KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI"

Transkript

1 NİTELİK KODU NİTELİĞİ 1101 Cinsiyeti erkek olmak Cinsiyeti kadõn olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn herhangi bir alanõndan mezun olmak Ortaöğretimde meslek liselerinin veya çok programlõ liselerin meslekle ilgili alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretimde genel lise, akşam lisesi, askeri lise, fen lisesi, özel akşam lisesi, özel fen lisesi, özel lise, polis koleji, anadolu lisesi (yabancõ dille öğretim yapan resmi lise), yabancõ dille öğretim yapan özel lise, güzel sanatlar lisesi, anadolu güzel sanatlar lisesi, öğretmen lisesi, anadolu öğretmen lisesi, açõköğretim ve çok programlõ liselerin lise programlarõ alanlarõnõn herhangi birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Acil Tõp Teknisyenliği veya İlk Yardõm ve Acil Bakõm Teknisyenliği alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Laborant alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliği alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Sağlõk Memurluğu alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Diş Protez Teknisyenliği alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Hayvan Sağlõğõ, Veteriner Sağlõk, Veteriner Sağlõk Teknisyenliği alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Aşçõlõk, Mutfak, Pastacõlõk veya Besin Teknolojisi-Pastacõlõk alanlarõndan birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ağõrlama ve GõdaTeknooijisi alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Otelcilik ve Turizm,Turizm veya Otel İşletmeciliği alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Alt Yapõ veya Alt Yapõ (İnşaat) alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn İnşaat, Yapõ, Yapõ (Kagir-Ahşap), Yapõcõlõk, Üst Yapõ, Üst Yapõ- İnşaat alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Maliye alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Muhasebe, Bilgisayarlõ Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Borsa Hizmetleri alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Matbaa, Matbaacõlõk, Baskõ (Ofset Baskõ-Tipo Baskõ), Ofset Baskõ, Ofset Baskõ Serigrafi, Tipo Baskõ, Tipo Baskõ Serigrafi, Dizgi alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçõlõk veya Reprodüksiyon ve Klişe alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Donanõm, Bilgisayar Programcõlõğõ, Bilgisayar Yazõlõm, Bilgiişlem, alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Büro Hizmetleri, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Tõp Sekreterliği alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Dõş Ticaret veya Ticaret alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Cam İşlemeciliği, alanlarõndan birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Cilt Bakõmõ ve Kuaförlük, Cilt Bakõmõ ve Güzellik, Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakõmõ ve Epilasyon, Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakõmõ ve Yapõmõ alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakõmõ alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Boya-Baskõ-Desen, Tekstil Boya-Baskõ-Desen, Tekstil Boya-Apre, Boya Apre, İplik, İplikçilik, Tekstil İplik, Tekstil İplikçilik, Tekstil, Tekstil Tasarõmõ alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Deri Konfeksiyon veya Deri-Hazõr Giyim, Tekstil Konfeksiyon, alanlarõndan birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Endüstriyel Boyacõlõk, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Sõnai Boya alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Metal İşleri alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Makine veya Tesviye alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Makine Ressamlõğõ alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn İş Makineleri, İş Makineleri Bakõm ve Onarõm, Motor, Motor (Benzinli), Motor (Dizel) alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Elektromekanik Taşõyõcõlar alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Telekomünikasyon alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn İletişim alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Ziraat, Genel Ziraat, Tarõm alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Makine (Tarõm Meslek Lisesi), Makine-Tarõm Teknolojisi, Tarõm Teknolojisi alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Harita ve Kadostro alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Kimya alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Kuyumculuk, Kuyumculuk Takõ Tasarõmõ, Kuyumculuk Teknolojisi alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçõlõğõ), Süsleme Taşçõlõğõ alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Meteoroloji alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Soğutma ve İklimlendirme alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Sõhhi Tesisat, Sõhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isõtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz İç Tesisatçõlõğõ), Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçõlõğõ), Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Sõhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isõtma ve Tesisat) alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Tesisat Teknolojisi (Isõtma-Doğalgaz Yakõcõ Cihazlarõ Bakõm ve Onarõmõ) alanõndan mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn Su Ürünleri, Su Ürünleri-İşleme, Su Ürünleri-Üretme alanlarõnõn birinden mezun olmak Ortaöğretim kurumlarõnõn İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Yabancõ Dil Ağõrlõklõ), Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Okulu, Çok Programlõ Liselerin İmam Hatip programõ, Çok Programlõ Liselerin Anadolu İmam Hatip programõnõn birinden mezun olmak Meslek yüksekokullarõnõn herhangi bir programõndan mezun olmak Adalet önlisans programõndan veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 1/6

2 3005 Acil Bakõm Teknikerliği, Acil Yardõm Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakõm Teknikerliği önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programõndan mezun olmak Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği önlisans programõndan mezun olmak Hemşirelik önlisans programõndan mezun olmak Ebelik önlisans programõndan mezun olmak Laborant ve Veteriner Sağlõk önlisans programõndan mezun olmak Laboratuvar, Sağlõk Laboratuvarõ, Tõbbi Laboratuvar önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Perfüzyon önlisans programõndan mezun olmak Odyometri veya Odiometri önlisans programõndan mezun olmak Protez ve Ortez önlisans programõndan mezun olmak Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programõndan mezun olmak Radyoloji önlisans programõndan mezun olmak Radyoterapi önlisans programõndan mezun olmak İş ve Uğraşõ Terapisi önlisans programõndan mezun olmak Tõbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programõndan mezun olmak Hastane Yönetimi ve Organizasyon veya Sağlõk Kurumlarõ İşletmeciliği önlisans programõndan mezun olmak Diyaliz önlisans programõndan mezun olmak Sağlõk Memurluğu veya Sağlõk Teknikerliği önlisans programõndan mezun olmak Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon önlisans programõndan mezun olmak Tarõmsal Laboratuvar önlisans programõndan mezun olmak Arõcõlõk önlisans programõndan mezun olmak Fidan ve Fidecilik veya Fidan Yetiştirme önlisans programõndan mezun olmak Orman İşletmeciliği önlisans programõndan mezun olmak Orman Ürünleri önlisans programõndan mezun olmak Av ve Yaban Hayatõ önlisans programõndan mezun olmak Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Mağaza İşletmeciliği, Endüstriyel Yönetim, Tarõm İşletmeciliği ve Pazarlama, Tarõmsal İşletmecilik, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Finans, Finans ve Muhasebe, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlõ Muhasebe ve Vergi Uygulama önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Orta Kademe Yöneticilik veya Orta Kademe Yöneticiliği önlisans programõndan mezun olmak Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlõğõ, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Maliye önlisans programõndan mezun olmak İnsan Kaynaklarõ veya Personel Yönetimi önlisans programõndan mezun olmak Demiryolu Araçlarõ veya Raylõ Sistemler Teknolojisi önlisans programõndan mezun olmak Uluslararasõ Lojistik, Lojistik, Uluslararasõ Taşõmacõlõk Yönetimi önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Aşçõlõk, Hazõr Yemek ve Aşçõlõk önlisans programlarõndan birinden mezun olmak İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton Teknolojisi, Hazõr Beton Teknolojisi, Yapõ Donatõm Teknolojisi, Yapõ Ressamlõğõ önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Karayolu Ulaşõmõ ve Trafik önlisans programõndan mezun olmak Doğalgaz, Isõtma ve Sõhhi Tesisat Teknolojisi, Sõhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isõtma, Doğal Gaz ve Isõtma, Sõhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapõ Tesisat Teknolojisi önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçõlõğõ, Soğutma Tesisatõ, Soğutma ve Havalandõrma önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Bilgi İşlem önlisans programõndan mezun olmak Bilgisayar Programcõlõğõ, Bilgisayar Programcõlõğõ (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği,Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanõmõ önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Deniz Elektroniği,Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Gümrük İşletme veya Gümrük İşleri önlisans programõndan mezun olmak Tapu ve Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Y.O. Ön lisans programõndan mezun olmak 3319 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Hazõr Giyim, Konfeksiyon (Hazõr Giyim), Moda-Konfeksiyon, Tekstil, Kostüm Tasarõmõ veya Moda Tasarõmõ, Kalite Kontrol, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil İplikçilik, El Basmacõlõğõ veya Tekstil Baskõ, Dokuma, Dokumacõlõk ve El Sanatlarõ, Tekstil Dokuma, El Sanatlarõ, Geleneksel El Sanatlarõ önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak 3329 İlahiyat önlisans programõndan mezun olmak İtfaiyecilik ve Yangõn Güvenliği veya İtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programõndan mezun olmak Jeoteknik Teknikerliği önlisans programõndan mezun olmak Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programõndan mezun olmak. Makine, İş Makineleri, Makine Yağlarõ ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Metalografi ve Malzeme Muayenesi veya Metalurji Malzeme, Kaynak Teknolojisi, Kaynakçõlõk, Metal İşleri, Kalõpçõlõk, 3359 Endüstriyel Kalõpçõlõk, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalõpçõlõk, Gemi Makineleri veya Gemi Makineleri İşletme, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarõm, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Endüstriyel Tasarõm önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Matbaacõlõk veya Matbaacõlõk ve Baskõ Teknikleri önlisans programõndan mezun olmak Otomotiv Tasarõm ve İmalat, Otomotiv Satõş Sonrasõ Hizmetler, Motor, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği,Oto Elektrik-Elektronik önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Çocuk Gelişimi önlisans programõndan mezun olmak Sosyal Bilimler önlisans programõndan mezun olmak. 2/6

3 3389 Özel Güvenlik ve Koruma veya Savunma ve Güvenlik önlisans programõndan mezun olmak Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcõlõk, Halkla İlişkiler ve Tanõtõm, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarõnõn birinden mezun olmak Herhangi bir lisans programõndan mezun olmak Türkçe Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Arap Dili ve Edebiyatõ lisans programõndan mezun olmak Alman Dili ve Kültürü veya Alman Dili ve Edebiyatõ lisans programõndan mezun olmak Fransõz Dili ve Edebiyatõ veya Fransõz Dili ve Kültürü lisans programõndan mezun olmak İngiliz Dil Bilimi lisans programõndan mezun olmak İngiliz Dili ve Edebiyatõ lisans programõndan mezun olmak İngiliz Dili ve Kültürü lisans programõndan mezun olmak Amerikan Kültürü ve Edebiyatõ lisans programõndan mezun olmak Rus Dili ve Edebiyatõ lisans programõndan mezun olmak Mütercim-Tercümanlõk veya Mütercim Tercümanlõk lisans programõndan mezun olmak Mütercim-Tercümanlõk (Fransõzca) lisans programõndan mezun olmak Mütercim-Tercümanlõk (İng-Fra-Türkçe) lisans programõndan mezun olmak Mütercim-Tercümanlõk (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) lisans programõndan mezun olmak Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji lisans programõndan mezun olmak Klasik Arkeoloji lisans programõndan mezun olmak Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik lisans programõndan mezun olmak Dokümantasyon ve Enformasyon lisans programõndan mezun olmak Arşivcilik lisans programõndan mezun olmak Prehistorya lisans programõndan mezun olmak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi lisans programõndan mezun olmak Tarih lisans programõndan mezun olmak Sosyoloji lisans programõndan mezun olmak Psikoloji lisans programõndan mezun olmak Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danõşma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danõşmanlõk lisans programlarõndan birinden mezun olmak Eğitim Bilimleri lisans programõndan mezun olmak Eğitim İletişimi ve Planlamasõ lisans programõndan mezun olmak Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programõndan mezun olmak Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Sõnõf Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarõndan birinden mezun olmak İlahiyat lisans programõndan mezun olmak İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Sanat Tarihi lisans programõndan mezun olmak Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlarõ, Grafik Tasarõm, Grafik Tasarõmõ lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Endüstri Tasarõmõ, Endüstri Ürünleri Tasarõmõ ve Endüstriyel Tasarõm lisans programlarõnõn birinden mezun olmak İletişim, İletişim Sanatlarõ, İletişim Tasarõmõ, İletişim Tasarõmõ (Multimedya), İletişim ve Tasarõm lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Gazetecilik veya Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans programõndan mezun olmak Basõm ve Yayõmcõlõk, Basõn ve Yayõn, Basõn ve Yayõmcõlõk, Basõn-Yayõn lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Reklamcõlõk veya Reklam Tasarõmõ ve İletişimi lisans programõndan mezun olmak Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcõlõk, Reklamcõlõk ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanõtõm lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Müzik (Piyano, Yaylõ Çalgõlar, Nefesli Çalgõlar ve Vurma Çalgõlar, Şan, Teori-Kompozisyon) veya Müzik (Piyano, Yaylõ Çalgõlar, Nefesli Çalgõlar ve Vurma Çalgõlar, Koro, Teori-Kompozisyon, Ritmik Müzik) lisans programõndan mezun olmak Türk Halk Bilimi veya Türk Halkbilimi lisans programõndan mezun olmak Halkbilim, Halk Bilim, Halk Bilimi (Folklor), Halkbilimi (Folklor) lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Antrenörlük Eğitimi lisans programõndan mezun olmak Beden Eğitimi ve Spor lisans programõndan mezun olmak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Hukuk lisans programõndan mezun olmak Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Ekonomi ve Finans lisans programõndan mezun olmak Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarõ lisans programõndan mezun olmak Ekonometri lisans programõndan mezun olmak. 3/6

4 4429 Çalõşma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programõndan mezun olmak İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat lisans programlarõnõn birinden mezun olmak İşletme Bilgi Yönetimi lisans programõndan mezun olmak İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Muhasebe veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programõndan mezun olmak Muhasebe-Finansman veya Muhasebe ve Finansal Yönetim, lisans programõndan mezun olmak Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programõndan mezun olmak Bankacõlõk lisans programõndan mezun olmak Bankacõlõk ve Sigortacõlõk lisans programõndan mezun olmak Uluslararasõ İşletme, Uluslararasõ İşletmecilik veya Uluslararasõ Ticaret ve İşletmecilik lisans programõndan mezun olmak Deniz Ulaştõrma İşletme Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Yönetim Bilimleri lisans programõndan mezun olmak Yönetim ve Organizasyon lisans programõndan mezun olmak Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programõndan mezun olmak Siyaset Bilimi lisans programõndan mezun olmak Uluslararasõ İlişkiler, Uluslararasõ İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararasõ ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararasõ İlişkiler lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programõndan mezun olmak Matematik lisans programõndan mezun olmak Matematik Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Matematik ve İstatistik lisans programõndan mezun olmak İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programõndan mezun olmak Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcõlõğõ, Uygulamalõ Matematik ve Bilgisayar lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Yazõlõm Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programõndan mezun olmak Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik, Enformatik, Enformatik (Almanca) ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programõndan mezun olmak Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programõndan mezun olmak Fizik lisans programõndan mezun olmak Fizik Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans programõndan mezun olmak Kimya lisans programõndan mezun olmak Kimya Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Petrol Mühendisliği veya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Kimya-Biyoloji Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Biyoloji lisans programõndan mezun olmak Tõbbi Biyolojik Bilimler lisans programõndan mezun olmak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, lisans programõndan mezun olmak Sağlõk İdaresi veya Sağlõk Yönetimi lisans programõndan mezun olmak Sağlõk Kurumlarõ İşletmeciliği lisans programõndan mezun olmak Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlõk Hizmetleri lisans programõndan mezun olmak Veteriner lisans programõndan mezun olmak Elektrik Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Makine Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak İnşaat Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Çevre Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Maden Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Jeofizik Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Meteoroloji Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarõndan birinden mezun olmak Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Metalurji Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Endüstri Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Hava Trafik Kontrol veya Hava Kontrolörü lisans programõndan mezun olmak. 4/6

5 4731 Gemi Makinalarõ veya Gemi Makineleri lisans programõndan mezun olmak Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Gemi İnşaatõ Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi lisans programõndan mezun olmak Güverte lisans programõndan mezun olmak Güverte (DKK) lisans programõndan mezun olmak Mimarlõk lisans programõndan mezun olmak Şehir ve Bölge Planlama lisans programõndan mezun olmak Tekstil Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Beslenme ve Diyetetik lisans programõndan mezun olmak Gõda Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Ev Ekonomisi veya Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi lisans programõndan mezun olmak Su Ürünleri lisans programõndan mezun olmak Ziraat Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi lisans programlarõndan birinden mezun olmak Bitkisel Üretim,Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Tarla Bitkileri,Toprak lisans programlarõndan birinden mezun olmak Tarõm Teknolojisi,Tarõm Makineleri,Tarõmsal Yapõlar ve Sulama lisans programlarõndan birinden mezun olmak Tarõm Ürünleri Teknolojisi lisans programõndan mezun olmak Tarõm Ekonomisi lisans programõndan mezun olmak Balõkçõlõk Teknolojisi Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Orman Mühendisliği lisans programõndan mezun olmak Turizm İşletmeciliği lisans programõndan mezun olmak Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik lisans programlarõnõn birinden mezun olmak Turizm ve Rehberlik lisans programõndan mezun olmak Turizmde Büro Yönetimi lisans programõndan mezun olmak Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programõndan mezun olmak Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağõna Gelmemiş Veya Askerlik Çağõna Gelmiş İse Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmõş Veya Muaf Veya Erteletmiş Veya Yedek Sõnõfa Geçirilmiş Olmak 6103 Aşçõ Bonservisi Sahibi Olmak 6109 Benzinli Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak 6121 Fotoğrafçõ Bonservisi Sahibi Olmak 6127 Kaloriferci Bonservisi Sahibi Olmak 6203 M.E.B.'Dan Onaylõ Asansörcülük Sertifikasõ Sahibi Olmak 6205 M.E.B.'Dan Onaylõ Aşçõlõk Sertifikasõ Sahibi Olmak 6213 M.E.B.'Dan Onaylõ Biçki Dikiş Konfeksiyon Sertifikasõ Sahibi Olmak 6225 M.E.B.'Dan Onaylõ Bilgisayar İşletmeni Sertifikasõ Sahibi Olmak 6239 M.E.B.'Dan Onaylõ Büro Yönetimi Ve Yönetici Sekreterliği Sertifikasõ Sahibi Olmak 6291 M.E.B.'Dan Onaylõ Isõtma Ve İklimlendirme Sertifikasõ Sahibi Olmak 6297 M.E.B.'Dan Onaylõ Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasõ Sahibi Olmak 6391 M.E.B.'Dan Onaylõ Usta Öğretici Yetiştirme Sertifikasõ Sahibi Olmak 6505 B Sõnõfõ Sürücü Belgesi Sahibi Olmak 6511 E Sõnõfõ Sürücü Belgesi Sahibi Olmak 6519 İstenilen Sõnõftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yõldõr Sahip Olmak Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartõna Sahip Olmak Sayõlõ Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalõnda Ustalõk Belgesine Sahip Olmak Sayõlõ Kanuna Göre Aşçõlõk Dalõnda Ustalõk Belgesine Sahip Olmak 6901 Almanca Bilmek 6955 KPDS En Az C Seviyesinde Fransõzca Bilmek 7105 İngilizce Bilmek 7109 KPDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek 7111 KPDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek 7205 Avukatlõk Ruhsatõ Aldõktan Sonra Serbest Olarak En Az İki Yõl Mesleği İle İlgili Çalõşmõş Olmak Avukatlõk Ruhsatõ Sahibi Olmak 7225 Güvenlik Tahkikatõnõn Olumlu Sonuçlanmasõ 7229 İki Yõllõk Yüksekokul Mezunu Olup Meb'den Onaylõ Bilgisayar İşletmeni Sertifikasõna Sahip Olmak 7233 Diyanet İşleri Başkanlõğõ'ndan Hafõzlõk Belgesi Sahibi Olmak 7235 İmam Hatip Lisesi Dõşõndaki Lise Veya Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin Diyanet İşleri Başkanlõğõ'ndan Hafõzlõk Belgesi Sahibi Olmak 7239 Diyanet İşleri Başkanlõğõnca Verilen Stajer Kur'an Kursu Öğreticiliği Belgesine Sahip Olmak 7241 Diyanet İşleri Başkanlõğõnca Verilen İmam-Hatiplik Belgesine Sahip Olmak 7243 Diyanet İşleri Başkanlõğõnca Verilen Müezzin-Kayyõmlõk Belgesine Sahip Olmak 5/6

6 7245 İmam Hatiplik Yapmaya Engel Bir Özürü Bulunmamak 7249 Konusuyla İlgili Alanlarda Yüksek Lisans Diplomasõna Sahip Olmak 7253 Lise Veya Lise Dengi Okul Mezunu Olup Meb'den Onaylõ Bilgisayar İşletmeni Sertifikasõna Sahip Olmak 7255 Pedagojik Formasyona Sahip Olmak 7257 Seyahate Ve Arazide Çalõşmaya Elverişli Olmak 7261 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yõl Çalõşmõş Olduğunu Belgelemek En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek 7265 Oracle Ve C++ Veya Delphi Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek 7269 Tam Teşekküllü Resmi Sağlõk Kurumlarõndan "Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir" İbareli Sağlõk Kurulu Raporu Almak (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Programcõ) 7303 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) 7305 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Bilgisayar İşletmeni) 7307 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü ARFF Memuru (İtfaiyeci)) 7311 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Çözümleyici) 7317 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü) 7318 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Asistan Hava Trafik Kontrolörü) 7323 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Sosyal Çalõşmacõ) 7325 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Psikolog) 7327 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Muhafaza Memuru) 7337 (BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜMÜ GEMİ SÖRVEY KURULU UZMANI) 7341 (Bakõnõz Başvurma Özel Şartlarõ Bölümü Sağlõk Fizikçisi) 6/6

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1)

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1) 1101 1103 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6201 6203 6205 6207 6209 6211

Detaylı

Nitelik Kod Klavuzu (Özel Koşullar)

Nitelik Kod Klavuzu (Özel Koşullar) Kodu 1101 1103 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6201 6203 6205 6207 6209

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları En Büyük Öyp Puan En Küçük Öyp Puan İlan Numarası Birim Sayı 27247 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU 1.001 Aerodinamik 1.002 Akışkanlar Mekaniği 1.003 Akustik ve Titreşimler 1.004 Analitik Kimya 1.005 Anorganik Kimya 1.006 * 1.007 Atmosfer Bilimleri 1.008 * 1.009 Ayırma İşlemleri 1.010 Bakteriyoloji 1.011

Detaylı