Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 2. ÜNİTE Veri...79 Kazanım Değerlendirme Testi Kazanım Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar...95 Kazanım Değerlendirme Testi Kazanım Değerlendirme Testi Çokgenler Kazanım Değerlendirme Testi Kazanım Değerlendirme Testi Dörtgenler Kazanım Değerlendirme Testi Kazanım Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Yazılıya Hazırlık Soruları ÜNİTE Kesirler Kazanım Değerlendirme Testi Kazanım Değerlendirme Testi Yarıyıl Değerlendirme Yarıyıl Değerlendirme Yanıt Anahtarı Bilfen Yayıncılık

9

10 10 Bilfen Yayıncılık

11

12

13

14

15

16

17

18 Kazanım Değerlendirme Testi - 1 Doğal Sayılar 8. 6 tane on milyonluk, 5 tane on binlik, 3 tane yüzlük ve 2 tane onluk ile oluşturulan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki rakamlarının toplamı, milyonlar bölüğündeki rakamlarının çarpımından fazladır? A) B) C) D) Rakamları birbirinden farklı sekiz basamaklı en büyük doğal sayının on binler basamağındaki rakam kaçtır? 9. Yedi basamaklı bir doğal sayıya aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa sayının değeri artar? A) Binler basamağını 2 azaltıp yüzler basamağını 5 artırmak B) Onlar basamağını 1 azaltıp birler basamağını 9 artırmak C) Yüz binler basamağını 8 artırıp milyonlar basamağını 2 azaltmak D) On binler basamağını 8 azaltıp yüz binler basamağını 1 artırmak A) 7 B) 6 C) 5 D) Üç tane 9, üç tane 8 ve iki tane 7 rakamı kullanılarak yazılan ve rakamlardan aynı olanların yan yana gelemediği en büyük sekiz basamaklı sayının binler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? A) 26 B) 25 C) 24 D) Demet, çift rakamları en az bir kez kullanarak yedi basamaklı bir doğal sayı yazıyor. Buna göre, Demet in yazabileceği sayıların arasından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Milyonlar bölüğündeki rakamlarından biri 3 olan en küçük sekiz basamaklı doğal sayının rakamlarının toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 8 D) Bilfen Yayıncılık

19

20 Kazanım Değerlendirme Testi - 2 Doğal Sayılar 7. Yüz altmış bir milyon doksan üç bin altı yüz yetmiş iki Yukarıdaki okunuşu verilen sayının binler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? A) 8 B) 10 C) 12 D) sayısının binler bölüğünde basamak değeri en çok olan rakam ile birler bölüğünde sayı değeri en az olan rakamın çarpımı kaçtır? A) 72 B) 54 C) 32 D) İçinde on üç tane yüzlük ve on bir tane yüz binlik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısının binler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirildiğinde oluşan sayının on binler basamağındaki rakam, milyonlar basamağındaki rakamdan kaç fazla olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) sayısında verilmeyen rakamların değerleri 3, 1 ve 6 olduğuna göre, basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) sayısındaki 2 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? A) B) C) D) Bilfen Yayıncılık

21

22

23

24

25

26

27 Kazanım Değerlendirme Testi - 2 Sayı Örüntüleri 1. Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 288 dir. Buna göre, büyük sayı kaçtır? A)102 B) 100 C) 98 D) Biri, diğerinden 10 eksik olan iki sayının toplamı 126 dır. Buna göre, küçük sayının 8 eksiği kaçtır? A) 50 B) 52 C) 56 D) in katı olan ardışık iki doğal sayının toplamı 85 tir. Buna göre, küçük sayı kaçtır? A) 35 B) 40 C) 45 D) Dörder yıl arayla doğmuş üç kardeşin yaşları toplamı 72 dir. Buna göre, en büyük çocuk kaç yaşındadır? 6. Ege nin yaşı kardeşinin yaşının iki katı kadardır. Ege ile kardeşinin yaşları toplamı, babalarının yaşından 20 azdır. Babaları 2 yıl sonra 40 yaşında olacaktır. Yukarıdaki bilgilere göre, Ege kaç yaşındadır? A)14 B) 12 C) 10 D) 8 A) 20 B) 24 C) 26 D) Birbirinden farklı üç doğal sayının toplamı 105 tir. Buna göre, en büyük sayı en az kaç olabilir? A) 36 B) 37 C) 38 D) , 3, 7, 15,... Yukarıda ilk dört adımı verilen örüntünün kuralı, aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı ile aynıdır? A) 2, 4, 8, 14,... B) 3, 7, 15, 47,... C) 5, 7, 11, 19,... D) 4, 12, 34, Sınıf Matematik 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Kazanım Değerlendirme Testi - 1 Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi 1. Bu yıl üniversitemizdeki öğrencinin 4976 tanesi mezun olacaktır. Hakan Bey 4. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı eksilen sayının yarısı ve fark 120 dir. Buna göre, çıkan sayı kaçtır? A) 240 B) 180 C) 120 D) 100 Hakan Bey in ifadesine göre, mezun olan öğrenciler gittikten sonra üniversitede kaç tane öğrenci kalır? A) B) C) D) Hülya Anketimize 7003 kişi katıldı. Anketimize katılan erkeklerin sayısı 4275 tir. Hülya nın yukarıdaki ifadesine göre, ankete katılan kızların sayısı kaçtır? A) 2828 B) 2748 C) 2738 D) D E = 150 Yukarıda verilen çıkarma işleminde eksilen sayı çıkan sayının 3 katıdır. Buna göre, eksilen sayı ile çıkan sayının toplamı kaçtır? A) 300 B) 280 C) 272 D) = 900 A = B = C Yukarıdaki eşitliklerde A, B ve C yerine gelecek sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 100 B) 550 C) 650 D) Bir çıkarma işleminde eksilen 120 artırılır ve çıkan 30 azaltılırsa fark için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) 150 artar B) 90 artar C) 90 azalır D) 150 azalır 5. Sınıf Matematik 37

38

39 Kazanım Değerlendirme Testi - 2 Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi M N 150 S Yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır ve her harf bir sayıyı temsil etmektedir. Buna göre, S N kaçtır? A) 100 B) 80 C) 70 D) sayısının yüzler ve binler basamaklarının yer değiştirmesiyle elde edilen sayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 360 artar. B) 3600 artar. C) 360 azalır. D) 3600 azalır. 2. P ve R birer doğal sayıdır < P < < R < 2849 Yukarıda verilenlere göre, P R işleminin sonucunun en küçük değeri kaçtır? sayısının binler basamağı 2, yüzler basamağı 5 ve onlar basamağı 3 azaltılırsa elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olur? A) B) C) D) A) 299 B) 301 C) 307 D) En büyüğünün değeri 1203 olan ardışık 11 sayıdan en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? A) 1192 B) 1193 C) 1194 D) Canberk ilk gün 3972 m, ikinci gün 4385 m ve üçüncü gün 2897 m koşmuştur. Toplam m koşma hedefini dördüncü gün sonunda gerçekleştiren Canberk in dördüncü gün koştuğu mesafe kaç metredir? A) 816 B) 756 C) 746 D) Sınıf Matematik 39

40

41

42 Yazılıya Hazırlık Soruları Aşağıdaki işlemlerde harflerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz a8b4c 8d a3b7c Bir kırtasiyede satılmakta olan bir kitabın fiyatı, kalemin fiyatının 6 katı ve kalemin fiyatı, silginin fiyatının 4 katıdır. Silginin fiyatı 1 TL olduğuna göre, bu ürünlerden birer tane alınırsa kaç TL ödenmesi gerekir? 8. Toplamları 150 olan iki sayının farkı 30 dur. Buna göre, küçük sayının 5 katı kaçtır? 9. Bir çıkarma işleminde fark 138 ve çıkan, farktan 29 büyüktür. Buna göre, eksilen sayıyı bulunuz. 10. Farkın 1400 olduğu bir çıkarma işleminde eksilen sayı 240 artırılır, çıkan sayı 100 artırılırsa oluşan yeni fark kaç olur? 42 Bilfen Yayıncılık

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Kazanım Değerlendirme Testi - 1 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi A 16 B Yukarıda verilen bölme işleminde bölüm kaçtır? A) 113 B) 115 C) 117 D) 119 Yukarıdaki bölme işleminde A ve B birer doğal sayıdır. Buna göre, B sayısı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 5. A bir doğal sayıdır A Yukarıdaki bölme işleminde bölüm kaçtır? A) 11 B) 101 C) 110 D) 111 işlemine göre, A kaçtır? A) 4637 B) 4647 C) 4717 D) A B A B Yukarıdaki bölme işleminde A ve B doğal sayılarının toplamı kaçtır? A) 76 B) 77 C) 78 D) 79 Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, A + B kaçtır? A) 16 B) 19 C) 23 D) Sınıf Matematik 61

62 Kazanım Değerlendirme Testi - 1 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 7. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan... olabilir. Gökhan Gökhan ın yukarıdaki ifadesinde boşluğa yazılabilecek kaç tane sayı vardır? A) 9 B) 8 C) 2 D) Bir tavuktan bir haftada 7 tane yumurta alınmaktadır. Mehmet Bey in çiftliğindeki tavuklardan bir haftada alınan yumurta sayısı 1064 olduğuna göre, çiftlikte kaç tane tavuk vardır? A) 151 B) 152 C) 153 D) A = = B 11. Bir saatte 75 km yol giden bir otobüs 1425 km yolu, toplam 2 saat mola vererek kaç saatte gider? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 Yukarıda verilen işlemlere göre, B A kaçtır? A) 500 B) 100 C) 50 D) Mağazasında satmak üzere tanesi 155 lira olan ceketlerden 6 tane alan Buğra, daha sonra 8 tane pantolon alıyor ve toplam 1890 lira ödüyor. Buna göre, Buğra nın bir tane pantolon için ödediği para kaç liradır? A) 115 B) 118 C) 120 D) A = 3 tane 10 sayısının çarpımı B = 3 tane 5 sayısının çarpımı Yukarıdaki eşitliklerde verilen A sayısının B sayısına bölümü ile elde edilen sonucun üslü sayı gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 3 B) 3 2 C) 2 4 D) Üç basamaklı ve rakamları farklı en büyük doğal sayının, iki basamaklı en büyük doğal sayı ile bölümünden kalan kaçtır? A) 6 B) 7 C) 91 D) Bilfen Yayıncılık

63 Konu Değerlendirme Testi Bir satıcı bir gömleği 25 liraya alıp 40 liraya satmaktadır. Bu satıcının gömlekten elde ettiği kâr 750 lira olduğuna göre, kaç tane gömlek satmıştır? A) 40 B) 50 C) 60 D) Burçin, her birinde 8 tane kurabiye bulunan paketlerden 125 tane alıyor. Bu paketleri açıp, yeni 25 li kurabiye paketi yapmak isteyen Burçin in bu işlem sonunda kaç paketi olur? A) 60 B) 50 C) 45 D) AB iki basamaklı bir sayı olmak üzere, 2. x 45 = 5625 ve x 32 = 3392 olduğuna göre, + kaçtır? A) 231 B) 229 C) 227 D) AB işlemi veriliyor. Buna göre, AB iki basamaklı sayısının rakamlarının toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) Ayşe nin kitabında 1260 tane soru vardır. Ayşe, her gün 20 tane soru çözerse, kitabı kaç günde bitirmiş olur? A) 60 B) 62 C) 63 D) Yanda, bölüneni ve kalanı verilmeyen bir bölme işlemi gösterilmiştir. Buna göre, bölünen sayının en büyük değeri kaçtır? A) 1860 B) 1900 C) 1983 D) Sınıf Matematik 63

64

65 Konu Değerlendirme Testi Aşağıdaki sayılardan hangisinin 5 e bölümünden kalan ile 10 a bölümünden kalan aynıdır? A) 978 B) 875 C) 693 D) Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 340, bölüm 15 ve kalan 4 olduğuna göre, bölünen sayı kaçtır? A) 340 B) 319 C) 298 D) (48 4) + (15 x 2) işleminin sonucu kaçtır? A) 54 B) 42 C) 39 D) Tanesi 125 kuruş olan gofretlerden 8 tane, tanesi 150 kuruş olan çikolatalardan 7 tane ve içinde 24 şişe bulunan bir koli limonata alan Büşra, toplam 5650 kuruş ödeme yapıyor. Buna göre, bir şişe limonata kaç kuruştur? A) 120 B) 125 C) 140 D) Bir bölme işleminde bölen 28, bölüm 137 ve kalan 15 olduğuna göre, bölünen sayı kaçtır? A) 3836 B) 3846 C) 3851 D) Aşağıdaki sayılardan hangisinin 46 ile çarpımı 6762 eder? A) 147 B) 152 C) 157 D) Sınıf Matematik 65

66

67 Yazılıya Hazırlık Soruları İki sayının toplamı 708 dir. Büyük sayı, küçük sayının 4 katının 8 fazlası olduğuna göre, büyük sayı kaçtır? 2. 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8 rakamlarını birer kez kullanarak aşağıda istenenleri bulunuz. Yedi basamaklı en küçük sayı : Yedi basamaklı en büyük sayı : Binler bölüğünde tek rakamlar olan yedi basamaklı en büyük sayı : Birler bölüğünde çift rakamlar olan yedi basamaklı en küçük sayı : A = A = B Yanda verilen işlemlere göre, A + B kaçtır? 4. Ahmet in evi, okul ve market doğrusal bir yol üzerindedir. Ahmet in evi ile market arasındaki uzaklık cm ve okul ile market arası uzaklık 7918 cm dir. Buna göre, Ahmet in evi ile okul arası mesafe kaç cm dir? 5. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız. x x x x Sınıf Matematik 67

68 Yazılıya Hazırlık Soruları Aşağıda verilen çarpma işemlerinde bilinmeyenleri bulunuz. 184 x ab x a cb4 2ed68 7. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. 25 x 1000 = 107 x = 138 x = 70 x = 8. Aşağıdaki üslü sayıları tekrarlı çarpım olarak, tekrarlı çarpımları üslü sayı olarak gösteriniz. 8 3 = 4 4 = 2 7 = 3 5 = 6 x 6 x 6 x 6 = 7 x 7 x 7 x 7 x 7 = 2 x 2 x... x 2 = 5 x 5 x... x 5 = 10 tane 8 tane 9. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız = = = = 68 Bilfen Yayıncılık

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 78 Bilfen Yayıncılık

79

80

81

82

83

84

85

86

87 Kazanım Değerlendirme Testi - 1 Veri 1. Bir çikolata üreticisinin yaptıracağı ankette aşağıdaki sorulardan hangisinin yer alması uygun olmaz? A) Ne sıklıkla çikolata tüketiyorsunuz? B) Hangi tür çikolatayı tercih edersiniz? C) Çikolatanın yanında ne içersiniz? D) Fındıklı çikolatayı mı yoksa fıstıklı çikolatayı mı daha çok tüketirsiniz? 4. Mola süreleri yeterli mi? Servisler sizi gitmek istediğiniz yere kadar götürüyor mu? İkramlardan memnun musunuz? Medya sistemi isteklerinizi karşılayabiliyor mu? Yukarıdaki soruların sorulduğu örneklem aşağıdakilerden hangisidir? A) Uçak yolcuları B) Taksi yolcuları C) Vapur yolcuları D) Otobüs yolcuları 2. Bir yayınevi anketinde aşağıdakilerden hangisinin sorulması, anketin amacına uygun değildir? A) İçeriği yeterli buluyor musunuz? B) Soruların arasındaki boşluklar yeterli mi? C) Hatalı soruyla karşılaşıyor musunuz? D) Görsel olarak kullanılan sarışın çocuklar güzel mi? 3. Mobilya satan bir mağazanın, müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla yapacağı anketin sorularından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Mobilyalarınızı ne ile temizliyorsunuz? B) Aldığınız ürünlerin teslimatı zamanında yapılıyor mu? C) Ne tür mobilyadan hoşlanırsınız? D) Televizyonunuzu televizyon ünitesiyle mi kullanıyorsunuz? 5. Cuma gelmesi gereken ürünler 4 gün geç geldi. Gelmeden önce ararız dediler, ne aradılar ne de geldiler. Ürün elime geçtiğinde zaten kırıktı. Bir şirketin müşterilerinden birkaçının ifadeleri yukarıda verilmiştir. Buna göre, müşterilerin memnuniyetini artırmak amacıyla hangi birim ile ilgili anket düzenlemesi uygun olur? A) Teslimat B) Müşteri hizmetleri C) Satış D) Müşteri temsilcileri 5. Sınıf Matematik 87

88

89 Kazanım Değerlendirme Testi - 2 Veri Yağış miktarı (kg/m 2 ) 3. Grafik: Satılan ayakkabıların numaralara göre dağılımı Ocak Şubat Mart Nisan Aylar Yukarıdaki grafikte bir kente yılın ilk dört ayında düşen yağış miktarları gösterilmiştir. Buna göre, en kurak geçen ay hangisidir? A) Ocak B) Şubat C) Mart D) Nisan Adet Ayakkabı numarası Yukarıdaki grafiğe bakarak fabrikaya sipariş vermek isteyen mağaza sahibi Adnan Bey in kaç numara ayakkabıyı en fazla sayıda sipariş etmesi gerekir? A) 35 B) 38 C) 36 D) Grafik: Öğrencilerin notları Not 2. Tablo: Müşteri sayıları Mayıs 1108 Haziran 920 Temmuz 1235 Ağustos 1560 Eylül 1850 Yukarıdaki tablo, bir mağazanın müşteri sayılarının verilen beş aya göre dağılımını göstermektedir. Buna göre, hangi aydan sonra müşteri sayısındaki artış en fazla olmuştur? A) Haziran B) Eylül C) Temmuz D) Ağustos İlhan Hakan Bilge Hasan Ayşe Öğrenci Yukarıdaki grafikte beş öğrencinin yazılı notları gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Ayşe ve Hakan aynı notu almışlardır. B) En düşük notu Bilge almıştır. C) 50 nin altında not alan başarısız sayılırsa iki öğrenci başarısız olmuştur. D) 50 nin üstünde not alan başarılı sayılırsa iki öğrenci başarılı olmuştur. 5. Sınıf Matematik 89

90 Kazanım Değerlendirme Testi - 2 Veri 5. Grafik: Bir galerideki araç sayıları 7. Grafik: İllere göre turist sayıları Araç sayısı Kırmızı Siyah Sarı Mavi Beyaz Renk Yukarıdaki grafik, bir galerideki araçların renklerine göre dağılımını göstermektedir. Toplam araç sayısı 130 olduğuna göre, galerideki beyaz araç sayısı kaçtır? A) 40 B) 30 C) 20 D) Grafik: Bir şirketin kâr miktarları Turist sayısı (bin) Muğla İzmir Antalya Aydın Balıkesir Tekirdağ İller Yukarıdaki grafik farklı illerde bulunan turist sayılarını göstermektedir. Bu illerdeki toplam turist sayısı ve Balıkesir deki turist sayısı Tekirdağ daki turist sayısından fazla olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tekirdağ daki turist sayısı olabilir. B) Balıkesir deki turist sayısı, Muğla daki turist sayısına eşit olabilir. C) Aydın daki turist sayısı, Tekirdağ daki turist sayısından fazladır. D) Balıkesir deki turist sayısı, İzmir deki turist sayısına eşit olabilir. Kâr (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Aylar Yukarıdaki grafik, bir şirketin aylara göre kâr miktarlarını göstermektedir. İlk yedi ay sonunda den fazla kârı olan bu şirketin Temmuz ayındaki kârı, hangi ayda elde edilen kâr miktarına eşit olabilir? A) Ocak B) Şubat C) Haziran D) Mayıs 90 Bilfen Yayıncılık

91

92

93

94 94 Bilfen Yayıncılık

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138 138 Bilfen Yayıncılık

139

140

141

142

143

144

145

146

147 Kazanım Değerlendirme Testi - 2 Kesirler 1. Hangi sayının 3 ü 27 dir? 5 A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 si kaça eşit tir? si 28 olan sayının 2 7 A) 18 B) 20 C) 22 D) Ali Boran, cebindeki paranın 3 4 ü ile kitap almıştır. Kitabın fiyatı 18 lira olduğuna göre, başlangıçta Ali Boran ın kaç lirası vardır? A) 20 B) 24 C) 28 D) ü 9 litre olan bir bidonun içinde 8 15 litre su vardır. Bidonun tamamen dolması için kaç lt su gereklidir? A) 7 B) 8 C) 9 D) Hakan, 500 m 2 arsasının 4 10 üne havuz yaptırmak istemektedir. Buna göre, Hakan ın havuz yaptıracağı alan kaç m 2 dir? 7. Aylin, cebindeki paranın 4 6 ü ile tanesi 3 lira olan kalemlerden 12 tane alabiliyor. Buna göre, Aylin in cebinde kaç lira vardır? A) 72 B) 66 C) 60 D) 54 A) 200 B) 220 C) 240 D) 248 üne eşit- 4. Hangi sayının 1 tir? 5 i, 45 in 4 9 A) 160 B) 140 C) 120 D) Ahmet, 60 litre limon suyuna 4 ü 5 kadar su koyup karıştırıyor ve daha sonra elde ettiği limonatayı 2 litrelik şişelere dolduruyor. Buna göre, limonatanın artmaması için Ahmet in en az kaç şişeye ihtiyacı vardır? A) 54 B) 52 C) 50 D) Sınıf Matematik 147

148 Kazanım Değerlendirme Testi - 2 Kesirler 9. Ayşe nin kitaplığındaki romanların sayısı, hikaye kitaplarının sayısının 1 i kadardır. Ayşe nin kitaplığında 3 45 tane roman olduğuna göre, kitaplıktaki romanların ve hikaye kitaplarının sayıları toplamı kaçtır? A) 60 B) 90 C) 135 D) Bir araç, gideceği yolun 3 ünü gittikten sonra mola veriyor. Daha sonra 5 kalan yolunun yarısını da gidiyor ve geriye 300 km yolu kalıyor. Buna göre, aracın toplam yolu kaç km dir? A) 1500 B) 1600 C) 1800 D) Metin, 80 lirasının 3 ü ile kazak alıyor ve kalan parasıyla da tanesi 5 lira 4 olan kitaplardan alıyor. Buna göre, Metin kaç tane kitap almıştır? 13. Kemal, her hafta aldığı harçlığın 1 12 ini kumbarasına atıyor. Kumbaraya yedi haftada toplam 35 lira atan Kemal in haftalık harçlığı kaç liradır? A) 84 B) 72 C) 60 D) 48 A) 3 B) 4 C) 5 D) Burcu, 1200 liraya bir cep telefonu alıyor. Paranın 5 ini peşin veren 12 Burcu, kalan borcunu 10 taksitle öderse, bir taksit tutarı kaç lira olur? A) 80 B) 75 C) 70 D) Tuba, Gökhan, Neşe ve Öner bir restoranta gidiyorlar. Hesabın 5 ini 12 Öner, 1 ini Neşe, 1 ini Tuba ve ini Gökhan ödüyor. Öner in ödediği para 35 lira olduğuna göre, 6 aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Neşe 28 lira ödemiştir. B) Tuba 7 lira ödemiştir. C) Gökhan, Tuba dan 7 lira fazla ödemiştir. D) Neşe, Öner den 14 lira az ödemiştir. 148 Bilfen Yayıncılık

149 Yarıyıl Değerlendirme Yirmi dört milyon iki yüz kırk bin iki yüz dört Yukarıda okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki rakamlarının toplamı, birler ve milyonlar bölüklerindeki rakamlarının toplamına eşittir? A) B) C) D) adım 2. adım 3. adım Yukarıda ilk üç adımı verilen şekil örüntüsünün 5. adımında kaç tane vardır? A) 15 B) 14 C) 13 D) Üç milyon üç yüz on bin üç Yukarıda okunuşu verilen sayı yazılırken kaç tane sıfır kullanılır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 5. Merve, tanesi 4 lira olan kitaplardan 12 tane ve tanesi 3 lira olan defterlerden birkaç tane alıyor. Ödeme yapmak için kasaya gidip 100 lira veriyor ve 16 lira para üstü alıyor. Buna göre, Merve nin aldığı defter ve kitap sayılarının toplamı kaçtır? A) 20 B) 22 C) 23 D) Sınıf Matematik 149

150

151

152 Yarıyıl Değerlendirme Aşağıdakilerden hangisi birim kesir olarak ifade edilebilir? A) 4 15 B) 6 16 C) D) Aşağıda verilen, I. 1 i 60 olan sayı 5 1 II sayısının 4 i 1 III. i 35 olan sayı 8 IV. 810 sayısının 1 3 i ifadelerinden hangileri birbirine eşittir? A) I - III B) II - III C) I - IV D) II - IV tane börek yedim tane ekmek yedim. saat ders çalıştım. Aşağıdaki kesirlerden hangisi, yukarıdaki çocukların ifadelerinde verilen tam sayılı kesirlerden birine denk değildir? A) 9 4 B) 9 2 C) 11 3 D) Bilfen Yayıncılık

153 Yarıyıl Değerlendirme sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yetmiş üç milyon yüz altı bin dokuz yüz yirmi iki B) Yetmiş üç milyon on altı bin dokuz yüz yirmi iki C) Yedi milyon üç yüz on bin altı yüz doksan iki D) Yetmiş üç milyon yüz altmış bin dokuz yüz yirmi iki 3. 4 a 1 c b 4 d e Yandaki çıkarma işleminde verilen her harf bir rakamı temsil etmektedir. Buna göre, abcd + eab kaçtır? A) 5983 B) 5883 C) 5473 D) x 95 Yukarıda verilen çarpma işlemi için geliştirilen aşağıdaki stratejilerden hangisinin uygulanmasıyla doğru sonuç bulunmuş olur? 1. şekil 2. şekil 3. şekil Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 6. adımında kullanılan sayısı kaçtır? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 A) 490 sayısını 100 ile çarp ve sonuçtan 5 çıkar. B) 95 sayısını 500 ile çarp ve sonuçtan 95 çıkar. C) 490 sayısını 100 ile çarp ve sonuçtan 5 tane 490 çıkar. D) 500 sayısı ile 100 sayısını çarp ve sonuçtan 50 çıkar. 5. Sınıf Matematik 153

154 Yarıyıl Değerlendirme Ece, 3 aylık yaz tatilinin 5 haftasını ders çalışarak, 21 gününü yazlıkta ve 144 saatini kampta harcamıştır. Buna göre, Ece nin tatilinin bitmesine kaç gün kalmıştır? (1 ay = 30 gün ve 1 hafta = 7 gün alınız.) A) 28 B) 29 C) 30 D) Belis in bir dönem boyunca aldığı dört matematik yazılısının notları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 1. yazılı notu, 2. yazılı notundan düşüktür. 4. yazılı notu, 3. yazılı notundan yüksektir. 3. yazılı notu, 1. yazılı notundan yüksektir. Buna göre, Belis in yazılı notları aşağıdakilerden hangisi olamaz? 7. Not İlker Başak Aydan Umut Öğrencinin adı Yukarıdaki sütun grafiğinde dört öğrencinin bir yazılıdan aldığı notlar gösterilmek istenmiş ancak notlar yazılmamıştır. Grafiğin dikey ekseni eş aralıklara bölündüğüne göre, öğrencilerin notları aşağıdakilerden hangisi olamaz? İlker Başak Aydan Umut A) B) C) D) A) Yazılılar Notlar C) Yazılılar Notlar B) Yazılılar Notlar D) Yazılılar Notlar Aynı düzlemdeki doğruların birbirine göre durumları incelenirken, aşağıdaki örneklerden hangisinin verilmesi uygun olmaz? A) Tren rayları B) Masanın üzerindeki iki kalem C) Bir kitabın kapağındaki çizgiler D) Bir cadde ve bir üst geçit 154 Bilfen Yayıncılık

155 Yarıyıl Değerlendirme r p n 11. m k O s Yukarıdaki kareli kâğıtta verilen doğrulardan paralel olanlar eşleştiriliyor. Buna göre, hangi doğru açıkta kalır? A) l B) p C) k D) m Yukarıdaki izometrik kağıtta verilen altıgenin köşegenlerinden kaç tanesi O noktasından geçmez? A) 7 B) 6 C) 5 D) Aşağıdaki üçgenlerden hangisi, üçgenler açılarına göre sınıflandırıldığında diğerlerinden farklı olur? A) B) Yandaki tabloda verilen bileşik kesirlerden tam kısmı 2 ile 3 arasında olan kesirlerin bulunduğu kareler pembeye, diğer kesirlerin bulunduğu kareler maviye boyanırsa, tablonun son hali aşağıdakilerden hangisi olur? A) B) C) D) C) D) 5. Sınıf Matematik 155

156 Yarıyıl Değerlendirme a 15 4 = = b + 15 Yukarıdaki eşitliklerde a ve b birer sayıdır. Buna göre, a b kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) İlker 20 gün boyunca günde 45 metre yüzdüm. 18 gün boyunca günde 55 metre yüzdüm. Aslı 25 gün boyunca günde 30 metre yüzdüm. Engin 30 gün boyunca günde 28 metre yüzdüm. Sema Tahminime göre,... herkesten daha fazla yüzmüş. Yahya Yukarıdaki ifadelere göre, Yahya nın tahmininin doğru olabilmesi için boşluğa kimin isminin yazılması gerekir? A) İlker B) Engin C) Aslı D) Sema 14. Bir araç, bir yolun 4 ünü giderse 5 geriye gitmesi gereken 80 km yolu kalıyor. Buna göre bu araç, yolun 1 ini gittiğinde kaç km yol almış 10 olur? A) 30 B) 40 C) 45 D) Bilfen Yayıncılık

157 YANIT ANAHTARI DOĞAL SAYILAR Kazanım Değerlendirme Testi B 2.C 3.D 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.D 10.C 11.B 12.B 13.A 14.A Kazanım Değerlendirme Testi D 2.D 3.C 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.C 10.D 11.C 12.B SAYI ÖRÜNTÜLERİ Kazanım Değerlendirme Testi C 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B 11.C 12.D 13.C Kazanım Değerlendirme Testi C 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.C 8.D 9.A 10.C 11.B 12.D 13.B DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ Kazanım Değerlendirme Testi B 2.C 3.D 4.B 5.A 6.C 7.D 8.A 9.C 10.B 11.A 12.D DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ Kazanım Değerlendirme Testi B 2.D 3.C 4.C 5.A 6.A 7.A 8.C 9.D 10.D 11.B 12.B Kazanım Değerlendirme Testi B 2.C 3.B 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.C 11.D 12.B DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ Kazanım Değerlendirme Testi D 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.B 9.B 10.A 11.C 12.C Kazanım Değerlendirme Testi B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.B 7.D 8.A 9.B 10.C 11.D 12.A DOĞAL SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ Kazanım Değerlendirme Testi B 2.B 3.C 4.D 5.A 6.D 7.A 8.C 9.A 10.B 11.D 12.C 13.D Konu Değerlendirme Testi B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.C 7.B 8.A 9.B 10.C 11.D 12.C Konu Değerlendirme Testi C 2.B 3.C 4.B 5.D 6.A 7.A 8.B 9.D 10.C 11.D 12.A 5. Sınıf Matematik 157

158 ZAMAN ÖLÇME Kazanım Değerlendirme Testi D 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.A 9.C 10.B 11.D 12.A Kazanım Değerlendirme Testi C 2.D 3.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C 11.A 12.D VERİ Kazanım Değerlendirme Testi C 2.D 3.B 4.D 5.A 6.C 7.B 8.C Kazanım Değerlendirme Testi A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.B Konu Değerlendirme Testi C 2.B 3.A 4.B 5.D 6.B 7.D 8.B 9.A TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR Kazanım Değerlendirme Testi C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.C 7.D 8.C 9.A 10.B 11.D Kazanım Değerlendirme Testi C 2.B 3.A 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.C 10.A ÇOKGENLER Kazanım Değerlendirme Testi A 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.A 8.C 9.C 10.D 11.B 12.A Kazanım Değerlendirme Testi D 2.C 3.B 4.A 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 10.D 11.B 12.A DÖRTGENLER Kazanım Değerlendirme Testi C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.A 7.B 8.D 9.A 10.C 11.B 12.D Kazanım Değerlendirme Testi A 2.D 3.C 4.D 5.B 6.B 7.A 8.B 9.A 10.C 11.D 12.C Konu Değerlendirme Testi A 2.D 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.C 11.B Konu Değerlendirme Testi D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.C 10.B 11.D 158 Bilfen Yayıncılık

159 KESİRLER Kazanım Değerlendirme Testi C 2.D 3.B 4.A 5.C 6.B 7.D 8.B 9.C 10.A 11.D Kazanım Değerlendirme Testi C 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.D 8.A 9.D 10.B 11.C 12.A 13.C 14.D YARIYIL DEĞERLENDİRME Yarıyıl Değerlendirme Testi B 2.C 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B 8.A 9.C 10.D 11.B 12.A 13.C 14.D 15.B Yarıyıl Değerlendirme Testi A 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.D 9.A 10.C 11.B 12.A 13.C 14.B 15.C 5. Sınıf Matematik 159

160 160 Bilfen Yayıncılık

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm...

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm... saatte Temel Matematik 1. saat Hadi başlayalımmm... DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Üslü sayılar b ve n birer doğal sayı olmak üzere aaa..... a 14444244443 = an = b ntane üslü niceliğinde a ya taban, a nın kaç

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

YEŞMATYA 2 4.SINIF. ABaşarılar Dileriz. Yeşilgiresun İlkokulu 2.Matematik Olimpiyatı Yarışması Sınav Kitapçığı. Kitapçık Türü:

YEŞMATYA 2 4.SINIF. ABaşarılar Dileriz. Yeşilgiresun İlkokulu 2.Matematik Olimpiyatı Yarışması Sınav Kitapçığı. Kitapçık Türü: Yeşilgiresun İlkokulu 2.Matematik Olimpiyatı Yarışması Sınav Kitapçığı Kitapçık Türü: YEŞMTY 2 Başarılar Dileriz 90 30 5. Çözüm için kitapçıktaki boşluklurı kullanınız. 2016 YEŞMTY-2016 Soru: 1 Bir sayı

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf Bütün - Yarım Kutularda yarım olarak verilen nesneleri

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta TEST 5 Doğal Sayılarla İşlemler 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? A) 176 300 B) 5000 C)70 D) 0 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta içi günlük 20 soru, hafta sonu günlük

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır.

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. MATEMATİK TESTİ Soru 1. ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. Ege nin sözünü ettiği sayıda B nin değeri 5 azalırken D nin değeri 3 artıyor. Buna göre değerinde nasıl bir değişiklik olur? A) 4970 artar

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM BÖLÜMLERİ ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA

Detaylı

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

5. SINIF GENEL AÇIKLAMA

5. SINIF GENEL AÇIKLAMA 5. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 25 sorunun her biri 1,2 puan değerindedir. 2. bölümde yer alan 15 sorunun her biri 2,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer

Detaylı

Üslü Sayılar-2 Test - 2 A) 2 3 B) 3 2 C) 2 5 D) 18 A) 3 3 B) 4 3 C) 5 3 D) sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?

Üslü Sayılar-2 Test - 2 A) 2 3 B) 3 2 C) 2 5 D) 18 A) 3 3 B) 4 3 C) 5 3 D) sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir? Üslü Sayılar-2 Test - 2 1. Kenar uzunlukları 2 5 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenin alanı kaç cm 2 olur? ) 2 10 ) 20 ) 6 5 ) 5 6 4. şağıda verilen dört kutucuğa 1, 2, ve 4 sayıları öyle yerleştiriliyor ki

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Sayı doğrusunda, 4 ile 3 arasında olan tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 12 B) 0 C) 12 D) 144 2) İkisi pozitif, biri negatif olan üç tane tam sayının çarpımı için aşağıdakilerden

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

TEST. Doğrusal Denklem Sistemleri. 5. ax + by = 1 ax by = ax y = 11 2x + by = x 2y = 6 2x + 3y = x + 2y = 7 3x + 5y = 18

TEST. Doğrusal Denklem Sistemleri. 5. ax + by = 1 ax by = ax y = 11 2x + by = x 2y = 6 2x + 3y = x + 2y = 7 3x + 5y = 18 Doğrusal Denklem Sistemleri 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 67. a b b + = + (a b olmak üzere) denkleminde in değeri aşağıdakilerden b A) a. b B) C) b D) a a 5. a + by = a by = 5 denklem sisteminin

Detaylı

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade 6. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5. A) 3. 3. 3 B) 4. 4. 4 C) 4. 4. 4. 4 D) 3. 3. 3. 3 Mert 100000000 2. 5. 5. 5 Yukarıda

Detaylı

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir. Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Rasyonel Sayılarla İşlemler Özet bilgi alanları... RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER Çok adımlı işlemlerde şu sıra takip edilir : Parantez içindeki

Detaylı

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI SORU: 1 SORU: 4 30 dilim baklavanın 0,3 ünü yiyen birisi kaç dilim baklava yemiştir? A) 6 ) 7 C) 8 D) 9 Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 1,02 < 1,2 < 1,002 ) 7,6 < 7,67 < 7,63 C) 8, 06 < 8,

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5 MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ matematikten korkmuyorum. matematik dersinde eğleniyorum. matematiği çok seviyorum. az yazarak çok soru çözüyorum. matematiği ezberlemiyorum.

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 1-) 6-) 7-) 2-) 8-) 3-) 9-) 4-) 10-) 5-) 11-) 12-) 16-) 13-) 17-) 18-) 14-) 19-) 15-) 20-) Üslü Sayılar-2 6.SINIF Test:2 1-) 6-) 2-) 7-) 3-) 8-) 4-) 9-) 5-) 10-) 11-) 15-)

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 1) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? ) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 ini ödüyor.

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703 1. 4. 1078504 70004051 3, 0, 7, 9 420716003 80100001 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) Bir milyon yetmiş sekiz bin elli dört B) Yetmiş milyon dört bin

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 3 yanlış bir doğruyu götürmektedir ÖDÜL İÇİN 1) En az 15 soruyu

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

5. SINIF COŞMAYA SORULARI

5. SINIF COŞMAYA SORULARI . BÖLÜM DİKKAT! Bu bölümde den a kadar puan değeri, olan sorular vardır. ) Her biri en az dört basamaklı üç tane doğal sayıdan, birincinin yüzler basamağı artırılır, ikincinin binler basamağı azaltılır

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI. a ve b birer doğal sayıdır. a 4.b olduğuna göre a+b toplamının en küçük değeri kaçtır?. A B A) B) C) D) C Yukarıdaki tabloda her karenin içindeki sayı sağındaki sayının

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt

Detaylı

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3. SINIF Soru 1 73 25 = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) :, + B) +, - C) -, + D) -, X : - E), Soru 2 Yandaki şekilde soru

Detaylı

1. SINIF 2. SINIF MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER

1. SINIF 2. SINIF MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER ÖDEB BÜYÜK ADIM İSTANBUL MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER 1. SINIF 2. SINIF 1. 5 balonum vardı. 4 tane daha aldım kaç balonum oldu? 2. 8 tane kalemim var. Babam kaç kalem verirse 12 kalemim

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 Soyadı:.. Sınıfı ve No: Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 27 sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? İleriye doğru ikişer ritmik sayarken 26 dan sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çiftlikte 55

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıda verilen sözel ifadelerle cebirsel ifadeleri eşleştiriniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıda verilen sözel ifadelerle cebirsel ifadeleri eşleştiriniz. 6. SINIF MATEMATİK 4.ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıda verilen sözel ifadelerle cebirsel ifadeleri eşleştiriniz. Bir sayının 2 katının 3 fazlası a 2 Ceylin'in yaşının 2 eksiğinin 3 katı 2x + 3 Beren'in

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3 Üslü İfadeler 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. I. II. ( ) 9 ( ) ( 97) 0-9 Yukarıda I. sütunda verilen sayılar ile, II. sütundaki sayılardan eşit olanlar eşleştirildiğinde, II. sütunda hangi sayı açıkta

Detaylı

Aşağıdaki kesirler bileşik kesirdir. Boş kutulara gelmesi gereken en küçük sayıları yazınız. Aşağıdaki kesirleri şekil ve sayı doğrusunda gösteriniz.

Aşağıdaki kesirler bileşik kesirdir. Boş kutulara gelmesi gereken en küçük sayıları yazınız. Aşağıdaki kesirleri şekil ve sayı doğrusunda gösteriniz. Aşağıdaki kesirleri şekil ve sayı doğrusunda gösteriniz. 2 Aşağıdaki kesirler bileşik kesirdir. Boş kutulara gelmesi gereken en küçük sayıları yazınız. +.. +.. 0 +.. 1 +.. +.. 22 +.. 1 +.. Aşağıdaki kesirler

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı K tapçık Türü: YEŞMTY 3 1. Bu k tapçıkta toplam 30 test sorusu bulunmaktadır. 2. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecekt r. 3. Sınav

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI . a,b,c negatif tam sayılardır. (a + 3).b b< c< a ve; = 6 olduğuna c göre, a+b+c toplamının en büyük değeri 4. 50 kişinin çalıştığı bir şirkette 25 kişi İngilizce, 6 kişi Fransızca biliyor. En çok bir

Detaylı

4. SINIF. Ardışık 9 tane doğal sayının toplamı 117 ise, en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır? A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 35

4. SINIF. Ardışık 9 tane doğal sayının toplamı 117 ise, en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır? A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 35 4. SINIF Soru 1 (13 2) = (52 2) = (34 8) = (23 3) Yukarıdaki eşitliğin sağlanabilmesi için,,, yerine sırasıyla hangi işlemler gelmelidir? A) x,, -, + B) +,, -, x C) +, -, x, D) x,, +, - E) -, +,, x Soru

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

5. SINIF A)8 B)8,1 C)8,2 D)8,3 E)8,4

5. SINIF A)8 B)8,1 C)8,2 D)8,3 E)8,4 5. SINIF Soru 1 9, 0, 7, 4 rakamları kullanılarak elde edilen, rakamları birbirinden farklı dört basamaklı, en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır? A)4950 B)4560 C)4260 D)4205

Detaylı

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı,

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı, MATEMATİK - FÖY İZLEME TESTLERİ 0/U UYGULAMA ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. x, y, z birer rakam ve x < y < 6 < z olmak üzere, x + 3y z ifadesinin en büyük değeri A) B) 3 C) 6 D) 0 E) 9 4. a.b

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

MATEMATİK TESTİ CEVAP :

MATEMATİK TESTİ CEVAP : 1. Bu testte toplam 20 soru vardır. MATEMATİK TESTİ 2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz. 1. Sarı Kırmızı Pembe Mavi 1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra 4. Sıra Farklı

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF MATEMATİK SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF MATEMATİK SORULARI ŞEFKT KOLEJİ İMFO 2016 7.SINIF MTEMTİK SORULRI 1.. ir oto galerideki H, T, C marka araçların aylık satış adetleri sütun ve dairesel grafiklerle gösterilmiştir. Şekilde görülen süsleme, aşağıdaki hangi

Detaylı

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ!

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! GÖSTERİM 6.1.5.4 - Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 5. 6 şekeri 2 kardeş aralarında eşit olrak paylaştılar. Her birine kaç 1. 8 çiçek, ikişerli gruplara ayrılırsa şeker düşmüştür? kaç grup olşur? 2. 18 silgiyi üçerli gruplara

Detaylı