!"# "$ % &'"( )"*( #. &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"# "$ % &'"( )"*( #. &"

Transkript

1 !"# "$ % &'"( )"*( # +,' ' -. & - / 011

2 ÇNDEKLER 1) GELENEKSEL HALI SANATINDA KULLANILAN MOTFLER VE ANLAMLARI 2 A) GELENEKSEL HALI SANATI 2,3 2) HALI VE KLMLERDE KULLANILAN BALICA MOTFLER 4 A) ELBELNDE MOTF 5 B) KOÇBOYNUZU 6 C) BEREKET 7 D) NSAN 8 E) SAÇBAI 8,9 F) KÜPE 9 G) BUKAI 10 H) SUYOLU 10,11 ) PITRAK 11,12 J) EL, PARMAK, TARAK 12 K) MUSKA VE NAZARLIK 13 L) GÖZ 13,14 M) YILAN 14,15 N) EJDER 15 O) AKREP 15,16 P) KURTAZI, KURT Z, CANAVAR AYAI 16,17 Q) HAYAT AACI 17,18 R) DAMGA M 18,19 S) KU 19,20 3) ÖZET 20,21 4) RESM KAYNAKÇASI 22 5) KAYNAKÇA 22

3 GELENEKSEL HALI SANATINDA KULLANILAN MOTFLER VE ANLAMLARI GELENEKSEL HALI SANATI Günümüzde gerçek bir sanat yaratısı haline dönümü olan halının tarihi binlerce yıl öncenin çadır yaantısına kadar gider. Göçebe kavimler arasında doup, gelimi olan halı sanat kültürü, daha sonra yerleik medeniyetler tarafından da benimsenmitir. Bilinen ilk halı parçaları Orta Asya da Pazırık ta, eski bir mezarda bulunmutur. Günümüzden ikibin be yüz yıl öncesine ait olan bu halı parçaları uzun tüylü olup, üst desenleri zamanın yıpratıcılıına dayanamayarak yok olup gitmitir. Halı yapımcılıı bize, atalardan kalma bir sanat ve kültür kimlii olarak yansımıtır. Tarihin derinliklerinde, Orta Asya kültüründe ortaya çıkan ve dünyaya yayılan halı estetii, hem fonksiyonel ve hem de estetik olması dolayısıyla ayrıca öneme ve deere sahiptir. Halı sanatı 11.Yüzyıldan balayarak özellikle Büyük Selçuklu Türkleri yle birlikte Batı Asya ya ve ran a gelmitir; ama ne yazık ki o dönemden bizlere hiçbir eser kalmamıtır. Ama Anadolu Selçuklu döneminde yapılan halılardan müzelerimizde eserler mevcuttur. Arap istilaları ve Haçlı Seferleri yoluyla halı sanatı Avrupa ya geçmitir. Avrupalılar, Anadolu tezgâhlarına sipariler vermilerdir. 14. Yüzyılda Avrupalı ressamların yaptıı bazı tablolarda bu sipari halılar dikkati çekecek ekilde yer almıtır. Türk halıları içinde özellikle Bergama halısı, Uak halısı, Gördes, Hereke, Kula ve Ladik halısı çok önemlidir. Ayrıca Anadolu Yörük halıları veya airet halıları denen geometrik motiflerle ve yıldız motifleriyle süslü halılar da vardır. ran halıları, Kafkas halıları, Buhara, Kagar, Semerkant halıları da kendilerine özgü motifleri ve bordürleriyle tanınırlar.

4 Bir halı binlerce düüm gerçekliiyle varlık kazanır. Düümler bir zincir haline üst üste sıralanarak desenler meydana getirirler. Halının genellikle pamuklu olan zemini bir dokuma tezgâhına dikine gerilmi ve birbirine paralel çözgü ipleriyle, enine geçirilmi atkı iplerinden oluur. Çözgü iplerinin çevresine düümlenen iplik parçaları halının yüzünü, yani havlı yanını meydana getirir; bu iplikler çou zaman yün, bazen de daha deerli halılarda ipektir. Düüm biçimleri bölgelere göre deiir; en önemlisi Gördes veya Türk düümleridir, sonra Senneh veya ran düümleri gelir. Halı ve kilimler balangıçlarından itibaren sadece insanların fiziksel ihtiyaçlarını deil, aynı zamanda psikolojik beklentilerini de karılamak için yapıldı. Dini inançlar ve dinsel yaam filozofik düünceleri, insan ruhunu zenginletirdi ve gelitirdi. Bu, sanatçı ve onun iini çeitli yollardan etkiler. Sadece halılar ve kilimlerdeki motiflere, kompozisyonlara bakmak bile bunu aikâr kılar. Tüm bölgelerin kendi motifleri ve dokuma teknikleri vardır. Halıların motiflerinde hikâyelerin oluumu ve bu motiflerdeki anlam, Anadolu da dokunan ilk halıya kadar dayanır. Halıyı dokuyan kii, halıya duygularını ve düüncelerini yansıtır. Bu duygu ve düünceleri halıya aktarmak için kodlar ve semboller üretir. Motiflerin douu ve anlamları böyle olumutur.

5 HALI VE KLMLERDE KULLANILAN BALICA MOTFLER

6 ELBELNDE MOTF Diiliin simgesidir. Sadece analık ve dourganlıı deil, ayni zamanda uur, bereket, kısmet, mutluluk ve neeyi de sembolize eder. lk insanlar ana tanrıçalara tapıyorlardı. Erkein üremedeki biyolojik rolü anlaılmadıı için, sadece diilerin insan yavruladıını görüyorlardı. Hepsi bereket ve çoalma sembolü olarak gördüü ana tanrıçayı, Afrodit, Hera, Kibele, Atena, Leto, tar, Artemis, Hepa(Havva), sis gibi çeitli adlarla kendi dillerinde isimlendirmitir. Bilimsel saptamalar, douran güçlü kadına tapınmanın ilk kez.ö yıllarında. Mezopotamya da baladıına iaret etmektedir. Batı Anadolu da Beycesultan, Çatalhöyük, Hacılar gibi yerleimlerde Anadolu tarihinin Mezopotamya ile çada olduu, yapılan kazılarla ortaya çıkmıtır. Anadolu topraklarında, tarım kültürünü bilen ve yerleik nitelikte uygar ehirlerin ortaya çıkı tarihi olarak.ö yılları belirlenmitir. Bugünkü dokumalarda kullanılan, ana tanrıça kültünün devamı niteliindeki eli belinde motifi, ana tanrıça ile ilgili inancın kültürel miras olarak günümüze geldii gerçeinin kanıtıdır.

7 KOÇBOYNUZU Bereket, kahramanlık, güç, erkeklik sembolü olan koçboynuzu motifi, Anadolu kültüründe ana tanrıça dan sonra, ya da onunla birlikte kullanılan bir motiftir. Boynuz sembolü insanlık tarihinde her zaman güç kuvvet timsali olan erkekle özdeletirilmitir. Boynuz formunun yer aldıı motiflere, dokumacı kadınlar tarafından, boynuzlu yanı, koçlu yanı, gözlü koç, koçbaı gibi isimler verilmitir. Koçboynuzu motifi koçun önden, yandan ve tepeden görünüü spiral, hilal gibi ekillerle stilize edilerek dokumalara aktarılmıtır. Güç ve kuvvet, erkeklik simgesi olan koçboynuzu motifi, erkek tanrı simgesi olarak, Sümer de ana tanrıça nanna nın ei Dumuzi, Akad da tar ın ei Tammuz, Mısır da sis in ei Osiris, Hitit te Hapt in ei Telepinu, Frig de Kibele nin ei Attis, Helen de Afrodit in ei Adonis olarak karımıza çıkar. Türk süsleme sanatındaki hayvan stilizelerinin en güzel örnekleri, koç, koyun veya da keçisi heykellerinden oluan mezar talarında görülmektedir. Anadolu da koçboynuzu motifli halı ve kilimler günümüzde de yaygındır. Bu motif, dokumaların genellikle göbek ve bordür kısımlarında kullanılır.

8 BEREKET 1.Grup: Dut, karpuz, kavun, nar, incir,üzüm,bitki ve yılan,ejder,koç, boa, geyik, kelebek, balık gibi, hayvanlardan oluan formda bereket motifleri sonsuz mutluluu ifade eder. 2.Grup: Aaç, çiçek, yaprak motiflerinden oluur. LOTUS Tanrıçalara uur ve bereket salayan çiçek. Hayat aacı. Bereket ve bolluk simgesi. Nar Bereket sembolü. Persophene nin insanların iyilii için çaldıı Enthoman ateinin kıvılcımlarını sembolize etmektedir. Atein yeryüzüne dönüü douda, bereket demektir. 3.Grup: Cansız kayalar, sular, dalar ve bazı doa varlıklarından oluur. Dokumalar; evrenin yapısını ve hareketini simgeler. Ege Dionisos törenleri bunu sembolize eder. Dionisos: doar, ölür ve yeniden doar. Ölüm dirim döngülü bereket sembolüdür. Kurban Bayramlarındaki kurban da bu törenlerin devamıdır.

9 NSAN Anadolu da ölüm doum döngülü törenlerin ruhun beden deitirmesi gibi inançların aman kültürünün bir devamı olduu bilinmektedir. Anadolu motiflerinde sık sık rastlanan insan figürü daha çok erkek ve kız çocuu olarak betimlenmitir. Bu figürler dokuyan kiinin erkek çocuk beklentisini veya gurbetteki sevgiliyi anlatır. Bu motifler çalımanın ve yaratıcı aklın sembolüdür. Objeleri bir süs gibi görebilen göçebelerin stilize etmeleridir. Doal yetenekleri olan bu kiiler, duru kafa ve ruh yapıları ile yalın yaamlardaki arınmılıktan kaynaklanan bir yaratıcılıa sahiptirler. SAÇBAI

10 Evlilik istei göstergesidir. Doum ve çoalmayı sembolize eder. Evlenmek isteyen genç kızlar zülüf keserler, tek örgü yaparlar. Yeni evli genç kadınlar saçlarını çift örerler. Uçlarına renkli ipliklerle süslerler. KÜPE Anadolu'da küpeler evlilik hediyesi olarak vazgeçilmezdir. Bu motifi kullanan bir kız, ailesine evlenmek isteini dolaylı olarak belli etmeye çalıır. Çatalhöyük te bulunan örneklerde genç kızın evlilik isteini belirtmek maksadıyla takıldıı tespit edilmitir. Erkekler de küpe takmılar. Ahiler (tüccarlar) sa kulaa mesleklerinin zirvesinde olduklarını sembolize eden küpe takmılar. Padiah ve Derviler ve de Zenneler küpe takmılar.

11 BUKAI Atların ön iki ayaına takılan otlaktan uzaklamalarını engelleyen zincirin adıdır. Ailenin devamını simgeler. Ak ve birleimi sembolize eder. Nian yüzüklerinin kırmızı kurdeleyle balanması da bu sembollerden biridir. Bukaı; aile birlikteliinin devamına, âıkların dükünlüüne ve birlikte olma umuduna iaret eder. SUYOLU

12 Su, yeniden douun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaamın sürekliliinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolüdür. En etkin arınma sembolüdür. O hem yaamın hem de ölümün kaynaıdır. Anadolu'da su yaamın kendisidir. Anadolu kadınının bütün gün iç içe yaadıı su dokumalara motif olmutur. Su yaamı simgeler. Pimi topraktan yapılmı çanak çömleklerde zigzag veya meander diye adlandırılan su yolu motifleri uygulanmıtır. Meander motifi ejder ile simgesel bir anlam bütünlüü içindedir. smini Ege denizine dökülen Menderes (Meandrosmenader) Nehir'inden almıtır. PITRAK

13 Pıtrak tarlalarda bulunan, dikenleriyle insanlara ve hayvanlara yapıan bir bitkidir. Pıtraın üzerindeki dikenlerin kötü gözü uzaklatırdıına inanan Anadolu insanı onu nazarlık motifi olarak kullanmıtır. "Pıtrak gibi" deyimi aaçlardaki meyve bolluunu ifade etmektedir, bu yüzden de un çuvallarında, tandır örtülerinde pimi toprak kapların üzerinde kullanılmıtır. EL, PARMAK, TARAK Yaratıcı gücün sembolü olan "El" insanı hayvandan ayıran en önemli organdır. Neolitik ve Paleotik dönem maara resimlerinde el ve parmak figürleri resmedilmitir. El ekillerinin, maara duvarlarında dinsel bir yaklaımla tekrarlandıı tespit edilmitir. Tunç devrinde büyük el ve ayak izleri resmedilmitir. Eller kuvvet, kudret ve hükmetme gücünü simgeler. Anadolu'da "el motifi" dokumalarda hem gerçekçi, bir üslupla hem de stilize edilerek be çubuk ve be nokta eklinde yorumlanmıtır. Parmak ve ona benzeyen tarak motifleri, geometrik olarak üçlü, beli, yedili sayılar kullanılarak dokunur. Bir gövdeye balanan çeitli çubuk formlarından oluur ve duruma göre el, parmak, veya tarak isimlerini alır.

14 MUSKA VE NAZARLIK Nazar, belli özeliklere sahip kimselerde bulunduuna inanılan; özellikle savunmasız göz alıcı insanlara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere zarar veren, bakılardan fırlayan çarpıcı ve öldürücü bir kuvvet tanımlanabilir. Kıskançlık ve haset gibi psikolojik duyguların yarattıı vurucu kuvvetin, ruhun dıa açılan iki noktasından, yani gözlerden fıkırarak kurbanına isabet ettii inancı vardır. Göze gözle karı koymak, gözden çıkı yolu bulan bu vurucu kuvvetin zararından korunmanın tek çaresi olarak düünülmütür. Bu nedenle rengi ve biçimi gözü andıran her nesne, ya olduu gibi ya da bazı ek öelerle birlikte nazarı uzaklatırıcı muska olarak kullanılmıtır. Geometrik üçgen motifi, en basite indirgenmi stilize edilmi göz biçimidir. Anadolu dokumalarında göz motifleri üçgenin yanında kare, ekenar dörtgen, dikdörtgen, haç, yıldız ekillerinin geometrik uygulamalarıdır. GÖZ

15 Fizyolojik ilevi görsel algı organı olmak olan göz, aynı zamanda entelektüel algının sembolü olarak da anılmaktadır. nsan gözü iyi niyetli bakılar taıyabilecei gibi, zaman zaman kötü niyetlerin aktarıldıı bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Kötü niyetli nazarlar taıyan gözün kendisi olduu kabul edilmektedir. Çünkü bedenin dıa açılan bir organı olan gözün, ııı alma yetisi nedeniyle derin bir anlamı ve etki gücü vardır Budizm in ünlü eklerinden Shiva nın alnındaki üçüncü göz, ruhsal aydınlıın alıcısıdır. Halk arasında, gözün simgesel anlamlarını vurgulayan iitme gözü, gönül gözü gibi deyimler çok yaygındır. Nazar önlemlerinden birisi olan göz motifi, dokumalarda özelikle koçboynuzu, eli belinde ve bereket motiflerinin etrafında ya da içinde görülmektedir. YILAN Yılan en eski tanrılardandır. Hayatın güçlerinin efendisidir. Hayatı yaratmı ve devam ettirmitir. nsanın ruhunu temsil eder. Deri deitirmesinden dolayı ölmezlik 1 fikrini sembolleyen yılan birçok efsanenin ve büyünün temel öesi olmutur. Yılan toprak altında, maaralarda yaadıından ve ölenlerin ruhlarının da buralarda yaadıı kabul edildiinden dolayı yılanın atalarla sıkı bir ilikisi olduu söylenir. Yılan çeitli sanat eserlerinde kuvveti, ölümsüzlüü ve dünyanın yaradılıını sembolize eden önemli bir motif olarak görülür. Anadolu dokumalarında yılan motifi zigzag (meander), bulut ve ejder eklinde yorumlanmıtır.

16 Yılan ilk çalardan beri Anadolu da kutsal bir varlık sayılır; ona karı korku ile karıık bir saygı beslenir. Hekimliin sembolü olan çift balı yılan zehir/panzehir birliini tanımlar. Alevi toplumlarda kutsal sayılan sopa, yılanla özdetir. EJDER Genelde aslan pençeli, kuyruu yılanı anımsatan kanatlı bir hayvan olarak stilize edilen ve büyük bir yılan olarak kabul edilen ejder, hazinelerin ve gizli eylerin bekçisidir. Ejder hava ve suların hâkimidir. Ejder ile Zümrütü Anka nın kavgası bereketli yamurlar getirir. Ejder Anadolu uygarlıklarında bulut olarak resmedilir. Selçuklu kervansarayları ve çemelerinde ejder ebedi hayat, sonsuzluk ve mutluluk sembolü olmutur. AKREP

17 Akrep motifi korunma amaçlı motiflerden biridir. Bu motif eytanın ruhunu temsil eder. Efsaneye göre akrep öyle der: Ben ne doal bir ruhum ne de eytan. Bana dokunan herkese ölüm getiririm. ki boynuzum bir kuyruum var. Boynuzlarımın adı acımasızlık ve nefret; kuyruum ise hançerdir. Ben sadece bir kez doururum. Dier yaratıklarda bereket iareti olan doum benim için bir ölüm iaretidir. Her an pusuda öldürmek üzere bekleyen akrep, körü niyetin ve nedensiz kavganın bir simgesidir. Anadolu insanı evlerinde akrebin yürümesinin zor olduu dokuma kilimler kullanır. Nasıl kendisini nazardan korumak için göz iaretli nazarlıklar kullanıyorsa, zararlı mahlûkata karı da kilimlerinde, dokumalarında akrep motifini kullanmaktadır. Akrep motifi zeminde ve dı bordür süslemelerinde kullanılmaktadır. KURTAZI, KURT Z, CANAVAR AYAI

18 Bu motif stilize edilmi kurt ayaı ve kurt azı eklindedir. yimserliin ve korunmanın simgesi olan kurt karanlıkta görebilme yeteneine sahip olduu için ııı ve günei sembolize etmektedir. Hititlere göre kurt tanrıların yoldaıdır. Anadolu ya yerleen halklar koyun ve keçi sürülerine saldıran kurda karı bir köpek türünün kurtla birletirerek kangal türünü elde etmilerdir. Göçebeler douda canavar adını verdikleri kangallarını yanlarından ayırmazlar. Kangal kurdu boazlayabilen tek hayvandır. Anadolu dokumalarında kurt izi, kurtazı, canavar ayaı koruma amaçlı motiflerdir. Nasıl modern psikolojide bir eyden kaçmak deil de üzerine gitmek esassa ilkel insan da bu yöntemi kullanarak kurt, akrep yılan gibi hayvanlardan birer parça üzerinde taıma yolunu seçmitir. Kurt dii, akrep kuyruu, yılan derisi gibi parçaları üzerinde taıdıında kendisini koruyacaını düünmütür. Kilim seccadelerde tarak, parmak, canavar ayaı motifleri mihrap kısmını çevreleyen bordürlerde görülür. Bordürle zemin arasına yerletirilen bu motifler, zeminler arası renk farklılıklarında dekoratif ve estetik bir nitelik kazandırır. HAYAT AACI

19 Hayat Aacı sürekli gelien, cennete yükselen hayatın dikey sembolizmini oluturur. Geni anlamda sürekli geliim ve deiim içinde yaayan evreni sembolize eder. Evrenin üç elementini: topraın derinliine inen kökleriyle yeraltını, alt dalları ve gövdesiyle gökyüzünü, ııa yükselen üst dallarıyla cenneti birletirir. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletiimi salar. Servi, sedir, incir zeytin, asma, hurma, palmiye, kayın, nar, mee,vb aaçları toplumlarda hayat aacının sembolüdür. Hayat aacının üzerindeki kular, zamanı gelince uçacak olan can kularıdır. Hayat aacı motiflerinde en çok kullanılan servi devamlı yeil renk, uzun ömürlülük, dayanıklılık, güzel ekil ve boyluluk gibi nitelikler serviyi iyilik ve güzellik sembolü haline getirmitir. Aaçlar, belirli bir bölgede köklenip yerlemeleri ve göçememelerinden dolayı yerleiklii ve kök salmayı sembolize ederler. Hayat, güzellik, ebedilik ile evrenin ölümsüzlüünü ve yerkürenin ekseninin simgeler. Hayat Aacı formu, çeitli stilize motiflerle ta, tahta, çömlek, çini ileme, dokuma, cam, tezhip, minyatür, edebiyat ve müzikte yer almıtır. DAMGA M

20 Türkler tarih boyunca aile, oba, oymak, boy, devlet gibi kavramları ifade etmek için belirli figürleri, damga=im kullanmılardır. m/damgalar o kiinin, o toplunun varoluunun simgesidir. Bu uygulama, hem soy ve aile adının sürdürülmesini, hem de aileye ait deerli eyaların yitirilmemesini salamaktadır. Hatta üretilen her dokumanın, her araç gerecin hangi toplumun kültürü olduunun gelecek nesiller tarafından bilinmesini salamıtır. Bugün kullanılan piktogramlar, irket logoları, hatta rumuzlar bu gelenein bir uzantısıdır. m motifi de hayat aacı motifi gibi ölümsüzlük ve neslin sürdürülmesi ile ilgili motifler arasında yerini almaktadır. z bırakma tutkusunun ulusal bir yanı yoktur. Toplumların varlıklarını devam ettirme güdüsü evrenseldir. Binlerce yıl altı yüzden fazla uygarlıa beik olan Anadolu, çeitli kültürlerin akıını salayan bir köprü görevi yapmıtır. Denilebilir ki Anadolu bu medeniyetin kalıntılarının muhteem bir terasıdır. KU

21 Anadolu insanı ku ile hasbıhalini, bazen ejderle kavgasını halıya koyarak, bazen çift kafalı ku yapıp tapınaın giriine yerletirerek, bazen kafasına tüy takarak her vesile ile sergilemitir. Kartal kemiinden müzik aleti, serçe gözünden nazarlık yapmı, Hezarfen örneindeki gibi kukanadı takıp Galata Kulesinden kendini aaı salmı; kuun gagası, kanadı, pençesi ayrı ayrı stilize edilerek Anadolu insanının günlük yaamının bir parçası olmutur. Anadolu sembolizminde ku pek çok anlama gelmektedir. Ku bazen sevgi, sevgili bazen ölen kiinin ruhudur. Ku kadın ile özdelemitir. Kutsaldır. Özlemdir. Haber beklentisidir. Kuvvet ve kudreti temsil eder. Örnein kartal Anadolu da kurulmu medeniyetlerin pek çounun sembolü olmutur. Gökyüzünü temsil eden, gelecekten haber veren, ruhları öbür dünyaya götüren kutsal bir hayvan olarak kabul edilir. Ku tarihler boyunca olaanüstü bir yaratık olarak algılanmı ve adeta tanrılatırılmıtır. Orhun kitabelerinde, Orta Asya Yakut Türklerinin, her insanın ku eklinde bir ruhu olduuna, ölen kiinin ruhunun göe yükselip ku gibi uçtuuna inandıklarından söz edilir. Kartal ve aslan motifleri 13. yüzyılda Selçuklu Devleti tarafından arma olarak kullanılmıtır. Selçuklu kartalı daha sonra 1435 de mparator Sigismund tarafından Alman Bayraına arma olarak alınmıtır. Osmanlı kadifelerinde, kumalarında, çinilerinde, mezar talarında stilize edilmi tavu kuu, hayat aacı etrafında çift ku, horoz, bülbül, kaz gibi hayvanların ilendii görülmektedir. Mendil, uçkur, pekir, yatak örtüsü, minder örtüsü, namaz örtüsü olarak kullanılan çeyizlik örnekler günümüze kadar gelen esiz örneklerdir. Elazı yöresi ine oyalarında ku motifi vardır. Ege halk oyunlarından zeybek te ba efe kollarını havaya kaldırıp ellerini pençe gibi yapar ve pelerinini kanat gibi yanlarına açarak dans eder. Dou Anadolu da Kartalı yakalama oyunu vardır. Bunlar Orta Asya aman kültürünün devamı niteliindedir. ÖZET Halı bitmeyen ve yaayan bir kültürdür; bir sanatsal deere, kültürel imgeye ve corafyaya sahiptir. Olabildiince bize has kimlie oturan halı sanatı, kendine özgü dinamik yapısı ve bütünlüüyle günümüzde, özellikle sanat boyutunda ancak bazı seçkin sanatçılar eliyle gelecee taınmaya çalıılmaktadır.

22 Yaadıklarına tanık olan insanımız müthi bir yaratıcılıkla halıda, kilimde, nakıta, çizgide dile getirmitir yaamı, doumu, ölümsüzlüü, soyunu, bereketi, bolluu... Çatalhöyük ten günümüze kadar gelen bu Anadolu motiflerini bizim Picasso larımız olarak deerlendirmek mümkündür. te bu yüzden kültür mirasımızın ana kaynaklarından olan bezeme motiflerimizi anlamları ile tanımak, bu mirasımızın gelecek kuaklara aktarılmasında yardımcı olacaktır.

23 RESM KAYNAKÇASI ERBEK Mine, Çatalhöyük ten Bugüne Anadolu Motifleri, Dösim Yayınları. KAYNAKÇA DRK Kazım, Türk Halıcılıı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, Alaaddin Kıral Basımevi, stanbul ERDMANN Kurt (Çev: H. Taner), 15. Asır Türk Halısı,.Ü. Edb. Fak. Yay. No. 715, ERBEK Mine, Çatalhöyük ten Bugüne Anadolu Motifleri, Dösim Yayınları. GÜLCEMAL, Abdullah. Halı ve Desen Teknolojisi. YETKN erare, Türk Halı Sanatı, Çalayan Basımevi, stanbul

24

25

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAYVANSAL MOTİF ÇİZİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAYVANSAL MOTİF ÇİZİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAYVANSAL MOTİF ÇİZİMİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015,

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 182-195 NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ Burcu Aslı ÖZKAN İlk Çağda Anadolu da kurulan bazı uygarlıklar Hitit, Frig,Urartu, Lidya. HİTİTLER MÖ(1700) Başkenti Hattuşa (Boğazköy) Malatya Orta Anadolu

Detaylı

NÎK. F.T. XALLKONÎ Ezkime.com. (Tevn sanatı üzerine kısa bir analiz.)

NÎK. F.T. XALLKONÎ Ezkime.com. (Tevn sanatı üzerine kısa bir analiz.) NÎK F.T. XALLKONÎ 10.06.2017 - Ezkime.com (Tevn sanatı üzerine kısa bir analiz.) Kürdler'de tevn halı dokuma sanatı oldukça eski bir gelenektir. Bu yüzden kullanılan terimlerin, orijin olma ihtimali oldukça

Detaylı

YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı

YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı Didem ATiş ÇUKUROVA* Anadolu'da dokumacılık tarihi çok eskilere gitmekte ve arkeolojik kazılar sonucunda M.Ö. 6000 yıllarına kadar dayandırılmaktadır.

Detaylı

VAKIFLAR GpNEL MUDURLUGU'NUN HALI-KİLİM TESBİT VE TESCİL ÇALIŞMALARI

VAKIFLAR GpNEL MUDURLUGU'NUN HALI-KİLİM TESBİT VE TESCİL ÇALIŞMALARI VAKIFLAR GpNEL MUDURLUGU'NUN HALI-KİLİM TESBİT VE TESCİL ÇALIŞMALARI Suzan BAYRAKTAROGLU ^ Kİ amilere halı, kilim ve diğer eşyaları bağışlamak kutsal bir görev olarak bilinmektedir. Cami ^ I çevresinde

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

ŞIRNAK FLERİ. Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/2005 Fotoğraflar:Mehmet Akyol, Hülya Baldır Hazırlayan:Birsen Malkoç

ŞIRNAK FLERİ. Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/2005 Fotoğraflar:Mehmet Akyol, Hülya Baldır Hazırlayan:Birsen Malkoç ŞIRNAK İLİ YÖRESEL KİLİM K M MOTİFLER FLERİ Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü/2005 Fotoğraflar:Mehmet Akyol, Hülya Baldır Hazırlayan:Birsen Malkoç LÜLEPERLEPER. Yörede, sulak ve bataklık

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER Prof.Dr. Taciser ONUK Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI Çeşitli medeniyet ve kültürlerin beşiği olan, bünyesinde eşsiz tarihi eserleri saklayan ülkemiz

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

KİLİM MOTİFLERİNİN VE HEYBE DOKUMALARIN MODERN GİYSİLERE YANSIMALARI. Derya ÇELİK * ÖZET

KİLİM MOTİFLERİNİN VE HEYBE DOKUMALARIN MODERN GİYSİLERE YANSIMALARI. Derya ÇELİK * ÖZET KİLİM MOTİFLERİNİN VE HEYBE DOKUMALARIN MODERN GİYSİLERE YANSIMALARI ÖZET Derya ÇELİK * Türk el sanatlarının zengin ürün yelpazesi içinde yer alan ve yaygın kullanım alanı bulan kilim dokumalar; insan

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÜNLÜK PLANI 40 dakika ALT Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

sanatında en eski heykellerde ve balballarda görülen bir özellikti. Bunlar masif (tek

sanatında en eski heykellerde ve balballarda görülen bir özellikti. Bunlar masif (tek Kübizm Soyut sanatın balangıcı olarak kabul edilen kübizm step sanatında ve Latin sanatında en eski heykellerde ve balballarda görülen bir özellikti. Bunlar masif (tek parça) talardan çok az ayrıntılarak

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI 1. ÇİZGİ ve NOKTA... 3 a-çizgilerle Yapılan Tasarım Çalışmaları... 3 b- Nokta ile Yapılan Tasarım Çalışmaları... 5 c-çizgi ve Noktalarla Oluşturulan Özgün Tasarımlar...

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR En azından sanatla ilgisi olanlar, dünya tarihinin en eski çizimlerin, İspanya daki Altamira Mağarası ile Fransa daki Lasque Mağarası duvarına yapılmış hayvan resimleri

Detaylı

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 Emre Armaan, (earmagan@su.sabanciuniv.edu) Ozan Ayhan, (ozana@su.sabanciuniv.edu) Selim Yannier, (selimy@su.sabanciuniv.edu)

Detaylı

DERS PLANI-4 Dersin öğretmeni:burcu Ündücü Balkan

DERS PLANI-4 Dersin öğretmeni:burcu Ündücü Balkan DERS PLANI-4 Dersin öğretmeni:burcu Ündücü Balkan Dersin Adı : Örme Giyim Aksesuarları Konu : Çanta Yapımına Giriş Sınıf Düzeyi: 11. sınıf Öğrenci Tanımlaması: Sınıfımız 4 erkek ve 4 kız öğrenciden oluşan

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-1 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II. Yrd.Doç.Dr. SERAP YÜZGÜLLER

SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II. Yrd.Doç.Dr. SERAP YÜZGÜLLER SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II Yrd.Doç.Dr. SERAP YÜZGÜLLER Batı Sanatında Resim Teknikleri MOZAİK (mosaic) Küçük boyutlu renkli parçacıkların bir düzlem üzerinde birbirlerine bitişik olarak yerleştirilmesiyle

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat n, " "-" n E" t o n N. y-. cr E > _ Cj_ E? DT" N o ^ Dr. Serra Menekay Pek çoappleumuz için stanbul denince akla

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Göçmen bir yaşam. Göçleri sırasında fite kadar yükselen telli turnaların en büyük düşmanı kartallardır.

Göçmen bir yaşam. Göçleri sırasında fite kadar yükselen telli turnaların en büyük düşmanı kartallardır. Telli turnalar Turnalar dünyadaki tüm kültürlerde yer bulmuş, insanların inançlarında ve kalplerinde güzel duygulara dönüşmüş. Uzun yaşamın, mutluluğun, şansın, bereketin ve barışın simgesi olmuş; saflığı,

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir?

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? 2) Paleolitik çağda doğal malzemeleri hangi yöntemleri kullanıp şekillendirerek

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

EGE VE YUNAN BAHÇE SANATI

EGE VE YUNAN BAHÇE SANATI EGE VE YUNAN BAHÇE SANATI Ege Medeniyetlerinde Bahçe Sanatı Ege Medeniyetinde esas kültürün ilk Girit te başladığı görülmektedir. (1) Denizci bir kavim olan Girit Uygarlıkları, mısır ve diğer medeniyetlerle

Detaylı

ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1. Özet

ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1. Özet AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 12 ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1 Mehmet Ali EROĞLU* Özet Araştırma kapsamında Antalya Kaleiçi Döşemealtı, Serik, Manavgat ve Akseki bölgesine

Detaylı

SERAMN ÖYKÜSÜ (5C 5E TÜRKÇE PROJES) HAZIRLAYANLAR:

SERAMN ÖYKÜSÜ (5C 5E TÜRKÇE PROJES) HAZIRLAYANLAR: SERAMN ÖYKÜSÜ (5C 5E TÜRKÇE PROJES) HAZIRLAYANLAR: CEM ERTUNÇ (5C) NSAN KOCA (5C) ILGIN KOLU (5C) EKN AKMAN (5C) ONAT DRGAR (5E) SÜHA YENERTÜRK (5E) BARKIN YILMAZ (5E) DANIMAN ÖRETMEN: AYIN DNÇ MART, 2011

Detaylı

AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ

AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ Öğr. Gör. Semra KILIÇ KARATAY Aksaray Üniversitesi, Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü N. Rengin OYMAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

EĞİTİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ EKİM AYINDA ÖĞRENDİKLERİMİZ Hayvanları Koruma Günü nedeniyle okul bahçemizde yürüyüş yaptık. Hayvanlar sergisini inceledik. Hayvanlar için evler

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Kartal ve tırtıl, kuş, kelebek tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

MESLEKLER 2017 HAZİRAN / 1. HAFTA CUMA KONU PERŞEMBE

MESLEKLER 2017 HAZİRAN / 1. HAFTA CUMA KONU PERŞEMBE MESLEKLER 2017 HAZİRAN / 1. HAFTA KONU 01.06.2017 SABAH KAHVALTISI MODERN DANS (HANDAN ÖĞRT.) BALE (HANDAN ÖĞRT.). OYUN HAREKET Saklambaç oyunu. Öğrendiğim parmak oyunlarını tekrar ediyorum. Okunan hikâyeyi

Detaylı

KONYA SELÇUKLU HALI MOTİFLERİNİN EKSLİBRİSLERDE YORUMLANMASI. Kader SÜRMELİ

KONYA SELÇUKLU HALI MOTİFLERİNİN EKSLİBRİSLERDE YORUMLANMASI. Kader SÜRMELİ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 359-374. Year 7, Issue XVII, pp. 359-374. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh469 KONYA SELÇUKLU

Detaylı

KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER

KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER KALEMİŞİ, 2013, Cilt 1, Sayı 1 KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER Ahmet AYTAÇ M. Ali EROĞLU ÖZET Milletlerin kültürel değerlerini en iyi gösteren öğeler el sanatlarıdır. Orta Asya

Detaylı

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 519 Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri The Samples Of Cicims From Karapınar Region At The Alaeddin Mosque In Konya Mustafa YILDIRIM * ÖZET

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana.

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana. Konu: "Woyzeck ve "Matmazel Julie Adlı Eserlerde Kullanılan İmge ve Simgelerin Eserlerin Tezlerine Katkısı Adı-Soyadı: Halil İbrahim Yüksel No: 149 Sınıfı: 11-D WOYZECK VE MATMAZEL JULIE DE İMGE VE SİMGE

Detaylı

DÜNYA ÇOCUKLARI EL ELE EKİM OKULA GETİRECEKLERİMİZ OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR

DÜNYA ÇOCUKLARI EL ELE EKİM OKULA GETİRECEKLERİMİZ OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR EKİM 2017 BÜLTENİ 02-06 EKİM OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ PAZARTESİ Hızlı ve yavaş koşalım. Eğlenceli tavşan parmak oyunumuz. Müziğin eğlenceli ritmi Çemberin içinde zıplıyoruz.

Detaylı

İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU

İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANAOKULU OKUANAOKULU 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KASIM KONULAR AYI VELİ BÜLTENİ KONULAR A) 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI 1) Atatürk ün Hayatı 2) Atatürk ün Yaptığı Yenilikler 3)

Detaylı

Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme. heybesine, gündelik kullanım eşyalarının konulduğu torbalara,

Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme. heybesine, gündelik kullanım eşyalarının konulduğu torbalara, SİLİFKE VE SİVRİHİsAR VÖRÜKLERİNDE KİLİM, PEŞKİR VE KUŞAK ÖRNEKLERİ Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme yaygıları olan kilim Anadolu'nun çadırıdan sedirine, çuvalından

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI AYLIK PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI AYLIK PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler:. Tümdengelim tekniği ile meyveler, otomobil ve patlıcan tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

NEVALİ ÇORİ. Nevali Çori nin en ilginç yönü 4. yapı katında ortaya çıkartılmış kutsal yapıdır. Yerleşme yerinin doğu ucundaki bu yapı dıştan 14x14

NEVALİ ÇORİ. Nevali Çori nin en ilginç yönü 4. yapı katında ortaya çıkartılmış kutsal yapıdır. Yerleşme yerinin doğu ucundaki bu yapı dıştan 14x14 NEVALİ ÇORİ Nevali Çori antik yerleşme yeri, Şanlıurfa ili Hilvan ilçesine bağlı Kantara köyünün sınırları içerisinde, Fırat nehrinin sağ tarafında ve onun bir yan kolu olan Katara deresinin yanında yer

Detaylı

SERPİL ŞAHİNOĞLU ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ 5 YAŞ YILDIZLAR SINIFI

SERPİL ŞAHİNOĞLU ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ 5 YAŞ YILDIZLAR SINIFI SERPİL ŞAHİNOĞLU ANAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI VELİ BÜLTENİ 5 YAŞ YILDIZLAR SINIFI Sevgili anne ve babalar: Sizlere; sınıfımızda nisan ayı sürecinde gerçekleştirdiğimiz bazı etkinlik

Detaylı

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ SONBAHAR MEVSİMİ YAPRAKLAR Atatürk ün kim olduğunu hatırladık. Atatürk

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Naile Rengin OYMAN 1 GELENEKSEL ANADOLU DOKUMALARINDA MUSKA- NAZARLIK MOTİFİNİN KULLANIMI

Naile Rengin OYMAN 1 GELENEKSEL ANADOLU DOKUMALARINDA MUSKA- NAZARLIK MOTİFİNİN KULLANIMI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 48-58 Naile Rengin OYMAN 1 GELENEKSEL ANADOLU DOKUMALARINDA MUSKA- NAZARLIK MOTİFİNİN KULLANIMI Özet Bu çalışmada Muska motifinin kullanıldığı

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATIMIZ YAŞAMIMIZ İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATIMIZ YAŞAMIMIZ İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ İSMEK İN USTALARI İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ 24-30 Mayıs 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan Değerli Sanatseverler, İnsan olarak iyiye, güzele, maddi

Detaylı

GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Büşra UYSAL 1 Müzeyyen AYGÜN

Detaylı

YUNUS GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ

YUNUS GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ YUNUS GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ OCAK AYINDA NELER ÖĞRENDİK? KIŞ MEVSİMİ Kış resimlerini inceleyerek mevsimler ve özellikleri hakkında konuştuk. Neler öğrenmek istediğimizi ifade ettik. Kış mevsiminde kullandığımız

Detaylı

ÖZEL EGE LSES ZMR DOAL YAAM PARKI HAZIRLAYAN ÖRENCLER: 4C SINIFI SENEM IIKLI GÜLCE ÖZBEK ZEYNEP ENER ZEYNEP DURAN ELF ÜNLÜ NUR ERASLAN

ÖZEL EGE LSES ZMR DOAL YAAM PARKI HAZIRLAYAN ÖRENCLER: 4C SINIFI SENEM IIKLI GÜLCE ÖZBEK ZEYNEP ENER ZEYNEP DURAN ELF ÜNLÜ NUR ERASLAN ÖZEL EGE LSES ZMR DOAL YAAM PARKI HAZIRLAYAN ÖRENCLER: 4C SINIFI SENEM IIKLI GÜLCE ÖZBEK ZEYNEP ENER ZEYNEP DURAN ELF ÜNLÜ NUR ERASLAN DANIMAN ÖRETMEN: FAHRETTN BAL ZMR-2011 ÇNDEKLER zmir Doal Yaam Parkının

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK KİLİMLERİNİN MODERNİZASYONU VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KULLANIMI. Refika FIRAT 1

GELENEKSEL TÜRK KİLİMLERİNİN MODERNİZASYONU VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KULLANIMI. Refika FIRAT 1 1.Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi GELENEKSEL TÜRK KİLİMLERİNİN MODERNİZASYONU VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KULLANIMI Refika FIRAT 1 ÖZET Bu çalışmada, Türk halkının göçebe hayatından yerleşik

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler PRİENE NİN KONUTLARI BERGAMA ANTİK KENTİ YUNAN DÖNEMİ ŞEHİR YAPISI MÖ 1050 yıllarından sonra ise genelde Polis adı verilen ilk kent devletleri kurulmaya

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı