VI. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYA KÜLTÜRLERİNE ETKİ VE KATKILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYA KÜLTÜRLERİNE ETKİ VE KATKILARI"

Transkript

1 T. C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI REPUPLIC OF TURKEY PRIME MINISTERY ATATÜRK SUPREME COUNCIL FOR CULTURE LANGUAGE AND HISTORY ATATÜRK CULTURE CENTER PRISEDENCY VI. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYA KÜLTÜRLERİNE ETKİ VE KATKILARI VI. INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH CULTURE THE EFFECTS AND CONTRIBUTIONS OF THE TURKISH CULTURE TO WORLD CULTURES KASIM 2005, ANKARA NOVEMBER 21-26, 2005, ANKARA 1

2 DÜZENLEME KURULU/ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. Taciser ONUK (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ (Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Esin KAHYA (A. Ü. DTCF Felsefe Bölümü) Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Ege Ünv. Türkiyat Araştırma Mer. Md) Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (A. Ü. DTCF Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Sina AKŞİN (A. Ü. SBF Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN (Pamukkale Ünv. Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR (G. Ü. İletişim Fak. Dekanı) Prof. Dr. Mualla SELÇUK (A. Ü. İlahiyat Fak. Dekanı) Prof. Dr. Hakkı ACUN (G. Ü.Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Ülker AKKUTAY (G. Ü. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Necdet ADABAĞ (A. Ü. DTCF Dekanı) Yard. Doç. Recep BOZTEMUR (ODTÜ Öğretim Üyesi) Nail TAN (Araştırmacı) Songül BOYBEYİ (Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı) Ömer ÇAKIR (Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı) Şebnem ERCEBECİ (Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı) Alim YANIK (Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı) Dr. Alev KÂHYA - BİRGÜL (Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı) GENEL KOORDİNATÖR/GENERAL DIRECTOR İmran BABA DANIŞMA KURULU/CONSULTING ORGANIZING COMMITTEE Prof. Dr. Sadık TURAL (Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı) Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU (Türk Tarih Kurumu Başkanı) Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN (Türk Dil Kurumu Başkanı) Prof. Dr. Mehmet SARAY (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı) Prof. Talat HALMAN (Bilkent Ünv. Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK (Bolu İzzet Baysal Ünv. Rektörü) Prof. Dr. Reşat GENÇ (G. Ü. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Sina AKŞİN (A. Ü. SBF Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Berin YURDADOĞ (Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Beyza BİLGİN (Emekli Öğretim Üyesi) SEKRETARYA/SECRETERIAT Savaş YAŞA Çetin SÖNMEZ-Cemile ÖZDEMİR-Nuray ERYURT MALİ SORUMLU/FINANCIAL OFFICER Mehmet ALKAN Aydın ÖZYURT - Hale DURLU 2

3 21 KASIM/NOVEMBER 2005, Pazartesi/Monday * Ahmet Kanneci (Gitar) Ekrem Öztan (Klarnet) Dinletisi Açılış Konuşmaları Yıldız Kenter, Talat Halman Dünya Sahnesinde Türk Sanatları Kokteyl * Milli Eğitim Bakanlığı 100. Yıl Salonu Beşevler-ANKARA 3

4 SALON I 22 Kasım 2005, Salı I. OTURUM / FIRST SESSION Hakkı ACUN - Oğulceren HACIYEVA : Gönül CANTAY Türk Mimarisinin Tesiriyle Avrupa da Görülen Değişiklikler : Zoran PAVLOV Development and Types of the Ottoman Mosque in Macedonia : Seçil ŞATIR Türk Kültürü Kapsamında Türk Tasarım Kimliğinin Geleceği : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK II. OTURUM / SECOND SESSION Ayla ERSOY - Manuel Da Costa LOBO : Bekir DENİZ Aral Gölü Çevresinde (Kazakistan) Bulunan Bir Grup Selçuklu Dönemi Türbeleri : Başak Burcu TEKİN - Kemal Hakan TEKİN Orta Asya da Şekillenen Timurlu Sanatının Anadolu ya Kayması : Lyubomir MİKOV - Bojidar ALEXİEV The Contribution of the Ottoman Architecture for the Introduction and Spreading of Some Types of Public Buildings : Kokan GRCHEV The First National Style in Turkish Architecture of Macedonia and Different Europian Countries : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK Oturumlar ve konaklama Başkent Öğretmenevi nde yapılacaktır 4

5 November, , Tuesday HALL I III. OTURUM / THIRD SESSION Gönül CANTAY - Zoran PAVLOV : Valentino DİMİTROVSKİ Traditional Turkish Architecture and Urbanism in Macedonia and their Contributions to the Wider Cultural Context of Balkans : Joachim GİERLİCHS Islamic Features at Armenian and Georgian Monuments : Mehmet TÜTÜNCÜ İsrail de Osmanlı Devri Eserlerinde Türkçe Kitabeler : Fatma Zehra ÇAKICI - Semra ARSLAN SELÇUK Osmanlı Cami Mimarisinin Balkan Ülkelerindeki Yansımaları : TARTIŞMA/DISCUSSION : ARA / BREAK IV. OTURUM / FOURTH SESSION Bekir DENİZ - Bojidar ALEKSİEV : Cemali İHTİYAR Batı Trakya da Tarihi Kültür : Aliye İBRAGİMOVA Researches in Territory Hansaray and in Old Bakhchisarai in : S. Joal ALDASBAYEV Sunak Ata Mescidi ( XIV-XIX. Yüzyıl) : Aslı ER AKAN - Fatma Zehra ÇAKICI Klasik Osmanlı Mimarisinde Minarelerin Cami Mimarisine Etkileri ve Sinan Minarelerinin Şehir Siluetindeki Yeri : Mehmet Z. İBRAHİMGİL Bulgaristan Razgrad İbrahim Paşa Camii ve Restorasyonu Üzerine Bir Değerlendirme : TARTIŞMA / DISCUSSION 5

6 SALON I 23 Kasım 2005, Çarşamba V. OTURUM / FIFTH SESSION Ayşe ÖZEL - Mukhamadi KHURMETHAN : Oğulceren HACİYEVA Merkezi Asya İnşaat Geleneğinde Türkmen Millî Evi : Örcün BARIŞTA Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Sedef İşleri ve Bunların Asya, Afrika ve Avrupa daki Etkileri : Berrin ALPER Tatar Han Camisi Örneğine Göre Kırım Gözleve Kentinin Fiziksel Gelişim Sürecinde Osmanlı Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA/BREAK VI. OTURUM / SIXTH SESSION Halit ÇAL - Abdullah Atiyye ABDÜLHAFIZ : Yukimasa YAMADA The Tokyo Camii Ottoman Architecture Adopted the Latest Japanese Technology : Valter SHTYLLA Turkish Baths-Public Medieval Construction in Albania : Mehmet ALPER Batı ve Türk Etkilerinden Bir Sentez : Kırım Bahcesaray Kentindeki Han Saray Kompleksini Osmanlı Sarayları Tasarım İlkeleri Doğrultusunda Değerlendirme : Ali Shamil HUSEYNOGLU Alincada Kala Kurma,Shehersalma, Suvarma ve Çiftlik Kültürü : TARTIŞMA/DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 6

7 November, , Wednesday HALL I VII. OTURUM / SEVENTH SESSION Hüseyin SALMAN - Cengiz HAKOV : Jasmina Hadzieva ALEKİEVSKA A Turkish Metric System-form its Role in the Process of Standardization and Internalization of the Balkan and Asia Minors Traditional Houses to the Le CourBusier s Concept of Free Architectual Plan : Neval KONUK Bulgaristan Provadya (Ravadi) da Günümüze Gelebilen Üç Osmanlı Camii : Mustafa ÖZER Edirne Abdulmecid (Meriç) Köprüsü : Sema GÜNDÜZ Tarihî Kaynaklarda Osmanlı Kimliği:Selçuklu-Osmanlı Bağlantısı : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VIII. OTURUM / EIGHT SESSION Taciser ONUK - Yordanka BİBİNA : Sedat EMİR Bursa Ali Paşa Zaviyesi ve Erken Osmanlı Kentinin İmar ve İskan Sürecinde Zaviyeler : Sadi BAYRAM Nurbanu (Atik) Valide Sultan ın İstanbul-Üsküdar da 1582 Tarihinde Tesis Ettiği Vakfiyesi ve Kültür Değerleri : Aneta TANEVSKA A Tomb in the Mustaph Mosque as Part of the Ottoman Architectural Heritage in the Republic of Macedonia : Ebru BİLGET Karamanoğlu Beyliği: Tarih ve Sanat : Abdullah Atiyye ABDÜLHAFIZ Osmanlı Döneminde Kahire deki Yapıların Süslemeleri : TARTIŞMA/DISCUSSION 7

8 SALON I 24 Kasım 2005, Perşembe IX. OTURUM / NINTH SESSION Necdet ADABAĞ - Yukimasa YAMADA : Petruccioli ATTILIO The Turkish Roots of the Mughal Garden in India : Azize Aktaş YASA - Alpaslan YASA Müslümanlığın Türk Sanatına Kazandırdığı Ruh : İsmet ÇAVUŞOĞLU Yüzyıllar Arasında Türk Kültürünün Bulgar Kültürüne Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK X. OTURUM / TENTH SESSION Ülker AKKUTAY - György HAZAI : Oleska HAIWORONSKI Anatolian Cultural Influences in Bagcesaray (Crima, Ukraine) in the 14th-16th Centuries : Muharrem BAYAR Yabancı Araştırmacılara göre Dünya Kültürünün Gelişmesine Türk Kültürünün Katkıları : Feray ÜNLÜ Turizm Mimarisinde Kültürel Mirasın Temeli : Svitlena BILYAYEVA Dinamic and Ineraction between Turkish and Ukranian Culture in Century : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 8

9 November, , Thursday HALL I XI. OTURUM /ELEVENTH SESSION Korkmaz ALEMDAR - Ali SHAMİL HÜSEYİNOĞLU : Dolkun KAMBERİ Silk Road Archeology and Turkic Culture : Bahar BAŞER - Ebru ERBAŞ Anadolu dan Dünyaya Uzanan Uygarlıkların Peyzaja ve Yaşama İlişkin Bıraktıkları İzlerin Değerlendirilmesi : Arzu TEMİZSOY 19.Yüzyıl Göç Hareketlerinin İzmir Liman Kentinde Mimarî Mirası, Planlı Göçmen Mahalleleri: Değirmendağı : A. Sinan GÜLER - Burcu PELVANOĞLU Cumhuriyet ve Ankara nın Yeni Yüzü: Sanat Siyaset İlişkisi Açısından Batı Düşüncesi ile Karşılaştırmalı Bir Çözüm Denemesi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XII. OTURUM / TWELFTH SESSION Sadettin GÖMEÇ - S. Joal ALDASBAYEV : Manuel Da COSTA - LOBO Turkish Urban Culture-Looking for and Identity Aspects of its History and Europian Projection : Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI - Elif ÇELEBİ Balkanlarda Türk Kültürü Etkisinde Gelişen Saraybosna Kenti : Abdülkadir DÜNDAR 1818 in Edirne si : Fatih MÜDERRİSOĞLU Erken Osmanlı Döneminde Bir Şehzade Yerleşimi: Mudurnu : Demet ÇETİN - Berivan ÖZBUDAK Tarihî Diyarbakır Konut Mimarisinde Kültür Değişimlerinin Plânlamaya Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION 9

10 SALON I 25 Kasım 2005, Cuma/ XIII.OTURUM / THIRTEENTH SESSION Gülsün PARLAR - Dimitri VASİLYEV : Eyüp AY Mardin ve Çevresi Erken Dönem Türk Yerleşmelerinin Arkeolojik Yöntemlerle Tespiti : Mihail TOKAREV System and Type of Settlements in Macedonia,Created as Interaction between Slavic and Turkish Culture of Living : Karin ADAHL Turkish Culture in the Swedish Context : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XIV. OTURUM / FOURTHTEEN SESSION Günay ATALAYER - Ewa SIEMIENIEC-GOLAS : Mukhamadi KHURMETKHAN The Göktürk Stone Statues of Mongolia : Dimitri VASİLYEV Avrasya daki Göktürk Yazı Kültürü : Mikail BAYRAM Türk Kültüründe Akkuş Motifi : Belgin PEKPELVAN - Fatih KARAGÜL Selçuklu-Osmanlı Dönemi Mimari Yapılarında Kullanılan Geometrik Süsleme Elamanlarının Türk Minyatür Sanatı Mekân Tasarımlarında Kullanımı ve Günümüz Sanatına Yansımaları : TARTIŞMA /DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 10

11 November, , Friday HALL I XV. OTURUM / FIFTEENTH SESSION Çiçek DERMAN - Oleksa HAIWOROWSKI : Gaybullah BABAYAR - Andrey KUBATIN Köktürklerde Resim Sanatı : Deniz ÇALIŞIR Şeker Ahmet Paşa nın Resimlerine Epistomolojik Bir Yaklaşım : Sevil DOLMACI Devlet Resim ve Heykel Sergileri: II. Dünya Savaşı Sürecinde Sanat : Yordonka BİBİNA - Blogevesta IVANOVA Turkish Painting in Bulgaria since 60s to now : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XVI. OTURUM / SIXTEENTH SESSION Örcün BARIŞTA - Petruccioli ATTİLİO : Muharrem CERABREGU Edward s Lears Geographical and Landscape Painting of Albania : Begüm SAVÇIN - Elif ÇİMEN Avrupa Resim Sanatında Türk Kültürü Ögelerinin Kullanılışı : Nermin ŞAMAN DOĞAN Mimarî Bezemede Nesne Kullanımı (Selçuklu ve Beylikler Dönemi) : Şenay ONUK Türk Kültürünün Vazgeçilmez Sanatı Çininin Koruma ve Onarımı : Rabie Hamed KHALİFA Tile Work in Ottoman Cairo : Günay ATALAYER Bütün Zamanların Kumaşı: Anadolu da Bir Bezin Öyküsü :TARTIŞMA / DISCUSSION 11

12 SALON 2 22 Kasım 2005, Salı I. OTURUM / FIRST SESSION Öcal OĞUZ - Rukiye HACI : Bone VELICKOVSKI Macedonian Proverbs and Sayings of Turkish Origin : Tatyana ÇALIKOVA Rusça söyleyişin Türk öğrencilere Öğretilmesi sorunları : Ferah CALİLOVA Türk ve Avrupa Halklarının Folkloründe uygun Mitolojik Motifler : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK II. OTURUM / SECOND SESSION Nevzat GÖZAYDIN - İrfan MORİNA : Genciana ABAZI-EGRO Arnavut Divan Edebiyatında Türk Divan Edebiyatının Etkisi : Erdal ÇOBAN Macarların Tuğrul Efsanesinde Türk Kültürünün İzleri : Yusupova ALFIYE XIX Asır Tatar Dili Sözlüklerini Karşılaştırmalı Öğrenmenin Bazı Neticeleri : M. Alem HAMMAD Türklerin Maveraünnehir deki Rolü : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 12

13 November, , Tuesday HALL 2 III. OTURUM / THIRD SESSION İsmail PARLATIR - Shoarian Sattari EBRAHIM : Orhan KOLOĞLU İran Çağdaşlaşmasında Türk Etkisi : Raif VIRMIÇA Suzi Çelebi Hayatı, Vakfiyesi ve Eserleri : İbrahim GÜLER Türk Kültürünün Tunus taki Yaşayan İzleri : Ali DONBAY Türk Şiirinin Batı Kültürüne Etkisi Noktasında E.J.W. Gibb ve A History of Ottoman Poetry : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK IV. OTURUM / FOURTH SESSION Salim KOCA - Valter STYLLA : Rukiye HACI Göktürkçe ve Uygurcanın Çinceye Etkileri : Elmira CAHİYEVA Cevdet Paşa, Uzunçarşılı, Benkök, Gökçe Türk Yazarlarının Kafkas Türklerine Etkileri : Belkıs GÜRSOY Firdevsi nin Şehname sinde Türk Unsurlar : Öcal OĞUZ Türkçeden Ödünç Alınan Kelimeler Eyleminde Türkiye- Tunus Kültürel İlişkileri : Kamil Veli NERİMANOĞLU Azerbaycan Türk Aşık Sanatının Ermeni Edebiyatına Etkileri : Özkan ÖZTEKTAN Dünya Dillerinde Türkçenin İzleri : TARTIŞMA / DISCUSSION 13

14 SALON 2 23 Kasım 2005, Çarşamba V. OTURUM / FIFTH SESSION Mualla SELÇUK - Asif HADJİYEV : Mehmet SEMERCİ Çağdaş Alman ve Avusturya Edebiyatında Türk Kültürünün Yansıması : Irina PETROSYAN The Turkish World in a Pushkin s Writings : Emine İNANIR A.S. Puşkin in Yapıtlarında Türk İmgesi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VI. OTURUM / SIXTH SESSION Necat BİRİNCİ - Aysilu Husein Kısı SADAKOVA : Uwe BLASING Türkiye Türkçesi Ağızlarının Söz Hazinesinden Etimolojik Lugata Yeni Katkılar : Suzan CANHASİ Kosova ve Makedonya Türk Ağızlarında Yapım Ekleri : Paşa YAVUZARSLAN Dil İlişkileri Açısından Mısır Arapça sında Osmanlı Türkçe si Unsurlar : Fahri KAYA Üsküp te Yayınlanan Sesler Dergisinin Kırk Yılı : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 14

15 November, , Wednesday HALL 2 VII. OTURUM / SEVENTH SESSION Kamil Veli NERİMANOĞLU - Firdeus HİSAMİTDİNOVA : Ciden Sena MENABIT Romanya Türklerinin Yazılı ve Sözlü Kaynaklara Dayalı Dil Özellikleri ve Söz Varlığı Üzerine Genel Bir Bakış : Salih DEMİRBİLEK XIV - XVI. Yüzyıllar İçerisinde Türk Kültürünün Tanıtımında Memlük Kıpçakçası Eserlerinin Katkısı : Kerima FİLAN Boşnak Dilinin En Eski Sözlüğü: Türkçe - Boşnakça Sözlük : Murat KILIÇ Türk Dili ve Edebiyatının Suriye Kültürüne Etkisi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VIII. OTURUM / EIGHTH SESSION Hamza ZÜLFİKAR - Mihail TOKAREV : Ramile YARULLINA 20. Asır Başındaki Tatar Edebiyatına Türk Edebiyatının Etkileri : Tevfik MELİKLİ Çağdaş Türk Edebiyatının Rus Edebiyatına Etkisi : İrfan MORİNA Arnavutçaya Geçen 4500 Türkçe Kelimenin Etimolojisini Demir Parmaklık Döneminde Araştıran Tahir Dizdari Kimdir? : Noorjahan BEGUM Influence of Turkey on Indian Language and Literature : Elmira FİKRETKIZI Osman Türkay ın XX. Yüzyıl Dünya Edebiyatına Etki ve Katkıları : Mustafa ÖNER Fin Destanı Kalevela daki Türkçe Alıntılar Üzerine : TARTIŞMA / DISCUSSION 15

16 SALON 2 24 Kasım 2005, Perşembe IX. OTURUM / NINETH SESSION Recep TOPARLI - Sabri İBRAHİM ALAGÖZ : Hatice Şirin USER Hobson-Jonson The Anglo-Indian Dictionary de Kayıtlı Eski Türk Kültür Sözleri : Marina JIKIA - Teona APKHAZAVA Kartvel Onosmastik Alanında Geçen Türk Özel İsimleri : Süer EKER Sırp-Hırvat-Boşnak Kimliklerinin Oluşumunda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK X. OTURUM / TENTH SESSION Şerif AKTAŞ - Marina JIKIA : Ewa SIEMIENIEC - GOLAS The 17th Century Turkish Transcriptional Texts as the Important Contribution to the European Contacts With the Ottoman Turkey : Feti MEHDIU Türkçe Yazılı Eserlerin Arnavutça Tercümesi : Mirjana SAVIC Contribution of the Turkish Cultural Inheritage to the World Culture Throuh the Literature Works of First Serbian Nobel-Prize Winner, Ivo Andric : Gazmend SHPUZA Arnavut Edebiyatında Beyitler : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 16

17 November, , Thursday HALL 2 XI. OTURUM / ELEVENTH SESSION Zeki HAFIZOĞULLARI - Cevat HEYET : Izaim MURTEZANI About The Function of Some Nouns From Turkish Linguistic Origin in The Language and Style of the Albanian Lyrical Folk Poetry Macedonia : Nikolay SUKHACHEV The Turkish Influence in the South-Castern Europe: A Reconsideration : Albina GİRFANOVA The Turkish Dialects in The Cantext of Balkan Language Onion : İsmail PARLATIR Avrupa ile Dünya Kültürüne Etki ve Katkısı Çerçevesinde: Macar Bilimler Akademisi nde Bulunan Dikkate Değer Türkçe Yazma Eserler : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XII. OTURUM / TWELFTH SESSION Şuayib KARAKAŞ - Noorjahan BEGUM : Yakup KURT Batı Trakya daki Dil ve Edebiyat : Aysilu Hüsein Kızı SADEKOVA Tatar Edebiyatının Gelişmesinde Türk-Tatar Edebi Bağlanışları : Bahadır KERIMOV XX. Başlarındaki Özbek-Türk Edebi İlişkilerine Ait : Hamdi HASAN Makedonya daki Türk Halk Edebiyatının Diğer Balkan Milletlerinin Halk Edebiyatlarına Etkisi : Sabri İbrahim ALAGÖZ Türk ün Bulgar Edebiyatında İlâhileştirilmesi : TARTIŞMA / DISCUSSION 17

18 SALON 2 25 Kasım 2005, Cuma XIII. OTURUM / THIRTEENTH SESSION İsa ÖZKAN - Zeynep BAĞLAN ÖZER : Ablet IMIN Dictionary Making of the Uighur People in Xinjiang China : Gara İBRAHİMOĞLU Balkanlarda Yer Adları Etimolojisi : Önder GÖÇGÜN 20. Yüzyıl Dünyasını Olağanüstü Kişiliği ile Etkilemiş Büyük Asker ve Devlet Adamı Atatürk : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XIV. OTURUM / FOURTEENTH SESSION Abdulmelik NİSANBAYEV - Slavka DRAGONOVA : Kamel FILALI Cultures Turco-Ottomanes et Identite Urbaine en Algerie : Irina SARAIVANOVA Bulgaristan Topraklarında Türk Kültürünün İzleri: Bulgaristan da Cönklerdeki Türküler Üzerine : Danuta CHMIELOWSKA Poland s Literary Ties with Turkey : Tamilla ABBASHANLI - ALIYEVA Ortaçağ Avrupa Destanları ve Türk Kültürü : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 18

19 November, , Friday HALL 2 XV. OTURUM / FIFTEENTH SESSION Ramazan KAPLAN - Kamel FILALI : Nunu GURGENIDZE Tuşedi Topraklarında (Gürcistan) Eskiden Yaşamış Türk Aşiretlerin İzleri : Muvaffak DURANLI Rus Yazar D. V. Mamin-Sibiryak ın ( ) Eserlerinde Türk Halk Edebiyatının İşlenişi : Larisa MAMEDOVA Igorev in Alayı Hakkında Kelime de Türk Kaynakları : Abudu KE YOUMU HUJIA The Sand-Buried Civilization : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XVI. OTURUM / SIXTEENTH SESSION Bilge SAYIN - Emir İçhem İDBEN : Nodari ŞENGELİA 1728 Tarihli Tiflis Vilayetinin Mufassal Defteri : Fatih RUKANCI Ulusal Kültürümüzün Yaşam Kaynağı Olarak Arşivlerimiz : Hakan ANAMERİC Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi : Yusuf CİBO Prizren Sinan Paşa Cami ve Restorasyonu : Fikret TİKVEŞ Geçmişten Günümüze Prizren Şemsettin Ahmet Bey Hamamı ve Restorasyonu : İlter UZEL Anadolu Kültüründe Diş Kurtları Kültü : TARTIŞMA / DISCUSSION 19

20 SALON 3 22 Kasım 2005, Salı I. OTURUM / FIRST SESSION Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR - Elfine SİBGATULLİNA : Tomenendal KERSTIN Avusturya Bilimine Türklerin Etkisi : Roida RZAYEVA Modernleşme Paradigması ve Türkiye : İsmail PEHLİVAN Rus Oryantalistlerinden Pyotr Alexsandroviç Çihaçev de Türk Toplumu ve Kültürü : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK II. OTURUM / SECOND SESSION Reşat GENÇ - Tomenendal KERSTIN : Ali Haydar BAYAT Beylikler Dönemi İlk Türkçe Tıp Kitaplarından Ali Bin İshak ın Bahnamesi : Mustafa ERGÜN Türklerin Selçuklu Döneminde Dünya Eğitim ve Bilimine Katkıları : Abdülmalik NİSANBAYEV Kazakistan ın Kültürel Mirası ve Onun Dünya Uygarlığı İçin Önemi : Esin KAHYA Türkler Doğu Uygarlıklarına Katkı Yapmış mıdır? : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 20

21 November, , Tuesday HALL 3 III. OTURUM / THIRTH SESSION Ali Haydar BAYAT - Khudjakov YULIJ : Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Türkiye deki Tıp Etiği Çalışmalarının Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları Üzerine Görüşler : Melek DOSAY GÖKDOĞAN Aydın Sayılı ve Türklerin Dünya Kültürüne Katkıları : Adnan ATAÇ - Metin DENLİ - Nuran ARAY 20. yy.da Afganistan Tıbbında Türklerin Etkisi : İsmail YAKIT İbni Sina nın Avrupa Felsefelerine Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK IV. OTURUM / FOURTH SESSION Uğur DERMAN - Svetlena BILYAYEVA : Feriha AKPINARLI Kızılderili ve Türk Kilimlerinin Ortak Özellikleri : Aysen SOYSALDI Kızılderili ve Türk Dokumalarının Teknik Özellikleri : Rüya TAGİYEVA Amerika Kızılderililerinin Türk Kökleri : Tevhide ÖZBAĞI Anadolu Takılarının Azerbaycan Takılarına Etki ve Benzerlikleri : Mira Memedhanova ARİF KIZI Azerbaycan Halılarında Türk Camilerinin Tasviri : Tülin ÇORUHLU Asya dan Avrupa ya Türklerde Ok-Yay : Bahar BEŞLİOĞLU - Semra ARSLAN SELÇUK Geçici Mekân Tasarımı ve Çadır : TARTIŞMA / DISCUSSION 21

22 SALON 3 23 Kasım 2005, Çarşamba V. OTURUM / FIFTH SESSION Adnan TEPECİK - Rüya TAGİYEVA : Jasminka Ristovska PİLİCKOVA Influences of the Traditional Turkish Ornemental Art of the Macedonian Weaving throught Examples of Floral Motifs : Ayşe ÖZEL Geleneksel Türk Sanatlarının Eğitim Yoluyla Evrensel Kültüre Katkısı : Adnan TEPECİK Türk Plastik Sanatlarının Diğer Kültürlere,Sanatlara Etki ve Katkıları : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VI. OTURUM / SIXTH SESSION Resim EFENDİ - Joachim GIERLICHS : Gönül UZELLİ XIX. Yüzyıl Rus Resminde İstanbul Betimleri : Gülsün PARLAR Türk Resminde Portre Sanatı Önemi ve Gelişiminde Batılı Sanatçıların Katkısı ile Türk Kültürünün Avrupalı Ressamlara Etkisi : Semra DAŞCI Barok Resminde Osmanlı İmgesi : Ayla ERSOY Türk Kültürünün Batı Resim Sanatına Etkisi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 22

23 November, , Wednesday HALL 3 VII. OTURUM / SEVENTH SESSION İlter UZEL - Dhimin GENG : Ilia ZAYTZEV Ottoman Manuscripts in Moscow Collection : Ali Osman ALAKUŞ Batı Resminde Türk Kaligrafisinin Etkileri : Nermin Özcan ÖZER Türk Kültüründe Tezhip: Osmanlı Safevi Tezhibi : Sevay ATILGAN Şeyh Mahmut Pir Budaki nin Çalışmaları Işığında Karakoyunlu Türkmenlerinin 15.Yüzyıl Kitap Sanatına Katkıları : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VIII. OTURUM / EIGHTH SESSION Sevil KİŞİOĞLU - Muharrem CERABREGU : Fatma Çiçek DERMAN Timurlu Devri Tezhip Sanatının Fatih Devri Tezhibine Katkıları : Celalettin KARATAŞ Türk Kültüründe Levhalar ve Batı Sanatına Etkileri : Fevzi GÜNÜÇ Türk Hat Sanatının Mısır Hat Sanatına Katkıları : Uğur DERMAN Türk Hat Sanatının Mısır da Hayranlık Uyandıran Bir Numunesi : Ahmet Saim ARITAN Batı Dünyasının Türk Cild Tarihine Bakışı ve Türk Cild Sanatının Tarih İçindeki Gelişimi : TARTIŞMA / DISCUSSION 23

24 SALON 3 24 Kasım 2005, Perşembe IX. OTURUM / NINTH SESSION İsa HABİBEYLİ - Rabie Hamed KHALİFA : İsmail ÖZTÜRK El Sanatı Ürünlerinin Türk Kültür Tarihi Açısından Önemi ve Günümüzdeki Durumu : Milena VİTKOVİC-ZİKİC Turkish Cultural Influences on Serbian Arts and Crafts : Nuran KAYABAŞI - Fatma YETİM Türk İşlemelerinin Asya ve Avrupa İşlemeleri ile Etkileşimi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK X. OTURUM / TENTH SESSION Nihat BOYDAŞ - Milena VİTKOVİC-ZİKİC : Taciser ONUK - Feriha AKPINARLI Türkiye ve Kırım El Sanatı Özelliklerinin Karşılaştırılması : Biret TAVMAN Türk El Örmeciliği Geleneğinin 21.Yüzyıl Metropol Yaşantısındaki Durumu : Sema ETİKAN Türk Halılarının Batı Resim Sanatına Etkisi : Güzel SÜLEYMANOVA Contribution of Turkic Volga Tatars into the World Handicrafts and Applied Arts Heritage : TARTIŞMA / DISCOSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 24

25 November, , Thursday HALL 3 XI. OTURUM / ELEVENTH SESSION Berin U. YURDADOĞ - Yitzchak KEREM : Ahmet ALTINTAŞ Osmanlı Arşivlerinin Dünya Barışı İçin Önemi : Cahit TELCİ XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kitap ve Kitap Biriktirenler : Kayhan ORBAY Vakıfların İktisadi Boyutu, Yeni Arşiv Kaynakları ve İktisadî Yaklaşımlar : Rıza SADİKU Eski Yugoslavya da Bulunan Vakıfnamelerin Gün Işığına Çıkartılmasında Prof. Dr. Hasan Kaleşi nin Katkıları : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XII. OTURUM / TWELFTH SESSION Fikret TÜRKMEN - Larisa MAMEDOVA : Abdıldacan AKMATALIEV Kırgız Destanları ve Cusup Balasagın ın Eseri Genel Türk Milletinin Ortak Mirası : Zeynep BAĞLAN ÖZER Udmurt Dilinde Türk Kökenli Kelimeler : Emir İçhem İDBEN Irak ta Türk Edebiyatı Gelişimi : Cevat HEY ET Tarihte Türk Dil ve Kültürünün Fars Dil ve Kültürüne Tesiri : Firdeus HİSAMİTDİNOVA Macar Adlarında Kıpcak Unsurları : TARTIŞMA / DISCUSSION 25

26 SALON 3 25 Kasım 2005, Cuma XIII. OTURUM / THIRTEENTH SESSION Nuran KAYABAŞI - Güzel SÜLEYMANOVA : Alim GADANAZ Geleneksel El Dokumaları İçerisinde Farklı Bir Tarz: Kemaliye Halıları : Meral AKAN - Emine NAS - Zuhal BEZİRCİ Yörük ve Kızılderili Kültürlerinin Ortak Yaşam Felsefelerinin Şekillendirdiği El Sanatları Üzerine Görüşler : Rasim EFENDİ Dünya Müzelerindeki Azeri Türklerinin Sanatı ve Onların İncelenmesi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XIV. OTURUM / FOURTENTH SESSION Mustafa ARLI - Nermine Tagiyeva NURETTİN KIZI : Ivanova BLOGOVESTA - Yordonko BİBİNA Turkish Fine Art in Bulgaria From 60th of XX. Century till the Beginning of XXI. Century : H. Serpil ORTAÇ Türkiye ve Makedonya Türk Kültüründe Örücülük Sanatının Ortak Özellikleri : Hatice ESEDOVA Türk Halı Desenlerinin Dünyaya Migrasyonu : Öznur AYDIN Tekirdağ Şarköy Kilimlerinin Balkan Kilimleri İçindeki Yeri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 26

27 November, , Friday HALL 3 XV. OTURUM / FIFTEENTH SESSION İsmail ÖZTÜRK - Gora İBRAHİMOĞLU : Yavuz DALOĞLU Eski Türklerde Para ve Göktürk Paraları : Muhammet GÖRÜR BTC HPBH Projesi Kahramanmaraş Andırın Minnet Pınarı ve Geben Kayranlık Gözü Kurtarma Kazılarında Çıkan Sikkeler Üzerindeki Figürler : Yaşar ÇORUHLU Erken Devir Türklerinin Tunç Tören Kazanları ve Çin Sanatındaki Benzeri Tunç Kap Örneklerine Mukayeseli Bir Bakış : Aygün ÜLGEN Kazan Tatar Türklerinin Takıları : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XVI. OTURUM / SIXTEENTH SESSION Ayşıl YAVUZ - Dolkun KAMBERİ : Katayoun SARNESAR Anadolu ve İran Türklerinde Cicim Dokumlar : Salih YILMAZ Karakalpak Türklerinde Nakış Sanatı ve Türk Kültürüne Etkisi : Nermine Tagiyeva NURETTİN KIZI Avrupa Rönesansı İçeriğinde Türk Halı Sanatı : Mustafa ARLI - Sinem ŞANLI Türkiye de ve Dünyada Yapılan Bitkisel Boyacılığın Tarihsel Gelişimi : Recep KARADAĞ Anadolu Türk El Dokumalarında Kullanılan Doğal Boyar Madde Kaynakları ve Boyama Yöntemleri : TARTIŞMA / DISCUSSION 27

28 SALON 4 22 Kasım 2005, Salı I. OTURUM / FIRST SESSION Mehmet AYDIN - Valeria HEUBERGER : Erman ARTUN Popüler Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkısı : Salahi R. SONYEL The Impartance of Publicity With Reference to the Interaction Between Turkish and Other Cultures : Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Kanuni den Lale Devrine Kadar Türk Geleneklerinin Avrupa ya Tesirleri ve Türk Kültür Öğelerinin Tesir Yolları : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK II. OTURUM / SECOND SESSION Beyza BİLGİN - Faruk ŞEN : Mehmet Celâl VARIŞOĞLU 18. yy. İstanbul Kültür Dünyasının Avrupa daki Yankıları : Svetlana UTURGAURİ Almanya da Türklerin Edebiyatı ve Alman Kültürü : Sadakat KASIMLI Azerbaycan Basınında Türkiye Edebiyyatı Araştırmaları (1920 li Yıllar) : Şerif AKTAŞ Türk-Danimarka İlişkileri Konusunda Bir Kitabın Düşündürdükleri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖGLE YEMEGİ / LUNCH BREAK 28

29 November, , Tuesday HALL 4 III. OTURUM / THIRD SESSION Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA - Fethi MEHDIU : György HAZAI Türkler Avrupa da : Fatma KOÇ - Fatma AYHAN Geçmişten Günümüze Türk Giysi ve Kumaşlarının Dünyada Kullanımına İlişkin Örnekler : Sabahattin TÜRKOGLU Avrupa da Türk - Osmanlı Giyim Kuşamı : Ayşe İŞBİLEN Türk Giyim Kültürünün Avrupa Moda Oluşumuna Katkıları : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK IV. OTURUM / FOURTH SESSION Salahi R. SONYEL - Rahile DAWUT : Faruk ŞEN Avrupa daki Türk Kültürü ve Avrupa Birliği Ülkelerine Etkileri : Mehmet AYDIN Türk Toplumunda Birlikte Yaşama Tecrübesi : Durmuş ARIK Türk Kültürünün Farklı Bir Boyutu Olarak Kreşin (Hristiyan) Tatarların Dini İnanışları : Beyza BİLGİN Mevlâna Açısından Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları : Sina AKŞİN Türklerin İnsanlığa Katkısı: Birlikte Yaşama Kültürü : Mustafa AKKAYA Ayasofya da Osmanlı Hoşgörüsü : TARTIŞMA / DISCUSSION 29

30 SALON 4 23 Kasım 2005, Çarşamba V. OTURUM / FIFTH SESSION Erman ARTUN - Sevim PİLİÇKOVA : Mahmut TEZCAN Türk Kültürünün Uluslararası Kültüre Toplum Bilimsel ve Kültürel Antropolojik Çerçevedeki Etki ve Katkıları : Galina PATRUSHEVA Shors: Modern Ethnic Processes : Gül CELKAN Türk Kültür Tarihinde Seyahatnamelerin Yeri: Yabancı Gözüyle Türk Kadını : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VI. OTURUM / SIXTH SESSION Bozkurt GÜVENÇ - Hamdi HASAN : Nazan ÇiÇEK The Misson of Cleaning a Nation s Body and Soul : Rahile DAWUT Mazar Worship among the Uyghur Women : Behiye KÖKSEL Halk Kültüründe Kırk Motifi : Fuat YÖNDEMLİ Türk ve Dünya Kültüründe Yılana Yüklenen Zıt Anlamlar : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖGLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 30

31 November, , Wednesday HALL 4 VII. OTURUM / SEVENTH SESSION Mahmut TEZCAN - Peride EMİN : Gerda DALlPAJ Traditions of Familiar Life in Middle Albania: Customs Concerning Death Among Muslim Communities in Tirana and Elbasan : İsmet ZAATOV Kırım Tatar Türklerin Milli Kültürlerin Canlandırılma ve Kalkınma Problemleri (Sürgünlükten Avdet Yansıları) : Kleanti ANOVSKA Turkish Influence in the Vlavh Folklore : Volodimir PIDVOYNIY Çağdaş Ukrayna Kültür Düzleminde Türk Faktörü : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VIII. OTURUM / EIGHTH SESSION BAŞKANLAR / CHAİR Fuat YÖNDEMLİ - Abduldacan AKMATALİYEV : Teodora BAKARDJIEVA Magister of Hisstori : Grazyna ZAJAC Krakov da Türk İzleri : İsmail DOĞAN Macar Ulusal Kimliğinin Oluşumunda Türk Etkisi : Sevim PILlCKOVA Nasreddin Hocanın Kişiliğinin Türlü Karakter Özellikleri : İsa HABİBBEYLİ Molla Nasreddin Karikatura Mektebi ve O nun Tasir Dairesi : Hans d ORVILLE Promoting a Dialog among People-An Increasingly Important Mission for UNESCO :TARTIŞMA / DISCUSSION 31

32 SALON 4 24 Kasım 2005, Perşembe IX. OTURUM / NINETH SESSION Semih YALÇIN - Toğrul İSMAYIL : Peride EMİN Türk Kültürünün Çin Kültürüne Etkileri : Aximu TUERDi (Hashim TURDİ) Türk Kültürünün Çin Kültürüne Etki ve Katkıları : Shimin GENG Uighur s Contribution to the Ancient Chinese Culture : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK X. OTURUM / TENTH SESSION Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU - Volodimir PIDVOYNIY : Cüneyt KANAT Memlük Devletinde Eğlence Kültürü : Myroslava KERYK The Self Presentation of the Polish Nobility in the 18th Century: The Elements of Turkish Culture in the Interior of Houses : Valeria HEUBERGER The Turkish Coffee House in the Balkans in Past and Present : Ermis LAFAZANOVSKI Between Turkish And European Coofee-Rural-Urban Cultural Integration in Turkish Bazaar in the City of Skopje : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖGLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 32

33 November, , Thursday HALL 4 XI. OTURUM / ELEVENTH SESSION Sıdıka BULDUK - Hatira KAMALOVA : Slavka DRAGANOVA Tuna Vilayeti Hristiyan ve Müslümanlarında Gıda Malzemeleri : Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER Günümüzde Türk Mutfak Kültürünün Diğer Ülkelerin Mutfak Kültürleri Üzerindeki Etkileri : Emine HALİL Bulgar Sofrasında Türk Mutfağı : İlknur HALİL Batı Trakya da Geleneksel Türk Mutfağı ve Beslenme Kültürü : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XII. OTURUM / TWELFTH SESSION Bige SÜKAN - Ermis LAFAZANOVSKİ : Funda Pınar ÇAKIROĞLU İran Beslenme Kültüründe Ev Teknolojisi ile Besin İşleme Yöntemlerinin İncelenmesi : Mira MARKOVA Nutrition Models on the Balkans (Ethnological Analysis) : Gonca TOKUZ Dünya Mutfaklarında Türk Mutfağından İzler : Yurdaer KALAYCI Türk Mutfağının Geleceği : Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU - Ayşe Özfer ÖZÇELİK Yusuf Has Hacib in Türk Beslenme Kültürüne Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION 33

34 SALON 4 25 Kasım 2005, Cuma XIII. OTURUM / THIRHTEEN SESSION Anıl ÇEÇEN - İsmet ZAATOV : Tsvetan GROZDANOV Makedonya Halkı ve Sanatında Türk Kültürünün Etki ve Katkıları : Nikola KLJUSEV Makedonya da Türk Kültürünün Etkisi ve Katkıları : Vesna PETRESKA Turkish Influence in Some Macedonian Rituals : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XIV. OTURUM / FOURTEEN SESSION Esin KAHYA - Galina PATRUSHEVA : Adnan ŞERİF Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Özellikle Makedonya ya Etki ve Katkıları : Bozkurt GÜVENÇ Türk Kültürünün Japon Kültürüne Etkileri : Mehmet ŞEKER Türk Kültürünün Kuzey Afrika daki İzleri ve Etkileri (Tunus Örneği) : Petr KUCERA Çek Kültüründe Türk İmajı : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 34

35 November, , Friday HALL 4 XV. OTURUM / FIFTEEN SESSION Adnan ŞERİF - Petr KUCERA : Kadir GÜLDİKEN Türk Kültürünün İran Kültürüne Etkisi ve Ortaya Çıkan Ortak Değerler : Christiane BULUT Some Remarks on Turkic Folklore in Present Day Iran : Asif HACILI Avrasiyaçılıqda Türklerin Slavlara Etkisi Üzerine : George ANTELAVA The Institution of New Hemşehri as The Speeial Form of Intercultural Communication : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XVI. OTURUM / SIXTEEN SESSION Mehmet ŞEKER - Nikola KLJUSEV : Yusufcan YASİN Rus Kültüründe Türk Kültürünün Etkileri : Dilyara SULEYMANOVA Interior of The Turkic-Tatar Traditional Dwelling and its Influence on the Culture of Peoples of Russia : Khudjakov YULİJ The Role of Turkish Nomads in Transfer Cultural Achievements to Siberian Peoples in Early Middle Ages Epoch : Elfine SİBGATULLİNA İtil (Volga) Bulgar Devletinde Kültür İlişkileri : Hatira KAMALOVA Karakalpak Türklerinin Rus Kültürüne Katkıları : Toğrul İSMAYIL Kafkaslarda Türk Kültürel Varlığı : TARTIŞMA / DISCUSSION 35

36 SALON 5 22 Kasım 2005, Salı I. OTURUM / FIRST SESSION Sina AKŞİN - Tefik MELİKLİ : Anıl ÇEÇEN Atatürkçü Düşüncenin Evrensel Kültüre Etki ve Katkıları : İbram NUREDİN Romanya Türklerinin Etnik-Kültürel Kimliği: Hukuk Devleti ve Tolerans : Hamit Emrah BERİŞ Türk Devlet Anlayışında Egemenlik Olgusunun Yeri ve Batı Toplumlarıyla Karşılaştırılması : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK II. OTURUM / SECOND SESSION Şükrü Haluk AKALIN - İbram NUREDİN : Mehmet SARAY Türk Tarih Kültürünün Dünya Kültürlerine Etkileri : David MASON Culturel Effects of the Otoman Imperial (Family Rights) : Zurab TODUA Türkiye nin Atatürk Reformaları Tecrübesi ve Günümüzdeki Rusya İçin Önemi : Shoarian Sattari EBRAHİM Mecelle İle Yeni Türk Medeni Yasasının İslam Ülkelerine Etkisi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 36

37 November, , Tuesday HALL 5 III. OTURUM / THIRD SESSION Abdurrahman GÜZEL - Takasi OSAWA : Etem BAYMAK Atatürk ün Kosova da Yaşayan Arnavut ve Boşnak Kültürüne Etki ve Katkıları : Mustafa MEHMET Tarih Boyunca Türk-Romen Kültür Etkileşimine Toplu Bir Bakış : Maria MAVROPOLOU Atatürk ün Nutuk unun Yunancaya Çevrilmesinin Önemi : Sabire ARIK Polonya Kültüründe Görülen Türk İzleri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK IV. OTURUM / FOURTH SESSION Yusuf HALACOĞLU - Maria MAVROPOULOU : Salim CÖHCE Hindistan da Türk Kültürünün Gelişimi ve Hint Kültürüne Tesirleri : Mansura HAIDAR Turkish Contribution to the Common Cultural Heritage of the World : Hüseyin SALMAN Göktürk Kağanlığında Görülen Atabeylik Müessesesinin Gürcü Krallığı, İlhanlı Devleti ve Memlüklü Devletine Etkileri : Takashi OSAWA Eski Türk Kağanlığı Dönemindeki Eski Peçeneg- Kangarların Oturduğu Yeri ve Siyasi Hareket Üzerine (Turfandan Çıkarılan Çince Vesikalara Göre) : Ahmad FEROZ Hindistan, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti : Yusufjiang Ali ISLAMI The Law Culture of Ancient Turk Recorded in Chinese Historical Records : TARTIŞMA / DISCUSSION 37

38 SALON 5 23 Kasım 2005, Çarşamba V. OTURUM / FIFTH SESSION Salim CÖHCE - Mansura HAIDAR : Bilal ŞİMŞİR Doğu da ve Uzak Doğu da Atatürk Düşünceleri : Cemal AVCI Türk Kültürünün Diğer Kültürlerle Etkileşimi Açısından Türk Tarih Tezi nin Önemi : Filiz Yıldız TOPÇU Uc (Sınır Boyu) Kültürü : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VI. OTURUM / SIXTH SESSION Bilâl ŞİMŞİR - Ahmad FEROZ : Andrew PEACOCK Society and Institutions in Caucasia under Seljuk Turks : Manfred PITTIONI The Ottoman / Turkish Impact on Europe in Trade and Economy : Jean Louis Bacqué GRAMMONT Otoman Contribution to the Knowledge of the East in the West : Marina PUTURIDZE Anatolian - South Caucasian Cultural Interrelations during the Old Hittite Period : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 38

39 November, , Wednesday HALL 5 VII. OTURUM / SEVENTH SESSION Sabire ARIK - Jean Louis Bacqué GRAMMONT : Kais FIRRO The Impact of the Ottoman Reforms on Socio-Economic Life of the Shi is in South Lebanon : Recep BOZTEMUR Batı Literatüründe Osmanlı Tarihi Çalışmalarının Şarkiyatçılığın Gelişmesine Etkileri : Mehmet DALKILIÇ İslam Mezheplerinin Öteki Algılayışı Bağlamında Türk Düşünürlerinin Evrensel Kültüre Katkısı : Byron CANNON Historical Linguistic Paradigms behind Broad Patterns for Turkish Cultural Transfers: Ahmad Amin s Qam s al-ad t Wat-Taqal da l-misriyyah : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK VIII. OTURUM / EIGHTH SESSION Gökay YILDIZ - Abliz ABDUREHİM : Necati DEMİR Türk Yaylı Sazı Kemençe ve Dünya Kültürüne Etkisi : Ali UÇAN Türk Müzik Kültürünün Dünya Müzik Kültürlerine Etkileri ve Katkıları : Fulya SOYATA Türk Kültürünün Dünya Kültürüne Etki ve Katkılarında Türk Müziğinin Yeri ve Önemi : Nazmiye HASANOVA Bulgaristan Köy Seyirlik Oyunlarında Türk Kültür Etkileşimi : Mevlüt ÖZHAN Karagöz ün Dünya Gölge Tiyatrosuna Etkileri : Feza TANSUĞ Dünya Musikisinde Türk Etkisi : TARTIŞMA / DISCUSSION 39

40 SALON 5 24 Kasım 2005, Perşembe IX. OTURUM / NINTH SESSION Yavuz AKPINAR - Harid FEDAİ : Mehmet Mehdi ILHAN Tribal Revolts in the Province of Basra : Yitzchak KEREM Turkish Influences on Jewish Culture of History : Jacob LANDAU Otoman and Turkish Entries in the New Encyclopedia Judaica : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK X. OTURUM / TENTH SESSION Mehmet SARAY - Jacob LANDAU : İbrahim NUMAN Kıbrıs ta Venedik ten Bir Osmanlı: Lefkoşa : Şevket ÖZNUR Kıbrıs Rum Kültüründe Türk İzleri : Seyyid Muhammed es-seyyid MAHMUD Mısır ın Osmanlı İdaresi Altına Girmesinin İstanbul ile Kahire Arasındaki İlişkilerin Derinleştirilmesine Etkisi : Yavuz AKPINAR Türkiye ve Kuzey Azerbaycan Yenileşme Hareketlerinin İran a Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 40

41 November, , Thursday HALL 5 XI. OTURUM / ELEVENTH SESSION Ali UÇAN - Kadir GÜLDİKEN : Seltenet Tağıyeva NURETTİN KIZI Türk Müzik Aletleri Dünya Kültürünün Bir Parçası Gibi : Rodna VELICKOVSKA The Function of the Refrain in the Melodies-Formulae in the Turkish and Macedonian Traditional Folk Singing : Sabri YENER Türk Müzik Kültürünün Dünya Müzik Kültürüne Etki ve Katkıları : Abliz ABDUREHİM Uygur Makamının Uluslar Arası Etkisi : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XII. OTURUM / TWELFTH SESSION Melek Dosay GÖKDOĞAN - Danuta CHMIELOWSKA : Harid FEDAİ Kıbrıs ın Eğitim Tarihinde Özgün Yeri Olan Necmi Sakıp Badamyalı-zade : Michele NICOLAS La Tulipe Turque : Numan Yusuf ARUÇ Türk Kültürünün Bilge Hanımefendisi Akademik Olivera Yaşar Nasteva : Abida HANEEF A Comporative Study of Educational Systems of Pakistan and Turkey : Nebahat SAFCI Kosova da Türkçe Eğitim ve Öğretime Genel Bir Bakış : TARTIŞMA / DISCUSSION 41

42 SALON 5 25 Kasım 2005, Cuma XIII. OTURUM / THIRTEENTH SESSION Feza TANSUĞ - Yusuf CİBO : Gökay YILDIZ Türk ve Batı Müziği Etkileşimi : Alp ÖZEREN Türk Müzik Kültürünün Türkiye ve Dünya Üzerindeki Etkileri : Alâeddin YAVAŞCA Türk Müziğinin Dünya Müziğine Etki ve Katkıları : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XIV. OTURUM / FOURTEENTH SESSION Önder GÖÇGÜN - Tamilla ABBASHANLI-ALIYEVA : Cengiz HAKOV Kemalist Türkiye nin Etkisiyle Bulgaristan Türk Okullarında Yeni Türk Alfabesinin Uygulanmasında Bulgaristan Türklerinin Katkısı : Gülnisa AYNAKULOVA Hint Ön Asya Kültürel Ektileşiminde İpek Yolu ve Fergana : Nanuli KAÇANOVA Gürci Asıllı Türkmenlerin Konuşmalarında Türk Deyimlerinin Etkisi : Alpaslan YASA Tercüme Bilimine Bir Katkı Olarak Türk Tercüme Tarihi Hakkında Bazı Tespitler : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK 42

43 November, , Friday HALL 5 XV. OTURUM / FIFTEENTH SESSION Alâeddin YAVAŞCA - Kais FIRRO : Latif ÇELİK Alman Bando Takımları Mehterin Kopyasıdır : Emel ŞENOCAK Türk Müzik Kültürünün Taş Plak Kayıtlarıyla Dünya Müzik Kültürüne Etkisi : Metin EKE Türk Müziğinin Avrupa Ülkeleri Müziğine Etkileri : Necati GEDİKLİ Türk Musikisinin Uluslar Arası Sanat Müziğine Etkileri : TARTIŞMA / DISCUSSION : ARA / BREAK XVI. OTURUM / SIXTEENTH SESSION Faik İMAMOĞLU - İlknur HALİL : Aysun EYDURAN Türk Kültürü ve Edebiyatında Çögen Oyunu : Koray HASAN Batı Trakya da Tarihi Seçek ve Alantepe Yağlı Güreşleri : Özer YILDIZ Erken Cumhuriyet Döneminde ( ) Türkiye de Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları : Özbay GÜVEN - Dursun AYAN Geleneksel Asya Atlı Oyunlarından Modern Olimpiyatlara Polo : Erhan HÜSEYİN ALİ Batı Trakya Türklerinde Spor ve Halk Oyunları Kültürü : Huerxid MUHAMMED ALİ Uygur-Turk Sports Culture in An International Football Match in 1927 in Kashgar : TARTIŞMA / DISCUSSION 43

44 SOSYAL PROGRAM 21 Kasım 2005/November, Saat: * Ahmet KANNECİ Gitar, Ekrem ÖZTAN Klarnet Dinletisi Yıldız KENTER - Talat HALMAN Saat: ** Dünya Sahnesinde Türk Sanatları 22 Kasım 2005/November, Saat:20.30*** Gençlik Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 23 Kasım 2005/November, Saat:20.00**** Bale Gösterisi 26 Kasım 2005/November, Saat:09.00***** Gezi (Ankara, Beypazarı ilçesi) * Millî Eğitim Bakanlığı 100. Yıl Salonu Beşevler-ANKARA ** Millî Eğitim Bakanlığı 100. Yıl Salonu Beşevler-ANKARA *** Millî Eğitim Bakanlığı 100. Yıl Salonu Beşevler-ANKARA **** Devlet Opera ve Bale Salonu Sıhhiye-ANKARA ***** Hareket Başkent Öğretmenevi Saat:

45 KATILIMCILAR LİSTESİ ABAZI-EGRO, Genciana, Dr. : Dil ve Edebiyat Enstitüsü Araştırmacısı Myslym Shyri, P. 4/1, Ap 3, Tiran, Arnavutluk Tel: ABBASHANLI ALIYEVA, Tamilla, Doç. Dr. : Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Meşelik - Eskişehir, Türkiye Tel: / 2728 ABDUREHİM, Abliz, Prof. : Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi Radyo ve Televizyon Kurumu Başkan Yard., Zhong Guo Xing Jiang Wu Lu Mu Qi Tuan Jie Lu 84 Hao. PK: , Çin Tel: ABDÜLHAFIZ, Abdullah Atiye, Doç. Dr. : 6Dr. Hossameddin Besyoni St. 9th Area, Blok 29 Nasr City Cairo, Mısır Tel: ACUN, Hakkı, Prof. Dr. ADABAĞ, Necdet, Prof. Dr. : G. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara, Türkiye : A.Ü.DTCF Dekanı Ankara, Türkiye ADAHL, Karin : Swedish Research Institute P. K. 125 İstanbul, Türkiye Tel: AKALIN, Şükrü Haluk, Prof. Dr. : Türk Dil Kurumu Başkanı, Ankara, Türkiye 45

46 AKAN, Meral AKBIYIK, Yaşar, Prof. Dr. AKKAYA, Mustafa AKKUTAY, Ülker, Prof. Dr. : Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Alâaddin Keykubat Kampusü, Konya, Türkiye Tel: : Bolu İzzet Baysal Ünv. Rektörü Türkiye : Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye Tel: : G. Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye AKMATALIEV, Abdıldacan, Prof. Dr. : Kırgısiztan İlimler Akademisi, Bişkek, Kırgızistan Tel: 0099 (632) AKPINAR, Yavuz, Prof. Dr. : Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Türkiye Tel: /1681 AKPINARLI, Feriha, Yard. Doç. Dr. : Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Tekstil Dokuma Örgü Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Tel: / 153 AKŞİN, Sina, Prof. Dr. AKTAŞ, Şerif, Prof. Dr. : A. Ü. SBF Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye : G. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, Türkiye AKTAŞ YASA, Azize, Yard. Doç. Dr. : Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Bolu, Türkiye Tel:

47 ALAGÖZ, Sabri İbrahim : Türk Kültür Merkezi Başkanı, Kaynak Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Sofya, Bulgaristan ALAKUŞ, Ali Osman, Yard. Doç. Dr. : Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Tel: ALBAYRAK, Tülay ALDASBAYEV, S. Joal, ALEMDAR, Korkmaz, Prof. Dr. ALEXIEV, Bojidar ALEKSIEVSKA, Jasmina Hadzieva ALFİYE, Yusupova, Doç. Dr. ALKAN, Mehmet ALPER, Berrin, Doç. Dr. ALPER, Mehmet, Dr. : Atatürk Kültür Merkezi, APK Şubesi : Ahmet Yesevi Üniversitesi, Arkeoloji ve Etnoloji Bölümü Başkanı, Kazakistan : G. Ü. İletişim Fak. Dekanı : Institute for Folklore Studies Bulgaristan Tel: / : Faculty of Architecture Makedonya Tel: : Kazan Devlet Üniversitesi, Kazan ul Parina Rusya Tel: 7 (8432) : Atatürk Kültür Merkezi, İMİD Şube Müdürü : Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Tel: : Beykent Üniversitesi İstanbul, Türkiye Tel:

48 ALTINTAŞ, Ahmet, Yard. Doç. Dr. ANAMERİC, Hakan ANOVSKA, Kleanti, Dr. ANTELAVA, George APKHAZAVA, Teona ARAY, Nuran ARIK, Durmuş, Dr. : Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Tel: : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye Tel: : Institute of Folklore Marko Cepenkov, Öğretim Üyesi, Ruzveltova 3, POB 319, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, Makedonya Tel: : Tsereteli Institute of Oriental Studies, Head of The Department of Turkology, APT.9, 2/2 Chavchavadze Ave., 0108 Tbilisi, Gürcistan Tel: +995(8) : Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı, 3, acad. Tsereteli str.,tbilisi 0162, Gürcistan Tel: : GATA Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Tel: : Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Ankara, Türkiye Tel: /