ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow"

Transkript

1 ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

2 ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

3 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ 17 HAZİRAN 2015

4 4 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK

5 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 5 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK Bir şirketin hedefinin yalnızca kâr etmek olarak tanımlandığı günler geride kaldı. Hem toplumlar hem de kurumlar, kârın niceleyici özelliklerinin yanında niteleyici özelliklerinin de olduğunun farkına vardılar. Artık kârlılığın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi. Günümüzde şirketler, sorumlu iş modellerini benimsemek ve etik standartlara uygun çalışmak yönünde her zaman olduğundan daha fazla değerlendirilir oldular. Avrupa da işsizlik oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, paydaşlara karşı sorumluluğun ve buna bağlı itibarın yönetilmesi gereken en önemli şirket varlığı haline geldiği bu dönemde güven, başarılı olmak isteyen her şirketin en önemli sermayesi haline geldi. Kriz sonrası dünyada, özünde değerler ve sürdürülebilirlik olan yeni bir işletme modelinin arayışı içindeyiz. Başarının formülünü bildiğimi söyleyemem. Ancak yıllar içinde liderliğin bir özelliğinin evrensel olduğunu gördüm: Adamlarınıza, güçlü yönlerini, yeteneklerini, basiretlerini, heyecanlarını, coşkularını birleştirmeleri için ilham verebilmek becerisi. Değişen ekonomik ve sosyal düzen ile birlikte şirketler her geçen gün güçlenen ve sürekli genişleyen etki alanlarıyla, sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarını değil, ülkelerinin, hatta dünyanın bir ucundaki ülkelerin ekonomik ve sosyal düzenini etkiler hale geldiler. Şirketlerin varoluş amacının sadece kar elde etmek olduğu günler geride kaldı. Bir şirketin başarısını tanımlayan unsurlar içinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları ve itibar en az finansal veriler kadar önemli bir hal aldı. Artık yeni bir iş yapma modeli gelişti ve merkezinde sürdürülebilirlik ve sorumlu yöneticilik var. Etik Zirvesi 2015 te, bu modelin başarısındaki temel taş olan liderlerin günümüzü anlamak ve geleceğe ilham vermek becerilerini mercek altına alacağız. Bu ideale ulaşmak için şirketlerde kurgulanması gereken yapıyı ve iyi Kraliçe Elizabeth II örnekleri tartışacağız. İş etiği ilkelerini, yalnızca şirketler kesimini ilgilendiren; yatırımcı, girişimci ve düzenleyici/denetleyici otoriteler arasında oluşturulmaya çalışılan bir düzen olarak değil, düzgün işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak görmeliyiz. Bu alandaki sürekli gelişim içinde olan mevzuat, kuşkusuz gönüllü uyumla desteklenecek ve içselleştirilecektir. Ancak bu konudaki her gecikmenin maliyeti yüksektir. Nihai amaç, şirketlerin, topluma mal olmuş kurumlar olarak, sermayelerinin tabana yayılması, yönetim kalitelerinin artırılması ve sürdürülebilirliklerinin güvence altına alınmasıdır. Bu amaca ulaşmakta küçük veya büyük, hiçbir engelin, bizi bu yavaşlatmasına izin vermemeliyiz. Batı iş dünyasının, içinde bulunduğu güvensizlik ikliminden çıkması ancak kanun yapıcı ile özel sektörün uyum içinde çalışması, etik değerlere bağlılığın öncelik kazanması ve bu duruşun kamuoyu ile etkin iletişimi ile mümkün olacaktır. İdealler ve gerçekler arasındaki mesafenin kapanması, zihinlerimize yerleşmiş olan paradigmaların değişimi ve yeni bir iş yapma modelinin benimsenmesi ile mümkün olacaktır. Yaşamakta olduğumuz paradigma değişimi iş hayatına dair bir çok kavramı da etkiliyor. Yeniden tanımlanan temel bir kavram: SORUMLULUK Bir işletmenin sorumluluğunun pay sahiplerinin varlıklarını korumak ve artırmak olduğu; topluma karşı sorumluluklarının ise yarattığı ekonomik hacim ile ölçüldüğü günler çok gerilerde

6 6 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK kaldı. Her ne kadar serbest piyasa ekonomisi toplum ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaktaki en etkili finansal sistem olarak geçerliliğini sürdürüyor olsa da bu sistemin yararlı olan ve olmayan yönlerini anlamak yolunda ilerlerken -çoğu da sosyal olan- birçok bedel ödedik ve ödemekteyiz. Şirketler sadece pay sahiplerine değil, tüm paydaşlarına ve sürdürülebilirlik politikalarının etkisi ile gelecek kuşaklara karşı da sorumludurlar. Yeniden tanımlanan bir diğer kavram: BAŞARI Bir şirketin hedefinin yalnızca kâr etmek olarak tanımlandığı günler de geride kaldı. Hem toplumlar hem de kurumlar, kârın niceleyici özelliklerinin yanında niteleyici özelliklerinin de olduğunun farkına vardılar. Artık kârlılığın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi. Günümüzde şirketler sorumlu iş modellerini benimsemek ve etik standartlara uygun çalışmak yönünde her zaman olduğundan daha fazla değerlendirilir oldular. Her ne kadar kârlılık, istihdam, üretim ve maliyet hala bir işi tanımlarken kullandığımız ana kriterler olsa da, her şirketin bir dünya vatandaşı olduğu ve içinde bulunduğu topluma karşı sosyal ödevleri de olduğu genel kabul görmüş bir gerçektir. Yüksek kâr arayışı ve ekonomik başarının etik değerlerden vazgeçmek, dünya kaynaklarını sorumsuz tüketmek ve adil sosyal düzeni zedelemek pahasına olamayacağının anlaşıldığı bir dönem yaşıyoruz. Klasik anlamda, bir girişimin başarısı ve hayatta kalması gelirleri ile giderleri arasındaki farkın gelirler lehinde olmasına bağlıdır. Sorumlu kapitalizm olarak da adlandırılan bu yeni iş modeli ise tekrarlanabilir verimin, sürekliliğin sağlanması ve sürdürülebilir olması bakımından, gelir gider farkına daha geniş bir anlam yükler Kısacası bir şirketin başarısı sadece finansal performansa değil, çevresel ve toplumsal performansına da bağlıdır. Başarının tanımındaki bu değişim, iş hayatını düzenleyen yasaları ve diğer mevzuatı da etkiliyor ve bu alandaki paradigma değişimini de tetikliyor Yeniden tanımlanan bir diğer kavram ise: ETKİN SERMAYE YÖNETİMİ Dünyamız gerek ekonomik gerek toplumsal gerekse çevresel olmak üzere büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyor. İş dünyasının, iş idaresi prensiplerinin tüm toplumları etkisi altına alan bu küresel değişim sürecinden etkilenmiyor olması ise mümkün değil yılında bir şirketin toplam değerinin ancak %17si gayrimali değerlerinden oluşurken günümüzde durum tam tersine dönmüştür. Özellikle halka açık şirketler için spekülatif değerlerini yönetmek operatif değerlerini yönetmenin çok ötesinde bir sorumluluk ve başarı kriteri haline gelmiştir. Spekülatif değeri oluşturan, hisse senedi değerinden ziyade, şirketin marka değeri, itibarı gibi unsurlardan oluşuyor; güven ise bu spekülatif değerin yaratılmasında kullanılan ana sermaye. Tüm iç ve dış paydaşları ile ilişkilerinde güven sermayesi zayıf olan veya bu sermayeyi doğru yönetemeyen şirketler ya kendi sınırlı dünyalarına hapsolmak riskiyle, yada global rekabet yarışında kaybeden olmak neticesiyle karşı karşıya kalacaklar. Güven sermayesi ile yapılan üretimin en önemli çıktılarından birinin itibar olduğunun altını çizmekte fayda var. Etisphere İnstitute tarafından her sene yapılan bir araştırmada Dünyanın En Etik Şirketleri (World s Most Ethical Companies) kamuoyu ile paylaşılır. Bu şirketlerin finansal performansları S&P 500 ve FTSE 100 e kote rakipleri ile karşılaştırıldığında, kriz dönemleri de dahil olmak üzere, WME şirketlerinin rakiplerinden ortalama %50 daha fazla kar açıkladığı ve krizden çıkış sıçramasını en etkin yapan şirketler olduğu görülmüştür. Sadece bu değerlendirme bile, günümüz global iş arenasında ayakta kalabilmek ve sürekli büyüyebilmek için, güven sermayesinin etkin yönetiminin en az finansal sermaye kadar önemli ve hassas olduğunu ortaya koymaktadır.

7 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 7

8 8 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK TEİD HAKKINDA Misyonumuz İş etiği ilke ve kurallarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak. Vizyonumuz Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının, 2015 yılına kadar dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesine ortam yaratmak. Referans: Transparency International Corruption Perception Index verileri. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, toplumun tüm kesimlerine, etik ilkelerle ilgili çalışmalarını aktararak kamu yararının elde edilmesine katkıda bulunmak ve referans merkezi olmak, evrensel iş etiği ilkelerinin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanması için liderlik yapmak amacı ile kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmek. Değerlerimiz Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen rehberimizdir. Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri derneğin tüm idari fonksiyonları ve kararlar mekanizmalarının özünü oluşturur. Değerlerimiz ise TEİD idari kültürünün temel taşı olarak derneğimizi yönetim biçimimize yansır. İş etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yollara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz. Bizimle aynı inanca sahip, bu bilinç ve sorumlulukla sürekli bir gelişimi hedef edinmiş, Türkiye de iş yapan yerli ve yabancı tüm şirketleri üyemiz olarak görmek istiyor ve onların da değerli katkıları ile iş etiği ilkelerine bağlılığı, iş yapma biçim ve bilincinin merkezine yerleştirmek hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

9 OLARAK..ẸTİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 9 TEİD ÜYELERİ Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız. Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz. İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz. Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz. Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız. Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız. İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz. Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz. Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz. Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nin de özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.

10 10 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK TEİD KURUMSAL ÜYELERİ

11 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 11

12 12 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK TEİD HAKKINDA Değişen ekonomik ve sosyal düzen ile birlikte şirketler her geçen gün güçlenen ve sürekli genişleyen etki alanlarıyla, sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarını değil ülkelerinin hatta dünyanın bir ucundaki ülkelerin ekonomik ve sosyal düzenini etkiler hale geldiler. Şirketlerin varoluş amacının sadece kar elde etmek olduğu günler geride kaldı. Bir şirketin başarısını tanımlayan unsurlar içinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları ve itibar gibi kavramlar en az finansal veriler kadar önemli bir hal aldı. Etik ve İtibar Derneği TEİD, iş etiğini Türkiye de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle Türkiye nin ileri gelen şirketleri tarafından 2010 Mayıs ayında kuruldu. Amacımız, üyelerimize bir iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektir. TEİD, Türkiye Cumhuriyeti nin Birleşmiş Milletler ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde özel sektör koordinasyonu görevini sürdürmektedir. Derneğimizin bir diğer amacı ise etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan literatürün Türkiye ye taşınmasıdır. Bu fonksiyonu uluslararası ortaklıklarımız ve üyeliklerimizle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bunlar... B20 Yolsuzlukla Mücadele Ağı Üyeliği B20 Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü ve Çalışma Grubu Üyeliği B20 Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Kolu Liderliği TRACE International Türkiye temsilciliği Global Ethics Network Bölge Temsilciliği European Business Ethics Network üyeliği Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği OECD Yolsuzlukla Mücadele çalışma grubu ve bölgesel danışma kurulu üyeliği İlk kez 2012 yılında B20 yolsuzlukla mücadele görev gücü tarafından talep edilmiş ve günümüze kadar her görev gücünün talepleri arasında kalmış olan yolsuzlukla mücadele meükemmellik merkezlerinin ilkini Turkish Integrity

13 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 13 Center of Excellence TICE adıyla 6 Kasım 2014 de Türkiye de kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kurulması için yaptığımız anlaşma ile ilgili somut adımlar attık ve merkezin kuruluşunu tamamladık. Amacımız kurumsal uyum yöneticilerinin yetiştirilmesi, sertifikasyonu ve referans merkezi haline gelebilmek. Ocak 2015 itibarı ile INmagazine isimli bir dergiyi Türk iş dünyası ile tanıştırdık, aynı dönemde INexlibris isimli bir e-kütüphaneyi de hizmete aldık. TEİD üyelerinin faydalandığı hizmet ve alanlar: TEİD European Business Ethics Network üyesi, Global Ethics Network temsilcisi, OECD ve Birleşmiş Milletler yolsuzlukla mücadele programlarının ortaklarından olan TEID bilginin toplandığı ve yayıldığı bir referans merkezidir. Dünyada etik risklerin yönetimi, yolsuzlukla mücadele, suistimallerin önlenmesi gibi alanlarda yapılan çalışmalşarı ve içeriği üyelerine taşır. TEID sadece bilginin, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı bir platform değil, aynı zamanda üyelerine şirket içi eğitim hazırlamada ve etik koduna uyum, bütünlük ve itibar risklerinin yönetiminde ortak bir dil oluşturmada destek verir. TEİD üyelerinin kullanımına açık Etik Yönetimi Öz Değerlendirme Aracı ile şirketinizin etik riskleri yönetme mekanizmalarının güncelliği, geçerliliği ve uluslararası standartlara uygunluğunu test edebilirsiniz. TEİD, TRACE International Türkiye temsilcisidir. TRACE Sertifikanızı, çok özel TEİD üyesi indirimi ile alabilirsiniz. Bu sertifika 300ün üzerinde global şirket tarafından Kabul gören bir yolsuzlukla mücadele sertifikasıdır. TEİD EĞİTİMLERİ INchola: TEID in İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle kurulan İş etiği akademisidir ve bölgemizde ilk ve tek etik ve uyum yöneticisi sertifikasyon merkezidir. SEMİNERLER TEİD her yıl en az 6 seminer düzenler. Suistimal ve yolsuzlukla mücadele, etkili uyum programlarının oluşturulması, rekabet hukuku, veri güvenliğine dair mevzuat gibi başlıklarla düzenlenen bu seminerlerin başlıca amacı üyelerimize sürekli değişen ve ilerleyen değişikliklerden haberdar kılmaktır.

14 14 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK ZİRVELER 2011 ile 2014 arası düzenlenmiş zirvelerimizin ana temaları: - Ettik Yönetiminin Şirket Değerine Etkisi - Hukuki Gelişmelerin Etik Yönetimine Etkisi - Kapitalizm 2.0. ve Etik Liderlik - İdealler ve Gerçekler - Bugünü anlamak, Yarına İlham Vermek Çalışma grupları ve kurullar - Uluslararası Mevzuata Uyum Çalışma Grubu - Uyum Yöneticiliği Meslek Geliştirme Çalışma Grubu - Kaynak Yaratma ve Koordinasyon Çalışma Grubu - Akademik Danışma Kurulu - Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu döneminde 9 farklı alanda yapacağımız araştırmalar ile özel sektör ve kanun yapıcı için güvenilir bir veri bankası oluşturacağız. TRACE temsilciliğimiz üyemiz olan şirketlere etik yönetimi alanında dünyanın önde gelen tüm global şirketleri tarafından kabul gören bir sertifikayı kazandırmamıza olanak veriyor. Kurumsal üye sayımızın kısa bir sürede 110u aşması, hedef ve amaçlarımızın doğruluğuna ve şirketlerimizce paylaşılan ortak bir değeri temsil ettiğine inancımızı pekiştiriyor. TEİD üyelerinin toplam cirosu 135 milyar Dolar ile, Türkiye Cumhuriyeti Gayrisafi Milli Hasılası nın %14 üne ulaşırken, toplam çalışan sayısı i aştı.

15 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 15 ZİRVE TV ETİK ZİRVESİ ZİRVE TV SAYFAMIZ ÜZERİNDEN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE CANLI YAYINLANMAKTADIR

16 16 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK 12:30 13:15 Kayıt ve İkram 13:30 14:10 Açılış konuşmaları Selçuk Öncer, TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Sanver, Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı 14:10 14:45 Keynote Monty Raphael QC Peters & Peters Hukuk Bürosu Beyaz Yaka Suçları Uzmanı 14:45 15:10 Kahve Arası 15:10 16:30 Paralel Oturumlar Paralel Oturum 1 (Sunum dili İngilizcedir, tercüme desteği bulunmamaktadır) Yolsuzlukla Mücadele ve Şirket Süreçlerinin Şeffaflaşması Severin Wirz TRACE International Danışmanlık Bölüm Başkanı Paralel Oturum 2 Birleşme ve Devralmalar Kapsamında Etik Riskler Av. Dr. Umut Kolcuoğlu Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Paralel Oturum 3 Felsefe Atölyesi, Küreselleşme ve İş Etiği Aziz Yardımlı

17 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 17 Paralel Oturum 4 Bir Uyum Yöneticisinin İlk Yüz Günü Emre Çolak Philip Morris, Uyum Yönetimi Direktörü Paralel Oturum 5 Kurumsal Yönetim ve Uyum Yönetimi ilişkisi, Dizayn ve Uygulama Projesinin Etkin Yönetimi Dr. Mehmet Ali Demirkaya SMMM AREN Denetim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı 16:30 16:45 Kahve Arası 16:45 17:30 Özel Sektörde Yolsuzluk Algı Araştırması Sonuçlarının Sunumu Moderatör: Tayfun Zaman Doç. Dr. Pervin Olgun, BAREM Kurucu Başkanı Nuran Aksu, Etik ve İtibar Araştırmaları Danışmanı 17:30 17:45 Kahve Arası 17:45 19:15 Panel Bugünü Anlamak, Yarına İlham Vermek Moderatör: Artunç Kocabalkan Ali Pandır, ERDEMİR, Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Kösereisoğlu, SECURITAS Türkiye Ülke Başkanı Esen Girit Tümer, PHILIPS HEALTHCARE, Genel Müdürü Gemma Aiolfi, BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE, Uyum ve Kolektif Eylem Bölüm Başkanı 19:15 19:30 Kapanış Konuşması Monty Raphael QC 19:30 Kokteyl/Akşam yemeği

18 KONUŞ 18 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK MODERATÖR VE

19 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 19 MACI PANELİSTLER

20 20 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK 13:15-14:10 AÇILIŞ KONUŞMALARI

21 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 21 SELÇUK ÖNCER ETİK VE İTİBAR DERNEĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 1950 yılında Bulgaristan da doğan Selçuk Öncer, yüksek öğrenimini 1973 senesinde Marmara Üniversitesi İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Siyasal Bilimler-İşletme lisansı ile tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1970 yılında Yapı ve Kredi Bankası nda bankacılıkla başlamış ve ardından 1973 de Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş ne transfer olmuştur. İlk görevi olan Finansman, Bütçe, İstatistik ve Cari Hesap Memurluğundan sonra sırasıyla Muhasebe Şefi,Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı- Muhasebe,Muhasebe Direktörü,Kurumsal İlişkiler ve İç Denetim Direktörlüğü görevlerinde bulunmuş olup, halen aynı firmada Kurumsal İlişkiler ve İç Denetim Direktörü Danışman olarak görev yapmaktadır. Mart 2015 de Etik ve İtibar Derneği (TEID) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Öncer in birden fazla sivil toplum kuruluşunda da görevleri bulunmaktadır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı kurucularından olan Öncer, evli ve iki çocuk babasıdır.

22 22 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK PROF. DR. REMZİ SANVER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 1970 te İstanbul da doğdu de Galatasaray Lisesi nden mezun oldu te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde 1995 yılında yüksek lisansını ve 1998 de doktorasını tamamladı sonbaharından bugüne İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde görev yapan M. Remzi Sanver, Ecole Polytechnique (Paris) ve Caen Üniversitesi nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Bilimsel araştırmalarının yoğunlaştığı Sosyal Seçme Kuramı, İktisadi Tasarım ve Oyun Teorisi alanlarında dünyada önde gelen isimlerden olan M. Remzi Sanver in uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmış 50 makalesi olup, bu makalelere 100 ü aşkın atıf yapılmıştır. İktisat Kuramı nın seçkin bilimsel yayın organlarında editörlük yapan M. Remzi Sanver aynı zamanda Society for Social Choice and Welfare in yönetim kurulu üyesidir. M. Remzi Sanver in bilimsel faaliyetleri Türkiye Bilimler Akademisi ve ODTÜ Mustafa Parlar Bilimsel Araştırma Vakfı tarafından ödüle layık görülmüştür. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Prof. Dr. Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi nde 2010 yılında açılan Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi nin de kurucusudur. Temmuz 2011 itibariyle İstanbul BİLGİ Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

23 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 23 PROF. DR. SEDAT MURAT T.C. BAŞBAKANLIK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU BAŞKANI Erzurum Atatürk, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitelerinde eğitim gören Prof. Dr. Sedat Murat, 1991 senesinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye de Gençlerin İşsizliği konulu doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında sunmuştur yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılmış, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr. ünvanlarını almış ve halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir. 21 ocak 2010 tarihinden beri İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir den itibare Sosyal Siyaset Sosyal Güvenlik ABD Başkanlığı görevini üstlenmektedir. Prof. Dr. Sedat Murat T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanıdır.

24 24 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK 14:10-14:45 KEYNOTE

25 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 25 MONTY RAPHAEL QC PETERS & PETERS ORTAK, BEYAZ YAKA SUÇLARI UZMANI Monty Raphael, İngiltere de beyaz yaka suçlar konusunda uzman avukatlardan biri olup, çoğunlukla uluslararası çaptaki önemli davalarda hem şirketlere hem de bireylere danışmanlık sağlamıştır. Hem ulusal ve hem de uluslararası camiada tanınan Monty Raphael, yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve mevzuat konularında önde gelen otoritelerden biri olup, konu ile ilgili akademik ve hukuki topluluklarda aktif şekilde rol almaktadır yılında, hukuk alanında yaptığı katkılardan dolayı kendisine Queen s Counsel (Birleşi Kraliyet in en Üst Düzey Avukat ) ünvanına layık görülmüştür. Monty Raphael QC, uzun zamandır süre gelen yolsuzluk ve rüşvet alanındaki çalışmaları sonucunda oluşturduğu İngiltere yolsuzluk hukuku konusunda uzman bildirisini OECD nin 1997 Sözleşmesi ne koyduğu nihai oturumların başlangıcı olarak düzenlediği Uluslararası Sempozyumu nda sunmuştur. Uluslararası Şeffaflık İngiltere (Transparency International UK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Barosu Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu nun eski başkanıdır da, Yolsuzlukla Mücadele Yasa sı kapsamında Oxford Üniversitesi tarafından basılan Blackstone Kılavuzu nu yazmış, Bribery Bill konusunda Parlemento Ortak Komitesi ne uzman tavsiyelerinde bulunmuştur. Monty Raphael, tüm hukuk kariyeri boyunca çalışmalarını Peters & Peters LLP de sürdürmüştür yılında tam zamanlı Özel Danışman olarak atanana kadar şirketin kıdemli ortakları arasında yer almıştır.

26 26 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK

27 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 27 15:10-16:30 PARALEL OTURUM ÇALIŞTAY VE ATÖLYELER

28 28 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK AV. DR. UMUT KOLCUOĞLU KOLCUOĞLU DEMIRKAN KOÇAKLI HUKUK BÜROSU YÖNETICI ORTAĞI Av. Dr. Umut KOLCUOĞLU, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur yılında New York Üniversitesi nde yüksek lisansını tamamlamış, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını tamamlamıştır. Türkiye deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu nun New York, A.B.D. ofisinde, yıllarındaise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev almıştır. Av. Dr. Kolcuoğlu, 2007 yılında bugünkü adıyla Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu nu kurmuş olup, halen bu büronun yönetici ortağıdır. Şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibidir. Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği, New York Şehri Barosu ve Avusturya Liseliler Vakfı, İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu na kayıtlı olan Av. Dr. Kolcuoğlu, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), DAV- Avukatlar Derneği (DAV- Türkiye),Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye üyesidir.

29 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 29 SEVERIN WIRZ TRACE INTERNATIONAL DANIŞMANLIK BÖLÜM DIREKTÖRÜ Severin Wirz, yolsuzlukla mücadele uyum çözümleri konusunda uzmanlaşmış olup çokuluslu kurumsal şirketlere danışmanlık vermektedir. Yürütmekte olduğu çalışmalar arasında; uluslararası tekstil perakende sektörü uyum programının politikaları ve prosedürleri; Fortune 100 finansal servis şirketleri arasında yer alan her bir şirket için yolsuzlukla mücadele risk değerlendirme çalışması, Amerika merkezli çokuluslu Avrupa iştiraklerinde çalışanların eğitimi, iş ortaklıkların gerekli değerleme çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi, Latin Amerika ve Afrika da yerleşik şirketleri, İsrail şirketleri için, Fortune 500 listesinde yer alan Amerika merkezli çokuluslu şirketlerin birleşme ve şirket satın alma süreçlerinde FCPA değerledirme çalışmalarının yapılması konularında uzmandır. Severin aynı zamanda dünyanın birçok yerinde gerçekleşen yolsuzlukla mücadele uyum konulu etkinliklerde sık sık konuşmacı olarak yer almaktadır. TRACE e katılmadan önce, New York merkezli Hughes Hubbard & Reed LLP hukuk firmasında çalışmıştır. Firmadaki çalışmaları süresince uluslararası ticaret uyuşmazlıklarında uzmanlaşmış, FCPA yasası altında kurumsal iflas ve bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı ile yapılan 54.6 milyon dolarlık müzakerelerde baş avukat olarak katılmıştır. Severin aynı zamanda How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes (2014) isimli kitabın yazı işleri müdür yardımcılığını yapmış olup, Practicing Under the U.S. Anti-Corruption Laws (2014) (Aspen) tez yazılarına katkıda bulunmuştur. Columbia Üniversitesi nden mezun olan Severin, Cornell Hukuk Fakültesi nden juris doctorate ünvanına sahiptir. İleri derecede Fransızca bilen Wirz, New York ve New Jersey Barolar Birliği üyesidir.

30 30 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK EMRE ÇOLAK PHILIP MORRIS UYUM YÖNETIMI DIREKTÖRÜ Emre Çolak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. Birsel Ortak Avukatlık Bürosunda avukat olarak başladığı kariyerine, Philip Morris International şirketinde Kurumsal İlişkiler departmanında devam etti. Kurumsal ilişkiler alanında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sorumluluklar üstlendikten sonra 2011 yılında şirketin Türkiye ve Balkanlarda faaliyet gösteren bağlı şirketlerinin uyum programları direktörlüğü görevine atanmıştır.

31 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 31 DR. MEHMET ALİ DEMIRKAYA SMMM AREN DENETIM VE DANIŞMANLIK YÖNETICI ORTAĞI 1976 yılında doğdu yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Denetim bölümünde yüksek lisans, aynı fakültenin Muhasebe ve Finansman bölümünde de doktorasını dereceyle tamamladı. Kendisi İngilizce bilmektedir yılında başladığı denetim kariyerinde, Dünya nın en büyük denetim şirketlerinde çalışma ve yöneticilik yapma fırsatı buldu yılında Aren Denetim ve Danışmalık şirketine kurucu ortak olarak denetim ve danışmanlık alanlarında hizmet vermeye başladı. Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, bununla birlikte SPK, BDDK, EPDK, KGK ve Hazine Müsteşarlığı düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren kurumlara denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Ticaret Kanunu, SPK, BDDK, Finans ve Kurumsal Yönetim mevzuatı konularında uzmandır. Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Şirketlerde Yeniden Yapılanma, Finansal Tablolar Analizi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Hile Denetimi, İç Denetim, Bütçe ve Finansçı Olmayanlar için Finans konu başlıklarında yaklaşık kişiye eğitim vermiştir. Bununla birlikte, birçok ulusal ve uluslararası konferans veya panelde kurumsal yönetim, finans, denetim ve mevzuat konularında konuşma gerçekleştirmiştir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve TÜSİAD SPK Mevzuatı Çalışma Grubu üyesidir. SMMM lisansı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Denetim Yetki Belgesi, SPK ve KGK Bağımsız Denetim Lisanslarına sahiptir. Bağımsız Denetim Derneği (BDD) ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) üyesidir.

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2. DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, 20 yıldır

Detaylı

Mutluluğu %100 e tamamlamak

Mutluluğu %100 e tamamlamak Mutluluğu %100 e tamamlamak 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler Başlıca Finansal Göstergeler Ülker, 2013 yılında konsolide satışlarını %17,3,faaliyet kârını ise %39,5 oranında artırmıştır. 05 05 Başlıca Finansal

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012... 1 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı... 1 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ...

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 1 İçindekiler 1. Rapor Hakkında 2. Giriş 3. Başkan ın Mesajı 4.

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız, 1933 yılında 24 personel,

Detaylı

Dr. M. İbrahim Turhan Küresel borsa olmak istiyoruz. Ferruh Tunç Değerli büyüyeceğiz. Kurumsallaşma için etkili yöntemler

Dr. M. İbrahim Turhan Küresel borsa olmak istiyoruz. Ferruh Tunç Değerli büyüyeceğiz. Kurumsallaşma için etkili yöntemler Sayı 17 Ocak / Mart 2014 Dr. M. İbrahim Turhan Küresel borsa olmak istiyoruz Ferruh Tunç Değerli büyüyeceğiz TM Kurumsallaşma için etkili yöntemler Bir suistimalcinin profili Şirket değer artışı bilançolara

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur.

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. ENDA ENERJİ HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2013 2 FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Kısaca Enda... 5 Operasyon Haritası... 6 Vizyonumuz

Detaylı

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ORGANİZASYON Bak Ambalaj 02 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 03 Vizyon, Misyon ve Değerler 04 Kilometre Taşları 06 BÖLÜM II YÖNETİM Yönetim Kurulu

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı