ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow"

Transkript

1 ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

2 ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

3 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ 17 HAZİRAN 2015

4 4 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK

5 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 5 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK Bir şirketin hedefinin yalnızca kâr etmek olarak tanımlandığı günler geride kaldı. Hem toplumlar hem de kurumlar, kârın niceleyici özelliklerinin yanında niteleyici özelliklerinin de olduğunun farkına vardılar. Artık kârlılığın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi. Günümüzde şirketler, sorumlu iş modellerini benimsemek ve etik standartlara uygun çalışmak yönünde her zaman olduğundan daha fazla değerlendirilir oldular. Avrupa da işsizlik oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, paydaşlara karşı sorumluluğun ve buna bağlı itibarın yönetilmesi gereken en önemli şirket varlığı haline geldiği bu dönemde güven, başarılı olmak isteyen her şirketin en önemli sermayesi haline geldi. Kriz sonrası dünyada, özünde değerler ve sürdürülebilirlik olan yeni bir işletme modelinin arayışı içindeyiz. Başarının formülünü bildiğimi söyleyemem. Ancak yıllar içinde liderliğin bir özelliğinin evrensel olduğunu gördüm: Adamlarınıza, güçlü yönlerini, yeteneklerini, basiretlerini, heyecanlarını, coşkularını birleştirmeleri için ilham verebilmek becerisi. Değişen ekonomik ve sosyal düzen ile birlikte şirketler her geçen gün güçlenen ve sürekli genişleyen etki alanlarıyla, sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarını değil, ülkelerinin, hatta dünyanın bir ucundaki ülkelerin ekonomik ve sosyal düzenini etkiler hale geldiler. Şirketlerin varoluş amacının sadece kar elde etmek olduğu günler geride kaldı. Bir şirketin başarısını tanımlayan unsurlar içinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları ve itibar en az finansal veriler kadar önemli bir hal aldı. Artık yeni bir iş yapma modeli gelişti ve merkezinde sürdürülebilirlik ve sorumlu yöneticilik var. Etik Zirvesi 2015 te, bu modelin başarısındaki temel taş olan liderlerin günümüzü anlamak ve geleceğe ilham vermek becerilerini mercek altına alacağız. Bu ideale ulaşmak için şirketlerde kurgulanması gereken yapıyı ve iyi Kraliçe Elizabeth II örnekleri tartışacağız. İş etiği ilkelerini, yalnızca şirketler kesimini ilgilendiren; yatırımcı, girişimci ve düzenleyici/denetleyici otoriteler arasında oluşturulmaya çalışılan bir düzen olarak değil, düzgün işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak görmeliyiz. Bu alandaki sürekli gelişim içinde olan mevzuat, kuşkusuz gönüllü uyumla desteklenecek ve içselleştirilecektir. Ancak bu konudaki her gecikmenin maliyeti yüksektir. Nihai amaç, şirketlerin, topluma mal olmuş kurumlar olarak, sermayelerinin tabana yayılması, yönetim kalitelerinin artırılması ve sürdürülebilirliklerinin güvence altına alınmasıdır. Bu amaca ulaşmakta küçük veya büyük, hiçbir engelin, bizi bu yavaşlatmasına izin vermemeliyiz. Batı iş dünyasının, içinde bulunduğu güvensizlik ikliminden çıkması ancak kanun yapıcı ile özel sektörün uyum içinde çalışması, etik değerlere bağlılığın öncelik kazanması ve bu duruşun kamuoyu ile etkin iletişimi ile mümkün olacaktır. İdealler ve gerçekler arasındaki mesafenin kapanması, zihinlerimize yerleşmiş olan paradigmaların değişimi ve yeni bir iş yapma modelinin benimsenmesi ile mümkün olacaktır. Yaşamakta olduğumuz paradigma değişimi iş hayatına dair bir çok kavramı da etkiliyor. Yeniden tanımlanan temel bir kavram: SORUMLULUK Bir işletmenin sorumluluğunun pay sahiplerinin varlıklarını korumak ve artırmak olduğu; topluma karşı sorumluluklarının ise yarattığı ekonomik hacim ile ölçüldüğü günler çok gerilerde

6 6 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK kaldı. Her ne kadar serbest piyasa ekonomisi toplum ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaktaki en etkili finansal sistem olarak geçerliliğini sürdürüyor olsa da bu sistemin yararlı olan ve olmayan yönlerini anlamak yolunda ilerlerken -çoğu da sosyal olan- birçok bedel ödedik ve ödemekteyiz. Şirketler sadece pay sahiplerine değil, tüm paydaşlarına ve sürdürülebilirlik politikalarının etkisi ile gelecek kuşaklara karşı da sorumludurlar. Yeniden tanımlanan bir diğer kavram: BAŞARI Bir şirketin hedefinin yalnızca kâr etmek olarak tanımlandığı günler de geride kaldı. Hem toplumlar hem de kurumlar, kârın niceleyici özelliklerinin yanında niteleyici özelliklerinin de olduğunun farkına vardılar. Artık kârlılığın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi. Günümüzde şirketler sorumlu iş modellerini benimsemek ve etik standartlara uygun çalışmak yönünde her zaman olduğundan daha fazla değerlendirilir oldular. Her ne kadar kârlılık, istihdam, üretim ve maliyet hala bir işi tanımlarken kullandığımız ana kriterler olsa da, her şirketin bir dünya vatandaşı olduğu ve içinde bulunduğu topluma karşı sosyal ödevleri de olduğu genel kabul görmüş bir gerçektir. Yüksek kâr arayışı ve ekonomik başarının etik değerlerden vazgeçmek, dünya kaynaklarını sorumsuz tüketmek ve adil sosyal düzeni zedelemek pahasına olamayacağının anlaşıldığı bir dönem yaşıyoruz. Klasik anlamda, bir girişimin başarısı ve hayatta kalması gelirleri ile giderleri arasındaki farkın gelirler lehinde olmasına bağlıdır. Sorumlu kapitalizm olarak da adlandırılan bu yeni iş modeli ise tekrarlanabilir verimin, sürekliliğin sağlanması ve sürdürülebilir olması bakımından, gelir gider farkına daha geniş bir anlam yükler Kısacası bir şirketin başarısı sadece finansal performansa değil, çevresel ve toplumsal performansına da bağlıdır. Başarının tanımındaki bu değişim, iş hayatını düzenleyen yasaları ve diğer mevzuatı da etkiliyor ve bu alandaki paradigma değişimini de tetikliyor Yeniden tanımlanan bir diğer kavram ise: ETKİN SERMAYE YÖNETİMİ Dünyamız gerek ekonomik gerek toplumsal gerekse çevresel olmak üzere büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyor. İş dünyasının, iş idaresi prensiplerinin tüm toplumları etkisi altına alan bu küresel değişim sürecinden etkilenmiyor olması ise mümkün değil yılında bir şirketin toplam değerinin ancak %17si gayrimali değerlerinden oluşurken günümüzde durum tam tersine dönmüştür. Özellikle halka açık şirketler için spekülatif değerlerini yönetmek operatif değerlerini yönetmenin çok ötesinde bir sorumluluk ve başarı kriteri haline gelmiştir. Spekülatif değeri oluşturan, hisse senedi değerinden ziyade, şirketin marka değeri, itibarı gibi unsurlardan oluşuyor; güven ise bu spekülatif değerin yaratılmasında kullanılan ana sermaye. Tüm iç ve dış paydaşları ile ilişkilerinde güven sermayesi zayıf olan veya bu sermayeyi doğru yönetemeyen şirketler ya kendi sınırlı dünyalarına hapsolmak riskiyle, yada global rekabet yarışında kaybeden olmak neticesiyle karşı karşıya kalacaklar. Güven sermayesi ile yapılan üretimin en önemli çıktılarından birinin itibar olduğunun altını çizmekte fayda var. Etisphere İnstitute tarafından her sene yapılan bir araştırmada Dünyanın En Etik Şirketleri (World s Most Ethical Companies) kamuoyu ile paylaşılır. Bu şirketlerin finansal performansları S&P 500 ve FTSE 100 e kote rakipleri ile karşılaştırıldığında, kriz dönemleri de dahil olmak üzere, WME şirketlerinin rakiplerinden ortalama %50 daha fazla kar açıkladığı ve krizden çıkış sıçramasını en etkin yapan şirketler olduğu görülmüştür. Sadece bu değerlendirme bile, günümüz global iş arenasında ayakta kalabilmek ve sürekli büyüyebilmek için, güven sermayesinin etkin yönetiminin en az finansal sermaye kadar önemli ve hassas olduğunu ortaya koymaktadır.

7 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 7

8 8 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK TEİD HAKKINDA Misyonumuz İş etiği ilke ve kurallarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak. Vizyonumuz Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının, 2015 yılına kadar dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesine ortam yaratmak. Referans: Transparency International Corruption Perception Index verileri. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, toplumun tüm kesimlerine, etik ilkelerle ilgili çalışmalarını aktararak kamu yararının elde edilmesine katkıda bulunmak ve referans merkezi olmak, evrensel iş etiği ilkelerinin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanması için liderlik yapmak amacı ile kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmek. Değerlerimiz Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen rehberimizdir. Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri derneğin tüm idari fonksiyonları ve kararlar mekanizmalarının özünü oluşturur. Değerlerimiz ise TEİD idari kültürünün temel taşı olarak derneğimizi yönetim biçimimize yansır. İş etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yollara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz. Bizimle aynı inanca sahip, bu bilinç ve sorumlulukla sürekli bir gelişimi hedef edinmiş, Türkiye de iş yapan yerli ve yabancı tüm şirketleri üyemiz olarak görmek istiyor ve onların da değerli katkıları ile iş etiği ilkelerine bağlılığı, iş yapma biçim ve bilincinin merkezine yerleştirmek hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

9 OLARAK..ẸTİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 9 TEİD ÜYELERİ Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız. Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz. İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz. Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz. Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız. Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız. İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz. Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz. Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz. Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nin de özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.

10 10 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK TEİD KURUMSAL ÜYELERİ

11 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 11

12 12 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK TEİD HAKKINDA Değişen ekonomik ve sosyal düzen ile birlikte şirketler her geçen gün güçlenen ve sürekli genişleyen etki alanlarıyla, sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarını değil ülkelerinin hatta dünyanın bir ucundaki ülkelerin ekonomik ve sosyal düzenini etkiler hale geldiler. Şirketlerin varoluş amacının sadece kar elde etmek olduğu günler geride kaldı. Bir şirketin başarısını tanımlayan unsurlar içinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları ve itibar gibi kavramlar en az finansal veriler kadar önemli bir hal aldı. Etik ve İtibar Derneği TEİD, iş etiğini Türkiye de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle Türkiye nin ileri gelen şirketleri tarafından 2010 Mayıs ayında kuruldu. Amacımız, üyelerimize bir iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektir. TEİD, Türkiye Cumhuriyeti nin Birleşmiş Milletler ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde özel sektör koordinasyonu görevini sürdürmektedir. Derneğimizin bir diğer amacı ise etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan literatürün Türkiye ye taşınmasıdır. Bu fonksiyonu uluslararası ortaklıklarımız ve üyeliklerimizle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bunlar... B20 Yolsuzlukla Mücadele Ağı Üyeliği B20 Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü ve Çalışma Grubu Üyeliği B20 Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Kolu Liderliği TRACE International Türkiye temsilciliği Global Ethics Network Bölge Temsilciliği European Business Ethics Network üyeliği Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği OECD Yolsuzlukla Mücadele çalışma grubu ve bölgesel danışma kurulu üyeliği İlk kez 2012 yılında B20 yolsuzlukla mücadele görev gücü tarafından talep edilmiş ve günümüze kadar her görev gücünün talepleri arasında kalmış olan yolsuzlukla mücadele meükemmellik merkezlerinin ilkini Turkish Integrity

13 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 13 Center of Excellence TICE adıyla 6 Kasım 2014 de Türkiye de kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kurulması için yaptığımız anlaşma ile ilgili somut adımlar attık ve merkezin kuruluşunu tamamladık. Amacımız kurumsal uyum yöneticilerinin yetiştirilmesi, sertifikasyonu ve referans merkezi haline gelebilmek. Ocak 2015 itibarı ile INmagazine isimli bir dergiyi Türk iş dünyası ile tanıştırdık, aynı dönemde INexlibris isimli bir e-kütüphaneyi de hizmete aldık. TEİD üyelerinin faydalandığı hizmet ve alanlar: TEİD European Business Ethics Network üyesi, Global Ethics Network temsilcisi, OECD ve Birleşmiş Milletler yolsuzlukla mücadele programlarının ortaklarından olan TEID bilginin toplandığı ve yayıldığı bir referans merkezidir. Dünyada etik risklerin yönetimi, yolsuzlukla mücadele, suistimallerin önlenmesi gibi alanlarda yapılan çalışmalşarı ve içeriği üyelerine taşır. TEID sadece bilginin, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı bir platform değil, aynı zamanda üyelerine şirket içi eğitim hazırlamada ve etik koduna uyum, bütünlük ve itibar risklerinin yönetiminde ortak bir dil oluşturmada destek verir. TEİD üyelerinin kullanımına açık Etik Yönetimi Öz Değerlendirme Aracı ile şirketinizin etik riskleri yönetme mekanizmalarının güncelliği, geçerliliği ve uluslararası standartlara uygunluğunu test edebilirsiniz. TEİD, TRACE International Türkiye temsilcisidir. TRACE Sertifikanızı, çok özel TEİD üyesi indirimi ile alabilirsiniz. Bu sertifika 300ün üzerinde global şirket tarafından Kabul gören bir yolsuzlukla mücadele sertifikasıdır. TEİD EĞİTİMLERİ INchola: TEID in İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle kurulan İş etiği akademisidir ve bölgemizde ilk ve tek etik ve uyum yöneticisi sertifikasyon merkezidir. SEMİNERLER TEİD her yıl en az 6 seminer düzenler. Suistimal ve yolsuzlukla mücadele, etkili uyum programlarının oluşturulması, rekabet hukuku, veri güvenliğine dair mevzuat gibi başlıklarla düzenlenen bu seminerlerin başlıca amacı üyelerimize sürekli değişen ve ilerleyen değişikliklerden haberdar kılmaktır.

14 14 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK ZİRVELER 2011 ile 2014 arası düzenlenmiş zirvelerimizin ana temaları: - Ettik Yönetiminin Şirket Değerine Etkisi - Hukuki Gelişmelerin Etik Yönetimine Etkisi - Kapitalizm 2.0. ve Etik Liderlik - İdealler ve Gerçekler - Bugünü anlamak, Yarına İlham Vermek Çalışma grupları ve kurullar - Uluslararası Mevzuata Uyum Çalışma Grubu - Uyum Yöneticiliği Meslek Geliştirme Çalışma Grubu - Kaynak Yaratma ve Koordinasyon Çalışma Grubu - Akademik Danışma Kurulu - Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu döneminde 9 farklı alanda yapacağımız araştırmalar ile özel sektör ve kanun yapıcı için güvenilir bir veri bankası oluşturacağız. TRACE temsilciliğimiz üyemiz olan şirketlere etik yönetimi alanında dünyanın önde gelen tüm global şirketleri tarafından kabul gören bir sertifikayı kazandırmamıza olanak veriyor. Kurumsal üye sayımızın kısa bir sürede 110u aşması, hedef ve amaçlarımızın doğruluğuna ve şirketlerimizce paylaşılan ortak bir değeri temsil ettiğine inancımızı pekiştiriyor. TEİD üyelerinin toplam cirosu 135 milyar Dolar ile, Türkiye Cumhuriyeti Gayrisafi Milli Hasılası nın %14 üne ulaşırken, toplam çalışan sayısı i aştı.

15 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 15 ZİRVE TV ETİK ZİRVESİ ZİRVE TV SAYFAMIZ ÜZERİNDEN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE CANLI YAYINLANMAKTADIR

16 16 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK 12:30 13:15 Kayıt ve İkram 13:30 14:10 Açılış konuşmaları Selçuk Öncer, TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Sanver, Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı 14:10 14:45 Keynote Monty Raphael QC Peters & Peters Hukuk Bürosu Beyaz Yaka Suçları Uzmanı 14:45 15:10 Kahve Arası 15:10 16:30 Paralel Oturumlar Paralel Oturum 1 (Sunum dili İngilizcedir, tercüme desteği bulunmamaktadır) Yolsuzlukla Mücadele ve Şirket Süreçlerinin Şeffaflaşması Severin Wirz TRACE International Danışmanlık Bölüm Başkanı Paralel Oturum 2 Birleşme ve Devralmalar Kapsamında Etik Riskler Av. Dr. Umut Kolcuoğlu Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Paralel Oturum 3 Felsefe Atölyesi, Küreselleşme ve İş Etiği Aziz Yardımlı

17 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 17 Paralel Oturum 4 Bir Uyum Yöneticisinin İlk Yüz Günü Emre Çolak Philip Morris, Uyum Yönetimi Direktörü Paralel Oturum 5 Kurumsal Yönetim ve Uyum Yönetimi ilişkisi, Dizayn ve Uygulama Projesinin Etkin Yönetimi Dr. Mehmet Ali Demirkaya SMMM AREN Denetim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı 16:30 16:45 Kahve Arası 16:45 17:30 Özel Sektörde Yolsuzluk Algı Araştırması Sonuçlarının Sunumu Moderatör: Tayfun Zaman Doç. Dr. Pervin Olgun, BAREM Kurucu Başkanı Nuran Aksu, Etik ve İtibar Araştırmaları Danışmanı 17:30 17:45 Kahve Arası 17:45 19:15 Panel Bugünü Anlamak, Yarına İlham Vermek Moderatör: Artunç Kocabalkan Ali Pandır, ERDEMİR, Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Kösereisoğlu, SECURITAS Türkiye Ülke Başkanı Esen Girit Tümer, PHILIPS HEALTHCARE, Genel Müdürü Gemma Aiolfi, BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE, Uyum ve Kolektif Eylem Bölüm Başkanı 19:15 19:30 Kapanış Konuşması Monty Raphael QC 19:30 Kokteyl/Akşam yemeği

18 KONUŞ 18 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK MODERATÖR VE

19 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 19 MACI PANELİSTLER

20 20 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK 13:15-14:10 AÇILIŞ KONUŞMALARI

21 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 21 SELÇUK ÖNCER ETİK VE İTİBAR DERNEĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 1950 yılında Bulgaristan da doğan Selçuk Öncer, yüksek öğrenimini 1973 senesinde Marmara Üniversitesi İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Siyasal Bilimler-İşletme lisansı ile tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1970 yılında Yapı ve Kredi Bankası nda bankacılıkla başlamış ve ardından 1973 de Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş ne transfer olmuştur. İlk görevi olan Finansman, Bütçe, İstatistik ve Cari Hesap Memurluğundan sonra sırasıyla Muhasebe Şefi,Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı- Muhasebe,Muhasebe Direktörü,Kurumsal İlişkiler ve İç Denetim Direktörlüğü görevlerinde bulunmuş olup, halen aynı firmada Kurumsal İlişkiler ve İç Denetim Direktörü Danışman olarak görev yapmaktadır. Mart 2015 de Etik ve İtibar Derneği (TEID) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Öncer in birden fazla sivil toplum kuruluşunda da görevleri bulunmaktadır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı kurucularından olan Öncer, evli ve iki çocuk babasıdır.

22 22 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK PROF. DR. REMZİ SANVER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 1970 te İstanbul da doğdu de Galatasaray Lisesi nden mezun oldu te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde 1995 yılında yüksek lisansını ve 1998 de doktorasını tamamladı sonbaharından bugüne İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde görev yapan M. Remzi Sanver, Ecole Polytechnique (Paris) ve Caen Üniversitesi nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Bilimsel araştırmalarının yoğunlaştığı Sosyal Seçme Kuramı, İktisadi Tasarım ve Oyun Teorisi alanlarında dünyada önde gelen isimlerden olan M. Remzi Sanver in uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmış 50 makalesi olup, bu makalelere 100 ü aşkın atıf yapılmıştır. İktisat Kuramı nın seçkin bilimsel yayın organlarında editörlük yapan M. Remzi Sanver aynı zamanda Society for Social Choice and Welfare in yönetim kurulu üyesidir. M. Remzi Sanver in bilimsel faaliyetleri Türkiye Bilimler Akademisi ve ODTÜ Mustafa Parlar Bilimsel Araştırma Vakfı tarafından ödüle layık görülmüştür. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Prof. Dr. Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi nde 2010 yılında açılan Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi nin de kurucusudur. Temmuz 2011 itibariyle İstanbul BİLGİ Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

23 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 23 PROF. DR. SEDAT MURAT T.C. BAŞBAKANLIK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU BAŞKANI Erzurum Atatürk, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitelerinde eğitim gören Prof. Dr. Sedat Murat, 1991 senesinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye de Gençlerin İşsizliği konulu doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında sunmuştur yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılmış, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr. ünvanlarını almış ve halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir. 21 ocak 2010 tarihinden beri İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir den itibare Sosyal Siyaset Sosyal Güvenlik ABD Başkanlığı görevini üstlenmektedir. Prof. Dr. Sedat Murat T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanıdır.

24 24 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK 14:10-14:45 KEYNOTE

25 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 25 MONTY RAPHAEL QC PETERS & PETERS ORTAK, BEYAZ YAKA SUÇLARI UZMANI Monty Raphael, İngiltere de beyaz yaka suçlar konusunda uzman avukatlardan biri olup, çoğunlukla uluslararası çaptaki önemli davalarda hem şirketlere hem de bireylere danışmanlık sağlamıştır. Hem ulusal ve hem de uluslararası camiada tanınan Monty Raphael, yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve mevzuat konularında önde gelen otoritelerden biri olup, konu ile ilgili akademik ve hukuki topluluklarda aktif şekilde rol almaktadır yılında, hukuk alanında yaptığı katkılardan dolayı kendisine Queen s Counsel (Birleşi Kraliyet in en Üst Düzey Avukat ) ünvanına layık görülmüştür. Monty Raphael QC, uzun zamandır süre gelen yolsuzluk ve rüşvet alanındaki çalışmaları sonucunda oluşturduğu İngiltere yolsuzluk hukuku konusunda uzman bildirisini OECD nin 1997 Sözleşmesi ne koyduğu nihai oturumların başlangıcı olarak düzenlediği Uluslararası Sempozyumu nda sunmuştur. Uluslararası Şeffaflık İngiltere (Transparency International UK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Barosu Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu nun eski başkanıdır da, Yolsuzlukla Mücadele Yasa sı kapsamında Oxford Üniversitesi tarafından basılan Blackstone Kılavuzu nu yazmış, Bribery Bill konusunda Parlemento Ortak Komitesi ne uzman tavsiyelerinde bulunmuştur. Monty Raphael, tüm hukuk kariyeri boyunca çalışmalarını Peters & Peters LLP de sürdürmüştür yılında tam zamanlı Özel Danışman olarak atanana kadar şirketin kıdemli ortakları arasında yer almıştır.

26 26 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK

27 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 27 15:10-16:30 PARALEL OTURUM ÇALIŞTAY VE ATÖLYELER

28 28 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK AV. DR. UMUT KOLCUOĞLU KOLCUOĞLU DEMIRKAN KOÇAKLI HUKUK BÜROSU YÖNETICI ORTAĞI Av. Dr. Umut KOLCUOĞLU, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur yılında New York Üniversitesi nde yüksek lisansını tamamlamış, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını tamamlamıştır. Türkiye deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu nun New York, A.B.D. ofisinde, yıllarındaise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev almıştır. Av. Dr. Kolcuoğlu, 2007 yılında bugünkü adıyla Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu nu kurmuş olup, halen bu büronun yönetici ortağıdır. Şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibidir. Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği, New York Şehri Barosu ve Avusturya Liseliler Vakfı, İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu na kayıtlı olan Av. Dr. Kolcuoğlu, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), DAV- Avukatlar Derneği (DAV- Türkiye),Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye üyesidir.

29 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 29 SEVERIN WIRZ TRACE INTERNATIONAL DANIŞMANLIK BÖLÜM DIREKTÖRÜ Severin Wirz, yolsuzlukla mücadele uyum çözümleri konusunda uzmanlaşmış olup çokuluslu kurumsal şirketlere danışmanlık vermektedir. Yürütmekte olduğu çalışmalar arasında; uluslararası tekstil perakende sektörü uyum programının politikaları ve prosedürleri; Fortune 100 finansal servis şirketleri arasında yer alan her bir şirket için yolsuzlukla mücadele risk değerlendirme çalışması, Amerika merkezli çokuluslu Avrupa iştiraklerinde çalışanların eğitimi, iş ortaklıkların gerekli değerleme çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi, Latin Amerika ve Afrika da yerleşik şirketleri, İsrail şirketleri için, Fortune 500 listesinde yer alan Amerika merkezli çokuluslu şirketlerin birleşme ve şirket satın alma süreçlerinde FCPA değerledirme çalışmalarının yapılması konularında uzmandır. Severin aynı zamanda dünyanın birçok yerinde gerçekleşen yolsuzlukla mücadele uyum konulu etkinliklerde sık sık konuşmacı olarak yer almaktadır. TRACE e katılmadan önce, New York merkezli Hughes Hubbard & Reed LLP hukuk firmasında çalışmıştır. Firmadaki çalışmaları süresince uluslararası ticaret uyuşmazlıklarında uzmanlaşmış, FCPA yasası altında kurumsal iflas ve bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı ile yapılan 54.6 milyon dolarlık müzakerelerde baş avukat olarak katılmıştır. Severin aynı zamanda How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes (2014) isimli kitabın yazı işleri müdür yardımcılığını yapmış olup, Practicing Under the U.S. Anti-Corruption Laws (2014) (Aspen) tez yazılarına katkıda bulunmuştur. Columbia Üniversitesi nden mezun olan Severin, Cornell Hukuk Fakültesi nden juris doctorate ünvanına sahiptir. İleri derecede Fransızca bilen Wirz, New York ve New Jersey Barolar Birliği üyesidir.

30 30 ETİK ZİRVESİ 2015 BUGÜNÜ ANLAMAK YARINA İLHAM VERMEK EMRE ÇOLAK PHILIP MORRIS UYUM YÖNETIMI DIREKTÖRÜ Emre Çolak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. Birsel Ortak Avukatlık Bürosunda avukat olarak başladığı kariyerine, Philip Morris International şirketinde Kurumsal İlişkiler departmanında devam etti. Kurumsal ilişkiler alanında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sorumluluklar üstlendikten sonra 2011 yılında şirketin Türkiye ve Balkanlarda faaliyet gösteren bağlı şirketlerinin uyum programları direktörlüğü görevine atanmıştır.

31 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD 31 DR. MEHMET ALİ DEMIRKAYA SMMM AREN DENETIM VE DANIŞMANLIK YÖNETICI ORTAĞI 1976 yılında doğdu yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Denetim bölümünde yüksek lisans, aynı fakültenin Muhasebe ve Finansman bölümünde de doktorasını dereceyle tamamladı. Kendisi İngilizce bilmektedir yılında başladığı denetim kariyerinde, Dünya nın en büyük denetim şirketlerinde çalışma ve yöneticilik yapma fırsatı buldu yılında Aren Denetim ve Danışmalık şirketine kurucu ortak olarak denetim ve danışmanlık alanlarında hizmet vermeye başladı. Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, bununla birlikte SPK, BDDK, EPDK, KGK ve Hazine Müsteşarlığı düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren kurumlara denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Ticaret Kanunu, SPK, BDDK, Finans ve Kurumsal Yönetim mevzuatı konularında uzmandır. Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Şirketlerde Yeniden Yapılanma, Finansal Tablolar Analizi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Hile Denetimi, İç Denetim, Bütçe ve Finansçı Olmayanlar için Finans konu başlıklarında yaklaşık kişiye eğitim vermiştir. Bununla birlikte, birçok ulusal ve uluslararası konferans veya panelde kurumsal yönetim, finans, denetim ve mevzuat konularında konuşma gerçekleştirmiştir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve TÜSİAD SPK Mevzuatı Çalışma Grubu üyesidir. SMMM lisansı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Denetim Yetki Belgesi, SPK ve KGK Bağımsız Denetim Lisanslarına sahiptir. Bağımsız Denetim Derneği (BDD) ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) üyesidir.

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD ETİK ZİRVESİ 2014

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD ETİK ZİRVESİ 2014 1 2 H A Z İ R A N 2 0 1 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD ETİK ZİRVESİ 2014 SPONSORLUK DOSYASI İçinde bulunduğumuz, Avrupa da işsizlik oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, paydaşlara karşı sorumluluğun ve

Detaylı

etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından

etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından 2 0 1 4 etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından 2 0 1 4 etik zirvesi idealler ve gerçekler İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ 12 HAZİRAN 2014 4 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 5-6 Ağustos 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015. Kurumsal

EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015. Kurumsal TKYD EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN 2015 Kurumsal TAKVİMİNİZE NOT EDİNİZ! 2015 GİRİŞİM SERMAYESİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI NİSAN MAYIS HAZİRAN PZT SAL ÇAR PER CUM CTS PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CTS PAZ PZT SAL

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 9.00-9.30 Kayıt 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ankara

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

2015 YILI FAALİYETLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GELECEK DÖNEM İÇİN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

2015 YILI FAALİYETLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GELECEK DÖNEM İÇİN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 2015 YILI FAALİYETLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GELECEK DÖNEM İÇİN YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği

Detaylı

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın KKB 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU Gökmen Uçar 18 Sezgin Veysel Sunman Abdurrahman Özciğer Mustafa Aydın YÖNETİM Cantekin Osman Sindel İsmail Hakkı İmamoğlu Ertuğrul Bozgedik 19 KKB 2012 FAALİYET

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması «İdealler ve Gerçekler» Araştırması 12 Haziran 2014 GfK 2012 Etik Zirvesi 12 Haziran, 2014 1 Araştırmanın amacı İş dünyası temsilcileri nezdinde «etik» ve «itibar» konularında İDEALLER VE GERÇEKLER arasındaki

Detaylı

İnan & Aras Hukuk Bürosu

İnan & Aras Hukuk Bürosu İnan & Aras Hukuk Bürosu İnan & Aras, müvekkil ve danışanlarına hukukun her alanında hizmet veren Ankara merkezli bir hukuk bürosudur. Hukuk büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku, birleşme

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ

ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ ÜLKEM SİGORTA ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ Ülkem Sigorta Kooperatifi acente, profesyonel sigorta yöneticilerinin ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan 15 kurucu ortak tarafından kurulmuştur. ÜLKEM

Detaylı

TCMB BANKA MECLİSİ VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ

TCMB BANKA MECLİSİ VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ TCMB BANKA MECLİSİ VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1. Süreç 9 2015 tarihinde Merkez Bankası Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek olup süresi dolan iki Banka Meclisi Üyesi ve yine süresi

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı

Detaylı

Av. Ceyda Cimilli Akaydın

Av. Ceyda Cimilli Akaydın Av. Ceyda Cimilli Akaydın Orta Öğretimini Çanakkale Anadolu Lisesinde tamamlayan Ceyda Akaydın, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları ve SGK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Av. Cüneyt DANAR - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı,Bilirkişi Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 Borçlar Kanunu, İş Kanunu İlişkisi Yeni Borçlar Kanunu Çalışma Hayatında Neleri Değiştirecek? 10:30-10:45 10:45-12:30 Cinsel Ve Psikolojik Taciz (Mobbing) Cinsel Taciz (Ab Normları Ve Türkiye)

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI Daha itibarlı meslek, daha etkin hizmet için İÇİNDEKİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI... 2 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ... 2

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Alt İşverenler ve Asıl İşverenler 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarda yer alan bazı sorumluluklarını bilmedikleri ya da yerine getirmedikleri

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 7-8 Nisan 2010 Ankara, Ramada Plaza Ankara 14-15 Nisan 2010 İstanbul, Dedeman İstanbul Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi 15 EKİM 2016 PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy halen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. 1970 yılında Robert Kolej

Detaylı

EĞİTİMLERİ OCAK - MART 2015. Kurumsal

EĞİTİMLERİ OCAK - MART 2015. Kurumsal TKYD EĞİTİMLERİ OCAK - MART 2015 Kurumsal TAKVİMİNİZE NOT EDİN! 2015 GOVERNANCE AND ANTI-CORRUPTION ISSUES TRAINING PROGRAM ANA HİSSEDARLARA ÖZEL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İHTİSAS PROGRAMI OCAK ŞUBAT MART

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi ne hoş geldiniz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi ne hoş geldiniz. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Yılmaz Zirve Açılış Konuşması 15 Ocak 2013, 09.30 09.45 Sermaye Piyasası Kurulumuzun Saygıdeğer Başkanı, Sayın İstanbul Menkul

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU 4 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 6 DENETÇİ 6 ÜST YÖNETİM 6 VİZYONUMUZ,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRLEBİLİRLİK MERKEZİ

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRLEBİLİRLİK MERKEZİ KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRLEBİLİRLİK MERKEZİ SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Hukuksal ve Finansal Açıdan Korunma 17 Ekim 2012 İSTANBUL 09.00-09.15 Kayıt 9.15-10.00 SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Hukuksal ve Finansal

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Holdinglerden kobilere pek çok firma kurumsal akademi kurma yarışı içinde. Peki nedir bu şirketleri kurumsal kimliği içerisinde çalışanlarının ayrı bir eğitim sürecinden geçmesini zorunlu kılan? Son yıllarda

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Toplantı ve Zaman Yönetimi 20 Haziran 2015 Eğitmen: Ebru Deniz Tekman Eğitimin Amacı Eğitimin amacı katılımcıların, zaman kullanımı konusunda verimliliklerini artırarak,

Detaylı

MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ. 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ. 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ 09.00-09.15 Kayıt Güler Manisalı Darman

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Personel Seçme, Yerleştirme ve Mülakat Teknikleri Eğitimi 24 Ekim 2015 Eğitmen: Ebru Deniz Tekman Eğitimin Amacı KKTC de faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:15 İşveren Markası ve İK Pazarlaması İlişkisi: İşveren Markası, İK Pazarlaması Nedir? Nasıl Kullanılır? İrem Önal - Saha Satış İK Müdürü - PepsiCo Türkiye 10:15-11:00 Tutarlı Bir İşveren Marka

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Albayrak Hukuk Bürosu. Selim Pars Sokak No:7 Florya Bakırköy İstanbul T F

Albayrak Hukuk Bürosu. Selim Pars Sokak No:7 Florya Bakırköy İstanbul T F Albayrak Hukuk Bürosu Hakkımızda Albayrak Hukuk Bürosu, profesyonel ve dinamik ekibiyle finans, enerji, madencilik, inşaat, gayrimenkul, ağır sanayi, orman ürünleri ve tekstil gibi sektörlerde çalışmalar

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi 29.11.2011 ANKARA. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi 29.11.2011 ANKARA. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi 29.11.2011 ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi Kayıt Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL 9. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL Gelecek on yılda dünyayı bekleyen

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

Kurum ve İşletmelerde. İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri

Kurum ve İşletmelerde. İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri Kurum ve İşletmelerde İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri Eğitim Programının Amacı Genel yolsuzluk teorisi ile çeşitli yolsuzluk türlerinin ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik önlemlerin aktarılması.

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi. 30 Haziran 2009 Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi. 30 Haziran 2009 Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi 30 Haziran 2009 Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi Eğitimi 30 Haziran 2009, Bilkent Otel,

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

SATIġ GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Hukuksal ve Finansal Açıdan Korunma

SATIġ GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Hukuksal ve Finansal Açıdan Korunma SATIġ GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Hukuksal ve Finansal Açıdan Korunma 3 Aralık 2010 Divan Otel, ANKARA 09.00-09.15 Kayıt SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Hukuksal ve Finansal Açıdan Dr. Çağrı Bağatur 9.15-10.00 İşletmelerde

Detaylı

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016 KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü 21 Ocak 2016 1 Program Açılış Ferruh Tunç, KPMG Türkiye Başkanı Denetim Raporları Neden Değişiyor? -Regülatör Gözüyle Mehmet Kaya, KGK Başkan Yardımcısı Bağımsız

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ekim 2011 1 KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:30-10:45 Mobbing Nedir, Ne Değildir? Hüseyin Gün - MobbingDer (Mobbing İle Mücadele Derneği)Başkanı 10:45-11:00 Çay Kahve - Network Arası 11:00-12:30 Mobbing'in Hukuksal Boyutu Nedir? Doç.Dr.Erdem Özdemir

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

TaN Yönetim Danışmanlığı

TaN Yönetim Danışmanlığı Hakkımızda TaN, 2014 yılında farklı alanlarda deneyimli profesyoneller tarafından kurulmuş bir danışmanlık şirketidir. TaN Yönetim Danışmanlığı, verdiği hizmetlerle kurumlarda fark ve değer yaratmayı ilke

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Kurumsal Eğitim Kataloğu

Kurumsal Eğitim Kataloğu Kurumsal Eğitim Kataloğu Business Management Institute, iş dünyası ile akademik dünya arasında bir bağlantı noktası olarak hareket eden ve böylece iş dünyasına yeni açılımlar ve değerler getirmeyi hedefleyen

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU N ĠLANI ĠLE BĠRLĠKTE WEBSĠTESĠNDE YAYINLANACAK DÖKÜMANLAR

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU N ĠLANI ĠLE BĠRLĠKTE WEBSĠTESĠNDE YAYINLANACAK DÖKÜMANLAR EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU N ĠLANI ĠLE BĠRLĠKTE WEBSĠTESĠNDE YAYINLANACAK DÖKÜMANLAR a) ġirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı