergilerden hangisinde kaynakta kesinti uygulaması yoktur? A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi C) Katma değer vergisi D) Emlak vergisi E) Veraset ve İntikal Vergisi 53. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de görülen yerel rüzgârlardan biri değildir? A) Mistral B) Samyeli C) Föhn D) Karayel E) Meltem 7

9 54. Aşağıdakilerden hangisinde doğal/tarihi turistik değer ile bulunduğu il doğru olarak eşleştirilmemiştir? A) İshakpaşa Sarayı - Ağrı B) Ayder Yaylası - Rize C) Efes Antik Kenti - Muğla D) Sümela Manastırı - Trabzon E) Cennet Cehennem Obrukları - Mersin 55. Aşağıdakilerden hangisi karstik oluşuma sahip ovalardan biridir? 56. A) Muş Ovası B) Silifke Ovası C) Bafra Ovası D) Tefenni Ovası E) Çarşamba Ovası Yukarıda verilen tablo ve grafiğe göre aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? A) İhracat sürekli olarak ithalattan fazla olmuştur. B) En fazla ihracat ve ithalat 2006 da gerçekleşmiştir. C) İthalatın en fazla arttığı dönem arasıdır. D) 1980 e kadar ithalat ve ihracat değerleri birbirine eşittir. E) İhracatta bazı yıllarda bir önceki döneme göre azalmalar olmuştur MATEMATİK 2 2 x 4x 3 x x 1 x x 2 ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) x 2 x 1 2x 1 x 1 x 3 x 2 2x 1 x 1 3x x işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) a x b y 9 a x b y 7 denklem sistemini sağlayan (x,y) ikilisi (1,2) olduğuna göre a b çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) TÜRKÇE 63. (I) Kan alırken yaşanan en büyük sıkıntı, damarı bulamamaktır. (II) Bu sorunu gidermek için tehlikesiz bir yöntem geliştiriliyor. (III) Damar bulmak amacıyla geliştirilen özel bir ışık mevcut. (IV) Bu ışık sayesinde damarların nerede olduğunu görmek mümkün. (V) Bu da hastanın kollarını delmeden kan alınabileceğini gösteriyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 61. a,b ve c tam sayılar olmak üzere, a b 24 b c 15 sayısı vardır? A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2 koşullarını sağlayan kaç tane b 62. Düzlemde bir ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları AB =5 cm, BC =6 cm, CD =9 cm ve AD =7 cm olduğuna göre [BD] köşegeninin uzunluğu tam sayı olarak en fazla kaç cm olur? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) (I) Müzelerimizi birkaç günlüğüne kapatsak maalesef bundan hiç kimsenin haberi bile olmayacak. (II) Müzelerimizi gezenlerin çoğu, gerçeği söylemek gerekirse, yabancı çünkü. (III) Okullar da olmasa, müzelere yerli ziyaretçi bulmak sorun olacak. (IV) Okullarında müze gezilerini bilinçli gerçekleştirdiklerini sanmıyorum. (V) Piknikten farkı olmayan bu geziler, aslında insanlarımızın müze gezme isteğinin hiç olmadığını gösteriyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 9

11 65. (I) Bir yılbaşı gecesi halk evinde toplantı var. (II) Davetlilerin bazıları birer ikişer, bazıları da grup grup geliyorlar. (III) Birini beklediği her hareketinden belli olan Nihal, kapının her açılışında heyecanlanıyor. (IV) Kapı açılıyor, Nihal dönüp bakıyor, jandarma komutanıyla annesi geliyor. (V) Nihal üzülüyor ve beklemeye devam ediyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle, yapısına göre basit bir isim cümlesidir. B) II. cümle, olumlu bir fiil cümlesidir. C) III. cümle, kurallı ve olumlu bir cümledir. D) IV. cümle, yapısına göre sıralı bir cümledir. E) V. cümle, birleşik ve devrik bir cümledir. 67. Ne yazılmışsa onun doğru olduğunu düşünmek, okurken kendimizi hiç yormamak isteriz. Örneğin romanlarda okuduğumuz o kaval seslerini, o kayalara tırmanan yaramaz keçileri, o boğuk sesli güvercinleri, o ağaç tepelerinde dem çeken kumruları büyük şehirlerden uzaklaşınca bulacağımızı sanırız. Oysa buralarda, akşamları gökyüzünü kaplayan karga sürülerinden başka kuş bile yok. Gerçekle karşılaşınca da hemen yazarları suçlamaya başlarız. Bu parçada aşağıdaki durumlardan hangisinden yakınılmaktadır? A) Sanat adamlarının okuyucuyu kandırmasından B) Eserlerin kurmaca olaylara yer vermesinden C) Okuyucuların yazılanları sorgulamadan okumasından D) Toplumda okuyucu ile yazarların kopuk olmasından E) Sanat eserlerinin anlaşılmaz dil ve üslubundan 66. Ne kadar az okuyan bir ulus olduğumuzu her yurt dışına çıkışımda bir kez daha fark ediyorum. Bunun için kamu taşıtlarındaki insanlara şöyle bir bakmak yetiyor. Ellerinde gazeteler, dergiler, kitaplar... Dönüşte bir de bizimkilere bakıyorum: Boş gözlerle çevreyi seyredenler, uyuyakalanlar, sohbet edenler... Sabahleyin koskoca otobüste okuyan bir kişi bile bulamıyorum. Bu parçanın anlatımında; I. Benzetmelerden yararlanılmıştır. II. Kişileştirme yapılmıştır. III. Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine başvurulmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 68. Belli bir aşamaya gelen toplum, o aşamaya uygun bir edebiyata gereksinim duyar. İhtiyaç duyduğu yazar tipini de kendi içinden çıkarır. Toplum ilerledikçe edebiyatı da ilerler, yazarları da. Toplumsal değerlere en aykırı duran yazarlar bile, o aykırılığa gereksinim duyan toplum tarafından yaratılır. Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplum, içinde zıt fikirler barındıran sanatçılarla ilerler. B) Toplumdaki değişmeler edebiyatı ve yazarları etkiler. C) Toplumun değerlerini özümseyen yazarlar başarılı olur. D) Yazar, toplumun değişmesini ve gelişmesini sağlar. E) Edebiyat eserlerinin toplumsal olayları yansıtması gerekir. 10

12 TARİH 69. Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarlarının sadece İslamiyet sonrasında kullandıkları unvanlar arasındadır? A) Hakan B) Han C) Kağan D) Sultan E) Şanyü 70. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetler arasında gösterilemez? A) Kilikyalılar B) Hınçak - Taşnak C) Etnik-i Eterya D) Mavri Mira E) Pontus-Rum 71. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM döneminde gerçekleşen faaliyetlerden birisi değildir? A) Kars ve Gümrü Antlaşmaları nın imzalanması B) Lozan Antlaşması nın onaylanması C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu D) Firariler Kanunu E) Saltanatın kaldırılması 72. Moskova Dostluk Antlaşması nın imzalanması İstiklal Marşı nın kabulü Londra Konferansı nın toplanması Türk-Afgan Antlaşması nın imzalanması Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinden sonra meydana gelmiştir? A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz E) Eskişehir - Kütahya 73. Şeyh Sait İsyanı Menemen Olayı Yukarıdaki olaylar, Türkiye de aşağıdakilerden hangisinin bir süre ertelenme nedenleri arasında sayılabilir? A) Demiryollarının yapılması B) Halkçılığın uygulanması C) Eğitimde birliğin sağlanması D) Çok partili yaşama geçilmesi E) Denk bütçenin hazırlanması 74. I. Milletler Cemiyeti ne üyelik II. Balkan Antantı na üyelik III. Sadabat Paktı na üyelik IV. Hatay ın Türkiye ye katılması Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 75. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) İnkılâpçılık E) Devletçilik AB HUKUKU ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ 76. Aşağıdakilerden hangisi AB nin yardımcı kurumları arasında yer almaz? A) Avrupa Yatırım Bankası B) Konsey C) AB Ombudsmanı D) Ekonomik ve Sosyal Komite E) Bölgeler Komitesi 11

13 77. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ne en son katılan ülkelerden biridir? A) Portekiz B) Yunanistan C) Almanya D) Romanya E) İtalya 81. Kopenhag Kriterleri hangi yılda kabul edilmiştir? A) 1991 B) 1992 C) 1993 D) 1994 E) Aşağıdakilerin hangisi Avrupa Birliği Antlaşmasından sonra Avrupa Topluluğu'nun yeni görev ve hedefleri arasında yer almaz? A) Adalet ve iç işleri alanında etkili bir iş birliği geliştirmek B) Avrupa Anayasası için gerekli hazırlıkları yapmak C) AB yurttaşlığını ihdas ederek vatandaşların hak ve çıkarlarını güçlendirmek D) Dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlamak E) Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak 79. Avrupa Birliği Adalet Divanı nın işlevi nedir? A) Gelen dava dosyalarına yasal hükümler vermek B) Avrupa Birliği fonlarının kullanımını denetlemek C) Avrupa Birliği projelerini finanse etmek D) Avrupa Birliği nin güvenliğini sağlamak E) Üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlamak 80. Acquis Communautaire olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nin tüm yasalarını, kurallarını ifade eden kavramın dilimizdeki kullanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Birliği Tüzükleri B) Avrupa Birliği Direktifleri C) Avrupa Birliği Yönergeleri D) Avrupa Birliği Müktesebatı E) Avrupa Birliği Genelgeleri 82. Ortak para birimi Euro ne zaman yürürlüğe girmiştir? A) 1999 B) 2000 C) 2001 D) 2002 E) Avrupa Birliği nin ortak para birimi olan Euro yu aşağıdaki ülkelerden hangisi kabul etmemiştir? A) İtalya B) Yunanistan C) Almanya D) İngiltere E) Fransa 84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun çalışma yerlerinden biridir? A) Bern B) Lüksemburg C) Almanya (Berlin) D) Paris (Fransa) E) Londra 85. Türkiye AB üyelik başvurusunu ne zaman yapmıştır? A) 1980 B) 1987 C) 1990 D) 1993 E)

14 86. Avrupa Birliği sistemi içinde yeni yasaları hangi kurum önerir? A) Avrupa Parlamentosu B) Avrupa Birliği Konseyi C) Avrupa Komisyonu D) Üye devletler E) Adalet Divanı 87. Avrupa Birliği'nin doğrudan seçilmiş yasama organı aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Parlamentosu B) Avrupa Konseyi C) Avrupa Komisyonu D) Avrupa Birliği Konseyi E) Adalet Divanı 88. Avrupa Birliği (AB)'ni 1 Kasım 1993 te oluşturan antlaşma, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Maastricht Antlaşması B) Roma Antlaşması C) Londra Antlaşması D) Malta Sözleşmesi E) Paris Antlaşması 89. Avrupa Birliği'nin ana karar alma organı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi B) Avrupa Birliği Konseyi C) Avrupa Parlamentosu D) Avrupa Komisyonu E) Adalet Divanı 90. Euro nun ve Avrupa para politikasının yönetiminden aşağıdaki kurumlardan hangisi sorumludur? A) Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi B) Bölgeler Komitesi C) Avrupa Yatırım bankası D) Avrupa Merkez Bankası E) Avrupa Parlamentosu 13 BAŞKANLIĞIN GÖREV ALANINA GİREN TEMEL BİLGİLER 91. Aşağıdakilerden hangisi Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) nın alt programlarından değildir? A) Erasmus Programı B) Grundtvig Programı C) Comenius Programı D) Leonardo da Vinci Programı E) Socrates Programı 92. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Leonardo da Vinci Programı kapsamında bulunmamaktadır? A) Hareketlilik Faaliyeti B) Ortaklık Faaliyeti C) Hizmet içi Eğitim Faaliyeti D) Yenilik Transferi Faaliyeti E) Hazırlık Ziyaretleri 93. ECVET ve EQAVET hangi sektörel programın iki önemli tematik konusudur? A) Erasmus Programı B) Leonardo da Vinci Programı C) Comenius Programı D) Grundtvig Programı E) Ortak Konulu (Transversal) Program 94. Bir üniversite öğrencisi Erasmus Programı kapsamında aşağıdaki ülkelerden hangisinde staj yapabilir? A) ABD B) Kanada C) Rusya D) Japonya E) Malta 95. Gönüllü projeleri hangi sektörel program altındadır? A) Erasmus Programı B) Leonardo da Vinci Programı C) Comenius Programı D) Grundtvig Programı E) Ortak Konulu (Transversal) Program

15 96. Comenius Okul Ortaklıkları, Leonardo da Vinci Ortaklıkları ve Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları yılda kaç başvuru almaktadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Çalışma Ziyaretleri hangi program altında bulunmaktadır? A) Ortak Konulu ( Transversal) Program B) Comenius Programı C) Erasmus Programı D) Leonardo da Vinci Programı E) Grundtvig Programı 98. Avrupa düzeyinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı nın genel uygulanması ve takibinden kim sorumludur? A) Avrupa Komisyonu B) Avrupa Konseyi C) Avrupa Parlamentosu D) Avrupa Gençlik İnisiyatifi E) Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 99. Eurodesk, aşağıdaki programlardan hangisi kapsamındadır? A) Gençlik Programı B) Comenius Programı C) Leonardo Da Vinci Programı D) Erasmus Programı E) Sokrates Programı 100. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında aşağıdaki ülkelerden hangisinde gönüllülük hizmeti yapılamaz? A) Rusya B) Ermenistan C) İran D) Tunus E) Malta TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

16 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE- VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 15

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EKONOMİ MALİYE T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EKONOMİ MALİYE T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EKONOMİ MALİYE B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MAYIS 2012 AYNİYAT SAYMANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MAYIS 2012 AYNİYAT SAYMANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MAYIS 2012 AYNİYAT SAYMANI ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :.....

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

5. GRUP KORUMA GÜVENLİK GRUP ŞEFİ

5. GRUP KORUMA GÜVENLİK GRUP ŞEFİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 5. GRUP KORUMA GÜVENLİK GRUP ŞEFİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP MEMUR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP MEMUR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP MEMUR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP RAPORTÖR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 4. GRUP RAPORTÖR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 4. GRUP RPORTÖR DYIN DI :... SOYDI :..... T.C.KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO :... SIR:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1521 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 18 AĞUSTOS 2013

2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 18 AĞUSTOS 2013 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 18 ĞUSTOS 2013 DİKKT! SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ. 1. dınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı aşağıya yazınız.

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı