Sarıkamış dondu, yürekler yandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarıkamış dondu, yürekler yandı"

Transkript

1 İtçt, ct tt... B Tz İş ğ 8 şç çş t A Yz, g ç ç gştğ t z fz ş ğ. İç g v ç 8 t g c 4 t göv tğ t Tz İş H B, D öc z ğç g c ö gt ş tz şç tf. Otö şz ş tz ş ç z ş.. Sf Aş gğ... H c tz cş t Aş gğ şt. B S Y İş ğ, ğ g ş. A Ş P t g vtş ğ g göt. B S Y İş ğ t ş gğ tz ö ğ ö. Sf O t çc tt... T t tö A Pt tv Pf. D. S Gç v H T, İ G c Bş V L E, Bş B G St Hşt O, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş t Hç, A Pt İ v ç tşt ötc, v t ş tc, t v ç vtş t. Sf OCA YIL: SAYI: ERA BELEDİYESİ NİN AYLI ÜCRETSİZ HABER BÜLTENİDİR B Bş D. S c, A Pt İç Bş Uv Bzc v t Bş Rc T Eğ zt tt. BAŞBAANIIZA ÇO TEŞEÜRLER... Göt Bş Eğ, Bş c v göc; S Y Dv ş. TB A Pt G Tt t t, tt Bş Rc T Eğ g. ç ö tşğ ö Bş Eğ, g t zt t f,, v. ş c ş t t tt B Bş D. S c, z ö Bş Eğ t t tt. A Pt İç Bş Uv Bzc Rf ç ö ş z tt. c g ç ç zz t. tcz, gövz v tşt z t g ç zz. İş Bşz t ğt v fz şt. Bş c v t A Pt tv Pf. D. S Gç t İçş B Bş At zt tt. At, z ç. v vz. A zt ğ B Bş D. S c, Htz Bşz S Rc T Eğ ç tş. A Pt İç Bşz Uv Bzc v tşt ötc t zt gçşt. Ac İçş Bz S Bş At zt t ft.. Sf Sş, B v Tt Tğ tf tş Sş Fc 5 fz zc t tt. TÜR TARİHİNİN EN ACI OLAYI T t c v ş 9 z şt ştğ Sş t 4 c. SAHNELER YÜRELERİ DAĞLADI S ş zğ ötğ tf At t. Az ğğ tv tf ğ t. O ş g ş B t ğ ft ztt. S. 5 H ö ç 5 t z ç ş z t f ş, c 9 f ög gşt çş t. Sf ç çv gö 3 vtş g şt tz t ö. B Bş D. S c, gö tz ç tş g v. Sf Çş. t c B Bş D. S c, Çş. Et t Döş Pj gcğ Çş v F j g ç v t z tt t. Tt İ, Bş Yc C C v g z. Bş c, Çş v t t t tö. t t öş çş şc öz vğ tt, öc ög t vtşz Y E öğt tt t. O tt z 5 vtşz ö t z. Bg cğz g tt vtşz ç ş ğ tz.. Sf B R v Aşt z Bğ Y Yğ g öğc ö ç v t- ş z. Sf Hft tt t Zt R z, Hft Tt Rt -3 c t cğ ş Zt ğ şv gtğ tt. Sf 8.5 f t şt Ağç tö Bş B Bş V tt B, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş V H A Ü, İ Çv v O V. N C, A Pt İ v İç Tşt ötc, c, t, öğc zc t v t. Sf Tvc ş İöğt v T Ş ç. Sç 5 c t B tvc 3 g ş. Sf

2 Bş c gz B zt tt OCA 5 B Bş D. S c, gz B Bş Bç zt, t göş şvş. YATIRI VE PROJELER gz B 9 - çş c Bş c, t v j t c g zzt gö c ş ğ ztt ş ö: gz B zt ğ f v ğ, t, tct, çş v ğt ö c gt. gz B çş t z. Bç t öz v zt z v. Hzt v t j ş gz v c t tz. B zt t, çv öş t, v t zzt gö â cğz. Ö v f zt v t gö f ş vş cğz. OORDİNELİ BİR ÇALIŞA v ş ş ç v çşt t Bç, İçz c t öz v ş çşz. B şz zt t. HİZET ALANLARI B Bş D. S c zt t ğ t Bş Bç, öz g, ğ v zt z, t j ğ çş t ş v g tt t v, t v z zcğ öz. Bş c, c B Bş B Yz zt tt. B F İş ğ, tf ç t gşt çş ğ t. ç 5 t z ç ş z t f ş, c 9 f ög gşt çş t. Gşğ 5 t v 5 t gşğ şt. Y gşt çş :. vğz C (f, Eç, Dğ H ). Zg S (A ) 3. Av C (Aç ) 4. Hc C (Hc ) 5. t S (, Lç.) 6. Döt C (Ygc.) 7. öcğz C (öcğz v Y.) 8. Av v Gö 9 t 9. Yç v Gö 6 t Y gşt çş c v ö ft ğ ft v. Bş c; Eg t ştz ç Ş D İöğt O öz ğt f öğc, D Öz G t B Bş D. S c zt tt. O c Oğz, öz ğt f öğt S Ç v 4 z g öğc Bş c zt tt. g t şt İÇİN ÇALIŞIYORUZ ttğ ç Bş c tş Ş D İ.Ö.O. Öz Sf Öğt S Ç, Tz g z z ğ çğ çcğ g ğ t ç t. Ac ö gş. Ç, Bş c zt t vt tt. B Bş D. S c, T ç g, ş şşt çöz v t tt tf ğ v vt gğ. Hç t g çğ, tc ğ ğ ş g ğ ğz. Eg t şt ç z göv ş. B tğz, v. t g ş cğ ş z z. B ç zt çtğz ş P g vz ö ştşt şt. Bş c, öğc çşt v t ftğf çt. ç zt cğ ö. z öç GPS B, zt z v ş göt ç tj gş t. D öc öt z öç t GPS cz z göz öç tğ c. D öc t öç, v z, -, t Bg St g, t, z,, j, v. öç v t zt t tt tt t öt. öt f t gö zğ, v şt öt, z tgf, z ğ g tş t ç z şğ t B Ht t, Bz ög z v v ttğ vz, 8. g, z t, ç, vct şt, v ş çş, ğ c ş, zt z, v ğ ş v t ç öç t v z z göz GPS öç tğ gçşt.. ESİ LASİ ÖLÇE SİSTELERİ B t öç t gö ç t tf ğ t, öz şö : Z zç: E öç t z öç ş ç z f t t g. B ş z z z t. Ac GPS öç tğ ö z t ş. Hz: öt öç t gö zğ ğ ö ş vş v tt. GPS tğ t gö zğ ğ öç ş ç t. Ht: öç öt t fz ğ öç t ğ t fz. GPS tğ t ç ş ğ öç t t. E: GPS öç tğ, öç öt gö z v z tf t ğ ç öt. B z öç ş v tt. Ht, D v z z t GPS t t z gş, Bz ç öc t şşt. H ö ç çv gö 3 vtş g şt tz t ö. B Bş D. S c, gö tz ç tş g v. 3 GÖNÜLLÜ VATANDAŞIIZ ç S D C z t, Öz İ İöğt O zt 3 gö vtş g tz. B ö şt B Bş D. S c, tz gö ö t. D C z Öz İ İöğt O tö z. Tö Bş c t İ Eğt ğ ş İç ğ ş t. OULUUZUN ÇEVRESİNİ TEİZ TUTUYORUZ Eğt vğ t v t Bş c tş g v Öz İ İöğt O At A ğg, O ğt çv ft ö vz. B Bz t f t. Oz çv tz ttz. B ş ğz zt tçz zz ş ş Bş c şö : Ağç çş v çv ft z z. B fz zt ş z. B zt v ğ ög t vtşz g tz ö. Yzc z şt, gz göğz t t z. B çv ğ t vtşz t şt. Bş c, g D C tz zt A Sç t Yctş v İ tş g v. H tzğ t t t Yctş, H ş z.,5 v ğ ş t ğz tzz. İ ş ö: H z g v ö v ğ tz tf. Tzğ, ş t z.

3 OCA 3 z Dt-S t Dt-S Ş Bş A ç, c tzğ, tt v çv z ğğ t B Bş D. S c t v. Gçtğz g ğ g gv tz Dt-S Ş Bş A ç v öt Bş c zt tt. BAŞANIIZA TEŞEÜR EDİYORUZ Ş Bş A ç, z t v B Bş D. S c tş, Cz tzğ,, tt, tt v çv z ğğ t Bşz tş t zt t v t z. B Bş c, t gv tz Dt-S Ş Bş A ç v öt t, B öc B zz ş t v cğz şt. S ş ç, Bş c t t tt. öc v tt f ç zt v B, t zt vş ç g. B Bş D. S c, At cv v zt t ç tşc j. Bş c, At cv şt çş v zt gz. D öc t ş c c f t t t t v t ö z özş ftt t c, H çt c ş c gş şt tş t. Bz t t zt v z vct ş ç, vtşz cğ zt, çş ş v ö. B zt v. YALAŞI ALİYETİ 4 İLYON TL OLDU Bş c, B Hzt B c c şçğ, z v v, tt, t v tt, f t, ö v, ö v tfşt t ş t 4 TL ğ ö. B İ B 5 ş c, zt t ç tşc ö. Yş 5 t zt ö tft 6 v 4 tt ştğ t c, Y t 3 t t. B gş t H İş, Zt, E v g zt cğ şc. B tt c ft c. c, c v v. tt c. E. t şv şc. E çc t z t ş tf ft c ğ z. Y 6. tt c. şt. c, zt t ç f t gö z cğ ö. B zt t ç t ö Bş c, z ç v ş zt c vştğz ç ç tz. c, zt çş öz ç Bş Rc T Eğ t t öz. O tz OCA YIL: SAYI: S B A D. SERDAR ALAYCI G Y Yöt İLYAS POYRAZER Etö v t Yz ÖER FARU LEESİZ H USTAFA TİTRE Ftğf EHET TÜFEÇİ Rtö BEDİR ÖSEOĞLU Bý Dg Oft Lt. Şt. T: ERA BELEDİYESİ ctz t. B v Aşt z (EBA) tf z v Hcv Ef, A Hc (t E, H v A Ef) G Hc t H H vft ö. PROGRAA ÇO SAYIDA İLİ VE ÜLTÜR ADAI ATILDI EBA tf gz, Tct O S. Pg İ t v Tz Y. Dç. D. tf Ç, EBA Bş H Yş v ç v t t. Pg ş ş EBA Bş H Yş, z v v tt t, A gz z c. Gçşz, tz v gcğz ş tz ğ. D öc F, Hcvz tf Ef v ş Ef g z v şt. Bg ç ö z vft ö cğz. İLİ VE ANEVİ HAVA Ot şğ t A Uz tğ Y. Dç. D. H Öz Dt İş ş c Ht G şc. Ht G, Hcv Ef t, v v ö t, Y. Dç. D. H Öz G Hc H H Hcf t tt. Öz, G Hc şğ t tt. P t şğ t t A Uz, A Hc t E, H v A Ef g v. Uz, A c v t ç ö zt ğ t t g ö t çt.

4 Yt OCA Çc Sğ Ev ğ ş U Eğt Yz Yz Dt v Z TE İ v İ Öz tş çş zb c z S Eğt B. fhf t ç Ç t N ö 6 H t 6 t c t t ö İ.Ö.O. v E İ.Ö.O. ğ ög ö ğ t f ğt c S B c A. c t ğ İş c t ç 5. B çşt ç ş çc t v. Çc t v t ç ş ğ v t ğ ş tt. U Z TE Çcz 3 tt U TE şş ş vz ç t, t z çc çz, ; t v gv 3 ş gç t NİS AN İ Dğ B zt Sğ İş ğ göv ç ğ ş v zt ğ ğ t gç. Ztt B Bş t t t göv tt, t v. Z T g şğ vş t v t g şğ ç. Yc t çş gz c z t ; 895 v ç t ş Agt Ot (T G ş) Ş z ttş v, B ö v z Pç H. z Çc ç z ş vt Öğcz ç v ğtc g ğc z ğt v ç ç çv z c ç, ş c ğ v.

5 Y O 99 t TOİ- B şğ Gö tt t t t Bş Rc T Eğ tğ tö t. S O ST U AĞ C v z t t Tz B ğ, İş t ğ tz g c t ö B. t ş, öz ş t t şc. ş L Ü EYL Bc z v â z ç ğş z v çz t. S Y İş ğ c c t t c, gc, ş v g g t t ç ş. D ş v tç v z ğ t gç şt. Etğ Gz S T Z şğ t ş v ög t cv vz gş E tğ Gz S T z. ER E, A Sğğ z v t f zt v ş z t. E ğ ç t z ş, z, B gğ z, z v t ş g g ğ E c P ç ş ğ t. E ç t z, öş ğ f f ög z. ğ İ gçtğz c ş çt g Gzt t. İşt ç. Atz t ğ şt Av Bğ t At ğ Aşt Pj t t 8, g öş z j z c tf. Y t çö t ğ ş A-g c z ğ t çö t z Ş S g ö t P. ö, z Ht, t V Nct Ç z, Hv ftğ ç İ, İ.Ö.O. ö v O İ ö ş Ç z t t gç ğ ö t ğ g ç çö Dt Hzt B. t ğ

6 Yt Ut tz t v İ E t t ft çş t ş c Y ö t gç t çv Et TOİ v E Pj ş ö D t Y c İ Ef v H. t ştc v c zc ş ş çöt 64 t t jçş t ş ç c. Y ş t t t ög g ö v c öşt. ç g ş v AT ş. Et ş St, z v Ş-, t t v, Et ğ ög TOİ c v, ç vğz ş S t gcğ ş. B ç t t Çö g, gğ tfğ t z z ç ş z ç c t şt t. H ş g c z z Dt Hz t ğ z t v şt t çöz. ç t z öcğ fz t tş şğ. OCA H Bç g v Ş P z t f ğ t ş v t t vt z. P t z z t ç. B, ç z ğ ç t gç ş 9 t 35 t ç çş ş. c 4 ç tz f t D tz ç B Tz İş ğ ç f 4 ç gç. Ş v P ğ S TO Aft c z çöz tc B F İş ğ ç f â ft Aft Y B Ac gt çş vtş ş t z cv vc.

7 Y O P özg z Y z ş ş At şğ Eğt Ft P, v t ğt ş t zt g. B t B z ğ özg t ç. At şğ P v z v t, ş t c v t, Ş P çc, özgğ ö ş t. Çcz ç gv tt zt IS TOS ğ Zt E ğğ ö v Y A Sğ z şğ t v z ş tt v gt ğt. B ğğ ç g â g İ Öz İ şğ ğğ z v. İşt zt g ğğ zz; tf Bç, Özc Çş, Lç, Tf v Etğ Gz S T A Sğğ z. ş P vz B P v Bç ğ, ş P ç ç ç tj z. Eg ç t, ş, çc g, ğ, t f, t vz v tf ğt ş P ög ğ tt. Y t f zt ş z B, t ğ v z zt v c tç t f t. 4 f Ş c tv t zt g t şt v çcz c öv ctz z t gş t t c t tvş c. İt T, z Etğ Gz S ğ BGç v S İ v ğ, ş z ğ v. gş YILI SOSYAL HİZET ALANINDA BİRÇO YENİLİĞE TANI OLDU E, B Zt v j ö v fğğ tt ç z cz ğ öt t v f. I TOİ Bş Eğ Bt t t Bş T t İ (TOİ) Bş Eğ B t, B Bş D. S c t, B ş ğ z gç ştc t öş (E Et ) v t öz ğ tş T O İ Gö Bög c.

8 Yt U Bş S c ç ş B Y Z t ğt DD g Ht B E t Ş B z, v tc Nz. ş T Yöt A Y ğ Dg z B c S c. Bş D Sğğ Çv v İ ş ç. Ö G ğtt t z g E c Ü ç S v B Yş B z ö Eg vt zğ G v t t. t çş T g z t v T B f Ç Tğ t ö Zf 95. Ö t tt G ş ğ. z göz c AN ş B gşçz Özg zg, t ş. Dv Gzt ö B R v A şt z şğ ö ğt öğc ö z E g Y Eg ş z v g zt ş c g ö. Ş ş cş AT ş Hcvz f E f t z ttğ v EBA g tf Ef Hcvz gçşt f t c öğ ş cf,. t ö v

9 Y O v t z ğ c B t ğ zt v z c ş ç ö. Y c ç ğ çşt t, ş gçştğ t z ş ş t v. İşt v çş z ; Ş, R z Gc,, t Ş, St Şö, f, Tt g v S Svg gözş ş Gö A Svg t t t f zğ v v t, göt t t- Şf N v ş z göz f E Pg. Yt z t B t S İş ğ gz ttğ 5 5 ş ğş öğc v z. v Aştc g B v Aşt z(eba) tf z İ Dşc T Ş S v v t z gçşt. ğt YILI ÜLTÜR, SANAT v SPOR ALANINDA ATILI YILI OLDU ş c z R t ç g ö f t B z t R P Ş R z g. t c g gö z G ğ c Rt tv zz v t c öt O f t t Rt. v

10 OCA B t çc tt İ Öz İ v B şğ L tc 6 E İöğt O t z tö t. T t tö A Pt tv Pf. D. S Gç v H T, İ G c Bş V L E, Bş B G St Hşt O, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş t Hç, A Pt İ v ç tşt ötc, v t ş tc, t v ç vtş t. İLYON LİRAYA AL OLACA A E v B tf ğş v İ Öz İ tf 6 E İöğt O ş cğ t Bş c, D öc Bz tf t Ş D v S-Özc Çş öğt ç TOİ tf Gö öğt tş, Hö İöğt O t öc Eğt Bz Nt Çç t tşt. 4 6 t c z şt. SINIFLARDAİ ÖĞRENİ GÖREN ÖĞRENCİSİ SAYISI AZALIYOR ç ğt v g v c, Göv gğz t ğt gö öğc 43 g 39 şt. D ş v ç z g gt götcğz. ç İ Öz İz, Bz v v şğ Yç v Gç şt, L 4, Fvz Ç 6 şt ct. İ G c Bş V L E şö şt: Y Yöt Y t t tt cz, tç ğt t 5 şt. İ Öz İz tç ğt z t. t z v ğt, t, v z ç t z tt. S f g A Pt tv Pf. D. S Gç, z gcğ ç ğ t ç, T z ğ v z. Üz ğ, gç v ög vzgçz tö g. Tf t ç tf gz. D z ğ t z ğ ş t. Eğt 5 ş gt ç ç f z. ş şt. B Bş D. S c, ç ğş E Gş t t tt. Y t v öğc, E İöğt O şt t t t t. c gz İtçt, ct tt B Tz İş ğ 8 şç çş t A Yz, g ç ç gştğ t z fz ş ğ. YENİ BULUŞ İç g v ç 8 t g c 4 t göv tğ t B Tz İş H B, D öc z ğç g c ö gt ş tz şç tf. Otö şz ş tz ş ç z ş v z. 3 ş cğ ş ç z. B t ç ç z f ğ t tz c tö t A Yz, Pz g ft göt ş Hft Tt Rt 3 Oc t g. B Zt ğ, İş Aç v Çşt Rt Pz g ft göt ş Hft Tt Rt t. Hft Tt Rt -3 c t gtğ t B Zt R z, Hft tt t c ş Zt ğz şv v ş t g. 394 Hft Tt gö Pz g ft göt t ş Hft Tt Rt z. Hft tt t gç A v Oc gt. B ft çş Y tgçt Eğt v Aşt Ht f 3 ş t 7.3. tz. B z ö j gşt ött. Pj, şf v z tt. O g tğ ğ v t gşt. Gt çş. B t ög t ş,5 t g tzz. şt. HORTU İLE ALDIRILAR SÜPÜRÜLEBİLİYOR Tz c tö t A Yz v c B tf gşt t, g c z t v t vt. B tö t t ğ vg. Hft tt t ş Hft Tt Rt fz ö z t. Hft çştğ t ş g ş gct. İş ğ ş ç z Et ç Zt ğ şv g. Hft Tt Rt şv ç ft, İş Aç v Çş Rt Ft gçş t Hft Tt Rt g. At g ç tf ct. B Bş D. S c, c t ç g ö t v f ş çş c. ERTUĞRUL GAZİ TESİSLERİ Bş c v c Etğ Gz T gz. c, t z f Etğ Gz S T, ç ğ, ğ, t f, tt v, ğt z v ft ğ f t gt ö. Etğ Gz T c t t F İş ğ tf çş t. F İş İ Fzğ, çt Göt B R v Aşt z şğ Bğ Y Yğ g öğc ö ç v t- ş z. Bşv 3 Oc t c. z öğc ö z ş c; gç t şt g fğ tt v z şt ö f t ç ft t. ğ ğ Bğ Y Yğ g gçştc ö ç v t- ş ct ş v 3 Oc t v c. BİRİNCİ EİBE 3 BİN TL ÖDÜL Yş c 3, c, çc, öc v şc 4 ç vc. Ac, v 3. Nt vc. c g v. Fzğ, gşt z çş 7 t v ğ ö. Bş c v c, t çş ct z çc B Hzt B gz. HİZET BİNASI B t t zt v z vct ş ç vtşz cğ zt, çş ş v ö ğ Bş c, öc Bz ş t zt şc, ç t ş z ştt. B v çöz ç At cv TO B Hzt B v. Y ğ v gş z ğ zt t çt t t ş t vşc. B Hzt B c c şçğ, z v v, tt, t v tt, f t, ö v v tfşt t ş t 4 TL c. YARIŞAYA ATILI ŞARTLARI:. Sç/St- göt g fz 5 ct.. Yzc, T v tt t şt v z vş v çöz ct. At ğct. 3. A ğ öz v vş gc; ç j vct. 4. Yşc t ç v t- v t ş z gç 3 Oc g R v Aşt z t ct. 5. H fz öt f ş t. 6. T t şc t tf vct. 7. Döt f t t ct. 8. Dğ z j tf ct. 9. E v t şv g ct.. Yş t g v gş vct.. E v f g B v t z ct.. H şc t çş ş tct. 3. Sç/St- göt c z t tt.

11 OCA v B Bş D. S c, A Pt İç Bş Uv Bzc v t Bş Rc T Eğ g. Bş Eğ Bş c v göc; S Y Dv ş. TB A Pt G Tt t t, tt Bş Rc T Eğ g. ç ö tşğ ö Bş Eğ, g t zt t f,, v. B Bş D. S c, z ö öt Bş Eğ t t tt. A Pt İç Bş Uv Bzc Rf ç ö ş z tt. c g ç ç zz t. tcz, gövz v tşt z t g ç zz. İş Bşz t ğt v fz şt. Bş c v t A Pt tv Pf. D. S Gç t İçş B Bş At zt tt. At, z ç. v vz. A zt ğ B Bş c, Htz Bşz S Rc T Eğ ç tş. A Pt İç Bşz Uv Bzc v tşt ötc t zt gçşt. Ac İçş Bz S Bş At zt t ft.. B Bş D. S c A Pt İç Bş Uv Bzc, t v ğ tv H T, A Özt, O E, H Tfc v Aş Tğ tş tt. Aş gğ v t ş B S vî Aşt z (EBA) tf gz v St ş. ŞEYH SADREDDİN ONEVİ v Ş S v v t gç v St, z ö v t ş. T v C v t C ş t z t t ft Pf. D. A O çz t tt. B v Aşt z z ş ft v ttğ t Pf. D. 8 5 f gcğ t çz, Gç ft ş Ef g z. B ft v t ş. Pf. D. A A t v E H cğz. Dğ şz tvvf tc. İL HAFTA PROGRAI v St ft g B Bş Yc A U, EBA Bş H Yş v öt ç v t. C ş v c t Pf. D. çz v Pf. D. A, v E H ; Pf. D. Dv G t E Ş F H S t c. Ağç tö Bş B Bş V tt B, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş V H A Ü, İ Çv v O V. N C, A Pt İ v İç Tşt ötc, c, t, öğc zc t v t. B t A Eş, z ğ tş tt. A Pt İç Bş Uv Bzc, Ev Ç St f ğç gğ t. Dz çğz ş c fz f tz gz t z. Üz ç c ğç fğ ştğ t ç Çv v O İ V. C, Bğz f 5 T ğ 3 t ğçt. Gvt zg tğ, ç, v v v z f ş t 8 5 f t ştcğz. B g t t 55 f ş cğz. şt. t B Bş V H A Ü, t öş çş, ğç ft v ğ zt z ttğz şt gt şz v t Sç B Bş Uğ İ At şö şt: Şz t ş ş ç ç zt z. B ğç çş, çcz ğç vg şz ç ç ö tş ğç çş ş çğ ç ğ t B Bş c, Gçtğz ç ö ğç çşz. Aç, Gö, zğç t f v v t ş t c f t şt. Bg ş 6 t İ Çv v O ğz t 8 5 f z. B tğz f 55 tt. ş şt. Bş B Bş V tt B ğç çş şz ş t z ttğ ö. ş t v öğc f t. Bş c, f t ç z t. H c tz cş t Aş gğ şt. PROGRAA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ B S Y İş ğ, ğ g ş. A Ş P t g vtş ğ g göt. Aş gğ tz ö ğ ö B S Y İş ğ t, B,, ş v ş g gşt ç Aş tğ zz. Bg g z ç ğ g göt.. BELEDİYEYE TEŞEÜRLER... Vtş, tz ç gz gğ ğ ç B tş, Bö B v Tt Tğ tf tş Sş Fc 5 fz zc t tt. TÜR TARİHİNİN EN ACI OLAYI T t c v ş 9 z şt ştğ Sş t 4 c. S ş zğ ötğ tf At t. Az ğğ g t ç gz. B t t gz tv tf ğ t. O ş g ş ç B t ğ ft ztt. t ş B v Tt Tğ, t t ş. Öc t ; Ç Svş t B Dt Ç, A t v Ö G tt ğ g şt. şz, tz. Sş,

12 ERA BELEDİYESİ TELEFON FİHRİSTİ St 4 D. S ALAYCI (St) 95 A UYSAL (St) 9 C CAN (St) 94 S ÇELİ (St) 9 Öz ğ Bş 956 B 9 B Y v H İş ğ 973 İ v Şc ğ 94 E v İt ğ 9 Hzt ğ 934 P v Bç ğ 33 4 F İş ğ 33 8 Zt ğ Tz İş ğ 33 8 Vt İş ğ Ev ğ 33 5 v t z 33 5 Af Bg T 33 8 Gz St z İt v şt tt ALO 53 B, öc t t t Çş, c t t öş çş ç tt v. B Bş D. S c, t öş ş 9 t ög 9 t cğ ö. B Bş D. S c, Çş. Et t Döş Pj gcğ Çş v F j g ç v t z tt t. Tt İ, Bş Yc C C v g z.. t t öş çş şc Bş c, Çş v t t t tö. t t öş çş şc öz vğ tt, öc ög t vtşz Y E öğt tt t. O tt z 5 vtşz ö t z. Bg cğz g tt vtşz ç ş ğ tz.. 9 ONUT YAPILACA Pj gcğ 34 t t t t v ğ c, Ş göt t çöt t cğz vft ög, gc j ; ş, t, gş v ğ ş ö gc., 3 v 5 t 3 f tt 9 t t c. şt. Çş. Et t Döş Pj Bş c g v tt f vtş göş ç. B j ög z gcğ ö vtş, şt Bş c z ğ gç tş tt. t t f B c 9 Tz t v 3 Çş v F gc t öş j; Ş Fz S, Ş G S, Hcftt zğ g, O S, Çş C, Bt C, v S, S çv 9 t. Vtş ç ö t t ç t t f. TOİ c ş B g g B c, ş B g tc Nz ğ ş c ö. Rt c ç ş c t 38 t ö. B c A. Bş, c Bş D. S c şğ t. Tt öc ş c ö. U v z ş c ö ç c t B Bş D. S c, z D Eg Ht Ş ş Nz v tv t ş cz öz. Bş c, f ş c c t gz ş ç L S T z vc ö. TOPLA ADALYA AZANDI B Tv T Atö A Yz, B ö 88 t, 3 gş v 94 z z z t z. Bz z t v B Bşz S S c v ötcz tş. Tt öc T ç ş tvc ö. Ft N C 7, Ft N ş 5, Ağ 5 v A Bt Çt 3 t ö. Bş c ö c v. Tv t tö A Yz Nfz Ç t v. H S Ot z D Eg Ht Ş öc Y C 8 t ö. 4 ş Nz ç v t. c Ftt Dğ tc zt g tt. B f t şğ ğ t Nz, 6 B ş. Gz c tt. L c t ş f. Az ç ş t. B şcğ. şt. TOİ v B şğ g ç t 688 t ç. ç Gö v t 688 t ç 5 7 ş şvş, öc ç 688 ş v zşt. Y t v ç ç gçşt. H z ç g tcğ. Att S S z tö TOİ F D Bş A c, B Bş D. S c vtş v t. Tö ş TOİ F D Bş A c, TOİ 59. t ö g ç gz j z tt t, B çt TOİ 8, 8 ç t 847 ştz z t z. Sc t ğ ğ t tz z. Ş 659, 63 t, 83 ğ cğ, 9 t v 3 c şt t. B çt f z. TOİ 5 t z. B t 4, 5 öğt, 9 c,, tct z, 3 t, 3 ğ cğ, t 7 8 t z v z z tğ şz. B t z v c. TOİ 3 BİN ONUT YAPTI B Bş S c Gö v TOİ 3 t tğ v şt tğ gt, B 45, 84, 95, v 35 t v ş. Bg 45 t 688 t z. A z g v t ş şt. ş ç gç. İ t t ç c g t g. Tvcz 5 t 5 t İöğt v T Ş ç. Sç 5 c t B tvc 3 g ş. 5 8 A t At Tv S ç v t c tvc. Öc gö t fz ğ ç B c öğc 5 t 5 z v gç t ş. YILDIZ ATEGORİSİNDE ALTIN Scz, z tg t, 6 c; gç 5 c, c v çc. c gç, 5 Oc t Ç c Gç T Ş; Yz 8 t t It c ş şz t t tt. Sç c z B tvc şö: Yz B c cz: Ft N C(37 g), Z Ağ(4 g), Aş Çftç(44 g), Bz N (5 g), N U(55 g), N U(59 g), Ü G ç(at 59 g). Ef Gş(37 g) v Ş B(44 g) c. Yz E tf Ht(33 g), E Z(4 g), Rv İ Tşğ(6 g) v S Tşğ(65 g) c; Oğz B(33 g), O D(4 g), t Atş(49 g), İ Az(53 g) c; Şftt B(4 g) çc. Gç B Ef Yz(47 g) v Ft N ş(55 g) c. Gç E St Gş(5 g), t G(59 g), t T S(73 g) c; t Sf H(63 g) v tf G(68 g) c.

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı

her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı ğıt Mtllğ ş Ot Ol ğıt s Cs vş v Yllı ş Rcp Tp Eğ ı tfs t ğlığı t çılı. ş Rcp Tp Eğ İl ş s tfı pıı tl Sı / Çışı Tl 20 vş v l çılışı tılı. ş Eğ, İl tfğ ıcılı zıc vş v lll lt İl s 8 ıl ptılı vş v l sısıı

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

44. DÖNEM BİTERKEN TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

44. DÖNEM BİTERKEN TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI 44. DÖNE BİTERKEN İÇİNDEKİLER Yl: 50 Sy: 10-11-12 EKİ/KASI/ARALIK 2013 Sv ERGİZ ühs Hüsy AYTAÇ ühs Al İzzt BAŞER ühs Fth SARAÇ Ağç İşl E. Yü. ühs E TPBAŞ E. ühs TB ühsl s A Shb Al KÜÇÜKAYDIN Yy Sols Pof.

Detaylı

8. YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

8. YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ s f ü ş Y s ı ş y ş 8 YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Düy Sğı Öüü fı Us sı Yşı Yıı 1999 yıı ş çışı şı 2000 yıı fy ç H Üvss GEBAM fı çş YAYINLAR A Asy Yö

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRRI DENETİM Mb F f K I Th: 30.11.2011 y: 2011/55 Ku: Ġ R K Ü L E R M b F R O R Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özģ Oy Hkk K Yy Öz: Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özş Oy Hkk K 2011/55 u küz y vş. Ġg kü Ģğ y vģ.

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Türkiye Özel Okullar Birliği 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu

Türkiye Özel Okullar Birliği 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu T, Uygl v Dllyl Flı t v Ögt Ml, Yöt, Ylşılı Tüy Özl Oll Bl 13. Gll t Spzy : R L N L İ Z İ Ç I T L A l ö y t y h v ı Öy ö f z şt t y l c gç l g z l B v, öz ç l p, üşü l v l lştl ytl zı 21. yy cl l l, t

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU Süya D Üvsts Ssya sttüsü Ds Ja f Süya D Uvsty Isttt f Sca Sccs Yı: 0/, Sayı: Ya: 0/, Nb: VİLAYT V İL ÖZL İDAR W SİTLRİND -KATILIM OLGUSU Nac KARKIN Hüsy Sha ÇALHAN ÖZT t, t aak, -vt tkj kapsaıa vayt v

Detaylı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı Cem ÇÇEK Devlet Bakanı Yıldıım kbulut BŞBKN Sevgl Çocukla, Yeyüzünün en güzel valıklaı olan szle; b yandan geleceğmzn guvences göeek huzu çnde yaınlaa bakaken, b yandan da devalacağınız gelşm bayağını

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

PETROL NAK.DE ÇALIŞACAK ARAÇ PLAKALARI

PETROL NAK.DE ÇALIŞACAK ARAÇ PLAKALARI YETKİ SAHİBİ FİRMA BEL. YET.SAH. FİR.BEL. PETROL NAK.DE ÇALIŞACAK ARAÇ PLAKALARI S. NO YETKİ SAHİBİ YETKİ SAHİBİ FİRMA BELGE NO TAŞERON FİRMA TAŞ.FİR. YET.BEL.NO ÇEKİCİ PLAKA DORSE PLAKA 1 MUŞLUOĞULLARI

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

Denizli'de ÇiN alarmı

Denizli'de ÇiN alarmı SAYFA 1 TYATROLARI KORUYORUZ AMA SANATI ÖLDÜRÜYORUZ Arka Sıraklr, Suskur, Skslr, Kurt Kauu, Aşkta Kaçız gb tlvzyo dzlr taıa ülü oyucu Pl Akl, blrc yıllık ttro salorıı korua alıdığıı acak saatçıı uutulduğuu

Detaylı

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 Doç. Dr.Murat UZAM ar LOJK DEVRE GR$ DERS DERS NOTLAR Doe. Dr.Murat UZA/ LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 / Doç. Dr. Murat UZAM LOJİK DEVRELER DERSİ

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

Sayı 3/Aralık 2005. Turk uaz. para k az anm ak. Açık Ak ade m i yayıne vi

Sayı 3/Aralık 2005. Turk uaz. para k az anm ak. Açık Ak ade m i yayıne vi pngunc Sayı 3/Araık 2005 Turk uaz GNU/Lnux Ö z gür yaz ı ım v pa k az anm ak Açık Ak ad m yayın v Güv n k ana dan tşm pngun yaşam bçm drgs pngunc çndkr p ngu nc 'd n /3 h ab r r /4 LK D 'd n /8 Br k t

Detaylı

! " # " $ %% &' (#% $! " "!" # $ $ % $ & '! $ $ ( ) ) * +" + $ $ ( )

!  #  $ %% &' (#% $!  ! # $ $ % $ & '! $ $ ( ) ) * + + $ $ ( ) !"#"$ %%&'(#%$! ""!"#$$ %$&'!$$ () )*+"+$$ () ) #*% +, -.-/ +0 112,3.111,-./* 0,,,,.1* 02-,2") 034! "# $"%%%&' 4. 2 /3 2-&/--4 2,5(6(--4 22"(-,7 23"-,2 2 0 3- -,8 (% %# )%*% 3,596:5-32 * +%*, $-* 32;0)-34./

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı