KULLANMA KILAVUZU VT 1012D12/1. ÇAMAġIR MAKĠNESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU VT 1012D12/1. ÇAMAġIR MAKĠNESĠ"

Transkript

1 KULLANMA KILAVUZU VT 1012D12/1 ÇAMAġIR MAKĠNESĠ

2 TEBRĠKLER HOOVER MARKA BU EV ALETINI SATıN ALMAKLA ödün VERMEYI KABUL ETMEYECEğINIZI GöSTERMIĢ OLDUNUZ: SADECE EN IYISINI ISTIYORSUNUZ. Hoover, MüĢTERILER ILE DOğRUDAN TEMAS SAğLANARAK ELDE EDILEN YıLLAR SüREN PAZAR ARAĢTıRMASıNıN SONUCU OLARAK GELIĢTIRDIğI YENI çamaģır MAKINESINI SUNMAKTAN GURUR DUYAr. BU çamaģır MAKINESININ SAğLADığı KALITEYI, DAYANıKLıLığı VE YüKSEK PERFORMANSı TERCIH ETMIĢ BULUNUYORSUNUZ. Hoover, BUNUN YANı SıRA GENIĢ BIR YELPAZEYE SAHIP OLAN DIğER EV ALETLERINI DE HIZMETINIZE SUNMAKTADıR: çamaģır MAKINELERI, KURUTMALı çamaģır MAKINELERI, FıRıNLAr, MIKRODALGA FıRıNLAr. GELENEKSEL OCAKLAR VE SıCAK TUTMA CIHAZLARı, BUZDOLAPLARı VE DERIN DONDURUCULAr.. BöLGENIZDEKI BAYIINIZDEN BüTüN HOOVER ürünlerinin YER ALDığı KATALOğU ISTEYIN. 2 Bu CIHAZLAR EVDE ve AĢAğıDA örneklenen BENZER UYGULAMALARDa KULLANıLMAK IçIN TASARLANMıĢTıR: -MAğAZA, OFIS VE DIğER çalıģma ORTAMLARı VE PERSONEL MUTFAKLARı; - ÇIFTLIK EVLERI; - OTEL, MOTEL VE DIğER KONAKLAMA MEKANLARıNDA MüĢTERILER TARAFıNDAN; - PANSIYON TIPI MEKANLARDA. Bu CIHAZıN ev ortamı VEYA TIPIK ev IĢLERI DıĢıNDA KULLANıMı (örn. UZMAn VEYA EğITIMLi KULLANıCıLAR TARAFıNDAN TICARI KULLANıM) YUKARıDAKi UYGULAMALARA DAHIL EDILMEZ. CIHAZıN bu talimatlarla TUTARSıZ bir ĢEKILDE KULLANıLMASı CIHAZıN ömrünü KıSALTABILIR VE üretici GARANTISININ GEçERSIZ OLMASıNA NEDEN OLABILIr. Ev ve BENZERI KULLANıM AMACıYLA örtüģmeyen (ev VEYA ev TIPI bir MEKANDA bile OLSA) KULLANıM DOLAYıSıYLA CIHAZDA MEYDANA GELEBILECEK HERHANGI bir HASAR VEYA DIğER HASARLAR YASALARCA IZIN VERILDIğI KADARıYLA üretici TARAFıNDAN HIçBIR ĢEKILDE KABUL EDILMEYECEKTIr. LüTFEN BU KULLANMA KıLAVUZUNU DIKKATLI BIR ĢEKILDE OKUYUN, çünkü BU KıLAVUZ SIZE çamaģır MAKINENIZIN MONTAJı, KULLANıMı VE BAKıMıNA ILIĢKIN BAZı KURALLAR ILE BIRLIKTE çamaģır MAKINENIZDEN EN IYI SONUçLARı ELDE EDEBILMENIZ IçIN FAYDALı IPUçLARı SUNAr. BU KULLANMA KıLAVUZUNU DAHA SONRA BAĢVURMAK üzere EMIN BIR YERDE SAKLAYıN. HOOVER'E VEYA BIR YETKILI MüĢTERI SERVISI MERKEZI'NE BAĢVURDUğUNUZDA DAIMA CIHAZıNıZıN MODELINI, SERI NUMARASıNı VE G NUMARASıNı (EğER CIHAZDA MEVCUT ISE CIHAZıN PANELINE BAKARAK) BILDIRIN. BU CIHAZ, ATıK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR (WEEE) HAKKıNDAKI 2002/96/EC SAYıLı AVRUPA YöNERGESINE UYGUN OLARAK IĢARETLENMIĢTIr. BU CIHAZı UYGUN ĢEKILDE ATMAKLA, BU ürünün DOğRU OLMAYAN ATMA YöNTEMLERI ILE ATıLMASı DURUMUNDA ORTAYA çıkabilecek çevre VE INSAN SAğLığı IçIN OLUMSUZ OLASı SONUçLARıN önlenmesine YARDıMCı OLMUĢ OLURSUNUZ. ÜRüN üzerindeki SEMBOL BU ürünün EV ATığı OLARAK IĢLEM GöRMEMESI GEREKTIğINI GöSTERIr. CIHAZ ATıLACAğı ZAMAN, ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLARıN GERI KAZANıMı IçIN BIR TOPLAMA NOKTASıNA ILETILMESI GEREKIr. CIHAZıN ATıLMASı YAĢADığıNıZ BöLGEDE çöplerin ATıLMASıNA ILIĢKIN YüRüRLüKTEKI DüZENLEMELERE UYGUN OLARAK GERçEKLEĢTIRILMESI GEREKIr. BU ürünün IĢLENMESI, TOPLANMASı VE GERI KAZANıLMASıNA ILIĢKIN DAHA AYRıNTıLı BILGI IçIN LüTFEN BöLGENIZDEKI BELEDIYEYE, EV çöplerini ATMA SERVISINE VEYA ürünü SATıN ALMıĢ OLDUğUNUZ MAğAZAYA BAĢVURUN.

3 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM GIRIĢ TESLIMATA ILIĢKIN GENEL HUSUSLAR 1 GARANTI 2 GüVENLIK ÖNLEMLERI 3 Teknik Veriler 4 CIHAZıN KURULMASı VE MONTAJı 5 KONTROLLERIN AçıKLANMASı 6 PROGRAMLAR Tablosu 7 SEçIMLERIN YAPıLMASı 8 DETERJAN ÇEKMECESI 9 ÜRüN 10 YıKAMA 11 CIHAZıN TEMIZLENMESI VE RUTIN BAKıMı 12 ARıZA Arama 13 3

4 BÖLÜM 1 TESLĠMATA ĠLĠġKĠN GENEL HUSUSLAR ÜRüNü TESLIM ALDığıNıZDA CIHAZ ILE BIRLIKTE AĢAğıDAKI KALEMLERIN DE TESLIM EDILDIğINI KONTROL EDIN: A) KULLANMAKILAVUZU B) YETKĠLĠ SERVĠS ADRESLERĠ C) GARANTĠ BELGELERĠ D) KAPAKLAR E) ÇIKIġ HORTUMU ĠÇĠN U-ġEKĠLLĠ PARÇA A B C NOT BU MALZEMELERĠ EMĠN BĠR YERDE SAKLAYIN D ÇAMAĢıR MAKINESIN NAKLIYE ESNASıNDA HASAR GöRMEMIĢ OLDUğUNDAN EMIN OLACAK ĢEKILDE KONTROL EDIN. HASAR GöRMüĢ OLMASı DURUMUNDA EN YAKıN HOOVER YETKILI SERVISINE BAĢVURUN. E 4

5 TR BÖLÜM 2 GARANTĠ CIHAZ ILE BIRLIKTE Teknik YARDıM SERVISININ ücretsiz OLARAK KULLANıLMASıNı SAğLAYAN BIR GARANTI BELGESI VERILIr. 5

6 BÖLÜM 3 GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ ÖNEMLĠ NOT: CĠHAZIN TEMĠZLENMESĠNE VE BAKIMINA ĠLĠġKĠN BÜTÜN ĠġLERDEN ÖNCE. CIHAZıN FIĢINI PRIZDEN çekin. SU GIRIĢI MUSLUğUNU KAPATıN. BüTüN HOOVER CIHAZLARı TOPRAKLANMıĢTıR. CIHAZıN BAğLANACAğı ELEKTRIK PRIZININ TOPRAKLANMıĢ OLDUğUNDAN EMIN OLUN. PRIZIN TOPRAKLANMAMıĢ OLMASı DURUMUNDA UZMAN BIR TEKNISYENDEN YARDıM ALıN. BU CIHAZ 73/23/EEC, 2006/95/EC VE 2004/108/EC ILE DEğIĢTIRILMIĢ OLAN 89/336/EEC AVRUPA YöNERGELERI ILE BUNLARıN SONRAKI EKLERINE UYGUNDUr. CIHAZA NEMLI VEYA ıslak ELLERLE VE AYAKLARıNıZ NEMLI YADA ıslakken DOKUNMAYıN. CIHAZı AYAKLARıNıZ çıplakken KULLANMAYıN. BANYOLARDA VEYA DUĢ ODALARıNDA UZATMA KABLOLARı KULLANıLıRKEN SON DERECE DIKKATLI OLUNMALıDıR. BU UYGULAMADAN MüMKüN OLDUğUNCA KAçıNıN. UYARI: YıKAMA PROGRAMı ESNASıNDA SUYUN SıCAKLığı 90 C'YE ULAĢABILIR ÇAMAĢıR MAKINESININ KAPAğıNı AçMADAN önce KAZANıNıN IçERISINDE SU BULUNMADığıNDAN EMIN OLUN. 6

7 ADAPTöR PRIZLERI VEYA çoklu PRIZLER KULLANMAYıN. APARAT, çocuklar, ürünü KULLANMAYı BILMEYEN VEYA KULLANMA KAPASITESI BULUNMAYAN KIĢILER TARAFıNDAN KULLANıLMAMALıDıR. YALNıZCA GüVENLIKLERINDEN SORUMLU OLAN KIĢILER TARAFıNDAN EğITILIR VEYA KONTROL EDILIRLERSE KULLANABILIRLEr. ÇOCUKLARıN APARAT ILE OYNAMALARıNA IZIN VERILMEMELIDIr. CIHAZıN FIĢINI PRIZDEN çekmek IçIN ELEKTRIK KABLOSUNU VEYA CIHAZıN KENDISINI çekmeyin. CIHAZı YAğMUr, GüNEĢ v.s. GIBI ATMOSFERIK ETKILERE MARUZ BıRAKMAYıN. CIHAZıN YERININ DEğIĢTIRILMESI DURUMUNDA CIHAZı KESINLIKLE DüğMELERINDEN VEYA DETERJAN çekmecesinden TUTARAK KALDıRMAYıN. CIHAZıN NAKLIYESI ESNASıNDA, CIHAZıN KAPAğıNı TAĢıMA ARABASıNıN üzerine DAYAMAYıN. ÖNEMLI NOT! CIHAZıN HALı KAPLı BIR ZEMIN üzerine KONULMUĢ OLMASı DURUMUNDA, CIHAZıN ALTıNDAKI HAVALANDıRMA DELIKLERININ TıKANMAMASıNA özen GöSTERILMELIDIr. CIHAZı ĢEKILDE GöSTERILDIğI GIBI IKI KIĢI BIRLIKTE KALDıRıN. CIHAZıN ARıZALANMASı VE/VEYA DüZGüN çalıģmaması DURUMUNDA, çamaģır MAKINESINI KAPATıN, SU GIRIĢI MUSLUğUNU KAPATıN VE CIHAZı KURCALAMAYıN. CIHAZıN TAMIR EDILMESI IçIN BIR HOOVER Yetkili SERVISI'NI ARAYıN VE ORJINAL HOOVER YEDEK PARçALARıNıN KULLANıLMASıNı TALEP EDIN. BU STANDARTLARA UYULMAMASı CIHAZıN GüVENLIğINDEN ödün VERILMESINE NEDEN OLABILIr. CIHAZıN ELEKTRIK KABLOSUNUN HASAR GöRMESI DURUMUNDA BUNUN BIR YETKILI SERVISTEN TEMIN EDILEBILECEK özel BIR KABLO ILE DEğIĢTIRILMESI GEREKIr. 7

8 BÖLÜM 4 85 cm 60 cm 60 cm TEKNĠK VERĠLER YIKANABĠLECEK MAKSĠMUM KURU ÇAMAġIR MĠKTARI kg 10 ELEKTRĠK GÜCÜ GEREKSĠNĠMĠ W 1800 ELEKTRĠK SĠGORTASI DEĞERĠ (A ) A 10 SANTRĠFÜJ DEVRĠ (D/D) CĠHAZIN TĠ P ETĠKETĠNE BAKIN SU BASINCI MPa MIN MAK. 0.8 BESLEME GERĠLĠMĠ V

9 BÖLÜM 5 CĠHAZIN KURULMASI VE MONTAJI ÇAMAĢıR MAKINESINI AMBALAJıNıN KAIDESINDEN çıkardıktan SONRA NIHAI OLARAK KONULACAğı KONUMUN YAKıNıNA TAĢıYıN. CIHAZıN ELEKTRIK KABLOSUNU VE BOĢALTMA HORTUMUNU SABITLEYEN ĢERIDI DIKKATLI BIR ĢEKILDE KESIN. ġekilde (A) ILE GöSTERILEN 4 ADET TESPIT VIDASı ILE (B) ILE GöSTERILEN 4 ADET PULU SöKüN. KULLANMA KıLAVUZU PAKETI IçERISINDE CIHAZ ILE BIRLIKTE VERILMIĢ OLAN KAPAKçıKLARı KULLANARAK VIDALARıNı SöKMüĢ OLDUğUNUZ 4 DELIğI KAPATıN. UYARI: POTANSĠYEL BĠR TEHLĠKE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN CĠHAZIN AMBALAJ MALZEMELERĠNĠ ÇOCUKLARIN ERĠġEBĠLECEKLERĠ YERLERDE BIRAKMAYIN. 9

10 max 100 cm OLUKLU MALZEME TABAKASıNı ĢEKILDE GöSTERILDIğI GIBI CIHAZıN ALTıNA YAPıĢTıRıN. SU GIRIĢI HORTUMUNU MUSLUğA BAğLAYıN. CIHAZıN SU BAğLANTıLARı YENI HORTUMLAR KULLANıLARAK YAPıLMALıDıR. ESKI HORTUMLAR TEKRAR KULLANıLMAMALıDıR. ÖNEMLĠ NOT: BU AġAMADA MUSLUĞU AÇMAYIN. ÇAMAĢıR MAKINESINI DUVARA YAKıN BIR KONUMA YERLEĢTIRIN. SU BOĢALTMA HORTUMUNU BüKMEMEYE VE EZMEMEYE özen GöSTEREREK KANCASıNDAN BANYO KüVETININ KENARıNA TAKıN. DAHA IYI BIR YöNTEM ISE BOĢALTMA HORTUMUNU çapı SU çıkıģı HORTUMUNUN çapından DAHA BüYüK OLAN VE YERDEN YüKSEKLIğI EN AZ 50 CM OLAN BIR SABIT GIDER BORUSUNA BAğLANMASıDıR. GEREKMESI DURUMUNDA CIHAZ ILE BIRLIKTE VERILEN PLASTIK KıLıFı KULLANıN. min 4 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm 10

11 TR ÇAMAĢıR MAKINESINI ZEMIN üzerinde TERAZILEMEK IçIN 4 AYAğıNı AYARLAYıN: a) SOMUNU SAAT IBRELERI YöNüNDE DöNDüREREK AYAğıN VIDALı AYAR MEKANIZMASıNı SERBEST BıRAKıN. B) CIHAZ ZEMIN üzerinde DENGELI BIR ĢEKILDE DURANA KADAR AYAğı DöNDüREREK YüKSELTIN YADA ALçALTıN. A C) SOMUNU çamaģır MAKINESININ ALTıNA DAYANANA KADAR SAAT IBRELERINE TERS YöNDE DöNDüREREK AYAğı AYARLANMıĢ OLAN KONUMUNDA TESPIT EDIN. B C DüğMENIN "KAPALI" (OFF) KONUMUNDA VE çamaģır YüKLEME KAPAğıNıN KAPALı OLDUğUNDAN EMIN OLUN. CIHAZıN FIĢINI PRIZE TAKıN. DĠKKAT: BESLEME KABLOSUNU DEğIĢTIRME IHTIYACı ORTAYA çıktığı DURUMLARDA AĢAğıDAKI KOD -RENK UYUMUNA DIKKAT EDILMELIDIR: MAVĠ- NÖTR (N) KAHVE RENGĠ- FAZ (L) SARI - YEġĠL- TOPRAK ( ) MONTAJDAN SONRA CIHAZ FIĢINE ERIĢILEBILECEK ĢEKILDE KONUMLANDıRıLMALıDıR. 11

12 BÖLÜM 6 N D E MG H F C P M B A KONTROLLER KAPAK KULPU KAPAK KILITLI GöSTERGE LAMBASı BAĢLAT DüğMESI AQUAPLUS DüğMESI SOğUK YıKAMA DüğMESI GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA DüğMESI SANTRIFüJ HıZı DüğMESI DIJITAL EKRAN DüğMELERIN GöSTERGE LAMBALARı KAPALI KONUMLU YıKAMA PROGRAMLARı IçIN ZAMANLAYıCı DüğMESI DETERJAN çekmecesi A B C D E F G H M N P 1 2

13 KONTROLLERĠN AÇIKLANMASI KAPAK KULPU KAPAğı AçMAK IçIN KULPUN Iç TARAFıNDAKI PARMAK çubuğuna BASıN. ÖNEMLĠ NOT: ÖZEL BĠR GÜVENLĠK DÜZENEĞĠ KAPAĞIN YIKAMA PROGRAMININ VEYA SANTRĠFÜJ ĠġLEMĠNĠN SONUNDA AÇILMASINI ÖNLER. SANTRĠFÜJ AġAMASININ SONA ERMESĠNDEN SONRA KAPAĞI AÇMADAN YAKLAġIK 2 DAKĠKA KADAR BEKLEYĠN. A 2 MIN. KAPAK KĠLĠTLĠ GÖSTERGESĠ KAPAK TAMAMEN KAPATıLMıĢKEN VE CIHAZ AÇIK (ON) DURUMUNDAYKEN "KAPAK KILITLI" GöSTERGE LAMBASı YANAr. KAPAK KAPALıYKEN CIHAZ üzerindeki BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLDığıNDA, GöSTERGE LAMBASı KıSA BIR SüRE YANıP SöNDüKTEN SONRA SüREKLI YANMAYA DEVAM EDEr. KAPAğıN TAM OLARAK KAPALı OLMAMASı DURUMUNDA GöSTERGE LAMBASı YANıP SöNMEYI SüRDüRüR. ÖZEL BIR GüVENLIK DüZENEğI KAPAğıN PROGRAMıNıN SONA ERMESINDEN HEMEN SONRA AçıLMASıNı önler. KAPAğı AçMAK IçIN YıKAMA PROGRAMı SONA ERDIKTEN SONRA 2 DAKIKA BEKLEYIN. KAPAK KILITLI LAMBASı SöNEr. BUNDAN SONRA KAPAğı AçABILIRSINIZ. PROGRAM TAMAMLANDıKTAN SONRA PROGRAM SEçICISINI KAPALI (OFF) KONUMUNA GETIRIN. BAġLAT (START) DÜĞMESĠ PROGRAMı SEçTIKTEN SONRA, BAĢLAT DüğMESINE BASMADAN önce, DEVIR GöSTERGE LAMBASıNıN YANMASıNı BEKLEYIN. SEçILEN DEVIRDE PROGRAMı BAĢLATMAK IçIN 'BAĢLAT' DüğMESINE BASıN. (SEçTIğINIZ DEVIRE GöRE, YıKAMA ESNASıNDAKI GöSTERGE LAMBALARıNDAN BIRI YANAr.) B C NOT: BAġLAT (START) DÜĞMESĠNE BASILDIĞINDA, CĠHAZIN ÇALIġMAYA BAġLAMASI ĠÇĠN BĠRKAÇ SANĠYE GEÇMESĠ GEREKĠR. PROGRAMLAR BAġLADIKTAN SONRA AYARLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ (ARA VERME/PAUSE) BAġLAT/DURAKLAT DüğMESINE 4 SANIYE BASARAK, YıKAMA ESNASıNDA ISTEDIğINIZ ZAMAN PROGRAMı DURDURABILIRSINIZ. MAKINE DURAKLATMA MODUNDA IKEN, YıKAMA AĢAMASı GöSTERGE LAMBASı VE SEçENEK DüğMELERI YANAr. PROGRAMı YENIDEN BAĢLATMAK IçIN BAġLAT DüğMESINE BIR KERE BASıN. YıKAMA ESNASıNDA çamaģır ILAVE ETMEK VEYA çıkartmak ISTEMENIZ DURUMUNDA KAPAğı GüVENLIK KILIDININ AçıLMASı IçIN 2 DAKIKA BEKLEDIKTEN SONRA AçıN. ĠĢLEMINIZI TAMAMLADıKTAN SONRA, BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıN. CIHAZ KALDığı YERDEN çalıģmaya DEVAM EDEr. PROGRAMIN ĠPTAL EDĠLMESĠ PROGRAMı IPTAL ETMEK IçIN SEçICIYI KAPALI (OFF) KONUMUNA GETIRIN. FARKLı BIR PROGRAMı SEçIN. PROGRAM SEçICISINI TEKRAR KAPALI (OFF) KONUMUNA GETIRIN 13

14 SEçENEK DüğMELERINE BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLMADAN önce BASıLMASı GEREKIR. AQUAPLUS DÜĞMESĠ BU DüğMEYE BASıLARAK, YENI SENSOR SISTEMI SAYESINDE COLOURFAST (SOLMAZ RENKLILER) VE MIXED FABRICS (KARıĢıK KUMAĢLAR) PROGRAMLARı IçERISINDEKI özel BIR YENI DöNGü AKTIF DURUMA GEçIRILEBILIr. BU SEçENEK KUMAĢLARıN LIFLERINI özenle KORUYARAK IĢLEME TABI TUTAR VE BöYLECE HASSAS CILDE SAHIP OLANLARıN CILDINI KORUr. TAMBURUN YENI KOMBINE DöNME çevrimleri ETKISI VE SUYUN DOLDURULUP BOĢALTıLMASı ILE BIRLIKTE GIYSILERIN DAHA FAZLA MIKTARDA SU IçERISINDE MüKEMMEL DERECEDE TEMIZLENMESI VE DURULANMASı SAğLANıR. BU YıKAMADA, DETERJANıN ETKIN BIR TEMIZLEME ETKISI SAğLANACAK ĢEKILDE TAMAMEN çözülmesi IçIN SU MIKTARı ARTıRıLıR. KULLANıLAN SU MIKTARı KUMAĢ LIFLERINDEKI BüTüN DETERJAN KALıNTıLARı TEMIZLENECEK ĢEKILDE DURULAMA AĢAMASı ESNASıNDA DA ARTıRıLıR. BU IĢLEV özellikle çok DüĢüK MIKTARDAKI BIR DETERJAN KALıNTıSıNıN DAHI TAHRIĢ VEYA ALERJIYE NEDEN OLDUğU HASSAS CILDE SAHIP OLAN KIĢILER IçIN özel OLARAK TASARLANMıĢTıR. AYRıCA BU IĢLEVI, çocukların GIYSILERI VE GENEL OLARAK HASSAS KUMAĢA SAHIP OLAN GIYSILERI YADA HAVLU GIBI KUMAĢ LIFLERININ DAHA FAZLA MIKTARDA DETERJAN EMME EğILIMINE SAHIP OLAN çamaģırların YıKANMASıNDA DA KULLANMANıZ önerilir. YıKAMADAN EN IYI PERFORMANSı ELDE EDEBILMENIZ IçIN, HASSAS GIYSILER (DELICATES) VE YüNLüLER/ELDE YıKANACAKLAR PROGRAMLARıNDA BU IĢLEV DAIMA DEVREYE SOKULUr. D SOğUK YıKAMA DüğMESI BU DüğMEYE BASARAK, SU SEVIYESI, ZAMAN, SıKLıK GIBI özelliklerini DEğIĢTIRMEDEN, BüTüN PROGRAMLARı, SOğUK YıKAMA PROGRAMıNA çevirebilirsiniz PERDELEr, KüçüK HALıLAr, EL DOKUMASı(SENTETIK) NARIN KUMAĢLAr, renk ATMAYAN DAYANıKLı çamaģırlar BU MAKINE SAYESINDE RAHATLıKLA YıKANABILIr. E 14

15 GECĠKTĠRĠLMĠġ BAġLATMA DÜĞMESĠ CIHAZıN çalıģmaya BAĢLAMA ZAMANı BU DüğME ILE 3, 6 VEYA 9 SAAT SüREYLE GECIKTIRILEBILIr. BIR GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMAYı PROGRAMLAMAK IçIN AĢAğıDAKI IĢLEMLERI GERçEKLEĢTIRIN: PROGRAMı SEçIN ( DEVIR GöSTERGE LAMBASı YANANA KADAR BEKLEYIN). GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA DüğMESINE BASıN (DüğMEYE HER BASıLDığıNDA BAĢLATMA ZAMANı SıRASıYLA 3, 6 VE 9 SAAT GECIKTIRILIR VE ILGILI GöSTERGE LAMBASı YANıP SöNMEYE BAĢLAR). GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA IĢLEMINI BAĢLATMAK IçIN BAĢLAT ( START) DüğMESINE BASıN (SEçILMIĢ OLAN GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA SüRESINE ILIĢKIN GöSTERGE LAMBASıNıN YANıP SöNMESI SONA ERER VE BU LAMBA SüREKLI OLARAK YANıK KALıR). AYARLANMıĢ OLAN GECIKME SüRESININ GEçMESINDEN SONRA PROGRAM BAĢLATıLıR. GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA IĢLEVINI IPTAL ETMEK IçIN: GöSTERGE LAMBALARı SöNENE KADAR GECIKTIRILMIĢ BAĢLATMA DüğMESINE BASıN. BU AĢAMADA PROGRAM BAĢLAT (START) DüğMESI KULLANıLARAK ELLE BAĢLATıLABILIR VEYA PROGRAM SEçICISI KAPALı KONUMUNA DöNDüRüLEREK CIHAZ KAPATıLABILIr. F SANTRĠFÜJ HIZI DÜĞMESĠ SANTRIFüJ (HıZLı DöNDüRME) DöNGüSü KUMAĢLARA ZARAR VERMEKSIZIN GIYSILERIN SUYUNUN OLABILDIğINCE GIDERILEBILMESI IçIN SON DERECE önemlidir. ÇAMAĢıR MAKINESININ SANTRIFüJ HıZıNı GEREKSINIMLERINIZI KARĢıLAYACAK ĢEKILDE AYARLAYABILIRSINIZ. BU DüğMEYE BASARAK, MAKSIMUM HıZı AZALTMAK MüMKüN OLUR VE EğER ISTERSENIZ, SıKMA DöNGüSü IPTAL EDILEBILIR(SıKMA HıZı GöSTERGE ıģığı IPTAL OLUR). SANTRIFüJ AĢAMASıNı TEKRAR DEVREYE SOKMAK IçIN AYARLAMAK ISTEDIğINIZ SANTRIFüJ HıZı GöSTERILENE KADAR DüğMEYE BASMANıZ YETERLI OLACAKTıR. KUMAĢLARA ZARAR VERMEMEK AMACıYLA, PROGRAM SEçIMI ESNASıNDA, OTOMATIK OLARAK UYGUN SıNıRLARıN üzerindeki SANTRIFüJ HıZLARıNıN SEçILMESINE IZIN VERILMEZ. SANTRIFüJ HıZı, MAKINENIN çalıģmasına ARA VERMEKSIZIN, HER ISTENDIğINDE DEğIĢTIRILEBILIr. G DIJITAL EKRAN H h mm PROGRAM BAġLATMA LAMBASI BU LAMBA BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLDığıNDA YANAr. I 15

16 YıKAMA ESNASıNDAKI GöSTERGE LAMBALARı / YıKAMA AĢAMASı GöSTERGE LAMBALARı L = ANA YıKAMA = DURULAMA = DöNME DÜĞMELERĠN GÖSTERGE LAMBALARI ILGILI DüğMELERE BASıLDığıNDA BU ıģık YANAR EğER ISTEDIğINIZ özellik SEçILEN PROGRAM ILE UYUĢMUYORSA DüğMENIN üstündeki ıģık YANAR VE SöNER M KAPALI KONUMUNDA PROGRAM SEÇĠCĠSĠ N NOT: DÜĞME HER ĠKĠ YÖNDE DE DÖNER. PROGRAM SEÇĠCĠ ÇEVRĠLDĠĞĠNDE DÖNME GÖSTERGE LAMBASI YANAR. MAKĠNEYĠ KAPATMAK ĠÇĠN, PROGRAM SEÇĠCĠYĠ KAPALI (OFF) DURUMA GETĠRĠN. SEçMIĢ OLDUğUNUZ PROGRAMı BAĢLATMAK IçIN "BAĢLAT/ARA VER" (START/PAUSE) DüğMESINE BASıN. PROGRAM SEçICISI PROGRAM SONA ERENE KADAR SEçILMIĢ OLAN PROGRAM KONUMUNDA SABIT KALARAK PROGRAM YüRüTüLür. ÇAMAĢıR MAKINESINI KAPATMAK IçIN PROGRAM SEçICISINI KAPALI (OFF) KONUMUNA DöNDüRüN. NOT: PROGRAM SEÇĠCĠSĠ, HER BĠR PROGRAMIN SONUNDA VEYA BUNU ĠZLEYEN BĠR PROGRAM BAġLATILIRKEN SONRAKĠ PROGRAM SEÇĠLMEDEN VE BAġLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF) KONUMUNA GETĠRĠLMELĠDĠR. 16

17 ÖZE PROGRA L MLA BÖLÜM 7 PROGRAMLAR TABLOSU PROGRAM PROGRAM SEÇICISI KONUMU MAKSIMUM AĞIRLIK (KG) SICAKLIK C DETERJAN KULLANILAN BÖLME 2 1 DAYANıKLı KUMAĢLAR PAMUKLU, KETEN ** PAMUKLU, KARıĢıK DAYANıKLı ** DAYANIKLI VE KARIġIK KUMAġLAR 2,5 40 DAYANIKLI VE KARIġIK KUMAġLAR 3,5 40 DURULAMA - - SANTRIFÜJ - - SADECE SU BOġALTMA - - MAKINADA YıKANABILIR YüNLüLER 2 40 ELDE YıKANANLAR 1,5 30 KARIġIK KUMAġLAR 2,5 40 KARıĢıK KUMAĢLAR VE SENTETIKLER KARıĢıK, DAYANıKLı

18 LüTFEN BU NOTLARı OKUYUN ** STANDART PAMUK PROGRAMLARINA UYGUN OLARAK (AB) NO 1015/2010 VE NO 1061/ C PAMUK PROGRAMI 40 C PAMUK PROGRAMI Bu PROGRAMLAR GENELLIKLE kirli PAMUKLU çamaģırları TEMIZLEMEK IçIN UYGUNDUR ve PAMUKLU çamaģırları YıKAMAK IçIN ENERJI VE SU TüKETIMI AçıSıNDAN EN VERIMLI PROGRAMLARDıR. Bu PROGRAMLAR GIYSILER üzerindeki etikette YAZAN SıCAKLıKLARLA AYNı OLACAK ĢEKILDe TASARLANMıĢTıR VE GERçEK SU SıCAKLığı BILDIRILENE GöRE BIRAZ FARKLıLıK GöSTEREBILIr. KUMAĢıN ETIKETI üzerindeki TALIMATLARA UYMAK üzere SANTRIFüJ HıZı DA DüĢüRüLEBILIr. AYRıCA SANTRIFüJ DüğMESI ILE çok HASSAS KUMAĢLAR IçIN SANTRIFüJüN TAMAMEN IPTAL EDILMESI SEçENEğI DE MEVCUTTUr. 19

19 TR BÖLÜM 8 BÖLÜM 7 PROGRAMLAR TABLOSU PROGRAM PROGRAM MAKSĠMUM SICAKLIK SEÇĠMLERĠN YAPILMASI DAYANıKLı KUMAĢLAR PAMUKLU, KETEN (ÖN YıKAMALı PROGRAM) SEÇĠCĠSĠ AĞIRLIK C KONUMU (KG) PAMUKLU, KARıĢıK ÇEĢITLI TüRLERDEKI KUMAĢLAR VE FARKLı KIRLILIK DERECELERI IçIN çamaģır MAKINESININ ĢU öğelere BAğLı OLARAK FAKLı PROGRAM KUĢAKLARı MEVCUTTUR: YıKAMA DöNGüSü, SıCAKLıK VE PROGRAMıN SüRESI (YıKAMA PROGRAMLARı TABLOSUNA BAKıN). DAYANıKLı KARıĢıK KUMAĢLAR VE SENTETIKLER KARıĢıK, DAYANıKLı ** DAYANIKLI KUMAġLAR BU PROGRAMLAR EN FAZLA YıKAMA VE DURULAMAYı SANTRIFüJ YAPıLAN ARALAR ILE GERçEKLEĢTIRECEK ĢEKILDE TASARLANMıĢTıR VE MüKEMMEL DURULAMA SAğLARLAr. SON SANTRIFüJ SUYUN DAHA ETKIN BIR ĢEKILDE GIDERILEBILMESINI SAğLAr. 40 C GÜNLÜK YIKAMA - 30 DAKĠKALIK HIZLI YIKAMA YAKLAĢıK OLARAK 30 DAKIKADA YıKAMANıN TAMAMLANABILDIğI BIR KOMPLE (YıKAMA, DURULAMA, SANTRIFüJ) YıKAMA PROGRAMıDıR: - EN FAZLA 2,5 KG çamaģır; - HAFIF KIRLI çamaģırlar (KETEN VE KARıĢıK KUMAĢLAR) BU PROGRAMıN, DETERJAN ISRAFıNı önlemek IçIN, NORMAL KULLANıMıN %20'SI KADAR DETERJAN ILE KULLANıLMASı önerilir. 40 C GÜNLÜK YIKAMA - 44 DAKĠKALIK HIZLI YIKAMA YAKLAĢıK OLARAK 44 DAKIKADA YıKAMANıN TAMAMLANABILDIğI BIR KOMPLE (YıKAMA, DURULAMA, SANTRIFüJ) YıKAMA PROGRAMıDıR: - EN FAZLA 3,5 KG çamaģır; - HAFIF KIRLI çamaģırlar (PAMUKLU VE KARıĢıK KUMAĢLAR) BU PROGRAMıN, DETERJAN ISRAFıNı önlemek IçIN, NORMAL KULLANıMıN %30'U KADAR DETERJAN ILE KULLANıLMASı önerilir. 20

20 ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI BU PROGRAM, (ILGILI DüğME KULLANıLARAK AZALTıLABILEN VEYA IPTAL EDILEBILEN) BIR ARA SANTRIFüJ IĢLEMI ILE üç DURULAMA GERçEKLEĢTIRIr. HERHANGI BIR TüRDEKI KUMAĢTAN YAPıLMıĢ GIYSILERIN, örneğin ELLE YıKAMADAN SONRA, DURULANMASı IçIN KULLANıLABILIr. ÖZEL "HIZLI SANTRĠFÜJ" PROGRAMI "HıZLı SANTRIFüJ" PROGRAMı (ILGILI DüğMENIN KULLANıLMASı ILE DüĢüRüLEBILEN) BIR EN YüKSEK SANTRIFüJ IĢLEMI GERçEKLEĢTIRIr. SADECE BOġALTMA BU PROGRAM SUYU BOĢALTıR. ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAġLAR BU YıKAMA ILE SUDA BEKLETME IĢLEMLERINI SıRAYLA GERçEKLEĢTIREN VE özel OLARAK çok HASSAS KUMAĢLAR IçIN önerilen YENI BIR PROGRAMDıR. EN IYI SONUçLARı ELDE EDEBILMEK AMACıYLA YıKAMA çevrimleri VE DURULAMALAR YüKSEK SU SEVIYELERI ILE GERçEKLEĢTIRILIr. ÖZEL ELDE YIKAMA PROGRAMI BU çamaģır MAKINESI NARIN BIR ELDE YıKAMA PROGRAMıNA DA SAHIPTIr. BU PROGRAM, ETIKETINDE SADECE ELDE YıKAMA olarak belirtilen GIYSILERINIZ IçIN IDEALDIr. PROGRAM, 30 C SıCAKLıKTA çalıģır VE 3 DURULAMA VE YAVAĢ BIR SıKMA DöNGüSüNE SAHIPTIr. SPOR GĠYSĠLERĠ Hoover, SPOR GIYSILERI IçIN özel BIR YıKAMA PROGRAMı GELIĢTIRMIĢTIr. ÇAMAĢıR MAKINENIZDE özel BIR SPOR GIYSILERI PROGRAMı MEVCUTTUr. BU PROGRAM, DAHA YüKSEK SıCAKLıKLARDAKI PROGRAMLARDA YıKANAMAYAN KARıĢıK SPOR GIYSI KUMAĢLARıNı YıKAMAK VE SPOR FAALIYETLERI ESNASıNDA OLUĢAN KIR VE LEKELERI çıkartmak IçIN TASARLANMıĢTıR. BU PROGRAM 40 C SıCAKLıKTA YıKANAN YOğUN KIRLI HASSAS GIYSILERINIZ özenle KORUNACAK ĢEKILDE DURULANıR VE DüĢüK DEVIRDE SıKMA IĢLEMINE TABI TUTULUr. KARIġIK VE SENTETĠK KUMAġLAR KAZANıN DöNME RITIMLERI ILE SU SEVIYELERI SAYESINDE ANA YıKAMA VE DURULAMA EN IYI SONUçLARıN ELDE EDILMESINI SAğLAr. HAFIF BIR SANTRIFüJ IĢLEMI ISE KUMAĢLARıN DAHA AZ BURUĢMASıNı SAğLAr. 21

21 BÖLÜM 9 DETERJAN ÇEKMECESĠ DETERJAN çekmecesi 3 BöLüME AYRıLMıĢTıR: - "1" OLARAK ETIKETLENMIĢ OLAN BöLME ön YıKAMA DETERJANıNıN KONULMASı IçINDIR; - " " ETIKETLI BöLME ISE özel KATKıLAr, YUMUĢATıCıLAr, kokular, KOLA, PARLATıCıLAR v.s. KOULMASı IçINDIR; - "2" OLARAK ETIKETLENMIĢ OLAN BöLME ANA YıKAMA DETERJANıNıN KONULMASı IçINDIr. NOT: BAZI DETERJANLARIN TEMĠZLENMESĠ (ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR ĠÇĠN KAZAN ĠÇERĠSĠNE KONULAN ÖZEL DAĞITICI KAPLARININ KULLANILMASI ÖNERĠLĠR. NOT: " " ETĠKETLĠ BÖLMEYE SADECE SIVI ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAġIR MAKĠNESĠ BÜTÜN YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELERĠNĠ SON DURULAMA AġAMASI ESNASINDA OTOMATĠK OLARAK ALACAK ġekġlde PROGRAMLANMIġTIR. 22

22 BÖLÜM 10 ÜRÜN ÖNEMLĠ NOT: AğıR KILIMLEr, YATAK örtüleri VE DIğER AğıR MALZEMELER YıKANıRKEN SANTRIFüJ IĢLEMI YAPıLMAMASı önerilir. ÇAMAĢıR MAKINESINDE YıKANABILEN YüNLü GIYSILER VE DIğER YüNLü çamaģırlar "ÇAMAĢıR MAKINESINDE YıKANABILIR" ETIKETINE SAHIP OLMALıDıR. ÖNEMLĠ NOT: ÇamaĢırları ayırırken (sınıflandırırken) aģağıdakilerden emin olun: - YıKANACAK çamaģırın üzerinde METAL CISIMLER (örneğin BrOĢLAr, çengelli IğNELEr, IğNELEr, BOZUK PARA v.s.) BULUNMADığıNDAN. - YASTıK KıLıFLARıNıN DüğMELENMIĢ, FErMUAR VE KOPçALARıN KAPATıLMıĢ, ELBISELER üzerindeki GEVĢEK KUĢAKLARıN VE UZUN BANTLARıN DüğüMLENMIĢ OLDUğUNDAN. - PErDELERIN HALKALARıNıN çıkartılmıģ OLDUğUNDAN. - GIYSI ETIKETLERININ DIKKATE ALıNMıĢ OLDUğUNDAN. - SıNıFLANDıRARAK GIYSILERI AYıRıRKEN çetin LEKELERIN SADECE ETIKET üzerinde önerilmiģ BULUNAN LEKE çıkarıcıları KULLANıLARAK YıKAMA öncesinde çıkartıldığından. 23

23 BÖLÜM 11 MÜġTERĠ BĠLGĠLENDĠRMESĠ CIHAZıNıZıN çevre DOSTU VE EKONOMIK KULLANıMı IçIN BIR KıLAVUZ: BĠR DEFADA YIKANAN ÇAMAġIRIN EN YÜKSEK MĠKTARA ÇIKARTILMASI ÖNERILEN MAKSIMUM çamaģır MIKTARıNı BIR DEFADA YıKAYARAK ENERJININ, SUYUN, DETERJANıN VE ZAMANıN EN VERIMLI BIR ĢEKILDE KULLANıLMASıNı SAğLAYABILIRSINIZ. 2 YARıM YüKLü YıKAMA YERINE BIR TAM YüKLü YıKAMA YAPARAK %50'Ye KADAR ENERJI TASARRUFU SAğLAYABILIRSINIZ. ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI? SADECE çok KIRLI çamaģırlar IçIN ön YıKAMAYA GEREK VARDıR! AZ VEYA NORMAL KIRLI çamaģırları YıKARKEN ÖN YıKAMAYı SEÇMEYEREK DETERJANDAN, ZAMANDAN, SUDAN VE %5 ILE %15 ARASıNDA DA ENERJi TüKETIMINDEN TASARRUF EDEBĠLĠRSĠNĠZ. KAYNAR SU ĠLE YIKAMA YAPMAK GEREKĠR MĠ? BIR KAYNAR SU ILE YıKAMA PROGRAMıNıN GEREKLILIğINI AZALTMAK IçIN, LEKELERi YıKAMA YAPMADAN önce LEKE çıkarıcı ILE ön MUAMELEYE TABI TUTUN VEYa KURUMUĢ LEKELERI SUYA BASTıRıN. 60 C'LIK BIR YıKAMA PROGRAMı KULLANARAk %50'YE VARAN ENERJI TASARRUFU SAğLAYıN. 24

24 YIKAMA DEĞĠġKEN KAPASĠTE ÇAMAĢıR MAKINENIZ, SU SEVIYESINI OTOMATIK OLARAK YıKANAN çamaģırların TüRüNE VE MIKTARıNA ADAPTE EDEr. BU ĢEKILDE, ENERJI TASARRUFU AçıSıNDAn BAKıLDığıNDA, "KIĢISELLEĢTIRILMIĢ" BIR YıKAMANıN ELDE EDILEBILMESI De MüMKüNDür. BU SISTEM ENERJI TüKETIMINDE BIR DüĢüĢ VE YıKAMa SüRELERINDE önemli ölçüde BIR KıSALMA SAğLAr. ÖRNEK: ÖZELLIKLE NARIN KUMAĢLAR IçIN AğDAN BIR TORBA KULLANıLMALıDıR. YıKANACAK çamaģırların (LEKELERIN UYGUN LEKE çıkartıcılar ILE çıkarılmıģ OLMASıNA KARĢıN YINE DE) ÇOK KĠRLĠ PAMUKLULARDAN OLUĢTUğUNU VARSAYALıM. TAMAMEN HAVLU TIPI KUMAĢLARDAN OLUĢAN BIR PARTI çamaģırın YıKANMASı, BUNLAR çok MIKTARDA SU çekerek AğıRLAĢACAKLARıNDAN, önerilmez. DETERJAN çekmecesini AçıN. 2 NUMARALı ANA YıKAMA BöLMESINE 120 G DETERJAN KOYUN. KATKıLAR (YUMUĢATıCı) BöLMESINE ARZU ETTIğINIZ KATKıLARDAN 50 ML DöKüN. DETERJAN çekmecesini KAPATıN. SU GIRIĢI MUSLUğUNUN AçıLMıĢ OLDUğUNDAN; VE BOĢALTMA HORTUMUNUN YERINE TAKıLı OLDUğUNDAN EMIN OLUN. PROGRAM SEÇĠMĠ EN UYGUN PROGRAMı SEçMEK IçIN PROGRAM KıLAVUZUNA BAKıN. ARZU ETTIğINIZ PROGRAMı SEçICI DüğMESINI DöNDüREREK AKTIF DURUMA GEçIREBILIRSINIZ. DEVIR GöSTERGE LAMBASı YANANA KADAR BEKLEYIN. DAHA SONRA BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıN. BAĢLAT (START) DüğMESINE BASıLDığıNDA çamaģır MAKINESI çalıģma çavrimleri DIZISINI HAREKETE GEçIRIr. PROGRAM, çalıģması SONA ERENE KADAr, PROGRAM SEçICISI SEçILMIĢ OLAn PROGRAMı GöSTERIR KONUMDA KALACAK ĢEKILDE SABIT DURURKEN YüRüTüLür. UYARı: ÇAMAĢıR MAKINESI çalıģıyorken ELEKTRIğIN KESILMESI DURUMUNDA, SEçILMIĢ OLAN PROGRAM özel BIR BELLEKTE SAKLANıR VE ELEKTRIK GERI GELDIğINDE CIHAZ KALDığı YERDEN çalıģmaya DEVAM EDEr. PROGRAM SONA ERDIğINDE, BüTüN YıKAMA AĢAMASı GöSTERGE LAMBALARı YANAR/YANıP SöNEr. KAPAK KILIDININ (PROGRAMıN SONA ERMESINDEN SONRA YAKLAĢıK 2 DAKIKA KADAR) AçıLMASıNı BEKLEYIN. PROGRAM SEçICISINI "KAPALI" (OFF) KONUMUNA DöNDüREREK çamaģır MAKINESINI KAPATıN. CIHAZıN KAPAğıNı AçARAK çamaģırları BOĢALTıN. NOT HER TÜRLÜ YIKAMA ĠÇĠN PROGRAM TABLOSUNA BAġVURUN VE ĠġLEMLERĠ BELĠRTĠLEN SIRA ĠLE YÜRÜTÜN. 25

25 BÖLÜM 12 CĠHAZIN TEMĠZLENMESĠ VE RUTĠN BAKIMI CIHAZıN DıĢ YüZEYLERINI TEMIZLEMEK IçIN AĢıNDıRıCıLAr, ALKOL IçEREN MADDELER VE/VEYA SEYRELTICILER KULLANMAYıN. NEMLI BIR BEZ KULLANMANıZ YETERLIDIr. ÇAMAĢıR MAKINENIZ çok AZ BAKıM GEREKTIRIR: DETERJAN çekmecesi BöLMELERININ TEMIZLENMESI. FILTRENIN TEMIZLENMESI. TAĢıNMALARDA VEYA çamaģır MAKINESININ UZUN SüRE KULLANıLMADığı ZAMANLARDA YAPıLMASı GEREKEN BAKıM. DETERJAN ÇEKMECESĠ BÖLMELERĠNĠN TEMĠZLENMESĠ. KESIN BIR GEREKLILIK OLMAMASıNA KARĢıN, DETERJAN, çamaģır SUYU VE KATKı MADDELERI BöLMELERININ ARADA SıRADA TEMIZLENMESI önerilir. BöLMEYI HAFIFçE çekerek çıkartın. SU ILE YıKAYARAK TEMIZLEYIN. BöLMELERI TEKRAR YERLERINE TAKıN. 26

26 FĠLTRENĠN TEMĠZLENMESĠ ÇAMAĢıR MAKINENIZ GIDERI TıKAYABILECEK BOZUK PARA, DüğME v.s. GIBI YABANCı CISIMLERI TUTMAK üzere özel BIR FILTRE ILE DONATıLMıĢTıR. BöYLECE BU NESNELER KOLAYCA BULUNABILIr. FILTRENIN TEMIZLENMESI IçIN UYGULANMASı GEREKEN PROSEDüR ĢöYLEDIR: FILTRE KAPAğıNı AçıN. SADECE BAZı MODELLER IçIN GEçERLIDIR: OLUKLU HORTUMU DıĢARı çekin, TıPAYı çıkartın VE SUYU BIR KABA BOĢALTıN. FILTREYI çıkartmadan önce FILTRE KAPAğıNıN ALTıNA POMPA IçERISINDE KALMıĢ OLABILECEK AZ MIKTARDA SUYU EMMESI IçIN EMICI BIR KAğıT HAVLU KOYUN. FILTREYI SAAT IBRELERININ AKSI YöNüNDE DüĢEY KONUMDA DURANA KADAR DöNDüRüN. FILTREYI çıkartın VE TEMIZLEYIN. TEMIZLENDIKTEN SONRA FILTREYI UCUNDAKI çentiği SAAT IBRELERI YöNüNDE DöNDüREREK TEKRAR YERINE TAKıN. DAHA SONRA YUKARıDA AçıKLANMıĢ OLAN IĢLEMLERI TERS SıRA ILE GERçEKLEĢTIRIN. TAġINMALARDA VEYA ÇAMAġIR MAKĠNESĠNĠN UZUN SÜRE KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN BAKIM CIHAZıN MONTAJıNDAN SONRA TAĢıNMASı VEYA CIHAZıN UZUN SüRE KULLANıLMADAN ısıtılmayan BIR ODADA BıRAKıLMASı GEREKTIğINDE BOĢALTMA HORTUMU IçINDE SU KALMAYACAK ĢEKILDE BOĢALTıLMALıDıR. CIHAZ KAPATıLMALı VE FIĢI PRIZDEN çekilmelidir. ĠĢLEM IçIN BIR TAS GEREKIr. BOĢALTMA HORTUMUNU KELEPçESINDEN çıkartın VE KAP üzerine ALçALTARAK IçERISINDEKI BüTüN SUYU BOĢALTıN. AYNı IĢLEMI SU GIRIĢI HORTUMU IçIN YINELEYIN. 27

27 ARIZA ARAMA BÖLÜM 13 ARIZA OLASI NEDENĠ ÇÖZÜM 1. CIHAZ HIçBIR PROGRAMDA çalıģmıyor. CIHAZıN FIĢI PRIZE TAKıLMAMıĢTıR. CIHAZıN AçMA/KAPATMA ANAHTARı AçıLMAMıĢTıR. Elektrik kesiktir. YüKLEME KAPıSı AçıK. SIGORTA PANOSUNDAKI BIR SIGORTA ATMIĢTIr. FIĢI PRIZE TAKıN. AçMA/KAPATMA ANAHTARıNı AçıK KONUMUNA GETIRIN. KONTROL EDIN. YüKLEME KAPıSıNı KAPATıN. KONTROL EDINIZ. 2. CIHAZ SU ALMıYOr. 1. NEDENE BAKıN. KONTROL EDIN. 3. CIHAZ SUYU BOĢALTMıYOr. GIRIĢ MUSLUğU KAPALıDıR. ZAMANLAYıCı DOğRU AYARLANMAMıĢTıR. BOĢALTMA HORTUMU BüKüLMüĢTür. YABANCı SISIMLER FILTREYI TıKAMıĢTıR. SU GIRIĢI MUSLUğUNU AçıN. ZAMANLAYıCıYı DOğRU KONUMA GETIRIN. BOĢALTMA HORTUMU DüZELTIN. FILTREYI KONTROL EDIN. 4. ÇAMAĢıR MAKINESI ETRAFıNDA ZEMINDE SU var. MUSLUK ILE GIRIĢ HORTUMU ARASıNDAKI CONTA KAçıRıYOr. CONTAYı DEğIĢTIRIN VE HORTUMU MUSLUğA TAKıP SıKıN. 5. CIHAZ SANTRIFüJ YAPMıYOr. 6. SANTRIFüJ ESNASıNDA GüçLü TITREĢIMLER OLUYOr. ÇAMAĢıR MAKINESI SUYU BOĢALTMAMıĢTıR. "SANTRIFüJü IPTAL ET" AYARı DEVREYE SOKULMUĢTUR (SADECE BAZı MODELLERDE MEVCUTTUR). ÇAMAĢıR MAKINESI TAM TERAZIDE DEğILDIr. CIHAZıN NAKLIYE DESTEğI SöKüLMEMIĢTIr. ÇAMAĢıRLAR EĢIT OLARAK DAğıLMAMıĢTıR. CIHAZ SUYU BOĢALTANA KADAR BIRKAç DAKIKA BEKLEYIN. PROGRAM SEçICISI KADRANıNı SANTRIFüJ AYARıNA GETIRIN. CIHAZıN özel AYAKLARıNı AYARLAYıN. NAKLIYE DESTEğINI SöKüN. ÇAMAĢıRLARı EĢIT DAğıLACAK ĢEKILDE YERLEĢTIRIN. NOT: ÇAMAġIR MAKĠNENĠZ, ÇAMAġIRLARIN DENGESĠZ OLMASI DURUMUNDA SANTRĠFÜJ ĠġLEMĠNĠ ENGELLEYEN ÖZEL BĠR ELEKTRONĠK DÜZENEK ĠLE DONATILMIġTIR. BU SĠSTEM ÇAMAġIR MAKĠNESĠNĠN GÜRÜLTÜSÜNÜ VE TĠTREġĠMĠNĠ AZALTIR VE CĠHAZINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIR. 28

28 ARıZANıN DEVAM ETMESI DURUMUNDA HOOVER YETKILI SERVISINI ARAYıN. ACILEN HIZMET ALABILMEK IçIN çamaģır MAKINENIZIN KABINI IçERISINDEKI TIP ETIKETINDE VEYA GARANTI BELGESI üzerinde BULUNAN MODEL NUMARASıNı BELIRTIN. ÖNEMLI NOT: 1. FOSFAT IçERMEYEN çevre DOSTU DETERJANLARıN KULLANıLMASı AĢAğıDAKI ETKILERI SAğLAYABILIR: - BOĢALTıLAN DURULAMA SUYU SüSPANSIYON HALINDEKI ZEOLITLERIN MEVCUDIYETI DOLAYıSıYLA DAHA BULANıK GöRüNEBILIR. BU DURUM DURULAMA ETKINLIğINDEN ödün VERILDIğI ANLAMıNA GELMEZ. - YıKAMA PROGRAMıNıN SONUNDA BEYAZ TOZUN (ZEOLITLER) GöRüLMESI. BU MADDE KUMAĢıN IçERISINDE KALMAZ VE RENGINI DEğIĢTIRMEZ. - SON DURULAMA SUYUNDA KöPüK BULUNMASı. BU DURUM YETERSIZ BIR DURULAMANıN GöSTERGESI OLMAYABILIR. - ÇAMAĢıR MAKINESI DETERJANLARıNıN YAPıSıNDA BULUNAN IYONIK OLMAYAN (NON-IONIC) YüZEY ETKILI AJANLARıN GENELLIKLE YıKAMANıN KENDISINDEN çıkartılması GüçTüR VE BUNLAR çok DüĢüK MIKTARLARDA DAHI OLSA GöZLE GöRüLEBILIR KöPüK OLUĢUMU BELIRTILERI OLUĢTURABILIR. - BU TüR DURUMLARDA ILAVE DURULAMALAR YAPıLMASı FAYDA SAğLAMAZ. 2. ÇAMAĢıR MAKINENIZIN çalıģmaması DURUMUNDA, HOOVER YETKILI SERVISINI ARAMADAN önce YUKARıDAKI LISTEDE YER ALAN KONTROLLERI YAPıN. 29

29 Bu CIHAZ, ATıK Elektrikli ve Elektronik CIHAZLAR (WEEE) HAKKıNDAKI 2002/96/EC SAYıLı AVRUPA YöNERGESINE UYGUN OLARAK IĢARETLENMIĢTIr. Bu CIHAZı UYGUN ĢEKILDE atmakla, bu ürünün DOğRU OLMAYAN atma YöNTEMLERI ile ATıLMASı DURUMUNDA ORTAYa çıkabilecek çevre VE INSAN SAğLığı IçIN OLUMSUZ OLASı SONUçLARıN önlenmesine YARDıMCı OLMUĢ OLURSUNUZ. ÜRüN üzerindeki sembol bu ürünün ev ATığ ı olarak IĢLEM GöRMEMESI GEREKTIğINI GöSTERIr. CIHAZ ATıLACAğ ı ZAMAN, ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLARıN GERI KAZANıMı IçIN BIR TOPLAMA NOKTASıNA ILETILMESI GEREKIr. CIHAZıN ATıLMASı YAĢADığıNıZ BöLGEDE çöplerin ATıLMASıNA ILIĢKIN YüRüRLüKTEKI DüZENLEMELERE UYGUN olarak GERçEKLEĢTIRILMESI GEREKIr. Bu ürünün IĢLENMESI, TOPLANMASı ve GERI KAZANıLMASıNA ILIĢKIN DAHA AYRıNTıLı BILGI IçIN LüTFEN BöLGENIZDEKi BELEDIYEYE, EV çöplerini ATMA SERVISINE VEYA ürünü SATıN ALMıĢ OLDUğUNUZ MAğAZAYA BAĢVURUN. ÜRETICI bu kullanma KıLAVUZUNDA baskı HATALARıNıN ORTAYA çıkmasından DOLAYı HERHANGI bir sorumluluk üstlenmez. ÜRETICI AYRıCA esas karakteristiklerini DEğIĢTIRMEKSIZIN, KENDI ürünleri üzerinde UYGUN DEğIĢLIKLERI YAPMA HAKKıNı SAKLı TUTAr.

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

WDYN 964 PG ÇAMAŞIR + KURUTMA MAKİNESİ. Kullanım Klavuzu. wdyn_klavuz.indd 1 20.07.2010 14:55

WDYN 964 PG ÇAMAŞIR + KURUTMA MAKİNESİ. Kullanım Klavuzu. wdyn_klavuz.indd 1 20.07.2010 14:55 Kullanım Klavuzu WDYN 964 PG ÇAMAŞIR + KURUTMA MAKİNESİ wdyn_klavuz.indd 1 20.07.2010 14:55 ÖVGÜLERİMİZ Bu Hoover ev aletini alarak, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖVGÜLERİMİZ Bu Hoover ev aletini alarak, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren araştırmalarının

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler FMF 602

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler FMF 602 Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik bilgiler Bakım ve onarım, 4 Su ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WMD 942 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WMD 942 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 WMD 942 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çamaşır makinesi FWM 1200-6EI

Kullanma Kılavuzu. Çamaşır makinesi FWM 1200-6EI Kullanma Kılavuzu Çamaşır makinesi FWM 1200-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 5 İlk Kullanım 7 Kişiselleştirme 7 Günlük Kullanım 8 Yararlı İpuçları Ve Bilgiler 10 Bakım

Detaylı

BULAŞIK MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60

BULAŞIK MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60 BULAŞIK MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WML 6081 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WML 6081 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNEİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi u ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin tanımı ve

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Makinenin tanıtımı, 4-5 Kumanda paneli

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler FDG 9620. ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır.

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler FDG 9620. ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Türkçe,1 FDG 9620 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi Su ve elektrik

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler PWE 81472 S

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler PWE 81472 S Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe, 1 PWE 81472 S İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve yerin tesviye Elektrik ve su baglantılarının yapılması İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Bakım ve onarım, 4 Su ve elektrik

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi AL 91 X. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası 2302060904 /140723.1304

Çamaşır Makinesi AL 91 X. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası 2302060904 /140723.1304 AL 91 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2302060904 /140723.1304 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WDL 9620 ÇAMAŞIR MAKİNESİ. ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır.

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WDL 9620 ÇAMAŞIR MAKİNESİ. ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Türkçe,1 WDL 9620 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Türkçe,1 AQUALTIS AQD1071F 49 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 7103 MK 7123 MK Döküman Numarası 2820523694/ 11-08-14.(20:19) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 7108 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 71052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 71052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 71052 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı