görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz."

Transkript

1

2 Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk devletlerinde göre kullanılan görülmeyen, motiflerde Türk-İslam ne gibi devletlerinde değişiklikler görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Selçuklu Döneminden kalan Kubadabad Sarayı 'na ait kabartma Kubadabad Sarayı'na ait çini süsleme (Beyşehir) Mengücekliler Dönemine ait Divriği Ulu Camii'nden hat örneği Selçuklu maden sanatından örnekler

3 Revak : Yapının ön yüzünde bir kemer dizisi ile dışa açılan üstü örtülü uzunlamasına mekân. Eyvan : Üç tarafı ve üstü kapalı, bir tarafı avluya ya da diğer bir mekâna açılan bölüm. Portal: Ana kapı, taç kapı. Kemer : iki sütun veya ayağı birbirine bağlayan mimari öge. Avlu : Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan. Aşağıda Türk-İslam mimarisinde kullanılan bazı öğeleri gösteren görseller ve tanımlar yer almaktadır. Tanımlara göre görsellerin altındaki boşlukları doldurunuz:

4 Aşağıda Türk-İslam mimarisinde kullanılan bazı öğeleri gösteren görseller ve tanımlar Diyarbakır Ulu yer Camiinin. almaktadır. Avlu Tanımlara göre görsellerin altındaki boşlukları doldurunuz: Diyarbakır Ulu Camiinin. Kemer

5 Diyarbakır Ulu Diyarbakır Ulu Diyarbakır Ulu Camiinin. Portal Camiinin. Eyvan Camiinin. Revak

6 İlk Beylikler Dönemine ait önemli eserler D Daniştmentliler A M S Artuklular Mengücekliler Saltuklular Anadolu da kurulan ilk Türk Beyliklerini hatırlayalım

7 Erzurum daki ilk Türk-İslâm Sivas eserlerinden Divriği Ulu Camii Saltuk Oğulları dönemine ait Kale Mescidi ve Tepsi Minare

8 Merv'deki Talhatan Baba Camii (Karahanlılar Dönemi) Diyarbakır ulu camii(büyük Selçuklu Dönemi)

9 Büyük Dinî mimariye Selçuklu ile örnek Türkiye verilen Selçuklu yukarıdaki camileri görselleri arasındadikkate aldığınızda iç ne mekânda gibi benzerlikler görülen vardır farklılıklar? nelerdir? Diyarbakır Ulu Camii'nin içten görünüşü Afyon Ulu Camii, (Türkiye Selçukluları Dönemi)

10 XII. yüzyılda Fransa'da başlayıp tüm Avrupa'ya yayılan Gotik sanatı Rönesans dönemine kadar etkisini sürdürmüştür. Gotik mimarisi özellikle dini alanda etkili olmuş ve bu dönemde sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen dev boyutlu katedraller yapılmıştır

11 Büyük Selçukluların İran'da yaptıkları "Mescidi Cuma" Büyük Selçuklular, Karahanlı ve Gaznelilere göre daha büyük çapta camiler yaparak "eyvanlı tip" cami şemasını geliştirmişlerdir. Ortaya çıkan bu klasik cami planı, daha sonraki dönemlerde de cami mimarisine temel olmuştur.

12 Mardin Ulu Cami Minaresi Artuklular Sivas Gök Medresede ki Çifte Minare Türkiye Selçukluları Adana Ulu Cami minaresi Ramaza noğullar ı Beyliği Yukarıda Türk-İslam devletlerine ait minare örnekleri verilmiştir. Görsellere göre ilk dönemlerden Osmanlı Devleti'ne kadar minare mimarisindeki değişimleri belirtiniz.

13 Alem Külah Petek Şerefe Gövde Küp Kürsü KAİDE

14 İran Selçuklu sanat Selçuklularda anıt mezarlar "kümbet ve türbe" olmak üzere iki değişik şekilde inşa edilmiş, bu gelenek Beylikler Döneminde de devam etmiştir. Selçuklu türbeleri kare, çokgen veya yuvarlak planlarda yapılmıştır. Döner Kümbet, Kayseri, Türkiye Selçukluları Konik veya piramit bir külahla örtülen mezarlara kümbet, kubbeyle örtülü olanına da türbe denir. Bazı kümbetler hayvan figürlü taş süslemeleri ve alt kattaki mumyalık bölümleriyle dikkat çekmektedir. Yukarıdaki bilgiler ile yandaki görsellerden faydalanarak kümbet mimarisinde eski Türk geleneklerinden hangi izler görülmektedir?

15 Konya İnce Minareli Medrese'nin iç görünümü Beylikler ve Türkiye Selçukluları tarafından yapılan Anadolu medreselerinin mimarisi, temel olarak Büyük Selçuklu geleneğine dayanır. Kubbeli ve eyvanlı olarak iki tip hâlinde gelişen Anadolu medreseleri daha küçük ölçülerde ve dikdörtgen şeklinde yapılmış olup süslemeli taç kapıya sahiptir. Kubbeli medreselerde avlunun üstü bir kubbeyle örtülüdür.

16

17

18 Ribat" Güvenlik ve konaklama amacıyla "Han" veya "Sultan Han" Kervansaraylar ilk kez Karahanlılar tarafından yapılmış Türkiye Selçukluları Kervansaraylar Döneminde amaçlı bunlara yapılmıştır ne isim verilmiştir olup bunlara ne ad verilmiştir.

19

20 P E S K A D İ R H O C A K E S G İ T M E Pervaneoğulları Eşrefoğulları Saruhanoğulları Karamanoğulları Aydınoğulları Dul Kadiroğulları İldenizoğulları Ramazanoğulları Hamitoğulları Osmanoğulları Candaroğulları Ahioğulları Karesioğulları Eratnaoğulları Sahipataoğulları Germiyanoğulları oğulları Kösedağ Savaşından sonra kurulan Beylikleri hatırlayalım Mengücekoğulları Hâkim oldukları bölgelerde halkın ekonomik ve sosyal refahını yükseltmeye yönelik gerçekleştirdikleri imar faaliyetleriyle Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamışlardır. Bu süreçte Türk beylikleri Anadolu Türk mimarisine bazı yenilikler getirmişlerdir. Osmanlı mimarisinin temelini oluşturan bu dönem, Türkiye Selçuklu sanatı ile Osmanlı sanatı arasında bir geçiş dönemi olmuştur.

21 Düz çatı,ahşap direk Avlu geniş revaklıdır Avlu yoktur, pencere ve kapılara geniş yer ayrılmıştır T Ü R K İ Y E S E L Ç U K L U M İ M A R İ S İ İ L E B E Y L İ K L E R D Ö N E M İ M İ M A R İ S İ A R A S I N D A K İ F A R K L A R Verilen örnekleri dikkate alarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

22 Çini süsleme Taş süsleme

23