GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/ /2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır."

Transkript

1 UNICOOL R22 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/ /2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: UNICOOL R22 Ürün Parça Numarası: (12,5 kg), (57 kg) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları Madde/Preparat Kullanımı: Refrigerant 1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefon: Fax: Head office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Sorumlu Kişi: Product HSE Manager, Eposta: Telefon: Tel.: Acil durum telefon numarası ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** International 24hrs Emergency NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Greece: Poisoning emergency center, Norway: Poison information centre, Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: SECTION 2 Tehlike Tespiti 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması Kullanıcılar için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır 2.2 Etiket elemanları Sinyal Word: Uyarı 1

2 SECTION 2 Tehlike Tespiti (...) Tehlike İfadeler Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280) Ihtiyati İfadeler Gün isigindan uzak tutun. (P410) Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273) Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403) Soguga karsi yalitkan eldiven/yüz maskesi/göz korumasi kullanin. (P282) 2.3 Diğer tehlikeler Koku: Tatlı eterimsi koku Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz Gözle temas: Kızarıklık ve iritasyona yol açabilir Deriye temas: Etkilenen bölgelerde muhtemel soğuk ısırması Soluma: Baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemliğe yol açabilir, Şiddetli maruziyet durumlarında uyuşukluk görülebilir SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi 3.1 Karışımlar Chlorodifluoromethane (R22) Konsantrasyon: 100% CAS Numarası: EC Numarası: R/H İfadesi: R59, H280, EUH059 Semboller: N, GHS04 Kategoriler: SECTION 4 İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Donmus parçaciklari ilik suyla eritin. Etkilenen alani ovmayin. (P336) Sıvıyla temas durumunda, donmuş kısımları suyla eritin. Deriye yapışmış olan giysileri çıkarmaya çalışmayın Derhal doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P315) GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin. (P305+P351+P338) Derhal doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P315) SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341) Yalnızca hasta nefes almıyorsa, suni solunum uygulayın Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun 4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler Şiddetli maruziyet durumlarında solunum güçlüğü görülebilir Şiddetli maruziyet durumlarında solunum yetmezliği görülebilir Şiddetli maruziyet durumlarında baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemlik görülebilir Şiddetli maruziyet durumlarında soğuk ısırması görülebilir 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır 2

3 SECTION 5 Yangın önlemleri 5.1 Yangın söndürücü maddeler Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Basınçlı konteyner İtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin 5.3 İtfaiyeciler için öneri Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun Yangından çıkan duman koroziftir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın Bkz Bölüm 10 SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın. 6.2 Çevresel Tedbirler Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273) 6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın Ürünü buharlaşmaya bırakın Alanı havalandırın 6.4 Diğer bölümlere referans Bkz Bölüm 13 SECTION 7 Yüklemeboşaltma ve depolama 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Yalnizca açik ya da iyi havalandirilan alanlarda kullanin. (P271) Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumayin. (P260) 7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın 45 C nin üzerinde saklamayın 7.3 Özel nihai kullanım(lar) Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma 8.1 Denetim parametreleri Chlorodifluoromethane (R22) TLV (TWA) 1000 mg/m3 ( ) 8.2 Maruziyet kontrolleri Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı 8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri 3

4 SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma (...) Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın. Tüplerİ elleçlerken emniyet botu giyiniz. SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Koku: Tatlı eterimsi koku Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz Kaynama noktası 40.8 C ila 760 C Buharlaşma basıncı C Buhar Yoğunluğu (hava = 1) 3,03 Donma noktası 160 C ila 760 C Suda çözünürlük 3 g/l Yoğunluk 1210 kg/m3 20 C de Alev almaz 250 C derecenin üzerinde unstabil Oto ateşlenme noktası >700 C 760 mm/hg de 9.2 Diğer Bilgiler Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite 10.1 Reaktiflik Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır 10.2 Kimyasal stabilite Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı Yangından çıkan duman koroziftir Yangından çıkan duman toksiktir 10.4 Kaçınılması gereken durumlar MaĞnezyum ve %2 den fazla mağnezyum İhtİva eden alaşımlarla temastan kaçınınız Uyumsuz malzemeler MaĞnezyum ve %2 den fazla mağnezyum İhtİva eden alaşımlarla temastan kaçınınız Tehlikeli Ayrışım Ürünleri Ayrışım ürünleri karbon oksitleri içerebilir Ayrışım ürünleri hidrojen klorür içerebilir Ayrışım ürünleri fosgen içerebilir SECTION 11 Toksikolojik Bilgi 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi Deneysel veri bulunmuyor 11.2 Gözle temas Soğuk ısırmasına yol açabilir 11.3 Deriyle temas Soğuk ısırmasına yol açabilir 11.4 Yeme 4

5 SECTION 11 Toksikolojik Bilgi (...) Potansİyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez Soluma Şiddetli maruziyet durumlarında uyuşukluk görülebilir Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir SECTION 12 Ekolojik Bilgi 12.1 Toksisite Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir 12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik Biyolojik bozunabilirlik kolay oluşmaz 12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli Biyoakümülasyon önemsizdir 12.4 Topraktaki hareketlilik Bu madde uçucu değildir 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları 12.6 Diğer Advers Etkiler Bu ürün "Montreal Protokolu" (1992 revizyonu) altında kontrol edilmektedir. Küresel İsınma Potansİyelİ : 1700 (CO2 = 1, 100 yıl) Ozon Tüketİm Potansİyelİ : 0,049 İPCC/ASHRAE/ARİ ye göre GWP ve ODP değerleri. İPCC = Hükümetlerarası İklİm Kontrol Jürİsİ ASHRAE = Amerİkan İsıtma, SoĞutma ve İklİmlendİrme Mühendİslerİ DerneĞİ ARİ = Amerİkan SoĞutma Enstİtüsü SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler 13.1 Atık arıtma yöntemleri Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501) Atma işlemi üreticinin talimatlarına uymalıdır Yeniden kullanım/geri dönüşüm üzerine bilgi almak için üretici/tedarikçiye danışın(s59) 13.2 Sınıflandırma EU Çöp sınıfı : n/a SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi 14.1 UN UN No: UN1018 Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R22) Tehlike Sınıfı: 2.2 Ambalaj Grubu: 14.2 Çevresel tehlikeler Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir 14.3 Kullanıcı için özel önlemler 5

6 SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (...) Gaz tüplerine nakliye esnasında valf koruyucu başlık takılmalıdır MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil Uygulanamaz 14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID) ADR UN No: UN1018 Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R22) ADR Tehlike Sınıfı: 2.2 ADR Ambalaj Grubu: 14.6 Deniz (IMDG) IMDG UN No: UN1018 Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R22) IMDG Tehlike Sınıfı: 2.2 IMDG Ambalaj Grubu: IMDG EmS: FC, SV 14.7 Hava (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN1018 Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R22) ICAO Tehlike Sınıfı.: 2.2 ICAO Ambalaj Grubu: 14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı Kimlik Numarası: UN1018 DOT Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R22) DOT etiketler: 2.2 Ürün RQ (Ibs): SECTION 15 Düzenleyici Bilgi 15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi None SECTION 16 Diğer Bilgiler Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler: EUH059: Ozon tabakasi için tehlikelidir. H280: Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir. R59: Ozon tabakası için tehlikeli. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES 6

7 SECTION 16 Diğer Bilgiler (...) Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: SPANGAS SULFURDIOXIDE 1 PCT OR LESS IN NITROGEN 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 15501, 15502 KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Waterproofing Liquid BOSTIK LIMITED

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Sayfa 1 in 6 si Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı MADDE/MÜSTAHZARIN TANITILMASI AMC AUS-DET Firmanın Tanıtımı Şirket: AMC Şirket: AMC Adres Adres PO Box 1141 5 Pitino Court Osborne

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ultramid B40 L Kimyasal adı: polyamide (PA 6) Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı