1) İdareye İlişkin Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) İdareye İlişkin Bilgiler"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİNE Elazığ ili SODES Yarınlarımızın fidanlarını yeşeretelim. Projesi kapsamında Tadilat Yapımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım yapılacaktır. 1) İdareye İlişkin Bilgiler a) Kurumun Adı, Adresi b) Telefon/Faks No/E-Posta c) İlgili Personelin Adı,Ünvanı, CepTelefonu Elazığ kurs ve okul Talebelerine yardım derneği Aksaray mah.seher sok.no 1 Tel fax Mürsel AYDIN Proje Koardinatörü ) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın a) Niteliği, Türü, Miktarı Tadilat. b) TeslimYeri/Yerleri Aksaray mah. Seher sokak NO:1 Merkez / ELAZIĞ c) TeslimTarihi / Tarihleri 22/10/2012 3) Doğrudan Temin İhalesi a) Yapılacağı Yer Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler Koordinasyon Merkezi Hükümet Konağı Kat:3 ELAZIĞ b) TarihiveSaati 23/10/2012 saat c) İhale Sorumlusu Mürsel AYDIN Proje Koordinatörü 4) Şekli ve içeriğibelirlenen EK-1 deki teklif mektubu 5) Teknik Şartname Ek-2 6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir. 7) Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir. 8) Bu ihaleye sadece yerli isteklilerkatılabilir. 9) İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili ihale dosyası idarenin adresinde ücretsiz/ücretsin temin edilebilir. 10) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Aksaray Mah. Seher sokak NO:1 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. 11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır. 12) Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. 13) Teklif sonucu Dernek/Vakıf tarafından açıklanacaktır. 14) Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından Ekim ayında banka aracılığı ile yapılacaktır. 15) Derneğimizin uygun yükleniciyle sözleşme yapma haklı saklıdır.

2 EK-1 TEKLİF MEKTUBUDUR Kurumumuza (Elazığ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği) aşağıda belirtilen malzemelerin alınması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen malzemelerin kaç TL.ye (KDV Hariç) verileceği ile ilgili fiyat teklifinizi en geç 22/10/2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar verilmesini rica ederim. Proje Koordinatörü Mürsel AYDIN ALINACAK OLAN MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM FİYATI TOPLAM FİYATI Tadilat 1adet TOPLAM ŞARTNAME : 1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır. 2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir. 3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir. 4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra (2) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir. 5-Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır. 6-Götürü bedel teklif verilecektir. 7- Malzeme teknik özellikleri ektedir. 8- Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır. Aksi takdirde teklifiniz geçersiz sayılacaktır. Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) TL. ye vermeyi taahhüt ederim Firma Adı Kaşe-İmza

3 EK-2 TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ AÇIKLAMALARI 1.)DRENAJ Bina çevresinde, gerektiği hallerde drenaj yapılacak, drenaj borusu üzerine filtre malzeme ve kum / çakıl dolgusu idarece verilecek tip detayına uygun tamamlanacaktır.drenaj borusu çıkışı varsa şebekesine bağlanarak, suyun tahliyesi sağlanacaktır.suyun kendi cazibesi ile akması sağlanamıyorsa uygun bir yerde rögar açılarak, içerisine pompa konulacak ve suyun tahliyesi sağlanacaktır.rögar kapağı tehlike yaratmayacak şekilde emniyete alınacaktır. 2.)DUVAR İŞLERİ a)dış Duvarlar Dış duvarlar uygulama projeleri ve detay projelerinde belirtildiği şekilde TS 4563 e uygun boşluklu tuğlalarla sandviç duvar olarak yapılacaktır. b)iç Duvarlar Mimari projesine uygun kalınlıkta tuğla olacak, yüzeyleri iç sıva üzeri mahal listesinde belirtilen malzemelerle kaplanacaktır. Duvar, döşeme ve tavanda tüm makine ve elektrik tesisatı projesinde belirtilen esaslara göre boru ve gerekli kanalların geçirilmesi yapılacaktır. 3.)SIVA İŞLERİ: (Duvar ve Tavan) Mahal listesinde belirtilen iç ve dış sıva işleri yapılacaktır. ( iç sıva, dış sıva veya özel yalıtım sıvası) Tavan sıvası poz no. daki tariflere uygun olarak yapılacaktır. 4.)KASA YAPILMASI a)kör kasa yapımı (23.152) Kutu profilden 40*30*2mm boyutlarında olacak, üzerine poz no. daki tariflere uygun olarak korozyona karşı koruyucu ile iki kat boya yapılacaktır. b) Ahşap Masif kasa yapımı (22.001) Masif kasa ve pervaz yapılması, takılması, ahşap imalatın 2 kat yağlı boya ile boyanması /1 poz no. daki tariflere uygun olarak yapılacaktır. 5.)DÖŞEMELERİN TESVİYESİ Mimari projede belirtilen bitmiş döşeme kotlarını sağlayacak şekilde poz no. daki tariflere uygun olarak yapılacaktır. 6.)ÇATI İMALATI: poz no. daki tarifine göre, kaplama tahtalı ahşap oturtma çatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Soğuk Çatılar Kitabında belirtilen detaylara uygun olarak yapılacak ve mahal listesinde belirtilen çatı üst kaplama malzemesi tahta kaplama üzerine tespit edilecektir. - Damlalık aşıkları betonarme döşemede maksimum 100 cm. ara ile bırakılan 8mm lik inşaat demir filizleri ile sabitlenecektir. Tüm ahşap taşıyıcı elemanlar betonarme döşemeye ve birbirlerine detaylarda belirtilen şekilde ankraj ve bağ elemanları ile tespit edilecektir. Çatı havalandırma hesabına uygun olarak saçaklar boyunca giriş, projesine göre hava bacalarında tuğla ile çıkış açıklıkları bırakılarak çatı havalandırması sağlanacaktır poz no. daki tarifine göre sıva eteği, baca kenarı, poz no. daki tarifine göre harpuşta,

4 poz no. daki tarifine göre (çeşitli demir işleri yapımı) baca üzerine 2 mm yağlı boyalı saçtan basit konstrüksiyonla şapkası yapılacak ve baca harpuştasına ankastre edilecektir. - Renkli galvanizli oluklu sac çatı örtüsü ve mahyası /A poz no. daki tarifine göre yapılacaktır. - Bina içinden çatı içine çıkış kapağı yapılacaktır. Çatı çıkış kapağı projesine uygun olarak 80X80 ebadında yapılacak ve güvenlik açısından kontrolü sağlamak amacıyla kilit mekanizması olacaktır. 7.)DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI: Islak hacim ve benzeri projesinde belirtilen yerlerde, fayans, seramik vb... kaplama imalatların birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır. Bütün iç duvarlara, mahal listesinde ve birim fiyatlarda belirtilen esaslar dahilinde boya ve badana vb. kaplaması imalatları yapılacaktır. Proje ve mahal listesinde belirtilen malzeme ve birim fiyat tariflerine göre döşeme kaplamaları ve süpürgelikler yapılacaktır. 8)MERDİVENLER: Bina dışı merdivenler Giriş merdiveni ve sahanlık poz no. daki tarifine göre karo mozaik yapılacaktır. 9)KAPI KANATLARI: - İç kapı kanatları proje ve mahal listesine uygun olarak /3 pres kapı /1 yağlı boya olacaktır. - Bina giriş kapısı projesine uygun olarak kutu profillerle dış kapı kanadı ve kasasının yapımı ve pozundaki tariflere uygun olarak korozyona karşı iki kat boya ile boyandıktan sonra üzerine iki kat /1 pozundaki tariflere göre iki kat boyanacaktır. 10)PENCERELER -PVC imalatlar, mahal listesinde belirtilen yerlerde ve onaylı imalat resimlerine uygun, imalat öncesi malzeme renk ve numuneleri,imalatçı çizimleri ve imalatçı belgeleri ile idarenin onayına sunulacaktır. -Kör kasa doğrama birleşim yerleri silikonlanarak doğrama renginde PVC çıta ile kapatılacaktır. 11.)KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI -Doğrama aksamında kapı kolu, aynaları, menteşeleri, tampon, kilit, kilit karşılığı, pencere vasistas, ispanyolet, makas, menteşe vb... aksesuarları örnekleri idarece uygun görülmesi halinde yerine takılacaktır. - Kapılarda A1 poz nolu gömme kapı iç kilidi, A7 poz nolu dış kapı kilidi, A8 poz nolu kapı kolu ve aynaları, A10 poz nolu menteşe, pencerelerde B3 poz nolu vasistas takımı, B4 poz nolu mandal, B11 poz nolu kavramalı ispanyolet takımı(kol dahil 100 cm. yükseklik), B16 poz nolu menteşe kullanılacaktır. 12.)DIŞ CEPHE İMALATI: Dış cephe imalatı, projesinde ve mahal listesinde, genel notlarda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Dış cephe sıvasının bitiminden sonra denizlikler /C poz nolu mermer, parapetler /C poz nolu mermer olarak yapılacak ve sızdırmazlık için silikonla gerekli önlem alınacaktır.

5 13.)CAM TAKILMASI: Projesine göre dış cephe camları için poz nolu 4+4mm çift camlı ve poz nolu 4mm buzlu camlı pencere ünitelerinden takılacaktır. 14.)AHŞAP İMALAT: Bina içerisinde, projesinde belirtilen yerlerde, tezgah altı, imalatları projesine göre 19 mm lik suntalamdan imal edilecek ve aksesuarları (raf, menteşe, kapak, dolap kulpu vb...) yerine monte edilecektir. 15.)DUMAN BACALARI -Projesinde gösterilen seviyeye kadar yönetmeliğe uygun özel baca tuğlası ya da dolu tuğladan yapılacak iç kısmı sıvanacaktır.baca üst kodu mahyadan en az 1m yukarıda olacaktır.betonarme perde, kolon ve kiriş yüzeyleri baca kenarı olarak kullanılamaz. Baca üstüne mozaik harpuşta yapılacaktır.baca şapkaları 2mm saçtan kırımlı olarak yapılacak /1 poz nolu iki kat sülyen + iki kat yağlı boya ile boyanacaktır. 16.) NUMARA LEVHALARI: 5x5cm. ebatlarında pirinç veya alüminyum (1mm. Kalınlıkta) levha üzerine bina kapı numarasını belirten ve siyah harflerle yazılmış numara bulunan levhaların yerine montajı yapılacaktır. MAHAL LİSTESİNDE OLMAYAN İMALATLAR ÖZEL 1 Eşik yapılması Tarifi : kaplama malzemesinin değiştiği yerlerde Rayiç ile mermer eşik yapılacaktır Saçtan baca koruma şapkası yapılması Tarifi : 2mm saçtan baca şapkası basit metal konstrüksiyon ile kırımlı olarak yapılacak /1 poz nolu iki kat sülyen + iki kat yağlı boya ile boyanacaktır ve 4 noktadan baca harpuştasına ankrajı sağlanacaktır /A İki duvar arasına 5 cm kalınlığında Ekspande polistren (EPS) köpüğü ile (sandviç sistem) ısı yalıtımı yapılması (20 kg/m3 yoğunluğunda) Tarifi : Dış (Sandviç) duvarlarda iki duvar arasındaki boşluğa beş cm kalınlıkta /2b rayiç nolu polistren köpük levha konularak ısı yalıtımı yapılması işidir.