altında ilerde ele alınacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "altında ilerde ele alınacaktır."

Transkript

1 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 1 NOKTA TAHMİN YÖNTEMLERİ Şimdiye kadar verilmiş tahmin edicilerin sonlu örneklem ve asimptotik özelliklerini inceledik. Acaba bilinmeyen anakütle parametrelerini tahmin etmekte kullanabileceğimiz tahmin ediciler türetmemizi sağlayan genel tahmin yöntemleri nelerdir? Momentler Yöntemi (Method of Moments) Maksimum Olabilirlik Yöntemi (Method of Maximum Likelihood) En Küçük Kareler (Least Squares) Bu derste sadece Momentler Yöntemi ve Maksimum Olabilirlik Yöntemlerini inceleyeceğiz. En Küçük Kareler yöntemi Regresyon başlığı altında ilerde ele alınacaktır. YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 2 MOMENTLER YÖNTEMİ (METHOD of MOMENTS) Momentler yöntemi en eski tahmin yöntemlerinden biridir. Anakütleye ilişkin dağılımsal varsayımlar altında, populasyon momentlerinin örneklem momentlerine eşitlenerek ortaya çıkan bilinmeyen denklem sisteminin populasyon parametreleri için çözümüne dayanır. Elimizde k tane bilinmeyen populasyon parametresi olsun. Bunları θ 1,θ 1,...,θ k ile gösterelim. Bu parametrelerin Momentler Yöntemi tahmin edicileri aşağıdaki sistemin çözümüyle bulunur: E(X) = 1 X i n E(X 2 ) = 1 n. =. X 2 i E(X k ) = 1 n Burada populasyon momentlerinin bilinmeyen parametrelerin bir fonksiyonu X k i

2 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 3 olduğunu unutmayın. Bu populasyon momentlerini örneklem momentlerine eşitleyerek k bilinmeyenli k denklem elde ettik. Bunun çözümü bize Momentler Yöntemi Tahmin Edicilerini verir. ÖRNEK: X 1,X 2,...,X n Binom(1,p) dağılımından çekilmiş rassal bir örneklem olsun. p nin momentler yöntemi tahmin edicisini bulun. Burada bilinmeyen populasyon parametresi bir tanedir. Öyleyse momentler yöntemi tahmin edicisi eşitliğinden hareketle olur. E(X) = p = X ˆp mom = X YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 4 MOMENTLER YÖNTEMİ k Populasyon Momentleri Örneklem Momentleri 1 µ 1 = E(X) ˆµ 1 = 1 n n X i 2 µ 2 = E(X 2 ) ˆµ 2 = 1 n n X2 i 3 µ 3 = E(X 3 ) ˆµ 3 = 1 n n X3 i 4 µ 4 = E(X 4 ) ˆµ 4 = 1 n n X4 i k µ k = E(X k ) ˆµ k = 1 n n Xk i

3 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 5 MOMENTLER YÖNTEMİ (dvm) ÖRNEK: N(µ,σ 2 ) anakütlesinden çekilmiş n boyutlu rassal bir örneklemden hareketle µ ve σ 2 parametrelerinin MOM tahmin edicilerini bulun. Burada bilinmeyen iki parametre olduğundan ilk iki populasyon momentini örneklem momentlerine eşitlersek Buradan da E(X) = µ = X E(X 2 ) = µ 2 + σ 2 = 1 n X 2 i bulunur. ˆµ mom = X ˆσ mom 2 = 1 n (X i X) 2 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 6 MOMENTLER YÖNTEMİ (dvm) ÖRNEK: Uniform(α,β) anakütlesinden çekilmiş n boyutlu rassal bir örneklemden hareketle α ve β parametrelerinin MOM tahmin edicilerini bulun. Burada bilinmeyen iki parametre olduğundan ilk iki populasyon momentini örneklem momentlerine eşitlersek E(X) = E(X 2 ) = İkinci eşitlikten hareketle (α β) 2 12 α + β = X 2 (α β) = 1 n ( α + β 2 ) 2 = 1 n (X i X) 2 = ˆσ 2 Buradan aşağıdaki bilinmeyen denklem sistemi elde edilir: X 2 i α + β = 2X (α β) 2 = 12ˆσ 2 = β α = 2 3ˆσ

4 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 7 Bu denklem sistemini çözersek momentler yöntemi tahmin edicileri ˆα mom = X 3ˆσ ˆβ mom = X + 3ˆσ olarak bulunur. YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 8 MAKSİMUM OLABİLİRLİK TAHMİN YÖNTEMİ (MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION) İstatistik ve ekonometride en sık kullanılan nokta tahmin yöntemlerinden biridir. Anakütleyi betimleyen olasılık yoğunluk fonksiyonunu (ya da olasılık kütle fonksiyonunu, eğer r.d. kesikli ise) f(x;θ) ile gösterelim. Bu anakütleden çekilmiş n gözlemli r.ö. X 1,X 2,...,X n, bunun belli bir gerçekleşmesi ise x 1,x 2,...,x n olsun. Maksimum Olabilirlik tahmin yöntemi (kısaca MLE) belli bir örneklem değerlerinin gerçekleşme olabilirliğini en yüksek yapan anakütle parametrelerini bulmaya çalışır. Elimizde bir rassal örneklem olduğundan ve bunların çekildiği anakütlenin bilindiği (oyf biliniyor) varsayıldığından, bağımsızlık özelliğinden hareketle ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu f(x 1,x 2,...,x n ;θ) = f 1 (x 1 ;θ) f 2 (x 2 ;θ),..., f n (x n ;θ) = f(x i ;θ), i = 1,2,...,n

5 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 9 olarak yazılabilir. Burada X 1 = x 1,X 2 = x 2,...,X n = x n olduğuna, örneklem yinelense başka gözlem değerleri elde edileceğine dikkat edin. Olabilirlik fonksiyonu ortak olasılık fonksiyonuna verilen başka bir isimdir. Tek fark şudur ki ortak olasılık fonksiyonunda θ nın bilindiği X lerin bilinmediği, olabilirlik fonksiyonunda ise X lerin bilindiği, bir başka deyişle belli bir gerçekleşmesinin gözlemlenmiş olduğu, θ nın ise bilinmediği örtük olarak varsayılır. Rassal örneklemin belli bir gerçekleşmesini x = {x 1,x 2,...,x n } ile gösterelim. Olabilirlik fonksiyonu x verilmişken θ yı bilinmeyen olarak ifade eden bir fonksiyondur: L(θ x 1,x 2,...,x n ) = L(θ x) = f(x i ;θ), i = 1,2,...,n YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 10 Maksimum Olabilirlik tahmin edicileri olabilirlik fonksiyonunu en yükseğe çıkaran tahmin ediciler olarak tanımlanır. Anakütlenin dağılımının ne olduğu biliniyorsa bu aşağıdaki matematiksel probleme dönüşür: MLE t.e. ˆθ mle dersek: max L(θ x) = θ f(x i ;θ) ˆθ mle = arg max L(θ x) = θ f(x i ;θ) Bu maksimizasyon probleminin çözümünde kolaylık sağlaması için, ortak olasılık fonksiyonunun e tabanına göre logaritması (ln, doğal log) kullanılabilir: ( n ) max ln L(θ x) = ln f(x i ;θ) = ln(f(x i ;θ)) θ

6 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 11 θ nın MLE t.e.: ˆθ mle = arg max lnl(θ x) θ ya da ˆθ mle = arg max θ ln(f(x i ;θ)) Bu maksimizasyon probleminin çözümü için gerekli ve yeterli koşullar: θ lnl(θ x) = 0, lnl(θ x) < 0 θ2 θ k bilinmeyen parametreden oluşuyorsa logolabilirlik fonksiyonunun bu parametrelere göre birinci türevleri sıfır (gerekli koşul), ikinci türev matrisi (Hessian) negatif belirli olmalı (yeterli koşul). YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 12 Başarı olasılığının p (0 < p < 1) olduğu Bernoulli dağılımından 10 r.d. çekilmiş olsun: X 1,X 2,...,X 10. Bunların gözlemlenen değerlerine x 1,x 2,...,x 10 diyelim. Toplam başarı sayısını y = x 1 + x x 10 ile gösterelim. Olabilirlik fonksiyonu bilinmeyen populasyon parametresi p nin bir fonksiyonudur: L(p x 1,x 2,...,x 10 ) = p y (1 p) n y Bu 10 denemenin 6 sının başarı ile sonuçlandığını varsayalım, yani y = x 1 + x x 10 = 6. Bu durumda olabilirlik fonksiyonu, başka bir deyişle, 10 bağımsız Binom denemesinde 6 başarı gözlemleme olasılığı L(p x 1,x 2,...,x 10 ) = p 6 (1 p) 4 olur. 0.1, 0.2,..., 0.9 aralığında olabilirlik fonksiyonu değerleri şöyledir:

7 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 13 p L(p x) = p 6 (1 p) Olabilirlik fonksiyonunun y/10 = 0.6 değerinde en yüksek olduğuna dikkat edin. Bir sonraki şekilde p için daha sık grid değerleri kullanılarak L(.) fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 14 x L(p): Olabilirlik Fonksiyonu p

8 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 15 ÖRNEK: n bağımsız Bernoulli(p) denemesinde örneklem gerçekleşme değerlerine x = (x 1,x 2,...,x n ) diyelim. Bu örneklem değerlerinden hareketle bilinmeyen parametre p nin MLE t.e. bulun. Olasılık fonksiyonu: Olabilirlik fonksiyonu f(x i ;p) = p x i (1 p) 1 x i, x i = 1,0, i = 1,2,...,n L(p x) = f(x i ;p) = p x i (1 p) 1 x i n denemede toplam başarı sayısına y dersek (y = x 1 + x x n ) olabilirlik fonksiyonu L(p x) = p x i (1 p) 1 x i = p y (1 p) n y, y = x 1 + x x n Olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritmasını alırsak: ln L(p x) = y ln(p) + (n y) ln(1 p) YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 16 Buradan p ye göre 1.türev: 2.türev p ln L(p x) = y p n y 1 p = 0, = p = y n p 2 lnl(p x) = y p 2 Öyleyse p nin MLE tahmin edicisi n y < 0, her p değeri için (1 p) 2 ˆp mle = y n = X

9 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 17 ÖRNEK: x = (x 1,x 2,...,x n ), Poisson dağılımına uyan bir anakütleden çekilmiş n gözlemli rassal örneklem değerlerini göstersin. Bu örneklem değerlerinden hareketle bilinmeyen parametre λ nın MLE t.e. bulun. X Poisson(λ) olduğuna göre olasılık fonksiyonu: f(x i ;λ) = e λ λ x i x i!, x i = 1,2,3,..., i = 1,2,...,n Log-olabilirlik fonksiyonu: [ n ] [ ] e λ λ x i n lnl(λ x) = ln = ln e nλ λ x i x i! x i! [ n ] = nλ + ln(λ) x i ln x i! [ n ] = nλ + nln(λ) x ln x i! YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 18 ÖRNEK (dvm): Poisson(λ) dağılımdan çekilen n gözlemli rassal örneklem değerleri için log-olabilirlik fonksiyonu: [ n ] ln L(λ x) = nλ + nln(λ) x ln x i! λ ya göre 1. türev: 2. türev: Öyleyse λ nın MLE t.e.: λ lnl(λ x) = n + n x = 0, λ lnl(λ x) = n x λ2 λ 2 < 0, ˆλ mle = X = λ = x her λ değeri için

10 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 19 L(λ) Poisson(λ) icin Log olabilirlik fonksiyonu λ YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 20 ÖRNEK: x = (x 1,x 2,...,x n ), ortalaması µ, varyansı σ 2 olan Normal dağılan bir anakütleden çekilmiş rassal örneklem değerleri olsun. Populasyon parametreleri µ ve σ 2 nin MLE tahmin edicilerini bulun. X N(µ,σ 2 ) olduğundan olasılık yoğunluk fonksiyonu: ( f(x i ;µ,σ 2 1 ) = exp 1 ) 2πσ 2 2σ 2 (x i µ) 2, < x i <, i = 1,2,...,n Olabilirlik fonksiyonu: L(µ,σ 2 x) = = f(x i ;µ,σ 2 ) = ( 1 2πσ 2 ( 1 exp 1 ) 2πσ 2 2σ 2 (x i µ) 2 ( 1 ) 2σ 2 (x i µ) 2 ) n n exp = (2πσ 2 ) n/2 exp ( 1 2σ 2 ) (x i µ) 2

11 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 21 ÖRNEK: Log-olabilirlik fonksiyonu: 1. türevler: lnl(µ,σ 2 x) = n 2 ln(2π) n 2 ln(σ2 ) 1 2σ 2 µ lnl(µ,σ2 x) = 1 σ 2 (x i µ) = 0 σ 2 lnl(µ,σ2 x) = n 2σ σ 4 Bu sistemin eşanlı çözümünden elde edilir. ˆµ mle = X, ˆσ 2 mle = 1 n (x i µ) 2 (x i µ) 2 = 0 (X i X) 2 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 22 ÖRNEK: 2. türevler: µ 2 lnl(µ,σ2 x) = n σ 2 µ σ 2 lnl(µ,σ2 x) = 1 σ 4 (σ 2 ) 2 lnl(µ,σ2 x) = σ 2 µ lnl(µ,σ2 x) = 1 σ 4 (x i µ) n 2σ 4 1 σ 6 (x i µ) 2 (x i µ) Hessian matrisini MLE çözümlerinde değerlersek H ˆµmle,ˆσ mle 2 = µ lnl(µ,σ 2 x) 2 2 µ σ lnl(µ,σ 2 x) 2 = σ 2 µ lnl(µ,σ2 x) 2 (σ 2 ) lnl(µ,σ 2 x) 2 n ˆσ 2 mle 0 0 n 2ˆσ 4 mle Bu matris negatif belirli olduğundan 2. derece koşulları da sağlanmış olur.

12 YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 23 MAKSİMUM OLABİlİRLİK TAHMİN YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ: Değişmezlik (Invariance): ˆθ mle, θ nın MLE tahmin edicisi olsun. θ nın γ = g(θ) gibi bir fonksiyonu tanımlanmış olsun. Değişmezlik özelliğine göre γ nın MLE t.e.si ˆγ mle = g(ˆθ mle ) olur. Tutarlılık: MLE tahmin edicisi ˆθ mle tutarlıdır. Asimptotik Normallik: θ nın MLE tahmin edicisi ˆθ mle asimptotik normaldir: ( ) n, n(ˆθmle θ) N 0,σ 2ˆθ burada σ 2 θ = 1 I(θ), I(θ) = E θ [ ] 2 lnl(θ x) θ MLE tahmin edicisi doğru parametre değeri θ çevresinde yaklaşık olarak normal dağılır. Yukarıdaki varyans ifadesindeki I(θ) terimi Fisher information olarak bilinir. Bu değer ne kadar büyükse (ne kadar çok bilgi varsa) varyans o kadar küçük olur.

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Hüseyin Taştan Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, email: tastan@yildiz.edu.tr YTÜ-İktisat İstatistik

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS)

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) YÖNTEMİNİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. BÖLÜM 7. Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü

Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. BÖLÜM 7. Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. BÖLÜM 7 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Detaylı

FİNANSAL RİsK YÖNETİMİNDE DEGER TEORİsİ

FİNANSAL RİsK YÖNETİMİNDE DEGER TEORİsİ FİNANSAL RİsK YÖNETİMİNDE DEGER TEORİsİ EKSTREM Bu çalışmada, ekstrem riskin modellenmesi ve ölçümü için bir metot olarak, ekstrem değer teorisinin finansal risk yönetimindeki rolünü araştırıyoruz. Çünkü

Detaylı

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2 BANKALARDA OPERASYONEL RĠSKĠN ÖLÇÜMÜ: UÇ DEĞER TEORĠSĠ UYGULAMASI C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1 Murat MAZIBAŞ 2 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü, Ankara,

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E)

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MAT 152 Genel Matematik II Final Sorularının Çözümleri: 1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

NONLINEAR CLASSIFIER COMBINATION FOR SIMPLE COMBINATION TYPES. Mehmet Umut Şen, Hakan Erdoğan

NONLINEAR CLASSIFIER COMBINATION FOR SIMPLE COMBINATION TYPES. Mehmet Umut Şen, Hakan Erdoğan BASİT BİRLEŞTİRİCİ TİPLERİ İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN SINIFLANDIRICI BİRLEŞTİRME NONLINEAR CLASSIFIER COMBINATION FOR SIMPLE COMBINATION TYPES Mehmet Umut Şen, Hakan Erdoğan Sabancı Üniversitesi {umutsen,haerdogan}@sabanciuniv.edu

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ

VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİN ETKİ TEPKİ FONKSİYONLARININ GÜVEN ARALIKLARININ GÜVENİRLİLİĞİ Yrd.Doç Dr. Bülent Güloğlu 1 Abstract : In this study, we firstly focus on the construction of confidence interval

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı