YENİ BAZI FLAVONOİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KİMYASAL YAPILARININ AYDINLATILMASI VE MONOAMİN OKSİDAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ BAZI FLAVONOİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KİMYASAL YAPILARININ AYDINLATILMASI VE MONOAMİN OKSİDAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AKARA ÜİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YEİ BAZI FLAVİD TÜREVLERİİ SETEZİ, KİMYASAL YAPILARII AYDILATILMASI VE MAMİ KSİDAZ EZİMLERİ ÜZERİE ETKİLERİİ ARAŞTIRILMASI Begüm EVRAS FARMASÖTİK KİMYA AABİLİM DALI DKTRA TEZİ DAIŞMA Prof.Dr. Rahmiye ERTA AKARA

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AKARA ÜİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YEİ BAZI FLAVİD TÜREVLERİİ SETEZİ,KİMYASAL YAPILARII AYDILATILMASI VE MAMİ KSİDAZ EZİMLERİ ÜZERİE ETKİLERİİ ARAŞTIRILMASI Begüm EVRAS FARMASÖTİK KİMYA AABİLİM DALI DKTRA TEZİ DAIŞMA Prof. Dr. Rahmiye ERTA AKARA

3 iii İÇİDEKİLER Kabul ve nay ii İçindekiler iii Önsöz ix Simgeler ve Kısaltmalar x Denklemler xii Formüller xvi Spektrumlar xvii Şekiller xx Şemalar xxi Çizelgeler xxv 1. GİRİŞ Giriş ve Amaç Genel Bilgiler Monoamin ksidaz Enzimi (MA) ve MA İnhibitörleri Monoamin ksidaz Enzimi Monoaminoksidaz İnhibitörleri (MAI) Depresyon Klinik Tablo Depresyonun örokimyasal Hipotezleri Depresyon Tedavisinde Genel İlkeler Parkinson Hastalığı Bazal Ganglia nın Anatomisi Patogenez Parkinson Hastalığının Klinik Özellikleri Parkinson Hastalığında Dopamin Reseptörleri Parkinson Hastalığının Tedavisi Alzheimer Hastalığı Klinik Özellikleri Alzheimer Hastalığının İlaçla Tedavisi Şalkonlar 65

4 iv Şalkonların Sentez Yöntemleri Şalkonların Kimyasal Reaksiyonları (Tepkimeleri) Şalkonların Spektral Özellikleri Şalkonların Biyolojik Etkileri Hidrazonlar Hidrazon Sentez Yöntemleri Hidrazonların Kimyasal Reaksiyonları Hidrazonların Metabolizması Spektral Özellikleri Hidrazonların Biyolojik Etkileri Pirazoller Pirazolinler Pirazolinlerin Sentez Yöntemleri Pirazolinlerin Kimyasal Reaksiyonları Spektral Özellikleri Biyolojik Aktiviteleri GEREÇ VE YÖTEM Gereç Sentez Edilen Maddelerin Analitik İncelemelerinde Uygulanan Yöntemler Kromatografik Analizler Ergime oktası Tayinleri Elementel Analizler Spektral Analizler IR Spektrumları H MR Spektrumları Mass Spektrumları Sentez İşlemleri Sırasında Kullanılan Kimyasal Maddeler Moleküler Modelleme Çalışmaları Biyolojik Deneyler Yöntem Sentez Yöntemleri 149

5 v 3. BULGULAR Başlangıç Maddelerinin Sentezi Şalkonların Sentezi Bazı Şalkon Türevlerinin Spektral Verileri Şalkon Türevlerinden Hareketle Hidrazon Türevlerinin Sentezi (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid(va) (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden)furan-2-karbohidrazid 157 (Vb) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)tiyofen karbohidrazid(vc) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metil-1,2,3-160 tiyadiazol-5-karbohidrazid(vd) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Ve) (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-m-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Vf) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Vg) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid(vh) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metoksi 167 benzohidrazid (Vi) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid (Vj) (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)furan karbohidrazid (Vk) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen-2-karbohidrazid(Vl) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazole karbohidrazid (Vm) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazole karbohidrazid (Vn) (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metil-1,2,3-176 tiyadiazol-5-karbohidrazid (Vo)

6 vi (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metoksi 178 benzohidrazid (Vp) (E)-'-((E)-1-(4-hidroksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid (Vr) (E)-'-((E)-1-(4-metoksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-tiyadiazol karbohidrazid(Vs) 3.3. Şalkon Türevlerinden Hareketle 2-Pirazolin Türevlerinin Sentezi (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(piridin-4-il) 182 metanon (VIa) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(furan il)metanon (VIb) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(fenil) 186 metanon(vic) (3-(5-kloro-2-hidroksifenill)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)- 187 (4-metoksifenil) metanon (VId) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 189 (4-metil-1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon(VIe) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 190 (4-metoksi fenil) metanon (VIf) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 192 (piridin-4-il) metanon(vig) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 193 furan-2-il) metanon(vih) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(fenil) 195 metanon(vii) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 196 (4-metoksi fenil) metanon(vij) (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 198 (4-metil- 1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon(VIk) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 199 (piridin-4-il)metanon (VIl)

7 vii (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(furan-2-il) 201 metanon (VIm) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) (fenil) 202 metanon (VIn) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il)(4-metoksi 204 fenil) metanon (VIo) (3-(5-Bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 205 (tiyofen-2-il) metanon(vip) (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(2-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 207 (fenil) metanon (VIr) (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 208 (4-metoksifenil)metanon (VIs) (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 210 (4-metoksifenil)metanon (VIt) (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-dihidropirazol-1-il) 211 (tiyofen-2-il) metanon (VIu) 3.4.Moleküler Modelleme Çalışmaları Proteinin Hazırlanması Ligandlar Moleküler Yerleştirme (Docking) Biyolojik Etki Çalışmaları Sıçan Karaciğer Dokusundan MA Enziminin İzolasyonu ve 223 Saflaştırılması Materyal Mitokondrial Pellet Eldesi Total MA, MA-A ve MA-B Aktivitelerinin Tayini MA İçeren Homojenatların Yeni İnhibitörlerle Etkileşimi ve 225 Kinetiğinin Tayini Protein tayini Biyokimyasal Aktiviteye İlişkin Sonuçlar TARTIŞMA 239

8 viii ÖZET 256 SUMMARY 258 KAYAKLAR 261 ÖZGEÇMİŞ 296

9 ix ÖSÖZ Bu çalışmaya, sağlık sorunlarından çok önemli bir alanı oluşturan depresyon, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının tedavisinde yararlanılabilecek etkili yeni bir moleküle ulaşabilmek ümidiyle başladık. Doktora tezimin hazırlanmasında bana yol gösteren ve tezimin her aşamasında çalışmalarıma ışık tutan, yardımlarıyla ilgi ve desteğini üzerimden eksik etmeyen değerli hocam Sayın Prof. Dr. Rahmiye ERTA a saygılarımı sunarken teşekkürü bir borç bilirim. Doktora tezi kapsamında sentezlediğim bileşiklerin 1 H-MR ve Mass spektral analizlerini gerçekleştiren, bilgi ve deneyimleriyle bana büyük katkıda bulunan Sayın Prof. Dr. Hakan GÖKER e ve elementel analiz çalışmalarını gerçekleştiren Dr. Mehmet ALP e teşekkür ederim. Bilgi ve deneyimleriyle bana büyük katkıda bulunan Sayın Prof. Dr. ya BZDAĞ-DÜDAR a, çalışmalarım sırasında yakın ilgi ve desteğini gördüğüm Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Mevlüt ERTA a ve Sayın Prof. Dr. Gülberk UÇAR a teşekkür ederim. İlgi ve yardımlarını esirgemeyerek bana destek olan A.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine, bana her konuda yardımcı olan Uzm. Ecz. Çiğdem KARAASLA a ve tüm araştırma görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Büyük fedakarlıklar göstererek bugünlere gelmemi sağlayan, sevgi ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen sevgili annem, babam ve kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

10 x SİMGELER ve KISALTMALAR AADC ACh ADT AH AİS APP α-apps AZT βa BACE β-apps [bmim]bf4 [bmim]h [bmim]sc [BPy]HS 4 BS n-bu 3 SnH CHAPS CMT Cp CYP 2D 3D DA DCC DDC DDQ DF DIMKARB DPEG DPGAL FAD GABA Glu GP GSH GSSG GSTs 5-HIAA [HMIm]BF 4 [HMIm]CF 3 C 2 [HMIm]Cl 4 [HMIm]PhS 3 HSV L-Aromatik aminoasit dekarboksilaz Asetilkolin AutoDockTools Alzheimer hastalığı Asidik iyonik sıvılar Amiloid prekürsör protein Alfa sekretuvar amiloid prekürsör proteini Azatiyopirin β-amiloid β-app dönüştürücü enzim Beta amiloid prekürsör proteini 1-Butil-3-metil imidazolyum tetrafloroborat 1--butil-3-metilimidazolyum hidroksit 1--butil-3-metilimidazolyum tiyosiyanat 1-Butilpiridinyum hidrojen sülfat Beyin omurilik sıvısı Tributiltin hidrür 3-[(3-kolamidopropil)dimetilamonyum]-1-propansulfonat Katekol--metil transferaz Siklopentadienil anyon Sitokrom P450 İki boyutlu Üç boyutlu Dopamin,-Disiklohekzil karbodiimit Dopamin dekarboksilaz 2,3-Dikloro-5,6-disiyanobenzokinon Doğal fosfat Dimetilamonyum dimetil karbamat 3,4-Dihidroksifeniletilenglikol 3,4-dihidroksifenilglikolaldehitin Flavin-adenin dinükleotid γ-aminobütürik asiti Glutamat Globus pallidus İndirgenmiş glutatyon Glutatyon disülfür Glutatyon-S-transferaz 5-Hidroksiindolasetikasit 1-Metil-3-hidro-imidazolyum tetrafloroborat 1-Metil-3-hidro-imidazolyum trifloro asetat 1-Metil-3-hidro-imidazolyum perklorat 1-Metil-3-hidro-imidazolyum benzen sülfonat Herpes Simplex virüsüne

11 xi 5HT 5-Hidroksitriptamin HVA Homovanillik asit I HIV-1 integraz Ind İndenil anyon IH İzoniazid [iso-bqu]hs 4 1-Butil-izo-kinolinyum hidrojen sülfat K Kelvin KAE Kiral Azacrown Eter KF/DF Doğal fosfat destekli potasyum florür KP Potasyum fosfat LC Lewy cisimcikleri L-Dopa Levodopa MA Monoamin oksidaz MAI MA Inhibitörleri MD Mikrodalga MDB Major depresif bozukluk MDP Manik depresif psikoz MPEG 3-Metoksi-4-hidroksifeniletilenglikol MPP+ 1-Metil-4-fenilpiridinyum MPTP 1-Metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin MSS Merkezi sinir sistemi A oradrenalin MDA -Metil-D-aspartat SAID onsteroid Antiinflamatuar İlaçlar PDB Protein Data Bank Pd(dba) 2 Bis(dibenzilidenaseton)palladyum PH Parkinson Hastalığı PM3 Parameterized Model umber 3 PS-DIEA Polimer bağlı diizopropil etil amin PTA 1,3,5-triaza-7-fosfoadamantan p-tsh p-toluensülfonik asit RMSD Root mean square deviation SGLT2 Sodyum glikoz ko-transporter 2 S Substantia nigra Spc Substantia nigra pars compacta Spr Striatumdan substantia nigra pars retikulat SRI Seçici serotonin gerialım inhibitörleri ST Subtalamik nükleus TBAB Tetrabutilamonyum bromür TBAF Tetrabütil amonyum florür TBATB Tetrabutilamonyum tribromür TBSTf t-bütildimetilsililtriflorometansülfonat TSA Trisiklik antidepresanlar us Ultrasonik banyo VMD Visual Molecular Dynamics

12 xii DEKLEMLER Denklem 1.1. Monoaminlerin deaminasyon reaksiyonu 11 Denklem 1.2. Şalkonların ultrasonik titreşim ile Al 2 3 varlığında sentezi 69 Denklem 1.3. Heck reaksiyonu ile şalkon sentezi 71 Denklem 1.4. Flavanondan hareketle şalkon sentezi 72 Denklem 1.5. Trimetoksifenol den hareketle şalkon sentezi 72 Denklem 1.6. Diaril propinonlar dan hareketle şalkon sentezi 73 Denklem 1.7. Şalkonların epoksidasyonları 76 Denklem 1.8. Bromlama reaksiyonu 76 Denklem1.9. Mikrodalga ışınlama ve klasik koşullarda Diels Alder reaksiyonu 78 Denklem Merkapto şalkonların S-alkilasyon reaksiyonu 78 Denklem Hidroksi şalkonların dibromoalkanlarla -alkilasyon reaksiyonu 79 Denklem Şalkonların aktif metilen grubu taşıyan bileşiklerle reaksiyonu 81 Denklem Siklik tiyoüre bileşiklerinin şalkonlara katım reaksiyonu 81 Denklem Şalkonların o-aminotiyofenol ile verdikleri addisyon reaksiyonları 82 Denklem Şalkonların hidrojensiyanür ile katım reaksiyonu 83 Denklem Şalkonlara tiyosiyanat katım reaksiyonu 83 Denklem Şalkonların AlCl 3 ve klorobenzen ile reaksiyonu 84 Denklem Dihidroşalkon türevlerinin oluşumu 85 Denklem Aldehit ve ketonlardan hidrazin ile hidrazon oluşumu 95 Denklem Aldehitlerin hidrazitlerle verdiği hidrazon oluşum reaksiyonu 95 Denklem Hidrazon türevlerinin izotiyosiyanatlarla reaksiyonu 97 Denklem Hidrazon türevlerinin açilasyon reaksiyonları 97

13 xiii Denklem Hidrazon türevlerinin tiyoglikolik asit ile halkalanma reaksiyonu 97 Denklem β-dikarbonil bileşiğinin hidrazin ile reaksiyonu 107 Denklem Hidroksi-1,3,5-trisübstitüepirazolidinlerden 2-pirazolin 110 türevlerinin sentezi Denklem Pirazollerin indirgenmesiyle pirazolinlerin sentez reaksiyonu 110 Denklem α, β-doymamış ketonlardan pirazolinlerin elde edilmesi 111 Denklem Ketooksiran türevlerinin hidrazin hidrat ile reaksiyonu 112 Denklem α, β-doymamış nitrillerin, hidrazin türevleriyle reaksiyonu 114 Denklem α,β-doymamış karbonil bileşiklerinin hidrazin türevleriyle 114 kenetlenmesi Denklem Şalkonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin elde edilmesi 115 Denklem α-siyano-α,β-doymamış karbonil bileşiklerinin fenilhidrazin 115 hidroklorür ile reaksiyonu Denklem Bazı β-sübstitüe ketonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 116 sentez reaksiyonu Denklem β-dialkilaminoketonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 116 sentez reaksiyonu Denklem Benzensülfonil-1,3-diaril-3-propan-1-on lardan hareketle pirazolin türevlerinin elde edilmesi Denklem ,4-Difenil-1,2-ditiyolyumdan hareketle pirazol türevlerinin elde 118 edilmesi Denklem Metil--Metoksi benzamit/asetamit türevlerinden hareketle pirazolin türevlerinin sentez reaksiyonu Denklem Trifenil pirilyum tuzlarından hareketle 2-pirazolin türevlerinin 119 sentez reaksiyonu Denklem Fenil selenyum bromür ile 2-pirazolin elde edilmesi 120 Denklem α, β-doymamış karbonil bileşiklerinden hareketle 2-pirazolin 121 elde edilmesi

14 xiv Denklem Trifenil pirilyum tuzlarından hareketle 2-pirazolin türevlerinin 122 sentez reaksiyonu Denklem itrofuril sübstitüe α,β-asetilenik ketondan hareketle 2-pirazolin 123 sentez reaksiyonu Denklem α-klorohidrazonlardan hareketle bisiklik 2-pirazolin türevlerinin 124 elde edilmesi Denklem ,3-Diketonlardan 2-pirazolin türevlerinin sentez reaksiyonu 124 Denklem Dilityumasetofenonfenilhidrazondan hareketle 2-pirazolin 125 türevlerinin sentez reaksiyonu Denklem Aldehit fenil hidrazonlarından hareketle 2-pirazolin türevlerinin 126 elde edilmesi Denklem Hidrazindiyum ditiyosiyanattan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 126 sentez reaksiyonu Denklem Diazometan bileşiklerinden hareketle 2-pirazolin türevlerinin 127 elde edilmesi Denklem β-aminooksimlerden hareketle 2-pirazolin türevlerinin sentezi 128 Denklem Pirazolinlerin oksidasyonu 129 Denklem Pirazolinlerin redüksiyonu 130 Denklem Pirazolinlerin aril/alkil izosiyanatlarla sübstitüsyonu 132 Denklem Pirazolinlerin, benzensülfonilüre türevleriyle sübstitüsyon 133 reaksiyonu Denklem Pirazolinlerin nitröz asit varlığında sübstitüsyonu 134 Denklem onsübstitüe-2-pirazolin türevlerinin alkil ve aril 134 halojenürlerle sübstitüsyonu Denklem (o-Hidroksifenil)-5-tiyenil-2-pirazolinin formaldehitle 135 reaksiyonu Denklem Pirazolin türevlerinin akrilonitrille sübstitüsyon reaksiyonu 136 Denklem Pirazolin türevlerinin Mannich reaksiyonu 136

15 xv Denklem Pirazolin türevlerinin -1 konumundan karboditiyoik asit ile 136 sübstitüsyonu Denklem Bromo pirazolin türevlerinin hidrazin hidrat ile sübstitüsyon 137 reaksiyonu Denklem ,4,5-(Trimetoksikarbonil)-2-pirazolinin metil diazoasetat ile 137 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem l-tiyokarbamoil-2-pirazolinin fenasetil bromür ile sübstitüsyon 137 reaksiyonu Denklem l--fenilkarbamoil-2-pirazolin türevlerinin alkil halojenürlerle 138 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem onsübstitüe-2-pirazolinlerin sülfüril klorür ile sübstitüsyon 138 reaksiyonu Denklem Metil-l-fenil-2-pirazolin in benzen diazonyum klorür ile 139 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem Sübstitüe-2-pirazolinlerin brom ile sübstitüsyon reaksiyonu 139 Denklem onsübstitüe-2-pirazolinlerin sülfüril klorür ile sübstitüsyon 140 reaksiyonu Denklem l-asetil-3,5-diaril-2-pirazolinin aril diazonyum klorür tuzları ile 140 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem l,3,4,5-tetrasübstitüe-2-pirazolin türevlerinin alkil iyodürlerle 141 sübstitüsyon reaksiyonu Denklem Pirazolinlerin piroliz reaksiyonu ürünleri 141 Denklem ,4,5-Trisübstitüe-2-pirazolinlerin benzen selenik anhidrit 142 katalizörlüğünde piroliz reaksiyonu

16 xvi FRMÜLLER Formül 1.1. Selejilin 2 Formül 1.2. Tiramin 2 Formül 1.3. Brofaramin 7 Formül 1.4. İnsan MA enziminin FAD-peptit kısmı 10 Formül 1.5. Memantin 60 Formül 1.6. Dimetilamonyum dimetil karbamat 70 Formül 1.7. Enon yapısındaki şalkon protonlarının genel gösterimi 88 Formül 1.8. ω-aroilasetofenon -(açil veya benzoil)hidrazon türevi 102 Formül ,3,5-Trisübstitüe-2-pirazolinlerde gözlenebilen MR protonları 143 Formül 3.1. Şalkon molekülünün numaralandırılması 153

17 xvii SPEKTRUMLAR Spektrum 3.1. (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden) tiyofen karbohidrazit bileşiğinin MR spektrumu Spektrum 3.2. (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden) tiyofen karbohidrazit bileşiğinin Mass spektrumu Spektrum 3.3. (E)-'-((E)-1-(2,4-dimetoksifenil)-3-p-tolilalliliden)furan karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.4. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.5. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)-4-metil ,2,3-tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.6. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.7. (E)-'-((E)-1-(4-florofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.8. (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.9. (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-168 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum 3.10 (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden) metoksibenzohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-171 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden)furan karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)tiyofen karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-175 tiyadiazole-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-m-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-177 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu

18 xviii Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden) metil-1,2,3-tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MRspektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-klorofenil)-3-(4-metoksifenil)alliliden) metoksibenzohidrazid bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-hidroksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-181 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (E)-'-((E)-1-(4-metoksifenil)-3-p-tolilalliliden)-4-metil-1,2,3-183 tiyadiazol-5-karbohidrazid bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 184 (piridin-4-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum 3.21.(3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 185 (piridin-4-il) metanon bileşiğinin Kütle spektrumu Spektrum3.22. (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 186 (furan-2-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 188 (fenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenill)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 189 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 191 (4-metil-1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 192 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol il)(piridin-4-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol il)(furan-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol il)(fenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 198 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-m-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 200 (4-metil-1,2,3-tiyadiazol-5-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu

19 xix Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol il)(piridin-4-il)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 203 (furan-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol il)(fenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1-il) 206 (4-metoksifenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-Bromo-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol il)(tiyofen-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(2-metoksifenil)-4,5-209 dihidropirazol-1-il)(fenil) metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-210 dihidropirazol-1-il)(4-metoksifenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (5-bromo-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-212 dihidropirazol-1-il)(4-metoksifenil)metanon bileşiğinin MR spektrumu Spektrum (3-(5-kloro-2-hidroksifenil)-5-(4-metoksifenil)-4,5-213 dihidropirazol-1-il)(tiyofen-2-il) metanon bileşiğinin MR spektrumu

20 xx ŞEKİLLER Şekil 1.1. İnsan MA-A enziminin monomer ve MA-B enziminin dimer yapısı 15 Şekil 1.2. İnsan kaynaklı MA-A (a) ve monomer MA-B enziminin (b) şematik 16 görünümü Şekil 1.3. MA-A ve MA-B enziminin aktif bölge kavitelerinin gösterimi 17 Şekil.1.4. Pirazol türevlerinin totomerik şekilleri 107 Şekil.1.5. Pirazolin türevlerinin totomerik şekilleri 108 Şekil 3.1. VIf molekülünün R izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin iki 216 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.2. VIf molekülünün R izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin 217 üç boyutlu (3D) görüntüsü Şekil 3.3. VIf molekülünün S izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin iki 218 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.4. VIf molekülünün S izomerinin MA-A enzimi ile etkileşiminin üç 219 boyutlu (3D) görüntüsü Şekil 3.5. VIf molekülünün R izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin iki 220 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.6. VIf molekülünün R izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin üç 221 boyutlu (3D) görüntüsü Şekil 3.7. VIf molekülünün S izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin iki 222 boyutlu (2D) görüntüsü Şekil 3.8. VIf molekülünün S izomerinin MA-B enzimi ile etkileşiminin üç 223 boyutlu (3D) görüntüsü

21 xxi ŞEMALAR Şema 1.1. oradrenalin, serotonin ve dopamin molekül formülleri 1 Şema 1.2. Moklobemid ve klorjilin molekül formülleri 2 Şema Kuşak olmayan ve geridönüşümsüz MA inhibitörleri 5 Şema Kuşak MA-A ve MA-B inhibitörleri 6 Şema 1.5. Difenil pirazolin türevleri ile izokarboksazit biyoizoster görünümü 7 Şema 1.6. MA enziminin FAD bölümü ile aminlerin oksidasyon reaksiyonu 11 Şema 1.7. MA tarafından katalizlenen reaksiyon 11 Şema1.8. MA enziminin amin oksidasyonunun radikaler mekanizması 12 Şema 1.9. oradrenalin ve adrenalin sentezi 30 Şema oradrenalin metabolizması ve metabolizma ürünleri (metabolitleri) 31 Şema Serotonin sentezi 33 Şema Serotonin metabolizması ve metabolizma ürünleri (metabolitleri) 34 Şema Bazal ganglia ve nöronal aktivitenin düzenlenmesi 42 Şema Dopaminin periferde ve beyinde metabolizma reaksiyonları 46 Şema Dopaminin MA enzimi ile metabolizması esnasında oluşan hidrojen 51 peroksitin inaktivasyonu Şema Rasajilin ve selejilinin temel metabolitleri 52 Şema AH nın tedavisinde kullanılan kolinesteraz inhibitörleri 59 Şema Bazı flavonoid türleri 66 Şema Aromatik aldehit ve asetofenonlardan hareketle şalkon sentez 67 yöntemleri Şema Hidroksi-3-metoksi sinnamaldehitten hareketle şalkon sentezi 74 Şema Şalkonların oksidasyonları 75

22 xxii Şema Şalkonların oksidasyon reaksiyonları 75 Şema Merkapto şalkonların S-alkilasyon reaksiyonu 75 Şema Enzim katalizli Diels-Alder reaksiyonları 77 Şema Şalkonların 2-nitropropan ile reaksiyonu 80 Şema Şalkonların nitrometan ile reaksiyonu 80 Şema Şalkonların asidik iyonik sıvılar içinde o-fenilendiamin ile reaksiyonu 82 Şema Şalkonların indirgenme reaksiyonu ürünleri 84 Şema Şalkonların kondanzasyon reaksiyonları 86 Şema Hidroksi şalkonların metallerle komplekslerinin IR spektrumları 87 Şema Protonlanmış şalkonların olası Mass parçalanma ürünleri 89 Şema Protonlanmış şalkonların su kaybıyla gösterebilecekleri Mass 89 parçalanma ürünleri Şema Protonlanmış şalkonların -C kaybıyla gösterebilecekleri Mass 90 parçalanma ürünleri (Tai ve ark., 2006) Şema [M+H-C] + dan hareketle olası Mass parçalanma yolakları 90 Şema Protonlanmış nitro-sübstitüe şalkonların muhtemel parçalanma 90 mekanizması Şema İminlerin oluşum mekanizması 94 Şema Tiyokumarin türevlerinin hidrazin ile verdiği hidrazon türevleri 95 Şema Arildiazonyum tuzlarının diketon türevleriyle verdiği hidrazon 96 oluşum reaksiyonu Şema Hidrazonların halkalanma reaksiyonları 98 Şema Hidrazonların MD ışığı altında CuI katalizli halkalanma reaksiyonu 98 Şema1.40. Hidrazonların sodyum borohidrür ile indirgenme reaksiyonu 99 Şema Hidrazitlerden hareketle elde edilen hidrazonların metabolizma 99 reaksiyonları

23 xxiii Şema Fluoro benzoik asit (5-nitro-2-furil)-metilen hidrazitin 100 metabolizma ürünü Şema İzoniazid in α-ketoglutarik asit, vitamin B 6 ve pirüvik asit ile 100 reaksiyonları Şema Piridin-2-karbaldehit--asetil hidrazonlarda izomerik değişim 103 Şema Etil 2-arilhidrazono-3-oksobütirat türevlerinin kütle spektrumu 104 Şema Etil 2-[(3,5-dimetilpirazol-4-il)hidrazono]-3-oksobütirat türevlerinin 105 kütle spektrumu Şema Sübstitüe olmamış hidrazinden hareketle 2-pirazolin sentez şeması 111 Şema Alkil/Aril hidrazinden hareketle 2-pirazolinlerin sentez şeması 113 Şema ,5-Difenil-1,5-pentandionun 3-sübstitüe türevlerinden hareketle pirazolin türevlerinin sentez reaksiyonu Şema Semikarbazit/tiyosemikarbazitten hareketle 2-pirazolinlerin sentez 120 şeması Şema Malondialdehitten hareketle 2-pirazolin türevlerinin elde edilmesi 122 Şema Hidrazitlerden hareketle 2-pirazolin türevlerinin sentez şeması 123 Şema Fenil hidrazonlardan hareketle 2-pirazolin türevlerinin sentez 125 reaksiyonu Şema1.54. α-aseto-γ-butirolaktondan hareketle 2-pirazolin türevlerinin 127 elde edilmesi Şema1.55. Fenil β-metilaminoetil ketondan hareketle 2-pirazolin sentez 128 reaksiyonu Şema Aziridinlerden pirazolin türevlerinin sentezi 129 Şema Pirazolinlerin potasyum siyanat ve amonyum tiyosiyanatla 131 sübstitüsyonu Şema Pirazolinlerin polimer bazlı diizopropil etil amin varlığında 133 sübstitüsyon reaksiyonları Şema Pirazolin türevlerinin bromlanması 134 Şema Benziliden-3-fenil-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-2H-indazol ün 135 formaldehit ile sübstitüsyon reaksiyonu

24 xxiv Şema l-fenil-2-pirazolin türevlerinin, benzen diazonyum klorür ile 139 sübstitüsyon reaksiyonu Şema Karbamoil-2-pirazolin yapısındaki bileşiğin EI tekniğiyle alınan 144 kütle spektrumunda gözlenen parçalanmalar Şema 2.1. Tasarlanan bileşiklerin genel sentez şeması 150

25 xxv ÇİZELGELER Çizelge 1.1. Sentezi planlanan şalkon, açilhidrazon ve pirazolin grubu türevler 9 Çizelge 1.2. Depresif bozuklukların tedavisinde ana ilkeler 35 Çizelge 1.3. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar 48 Çizelge 1.4. luşan izomerlerin farklı döteryumlu çözücülerdeki kimyasal 103 kayma değerleri Çizelge 3.1. Elde edilen şalkonlar 151 Çizelge 3.2. Sıçan karaciğerinden elde edilen MA enziminin kısmi saflaştırma 227 tablosu Çizelge 3.3. Sıçan karaciğeri MA enziminin kinetik özellikleri 228 Çizelge 3.4. Sıçan karaciğer MA izozimlerinin yeni sentezlenen hidrazon 229 ve 2-pirazolin türevleri ile inhibisyona ilişkin deneysel IC 50 değerleri Çizelge 3.5. Sıçan karaciğer MA izozimlerinin yeni sentezlenen şalkon, 231 hidrazon ve 2-pirazolin türevleri ile inhibisyonuna ilişkin deneysel Ki değerleri Çizelge 3.6. İnsan kaynaklı MA izozimlerinin yeni sentezlenen hidrazon 233 ve 2-pirazolin türevleri ile inhibisyonuna ilişkin hesapsal Ki değerleri Çizelge 3.7. MA izozimlerinin yeni sentezlenen hidrazon ve 2-pirazolin 236 türevleri ile inhibisyonuna ilişkin hesapsal ve deneysel Ki değerleri Çizelge 4.1 Sentezi gerçekleştirilen hidrazon türevlerinin genel formülleri 241 Çizelge 4.2. Sentezi gerçekleştirilen pirazolin türevlerinin genel formülleri 242

26 1 1. GİRİŞ 1.1. Giriş ve Amaç Bilindiği gibi Monoamin ksidaz (MA), çeşitli izoformlar halinde bulunan, nöronal, glial ve diğer hücrelerin zarlarının dış mitokondrilerinde yer alan bir flavoenzimdir. Başlıca noradrenerjik, dopaminerjik ve serotoninerjik sinir uçları ile karaciğer, akciğer ve bağırsak çeperinde rastlanır. MA enzimi emniyet valfı olarak tanımlanan görevi ile, sinir uçlarında nöromediyatör veziküllerinden sitoplazmaya sızan veya sentez edilen nöromediyatör moleküllerinin, biyojenik aminlerin (noradrenalin, serotonin, dopamin), (Şema1.1) bir bölümünü sitoplazmadan geçerken oksidatif deaminasyon tepkimesini katalizleyerek etkisizleştirme özelliğine sahiptir. Bu tepkimeye uğramayanlar ise sitoplazma zarını geçerek sinaps aralığına ulaşırlar. Daha sonra yine MA enzimi, re-uptake (geri alım) ile sinaps aralığından sitoplazmaya geri dönen nöromediyatör moleküllerinin bir bölümünü aynı yolla etkisizleştirerek, veziküllere geri dönenlerin miktarlarını da azaltır. Sonuçta, bu işleyiş ile beyin ve uç dokulardaki biyojenik aminlerin düzeyinin belli bir seviyede tutulabilmesi sağlanır (Eşkazan Kayaalp, 2009). H H H 2 H H 2 H H 2 H H H oradrenalin Serotonin Dopamin Şema 1.1. oradrenalin, serotonin ve dopamin molekül formülleri MA enzimi, MA-A ve MA-B olarak adlandırılan ve birbirinden yapısal farklılıkları olan en az iki izoform şeklinde görülür. Bu iki enzim alt tipinin çeşitli substratlar üzerindeki etkileri, bazı inhibitör bileşiklere karşı duyarlılıkları ve yapısal konfigürasyonları farklılık gösterir. İnsan kaynaklı MA-A serotonin ve noradrenalin substratlarına karşı daha yüksek affinite (ilgi) gösterir ve bunları

27 2 hızla parçalar, moklobemid ve klorjilin (Şema 1.2) tarafından da inhibe edilir (Chimenti ve ark., 2007). Cl Me Cl H Cl Moklobemid Klorjilin Şema 1.2. Moklobemid ve klorjilin molekül formülleri MA-B ise daha çok aromatik halkada hidroksil içermeyen fenilamin, benzilamin v.b. polar olmayan aromatik aminleri parçalar, selejilin (Formül 1.1) tarafından da olarak inhibe edilir (Chimenti ve ark., 2007). Me Me Formül 1.1. Selejilin MA-A ve MA-B nin dopamin (Şema 1.1) ve tiramini (Formül 1.2) hemen hemen aynı hızda gerçekleşen bir metabolizma ile yıktıkları kabul edilir. Böylece vücuda dışardan alınan tiramin benzeri feniletilamin yapısındaki doğal sempatomimetik bileşiklerin, büyük ölçüde organizmanın bağırsak mukozası, karaciğer ve akciğerler gibi üç savunma bölgesinde yer alan MA enzimi aracılığı ile etkisizleştirilerek arteriyel dolaşıma katılıp hipertansif kriz ve bazende öldürücü bile olabilen peynir reaksiyonu oluşturmaları engellenir (Eşkazan ve Kayaalp, 2009). CH 2 CH 2 H 2 H Formül 1.2. Tiramin

28 3 Diğer taraftan beyinde nörotransmiter sistemlerdeki bozulma ile ilgili olduğunu belirten hipotezler göz önüne alınarak geliştirilen monoamin hipotezi ile serotonin, noradrenalin, dopamin gibi üç biyojenik amin nöromediyatör bileşikten herhangi birisinin yetersizliğine bağlı olarak işlevlerinde meydana gelen azalmanın, gerilemenin veya ilgili reseptörlerin sayılarındaki ya da duyarlılıklarındaki artışın, afektif hastalıklardan depresyonun altında yatan önemli biyolojik neden olduğu ileri sürülmektedir (Uğuz ve Yurdagül, 2002). Buna göre depresyon tedavisi için miktarı azalan veya mevcut düzeyi ile normal işlevlerini gerçekleştiremeyen nöromediyatör aminlerin metabolik yıkımının engellenmesi bir çözüm olabilir. Böylece nöromediyatör aminlerin metabolik yıkımından sorumlu enzim engellenirse artan nöromediyatör düzeyi istenen işlevleri yerine getirebilir düşüncesi MA inhibitörlerinin geliştirilmesine kapı açmaktadır (Akkaya, 2005). Bugün MA-A enziminin geri dönüşümlü inhibisyonu ile; dopaminin, noradrenalinin ve serotoninin merkezi sinir sisteminde (MSS) miktarını arttırıp hastalarda depresyon, anksiyete, atipik ve bipolar depresyonun tedavisine olanak sağlanmaktadır (Ma ve ark., 2004). Ayrıca bazı biyojenik aminlerin, MA-B enzimi ile katalizlenen oksidatif deaminasyon tepkimeleri sonucunda, hidrojen peroksit ve diğer reaktif oksijen türlerini oluşturarak, Alzheimer ve Parkinson gibi sinir sisteminin dejeneratif hastalıklarının gelişmesinde rolü olduğu düşünülmektedir. Çünkü MA-B enzim aktivitesi yaşa bağlı olarak artmakta ve Alzheimere yakalanan hastalarda özellikle senil plakların çevresinde yüksek MA-B düzeyi tespit edilmektedir (Saura ve ark.,1994; Volz ve Gleiter, 1998). MA-B enzim inhibisyonunun memelilerde dopamin ve serotonin düzeylerini artırarak nöroprotektif etki gösterdiği de bilinmektedir (Chimenti ve ark., 2007; Malaty ve Fernandez, 2009). Peptid kimyası ve gen teknolojisi alanlarında, son yıllarda sağlanan gelişmelerden de yararlanılarak MA enziminin yapısı ve işlevleri hakkında elde

29 4 edilen bilgi birikimiyle MA-A ve MA-B izoformlarının büyük ölçüde aydınlatıldığı görülmektedir. Son zamanlarda olmayan geri dönüşümsüz ve tiramin içeren yiyeceklerle etkileşerek oldukça önemli yan etki oluşturan 1. kuşak MA inhibitörleri yerine bu izoformlara ve geri dönüşümlü MA-A ve MA-B enzim inhibitörleri geliştirilmesine yönelik oldukça yoğun araştırmalar dikkat çekmektedir (Veselovsky ve ark., 2004; Chimenti ve ark., 2007; Sunal ve ark., 2007; Jayaprakash ve ark., 2008; Palaska ve ark., 2008; Sahoo ve ark., 2010). Çünkü MA-A inhibitörleri depresyon ve anksiyete (Pacher ve Keckemeti, 2004), MA-B inhibitörleri de Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde yararlı olabilmektedir (Youdim ve Bakhle, 2006). Bu bilgilere dayanarak insan hayat kalitesini büyük ölçüde bozan, bazen başkalarına bağımlı yaşam biçimi oluşturan, hem bağımlı kişiye hem de bağımlının yaşamında yakın çevresinde yer alan başka aile bireylerine sosyal ve ekonomik büyük güçlükleri de beraberinde getiren, gerek duygudurum bozuklukları ve gerekse Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde MA enzim inhibitörlerinin de bir umut olabileceği söylenebilir. İlk yıllarda antidepresan olarak kullanılan 1. kuşak olmayan MA inhibitörlerinin geri dönüşümsüz olarak hem MA-A hem de MA-B enzimini inhibe ediyor olmalarına bağlı olarak ortaya çıkan ve yukarda bahsedilen peynir reaksiyonu na ek olarak diğer bazı enzimleri de bloke edici özellikleriyle gelişen yan etkileri ve ilaç etkileşmeleri kullanımlarını sınırlamıştır. Bu bileşikler arasında hidrazin ve hidrazit türevlerine fenelzin, iproniyazit, feniprazin, niyalamit, izokarboksazit örnek verilebilir. Hidrazin ve hidrazit olmayan diğer bileşiklere de tranilsipromin ve benzeri siklopropilamin türevleri örnek gösterilebilir (Palaska, 2004; Eşkazan ve Kayaalp, 2009) (Şema 1.3):

30 5 a)hidrazin ve hidrazit türevleri CH 2 CHH 2 CHHCH 2 CH 2 CHCH 2 CHHCH Me Me Fenelzin iyalamit İproniyazit CHHCH 2 CH 3 CH CH H H 2 2 Me H Feniprazin İzokarboksazit b) Siklopropilamin türevleri H 2 Cl CH 2 CH 2 H Tranilsipromin Lilly Şema Kuşak olmayan ve geridönüşümsüz MA inhibitörleri Yan etkileri kullanımlarını sınırlayan 1. kuşak olmayan MA enzim inhibitörlerinin yerine MA-A ve MA-B izoformlarına inhibitör etkili ve yan etkilerinin de daha az olduğu belirtilen 2. Kuşak MA enzim inhibitörlerinin devreye girdiği görülmektedir. Bunlardan MA-A inhibitör etkili olanlar antidepresan, MA-B inhibitör etkili olanlarda Alzheimer hastalığı (AH) ve Parkinson hastalığı (PH) tedavisinde yararlanılacak bileşikler arasında yer almışlardır (Rudorfer ve Potter, 1989; Carreiras ve Marco, 2004; Pacher ve Keckemeti, 2004; Palaska, 2004; Eşkazan ve Kayaalp, 2009) (Şema 1.4).

31 6 a) MA-A İnhibitörleri Cl H Me CH 2 CH 2 CH 2 Me CH 2 C CH Cl CH 3 H H Klorjilin Toloksaton Pirlindol (geri dönüşümsüz) (geri dönüşümlü) (geri dönüşümlü) b) MA-B inhibitörleri Me CH 2 CH 3 CH 2 C CH C CH Me Parjilin (geri dönüşümsüz) Selejilin (geri dönüşümsüz) H 2 H CH 2 C CH Rasajilin Cl H Lazabemid (geri dönüşümsüz) (geri dönüşümlü) Şema Kuşak MA-A ve MA-B inhibitörleri MA-A inhibitörlerinden 2. kuşak bileşiklerin olmakla beraber geri dönüşümsüz olanlarının mevcut yan etki problemlerini ortadan kaldırmak üzere 3. kuşak ve geri dönüşümlü MA inhibitörlerinin moklobemid (Şema 1.2, sayfa 2) ve brofaramin (Formül 1.3) gibi türevlerle devreye girdiği görülmektedir (Palaska, 2004; Chimenti ve ark., 2007; Eşkazan ve Kayaalp, 2009).

32 7 Me H Br Formül 1.3. Brofaramin Bilindiği gibi Flavonoitler doğada yaygın olarak bulunan ve bir çok farklı biyolojik etkileri ile dikkat çeken madde grubudur. Uzun yıllardan beri Anabilim Dalımızda gerçekleştirdiğimiz spazmolitik (Ertan, 1981a; Ertan ve ark., 1989; Göker ve Ertan, 1990); antiplatelet (Ertan ve ark., 1991; Göker ve ark., 1995); kalsiyum kanal blokör (Ayhan-Kılcıgil ve ark., 1998; Tunçbilek ve Ertan, 1999), hipoglisemik (Bozdağ ve ark., 1999; Bozdağ-Dündar ve ark., 2007; Bozdağ- Dündar ve ark., 2008); aldoz redüktaz inhibitör (Daş-Evcimen ve ark., 2008); antimikrobiyal (Ayhan-Kılcıgil ve ark., 1999; Tunçbilek ve ark., 1999); antioksidan (Tunçbilek ve ark., 2000; Kruk ve ark., 2001; Kruk ve ark., 2009) gibi değişik farmakolojik etkili yeni flavonoidik türevlerin geliştirilmesi çerçevesinde bazı şalkon türevlerinin MA inhibitör etki gösterdiklerini dikkate alarak bu araştırma ile de MA-A ve MA-B enzimlerine inhibitör etkili olabilecek bazı şalkon moleküllerinin sentezlenmesini düşündük. Daha sonra bu şalkonların açil hidrazon türevlerini ve MA-inhibitör etkileri bilinen pirazolin halkalı yapılara dönüştürerek yeni türevler elde etmeyi planladık. Çünkü son yıllarda bazı pirazolin türevlerinin halkalı hidrazin gibi düşünülerek mevcut MA inhibitörlerinden izokarboksazit e biyoizoster benzerliği dikkate alınarak (Şema 1.5) gerçekleştirilen araştırmalar umut verici görülmektedir (Parmar ve ark., 1974; Palaska ve ark., 2001; Uçar ve ark., 2005; Jayaprakash ve ark., 2008; Sahoo ve ark., 2010). R' H R H H H H Me 3,5-Difenil pirazolin türevleri (Parmar ve ark., 1974) İzokarboksazid Şema 1.5. Difenil pirazolin türevleri ile izokarboksazit biyoizoster görünümü

33 8 Biz de bu çalışma ile incelenen literatür bilgileri ışığında Çizelge 1.1 de genel formülleri görülen bileşikleri tasarladık. Elde edeceğimiz moleküllerin MA enzimini inhibe edici etkilerini incelemeyi, depresyon, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarında yararlanılabilecek bileşiklere ulaşabilmeyi, farklı MA izoform substrat ilişkilerine temel olan ve henüz tam olarak açıklanamayan mekanizmaların aydınlatılmasına da katkıda bulunabilmeyi amaçladık.

34 Çizelge 1.1. Sentezi planlanan şalkon, açilhidrazon ve pirazolin grubu türevler 9 A-Şalkonlar R 1 ' R 6 ' R 5 ' R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 2 ' R' R 4 ' -H -H -H -H -H -H -H R 3 ' -Me -Cl -CH 3 -Cl -CH 3 -CH 3 -CH 3 -H -Br -Br -CH 3 -Cl -F -H B-Şalkon aril hidrazon türevleri R R 1 R 2 R 3 R 4 -H -H -CH 3 -H Me R 3 R 1 R R 2 -Me -H -Me -Me S (a) Me H C R 4 -Me -H S (b) -F (c) -Cl -Br C- Pirazolin türevleri R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 1 -H -H -H -H -H -H R R 5 R 4 R 2 R 3 -Cl -Cl -CH 3 -CH 3 -Me Me R 6 -Br -Me -(a) -(b) -(c)

35 Genel Bilgiler Monoamin ksidaz Enzimi (MA) ve MA İnhibitörleri Monoamin ksidaz Enzimi MA, bir flavoenzim olup, yapısında flavin-adenin dinükleotid (FAD) (Formül 1.4) taşımaktadır, çoğunlukla karaciğer hücreleri, bağırsak mukozası, akciğerler, trombositler, adrenerjik, dopaminerjik ve serotonerjik sinir uçlarında bulunan mitokondriyel bir enzimdir. Dış mitokondriyal membrana bağlı olarak bulunmaktadır (Dostert ve Benedetti, 1991; Kalgutkar ve ark., 2001; Eşkazan ve Kayaalp, 2009). Ökaryotik monoamin oksidazlar, oksijeni hidrojen perokside indirgeyerek, primer ve sekonder aminlerin iminlere oksidatif deaminasyonunu katalizlemektedirler (Binda ve ark., 2004a). H 2 P P CH 2 CH 2 H H H Cys-S-CH 2 CH 2 H CH 2 H CH 3 H Formül 1.4. İnsan MA enziminin FAD-peptit kısmı MA, ilgili nörotransmitterlerin (sinir ulak) ve diğer endojen monoaminlerin deaminasyon reaksiyonunu aşağıdaki genel denkleme göre katalizlemektedir (Holt ve ark., 1997):

36 11 R CH 2 R 2 + H RCH + H R 2 + H 2 2 R 1 R 1 Denklem 1.1. Monoaminlerin deaminasyon reaksiyonu FAD grubu, amin substratının oksidatif deaminasyonununda görevlidir ve amin azotundan oksijene elektron transferi için gereklidir. Reaksiyonda amin (3) protonlanmış iminyum a (4) dönüşerek, aktif bölgeden salınmakta ve hidroliz olarak ortamda aldehit (5) ve amonyum iyonu oluşmaktadır. MA substratlarının en önemli yapısal özelliği, aminlerdeki -karbon atomuna bağlı iki hidrojen atomunun varlığıdır (Kalgutkar ve ark., 2001). S R H H + S R H 3 C 1 H H 3 C H 2 H RCH 2 H 2 RCH H 2 H 2 RCH + H Şema 1.6. MA enziminin FAD bölümü ile aminlerin oksidasyon reaksiyonu (Kalgutkar ve ark., 2001). Yukarıda formüller üzerinde gösterilen reaksiyon, şematik olarak aşağıdaki şemada gösterilebilmektedir (Silverman ve ark., 1982; Silverman, 1991): 1) E FAD + R CH 2 H 2 E FADH 2 + R CH H 2 2) R CH H 2 + H 2 R CH + H 4 3) E FADH E FAD + H 2 2 Şema 1.7. MA tarafından katalizlenen reaksiyon

37 12 MA tarafından katalizlenen amin oksidasyonunun radikal yolağının aşağıdaki şekilde gerçekleştiği varsayılmaktadır: MA tarafından katalizlenen reaksiyonda, substratdan enzime iki defa elektron transferi olmaktadır. Önce substratın amino grubundan, enzimin flavinine bir elektron transferi ile amin radikal katyonu oluşmaktadır (A). Radikal, proton kaybı ile karbon radikalini oluşturmaktadır (B). Daha sonra ikinci bir elektron transferi veya aktif bölge radikaliyle olan birleşmeyi takiben de eliminasyon ile iminyum ürünü oluşmaktadır (C). Bu ürün spontan olarak amonyak veya primer amin çıkışıyla, aldehide hidroliz olmaktadır (Şema 1.8). Bunu FAD in moleküler oksijen tarafından yeniden oksidasyonu izlemektedir (Silverman ve ark., 1982; Silverman, 1991) (Şema 1.7). (S) H (R) H R R 1 R 2 FI + e - FI R A + R 1 R 2 H + R B R 1 R 2 FIH + e - FIH R-CH + H R 1 H 2 R + R 1 R 2 FIH 2 FIH C R 2 Şema1.8. MA enziminin amin oksidasyonunun radikaler mekanizması c-da klonlama çalışmaları sonucunda, memelilerde MA enziminin MA-A ve MA-B olarak adlandırılan iki izoformu tanımlanmaktadır (Dostert ve Benedetti, 1991; Binda ve ark., 2004a). İnsanlarda trombositler dışındaki pek çok doku hem MA-A hem de MA-B izoformunu salgılarken, trombositler sadece MA-B yi salgılamaktadır. MA seviyesi, karaciğer ve plasentada en yüksek düzeyde iken, dalakta en düşük düzeydedir. MA-A plasenta, akciğerler ve ince bağırsakta yoğun olarak bulunurken, MA-B miyokard dokusunda yoğun

38 13 olarak bulunmaktadır. Her iki izoform da insan beyninin pek çok alanında yer almaktadır. Bunlardan MA-B enzimi baskın olarak serotonerjik nöronlarda, MA-A enzimi ise dopaminerjik nöronlarda bulunmaktadır (Kalgutkar ve ark., 2001). MA-A ve MA-B izoformlarının amino asit dizilimi neredeyse bütün türlerde benzerlik göstermektedir. Bu iki izoformun türler arasında farklılık gösterdiği; ancak insan ve kemirgen MA izoformlarının yapı benzerliğinin yüksek olduğu bildirilmektedir. Sıçan MA-A sının 526 (59,700 mol. Ağırlıkta), MA-B sinin 520 amino asitten (58,800 mol. Ağırlıkta) oluştuğu; bu iki izoformun sıçandaki amino asit dizilimi arasında %70 benzerlik olduğu rapor edilmiştir. MA izozimlerinde yapısı büyük oranda korunmuş bölgeler vardır: 1) 6-43 nolu amino asitler arasında yer alan ADP-bağlayan birim 2) nolu amino asitler arasında yer alan substrat bağlayan bölge 3) nolu amino asitler arasında yer alan FAD kovalan bağlanma bölgesi 4) nolu amino asitler arasında yer alan C-ucu. İki izoformda da kinetik olarak asıl aktif bölge, prostetik grup FAD in bağlı olduğu kısımdır (Kalgutkar ve ark., 2001). MA enzimlerinin fizyolojik rolleri bu enzimlerin substratlarının yapısı ile ilgilidir (Binda ve ark., 2004a). MA-A enzimi, serotonin, adrenalin ve noradrenalini metabolizmaya uğratırken, MA-B enzimi baskın olarak feniletilamin ve benzilaminin metabolizmasını sağlamaktadır. Tiramin, dopamin gibi aminler ise her iki izoform için de substrattır (Sahoo ve ark., 2010). Çoğu doğal substrat her iki MA tarafından da metabolizmaya uğratılır. Çünkü kofaktör kısmı her iki MA formunda da benzerlik göstermektedir, substrat liğinden sorumlu olan yapısal farklılıklar muhtemelen proteinlerin diğer bölgelerinden kaynaklanmaktadır (Richards ve ark., 1992). MA enziminin substratları ile etkileşimini stereokimyasal yönden incelemek amacıyla yapılan çalışmalar, azot atomuna komşu prokiral metilen grubundan hidrojen kopmasının önemli olduğunu ve bu hidrojenlerden hangisinin öncelikli olarak kopacağının bunların konfigürasyonu ile tayin edildiğini

39 14 göstermiştir. Substrat olarak dopamin veya benzil amin kullanılarak yapılan çalışmada MA-A ve MA-B enziminin aynı stereoliği gösterdiği, yani pro-r-hidrojenin her iki MA formu tarafından da kopartıldığı saptanmıştır (Yu ve Davis, 1988). MA enzimi ile pozisyonunda asimetrik merkez taşıyan substratlar arasındaki etkileşimi incelemek amacıyla -feniletanolaminlerin R ve S enansiyomerleri kullanılmış ve MA-B enziminin her iki enansiyomeri de oksitlemesine karşın MA-A enziminin sadece R formu üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir (Dostert ve Benedetti, 1991). Bu sonuçlar, MA-A enziminin aktif bölgesinin aralkilamin substratlarındaki karbonuna karşılık gelen pozisyonlarının sterik engellere sahip olduğunu, aynı şeyin MA-B için mevcut olmadığını göstermiştir. Ayrıca araştırmalar MA-A ve MA-B enziminin aktif bölgesinin stereo özelliğinin yanı sıra azot atomu ile aromatik halka arasındaki uzaklığın da substrat ya da inhibitör aktiviteyi etkilediğini göstermiştir (Kalgutkar ve ark., 2001). İnsan MA-B enziminin kristalografik yapısı ilk kez Binda ve arkadaşları (2002) tarafından, sıçan MA-A enziminin kristalografik yapısı Ma ve arkadaşları (2004) tarafından, insan ve sıçan MA-A enziminin üç boyutlu yapısı ise ilk kez De Colibus ve arkadaşları (2005) tarafından aydınlatılmıştır. İnsan MA-A enzimi ile MA-B enzimi arasında görülen en belirgin fark insan MA-A enziminin monomer olarak, insan MA-B enzimi ve sıçan MA-A enziminin dimer olarak kristallenmesidir. İnsan MA-A enziminin ve MA-B enziminin yapısı aşağıda Şekil 1.1 de görülmektedir (Edmondson ve ark., 2007a).

40 15 Şekil 1.1. İnsan MA-A enziminin monomer ve MA-B enziminin dimer yapısı. Mavi bölge flavin bağlanma bölgesi, kırmızı bölge substrat bağlanma bölgesi, yeşil kısım ise membran bağlanma bölgesini göstermektedir (Edmondson ve ark., 2007a). İnsan ve sıçan MA-A enzimi % 90 benzerlik göstermesine rağmen (Edmondson ve ark., 2004; Ma ve ark., 2004), aktif bölge yapıları konformasyon ve hacim açısından farklılık göstermektedirler (De Colibus ve ark., 2005). İnsan kaynaklı MA-A enzimi tek bir hidrofobik kaviteye sahipken, İnsan kaynaklı MA-B ve sıçan kaynaklı MA-A enzimleri ikinci daha küçük bir giriş kavitesine daha sahiptir. İnsan ve sıçan kaynaklı MA-A enzimleri yüksek oranda benzerlik göstermesine rağmen, bazı fonksiyonel özellikleri yönünden de farklılanmaktadırlar. İnsan kaynaklı MA-A enzimi spesifik geridönüşümsüz inhibitör olan klorjiline karşı, sıçan kaynaklı MA-A enzimine göre 10 kat daha düşük afinite göstermektedir (De Colibus ve ark., 2005). Dimer olarak kristallenen insan MA-B yapısındaki önemli nokta, birbirine komşu iki kavitenin varlığıdır. En büyük kavite flavin kofaktörünün önünde yer alan substrat bağlama bölgesidir. Bu kısım, 390 Å büyüklüğünde olup içerdiği lizin, tirozin ve fenil alanin gibi amino asitler nedeniyle hidrofobik özellik göstermektedir. Giriş kavitesi olarak isimlendirilen diğer kavite, 290 Å büyüklüğünde olup o da hidrofobikdir (Binda ve ark., 2002). Substrat bağlanma

41 16 kavitesi, giriş boşluğuna zıt yöndedir (De Colibus ve ark., 2005). MA-A ve MA-B enzimlerinin kaviteleri Şekil 1.2 de gösterilmektedir. (a) (b) Şekil 1.2. İnsan kaynaklı MA-A (a) ve monomer MA-B enziminin (b) şematik görünümü (Edmondson ve ark., 2007b) (Flavin kısmı sarı renkte, flavin bağlanma bölgesi mavi renkte, substrat bağlanma kısmı kırmızı, C-terminal membran bağlanma bölgesi ise yeşil renkte gösterilmiştir). İzolösin, bu iki kavite arasında kapı görevi üstlenmektedir ve izolösinin yönlenmesine göre veya substrat/inhibitör oranına bağlı olarak kapı açılıp, kapanabilmektedir. Kapı görevini gören bu amino asit, MA-B enziminin inhibitör liğinde önemlidir. Substrat kavitesinin sonunda sistein 397 e kovalen bağlı FAD koenzimi yer almaktadır. Katalitik öneme sahip ve flavine yakın birbirine paralel tirozin 398 ve tirozin 435 amino asitlerini içeren bu kavite aromatik kısım olarak adlandırılır. Aromatik kısım, substratın amin grubunun yönelmesi ve tanınmasında önemlidir. Substratın amin grubunun, bu amino asitler ve flavin arasındaki konumlanması kovalan inhibisyon kadar katalitik mekanizma için de önem taşımaktadır. Kovalan olmayan inhibisyonda da aromatik kısım yer almasına rağmen, bu çeşit inhibitörlerin hidrojen bağı ve hidrofobik etkileşmeler yoluyla bağlandıkları gösterilmiştir (Hubalek ve ark., 2005).

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/

ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ ATİDEPRESA İLAÇLARLAR Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ Depresyon, en yaygın olarak görülen psikiyatrik bozukluklardandır. İnsanların % 15 i yaşamlarının belli bir süresinde

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

ÇİSEM İLGİN ( ) LÜTFİYE ALAÇAM ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÇİSEM İLGİN ( ) LÜTFİYE ALAÇAM ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYLANLAR ÇİSEM İLGİN (040559015) LÜTFİYE ALAÇAM (040559003) ZEYNEP HALICI (040559014) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 TRANSAMİNAZLAR Transaminazlar veya Aminotransferazlar

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

AROMATĠK AMĠNO ASĠT DEKARBOKSĠLAZ AKTĠVĠTESĠNDE ARTIM TETĠKLEME NĠTELĠĞĠ SERGĠLEYEN PĠRANOZĠN TÜREVLERĠNĠ HAĠZ BĠR KOMPOZĠSYON VE

AROMATĠK AMĠNO ASĠT DEKARBOKSĠLAZ AKTĠVĠTESĠNDE ARTIM TETĠKLEME NĠTELĠĞĠ SERGĠLEYEN PĠRANOZĠN TÜREVLERĠNĠ HAĠZ BĠR KOMPOZĠSYON VE 1 Tarifname AROMATĠK AMĠNO ASĠT DEKARBOKSĠLAZ AKTĠVĠTESĠNDE ARTIM TETĠKLEME NĠTELĠĞĠ SERGĠLEYEN PĠRANOZĠN TÜREVLERĠNĠ HAĠZ BĠR KOMPOZĠSYON VE BU KOMPOZĠSYONUN DOPAMĠNERJĠK DEFEKTLERĠN TEDAVĠSĠ AMAÇLI KULLANIMI

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Proteinler, tüm hücrelerde ve hücrelerin tüm bölümlerinde en çok bulunan biyolojik makromoleküllerdir ve canlının kuru ağırlığının % 50 veya daha fazlasını kapsarlar.

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı neslimg@superonline.com www.doksat.com www.neslimdoksat.com

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ MERVE USTA 200510105031 Organik kimyada bilinen ilk tepkimelerden (metod) biridir. Bu reaksiyonun mucidi bilim adamı, Viktor Grignard, bu tepkime sayesinde 1912 Kimya Nobel ödülünün

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

ORGANİK KİMYA (AMİNLER) Prof Dr Arif ALTINTAS

ORGANİK KİMYA (AMİNLER) Prof Dr Arif ALTINTAS ORGAİK KİMYA (AMİLER) Prof Dr Arif ALTITAS Amin - Tanım Amin - Çeşitleri Amin - Yapı ve Sınıflandırma Amin - Adlandırma Amin - Özellikler 1. Fiziksel özellikleri 2. Kimyasal özellikleri 3. Biyolojik özellikleri

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-1 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Her NMR spektrumu bir karmaşık bilgiler topluluğudur. Spektrayı kolaylıkla

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Proteinlerin moleküler yapılarını hangi kimyasal güçler belirler? Proteinlerin moleküler yapıları Primer yapı Sekonder yapı α-heliks

Detaylı

BİYOLOJİK OKSİDASYON. Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN

BİYOLOJİK OKSİDASYON. Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN BİYOLOJİK OKSİDASYON Doç.Dr.Remisa GELİŞGEN OKSİDASYON-REDÜKSİYON REAKSİYONLARI Elektronların bir atom veya molekülden bir diğerine geçişleri redoks reaksiyonu olarak adlandırılmaktadır. Redoks : e-transferi

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemlerine Giriş Doç. Dr. Bahar Tunçtan ME.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ME.Ü. Tıp Fakültesi

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE VE DEPRESYONU TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname ANKSİYETE VE DEPRESYONU TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname ANKSİYETE VE DEPRESYONU TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, anksiyete ve depresyonu tedavi etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir,

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir, Enzimler biyokatalizörlerdir,, Prof. Dr. Muhsin KONUK H 2 O 2 H 2 O + ½ O 2 A.E = 18.16 kkal/mol Kollaidal platin A.E= 11.71 kkal/mol Katalaz A.E = 1.91 kkal/mol Enzimlerin Yapısı Basit enzimler: Pepsin,

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti Kimya.12 3.Ünite Konu Özeti 1. ORGANĠK REDOKS TEPKĠMELERĠ 2. YER DEĞĠġTĠRME (SÜBSTĠTÜSYON) TEPKĠMELERĠ 3. KATILMA TEPKĠMELERĠ 4. AYRILMA (ELĠMĠNASYON) TEPKĠMELERĠ 5. KONDENZASYON TEPKĠMELERĠ Hazırlayan

Detaylı

Prof. Dr. Esin AKI E-Mail: esinaki@ankara.edu.tr. CADD 3D QSAR > 3D İlaç Tasarımının Uygulanma Yöntemleri

Prof. Dr. Esin AKI E-Mail: esinaki@ankara.edu.tr. CADD 3D QSAR > 3D İlaç Tasarımının Uygulanma Yöntemleri E-Mail: esinaki@ankara.edu.tr CADD 3D QSAR > 3D İlaç Tasarımının Uygulanma Yöntemleri MOLEKÜLER ELEKTROSTATİK POTANSİYEL (MEP) HESAPLAMALARI 2 Molekülün belli bir uzaklıkta iken etkileşmesinde ilk önemli

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

Vitamin C. Elif AKMAN Yrd.Doç.Bekir ÇÖL. Kollagen Biyosentezi

Vitamin C. Elif AKMAN Yrd.Doç.Bekir ÇÖL. Kollagen Biyosentezi Vitamin C Elif AKMAN Yrd.Doç.Bekir ÇÖL Biyokimyasal Fonksiyonları Kollojen biyosentezi Karnitin biyosentezi Nöradrenalin biyosentezi Antioksidan Etkisi Vitamin C ve Kardiyovasküler Hastalıklar BİYOKİMYASAL

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz,

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz, PROTEİN SİNDİRİMİ Polipeptit zincirini oluşturan amino asitler arasındaki peptit bağlarının hidrolizi; proteoliz Proteinlerin sindirimi midede başlar ve barsakta tamamlanır. Midede etkin enzim Pepsin Ürün;

Detaylı

BİTKİ BİYOKİMYASI (III.HAFTA) Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Ç.Ü.Z.F. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ykacar@cu.edu.tr

BİTKİ BİYOKİMYASI (III.HAFTA) Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Ç.Ü.Z.F. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ykacar@cu.edu.tr BİTKİ BİYOKİMYASI (III.HAFTA) Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Ç.Ü.Z.F. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ykacar@cu.edu.tr BİYOKİMYA VE METABOLİZMA AÇISINDAN ÖNEMLİ ELEMENTLER (BİYOELEMENTLER) Doç. Dr.Yıldız AKA KAÇAR (BİTKİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler proteindir. Katalitik aktiviteleri doğal protein konformasyonunun

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Oksidatif Stres Analiz Parametreleri ve Oksantest Oksante Ar-Ge Laboratuvarı 2012 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Serbest radikaller, besinlerin oksijen kullanılarak

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Prof. Dr. Esin AKI

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Prof. Dr. Esin AKI -YALÇIN Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 5000 in üzerinde ilaç etken maddesi var. 20000 in üzerinde farmasötik ürün var. ABD de Yaşam süresinin uzaması 2010 Kadınlarda

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

5-AROMATİK BİLEŞİKLER.

5-AROMATİK BİLEŞİKLER. 5-AROMATİK BİLEŞİKLER. Organik kimyada çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta

Detaylı

En basit şekerlerdir. ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır.

En basit şekerlerdir. ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır. En basit şekerlerdir. Monosakkaritler polihidroksilli illi alkollerin ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır. Glukoz ve fruktoz gibi monosakaritler bunlara örnek verilebilir. Monosakkarit

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

2008-2009 Güz Yarı Dönemi

2008-2009 Güz Yarı Dönemi BİY315 AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Amino asitlerin yapısı Amino asit yapısındaki karbonlar iki sistemle tanımlanır: Numaralandırma ve sembol. α karbon atomu bir kiral

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ 7.1- GENEL BAKI. Canlı organizmalar, kendilerini yenilemek, gelişmek ve üremek için kimyasal maddelere gereksinim duyarlar. Çünkü organizmanın tamamı kimyasal maddelerden

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı