Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları"

Transkript

1 Katkı Servis Rm-43 Syf ların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları

2 KONU İLGİ Trouw Nutrition Mineraller, İz Elementler ve 2013 Vitamin Tavsiyeleri ların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR KAYNAKÇA Trouw Nutrition minerals, trace elements and vitamin recommendations 2013-Trouw Nutrition Nederland BV April 2013 Technical Bulletin -Dairy cows & young stock YAYININ KAPSAMI Derlemedir Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Ürün Tanıtımıdır

3 ÖZET Trouw Nutrition, ruminantlarda doğumdan buzağılamaya kadarki dönemi içeren genç hayvan grubu ve süt inekleri için mineral, iz element ve vitamin ihtiyaçlarını güncelledi. SONUÇ Yapılan güncelleme; çeşitli ulusal sistemlerin alt yapısında bulunan bilgilerin ayrıntılı olarak incelenmesi (NRC, 2001; CVB, 2005& INRA, 2010) ve yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi sayesinde gerçekleşti. Düzenlenmiş bu yeni tavsiyeler genç çiftlik hayvanları ve sağmal inekler için yeni mineral referans portföyü ve yeni premiks rehberinin de temelini oluşturmaktadır.

4 Trouw Nutrition Mineraller, İz Elementler ve 2013 Vitamin Tavsiyeleri «Süt ineklerinin yaşam döngüsündeki çeşitli fazlara ait yeni tavsiyeler, varsayılan kuru madde alımı (DMI) için kilogram kuru madde başına, toplam günlük ihtiyaçlara göre Trouw Nutrition tarafından yeniden düzenlenmiştir.» Son yıllarda süt inekleri için mineraller, iz elementler ve vitamin beslemesi ile ilgili bazı yeni yayınlar kullanılabilir hale geldi. Bu bilgiler, çeşitli ulusal sistemlerin alt yapısında bulunan bilgilerin ayrıntılı olarak incelenmesi ile (NRC, 2001; CVB, 2005& INRA, 2010) Trouw Nutrition ın mineral ve vitamin tavsiyelerini güncellemesinde yol gösterici oldu. Yeni tavsiyeler sadece süt inekleri için değil, aynı zamanda doğumdan-buzağılamaya kadar olan dönemi de içeren genç hayvanları da içermektedir. Daha da fazlası, bu yeni tavsiyeler genç çiftlik hayvanları ve sağmal inekler için yeni mineral referans portföyü ve yeni premiks rehberinin temelini oluşturmaktadır. Süt İnekleri: Tablo 1, süt ineklerinin yaşam döngüsündeki çeşitli fazlara ait yeni tavsiyeleri göstermektedir. Bu tavsiyeler, varsayılan süt üretimi ve varsayılan kuru madde alımı (DMI) için kilogram kuru madde başına, toplam günlük ihtiyaçlara göre hazırlanmıştır. Bu yeni yaklaşımın ardından rakamları ayarlamak mümkündür. Diğer anlayışlara (DMI) inanılmış dahi olsa, söz konusu yaklaşımın diğer yaklaşımlara benzerlik gösterdiği hatta daha iyi bir yaklaşım olduğu görülecektir. Tablo 1 ayrıca organik iz minerallerin kullanılması durumunda spesifik ihtiyaçları da içermektedir. İz mineral bakış açısından hayvanlarımızı destekleme çabamız içindeki en iyi yol, çoğunlukla düzeylerin arttırılmasıdır; fakat fazla yemleme bir çözüm değildir. Güvenilir bir strateji, premiks veya minerallerin içerisine organik minerellarin katılmasıdır; çünkü organik mineraller, optimal şelasyon stabilitesi sağlar ve düşük gastrointestinal ph da ve istenmeyen interaksiyon durumlarındaki korumasını garanti eder. Bundan dolayı Cu&Zn (Bakır ve çinko) bir form olarak absorbsiyona ulaştıklarında, ihtiyaç durumunda direkt olarak absorbe edilirler. Bunun bir sonucu olarak, organik mineral kullanımı söz konusu olduğunda ihtiyaçlar daha düşük olabilir.

5 «Optimal ifadesi organik mineral uygulaması söz konusu olduğunda, yeni toplam önerileri yansıtmaktadır.» Tablo1 in Yorumlanması İçin Yardımcı Tablo Örneğin, aşağıdaki tablo, Tablo 1 deki (sayfa 6 daki tablo) değerlerden, örnek olarak Cu (Bakır) ın nasıl yorumlanacağını göstermektedir. Optimal ifadesi organik mineral uygulaması söz konusu olduğunda kullanılmakta olup, söz konusu süt verimi 40 L ve ortalama kuru madde tüketimi 23,5 kg/gün olan bir süt sığırının günlük 15 mg olan bakır ihtiyacı geleneksel inorganik bakır ile karşılanabilmektedir. 15 mg olan bu ihtiyacın bir kısmının organik minerallerle karşılanmak istenmesi durumunda, toplam ihtiyaç %25-30 oranında düşürülebilir. Böylece toplam ihtiyacın sadece %40 nın (4 mg) organik kaynaklardan karşılanması, geri kalan %60 lık (7 mg) kısmın inorganik kaynaklardan karşılanarak toplam mg Cu yeterli olacaktır. Cu Birim Yüksek Üretim 40 L - 23,5 kg DMI Düşük Üretim 20 L - 18,5 kg DMI Kuru Dönem Başı,5 kg DMI Geleneksel İnorganik mg optimal Kuru Dönem Sonu kg DMI - inorganik mg 7 7 ½ organik mg 4 2 ½ 4 6

6 Süt İneklerinin Yaşam Sürecindeki Çeşitli Dönemler İçin Mineraller, İz Elementler ve Vitamin Tavsiyeleri ( Tablo 1) «İz mineral bakış açısından hayvanlarımızı destekleme çabamız içerisindeki en iyi yol, çoğunlukla düzeylerin arttırılmasıdır; fazla yemleme iyi bir çözüm değildir.» Unit Yüksek Üretim Düşük Üretim Far - off Close-up 40 L - 23,5 kg DMI 20 L - 18,5 kg DMI,5 kg DMI kg DMI Ca g 6,5 5,5 2,4¹ 2,8¹ P g 3,5 2,7 2,0 2,1 Mg g 3,0 3,0 2,0 2,1 Na g 1,4 1,1 1,0 1,0 K g 8,0 7,2 5,0 5,0 Cl g 2,8 2,0 0,9 1,0 S g 2,5² 2,0 ² 2,0 ² 2,0 ² Fe mg Cu - geleneksel inorganik mg optimal - inorganik mg 7 7 ½ organik mg 4 2 ½ 4 6 Zn - geleneksel inorganik mg optimal - inorganik mg organik mg Mn mg Ca mg 0,3 0,2 0,2 0,3 I mg 0,5 0,5 0,5 0,5 Se mg - geleneksel inorganik mg 0,25 0,2 0,25 0,25 optimal - inorganik mg 0,12 0,1 0,12 0,12 0,22 0,18 0,22 0,22 - organik mg 0,1 0,08 0,1 0,1 DCAB ² meq < 200 Vitamin A IU Vitamin D₃ IU Vitamin E mg İlave Ca beslemesine gerek duyulmaz 2. Maksimum düzey 3.5 g/kg KM 3. DCAB:Diyet Katyon Anyon Dengesi 4. Anyonik tuz uygulaması ile rasyon 100 meq /kg KM ye göre formüle edilmeli Tablo 1: Süt ineklerinin yaşam sürecindeki çeşitli dönemler için mineraller, iz elementler ve vitamin tavsiyeleri: miktarlar kilogram kuru madde başına birim olarak verilmiştir.

7 Genç Hayvanlar İçin Mineraller, İz Elementler ve Vitamin Tavsiyeleri «Buzağı ve düve büyütme dönemi için gerek duyulan mineraller, iz elementler ve vitamin tavsiyeleri daha az güncellenmekte ve yayınlanmaktadır. Nutreco uzmanlığı ile var olan bu öneriler yıllar süren çalışmalarla bir araya getirilip, gözden geçirildi ve yeni portföyler oluşturuldu.» Genç Hayvanlar Buzağı ve düve büyütme dönemi boyunca ihtiyaç duyulan mineraller, iz elementler ve vitamin tavsiyelerine daha az sıklıkla rastlanmakta, var olanlar ise daha az güncellenmekte ve yayınlanmaktadır. Bununla birlikte, var olan bu önerilerin, Nutreco uzmanlığı ile yıllar boyunca bir araya getirilip, gözden geçirilmesi ve düzenlenmesiyle genç hayvanlar için yeni tavsiyelerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu yeni öneriler Tablo 2 de görülebilir. Yine, varsayılan kuru madde alımları ayarlamaları mümkün kılmaktadır. Genç Hayvanlar Birim 3-6 aylar 7-12 aylar aylar 4,0 kg DMI 6,5 kg DMI 8,5 kg DMI Ca g P g Mg g Na g K g CI g S g Fe mg 100* 60* 40* Cu mg Zn mg Mn mg Co mg I mg Se mg Vitamin A IU Vitamin D3 IU Vitamin E mg *İlave Fe gerekmez. Tablo2: Doğumdan buzağılamaya kadar olan dönemdeki hayvanlar için mineraller, iz elementler ve vitamin tavsiyeleri *Toplam diyette kilogram kuru madde başına ünite olarak

8 «Mineral referans portföyü elde etmek için, pragmatizme ihtiyaç vardır ve varsayımların yapılması gerekir.» Mineral Referans Portföyü Mineral referans portföyü Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilen öneriler esas alınarak, hesaplamalar ile optimal bir portföy elde etmek üzere, Tablo 3 te gösterildiği gibi hesaplanır. Varsayımlar aşağıda gösterildiği gibi yapılır: Süt İnekleri: Optimize edilmiş diyetlerde, ek ihtiyaçların hesaplanmasında, farklı ot ve mısır silajları rasyonlarında oranlar, 80-20, ve olarak dikkate alınır. Kurudaki inekler için optimize edilmiş diyetlerde, pratikte kullanılan farklı diyetler baz alınır. Ot ve mısır silajından hesaplanan mineral ve iz element alımı: 5 yıl BLGG ortalama( ) -1 x standart sapma **** Bu figürün kullanımı, kesin bir güvenlik faktörü içerir. Mineral kompozisyonlar formülize edilirken günlük ihtiyaçlardan, silajlardan ve diğer kaba yemlerden gelen mineral ve iz elementleri çıkarmak gerekir. Mineral bileşimi sadece 20 kg süt için ihtiyaçları karşılar. Buzağı Düve Büyütme: Optimize edilmiş diyetlerde, ek ihtiyaçların hesaplanmasında, farklı ot ve mısır silajları rasyonlarında oranlar, 80-20, olarak dikkate alınır. Ot ve mısır silajından iz element ve mineral alımı hesabı süt ineklerininkine benzer bir yaklaşımla yapılır. Mineral kompozisyonlar formüle edilirken günlük ihtiyaçtan düzeyler çıkarılır. Mineraller 3-6 ay, 7-12 ay ve ay için optimize edilmiş diyetler bazındadır.

9 Genç hayvanlar, kurudaki inekler ve 20 kg süt üreten inekler için teknik mineral referans portföyü (Tablo 3) «Sonuçlar, ot ve mısır silajı oranlarındaki değişiminin sadece protein ve enerji alımında değil, mineral ve iz element alımları üzerine de büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir.» Günümüzdeki diyetler; ot ve mısır silajlarının birçok farklı oranlarının kullanıldığı rasyonlardaki değişimleri mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır. Sonuçlar, ot ve mısır silajı oranlarındaki değişiminin sadece protein ve enerji alımında değil, mineral ve iz element alımları üzerine de büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir. Örneğin manganezin, mısır bazlı diyetlerde takviye edilmesi gerekirken, artan miktarlardaki ot silajı oranlarının söz konusu olduğu diyetlerde manganezin ilave edilme düzeyleri hızlı bir şekilde düşer. Portföyde, bununla birlikte seçilen düzeyler mısır diyetlerinde Mn nin yeterli kaynağını sağlar. Tablo 3 teki mineral portföyü, bir teknik referans portföyü olup, bileşenlerin yeterli kaynağı sağladığını göstermektedir. Çiftlikte spesifik değişimler söz konusu olduğunda çiftçilerin portföyü tamamlamaları için; 1 genç hayvan minerali, 1 kuru inek minerali, 1 standart laktasyon minerali ve 3 diğer özel laktasyon mineralinden oluşmaktadır. İsim Birim Kuru Dönem Genç Hayvanlar 1 Laktasyon Yüksek Fertilite Laktasyon Ayak Sağlayıcı/ Tamponlayıcı 2 Ca g < P g 4 Mg g K g Na g CI g S g Fe Cu - inorganik mg mg Optimin Cu mg Zn inorganik mg Optimin Zn mg Mn mg Co mg I mg Se inorganik Optimin SeY (maya) mg mg Vitamin A IU Vitamin D IU Vitamin E mg Biotin mg 20 Niacin mg Choline (bypass) mg Levucell SC CFU 1 xl0' 1 xl0' 1 x10' Tablo 3: Tüm dönemler için teknik mineral referans portföyü *Birimler gün ve hayvan başı olarak alınmıştır.

10 Premiks Rehberi «Trouw Nutrition ın mineral referans portföyleri oluşturarak güncellediği mineral ve vitamin ihtiyaçları ve yenilenen öneriler artık premiks rehberinin de temelini oluşturmaktadır.» Daha önce belirtildiği gibi, laktasyondaki inek mineralleri sadece 20 kg süt veren ineklerin ihtiyaç düzeyleridir. Yüksek süt verimini desteklemek için ek mikro besin maddelerinin premiksten geldiği varsayılır. Premikslerin bitmiş yemdeki değerleri Tablo 4 te gösterilmiştir. Süt ineklerine ne kadar ilave yemin (compound) önerildiğini bilmek önemli olduğundan, 6,8 ve 10 kg ilave (compound) yem için değerler tabloda gösterilmektedir. Tablo ayrıca sadece 45 kg süt üretimi için bitmiş yem değerlerini değil; 55 kg süt veren süt inekleri için de öneriler verilmektedir. Daha da fazlası, Tablo 4 buzağılar için, 6 aylık yaşa kadarki optimize ihtiyaçları destekleyecek bitmiş yemde premiks değerlerini de göstermektedir. Sonuçlar, ot ve mısır silajı oranları değişiminin sadece protein ve enerji alımı üzerine değil, mineral ve iz element alımları üzerine de büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir. Süt İnekleri Buzağılar Önerilen Yem Düzeyleri 10 kg 8 kg 6 kg 2 kg Süt Üretimi 45 litre 55 litre 45 litre 55 litre 45 litre 55 litre - Besin Birim Fe mg Cu mg 12,5 12,5 15,5 15,5 20,5 20,5 30,0 Zn mg 33,0 37,0 41,0 46,0 55,0 62,0 25,0 Mn mg 30,0 30,0 35,0 35,0 45,0 45,0 15,0 Co mg I mg Se mg Vitamin A IU Vitamin D IU Vitamin E mg 12,5 12,5 15,0 15,0 20,0 20,0 50,0 Tablo 4: İki düzey süt verimi için bitmiş yem premiks değerleri, konsantre yemde 3 düzey için ve buzağılar için bitmiş yem premiks değerleri

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI Sayı : 2003 / Rm 02c Sayfa : 25-30 SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI KONU : 2001 NRC- SÜT SIĞIRLARI İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Gebelik Enerji Gereksinimleri Geçişteki Düveler Vücut Doku

Detaylı

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 4 KONU : Korunmuş yağlar ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Neden İlave Yağ? Yağların Kimyasal Yapıları Sindirim ve Emilimi Etkileyen

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL 1 PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ SAYI: 117 / Ocak 2014 / 20.000 ADET 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 62.5 milyar dolarlık hasılasıyla Türk tarımında

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 3. Basım

Ticari Yumurtacılar 3. Basım Ticari Yumurtacılar 3. Basım W-36 Performans Standartları Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line

Detaylı

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz?

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? KONU İLGİ Silaj yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve silaj yapım aşamaları Silajı ne kadar doğru yapıyoruz? TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli

Detaylı

Kanatlı. Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm Önerileri

Kanatlı. Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm Önerileri Kanatlı Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm Önerileri KONU İLGİ Salmonella ve zoonoz serotiplerine karşı bütünsel bir çözüm programı Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm

Detaylı

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD-KONYA

Detaylı

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011)

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011) World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011). Sütçü Çiftliği: Bu çiftlik, oldukça yeni idi ve çiftlikte az sayıda inek

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor Türk-Alman Biyogaz Projesi Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor 1 Yayımlayan: Türk-Alman Biyogaz Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16.Kat B Blok Söğütözü Cad. 14E,

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

HAYVANLARIN BESLENMESİ

HAYVANLARIN BESLENMESİ Ülkemizde yem hammaddelerine olan ihtiyaç ve dolayısıyla yem fiyatları gün geçtikçe artmaktadır. Kaliteli yem bitkilerinin üretilmesi ve bunlarla kaliteli genetiğe sahip hayvanların beslenmesi ile et,

Detaylı

ÜRÜN$GELİŞTİRMEDE$OPTİMUM$ BESLENME$YAKLAŞIMI$$ $

ÜRÜN$GELİŞTİRMEDE$OPTİMUM$ BESLENME$YAKLAŞIMI$$ $ ÜRÜN$GELİŞTİRMEDE$OPTİMUM$ BESLENME$YAKLAŞIMI$$ $ Prof.&Dr.&Sedef&Nehir&El& & Ege&Üniversitesi,&Mühendislik&Fakültesi&& Gıda&Mühendisliği&Bölümü,& Beslenme&Bilim&Dalı& 2014& $ & &Gün geçtikçe tüketicilerin

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır? Logo: America s Farm-to-Fork Capital Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır? KONU İLGİ Sürdürülebilir Tarım Kriterleri Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır? TERCÜME VE DERLEME Ürün

Detaylı

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ 2014 V 1.3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI ÜRETİCİ BİRİMLER İÇİN REHBER

SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI ÜRETİCİ BİRİMLER İÇİN REHBER SONUÇ GÖSTERGELERİNİN RAPORLANMASI ÜRETİCİ BİRİMLER İÇİN REHBER 2014 HASAT SEZONU İTİBARI İLE GEÇERLİDİR Genel Bakış Bu belge BCI tarafından ÜB leri Yıllık Sonuç Göstergelerinin toplanması ve raporlanması

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜ. Rehber Doküman

DERİ SEKTÖRÜ. Rehber Doküman DERİ SEKTÖRÜ Rehber Doküman 2012 Türkiye 2012 Bu kitapçık LIFE Third Countries Programı LIFE06/ TCY/TR/292 HAWAMAN projesi kapsamında hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı