MAT 101 Matematik-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAT 101 Matematik-I 0215001"

Transkript

1 2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAT 101 Matematik-I Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: Öğretim üyesi/yardımcısı: Öğr. Gör. Aynur Erdek Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere matematiğin doğası, matematik kültürü ve öğrenciyi geleceğe hazırlayacak temel matematiksel beceriyi ve bilgiyi lisans düzeyinde sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Sayılarkonusunu öğrenmiş olacaktır 2. Fonksiyonlar ve fonksiyon çeşitlerini öğrenmiş olacaktır. 3. Fonksiyonun limiti, sürekliliği ve türev kavramını öğrenmiş olacaktır. 4. Türevin uygulamaları ve eğri çizimi konularını öğrenmiş olacaktır. 5. İntegral kavramı ve integral alma yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. Sayılar (gerçel ve Kompleks Sayılar), Trigonometri, De Moivre Formülü, Fonksiyonlar: Sınırlı Fonksiyonlar, Monoton Fonksiyonlar, Tam Değer Fonksiyonu, Tek ve Çift Fonksiyonlar, Periyodik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Açık,kapalı ve parametrik şekilde verilmiş fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar,. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Fonksiyonların Limiti ve Sürekliliği: Limit Tanımı, Sağdan ve Soldan Limitler, Limitle İlgili Özellikler, Özel Limitler, Fonksiyonların Sürekliliği, Sürekli Fonksiyonlar ile ilgili Teoremler, Türev: Türev Tanımı ve Geometrik Anlamı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Mertebeden Türevler, Parametrik Fonksiyonların birinci ve ikinci mertebeden türevleri, Kapalı fonksiyonların Türevi, Türevin Uygulamaları, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Taylor ve MacLaurin Formülleri, L'Hospital Kuralı, Belirsiz, Şekiller, Fonksiyonların Değişiminin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilmesi: Ekstremum Noktaları, Eğrinin İçbükeyliği ve Dışbükeyliği, Büküm noktaları, Asimptotlar, Eğri Çizimleri (Polinom Fonksiyonları, Rasyonel Fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar ve Parametrik Fonksiyonlar), Diferansiyel Hesap

2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 3 ve Uygulamaları, Belirsiz İntegral : Belirsiz İntegralin Tanımı ve Özellikleri, İntegral Alma Yöntemleri: Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Yöntemi, Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, İrrasyonel Fonksiyonların İntegralleri ve Binom İntegrali. Öğretme materyali Ders kitabı, karatahta, tebeşir, tepegöz, projector. Kaynaklar 1. Yüksek Matematik: Tek Değişkenli Fonksiyonların Analizi, Literatür Yayınları, 1999, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can. 2. Analiz I, Mustafa Balcı Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim, Projelerle ekip çalışması, ev ödevleri ve quiz sınavları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

3 4 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAT 102 Matematik Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: Öğretim üyesi/yardımcısı: Öğr. Gör. Aynur Erdek Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere matematiğin doğası, matematik kültürü ve öğrenciyi geleceğe hazırlayacak temel matematiksel beceriyi ve bilgiyi lisans düzeyinde sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerk 1. Fonksiyonun uygulamaları ve eğri çizimi konularını öğrenmiş olacaktır. 2. İntegral kavramı ve integral alma yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. 3. Diziler ve seri açılımı yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. Belirli İntegral: Tanımı ve Özellikleri, İntegral Hesabın Temel Teoremi Belirli İntegralin Geometrik ve Fiziksel Uygulamaları: Alan Hesabı, Yay zunluğu Hesabı, Dönel Yüzeylerin Alan ve Hacim Hesabı, Kütle Ağırlık Merkezinin Bulunması. Improper İntegraller. Diziler ve Seriler: Dizilerin Tanımı ve Özellikleri, Dizilerin Limitleri. Seriler: Serilerin Yakınsaklığı ve Iraksaklığı, Özel Seriler. Pozitif Terimli Serilerde Yakınsaklık Kriterleri: Karşılaştırma, Oran, Cauchy Kök, Raabe ve İntegral Testleri. Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Seriye Açılımları. Fourier Serileri. Uzay Analitik Geometri Çok Değişkenli Fonksiyonlar:Tanımı, Limiti ve Sürekliliği. Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Tam Diferensiyel, Yöne Göre Türev. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum Problemleri Öğretme materyali Ders kitabı, karatahta, tebeşir, tepegöz, projector.

4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 5 Kaynaklar 1. Yüksek Matematik: Tek Değişkenli Fonksiyonların Analizi, Literatür Yayınları, 1999, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can. 2. Analiz I, Mustafa Balcı Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim, Projelerle ekip çalışması, ev ödevleri ve quiz sınavları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

5 6 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ111 Genel Jeoloji-I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Doç.Dr. Ö. Feyzi GÜRER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Jeolojinin, jeolojik gereçlerin, fosillerin ve jeolojinin ana bölümlerinin tanımlanması, Evrenin, güneş sisteminin ve dünyanın kökeni konusundaki görüşlerin öğrenilmesi, Başlıca kaya çeşitlerinin, mağmatizma, sedimantasyon ve metamorfizmanın öğrenilmesi uyumsuzlukların tanımı ve nedenleri, kıvrım ve fay tiplerinin kavranması Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Yerbilimlerinin başlıca aktivitelerinin tanımlanması 2. Dünyanın içindeki, atmosferdeki ve hidrosferdeki dinamik değişimlerdeki yöneten ısının kökenin tanımlanması 3. Ayrışma ve erozyonu kontrol eden faktörlerin tanımlanması 4. Mineraller ve kayalar arasındaki farklılıklar 5. Kimyasal ve fiziksel özellikleri yardımıyla mineral ve kayaların tanımlanması ve sınıflanması 6. Mağmatik, sedimanter ve metamorfik kayaların oluşumlarının tanımlanması ve bunların kaya döngüsündeki ilişkileri 7. Mağmatik, sedimanter ve metamorfik kayaların doku ve bileşimleri yoluyla sınıflaması 8. Mağmatik kayalarda soğuma hızı ve kristal boyutu arasındaki ilişkilerin tanımlanması 9. Volkanik veya plütonik kayaların doku temelinde birbirinden ayrılarak sınıflanması İçerik Jeolojinin tanımı, konusu ve tarihçesi, Güneş sistemi, Yeryuvarının genel özellikleri, Levha tektoniği, Kristal sistemleri ve mineraller, Mağmatizma ve mağmatik kayalar, volkanizma,

6 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 7 mağmatik petroloji, sedimenter ortamlar ve sedimenter kayalar, metamorfizma ve metamorfik kayalar, kıvrım ve kıvrım çeşitleri. Öğretme materyali Power point sunumları Kaynaklar Genel Jeoloji, Prof. Dr. İhsan KETİN, 1977, İTÜ matbaası, 597s., İstanbul. Earth: An Introduction to Physical Geology by Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens Kenneth G. Pinzke Introduction to Physical Geology, Graham R. Thompson & Jonathan Turk, s. Brooks Cole Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

7 8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JFZ 105 Genel Jeofizik Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd.Doç.Dr.Fadime SERTÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere Jeofizik ve joloji nedir?, Yerin yapısı, Uygulamalı Jeofizik gibi temel kavramlarla ilgili bilgi sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdaki konuları kavramış olacaktır: İçerik 1. Jeofiziğin Uğraşı alanları 2. Dünyanın yapısı ve katmanları 3. Levha tektoniği ve depremler 4. Uygulamalı Jeofizik Jeofizik nedir? Jeofiziğin ilgi alanları( madencilik çevre zemin, petrol, su, jeotermal vs) Levha tektoniği ve depremler, yeriçinde ısı değişimleri, Yerin Gravite alanı, Yerin Manyetik alanı,yeriçinde hız,yoğunluk,gravite gibi parametrelerin değişimi. Öğretme materyali CD(ders konularını ve şekilleri içerir) Kaynaklar İlkısık, O.M Jeofiziğe Giriş İstanbul Universitesi baskısı. Kenar, Ö.Gravite Magnetik Prospeksiyon. Kocaeli Universitesi baskısı. Bott,M.The Interior Of The Earth.

8 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 9 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izleyici takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

9 10 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kim103 Genel Kimya Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 4 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 6 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Selahaddin GÜNER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Kimyasal formulleri okuyup yazabilme, kimyasal kavramları ifade edebilme, kimyasal hesaplamaları anlama ve yapabilme, Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavrayıp ifade edebilecek, yazabilecek ve hesaplayabilecek durumda olacaktır: İçerik Madde, atom, element, bileşik mol, tepkime, çözelti, atomun elektronik yapısı, kimyasal bağlar,gaz, sıvı, katı, Asit-baz, denge, termokimya. Madde, Birimler ve sayılar, Atom ve yapısı, Element ve Mol kavramı, Kimyasal reaksiyonlar, Çözeltiler ve Sulu çözelti reaksiyonları, Periyodik tablo,gazlar, Sıvılar, Katılar,Termokimya, Asitler ve bazlar Öğretme materyali Genel Kimya kitapları İzlence ve seçilmiş yazılar Kaynaklar Petrucci-Harwood-Herring, General Chemistry principles and modern application (Prentice Hall) Mortimer, Chemistry A Conceptual Approach (D.Van Nostrand Company)

10 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 11 Gillespie-Humphreys-Baird-Robinson, Chemistry(Allyn and Bacon) Masterton-Hurley,Chemisty Principles and Reactions (Sunders Golden ) Fine and Beall, Chemistry for Engineers and Scientists (Sunders Golden ) Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

11 12 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ IÇA 102 İngilizce Çeviri ve Anlama I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: İngilizce Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce kitap ve yayınları okuyabilecek ve İngilizce yazılı metinleri Türkçeye çevirebilecek derecede dil yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. İngilizce yazma ve okuma yeteneklerini geliştirip uygulayabilmek 2. Gramerlerini geliştirmiş olmak 3. Çeviri yapabilme derecesinde yeteneklerini geliştirmiş olmak Ders Jeoloji Mühendisliğinin farklı pek çok uygulama alanını kapsayacak konularda İngilizceden Türkçeye çeviri yapmaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır Öğretme materyali Genel Jeoloji ders kitabı Bilimsel dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: James S. Monroe & Reed Wicander (1995), Physical Geology, West Publishing Company Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi

12 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 13 Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

13 14 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ111 Genel Jeoloji II Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 2 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Doç.Dr. Ö. Feyzi GÜRER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Dünyanın yaşı, jeolojik zamanlar ve jeolojik zamanlar boyunca dünyanın ve canlıların evriminin öğretilmesi, deprem kavramı ve depremlerle levha hareketlerinin ilişkilerinin kavranması. Dünyanın tektonik özellikleri ve bunların kinematik anlamlarının bilinmesi. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Kesin yaş, nispi yaş kavramlarını ve ikisi arasındaki farkları bilecek 2. Farklı formasyonların yaşlarını tanımlarken: 3. Faunal topluluk, uniformitaryanizm, başlangıçta yataylılık, kesen-kesilen ilişkisi, korelasyon ve süperpozisyon kurallarını göz önünde bulundurmayı öğrenecek 4. 3.Fosil ve kaya verilerini kullanarak kaya istiflerinin korelasyonu 5. Zaman kavramında kesiklik ve uyumsuzluk yorumu ve tanınması 6. Kaya birimlerindeki ve yapılardaki tarihçenin yorumu 7. Dünya tarihindeki büyük olaylar örneğin: 8. Jeolojik zamanın başlangıcı, en eski kayaların oluşumu, ilk yaşam, omurgasızların egemenliği, ilk kara bitkileri, balıkların egemenliği, kömür ormanlarının oluşumu, sürüngenlerin egemenliği, amfibianların egemenliği,memelilerin egemenliği, çiçekli bitkilerin ortaya çıkışı ve insanın evrimi. 9. Kaya istiflerinin tarihçesini yorumlayabilmek için jeolojik zaman ölçeğini kullanabilme. 10. Faylar, fay tiplerini, fay gruplarını tanımlanması, örnekler ve kinematikler. 11. Folisayon ve lineasyon tplerinin tanımlayabilmek, örnekler ve kinematikler. 12. Farklı tektonik konumlardaki ve orojenik kuşaklardaki başlıca yapısal özellikleri tanıyabilecektir.

14 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 15 İçerik Jeolojik zaman kavramı, ölçek ve birimler, Transgresyon ve regresyon olayları, Jeolojik zaman boyunca Dünya nın ve canlıların evrimi, Dünya nın önemli deprem bölgeleri, faylar ve fay çeşitleri. Öğretme materyali Genel Jeoloji, Prof. Dr. İhsan KETİN, 1977, İTÜ matbaası, 597s., İstanbul. Power point sunumları Kaynaklar Earth: An Introduction to Physical Geology by Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens Kenneth G. Pinzke Introduction to Physical Geology, Graham R. Thompson & Jonathan Turk, s. Brooks Cole Physical Geology: Earth Revealed, David McGeary & Charles Plummer, WmC Brown Publ., Physical Geology, Charles Plummer & David McGeary, WmC Brown Publ., Fifth Edition, 1991 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

15 16 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 122 Kristallografi Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Nezihi Köprübaşı Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin jeolojik materyallerin yapı ve özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Jeolojik materyallerin temel özellikleri ve sınıflamaları 2. Kristalen yapılar ve özelliklerinin anlaşılması 3. Ana jeokojik materyallerin tanımlanması 4. Jeolojik materyallerin kimyasal ve optik özellikleri Ders kristalen materyallerin özelliklerini anlamaya yönelik ana prensiplere yöneliktir. Bu temelde önemli minerallerin kristal yapıları tanımlanmakta ve bu kristal yapılarla ilişkili kimyasal ve fiziksel özellikler sunulmaktadır. Önemli deneysel ve analitik teknikler tanıtılmaktadır. Öğretme materyali Kristallografi ders kitabı Kaynaklar Temel ders kitabı: Flint, E (2003), Kristallografinin Esasları, West Publishing Company

16 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 17 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

17 18 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ IÇA 202 İngilizce Çeviri ve Anlama II Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: İngilizce Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce kitap ve yayınları okuyabilecek ve İngilizce yazılı metinleri Türkçeye çevirebilecek derecede dil yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. İngilizce yazma ve okuma yeteneklerini geliştirip uygulayabilmek 2. Gramerlerini geliştirmiş olmak 3. Çeviri yapabilme derecesinde yeteneklerini geliştirmiş olmak Ders Jeoloji Mühendisliğinin farklı pek çok uygulama alanını kapsayacak konularda İngilizceden Türkçeye çeviri yapmaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır Öğretme materyali Genel Jeoloji ders kitabı Bilimsel dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: James S. Monroe & Reed Wicander (1995), Physical Geology, West Publishing Company Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi

18 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 19 Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

19 20 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ203 Bilgisayar Programlama Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı ögrencileri güncel Microsoft ofis programları, işletim sistemi ve bilgisayar donanımları hakkında bilgilendirmek ve bu programları güvenle kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Windows XP işletim sistemini kullanmayı 2. Word, Excel, Powerpoint ve çizim programlarını sorunsuz kullanabilmeyi 3. Yaygın grafikleri oluşturmayı, verileri düzenlemeyi, problemleri formüle etmeyi ve çözmeyi ve sunular hazırlamayı. Bilgisayara giriş: temel kavramlar, bilgisayar yazılımları ve donanımları; Windows XP: dosya ve klasör yaratma, bulma, düzenleme, programları yönetmek, masa üstü düzenlemeleri; Word: belge üzerinde işlem yapma, dosya menüsü, ekran görünümü, belgeleri kaydetme, kopyalama, taşıma, karekter biçimlendirme, format menüsü, tablo kullanımı, formül veya denklem yazımı; Excel: çalışma kitabı oluşturma, açma/kapama, kaydetme, hücre işlemleri, formatı, formüller, fonksiyonlar, hücrelere formül girme, grafiklerin oluşturulması, formatı; Power Point: dosya, kayıt, görünüm, ve format menüleri, sunum hazırlama; çizim programı gibi konularını içermektedir. Öğretme materyali İnternet kaynakları Powerpoint sunumları Ödevler

20 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 21 Kaynaklar Temel ders kitabı: Diğer kaynaklar: Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Bireysel problem çözme yeteği kazandırma Grup çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

21 22 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ201 Mukavemet Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3 - Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Oysu Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere gerilme ve kuvvetlerin etkisinde oluşan deformasyonun mantığını sunmaktır. Mekanik sistemlerin tasarımının esas amacı olan mukavim olma kavramıyla ilgili detaylı bilgi edinmelerini sağlamaktır. Statik sistemlerin davranışı gözlemleneceği için temel statik bilgileri ayrıca yenilenir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Mukavemet, gerilme, birim uzama kavramları 2. Verilen yükleme koşullarında mekanik sistemin yeterli dayanımı gösterip gösteremeyeceği veya ne kadar yüke dayanabileceği 3. Farklı yükleme koşulları için mekanik sistemin boyutlandırılması Kuvvet, moment, denge, gerilme, birim uzama, mukavemet kavramları. Normal ve kayma gerilmesi, güvenlik katsayıları, Serbest cisim diyagramları ile sistemlerin idealleştirlmesi. Gerilme-akma diyagramı. Sıcaklık etkisinde uzama. Burulma. Kafes sistemlerde gerilmeler. Mohr diyagramları. Öğretme materyali Ders notları Ek problem setleri Kaynaklar

22 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 23 Cisimlerin mukavemeti; Paşa YAYLA, Birsen yayınevi. Mechanics of Materials, Beer & Johnson, McGraw Hill Öğretme metotları Sınıfta verilen teorik bilgiler Teorik bilgilerin uygulamaları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

23 24 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 211 Yapısal Jeoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk ÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı yerkabuğunun yapısal özelliklerini, oluşumunu ve kinematik anlamını öğretmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik Yerbilimleri alanında yapısal jeolojinin önemi Kayaç deformasyonunu etkileyen parametreler Jeoloji ve Yapısal haritalar ve enine kesitlerin hazırlanması Kıvrımlar ve kıvrım çeşitlerinin tanınması Faylar ve fay türlerinin tanınması veya anlaşılması Çatlakların tanınması ve yorumlanması Foliasyon ve Lineasyon yapılarının tanınması ve çeşitleri Kayaçların deformasyonu ve gerilme-deformasyon ilişkileri. Çatlak yapılarının tanımlanması ve yorumlanması.yırtılma zonları. Faylar, fayların sınıflandırılması. Doğrultu atımlı faylar ve dogrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi, dogrultu atımlı fayların oluşturduğu jeomorfoloji. Dogrultu atım sistemi içinde çökme-yükselme mekanizmaları. Dogrultu atım sistemi içinde çek ayır havzaların evrimi. Kıvrımlar, kıvrımların sınıflandırılması ve yorumlanması. Klivaj, klivajların sınıflandırılması ve yorumlanması. Lineasyon ve sınıflandırılması. Depremler. Öğretme materyali Power point sunumları Dergi ve kitaplardan derlenen materyaller

24 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 25 Kaynaklar Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları, Prof. Dr. M. Erkan KARAMAN 2006, ISBN X. Power point presentations Diğer kaynaklar: Skinner B.J. and Porter Stephan (1992) The Dynamic Earth an introduction to physical geology. Second Edition 570pp. Mattauer M. (1973) Les deformations des materiaux de l ecorce terrestre. 493pp. ISBN Ketin İ. ve Canıtez N. (1972) Yapısal Jeoloji. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı:869, 512 sayfa Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

25 26 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Program/Bölüm: JLJ 213 Stratigrafi Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Stratigrafik çalışmalar, öncelikle sedimanter kayaçlarla ilgilidir. Ancak onları çevreleyen mağmatik kayaçlar ve yüzey mağmatik kayaçlar veya sedimanter kayaçlardan oluşan metamorfik kayaçlarla da ilgilenir. Stratigrafik disiplin, kayaç istiflerinin tanımlanması ve onların zaman cetveli ile ilgilenir. Tarihsel jeoloji için temel oluşturur. Onun prensip ve metodları jeolojik çalışmalarda kullanılır. Öğrenme sonuçları: 1. Öğrenciler süperpozisyon yasasını öğrenecektir. 2. Öğrenciler sedimanter kayaçların dizilimini öğrenecektir. 3. Öğrenciler trasgresif ve regresif istiflerin dizilimini öğrenecektir. 4. Öğrenciler sedimanter kayaçların jeolojik simgelerini öğrenecektir. 5. Öğrenciler jeolojik simgeleri kullanarak enine kesit yapacaklar. İçerik: Stratigrafiye Giriş, Tabakalanma, Korelasyonun Tanımı ve Çeşitleri, jeokronoloji, manyetostratigrafi, Sismik Stratigrafi, Kaya Stratigrafi Birimleri, Zaman Stratigrafi Birimleri, Jeokronolojik Birimler, Biyostratigrafik Birimler, Jeoloji Enine Kesitleri, Genelleştirilmiş Stratigrafik Sütun Kesitleri, Ölçülü Stratigrafik Kesitler, Faylı Yapılarda Yapı Haritaları, Kıvrımlı Yapılarda Yapı Haritaları, Transgresif ve Regresif İstiflerin Tanınması, Yapısal Evrimin Yorumlanması, Tektonik Sübsidans, Fasiyes ve Çökelme Ortamları. Öğretme materyali İlgili kitaplar, seçilmiş makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: 1- Baykal, F., Stratigrafi Prensipleri. Kutulmuş Matbaası. İstanbul

26 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Toker, V,1985. Stratigrafi İlkeleri Ankara Üniv. Fen Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Ders Notu. Ankara Diğer kaynaklar: 1- Gökçen, S.L..1982: Stratigrafi İlkeleri. Çukurova Üniv. Müh.-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Böl. Ders Notu. Balcalı, Adana 2- Kaya,O Uygulamalı Stratigrafi. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No: 72. Ankara. Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

27 28 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 215 Paleontoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Jeolojik geçmişteki yaşamın bilimsel çalışmaları, kayaçlar içinde korunmuş bitki ve hayvan fosillerinin araştırılmasını kapsar. Eski fosil formların biyolojik özellikleri ile ilgili tüm görüşler onların şekil ve kavkı yapısı, birbirleri ve günümüz örnekleri ile taksonomik ilişkileri ve coğrafik dağılımları ile ilgilenir. Paleontoloji, yerküre tarihinin oluşturulmasında anahtar role sahiptir. Öğrenme sonuçları: İçerik: 1. Bitki ve hayvan fosillerinin taksonomik ilişkileri 2. Fosilleşme ortamları ve fosilleşme şartları 3. Karakteristik fosiller ve önemleri Paleontoloji nin Tanımı, Fosillerin Jeoloji deki Önemi, Fosilleşme Şartları, Fosilleşme Ortamları, Taksonomi, Biyostratigrafik Korelasyon İlkeleri, Fosillerin Sınıflandırılması, Metazoa (Omurgasızlar), Filum: Arthropoda, Filum: Echinodermata, Filum: Brachiopoda, Klas: Graptolithina, Filum: Mollusca, Klas: Pelecypoda, Filum: Mollusca, Klas: Gastropoda, Filum: Mollusca, Klas: Cephalopoda Filum: Spongia Filum: Coelenterata Filum: Protozoa ların Genel Özellikleri, Klas: Radiolaria Ordo: Foraminifera, Superfamilya: Fusulinoidea, Süperfamilya: Orbitoidacea, Bitki Fosilleri (Algler, Spor ve Pollenler, Nannoplanktonlar, Diatomeler, Dinoflagellatlar) Öğretme materyali İlgili kitaplar,tepegöz, el örnekleri, polarizan mikroskop, ince kesit örnekleri. Kaynaklar Temel ders kitabı:

28 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Dizer, A., Paleontoloji (Omurgasız).İstanbul Üniversitesi Yayınları No: İstanbul Diğer kaynaklar: 1- Örçen, S., Paleontoloji Ders Notları. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. İzmit 2- Baykal, F., Paleontoloji (Omurgasız fosiller). İstanbul Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 872. İstanbul. Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim, laboratuvar çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

29 30 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 221 Mineraloji Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Assis.Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere doğada bulunan minerallerin tanıtımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kayaç ve cevher oluşturan çeşitli mineral grupları ile ilgili tamal bilgiler isunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Mineral kavramı ve çeşitleri 2. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 3. Kayaç ve cevher oluşturabilen mineraller hakkında genel bilgiler İçerik Mineral ve mineral oluşum: Magmatik, metamorfik ve süperjen. Minerallerin fiziksel özellikleri, minerallerin mekanik özellikleri. Kristal enerjisine etki ile oluşan özellikleri: Renk, floresans, fosforesans, cila, piezoelektirik, piroelektirik, magnetiklik. Mineral sınıflaması: Unsurlar, sülfitler, halojenler, oksit ve hidroksitler, karbonatlar, nitratlar, wolframatlar, fosfatlar, sülfatlar, boratlar, silikatlkar Öğretme materyali Ders kitapları Laboratuvar çalışmaları

30 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 31 Kaynaklar Kumbasar, I.,Aykol, A., (1993). Mineraloji, Istanbul Teknik Universitesi Kütüphanesi, S:1519, Istanbul. Deer, W.A., Howie, R.A. and Zusman, J., Rock-Forming Minerals. Vol. I-V. Longmans, Berry, l.g. and Mason, B. Mineralogy, Freeman, Winchell, A.N. and Winchell, H. Elements of Optical Mineralogy. Wiley, Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, Laboratuvar çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

31 32 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ202 İstatik ve Olasılık Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere istatik ölçü birimlerinin temelini ve örnekleme ve istatiksel analiz metodlarını ögretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Verilerin merkezi eğiliminin ve dispersiyonunun ölçülmesi 2. Örnekleme dağılımlarının tanımlanması ve açıklanması 3. Örnekler üzerinde istatiksel testlerin uygulanması ve regresyon analizi Temel istatistik kavramlarına giriş, frekans dağılımları ve grafiksel sunumları, merkezi eğilim (mod, medyan, aritmetik, harmonik ve geometrik ortalama türleri) ve dağılma ölçüleri ( varyans, standart sapma, ortalama sapma), olasılık teorisi, süreksiz olasılık dağılımları (binom, poisson ve hipergeometrik), sürekli olasılık dağılımları ( normal, logaritmik), örnekleme metodları, hipotez testleri ( z, t ögrenci testi), Ki-kare testi, varyans analizi ve regresyon ve korelasyon konularını içermektedir. Öğretme materyali Ders kitabı Powerpoint sunumları Kaynaklar Temel ders kitabı: Köksal, B.A., (2002) İstatistik Analiz metodları, Çağlayan Kitabevi, 6. Baskı.

32 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 33 Diğer kaynaklar: Lind,D.A., ve Mason, R.D., (1997) Basics statistics for business and economics, Mc.GrawHill, Second Edition. Koch, S.G., and Link, R. F.,(1971) Statistical analysis of geological data, Dover publications Inc., New York. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

33 34 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 204 ÖLÇME BİLGİSİ Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Haluk Konak Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere ölçme kavramı, ölçme uygulamaları, harita çizimi ve harita kullanımı gibi temel kavramlarla ilgili arka plan bilgisi sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Plankote yapma 2. Harita kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi Jeodezinin konusu, amacı ve kapsamı; konum belirleme kavramı ve sayısal uygulamalar; ayrıntı noktalarının ölçülmesi; harita yapımı; alan hesaplamaları. Öğretme materyali Ders kitabı: 8 EUR İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Songu C.(1975). Ölçme Bilgisi, Cilt II. Ankara Songu C. (2000). Ölçme Bilgisi, Cilt I. Ankara.. Tüdeş T. (2000).Ölçme Bilgisi, KTU. Trabzon. Önal M.(2000). Ölçme Bilgisi. Ankara

34 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 35 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Projelerle ekip çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

35 36 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ206 TEKNİK ÇİZİM Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Assist.Prof.Dr.Sonay Ayyıldız Assist.Prof.Dr. Mehtap Özbayraktar Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere üç boyutlu görebilme, düşünebilme ve çizebilme yeteneği kazandırmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdakileri kavramış olacaktır: 1. ölçek kavramı 2. Tek ve çok görünüşlü nesnelerin teknik resimlerini çizebilme 3. Kroki hazırlama 4. Jeolojik kesitleri çizebilme İçerik Tanımlar, teknik resimde kullanılan araç ve gereçler, Teknik resim standartları, Temel geometrik çizimler, Düzlemsel parçaların teknik resimleri, Ölçek, Ölçekli çizimler, Standart paralel perspektifler, İzdüşüm, İzdüşüm türleri ve uygulamaları, Ölçülendirme teknikleri ve uygulamaları, Tek ve çok görünüşlü parçaların teknik resimlerinin çizimi, Kroki çalışmaları, Jeolojik kesitler. Öğretme materyali Ders kitabı: 6 YTL

36 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 37 Kaynaklar Temel ders kitabı: Prof. Dr. Resmi Yıldız, Öğr. Gör. Kadri Keleş (2002), Uygulamalı Teknik Resim Ders Notları, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak, Kocaeli Mezunlar Derneği. Diğer kaynaklar: Reutter, F. (1972), Darstellende Geometrie, G. Braun Karlsruhe. Strubecker, K. (1967), Vorlesungen Über Darstellende Geometrie, Vardenhoeck & Rubrecht, Göttingen. Yaşar, M.(1973), Tasarı Geometri,5. Baskı, Aspaz Matbaacılık, İstanbul. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60)

37 38 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 212 Tektonik Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk ÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı yerin iç yapısını, yerin jeotektonik-jeodinamik süreçlerle ilgisini ve Plaka tektoniğinin esaslarını öğretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Yerin içi ve onun katmanlı yapısı 2. Konveksiyon teorisi ve plaka haraketleri 3. Yakınlaşan, uzaklaşan ve transform faylı sınırlara örnekler verme 4. Kayaç deformasyonunu etkileyen parametreler 5. Gerilme-Deformasyon kavramları ve diagramları 6. Dünyada volkanların ve depremlerin dağılımı ve tanımlanması 7. P, S ve L dalgalarının özelliklerinin kıyaslanması 8. Tektonik ve jeolojik haritalarda tektonik yapıların gösterilmesi, yorumlanması ve enine kesitler hazırlanması Yeryuvarının iç yapısı ve yerkabuğu. Plaka tektoniği ve yerin dış yapısı. Levha tektoniğinin evrimi. Levha sınırları ve jeolojik özellikleri. Uzaklaşan levha sınırları, yakınlaşan levha sınırları, transform faylı levha sınırları. Levha tektoniği ve depremler. Levha tektoniği ve volkanlar. Levha tektoniği ve orojenik kuşaklar. Bindirme zonu tektoniği. Bindirme fayları, bindirme geometrisi. Türkiyenin tektonik evriminin özeti. Küçük ölçekli yapıların kullanılması ile büyük ölçekli yapıların yorumlanması. Öğretme materyali Power point sunumları Dergi ve kitaplardan derlenen materyaller

38 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 39 Kaynaklar Power point presentations Diğer kaynaklar: Karaman E. (2006) Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları. ISBN X. Eren Y. (1997) Tektonik 2 Ders notları. 137p. Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Jeol. Müh. Böl. Skinner B.J. and Porter Stephan (1992) The Dynamic Earth an introduction to physical geology. Second Edition 570pp. Mattauer M. (1973) Les deformations des materiaux de l ecorce terrestre. 493pp. ISBN Ketin İ. ve Canıtez N. (1972) Yapısal Jeoloji. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı:869, 512 sayfa Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

39 40 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 214 Sedimantoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Sedimanter disiplin; sedimanter kayaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile, oluşum işlemleri, taşınma, depolanma ve kayaç haline gelmesi ile ilgilenir. Sedimantolojik araştırmaların amacı; çökellerin bileşen, doku, yapı ve fosil içeriğinin çalışılması ile eski ortam şartlarının incelenmesidir. Öğrenme sonuçları: 1. Sedimanter kayaç işlemlerini anlamak ve kayaç döngüsünde yerleştirmek 2. Sedimanter kayaçların tanımlanabilmesi ve dokusal özelliklerinin ortaya konması 3. Sedimanter kayaçların kimyasal ve mineralojik özeliklerinin tanımlanabilmesi 4. Genel sedimanter kayaçların doku ve bileşimlerine göre sınıflandırılabilmesi 5. Sedimanter özellik ve yapıların tanınması, adlanması ve yorumlanabilmesi İçerik: Jeolojik Döngü, Ayrışma, Taşınma ve Diyajenez işlemleri, Mekanik ayrışma, Kimyasal ayrışma, İklim çeşitleri ve genel özellikleri, Su altında oluşan ayrışma ve işlemleri ve oluşan çökeller. Kırıntılı ve kırıntılı olmayan (kimyasal ve biyojenik) çökellerin taşınma ve depolanması, Sedimanter Ortam ve Sedimanter Fasiyeslerin Analizleri, Karasal-Geçiş-Denizel ortamlar, Sedimenter Havzalar, Sedimanter Kayaçların sınıflandırılması, Sedimanter Yapılar ve Sedimentasyonun Fiziksel Temelleri, Öğretme materyali İlgili kitaplar, tepegöz, polarizan mikroskop, el örnekleri, ince kesit örnekleri, kumpas, elek takımı. Kaynaklar: Temel ders kitabı:

40 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Üşenmez, Ş., Sedimantoloji ve Sedimanter kayaçlar. Gazi Üniversitesi Yayınları No.57. Ankara. 2- Önalan, M., Çökelbilimi. İstanbul Üniversitesi Matbaası. İstanbul Diğer kaynaklar: 1- Greensmith, J.T., Petrology of the Sedimentary Rocks. Great Britain 2- Kaya, O., Sedimantoloji. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın No: 87. Ankara Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim, arazi gezileri, laboratuvar çalışmaları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

41 42 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 222 Magmatik Petroloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin dünyanın dinamik yapısını ve magmatik olayları anlamasını sağlamaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış durumda olmalıdır: İçerik 1- magmatik petrolojinin temel kavramlarını. 2- Petrolojik yönü itibarıyla Dünyanın yapısını. 3- Magmatik sistemlerle ilgili genel bilgileri. 4- Magmatik ürünlerin sınıflanmasına ilişkin bilgileri. Bu ders gerek plütonik ve gerekse volkanik olmak üzere magmatik kayaları konu edinmekte ve yerküresinin manto, kabuk kesimlerinde ve yüzeyinde süregelen fizikokimyasal sistemleri içermektedir. Dersin amaçlarından biri kabuk ve litosferin petrolojik evrimini plaka dinamiği kavramı içerisinde anlamaya çalışmaktır. Ders kapsamında magmatik olayların deneysel, petrografik, jeokimyasal ve saha özellikleriyle tanımlanması ve anlaşılması içerilmektedir. Öğrencilere magmatik materyallerin mikroskop altında tanımlanması ve alınan bilgilerden magmatik petrolojinin mikroskobik ve jeokimyasal yönleriyle teorik kavramların yorumlanması yeteneklerini kazandırmaktadır. Öğretme materyali Magmatik Petroloji ders notları

42 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 43 Kaynaklar John D. Winter (2001), Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall Publ. Charles J. Hughes (1986) Igneous Petrology. Elsevier Sciences Publ. W. S. MacKenzie C. H. Donaldson C. Guilford (1982) Atlas of Rocks and Their Textures. John Wiley & Sons Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

43 44 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JFZ216 UYGULAMALI JEOFİZİK Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd.Doç.Dr.Bülent ORUÇ Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı Uygulamalı Jeofizik yöntemleri ile ilgili donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1- Gravite, Manyetik, Sismik DC Rezistivite, Elektromanyetik ve Kuyu Logları yöntemlerinin fizik ilkeleri. 2- Etüd planlama ve veri toplama. 3- Verilerin işlenmesi, gözlemsel ve sayısal yorumlama. Uygulamalı jeofizik yöntemlerinin konusu, temel fiziksel kavramlar ve yorumlama Öğretme materyali İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: Telford W.M., Geldart L.P. and Sheriff R.E. (1990).Applied Geophysics, (Second Edition), Cambridge University Press. Diğer kaynaklar Sharma P.V. (1976). Geophysical Methods in Geology, Elseiver Scientific Publishing Company, Amsterdam/Oxford/Newyork.

44 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 45 Parasnis D.S. (1986). Principles of Applied Geophysics (Fourth Edition), London/Newyork, Chapman and Hall. Ergin, K. (1981). Uygulamalı Jeofizik (Dördüncü Baskı), İTÜ Yayınları. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Projelerle ekip çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

45 46 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 321 Metamorfizma Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Selçuk Tokel Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç Metamorfizmanın kavram, tanım, tiplerini anlamak ve plaka dinamiği ile ilgilerini irdelemek. Öğrenme sonuçları Öğrenciler, metamorfizmanın kavram ve prensiplerini anlayacak, el örnekleri ve ince kesit mikroskop çalışmalarıyla metamorfizmanın tip ve fasiyeslerini tanımlayacak, metamorfik süreçleri yorumlayıp global tektonik ilgilerini irdeleyebilecektir. İçerik Prensipler. Metamorfizma tipleri. Metamorfik zon ve fasiyes kavramı, metamorfik kayaç toplulukları jenezleri, global tektonikle ilgileri. Öğretme materyali -Tokel, S.,2005, Metamorfizma Ders Notları. -El örnekleri kayaç koleksiyonu. -İnce kesit kayaç koleksiyonu. Kaynaklar -Ernst, G., 1969, Earth Material, P. Hall Inc. -Turner, F., 1968, Metamorphic Petrology, Mc. Graw-Hill. -Winkler, H.G.F., 1976, Petrogenesis of metamorphic Rocks, Springer-Werlag. -Diğer seçilmiş kaynaklar Öğretme metotları Ders. Kayaç örnek ve ince kesit mikroskop çalışmaları. Saha gezileri.

46 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 47 Değerlendirme metotları Yazılı sınavlar (vize %40, final %60)

47 48 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 331 Maden Yatakları Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Selçuk Tokel Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç Ana tip maden yataklarının mineralojisi, yapısı ve genetik sınıflamasını anlamak ve bunların kullanım potansiyelini anlamak. Öğrenme sonuçları Bu dersin sonunda öğrenciler a) maden yatakları kavramı, geometrisi, dokusu, tenör ve rezerv tanımlamalarını anlayacak b) jeolojik, jeofizik, mineralojik verileri kullanarak cevher birikiminin ortaya çıkartılmasını açıklayacak duruma gelecektir. İçerik Maden yataklarına ait genel bilgiler; yatak geometrisi, doku ve yapı; jeolojik jenezlerine göre sınıflama ve ana maden yatakları tiplerine ait örnekler (magmatik, hidrotermal, ayrışma, skarn vd.); bu yatakların dağılımları, mineralojileri, tenör ve rezervleri, arama teknikleri. Öğretme materyali -Tokel, S.,2005, Maden Yatakları Ders Notları. -El örnekleri kayaç koleksiyonu ve parlatılmış kesitler. Kaynaklar -Edward, R. And Atkinson, K., 1986, Ore Deposit Geology, Chapman and Hall. -Evans, A.M., 1993, Ore Geology and Industrial Minerals, Blackwell Science. -Guilbert, J.M. and Park, C.F.Jr., 1986, Geology of Ore Deposit, Chapman and Hall. -Diğer seçilmiş kaynaklar

48 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 49 Öğretme metotları Ders. El örneklerinde ve parlatılmış kesitlerde pratik çalışmalar. Değerlendirme metotları Yazılı sınavlar (vize %40, final %60). El örnekleri ± parlatılmış kesitlerde pratik çalışmaların yazılı değerlendirilmesi.

49 50 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ341 Kaya Mekaniği Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere herhangi bir teknik girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında kaya ortamının davranışını öğretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1- Taş ve kaya ortamının mekanik özelliklerini. 2- Bu özelliklerin hangi deneylerle ve nasıl belirlenebileceğini. 3- Teknik bir girişimde kaya ortamının ortaya koyacağı davranış türlerini. Tanımı, uygulama alanları, çalışma ilkeleri, kayalarda gerilme durumları ve dağılımı, gerilme ve gerilme analizi, deformasyon ve türleri, gerilme- deformasyon ilişkileri ve kayanın mekanik davranış türleri, gerilme dağılımları, farklı gerilme koşulları ve Morh diyagramları, kaya ve taşların davranışlarına etki eden parametreler, kaya mekaniğinde güvenlik kavramı, laboratuar deneyleri ve yapılma koşulları, arazi deneyleri ve yapılma koşulları, kaya şev stabilitesi, yapıların projelendirilmesinde kaya sınıflamaları, Öğretme materyali Ders kitapları İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler

50 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 51 Kaynaklar Temel ders kitabı: Yüzer, E., Vardar, M. (1986), Kaya Mekaniği, İTÜ Vakfı yayın no:11, İstanbul. Diğer kaynaklar: Goodman, R. E. (2003). Kaya Mekaniğine Giriş, Çeviri: Kamil Kayabalı, Gazi Yayınevi, Ankara. Yüzer, E., Zanbak, C. (1974),Jeolojide Deneysel Kaya Mekaniği, İTÜ Kütüphanesi sayı:998, İstanbul. Hoek, E. AND Bray, J. W. (1977) Kaya Şev Stabilitesi, (Rock Slope Engineering,- Çeviri-), TMMOB Maden Müh. Odası Yayını, Ankara. Harrison, J. P. Hudson, J. (2000) Engineering Rock Mechanics: Part 2, Pargemon. Push, R. (1995) Rock Mechanics on a Geological Base, Elsevier. Duncan, C. W. (1992) Foundations on Rock, E and FN Spon. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Laboratuar deneyleri ve örnek uygulamalar Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

51 52 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ343 Hidrojeoloji Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Şeçmeli Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Yard.Doç. Dr.. Suzan Pasvanoğlu Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amaçı ögrencileri yeraltı suyunun oluşumunu, akifer türlerini, akifer oluşturan formasyonların fiziksel özelliklerini, yeraltı suyu kaynakların araştırılmasını ve yönetilmesini ve son olarak kuyu hidroloğinin ve su kimyasının temel esaslarını ögretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. akifer türleri ve akifer oluşturan jeolojik birinlerin fiziksel özelliklerinin hesaplanması 2. yeraltı suyu kaynaklarının araştırılması ve yönetimi 3. pompaj testi verilerinin analizi 4. yeraltı suyu tablası haritalarının oluşturulması ve yorumlanması 5. Su kimyası parametreleri, kimyasal analizlerin yorumlanması ve grafiklenmesi Hidrolojik döngü elemanları, akiferlerin fıziksel özellikleri, akifer türleri, yeraltısuyu akım prensipleri, kuyu hidroloğine giriş, su kimyası, kalitesi ve yeraltısuyu kirliliği, yeraltısuyu modellerine giriş gibi konular ele alınmıştır. Öğretme materyali Ders kitabı Powerpoint sunumları Ödevler

52 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 53 Kaynaklar Temel ders kitabı: Fetter, C.W.,(2004) Uygulamalı Hidrojeoloji, Çeviren:Mustafa Afşin,Kamil Kayabalı, Gazi kitabevi,ankara, Dördüncü baskı. Diğer kaynaklar: Domenico, P. A. and Schwartz, F. W., (1990) Physical and Chemical Hydrology, J. Wiley Sons Freeze, R.A.,and Cherry, J.A., (1979) Groundwater, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Marsily, G., (1986) Quantitative Hydrogeology. Groundwater Hydrology for engineers, Academic press Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Grup projeleri Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

53 54 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ301 Proje I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 1 Ders saati (haftalık): ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Bütün Öğretim Üyeleri Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin seçtikleri ve ders sorumlusu tarafından onaylanan bir konu başlığı çerçevesinde literature bilgilerini kullanarak jeolojinin çeşitli konularında proje yazma yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: İçerik Bu dersin sonunda öğrencilerden bilgisayar donanımlı araştırma sistemine bağlı kütüphane çalışması, makale tarama ve makaleleri değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olmaları beklenmektedir. Başlıca jeoloji konuları Öğretme materyali Kütüphane ve bilgisayar destekli tarama sistemi Kaynaklar Yayınlanmış veya yayınlanmamış makale ve kaynaklar. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin denetimi Değerlendirme metotları Proje raporunun değerlendirilme

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Bilgisayar ve Programlamaya Giriş (3+0) Sayı sistemleri, algoritmalar, temel bilgisayar komutları, mantıksal

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları Ders Adı İleri Mukavemet Ders Kodu MFGE 418 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 212 Katı Mekaniği

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ n aat M çin Jeol Prof İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. O SİVRİKAYA 2014-2015 Osm S VR KAYA YA eoloji Ders tlar

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2001 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME I Dersin Orjinal Adı: MATERIALS SCIENCE I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MME

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 2029

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 2029 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MUKAVEMET Dersin Orjinal Adı: MUKAVEMET Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 09 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2404

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2404 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: İSTATİSTİK II Dersin Orjinal Adı: İSTATİSTİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 404 Dersin

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Güz Yarıyılı YAPILAŞMADA YERBİLİMLERİ İNŞ 207 4 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3+0 s/hafta 3 kredi Teorik:

Detaylı

DERSİN ADI (Türkçe) Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama DERSİN ADI (İngilizce) Projection and Application in Environmental Engineering DERSİN KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY (Unvanı,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5102 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İkinci Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:4 AKS 7 YBD İngilizce I 7 449 FİZ7 Fizik 84 5, 488 JEO Genel

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ HİDROLOJİ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ Ders Kitabı Hidroloji Mehmetçik Bayazıt Birsen Yayınevi 224 sayfa, 3. Baskı, 2004 Yardımcı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö)

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS DOSYASI MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) 2014-2015/GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ MAKİNE ELEMANLARI-I

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: HESAP ÇİZELGELERİ İLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ Dersin Orjinal Adı: HESAP ÇİZELGELERİ İLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları

Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyoanorganik Kimya CEAC 412 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4822

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4822 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KALİTE KONTROL Dersin Orjinal Adı: KALİTE KONTROL Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 8 Dersin

Detaylı

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Ders Kodu COMPE 107 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİN KODU PM 430 DERSİN TÜRÜ Zorunlu (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme. MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme. MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Mühendisliğine Giriş COMPE 111 Güz 2 0 2 3 4 Ön Koşul

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMU 475 Makine Laboratuvarı Programın Adı: Makine Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TBT 1003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TBT 1003 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: TBT 003 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI PROGRAMIN GENEL TANIMI MATEMATİK TEMEL ALANI MATEMATİK ALANI GENEL TANIMI MİSYON VE VİZYON Matematik, bireyin

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığında Risk Grupları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersin Orjinal Adı: MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı EE 531 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

DERS PROFİLİ. Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Görme Optiği II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: JEOLOJİDE MUTLAK YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: JEOLOJİDE MUTLAK YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: JEOLOJİDE MUTLAK YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ Dersin Orjinal Adı: JEOLOJİDE MUTLAK YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 1002 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II Dersin Orjinal Adı: ALGORITHMS AND PROGRAMMING II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Perspektif Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı