Prof. Dr. Güneş YILMAZxxxx-xxxxxxxx Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Güneş YILMAZxxxx-xxxxxxxx Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı"

Transkript

1 3 2. Sayfa / 5 Sayfa U.Ü. M.F. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bahar arıyılı Bitirme Projesi ve Mühendislik Tasarımı II Sunum Programı Tarih eri Başla Bitiş Süre D204 09:00 09:20 20 B.P Salihcan ERġAHĠN Mühendislik fakültesi binası yenilenebilir enerji alternatifi Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 09:20 09:40 20 B.P Miray TOPAL Endüstriyel amaçlı kapasitif konum algılayıcı tasarımı Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 09:40 0:00 20 B.P Berk DĠKĠCĠ DSP tabanlı gerçek zamanlı, elektro gitar çoklu efekt prosessörünün Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 0:00 0:20 20 B.P Serkan GENCA Endüstriyel amaçlı RVDT Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 0:20 0:45 25 B.P Mustafa Kemal Demiral Semih AVCI GSM RF devresinin incelenmesi Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 0:45 :0 25 B.P Safiye GÜNE Huriye Burcu ABAOĞLU RFID sistemlerin incelenmesi Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 :0 :35 25 B.P Hüseyin ADENĠZ Arif Emre ANKARA Otomotiv radar teknolojisi Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 :35 :55 20 B.P Furkan Armağan VELA Mikrodalga rezonatörleri ve kullanım alanları Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 :55 2:20 25 B.P Hüseyin ADENĠZ Arif Emre ANKARA Bir güç amplifikatörünün s parametreleri ile incelenmesi Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D302 09:00 09:20 20 B.P Can Berk ALTINTAġ Ardunio ve Ethernet modülü kullanılarak kablosuz ağ üzerinden motor kontrolü Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 09:20 09:45 25 B.P Burak ÇELĠK ABDULLAH T. TOSUN Pirincin farklı aģamalarının mikrodalga ile kurutulması Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 09:45 0: Cengiz BĠTGEN Emre PEKGÖZ Mikrodalga ile odunun kurutulması Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 0:0 0:35 25 B.P Erkan BALBINAR Özgür CEZAROĞLU GüneĢ takip sistemi Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 0:35 0:55 20 B.P Emre OKUMUġ Anten tasarımı için MATLAB tabanlı arayüz tasarımı rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 0:55 :5 20 B.P Ġsmail ILDIZ Anten tasarımı için MATLAB tabanlı arayüz tasarımı rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 :5 : Erkan BALBINAR Özgür CEZAROĞLU Anlık güç tüketimini gösteren priz tasarımı Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 :40 2: DOĞUKAN GÜLġEN Hüseyin AZKI Kablosuz sipariģ alımı sistemi Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 2:05 2:25 20 B.P Erdi ÖZER Akıllı ev otomasyonu rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D305 09:00 09: Nergiz asemin Özçelik Bir bahçeli evin aydınlatma ve güvenlik sisteminin Aslı Derlek rd. Doç. Dr. Sait Eser KARLIK Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ Doç. Dr. Uğur ALÇIN D305 09:25 09:45 20 B.P Tolga ATEġÇĠ Cep telefonu Ģarj ünitesi için kablosuz enerji transferi yoluyla alıcı ve verici devrelerinin tasarımı Doç. Dr. Uğur ALÇIN Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sait Eser KARLIK D305 09:45 0:0 25 B.P M. Ekrem KIRBAġ Akıllı Ģehir uygulamalarında veri akıģının Taha ABA analizi ve bir örnek model oluģturulması D305 0:0 0:30 20 B.P Melih BECEREN GüneĢ panelli bir sistemde 240 Ah akülerin Ģarj/deĢarj kontrol kartlarının ve 2000W invertörün D305 0:30 0:50 20 B.P Furkan Rıza ATAÇ 900 Watt gücünde üç fazlı bir fırçasız doğru akım motorunun tasarımı ve gerçeklemesi D305 0:50 :0 20 B.P Atakan KURTULDU Elektronik Sanayide kullanılacak bir robot kolunun D305 :0 :35 25 B.P M. Ekrem KIRBAġ Programlanabilir güneģ takip sisteminin Taha ABA D305 :35 :55 20 B.P Burhan ÇALIġKAN Programlanabilir DC Motor Sürücüsünün D305 :55 2: Burhan ÇALIġKAN DC Motor sürücülerin uzaktan kumanda ve kontrolünü sağlayan RF modulün Prof. Dr. Güneş ILMAZxxxx-xxxxxxxx

2 Sayfa / 5 Sayfa U.Ü. M.F. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bahar arıyılı Bitirme Projesi ve Mühendislik Tasarımı II Sunum Programı Tarih eri Başla Bitiş Süre D30 09:00 09:25 25 B.P Mehmet Ali ÇIRAK Mehmet TORUN Mobil sağlık uygulaması gerçekleme Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 09:25 09:45 20 B.P Ahmed D. Tairov Prototip güneģ evi tasarımı Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 09:45 0:0 25 B.P Müslim Alican ACAR Emir ARSLAN Ses kontrollü Android uygulaması gerçekleme Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 0:0 0:35 25 B.P Ġsmail KAHRAMAN Evrimsel algoritmalarla diferansiyel Ogün ÖZTURAN denklem çözümleri Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 0:35 :00 25 B.P Merve DOĞAN Selvi Öykü BĠLEN Arduino tabanlı PID motor hız kontrolü Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 :00 :25 25 B.P Murat BOZ Hakan CESUR üz tanıma algoritmalarında performans analizleri Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 :25 :50 25 B.P Eyüp Can ÖZSEFĠL Soner AKARSU Prototip nöbetçi güvenlik sistemi tasarımı Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 :50 2:0 20 B.P unus Emre FEDAR Uzaktan kumandalı insansız sualtı aracının gerçekleģtirilmesi D30 2:0 2: Ġsa MUTLU Elektrokardiyografi cihazının tasarımı D303 3:00 3:20 20 B.P M. Murat ÖZDEMĠR GPS, GPRS, Ethernet ve Android destekli kapı kontrol sistemi tasarımı Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ D303 3:20 3:40 20 B.P Uğur ULU ġebeke elektriği üzerindeki hormonik bileģenlerin çıkarılması Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ D303 3:40 4: M. Murat ÖZDEMĠR Ethernet bağlantılı kapı kilit kontrol devresi tasarımı Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ D303 4:00 4:20 20 B.P Koray KENTLĠ Uzaktan mobil kontrollü teleskop rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 4:20 4:45 25 B.P Safa Can ALTUNTAġ Fikret Umut ADIN Internet kontrollü sera uygulaması rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 4:45 5:5 30 B.P Berkant ÇELĠK Özgür GÜNDÜZ Ġndüksiyonlu ısıtma devresi tasarımı ve gerçeklemesi rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA Kerim Aydın TUĞRAN D303 5:5 5:35 20 B.P Emre PEKGÖZ Elektromanyetik alan ölçümü cihaz rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 5:35 6: Oğuzhan ERLĠKAA Ümit FĠDAN BiliĢim Ģirketine yönelik CRM yazılımı geliģtirme rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D306 3:00 3:25 25 B.P aģar Kaan ER Ġsmail KURUMAHMUT Savitzky - Golay filtresinin incelenmesi Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 3:25 3:50 25 B.P Ç Ahmet Cengiz ÇELĠK Tuna BULUNMAZ Araç izlemesi Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 3:50 4:5 25 B.P Afet Nur BOZDEMĠR Berna ANAHTARCI Fır filtre tasarımı Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 4:5 4:40 25 B.P Nilay ÖĞÜT Aytaç TAġ Hassas, kararlı, kaydırmalı ayrık fourier dönüģümü Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 4:40 5: Safiye GÜNE Normal denklemlerin çözüm algoritmalarının karģılaģtırmalı Huriye Burcu ABAOĞLU incelenmesi Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 5:05 5: Nilay ÖĞÜT Aytaç TAġ Sıçramalı ayrık Fourier dönüģümü Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 5:30 5: Tuna BULUNMAZ Ç Ahmet Cengiz ÇELĠK Kalman Fitresi Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 5:55 6:5 20 B.P Altan AKKOR CNN lerde kararlı bir denge noktasının varlığı analizi rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D306 6:5 6: Zafer AKTAġ Çoklu zaman gecikmesi olan yapay sinir ağlarında kararlılık Sercan ILMAZ analizi ve sonuçların simülasyonu rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN Prof. Dr. Güneş ILMAZxxxx-xxxxxxxx

3 7 3. Sayfa / 5 Sayfa U.Ü. M.F. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bahar arıyılı Bitirme Projesi ve Mühendislik Tasarımı II Sunum Programı Tarih eri Başla Bitiş Süre D302 09:00 09:25 25 B.P Gökhan AKSO DurmuĢ Melih DURMAZ D302 09:25 09:50 25 B.P Sercan ILMAZ Zafer AKTAġ D302 09:50 0:0 20 B.P Ömer Göktuğ PORAZ D302 0:0 0:35 25 B.P Gözde KARABATAK Dilruba KAPLAN Ethernet ve Token Ring ağların OPNET ile performans incelemesi Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA Manyetik metal dedektörü rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Çoğul ortam verilerinin saklanması ve bu verilere kolay eriģim için kullanılabilecek indeksleme algoritmaları Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA Kablosuz algılayıcı ağların incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA D302 0:35 0:55 20 B.P Emel FISTIK Kablosuz ağların tarımdaki uygulamalarının incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA D302 0:55 : Muhammet TAN IĢık kontrol devresi tasarımı Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA D302 :5 : Ömer Göktuğ PORAZ Web tabanlı yayınlar ve örnek bir uygulama incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA D302 :35 : Oğuz CELAN Anahtarlamalı ağlardaki yönlendirme algoritmalarının incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sibel ENĠKAA Prof. Dr. Güneş ILMAZxxxx-xxxxxxxx

4 Sayfa / 5 Sayfa U.Ü. M.F. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bahar arıyılı Bitirme Projesi ve Mühendislik Tasarımı II Sunum Programı Tarih eri Başla Bitiş Süre D204 3:00 3: Eray AKOL Gerilim - Frekans ve Frekans - Gerilim çevirici tümdevreleri kullanılarak tasarlanmıģ bir FSK optik modemin incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU D204 3:20 3: Selin METE Ledin darbeli yüksek akımlarda bazı karakteristiklerini ölçme yöntemleri Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU D204 3:40 4:05 25 B.P Gökhan ÇINAR Ceren ENGĠN üksek frekans sistemlerinde güç ölçme teknikleri Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 4:05 4:30 25 B.P Ġpek ARKIġ Elif KAPLAN Mikrodalga empedansı adaptasyon yöntemleri Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 4:30 4:55 25 B.P Ġbrahim Halil AKSU Mustafa BOLAT Mikrodalga filtre tekniğinin incelenmesi Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 4:55 5:20 25 B.P Ġzzet KURT Nurullah KIDI Mikrodalga tranzitörlü kuvvetlendirici Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D204 5:20 5: ġenol DEMĠRCĠ Dijital radar hız göstergesi tasarımı Prof. Dr. Ali OKTA Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK D302 3:00 3:25 25 B.P Erdem BULUT Ünal Kubilay ACAR Robotik el rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 3:25 3:50 25 B.P Bekir BAKAR Bantlı otomasyon sistemlerinde cisimlerin renginin Süleyman GÜVEN algılanması ve rengine göre gruplandırılması rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 3:50 4:5 25 B.P Ali ERDOĞAN Murat KARA Pasif bir mikrodalga filtrenin tasarımı Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 4:5 4:40 25 B.P Mehmet Ali GENÇER Atık çamurların mikrodalga ile ısıtılması ve Ġsa BUZKAN alan dağılımlarının incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 4:40 5:05 25 B.P Umurcan ÖZA Basamaklı (Petek ġeklinde) bir rezonatörde çeģitli boyutlardaki Mehmet TORUN malzemelerin alan dağ. incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 5:05 5: Serhat GÜNDÜZ ÇeĢitli malzemelerin mikrodalga rezonatöründe eliz Eda KILIÇ kayıp güç rejimlerinin incelenmesi Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 5:30 5: Fırat ÜNVER Ultrasonik mesafe ölçer tasarımı Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE Prof. Dr. Tuncay ERTAġ rd. Doç. Dr. Esin KARPAT D302 5:50 6:0 20 B.P Oğuzhan ERLĠKAA Sanal gerçeklik uygulaması rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 6:0 6:30 20 B.P Mustafa KANAK x RF ile çok noktadan kablosuz sıcaklık ölçümü rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 6:30 6:50 20 B.P Ġsmail ILDIZ Android yazılımı ile uzaktan araç kontrolü rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 6:50 7: Abdullah ASILTEKĠN Android ile uzaktan motor kontrolü rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D302 7:0 7: Melih BECEREN Elektromanyetik dalgaların biyolojik dokular üzerindeki etkilerin modellenmesi rd. Doç. Dr. Esin KARPAT Prof. Dr. Tuncay ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE D305 3:00 3:20 20 B.P Cengiz BĠTGEN Kablosuz enerji transferi ile tablet PC Ģarj ünitesi tasarımı Doç. Dr. Uğur ALÇIN Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sait Eser KARLIK D306 3:20 3:45 25 B.P Nergiz asemin ÖZÇELĠK Bahçeli ev otomasyon sisteminin Aslı Derlek rd. Doç. Dr. Sait Eser KARLIK Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ Doç. Dr. Uğur ALÇIN D305 3:45 4:05 20 B.P Abdullah PARLAR PLC kontrollü güneģ takip sisteminin tasarımı ve gerçeklemesi D305 4:05 4:25 20 B.P Oğuz TOPALLI Metal cisimlerin algılanmasında kullanılacak dört pervaneli hava aracının tas. ve gerçeklenmesi D305 4:25 4:45 20 B.P Sedat EKĠCĠ Lazerli programlanabilir mesafe ölçüm sisteminin D305 4:45 5: Ġsmail KURUMAHMUT Tarımda kullanılacak otomatik sulama sist. kumanda ve kontrol modüllerinin D305 5:05 5: Atakan KURTULDU Küçük yükler taģıyabilen dört pervaneli hava aracının D305 5:25 5: Furkan Rıza ATAÇ 900 Wattlık 3 fazlı tam köprü fırçasız doğru akım motor sürücüsü D305 5:45 6:0 25 B.P Onur Can DELĠCE Elektromanyetik indüksiyon ısıtma prensibi Zafer MURZOĞLU ile çalıģan bir sıvı ısıtıcı tasarımı Doç. Dr. Uğur ALÇIN Prof. Dr. GüneĢ ILMAZ rd. Doç. Dr. Sait Eser KARLIK Prof. Dr. Güneş ILMAZxxxx-xxxxxxxx

5 Sayfa / 5 Sayfa U.Ü. M.F. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bahar arıyılı Bitirme Projesi ve Mühendislik Tasarımı II Sunum Programı Tarih eri Başla Bitiş Süre D30 3:00 3:25 25 B.P Sandaulyet SALUT Is-Haq Nassar C ile Arduino Uygulamaları gerçekleme Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 3:25 3:50 25 B.P Tuğba BARAM Tuba ER MATLAB ile Arduino Uygulamaları gerçekleme Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 3:50 4:5 25 B.P Batuhan ERKAN Gökhan MUTLU Lojik devre simülatörü Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 4:5 4:35 20 B.P Senem ILDIZ Bilgisayar portları için eğitim simülatörü Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 4:35 4:55 20 B.P avuz SAĞLAM Görme engelliler için destek mobil uygulama gerçekleme Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 4:55 5:5 20 B.P Selin METE Arduino tabanlı protoptip CNC robot tasarımı Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Doç. Dr. Figen ERTAġ Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 5:5 5:40 25 B.P Doğukan GÜLġEN Hüseyin AZKI Trafik levhalarının otomatik olarak okunması Doç. Dr. Figen ERTAġ Doç. Dr. Fahri VATANSEVER Öğr. Gör. Dr. Ġsmail TEKĠN D30 5:40 6:00 20 B.P Eray AKOL Bilgisayar kontrollü PCB kazıma makinasının gerçekleģtirilmesi D30 6:00 6:20 20 B.P Mehmet ÜKSEL GüneĢ panelli otomatik toprak iklimlendirme sistemi D30 6:20 6: Mehmet GEREZ Analog ve dijital deney setinin geliģtirilmesi D303 3:00 3: Oğuz Alper ĠSEN GPS+GPRS Destekli SQL üzerinden kapı kilit sistemi kumandası tasarımı Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ D303 3:20 3:45 25 B.P Batuhan ĠRFAN Ömer ÇELĠKEL Görüntü tabanlı otopark araç takip sistemi rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 3:45 4:0 25 B.P Uğur ENĠCE Uğur ALTINDĠġ Uzaktan veri iletiģim ve kontrol sistemi tasarımı rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 4:0 4:35 25 B.P Muhammet TAN Android iģletim sistemlerine sahip mobil S. Sefa KORKMAZ cihazlar için uygulama geliģtirilmesi rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 4:35 5:00 25 B.P Müge ÖNER Android ĠĢletim sistemlerine yönelik biyomedikal Ümit FĠDAN tanı destek yazılımı geliģtirme rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 5:00 5:30 30 B.P Tarık KOÇ Maden iģletmelerinde iģ sağlığı ve güvenliği Mehmet GEREZ takip ve uyarı sistemi Müslüm KÖROĞLU rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 5:30 5:50 20 B.P Uğur ÖZILMAZ Mobil cihazlar için taģımacılık sektörüne yönelik konum takip sistemi rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA D303 5:50 6:5 25 B.P Eyyüphan DEMĠRKAN Mobil cihazlar için anketör uygulaması rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA Enis DEMĠR Ali KIÇIK D303 6:5 6: Mehmet NĠKBA Erdem OLÇUM D306 3:00 3:30 30 B.P Kıvanç ÇOBANOĞLU Mus ab GÜRLER D306 3:30 3:55 25 B.P D306 3:55 4:25 30 B.P D306 4:25 4: asin ERDEM Emrah ESER Muhammet S. ACAR Müge ÖNER Mus ab GÜRLER 0300 Orhun EROL Berkay HAFIZOĞLU Lütfullah PĠRAL Furkan KOLKIRAN IOS iģletim sistemine sahip mobil cihazlar için uygulama geliģtirme D306 4:50 5:5 25 B.P. Ayrık zaman gecikmeli yapay sinir ağlarının robust kararlılık analizi D306 5:5 5:35 20 B.P BüĢra KETECĠ Lipschitz sürekli aktivasyon fonk. için Hopfield tipi yapay sinir ağlarında denge noktasının varlığı ve tekliği analizi D306 5:55 6: BüĢra KETECĠ Lipschitz sürekli aktivasyon fonk. için Hopfield tipi yapay sinir ağlarında kararlılık D306 5:35 5:55 20 B.P usuf ÜLKER Gecikmeli yapay sinir ağlarında denge noktasının varlığı ve tekliği analizi rd. Doç. Dr. Ersen ILMAZ rd. Doç. Dr. Ahmet Emir DĠRĠK Öğr. Gör. Dr. Gökhan ENĠKAA Bazı tek frekans kestiricilerinin incelenmesi Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Moment metodu ile frekans kestirimi Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT En küçük kareler metodu ile dijital filtre tasarımı Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Bir uygulamalı gürültü engelleyicinin incelenmesi Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT rd. Doç. Dr. Neyir Ö. SEMERCĠ Prof. Dr. Erdoğan DĠLAVEROĞLU Öğr. Gör. Dr. Ġbrahim KOÇĠĞĠT Prof. Dr. Güneş ILMAZxxxx-xxxxxxxx