YENİ BAZI FLAVONOİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KİMYASAL YAPILARININ AYDINLATILMASI VE MONOAMİN OKSİDAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ BAZI FLAVONOİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KİMYASAL YAPILARININ AYDINLATILMASI VE MONOAMİN OKSİDAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AKARA ÜİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YEİ BAZI FLAVİD TÜREVLERİİ SETEZİ, KİMYASAL YAPILARII AYDILATILMASI VE MAMİ KSİDAZ EZİMLERİ ÜZERİE ETKİLERİİ ARAŞTIRILMASI Begüm EVRAS FARMASÖTİK KİMYA AABİLİM DALI DKTRA TEZİ DAIŞMA Prof.Dr. Rahmiye ERTA AKARA

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AKARA ÜİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YEİ BAZI FLAVİD TÜREVLERİİ SETEZİ,KİMYASAL YAPILARII AYDILATILMASI VE MAMİ KSİDAZ EZİMLERİ ÜZERİE ETKİLERİİ ARAŞTIRILMASI Begüm EVRAS FARMASÖTİK KİMYA AABİLİM DALI DKTRA TEZİ DAIŞMA Prof. Dr. Rahmiye ERTA AKARA

3 iii İÇİDEKİLER Kabul ve nay ii İçindekiler iii Önsöz ix Simgeler ve Kısaltmalar x Denklemler xii Formüller xvi Spektrumlar xvii Şekiller xx Şemalar xxi Çizelgeler xxv 1. GİRİŞ Giriş ve Amaç Genel Bilgiler Monoamin ksidaz Enzimi (MA) ve MA İnhibitörleri Monoamin ksidaz Enzimi Monoaminoksidaz İnhibitörleri (MAI) Depresyon Klinik Tablo Depresyonun örokimyasal Hipotezleri Depresyon Tedavisinde Genel İlkeler Parkinson Hastalığı Bazal Ganglia nın Anatomisi Patogenez Parkinson Hastalığının Klinik Özellikleri Parkinson Hastalığında Dopamin Reseptörleri Parkinson Hastalığının Tedavisi Alzheimer Hastalığı Klinik Özellikleri Alzheimer Hastalığının İlaçla Tedavisi Şalkonlar 65

4 iv Şalkonların Sentez Yöntemleri Şalkonların Kimyasal Reaksiyonları (Tepkimeleri) Şalkonların Spektral Özellikleri Şalkonların Biyolojik Etkileri Hidrazonlar Hidrazon Sentez Yöntemleri Hidrazonların Kimyasal Reaksiyonları Hidrazonların Metabolizması Spektral Özellikleri Hidrazonların Biyolojik Etkileri Pirazoller Pirazolinler Pirazolinlerin Sentez Yöntemleri Pirazolinlerin Kimyasal Reaksiyonları Spektral Özellikleri Biyolojik Aktiviteleri GEREÇ VE YÖTEM Gereç Sentez Edilen Maddelerin Analitik İncelemelerinde Uygulanan Yöntemler Kromatografik Analizler Ergime oktası Tayinleri Elementel Analizler Spektral Analizler IR Spektrumları H MR Spektrumları Mass Spektrumları Sentez İşlemleri Sırasında Kullanılan Kimyasal Maddeler Moleküler Modelleme Çalışmaları Biyolojik Deneyler Yöntem Sentez Yöntemleri 149

5 v 3. BULGULAR Başlangıç Maddelerinin Sentezi Şalkonların Sentezi Bazı Şalkon Türevlerinin Spektral Verileri Şalkon Türevlerinden Hareketle Hidrazon Türevlerinin Sentezi (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid(va) (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden)furan-2-karbohidrazid 157 (Vb) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)tiyofen karbohidrazid(vc) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metil-1,2,3-160 tiyadiazol-5-karbohidrazid(vd) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Ve) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-m-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Vf) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Vg) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid(vh) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metoksi 167 benzohidrazid (Vi) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid (Vj) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)furan karbohidrazid (Vk) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Vl) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazole karbohidrazid (Vm) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazole karbohidrazid (Vn) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metil-1,2,3-176 tiyadiazol-5-karbohidrazid (Vo)

6 vi (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metoksi 178 benzohidrazid (Vp) (E)-'-((E)-1-(4-hidroksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid (Vr) (E)-'-((E)-1-(4-metoksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid(Vs) 3.3. Şalkon Türevlerinden Hareketle 2-Pirazolin Türevlerinin Sentezi (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(piridin-4-il) 182 metanon (VIa) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(furan il)metanon (VIb) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(fenil) 186 metanon(vic) (3-(5-kloro-2-hidroksifenill)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)- 187 (4-metoksifenil) metanon (VId) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 189 (4-metil-1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon(VIe) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 190 (4-metoksi fenil) metanon (VIf) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 192 (piridin-4-il) metanon(vig) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 193 furan-2-il) metanon(vih) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(fenil) 195 metanon(vii) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 196 (4-metoksi fenil) metanon(vij) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 198 (4-metil- 1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon(VIk) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 199 (piridin-4-il)metanon (VIl)

7 vii (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(furan-2-il) 201 metanon (VIm) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) (fenil) 202 metanon (VIn) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(4-metoksi 204 fenil) metanon (VIo) (3-(5-Bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 205 (tiyofen-2-il) metanon(vip) (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(2-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 207 (fenil) metanon (VIr) (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 208 (4-metoksifenil)metanon (VIs) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 210 (4-metoksifenil)metanon (VIt) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 211 (tiyofen-2-il) metanon (VIu) 3.4.Moleküler Modelleme Çalışmaları Proteinin Hazırlanması Ligandlar Moleküler Yerleştirme (Docking) Biyolojik Etki Çalışmaları Sıçan Karaciğer Dokusundan MA Enziminin İzolasyonu ve 223 Saflaştırılması Materyal Mitokondrial Pellet Eldesi Total MA, MA-A ve MA-B Aktivitelerinin Tayini MA İçeren Homojenatların Yeni İnhibitörlerle Etkileşimi ve 225 Kinetiğinin Tayini Protein tayini Biyokimyasal Aktiviteye İlişkin Sonuçlar TARTIŞMA 239

8 viii ÖZET 256 SUMMARY 258 KAYAKLAR 261 ÖZGEÇMİŞ 296

9 ix ÖSÖZ Bu çalışmaya, sağlık sorunlarından çok önemli bir alanı oluşturan depresyon, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının tedavisinde yararlanılabilecek etkili yeni bir moleküle ulaşabilmek ümidiyle başladık. Doktora tezimin hazırlanmasında bana yol gösteren ve tezimin her aşamasında çalışmalarıma ışık tutan, yardımlarıyla ilgi ve desteğini üzerimden eksik etmeyen değerli hocam Sayın Prof. Dr. Rahmiye ERTA a saygılarımı sunarken teşekkürü bir borç bilirim. Doktora tezi kapsamında sentezlediğim bileşiklerin 1 H-MR ve Mass spektral analizlerini gerçekleştiren, bilgi ve deneyimleriyle bana büyük katkıda bulunan Sayın Prof. Dr. Hakan GÖKER e ve elementel analiz çalışmalarını gerçekleştiren Dr. Mehmet ALP e teşekkür ederim. Bilgi ve deneyimleriyle bana büyük katkıda bulunan Sayın Prof. Dr. ya BZDAĞ-DÜDAR a, çalışmalarım sırasında yakın ilgi ve desteğini gördüğüm Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Mevlüt ERTA a ve Sayın Prof. Dr. Gülberk UÇAR a teşekkür ederim. İlgi ve yardımlarını esirgemeyerek bana destek olan A.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine, bana her konuda yardımcı olan Uzm. Ecz. Çiğdem KARAASLA a ve tüm araştırma görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Büyük fedakarlıklar göstererek bugünlere gelmemi sağlayan, sevgi ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen sevgili annem, babam ve kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

10 x SİMGELER ve KISALTMALAR AADC ACh ADT AH AİS APP α-apps AZT βa BACE β-apps [bmim]bf4 [bmim]h [bmim]sc [BPy]HS 4 BS n-bu 3 SnH CHAPS CMT Cp CYP 2D 3D DA DCC DDC DDQ DF DIMKARB DPEG DPGAL FAD GABA Glu GP GSH GSSG GSTs 5-HIAA [HMIm]BF 4 [HMIm]CF 3 C 2 [HMIm]Cl 4 [HMIm]PhS 3 HSV L-Aromatik aminoasit dekarboksilaz Asetilkolin AutoDockTools Alzheimer hastalığı Asidik iyonik sıvılar Amiloid prekürsör protein Alfa sekretuvar amiloid prekürsör proteini Azatiyopirin β-amiloid β-app dönüştürücü enzim Beta amiloid prekürsör proteini 1-Butil-3-metil imidazolyum tetrafloroborat 1--butil-3-metilimidazolyum hidroksit 1--butil-3-metilimidazolyum tiyosiyanat 1-Butilpiridinyum hidrojen sülfat Beyin omurilik sıvısı Tributiltin hidrür 3-[(3-kolamidopropil)dimetilamonyum]-1-propansulfonat Katekol--metil transferaz Siklopentadienil anyon Sitokrom P450 İki boyutlu Üç boyutlu Dopamin,-Disiklohekzil karbodiimit Dopamin dekarboksilaz 2,3-Dikloro-5,6-disiyanobenzokinon Doğal fosfat Dimetilamonyum dimetil karbamat 3,4-Dihidroksifeniletilenglikol 3,4-dihidroksifenilglikolaldehitin Flavin-adenin dinükleotid γ-aminobütürik asiti Glutamat Globus pallidus İndirgenmiş glutatyon Glutatyon disülfür Glutatyon-S-transferaz 5-Hidroksiindolasetikasit 1-Metil-3-hidro-imidazolyum tetrafloroborat 1-Metil-3-hidro-imidazolyum trifloro asetat 1-Metil-3-hidro-imidazolyum perklorat 1-Metil-3-hidro-imidazolyum benzen sülfonat Herpes Simplex virüsüne

11 xi 5HT 5-Hidroksitriptamin HVA Homovanillik asit I HIV-1 integraz Ind İndenil anyon IH İzoniazid [iso-bqu]hs 4 1-Butil-izo-kinolinyum hidrojen sülfat K Kelvin KAE Kiral Azacrown Eter KF/DF Doğal fosfat destekli potasyum florür KP Potasyum fosfat LC Lewy cisimcikleri L-Dopa Levodopa MA Monoamin oksidaz MAI MA Inhibitörleri MD Mikrodalga MDB Major depresif bozukluk MDP Manik depresif psikoz MPEG 3-Metoksi-4-hidroksifeniletilenglikol MPP+ 1-Metil-4-fenilpiridinyum MPTP 1-Metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin MSS Merkezi sinir sistemi A oradrenalin MDA -Metil-D-aspartat SAID onsteroid Antiinflamatuar İlaçlar PDB Protein Data Bank Pd(dba) 2 Bis(dibenzilidenaseton)palladyum PH Parkinson Hastalığı PM3 Parameterized Model umber 3 PS-DIEA Polimer bağlı diizopropil etil amin PTA 1,3,5-triaza-7-fosfoadamantan p-tsh p-toluensülfonik asit RMSD Root mean square deviation SGLT2 Sodyum glikoz ko-transporter 2 S Substantia nigra Spc Substantia nigra pars compacta Spr Striatumdan substantia nigra pars retikulat SRI Seçici serotonin gerialım inhibitörleri ST Subtalamik nükleus TBAB Tetrabutilamonyum bromür TBAF Tetrabütil amonyum florür TBATB Tetrabutilamonyum tribromür TBSTf t-bütildimetilsililtriflorometansülfonat TSA Trisiklik antidepresanlar us Ultrasonik banyo VMD Visual Molecular Dynamics

12 xii DEKLEMLER Denklem 1.1. Monoaminlerin deaminasyon reaksiyonu 11 Denklem 1.2. Şalkonların ultrasonik titreşim ile Al 2 3 varlığında sentezi 69 Denklem 1.3. Heck reaksiyonu ile şalkon sentezi 71 Denklem 1.4. Flavanondan hareketle şalkon sentezi 72 Denklem 1.5. Trimetoksifenol den hareketle şalkon sentezi 72 Denklem 1.6. Diaril propinonlar dan hareketle şalkon sentezi 73 Denklem 1.7. Şalkonların epoksidasyonları 76 Denklem 1.8. Bromlama reaksiyonu 76 Denklem1.9. Mikrodalga ışınlama ve klasik koşullarda Diels Alder reaksiyonu 78 Denklem Merkapto şalkonların S-alkilasyon reaksiyonu 78 Denklem Hidroksi şalkonların dibromoalkanlarla -alkilasyon reaksiyonu 79 Denklem Şalkonların aktif metilen grubu taşıyan bileşiklerle reaksiyonu 81 Denklem Siklik tiyoüre bileşiklerinin şalkonlara katım reaksiyonu 81 Denklem Şalkonların o-aminotiyofenol ile verdikleri addisyon reaksiyonları 82 Denklem Şalkonların hidrojensiyanür ile katım reaksiyonu 83 Denklem Şalkonlara tiyosiyanat katım reaksiyonu 83 Denklem Şalkonların AlCl 3 ve klorobenzen ile reaksiyonu 84 Denklem Dihidroşalkon türevlerinin oluşumu 85 Denklem Aldehit ve ketonlardan hidrazin ile hidrazon oluşumu 95 Denklem Aldehitlerin hidrazitlerle verdiği hidrazon oluşum reaksiyonu 95 Denklem Hidrazon türevlerinin izotiyosiyanatlarla reaksiyonu 97 Denklem Hidrazon türevlerinin açilasyon reaksiyonları 97

13 xiii Denklem Hidrazon türevlerinin tiyoglikolik asit ile halkalanma reaksiyonu 97 Denklem β-dikarbonil bileşiğinin hidrazin ile reaksiyonu 107 Denklem Hidroksi-1,3,5-trisübstitüepirazolidinlerden 2-pirazolin 110 türevlerinin sentezi Denklem Pirazollerin indirgenmesiyle pirazolinlerin sentez reaksiyonu 110 Denklem α, β-doymamış ketonlardan pirazolinlerin elde edilmesi 111 Denklem Ketooksiran türevlerinin hidrazin hidrat ile reaksiyonu 112 Denklem α, β-doymamış nitrillerin, hidrazin türevleriyle reaksiyonu 114 Denklem α,β-doymamış karbonil bileşiklerinin hidrazin türevleriyle 114 kenetlenmesi Denklem Şalkonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin elde edilmesi 115 Denklem α-siyano-α,β-doymamış karbonil bileşiklerinin fenilhidrazin 115 hidroklorür ile reaksiyonu Denklem Bazı β-sübstitüe ketonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 116 sentez reaksiyonu Denklem β-dialkilaminoketonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 116 sentez reaksiyonu Denklem Benzensülfonil-1,3-diaril-3-propan-1-on lardan hareketle pirazolin türevlerinin elde edilmesi Denklem ,4-Difenil-1,2-ditiyolyumdan hareketle pirazol türevlerinin elde 118 edilmesi Denklem Metil--Metoksi benzamit/asetamit türevlerinden hareketle pirazolin türevlerinin sentez reaksiyonu Denklem Trifenil pirilyum tuzlarından hareketle 2-pirazolin türevlerinin 119 sentez reaksiyonu Denklem Fenil selenyum bromür ile 2-pirazolin elde edilmesi 120 Denklem α, β-doymamış karbonil bileşiklerinden hareketle 2-pirazolin 121 elde edilmesi

14 xiv Denklem Trifenil pirilyum tuzlarından hareketle 2-pirazolin türevlerinin 122 sentez reaksiyonu Denklem itrofuril sübstitüe α,β-asetilenik ketondan hareketle 2-pirazolin 123 sentez reaksiyonu Denklem α-klorohidrazonlardan hareketle bisiklik 2-pirazolin türevlerinin 124 elde edilmesi Denklem ,3-Diketonlardan 2-pirazolin türevlerinin sentez reaksiyonu 124 Denklem Dilityumasetofenonfenilhidrazondan hareketle 2-pirazolin 125 türevlerinin sentez reaksiyonu Denklem Aldehit fenil hidrazonlarından hareketle 2-pirazolin türevlerinin 126 elde edilmesi Denklem Hidrazindiyum ditiyosiyanattan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 126 sentez reaksiyonu Denklem Diazometan bileşiklerinden hareketle 2-pirazolin türevlerinin 127 elde edilmesi Denklem β-aminooksimlerden hareketle 2-pirazolin türevlerinin sentezi 128 Denklem Pirazolinlerin oksidasyonu 129 Denklem Pirazolinlerin redüksiyonu 130 Denklem Pirazolinlerin aril/alkil izosiyanatlarla sübstitüsyonu 132 Denklem Pirazolinlerin, benzensülfonilüre türevleriyle sübstitüsyon 133 reaksiyonu Denklem Pirazolinlerin nitröz asit varlığında sübstitüsyonu 134 Denklem onsübstitüe-2-pirazolin türevlerinin alkil ve aril 134 halojenürlerle sübstitüsyonu Denklem (o-Hidroksifenil)-5-tiyenil-2-pirazolinin formaldehitle 135 reaksiyonu Denklem Pirazolin türevlerinin akrilonitrille sübstitüsyon reaksiyonu 136 Denklem Pirazolin türevlerinin Mannich reaksiyonu 136

15 xv Denklem Pirazolin türevlerinin -1 konumundan karboditiyoik asit ile 136 sübstitüsyonu Denklem Bromo pirazolin türevlerinin hidrazin hidrat ile sübstitüsyon 137 reaksiyonu Denklem ,4,5-(Trimetoksikarbonil)-2-pirazolinin metil diazoasetat ile 137 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem l-tiyokarbamoil-2-pirazolinin fenasetil bromür ile sübstitüsyon 137 reaksiyonu Denklem l--fenilkarbamoil-2-pirazolin türevlerinin alkil halojenürlerle 138 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem onsübstitüe-2-pirazolinlerin sülfüril klorür ile sübstitüsyon 138 reaksiyonu Denklem Metil-l-fenil-2-pirazolin in benzen diazonyum klorür ile 139 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem Sübstitüe-2-pirazolinlerin brom ile sübstitüsyon reaksiyonu 139 Denklem onsübstitüe-2-pirazolinlerin sülfüril klorür ile sübstitüsyon 140 reaksiyonu Denklem l-asetil-3,5-diaril-2-pirazolinin aril diazonyum klorür tuzları ile 140 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem l,3,4,5-tetrasübstitüe-2-pirazolin türevlerinin alkil iyodürlerle 141 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem Pirazolinlerin piroliz reaksiyonu ürünleri 141 Denklem ,4,5-Trisübstitüe-2-pirazolinlerin benzen selenik anhidrit 142 katalizörlüğünde piroliz reaksiyonu

16 xvi FRMÜLLER Formül 1.1. Selejilin 2 Formül 1.2. Tiramin 2 Formül 1.3. Brofaramin 7 Formül 1.4. İnsan MA enziminin FAD-peptit kısmı 10 Formül 1.5. Memantin 60 Formül 1.6. Dimetilamonyum dimetil karbamat 70 Formül 1.7. Enon yapısındaki şalkon protonlarının genel gösterimi 88 Formül 1.8. ω-aroilasetofenon -(açil veya benzoil)hidrazon türevi 102 Formül ,3,5-Trisübstitüe-2-pirazolinlerde gözlenebilen MR protonları 143 Formül 3.1. Şalkon molekülünün numaralandırılması 153

17 xvii SPEKTRUMLAR Spektrum 3.1. (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden) tiyofen karbohidrazit bileşiğinin MR spektrumu Spektrum 3.2. (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden) tiyofen karbohidrazit bileşiğinin Mass spektrumu Spektrum 3.3. (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden)furan karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.4. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.5. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metil ,2,3-tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.6. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.7. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.8. (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.9. (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-168 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.10 (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden) metoksibenzohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-171 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)furan karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-175 tiyadiazole-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-177 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu

18 xviii Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden) metil-1,2,3-tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden) metoksibenzohidrazid bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-hidroksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-181 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-metoksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-183 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 184 (piridin-4-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum 3.21.(3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 185 (piridin-4-il) metanon bileşiğinin Kütle spektrumu Spektrum3.22. (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 186 (furan-2-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 188 (fenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenill)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 189 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 191 (4-metil-1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 192 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol il)(piridin-4-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol il)(furan-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol il)(fenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 198 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 200 (4-metil-1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu

19 xix Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol il)(piridin-4-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 203 (furan-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol il)(fenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 206 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-Bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol il)(tiyofen-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(2-metoksifenil)-4,5-209 dihidropirazol-1-il)(fenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-210 dihidropirazol-1-il)(4-metoksifenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (5-bromo-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-212 dihidropirazol-1-il)(4-metoksifenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-213 dihidropirazol-1-il)(tiyofen-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu

20 xx ŞEKİLLER Şekil 1.1. İnsan MA-A enziminin monomer ve MA-B enziminin dimer yapısı 15 Şekil 1.2. İnsan kaynaklı MA-A (a) ve monomer MA-B enziminin (b) şematik 16 görünümü Şekil 1.3. MA-A ve MA-B enziminin aktif bölge kavitelerinin gösterimi 17 Şekil.1.4. Pirazol türevlerinin totomerik şekilleri 107 Şekil.1.5. Pirazolin türevlerinin totomerik şekilleri 108 Şekil 3.1. VIf molekülünün R izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin iki 216 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.2. VIf molekülünün R izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin 217 üç boyutlu (3D) görüntüsü Şekil 3.3. VIf molekülünün S izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin iki 218 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.4. VIf molekülünün S izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin üç 219 boyutlu (3D) görüntüsü Şekil 3.5. VIf molekülünün R izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin iki 220 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.6. VIf molekülünün R izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin üç 221 boyutlu (3D) görüntüsü Şekil 3.7. VIf molekülünün S izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin iki 222 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.8. VIf molekülünün S izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin üç 223 boyutlu (3D) görüntüsü

21 xxi ŞEMALAR Şema 1.1. oradrenalin, serotonin ve dopamin molekül formülleri 1 Şema 1.2. Moklobemid ve klorjilin molekül formülleri 2 Şema Kuşak olmayan ve geridönüşümsüz MA inhibitörleri 5 Şema Kuşak MA-A ve MA-B inhibitörleri 6 Şema 1.5. Difenil pirazolin türevleri ile izokarboksazit biyoizoster görünümü 7 Şema 1.6. MA enziminin FAD bölümü ile aminlerin oksidasyon reaksiyonu 11 Şema 1.7. MA tarafından katalizlenen reaksiyon 11 Şema1.8. MA enziminin amin oksidasyonunun radikaler mekanizması 12 Şema 1.9. oradrenalin ve adrenalin sentezi 30 Şema oradrenalin metabolizması ve metabolizma ürünleri (metabolitleri) 31 Şema Serotonin sentezi 33 Şema Serotonin metabolizması ve metabolizma ürünleri (metabolitleri) 34 Şema Bazal ganglia ve nöronal aktivitenin düzenlenmesi 42 Şema Dopaminin periferde ve beyinde metabolizma reaksiyonları 46 Şema Dopaminin MA enzimi ile metabolizması esnasında oluşan hidrojen 51 peroksitin inaktivasyonu Şema Rasajilin ve selejilinin temel metabolitleri 52 Şema AH nın tedavisinde kullanılan kolinesteraz inhibitörleri 59 Şema Bazı flavonoid türleri 66 Şema Aromatik aldehit ve asetofenonlardan hareketle şalkon sentez 67 yöntemleri Şema Hidroksi-3-metoksi sinnamaldehitten hareketle şalkon sentezi 74 Şema Şalkonların oksidasyonları 75

22 xxii Şema Şalkonların oksidasyon reaksiyonları 75 Şema Merkapto şalkonların S-alkilasyon reaksiyonu 75 Şema Enzim katalizli Diels-Alder reaksiyonları 77 Şema Şalkonların 2-nitropropan ile reaksiyonu 80 Şema Şalkonların nitrometan ile reaksiyonu 80 Şema Şalkonların asidik iyonik sıvılar içinde o-fenilendiamin ile reaksiyonu 82 Şema Şalkonların indirgenme reaksiyonu ürünleri 84 Şema Şalkonların kondanzasyon reaksiyonları 86 Şema Hidroksi şalkonların metallerle komplekslerinin IR spektrumları 87 Şema Protonlanmış şalkonların olası Mass parçalanma ürünleri 89 Şema Protonlanmış şalkonların su kaybıyla gösterebilecekleri Mass 89 parçalanma ürünleri Şema Protonlanmış şalkonların -C kaybıyla gösterebilecekleri Mass 90 parçalanma ürünleri (Tai ve ark., 2006) Şema [M+H-C] + dan hareketle olası Mass parçalanma yolakları 90 Şema Protonlanmış nitro-sübstitüe şalkonların muhtemel parçalanma 90 mekanizması Şema İminlerin oluşum mekanizması 94 Şema Tiyokumarin türevlerinin hidrazin ile verdiği hidrazon türevleri 95 Şema Arildiazonyum tuzlarının diketon türevleriyle verdiği hidrazon 96 oluşum reaksiyonu Şema Hidrazonların halkalanma reaksiyonları 98 Şema Hidrazonların MD ışığı altında CuI katalizli halkalanma reaksiyonu 98 Şema1.40. Hidrazonların sodyum borohidrür ile indirgenme reaksiyonu 99 Şema Hidrazitlerden hareketle elde edilen hidrazonların metabolizma 99 reaksiyonları

23 xxiii Şema Fluoro benzoik asit (5-nitro-2-furil)-metilen hidrazitin 100 metabolizma ürünü Şema İzoniazid in α-ketoglutarik asit, vitamin B 6 ve pirüvik asit ile 100 reaksiyonları Şema Piridin-2-karbaldehit--asetil hidrazonlarda izomerik değişim 103 Şema Etil 2-arilhidrazono-3-oksobütirat türevlerinin kütle spektrumu 104 Şema Etil 2-[(3,5-dimetilpirazol-4-il)hidrazono]-3-oksobütirat türevlerinin 105 kütle spektrumu Şema Sübstitüe olmamış hidrazinden hareketle 2-pirazolin sentez şeması 111 Şema Alkil/Aril hidrazinden hareketle 2-pirazolinlerin sentez şeması 113 Şema ,5-Difenil-1,5-pentandionun 3-sübstitüe türevlerinden hareketle pirazolin türevlerinin sentez reaksiyonu Şema Semikarbazit/tiyosemikarbazitten hareketle 2-pirazolinlerin sentez 120 şeması Şema Malondialdehitten hareketle 2-pirazolin türevlerinin elde edilmesi 122 Şema Hidrazitlerden hareketle 2-pirazolin türevlerinin sentez şeması 123 Şema Fenil hidrazonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin sentez 125 reaksiyonu Şema1.54. α-aseto-γ-butirolaktondan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 127 elde edilmesi Şema1.55. Fenil β-metilaminoetil ketondan hareketle 2-pirazolin sentez 128 reaksiyonu Şema Aziridinlerden pirazolin türevlerinin sentezi 129 Şema Pirazolinlerin potasyum siyanat ve amonyum tiyosiyanatla 131 sübstitüsyonu Şema Pirazolinlerin polimer bazlı diizopropil etil amin varlığında 133 sübstitüsyon reaksiyonları Şema Pirazolin türevlerinin bromlanması 134 Şema Benziliden-3-fenil-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-2H-indazol ün 135 formaldehit ile sübstitüsyon reaksiyonu

24 xxiv Şema l-fenil-2-pirazolin türevlerinin, benzen diazonyum klorür ile 139 sübstitüsyon reaksiyonu Şema Karbamoil-2-pirazolin yapısındaki bileşiğin EI tekniğiyle alınan 144 kütle spektrumunda gözlenen parçalanmalar Şema 2.1. Tasarlanan bileşiklerin genel sentez şeması 150

25 xxv ÇİZELGELER Çizelge 1.1. Sentezi planlanan şalkon, açilhidrazon ve pirazolin grubu türevler 9 Çizelge 1.2. Depresif bozuklukların tedavisinde ana ilkeler 35 Çizelge 1.3. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar 48 Çizelge 1.4. luşan izomerlerin farklı döteryumlu çözücülerdeki kimyasal 103 kayma değerleri Çizelge 3.1. Elde edilen şalkonlar 151 Çizelge 3.2. Sıçan karaciğerinden elde edilen MA enziminin kısmi saflaştırma 227 tablosu Çizelge 3.3. Sıçan karaciğeri MA enziminin kinetik özellikleri 228 Çizelge 3.4. Sıçan karaciğer MA izozimlerinin yeni sentezlenen hidrazon 229 ve 2-pirazolin türevleri ile inhibisyona ilişkin deneysel IC 50 değerleri Çizelge 3.5. Sıçan karaciğer MA izozimlerinin yeni sentezlenen şalkon, 231 hidrazon ve 2-pirazolin türevleri ile inhibisyonuna ilişkin deneysel Ki değerleri Çizelge 3.6. İnsan kaynaklı MA izozimlerinin yeni sentezlenen hidrazon 233 ve 2-pirazolin türevleri ile inhibisyonuna ilişkin hesapsal Ki değerleri Çizelge 3.7. MA izozimlerinin yeni sentezlenen hidrazon ve 2-pirazolin 236 türevleri ile inhibisyonuna ilişkin hesapsal ve deneysel Ki değerleri Çizelge 4.1 Sentezi gerçekleştirilen hidrazon türevlerinin genel formülleri 241 Çizelge 4.2. Sentezi gerçekleştirilen pirazolin türevlerinin genel formülleri 242

26 1 1. GİRİŞ 1.1. Giriş ve Amaç Bilindiği gibi Monoamin ksidaz (MA), çeşitli izoformlar halinde bulunan, nöronal, glial ve diğer hücrelerin zarlarının dış mitokondrilerinde yer alan bir flavoenzimdir. Başlıca noradrenerjik, dopaminerjik ve serotoninerjik sinir uçları ile karaciğer, akciğer ve bağırsak çeperinde rastlanır. MA enzimi emniyet valfı olarak tanımlanan görevi ile, sinir uçlarında nöromediyatör veziküllerinden sitoplazmaya sızan veya sentez edilen nöromediyatör moleküllerinin, biyojenik aminlerin (noradrenalin, serotonin, dopamin), (Şema1.1) bir bölümünü sitoplazmadan geçerken oksidatif deaminasyon tepkimesini katalizleyerek etkisizleştirme özelliğine sahiptir. Bu tepkimeye uğramayanlar ise sitoplazma zarını geçerek sinaps aralığına ulaşırlar. Daha sonra yine MA enzimi, re-uptake (geri alım) ile sinaps aralığından sitoplazmaya geri dönen nöromediyatör moleküllerinin bir bölümünü aynı yolla etkisizleştirerek, veziküllere geri dönenlerin miktarlarını da azaltır. Sonuçta, bu işleyiş ile beyin ve uç dokulardaki biyojenik aminlerin düzeyinin belli bir seviyede tutulabilmesi sağlanır (Eşkazan Kayaalp, 2009). H H H 2 H H 2 H H 2 H H H oradrenalin Serotonin Dopamin Şema 1.1. oradrenalin, serotonin ve dopamin molekül formülleri MA enzimi, MA-A ve MA-B olarak adlandırılan ve birbirinden yapısal farklılıkları olan en az iki izoform şeklinde görülür. Bu iki enzim alt tipinin çeşitli substratlar üzerindeki etkileri, bazı inhibitör bileşiklere karşı duyarlılıkları ve yapısal konfigürasyonları farklılık gösterir. İnsan kaynaklı MA-A serotonin ve noradrenalin substratlarına karşı daha yüksek affinite (ilgi) gösterir ve bunları

27 2 hızla parçalar, moklobemid ve klorjilin (Şema 1.2) tarafından da inhibe edilir (Chimenti ve ark., 2007). Cl Me Cl H Cl Moklobemid Klorjilin Şema 1.2. Moklobemid ve klorjilin molekül formülleri MA-B ise daha çok aromatik halkada hidroksil içermeyen fenilamin, benzilamin v.b. polar olmayan aromatik aminleri parçalar, selejilin (Formül 1.1) tarafından da olarak inhibe edilir (Chimenti ve ark., 2007). Me Me Formül 1.1. Selejilin MA-A ve MA-B nin dopamin (Şema 1.1) ve tiramini (Formül 1.2) hemen hemen aynı hızda gerçekleşen bir metabolizma ile yıktıkları kabul edilir. Böylece vücuda dışardan alınan tiramin benzeri feniletilamin yapısındaki doğal sempatomimetik bileşiklerin, büyük ölçüde organizmanın bağırsak mukozası, karaciğer ve akciğerler gibi üç savunma bölgesinde yer alan MA enzimi aracılığı ile etkisizleştirilerek arteriyel dolaşıma katılıp hipertansif kriz ve bazende öldürücü bile olabilen peynir reaksiyonu oluşturmaları engellenir (Eşkazan ve Kayaalp, 2009). CH 2 CH 2 H 2 H Formül 1.2. Tiramin

28 3 Diğer taraftan beyinde nörotransmiter sistemlerdeki bozulma ile ilgili olduğunu belirten hipotezler göz önüne alınarak geliştirilen monoamin hipotezi ile serotonin, noradrenalin, dopamin gibi üç biyojenik amin nöromediyatör bileşikten herhangi birisinin yetersizliğine bağlı olarak işlevlerinde meydana gelen azalmanın, gerilemenin veya ilgili reseptörlerin sayılarındaki ya da duyarlılıklarındaki artışın, afektif hastalıklardan depresyonun altında yatan önemli biyolojik neden olduğu ileri sürülmektedir (Uğuz ve Yurdagül, 2002). Buna göre depresyon tedavisi için miktarı azalan veya mevcut düzeyi ile normal işlevlerini gerçekleştiremeyen nöromediyatör aminlerin metabolik yıkımının engellenmesi bir çözüm olabilir. Böylece nöromediyatör aminlerin metabolik yıkımından sorumlu enzim engellenirse artan nöromediyatör düzeyi istenen işlevleri yerine getirebilir düşüncesi MA inhibitörlerinin geliştirilmesine kapı açmaktadır (Akkaya, 2005). Bugün MA-A enziminin geri dönüşümlü inhibisyonu ile; dopaminin, noradrenalinin ve serotoninin merkezi sinir sisteminde (MSS) miktarını arttırıp hastalarda depresyon, anksiyete, atipik ve bipolar depresyonun tedavisine olanak sağlanmaktadır (Ma ve ark., 2004). Ayrıca bazı biyojenik aminlerin, MA-B enzimi ile katalizlenen oksidatif deaminasyon tepkimeleri sonucunda, hidrojen peroksit ve diğer reaktif oksijen türlerini oluşturarak, Alzheimer ve Parkinson gibi sinir sisteminin dejeneratif hastalıklarının gelişmesinde rolü olduğu düşünülmektedir. Çünkü MA-B enzim aktivitesi yaşa bağlı olarak artmakta ve Alzheimere yakalanan hastalarda özellikle senil plakların çevresinde yüksek MA-B düzeyi tespit edilmektedir (Saura ve ark.,1994; Volz ve Gleiter, 1998). MA-B enzim inhibisyonunun memelilerde dopamin ve serotonin düzeylerini artırarak nöroprotektif etki gösterdiği de bilinmektedir (Chimenti ve ark., 2007; Malaty ve Fernandez, 2009). Peptid kimyası ve gen teknolojisi alanlarında, son yıllarda sağlanan gelişmelerden de yararlanılarak MA enziminin yapısı ve işlevleri hakkında elde

29 4 edilen bilgi birikimiyle MA-A ve MA-B izoformlarının büyük ölçüde aydınlatıldığı görülmektedir. Son zamanlarda olmayan geri dönüşümsüz ve tiramin içeren yiyeceklerle etkileşerek oldukça önemli yan etki oluşturan 1. kuşak MA inhibitörleri yerine bu izoformlara ve geri dönüşümlü MA-A ve MA-B enzim inhibitörleri geliştirilmesine yönelik oldukça yoğun araştırmalar dikkat çekmektedir (Veselovsky ve ark., 2004; Chimenti ve ark., 2007; Sunal ve ark., 2007; Jayaprakash ve ark., 2008; Palaska ve ark., 2008; Sahoo ve ark., 2010). Çünkü MA-A inhibitörleri depresyon ve anksiyete (Pacher ve Keckemeti, 2004), MA-B inhibitörleri de Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde yararlı olabilmektedir (Youdim ve Bakhle, 2006). Bu bilgilere dayanarak insan hayat kalitesini büyük ölçüde bozan, bazen başkalarına bağımlı yaşam biçimi oluşturan, hem bağımlı kişiye hem de bağımlının yaşamında yakın çevresinde yer alan başka aile bireylerine sosyal ve ekonomik büyük güçlükleri de beraberinde getiren, gerek duygudurum bozuklukları ve gerekse Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde MA enzim inhibitörlerinin de bir umut olabileceği söylenebilir. İlk yıllarda antidepresan olarak kullanılan 1. kuşak olmayan MA inhibitörlerinin geri dönüşümsüz olarak hem MA-A hem de MA-B enzimini inhibe ediyor olmalarına bağlı olarak ortaya çıkan ve yukarda bahsedilen peynir reaksiyonu na ek olarak diğer bazı enzimleri de bloke edici özellikleriyle gelişen yan etkileri ve ilaç etkileşmeleri kullanımlarını sınırlamıştır. Bu bileşikler arasında hidrazin ve hidrazit türevlerine fenelzin, iproniyazit, feniprazin, niyalamit, izokarboksazit örnek verilebilir. Hidrazin ve hidrazit olmayan diğer bileşiklere de tranilsipromin ve benzeri siklopropilamin türevleri örnek gösterilebilir (Palaska, 2004; Eşkazan ve Kayaalp, 2009) (Şema 1.3):

30 5 a)hidrazin ve hidrazit türevleri CH 2 CHH 2 CHHCH 2 CH 2 CHCH 2 CHHCH Me Me Fenelzin iyalamit İproniyazit CHHCH 2 CH 3 CH CH H H 2 2 Me H Feniprazin İzokarboksazit b) Siklopropilamin türevleri H 2 Cl CH 2 CH 2 H Tranilsipromin Lilly Şema Kuşak olmayan ve geridönüşümsüz MA inhibitörleri Yan etkileri kullanımlarını sınırlayan 1. kuşak olmayan MA enzim inhibitörlerinin yerine MA-A ve MA-B izoformlarına inhibitör etkili ve yan etkilerinin de daha az olduğu belirtilen 2. Kuşak MA enzim inhibitörlerinin devreye girdiği görülmektedir. Bunlardan MA-A inhibitör etkili olanlar antidepresan, MA-B inhibitör etkili olanlarda Alzheimer hastalığı (AH) ve Parkinson hastalığı (PH) tedavisinde yararlanılacak bileşikler arasında yer almışlardır (Rudorfer ve Potter, 1989; Carreiras ve Marco, 2004; Pacher ve Keckemeti, 2004; Palaska, 2004; Eşkazan ve Kayaalp, 2009) (Şema 1.4).

31 6 a) MA-A İnhibitörleri Cl H Me CH 2 CH 2 CH 2 Me CH 2 C CH Cl CH 3 H H Klorjilin Toloksaton Pirlindol (geri dönüşümsüz) (geri dönüşümlü) (geri dönüşümlü) b) MA-B inhibitörleri Me CH 2 CH 3 CH 2 C CH C CH Me Parjilin (geri dönüşümsüz) Selejilin (geri dönüşümsüz) H 2 H CH 2 C CH Rasajilin Cl H Lazabemid (geri dönüşümsüz) (geri dönüşümlü) Şema Kuşak MA-A ve MA-B inhibitörleri MA-A inhibitörlerinden 2. kuşak bileşiklerin olmakla beraber geri dönüşümsüz olanlarının mevcut yan etki problemlerini ortadan kaldırmak üzere 3. kuşak ve geri dönüşümlü MA inhibitörlerinin moklobemid (Şema 1.2, sayfa 2) ve brofaramin (Formül 1.3) gibi türevlerle devreye girdiği görülmektedir (Palaska, 2004; Chimenti ve ark., 2007; Eşkazan ve Kayaalp, 2009).

32 7 Me H Br Formül 1.3. Brofaramin Bilindiği gibi Flavonoitler doğada yaygın olarak bulunan ve bir çok farklı biyolojik etkileri ile dikkat çeken madde grubudur. Uzun yıllardan beri Anabilim Dalımızda gerçekleştirdiğimiz spazmolitik (Ertan, 1981a; Ertan ve ark., 1989; Göker ve Ertan, 1990); antiplatelet (Ertan ve ark., 1991; Göker ve ark., 1995); kalsiyum kanal blokör (Ayhan-Kılcıgil ve ark., 1998; Tunçbilek ve Ertan, 1999), hipoglisemik (Bozdağ ve ark., 1999; Bozdağ-Dündar ve ark., 2007; Bozdağ- Dündar ve ark., 2008); aldoz redüktaz inhibitör (Daş-Evcimen ve ark., 2008); antimikrobiyal (Ayhan-Kılcıgil ve ark., 1999; Tunçbilek ve ark., 1999); antioksidan (Tunçbilek ve ark., 2000; Kruk ve ark., 2001; Kruk ve ark., 2009) gibi değişik farmakolojik etkili yeni flavonoidik türevlerin geliştirilmesi çerçevesinde bazı şalkon türevlerinin MA inhibitör etki gösterdiklerini dikkate alarak bu araştırma ile de MA-A ve MA-B enzimlerine inhibitör etkili olabilecek bazı şalkon moleküllerinin sentezlenmesini düşündük. Daha sonra bu şalkonların açil hidrazon türevlerini ve MA-inhibitör etkileri bilinen pirazolin halkalı yapılara dönüştürerek yeni türevler elde etmeyi planladık. Çünkü son yıllarda bazı pirazolin türevlerinin halkalı hidrazin gibi düşünülerek mevcut MA inhibitörlerinden izokarboksazit e biyoizoster benzerliği dikkate alınarak (Şema 1.5) gerçekleştirilen araştırmalar umut verici görülmektedir (Parmar ve ark., 1974; Palaska ve ark., 2001; Uçar ve ark., 2005; Jayaprakash ve ark., 2008; Sahoo ve ark., 2010). R' H R H H H H Me 3,5-Difenil pirazolin türevleri (Parmar ve ark., 1974) İzokarboksazid Şema 1.5. Difenil pirazolin türevleri ile izokarboksazit biyoizoster görünümü

33 8 Biz de bu çalışma ile incelenen literatür bilgileri ışığında Çizelge 1.1 de genel formülleri görülen bileşikleri tasarladık. Elde edeceğimiz moleküllerin MA enzimini inhibe edici etkilerini incelemeyi, depresyon, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarında yararlanılabilecek bileşiklere ulaşabilmeyi, farklı MA izoform substrat ilişkilerine temel olan ve henüz tam olarak açıklanamayan mekanizmaların aydınlatılmasına da katkıda bulunabilmeyi amaçladık.

34 Çizelge 1.1. Sentezi planlanan şalkon, açilhidrazon ve pirazolin grubu türevler 9 A-Şalkonlar R 1 ' R 6 ' R 5 ' R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 2 ' R' R 4 ' -H -H -H -H -H -H -H R 3 ' -Me -Cl -CH 3 -Cl -CH 3 -CH 3 -CH 3 -H -Br -Br -CH 3 -Cl -F -H B-Şalkon aril hidrazon türevleri R R 1 R 2 R 3 R 4 -H -H -CH 3 -H Me R 3 R 1 R R 2 -Me -H -Me -Me S (a) Me H C R 4 -Me -H S (b) -F (c) -Cl -Br C- Pirazolin türevleri R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 1 -H -H -H -H -H -H R R 5 R 4 R 2 R 3 -Cl -Cl -CH 3 -CH 3 -Me Me R 6 -Br -Me -(a) -(b) -(c)

35 Genel Bilgiler Monoamin ksidaz Enzimi (MA) ve MA İnhibitörleri Monoamin ksidaz Enzimi MA, bir flavoenzim olup, yapısında flavin-adenin dinükleotid (FAD) (Formül 1.4) taşımaktadır, çoğunlukla karaciğer hücreleri, bağırsak mukozası, akciğerler, trombositler, adrenerjik, dopaminerjik ve serotonerjik sinir uçlarında bulunan mitokondriyel bir enzimdir. Dış mitokondriyal membrana bağlı olarak bulunmaktadır (Dostert ve Benedetti, 1991; Kalgutkar ve ark., 2001; Eşkazan ve Kayaalp, 2009). Ökaryotik monoamin oksidazlar, oksijeni hidrojen perokside indirgeyerek, primer ve sekonder aminlerin iminlere oksidatif deaminasyonunu katalizlemektedirler (Binda ve ark., 2004a). H 2 P P CH 2 CH 2 H H H Cys-S-CH 2 CH 2 H CH 2 H CH 3 H Formül 1.4. İnsan MA enziminin FAD-peptit kısmı MA, ilgili nörotransmitterlerin (sinir ulak) ve diğer endojen monoaminlerin deaminasyon reaksiyonunu aşağıdaki genel denkleme göre katalizlemektedir (Holt ve ark., 1997):

36 11 R CH 2 R 2 + H RCH + H R 2 + H 2 2 R 1 R 1 Denklem 1.1. Monoaminlerin deaminasyon reaksiyonu FAD grubu, amin substratının oksidatif deaminasyonununda görevlidir ve amin azotundan oksijene elektron transferi için gereklidir. Reaksiyonda amin (3) protonlanmış iminyum a (4) dönüşerek, aktif bölgeden salınmakta ve hidroliz olarak ortamda aldehit (5) ve amonyum iyonu oluşmaktadır. MA substratlarının en önemli yapısal özelliği, aminlerdeki -karbon atomuna bağlı iki hidrojen atomunun varlığıdır (Kalgutkar ve ark., 2001). S R H H + S R H 3 C 1 H H 3 C H 2 H RCH 2 H 2 RCH H 2 H 2 RCH + H Şema 1.6. MA enziminin FAD bölümü ile aminlerin oksidasyon reaksiyonu (Kalgutkar ve ark., 2001). Yukarıda formüller üzerinde gösterilen reaksiyon, şematik olarak aşağıdaki şemada gösterilebilmektedir (Silverman ve ark., 1982; Silverman, 1991): 1) E FAD + R CH 2 H 2 E FADH 2 + R CH H 2 2) R CH H 2 + H 2 R CH + H 4 3) E FADH E FAD + H 2 2 Şema 1.7. MA tarafından katalizlenen reaksiyon

37 12 MA tarafından katalizlenen amin oksidasyonunun radikal yolağının aşağıdaki şekilde gerçekleştiği varsayılmaktadır: MA tarafından katalizlenen reaksiyonda, substratdan enzime iki defa elektron transferi olmaktadır. Önce substratın amino grubundan, enzimin flavinine bir elektron transferi ile amin radikal katyonu oluşmaktadır (A). Radikal, proton kaybı ile karbon radikalini oluşturmaktadır (B). Daha sonra ikinci bir elektron transferi veya aktif bölge radikaliyle olan birleşmeyi takiben de eliminasyon ile iminyum ürünü oluşmaktadır (C). Bu ürün spontan olarak amonyak veya primer amin çıkışıyla, aldehide hidroliz olmaktadır (Şema 1.8). Bunu FAD in moleküler oksijen tarafından yeniden oksidasyonu izlemektedir (Silverman ve ark., 1982; Silverman, 1991) (Şema 1.7). (S) H (R) H R R 1 R 2 FI + e - FI R A + R 1 R 2 H + R B R 1 R 2 FIH + e - FIH R-CH + H R 1 H 2 R + R 1 R 2 FIH 2 FIH C R 2 Şema1.8. MA enziminin amin oksidasyonunun radikaler mekanizması c-da klonlama çalışmaları sonucunda, memelilerde MA enziminin MA-A ve MA-B olarak adlandırılan iki izoformu tanımlanmaktadır (Dostert ve Benedetti, 1991; Binda ve ark., 2004a). İnsanlarda trombositler dışındaki pek çok doku hem MA-A hem de MA-B izoformunu salgılarken, trombositler sadece MA-B yi salgılamaktadır. MA seviyesi, karaciğer ve plasentada en yüksek düzeyde iken, dalakta en düşük düzeydedir. MA-A plasenta, akciğerler ve ince bağırsakta yoğun olarak bulunurken, MA-B miyokard dokusunda yoğun

38 13 olarak bulunmaktadır. Her iki izoform da insan beyninin pek çok alanında yer almaktadır. Bunlardan MA-B enzimi baskın olarak serotonerjik nöronlarda, MA-A enzimi ise dopaminerjik nöronlarda bulunmaktadır (Kalgutkar ve ark., 2001). MA-A ve MA-B izoformlarının amino asit dizilimi neredeyse bütün türlerde benzerlik göstermektedir. Bu iki izoformun türler arasında farklılık gösterdiği; ancak insan ve kemirgen MA izoformlarının yapı benzerliğinin yüksek olduğu bildirilmektedir. Sıçan MA-A sının 526 (59,700 mol. Ağırlıkta), MA-B sinin 520 amino asitten (58,800 mol. Ağırlıkta) oluştuğu; bu iki izoformun sıçandaki amino asit dizilimi arasında %70 benzerlik olduğu rapor edilmiştir. MA izozimlerinde yapısı büyük oranda korunmuş bölgeler vardır: 1) 6-43 nolu amino asitler arasında yer alan ADP-bağlayan birim 2) nolu amino asitler arasında yer alan substrat bağlayan bölge 3) nolu amino asitler arasında yer alan FAD kovalan bağlanma bölgesi 4) nolu amino asitler arasında yer alan C-ucu. İki izoformda da kinetik olarak asıl aktif bölge, prostetik grup FAD in bağlı olduğu kısımdır (Kalgutkar ve ark., 2001). MA enzimlerinin fizyolojik rolleri bu enzimlerin substratlarının yapısı ile ilgilidir (Binda ve ark., 2004a). MA-A enzimi, serotonin, adrenalin ve noradrenalini metabolizmaya uğratırken, MA-B enzimi baskın olarak feniletilamin ve benzilaminin metabolizmasını sağlamaktadır. Tiramin, dopamin gibi aminler ise her iki izoform için de substrattır (Sahoo ve ark., 2010). Çoğu doğal substrat her iki MA tarafından da metabolizmaya uğratılır. Çünkü kofaktör kısmı her iki MA formunda da benzerlik göstermektedir, substrat liğinden sorumlu olan yapısal farklılıklar muhtemelen proteinlerin diğer bölgelerinden kaynaklanmaktadır (Richards ve ark., 1992). MA enziminin substratları ile etkileşimini stereokimyasal yönden incelemek amacıyla yapılan çalışmalar, azot atomuna komşu prokiral metilen grubundan hidrojen kopmasının önemli olduğunu ve bu hidrojenlerden hangisinin öncelikli olarak kopacağının bunların konfigürasyonu ile tayin edildiğini

39 14 göstermiştir. Substrat olarak dopamin veya benzil amin kullanılarak yapılan çalışmada MA-A ve MA-B enziminin aynı stereoliği gösterdiği, yani pro-r-hidrojenin her iki MA formu tarafından da kopartıldığı saptanmıştır (Yu ve Davis, 1988). MA enzimi ile pozisyonunda asimetrik merkez taşıyan substratlar arasındaki etkileşimi incelemek amacıyla -feniletanolaminlerin R ve S enansiyomerleri kullanılmış ve MA-B enziminin her iki enansiyomeri de oksitlemesine karşın MA-A enziminin sadece R formu üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir (Dostert ve Benedetti, 1991). Bu sonuçlar, MA-A enziminin aktif bölgesinin aralkilamin substratlarındaki karbonuna karşılık gelen pozisyonlarının sterik engellere sahip olduğunu, aynı şeyin MA-B için mevcut olmadığını göstermiştir. Ayrıca araştırmalar MA-A ve MA-B enziminin aktif bölgesinin stereo özelliğinin yanı sıra azot atomu ile aromatik halka arasındaki uzaklığın da substrat ya da inhibitör aktiviteyi etkilediğini göstermiştir (Kalgutkar ve ark., 2001). İnsan MA-B enziminin kristalografik yapısı ilk kez Binda ve arkadaşları (2002) tarafından, sıçan MA-A enziminin kristalografik yapısı Ma ve arkadaşları (2004) tarafından, insan ve sıçan MA-A enziminin üç boyutlu yapısı ise ilk kez De Colibus ve arkadaşları (2005) tarafından aydınlatılmıştır. İnsan MA-A enzimi ile MA-B enzimi arasında görülen en belirgin fark insan MA-A enziminin monomer olarak, insan MA-B enzimi ve sıçan MA-A enziminin dimer olarak kristallenmesidir. İnsan MA-A enziminin ve MA-B enziminin yapısı aşağıda Şekil 1.1 de görülmektedir (Edmondson ve ark., 2007a).

40 15 Şekil 1.1. İnsan MA-A enziminin monomer ve MA-B enziminin dimer yapısı. Mavi bölge flavin bağlanma bölgesi, kırmızı bölge substrat bağlanma bölgesi, yeşil kısım ise membran bağlanma bölgesini göstermektedir (Edmondson ve ark., 2007a). İnsan ve sıçan MA-A enzimi % 90 benzerlik göstermesine rağmen (Edmondson ve ark., 2004; Ma ve ark., 2004), aktif bölge yapıları konformasyon ve hacim açısından farklılık göstermektedirler (De Colibus ve ark., 2005). İnsan kaynaklı MA-A enzimi tek bir hidrofobik kaviteye sahipken, İnsan kaynaklı MA-B ve sıçan kaynaklı MA-A enzimleri ikinci daha küçük bir giriş kavitesine daha sahiptir. İnsan ve sıçan kaynaklı MA-A enzimleri yüksek oranda benzerlik göstermesine rağmen, bazı fonksiyonel özellikleri yönünden de farklılanmaktadırlar. İnsan kaynaklı MA-A enzimi spesifik geridönüşümsüz inhibitör olan klorjiline karşı, sıçan kaynaklı MA-A enzimine göre 10 kat daha düşük afinite göstermektedir (De Colibus ve ark., 2005). Dimer olarak kristallenen insan MA-B yapısındaki önemli nokta, birbirine komşu iki kavitenin varlığıdır. En büyük kavite flavin kofaktörünün önünde yer alan substrat bağlama bölgesidir. Bu kısım, 390 Å büyüklüğünde olup içerdiği lizin, tirozin ve fenil alanin gibi amino asitler nedeniyle hidrofobik özellik göstermektedir. Giriş kavitesi olarak isimlendirilen diğer kavite, 290 Å büyüklüğünde olup o da hidrofobikdir (Binda ve ark., 2002). Substrat bağlanma

41 16 kavitesi, giriş boşluğuna zıt yöndedir (De Colibus ve ark., 2005). MA-A ve MA-B enzimlerinin kaviteleri Şekil 1.2 de gösterilmektedir. (a) (b) Şekil 1.2. İnsan kaynaklı MA-A (a) ve monomer MA-B enziminin (b) şematik görünümü (Edmondson ve ark., 2007b) (Flavin kısmı sarı renkte, flavin bağlanma bölgesi mavi renkte, substrat bağlanma kısmı kırmızı, C-terminal membran bağlanma bölgesi ise yeşil renkte gösterilmiştir). İzolösin, bu iki kavite arasında kapı görevi üstlenmektedir ve izolösinin yönlenmesine göre veya substrat/inhibitör oranına bağlı olarak kapı açılıp, kapanabilmektedir. Kapı görevini gören bu amino asit, MA-B enziminin inhibitör liğinde önemlidir. Substrat kavitesinin sonunda sistein 397 e kovalen bağlı FAD koenzimi yer almaktadır. Katalitik öneme sahip ve flavine yakın birbirine paralel tirozin 398 ve tirozin 435 amino asitlerini içeren bu kavite aromatik kısım olarak adlandırılır. Aromatik kısım, substratın amin grubunun yönelmesi ve tanınmasında önemlidir. Substratın amin grubunun, bu amino asitler ve flavin arasındaki konumlanması kovalan inhibisyon kadar katalitik mekanizma için de önem taşımaktadır. Kovalan olmayan inhibisyonda da aromatik kısım yer almasına rağmen, bu çeşit inhibitörlerin hidrojen bağı ve hidrofobik etkileşmeler yoluyla bağlandıkları gösterilmiştir (Hubalek ve ark., 2005).

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

TÜM VÜCUT RADYOTERAPİSİNİN FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ RATLARDA BEYİN DOKUSU LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ.

TÜM VÜCUT RADYOTERAPİSİNİN FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ RATLARDA BEYİN DOKUSU LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜM VÜCUT RADYOTERAPİSİNİN FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ RATLARDA BEYİN DOKUSU LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. YÜKSEK

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAPSAİSİN VE TARÇININ (CINNAMON) YÜKSEK GLUKOZ KONSANTRASYONLARINA MARUZ BIRAKILAN İNSAN ERİTROSİTLERİNDE (in vitro)

Detaylı

İKİLİ İLAÇ ETKİN MADDE KARIŞIMLARININ ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

İKİLİ İLAÇ ETKİN MADDE KARIŞIMLARININ ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİLİ İLAÇ ETKİN MADDE KARIŞIMLARININ ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ Barış Tolga DEMİRCİGİL ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

Detaylı

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Kimyager

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM FEN VE MATEMATĐK ALANLAR KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM FEN VE MATEMATĐK ALANLAR KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI T.C. SELÇUK ÜĐVESĐTESĐ FE BĐLĐMLEĐ ESTĐTÜSÜ TAÖĞETĐM FE VE MATEMATĐK ALALA KĐMYA EĞĐTĐMĐ AABĐLĐM DALI BAZI AMĐ GUPLAI TAŞIYA KALĐKS[4]AE TÜEVLEĐĐ SETEZĐ VE ÖZELLĐKLEĐĐ ĐCELEMESĐ FATMA (ATEŞ) YILMAZ YÜKSEK

Detaylı

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

Detaylı

REZORSINAREN BAZLI AZO BOYARMADDELERİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

REZORSINAREN BAZLI AZO BOYARMADDELERİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ REZORSIARE BAZLI AZO BOYARMADDELERİ SETEZİ VE ABSORPSİYO ÖZELLİKLERİİ İELEMESİ YÜKSEK LİSAS TEZİ Koray ŞARKAYA Anabilim Dalı : Kimya Anabilim Dalı Programı :

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L. YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Hatice BAZ Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Mine GÜLABOĞLU

Detaylı

DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi

DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi H. Eren BOSTANCI Eylül 2014 DENİZLİ DENEYSEL OLARAK DiYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ViTAMiNLERİN OKSİDASYONA ETKiSi Pamukkale

Detaylı

AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ

AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ AKUT YORUCU EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA KAN VE KARACİĞER OKSİDAN /ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNE BILBERRY NİN (YABAN MERSİNİ) ETKİLERİ Songül DOĞANAY Fizyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Serap

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ KAAMAMAAŞ Şubat-2006 I İÇİDEKİLE

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. Sernaz UZUNOĞLU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. Sernaz UZUNOĞLU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL SİSPLATİNE BAĞLI BÖBREK DOKUSUNDA MEYDANA GELEN HASARI ÖNLEMEDE KARNİTİNİN

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Serhan URUŞ VİTAMİN K 3 (2-METİL-1,4-NAFTKİNN) ÜN KATALİTİK SENTEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.. SELÇUK ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ FURAİL VE BEZFURAİLGLİKSİM TÜREVLERİİ SETEZİ VE BAZI METAL KMPLEKSLERİİ İELEMESİ Duygu AYDI YÜKSEK LİSAS TEZİ KİMYA AABİLİM DALI KYA, 2010 T.. SELÇUK ÜİVERSİTESİ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİKS[4]AREN BİLEŞİĞİNİN VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ. Necati BEYOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİKS[4]AREN BİLEŞİĞİNİN VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ. Necati BEYOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ. TAKYA ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KALİKS[4]AE BİLEŞİĞİİ VE TÜEVLEİİ SETEZİ ecati BEYĞLU YÜKSEK LİSAS TEZİ Danışman Doç. Dr. Mesut KAÇA EDİE-2008 T.C TAKYA ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KALİKS[4]AE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ALEGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS ARTER PREPARATLARINDA FONKSİYONEL ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇİĞDEM TOPRAK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ XANTHIUM STRUMARIUM L. BİTKİSİNDEN BİYOLOJİK AKTİF BİLEŞİKLERİN İZOLASYONU, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİRİLKOLİNESTERAZ İNHİBİSYON

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. DİCLE ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ PİLİ TEMELLİ KİAL GAKATALİSTLEİ SETEZİ VE BULAI ALDL EAKSİYLAIDAKİ ASİMETİK İDÜKSİY ETKİLEİİ AAŞTIILMASI: DEEYSEL VE TEİK Bİ YAKLAŞIM evin ASLA DKTA TEZİ KİMYA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ela BATMAN YENİ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA ANABİLİM

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROTEĐNLER VE TANINMALARI PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ DENEYLERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ŞENOL ŞEN ANKARA 2007-1 - PROJE HEDEF SORUSU:

Detaylı

KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA PON1, PON2, PON3 EKSPRESYON ve AKTİVİTELERİ ÜZERİNE

KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA PON1, PON2, PON3 EKSPRESYON ve AKTİVİTELERİ ÜZERİNE KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA PON1, PON2, PON3 EKSPRESYON ve AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Seda SABAH Temmuz 2010 DENİZLİ KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA

Detaylı

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,

OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1, T.C İSTANBUL TIP FAKÜ LTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,

Detaylı