DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL. ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL. ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2"

Transkript

1 DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL DERS SAATİ AKTS ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı AMAÇLAR : Windows işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, internet işlemlerini kullanabilme KONULAR : Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer DIS101 Dış Ticaret İşlemleri-I AMAÇLAR : Dış ticaretin genel esasları ve işleyişinin öğrenciye kazandırılması KONULAR : Dış ticaretin tanımı tarihçesi ve çeşitleri, Dış ticaret teorileri Dış ticaret politikaları, Döviz piyasası ve ödemeler bilançosu, İhracat ve ithalat işlemleri, Dış ticarette teslim şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri, Gümrükler ve gümrük tarifeleri Eşyanın gümrüğe sunulması ve gümrük beyanı, Eşyanın menşei ve gümrük kıymeti. HUK117 Genel Hukuk Bilgisi AMAÇLAR: Öğrenicilerin ticari işletme hukukunun ilkelerini anlamaları ve yorumlamaları. KONULAR: Hukuk Kavramı ve Hukukun Başlıca Amaç ve İşlevleri, Hukukun Temel Kolları, Başlıca Hukuk Sistemleri, Hukukun Belli Başlı Alanları, Kamu Hukuku Bilgisi, Özel ve Karma Hukuk Bilgisi, Pozitif Hukukun Kaynakları, Hukukun Uygulanması, Hak Kavramı ve Hakların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması, Hakların Kazanılması, Kaybı ve Korunması, Hukukta Sorumluluk ve Sorumluluğun İşletilmesi, Türk Hukukunda Yargı Düzeninin Genel Esasları, Hukuk ile İlgili Güncel Tartışmalar ENG101 İngilizce-I AMAÇLAR : Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme (İngilizce) KONULAR : Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama (İngilizce)

2 MUH113 Genel Muhasebe AMAÇLAR: İşletmelerin finansal pozisyonunu ve performansını analiz etme ve yorumlama yetilerinin kazandırılması amacıyla, finansal tabloların hazırlanma süreci ve içeriği hakkında temel bilgilerin verilmesi ve basit monografiler yardımıyla öğrencilerin, dönem içi işlemler ile muhasebe fonksiyonunun genel işleyişi hakkında aydınlatılmalarının sağlanması ve Tek Düzen Hesap Planı nda yer alan hesapların ve işleyişin açıklanması. KONULAR: Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Bilgi Sistemi / Hesap Kavramı: Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Tek Düzen Hesap Planı / Kayıt Yöntemleri, Defter Tutma ve Muhasebe Süreci / Mizan Hazırlama / Bilanço ve Gelir Tablosunu Kavrayabilme. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I AMAÇLAR : Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesi ve kuruluşu esnasındaki tarihsel gelişmelerin bilinmesi, bu gelişmelerde Atatürk'ün ve TBMM'nin öneminin kavranması KONULAR : İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı TRK101 Türk Dili-I AMAÇLAR : Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme KONULAR : Dil, diller ve Türk dili, Dilbilgisi, sözcük, cümle, Kelime türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri (Diksiyon) MAT121 Matemetik AMAÇLAR : Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme, bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme, denklem ve eşitsizlikleri çözebilme, doğru ve parabol çizebilme, trigonometrik oranları kullanabilme, komplex sayıları kavrayabilme, üstel ve logaritmik fonksiyonların özelliklerini kavrayabilme KONULAR : Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar,

3 İŞL109 Genel İşletme AMAÇLAR: Bu dersin amacı öğrencilere işletme bilimi ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları, işletmenin amaçları ve çeşitlerini, işletmenin etkilediği ve etkilendiği iç-dış çevreyi, işletmenin kuruluş ve büyüme sürecini, işletmenin fonksiyonlarını öğreterek; bu konular üzerine rahatlıkla düşünebilecek, analiz yapabilecek bir bakış açısı kazandırmaktır. KONULAR: Dersin içeriğini işletme ve ilgili temel kavramlar, işletme ve çevresi, işletmelerin kuruluş ve büyüme süreçleri, yönetim, pazarlama, üretim, finansman, insan kaynakları yönetimi vb. oluşturur. İKT117 İktisada Giriş AMAÇLAR: Ekonomik kavramların tanımlanması ve arz, talep ve piyasa türleri gibi ekonominin mikro alanlarının incelenmesidir. KONULAR: Temel ekonomik kavramların tanımlanması ve arz, talep ve piyasa türleri gibi ekonominin mikro alanlarının incelenmesi. İKİNCİ YARIYIL DIS102 Dış Ticaret İşlemleri-II AMAÇLAR: Dış ticaretin genel esasları ve işleyişinin öğrenciye kazandırılması KONULAR: Dış ticarette fiyatlandırma ve stratejileri, Dış ticarette finansman, Serbest bölgeler, Dış ticarette KDV işlemleri, Dış ticaret şirketleri, Dış ticarette AB ve diğer ekonomik birlikler, Uluslar arası taşıma ve sigortalama. ENG102 İngilizce-II AMAÇLAR: Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme (İngilizce) KONULAR: Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım

4 Cümleleri; Fiil Yapıları: To, -Ing; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar. ATA102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi AMAÇLAR: Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesi ve kuruluşu esnasındaki tarihsel gelişmelerin bilinmesi, bu gelişmelerde Atatürk'ün ve TBMM'nin öneminin kavranması KONULAR: Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşanın Anadolu da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci TBMM'nin Açılması; Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, TRK 102 Türk Dili II AMAÇLAR: Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme KONULAR: Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili Uygulaması; Edebiyat ve Düşünce Dünyası ile İlgili Eserlerin Okunup İncelenmesi ve Retorik Uygulamaları; Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması; Anlatım ve Cümle Bozuklukları ve Bunların Düzeltilmesi; İlmi Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar; Türk ve Dünya Edebiyatlarından ve Düşünce Tarihinden Seçilmiş Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve Güzel Konuşma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamaları. TİC102 Dış Ticaret Belgeleri AMAÇLAR: Dış ticarette kullanılan begeleri uygulama şekil ve yöntemleriyle öğreterek mesleğe dair teorik bilginin yanında pratik uygulamalara dair tecrübe kazanmalarını sağlamak. KONULAR: Dış Tcarette kullanılan belgeler. GEK110 Genel Ekonomi 3+0 3

5 AMAÇLAR: Mikro ve Makro Ekonominin en temel prensiplerinin öğretilerek, dersi alanlanlar tarafından güncel ekonomik gelişmelerin anlaşılması ve yorumlanması yeteneklerinin kazandırılması KONULAR: Ekonomi İlminin Niteliği ve Önemi, Fiyat Teorisine Giriş, Talebin Arka Planı: Tüketici Teorisi, Arzın Arka Planı: Üretici Teorisi, Tam Rekabet ve Monopol Piyasalarında Firma Dengesi, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalarında Firma Dengesi, Makro Ekonomik Akımın Doğuşu ve Makro Modeller, Denge Milli Gelirin Belirlenmesi, Paranın Tanımı, Fonksiyonları ve Paranın Makro Ekonomideki Rolü, Enflasyonun Tanımı, Nedenleri ve Türleri, İşsizliğin Tanımı, Türleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları, Ekonomik Hayattaki Konjonktürel Dalgalanmalar, Ekonomik İstikrar Politikaları. İST110 İstatistik AMAÇLAR: Öğrencilerin, sosyal bilimlerde var olan farklı değişkenlere ait verilerin niteliği, toplanması, incelenmesi, özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanmasına yönelik istatistik tekniklerini öğrenmesi ve kullanması amaçlanır. KONULAR: Temel İstatistik ile beraber verilerin toplanması, düzenlenmesi, analizi ve yorumu. DIS104 İşletme Matematiği AMAÇLAR: Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme. KONULAR: Temel matematik uygulamalarının faiz, maliyet, borç, kâr, zarar, orantı gibi temel ekonomik uygulamalar üzerinde öğrenilmesi. HUK118 Ticaret Hukuku Bilgileri AMAÇLAR: Öğrenicilerin ticari işletme hukukunun ilkelerini anlamaları, örnek olaylarla ticari işletme hukukuna ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemeleridir.öğrenicilerin ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukukunun ilkelerini anlaması, örnek olaylarla ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemeleridir.deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku'nun temel

6 kavramlarını anlamları ve bu konular ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymalarını sağlamaktır. KONULAR: Ticari işletme, ticari iş, tacir, tacir olmanın sonuçları, ticaret unvanı, işetme adı, ticari defterler, ticaret sicili, tacir yardımcıları, cari hesap, ticari işletmenin rehni,ortaklıklar Hukukunun temel kavramları, adi ortaklık, Türk Ticaret Kanununun ticaret ortaklıklarına ilişkin genel hükümleri, kollektif ortaklık, komandit ortaklık, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık, anonim ortaklık, limited ortaklık, Kıymetli Evrak Hukukunun temel kavramları, kıymetli evrakta defiler, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kambiyo senetleri kavramı, türleri, diğer kıymetli evraklardan farklılıkları, alt borç ilişkisi ile karşılıklı durumları, ehliyet, imza, temsil yetkisi, poliçe, bono, çek,gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi sicilleri, donatan, gemi işletme müteahhidi, donatanın sorumluluğu, kaptan ve sorumluluğu, navlun sözleşmesi, navlun sözleşmesinin kurulması ve icrası, tarafların borç ve sorumlulukları, konişmento ve konişmentodan doğan sorumluluk, navlun sözleşmesinin sona ermesi konuları İKT116 Makro İktisat AMAÇLAR: Bu dersin amacı öğrencilere makro iktisadın temel ilkeleri, milli gelir, para ve fonksiyonları, makro ekonomi politikaları, ekonomik büyüme kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. KONULAR: makro iktisadın temel ilkeleri, milli gelir, para ve fonksiyonları, makro ekonomi politikaları, ekonomik büyüme kavramları İKT416 Dünya Ekonomisi AMAÇLAR: Bu dersin amacı öğrencilere dünya ekonomisinin işleyişi ile ilgili temel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler dünya ekonomisiyle ilgili temel kavramlar, yapılan anlaşmalar, belirleyici ve etkili kurumlar, dünya ekonomisinde yaşanan sorunlar ve küresel ölçekte ekonominin nasıl işlediği ile ilgili fikir sahibi olacak ve bu konular üzerine değerlendirme yapabilecektir. KONULAR: Temel kavramlar, kurumlar, anlaşmalar, uluslararası ticaret, uluslararası finansman araçları, küresel üretim, küresel pazar, bölgesel işbirlikleri, dünya ekonomisinin yapısı ve işleyişi ÜÇÜNCÜ YARIYIL

7 PZL231 Gümrük Mevzuatı AMAÇLAR: Gümrük mevzuatı ve uygulamalarına hakim olmak suretiyle, öğrencilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlamak. KONULAR: Gümrük kanunu ve yönetmeliklerine bağlı olarak, gümrüğe gelen ve gümrükten çıkan malların süreçleri, gümrük vergileri, usulsüzlükler ve gümrük müşaviri ve yardımcılarının fonksiyonlar DIS201 Dış Ticaret Finansman Teknikleri AMAÇLAR: Öğrencilere ihracatın ve ithalatın finansmanı konusunda bilgiler vermek. KONULAR: İhracatın ve ithalatın finansmanı konusundaki bilgiler ayrıntılar MUH291 Mesleki İngilizce-I AMAÇLAR: Dış ticarette teslim şekilleri, ödeme şekilleri, kullanılan belgeler, yazışma teknikleri ve iş yaşamında konuşma tekniklerinin öğrenciler tarafından yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmesi amaçlanır. KONULAR: Dış ticarettin her safhasında kullanılan yazılı dökümanları anlayabilme ve analiz edebilme ile ilgili konu ve faaliyetler DIS203 Dış Ticarette Paket Kullanımı-I AMAÇLAR: Gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan EDI (electronic data interchange) sistemin kullanılmasına yönelik olarak gümrük müşavirlikleri tarafından kullanılan Evrim Dış Ticaret Programının öğrencilere temel düzeyde verilmesi amaçlanır. KONULAR: Gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan EDI (electronic data interchange) sistemin kullanılmasına yönelik olarak gümrük müşavirlikleri tarafından kullanılan Evrim Dış Ticaret Programının öğrencilere temel düzeyde verilmesi DIS211 Ekonomik Coğrafya AMAÇLAR: Coğrafi etkenlerin ekonomiye olan etkilerinin yorumlanabilmesi KONULAR: Ekonomik Coğrafya: Ekonomiyi etkileyen faktörler; Tarım Coğrafyası: Dünya gıda kaynakları, Hayvancılık, Ormanlardan yararlanma ve koruma; Madenler ve Enerji

8 Kaynakları; Sanayi Coğrafyası; Ulaşım Coğrafyası: Demiryolları, Karayolları, Denizyolları, Havayolları, Boru hatları; İletişim Araçları; Ticaret; Turizm. Türkiye'nin Beşeri Coğrafya Özellikleri; Türkiye'de Nüfus Özellikleri : Nüfus sayımları ve yorumlanması, İç ve dış göçler ile nedenleri, Nüfus artışı ve etkileri; Kır ve Kent yerleşmeleri, Kentleşme sorunları, Kentlerin fonksiyonel olarak sınıflandırılması; Türkiye'nin Ekonomik Coğrafya Özellikleri. DIS213 Elektronik Ticaret AMAÇLAR: E-ticaret dersinin amacı, elektronik ticaret kavramı ve sürecinin tüm ayrıntısıyla incelenmesidir. KONULAR: E-ticaret dersinin içeriğinde, elektronik ticaret kavramı ve sürecinin tüm ayrıntısıyla incelenmesi DIS215 Türkiyenin Dış Ticaret Politikası AMAÇLAR: Türkiye nin dış ticaret politikasının geçmişten bugüne yorumu KONULAR: Dış Ticaret Politikası temel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunda Dış Ticaret Politikası, I. Dünya Savaşı Yıllarında Dış Ticaret Politikası, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Dış Ticaret Politikası ( ), Buhran Yılları ve Türkiye nin Dış Ticaret Politikası ( ), II. Dünya Savaşı ve Türkiye nin Dış Ticaret Politikası ( ), Planlı Dönem ve Türkiye nin Dış Ticaret Politikası ( ), Petrol Krizi ve Türkiye nin Dış Ticaret Politikası ( ), 24 Ocak Kararları ve Türkiye nin Dış Ticaret Politikası ( ), 1996 Gümrük Birliği Antlaşması ve Türkiye nin Dış Ticaret Politikası, 1997 Asya Krizi ve Türkiye nin Dış Ticaret Politikası, 2010 Türkiye nin Dış Ticaret Politikası ve Genel Değerlendirme DIS217 Serbest Bölgeler AMAÇLAR: Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak zemin yaratılması, sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara malların kolaylıkla temin edilebilmesi, sağlanan teşviklerle düşük maliyetli üretim yapılması ve yeni istihdam olanaklarının sağlanması gibi fonksiyonları olan serbest bölgelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. KONULAR: Türkiye'de Serbest Bölge Mevzuatı ve Uygulamaları, Serbest Bölgede Muhasebe, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Serbest Bölgelerde Vergisel Avantajlar, Serbest

9 Bölgelerde Üretim Avantajları, Serbest Bölgelerden Yapılacak Ticaret Avantajları, Yabancı Şirketlerin Serbest Bölgelerden Elde Edebileceği Avantajlar DIS219 Tedarik Zinciri Yönetimi AMAÇLAR: Özellikle yurt dışı satınalma yapan tedarik zinciri yöneticilerinin mesleki ihtiyaçlarını karşılamak için satınalma anlayış ve uygulamalarının öğrenilmesi, sözleşme yönetimlerinin bilinmesi, tedarikçi seçimi ve performans değerlendirilmesinin yapılması ve tedarikçi ilişkilerinin öğrenilmesi gerekmektedir. KONULAR: Dış ticarete konu olan eşyanın tedarik süreci FİN203 Finansal Yönetim AMAÇLAR: Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterilerek özellikle yatırım kararlarının verilmesinde finansal tekniklerden nasıl yararlandırıldığını, bulunan her kaynağın bir maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetle kaynağın bulunmasında finansal bilgilerden nasıl istifade edildiği öğrencilere kazandıran bir bilimdir. KONULAR: Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterilerek özellikle yatırım kararlarının verilmesinde finansal tekniklerden nasıl yararlandırıldığını, bulunan her kaynağın bir maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetle kaynağın bulunmasında finansal bilgilerden nasıl istifade edildiği öğrencilere kazandıran bir bilimdir. DÖRDÜNCÜ YARIYIL DIS202 Dış Ticaret Teşvik ve Krediler AMAÇLAR: Bu dersin amacı, öğrencilere Türkiye de uygulanan dış ticaret teşviklerinin dayandıkları temel kuralları ve kullanımını öğretmektir. KONULAR: Teşvik politikalarına ilişkin teorik bir çerçeve verildikten sonra ülkemizde uygulanmakta olan teşvik politikaları araçları geniş bir kapsamda ele alınacaktır. MUH292 Mesleki İngilizce-II AMAÇLAR: Dış Ticaret Programı öğrencilerinin İngilizce de alan ile ilgili mesleki terimlerin bilincinde olması, iş çevresinde kendilerini yabancı dilde ifade edebilme

10 yeteneklerinin geliştirilmesi ve uluslararası faaliyetlerde yabancı dil kullanımı konusunda gelişmelerini sağlamaktır KONULAR: İş yaşamında, ihracat ve ithalat sürecinde karşılaşılabilecek sorunları İngilizce sözlü olarak aktarabilme. DIS212 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık AMAÇLAR: Dış ticarette lojistik faaliyetlerine yön veren süreç ve unsurların öğrenilmesi ve pratik uygulamalara aktarılmaya çalışılmasıdır. KONULAR: Uluslar arası eşya taşımacılığı ayrıntıları DIS200 Staj AMAÇLAR: Mesleki tecrübenin kazanılması KONULAR: Öğrenilen teorik bilginin uygulamada tekrarı. DIS204 Dış Ticarette Paket Kullanımı-II AMAÇLAR: Gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan EDI (electronic data interchange) sistemin kullanılmasına yönelik olarak gümrük müşavirlikleri tarafından kullanılan Evrim Dış Ticaret Programının öğrencilere temel düzeyde verilmesi amaçlanır. KONULAR: Gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan EDI (electronic data interchange) sistemin kullanılmasına yönelik olarak gümrük müşavirlikleri tarafından kullanılan Evrim Dış Ticaret Programının öğrencilere temel düzeyde verilmesi amaçlanır. DIS210 Uluslar arası İktisadi Kuruluşlar AMAÇLAR: Küreselleşme ile birlikte iktisadi kuruluşlar narasındaki ilişkiyi anlamak KONULAR: Dünya Ekonomisinde Küreselleşme; Sanayileşmiş Batılı Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliği; İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği; Birleşmiş Milletler Kuruluşları: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı; Dünya Ticaret Örgütü; Dünya Bankası; Uluslararası Para Fonu: Amaçları, İşleyişi, Türkiye ile ilişkisi; Avrupa Kıtasında Ekonomik Birleşmeler.

11 DIS214 Uluslar arası Finansman Teknikleri AMAÇLAR: Öğrencilere döviz piyasaları, döviz riskinden korunma yolları, ithalat ve ihracatın finansmanı konularında bilgiler vermektir. KONULAR: Öğrencilere döviz piyasaları, döviz riskinden korunma yolları, ithalat ve ihracatın finansmanı konularında bilgiler vermektir. DIS216 AB ve Türkiye İlişkileri AMAÇLAR: AB ve Türkiye İlişkileri KONULAR: Dünya Ekonomisinde Küreselleşme; Sanayileşmiş Batılı Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliği; İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği; Birleşmiş Milletler Kuruluşları: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı; Dünya Ticaret Örgütü; Dünya Bankası; Uluslararası Para Fonu: Amaçları, İşleyişi, Türkiye ile ilişkisi; Avrupa Kıtasında Ekonomik Birleşmeler. DIS218 Uluslar arası Pazarlama Araştırması AMAÇLAR: Her sektörde global anlamda rekabet eden üretim veya ticaret firmalarının bu rekabette geri kalmamaları için global tüketici davranışlarının ve sektör uygulamalarının hangi parametreler dahilinde farklılaştığının bilinmesi gerekmektedir. Bu suretle gerek sektörel satın alımları gerekse nihai tüketici satın alımlarını analiz edebilecek yeterlilik kazanmak gerekmektedir. KONULAR: Ders kapsamında Uluslararası pazarlarda ve farklı sektörlerde tüketicilerin satın alma davranışlarını ortaya çıkarıcı veriler hazırlanması, toplanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve rapor edilmesi işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği Statistical Packages for Social Sciences paket programı DIS220 Yönetimde Güncel Konular AMAÇLAR: Yönetim ve işletme yöneticiliği alanında ortaya konulan, tartışılan ve uygulanan yeni yaklaşımlar ve konular hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi ve yönetim-organizasyon faaliyetlerinde bu yaklaşımların nasıl uygulanabileceğinin kavranması. KONULAR: Yenilik Yönetimi; Öğrenen Örgütler; Örgüt Yapısının Değişimine Yönelik Teknikler: Kıyaslama, Temel yetenek, Dış kaynak kullanımı, Küçülme, Süreç yenileme, Yalın

12 örgütler; Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonları ve Stratejik Ortaklıklar; Dengeli Ölçüm Kartı; Toplam Kalite Yönetimi; Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk. MUH110 Bilgisayar Büro Programları AMAÇLAR: Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı konusunda bilgi sahibi olmak amaçlanır. KONULAR: Bilgisayar ve Klavye Kullanımı; Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı; Yazılım Mantığı; İnternet Kullanımı; Microsoft Office 97 Programlarının İncelenmesi: Word kullanımı ve uygulamaları, Excel kullanımı ve uygulamaları, Power Point kullanımı ve uygulamaları; Pspice Paket Programı: Pasif devre elemanlarının tanımlanması, Kaynak tanımlanması, Analiz tipi tanımlanması, Çıktı değişkenlerinin tanımlanması, Pspice programı kullanılarak devre analizleri. MCS202 Mesleki, Çalışma ve Seminer-II AMAÇLAR: İşletmelerin kuruluş aşamalarından olan fizibilite çalışmalarının amacına ulaşmasını sağlayacak bilgileri toplama aşamasından, işletmenin kurulduktan sonraki tüm faaliyetlerini kapsayacak her tür bilimsel bilginin belli kurallar çerçevesinde toplanmasını işlenmesini ve sunumunu sağlayacak yol ve yöntemleri göstermeyi amaçlamaktadır. Kısaca, Yönlendirilmiş Çalışma ile hem işlerin doğru yapılması, hem de doğru işlerin nasıl yapılacağını gösterme amaçlanmaktadır. KONULAR: İşletmelerin kuruluş aşamalarından olan fizibilite çalışmalarının amacına ulaşmasını sağlayacak bilgileri toplama aşamasından, işletmenin kurulduktan sonraki tüm faaliyetlerini kapsayacak her tür bilimsel bilginin belli kurallar çerçevesinde toplanmasını işlenmesini ve sunumunu sağlayacak yol ve yöntemleri MLY210 Türk Vergi Sistemi AMAÇLAR: Bu dersin amacı öğrencilere vergi hukukunun temelleri, Türk Hukuk Sistemi içersindeki yeri, Türk vergi sisteminin temelleri, vergi türleri ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler vermektir. KONULAR: vergi hukukunun temelleri, Türk Hukuk Sistemi içersindeki yeri, Türk vergi sisteminin temelleri, vergi türleri ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER

13 MOS110 Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitim ve Spor Bilimi ile ilgili tanımlar, Yaşam boyu spor, Hentbol, Olimpiyatlar, Tenis, Spor ve Beslenme, Basketbol, Voleybol, Spor İşletmeciliği ve Sporda Organizasyonlar, Masa Tenisi, Yüzme, Badminton, Rekreasyon, İlkyardım, Doping. MOS112 Güzel Sanatlar Güzel Sanatların Gelişimi, İlk ve Orta Çağ Sanatı, Türkiye de güzel sanatların gelişimi ve özellikleri, Hat, Tezhip, Minyatür, Cilt, Kalem işi, Halı ve Çini gibi geleneksel Türk sanatları. MOS210 Sosyal Sorumluluk Ve Gönüllülük Sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler, bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmetinin imkân ve yararları. MOS111 Türk Müziği Türk Müziğinin Tarihçesi, Müzik Türlerimiz Müzik Türlerimizde Kullanılan Çalgılar, Bestecileri Ve Örnekleri, Müzik Türlerimizden Örnek Çalgılar. MOS101 Genel ve Teknik İletişim İletişim Kavramı ve İletişim Süreci, Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim, Biçimsel (Formal) İletişim, Biçimsel Olmayan (İnformal), İletişimin Engelleri, Etkili İletişim Kurma, Örgütlerde İletişim, Örgütsel İletişim Ağ Modelleri, Teknoloji Destekli İletişim, Bilgi Sistemleri ve İletişim, Kitle İletişimi. MOS102 Girişimcilik Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimciliğin Fonksiyonları, Girişimcilik Alanları, Girişimcilik Süreci, İş Fikrinin Tanımlanması ve Kaynakları, İş Planı ve Unsurları, Pazarlama Planı Hazırlama, Üretim Planı Hazırlama, Yönetim Planı Hazırlama, Finans Planı Hazırlama. MOS103 Ekip Liderliği Ekip Tanımı ve Ekip Oluşturmanın Gerekçesi, Ekip Türleri ve Ekiplerin Ortak Özellikleri, Başarılı Ekip Oluşturma ve Geliştirme, Ekip Motivasyon Yöntemleri, Güven Duygusu ve

14 Çatışmaları Uygun Yolla Çözmek, Ekip Ruhu.Ekip Liderinin Özellikleri, İyi Bir Ekip Üyesinin Özellikleri, Başarılı ve Başarısız Ekiplerin Özellikleri, Ekipteki Sorunlara Yaklaşım ve Çözme Yöntemleri, Ekip İçi Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Ekip Çalışmasında Önyargılarla Mücadele, Ortak Çalışmayı Öğrenmek. MOS105 Kalite Güvence Ve Standartları Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemiyönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar. MOS106 Araştırma Teknik ve Semineri Araştırma yapmak, Araştırma raporu hazırlamak, Araştırmayı sunmak MOS201 İş Sağlığı ve Güvenliği İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı, Kapsamı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Önleme ve Koruma, İşçilerin Sağlık Gözetimi, İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenmesi Gereken Belgeler, Ağır ve Tehlikeli İşler, Özel Risk Grupları MOS202 İş Hukuku Bireysel İş Hukuku, Hizmet Sözleşmesinin Doğuşu, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları. Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi, Çalışma Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller. Toplu İş Sözleşmesi, Yapılması, Kapsamı, Hükmü, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Grev ve Lokavtın Hüküm ve Sonuçları ve Sona Ermesi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları, Analık, Yaşlılık ve Ölüm, İşsizlik Sigortası. MOS203 Pazarlama 2+0 2

15 Pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlama ilkelerinin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek işletmede nasıl kullanılacağı, Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri, Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar. MOS204 Halkla İlişkiler Tanımı ve kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme, kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler. MOS209 İşletme Yönetimi Mikro ve makroekonomik göstergelerin analizi, Pazardaki boşlukların tespiti, Yatırım alternatiflerini değerlendirme ve en uygun olanını seçme, Yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları, İşletmenin çevresi, Talep tahmini ve analizi, İşletmenin kuruluş yeri ve hukuksal yapısı, İş yeri kapasitesi, Toplam yatırım maliyeti ve finansmanı. Tahmini gelir-gider hesabı, İş yeri üretim planı, Yatırımın kurulum işlemleri, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim faaliyetleri, İş Analizi, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören adayı bulmak, seçmek, işe Alıştırma (Oryantasyon). İş Değerleme, Ücretlendirme, İşgörenPerformansınıÖlçme,İşgörenin Eğitimi, Kariyer Planlaması. Üretimi planlamak ve organize etmek, Kapasite ve stok planlaması. Hedef pazar, Ürün geliştirme, Fiyatlandırma,tutundurma dağıtım politikaları, Müşteri İlişkilerini,gelir ve gider hesaplarını, borç ve alacakları, varlıkları ve kaynakları yönetmek. MOS206 Ofis yazılımları Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slayt hazırlama işlemleri. MOS108 Bilişim Hukuku Bilişimde hukuki sorunlar, internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku, servis sağlayıcılarının sorumluluğu. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmeler, alanadlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, internet erişimengellemeleri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu

16 Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu. MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme Bireysel kariyer planlaması, Örgütsel kariyer planlaması, Kariyer Yönetiminin ve Planlamasının Önemi ve Yararları, Kariyer geliştirme aşamaları, Kariyer Geliştirmede Etkili Olan Faktörler. Çağdaş Kariyer Yaklaşımları, Klasik (Geleneksel) Kariyer Yaklaşımı, Örgütsel (Çift Basamaklı) Kariyer Yaklaşımı, Ağ Tipi (Davranışsal) Kariyer Yaklaşımı, Esnek Kariyer Yaklaşımı, Sınırsız Kariyer Yaklaşımı, Portföy Kariyer (Portfoilocareer) Yaklaşımı, Çağdaş (Contemporary) Kariyer Yaklaşımı, Kariyer Mozaiği. MOS216 Performans Yönetimi Temel kavramlar, Performans yönetimi ve hedefler, Performans yönetimi sistem oluşturma, Performans artırma ve yönetimi, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Değerlendirme Süreci, Performans Ölçme Teknikleri, Performans yönetimi ve Ücret İlişkisi MOS217 Davranış Bilimleri Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları, Kültür, Kültürel Değişme, Örgüt Kültürü ve Davranış, Sosyal Yapı, Sosyal Kurumlar, Sosyal Etki ve Uyma, Kişilik ve Benlik, Kişisel Farklılıkların Analizi, Öğrenme, Algılama, Güdüler, Tutumlar ve Önyargılar, Duygular ve Duygusal Zekâ, Uyum Sorunları ve Savunma Mekanizmaları, Stres ve Stresle Başa Çıkma, İhtiyaçlar ve Motivasyon, Örgütlerde Liderlik, Bireysel ve Örgütsel Açıdan Zaman Yönetimi, İletişim ve Örgütlerde İletişim Modelleri, Örgütlerde Gruplar ve Grupların Özellikleri MOS218 Stres yönetimi Stresin Tanımı, Stres ve Başarı Kavramları, Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar, İş Stresi ve Stres Kaynakları, Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları, Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri, Stresle Başa Çıkma, Stres ve Kişilik, Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması ve Yararları, Örgütsel Stres Yönetimi. MOS219 İnovasyon 2+0 2

17 Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü, Stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller, İnovasyon sürecinin yönetimi, Stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi, Stratejik güçbirlikleri, Stratejik ağ organizasyonları, Ar-Ge yönetimi ve kitlesel işbirliği, Entelektüel sermaye yönetimi, İnovasyon ölçümü, İnovasyonun finansmanı, Yeni ürün geliştirme süreci,ulusalinovasyon sistemleri. MOS220 E-Ticaret Türkiye de ve dünyada internet ekonomisi, E-Ticaret e giriş, fırsatlar ve istatistikler, gelir modelleri, E-Ticaret stratejileri ve iş planı oluşturma, Ödeme sistemleri ve alternatif modeller, E-ticarette ölçümleme, Arama motoru optimizasyonu, Arama motoru reklamcılığı, E-ticaret güvenliği ve CRM, Sosyal medya pazarlama MOS207 İlk Yardım İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.