Sarıkamış dondu, yürekler yandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarıkamış dondu, yürekler yandı"

Transkript

1 İtçt, ct tt... B Tz İş ğ 8 şç çş t A Yz, g ç ç gştğ t z fz ş ğ. İç g v ç 8 t g c 4 t göv tğ t Tz İş H B, D öc z ğç g c ö gt ş tz şç tf. Otö şz ş tz ş ç z ş.. Sf Aş gğ... H c tz cş t Aş gğ şt. B S Y İş ğ, ğ g ş. A Ş P t g vtş ğ g göt. B S Y İş ğ t ş gğ tz ö ğ ö. Sf O t çc tt... T t tö A Pt tv Pf. D. S Gç v H T, İ G c Bş V L E, Bş B G St Hşt O, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş t Hç, A Pt İ v ç tşt ötc, v t ş tc, t v ç vtş t. Sf OCA YIL: SAYI: ERA BELEDİYESİ NİN AYLI ÜCRETSİZ HABER BÜLTENİDİR B Bş D. S c, A Pt İç Bş Uv Bzc v t Bş Rc T Eğ zt tt. BAŞBAANIIZA ÇO TEŞEÜRLER... Göt Bş Eğ, Bş c v göc; S Y Dv ş. TB A Pt G Tt t t, tt Bş Rc T Eğ g. ç ö tşğ ö Bş Eğ, g t zt t f,, v. ş c ş t t tt B Bş D. S c, z ö Bş Eğ t t tt. A Pt İç Bş Uv Bzc Rf ç ö ş z tt. c g ç ç zz t. tcz, gövz v tşt z t g ç zz. İş Bşz t ğt v fz şt. Bş c v t A Pt tv Pf. D. S Gç t İçş B Bş At zt tt. At, z ç. v vz. A zt ğ B Bş D. S c, Htz Bşz S Rc T Eğ ç tş. A Pt İç Bşz Uv Bzc v tşt ötc t zt gçşt. Ac İçş Bz S Bş At zt t ft.. Sf Sş, B v Tt Tğ tf tş Sş Fc 5 fz zc t tt. TÜR TARİHİNİN EN ACI OLAYI T t c v ş 9 z şt ştğ Sş t 4 c. SAHNELER YÜRELERİ DAĞLADI S ş zğ ötğ tf At t. Az ğğ tv tf ğ t. O ş g ş B t ğ ft ztt. S. 5 H ö ç 5 t z ç ş z t f ş, c 9 f ög gşt çş t. Sf ç çv gö 3 vtş g şt tz t ö. B Bş D. S c, gö tz ç tş g v. Sf Çş. t c B Bş D. S c, Çş. Et t Döş Pj gcğ Çş v F j g ç v t z tt t. Tt İ, Bş Yc C C v g z. Bş c, Çş v t t t tö. t t öş çş şc öz vğ tt, öc ög t vtşz Y E öğt tt t. O tt z 5 vtşz ö t z. Bg cğz g tt vtşz ç ş ğ tz.. Sf B R v Aşt z Bğ Y Yğ g öğc ö ç v t- ş z. Sf Hft tt t Zt R z, Hft Tt Rt -3 c t cğ ş Zt ğ şv gtğ tt. Sf 8.5 f t şt Ağç tö Bş B Bş V tt B, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş V H A Ü, İ Çv v O V. N C, A Pt İ v İç Tşt ötc, c, t, öğc zc t v t. Sf Tvc ş İöğt v T Ş ç. Sç 5 c t B tvc 3 g ş. Sf

2 Bş c gz B zt tt OCA 5 B Bş D. S c, gz B Bş Bç zt, t göş şvş. YATIRI VE PROJELER gz B 9 - çş c Bş c, t v j t c g zzt gö c ş ğ ztt ş ö: gz B zt ğ f v ğ, t, tct, çş v ğt ö c gt. gz B çş t z. Bç t öz v zt z v. Hzt v t j ş gz v c t tz. B zt t, çv öş t, v t zzt gö â cğz. Ö v f zt v t gö f ş vş cğz. OORDİNELİ BİR ÇALIŞA v ş ş ç v çşt t Bç, İçz c t öz v ş çşz. B şz zt t. HİZET ALANLARI B Bş D. S c zt t ğ t Bş Bç, öz g, ğ v zt z, t j ğ çş t ş v g tt t v, t v z zcğ öz. Bş c, c B Bş B Yz zt tt. B F İş ğ, tf ç t gşt çş ğ t. ç 5 t z ç ş z t f ş, c 9 f ög gşt çş t. Gşğ 5 t v 5 t gşğ şt. Y gşt çş :. vğz C (f, Eç, Dğ H ). Zg S (A ) 3. Av C (Aç ) 4. Hc C (Hc ) 5. t S (, Lç.) 6. Döt C (Ygc.) 7. öcğz C (öcğz v Y.) 8. Av v Gö 9 t 9. Yç v Gö 6 t Y gşt çş c v ö ft ğ ft v. Bş c; Eg t ştz ç Ş D İöğt O öz ğt f öğc, D Öz G t B Bş D. S c zt tt. O c Oğz, öz ğt f öğt S Ç v 4 z g öğc Bş c zt tt. g t şt İÇİN ÇALIŞIYORUZ ttğ ç Bş c tş Ş D İ.Ö.O. Öz Sf Öğt S Ç, Tz g z z ğ çğ çcğ g ğ t ç t. Ac ö gş. Ç, Bş c zt t vt tt. B Bş D. S c, T ç g, ş şşt çöz v t tt tf ğ v vt gğ. Hç t g çğ, tc ğ ğ ş g ğ ğz. Eg t şt ç z göv ş. B tğz, v. t g ş cğ ş z z. B ç zt çtğz ş P g vz ö ştşt şt. Bş c, öğc çşt v t ftğf çt. ç zt cğ ö. z öç GPS B, zt z v ş göt ç tj gş t. D öc öt z öç t GPS cz z göz öç tğ c. D öc t öç, v z, -, t Bg St g, t, z,, j, v. öç v t zt t tt tt t öt. öt f t gö zğ, v şt öt, z tgf, z ğ g tş t ç z şğ t B Ht t, Bz ög z v v ttğ vz, 8. g, z t, ç, vct şt, v ş çş, ğ c ş, zt z, v ğ ş v t ç öç t v z z göz GPS öç tğ gçşt.. ESİ LASİ ÖLÇE SİSTELERİ B t öç t gö ç t tf ğ t, öz şö : Z zç: E öç t z öç ş ç z f t t g. B ş z z z t. Ac GPS öç tğ ö z t ş. Hz: öt öç t gö zğ ğ ö ş vş v tt. GPS tğ t gö zğ ğ öç ş ç t. Ht: öç öt t fz ğ öç t ğ t fz. GPS tğ t ç ş ğ öç t t. E: GPS öç tğ, öç öt gö z v z tf t ğ ç öt. B z öç ş v tt. Ht, D v z z t GPS t t z gş, Bz ç öc t şşt. H ö ç çv gö 3 vtş g şt tz t ö. B Bş D. S c, gö tz ç tş g v. 3 GÖNÜLLÜ VATANDAŞIIZ ç S D C z t, Öz İ İöğt O zt 3 gö vtş g tz. B ö şt B Bş D. S c, tz gö ö t. D C z Öz İ İöğt O tö z. Tö Bş c t İ Eğt ğ ş İç ğ ş t. OULUUZUN ÇEVRESİNİ TEİZ TUTUYORUZ Eğt vğ t v t Bş c tş g v Öz İ İöğt O At A ğg, O ğt çv ft ö vz. B Bz t f t. Oz çv tz ttz. B ş ğz zt tçz zz ş ş Bş c şö : Ağç çş v çv ft z z. B fz zt ş z. B zt v ğ ög t vtşz g tz ö. Yzc z şt, gz göğz t t z. B çv ğ t vtşz t şt. Bş c, g D C tz zt A Sç t Yctş v İ tş g v. H tzğ t t t Yctş, H ş z.,5 v ğ ş t ğz tzz. İ ş ö: H z g v ö v ğ tz tf. Tzğ, ş t z.

3 OCA 3 z Dt-S t Dt-S Ş Bş A ç, c tzğ, tt v çv z ğğ t B Bş D. S c t v. Gçtğz g ğ g gv tz Dt-S Ş Bş A ç v öt Bş c zt tt. BAŞANIIZA TEŞEÜR EDİYORUZ Ş Bş A ç, z t v B Bş D. S c tş, Cz tzğ,, tt, tt v çv z ğğ t Bşz tş t zt t v t z. B Bş c, t gv tz Dt-S Ş Bş A ç v öt t, B öc B zz ş t v cğz şt. S ş ç, Bş c t t tt. öc v tt f ç zt v B, t zt vş ç g. B Bş D. S c, At cv v zt t ç tşc j. Bş c, At cv şt çş v zt gz. D öc t ş c c f t t t t v t ö z özş ftt t c, H çt c ş c gş şt tş t. Bz t t zt v z vct ş ç, vtşz cğ zt, çş ş v ö. B zt v. YALAŞI ALİYETİ 4 İLYON TL OLDU Bş c, B Hzt B c c şçğ, z v v, tt, t v tt, f t, ö v, ö v tfşt t ş t 4 TL ğ ö. B İ B 5 ş c, zt t ç tşc ö. Yş 5 t zt ö tft 6 v 4 tt ştğ t c, Y t 3 t t. B gş t H İş, Zt, E v g zt cğ şc. B tt c ft c. c, c v v. tt c. E. t şv şc. E çc t z t ş tf ft c ğ z. Y 6. tt c. şt. c, zt t ç f t gö z cğ ö. B zt t ç t ö Bş c, z ç v ş zt c vştğz ç ç tz. c, zt çş öz ç Bş Rc T Eğ t t öz. O tz OCA YIL: SAYI: S B A D. SERDAR ALAYCI G Y Yöt İLYAS POYRAZER Etö v t Yz ÖER FARU LEESİZ H USTAFA TİTRE Ftğf EHET TÜFEÇİ Rtö BEDİR ÖSEOĞLU Bý Dg Oft Lt. Şt. T: ERA BELEDİYESİ ctz t. B v Aşt z (EBA) tf z v Hcv Ef, A Hc (t E, H v A Ef) G Hc t H H vft ö. PROGRAA ÇO SAYIDA İLİ VE ÜLTÜR ADAI ATILDI EBA tf gz, Tct O S. Pg İ t v Tz Y. Dç. D. tf Ç, EBA Bş H Yş v ç v t t. Pg ş ş EBA Bş H Yş, z v v tt t, A gz z c. Gçşz, tz v gcğz ş tz ğ. D öc F, Hcvz tf Ef v ş Ef g z v şt. Bg ç ö z vft ö cğz. İLİ VE ANEVİ HAVA Ot şğ t A Uz tğ Y. Dç. D. H Öz Dt İş ş c Ht G şc. Ht G, Hcv Ef t, v v ö t, Y. Dç. D. H Öz G Hc H H Hcf t tt. Öz, G Hc şğ t tt. P t şğ t t A Uz, A Hc t E, H v A Ef g v. Uz, A c v t ç ö zt ğ t t g ö t çt.

4 Yt OCA Çc Sğ Ev ğ ş U Eğt Yz Yz Dt v Z TE İ v İ Öz tş çş zb c z S Eğt B. fhf t ç Ç t N ö 6 H t 6 t c t t ö İ.Ö.O. v E İ.Ö.O. ğ ög ö ğ t f ğt c S B c A. c t ğ İş c t ç 5. B çşt ç ş çc t v. Çc t v t ç ş ğ v t ğ ş tt. U Z TE Çcz 3 tt U TE şş ş vz ç t, t z çc çz, ; t v gv 3 ş gç t NİS AN İ Dğ B zt Sğ İş ğ göv ç ğ ş v zt ğ ğ t gç. Ztt B Bş t t t göv tt, t v. Z T g şğ vş t v t g şğ ç. Yc t çş gz c z t ; 895 v ç t ş Agt Ot (T G ş) Ş z ttş v, B ö v z Pç H. z Çc ç z ş vt Öğcz ç v ğtc g ğc z ğt v ç ç çv z c ç, ş c ğ v.

5 Y O 99 t TOİ- B şğ Gö tt t t t Bş Rc T Eğ tğ tö t. S O ST U AĞ C v z t t Tz B ğ, İş t ğ tz g c t ö B. t ş, öz ş t t şc. ş L Ü EYL Bc z v â z ç ğş z v çz t. S Y İş ğ c c t t c, gc, ş v g g t t ç ş. D ş v tç v z ğ t gç şt. Etğ Gz S T Z şğ t ş v ög t cv vz gş E tğ Gz S T z. ER E, A Sğğ z v t f zt v ş z t. E ğ ç t z ş, z, B gğ z, z v t ş g g ğ E c P ç ş ğ t. E ç t z, öş ğ f f ög z. ğ İ gçtğz c ş çt g Gzt t. İşt ç. Atz t ğ şt Av Bğ t At ğ Aşt Pj t t 8, g öş z j z c tf. Y t çö t ğ ş A-g c z ğ t çö t z Ş S g ö t P. ö, z Ht, t V Nct Ç z, Hv ftğ ç İ, İ.Ö.O. ö v O İ ö ş Ç z t t gç ğ ö t ğ g ç çö Dt Hzt B. t ğ

6 Yt Ut tz t v İ E t t ft çş t ş c Y ö t gç t çv Et TOİ v E Pj ş ö D t Y c İ Ef v H. t ştc v c zc ş ş çöt 64 t t jçş t ş ç c. Y ş t t t ög g ö v c öşt. ç g ş v AT ş. Et ş St, z v Ş-, t t v, Et ğ ög TOİ c v, ç vğz ş S t gcğ ş. B ç t t Çö g, gğ tfğ t z z ç ş z ç c t şt t. H ş g c z z Dt Hz t ğ z t v şt t çöz. ç t z öcğ fz t tş şğ. OCA H Bç g v Ş P z t f ğ t ş v t t vt z. P t z z t ç. B, ç z ğ ç t gç ş 9 t 35 t ç çş ş. c 4 ç tz f t D tz ç B Tz İş ğ ç f 4 ç gç. Ş v P ğ S TO Aft c z çöz tc B F İş ğ ç f â ft Aft Y B Ac gt çş vtş ş t z cv vc.

7 Y O P özg z Y z ş ş At şğ Eğt Ft P, v t ğt ş t zt g. B t B z ğ özg t ç. At şğ P v z v t, ş t c v t, Ş P çc, özgğ ö ş t. Çcz ç gv tt zt IS TOS ğ Zt E ğğ ö v Y A Sğ z şğ t v z ş tt v gt ğt. B ğğ ç g â g İ Öz İ şğ ğğ z v. İşt zt g ğğ zz; tf Bç, Özc Çş, Lç, Tf v Etğ Gz S T A Sğğ z. ş P vz B P v Bç ğ, ş P ç ç ç tj z. Eg ç t, ş, çc g, ğ, t f, t vz v tf ğt ş P ög ğ tt. Y t f zt ş z B, t ğ v z zt v c tç t f t. 4 f Ş c tv t zt g t şt v çcz c öv ctz z t gş t t c t tvş c. İt T, z Etğ Gz S ğ BGç v S İ v ğ, ş z ğ v. gş YILI SOSYAL HİZET ALANINDA BİRÇO YENİLİĞE TANI OLDU E, B Zt v j ö v fğğ tt ç z cz ğ öt t v f. I TOİ Bş Eğ Bt t t Bş T t İ (TOİ) Bş Eğ B t, B Bş D. S c t, B ş ğ z gç ştc t öş (E Et ) v t öz ğ tş T O İ Gö Bög c.

8 Yt U Bş S c ç ş B Y Z t ğt DD g Ht B E t Ş B z, v tc Nz. ş T Yöt A Y ğ Dg z B c S c. Bş D Sğğ Çv v İ ş ç. Ö G ğtt t z g E c Ü ç S v B Yş B z ö Eg vt zğ G v t t. t çş T g z t v T B f Ç Tğ t ö Zf 95. Ö t tt G ş ğ. z göz c AN ş B gşçz Özg zg, t ş. Dv Gzt ö B R v A şt z şğ ö ğt öğc ö z E g Y Eg ş z v g zt ş c g ö. Ş ş cş AT ş Hcvz f E f t z ttğ v EBA g tf Ef Hcvz gçşt f t c öğ ş cf,. t ö v

9 Y O v t z ğ c B t ğ zt v z c ş ç ö. Y c ç ğ çşt t, ş gçştğ t z ş ş t v. İşt v çş z ; Ş, R z Gc,, t Ş, St Şö, f, Tt g v S Svg gözş ş Gö A Svg t t t f zğ v v t, göt t t- Şf N v ş z göz f E Pg. Yt z t B t S İş ğ gz ttğ 5 5 ş ğş öğc v z. v Aştc g B v Aşt z(eba) tf z İ Dşc T Ş S v v t z gçşt. ğt YILI ÜLTÜR, SANAT v SPOR ALANINDA ATILI YILI OLDU ş c z R t ç g ö f t B z t R P Ş R z g. t c g gö z G ğ c Rt tv zz v t c öt O f t t Rt. v

10 OCA B t çc tt İ Öz İ v B şğ L tc 6 E İöğt O t z tö t. T t tö A Pt tv Pf. D. S Gç v H T, İ G c Bş V L E, Bş B G St Hşt O, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş t Hç, A Pt İ v ç tşt ötc, v t ş tc, t v ç vtş t. İLYON LİRAYA AL OLACA A E v B tf ğş v İ Öz İ tf 6 E İöğt O ş cğ t Bş c, D öc Bz tf t Ş D v S-Özc Çş öğt ç TOİ tf Gö öğt tş, Hö İöğt O t öc Eğt Bz Nt Çç t tşt. 4 6 t c z şt. SINIFLARDAİ ÖĞRENİ GÖREN ÖĞRENCİSİ SAYISI AZALIYOR ç ğt v g v c, Göv gğz t ğt gö öğc 43 g 39 şt. D ş v ç z g gt götcğz. ç İ Öz İz, Bz v v şğ Yç v Gç şt, L 4, Fvz Ç 6 şt ct. İ G c Bş V L E şö şt: Y Yöt Y t t tt cz, tç ğt t 5 şt. İ Öz İz tç ğt z t. t z v ğt, t, v z ç t z tt. S f g A Pt tv Pf. D. S Gç, z gcğ ç ğ t ç, T z ğ v z. Üz ğ, gç v ög vzgçz tö g. Tf t ç tf gz. D z ğ t z ğ ş t. Eğt 5 ş gt ç ç f z. ş şt. B Bş D. S c, ç ğş E Gş t t tt. Y t v öğc, E İöğt O şt t t t t. c gz İtçt, ct tt B Tz İş ğ 8 şç çş t A Yz, g ç ç gştğ t z fz ş ğ. YENİ BULUŞ İç g v ç 8 t g c 4 t göv tğ t B Tz İş H B, D öc z ğç g c ö gt ş tz şç tf. Otö şz ş tz ş ç z ş v z. 3 ş cğ ş ç z. B t ç ç z f ğ t tz c tö t A Yz, Pz g ft göt ş Hft Tt Rt 3 Oc t g. B Zt ğ, İş Aç v Çşt Rt Pz g ft göt ş Hft Tt Rt t. Hft Tt Rt -3 c t gtğ t B Zt R z, Hft tt t c ş Zt ğz şv v ş t g. 394 Hft Tt gö Pz g ft göt t ş Hft Tt Rt z. Hft tt t gç A v Oc gt. B ft çş Y tgçt Eğt v Aşt Ht f 3 ş t 7.3. tz. B z ö j gşt ött. Pj, şf v z tt. O g tğ ğ v t gşt. Gt çş. B t ög t ş,5 t g tzz. şt. HORTU İLE ALDIRILAR SÜPÜRÜLEBİLİYOR Tz c tö t A Yz v c B tf gşt t, g c z t v t vt. B tö t t ğ vg. Hft tt t ş Hft Tt Rt fz ö z t. Hft çştğ t ş g ş gct. İş ğ ş ç z Et ç Zt ğ şv g. Hft Tt Rt şv ç ft, İş Aç v Çş Rt Ft gçş t Hft Tt Rt g. At g ç tf ct. B Bş D. S c, c t ç g ö t v f ş çş c. ERTUĞRUL GAZİ TESİSLERİ Bş c v c Etğ Gz T gz. c, t z f Etğ Gz S T, ç ğ, ğ, t f, tt v, ğt z v ft ğ f t gt ö. Etğ Gz T c t t F İş ğ tf çş t. F İş İ Fzğ, çt Göt B R v Aşt z şğ Bğ Y Yğ g öğc ö ç v t- ş z. Bşv 3 Oc t c. z öğc ö z ş c; gç t şt g fğ tt v z şt ö f t ç ft t. ğ ğ Bğ Y Yğ g gçştc ö ç v t- ş ct ş v 3 Oc t v c. BİRİNCİ EİBE 3 BİN TL ÖDÜL Yş c 3, c, çc, öc v şc 4 ç vc. Ac, v 3. Nt vc. c g v. Fzğ, gşt z çş 7 t v ğ ö. Bş c v c, t çş ct z çc B Hzt B gz. HİZET BİNASI B t t zt v z vct ş ç vtşz cğ zt, çş ş v ö ğ Bş c, öc Bz ş t zt şc, ç t ş z ştt. B v çöz ç At cv TO B Hzt B v. Y ğ v gş z ğ zt t çt t t ş t vşc. B Hzt B c c şçğ, z v v, tt, t v tt, f t, ö v v tfşt t ş t 4 TL c. YARIŞAYA ATILI ŞARTLARI:. Sç/St- göt g fz 5 ct.. Yzc, T v tt t şt v z vş v çöz ct. At ğct. 3. A ğ öz v vş gc; ç j vct. 4. Yşc t ç v t- v t ş z gç 3 Oc g R v Aşt z t ct. 5. H fz öt f ş t. 6. T t şc t tf vct. 7. Döt f t t ct. 8. Dğ z j tf ct. 9. E v t şv g ct.. Yş t g v gş vct.. E v f g B v t z ct.. H şc t çş ş tct. 3. Sç/St- göt c z t tt.

11 OCA v B Bş D. S c, A Pt İç Bş Uv Bzc v t Bş Rc T Eğ g. Bş Eğ Bş c v göc; S Y Dv ş. TB A Pt G Tt t t, tt Bş Rc T Eğ g. ç ö tşğ ö Bş Eğ, g t zt t f,, v. B Bş D. S c, z ö öt Bş Eğ t t tt. A Pt İç Bş Uv Bzc Rf ç ö ş z tt. c g ç ç zz t. tcz, gövz v tşt z t g ç zz. İş Bşz t ğt v fz şt. Bş c v t A Pt tv Pf. D. S Gç t İçş B Bş At zt tt. At, z ç. v vz. A zt ğ B Bş c, Htz Bşz S Rc T Eğ ç tş. A Pt İç Bşz Uv Bzc v tşt ötc t zt gçşt. Ac İçş Bz S Bş At zt t ft.. B Bş D. S c A Pt İç Bş Uv Bzc, t v ğ tv H T, A Özt, O E, H Tfc v Aş Tğ tş tt. Aş gğ v t ş B S vî Aşt z (EBA) tf gz v St ş. ŞEYH SADREDDİN ONEVİ v Ş S v v t gç v St, z ö v t ş. T v C v t C ş t z t t ft Pf. D. A O çz t tt. B v Aşt z z ş ft v ttğ t Pf. D. 8 5 f gcğ t çz, Gç ft ş Ef g z. B ft v t ş. Pf. D. A A t v E H cğz. Dğ şz tvvf tc. İL HAFTA PROGRAI v St ft g B Bş Yc A U, EBA Bş H Yş v öt ç v t. C ş v c t Pf. D. çz v Pf. D. A, v E H ; Pf. D. Dv G t E Ş F H S t c. Ağç tö Bş B Bş V tt B, B Bş D. S c, Sç B Bş Uğ İ At, t B Bş V H A Ü, İ Çv v O V. N C, A Pt İ v İç Tşt ötc, c, t, öğc zc t v t. B t A Eş, z ğ tş tt. A Pt İç Bş Uv Bzc, Ev Ç St f ğç gğ t. Dz çğz ş c fz f tz gz t z. Üz ç c ğç fğ ştğ t ç Çv v O İ V. C, Bğz f 5 T ğ 3 t ğçt. Gvt zg tğ, ç, v v v z f ş t 8 5 f t ştcğz. B g t t 55 f ş cğz. şt. t B Bş V H A Ü, t öş çş, ğç ft v ğ zt z ttğz şt gt şz v t Sç B Bş Uğ İ At şö şt: Şz t ş ş ç ç zt z. B ğç çş, çcz ğç vg şz ç ç ö tş ğç çş ş çğ ç ğ t B Bş c, Gçtğz ç ö ğç çşz. Aç, Gö, zğç t f v v t ş t c f t şt. Bg ş 6 t İ Çv v O ğz t 8 5 f z. B tğz f 55 tt. ş şt. Bş B Bş V tt B ğç çş şz ş t z ttğ ö. ş t v öğc f t. Bş c, f t ç z t. H c tz cş t Aş gğ şt. PROGRAA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ B S Y İş ğ, ğ g ş. A Ş P t g vtş ğ g göt. Aş gğ tz ö ğ ö B S Y İş ğ t, B,, ş v ş g gşt ç Aş tğ zz. Bg g z ç ğ g göt.. BELEDİYEYE TEŞEÜRLER... Vtş, tz ç gz gğ ğ ç B tş, Bö B v Tt Tğ tf tş Sş Fc 5 fz zc t tt. TÜR TARİHİNİN EN ACI OLAYI T t c v ş 9 z şt ştğ Sş t 4 c. S ş zğ ötğ tf At t. Az ğğ g t ç gz. B t t gz tv tf ğ t. O ş g ş ç B t ğ ft ztt. t ş B v Tt Tğ, t t ş. Öc t ; Ç Svş t B Dt Ç, A t v Ö G tt ğ g şt. şz, tz. Sş,

12 ERA BELEDİYESİ TELEFON FİHRİSTİ St 4 D. S ALAYCI (St) 95 A UYSAL (St) 9 C CAN (St) 94 S ÇELİ (St) 9 Öz ğ Bş 956 B 9 B Y v H İş ğ 973 İ v Şc ğ 94 E v İt ğ 9 Hzt ğ 934 P v Bç ğ 33 4 F İş ğ 33 8 Zt ğ Tz İş ğ 33 8 Vt İş ğ Ev ğ 33 5 v t z 33 5 Af Bg T 33 8 Gz St z İt v şt tt ALO 53 B, öc t t t Çş, c t t öş çş ç tt v. B Bş D. S c, t öş ş 9 t ög 9 t cğ ö. B Bş D. S c, Çş. Et t Döş Pj gcğ Çş v F j g ç v t z tt t. Tt İ, Bş Yc C C v g z.. t t öş çş şc Bş c, Çş v t t t tö. t t öş çş şc öz vğ tt, öc ög t vtşz Y E öğt tt t. O tt z 5 vtşz ö t z. Bg cğz g tt vtşz ç ş ğ tz.. 9 ONUT YAPILACA Pj gcğ 34 t t t t v ğ c, Ş göt t çöt t cğz vft ög, gc j ; ş, t, gş v ğ ş ö gc., 3 v 5 t 3 f tt 9 t t c. şt. Çş. Et t Döş Pj Bş c g v tt f vtş göş ç. B j ög z gcğ ö vtş, şt Bş c z ğ gç tş tt. t t f B c 9 Tz t v 3 Çş v F gc t öş j; Ş Fz S, Ş G S, Hcftt zğ g, O S, Çş C, Bt C, v S, S çv 9 t. Vtş ç ö t t ç t t f. TOİ c ş B g g B c, ş B g tc Nz ğ ş c ö. Rt c ç ş c t 38 t ö. B c A. Bş, c Bş D. S c şğ t. Tt öc ş c ö. U v z ş c ö ç c t B Bş D. S c, z D Eg Ht Ş ş Nz v tv t ş cz öz. Bş c, f ş c c t gz ş ç L S T z vc ö. TOPLA ADALYA AZANDI B Tv T Atö A Yz, B ö 88 t, 3 gş v 94 z z z t z. Bz z t v B Bşz S S c v ötcz tş. Tt öc T ç ş tvc ö. Ft N C 7, Ft N ş 5, Ağ 5 v A Bt Çt 3 t ö. Bş c ö c v. Tv t tö A Yz Nfz Ç t v. H S Ot z D Eg Ht Ş öc Y C 8 t ö. 4 ş Nz ç v t. c Ftt Dğ tc zt g tt. B f t şğ ğ t Nz, 6 B ş. Gz c tt. L c t ş f. Az ç ş t. B şcğ. şt. TOİ v B şğ g ç t 688 t ç. ç Gö v t 688 t ç 5 7 ş şvş, öc ç 688 ş v zşt. Y t v ç ç gçşt. H z ç g tcğ. Att S S z tö TOİ F D Bş A c, B Bş D. S c vtş v t. Tö ş TOİ F D Bş A c, TOİ 59. t ö g ç gz j z tt t, B çt TOİ 8, 8 ç t 847 ştz z t z. Sc t ğ ğ t tz z. Ş 659, 63 t, 83 ğ cğ, 9 t v 3 c şt t. B çt f z. TOİ 5 t z. B t 4, 5 öğt, 9 c,, tct z, 3 t, 3 ğ cğ, t 7 8 t z v z z tğ şz. B t z v c. TOİ 3 BİN ONUT YAPTI B Bş S c Gö v TOİ 3 t tğ v şt tğ gt, B 45, 84, 95, v 35 t v ş. Bg 45 t 688 t z. A z g v t ş şt. ş ç gç. İ t t ç c g t g. Tvcz 5 t 5 t İöğt v T Ş ç. Sç 5 c t B tvc 3 g ş. 5 8 A t At Tv S ç v t c tvc. Öc gö t fz ğ ç B c öğc 5 t 5 z v gç t ş. YILDIZ ATEGORİSİNDE ALTIN Scz, z tg t, 6 c; gç 5 c, c v çc. c gç, 5 Oc t Ç c Gç T Ş; Yz 8 t t It c ş şz t t tt. Sç c z B tvc şö: Yz B c cz: Ft N C(37 g), Z Ağ(4 g), Aş Çftç(44 g), Bz N (5 g), N U(55 g), N U(59 g), Ü G ç(at 59 g). Ef Gş(37 g) v Ş B(44 g) c. Yz E tf Ht(33 g), E Z(4 g), Rv İ Tşğ(6 g) v S Tşğ(65 g) c; Oğz B(33 g), O D(4 g), t Atş(49 g), İ Az(53 g) c; Şftt B(4 g) çc. Gç B Ef Yz(47 g) v Ft N ş(55 g) c. Gç E St Gş(5 g), t G(59 g), t T S(73 g) c; t Sf H(63 g) v tf G(68 g) c.

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Lefkoþa yý Lefkoþalýlarla yöneteceðiz Hasan Yýkýcý nýn söyleþisi 4 ve 5. sayfalarda

Lefkoþa yý Lefkoþalýlarla yöneteceðiz Hasan Yýkýcý nýn söyleþisi 4 ve 5. sayfalarda PzR Th: 17 Mt 2013 YIL:(7) SAYI: 411 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Y Kýbý Pt (YKP) Lfoþ T B Bþ ý Mt Ktý: Lfoþ ý Lfoþý ötcðz H Yýýcý ý öþ 4 v 5. f B ý; Azz Þh, H Yýýcý, Dz Bozz, Ft Toð, Uþ Býþ, Ý Boz,

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013 072_073_074_075_076_CP_06 5/28/13 7:02 PM Pg 3 Ö Z EL A R A ŞT I RM A TÜRKİYE NİN GÖNLÜ ZENGİN İŞ İNSANLARI p. Tü b ğ ş u z u ö m m u t pt H v ş u h t c m. V hb K ç İ z z t t g u u m u t p ğ H g b m T

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Ş ğ Ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ğ ç ğ ö ö ö ö ğ ö Ş ç Ş ç ç ç ç ö öç ö ö ğ ö ö ç ç ğ ğ ö ç ö ğ Ç Ş ç Ç Ş Ş Ç Ş ç ç ç ç öç Ö Ş ç Ğ ç ç ö ö ç ç Ş ç ö ö ç ğ ç Şğ ç Ş Ş ç Ü ç Ş Ş ğ ç ç ö ç ç ö Ö öç ö Ç Ö Ö öç Ö ğ Ö ç öç

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ K Th: 20.06.2012 y: 2012/66 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dv Hkk K Uygu İşk Tğ y Ö:. Dv Hkk K uygu şk uu v ç ğ (Tğ N:2012/1) 2012/66 Nu kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu /

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B : Ü : Yü L : f : İ Ö L f G H w Y D P T x b,,,,, Tı İşğ Çışı pj, pç ı Tp /Güz,, z Eğğ f O j/j,,, Yııı İş ı, İş Yö,,,,,,, K,, K üğ Ç,, ü İş Çışı, İş Hıı, Kşışıı Eb, üğ ,,, f G H w Y D P T x f Çışı,, f ı,

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015 BŞLIYOR. - 2015 CPSIM US / CPSIM TÜRKYE HKKIND ' : T Cp p z z p ö b G F j f p ç z f f p ç f ö ğ ğ.g ö ğ ö. b p b D T S p C K z B K Ü Ş OLMPYTLRI HKKIND I R L T Y P ç Ş OLM ğ b f p b h ç b p. b I R L T

Detaylı

ş şşş ş ç ş şş ş ş çş Ç Ğ Ü Ü ş ç ç Ü ç ç ç Ü ç Ş Ü ş ç ş Ü Ş Ü ç ç ş Ş ş Ş Ü ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç Ç Ş ş Ş ş ş Ü Ş ş ş ş Ü Ü ş ş Ü ş ş Ö ş ç ş ç Ç ç ç ş ş ç Ğ Ğ ş ç ş Ğ ş ş Ş Ğ ş ş ş ş ş ş ş ç Ç ç Ü ş ç

Detaylı

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜYLE MUTABAKAT OLMAMIŞTIR PKK YA AĞIR DARBE

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜYLE MUTABAKAT OLMAMIŞTIR PKK YA AĞIR DARBE bşğ Ö zg o y b yo üy b böy bb öpojy oc ÖJ b p v Vofo b o 00 py y v pğ ç b b b v po ogzyo z v pğ yp yf 4 v Ğ: Ö Ö bş oğ: obç b? çş böy b şy? öy b b f öz o ğ ö ögüüy b b öz o ğ, oş 9 J bş cp yyp oğ, üy V

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ Ü ğ ç Ş ç Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ

Detaylı

Ü Ğ Ş Ü Ğ İ ö İ ö öç Ğ ö İ Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ğ Ğ «Ü Ş ğ Ü Ş İ ğ İ ğ ğ ğ ö ö ç ç ğ ğ İ ğ Ç ğ ğ Ü Ş İ ğ İ Ç ğ ğ Ç ğ Ü Ş ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ İ ö İ ğ İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ ğ Ü ğ ö ç ö ğ ğ İ ğ İ ç ç ç İ ğ ğ İ ğ İ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

ö ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ç ö ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ö Ü Ş Ç ö ö ö Ş ö ç ğ ğ Ş Ç ğ Ç ç Ş ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ö Ş çö ç Ş ğ ğ ğ Ş Ç ğ ö ö ğ ö ö ç ç Ç ğ ğ ğ ö ğ Ö Ş ğ ğ Ş ğ ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ Ş ç ö ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç

Detaylı

https://twitter.com/akdenizmanset Kadınlar Plajı nın Antalya yı aştı 14 Haziran da sezonu açan Sarısu

https://twitter.com/akdenizmanset Kadınlar Plajı nın Antalya yı aştı 14 Haziran da sezonu açan Sarısu http://twtt.m/zmt http://www.fb.m/zmt07 www.zmt.m.t Kı Pjı ı üü At ı ştı Büüşh B Dup tşı Bşı M 14 Hz zu ç Sıu tf z p Kı Pjı, h gü up tşıı Tü Kı Pjı ı üüü. f ımıı p u ı tt pıı t gçğ Sıu ğşt, At ı th. Kı

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.04.2012 y: 2012/41 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İKB İş Gö Thv v B 31 2012 Th İy Dğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/2/2005-30/2/2005 A 2005-3022005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 002005-3022005 th s Sy Pyss K' yp hç tp; hss s ç 62 t, 360743000

Detaylı

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği T ULULRR DNTİ V....Ş. K Th: 27.05.2011 y: 2011/22 Ġ R K Ü L R R O R Ku: 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ R G y. Ö: 27.05.2011 h v 27946 y R G yy 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ ; Vg vh kk, -vg vh gu, kk vg kk u ğu v vg vh

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR 1. ÜLKE KODLARI (CNT) 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR 1 Ocak 1996 tarihli ISO-3166 da belirtildiği üzere ISO alfa 2 Ülke Kodu uygulanır. 2.

Detaylı

Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ç ç ç ç Ö ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ö ö ö ö Ö ö ç ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ğ Ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ç ö ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç Ö ç ç ç ğç Ö ğ ğ ğ ç ç Ğ Ğ ç Ğ ç Ö ğ ö ö Ö

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

ğ ş ş ğ ö Ğ ş ö Ü ö ğ ğ ö Ş Ü ş ş ğ ö ş şş Ö ş ş Ş Ö Ü ş ş ğ ş ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş ö Ğ ş ş ğ ş ö Ğ Ç Ç ğ Ş Ş ş ğ Ş ö ğ ş ö ğ ö ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ö ş ğ Ç ö ş ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ş ş ö ö Ş Ş ş ö ş ş Ş ş ş ş ö ö

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 16.02.2012 y: 2012/19 Ku: İ R K Ü L E R R O R Çk Kuu Dğşkk p D Ku R G y Ö Çk Kuu Dğşkk p D Ku 2012/19 u kü y vş. İg ku şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T

Detaylı

ğ Ş Öğ ğ Ş ğ Ş Ş ğ ğ ğ ğ ğ Ğ ğ ğğ Ş Ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ Öğ ğ ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Öğ Ş ğ ğ ğ Ğ ğ Ş Ğ ğ ğ

Detaylı

Ü İ İ İ Ğ öğ İ İ öğ İ Ü İ ö ç ö ö Ü ö Ö ö ö ö ç ö ö ö ç ö ö ö İ ç ö ç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ç ç ç ö Ç ç ç ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö Ö ö ö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö Ö Ö Ö ö ö ç Ç Ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö Ü ç Ö

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 31.10.2012 y: 2012/120 Ku: İ R K Ü L E R R O R Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ y Ö: Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ 2012/120 u kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1 2016-1 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 119 117 99 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 119 117 99 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 122 119 101 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır). Tüm Sınıflara Ait Alt Sınıflandırma Kodları Aşağıda Toplu Olarak Verilmiştir. SINIF 1 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek

Detaylı

Ş ş ş ğ Ö ç Ç ş ö ş ğ ğ ğ ç ğ ğ ş ğ ş ö ğ Ş ş ş ş ş Ş ş ğ ç ç ş ş ğ Ş ş ş Ş Ş Ş ö ö ş ğ Ü ş ö ş ç ğ Ş ö ğ ç ç ş ç ö ğ ş ö ğ ğ ç ş ş ş ğ ö ş ö ğ ö Ş ç ç ş Ç ğ ş ş ö ş ğ ğ ö ş ç ö ç ğ ş Ç ş ş ş ğ ç ğ ö Ö

Detaylı

o f Söz konusu yasa ile birçok kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasada özellikle; I n t r n

o f Söz konusu yasa ile birçok kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasada özellikle; I n t r n T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 11.09.2014 y: 2014/28 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İş Kuu İ B Ku V Ku Hükü K Dğşkk

Detaylı

LUBRILOG Konvansiyonel Yağlayıcılar Listesi

LUBRILOG Konvansiyonel Yağlayıcılar Listesi LUBRILOG Konvansiyonel Yağlayıcılar Listesi Ürünler Baz yağ Görünüş Kalınlaştırıcı Viskozite Sınıf Katı yağ Uygulamalar Karakteristik LOGREASE 2 Mineral Sıvı Yağ Basit metal sabun ISO 100 (90-110 cst /

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9 2015-9 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 97 114 117 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 97 114 117 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 99 117 119 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7 2015-7 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 93 110 112 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 93 110 112 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 95 112 114 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-5

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-5 2015-5 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 89 105 107 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 89 105 107 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 91 107 110 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.09.2012 y: 2012/105 Ku: Ġ R K Ü L E R Güük G Tğ y R O R Ö: kş Güük üşvğ ( N:2) Dğşk p D Tğ ( N:3) 2012/105 u kü y k. Ġg Tğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI T.C. ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ 1 Trafik Sigortası Yenilenmesi 01 C 1320 LİNEA 1 Adet Motor No: 199A30003153576 Şasi No: NM432300003095869 2 Trafik Sigortası Yenilenmesi 01 C 1321 LİNEA 1 Adet Motor No:

Detaylı

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO TELEFON ADI SOYADI PLAKASI 1 0001 5418536636 ZİYA ASLAN 38VK988 2 0002 5335132549 YUSUF OCAKTAN 38ZP280 3 0003 5309606306 HASAN KILIÇ 38YN928 4 0003 5309606306 HASAN

Detaylı

İ Ö Ö Ü Ü İ İ İ Ç İ «Ö Ç İ İ Ö İ Ç Ç Ç İ Ö İ İ Ü Ü Ç Ğ Ö Ç Ü Ğ Ö İ Ç Ü Ü Ü Ü Ü Ç İ İ İ Ö Ö Ç Ç İ Ç Ü İ İ Ç Ç Ç Ç Ö Ö Ç Ü Ö Ç Ç Ö Ö Ö Ö Ö Ö ÜĞ Ü Ö Ç Ç İ Ç Ç İ İ Ü Ö Ç Ç İ

Detaylı

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ü Ğ Ğ ş üş ü ş ğ ş ü ğ ş ü ç Ö Ö Ü ü ü ş Ş ğ ş Ü üç ü ü ü ü ş ç ş ğ üş ğ ü ü ü ş ş ü ş ğ ç ş ğ ğ ş ş ş ü ü ü ğ ü ü ü üç ğ ü ç ş ü ğ Ç ğ ç ş ü ü ü ğ ü ğ ü Ü ü ü Ö ç ü ü ü üğ ş ş ç ğ ç ü ü ü üğ ş ş ç ğ ü

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

Türkiye nin Canı. Hibe Programı Rehberi ÖN BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 29.11.2013 SAAT: 17.00

Türkiye nin Canı. Hibe Programı Rehberi ÖN BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 29.11.2013 SAAT: 17.00 Türkiye nin Canı Hibe Programı Rehberi ÖN BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 29.11.2013 SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 İ ş ş ş ş İş ş İş ş İş ğ şğ 2 ş şğğğ ş ğ şş ş ğ şğ ğ ğğ ğğ ğşğ ş ş ğşğğ şğğğ ğşğşğ şğ

Detaylı

www.aygunaydinlatma.com.tr

www.aygunaydinlatma.com.tr www.aygunaydinlatma.com.tr AYGÜN, elektrik ve aydınlatma ürünleri sektöründe, 1993 yılında pazarlama amaçlı olarak yerini almıştır. Firmamız pazar şartlarına uyum göstermiş olup, hızla gelişmeye, ithalat

Detaylı

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD ORTAOKUL 1-A Görsel natlar / CNK / / AD LH / / / AD LH / / CJS / / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / / CJS / PB / TÇ / TST / CS / / AKG / HA / SK / OC / / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 301 Kontrol Sistemleri I.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 301 Kontrol Sistemleri I. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 3 Kontrol Sistemleri I Ara Sınav 8 Haziran 4 Adı ve Soyadı: Bölüm: No: Sınav süresi dakikadır.

Detaylı

TAŞIT BELGESİ BELGE TÜRÜ TAŞIMA YETKİ BELGESİNİN ADI-ÜNVANI SAHİBİNİN BELGESİ YETKİ KISA ÜNVANI MERKEZ ADRESİ

TAŞIT BELGESİ BELGE TÜRÜ TAŞIMA YETKİ BELGESİNİN ADI-ÜNVANI SAHİBİNİN BELGESİ YETKİ KISA ÜNVANI MERKEZ ADRESİ :12 TAŞIT BELGESİ T.C ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü TAŞIMA YETKİ BELGESİNİN NUMARASI GEÇERLİLİK TARİHİ DİY.U-NET.C2.73.1697 31/12/2015 BELGE TÜRÜ C2 YETKİ

Detaylı

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO Kontaktörler -3 sınıfı 220V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine C filtresi mutlaka bağlanmalıdır! E ST 0 ML3 SF2 SF1 KI ÇIK SEVİYELEME VE EKE KI ÇM DEVESİ (KI KÖÜLEME) C MLK1 VE-3 In Out

Detaylı

her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı

her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı ğıt Mtllğ ş Ot Ol ğıt s Cs vş v Yllı ş Rcp Tp Eğ ı tfs t ğlığı t çılı. ş Rcp Tp Eğ İl ş s tfı pıı tl Sı / Çışı Tl 20 vş v l çılışı tılı. ş Eğ, İl tfğ ıcılı zıc vş v lll lt İl s 8 ıl ptılı vş v l sısıı

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ULUSAL TOPRAK VERİ TABANI. 1 / 25 000 Ölçekli Coğrafi Toprak Veri Tabanının Kapsadığı Veriler ve Veri Tabanının Yapısı ;

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ULUSAL TOPRAK VERİ TABANI. 1 / 25 000 Ölçekli Coğrafi Toprak Veri Tabanının Kapsadığı Veriler ve Veri Tabanının Yapısı ; 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ULUSAL TOPRAK VERİ TAANI 1 / 25 000 Ölçekli oğrafi Toprak Veri Tabanının Kapsadığı Veriler ve Veri Tabanının Yapısı ; TOPRAK TALOSU (Toprak Haritalama Ünitesi Poligon Öznitelik Tablosu)

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1396-20504 Ankara, 12/11/2015 Konu:.. Boğaziçi Zirvesi, 9 11 Aralık 2015, Istanbul SİRKÜLER (G 2015 ) DEİK-Dış

Detaylı

Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 0-DUS Bşvuu Uzlı Dl Kou Uzlı Dl Aı Öğ Sü Gl E Koj Ycı Uyulu E Kojı Tlo Üvl Dş Hlğ Uzlı Eğ Ypılc Dll v Kojlı* Özl Koşull v Açıll* () () () () Üvl Dş Hlğ Uzlı Eğ Ypılc Dll v Kojlı A İzz Byl Üv 000 Ağız,

Detaylı

lan Model A transdüserlerinin iç - 100 % RH 10-95 % RH: masaüstü veya duvar montaj göstergesi 0-95 % RH: 10-95 % RH: duvar veya kanal modeli (Model B)

lan Model A transdüserlerinin iç - 100 % RH 10-95 % RH: masaüstü veya duvar montaj göstergesi 0-95 % RH: 10-95 % RH: duvar veya kanal modeli (Model B) Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Posta adresi: 36039 36035 Fulda, Fulda, Almanya Temple Bank, Riverway, Canastota, NY 13031, Türkiye USA Germany Postal address: 36035 Fulda, Harlow, Essex CM

Detaylı

Ş Ü Ç Ş Ğ Ğ ÇĞ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ğ Ş Ş Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ğ Ö Ö Ö Ğ Ü Ç Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ö Ğ Ş Ç Ö Ö Ö Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ç Ö « Ç Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ö Ş Ş Ş Ö Ü Ç Ş Ş Ç Ç Ğ Ğ Ğ Ş Ş «Ç Ö Ü Ü Ü Ç Ç Ü Ü Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ö Ğ Ş

Detaylı

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER Zorlu gereksinimlere yönelik geniş ürün yelpazesi Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek

Detaylı