-T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Üroloji Kliniği. Klinik Şefi : Doç. Dr. Mete ÇEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Üroloji Kliniği. Klinik Şefi : Doç. Dr. Mete ÇEK"

Transkript

1 -T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Klinik Şefi : Doç. Dr. Mete ÇEK ERİŞKİN RATLARDA DENEYSEL VARİKOSEL OLUŞTURULMASI SONRASI TESTİSLERDE GERM HÜCRELERİNDE APOPTOZİS DÜZEYLERİNİN YÜKSELMESİ; ve YÜKSELMİŞ OLAN APOPTOZİSİN VARİKOSELEKTOMİ SONRASI GERİLEME DÜZEYİ VE SÜRESİNİN TUNEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İNANÇ YILMAZ İSTANBUL

2 Yetişmemde emeği geçenlere 2

3 İÇİNDEKİLER Önsöz 4 1.Giriş 2.Genel Bilgiler Varikosel Varikosel ve Testiküler Hasar Apoptozis Apoptozisin Mekanizmaları Apoptozisin Genetik Kontrolü Apoptoziste Hücre içi Sinyal İletimi ve Metabolik Değişiklikler Apoptotik Hücrede Görülen Morfolojik Değişiklikler Apoptozis ve Nekroz Arasındaki Farklar Fagositoz Apoptozisin Görüldüğü olaylar Apoptozis Saptanmasında Kullanılan Yöntemler Spermatogenezde Apoptozisin Rolü Varikoselde Apoptozis 34 3.Materyal ve Metodlar Materyal Cerrahi İşlem Histopatolojik İnceleme Hücre Sayımı ve İstatistiksel Analiz 45 4.Bulgular 5.Tartışma 46 6.Sonuçlar 55 7.Özet 56 8.Kaynaklar

4 ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim boyunca, bilgi ve tecrübeleri ile bana destek veren, eğitimimizi her şeyin üstünde tutan klinik şefim Sayın Doç.Dr.Mete ÇEK e teşekkür eder, sonsuz saygılarımı sunarım. İhtisas eğitimim süresince birçok şeyi onlardan öğrendiğimiz, tecrübelerini bizimle paylaşan Op.Dr.Vedat ÇALIŞIR a, Op.Dr.İhsan DEMİRKOL a, Op.Dr.Adem FAZLIOĞLU na, Op.Dr.Muammer AYDIN a, Op.Dr.Şener KARACA ya, Op.Dr.Osman CEYLAN a, Op.Dr.Metin EVİRGEN e, Op.Dr.Memduh AYDIN a, Op.Dr.A.İsmet HAZAR a Op.Dr.M.B.Can BALCI ya, herzaman en yakınımda hissettiğim, asistanlığın tüm yorucu ve sıkıntılı anlarını beraber paylaştığım ve güç aldığım değerli asistan arkadaşlarıma; ve eğitimim süresince birlikte emek verdiğimiz tüm hemşire ve sağlık personeline teşekkür ederim. Tezim konusunda bana ışık tutan ve hiçbir yardımı esirgemeyen değerli hocam Doç Dr.Mete ÇEK e ve sıkıştığım her an başvurduğum, ailesi ile geçireceği istirahat saatlerini çalmama müsaade eden sevgili abim Op. Dr. Adem FAZLIOĞLU na, her sıkıntımda olduğu gibi tezimin hazırlanması esnasında da yanımda olan dostlarım Dr. Veysel ANTAR a ve Op.Dr.Gazi YILDIRIM a sonsuz minnettarım. Ayrıca tezimin gerçekleştirilmesi aşamasında karşılıksız yardım ve desteklerini benden esirgemeyen Sayın Prof.Dr.Ateş Kadıoğlu na, Sayın Prof.Dr.Uğur ÖZBEK e, Sayın Prof.Dr.Öner DOĞAN a, Sayın Dr.Özgür METE ye teşekkür ederim. Tıp fakültesi öğrenimim ve asistanlık eğitimim süresince, daima yanımda olan ve her türlü fedakarlıkta bulunan sevgili anneme, babama ve eşime şükran borçluyum. 4

5 Bulgu ve sonuçlarımın geleceğe ışık tutması dileğiyle... Ocak 2005 Dr.İnanç YILMAZ 1.GİRİŞ Varikosel erkeklerde %15 oranında bildirilirken, infertil erkeklerde %40 oranında görülmektedir (4,12). Cerrahi tedavisi sonrasında ise gebelik oranları %10 dan %66 lara yükselmektedir (15). Ancak varikoselin infertilite üzerine olan bu olumsuz etkisinin patofizyolojisi hala netlik kazanmamıştır. Isı artışı, artmış ya da azalmış testis kan akımı, renal ve adrenal metabolitlerin testise reflüsü ve toksik etkisi, hipoksi, sigara kullanımı, hormonal fonksiyon bozukluğu gibi nedenler bu etkiden sorumlu tutulmuştur (20,21). Son dönemlerde ise vücutta iç dengeyi sağlamada oldukça etkin bir rolü olduğu ortaya çıkan programlı hücre ölümü yani apoptozis in varikosel patofizyolojisinde yeri olduğu düşünülmüştür. Genlerin ve mediatörlerin kontrolünde gerçekleşen apoptozisin anlaşılabilmesi için çeşitli çalışmalar organize edilmiştir. Yeni çalışmalarla apoptozisin ve onu kontrol eden mekanizmaların tam olarak anlaşılması, yakın zamanda apoptozisin kontrolünü elimize almamızı, etyolojisinde rol aldığı bir çok hastalığı kolayca önlememizi sağlayabilir. Varikoselin veya infertilitenin bazı mediatörler, genler ile kolayca tedavisi mümkün olabilir. Yine bazı gen ya da mediatörlerle güvenli kontrasepsiyon yöntemleri geliştirilebilir. Yapılacak olan çalışmaların insan üzerinde uygulanması etik olmayacağı için öncelikle hayvan modelleri kullanmak zorundayız. Bu nedenle biz de ratlar üzerinde deneysel varikosel oluşturmayı, belirgin bir apoptozis oluştuktan sonra varikoselin cerrahi tedavisini yapmayı, sonrasında oluşturduğumuz grupları birer hafta ara ile değerlendirmeyi planladık. Testislerdeki germ hücrelerindeki apoptozis düzeylerini değerlendirmede standart yöntem olan TUNEL metodunu uyguladık. 5

6 Böylece; Varikosel sonrası germ hücrelerindeki apoptozis ne zaman ve ne kadar artar? Varikosel sonrası artmış olan apoptozis, varikoselektomi sonrası ne zaman azalmaya başlar ve ne kadar azalır? Tek taraflı oluşturulan ve tedavi edilen varikoselde kontralateral testiste apoptozis nasıl etkilenir? Sorularına yanıt bulmayı amaçladık. 6

7 2.GENEL BİLGİLER 2.1.VARİKOSEL Varikosel, pampiniform pleksusu oluşturan venlerde dilatasyon, staz ve yüksek basınç ile karakterizedir (1). Tümör ya da başka bir patoloji sonucu sol renal venin veya internal spermatik venin kompresyona uğramasına sekonder olarak oluşabilir. Ancak klinikte infertilite şikayeti ile bize gelen hastaların çoğunda karşılaştığımız primer varikoseldir (2,3). Varikosel lokalizasyon olarak sol tarafta daha sık görülür. Solda %80-90 oranında bulunurken, tek başına sağ tarafta varikosel görülme oranı % 2'den azdır (4). Bazı anatomik nedenler sol internal spermatik veni basınç artışı ve reflüye daha yatkın hale getirir (5). Sol internal spermatik ven (gonadal ven) sol renal vene dökülürken, sağda bu drenaj direkt olarak inferior vena kavaya olur. Sol internal spermatik ven sol renal vene dik açıyla drene olurken, sağda dar açı ile oblik olarak vena kava inferiora drene olur. Ayrıca, internal spermatik ven, solda sağa göre yaklaşık 10cm daha uzundur ve sol spermatik vende sağa oranla daha az venöz kapakçık olduğu bilinmektedir (Şekil1). Anatomik yapıdaki bu farklılıklar, ayakta dik olarak duran bir erkekte sol internal spermatik vende daha yüksek bir hidrostatik basınç oluşmasına yol açar (2). 7

8 Şekil 1- Selektif renal ven grafisinde Şekil 2-Sol testiküler venogramda varikosel(116) testiküler vendeki kapakçıkların yetersizliği(116) Sol gonadal venöz sistemde hidrostatik basınçta artışa neden olabilecek bir diğer anatomik mekanizma "nutcracker" yani sıkıştırılma fenomenidir. Farklı damarsal yapıların basısı ve gonadal venlerde yarattıkları basınç artışı yolu ile varikosel gelişimi olarak tanımlanır. Bu fenomenin iki tipi vardır: Proksimal tipte (klasik tip) kişi, özellikle dik pozisyonda iken renal ven, abdominal aorta ve süperior mezenterik arter arasında basıya maruz kalır ve distalinde kalan internal spermatik vende basınç artışı ve dilatasyon oluşur. Distal tipte ise sol iliak arter sol iliak vene bası yapar ve eksternal spermatik vende venöz basınç artar. Varikoselde internal venöz sistemdeki dilatasyona ek olarak, eksternal kremasterik sistemin dilatasyonu da klinik öneme sahiptir. Coolsaet, sol ana iliak venin parsiyel obstrüksiyonunda eksternal spermatik vende ve pampiniform pleksusta dilatasyon olduğunu göstermiştir (5). Eksternal spermatik ven, varikoseli saptanmayan erişkinlerde normalde 2-3mm çapındadır. Öte yandan, 4mm ve daha dilate eksternal spermatik ven çapı görülme oranı ise %16-74 olarak bildirilmiştir (6,7). Varikoselektomi sırasında saptanamayan ya da bağlanmayan bu venler nedeni ile nüks oluşabilmektedir. Şekil.3a- Normal anatomi (116) Şekil.3b- varikosel (116) Şekil.3c- varikosel (116) (cramasterik ven normal) (cramasterik ven dilate) 8

9 Sağ tarafta görülen varikosel, situs inversus dışında vena kava inferior ya da sağ internal spermatik vende kompresyona veya obstrüksiyona yol açan patolojilere bağlı olarak oluşur (8). Günümüzde gelişen tanı yöntemleri, venografi ve renkli doppler ultrasonografinin daha sık kullanılması ile varikoselin bilateral görülme sıklığı %50 lere yükselmiştir (9,10). Varikoselin puberte öncesi belirlenmesi oldukça nadirdir ve en erken 9 yaşında saptanabildiği bildirilmiştir (4). Adolesan dönemdeki erkeklerde varikoselin görülme insidansı normal erişkin erkek popülasyonundaki varikosel insidansı ile benzerdir ve %16 olarak bildirilmiştir (2,4.48). Varikosel görülme sıklığı açısından ırklar arasında fark bildirilmemiştir (11). Genel populasyonda %15 oranında bildirilen varikosel insidansı, infertil erkeklerde yaklaşık %35-40 olarak saptanmıştır (12). Varikoselektomi sonrası semen parametrelerinde %50 ile %80 arasında düzelme olduğu, %30-40 oranında gebelik oluştuğu, testis boyutlarında ve histolojisinde belirgin iyileşme saptandığı çok geniş hasta grupları içeren çalışmalarla gösterilmiştir (13,14). Prospektif, randomize bir çalışmada da varikoselektominin gebelik oranlarını %10 dan %66,7 ye yükselttiği gösterilmiştir (15). Dünya Sağlık Örgütü'nün organize ettiği başka bir çalışmada da 9034 infertil erkekte anormal spermiyogram olanların % 25'inde varikosel saptanırken, normal spermiyogram grubunda ise %12 oranında varikosel bulunmuştur. Ayrıca varikoselin Leydig hücre fonksiyonunda bozukluklara yol açtığı belirtilmiştir (16). Sonuç olarak, varikoselin infertiliteyi etkilediği ve cerrahi ile tedavi edilebilen en önemli infertilite sebebi olduğu düşünülmektedir (17). Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin %15'inin infertil olduğu; bunlarda da erkek faktörünün tek başına %30 ve kombine olarak ise % 20 oranında sorumlu olduğu bilinmektedir (18,19). Erkek faktörünün % 40'ında etyolojinin varikosel olduğu düşünüldüğünde, konunun önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. 9

10 2.2.VARİKOSEL VE TESTİKÜLER HASAR Varikosele bağlı oluşan testiküler hasarı açıklamada birçok farklı hipotez ortaya atılmıştır. Isı artışı, artmış ya da azalmış testis kan akımı, renal ve adrenal metabolitlerin testise reflüsü ve toksik etkisi, hipoksi, sigara kullanımı, hormonal fonksiyon bozukluğu varikosele bağlı infertilite patofizyolojisinde öne sürülen mekanizmalardan birkaçıdır (20,21). Özellikle ısı artışı ve reflü, varikosele bağlı oluşan testiküler disfonksiyonda üzerinde en çok durulan iki teoridir (21). Oligospermik varikoselli hastalarda skrotum ısısı, varikoseli olmayan olgularla karşılaştırıldığında yaklaşık 0,6 C daha yüksek bulunmuştur. Yine varikoseli olan hastalarda testislerin ısısı da 0,78 C daha yüksek bulunmuştur (4,22). Saypol, tek taraflı deneysel varikosel oluşturulan hayvanlardaki incelemeleri sonucu bilateral testiküler ısı artışı ve bozulmuş spermatogenez saptamıştır (23). Varikoselli hastalarda serum testosteron düzeyinde düşme gösteren varikoselli hastalarda serum östradiol, çalışmalar vardır. Fakat LH, FSH ve testosteron düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadığını gösteren çalışmalar çoğunluktadır (24,25). Son dönemdeki çalışmalarda varikoselli hastaların testislerinde serbest oksijen radikallerinin seviyesinin yükseldiği gösterilmiştir (26). Ayrıca varikoselli infertil grupta yüksek olan serbest oksijen radikali üretimi, varikoselektomi sonrası varikoseli olmayan fertil grup seviyesine inmektedir (26,27). Buna bağlı olarak apoptoziste serbest oksijen radikallerinin rolü incelenmekte ve varikosele bağlı hipospermatogenezdeki etkileri araştırılmaktadır. Varikoselli hastaların bir kısmında sperm motilite disfonksiyonları izlenir iken aynı yaş grubu ve aynı düzeyde, varikoseli olan bazı hastalarda sadece semen dansitesinde bozulma bildirilmiştir. Ancak, başka bir çalışmada bu semen inceleme sonuçlarının varikosel için patognomonik olmadığı, varikosel dışında viral hastalıklar, antispermatojenik ajanlar ve 10

11 diğer infertilite nedenleriyle de oluşabileceği bildirilmiştir (49). Varikoseli olan hastaların semen analizlerinde karşılaştığımız farklı sonuçlar birden fazla patofizyolojik mekanizmanın olayda rol oynadığını düşündürür. Varikosel sonucu oluşan infertilite patofizyolojisinde tanımlanan mekanizmalardan sonuncusu apopitozis olmuştur. MacLoed, varikoselde testis dokusunda görülen değişiklikleri "gerilim paterni (stress pattern)" olarak tanımlamıştır (50). Gerilim paterni ise immatür, amorf ve küçük hücrelerden oluşmaktadır. Bu sitomorfolojik değişiklikler tipik olmasa da apoptozis sonucu oluşan hücrelere benzemektedir (51). Son çalışmalarda testiküler germ hücrelerinde ısı artışına bağlı oluşan dejeneratif değişikliklerin testiste apopitozis gelişimi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (52). Oksidan-antioksidan sistemindeki değişikliklerin de apoptozisi arttırdığı bilinmektedir (53). Bu kadar yoğun klinik çalışmaya rağmen halen varikoselin patofizyolojisi bilinmemektedir. Moleküler düzeyde varikoselin testis dokusuna ve spermatogenez üzerine etkileri henüz ortaya konmamıştır. Normal fertil ya da varikoselli erkeklerden testis biyopsi örneklerinin alınmasının etik açıdan mümkün olmaması, varikosel ile ilgili çalışmalarda hayvan modelleri kullanımını zorunlu kılmıştır. İlk defa 1976'da Mobley köpeklerde varikosel modelini oluşturmuştur (54). Ratlarda da Sypol ve Turner sol renal venin parsiyel ligasyonuna dayanan varikosel modelini ortaya koymuşlardır (55,56). Tüm bu çalışmalarda bilateral olarak testis sıcaklıklarında artış, sperm konsantrasyonlarında azalma, anormal spermatogenez, makroskopik ve histolojik olarak insanlardakine benzer değişiklikler belirlenmiştir. Ancak ana patofizyolojik mekanizma aydınlatılamamıştır. 2.3.APOPTOZİS 11

12 Organizma sürekli bir denge halindedir. Yeni hücreler sentez edilirken, varolan hücrelerin bir kısmı hücre ölümü ile ortadan kaldırılmakta ve böylece denge korunmaktadır. Hücre ölümünün iki tipi vardır, bunlar apoptozis ve nekrozdur (57,58). Her ikisinde de düzenli olarak birbirini izleyen biyokimyasal ve morfolojik olaylar sonucu hücre ölümü meydana gelir (59). Hücrelerde normal gelişim sırasında meydana gelen ölüm olarak 1842 yılında Vogt tarafından tanımlanmıştır. Programlanmış hücre ölümü terim olarak ilk kez 1965 yılında kullanılmıştır. Apoptozis terimi ilk kez 1972 yılında Kerr ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır (60). Kerr, fizyolojik olarak ölen hücrelerin çekirdeklerinde yoğunlaşmış kromatin parçalarını gözlemlemiş ve organellerin iyi korunduğunu fark ederek bu olayı büzüşme nekrozu olarak adlandırmıştır. Köken olarak "apo-toe-sis" 'den gelmektedir ve eski Yunanca'da "sonbaharda yaprak dökümü" anlamına gelmektedir (61). Hücre proliferasyonu nasıl ki mitoz ile belirlenmekte ise belirli bir dokuda olması gereken hücre sayısı da apoptozis ile belirlenir (62,63). Apoptozis ve mitozis dokuda sürekli bir denge halindedir. Programlanmış hücre ölümü, hücre intiharı, fizyolojik hücre ölümü apoptozis ile aynı anlamda kullanılan terimlerdir (62,64,65). Wyllie, 1980 yılında deneysel apoptozisi, glukokortikoidlere maruz bırakılan olgunlaşmamış timus hücrelerinde gerçekleştirmiş ve apoptotik hücre DNA'sının elektroforetik jel ayrımını yaparak, hücrede DNA bütünlüğünün kalmadığını, apoptotik hücre için karakteristik olan merdiven tarzında DNA bantlarının oluştuğunu göstermiştir (66) yılında Cohen yüksek dozda kullanılan steroidlerin timus hücreleri üzerine etkilerini incelemiş ve timus hücrelerinin direkt olarak apoptozisi seçmediğini, hücre ölümüne neden olacak genleri oluşturarak hücreleri apoptozise yönlendirdiğini bildirmiştir (67). Böylece apoptozisin genler tarafindan düzenlenen bir hücre ölümü olduğu ortaya çıkmıştır (68). 12

13 Apoptozis genetik olarak kontrol edilen fizyolojik mekanizmalarla regüle edilir (68). Nekrozda hücre şişer, mitokondri genişler, organeller çözünür, plasma membranı yırtılır. Sitoplazma materyali hücre dışına geçerek inflamasyona neden olur. Apoptozis sırasında ise plazma membranı yırtılmaz. Apoptozisin gerçekleşebilmesi için yüksek ATP seviyelerine ihtiyaç vardır. Hücre içi ATP seviyesi hücrenin apoptozis veya nekroz ile öleceğine yön verir. Bu da mitokondrinin önemini apoptozisin erken fazında göstermektedir. Eğer hücre ciddi olarak yaralanırsa apoptotik yol için gerekli olan enerjiyi sağlayamayacak ve nekroz ile ölecektir (35). Apoptozis, hücre intihar şeklidir ve hücre kendi kendisini aktif olarak yok eder. Bu olay nükleer büzülme ve DNA fragmantasyonu ile karakterizedir (69,35) APOPTOZİS MEKANİZMALARI Apoptozisin indüklenmesinde üç prototip sinyal yolunun rol aldığı bilinmektedir. 1. Mitokondri/Sitokrom-C aracılı apoptozis oluşturulması 2. Hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanan ölüm aktivatörleri ile tetiklenme 3. Endoplazmik Retikulum aracılı apoptozis oluşturulması Tablo 1: Apoptozis mekanizmaları. 1.Mitokondri/Sitokrom-C Aracılı Apoptozis Oluşturulması: 13

14 Mitokondri normal şartlar altında ATP oluşturmak üzere sitokrom-c ihtiva eder. Mitokondrial stres durumlarında serbestlenen sitokrom-c apoptotik hücre ölümünde kaspaz-3 aktivasyonu için önemli rol teşkil eder (32,33, 34,35,36). Bu yolda mitokondri tarafından kontrol edilen apoptotik proteaz aktive edici faktör (Apaf-1) ve kaspaz-9 bulunmaktadır (37,38,39). Ko-faktör nükleotid trifosfat (d-atp ve ATP) ile aktive edilen sitokrom-c ve apaf-1 birleşerek prokaspaz-9 u aktive eder. Aktive kaspaz-9 da kaspaz-3 ü aktive ederek diğer kaspaz kaskadının tetiklenmesini sağlar (39,40) (Şekil 4). Şekil 4: Mitokondri/sitokrom-c aracılı apoptozisin tetiklenmesi. (39) Sağlıklı bir hücre mitokondrisinin dış membranında Bcl-2 proteini yer alır (41,42). Bcl-2, Apaf-1 proteininin bir molekülünü bağlar. Bcl-2 neden olduğu internal hasarla mitokondride çatlaklar oluşturarak Apaf-1 ve Sitokrom-C salınımına yol açar. Bu iki protein kaspaz-9 moleküllerine bağlanır (37,39,70) (Şekil 5). 14

15 Şekil 5: Apoptosom (39) Bu proteolitik aktivitenin kaskadı kan pıhtılaşması ve kompleman aktivasyonuna benzer. Terminal uç kaspaz-3'tür. Bu proteolitik aktivite ile sitoplazmada yapısal poteinlerin sindirimi, kromozomal DNA'nın degradasyonu ve hücrenin fagositozu sağlanır (35. 40, 44). Şekil 6: Mitokondri/Sitokrom-C aracılı apoptozis oluşturulması (40) 2. Dış Sinyallerle Apoptozisin Tetiklenmesi: Birbirini tamamlayan ölüm aktivatörlerinin (Fas-L ve TNF) hücre yüzeyindeki Fas ve TNF reseptörlerine bağlanmasıyla sitoplazmaya kaspaz-8'i aktive eden sinyaller yayılır (Şekil 6). Kaspaz-8 (kaspaz-9 gibi) diğer kaspazları uyarır ve hücrenin fagositozuna yol açar (Örn: 15

16 Sitotoksik-C hücrelerinin hedef hücre yüzeyine bağlanarak Fas-L üretmesi sonrası oligodendrositlerde görülen apoptotik dejenerasyon, ölüm) (40,34). SCI reseptörleri Fas ve p-75 ile bağlantılıdır. Bu reseptörler tümör nekroz faktör reseptör (TNFR) gen ailesinin üyeleridir. Bunların apoptotik hücre ölümünü başlatan kaspaz kaskadını aktive ettiği bilinmektedir (45). Diğer sistemlerde de oligodendrositlerde olduğu gibi apoptozis oluşumunda Fas ve p-75 in sorumlu olduğu gösterilmiştir (45). Fas reseptörünün, Fas ligand (Fas-L) ile karşılıklı etkileşimi FADD (Fas bağımlı ölüm domain proteini) aracılığı ile olur ve bunun sonucunda da kaspaz-8 aktive edilerek apoptotik döngü başlar (45,46) (Şekil 6). Şekil 7: Dış sinyallerle apoptozisin tetiklenmesi. 3. Endoplazmik Retikulum Aracılı Apoptozis Oluşturulması: Son zamanlarda amiloid β nörotoksisitesine katkıda bulunan kaspaz12 ye bağımlı endoplazmik retikulum aracılı apoptotik yol tarif edilmiştir (40,47). Bu yol mitokondrial/sitokrom-c ve ölüm reseptör aracılı apoptozisten farklı bir yoldur. ER, hücre içi kalsiyum dengesi, sentezi ve membran proteinlerinin katlanmasını içeren birçok süreçte kritik öneme 16

17 sahiptir (47). Kaspaz-12, ER membranında lokalize olan ve ER aracılı apoptozis için esas teşkil eden bir kaspazdır. Son çalışmalar göstermiştir ki Ca++ seviyelerinin yükselmesi ve kalpainin endoplazmik retikulumu etkilemesi ile prokaspaz-12 aktiflenir. Ayrıca kaspaz-7 salınımı ile de prokaspaz-12 salınımı arasında bir bağlantı bulunur (71). Aktiflenmiş kaspaz-12 sitoplazmaya yönelir. Kaspaz-9 ile karşılıklı olarak etkileşerek sitozolik kaspaz kaskadını aktive eder (71). Son çalışmalar, in vivo ve in vitro olarak kaspaz-12 nin kaspaz-9 u aktive ettiğini göstermiştir (72) APOPTOZİSİN GENETİK KONTROLÜ ANTİAPOPTOTİK PROTEİNLER Protoonkogenler normal hücre büyüme ve gelişmesini düzenleyen genlerdir. Bu genler aktive olup mutasyona uğradıklarında onkogen adını alır. Onkogenler, hücrenin aşırı büyüme ve bölünmesi doğrultusunda uyarımı gerçekleştirir. Hücrenin büyüme ve bölünmesini aktive edici genleri baskılayan ve dengeleyen genler ise adından da anlaşılacağı üzere tümör baskılayıcı genlerdir (73,74,75). Son yapılan çalışmalar, bazı onkogenlerin ve tümör baskılayıcı genlerin programlı hücre ölümünü kontrol ettiğini göstermektedir (76). Omurgalılarda apoptozisi düzenleyen genler c-myc, p-53 ve bcl-2 ailesi (bcl-2, bax ve bcl-x) olarak bilinmektedir ve üretimini sağladıkları proteinler de aynı adlarla anılmaktadır (41,42,77,78). p-53: Apoptozisi düzenleyen bir diğer gen, tümör baskılayıcı p-53 genidir. Hipoksi ve serbest radikal oluşumu p-53 aracılı DNA onarımı ve apoptozisi başlatır (45). DNA hasarı oluştuğu zaman S fazına geçişi bloke eder. DNA tamiri için zaman kazanılır, eğer tamir mümkün değilse hasarlanmış hücreler apoptozisle yok edilir (77,79,80). 17

18 c-myc: Bir transkripsiyon düzenleyici faktör olan c-myc proteini, ortamda bazı faktörlerin bulunmasına bağlı olarak hücrenin proliferasyonuna ve apoptozise uğramasına neden olur (81). C-myc protoonkogeni bir hücrenin büyümesini programlar. Eğer hücrede hem c-myc hem de uygun büyüme faktörleri yoksa büyüme durur, her ikisi de yeterli ise çoğalma olur, c-myc olduğu halde büyüme faktörleri yoksa apoptozis görülür (65,81,82). Bcl-2 ve Bcl-xl: Bcl-2 (antiapoptotik protein) ailesi apoptotik kaskadın kontrolünde en önemli gruptur ve bir düzineden fazla üyesi vardır (35,42). Bunlardan bazıları apoptotik aktivitenin öncüleri iken (bax ve bad), diğerleri antiapoptotik (hücre koruyucu) proteinlerdir (42). Bu proteinlerin seviyeleri hücrenin öleceğine veya yaşayacağına karar verir. Bcl-2 ailesi proteinlerinin etki yeri mitokondridir ve bcl-2 güçlü bir ölüm inhibitörüdür (42). Antioksidan yolda mitokondriden sitokrom-c salınımını engellemede rol oynar. Bcl-2 mitokondri membran dışında, endoplazmik retikulum ve nükleer membranlarda bulunur. Bcl-2 ayrıca Raf 1 ve kalsinörine bağlanır (41,42,79,83). Bcl-xl mitokondri membran dışında lokalizedir. Bcl-xl ve Bcl-2 beraberce mitokondri membran geçirgenliğini korurlar. Proapoptotik proteinleri (Bax ve Bad) inhibe ederek apoptozisi engeller (40). Bcl-xl kaspaz aktivasyonunu, Apaf-1 üzerinden önler (35,37,42). Bax ve bad proteinleri etkilerini diğer bir protein ailesi; kaspazlar üzerinden gerçekleştirir. Bunların sayısı da bir düzineden fazladır. Kaspazlar sistein proteazlardır, aktiviteleri hücre ölüm yolunda ortaya çıkar. Kaspaz-9, bcl-2 ailesi tarafından stimüle veya inhibe edilir. Kaspaz-2 ve kaspaz-8, TNF α gibi sitokinler tarafından aktive edilir. XIAP, ciap1, ciap2, NAIP: Antiapoptotik protein ailesinden apoptozis protein inhibitörleri omurgalı ve omurgasızlarda bulunmuş olup, bunlar programlanmış hücre 18

19 ölümünün negatif düzenleyicileridir. Bazı memeli homologları; XIAP, ciap1, ciap2, NAIP, Bruce, Survivin, piap olarak tanımlanmıştır. Bunların çoğu hücre ölümünü kaspaz-3, kaspaz-7 ve kaspaz-9 a direkt olarak bağlanıp onları inhibe ederek gerçekleştirirler (40). Apoptozis protein inhibitörleri kaspazları ölüm reseptörleri ve mitokondrial yol ile inhibe ederler (33,40,72). PROAPOPTOTİK PROTEİNLER Bax, Bad ve Bid Sağlıklı hücrede bax sitozolde bulunur. Apoptotik uyarı ile sitozolik bax mitokondriye yönelir ve çeşitli değişimler sonucunda bax ın hidrofobik C terminal ucu açığa çıkar ve sitokrom-c salınımına neden olur. Kalpain tarafından bax salınımı uyarılarak sitokrom-c açığa çıkar (79,84). Bad, sağlıklı hücrelerde mitokondri membranının dış zarında bulunur. Apoptozis sırasında bax değişime uğrar ve N terminal uç açığa çıkarken bcl-xl bad dan ayrılır (70,84). Bid, bcl-2 yi inaktive etmek veya bax ı aktiflemek üzere mitokondriye yönelir (42). Endojen bid in yarısı sitozolde erir. Diğer yarısı ise hücre içi membranlarda özellikle de endoplazmik retikulumda bulunur (33,35,71) APOPTOZİSDE HÜCRE İÇİ SİNYAL İLETİMİ VE METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER Apoptotik sinyal iletimi ile ilgili bu güne kadar elde edilen bilgiler, hücre içi diğer sinyallerin iletiminden sorumlu olan bazı molekül ve enzimlerin, apoptozisteki sinyal iletiminde de rolleri olduğunu göstermektedir (67,85). Hücre içi sinyal iletiminde yaygın olarak kullanılan Ca++ apoptoziste de rol oynar. Hücre içindeki Ca++ iyonlarının miktarındaki artış hücreyi apoptozise götürmektedir (67). Sitoplazmadaki Ca++ iyonu miktarındaki hafif artış, c-myc, c-fos, ısı şok proteinlerini harekete geçirir ve hücrenin 19

20 apoptozise gitmesine neden olur. Ca++ adenilat siklazları aktive ve inhibe etme yeteneğine sahiptir (62,86). C-AMP ve protein kinazlar üzerinden sinyal iletimini etkiler. Hücre içi c-amp konsantrasyonundaki artışın çeşitli hücre bağımsız tiplerinde olarak apoptozisi da apoptozis uyardığı olabileceği bildirilmiştir. Ca++'dan gösterilmiştir (62). Sitoplazmada artan Ca++, inaktif durumdaki Ca++ bağımlı proteazları ve nükleazları aktifleştirerek sitoplazmik proteinlerin parçalanmasına ve apoptozise özgü internükleozomal DNA kırıklarına neden olur (61). Ca++ iyonu, inaktif durumdaki endonükleaz, proteaz, transglutamaz, fosfolipaz gibi latent enzimleri aktive ederek apoptozise neden olur (87). Kalsiyuma bağlı endonükleazlar: Endonükleazlar sitoplazmada artan Ca++ tarafından aktif hale getirilir. DNA zincirini, H1 histon bölgesinden baz çifti ve katları uzunluğunda parçalara ayırır (85,87,88,89). Transglutamazlar: Apoptoziste hücreler büzüşür ve küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar; transglutamazların yaptığı protein çapraz bağlanmaları ile kimyasal maddelere karşı dayanıklı hale getirilir (62,68,85). Proteazlar: Proteazlar histonları ve kromatin yapısını stabilize eden proteinleri parçalar (89). Kalsiyum bağımlı nötral bir proteaz olan 'kalpin' hücrenin iskelet yapısını bozar (87). Lizozomal bir proteaz olan katepsind apoptozisin geç evresinde ortaya çıkan bir endopeptidazdır ve lizozomların proteolitik aktivitesinin oluşumunda önemlidir (65,67). Lipid Modifiye Edici Enzimler: Normal hücrelerin plazma membranlarında fosfolipid asimetrisi vardır (Membran fosfolipidlerinin hücre dışında ve içinde kalan kısımları farklıdır). Bu asimetri ATP'ye bağımlı fosfolipid translokaz enzimi tarafından sağlanır (62). Apoptotik indüksiyon olduğunda bu enzim etkilenir ve zar asimetrisi bozulur. Makrofajlar hücreyi yabancı bir hücre olarak algılarlar ve fagosite eder (90). Protein Kinazlar: Protein fosforilasyonunda rol oynayan zar ve sitoplazma enzimlerinin apoptotik sinyallerin iletiminde önemli oldukları 20

21 kanıtlanmıştır (62). Bu enzimlerden protein kinaz-a, apoptozisi sağlarken, protein kinaz-c apoptozisi durdurur (68,85) APOPTOTİK HÜCREDE GÖZLENEN MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 1. Yüzey Organellerinin Kaybı Apoptozise uğrayan hücrenin komşu hücrelerle bağları kesilir. Hücre yüzeyindeki mikrovillüsler ve diğer hücrelerle yaptıkları özel bağlar ortadan kalkar, hücre yüzeyi yuvarlaklaşır (88,66) (Şekil 8). 2. Hücre Büzülmesi Apoptotik hücre komşu hücreye göre daha küçük ve sitoplazması daha yoğundur. Endoplazmik retikulum dışında diğer hücre organelleri yapılarını korur (67). Sitoplazma yoğunluğu arttığı için organeller kalabalık görünür. Hücre zarı sağlam olduğundan nekrozda olduğu gibi bir inflamatuar reaksiyon gözlenmez (66,68,88) (Şekil 8). 3. Kromatin Yoğunlaşması Önemli yapısal değişiklik çekirdekten başlayarak izlenir. Çekirdek apoptoziste odak noktasıdır. Hücreden hücreye değişmekle birlikte genellikle çekirdek büzüşür (67,88). Kromatin çok yoğun bir hale gelir ve parçalar halinde bir araya toplanır. Çekirdek porları seçilemez. Çekirdek şekli düzensizleşir ve ileri evrede küçük çekirdek parçalarına bölünür. Çekirdekçik genişler ve granülleri kaba granüller halinde dağılır (66,68,88) (Şekil 8). 4. Sitoplazmik Baloncuklar ve Apoptotik Cisimlerin Oluşması Hücrede önce yüzeye doğru tomurcuklanmalar olur. Bunlardan bazıları sitoplazma parçacıkları içeren ve sıkı biçimde paketlenmiş organellerden oluşan zarla sarılı apoptotik cisimlere dönüşür (68,88) (Şekil 8). Apoptozis için morfolojik değişimler hücre büzülmesi, kromatin yoğunlaşması, hücre membran tomurcuklanması olurken fosfotidilserin açığa çıkar. Sağlıklı hücrelerde plazma membranının içinde bulunan 21

22 fosfotidilserin apoptotik hücrelerde plazma membranının dış yüzünde bulunur ve fagositik hücreler için sinyal görevi görür (35) (Şekil 8). Şekil 8: Apoptosis in Morfolojik değişiklikleri (88) APOPTOZiS VE NEKROZ ARASINDAKİ FARKLAR Apoptozis, hücrede yarattığı bu değişikliklerle nekrozun bir parçasıymış gibi algılanabilir. Ancak nekrozdan farkları şunlardır (Şekil 9) Fiziksel Farklılıklar 1- Nekroz bileşik hücre gruplarını etkiler, oysa apoptoziste tek tek hücreler etkilenir (63,80). 2- Nekroz fizyolojik olmayan uyaranlarla başlar, apoptozis fizyolojik uyaranla da başlayabilir (örnek: hormonal dengenin bozulması) (62,66). 3- Nekroza uğrayan hücre, çevreye yaydığı kemotaktik maddeler aracılığı ile çağrılan makrofajlar tarafından fagosite edilir. Apoptozise uğrayan hücre ise çevreye kemotaktik madde yaymaz; yanında bulunan epitel hücreleri veya makrofajlar aracılığı ile fagositoza uğrar. Nekrozda inflamatuar cevap vardır, apoptoziste ise yoktur (62,63,64). 22

23 Morfolojik Farklılıklar 1- Nekrozda zar bütünlüğü bozulur, apoptoziste zarda kabarcıklar görülür fakat asla zar bütünlüğü bozulmaz (67,80). 2- Nekroz sitoplazma ve mitokondride şişme ile başlar, apoptoziste ise sitoplazmada büzülme ve çekirdek yoğunlaşması görülür (63,67). 3- Nekroz total hücre parçalanması ile sonlanır, oysa apoptozis hücrenin daha ufak fragmanlara dönüşmesi ile sonlanır (apoptotik cisimler) (63). 4- Nekrozda hücre zarında vezikül formasyonu yoktur, total parçalanma olur; oysa apoptoziste zara bağlı veziküller oluşur (68). 5- Nekrozda organellerin devamlılığının bozulması mevcut iken, apoptoziste; apoptozisi başlatan bcl-2 gen ailesinin ürettiği por oluşturan proteinlerin etkisi ile organeller bütünlüğünü korur, ancak delikli bir yapıya kavuşur (67,68) (Şekil 9). Şekil 9: Apoptozis ile nekroz arasındaki farklar (68) Biyokimyasal Farklılıklar 1- Nekrozda iyon dengesi kaybolur, apoptoziste ise sıkı bir şekilde kontrol edilen enzimatik olaylar mevcuttur (66). 23

24 2- Nekroz enerjiye ihtiyaç duymaz, pasif bir olgudur ve +4 C de bile gerçekleşebilir. Apoptozis ise enerji gerektiren aktif bir olgudur ve +4 C'de gerçekleşemez (68). 3- Agaroz jel elektroforezi yapıldığında, nekroz sırasında DNA'nın rastgele sindirimi mevcuttur. Oysa apoptoziste rastgele olmayan, monooligonükleozomal parçalanma mevcuttur. Bu da agaroz jel elektroforezde apoptozis için karakteristik ladder pattern denen merdiven şeklinde kırılmalar meydana getirir (66,85). 4- Nekroz sırasında hücre ölümünün geç bulgusu; postlitik DNA parçalanması vardır (DNA, hücre bütünlüğü bozulmadan önce parçalanır). Ayrıca apoptoziste mitokondri tarafından sitoplazmaya birçok faktör salınımı mevcuttur (sitokrom-c v.b.) (85,90). 5- Nekroz sırasında nonspesifik zar parçalanması olurken, apoptoziste zar asimetrisinde değişiklikler olur (örn: fosfotidilserin zarın sitoplazmik yüzünden ekstraselüler yüzüne doğru yer değiştirir). Bu değişiklik apoptotik hücrenin inflamatuar reaksiyon oluşturmadan lokal hücrelerce tanınıp, fagosite edilmesini sağlar (68) FAGOSİTOZ Ölüm mekanizması nasıl olursa olsun, ölü hücrelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Gerek nekroz gerekse apoptoziste ölü hücre fagositozla ortadan kaldırılır. Apoptozis sırasındaki hücre zarı değişimleri komşu hücrelerin ölü hücreyi fagosite etmesi için gerekli tüm uyarıları verecek şekilde düzenlenir. Oluşan apoptotik hücreler, hücreler arası alana dağılırlar veya lümene dökülürler (64). Dokuda 4-9 saat tanınabilir halde kalan apoptotik hücreler daha sonra fagozomlar içinde birkaç saat kadar görülebilir, sonra da sindirilemeyen materyal olarak kalır (64,65) APOPTOZİSİN GÖRÜLDÜĞÜ OLAYLAR 24

25 Bazı organların biyolojik gelişimleri esnasında apoptozise rastlamak mümkündür. Örnek olarak, Müller ve Wolf kanallarının involüsyonu, kalp gibi bazı iç organların lümenlerinin oluşması gösterilebilir (62). Apoptozis ayrıca her türlü neoplastik oluşumda; hem büyüme hem gerileme döneminde görülebilir (64). Hafif şiddette fiziksel ve toksik uyaranlara maruz kalan dokularda da apoptozis görülür. Örnek olarak hipertermi, düşük doz sitotoksik ilaçlar, iyonize radyasyon, hafif travma, hafif hipoksi gösterilebilir (62). Bu anlamda apoptozis spesifik bir uyarana maruz kalan hücrenin, bu uyarıma aktif olarak verdiği düzenleyici bir cevaptır (63). Apoptozisli hücreler sağlıklı doku içinde dağılmış şekilde bulunur (67). Apoptozisin görüldüğü başlıca olaylar şunlardır: 1. Fizyolojik Olaylar: a- Embriyogenez ve metamorfoz sürecinde programlı hücre yıkımı (fetus implantasyonu, organogenezis ve gelişim sürecinde yaşanan involüsyon) (91). b- Erişkinde hormona bağımlı involüsyon (menstrüel siklusta endometriyum hücrelerinin yıkımı, menopozda folikül atrezisi, laktasyonun kesilmesinden sonra meme bezlerinin rejenerasyonu) (67). c- Sürekli çoğalan hücre gruplarında hücre sayısının dengelenmesi amacı ile hücre azaltılması (barsak kripta epitelleri) (67,64). d- İmmun hücrelerin seçimi (hem B hem de T hücrelerinin sitokin deplesyonundan sonra ve timusun gelişimi sırasında otoreaktif T hücrelerinin ortadan kaldırılması) (68). 2. Patolojik Olaylar: a- Tümörlerde hücre ölümü (hem büyüme hem de regresyon aşamasında) (68) b- Hormonlara bağlı dokularda patolojik atrofi (kastrasyon sonrası prostat atrofisi, glukokortikoid kullanımı sonrası timusta lenfosit kaybı) (62,63). 25

26 c- Parankimden zengin dokularda duktus tıkanmasından sonra patolojik atrofi (pankreas ve böbrek tübüllerinde olduğu gibi) (65). d- Sitotoksik T hücreleri ile oluşturulan hücre ölümü (otoimmun hastalıklar) (68). e- Çeşitli etkenlerle oluşan hücre ölümü (radyasyon, antikanser ilaçları, hipertermi, hipoksi, travma) (65). A) Apoptozisin İnhibisyonu İle İlişkili Hastalıklar 1-Kanser: Foliküler lenfoma P53 mutasyonları ile oluşan karsinomlar, Hormon bağımlı tümörler, Akciğer kanseri, Prostat kanseri, Over kanseri 2- Otoimmun bozukluklar: Sistemik lupus eritamatozus, İmmun ilişkili glomerulonefritler, Otoimmun diabet, Greft rejeksiyonu 3- Viral infeksiyonlar: Herpes virüs, Poliovirus, Adenovirus B) Apoptozisin Aktivasyonu İle İlişkili Hastalıklar 1- AİDS 2- Nörodejeneratif hastalıklar: Alzheimer hastalığı Parkinson hastalığı, Amyotrofik lateral skleroz, Retinitis pigmentoza, Serebellar dejenerasyon 3- Miyelodisplazik sendromlar: Aplastik anemi 4- İskemik hasarlar: Myokard infarktüsü, İnme, Reperfüzyon hasarı 5- Toksik nedenli karaciğer hasarı Son zamanlarda yapılan araştırmalarda apoptozis yoluyla hücre ölümünün artması ya da azalmasının kanser, otoimmun bozukluklar, viral infeksiyonlar, nörodejeneratif hastalıklar gibi bir çok hastalığın patogenezinde rol oynadığı gösterilmiştir (5,59,92) (Tablo 2). Tablo2: Apoptozis ile hastalıkların ilişkisi APOPTOZİSİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER Apoptozisi saptamak için çok çeşitli yöntemler geliştirilmiştir yılında, apoptozis terimi ilk kez kullanıldığında hücrenin morfolojik 26

27 görünümüne göre değerlendirmenin aktivasyonların karar verilmişti. yanısıra (örn: Oysa, günümüzde apoptozise özgü kaspaz-3 tayini) aktif olduğu morfolojik bilinen moleküler bazı düzeyde belirlenmesiyle de saptanabilmektedir. İlk kez morfolojik kriterlere göre belirlenen apoptozis, 80'li yılların sonuna doğru DNA kırıklarının oluştuğunun ortaya çıkarılmasıyla birlikte bu kırıkların saptanmasına yönelik yöntemlerle belirlenmeye başlandı. 90'ların ortalarında ise apoptotik hücrelerde kaspazların aktifleştiği bulundu. Böylece, kaspaz aktivasyonlarının belirlenmesine yönelik metodlarla saptanabilen apoptozis, 90'ların sonuna doğru fosfatidilserin translokasyonunu belirleyen yöntemlerle de saptanmaya başlandı. Apoptozisin belirlenmesine yönelik geliştirilen tüm metodları, 2000'li yılların başlarında, sadece apoptotik epitelyal hücrelerde olmak üzere kaspaz aktivitesiyle kırılan bir protein olan keratin 18'in kırıldıktan sonraki özgün formunu saptayan antikorların kullanılarak daha spesifik olarak saptanması takip etti. Apoptozisin belirlenmesinde kullanılan yöntemler şöyledir (Tablo 3): 1. Morfolojik görüntüleme yöntemleri 2. îmmunohistokimyasal yöntemler 3. Biyokimyasal yöntemler 4. İmmünolojik yöntemler 5. Moleküler biyoloji yöntemleri Tablo3: Apoptozisin belirlenmesinde kullanılan yöntemler 1.Morfolojik görüntüleme yöntemleri l. Işık mikroskobu kullanımı: a. Hematoksilen boyama: Hematoksilen boyama (HB) hem hücre kültürü çalışmalarında hem de doku boyamalarında kolaylıkla kullanılabilir. Apoptotik hücrelerin saptanmasında genellikle ilk metod olarak başlanması uygundur ve çeşitli açılardan (örn. ilk değerlendirme, 27

28 maliyet) diğer metodlara karşı avantaj sağlar. Hematoksilen boyamada, hematoksilen boyası kromatini boyadığından apoptotik hücreler nukleus morfolojisine göre değerlendirilir. Apoptozise özgü değişiklikler iyi bir boyama yapılmışsa kolayca gözlenebilir. Gözlenebilen değişiklikler şunlardır: hücre küçülmesi "cell shrinkage", veya sitoplazmik küçülme "cytoplasmic shrinkage", kromatinin kondanse olması "nuclear condensation" ve nukleus zarının periferinde toplanması, nukleusun küçülmesi "pyknosis" veya parçalara bölünmesi "nuclear fragmentation" (Şekil 10). Şekil 10: Normal ve apoptotik insan lökosit hücresi (94) b. Giemsa boyama: Giemsa ile boyamada hematoksilenle boyamada da olduğu gibi nukleus morfolojisi esas alınarak apoptotik hücreler tanınır. Sitoplazma sınırları hematoksilen boyamaya göre daha iyi seçilebilmekle birlikte hematoksilen boyamaya belirgin bir üstünlüğü yoktur. II. Floresan mikroskobu / Lazerli konfokal mikroskop kullanımı Floresan boyalar DNA'ya bağlanabildiklerinden hücrenin kromatini, dolayısıyla nukleusu görünür hale gelebilir. Eğer hücre kültürü çalışmasında kullanılırlarsa, canlı hücre ile yaşayan hücrenin ayrımına olanak tanır. Oysa, hematoksilen ya da Giemsa boyamanın kullanıldığı örneklerde hücrelerin tamamı yöntemin prensibi gereği zaten ölmektedir. Canlı ve ölü hücre ayrımını yapabilmek için, canlı veya ölü tüm hücreleri boyayabilen bir boya (örn. Hoechst boyası) ile sadece ölü hücreleri boyayabilen bir başka boya (örn. propidium iyodür) beraber kullanılır. Bu boyama yöntemindeki prensip şudur: Bu yöntemlerde canlılığın 28

29 belirleyicisi, hücrenin plazma membranının (hücre zarının) intakt olup olmadığıdır. Membranı intakt olan (canlı) hücreler propidium iyodür gibi sadece membran bütünlüğü bozulmuş (ölü) hücreleri boyayan bir boya ile boyanmazlarken, Hoechst boyası gibi ölü veya canlı tüm hücrelere girebilen boyalar ise ortamdaki tüm hücreleri boyayarak ölü veya canlı hücre ayrımına olanak sağlar. Bu şekilde boyanan hücreler bir floresan mikroskobu ile tanınabilir. Kuşkusuz bu yöntemle hücrelerin ölü ya da canlı olduğu anlaşılabilir ama ölü hücrelerin apoptozisle veya nekrozisle ölüp ölmediklerinin ayrımı hematoksilen boyamada olduğu gibi nukleus morfolojisine bakılarak yapılır. lll. Elektron mikroskobu: Elektron mikroskobu ile değerlendirme apoptoziste en değerli yöntem ("gold standard") olarak düşünülmektedir. Morfolojik değişikliklerin en doğru olarak gözlendiği bir yöntemdir. Üstelik subselüler detaylar da incelenebilir (örn. mitokondrinin durumu, hücre zarı ya da nukleus membranının mikroskobu izlenebilir, bütünlüğünün bozulup bozuimadığı çalışmalarında, nukleus fragmentasyonu apoptotik hücrede, normal hücreyle gibi). net Elektron olarak kıyaslandığında sitoplazmik küçülme, kromatin kondansasyonu ve fragmentasyonu izlenebilmektedir. lv. Faz kontrast mikroskobu: Bu tür mikroskop sadece hücrelerin kültür ortamında, "flask" veya "plate"lerde büyütüldüğü çalışmalarda, hücreyi veya hücre topluluğunu incelemek amacıyla kullanılır. 2. Histokimyasal yöntemler: l. Anneksin V Yöntemi: Normal hücrelerde hücre zarının sitoplazmik yüzünde fosfatidilserin (PS) bulunmaktadır. Eğer hücre apoptozise giderse normalde iç yüzde yerleşmiş olan PS molekülleri hücre zarının dış yüzüne transloke olurlar. Dış yüze transloke olan PS'ler, floresan bir madde (örn. F1TC) ile 29

30 işaretlenmiş Anneksin V kullanılarak görünür hale getirilir. Böylece apoptotik hücreler saptanmış olur. ll. TUNEL Yöntemi: DNA kırıklarının in situ olarak tanınmasını sağlar. Parafin bloklar, donmuş kesitler, kültürü yapılmış solüsyon halindeki veya "plate"lere ekilmiş, ya da lameller üzerinde büyütülmüş hücrelerde apoptozisin varlığı bu metodla saptanabilir (Resim 1). Resim 1: TUNEL metodu uygulanmış rat testis dokusu (kahverengi boyanmış apoptotik hücreler) lll. M30 Yöntemi: M30 yönteminde apoptotik hücreler sitokeralin 18'in kaspazların etkisiyle kırılması sonucu ortaya çıkan yeni antijenik bölgenin immünohistokimyasal yöntemle boyanması prensibine göre belirlenir. Sadece sitokeratin 18'i eksprese eden dokularda kullanılması mümkündür. Bu dokular epitelyal kaynaklı dokulardır. lv. Kaspaz-3 Yöntemi: Kaspaz-3 yöntemi ile sadece apoptotik hücrelerde oluşan aktif kaspaz-3 belirlenebilir. Bunun için, dokunun kaspaz-3 eksprese ettiğinin bilinmesi ya da çalışılan dokuda apoptozise yol açan ajanın kaspaz-3'ü kırıp kırmadığının bilinmesi gerekir. Ancak, bu bilinirse apoptotik hücreler bu metodla tespit edilebilirler. 3. Biyokimyasal Yöntemler 30

31 l. Agaroz Jel Elektroforezi: -DNA fragmentasyonu DNA kırıklarının gösterilebildiği bir başka yöntemdir. Apoptoziste DNA, 180 baz çifti ve bunun katlarına karşılık gelen noktalardan (internukleozomal bölgelerden) kırıldığı için merdiven görüntüsü "ladder pattern" oluşur. Bu bulgu apoptozisin karakteristik özelliğidir ve nekroziste görülmez. O yüzden apoptozisi nekrozisten ayırmada faydalı yöntemlerden biridir. ll. "Western" Blotting: -Substrat kırılmaları -Aktif kaspazın belirlenmesi -Sitokrom c salıverilmesi Bu metod yardımıyla apoptozise özgü bazı proteinlerin eksprese olup olmadıklarının (örn. bcl-2) ya da kırılıp kırılmadıklarının (örn. kaspaz-3) saptanması mümkündür. Sitokrom c'nin mitokondriye çıkıp çıkmadığı da bu metodla belirlenebilir. Yalnız, sitokrom c tespitinde önce altfraksiyonlama fraksiyonları yapılarak ayrılır. hücrelerin Ardından, mitokondriyal normalde ve sitoplazmik sitoptazmik fraksiyonda bulunması beklenmeyen sitokrom c'nin bu fraksiyonda tespit edilmesi halinde hücrelerin apoptozise gittikleri anlaşılır. lll. "Flow" Sitometri: -DNA azalması -Annexin V "Flow" sitometri yardımıyla florasan bir madde ile işaretlenmiş antikor kullanılarak apoptoziste eksprese olduğu bilinen her hangi bir hücre yüzey proteininin saptanması mümkündür. Böylece apoptotik hücreler belirlenebilir. Kolay uygulanabilir olması, uzun zaman almaması ve kantitatif sonuç saptanmasında verebilmesi kullanışlı bir açısından yöntemdir. klinikte İki apoptozisin farklı şekilde uygulanmaktadır: a. Floresan bir madde olan propidium iyodür kullanılarak, 31

32 b.anneksin V kullanılarak. Birincisinde, kompleks bilgisayar işlemleri kullanılarak hücre boyutu ile içerdiği DNA miktarı kıyaslanarak, azalan DNA miktarının apoptozis lehine olduğu gerçeğinden hareketle, apoptotik hücre populasyonu (subgl piki) tayin edilir. İkincisinde, floresan mikroskobuyla uzun zaman alan sayma işlemi saniyeler içinde yapılarak sonuç alınır. 4. İmmünolojik Yöntemler l. ELISA: -DNA fragmentasyonu -M30 düzeyi ELISA ile gerek kültürü yapılmış hücre populasyonlarında gerekse insan plazmasında DNA fragmentasyonunu tespit etmek mümkündür. Aynı şekilde M30 düzeylerinin ölçümü de mümkündür. ll. Flourimetrik Yöntem: -Kaspaz aktivasyonu (Hücre kültürü) Kültürü yapılmış hücrelerde kaspaz aktivitesinin tayin edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde ilgili kaspazın antikorunun bulunduğu "plate"lere hücre lizatlarının konulması ile kaspaz molekülleri tutulur, ve sonra ortama kaspazların parçaladığı ve kendisine floresan bir maddenin tutunduğu bir substrat ilave edilir. Ortamdaki kaspaz aktivitesiyle orantılı olarak ortaya çıkan floresanın şiddeti fluorimetre ile ölçülerek kaspaz aktivitesi saptanır. 5. Moleküler Biyoloji Yöntemleri l. "DNA Microarrays": Gen ekspresyon dereceleri (mrna) - Hücre ölüm reseptörleri - Kaspazlar DNA "microarray" teknolojisi henüz çok yeni ve çok pahalı bir yöntemdir. Fakat, yakın bir gelecekte tıp pratiğini radikal bir biçimde değiştirme iddiası taşıyan bu teknoloji ile aynı anda ve kısa bir süre içinde (önceden aylarca sürerken) yüzlerce hatta binlerce genin ekspresyon derecelerinin 32

33 (mrna'larının) tespiti mümkün olabilecektir. Böylece, apoptozise özgü hücre yüzey ölüm reseptörlerinin ekspresyon durumları hakkında geniş bilgi edinme olanağı doğacaktır (94) SPERMATOGENEZDE APOPTOZİSİN ROLÜ Doku canlılığında ve devamında, enfekte hücrelerin ortadan kaldırılmasında ve normal fizyolojik ortamın korunmasında etkin olan apoptozis, testiküler dokuda da sık saptanan bir fenomendir. Spermatogenez, spermatogonyal kök hücreden mitotik ve mayotik bölünmeler sonucu hücre farklılaşması ile olgun sperm oluşmasıdır. Normal Spermatogenez içinde, hücre gelişimi ve farklılaşmasına ilave olarak germ hücre ölümü de görülür ve bu sperm oluşumunda kritik rol oynar (93,95) Apopitozis, spermatogenezde genellikle spermatositler ve spermatogonyada programlı hücre ölümüne yol açar (96). Germ hücrelerindeki bu ölüm spermatozoanın normal gelişimi için mutlak gereklidir (97). Kerr tarafından yapılan bir çalışmada testiste devamlı olarak spontan apoptozis gerçekleştiği bildirilmiştir (98). Testiste, defektif germ hücrelerinin yok edilmesine yönelik bu işlemde erkek germ hücrelerinin % 75'i apoptozise maruz kalır (99). Erken gelişimsel evrede başlayan bu apopitotik hücre eliminasyonu, olgunlaşmakta olan germ hücreleri ile Sertoli hücreleri arasında uygun sayısal oranı sağlamaya yönelik fizyolojik bir yanıt olarak tanımlanmıştır (100,101,102,103). Androjen eksikliğinde, azoospermik ya da oligospermik hastalarda, deneysel kriptorşidizm oluşturulan hayvanlarda, ısı artışının olduğu olgularda testislerde oluşan programlı hücre ölümlerinde artma bulunabilir (97,104,105,106,107,108). Spermatogenezde testiküler germ hücre apoptozisinin hormonal kontrol altında gerçekleştiği bildirilmiştir (107,108). Hipofizektomize immatür ratlarda hem germinal hem de somatik hücrelerde masif apoptozis ortaya çıktığı ve bu olgularda FSH ya da hcg tedavileri ile bu yoğun programlanmış hücre ölümünün engellenebildiği gösterilmiştir (105,108). 33

34 Ayrıca, gonadotropin ya da testosteron eksikliği dışında matürasyon arresti ve hipospermatogeneze yol açan tüm klinik durumlarda da apoptozis görülebilir (109). Seminifer tübül epitelinin ısı, radyasyon veya soğutma gibi faktörlere olan sensitivitesi de germ hücrelerinin programlanmış hücre ölümlerini artıran diğer bir faktördür (110). Sonuçta, testiküler fizyolojiyi bozan ekzojen stimülanların varlığında fizyolojik olmayan düzeyde apoptozis gerçekleşir ve klinik olarak spermatogenezde bozulma ve infertilite oluşabilir (60,111,113) VARİKOSELDE APOPİTOZ Apoptozis germ hücre gelişiminde, normal sperm hücre üretiminde, defektif hücrelerin uzaklaştırılmasında vücut savunma sisteminin bir parçası olarak görev yapar. Fizyolojik koşullarda kontrollü bir şekilde gerçekleşirken testisi etkiliyen farklı hastalıklarda artar (110,114). Hormonal yetersizlik, kriptorşidizm, testise olan kan akımında artma, testiste lokal ısı artışı, venöz staz ve buna bağlı hipoksi, azoospermi testiküler hipotermi olgularının tümünde testiste artmış oranda apopitoz bulunmuştur (23,97,101,105,114). Testiküler disfonksiyonda yüksek apoptotik aktivite tespit edilmiş ve spermatogenezde bozulmanın ve hipospermatogenezin de kontrolsüz apoptozisle ilişkili olabileceği bildirilmiştir (114). Varikosel nedeni ile incelenen hastaların testislerinde oluşan hasarda apoptozisin rolünü inceleyen bir çalışmada, testis histopatolojik incelemesinde olguların üçte birinde testiküler dokuda programlı hücre ölümünde anlamlı oranda artış saptanmıştır (115). Aynı şekilde diğer bir çalışmada ise, deneysel olarak varikosel oluşturulan erişkin tip ratlarda testis kan akımındaki artışa paralel olarak testiküler apoptoziste artma bildirilmiştir (106). Apoptozisin varikosel ve diğer testiküler disfonksiyona yol açan patolojilerdeki rolünü açıklığa kavuşturmak, apoptozisi arttıran ve azaltan nedenleri, mediatörleri ortaya çıkarmak, bu hastalıkların 34

35 tedavisinde daha kullanışlı ve etkili yeni yöntemleri bize sunabilir. Ayrıca kontrasepsiyonda yeni metodlar geliştirilmesine ışık tutabilir. Biz de varikoselde apoptozisin oynadığı rolü biraz daha açıklığa kavuşturmak amacıyla bu çalışmayı planladık. İnsanlarda uygulamak etik olarak mümkün olmadığı için ratlarda varikosel oluşumu sonrası testislerinde apoptozis oluşumu ve günümüzde varikoselin en etkili tedavisi olan varikoselektomi sonrası testislerde apoptozisin seyrini zamana bağlı olarak ortaya koymayı hedefledik. 3. MATERYAL VE METOD 3.1. MATERYAL Bu çalışma Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deney Hayvanları Laboratuvarında yapıldı. Çalışmada Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deney Hayvanları Laboratuvarında üretilmiş 40 adet erişkin erkek Wistar albino rat kullanıldı. Ratların ağırlıkları gr. arasında değişmekteydi. Ortalama ağırlıkları 260 gramdı. Deneyde normal cerrahi aletler kullanıldı. Hayvanlar sabit sıcaklık ve nem ortamında, 12 saat aydınlık, 12 saat karanlıkta, standart laboratuar koşullarında beslendi. Ratlar gruplara ayrıldı (Tablo 4). Grup A daki 30 ratta usulüne uygun olarak deneysel varikosel oluşturuldu (30). Grup B deki 10 ratın 5 tanesine yalancı operasyon uygulanırken 5 tanesine herhangi bir işlem yapılmadı, kontrol için bırakıldılar. Çalışma Şeması: Grup B1: 5 adet rat yalancı operasyon uygulanacak ve 2 hafta sonra sakrifiye edilecek. 35

36 Grup B2: 5 adet sağlıklı rat kontrol amacıyla 6 hafta sonra sakrifiye edilecek. Grup A daki varikosel oluşturulmuş 30 ratın 5 tanesi 14.gün ve 5 tanesi de 28.günde varikosel oluşumu ve buna bağlı apoptosis düzeylerini göstermek için ayrıldı. 14.günde Grup A dan kalan varikoselli 20 rata ikinci bir operasyon ile standart cerrahi şartlar altında batın açılarak dilate spermatik ven ligasyonu uygulandı. Bu ratlar 4 alt gruba ayrılarak birer hafta arayla sakrifiye edilmeleri planlandı. Çalışma Şeması: Grup A1a: 5 adet rat varikosel oluşturulduktan 2 hafta sonra sakrifiye edilecek. Grup A1b: 5 adet rat varikosel oluşturulduktan 4 hafta sonra sakrifiye edilecek. Grup A2a: 5 adet rat varikoselektomiden 1 hafta sonra sakrifiye edilecek. Grup A2b: 5 adet rat varikoselektomiden 2 hafta sonra sakrifiye edilecek. Grup A2c: 5 adet rat varikoselektomiden 3 hafta sonra sakrifiye edilecek. Grup A2d: 5 adet rat varikoselektomiden 4 hafta sonra sakrifiye edilecek. Çalışma Planı (şematik) 40 adet erişkin gr rat çalışma için temin edildi. 0.gün30 adet ratta sol renal ven daraltılarak deneysel varikosel oluşturulması 10 adet rat kontrol grubu oluşturmak üzere ayrılması 36