MAT 101 Matematik-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAT 101 Matematik-I 0215001"

Transkript

1 2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAT 101 Matematik-I Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: Öğretim üyesi/yardımcısı: Öğr. Gör. Aynur Erdek Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere matematiğin doğası, matematik kültürü ve öğrenciyi geleceğe hazırlayacak temel matematiksel beceriyi ve bilgiyi lisans düzeyinde sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Sayılarkonusunu öğrenmiş olacaktır 2. Fonksiyonlar ve fonksiyon çeşitlerini öğrenmiş olacaktır. 3. Fonksiyonun limiti, sürekliliği ve türev kavramını öğrenmiş olacaktır. 4. Türevin uygulamaları ve eğri çizimi konularını öğrenmiş olacaktır. 5. İntegral kavramı ve integral alma yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. Sayılar (gerçel ve Kompleks Sayılar), Trigonometri, De Moivre Formülü, Fonksiyonlar: Sınırlı Fonksiyonlar, Monoton Fonksiyonlar, Tam Değer Fonksiyonu, Tek ve Çift Fonksiyonlar, Periyodik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Açık,kapalı ve parametrik şekilde verilmiş fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar,. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Fonksiyonların Limiti ve Sürekliliği: Limit Tanımı, Sağdan ve Soldan Limitler, Limitle İlgili Özellikler, Özel Limitler, Fonksiyonların Sürekliliği, Sürekli Fonksiyonlar ile ilgili Teoremler, Türev: Türev Tanımı ve Geometrik Anlamı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Mertebeden Türevler, Parametrik Fonksiyonların birinci ve ikinci mertebeden türevleri, Kapalı fonksiyonların Türevi, Türevin Uygulamaları, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Taylor ve MacLaurin Formülleri, L'Hospital Kuralı, Belirsiz, Şekiller, Fonksiyonların Değişiminin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilmesi: Ekstremum Noktaları, Eğrinin İçbükeyliği ve Dışbükeyliği, Büküm noktaları, Asimptotlar, Eğri Çizimleri (Polinom Fonksiyonları, Rasyonel Fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar ve Parametrik Fonksiyonlar), Diferansiyel Hesap

2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 3 ve Uygulamaları, Belirsiz İntegral : Belirsiz İntegralin Tanımı ve Özellikleri, İntegral Alma Yöntemleri: Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Yöntemi, Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, İrrasyonel Fonksiyonların İntegralleri ve Binom İntegrali. Öğretme materyali Ders kitabı, karatahta, tebeşir, tepegöz, projector. Kaynaklar 1. Yüksek Matematik: Tek Değişkenli Fonksiyonların Analizi, Literatür Yayınları, 1999, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can. 2. Analiz I, Mustafa Balcı Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim, Projelerle ekip çalışması, ev ödevleri ve quiz sınavları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

3 4 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAT 102 Matematik Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: Öğretim üyesi/yardımcısı: Öğr. Gör. Aynur Erdek Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere matematiğin doğası, matematik kültürü ve öğrenciyi geleceğe hazırlayacak temel matematiksel beceriyi ve bilgiyi lisans düzeyinde sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerk 1. Fonksiyonun uygulamaları ve eğri çizimi konularını öğrenmiş olacaktır. 2. İntegral kavramı ve integral alma yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. 3. Diziler ve seri açılımı yöntemlerini öğrenmiş olacaktır. Belirli İntegral: Tanımı ve Özellikleri, İntegral Hesabın Temel Teoremi Belirli İntegralin Geometrik ve Fiziksel Uygulamaları: Alan Hesabı, Yay zunluğu Hesabı, Dönel Yüzeylerin Alan ve Hacim Hesabı, Kütle Ağırlık Merkezinin Bulunması. Improper İntegraller. Diziler ve Seriler: Dizilerin Tanımı ve Özellikleri, Dizilerin Limitleri. Seriler: Serilerin Yakınsaklığı ve Iraksaklığı, Özel Seriler. Pozitif Terimli Serilerde Yakınsaklık Kriterleri: Karşılaştırma, Oran, Cauchy Kök, Raabe ve İntegral Testleri. Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Seriye Açılımları. Fourier Serileri. Uzay Analitik Geometri Çok Değişkenli Fonksiyonlar:Tanımı, Limiti ve Sürekliliği. Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Tam Diferensiyel, Yöne Göre Türev. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum Problemleri Öğretme materyali Ders kitabı, karatahta, tebeşir, tepegöz, projector.

4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 5 Kaynaklar 1. Yüksek Matematik: Tek Değişkenli Fonksiyonların Analizi, Literatür Yayınları, 1999, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can. 2. Analiz I, Mustafa Balcı Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim, Projelerle ekip çalışması, ev ödevleri ve quiz sınavları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

5 6 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ111 Genel Jeoloji-I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Doç.Dr. Ö. Feyzi GÜRER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Jeolojinin, jeolojik gereçlerin, fosillerin ve jeolojinin ana bölümlerinin tanımlanması, Evrenin, güneş sisteminin ve dünyanın kökeni konusundaki görüşlerin öğrenilmesi, Başlıca kaya çeşitlerinin, mağmatizma, sedimantasyon ve metamorfizmanın öğrenilmesi uyumsuzlukların tanımı ve nedenleri, kıvrım ve fay tiplerinin kavranması Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Yerbilimlerinin başlıca aktivitelerinin tanımlanması 2. Dünyanın içindeki, atmosferdeki ve hidrosferdeki dinamik değişimlerdeki yöneten ısının kökenin tanımlanması 3. Ayrışma ve erozyonu kontrol eden faktörlerin tanımlanması 4. Mineraller ve kayalar arasındaki farklılıklar 5. Kimyasal ve fiziksel özellikleri yardımıyla mineral ve kayaların tanımlanması ve sınıflanması 6. Mağmatik, sedimanter ve metamorfik kayaların oluşumlarının tanımlanması ve bunların kaya döngüsündeki ilişkileri 7. Mağmatik, sedimanter ve metamorfik kayaların doku ve bileşimleri yoluyla sınıflaması 8. Mağmatik kayalarda soğuma hızı ve kristal boyutu arasındaki ilişkilerin tanımlanması 9. Volkanik veya plütonik kayaların doku temelinde birbirinden ayrılarak sınıflanması İçerik Jeolojinin tanımı, konusu ve tarihçesi, Güneş sistemi, Yeryuvarının genel özellikleri, Levha tektoniği, Kristal sistemleri ve mineraller, Mağmatizma ve mağmatik kayalar, volkanizma,

6 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 7 mağmatik petroloji, sedimenter ortamlar ve sedimenter kayalar, metamorfizma ve metamorfik kayalar, kıvrım ve kıvrım çeşitleri. Öğretme materyali Power point sunumları Kaynaklar Genel Jeoloji, Prof. Dr. İhsan KETİN, 1977, İTÜ matbaası, 597s., İstanbul. Earth: An Introduction to Physical Geology by Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens Kenneth G. Pinzke Introduction to Physical Geology, Graham R. Thompson & Jonathan Turk, s. Brooks Cole Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

7 8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JFZ 105 Genel Jeofizik Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd.Doç.Dr.Fadime SERTÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere Jeofizik ve joloji nedir?, Yerin yapısı, Uygulamalı Jeofizik gibi temel kavramlarla ilgili bilgi sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdaki konuları kavramış olacaktır: İçerik 1. Jeofiziğin Uğraşı alanları 2. Dünyanın yapısı ve katmanları 3. Levha tektoniği ve depremler 4. Uygulamalı Jeofizik Jeofizik nedir? Jeofiziğin ilgi alanları( madencilik çevre zemin, petrol, su, jeotermal vs) Levha tektoniği ve depremler, yeriçinde ısı değişimleri, Yerin Gravite alanı, Yerin Manyetik alanı,yeriçinde hız,yoğunluk,gravite gibi parametrelerin değişimi. Öğretme materyali CD(ders konularını ve şekilleri içerir) Kaynaklar İlkısık, O.M Jeofiziğe Giriş İstanbul Universitesi baskısı. Kenar, Ö.Gravite Magnetik Prospeksiyon. Kocaeli Universitesi baskısı. Bott,M.The Interior Of The Earth.

8 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 9 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izleyici takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

9 10 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kim103 Genel Kimya Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 4 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 6 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Selahaddin GÜNER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Kimyasal formulleri okuyup yazabilme, kimyasal kavramları ifade edebilme, kimyasal hesaplamaları anlama ve yapabilme, Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavrayıp ifade edebilecek, yazabilecek ve hesaplayabilecek durumda olacaktır: İçerik Madde, atom, element, bileşik mol, tepkime, çözelti, atomun elektronik yapısı, kimyasal bağlar,gaz, sıvı, katı, Asit-baz, denge, termokimya. Madde, Birimler ve sayılar, Atom ve yapısı, Element ve Mol kavramı, Kimyasal reaksiyonlar, Çözeltiler ve Sulu çözelti reaksiyonları, Periyodik tablo,gazlar, Sıvılar, Katılar,Termokimya, Asitler ve bazlar Öğretme materyali Genel Kimya kitapları İzlence ve seçilmiş yazılar Kaynaklar Petrucci-Harwood-Herring, General Chemistry principles and modern application (Prentice Hall) Mortimer, Chemistry A Conceptual Approach (D.Van Nostrand Company)

10 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 11 Gillespie-Humphreys-Baird-Robinson, Chemistry(Allyn and Bacon) Masterton-Hurley,Chemisty Principles and Reactions (Sunders Golden ) Fine and Beall, Chemistry for Engineers and Scientists (Sunders Golden ) Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

11 12 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ IÇA 102 İngilizce Çeviri ve Anlama I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: İngilizce Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce kitap ve yayınları okuyabilecek ve İngilizce yazılı metinleri Türkçeye çevirebilecek derecede dil yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. İngilizce yazma ve okuma yeteneklerini geliştirip uygulayabilmek 2. Gramerlerini geliştirmiş olmak 3. Çeviri yapabilme derecesinde yeteneklerini geliştirmiş olmak Ders Jeoloji Mühendisliğinin farklı pek çok uygulama alanını kapsayacak konularda İngilizceden Türkçeye çeviri yapmaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır Öğretme materyali Genel Jeoloji ders kitabı Bilimsel dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: James S. Monroe & Reed Wicander (1995), Physical Geology, West Publishing Company Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi

12 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 13 Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

13 14 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ111 Genel Jeoloji II Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 2 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Doç.Dr. Ö. Feyzi GÜRER Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Dünyanın yaşı, jeolojik zamanlar ve jeolojik zamanlar boyunca dünyanın ve canlıların evriminin öğretilmesi, deprem kavramı ve depremlerle levha hareketlerinin ilişkilerinin kavranması. Dünyanın tektonik özellikleri ve bunların kinematik anlamlarının bilinmesi. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Kesin yaş, nispi yaş kavramlarını ve ikisi arasındaki farkları bilecek 2. Farklı formasyonların yaşlarını tanımlarken: 3. Faunal topluluk, uniformitaryanizm, başlangıçta yataylılık, kesen-kesilen ilişkisi, korelasyon ve süperpozisyon kurallarını göz önünde bulundurmayı öğrenecek 4. 3.Fosil ve kaya verilerini kullanarak kaya istiflerinin korelasyonu 5. Zaman kavramında kesiklik ve uyumsuzluk yorumu ve tanınması 6. Kaya birimlerindeki ve yapılardaki tarihçenin yorumu 7. Dünya tarihindeki büyük olaylar örneğin: 8. Jeolojik zamanın başlangıcı, en eski kayaların oluşumu, ilk yaşam, omurgasızların egemenliği, ilk kara bitkileri, balıkların egemenliği, kömür ormanlarının oluşumu, sürüngenlerin egemenliği, amfibianların egemenliği,memelilerin egemenliği, çiçekli bitkilerin ortaya çıkışı ve insanın evrimi. 9. Kaya istiflerinin tarihçesini yorumlayabilmek için jeolojik zaman ölçeğini kullanabilme. 10. Faylar, fay tiplerini, fay gruplarını tanımlanması, örnekler ve kinematikler. 11. Folisayon ve lineasyon tplerinin tanımlayabilmek, örnekler ve kinematikler. 12. Farklı tektonik konumlardaki ve orojenik kuşaklardaki başlıca yapısal özellikleri tanıyabilecektir.

14 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 15 İçerik Jeolojik zaman kavramı, ölçek ve birimler, Transgresyon ve regresyon olayları, Jeolojik zaman boyunca Dünya nın ve canlıların evrimi, Dünya nın önemli deprem bölgeleri, faylar ve fay çeşitleri. Öğretme materyali Genel Jeoloji, Prof. Dr. İhsan KETİN, 1977, İTÜ matbaası, 597s., İstanbul. Power point sunumları Kaynaklar Earth: An Introduction to Physical Geology by Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens Kenneth G. Pinzke Introduction to Physical Geology, Graham R. Thompson & Jonathan Turk, s. Brooks Cole Physical Geology: Earth Revealed, David McGeary & Charles Plummer, WmC Brown Publ., Physical Geology, Charles Plummer & David McGeary, WmC Brown Publ., Fifth Edition, 1991 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

15 16 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 122 Kristallografi Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Nezihi Köprübaşı Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin jeolojik materyallerin yapı ve özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Jeolojik materyallerin temel özellikleri ve sınıflamaları 2. Kristalen yapılar ve özelliklerinin anlaşılması 3. Ana jeokojik materyallerin tanımlanması 4. Jeolojik materyallerin kimyasal ve optik özellikleri Ders kristalen materyallerin özelliklerini anlamaya yönelik ana prensiplere yöneliktir. Bu temelde önemli minerallerin kristal yapıları tanımlanmakta ve bu kristal yapılarla ilişkili kimyasal ve fiziksel özellikler sunulmaktadır. Önemli deneysel ve analitik teknikler tanıtılmaktadır. Öğretme materyali Kristallografi ders kitabı Kaynaklar Temel ders kitabı: Flint, E (2003), Kristallografinin Esasları, West Publishing Company

16 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 17 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

17 18 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ IÇA 202 İngilizce Çeviri ve Anlama II Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: İngilizce Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce kitap ve yayınları okuyabilecek ve İngilizce yazılı metinleri Türkçeye çevirebilecek derecede dil yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. İngilizce yazma ve okuma yeteneklerini geliştirip uygulayabilmek 2. Gramerlerini geliştirmiş olmak 3. Çeviri yapabilme derecesinde yeteneklerini geliştirmiş olmak Ders Jeoloji Mühendisliğinin farklı pek çok uygulama alanını kapsayacak konularda İngilizceden Türkçeye çeviri yapmaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır Öğretme materyali Genel Jeoloji ders kitabı Bilimsel dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: James S. Monroe & Reed Wicander (1995), Physical Geology, West Publishing Company Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi

18 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 19 Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

19 20 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ203 Bilgisayar Programlama Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı ögrencileri güncel Microsoft ofis programları, işletim sistemi ve bilgisayar donanımları hakkında bilgilendirmek ve bu programları güvenle kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Windows XP işletim sistemini kullanmayı 2. Word, Excel, Powerpoint ve çizim programlarını sorunsuz kullanabilmeyi 3. Yaygın grafikleri oluşturmayı, verileri düzenlemeyi, problemleri formüle etmeyi ve çözmeyi ve sunular hazırlamayı. Bilgisayara giriş: temel kavramlar, bilgisayar yazılımları ve donanımları; Windows XP: dosya ve klasör yaratma, bulma, düzenleme, programları yönetmek, masa üstü düzenlemeleri; Word: belge üzerinde işlem yapma, dosya menüsü, ekran görünümü, belgeleri kaydetme, kopyalama, taşıma, karekter biçimlendirme, format menüsü, tablo kullanımı, formül veya denklem yazımı; Excel: çalışma kitabı oluşturma, açma/kapama, kaydetme, hücre işlemleri, formatı, formüller, fonksiyonlar, hücrelere formül girme, grafiklerin oluşturulması, formatı; Power Point: dosya, kayıt, görünüm, ve format menüleri, sunum hazırlama; çizim programı gibi konularını içermektedir. Öğretme materyali İnternet kaynakları Powerpoint sunumları Ödevler

20 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 21 Kaynaklar Temel ders kitabı: Diğer kaynaklar: Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Bireysel problem çözme yeteği kazandırma Grup çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

21 22 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ201 Mukavemet Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3 - Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Oysu Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere gerilme ve kuvvetlerin etkisinde oluşan deformasyonun mantığını sunmaktır. Mekanik sistemlerin tasarımının esas amacı olan mukavim olma kavramıyla ilgili detaylı bilgi edinmelerini sağlamaktır. Statik sistemlerin davranışı gözlemleneceği için temel statik bilgileri ayrıca yenilenir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Mukavemet, gerilme, birim uzama kavramları 2. Verilen yükleme koşullarında mekanik sistemin yeterli dayanımı gösterip gösteremeyeceği veya ne kadar yüke dayanabileceği 3. Farklı yükleme koşulları için mekanik sistemin boyutlandırılması Kuvvet, moment, denge, gerilme, birim uzama, mukavemet kavramları. Normal ve kayma gerilmesi, güvenlik katsayıları, Serbest cisim diyagramları ile sistemlerin idealleştirlmesi. Gerilme-akma diyagramı. Sıcaklık etkisinde uzama. Burulma. Kafes sistemlerde gerilmeler. Mohr diyagramları. Öğretme materyali Ders notları Ek problem setleri Kaynaklar

22 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 23 Cisimlerin mukavemeti; Paşa YAYLA, Birsen yayınevi. Mechanics of Materials, Beer & Johnson, McGraw Hill Öğretme metotları Sınıfta verilen teorik bilgiler Teorik bilgilerin uygulamaları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

23 24 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 211 Yapısal Jeoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk ÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı yerkabuğunun yapısal özelliklerini, oluşumunu ve kinematik anlamını öğretmektir Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik Yerbilimleri alanında yapısal jeolojinin önemi Kayaç deformasyonunu etkileyen parametreler Jeoloji ve Yapısal haritalar ve enine kesitlerin hazırlanması Kıvrımlar ve kıvrım çeşitlerinin tanınması Faylar ve fay türlerinin tanınması veya anlaşılması Çatlakların tanınması ve yorumlanması Foliasyon ve Lineasyon yapılarının tanınması ve çeşitleri Kayaçların deformasyonu ve gerilme-deformasyon ilişkileri. Çatlak yapılarının tanımlanması ve yorumlanması.yırtılma zonları. Faylar, fayların sınıflandırılması. Doğrultu atımlı faylar ve dogrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi, dogrultu atımlı fayların oluşturduğu jeomorfoloji. Dogrultu atım sistemi içinde çökme-yükselme mekanizmaları. Dogrultu atım sistemi içinde çek ayır havzaların evrimi. Kıvrımlar, kıvrımların sınıflandırılması ve yorumlanması. Klivaj, klivajların sınıflandırılması ve yorumlanması. Lineasyon ve sınıflandırılması. Depremler. Öğretme materyali Power point sunumları Dergi ve kitaplardan derlenen materyaller

24 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 25 Kaynaklar Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları, Prof. Dr. M. Erkan KARAMAN 2006, ISBN X. Power point presentations Diğer kaynaklar: Skinner B.J. and Porter Stephan (1992) The Dynamic Earth an introduction to physical geology. Second Edition 570pp. Mattauer M. (1973) Les deformations des materiaux de l ecorce terrestre. 493pp. ISBN Ketin İ. ve Canıtez N. (1972) Yapısal Jeoloji. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı:869, 512 sayfa Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

25 26 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Program/Bölüm: JLJ 213 Stratigrafi Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Stratigrafik çalışmalar, öncelikle sedimanter kayaçlarla ilgilidir. Ancak onları çevreleyen mağmatik kayaçlar ve yüzey mağmatik kayaçlar veya sedimanter kayaçlardan oluşan metamorfik kayaçlarla da ilgilenir. Stratigrafik disiplin, kayaç istiflerinin tanımlanması ve onların zaman cetveli ile ilgilenir. Tarihsel jeoloji için temel oluşturur. Onun prensip ve metodları jeolojik çalışmalarda kullanılır. Öğrenme sonuçları: 1. Öğrenciler süperpozisyon yasasını öğrenecektir. 2. Öğrenciler sedimanter kayaçların dizilimini öğrenecektir. 3. Öğrenciler trasgresif ve regresif istiflerin dizilimini öğrenecektir. 4. Öğrenciler sedimanter kayaçların jeolojik simgelerini öğrenecektir. 5. Öğrenciler jeolojik simgeleri kullanarak enine kesit yapacaklar. İçerik: Stratigrafiye Giriş, Tabakalanma, Korelasyonun Tanımı ve Çeşitleri, jeokronoloji, manyetostratigrafi, Sismik Stratigrafi, Kaya Stratigrafi Birimleri, Zaman Stratigrafi Birimleri, Jeokronolojik Birimler, Biyostratigrafik Birimler, Jeoloji Enine Kesitleri, Genelleştirilmiş Stratigrafik Sütun Kesitleri, Ölçülü Stratigrafik Kesitler, Faylı Yapılarda Yapı Haritaları, Kıvrımlı Yapılarda Yapı Haritaları, Transgresif ve Regresif İstiflerin Tanınması, Yapısal Evrimin Yorumlanması, Tektonik Sübsidans, Fasiyes ve Çökelme Ortamları. Öğretme materyali İlgili kitaplar, seçilmiş makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: 1- Baykal, F., Stratigrafi Prensipleri. Kutulmuş Matbaası. İstanbul

26 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Toker, V,1985. Stratigrafi İlkeleri Ankara Üniv. Fen Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Ders Notu. Ankara Diğer kaynaklar: 1- Gökçen, S.L..1982: Stratigrafi İlkeleri. Çukurova Üniv. Müh.-Mimarlık Fak. Jeoloji Müh. Böl. Ders Notu. Balcalı, Adana 2- Kaya,O Uygulamalı Stratigrafi. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No: 72. Ankara. Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

27 28 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 215 Paleontoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Jeolojik geçmişteki yaşamın bilimsel çalışmaları, kayaçlar içinde korunmuş bitki ve hayvan fosillerinin araştırılmasını kapsar. Eski fosil formların biyolojik özellikleri ile ilgili tüm görüşler onların şekil ve kavkı yapısı, birbirleri ve günümüz örnekleri ile taksonomik ilişkileri ve coğrafik dağılımları ile ilgilenir. Paleontoloji, yerküre tarihinin oluşturulmasında anahtar role sahiptir. Öğrenme sonuçları: İçerik: 1. Bitki ve hayvan fosillerinin taksonomik ilişkileri 2. Fosilleşme ortamları ve fosilleşme şartları 3. Karakteristik fosiller ve önemleri Paleontoloji nin Tanımı, Fosillerin Jeoloji deki Önemi, Fosilleşme Şartları, Fosilleşme Ortamları, Taksonomi, Biyostratigrafik Korelasyon İlkeleri, Fosillerin Sınıflandırılması, Metazoa (Omurgasızlar), Filum: Arthropoda, Filum: Echinodermata, Filum: Brachiopoda, Klas: Graptolithina, Filum: Mollusca, Klas: Pelecypoda, Filum: Mollusca, Klas: Gastropoda, Filum: Mollusca, Klas: Cephalopoda Filum: Spongia Filum: Coelenterata Filum: Protozoa ların Genel Özellikleri, Klas: Radiolaria Ordo: Foraminifera, Superfamilya: Fusulinoidea, Süperfamilya: Orbitoidacea, Bitki Fosilleri (Algler, Spor ve Pollenler, Nannoplanktonlar, Diatomeler, Dinoflagellatlar) Öğretme materyali İlgili kitaplar,tepegöz, el örnekleri, polarizan mikroskop, ince kesit örnekleri. Kaynaklar Temel ders kitabı:

28 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Dizer, A., Paleontoloji (Omurgasız).İstanbul Üniversitesi Yayınları No: İstanbul Diğer kaynaklar: 1- Örçen, S., Paleontoloji Ders Notları. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. İzmit 2- Baykal, F., Paleontoloji (Omurgasız fosiller). İstanbul Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 872. İstanbul. Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim, laboratuvar çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

29 30 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 221 Mineraloji Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 3 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Assis.Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere doğada bulunan minerallerin tanıtımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kayaç ve cevher oluşturan çeşitli mineral grupları ile ilgili tamal bilgiler isunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: 1. Mineral kavramı ve çeşitleri 2. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 3. Kayaç ve cevher oluşturabilen mineraller hakkında genel bilgiler İçerik Mineral ve mineral oluşum: Magmatik, metamorfik ve süperjen. Minerallerin fiziksel özellikleri, minerallerin mekanik özellikleri. Kristal enerjisine etki ile oluşan özellikleri: Renk, floresans, fosforesans, cila, piezoelektirik, piroelektirik, magnetiklik. Mineral sınıflaması: Unsurlar, sülfitler, halojenler, oksit ve hidroksitler, karbonatlar, nitratlar, wolframatlar, fosfatlar, sülfatlar, boratlar, silikatlkar Öğretme materyali Ders kitapları Laboratuvar çalışmaları

30 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 31 Kaynaklar Kumbasar, I.,Aykol, A., (1993). Mineraloji, Istanbul Teknik Universitesi Kütüphanesi, S:1519, Istanbul. Deer, W.A., Howie, R.A. and Zusman, J., Rock-Forming Minerals. Vol. I-V. Longmans, Berry, l.g. and Mason, B. Mineralogy, Freeman, Winchell, A.N. and Winchell, H. Elements of Optical Mineralogy. Wiley, Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, Laboratuvar çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

31 32 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ202 İstatik ve Olasılık Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere istatik ölçü birimlerinin temelini ve örnekleme ve istatiksel analiz metodlarını ögretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Verilerin merkezi eğiliminin ve dispersiyonunun ölçülmesi 2. Örnekleme dağılımlarının tanımlanması ve açıklanması 3. Örnekler üzerinde istatiksel testlerin uygulanması ve regresyon analizi Temel istatistik kavramlarına giriş, frekans dağılımları ve grafiksel sunumları, merkezi eğilim (mod, medyan, aritmetik, harmonik ve geometrik ortalama türleri) ve dağılma ölçüleri ( varyans, standart sapma, ortalama sapma), olasılık teorisi, süreksiz olasılık dağılımları (binom, poisson ve hipergeometrik), sürekli olasılık dağılımları ( normal, logaritmik), örnekleme metodları, hipotez testleri ( z, t ögrenci testi), Ki-kare testi, varyans analizi ve regresyon ve korelasyon konularını içermektedir. Öğretme materyali Ders kitabı Powerpoint sunumları Kaynaklar Temel ders kitabı: Köksal, B.A., (2002) İstatistik Analiz metodları, Çağlayan Kitabevi, 6. Baskı.

32 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 33 Diğer kaynaklar: Lind,D.A., ve Mason, R.D., (1997) Basics statistics for business and economics, Mc.GrawHill, Second Edition. Koch, S.G., and Link, R. F.,(1971) Statistical analysis of geological data, Dover publications Inc., New York. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

33 34 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 204 ÖLÇME BİLGİSİ Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Haluk Konak Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere ölçme kavramı, ölçme uygulamaları, harita çizimi ve harita kullanımı gibi temel kavramlarla ilgili arka plan bilgisi sunmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Plankote yapma 2. Harita kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi Jeodezinin konusu, amacı ve kapsamı; konum belirleme kavramı ve sayısal uygulamalar; ayrıntı noktalarının ölçülmesi; harita yapımı; alan hesaplamaları. Öğretme materyali Ders kitabı: 8 EUR İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Songu C.(1975). Ölçme Bilgisi, Cilt II. Ankara Songu C. (2000). Ölçme Bilgisi, Cilt I. Ankara.. Tüdeş T. (2000).Ölçme Bilgisi, KTU. Trabzon. Önal M.(2000). Ölçme Bilgisi. Ankara

34 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 35 Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Projelerle ekip çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

35 36 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ206 TEKNİK ÇİZİM Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Assist.Prof.Dr.Sonay Ayyıldız Assist.Prof.Dr. Mehtap Özbayraktar Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere üç boyutlu görebilme, düşünebilme ve çizebilme yeteneği kazandırmaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdakileri kavramış olacaktır: 1. ölçek kavramı 2. Tek ve çok görünüşlü nesnelerin teknik resimlerini çizebilme 3. Kroki hazırlama 4. Jeolojik kesitleri çizebilme İçerik Tanımlar, teknik resimde kullanılan araç ve gereçler, Teknik resim standartları, Temel geometrik çizimler, Düzlemsel parçaların teknik resimleri, Ölçek, Ölçekli çizimler, Standart paralel perspektifler, İzdüşüm, İzdüşüm türleri ve uygulamaları, Ölçülendirme teknikleri ve uygulamaları, Tek ve çok görünüşlü parçaların teknik resimlerinin çizimi, Kroki çalışmaları, Jeolojik kesitler. Öğretme materyali Ders kitabı: 6 YTL

36 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 37 Kaynaklar Temel ders kitabı: Prof. Dr. Resmi Yıldız, Öğr. Gör. Kadri Keleş (2002), Uygulamalı Teknik Resim Ders Notları, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak, Kocaeli Mezunlar Derneği. Diğer kaynaklar: Reutter, F. (1972), Darstellende Geometrie, G. Braun Karlsruhe. Strubecker, K. (1967), Vorlesungen Über Darstellende Geometrie, Vardenhoeck & Rubrecht, Göttingen. Yaşar, M.(1973), Tasarı Geometri,5. Baskı, Aspaz Matbaacılık, İstanbul. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60)

37 38 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 212 Tektonik Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk ÇELİK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı yerin iç yapısını, yerin jeotektonik-jeodinamik süreçlerle ilgisini ve Plaka tektoniğinin esaslarını öğretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. Yerin içi ve onun katmanlı yapısı 2. Konveksiyon teorisi ve plaka haraketleri 3. Yakınlaşan, uzaklaşan ve transform faylı sınırlara örnekler verme 4. Kayaç deformasyonunu etkileyen parametreler 5. Gerilme-Deformasyon kavramları ve diagramları 6. Dünyada volkanların ve depremlerin dağılımı ve tanımlanması 7. P, S ve L dalgalarının özelliklerinin kıyaslanması 8. Tektonik ve jeolojik haritalarda tektonik yapıların gösterilmesi, yorumlanması ve enine kesitler hazırlanması Yeryuvarının iç yapısı ve yerkabuğu. Plaka tektoniği ve yerin dış yapısı. Levha tektoniğinin evrimi. Levha sınırları ve jeolojik özellikleri. Uzaklaşan levha sınırları, yakınlaşan levha sınırları, transform faylı levha sınırları. Levha tektoniği ve depremler. Levha tektoniği ve volkanlar. Levha tektoniği ve orojenik kuşaklar. Bindirme zonu tektoniği. Bindirme fayları, bindirme geometrisi. Türkiyenin tektonik evriminin özeti. Küçük ölçekli yapıların kullanılması ile büyük ölçekli yapıların yorumlanması. Öğretme materyali Power point sunumları Dergi ve kitaplardan derlenen materyaller

38 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 39 Kaynaklar Power point presentations Diğer kaynaklar: Karaman E. (2006) Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları. ISBN X. Eren Y. (1997) Tektonik 2 Ders notları. 137p. Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Jeol. Müh. Böl. Skinner B.J. and Porter Stephan (1992) The Dynamic Earth an introduction to physical geology. Second Edition 570pp. Mattauer M. (1973) Les deformations des materiaux de l ecorce terrestre. 493pp. ISBN Ketin İ. ve Canıtez N. (1972) Yapısal Jeoloji. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı:869, 512 sayfa Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

39 40 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 214 Sedimantoloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Şerafeddin Çakır Dersin verildiği dil: Zorunlu 5,5 1 Türkçe Amaç: Sedimanter disiplin; sedimanter kayaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile, oluşum işlemleri, taşınma, depolanma ve kayaç haline gelmesi ile ilgilenir. Sedimantolojik araştırmaların amacı; çökellerin bileşen, doku, yapı ve fosil içeriğinin çalışılması ile eski ortam şartlarının incelenmesidir. Öğrenme sonuçları: 1. Sedimanter kayaç işlemlerini anlamak ve kayaç döngüsünde yerleştirmek 2. Sedimanter kayaçların tanımlanabilmesi ve dokusal özelliklerinin ortaya konması 3. Sedimanter kayaçların kimyasal ve mineralojik özeliklerinin tanımlanabilmesi 4. Genel sedimanter kayaçların doku ve bileşimlerine göre sınıflandırılabilmesi 5. Sedimanter özellik ve yapıların tanınması, adlanması ve yorumlanabilmesi İçerik: Jeolojik Döngü, Ayrışma, Taşınma ve Diyajenez işlemleri, Mekanik ayrışma, Kimyasal ayrışma, İklim çeşitleri ve genel özellikleri, Su altında oluşan ayrışma ve işlemleri ve oluşan çökeller. Kırıntılı ve kırıntılı olmayan (kimyasal ve biyojenik) çökellerin taşınma ve depolanması, Sedimanter Ortam ve Sedimanter Fasiyeslerin Analizleri, Karasal-Geçiş-Denizel ortamlar, Sedimenter Havzalar, Sedimanter Kayaçların sınıflandırılması, Sedimanter Yapılar ve Sedimentasyonun Fiziksel Temelleri, Öğretme materyali İlgili kitaplar, tepegöz, polarizan mikroskop, el örnekleri, ince kesit örnekleri, kumpas, elek takımı. Kaynaklar: Temel ders kitabı:

40 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ Üşenmez, Ş., Sedimantoloji ve Sedimanter kayaçlar. Gazi Üniversitesi Yayınları No.57. Ankara. 2- Önalan, M., Çökelbilimi. İstanbul Üniversitesi Matbaası. İstanbul Diğer kaynaklar: 1- Greensmith, J.T., Petrology of the Sedimentary Rocks. Great Britain 2- Kaya, O., Sedimantoloji. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın No: 87. Ankara Öğretme metotları Sınıf içi etkileşim, arazi gezileri, laboratuvar çalışmaları Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

41 42 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 222 Magmatik Petroloji Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ercan Aldanmaz Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin dünyanın dinamik yapısını ve magmatik olayları anlamasını sağlamaktır. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış durumda olmalıdır: İçerik 1- magmatik petrolojinin temel kavramlarını. 2- Petrolojik yönü itibarıyla Dünyanın yapısını. 3- Magmatik sistemlerle ilgili genel bilgileri. 4- Magmatik ürünlerin sınıflanmasına ilişkin bilgileri. Bu ders gerek plütonik ve gerekse volkanik olmak üzere magmatik kayaları konu edinmekte ve yerküresinin manto, kabuk kesimlerinde ve yüzeyinde süregelen fizikokimyasal sistemleri içermektedir. Dersin amaçlarından biri kabuk ve litosferin petrolojik evrimini plaka dinamiği kavramı içerisinde anlamaya çalışmaktır. Ders kapsamında magmatik olayların deneysel, petrografik, jeokimyasal ve saha özellikleriyle tanımlanması ve anlaşılması içerilmektedir. Öğrencilere magmatik materyallerin mikroskop altında tanımlanması ve alınan bilgilerden magmatik petrolojinin mikroskobik ve jeokimyasal yönleriyle teorik kavramların yorumlanması yeteneklerini kazandırmaktadır. Öğretme materyali Magmatik Petroloji ders notları

42 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 43 Kaynaklar John D. Winter (2001), Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall Publ. Charles J. Hughes (1986) Igneous Petrology. Elsevier Sciences Publ. W. S. MacKenzie C. H. Donaldson C. Guilford (1982) Atlas of Rocks and Their Textures. John Wiley & Sons Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

43 44 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JFZ216 UYGULAMALI JEOFİZİK Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 4 Kredi: 2 Ders saati (haftalık): 2 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yrd.Doç.Dr.Bülent ORUÇ Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı Uygulamalı Jeofizik yöntemleri ile ilgili donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1- Gravite, Manyetik, Sismik DC Rezistivite, Elektromanyetik ve Kuyu Logları yöntemlerinin fizik ilkeleri. 2- Etüd planlama ve veri toplama. 3- Verilerin işlenmesi, gözlemsel ve sayısal yorumlama. Uygulamalı jeofizik yöntemlerinin konusu, temel fiziksel kavramlar ve yorumlama Öğretme materyali İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler Kaynaklar Temel ders kitabı: Telford W.M., Geldart L.P. and Sheriff R.E. (1990).Applied Geophysics, (Second Edition), Cambridge University Press. Diğer kaynaklar Sharma P.V. (1976). Geophysical Methods in Geology, Elseiver Scientific Publishing Company, Amsterdam/Oxford/Newyork.

44 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 45 Parasnis D.S. (1986). Principles of Applied Geophysics (Fourth Edition), London/Newyork, Chapman and Hall. Ergin, K. (1981). Uygulamalı Jeofizik (Dördüncü Baskı), İTÜ Yayınları. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Projelerle ekip çalışması Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

45 46 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 321 Metamorfizma Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Selçuk Tokel Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç Metamorfizmanın kavram, tanım, tiplerini anlamak ve plaka dinamiği ile ilgilerini irdelemek. Öğrenme sonuçları Öğrenciler, metamorfizmanın kavram ve prensiplerini anlayacak, el örnekleri ve ince kesit mikroskop çalışmalarıyla metamorfizmanın tip ve fasiyeslerini tanımlayacak, metamorfik süreçleri yorumlayıp global tektonik ilgilerini irdeleyebilecektir. İçerik Prensipler. Metamorfizma tipleri. Metamorfik zon ve fasiyes kavramı, metamorfik kayaç toplulukları jenezleri, global tektonikle ilgileri. Öğretme materyali -Tokel, S.,2005, Metamorfizma Ders Notları. -El örnekleri kayaç koleksiyonu. -İnce kesit kayaç koleksiyonu. Kaynaklar -Ernst, G., 1969, Earth Material, P. Hall Inc. -Turner, F., 1968, Metamorphic Petrology, Mc. Graw-Hill. -Winkler, H.G.F., 1976, Petrogenesis of metamorphic Rocks, Springer-Werlag. -Diğer seçilmiş kaynaklar Öğretme metotları Ders. Kayaç örnek ve ince kesit mikroskop çalışmaları. Saha gezileri.

46 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 47 Değerlendirme metotları Yazılı sınavlar (vize %40, final %60)

47 48 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ 331 Maden Yatakları Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 5,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Prof. Dr. Selçuk Tokel Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç Ana tip maden yataklarının mineralojisi, yapısı ve genetik sınıflamasını anlamak ve bunların kullanım potansiyelini anlamak. Öğrenme sonuçları Bu dersin sonunda öğrenciler a) maden yatakları kavramı, geometrisi, dokusu, tenör ve rezerv tanımlamalarını anlayacak b) jeolojik, jeofizik, mineralojik verileri kullanarak cevher birikiminin ortaya çıkartılmasını açıklayacak duruma gelecektir. İçerik Maden yataklarına ait genel bilgiler; yatak geometrisi, doku ve yapı; jeolojik jenezlerine göre sınıflama ve ana maden yatakları tiplerine ait örnekler (magmatik, hidrotermal, ayrışma, skarn vd.); bu yatakların dağılımları, mineralojileri, tenör ve rezervleri, arama teknikleri. Öğretme materyali -Tokel, S.,2005, Maden Yatakları Ders Notları. -El örnekleri kayaç koleksiyonu ve parlatılmış kesitler. Kaynaklar -Edward, R. And Atkinson, K., 1986, Ore Deposit Geology, Chapman and Hall. -Evans, A.M., 1993, Ore Geology and Industrial Minerals, Blackwell Science. -Guilbert, J.M. and Park, C.F.Jr., 1986, Geology of Ore Deposit, Chapman and Hall. -Diğer seçilmiş kaynaklar

48 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 49 Öğretme metotları Ders. El örneklerinde ve parlatılmış kesitlerde pratik çalışmalar. Değerlendirme metotları Yazılı sınavlar (vize %40, final %60). El örnekleri ± parlatılmış kesitlerde pratik çalışmaların yazılı değerlendirilmesi.

49 50 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ341 Kaya Mekaniği Program/Bölüm: Jeoloji Müh. Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 1 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere herhangi bir teknik girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında kaya ortamının davranışını öğretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1- Taş ve kaya ortamının mekanik özelliklerini. 2- Bu özelliklerin hangi deneylerle ve nasıl belirlenebileceğini. 3- Teknik bir girişimde kaya ortamının ortaya koyacağı davranış türlerini. Tanımı, uygulama alanları, çalışma ilkeleri, kayalarda gerilme durumları ve dağılımı, gerilme ve gerilme analizi, deformasyon ve türleri, gerilme- deformasyon ilişkileri ve kayanın mekanik davranış türleri, gerilme dağılımları, farklı gerilme koşulları ve Morh diyagramları, kaya ve taşların davranışlarına etki eden parametreler, kaya mekaniğinde güvenlik kavramı, laboratuar deneyleri ve yapılma koşulları, arazi deneyleri ve yapılma koşulları, kaya şev stabilitesi, yapıların projelendirilmesinde kaya sınıflamaları, Öğretme materyali Ders kitapları İzlence ve seçilmiş yazılar Dergilerden alınan makaleler

50 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 51 Kaynaklar Temel ders kitabı: Yüzer, E., Vardar, M. (1986), Kaya Mekaniği, İTÜ Vakfı yayın no:11, İstanbul. Diğer kaynaklar: Goodman, R. E. (2003). Kaya Mekaniğine Giriş, Çeviri: Kamil Kayabalı, Gazi Yayınevi, Ankara. Yüzer, E., Zanbak, C. (1974),Jeolojide Deneysel Kaya Mekaniği, İTÜ Kütüphanesi sayı:998, İstanbul. Hoek, E. AND Bray, J. W. (1977) Kaya Şev Stabilitesi, (Rock Slope Engineering,- Çeviri-), TMMOB Maden Müh. Odası Yayını, Ankara. Harrison, J. P. Hudson, J. (2000) Engineering Rock Mechanics: Part 2, Pargemon. Push, R. (1995) Rock Mechanics on a Geological Base, Elsevier. Duncan, C. W. (1992) Foundations on Rock, E and FN Spon. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Laboratuar deneyleri ve örnek uygulamalar Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

51 52 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ343 Hidrojeoloji Program/Bölüm: Jeoloji Türü: Şeçmeli Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 3 Ders saati (haftalık): 3 ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 4,5 1 Staj çalışması: - Sınav saati: 3 Öğretim üyesi/yardımcısı: Yard.Doç. Dr. İrfan Yolcubal Yard.Doç. Dr.. Suzan Pasvanoğlu Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amaçı ögrencileri yeraltı suyunun oluşumunu, akifer türlerini, akifer oluşturan formasyonların fiziksel özelliklerini, yeraltı suyu kaynakların araştırılmasını ve yönetilmesini ve son olarak kuyu hidroloğinin ve su kimyasının temel esaslarını ögretmektir. Öğrenme sonuçları: Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: İçerik 1. akifer türleri ve akifer oluşturan jeolojik birinlerin fiziksel özelliklerinin hesaplanması 2. yeraltı suyu kaynaklarının araştırılması ve yönetimi 3. pompaj testi verilerinin analizi 4. yeraltı suyu tablası haritalarının oluşturulması ve yorumlanması 5. Su kimyası parametreleri, kimyasal analizlerin yorumlanması ve grafiklenmesi Hidrolojik döngü elemanları, akiferlerin fıziksel özellikleri, akifer türleri, yeraltısuyu akım prensipleri, kuyu hidroloğine giriş, su kimyası, kalitesi ve yeraltısuyu kirliliği, yeraltısuyu modellerine giriş gibi konular ele alınmıştır. Öğretme materyali Ders kitabı Powerpoint sunumları Ödevler

52 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ 53 Kaynaklar Temel ders kitabı: Fetter, C.W.,(2004) Uygulamalı Hidrojeoloji, Çeviren:Mustafa Afşin,Kamil Kayabalı, Gazi kitabevi,ankara, Dördüncü baskı. Diğer kaynaklar: Domenico, P. A. and Schwartz, F. W., (1990) Physical and Chemical Hydrology, J. Wiley Sons Freeze, R.A.,and Cherry, J.A., (1979) Groundwater, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Marsily, G., (1986) Quantitative Hydrogeology. Groundwater Hydrology for engineers, Academic press Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi Sınıf ile etkileşim Grup projeleri Değerlendirme metotları Bir vize (% 40), bir final (% 60) (yazılı)

53 54 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ JLJ301 Proje I Program/Bölüm: Jeoloji Mühendisliği Türü: Zorunlu Seviye: Lisans Yarıyıl: 5 Kredi: 1 Ders saati (haftalık): ECTS kredisi (işyükü bazında): Uygulama saati (Haftalık): 3 2 Staj çalışması: - Sınav saati: 2 Öğretim üyesi/yardımcısı: Bütün Öğretim Üyeleri Dersin verildiği dil: Türkçe Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin seçtikleri ve ders sorumlusu tarafından onaylanan bir konu başlığı çerçevesinde literature bilgilerini kullanarak jeolojinin çeşitli konularında proje yazma yeteneklerini geliştirmektir Öğrenme sonuçları: İçerik Bu dersin sonunda öğrencilerden bilgisayar donanımlı araştırma sistemine bağlı kütüphane çalışması, makale tarama ve makaleleri değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olmaları beklenmektedir. Başlıca jeoloji konuları Öğretme materyali Kütüphane ve bilgisayar destekli tarama sistemi Kaynaklar Yayınlanmış veya yayınlanmamış makale ve kaynaklar. Öğretme metotları Yetkili öğretim üyesinin denetimi Değerlendirme metotları Proje raporunun değerlendirilme

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

GENEL JEOLOJİ I. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GENEL JEOLOJİ I.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GENEL JEOLOJİ I http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 1107

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 1107 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEKNİK İNGİLİZCE I Dersin Orjinal Adı: TEKNİK İNGİLİZCE I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: JEO 1107

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM)

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL TDB 103 Türk Dili I 2 0 0 2 TDB104 Türk Dili II 2 0 0 2 AİT 101 Atatürk İlke. ve İnk.Tar.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER

YÖNERGE KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER YÖNERGE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE KARMA PROGRAMI MEZUNİYET ŞARTLARI 2010 KODLU ve DAHA SONRA KAYDOLAN ÖĞRENCİLER GEO ve değişik kodlu zorunlu İngilizce dersler JEM ve değişik kodlu zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik I BIL131 1 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik II BIL132 2. 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 3501

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 3501 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TARİHSEL VE TÜRKİYE JEOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: TARİHSEL VE TÜRKİYE JEOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tek Değişkenli Kalkülüs MATH 104 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4169

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4169 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SIVI KAPANIM UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: SIVI KAPANIM UYGULAMALARI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 9 Müfredatı Eylül 7 Salı 9:58 96 YBD İngilizce I 4, 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Numerik ve Yaklaşık Yöntemler Dersin Orjinal Adı: Numerical and Approximate Methods Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Bilgisayar ve Programlamaya Giriş (3+0) Sayı sistemleri, algoritmalar, temel bilgisayar komutları, mantıksal

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği I ENE 207 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101,

Detaylı

Mukavemet (ME 210) Ders Detayları

Mukavemet (ME 210) Ders Detayları Mukavemet (ME 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mukavemet ME 210 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i ME 201 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları

Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz II Ders Kodu MATH 136 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 4 2 0 5 10 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları Ders Adı İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati MATH102T

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Matematiksel Analiz II (MATH136) Ders Detayları

Matematiksel Analiz II (MATH136) Ders Detayları Matematiksel Analiz II (MATH136) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Matematiksel Analiz II MATH136 Bahar 4 2 0 5 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları

Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kısmi Diferansiyel Denklemler MATH378 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Katı Mekaniği (MFGE 212) Ders Detayları

Katı Mekaniği (MFGE 212) Ders Detayları Katı Mekaniği (MFGE 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Katı Mekaniği MFGE 212 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 201 Mühendislik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4171

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4171 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CEVHER MİKROSKOPİSİ Dersin Orjinal Adı: CEVHER MİKROSKOPİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: JEO

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin TİN MATEMATİK I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Fizik Ders No : 0690040026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4705

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4705 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları Ders Adı Mühendislik Mekaniği I Ders Kodu MFGE 201 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

Tahmin (IE 519) Ders Detayları

Tahmin (IE 519) Ders Detayları Tahmin (IE 519) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tahmin IE 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Kimya CEAC 201 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 1014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 1014 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: STATİK Dersin Orjinal Adı: STATİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 1014 Dersin Öğretim Dili: Türkçe

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Deprem Mühendisliği CE 527 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321 - Yapı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Statik (ME 201) Ders Detayları

Statik (ME 201) Ders Detayları Statik (ME 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Statik ME 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ n aat M çin Jeol Prof İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. O SİVRİKAYA 2014-2015 Osm S VR KAYA YA eoloji Ders tlar

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları Ders Adı İleri Mukavemet Ders Kodu MFGE 418 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 212 Katı Mekaniği

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Analiz MATH381 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 135 Matematik Analiz

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İSTATİSTİK Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 2001 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME I Dersin Orjinal Adı: MATERIALS SCIENCE I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MME

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları MATH274 Bahar 3 0 0

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

Reel Analiz I (MATH 244) Ders Detayları

Reel Analiz I (MATH 244) Ders Detayları Reel Analiz I (MATH 244) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Reel Analiz I MATH 244 Bahar 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 8 Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:6 57 JEO9 Matematik 84 4, 7 FİZ6 Fizik I 84 4, 599 JEO5 emel Bilgi

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 2406

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 2406 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: OPTİK MİNERALOJİ Dersin Orjinal Adı: OPTİK MİNERALOJİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: JEO 06 Dersin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Matematik (3+0) Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Sağlık Yönetimi Türkçe Zorunlu Yard. Doç. Dr. M. Tamer Koşan Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 6 Müfredatı 6 Eylül 6 Salı 4:46 96 YBD İngilizce I 4. 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4173

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4173 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: JEOKİMYASAL TERMODİNAMİK Dersin Orjinal Adı: JEOKİMYASAL TERMODİNAMİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik CE 205 Güz 3 0 0

Detaylı

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Güneş Enerjisi Teknolojileri ENE 308 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans MOTORLAR 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK4301 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders Saati (saat/hafta)

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları

Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kimyasal Süreç Hesaplamaları CEAC 207 Güz 3 2 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Ders Adı Uygulamalı Matematik Ders Kodu MATH 463 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math 262 Adi

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 20122013GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı