MAT 101 Matematik-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAT 101 Matematik-I 0215001"

Transkript

1 2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAT 101 Matematik-I Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: Öğretim üyesi/yardımcısı: Öğr. Gör. Aynur Erdek Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere matematiğin doğası, matematik kültürü ve öğrenciyi geleceğe hazırlayacak temel matematiksel beceriyi ve bilgiyi lisans düzeyinde sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Sayılarkonusunu öğrenmiş olacaktır 2. Fonksiyonlar ve fonksiyon çeşitlerini öğrenmiş olacaktır. 3. Fonksiyonun limiti, sürekliliği ve türev kavramını öğrenmiş olacaktır. 4. Türevin uygulamaları ve eğri çizimi konularını öğrenmiş olacaktır. 5. İntegral kavramı ve integral alma yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. Sayılar (gerçel ve Kompleks Sayılar), Trigonometri, De Moivre Formülü, Fonksiyonlar: Sınırlı Fonksiyonlar, Monoton Fonksiyonlar, Tam Değer Fonksiyonu, Tek ve Çift Fonksiyonlar, Periyodik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Açık,kapalı ve parametrik şekilde verilmiş fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar,. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Fonksiyonların Limiti ve Sürekliliği: Limit Tanımı, Sağdan ve Soldan Limitler, Limitle İlgili Özellikler, Özel Limitler, Fonksiyonların Sürekliliği, Sürekli Fonksiyonlar ile ilgili Teoremler, Türev: Türev Tanımı ve Geometrik Anlamı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Mertebeden Türevler, Parametrik Fonksiyonların birinci ve ikinci mertebeden türevleri, Kapalı fonksiyonların Türevi, Türevin Uygulamaları, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Taylor ve MacLaurin Formülleri, L'Hospital Kuralı, Belirsiz, Şekiller, Fonksiyonların Değişiminin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilmesi: Ekstremum Noktaları, Eğrinin İçbükeyliği ve Dışbükeyliği, Büküm noktaları, Asimptotlar, Eğri Çizimleri (Polinom Fonksiyonları, Rasyonel Fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar ve Parametrik Fonksiyonlar), Diferansiyel Hesap

2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 3 ve Uygulamaları, Belirsiz İntegral : Belirsiz İntegralin Tanımı ve Özellikleri, İntegral Alma Yöntemleri: Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Yöntemi, Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, İrrasyonel Fonksiyonların İntegralleri ve Binom İntegrali. Öğretme materyali Ders kitabı, karatahta, tebeşir, tepegöz, projector. Kaynaklar 1. Yüksek Matematik: Tek Değişkenli Fonksiyonların Analizi, Literatür Yayınları, 1999, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can. 2. Analiz I, Mustafa Balcı Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim, Projelerle ekip çalışması, ev ödevleri ve quiz sınavları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

3 4 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAT 102 Matematik Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: Öğretim üyesi/yardımcısı: Öğr. Gör. Aynur Erdek Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere matematiğin doğası, matematik kültürü ve öğrenciyi geleceğe hazırlayacak temel matematiksel beceriyi ve bilgiyi lisans düzeyinde sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerk 1. Fonksiyonun uygulamaları ve eğri çizimi konularını öğrenmiş olacaktır. 2. İntegral kavramı ve integral alma yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. 3. Diziler ve seri açılımı yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. Belirli İntegral: Tanımı ve Özellikleri, İntegral Hesabın Temel Teoremi Belirli İntegralin Geometrik ve Fiziksel Uygulamaları: Alan Hesabı, Yay zunluğu Hesabı, Dönel Yüzeylerin Alan ve Hacim Hesabı, Kütle Ağırlık Merkezinin Bulunması. Improper İntegraller. Diziler ve Seriler: Dizilerin Tanımı ve Özellikleri, Dizilerin Limitleri. Seriler: Serilerin Yakınsaklığı ve Iraksaklığı, Özel Seriler. Pozitif Terimli Serilerde Yakınsaklık Kriterleri: Karşılaştırma, Oran, Cauchy Kök, Raabe ve İntegral Testleri. Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Seriye Açılımları. Fourier Serileri. Uzay Analitik Geometri Çok Değişkenli Fonksiyonlar:Tanımı, Limiti ve Sürekliliği. Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Tam Diferensiyel, Yöne Göre Türev. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum Problemleri Öğretme materyali Ders kitabı, karatahta, tebeşir, tepegöz, projector.

4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 5 Kaynaklar 1. Yüksek Matematik: Tek Değişkenli Fonksiyonların Analizi, Literatür Yayınları, 1999, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can. 2. Analiz I, Mustafa Balcı Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim, Projelerle ekip çalışması, ev ödevleri ve quiz sınavları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

5 6 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ111 Genel Jeoloji-I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Doç.Dr. Ö. Feyzi GÜRER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Jeolojinin, jeolojik gereçlerin, fosillerin ve jeolojinin ana bölümlerinin tanımlanması, Evrenin, güneş sisteminin ve dünyanın kökeni konusundaki görüşlerin öğrenilmesi, Başlıca kaya çeşitlerinin, mağmatizma, sedimantasyon ve metamorfizmanın öğrenilmesi uyumsuzlukların tanımı ve nedenleri, kıvrım ve fay tiplerinin kavranması Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Yerbilimlerinin başlıca aktivitelerinin tanımlanması 2. Dünyanın içindeki, atmosferdeki ve hidrosferdeki dinamik değişimlerdeki yöneten ısının kökenin tanımlanması 3. Ayrışma ve erozyonu kontrol eden faktörlerin tanımlanması 4. Mineraller ve kayalar arasındaki farklılıklar 5. Kimyasal ve fiziksel özellikleri yardımıyla mineral ve kayaların tanımlanması ve sınıflanması 6. Mağmatik, sedimanter ve metamorfik kayaların oluşumlarının tanımlanması ve bunların kaya döngüsündeki ilişkileri 7. Mağmatik, sedimanter ve metamorfik kayaların doku ve bileşimleri yoluyla sınıflaması 8. Mağmatik kayalarda soğuma hızı ve kristal boyutu arasındaki ilişkilerin tanımlanması 9. Volkanik veya plütonik kayaların doku temelinde birbirinden ayrılarak sınıflanması İçerik Jeolojinin tanımı, konusu ve tarihçesi, Güneş sistemi, Yeryuvarının genel özellikleri, Levha tektoniği, Kristal sistemleri ve mineraller, Mağmatizma ve mağmatik kayalar, volkanizma,

6 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 7 mağmatik petroloji, sedimenter ortamlar ve sedimenter kayalar, metamorfizma ve metamorfik kayalar, kıvrım ve kıvrım çeşitleri. Öğretme materyali Power point sunumları Kaynaklar Genel Jeoloji, Prof. Dr. İhsan KETİN, 1977, İTÜ matbaası, 597s., İstanbul. Earth: An Introduction to Physical Geology by Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens Kenneth G. Pinzke Introduction to Physical Geology, Graham R. Thompson & Jonathan Turk, s. Brooks Cole Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

7 8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JFZ 105 Genel Jeofizik Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd.Doç.Dr.Fadime SERTÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere Jeofizik ve joloji nedir?, Yerin yapısı, Uygulamalı Jeofizik gibi temel kavramlarla ilgili bilgi sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdaki konuları kavramış olacaktır: İçerik 1. Jeofiziğin Uğraşı alanları 2. Dünyanın yapısı ve katmanları 3. Levha tektoniği ve depremler 4. Uygulamalı Jeofizik Jeofizik nedir? Jeofiziğin ilgi alanları( madencilik çevre zemin, petrol, su, jeotermal vs) Levha tektoniği ve depremler, yeriçinde ısı değişimleri, Yerin Gravite alanı, Yerin Manyetik alanı,yeriçinde hız,yoğunluk,gravite gibi parametrelerin değişimi. Öğretme materyali CD(ders konularını ve şekilleri içerir) Kaynaklar İlkısık, O.M Jeofiziğe Giriş İstanbul Universitesi baskısı. Kenar, Ö.Gravite Magnetik Prospeksiyon. Kocaeli Universitesi baskısı. Bott,M.The Interior Of The Earth.

8 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 9 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izleyici takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

9 10 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kim103 Genel Kimya Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 4 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 6 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Selahaddin GÜNER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Kimyasal formulleri okuyup yazabilme, kimyasal kavramları ifade edebilme, kimyasal hesaplamaları anlama ve yapabilme, Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavrayıp ifade edebilecek, yazabilecek ve hesaplayabilecek durumda olacaktır: İçerik Madde, atom, element, bileşik mol, tepkime, çözelti, atomun elektronik yapısı, kimyasal bağlar,gaz, sıvı, katı, Asit-baz, denge, termokimya. Madde, Birimler ve sayılar, Atom ve yapısı, Element ve Mol kavramı, Kimyasal reaksiyonlar, Çözeltiler ve Sulu çözelti reaksiyonları, Periyodik tablo,gazlar, Sıvılar, Katılar,Termokimya, Asitler ve bazlar Öğretme materyali Genel Kimya kitapları İzlence ve seçilmiş yazılar Kaynaklar Petrucci-Harwood-Herring, General Chemistry principles and modern application (Prentice Hall) Mortimer, Chemistry A Conceptual Approach (D.Van Nostrand Company)

10 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 11 Gillespie-Humphreys-Baird-Robinson, Chemistry(Allyn and Bacon) Masterton-Hurley,Chemisty Principles and Reactions (Sunders Golden ) Fine and Beall, Chemistry for Engineers and Scientists (Sunders Golden ) Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

11 12 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ IÇA 102 İngilizce Çeviri ve Anlama I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: İngilizce Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce kitap ve yayınları okuyabilecek ve İngilizce yazılı metinleri Türkçeye çevirebilecek derecede dil yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. İngilizce yazma ve okuma yeteneklerini geliştirip uygulayabilmek 2. Gramerlerini geliştirmiş olmak 3. Çeviri yapabilme derecesinde yeteneklerini geliştirmiş olmak Ders Jeoloji Mühendisliğinin farklı pek çok uygulama alanını kapsayacak konularda İngilizceden Türkçeye çeviri yapmaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır Öğretme materyali Genel Jeoloji ders kitabı Bilimsel dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: James S. Monroe & Reed Wicander (1995), Physical Geology, West Publishing Company Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi

12 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 13 Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

13 14 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ111 Genel Jeoloji II Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 2 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Doç.Dr. Ö. Feyzi GÜRER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Dünyanın yaşı, jeolojik zamanlar ve jeolojik zamanlar boyunca dünyanın ve canlıların evriminin öğretilmesi, deprem kavramı ve depremlerle levha hareketlerinin ilişkilerinin kavranması. Dünyanın tektonik özellikleri ve bunların kinematik anlamlarının bilinmesi. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Kesin yaş, nispi yaş kavramlarını ve ikisi arasındaki farkları bilecek 2. Farklı formasyonların yaşlarını tanımlarken: 3. Faunal topluluk, uniformitaryanizm, başlangıçta yataylılık, kesen-kesilen ilişkisi, korelasyon ve süperpozisyon kurallarını göz önünde bulundurmayı öğrenecek 4. 3.Fosil ve kaya verilerini kullanarak kaya istiflerinin korelasyonu 5. Zaman kavramında kesiklik ve uyumsuzluk yorumu ve tanınması 6. Kaya birimlerindeki ve yapılardaki tarihçenin yorumu 7. Dünya tarihindeki büyük olaylar örneğin: 8. Jeolojik zamanın başlangıcı, en eski kayaların oluşumu, ilk yaşam, omurgasızların egemenliği, ilk kara bitkileri, balıkların egemenliği, kömür ormanlarının oluşumu, sürüngenlerin egemenliği, amfibianların egemenliği,memelilerin egemenliği, çiçekli bitkilerin ortaya çıkışı ve insanın evrimi. 9. Kaya istiflerinin tarihçesini yorumlayabilmek için jeolojik zaman ölçeğini kullanabilme. 10. Faylar, fay tiplerini, fay gruplarını tanımlanması, örnekler ve kinematikler. 11. Folisayon ve lineasyon tplerinin tanımlayabilmek, örnekler ve kinematikler. 12. Farklı tektonik konumlardaki ve orojenik kuşaklardaki başlıca yapısal özellikleri tanıyabilecektir.

14 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 15 İçerik Jeolojik zaman kavramı, ölçek ve birimler, Transgresyon ve regresyon olayları, Jeolojik zaman boyunca Dünya nın ve canlıların evrimi, Dünya nın önemli deprem bölgeleri, faylar ve fay çeşitleri. Öğretme materyali Genel Jeoloji, Prof. Dr. İhsan KETİN, 1977, İTÜ matbaası, 597s., İstanbul. Power point sunumları Kaynaklar Earth: An Introduction to Physical Geology by Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens Kenneth G. Pinzke Introduction to Physical Geology, Graham R. Thompson & Jonathan Turk, s. Brooks Cole Physical Geology: Earth Revealed, David McGeary & Charles Plummer, WmC Brown Publ., Physical Geology, Charles Plummer & David McGeary, WmC Brown Publ., Fifth Edition, 1991 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

15 16 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 122 Kristallografi Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Nezihi Köprübaşı Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin jeolojik materyallerin yapı ve özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Jeolojik materyallerin temel özellikleri ve sınıflamaları 2. Kristalen yapılar ve özelliklerinin anlaşılması 3. Ana jeokojik materyallerin tanımlanması 4. Jeolojik materyallerin kimyasal ve optik özellikleri Ders kristalen materyallerin özelliklerini anlamaya yönelik ana prensiplere yöneliktir. Bu temelde önemli minerallerin kristal yapıları tanımlanmakta ve bu kristal yapılarla ilişkili kimyasal ve fiziksel özellikler sunulmaktadır. Önemli deneysel ve analitik teknikler tanıtılmaktadır. Öğretme materyali Kristallografi ders kitabı Kaynaklar Temel ders kitabı: Flint, E (2003), Kristallografinin Esasları, West Publishing Company

16 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 17 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

17 18 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ IÇA 202 İngilizce Çeviri ve Anlama II Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: İngilizce Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce kitap ve yayınları okuyabilecek ve İngilizce yazılı metinleri Türkçeye çevirebilecek derecede dil yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. İngilizce yazma ve okuma yeteneklerini geliştirip uygulayabilmek 2. Gramerlerini geliştirmiş olmak 3. Çeviri yapabilme derecesinde yeteneklerini geliştirmiş olmak Ders Jeoloji Mühendisliğinin farklı pek çok uygulama alanını kapsayacak konularda İngilizceden Türkçeye çeviri yapmaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır Öğretme materyali Genel Jeoloji ders kitabı Bilimsel dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: James S. Monroe & Reed Wicander (1995), Physical Geology, West Publishing Company Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi

18 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 19 Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

19 20 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ203 Bilgisayar Programlama Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı ögrencileri güncel Microsoft ofis programları, işletim sistemi ve bilgisayar donanımları hakkında bilgilendirmek ve bu programları güvenle kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Windows XP işletim sistemini kullanmayı 2. Word, Excel, Powerpoint ve çizim programlarını sorunsuz kullanabilmeyi 3. Yaygın grafikleri oluşturmayı, verileri düzenlemeyi, problemleri formüle etmeyi ve çözmeyi ve sunular hazırlamayı. Bilgisayara giriş: temel kavramlar, bilgisayar yazılımları ve donanımları; Windows XP: dosya ve klasör yaratma, bulma, düzenleme, programları yönetmek, masa üstü düzenlemeleri; Word: belge üzerinde işlem yapma, dosya menüsü, ekran görünümü, belgeleri kaydetme, kopyalama, taşıma, karekter biçimlendirme, format menüsü, tablo kullanımı, formül veya denklem yazımı; Excel: çalışma kitabı oluşturma, açma/kapama, kaydetme, hücre işlemleri, formatı, formüller, fonksiyonlar, hücrelere formül girme, grafiklerin oluşturulması, formatı; Power Point: dosya, kayıt, görünüm, ve format menüleri, sunum hazırlama; çizim programı gibi konularını içermektedir. Öğretme materyali İnternet kaynakları Powerpoint sunumları Ödevler

20 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 21 Kaynaklar Temel ders kitabı: Diğer kaynaklar: Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Bireysel problem çözme yeteği kazandırma Grup çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

21 22 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ201 Mukavemet Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3 - Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Oysu Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere gerilme ve kuvvetlerin etkisinde oluşan deformasyonun mantığını sunmaktır. Mekanik sistemlerin tasarımının esas amacı olan mukavim olma kavramıyla ilgili detaylı bilgi edinmelerini sağlamaktır. Statik sistemlerin davranışı gözlemleneceği için temel statik bilgileri ayrıca yenilenir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Mukavemet, gerilme, birim uzama kavramları 2. Verilen yükleme koşullarında mekanik sistemin yeterli dayanımı gösterip gösteremeyeceği veya ne kadar yüke dayanabileceği 3. Farklı yükleme koşulları için mekanik sistemin boyutlandırılması Kuvvet, moment, denge, gerilme, birim uzama, mukavemet kavramları. Normal ve kayma gerilmesi, güvenlik katsayıları, Serbest cisim diyagramları ile sistemlerin idealleştirlmesi. Gerilme-akma diyagramı. Sıcaklık etkisinde uzama. Burulma. Kafes sistemlerde gerilmeler. Mohr diyagramları. Öğretme materyali Ders notları Ek problem setleri Kaynaklar

22 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 23 Cisimlerin mukavemeti; Paşa YAYLA, Birsen yayınevi. Mechanics of Materials, Beer & Johnson, McGraw Hill Öğretme metotları Sınıfta verilen teorik bilgiler Teorik bilgilerin uygulamaları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

23 24 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 211 Yapısal Jeoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk ÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı yerkabuğunun yapısal özelliklerini, oluşumunu ve kinematik anlamını öğretmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik Yerbilimleri alanında yapısal jeolojinin önemi Kayaç deformasyonunu etkileyen parametreler Jeoloji ve Yapısal haritalar ve enine kesitlerin hazırlanması Kıvrımlar ve kıvrım çeşitlerinin tanınması Faylar ve fay türlerinin tanınması veya anlaşılması Çatlakların tanınması ve yorumlanması Foliasyon ve Lineasyon yapılarının tanınması ve çeşitleri Kayaçların deformasyonu ve gerilme-deformasyon ilişkileri. Çatlak yapılarının tanımlanması ve yorumlanması.yırtılma zonları. Faylar, fayların sınıflandırılması. Doğrultu atımlı faylar ve dogrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi, dogrultu atımlı fayların oluşturduğu jeomorfoloji. Dogrultu atım sistemi içinde çökme-yükselme mekanizmaları. Dogrultu atım sistemi içinde çek ayır havzaların evrimi. Kıvrımlar, kıvrımların sınıflandırılması ve yorumlanması. Klivaj, klivajların sınıflandırılması ve yorumlanması. Lineasyon ve sınıflandırılması. Depremler. Öğretme materyali Power point sunumları Dergi ve kitaplardan derlenen materyaller

24 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 25 Kaynaklar Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları, Prof. Dr. M. Erkan KARAMAN 2006, ISBN X. Power point presentations Diğer kaynaklar: Skinner B.J. and Porter Stephan (1992) The Dynamic Earth an introduction to physical geology. Second Edition 570pp. Mattauer M. (1973) Les deformations des materiaux de l ecorce terrestre. 493pp. ISBN Ketin İ. ve Canıtez N. (1972) Yapısal Jeoloji. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı:869, 512 sayfa Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

25 26 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Program/Bölüm: JLJ 213 Stratigrafi Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Stratigrafik çalışmalar, öncelikle sedimanter kayaçlarla ilgilidir. Ancak onları çevreleyen mağmatik kayaçlar ve yüzey mağmatik kayaçlar veya sedimanter kayaçlardan oluşan metamorfik kayaçlarla da ilgilenir. Stratigrafik disiplin, kayaç istiflerinin tanımlanması ve onların zaman cetveli ile ilgilenir. Tarihsel jeoloji için temel oluşturur. Onun prensip ve metodları jeolojik çalışmalarda kullanılır. Öğrenme sonuçları: 1. Öğrenciler süperpozisyon yasasını öğrenecektir. 2. Öğrenciler sedimanter kayaçların dizilimini öğrenecektir. 3. Öğrenciler trasgresif ve regresif istiflerin dizilimini öğrenecektir. 4. Öğrenciler sedimanter kayaçların jeolojik simgelerini öğrenecektir. 5. Öğrenciler jeolojik simgeleri kullanarak enine kesit yapacaklar. İçerik: Stratigrafiye Giriş, Tabakalanma, Korelasyonun Tanımı ve Çeşitleri, jeokronoloji, manyetostratigrafi, Sismik Stratigrafi, Kaya Stratigrafi Birimleri, Zaman Stratigrafi Birimleri, Jeokronolojik Birimler, Biyostratigrafik Birimler, Jeoloji Enine Kesitleri, Genelleştirilmiş Stratigrafik Sütun Kesitleri, Ölçülü Stratigrafik Kesitler, Faylı Yapılarda Yapı Haritaları, Kıvrımlı Yapılarda Yapı Haritaları, Transgresif ve Regresif İstiflerin Tanınması, Yapısal Evrimin Yorumlanması, Tektonik Sübsidans, Fasiyes ve Çökelme Ortamları. Öğretme materyali İlgili kitaplar, seçilmiş makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: 1- Baykal, F., Stratigrafi Prensipleri. Kutulmuş Matbaası. İstanbul

26 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Toker, V,1985. Stratigrafi İlkeleri Ankara Üniv. Fen Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Ders Notu. Ankara Diğer kaynaklar: 1- Gökçen, S.L..1982: Stratigrafi İlkeleri. Çukurova Üniv. Müh.-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Böl. Ders Notu. Balcalı, Adana 2- Kaya,O Uygulamalı Stratigrafi. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No: 72. Ankara. Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

27 28 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 215 Paleontoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Jeolojik geçmişteki yaşamın bilimsel çalışmaları, kayaçlar içinde korunmuş bitki ve hayvan fosillerinin araştırılmasını kapsar. Eski fosil formların biyolojik özellikleri ile ilgili tüm görüşler onların şekil ve kavkı yapısı, birbirleri ve günümüz örnekleri ile taksonomik ilişkileri ve coğrafik dağılımları ile ilgilenir. Paleontoloji, yerküre tarihinin oluşturulmasında anahtar role sahiptir. Öğrenme sonuçları: İçerik: 1. Bitki ve hayvan fosillerinin taksonomik ilişkileri 2. Fosilleşme ortamları ve fosilleşme şartları 3. Karakteristik fosiller ve önemleri Paleontoloji nin Tanımı, Fosillerin Jeoloji deki Önemi, Fosilleşme Şartları, Fosilleşme Ortamları, Taksonomi, Biyostratigrafik Korelasyon İlkeleri, Fosillerin Sınıflandırılması, Metazoa (Omurgasızlar), Filum: Arthropoda, Filum: Echinodermata, Filum: Brachiopoda, Klas: Graptolithina, Filum: Mollusca, Klas: Pelecypoda, Filum: Mollusca, Klas: Gastropoda, Filum: Mollusca, Klas: Cephalopoda Filum: Spongia Filum: Coelenterata Filum: Protozoa ların Genel Özellikleri, Klas: Radiolaria Ordo: Foraminifera, Superfamilya: Fusulinoidea, Süperfamilya: Orbitoidacea, Bitki Fosilleri (Algler, Spor ve Pollenler, Nannoplanktonlar, Diatomeler, Dinoflagellatlar) Öğretme materyali İlgili kitaplar,tepegöz, el örnekleri, polarizan mikroskop, ince kesit örnekleri. Kaynaklar Temel ders kitabı:

28 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Dizer, A., Paleontoloji (Omurgasız).İstanbul Üniversitesi Yayınları No: İstanbul Diğer kaynaklar: 1- Örçen, S., Paleontoloji Ders Notları. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. İzmit 2- Baykal, F., Paleontoloji (Omurgasız fosiller). İstanbul Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 872. İstanbul. Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim, laboratuvar çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

29 30 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 221 Mineraloji Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Assis.Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere doğada bulunan minerallerin tanıtımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kayaç ve cevher oluşturan çeşitli mineral grupları ile ilgili tamal bilgiler isunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Mineral kavramı ve çeşitleri 2. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 3. Kayaç ve cevher oluşturabilen mineraller hakkında genel bilgiler İçerik Mineral ve mineral oluşum: Magmatik, metamorfik ve süperjen. Minerallerin fiziksel özellikleri, minerallerin mekanik özellikleri. Kristal enerjisine etki ile oluşan özellikleri: Renk, floresans, fosforesans, cila, piezoelektirik, piroelektirik, magnetiklik. Mineral sınıflaması: Unsurlar, sülfitler, halojenler, oksit ve hidroksitler, karbonatlar, nitratlar, wolframatlar, fosfatlar, sülfatlar, boratlar, silikatlkar Öğretme materyali Ders kitapları Laboratuvar çalışmaları

30 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 31 Kaynaklar Kumbasar, I.,Aykol, A., (1993). Mineraloji, Istanbul Teknik Universitesi Kütüphanesi, S:1519, Istanbul. Deer, W.A., Howie, R.A. and Zusman, J., Rock-Forming Minerals. Vol. I-V. Longmans, Berry, l.g. and Mason, B. Mineralogy, Freeman, Winchell, A.N. and Winchell, H. Elements of Optical Mineralogy. Wiley, Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, Laboratuvar çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

31 32 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ202 İstatik ve Olasılık Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere istatik ölçü birimlerinin temelini ve örnekleme ve istatiksel analiz metodlarını ögretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Verilerin merkezi eğiliminin ve dispersiyonunun ölçülmesi 2. Örnekleme dağılımlarının tanımlanması ve açıklanması 3. Örnekler üzerinde istatiksel testlerin uygulanması ve regresyon analizi Temel istatistik kavramlarına giriş, frekans dağılımları ve grafiksel sunumları, merkezi eğilim (mod, medyan, aritmetik, harmonik ve geometrik ortalama türleri) ve dağılma ölçüleri ( varyans, standart sapma, ortalama sapma), olasılık teorisi, süreksiz olasılık dağılımları (binom, poisson ve hipergeometrik), sürekli olasılık dağılımları ( normal, logaritmik), örnekleme metodları, hipotez testleri ( z, t ögrenci testi), Ki-kare testi, varyans analizi ve regresyon ve korelasyon konularını içermektedir. Öğretme materyali Ders kitabı Powerpoint sunumları Kaynaklar Temel ders kitabı: Köksal, B.A., (2002) İstatistik Analiz metodları, Çağlayan Kitabevi, 6. Baskı.

32 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 33 Diğer kaynaklar: Lind,D.A., ve Mason, R.D., (1997) Basics statistics for business and economics, Mc.GrawHill, Second Edition. Koch, S.G., and Link, R. F.,(1971) Statistical analysis of geological data, Dover publications Inc., New York. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

33 34 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 204 ÖLÇME BİLGİSİ Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Haluk Konak Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere ölçme kavramı, ölçme uygulamaları, harita çizimi ve harita kullanımı gibi temel kavramlarla ilgili arka plan bilgisi sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Plankote yapma 2. Harita kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi Jeodezinin konusu, amacı ve kapsamı; konum belirleme kavramı ve sayısal uygulamalar; ayrıntı noktalarının ölçülmesi; harita yapımı; alan hesaplamaları. Öğretme materyali Ders kitabı: 8 EUR İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Songu C.(1975). Ölçme Bilgisi, Cilt II. Ankara Songu C. (2000). Ölçme Bilgisi, Cilt I. Ankara.. Tüdeş T. (2000).Ölçme Bilgisi, KTU. Trabzon. Önal M.(2000). Ölçme Bilgisi. Ankara

34 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 35 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Projelerle ekip çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

35 36 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ206 TEKNİK ÇİZİM Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Assist.Prof.Dr.Sonay Ayyıldız Assist.Prof.Dr. Mehtap Özbayraktar Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere üç boyutlu görebilme, düşünebilme ve çizebilme yeteneği kazandırmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdakileri kavramış olacaktır: 1. ölçek kavramı 2. Tek ve çok görünüşlü nesnelerin teknik resimlerini çizebilme 3. Kroki hazırlama 4. Jeolojik kesitleri çizebilme İçerik Tanımlar, teknik resimde kullanılan araç ve gereçler, Teknik resim standartları, Temel geometrik çizimler, Düzlemsel parçaların teknik resimleri, Ölçek, Ölçekli çizimler, Standart paralel perspektifler, İzdüşüm, İzdüşüm türleri ve uygulamaları, Ölçülendirme teknikleri ve uygulamaları, Tek ve çok görünüşlü parçaların teknik resimlerinin çizimi, Kroki çalışmaları, Jeolojik kesitler. Öğretme materyali Ders kitabı: 6 YTL

36 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 37 Kaynaklar Temel ders kitabı: Prof. Dr. Resmi Yıldız, Öğr. Gör. Kadri Keleş (2002), Uygulamalı Teknik Resim Ders Notları, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak, Kocaeli Mezunlar Derneği. Diğer kaynaklar: Reutter, F. (1972), Darstellende Geometrie, G. Braun Karlsruhe. Strubecker, K. (1967), Vorlesungen Über Darstellende Geometrie, Vardenhoeck & Rubrecht, Göttingen. Yaşar, M.(1973), Tasarı Geometri,5. Baskı, Aspaz Matbaacılık, İstanbul. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60)

37 38 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 212 Tektonik Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk ÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı yerin iç yapısını, yerin jeotektonik-jeodinamik süreçlerle ilgisini ve Plaka tektoniğinin esaslarını öğretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Yerin içi ve onun katmanlı yapısı 2. Konveksiyon teorisi ve plaka haraketleri 3. Yakınlaşan, uzaklaşan ve transform faylı sınırlara örnekler verme 4. Kayaç deformasyonunu etkileyen parametreler 5. Gerilme-Deformasyon kavramları ve diagramları 6. Dünyada volkanların ve depremlerin dağılımı ve tanımlanması 7. P, S ve L dalgalarının özelliklerinin kıyaslanması 8. Tektonik ve jeolojik haritalarda tektonik yapıların gösterilmesi, yorumlanması ve enine kesitler hazırlanması Yeryuvarının iç yapısı ve yerkabuğu. Plaka tektoniği ve yerin dış yapısı. Levha tektoniğinin evrimi. Levha sınırları ve jeolojik özellikleri. Uzaklaşan levha sınırları, yakınlaşan levha sınırları, transform faylı levha sınırları. Levha tektoniği ve depremler. Levha tektoniği ve volkanlar. Levha tektoniği ve orojenik kuşaklar. Bindirme zonu tektoniği. Bindirme fayları, bindirme geometrisi. Türkiyenin tektonik evriminin özeti. Küçük ölçekli yapıların kullanılması ile büyük ölçekli yapıların yorumlanması. Öğretme materyali Power point sunumları Dergi ve kitaplardan derlenen materyaller

38 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 39 Kaynaklar Power point presentations Diğer kaynaklar: Karaman E. (2006) Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları. ISBN X. Eren Y. (1997) Tektonik 2 Ders notları. 137p. Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Jeol. Müh. Böl. Skinner B.J. and Porter Stephan (1992) The Dynamic Earth an introduction to physical geology. Second Edition 570pp. Mattauer M. (1973) Les deformations des materiaux de l ecorce terrestre. 493pp. ISBN Ketin İ. ve Canıtez N. (1972) Yapısal Jeoloji. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı:869, 512 sayfa Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

39 40 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 214 Sedimantoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Sedimanter disiplin; sedimanter kayaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile, oluşum işlemleri, taşınma, depolanma ve kayaç haline gelmesi ile ilgilenir. Sedimantolojik araştırmaların amacı; çökellerin bileşen, doku, yapı ve fosil içeriğinin çalışılması ile eski ortam şartlarının incelenmesidir. Öğrenme sonuçları: 1. Sedimanter kayaç işlemlerini anlamak ve kayaç döngüsünde yerleştirmek 2. Sedimanter kayaçların tanımlanabilmesi ve dokusal özelliklerinin ortaya konması 3. Sedimanter kayaçların kimyasal ve mineralojik özeliklerinin tanımlanabilmesi 4. Genel sedimanter kayaçların doku ve bileşimlerine göre sınıflandırılabilmesi 5. Sedimanter özellik ve yapıların tanınması, adlanması ve yorumlanabilmesi İçerik: Jeolojik Döngü, Ayrışma, Taşınma ve Diyajenez işlemleri, Mekanik ayrışma, Kimyasal ayrışma, İklim çeşitleri ve genel özellikleri, Su altında oluşan ayrışma ve işlemleri ve oluşan çökeller. Kırıntılı ve kırıntılı olmayan (kimyasal ve biyojenik) çökellerin taşınma ve depolanması, Sedimanter Ortam ve Sedimanter Fasiyeslerin Analizleri, Karasal-Geçiş-Denizel ortamlar, Sedimenter Havzalar, Sedimanter Kayaçların sınıflandırılması, Sedimanter Yapılar ve Sedimentasyonun Fiziksel Temelleri, Öğretme materyali İlgili kitaplar, tepegöz, polarizan mikroskop, el örnekleri, ince kesit örnekleri, kumpas, elek takımı. Kaynaklar: Temel ders kitabı:

40 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Üşenmez, Ş., Sedimantoloji ve Sedimanter kayaçlar. Gazi Üniversitesi Yayınları No.57. Ankara. 2- Önalan, M., Çökelbilimi. İstanbul Üniversitesi Matbaası. İstanbul Diğer kaynaklar: 1- Greensmith, J.T., Petrology of the Sedimentary Rocks. Great Britain 2- Kaya, O., Sedimantoloji. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın No: 87. Ankara Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim, arazi gezileri, laboratuvar çalışmaları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

41 42 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 222 Magmatik Petroloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin dünyanın dinamik yapısını ve magmatik olayları anlamasını sağlamaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış durumda olmalıdır: İçerik 1- magmatik petrolojinin temel kavramlarını. 2- Petrolojik yönü itibarıyla Dünyanın yapısını. 3- Magmatik sistemlerle ilgili genel bilgileri. 4- Magmatik ürünlerin sınıflanmasına ilişkin bilgileri. Bu ders gerek plütonik ve gerekse volkanik olmak üzere magmatik kayaları konu edinmekte ve yerküresinin manto, kabuk kesimlerinde ve yüzeyinde süregelen fizikokimyasal sistemleri içermektedir. Dersin amaçlarından biri kabuk ve litosferin petrolojik evrimini plaka dinamiği kavramı içerisinde anlamaya çalışmaktır. Ders kapsamında magmatik olayların deneysel, petrografik, jeokimyasal ve saha özellikleriyle tanımlanması ve anlaşılması içerilmektedir. Öğrencilere magmatik materyallerin mikroskop altında tanımlanması ve alınan bilgilerden magmatik petrolojinin mikroskobik ve jeokimyasal yönleriyle teorik kavramların yorumlanması yeteneklerini kazandırmaktadır. Öğretme materyali Magmatik Petroloji ders notları

42 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 43 Kaynaklar John D. Winter (2001), Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall Publ. Charles J. Hughes (1986) Igneous Petrology. Elsevier Sciences Publ. W. S. MacKenzie C. H. Donaldson C. Guilford (1982) Atlas of Rocks and Their Textures. John Wiley & Sons Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

43 44 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JFZ216 UYGULAMALI JEOFİZİK Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd.Doç.Dr.Bülent ORUÇ Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı Uygulamalı Jeofizik yöntemleri ile ilgili donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1- Gravite, Manyetik, Sismik DC Rezistivite, Elektromanyetik ve Kuyu Logları yöntemlerinin fizik ilkeleri. 2- Etüd planlama ve veri toplama. 3- Verilerin işlenmesi, gözlemsel ve sayısal yorumlama. Uygulamalı jeofizik yöntemlerinin konusu, temel fiziksel kavramlar ve yorumlama Öğretme materyali İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: Telford W.M., Geldart L.P. and Sheriff R.E. (1990).Applied Geophysics, (Second Edition), Cambridge University Press. Diğer kaynaklar Sharma P.V. (1976). Geophysical Methods in Geology, Elseiver Scientific Publishing Company, Amsterdam/Oxford/Newyork.

44 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 45 Parasnis D.S. (1986). Principles of Applied Geophysics (Fourth Edition), London/Newyork, Chapman and Hall. Ergin, K. (1981). Uygulamalı Jeofizik (Dördüncü Baskı), İTÜ Yayınları. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Projelerle ekip çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

45 46 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 321 Metamorfizma Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Selçuk Tokel Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç Metamorfizmanın kavram, tanım, tiplerini anlamak ve plaka dinamiği ile ilgilerini irdelemek. Öğrenme sonuçları Öğrenciler, metamorfizmanın kavram ve prensiplerini anlayacak, el örnekleri ve ince kesit mikroskop çalışmalarıyla metamorfizmanın tip ve fasiyeslerini tanımlayacak, metamorfik süreçleri yorumlayıp global tektonik ilgilerini irdeleyebilecektir. İçerik Prensipler. Metamorfizma tipleri. Metamorfik zon ve fasiyes kavramı, metamorfik kayaç toplulukları jenezleri, global tektonikle ilgileri. Öğretme materyali -Tokel, S.,2005, Metamorfizma Ders Notları. -El örnekleri kayaç koleksiyonu. -İnce kesit kayaç koleksiyonu. Kaynaklar -Ernst, G., 1969, Earth Material, P. Hall Inc. -Turner, F., 1968, Metamorphic Petrology, Mc. Graw-Hill. -Winkler, H.G.F., 1976, Petrogenesis of metamorphic Rocks, Springer-Werlag. -Diğer seçilmiş kaynaklar Öğretme metotları Ders. Kayaç örnek ve ince kesit mikroskop çalışmaları. Saha gezileri.

46 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 47 Değerlendirme metotları Yazılı sınavlar (vize %40, final %60)

47 48 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 331 Maden Yatakları Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Selçuk Tokel Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç Ana tip maden yataklarının mineralojisi, yapısı ve genetik sınıflamasını anlamak ve bunların kullanım potansiyelini anlamak. Öğrenme sonuçları Bu dersin sonunda öğrenciler a) maden yatakları kavramı, geometrisi, dokusu, tenör ve rezerv tanımlamalarını anlayacak b) jeolojik, jeofizik, mineralojik verileri kullanarak cevher birikiminin ortaya çıkartılmasını açıklayacak duruma gelecektir. İçerik Maden yataklarına ait genel bilgiler; yatak geometrisi, doku ve yapı; jeolojik jenezlerine göre sınıflama ve ana maden yatakları tiplerine ait örnekler (magmatik, hidrotermal, ayrışma, skarn vd.); bu yatakların dağılımları, mineralojileri, tenör ve rezervleri, arama teknikleri. Öğretme materyali -Tokel, S.,2005, Maden Yatakları Ders Notları. -El örnekleri kayaç koleksiyonu ve parlatılmış kesitler. Kaynaklar -Edward, R. And Atkinson, K., 1986, Ore Deposit Geology, Chapman and Hall. -Evans, A.M., 1993, Ore Geology and Industrial Minerals, Blackwell Science. -Guilbert, J.M. and Park, C.F.Jr., 1986, Geology of Ore Deposit, Chapman and Hall. -Diğer seçilmiş kaynaklar

48 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 49 Öğretme metotları Ders. El örneklerinde ve parlatılmış kesitlerde pratik çalışmalar. Değerlendirme metotları Yazılı sınavlar (vize %40, final %60). El örnekleri ± parlatılmış kesitlerde pratik çalışmaların yazılı değerlendirilmesi.

49 50 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ341 Kaya Mekaniği Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere herhangi bir teknik girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında kaya ortamının davranışını öğretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1- Taş ve kaya ortamının mekanik özelliklerini. 2- Bu özelliklerin hangi deneylerle ve nasıl belirlenebileceğini. 3- Teknik bir girişimde kaya ortamının ortaya koyacağı davranış türlerini. Tanımı, uygulama alanları, çalışma ilkeleri, kayalarda gerilme durumları ve dağılımı, gerilme ve gerilme analizi, deformasyon ve türleri, gerilme- deformasyon ilişkileri ve kayanın mekanik davranış türleri, gerilme dağılımları, farklı gerilme koşulları ve Morh diyagramları, kaya ve taşların davranışlarına etki eden parametreler, kaya mekaniğinde güvenlik kavramı, laboratuar deneyleri ve yapılma koşulları, arazi deneyleri ve yapılma koşulları, kaya şev stabilitesi, yapıların projelendirilmesinde kaya sınıflamaları, Öğretme materyali Ders kitapları İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler

50 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 51 Kaynaklar Temel ders kitabı: Yüzer, E., Vardar, M. (1986), Kaya Mekaniği, İTÜ Vakfı yayın no:11, İstanbul. Diğer kaynaklar: Goodman, R. E. (2003). Kaya Mekaniğine Giriş, Çeviri: Kamil Kayabalı, Gazi Yayınevi, Ankara. Yüzer, E., Zanbak, C. (1974),Jeolojide Deneysel Kaya Mekaniği, İTÜ Kütüphanesi sayı:998, İstanbul. Hoek, E. AND Bray, J. W. (1977) Kaya Şev Stabilitesi, (Rock Slope Engineering,- Çeviri-), TMMOB Maden Müh. Odası Yayını, Ankara. Harrison, J. P. Hudson, J. (2000) Engineering Rock Mechanics: Part 2, Pargemon. Push, R. (1995) Rock Mechanics on a Geological Base, Elsevier. Duncan, C. W. (1992) Foundations on Rock, E and FN Spon. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Laboratuar deneyleri ve örnek uygulamalar Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

51 52 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ343 Hidrojeoloji Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Şeçmeli Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Yard.Doç. Dr.. Suzan Pasvanoğlu Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amaçı ögrencileri yeraltı suyunun oluşumunu, akifer türlerini, akifer oluşturan formasyonların fiziksel özelliklerini, yeraltı suyu kaynakların araştırılmasını ve yönetilmesini ve son olarak kuyu hidroloğinin ve su kimyasının temel esaslarını ögretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. akifer türleri ve akifer oluşturan jeolojik birinlerin fiziksel özelliklerinin hesaplanması 2. yeraltı suyu kaynaklarının araştırılması ve yönetimi 3. pompaj testi verilerinin analizi 4. yeraltı suyu tablası haritalarının oluşturulması ve yorumlanması 5. Su kimyası parametreleri, kimyasal analizlerin yorumlanması ve grafiklenmesi Hidrolojik döngü elemanları, akiferlerin fıziksel özellikleri, akifer türleri, yeraltısuyu akım prensipleri, kuyu hidroloğine giriş, su kimyası, kalitesi ve yeraltısuyu kirliliği, yeraltısuyu modellerine giriş gibi konular ele alınmıştır. Öğretme materyali Ders kitabı Powerpoint sunumları Ödevler

52 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 53 Kaynaklar Temel ders kitabı: Fetter, C.W.,(2004) Uygulamalı Hidrojeoloji, Çeviren:Mustafa Afşin,Kamil Kayabalı, Gazi kitabevi,ankara, Dördüncü baskı. Diğer kaynaklar: Domenico, P. A. and Schwartz, F. W., (1990) Physical and Chemical Hydrology, J. Wiley Sons Freeze, R.A.,and Cherry, J.A., (1979) Groundwater, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Marsily, G., (1986) Quantitative Hydrogeology. Groundwater Hydrology for engineers, Academic press Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Grup projeleri Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

53 54 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ301 Proje I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 1 Ders saati (haftalık): ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Bütün Öğretim Üyeleri Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin seçtikleri ve ders sorumlusu tarafından onaylanan bir konu başlığı çerçevesinde literature bilgilerini kullanarak jeolojinin çeşitli konularında proje yazma yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: İçerik Bu dersin sonunda öğrencilerden bilgisayar donanımlı araştırma sistemine bağlı kütüphane çalışması, makale tarama ve makaleleri değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olmaları beklenmektedir. Başlıca jeoloji konuları Öğretme materyali Kütüphane ve bilgisayar destekli tarama sistemi Kaynaklar Yayınlanmış veya yayınlanmamış makale ve kaynaklar. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin denetimi Değerlendirme metotları Proje raporunun değerlendirilme

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010-2011 EĞİTİM PROGRAMI GÜZ

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GENEL MATEMATİK I 101 Güz 4 4 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi

Detaylı

LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR LİSANS DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 191 Türk Dili I (2-0) 2 192 Türk Dili II (2-0) 2 197 Yabancı Dil I (3-0) 3 198 Yabancı Dil II (3-0) 3 101 Genel Kimya I (4-0) 4 Temel kimyasal yasalar,

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği

Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği problemlerinin programlanması MM505 Kaya mekaniğinde arazi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN İÇERİĞİ 1.YARIYIL Matematik I (3+2) 4 Matematiğin başlangıç ilkeleri, denklem çözme, logaritmik fonksiyonlar ve üstel fonksiyonlar ile ilgili kuralları. Limit, süreklilik, türev gibi

Detaylı

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması JFZ106 Teknik Resim Teknik Resme Giriş, Tanımlama ve Amaç, Ders için Gerekli Çizim Araç ve Gereçleri,Harita çeşitleri ve çizimi, konturlama, kesit alma, ölçek ve ölçülendirme sistemleri, perspektifler

Detaylı

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Makina Mühendisliği 2010-2011 03/03/2011 Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi FİZ 1011 FİZİK I Güz/1. Sınıf 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi

Detaylı

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi)

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR 1. yıl / Güz dönemi (1. yarıyıl) 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) Reel ve kompleks sayılar,fonksiyon ve

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2-0) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri,

Detaylı

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ A. ANABİLİM DALININ GENEL TANIMI: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR E-posta:acaglar@aku.edu.tr

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MAT101 Genel Matematik I Zorunlu DERS SAATİ : 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Elektrik Elektronik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU n Adı : AŞIRI SOĞUTMA Kodu : MKM 0 Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam 0 0 0 0 0 +0+0= Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL END101 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011) 1.Yıl Güz Dönemi Dersleri 0301101 MATEMATİK I 0301101 Matematik 1 Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Fonksiyonların

Detaylı