KULLANMA KILAVUZU VT 1012D12/1. ÇAMAġIR MAKĠNESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU VT 1012D12/1. ÇAMAġIR MAKĠNESĠ"

Transkript

1 KULLANMA KILAVUZU VT 1012D12/1 ÇAMAġIR MAKĠNESĠ

2 TEBRĠKLER HOOVER MARKA BU EV ALETINI SATıN ALMAKLA ödün VERMEYI KABUL ETMEYECEğINIZI GöSTERMIĢ OLDUNUZ: SADECE EN IYISINI ISTIYORSUNUZ. Hoover, MüĢTERILER ILE DOğRUDAN TEMAS SAğLANARAK ELDE EDILEN YıLLAR SüREN PAZAR ARAĢTıRMASıNıN SONUCU OLARAK GELIĢTIRDIğI YENI çamaģır MAKINESINI SUNMAKTAN GURUR DUYAr. BU çamaģır MAKINESININ SAğLADığı KALITEYI, DAYANıKLıLığı VE YüKSEK PERFORMANSı TERCIH ETMIĢ BULUNUYORSUNUZ. Hoover, BUNUN YANı SıRA GENIĢ BIR YELPAZEYE SAHIP OLAN DIğER EV ALETLERINI DE HIZMETINIZE SUNMAKTADıR: çamaģır MAKINELERI, KURUTMALı çamaģır MAKINELERI, FıRıNLAr, MIKRODALGA FıRıNLAr. GELENEKSEL OCAKLAR VE SıCAK TUTMA CIHAZLARı, BUZDOLAPLARı VE DERIN DONDURUCULAr.. BöLGENIZDEKI BAYIINIZDEN BüTüN HOOVER ürünlerinin YER ALDığı KATALOğU ISTEYIN. 2 Bu CIHAZLAR EVDE ve AĢAğıDA örneklenen BENZER UYGULAMALARDa KULLANıLMAK IçIN TASARLANMıĢTıR: -MAğAZA, OFIS VE DIğER çalıģma ORTAMLARı VE PERSONEL MUTFAKLARı; - ÇIFTLIK EVLERI; - OTEL, MOTEL VE DIğER KONAKLAMA MEKANLARıNDA MüĢTERILER TARAFıNDAN; - PANSIYON TIPI MEKANLARDA. Bu CIHAZıN ev ortamı VEYA TIPIK ev IĢLERI DıĢıNDA KULLANıMı (örn. UZMAn VEYA EğITIMLi KULLANıCıLAR TARAFıNDAN TICARI KULLANıM) YUKARıDAKi UYGULAMALARA DAHIL EDILMEZ. CIHAZıN bu talimatlarla TUTARSıZ bir ĢEKILDE KULLANıLMASı CIHAZıN ömrünü KıSALTABILIR VE üretici GARANTISININ GEçERSIZ OLMASıNA NEDEN OLABILIr. Ev ve BENZERI KULLANıM AMACıYLA örtüģmeyen (ev VEYA ev TIPI bir MEKANDA bile OLSA) KULLANıM DOLAYıSıYLA CIHAZDA MEYDANA GELEBILECEK HERHANGI bir HASAR VEYA DIğER HASARLAR YASALARCA IZIN VERILDIğI KADARıYLA üretici TARAFıNDAN HIçBIR ĢEKILDE KABUL EDILMEYECEKTIr. LüTFEN BU KULLANMA KıLAVUZUNU DIKKATLI BIR ĢEKILDE OKUYUN, çünkü BU KıLAVUZ SIZE çamaģır MAKINENIZIN MONTAJı, KULLANıMı VE BAKıMıNA ILIĢKIN BAZı KURALLAR ILE BIRLIKTE çamaģır MAKINENIZDEN EN IYI SONUçLARı ELDE EDEBILMENIZ IçIN FAYDALı IPUçLARı SUNAr. BU KULLANMA KıLAVUZUNU DAHA SONRA BAĢVURMAK üzere EMIN BIR YERDE SAKLAYıN. HOOVER'E VEYA BIR YETKILI MüĢTERI SERVISI MERKEZI'NE BAĢVURDUğUNUZDA DAIMA CIHAZıNıZıN MODELINI, SERI NUMARASıNı VE G NUMARASıNı (EğER CIHAZDA MEVCUT ISE CIHAZıN PANELINE BAKARAK) BILDIRIN. BU CIHAZ, ATıK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR (WEEE) HAKKıNDAKI 2002/96/EC SAYıLı AVRUPA YöNERGESINE UYGUN OLARAK IĢARETLENMIĢTIr. BU CIHAZı UYGUN ĢEKILDE ATMAKLA, BU ürünün DOğRU OLMAYAN ATMA YöNTEMLERI ILE ATıLMASı DURUMUNDA ORTAYA çıkabilecek çevre VE INSAN SAğLığı IçIN OLUMSUZ OLASı SONUçLARıN önlenmesine YARDıMCı OLMUĢ OLURSUNUZ. ÜRüN üzerindeki SEMBOL BU ürünün EV ATığı OLARAK IĢLEM GöRMEMESI GEREKTIğINI GöSTERIr. CIHAZ ATıLACAğı ZAMAN, ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLARıN GERI KAZANıMı IçIN BIR TOPLAMA NOKTASıNA ILETILMESI GEREKIr. CIHAZıN ATıLMASı YAĢADığıNıZ BöLGEDE çöplerin ATıLMASıNA ILIĢKIN YüRüRLüKTEKI DüZENLEMELERE UYGUN OLARAK GERçEKLEĢTIRILMESI GEREKIr. BU ürünün IĢLENMESI, TOPLANMASı VE GERI KAZANıLMASıNA ILIĢKIN DAHA AYRıNTıLı BILGI IçIN LüTFEN BöLGENIZDEKI BELEDIYEYE, EV çöplerini ATMA SERVISINE VEYA ürünü SATıN ALMıĢ OLDUğUNUZ MAğAZAYA BAĢVURUN.

3 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM GIRIĢ TESLIMATA ILIĢKIN GENEL HUSUSLAR 1 GARANTI 2 GüVENLIK ÖNLEMLERI 3 Teknik Veriler 4 CIHAZıN KURULMASı VE MONTAJı 5 KONTROLLERIN AçıKLANMASı 6 PROGRAMLAR Tablosu 7 SEçIMLERIN YAPıLMASı 8 DETERJAN ÇEKMECESI 9 ÜRüN 10 YıKAMA 11 CIHAZıN TEMIZLENMESI VE RUTIN BAKıMı 12 ARıZA Arama 13 3

4 BÖLÜM 1 TESLĠMATA ĠLĠġKĠN GENEL HUSUSLAR ÜRüNü TESLIM ALDığıNıZDA CIHAZ ILE BIRLIKTE AĢAğıDAKI KALEMLERIN DE TESLIM EDILDIğINI KONTROL EDIN: A) KULLANMAKILAVUZU B) YETKĠLĠ SERVĠS ADRESLERĠ C) GARANTĠ BELGELERĠ D) KAPAKLAR E) ÇIKIġ HORTUMU ĠÇĠN U-ġEKĠLLĠ PARÇA A B C NOT BU MALZEMELERĠ EMĠN BĠR YERDE SAKLAYIN D ÇAMAĢıR MAKINESIN NAKLIYE ESNASıNDA HASAR GöRMEMIĢ OLDUğUNDAN EMIN OLACAK ĢEKILDE KONTROL EDIN. HASAR GöRMüĢ OLMASı DURUMUNDA EN YAKıN HOOVER YETKILI SERVISINE BAĢVURUN. E 4

5 TR BÖLÜM 2 GARANTĠ CIHAZ ILE BIRLIKTE Teknik YARDıM SERVISININ ücretsiz OLARAK KULLANıLMASıNı SAğLAYAN BIR GARANTI BELGESI VERILIr. 5

6 BÖLÜM 3 GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ ÖNEMLĠ NOT: CĠHAZIN TEMĠZLENMESĠNE VE BAKIMINA ĠLĠġKĠN BÜTÜN ĠġLERDEN ÖNCE. CIHAZıN FIĢINI PRIZDEN çekin. SU GIRIĢI MUSLUğUNU KAPATıN. BüTüN HOOVER CIHAZLARı TOPRAKLANMıĢTıR. CIHAZıN BAğLANACAğı ELEKTRIK PRIZININ TOPRAKLANMıĢ OLDUğUNDAN EMIN OLUN. PRIZIN TOPRAKLANMAMıĢ OLMASı DURUMUNDA UZMAN BIR TEKNISYENDEN YARDıM ALıN. BU CIHAZ 73/23/EEC, 2006/95/EC VE 2004/108/EC ILE DEğIĢTIRILMIĢ OLAN 89/336/EEC AVRUPA YöNERGELERI ILE BUNLARıN SONRAKI EKLERINE UYGUNDUr. CIHAZA NEMLI VEYA ıslak ELLERLE VE AYAKLARıNıZ NEMLI YADA ıslakken DOKUNMAYıN. CIHAZı AYAKLARıNıZ çıplakken KULLANMAYıN. BANYOLARDA VEYA DUĢ ODALARıNDA UZATMA KABLOLARı KULLANıLıRKEN SON DERECE DIKKATLI OLUNMALıDıR. BU UYGULAMADAN MüMKüN OLDUğUNCA KAçıNıN. UYARI: YıKAMA PROGRAMı ESNASıNDA SUYUN SıCAKLığı 90 C'YE ULAĢABILIR ÇAMAĢıR MAKINESININ KAPAğıNı AçMADAN önce KAZANıNıN IçERISINDE SU BULUNMADığıNDAN EMIN OLUN. 6

7 ADAPTöR PRIZLERI VEYA çoklu PRIZLER KULLANMAYıN. APARAT, çocuklar, ürünü KULLANMAYı BILMEYEN VEYA KULLANMA KAPASITESI BULUNMAYAN KIĢILER TARAFıNDAN KULLANıLMAMALıDıR. YALNıZCA GüVENLIKLERINDEN SORUMLU OLAN KIĢILER TARAFıNDAN EğITILIR VEYA KONTROL EDILIRLERSE KULLANABILIRLEr. ÇOCUKLARıN APARAT ILE OYNAMALARıNA IZIN VERILMEMELIDIr. CIHAZıN FIĢINI PRIZDEN çekmek IçIN ELEKTRIK KABLOSUNU VEYA CIHAZıN KENDISINI çekmeyin. CIHAZı YAğMUr, GüNEĢ v.s. GIBI ATMOSFERIK ETKILERE MARUZ BıRAKMAYıN. CIHAZıN YERININ DEğIĢTIRILMESI DURUMUNDA CIHAZı KESINLIKLE DüğMELERINDEN VEYA DETERJAN çekmecesinden TUTARAK KALDıRMAYıN. CIHAZıN NAKLIYESI ESNASıNDA, CIHAZıN KAPAğıNı TAĢıMA ARABASıNıN üzerine DAYAMAYıN. ÖNEMLI NOT! CIHAZıN HALı KAPLı BIR ZEMIN üzerine KONULMUĢ OLMASı DURUMUNDA, CIHAZıN ALTıNDAKI HAVALANDıRMA DELIKLERININ TıKANMAMASıNA özen GöSTERILMELIDIr. CIHAZı ĢEKILDE GöSTERILDIğI GIBI IKI KIĢI BIRLIKTE KALDıRıN. CIHAZıN ARıZALANMASı VE/VEYA DüZGüN çalıģmaması DURUMUNDA, çamaģır MAKINESINI KAPATıN, SU GIRIĢI MUSLUğUNU KAPATıN VE CIHAZı KURCALAMAYıN. CIHAZıN TAMIR EDILMESI IçIN BIR HOOVER Yetkili SERVISI'NI ARAYıN VE ORJINAL HOOVER YEDEK PARçALARıNıN KULLANıLMASıNı TALEP EDIN. BU STANDARTLARA UYULMAMASı CIHAZıN GüVENLIğINDEN ödün VERILMESINE NEDEN OLABILIr. CIHAZıN ELEKTRIK KABLOSUNUN HASAR GöRMESI DURUMUNDA BUNUN BIR YETKILI SERVISTEN TEMIN EDILEBILECEK özel BIR KABLO ILE DEğIĢTIRILMESI GEREKIr. 7

8 BÖLÜM 4 85 cm 60 cm 60 cm TEKNĠK VERĠLER YIKANABĠLECEK MAKSĠMUM KURU ÇAMAġIR MĠKTARI kg 10 ELEKTRĠK GÜCÜ GEREKSĠNĠMĠ W 1800 ELEKTRĠK SĠGORTASI DEĞERĠ (A ) A 10 SANTRĠFÜJ DEVRĠ (D/D) CĠHAZIN TĠ P ETĠKETĠNE BAKIN SU BASINCI MPa MIN MAK. 0.8 BESLEME GERĠLĠMĠ V

9 BÖLÜM 5 CĠHAZIN KURULMASI VE MONTAJI ÇAMAĢıR MAKINESINI AMBALAJıNıN KAIDESINDEN çıkardıktan SONRA NIHAI OLARAK KONULACAğı KONUMUN YAKıNıNA TAĢıYıN. CIHAZıN ELEKTRIK KABLOSUNU VE BOĢALTMA HORTUMUNU SABITLEYEN ĢERIDI DIKKATLI BIR ĢEKILDE KESIN. ġekilde (A) ILE GöSTERILEN 4 ADET TESPIT VIDASı ILE (B) ILE GöSTERILEN 4 ADET PULU SöKüN. KULLANMA KıLAVUZU PAKETI IçERISINDE CIHAZ ILE BIRLIKTE VERILMIĢ OLAN KAPAKçıKLARı KULLANARAK VIDALARıNı SöKMüĢ OLDUğUNUZ 4 DELIğI KAPATıN. UYARI: POTANSĠYEL BĠR TEHLĠKE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN CĠHAZIN AMBALAJ MALZEMELERĠNĠ ÇOCUKLARIN ERĠġEBĠLECEKLERĠ YERLERDE BIRAKMAYIN. 9

10 max 100 cm OLUKLU MALZEME TABAKASıNı ĢEKILDE GöSTERILDIğI GIBI CIHAZıN ALTıNA YAPıĢTıRıN. SU GIRIĢI HORTUMUNU MUSLUğA BAğLAYıN. CIHAZıN SU BAğLANTıLARı YENI HORTUMLAR KULLANıLARAK YAPıLMALıDıR. ESKI HORTUMLAR TEKRAR KULLANıLMAMALıDıR. ÖNEMLĠ NOT: BU AġAMADA MUSLUĞU AÇMAYIN. ÇAMAĢıR MAKINESINI DUVARA YAKıN BIR KONUMA YERLEĢTIRIN. SU BOĢALTMA HORTUMUNU BüKMEMEYE VE EZMEMEYE özen GöSTEREREK KANCASıNDAN BANYO KüVETININ KENARıNA TAKıN. DAHA IYI BIR YöNTEM ISE BOĢALTMA HORTUMUNU çapı SU çıkıģı HORTUMUNUN çapından DAHA BüYüK OLAN VE YERDEN YüKSEKLIğI EN AZ 50 CM OLAN BIR SABIT GIDER BORUSUNA BAğLANMASıDıR. GEREKMESI DURUMUNDA CIHAZ ILE BIRLIKTE VERILEN PLASTIK KıLıFı KULLANıN. min 4 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm 10

11 TR ÇAMAĢıR MAKINESINI ZEMIN üzerinde TERAZILEMEK IçIN 4 AYAğıNı AYARLAYıN: a) SOMUNU SAAT IBRELERI YöNüNDE DöNDüREREK AYAğıN VIDALı AYAR MEKANIZMASıNı SERBEST BıRAKıN. B) CIHAZ ZEMIN üzerinde DENGELI BIR ĢEKILDE DURANA KADAR AYAğı DöNDüREREK YüKSELTIN YADA ALçALTıN. A C) SOMUNU çamaģır MAKINESININ ALTıNA DAYANANA KADAR SAAT IBRELERINE TERS YöNDE DöNDüREREK AYAğı AYARLANMıĢ OLAN KONUMUNDA TESPIT EDIN. B C DüğMENIN "KAPALI" (OFF) KONUMUNDA VE çamaģır YüKLEME KAPAğıNıN KAPALı OLDUğUNDAN EMIN OLUN. CIHAZıN FIĢINI PRIZE TAKıN. DĠKKAT: BESLEME KABLOSUNU DEğIĢTIRME IHTIYACı ORTAYA çıktığı DURUMLARDA AĢAğıDAKI KOD -RENK UYUMUNA DIKKAT EDILMELIDIR: MAVĠ- NÖTR (N) KAHVE RENGĠ- FAZ (L) SARI - YEġĠL- TOPRAK ( ) MONTAJDAN SONRA CIHAZ FIĢINE ERIĢILEBILECEK ĢEKILDE KONUMLANDıRıLMALıDıR. 11

12 BÖLÜM 6 N D E MG H F C P M B A KONTROLLER KAPAK KULPU KAPAK KILITLI GöSTERGE LAMBASı BAĢLAT DüğMESI AQUAPLUS DüğMESI SOğUK YıKAMA DüğMESI GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA DüğMESI SANTRIFüJ HıZı DüğMESI DIJITAL EKRAN DüğMELERIN GöSTERGE LAMBALARı KAPALI KONUMLU YıKAMA PROGRAMLARı IçIN ZAMANLAYıCı DüğMESI DETERJAN çekmecesi A B C D E F G H M N P 1 2

13 KONTROLLERĠN AÇIKLANMASI KAPAK KULPU KAPAğı AçMAK IçIN KULPUN Iç TARAFıNDAKI PARMAK çubuğuna BASıN. ÖNEMLĠ NOT: ÖZEL BĠR GÜVENLĠK DÜZENEĞĠ KAPAĞIN YIKAMA PROGRAMININ VEYA SANTRĠFÜJ ĠġLEMĠNĠN SONUNDA AÇILMASINI ÖNLER. SANTRĠFÜJ AġAMASININ SONA ERMESĠNDEN SONRA KAPAĞI AÇMADAN YAKLAġIK 2 DAKĠKA KADAR BEKLEYĠN. A 2 MIN. KAPAK KĠLĠTLĠ GÖSTERGESĠ KAPAK TAMAMEN KAPATıLMıĢKEN VE CIHAZ AÇIK (ON) DURUMUNDAYKEN "KAPAK KILITLI" GöSTERGE LAMBASı YANAr. KAPAK KAPALıYKEN CIHAZ üzerindeki BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLDığıNDA, GöSTERGE LAMBASı KıSA BIR SüRE YANıP SöNDüKTEN SONRA SüREKLI YANMAYA DEVAM EDEr. KAPAğıN TAM OLARAK KAPALı OLMAMASı DURUMUNDA GöSTERGE LAMBASı YANıP SöNMEYI SüRDüRüR. ÖZEL BIR GüVENLIK DüZENEğI KAPAğıN PROGRAMıNıN SONA ERMESINDEN HEMEN SONRA AçıLMASıNı önler. KAPAğı AçMAK IçIN YıKAMA PROGRAMı SONA ERDIKTEN SONRA 2 DAKIKA BEKLEYIN. KAPAK KILITLI LAMBASı SöNEr. BUNDAN SONRA KAPAğı AçABILIRSINIZ. PROGRAM TAMAMLANDıKTAN SONRA PROGRAM SEçICISINI KAPALI (OFF) KONUMUNA GETIRIN. BAġLAT (START) DÜĞMESĠ PROGRAMı SEçTIKTEN SONRA, BAĢLAT DüğMESINE BASMADAN önce, DEVIR GöSTERGE LAMBASıNıN YANMASıNı BEKLEYIN. SEçILEN DEVIRDE PROGRAMı BAĢLATMAK IçIN 'BAĢLAT' DüğMESINE BASıN. (SEçTIğINIZ DEVIRE GöRE, YıKAMA ESNASıNDAKI GöSTERGE LAMBALARıNDAN BIRI YANAr.) B C NOT: BAġLAT (START) DÜĞMESĠNE BASILDIĞINDA, CĠHAZIN ÇALIġMAYA BAġLAMASI ĠÇĠN BĠRKAÇ SANĠYE GEÇMESĠ GEREKĠR. PROGRAMLAR BAġLADIKTAN SONRA AYARLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ (ARA VERME/PAUSE) BAġLAT/DURAKLAT DüğMESINE 4 SANIYE BASARAK, YıKAMA ESNASıNDA ISTEDIğINIZ ZAMAN PROGRAMı DURDURABILIRSINIZ. MAKINE DURAKLATMA MODUNDA IKEN, YıKAMA AĢAMASı GöSTERGE LAMBASı VE SEçENEK DüğMELERI YANAr. PROGRAMı YENIDEN BAĢLATMAK IçIN BAġLAT DüğMESINE BIR KERE BASıN. YıKAMA ESNASıNDA çamaģır ILAVE ETMEK VEYA çıkartmak ISTEMENIZ DURUMUNDA KAPAğı GüVENLIK KILIDININ AçıLMASı IçIN 2 DAKIKA BEKLEDIKTEN SONRA AçıN. ĠĢLEMINIZI TAMAMLADıKTAN SONRA, BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıN. CIHAZ KALDığı YERDEN çalıģmaya DEVAM EDEr. PROGRAMIN ĠPTAL EDĠLMESĠ PROGRAMı IPTAL ETMEK IçIN SEçICIYI KAPALI (OFF) KONUMUNA GETIRIN. FARKLı BIR PROGRAMı SEçIN. PROGRAM SEçICISINI TEKRAR KAPALI (OFF) KONUMUNA GETIRIN 13

14 SEçENEK DüğMELERINE BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLMADAN önce BASıLMASı GEREKIR. AQUAPLUS DÜĞMESĠ BU DüğMEYE BASıLARAK, YENI SENSOR SISTEMI SAYESINDE COLOURFAST (SOLMAZ RENKLILER) VE MIXED FABRICS (KARıĢıK KUMAĢLAR) PROGRAMLARı IçERISINDEKI özel BIR YENI DöNGü AKTIF DURUMA GEçIRILEBILIr. BU SEçENEK KUMAĢLARıN LIFLERINI özenle KORUYARAK IĢLEME TABI TUTAR VE BöYLECE HASSAS CILDE SAHIP OLANLARıN CILDINI KORUr. TAMBURUN YENI KOMBINE DöNME çevrimleri ETKISI VE SUYUN DOLDURULUP BOĢALTıLMASı ILE BIRLIKTE GIYSILERIN DAHA FAZLA MIKTARDA SU IçERISINDE MüKEMMEL DERECEDE TEMIZLENMESI VE DURULANMASı SAğLANıR. BU YıKAMADA, DETERJANıN ETKIN BIR TEMIZLEME ETKISI SAğLANACAK ĢEKILDE TAMAMEN çözülmesi IçIN SU MIKTARı ARTıRıLıR. KULLANıLAN SU MIKTARı KUMAĢ LIFLERINDEKI BüTüN DETERJAN KALıNTıLARı TEMIZLENECEK ĢEKILDE DURULAMA AĢAMASı ESNASıNDA DA ARTıRıLıR. BU IĢLEV özellikle çok DüĢüK MIKTARDAKI BIR DETERJAN KALıNTıSıNıN DAHI TAHRIĢ VEYA ALERJIYE NEDEN OLDUğU HASSAS CILDE SAHIP OLAN KIĢILER IçIN özel OLARAK TASARLANMıĢTıR. AYRıCA BU IĢLEVI, çocukların GIYSILERI VE GENEL OLARAK HASSAS KUMAĢA SAHIP OLAN GIYSILERI YADA HAVLU GIBI KUMAĢ LIFLERININ DAHA FAZLA MIKTARDA DETERJAN EMME EğILIMINE SAHIP OLAN çamaģırların YıKANMASıNDA DA KULLANMANıZ önerilir. YıKAMADAN EN IYI PERFORMANSı ELDE EDEBILMENIZ IçIN, HASSAS GIYSILER (DELICATES) VE YüNLüLER/ELDE YıKANACAKLAR PROGRAMLARıNDA BU IĢLEV DAIMA DEVREYE SOKULUr. D SOğUK YıKAMA DüğMESI BU DüğMEYE BASARAK, SU SEVIYESI, ZAMAN, SıKLıK GIBI özelliklerini DEğIĢTIRMEDEN, BüTüN PROGRAMLARı, SOğUK YıKAMA PROGRAMıNA çevirebilirsiniz PERDELEr, KüçüK HALıLAr, EL DOKUMASı(SENTETIK) NARIN KUMAĢLAr, renk ATMAYAN DAYANıKLı çamaģırlar BU MAKINE SAYESINDE RAHATLıKLA YıKANABILIr. E 14

15 GECĠKTĠRĠLMĠġ BAġLATMA DÜĞMESĠ CIHAZıN çalıģmaya BAĢLAMA ZAMANı BU DüğME ILE 3, 6 VEYA 9 SAAT SüREYLE GECIKTIRILEBILIr. BIR GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMAYı PROGRAMLAMAK IçIN AĢAğıDAKI IĢLEMLERI GERçEKLEĢTIRIN: PROGRAMı SEçIN ( DEVIR GöSTERGE LAMBASı YANANA KADAR BEKLEYIN). GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA DüğMESINE BASıN (DüğMEYE HER BASıLDığıNDA BAĢLATMA ZAMANı SıRASıYLA 3, 6 VE 9 SAAT GECIKTIRILIR VE ILGILI GöSTERGE LAMBASı YANıP SöNMEYE BAĢLAR). GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA IĢLEMINI BAĢLATMAK IçIN BAĢLAT ( START) DüğMESINE BASıN (SEçILMIĢ OLAN GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA SüRESINE ILIĢKIN GöSTERGE LAMBASıNıN YANıP SöNMESI SONA ERER VE BU LAMBA SüREKLI OLARAK YANıK KALıR). AYARLANMıĢ OLAN GECIKME SüRESININ GEçMESINDEN SONRA PROGRAM BAĢLATıLıR. GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA IĢLEVINI IPTAL ETMEK IçIN: GöSTERGE LAMBALARı SöNENE KADAR GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA DüğMESINE BASıN. BU AĢAMADA PROGRAM BAĢLAT (START) DüğMESI KULLANıLARAK ELLE BAĢLATıLABILIR VEYA PROGRAM SEçICISI KAPALı KONUMUNA DöNDüRüLEREK CIHAZ KAPATıLABILIr. F SANTRĠFÜJ HIZI DÜĞMESĠ SANTRIFüJ (HıZLı DöNDüRME) DöNGüSü KUMAĢLARA ZARAR VERMEKSIZIN GIYSILERIN SUYUNUN OLABILDIğINCE GIDERILEBILMESI IçIN SON DERECE önemlidir. ÇAMAĢıR MAKINESININ SANTRIFüJ HıZıNı GEREKSINIMLERINIZI KARĢıLAYACAK ĢEKILDE AYARLAYABILIRSINIZ. BU DüğMEYE BASARAK, MAKSIMUM HıZı AZALTMAK MüMKüN OLUR VE EğER ISTERSENIZ, SıKMA DöNGüSü IPTAL EDILEBILIR(SıKMA HıZı GöSTERGE ıģığı IPTAL OLUR). SANTRIFüJ AĢAMASıNı TEKRAR DEVREYE SOKMAK IçIN AYARLAMAK ISTEDIğINIZ SANTRIFüJ HıZı GöSTERILENE KADAR DüğMEYE BASMANıZ YETERLI OLACAKTıR. KUMAĢLARA ZARAR VERMEMEK AMACıYLA, PROGRAM SEçIMI ESNASıNDA, OTOMATIK OLARAK UYGUN SıNıRLARıN üzerindeki SANTRIFüJ HıZLARıNıN SEçILMESINE IZIN VERILMEZ. SANTRIFüJ HıZı, MAKINENIN çalıģmasına ARA VERMEKSIZIN, HER ISTENDIğINDE DEğIĢTIRILEBILIr. G DIJITAL EKRAN H h mm PROGRAM BAġLATMA LAMBASI BU LAMBA BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLDığıNDA YANAr. I 15

16 YıKAMA ESNASıNDAKI GöSTERGE LAMBALARı / YıKAMA AĢAMASı GöSTERGE LAMBALARı L = ANA YıKAMA = DURULAMA = DöNME DÜĞMELERĠN GÖSTERGE LAMBALARI ILGILI DüğMELERE BASıLDığıNDA BU ıģık YANAR EğER ISTEDIğINIZ özellik SEçILEN PROGRAM ILE UYUĢMUYORSA DüğMENIN üstündeki ıģık YANAR VE SöNER M KAPALI KONUMUNDA PROGRAM SEÇĠCĠSĠ N NOT: DÜĞME HER ĠKĠ YÖNDE DE DÖNER. PROGRAM SEÇĠCĠ ÇEVRĠLDĠĞĠNDE DÖNME GÖSTERGE LAMBASI YANAR. MAKĠNEYĠ KAPATMAK ĠÇĠN, PROGRAM SEÇĠCĠYĠ KAPALI (OFF) DURUMA GETĠRĠN. SEçMIĢ OLDUğUNUZ PROGRAMı BAĢLATMAK IçIN "BAĢLAT/ARA VER" (START/PAUSE) DüğMESINE BASıN. PROGRAM SEçICISI PROGRAM SONA ERENE KADAR SEçILMIĢ OLAN PROGRAM KONUMUNDA SABIT KALARAK PROGRAM YüRüTüLür. ÇAMAĢıR MAKINESINI KAPATMAK IçIN PROGRAM SEçICISINI KAPALI (OFF) KONUMUNA DöNDüRüN. NOT: PROGRAM SEÇĠCĠSĠ, HER BĠR PROGRAMIN SONUNDA VEYA BUNU ĠZLEYEN BĠR PROGRAM BAġLATILIRKEN SONRAKĠ PROGRAM SEÇĠLMEDEN VE BAġLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF) KONUMUNA GETĠRĠLMELĠDĠR. 16

17 ÖZE PROGRA L MLA BÖLÜM 7 PROGRAMLAR TABLOSU PROGRAM PROGRAM SEÇICISI KONUMU MAKSIMUM AĞIRLIK (KG) SICAKLIK C DETERJAN KULLANILAN BÖLME 2 1 DAYANıKLı KUMAĢLAR PAMUKLU, KETEN ** PAMUKLU, KARıĢıK DAYANıKLı ** DAYANIKLI VE KARIġIK KUMAġLAR 2,5 40 DAYANIKLI VE KARIġIK KUMAġLAR 3,5 40 DURULAMA - - SANTRIFÜJ - - SADECE SU BOġALTMA - - MAKINADA YıKANABILIR YüNLüLER 2 40 ELDE YıKANANLAR 1,5 30 KARIġIK KUMAġLAR 2,5 40 KARıĢıK KUMAĢLAR VE SENTETIKLER KARıĢıK, DAYANıKLı

18 LüTFEN BU NOTLARı OKUYUN ** STANDART PAMUK PROGRAMLARINA UYGUN OLARAK (AB) NO 1015/2010 VE NO 1061/ C PAMUK PROGRAMI 40 C PAMUK PROGRAMI Bu PROGRAMLAR GENELLIKLE kirli PAMUKLU çamaģırları TEMIZLEMEK IçIN UYGUNDUR ve PAMUKLU çamaģırları YıKAMAK IçIN ENERJI VE SU TüKETIMI AçıSıNDAN EN VERIMLI PROGRAMLARDıR. Bu PROGRAMLAR GIYSILER üzerindeki etikette YAZAN SıCAKLıKLARLA AYNı OLACAK ĢEKILDe TASARLANMıĢTıR VE GERçEK SU SıCAKLığı BILDIRILENE GöRE BIRAZ FARKLıLıK GöSTEREBILIr. KUMAĢıN ETIKETI üzerindeki TALIMATLARA UYMAK üzere SANTRIFüJ HıZı DA DüĢüRüLEBILIr. AYRıCA SANTRIFüJ DüğMESI ILE çok HASSAS KUMAĢLAR IçIN SANTRIFüJüN TAMAMEN IPTAL EDILMESI SEçENEğI DE MEVCUTTUr. 19

19 TR BÖLÜM 8 BÖLÜM 7 PROGRAMLAR TABLOSU PROGRAM PROGRAM MAKSĠMUM SICAKLIK SEÇĠMLERĠN YAPILMASI DAYANıKLı KUMAĢLAR PAMUKLU, KETEN (ÖN YıKAMALı PROGRAM) SEÇĠCĠSĠ AĞIRLIK C KONUMU (KG) PAMUKLU, KARıĢıK ÇEĢITLI TüRLERDEKI KUMAĢLAR VE FARKLı KIRLILIK DERECELERI IçIN çamaģır MAKINESININ ĢU öğelere BAğLı OLARAK FAKLı PROGRAM KUĢAKLARı MEVCUTTUR: YıKAMA DöNGüSü, SıCAKLıK VE PROGRAMıN SüRESI (YıKAMA PROGRAMLARı TABLOSUNA BAKıN). DAYANıKLı KARıĢıK KUMAĢLAR VE SENTETIKLER KARıĢıK, DAYANıKLı ** DAYANIKLI KUMAġLAR BU PROGRAMLAR EN FAZLA YıKAMA VE DURULAMAYı SANTRIFüJ YAPıLAN ARALAR ILE GERçEKLEĢTIRECEK ĢEKILDE TASARLANMıĢTıR VE MüKEMMEL DURULAMA SAğLARLAr. SON SANTRIFüJ SUYUN DAHA ETKIN BIR ĢEKILDE GIDERILEBILMESINI SAğLAr. 40 C GÜNLÜK YIKAMA - 30 DAKĠKALIK HIZLI YIKAMA YAKLAĢıK OLARAK 30 DAKIKADA YıKAMANıN TAMAMLANABILDIğI BIR KOMPLE (YıKAMA, DURULAMA, SANTRIFüJ) YıKAMA PROGRAMıDıR: - EN FAZLA 2,5 KG çamaģır; - HAFIF KIRLI çamaģırlar (KETEN VE KARıĢıK KUMAĢLAR) BU PROGRAMıN, DETERJAN ISRAFıNı önlemek IçIN, NORMAL KULLANıMıN %20'SI KADAR DETERJAN ILE KULLANıLMASı önerilir. 40 C GÜNLÜK YIKAMA - 44 DAKĠKALIK HIZLI YIKAMA YAKLAĢıK OLARAK 44 DAKIKADA YıKAMANıN TAMAMLANABILDIğI BIR KOMPLE (YıKAMA, DURULAMA, SANTRIFüJ) YıKAMA PROGRAMıDıR: - EN FAZLA 3,5 KG çamaģır; - HAFIF KIRLI çamaģırlar (PAMUKLU VE KARıĢıK KUMAĢLAR) BU PROGRAMıN, DETERJAN ISRAFıNı önlemek IçIN, NORMAL KULLANıMıN %30'U KADAR DETERJAN ILE KULLANıLMASı önerilir. 20

20 ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI BU PROGRAM, (ILGILI DüğME KULLANıLARAK AZALTıLABILEN VEYA IPTAL EDILEBILEN) BIR ARA SANTRIFüJ IĢLEMI ILE üç DURULAMA GERçEKLEĢTIRIr. HERHANGI BIR TüRDEKI KUMAĢTAN YAPıLMıĢ GIYSILERIN, örneğin ELLE YıKAMADAN SONRA, DURULANMASı IçIN KULLANıLABILIr. ÖZEL "HIZLI SANTRĠFÜJ" PROGRAMI "HıZLı SANTRIFüJ" PROGRAMı (ILGILI DüğMENIN KULLANıLMASı ILE DüĢüRüLEBILEN) BIR EN YüKSEK SANTRIFüJ IĢLEMI GERçEKLEĢTIRIr. SADECE BOġALTMA BU PROGRAM SUYU BOĢALTıR. ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAġLAR BU YıKAMA ILE SUDA BEKLETME IĢLEMLERINI SıRAYLA GERçEKLEĢTIREN VE özel OLARAK çok HASSAS KUMAĢLAR IçIN önerilen YENI BIR PROGRAMDıR. EN IYI SONUçLARı ELDE EDEBILMEK AMACıYLA YıKAMA çevrimleri VE DURULAMALAR YüKSEK SU SEVIYELERI ILE GERçEKLEĢTIRILIr. ÖZEL ELDE YIKAMA PROGRAMI BU çamaģır MAKINESI NARIN BIR ELDE YıKAMA PROGRAMıNA DA SAHIPTIr. BU PROGRAM, ETIKETINDE SADECE ELDE YıKAMA olarak belirtilen GIYSILERINIZ IçIN IDEALDIr. PROGRAM, 30 C SıCAKLıKTA çalıģır VE 3 DURULAMA VE YAVAĢ BIR SıKMA DöNGüSüNE SAHIPTIr. SPOR GĠYSĠLERĠ Hoover, SPOR GIYSILERI IçIN özel BIR YıKAMA PROGRAMı GELIĢTIRMIĢTIr. ÇAMAĢıR MAKINENIZDE özel BIR SPOR GIYSILERI PROGRAMı MEVCUTTUr. BU PROGRAM, DAHA YüKSEK SıCAKLıKLARDAKI PROGRAMLARDA YıKANAMAYAN KARıĢıK SPOR GIYSI KUMAĢLARıNı YıKAMAK VE SPOR FAALIYETLERI ESNASıNDA OLUĢAN KIR VE LEKELERI çıkartmak IçIN TASARLANMıĢTıR. BU PROGRAM 40 C SıCAKLıKTA YıKANAN YOğUN KIRLI HASSAS GIYSILERINIZ özenle KORUNACAK ĢEKILDE DURULANıR VE DüĢüK DEVIRDE SıKMA IĢLEMINE TABI TUTULUr. KARIġIK VE SENTETĠK KUMAġLAR KAZANıN DöNME RITIMLERI ILE SU SEVIYELERI SAYESINDE ANA YıKAMA VE DURULAMA EN IYI SONUçLARıN ELDE EDILMESINI SAğLAr. HAFIF BIR SANTRIFüJ IĢLEMI ISE KUMAĢLARıN DAHA AZ BURUĢMASıNı SAğLAr. 21

21 BÖLÜM 9 DETERJAN ÇEKMECESĠ DETERJAN çekmecesi 3 BöLüME AYRıLMıĢTıR: - "1" OLARAK ETIKETLENMIĢ OLAN BöLME ön YıKAMA DETERJANıNıN KONULMASı IçINDIR; - " " ETIKETLI BöLME ISE özel KATKıLAr, YUMUĢATıCıLAr, kokular, KOLA, PARLATıCıLAR v.s. KOULMASı IçINDIR; - "2" OLARAK ETIKETLENMIĢ OLAN BöLME ANA YıKAMA DETERJANıNıN KONULMASı IçINDIr. NOT: BAZI DETERJANLARIN TEMĠZLENMESĠ (ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR ĠÇĠN KAZAN ĠÇERĠSĠNE KONULAN ÖZEL DAĞITICI KAPLARININ KULLANILMASI ÖNERĠLĠR. NOT: " " ETĠKETLĠ BÖLMEYE SADECE SIVI ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAġIR MAKĠNESĠ BÜTÜN YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELERĠNĠ SON DURULAMA AġAMASI ESNASINDA OTOMATĠK OLARAK ALACAK ġekġlde PROGRAMLANMIġTIR. 22

22 BÖLÜM 10 ÜRÜN ÖNEMLĠ NOT: AğıR KILIMLEr, YATAK örtüleri VE DIğER AğıR MALZEMELER YıKANıRKEN SANTRIFüJ IĢLEMI YAPıLMAMASı önerilir. ÇAMAĢıR MAKINESINDE YıKANABILEN YüNLü GIYSILER VE DIğER YüNLü çamaģırlar "ÇAMAĢıR MAKINESINDE YıKANABILIR" ETIKETINE SAHIP OLMALıDıR. ÖNEMLĠ NOT: ÇamaĢırları ayırırken (sınıflandırırken) aģağıdakilerden emin olun: - YıKANACAK çamaģırın üzerinde METAL CISIMLER (örneğin BrOĢLAr, çengelli IğNELEr, IğNELEr, BOZUK PARA v.s.) BULUNMADığıNDAN. - YASTıK KıLıFLARıNıN DüğMELENMIĢ, FErMUAR VE KOPçALARıN KAPATıLMıĢ, ELBISELER üzerindeki GEVĢEK KUĢAKLARıN VE UZUN BANTLARıN DüğüMLENMIĢ OLDUğUNDAN. - PErDELERIN HALKALARıNıN çıkartılmıģ OLDUğUNDAN. - GIYSI ETIKETLERININ DIKKATE ALıNMıĢ OLDUğUNDAN. - SıNıFLANDıRARAK GIYSILERI AYıRıRKEN çetin LEKELERIN SADECE ETIKET üzerinde önerilmiģ BULUNAN LEKE çıkarıcıları KULLANıLARAK YıKAMA öncesinde çıkartıldığından. 23

23 BÖLÜM 11 MÜġTERĠ BĠLGĠLENDĠRMESĠ CIHAZıNıZıN çevre DOSTU VE EKONOMIK KULLANıMı IçIN BIR KıLAVUZ: BĠR DEFADA YIKANAN ÇAMAġIRIN EN YÜKSEK MĠKTARA ÇIKARTILMASI ÖNERILEN MAKSIMUM çamaģır MIKTARıNı BIR DEFADA YıKAYARAK ENERJININ, SUYUN, DETERJANıN VE ZAMANıN EN VERIMLI BIR ĢEKILDE KULLANıLMASıNı SAğLAYABILIRSINIZ. 2 YARıM YüKLü YıKAMA YERINE BIR TAM YüKLü YıKAMA YAPARAK %50'Ye KADAR ENERJI TASARRUFU SAğLAYABILIRSINIZ. ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI? SADECE çok KIRLI çamaģırlar IçIN ön YıKAMAYA GEREK VARDıR! AZ VEYA NORMAL KIRLI çamaģırları YıKARKEN ÖN YıKAMAYı SEÇMEYEREK DETERJANDAN, ZAMANDAN, SUDAN VE %5 ILE %15 ARASıNDA DA ENERJi TüKETIMINDEN TASARRUF EDEBĠLĠRSĠNĠZ. KAYNAR SU ĠLE YIKAMA YAPMAK GEREKĠR MĠ? BIR KAYNAR SU ILE YıKAMA PROGRAMıNıN GEREKLILIğINI AZALTMAK IçIN, LEKELERi YıKAMA YAPMADAN önce LEKE çıkarıcı ILE ön MUAMELEYE TABI TUTUN VEYa KURUMUĢ LEKELERI SUYA BASTıRıN. 60 C'LIK BIR YıKAMA PROGRAMı KULLANARAk %50'YE VARAN ENERJI TASARRUFU SAğLAYıN. 24

24 YIKAMA DEĞĠġKEN KAPASĠTE ÇAMAĢıR MAKINENIZ, SU SEVIYESINI OTOMATIK OLARAK YıKANAN çamaģırların TüRüNE VE MIKTARıNA ADAPTE EDEr. BU ĢEKILDE, ENERJI TASARRUFU AçıSıNDAn BAKıLDığıNDA, "KIĢISELLEĢTIRILMIĢ" BIR YıKAMANıN ELDE EDILEBILMESI De MüMKüNDür. BU SISTEM ENERJI TüKETIMINDE BIR DüĢüĢ VE YıKAMa SüRELERINDE önemli ölçüde BIR KıSALMA SAğLAr. ÖRNEK: ÖZELLIKLE NARIN KUMAĢLAR IçIN AğDAN BIR TORBA KULLANıLMALıDıR. YıKANACAK çamaģırların (LEKELERIN UYGUN LEKE çıkartıcılar ILE çıkarılmıģ OLMASıNA KARĢıN YINE DE) ÇOK KĠRLĠ PAMUKLULARDAN OLUĢTUğUNU VARSAYALıM. TAMAMEN HAVLU TIPI KUMAĢLARDAN OLUĢAN BIR PARTI çamaģırın YıKANMASı, BUNLAR çok MIKTARDA SU çekerek AğıRLAĢACAKLARıNDAN, önerilmez. DETERJAN çekmecesini AçıN. 2 NUMARALı ANA YıKAMA BöLMESINE 120 G DETERJAN KOYUN. KATKıLAR (YUMUĢATıCı) BöLMESINE ARZU ETTIğINIZ KATKıLARDAN 50 ML DöKüN. DETERJAN çekmecesini KAPATıN. SU GIRIĢI MUSLUğUNUN AçıLMıĢ OLDUğUNDAN; VE BOĢALTMA HORTUMUNUN YERINE TAKıLı OLDUğUNDAN EMIN OLUN. PROGRAM SEÇĠMĠ EN UYGUN PROGRAMı SEçMEK IçIN PROGRAM KıLAVUZUNA BAKıN. ARZU ETTIğINIZ PROGRAMı SEçICI DüğMESINI DöNDüREREK AKTIF DURUMA GEçIREBILIRSINIZ. DEVIR GöSTERGE LAMBASı YANANA KADAR BEKLEYIN. DAHA SONRA BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıN. BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLDığıNDA çamaģır MAKINESI çalıģma çavrimleri DIZISINI HAREKETE GEçIRIr. PROGRAM, çalıģması SONA ERENE KADAr, PROGRAM SEçICISI SEçILMIĢ OLAn PROGRAMı GöSTERIR KONUMDA KALACAK ĢEKILDE SABIT DURURKEN YüRüTüLür. UYARı: ÇAMAĢıR MAKINESI çalıģıyorken ELEKTRIğIN KESILMESI DURUMUNDA, SEçILMIĢ OLAN PROGRAM özel BIR BELLEKTE SAKLANıR VE ELEKTRIK GERI GELDIğINDE CIHAZ KALDığı YERDEN çalıģmaya DEVAM EDEr. PROGRAM SONA ERDIğINDE, BüTüN YıKAMA AĢAMASı GöSTERGE LAMBALARı YANAR/YANıP SöNEr. KAPAK KILIDININ (PROGRAMıN SONA ERMESINDEN SONRA YAKLAĢıK 2 DAKIKA KADAR) AçıLMASıNı BEKLEYIN. PROGRAM SEçICISINI "KAPALI" (OFF) KONUMUNA DöNDüREREK çamaģır MAKINESINI KAPATıN. CIHAZıN KAPAğıNı AçARAK çamaģırları BOĢALTıN. NOT HER TÜRLÜ YIKAMA ĠÇĠN PROGRAM TABLOSUNA BAġVURUN VE ĠġLEMLERĠ BELĠRTĠLEN SIRA ĠLE YÜRÜTÜN. 25

25 BÖLÜM 12 CĠHAZIN TEMĠZLENMESĠ VE RUTĠN BAKIMI CIHAZıN DıĢ YüZEYLERINI TEMIZLEMEK IçIN AĢıNDıRıCıLAr, ALKOL IçEREN MADDELER VE/VEYA SEYRELTICILER KULLANMAYıN. NEMLI BIR BEZ KULLANMANıZ YETERLIDIr. ÇAMAĢıR MAKINENIZ çok AZ BAKıM GEREKTIRIR: DETERJAN çekmecesi BöLMELERININ TEMIZLENMESI. FILTRENIN TEMIZLENMESI. TAĢıNMALARDA VEYA çamaģır MAKINESININ UZUN SüRE KULLANıLMADığı ZAMANLARDA YAPıLMASı GEREKEN BAKıM. DETERJAN ÇEKMECESĠ BÖLMELERĠNĠN TEMĠZLENMESĠ. KESIN BIR GEREKLILIK OLMAMASıNA KARĢıN, DETERJAN, çamaģır SUYU VE KATKı MADDELERI BöLMELERININ ARADA SıRADA TEMIZLENMESI önerilir. BöLMEYI HAFIFçE çekerek çıkartın. SU ILE YıKAYARAK TEMIZLEYIN. BöLMELERI TEKRAR YERLERINE TAKıN. 26

26 FĠLTRENĠN TEMĠZLENMESĠ ÇAMAĢıR MAKINENIZ GIDERI TıKAYABILECEK BOZUK PARA, DüğME v.s. GIBI YABANCı CISIMLERI TUTMAK üzere özel BIR FILTRE ILE DONATıLMıĢTıR. BöYLECE BU NESNELER KOLAYCA BULUNABILIr. FILTRENIN TEMIZLENMESI IçIN UYGULANMASı GEREKEN PROSEDüR ĢöYLEDIR: FILTRE KAPAğıNı AçıN. SADECE BAZı MODELLER IçIN GEçERLIDIR: OLUKLU HORTUMU DıĢARı çekin, TıPAYı çıkartın VE SUYU BIR KABA BOĢALTıN. FILTREYI çıkartmadan önce FILTRE KAPAğıNıN ALTıNA POMPA IçERISINDE KALMıĢ OLABILECEK AZ MIKTARDA SUYU EMMESI IçIN EMICI BIR KAğıT HAVLU KOYUN. FILTREYI SAAT IBRELERININ AKSI YöNüNDE DüĢEY KONUMDA DURANA KADAR DöNDüRüN. FILTREYI çıkartın VE TEMIZLEYIN. TEMIZLENDIKTEN SONRA FILTREYI UCUNDAKI çentiği SAAT IBRELERI YöNüNDE DöNDüREREK TEKRAR YERINE TAKıN. DAHA SONRA YUKARıDA AçıKLANMıĢ OLAN IĢLEMLERI TERS SıRA ILE GERçEKLEĢTIRIN. TAġINMALARDA VEYA ÇAMAġIR MAKĠNESĠNĠN UZUN SÜRE KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN BAKIM CIHAZıN MONTAJıNDAN SONRA TAĢıNMASı VEYA CIHAZıN UZUN SüRE KULLANıLMADAN ısıtılmayan BIR ODADA BıRAKıLMASı GEREKTIğINDE BOĢALTMA HORTUMU IçINDE SU KALMAYACAK ĢEKILDE BOĢALTıLMALıDıR. CIHAZ KAPATıLMALı VE FIĢI PRIZDEN çekilmelidir. ĠĢLEM IçIN BIR TAS GEREKIr. BOĢALTMA HORTUMUNU KELEPçESINDEN çıkartın VE KAP üzerine ALçALTARAK IçERISINDEKI BüTüN SUYU BOĢALTıN. AYNı IĢLEMI SU GIRIĢI HORTUMU IçIN YINELEYIN. 27

27 ARIZA ARAMA BÖLÜM 13 ARIZA OLASI NEDENĠ ÇÖZÜM 1. CIHAZ HIçBIR PROGRAMDA çalıģmıyor. CIHAZıN FIĢI PRIZE TAKıLMAMıĢTıR. CIHAZıN AçMA/KAPATMA ANAHTARı AçıLMAMıĢTıR. Elektrik kesiktir. YüKLEME KAPıSı AçıK. SIGORTA PANOSUNDAKI BIR SIGORTA ATMIĢTIr. FIĢI PRIZE TAKıN. AçMA/KAPATMA ANAHTARıNı AçıK KONUMUNA GETIRIN. KONTROL EDIN. YüKLEME KAPıSıNı KAPATıN. KONTROL EDINIZ. 2. CIHAZ SU ALMıYOr. 1. NEDENE BAKıN. KONTROL EDIN. 3. CIHAZ SUYU BOĢALTMıYOr. GIRIĢ MUSLUğU KAPALıDıR. ZAMANLAYıCı DOğRU AYARLANMAMıĢTıR. BOĢALTMA HORTUMU BüKüLMüĢTür. YABANCı SISIMLER FILTREYI TıKAMıĢTıR. SU GIRIĢI MUSLUğUNU AçıN. ZAMANLAYıCıYı DOğRU KONUMA GETIRIN. BOĢALTMA HORTUMU DüZELTIN. FILTREYI KONTROL EDIN. 4. ÇAMAĢıR MAKINESI ETRAFıNDA ZEMINDE SU var. MUSLUK ILE GIRIĢ HORTUMU ARASıNDAKI CONTA KAçıRıYOr. CONTAYı DEğIĢTIRIN VE HORTUMU MUSLUğA TAKıP SıKıN. 5. CIHAZ SANTRIFüJ YAPMıYOr. 6. SANTRIFüJ ESNASıNDA GüçLü TITREĢIMLER OLUYOr. ÇAMAĢıR MAKINESI SUYU BOĢALTMAMıĢTıR. "SANTRIFüJü IPTAL ET" AYARı DEVREYE SOKULMUĢTUR (SADECE BAZı MODELLERDE MEVCUTTUR). ÇAMAĢıR MAKINESI TAM TERAZIDE DEğILDIr. CIHAZıN NAKLIYE DESTEğI SöKüLMEMIĢTIr. ÇAMAĢıRLAR EĢIT OLARAK DAğıLMAMıĢTıR. CIHAZ SUYU BOĢALTANA KADAR BIRKAç DAKIKA BEKLEYIN. PROGRAM SEçICISI KADRANıNı SANTRIFüJ AYARıNA GETIRIN. CIHAZıN özel AYAKLARıNı AYARLAYıN. NAKLIYE DESTEğINI SöKüN. ÇAMAĢıRLARı EĢIT DAğıLACAK ĢEKILDE YERLEĢTIRIN. NOT: ÇAMAġIR MAKĠNENĠZ, ÇAMAġIRLARIN DENGESĠZ OLMASI DURUMUNDA SANTRĠFÜJ ĠġLEMĠNĠ ENGELLEYEN ÖZEL BĠR ELEKTRONĠK DÜZENEK ĠLE DONATILMIġTIR. BU SĠSTEM ÇAMAġIR MAKĠNESĠNĠN GÜRÜLTÜSÜNÜ VE TĠTREġĠMĠNĠ AZALTIR VE CĠHAZINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIR. 28

28 ARıZANıN DEVAM ETMESI DURUMUNDA HOOVER YETKILI SERVISINI ARAYıN. ACILEN HIZMET ALABILMEK IçIN çamaģır MAKINENIZIN KABINI IçERISINDEKI TIP ETIKETINDE VEYA GARANTI BELGESI üzerinde BULUNAN MODEL NUMARASıNı BELIRTIN. ÖNEMLI NOT: 1. FOSFAT IçERMEYEN çevre DOSTU DETERJANLARıN KULLANıLMASı AĢAğıDAKI ETKILERI SAğLAYABILIR: - BOĢALTıLAN DURULAMA SUYU SüSPANSIYON HALINDEKI ZEOLITLERIN MEVCUDIYETI DOLAYıSıYLA DAHA BULANıK GöRüNEBILIR. BU DURUM DURULAMA ETKINLIğINDEN ödün VERILDIğI ANLAMıNA GELMEZ. - YıKAMA PROGRAMıNıN SONUNDA BEYAZ TOZUN (ZEOLITLER) GöRüLMESI. BU MADDE KUMAĢıN IçERISINDE KALMAZ VE RENGINI DEğIĢTIRMEZ. - SON DURULAMA SUYUNDA KöPüK BULUNMASı. BU DURUM YETERSIZ BIR DURULAMANıN GöSTERGESI OLMAYABILIR. - ÇAMAĢıR MAKINESI DETERJANLARıNıN YAPıSıNDA BULUNAN IYONIK OLMAYAN (NON-IONIC) YüZEY ETKILI AJANLARıN GENELLIKLE YıKAMANıN KENDISINDEN çıkartılması GüçTüR VE BUNLAR çok DüĢüK MIKTARLARDA DAHI OLSA GöZLE GöRüLEBILIR KöPüK OLUĢUMU BELIRTILERI OLUĢTURABILIR. - BU TüR DURUMLARDA ILAVE DURULAMALAR YAPıLMASı FAYDA SAğLAMAZ. 2. ÇAMAĢıR MAKINENIZIN çalıģmaması DURUMUNDA, HOOVER YETKILI SERVISINI ARAMADAN önce YUKARıDAKI LISTEDE YER ALAN KONTROLLERI YAPıN. 29

29 Bu CIHAZ, ATıK Elektrikli ve Elektronik CIHAZLAR (WEEE) HAKKıNDAKI 2002/96/EC SAYıLı AVRUPA YöNERGESINE UYGUN OLARAK IĢARETLENMIĢTIr. Bu CIHAZı UYGUN ĢEKILDE atmakla, bu ürünün DOğRU OLMAYAN atma YöNTEMLERI ile ATıLMASı DURUMUNDA ORTAYa çıkabilecek çevre VE INSAN SAğLığı IçIN OLUMSUZ OLASı SONUçLARıN önlenmesine YARDıMCı OLMUĢ OLURSUNUZ. ÜRüN üzerindeki sembol bu ürünün ev ATığ ı olarak IĢLEM GöRMEMESI GEREKTIğINI GöSTERIr. CIHAZ ATıLACAğ ı ZAMAN, ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLARıN GERI KAZANıMı IçIN BIR TOPLAMA NOKTASıNA ILETILMESI GEREKIr. CIHAZıN ATıLMASı YAĢADığıNıZ BöLGEDE çöplerin ATıLMASıNA ILIĢKIN YüRüRLüKTEKI DüZENLEMELERE UYGUN olarak GERçEKLEĢTIRILMESI GEREKIr. Bu ürünün IĢLENMESI, TOPLANMASı ve GERI KAZANıLMASıNA ILIĢKIN DAHA AYRıNTıLı BILGI IçIN LüTFEN BöLGENIZDEKi BELEDIYEYE, EV çöplerini ATMA SERVISINE VEYA ürünü SATıN ALMıĢ OLDUğUNUZ MAğAZAYA BAĢVURUN. ÜRETICI bu kullanma KıLAVUZUNDA baskı HATALARıNıN ORTAYA çıkmasından DOLAYı HERHANGI bir sorumluluk üstlenmez. ÜRETICI AYRıCA esas karakteristiklerini DEğIĢTIRMEKSIZIN, KENDI ürünleri üzerinde UYGUN DEğIĢLIKLERI YAPMA HAKKıNı SAKLı TUTAr.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VT1014 D22C/1-17

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VT1014 D22C/1-17 ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VT1014 D22C/1-17 TEBRİKLER Hoover marka bu ev aletini satın almakla ödün vermeyi kabul etmeyeceğinizi göstermiş oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover,

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VT1014 D22C/1-17 VT1014 D22/1 VT1012 D22

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VT1014 D22C/1-17 VT1014 D22/1 VT1012 D22 ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VT1014 D22C/1-17 VT1014 D22/1 VT1012 D22 TEBRİKLER Hoover marka bu ev aletini satın almakla ödün vermeyi kabul etmeyeceğinizi göstermiş oldunuz: sadece en

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN9124DG/L-S

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN9124DG/L-S ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN9124DG/LS TEBRİKLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini satın almakla ödün vermeyi kabul etmeyeceğinizi göstermiş oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN 9166P8-17

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN 9166P8-17 ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN 9166P8-17 TEBRİKLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini satın almakla ödün vermeyi kabul etmeyeceğinizi göstermiş oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri

Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri GARANTİ 2 YIL Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Özellikleri 1. Cihazınız, uluslararası nitelikte geliģtirilmiģ

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com TÜRKÇE BaByliss Curl Secret ile çok rahat bir şekilde mükemmel

Detaylı

KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU WDYN 854DG-86S

KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU WDYN 854DG-86S KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU WDYN 854DG-86S 8 ALDIĞIMIZ ÖVGÜLER Hoover i seçerek, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanma Talimatı 1:1

Kullanma Talimatı 1:1 Kullanma Talimatı : Programınıza bağlı olarak, paneli makinenizin üzerindeki panel ile karşılaştırın. Kullanma Talimatı Ön Hazırlık Giysilerin yıkama talimatlarına göre giysilerinizi 3 ayırın. Cepleri

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI 4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-60000 B C F G D I H E Genel Uyarı Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri

Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri GARANTİ 2 YIL Uyarı : Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenlik Önlemleri 1. Cihazınızı bu kılavuzda açıklanan talimatlar doğrultusunda kullanın ve elektrikli süpürgeniz

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU 1 ĠÇERĠK I.ÖNSÖZ 3 II. TANITIM 4 5 III. GÜVENLĠK UYARILARI 5 IV. KURULUM 5 6 V. ÇALIġTIRMA 6 VI. KULLANIM 6 VII. MAKĠNANIN TEMĠZLENMESĠ 7 VIII. TEKNĠK BĠLGĠLERĠ

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ

DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ Kullanım önerileri ÖNEML UYARILAR yı kullanmadan önce bütün talimatları dikkatli bir µekilde okuyun. Bu cihaz yiyecekleri piµirmek için tasarlanmıµtır. Hiçbir zaman baµka bir

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI DİKKAT: Beklenmeyen arıza ve istenmeyen durumlarla karşılamamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 Oluşturma Tarihi: 24/01/2017 Versiyon 1.1 2 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1 Teslimat İçeriği... 3 2 Güvenlik Notları... 3 3 Teknik Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 5 Talimatlar...

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan AV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. UYARILAR 1. Vantilatörü çalışır

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Genel Açıklama... 3 2 Teknik Özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 4 4 Ölçüm... 5 5 Ölçüm Koşulları... 5 6 Dahili Sıfırlama... 6 7 Pil

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĠKLĠ OCAĞI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ AEO 460 AEO 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Elektrikli Ocak Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

SOLID CERAMIC HAIR STYLER

SOLID CERAMIC HAIR STYLER SOLID CERAMIC HAIR STYLER Straigth & Curls HS 3830 TÜRKÇE A C E A B D F 2 GÜVENLİK Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 7 Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 GÜVENLİK Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 7 Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 7 Cihazı hiçbir

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38 Termo Higrometre PCE-THB 38 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 ÖZELLİKLER... 3 2 TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 3 FONKSİYONLAR... 4 4 ÖLÇÜM YÖNTEMİ... 4 4.1 Mod Seçimi (fonksiyonlar)... 4 4.2 Birim Ayarı...

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-47000 B H I C D E F G Genel Uyarı Tehlike Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

KENKOLIGHT Full-spectrum LED desk lamp

KENKOLIGHT Full-spectrum LED desk lamp KENKOLIGHT Full-spectrum LED desk lamp OPERATING MANUAL Günün her saati, yılın her günü doğal ışıktan daha fazla faydalanmanıza yardımcı olacak KenkoLight ürününü satın aldığınız için tebrikler. PARÇALARI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SU FİLTRE WF 6200 Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș WF 6200 Su Filtreli Elektrikli Süpürge

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı