TG 11 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 11 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 11 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TAR TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG Müellif eserin yazarı, istinsah eserin kopya edilmiş hâli, mücellit ciltçi, müzehhip de değerli kitapların altınla yazdızlanması sanatıyla uğraşanlara verilen addır. Müstensih ise bir eserin elle çoğaltılması işini yapanlara verilen addır. 4. Metinde Babıali Baskını olarak bilinen hükûmet darbesinin gerekçesi, sonucu, nerede ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgiler verilmiş ancak bu bilgilere hangi kaynak veya kaynaklardan yararlanılarak ulaşıldığı bilgisine yer verilmemiştir. 7. Pazırık halısı Pazırık kurganında ulaşılan, tarihin ilk halısı olarak da kabul edilen bir eserdir. Asya Hunlarına aittir. Tötö Kanalı da Göktürkler tarafından yapılmış olan sulama kanalıdır. Stupa mimari bir yapıdır. Uygurlar tarafından kullanılmış daha sonra kurulan Türk İslam devletlerine de örnek oluşturmuştur. Efrasyap ise İskit Devleti nin en önemli hükümdarı olan Alp Er Tunga adına oluşturulan destanın İran ve İslam çevrelerinde Alp Er Tunga ya verilen addır. Burkan ise Budizmi benimseyen Uygur Türklerinde Buda ya verilen addır. Karluklarla eşleştirilmesi yanlıştır. 2. Collingwood un tarih tanımında geçmişte yaşanılanların bugünün şekillenmesindeki etkisi vurgulanmıştır. Server Tanilli nin tanımında da aynı vurgu başka bir şekilde ifade edilmiştir. Caunce nin ve Paul Bahn ın tanımlarında geçmişle bugün hatta gelecek arasında bağ olduğu, tarihin de süreçlerin aydınlatılmasında rol oynayan önemli bir bilim olduğu belirtilmiştir. Bu özellikleriyle Collingwood la tarihe bakışlarının örtüştüğü söylenebliir. Napolyon Bonapart ın tarihi sadece geçmişle sınırlı süreç gibi algılaması ve herkesin üzerinde anlaştığı ortak yalanlar şeklindeki yaklaşımı bugünü anlamak içinde bir işlevi olmadığını kabullendiği anlamına da gelir. Bu içeriğiyle Collingwood un tarihe yaklaşımıyla zıtlık içerir Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri isimli eser Ömer Lütfi Barkan a aittir. Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid ve Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ adlı eserler Halil İnalcık a aittir. 5. Yarımburgaz Mağarası, İstanbul da bulunan ve tarihî yıl öncesine kadar uzanan tarihî çevredir. Anadolu da en eski insan fosiline de bu mağarada ulaşılmıştır. 6. Asur Fırat ve Dicle ırmaklarının yaşanılır bölge kıldıkları Mezopotamya da Fenike Doğu Akdeniz kıyılarında, İyonlar Ege Denizi kıyılarında, Yunanistan da yarımada özelliği ile su boyu medeniyeti olarak ortak özelliğe sahiptiler. Asur un dışındakiler şehir devletleri şeklinde örgütlendiler ancak Asur un merkezî krallık şeklinde örgütlenmesi bu özelliğin ortak bir özellik olmasını engelliyor. Asurlar, Fenikelilerin temelini attıkları, İyon ve Yunanların oluşumlarına katkıda bulundukları alfabeyi değil, Sümerlerin çivi yazısını kullandılar. Bu nedenle alfabe ile ilgili verilen özellik ortak değildir. Verilen uygarlıkların diğer bir ortak özellikleri her birinin kendi topraklarının dışında kolonilere sahip olmalarıdır. Asurların Anadolu da İyon, Yunan ve Fenikelilerin Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında kolonileri vardı. Dolayısıyla I ve IV. öncüllerde yer alan bilgiler verilen uygarlıkların ortak özellikleridir. 8. I. Göktürk Devleti, en parlak dönemini yılları arasında hüküm süren Mukan Kağan la yaşamıştır. Onun döneminde devletin sınırları, doğuda Kore, batıda Karadeniz e kadar genişlemiştir. 9. İslam Öncesi Türk toplumlarında en temel yapı ailedir. Oguş (aile), urug (soy), bod (boylar), budun (millet), il (devlet) 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 2015 ÖABT / TAR TG Avrupa Hun İmparatoru Uldız Dönemi nde Türkler ilk defa Anadolu ya akınlar düzenlemişlerdir. 14. Soru kökünde özellikleri verilen Türk - İslâm devleti Tolunoğlu Ahmet in öncülüğünde 868 de kurulan ve 905 e kadar Mısır ve çevresine egemen olan Tolunoğullarıdır. 18. I. Süleyman Bağdat a girdiğinde Ebu Hanife nin mezarını ziyaret etmiştir. 11. Cengiz Han ın ölümünden sonra onun varisleri tarafından kurulan hanlıklardan sadece Çin de kurulan Kubilay Hanlığı İslamiyet i kabul etmedi. Diğer hanlıkların tümü İslamiyet i kabul etti. 15. Büyük Selçuklular Tuğrul Bey Dönemi nde 1040 Dandanakan Savaşı nı Gaznelilerle yaptılar ve kazandılar de Bizans la yapılan ve kazanılan Pasinler Savaşı Tuğrul Bey Dönemi nin diğer bir önemli gelişmesidir. Ani Kalesi nin fethi ise Sultan Alp Arslan Dönemi nde gerçekleşmiştir. 19. Osmanlı Devleti nde nakit ihtiyacının artması bazı devlet gelirlerinin ömür boyu şahıslara ihale yoluyla belirlenen tutarı merkezî hazineye aktarmaları koşuluyla devredilmesi uygulamasının başlatılmasına neden oldu te yayımlanan ve fermanla uygulanmaya başlanan bu sisteme malikane sistemi denir. 12. Muaviye nin oğlu Yezit in halifeliğini tanımayan Hz. Hüseyin 10 Ekim 680 tarihinde Kerbela da şehit edilmiştir. Bu olay Hz. Osman ın halifeliğinden daha sonra gerçekleşmiştir. 16. Devletin ileri gelenlerin desteğiyle Gıyasettin Keyhüsrev den tahtı devralan II. Rüknettin Süleyman Şah, 1202 de Erzurum u alarak Saltukoğulları Beyliği ne son verdi. Bu aynı zamanda Anadolu da Türk siyasi birliğinin kurulmasına da önemli bir katkıdır. 20. Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı ve Hünkar Kasrı klasik dönem sivil mimari eserleri arasındadır. Ancak Kara Mustafa Paşa Külliyesi (I), Süleymaniye Medresesi (II) ve Bayezit Cami (V) klasik dönem dinî mimari eserler arasındadır. 13. İlk İslam donanması Hz. Osman Dönemi nde oluşturulmuştur. Muaviye Dönemi nde İstanbul ilk kez kuşatılmıştır (II), Muaviye ölmeden önce oğlu Yezit i halife tayin ederek halifeliği saltanat hâline getirmiştir (III). 17. I. Bayezit, şehzadeliği döneminde, Karamanoğullarıyla yapılan Frenk Yazısı Savaşı nda gösterdiği atılganlık ve cesareti nedeniyle Yıldırım lakabını almıştır. 21. Osmanlı Devleti nin ilk veziriazamı Çandarlı Halil Hayrettin Paşa dır. 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 2015 ÖABT / TAR TG I. Mahmut Dönemi nde savaşlarında Avusturya - Rusya ittifakı mağlup edildi. Her iki devletle ayrı ayrı XVIII. yüzyılın en başarılı antlaşmaları olan 1739 Belgrat Antlaşmaları imzalandı. Bu antlaşmaların imzalanmasında ara buluculuk yapan devlet Fransa ydı yılları arasında yaşamış olan Liman von Sanders Osmanlı Devleti nde bazı görevlerde bulunmuş Alman generalidir. 30. Ali Fuat Cebesoy Yunanlar karşısında 1920 Ekim inde yaşanan Gediz Bozgunu sonrası Batı Cephesi Kuvayımilliye Genel Komutanlığı görevinden alınarak Moskova Büyükelçiliğine tayin edildi. Kütahya - Eskişehir yenilgisi nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı görevinden azledilen kişi İsmet Bey di. Yerine aynı zamanda Millî Müdafaa Bakanı da olan Fevzi Paşa atandı. 23. Ta lik: Şeriye sicillerinin yazımında kullanılır. Tevk: Vakıf işlerinin yazımında kullanılır. Siyakat: Osmanlı maliyesinde muhasebe kayıtlarında kullanılan yazı çeşididir. Divani: Divanda alınan kararların yazıldığı yazı çeşididir. Reyhani: Kur an-ı Kerim in yazılmasında kullanılan yazı çeşididir. 24. Cemalü l Küttap ve Kemalü l Hisab eserleri Matrakçı Nasuh a aittir. 27. I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin savaştığı Kanal ve Kafkas cepheleri taarruz cephesi, Irak Cephesi ise savunma cephesidir. 28. Eylül 1918 tarihinde yayın hayatına girmiş Yeni Gün gazetesi Millî Mücadele yi desteklemiştir. 11 Mayıs 1924 tarihinde ise Cumhuriyet adını almıştır. 31. Rumlar ilk isyanı, Rusların yardımlarıyla 1820 yılında Eflak ta başlatmışlardır. 32. İcra Vekilleri Heyetinde Celalettin Arif Bey Adalet, İsmet Bey Erkanıharbiye, Fevzi Paşa Müdafaa-i Milliye, Rıza Bey Maarif bakanı olarak görev yaptılar. Rauf Orbay İcra Vekilleri Heyetinde yer almadı. 33. Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomide devletçiliği benimsemişken Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi benimsemiştir. 25. İttihatçıları yargılamak için Ocak 1919 da İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Samsun ve Antep te divan-ı harpler kurulmuştur. Ancak Sivas ta divan-ı harp kurulmamıştır. 29. Lozan Barış Antlaşması nda alınan; kapitülasyonların kaldırılması (I), azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi (II) ve yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması kararları Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak içindir. 34. Mustafa Kemal in Manastır Askerî İdadisinde okurken Gençlik yıllarımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşım küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istedim. dediği savaş Dömeke Meydan Savaşı dır. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 2015 ÖABT / TAR TG Çin Hükûmeti, 1796 yılında İngilizlerin Osmanlı ve Hindistan dan alıp Çin e sattığı afyonun alımını durdurdu. Ancak İngilizler büyük kâr elde ettikleri afyonu Çin e kaçak yollardan satmaya devam ettiler. Bunun üzerine Çin hükûmeti kaçakçılığa engel olabilmek için 1834 yılında çok sert önlemler aldı. İngiltere, nüfuzu altına almak istediği Çin de bazı olayları bahane ederek Çin e savaş ilan etti yılları arasında gerçekleşen İngiltere - Çin Savaşı sonucunda imzalanan Nankin Antlaşması ile Çin, kapılarını Batılı güçlere açmak zorunda kalmıştır. 36. Soru kökünde hakkında bilgi verilen İtalyan filozof, gök bilimci ve matematikçi Bruno dur. Katolik Kilisesi tarafından sapkınlık olarak nitelendirilen ve yakılarak öldürülmesine gerekçe gösterilen düşüncelerinden vazgeçmesi koşuluyla hayatının bağışlanacağı önerisini duraksamadan reddeden büyük bir düşünürdür Ocak 1943 tarihinde toplanan Casablanca Konferansı nda Mihver Devletleri nin kayıtsız şartsız teslimine kadar savaşın sürdürülmesi kararı alınmıştır senesinde Adnan Menderes Hükûmeti Kore ye asker göndermiştir. 40. İlk uydu SPUTNİK SSCB tarafından 1957 yılında uzaya gönderilmiştir. 41. Tarih dersinin öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazanımlar kapsamında değerlendirilmektedir. Her sınıfa ait farklı kazanımlar Tarih Dersi Öğretim Programı nda yer almaktadır. 42. Kurtuluş Savaşı nda Cepheler ünitesiyle ilgili olarak verilen XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir. kazanımı bu üniteyle ilişkilendirilemez. Çünkü bu kazanım Millî Mücadele nin Hazırlık Dönemi ünitesiyle ilişkilidir. 43. Verilen belirli gün ve haftalardan Türk İnkılabı Haftası (1-7 Kasım) (I) ve Atatürk Haftası (10-16 Kasım) (III) kasım ayı içerisinde kutlanır. Atatürk ün Ankara ya gelişi ise her yıl 27 Aralık ta kutlanır. 44. Cumalı Ordugâhı adlı eser Mustafa Kemal in süvari, bölük, alay ve tugay eğitimini ve manevralarını anlattığı eseridir. Dolayısıyla tarih öğretmeni, öğrencilerinin Mustafa Kemal hakkında fikir edinmelerini istemektedir. 46. Akif Bey in I. gruba vermiş olduğu etkinlik görevi onların görsel zekâ düzeylerini, geliştirmeye yöneliktir. Bu zekâ düzeyinde öğrenciler nesneleri zihinlerinde kolaylıkla canlandırabilir. II. gruba vermiş olduğu etkinlik görevi ise onların sözel zekâ düzeylerini geliştirmeye yöneliktir. Öğrenciler bu düzeyde kendilerini en iyi şekilde ifade etme imkânı bulurlar. 47. Tarih öğretmeninin verilen kazanıma yönelik olarak Kösedağ Savaşı sonucu ortaya çıkan siyasi durumla ilgili harita hazırlatması etkinliğini kullanması beklenemez. Çünkü bu etkinlik verilen kazanımla değil, Kösedağ Savaşı nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarını değerlendirir. kazanımıyla yaptırılması gerekir. 48. Soruda bahsedilen ölçme ve değerlendirme aracı kontrol listeleridir. Kontrol listeleri öğrencinin hedeflenen düzeye gelip gelmediğini belirlemek için kullanılır. Dersin işlenişi ya da etkinliğin gerçekleştirilmesi sırasında doldurulması önemlidir. 49. Ayşe Hanım ın öğrencilerine uyguladığı yaratıcı drama tekniği rol kartlarıdır. Bu teknikte oynanacak olan kişilerin ayrıntılı özellikleri öğrencilere bildirilir. Öğrenciler dağıtılan karttaki bilgiler doğrultusunda canlandırmayı gerçekleştirir. Öğretmenin hazırladığı kartların, kullanılmadan önce öğrenciler tarafından görülmemesi gerekmektedir. 39. Gurbet Kuşları, Aşk ve Kin, Bozuk Düzen ve Gece Yolculuğu filmleri Altın Portakal ödülünü almış filmlerdir. Ancak Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali nde Altın Ayı ödülünü alan filmdir. 45. Tanınmış bir kimsenin hayatı ve yaptığı işler hakkında kısa ve öz bilgiler veren edebî yazılara biyografi denir. Menderes in Dramı Şevket Süreyya Aydemir in, Ulu Hakan Abdülhamit Necip Fazıl Kısakürek in, Tezkiretü l Evliya Feridüddin Attar ın, Çandarlı Vezir Ailesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı nın biyografi türündeki eserleridir. Ancak Babürname ise Babürşah ın anı türünde kaleme almış olduğu eserdir. 50. Yorumlayın, terimin anlamını açıklayın, işaretleyin gibi yönergelerden oluşan sorular kavrama basamağı düzeyindedir. Bu basamakta sorular öğrencileri yorum yapmaya sevk eder. 6