SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI"

Transkript

1 SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Yrd Doç Dr Hüse Bıroğu İSTANBUL 6

2 İÇİNDEKİLER SAYFA -GİRİŞ SAYISAL HESAPLAMALARDA HATA ANALİZİ HATA TANIMI SAYISAL YÖNTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 5 DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BULUNMASI 7 GRAFİK METODU 7 ORTA NOKTA METODU 7 HATALI KONUM METODU (Leer terposo ötem 9 BASİT TEK NOKTALI ARDIŞIK METOD 5 NEWTON-RAPHSON METODU 5 Newto-Rphso ötemde ht z 5 Newto-Rphso ötem k bme eer om dekem sstem çözümüe ugumsı 6 SEKANT METODU 5 7 KATLI KÖKLER 6 LİNEER DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜ 9 GRAFİK METODU DETERMİNANTLAR VE CRAMER KURALI BİLİNMİYENLERİN ELİMİNASYONU ( ok edmes YÖNTEMİ GAUSS ELİMİNASYONU METODU 5 GAUSS-JOURDAN METODU 7 6 TERS MATRİS METODU 9 6 Guss-Jord ötem mtrser ters buumsı uguışı 9 7 ALT ÜST ÜÇGEN MATRİSLERE AYIRMA METODU 5 7 Guss emso ötem e t üst üçge mtrsere ırm şem 5 7 Crout Beşeere ırm ötem (Crout decomposto 8 8 KAREKÖK METODU (Choesk ötem 9 İTERASYON YÖNTEMİ (Guss-Sede ötem 6 5 EĞRİYE UYDURMA 7 5 YAKLAŞTIRMA (Regressso METODU 7 5 Doğru kştırm metodu 7 5 Poom kştırm metodu 5 5 İk değşke eer bğıtırd tbo değerer eer dekeme çekmek 5 5 Çok değşke eer bğıtırd tbo değerer eer dekeme çekmek 5

3 5 İNTERPOLASYON 55 5 Leer terposo (r değer bum 55 5 Kudrtk terposo 56 5 Newto terposo poomuu gee ormu: 57 5 İterposo poomrıı ktsırıı bumk ç dğer br ötem Lgrge terposo poomu 59 6 SAYISAL İNTEGRAL 6 6 NEWTON-KOT İNTEGRAL FORMÜL 6 6 Trpez (muk kurı 6 6 İtegr böges eşt prç böerek muk kurıı uguışı 6 6 Smpso u / kurı 6 6 IMPROPER İNTEGRAL (sıırrı sosuz o tegr 68 7 SAYISAL TÜREV 69 7 İLERİ DOĞRU FARKLAR METODU İLE TÜREVLER 7 7 GERİYE DOĞRU FARKLAR METODU İLE TÜREVLER 7 7 MERKEZİ FARKLAR METODU İLE TÜREVLER 7 8 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 7 8 EULER METODU 7 8 İeştrmş Euer metodu 7 8 HEUN METODU 75 8 RUNGE-KUTTA METODU 76 8 İKİNCİ DERECEDEN RUNGE-KUTTA METODU 76 8 ÜÇÜNCÜ DERECEDEN RUNGE-KUTTA METODU 76 8 DÖRDÜNCÜ DERECEDEN RUNGE-KUTTA METODU 76 8 DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMİ YÖNTEMİ SINIR DEĞER PROBLEMLERİ 8 85 ATIŞ YÖNTEMİ 8 85 SONLU FARKLAR YÖNTEMİ 8 9 KIMİ TÜREVLİ DENKLEMLER85 9 SONLU FARKLAR YÖNTEMİ86 9 LAPLACE DENKLEMİ86 9 ÇÖZÜM TEKNİĞİ87 EK A Tor Sers 9 EK B Dh öcek seeere t sıv sorurı ve çözümer 9

4 -GİRİŞ Mühedskte doğdk orı ve ouşumrı bmse ötemere şı şeş kurrı çok öemdr Bu kurr sığı kuımı suuck et, chz, mke, pı ve sstemer ouşturumsıd, şetmesde ve geştrmesde kuımktdır Doğdk or ve ouşumr bmse ötemere ceerke değer değştkçe orı ser ve ouşumrı soucuu etkee büükükere değşkeer der İceeme soucud değşkeer rsıdk şkerde tbo değerer çeşt grker ve cebrse, derse ve tegr dekemer ve sstemer ede edr İkc derecede cebrse dekemer sısı z om cebrse dekem sstemer eer derse dekemer ve sstemer, düzgü geometre shp kısm türev eer derse dekemer ve sstemer tk ötemere çözüme gdmese krşıık dğer durumrd pek ko ommktdır Htt çoğu kere bu mksızdır Bud doı büük dekem sstemer, eer omm durumu ve krmşık geometr durumrıd sıs ötemer ve deese ötemer ugumktdır So ırd bgsr tekoosdek geşmeer sıs ötemer oğuuğuu ve etkğ rtırmıştır SAYISAL HESAPLAMALARDA HATA ANALİZİ Sıs ötemerde ouşbecek htrı kesme, uvrtm htsı ve seçe mtemtk modede kk htr ork sbrz Kesme htsı, üksek mtemtk oksorı hespırke kuı sererde ı term sısı bğıdır Yuvrtm htsı, pı şemerde ger çe sırd vrgüde sor ı rkm sısı bğıdı Mtemtk modede kk ht Gerçek durum e mtemtk mode rsıdk rk bğıdır HATA TANIMI Doğru değer kşık değer Ht Ht Doğru değer - kşık değer E t Doğru değer - kşık değer Bğı ht ht / doğru değer Bğı gerçek üzde ht ε t (gerçek ht / doğru değer % Bğı kşık üzde ht ε ( kşık ht / kşık değer % Ardışık metotrd uguışı ε (( şmdk kşık değer br öcek kşık değer/ (şmdk kşık değer %

5 SAYISAL YÖNTEMLERİN SINIFLANDIRIMASI Dekemer köker ( dekem sğ değerer ( hesbı Leer dekem sstemer çözümü kök A A C A A C çözüm Eğr udurumsı ( ( Nümerk tegr Regreso Iterposo (kştırm (r değer bum ( b I d I eğr tıdk ( 5

6 5 Nümerk türev Türev: ( sıs türev (Δ ( LmΔ d Δ d ( türev Nümerk türev : d ( Δ (Δ ( d Δ Δ 6 Ad derse dekemer d dt Δ (t, Δt t e bğı çözümü: θ tg θ (t, (t, Δt t t t t 7 Kısm türev derse dekemer u u (, ve e bğı ork u hespır 6

7 DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BULUNMASI ( dekem sğ değerere bu dekem köker der Örek ork derecede ( b c dekem köker b ± b c eştğ e koık buuur Herhg br ( dekem köker her zm bu kdr ko hespmz Buu ç sıs ötemer geştrmştr GRAFİK METODU Bu ötemde ( dekem öçek br Şekde çzr Eğr ekse kestğ ( c oktr okum çışıır 5 Örek ork prşütü ş krkterze ede dekem ee ım gm v c mt [ e ] (c / Burd v hızı, g erçekm vmes, m Küte ve c de hvı drec gösteror c Vere v m/s, m68, kg, g98 m/s, t s değerer e c hv drec hespmk ç g m mt (c [ e ] (c / v şekde ukrıdk dekem düzeep buu sıır p c c değer ukrıdk grkte c,7 değer okubrz ORTA NOKTA METODU ( r ( u / ( ( * ( u < se ( dekem (, u rığıd e z br kökü vrdır r ( u / ( r u ( * ( r < se u r ( * ( r > se r ( * ( r se r köktür 7

8 Örek ( - - çözüm - ( u 5 ( - (5 ( * (5-6 < r (5/ r,5 (,5,5 (* (,5 < u,5 ( u,5 r (,5/ r,75 (,75-9 ( * (,75 >,75 (,75, u,5 r,5 (,5 56 (,75 * (,5 < u,5 ε (,5-,75/,5 % ε % (,75, u,5 r,9 (,9 -, (,75 * (,9 >,9 ε 6, % (,9, u,5 r, ( r ( ( r < u, ε,97 % (,9, u, r,985 ( r -6 ( ( r >,985 ε,5 % (,985, u, r,75 ( r - ( ( r < u,75 ε,75 % (,985, u,75 r,99 ( r -99 ( ( r >,99 ε,59 % (,99, u,75 r,999 ε, % 8

9 HATALI KONUM METODU ( Leer terposo ötem ( ( u ( r u r ( r u ( r u u ( (u u ( ( u Örek ( - ( çözüm -, u 5 ç ( - ( u (, u rığıd e z br kökü vrdır ( ( u < oduğud ( dekem r 5 ( -5 / (-- r,6 ε (,6 /,6 % %,6 ( -, r 5 (,6-5 / (-,- r,86 ε 9, %,86 ( -,5 r 5 (,86-5 / (-,5- r,95 ε,5 %,95 ( -,975 r 5 (,95-5 / (-,975- r,98 ε, %,98 ( -,68 r 5 (,98-5 / (-,68- r,99 ε,7 %,99 ( -, r 5 (,99-5 / (-,- r,98 ε, % ε (,998,99 /,998 %, % 9

10 BASİT TEK NOKTALI ARDIŞIK METOD Bu ötemde ( oksou ( ( ock şekde k prç rıır Bu ırım g ( şekde obr ( ( g ( ( ε ( / % ε t ( t / t % kök Örek ( e - ( ( e ( e - - kök, ( e - 8 ( 6 kök 6 8

11 Yukrıdk eştkere şğıdk tbo zıbr e -X % % ε t ε, , 7,6789,69 5, 6,9,69,57, 8,,57,66,8 7,,66,5596 6,89,,5596,5796,8 5,9,5796,565,,8,565,57,,9,57,56879,75,,56879,5688,99,6,5688,5665,6,55,5665,567557,8,,567557,5669,7,,5669,5678,,65,5678,56766,,8

12 5 NEWTON RAPHSON METODU ( ( eğm ( kök ( ( ( ( ( Newto- Rphso ötem rıc Tor sersde çıkrbrz ve bu o ht z de pıır Ek dek tek değşke ( oksou oktsıd Tor serse çıımıı göz öüe ım Burdk çıımd ere, ere zrsk şğıdk eştğ ede ederz ( Burd ξ, e rsıd br değerdr ( ( ( (ξ ( mertebede türev çere termerde sorker ımz ve ( ıırs ( ( ( eştğ zıır Burd Newto-Rphso ötemde ede ede şğıdk dekem ede edr ( ( 5 Newto-Rphso ötemde ht z r : kökü gerçek değer Tor sere ereştrp bud kşık dekem çıkrıırs ( ( ( r (ξ (r _ ( ( ( ( (r (ξ (r E t, r (öcek gerçek ht E t, r ( gerçek ht eştker ukrıdk dekeme ereştrrsek ( Et, (ξ Et, eştğ ede ederz Çözümü kısdığı düşüüürse ve ξ, r kısr ve böece gerçek kök değere

13 E t, ( r E ( r t, dekemde htı kbc öcek htı krese ortıı oduğu görüür ( Kudrtk kıskık Örek 5 ( ( Gerçek çözüm -, ( ( ε ( / % ( ε, % -,5 -,5 -,5 -,5 -,69756,9 -, ,9,6 -,9 -,9 5 Newto Rphso ötem k bme eer om dekem sstem çözümüe ugumsı Ek dek k değşke oksorı Tor sersde ere, ere, ere, ere ıp brc mertebede türev termerde sork termer mzsk şğıdk dekem ede ederz (, ( (,, ( (, ( İk bme eer dekem sstem u(, v(, şekde gösterrsek ukrıdk Tor sersde ede ede eştğ bu her k dekeme rı rı ugummız gerekr u(, u(, u(, u(, ( ( v(, v(, v(, v(, ( ( Sstem çözümüü rdığımız ç

14 , ( u, ( v omıdır Arıc u, ( u v, ( v ıırs dekem sstem şğıdk gb düzeeebr u u u u u v v v v v Böece ve büüküker bme kbu ede k bme eer dekem sstem ede edr Bu sstem Krmer kurı göre çözüürse şğıdk eştker buuur v u v u u v v u v u v u u v v u Örek 5 u(, - u(, v(, 57 v(, u, u, v, 6 v ( 6 ( ( 57 ( 6 ( (

15 ( ( 57( ( ( 6 (,767588,9767,767588,9767,98,57987,98,57987,99975, ,99975, , ,7, ,7 6 SEKANT METODU Newto-Rphso ötem ç gerek o türev m şem bzı poom ve oksord zordur Bu ötemde türev ere sou rkr türev ormüü kuıır ( ( Newto Rphso Yötem ( burdk ( ere ( ( ( kşık değer ıır Bu dekemde şğıdk şekde ede edr ( ( ( ( k değer ve - bşgıçt vermedr Bu bşgıçt vere k değer kökü rı trrıd omk zorud değdr ( ( ( - kök - 5

16 Örek 6 ( - ( çözüm -, ( (, ε % ( ( İ - ε, % - -,6 - -,6 -, , , ,7 -, , ,999997,75 5 -, , ,6 6 -, ,5 7 KATLI KÖKLER ( - k ktı kök ( (- (- (- ( Burd k ktı köktür - - ( - üç ktı kök ( (- (- (- (- ( 6 Burd ktı köktür ( dört ktı kök ( (- (- ( - (- (- ( Burd ktı köktür - - 6

17 ( u( oksou e ( oksouu köker ıdır ( Bu durumd ( ere u( oksouu köker rştırıır Örek ork Newto- Rphso ötem uguırs şğıdk dekem ede edr u( u ( Bu dekemde u ( ere ( ( ( ( u ( [ (] ( ( [ ( ] ( ( ( u( des e göre türev ııp kours ( ktı köker ç ede düzeemş Newto Rphso ötem kşım dekem ede edr Örek 7 ( (- (- ( - ( k ktı köktür Stdrt Newto-Rphso ötem e çözüm (, ( ( ε %,5,5,75,,75,875,9,875,975 6,67,975,96875,6,96875,9875,587,9875,99875,787,99875,996975,9,996975, ,957, ,9995,978 7

18 Örek 7 ( (- (- (- ( 5 7 Stdrt Newto-Rphso ötem e çözüm ç ( 7, ( 6 eştker [5 ( ]dekemde ere zrsk dekem ede ederz Bu dekem kurk şğıdk tbou düzeeebrz ε, %,85786,85786, ,5, , ,668,88655,9989 8,8,9989, ,, ,977655,7,977655, ,7, ,99675,56,99675, ,8, , ,, ,999998,76 Geştrmş Newto-Rphso ötem ç ede ede ( ( ( ( (6 eştğ kurk şğıdk tbo ouşturuur ε, %,5658,5658,866,868,866,9,8,9,9 8

19 LİNEER DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜ Öcek böümde tek br ( dekem sğ değerer buuuşu tıdı Şmd se (,,,, (,,,, şekde det dekem ı d sğ değerer rştırıcktır,,,, Eğer bu (,,,, dekemer şğıdk gb ours bu dekem ssteme eer dekem sstem der, c, c, c, c Burd, c sbterdr Leer dekem sstem mtrs gösterm [ A ] { } { C } şekdedr Burd çözüm mtrs { } [ A ] - {C} şekde zıır Bu mtrser şğıdk gb çık şekde zıbr [ A], [], [ C ] c c c c 9

20 Leer dekem sstem çözümüde şğıdk metodr uguır Grk metodu Determtr ve Crmer kurı Bmeer emsou (ok edmes Guss Emso metodu 5 Ters mtrs metodu (Guss Jord ötem 6 İterso ötem (Guss Sede ötem 7 At üst üçge mtrsere ırm metodu 8 Krekök metodu ( Choesk ötem, smetrk bt mtrser ç GRAFİK METODU Bu ötem kde z bme çere dekem sstemere ugumz Fkt çözümü geometr rdımı e orumu pıbr Örek X X 8 - X X X X X Çözüm X, X -X X X X 5 6 X -(/ X X -(/ X X -(/ X X / -X X X X X -(,/5 X X, -(/ X X X

21 DETERMİNANTLAR VE CRAMER KURALI Bu ötem de z bme dekem sstemer ç kuışı değdr Üç Bme dekem sstem ç bu ötem şğıdk gb uguır c c c D c c c D, c D, D c c c c c Örek,,5,5,9,,,5,,67,,,5,67,9,,5,,,5,78 D,5,9,, 9 D,,,,5,,,,5,,5,67,9,5,67,,,5,69,,,,56 9,5 9, 8 D, D,

22 BİLİNMİYENLERİN ELİMİNASYONU (ok edmes YÖNTEMİ Bu ötem k bme eer dekem sstemer üzerde gösterem ( c ( c ( dekem, ( dekem e çrpııp topırs ok edmş our ( ( ( c ( c ( ( ( c c c c Bu değer ( dekemde ere ereştrrse c Örek 8 (8 ( (8 ( (, ( ( (

23 GAUSS ELİMİNASYONU METODU Bmeer emsou ötem sstemtk he getrmş şekdrbu ötem eer dekem sstemere şğıdk şekde uguır ( c ( c ( c ( c İk öce ( dekem dışıdk bütü dekemerde ok edr Buu ç ( dışıdk bütü dekemere şğıdk şem uguır ( (,,, Bu şem ugudıkt sor dekem sstem şğıdk durum ger ( c ( c ( c ( c Bezer şekde kc dekemde tbre sork dekemerde sır e bmeerde ok edrse şğıdk dekem sstem ede edr,,, ( c ( c ( c ( ( ( ( c Bu sstemde bmede bşrk gere doğru ere kom şem e bütü bmeer şğıdk ormüer e hespır

24 c ( ( ( c ( (,,, Örek (,,, 7, 7,85 ( (,, 9, 7,,, Bu dekem ssteme ( ( ve ( ( şemer pıırs,, 7,85 ( ( -, -, 7,85 (,,,, (, [7 (,] [, (,] 9, (,,,, (, [, (,] [ *(,] 7, 7,85 7,85 (,, ( 7,,9 (,9, 7,85 9,567 7,65 (,9 dekem sstem ede edr Bu sstemde so stır ( ( şem pıırs 7, (,, 7,85 ( 7,,9 9,567 (, 7,8 Bu so ede ede sstemde bmeer so dekemde k dekeme doğru ere kom e ede edr So ( dekemde 7,8 7, buuur Bu değer e (, dekeme gdp ord hespır 7,,9 7, 9, ( 567,5

25 5 Buu bu ve değerer ( dekemde ere ereştrerek bmede çözüür ( ( 85 7, 7,,,5, Örek (, 5,, ( ( ( ( ( ( ,5,5,5,5 8,5,5 5,5,5,5,5,5 5

26 ,5,5,5,5,5,5 5,5 (,5,5 (,5 8,5 (,5,5,5,5,5 (,5 (,5 ( (,5 ( (,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 5,5 (,5,5,5 7,5,5,5 5,5 6,5,5,5 7,5 7,5 7,5 5,5,5,5 7,5 6,5 (,5 ( 6,5 7,5,5,5 7,5,5,5, 5,5 6,5 6,, 6,, 6,,, 6,5,5 7,5,5 6,5,, 5 7,5,5 6,5,5,5,5 5,5,5,, ( 5 5, Ede ede çözüm değerer sğmsı 5 ( ( ( 5 5 ( ( 5 5 ( 5 5 ( 6 ( ( 5 7 6

27 5 GAUSS-JOURDAN METODU Bu ötemde [ A ]{} { c} dekem sstem her k trı [ A] []{} I [ A] {} c Ssteme döüştürüür e sod çrpırk Örek / / / 5 / 5/ 6 7,5,5,75 (,5 (,5,75 (,5 5 (,5 (,75 (,5 (,5 (,75,75,75 6,75 7,75,5,5,5,5,5 5,5,5,75,5,5,5,75,5 8,5,5,5,5,5,5,5,5,5 5,5,5,5 (,5,75,5(,5,75,5 (,5,5,5 (,5,5 (,5 8,5 (,5 (,5,5,5(,5,5,5(,5 7

28 ,5,5 7,5,5,5,5,5,5 6,5,5,5,5,5,5,5,5,5 (,6667,5,5(,86667 (,6667,5,5,6667 (,6667,86667,86667,86667,6665,5,6667,,9,666, ,,6665,665,5,5,6667,667,9,665,666,5,86667,667 5 Bu ede ede rttırımış mtrs şğıdk rttırımış mtrse eşt oduğud 5 böece,, 5, çözüm değerer buumuş our 8

29 9 6 TERS MATRİS METODU Ters mtrs ötemde ı ktsır mtrse shp eer dekem sstemerde rkı İkc tr vektörer ç çözümer dh ko ede edr 6 Guss-Jord ötem mtrser ters buumsı uguışı [ ]{} {} c A dekem sstem her k trı [ ] A e çrpıırs {} [ ] {} c A ede edr [ ] A mtrs e şğıdk gb te dekem sstem ede edr,,, Bu te sstem [ ] [ ] [ ] A Y I [ ] [ ] Y A şekde gösterebr Burd zıck [ ] I A rttırımış mtrs [ ] K I ( [ ] [ ] [ ] I Y K [ ] [ ] Y K mtrse döüştürüürse [ ] [ ] A K ede edr Çükü [ ][ ] [ ] I Y A oduğu göre [][ ] [ ] K Y I our Arıc [ ] [ ] A Y ve brm mtrse br mtrs çrpımı kedse eşt oduğud [ ][ ] [ ] Y Y I dır burd [ ] [ ] K Y ve souç ork [ ] [ ] A K buuur

30 k k k k k k k k k k k k k k k k Örek 6 7,85,, 9,, 7, 7,,,,, 5, 7, 5,, dekem sstemer çözüüz [ ],,, 7,,, A,,, 7,,,

31 ,,, 7, /, /,/ /,,, 7,,,666667, ( ( (,*,,666667,,,*,,*,,*,,666667,*,,,*( 7,*,,,666667,,,,9,,9 7,,,666667,,,,9 7, / 7,,/ 7,,9/ 7, 7,/,,666667,,,,9,8,79,76,,666667, ( (,9 *,,7,9 * (,,7,9*,,9*,9,8,79,76,*,,,,7,*,67,*,,7,9,,8,79,76,799,75,6857 /,,7 /,,9 /,,/,,8,79,76,799,75,6857,99879,698,778,8,79,76,799,75,6857

32 ,68,68,7,7,,68* (,,7,7 *,8 (,,7,68*,7,,7 *,7,7,68*,,7 *,,99879,89,56,779,997,9,6986,6798,86,9988 [ A ],89,56,779,997,9,6986,6798,86,9988 Böece ktsır mtrs [ A ] o Bütü sstemer çözümü: {} [ A] {} c dekem e ede edr İk sstem çözümü:,89,56,779,997,9,6986,6798,86,9988 7,85 9, 7,,8,886 7,5 kc sstem çözümü:,89,997,56,9,779,6986,6798,86, ,9979 7,7,955

33 Örek 6 [ A ] {} c ,5,5,75,5 ( (,5 (,5 (,75 (,5 ( (,5 5 (,5 (,75 (,5 ( (,5 (,5 (,75 (,5,5,5,5,5,5 5,5,5,75,5,5,5,5,75,5,5,5,5,5 (,5,5(,5,75,5(,5,5,5(,,5(,,5,5, ( 5,5 (,5,5 (,5,5 (,,5(,5,5(,5,5,5(,5,5,5(,,5(,,,5,5 7,5,5,5,5,, 7,,,,6,,5,5,5,5 *,5,5,5,5 (,667,,5*,9,,5(, (,667,,5*,9,,5(,,667,9, (,667, *,9, (,,5*,,5*,, *,

34 ,,8,68,,,,9,667,666,9,5,5,666,9,66,667 ( ( ( ( (,5,5,65,5,67 *,,,67,,,9,67,5*,,,5,6,9,5,5,7 *,,,7,6,6,7,9,,7,6,7,7,5,5,65,5,8,5,958,788,666,5,666,58,5,9,58 [ ],5,5,65,5,8,5,958,788,666,5,666,58,5,9,58 A,5,5,65,5,8,5,958,788,666,5,666,58,5,9, ,5* 6*,5* 7,65*,5*5,8* 7,5* 6,958*,788*5,666* 7 * 6,5*,666*5,58* 7,5* 6,9*,58*5 5

35 7 LİNEER DENKLEM SİSTEMİNİN ALT ÜST ÜÇGEN MATRİSLERE AYIRMA METODU İLE ÇÖZÜMÜ: [ A ]{} { C}, [ A ]{} { C} { } [ U ]{} { D}, [ U ]{} { D} { } [ L] {[ U]{} { D} } [ A]{ } { C} [ L ][ U] [ A] (Burd [ L ] t üçge mtrs, [ U ] se üst üçge mtrstr [ L ]{ D} { C} Bu so dekemde { } D çözüüp [ U ]{} { D} dekemde ere koup { } bmee vektörü bu dekemde hespır 7 Guss emso ötem e t üst üçge mtrsere ırm şem [ A ] [ L ], [ U] ( [ ] [ L][ U] A L L L L L L 5 L ( ( ( (

36 6 Bu durumu dğer bütü er ç geeeştrrsek Burd,,, dr ede ederz ( / ( / ( / ( / Bu şemer ç geeeştrebr ( / ( / Burd,,, dır / ( Bu eştk geeeştrrse / ( Burd,5,, dır Bezer şekde devm edrse soud ( ( ( ( L L L L L L L mtrs ede edr

37 Örek 7 [ A ] { C } [ A ] [ L][ U] [ L ] [ U ],5,5 7,5,5,5,,75,5,5 (,5 [,5( ]/,5 (,5 [,5( ]/,5,,5 7,5 (,5,*,5 / 7,5 ( (,,6 [ L ],75,5,5,6,, [ ]{ D} { C} L, d 5,75,5,5 d 5 d,6 d 6,, d 7,75d d d,75 *5 d, 5 7

38 ,5d,6d d 6 d 6,5*5,6* (,5 d,5d,d,d d 7 d,5*5,*,5,* 6,5 7 d [ U ]{} { D} 6,5 6,,5,5 7,5,5,5, 5,5 6,5 6, 5 7 Crout Beşeere ırm ötem : (Crout decomposto üzerde gösterş : u u u u u u,,,,,,, u u u u u u u,,,, u, u, u u u,,, L, u u u ( u / u u u ( u / u u u ( u /,,, L, 8

39 u u,,, L, u ( u u /,,5, L, u u u,,5, L, Crout t üst üçge mtrsere ırm ötem herhg br sısı ç ormüer:,,,, u,,, L, ç,,, k uk,,, k,, u k k u k, k,, L, k k u k Örek 7 u u u u u u 5,,,,,,, u,,, u u u u,5,75 9 u,5 u

40 , ç k uk,,, k k u k u k, k, kuk k ve ç ve ç u (,5, 5 u (,5 ve ç u,5 (, 5 ve ç u u 5 (,5 (,5 7, 5 ve ç u u,5,5,5 u ( u / [( (,5]/,5 u, ( ( ( ve k ç 5 ve k ç u ( u / [ (,75]/,5 u, 5 ve k ç u ( u u / [ (,75 (,5]/ 7,5 u so ork (,75 (,5(,5 (,6667, u u u buuur,6667 5,5 7,5,5,,5,5,5,75,5,6667 Bu ede ede t ve üst üçge mtrser dekem sstem çözümüe uguışı

41 ,5 7,5,5, d d d d d 5 d 5 / d,75 d,5d d *,75 /,5 d, 5 d d 7,5d 6 d [6 *,75 * (,5]/ 7,5 d, d,5d d,d 7 (7,75,5 *,5 *,86667 /, d d,5,5,5,75,5,6667,75,5,86667,6667 *,86667,86667,6667 * 5,5,5,5,5,5,75,5,5 * 5,5 *,75,5 * (,5* 5,75*,75

42 8 KAREKÖK METODU ( Choesk ötem : Bu ötem smetrk ve pozt tumı ktsır mtrs ç uguır Özeke bu durumdk bt mtrserde uguır [ ] A pozt tımı omıdır Y bütü vektörer ç {}[ ]{} Q A Q T > omıdır ve A, A, A,, [ ] A det A heps pozt omsı gerekr [ ] [ ][ ] U L A [ ] [ ] [ ] T T T L U A Smetrk mtrserde [ ] [ ] T A A oduğud [ ] [ ][ ] T L L A our

43 ,,,, L ( / (,,, L, / ( / (, L, / k,, L, ç gee ormü: kk kk k k ( /,,, L, k k k k Bu şemer soucud ede ede [ L ] mtrs dekem sstem çözümüde şğıdk eştker rdımı kuıır [ L ]{ D} { C} dekemde ede ede { } [ L] T {} { D} dekemde ere koup { } D sütu mtrs stee çözüm mtrs buuur d c d ( c d /,,, L, d d [ d ]/,,, L,

44 Örek ,5,,, (,5, 965 (,5* /,965, 9 (,5 *,5 /,965, 655, (,9 * ( *,5,9*,655 /,575, 8, 59,5,655 (,8,5,5,965,9,655,575,8, 59 d d d d 7 9 d d,5,5d,965d 7 d (7,5 *,5 /,965 d 5, 8 d,9d,575d 9 d (9,5,9* 5,8 /, 575 d 7,

45 ,5d,655d,8d,59d d,,5,965,9,575,59,,5,655,8,59,5 5,8 7,,,575,8 7, (7,,8* /,575 5,965,9,655 5,8 (5,8,9* 5,655* /,965,5,5,5 (,5,5( 5,5* / 5

46 9 İTERASYON YÖNTEMİ (Guss Sede ötem : c c c c Dekem sstemde her dekemde er çözüp şğıdk eştker ede edr ( c / c / ( ( c / ( c / ( ε, % Örek 9,, 7,85, 7, 9,,, 7, Dekem sstem terso ötem e çözümü ç şğıdk dekemer kuıır ( 7,85,, / ( 9,,, / 7 7,,, / ( Bu dekemer rdımı e şğıdk tbo ouşturuur ε,, % ε,, % ε,, %, , ,7958, ,7958 7,5695, ,7958 7,5695,5, ,9966 7,5695,8, ,9966 7,98,8 6

47 5 EĞRİYE UYDURMA ( 5 5 ( Doğru kştırm eer regresso Leer terposo ( Eğrse terposo 5 YAKLAŞTIRMA (Regresso METODU 5 Doğru kştırm (Leer regresso ötem: Bu ötemde doğru kşımdk htrı kreer topmıı mumum pck doğru dekem rştırıır Htı çerecek şekde doğru dekem: E sekdedr Burd E htı gösterr E Htrı kreer topmı: S r E ( 7

48 8 şekde zıır Bu ede ede htrı kreer topmıı mumum pck ve değer bur göre ıck türever sıır eşterek buuur ( S r ( S r ( S S r / Thm stdrt spm : S S t Topm stdrt spm : Burd t ( S t r t S S S r tım ktsısı : r correto ktsısı: Örek 5 Aşğıdk tbo değerer br doğru kştırı (,5 8,5765,687,5,86,565,,8,7,,65,65 5,5,5, , 6,6, ,5,98,99,7,99

49 Bu tbodk vererde ve şğıdk eştkerde 7 7, 9, 5 7, 7, 8 8, 7 7,, ede ede bu değerer kurk doğru dekem ç gerek ktsır hespır 7 *9,5 8* 7 * (8,89857,8579,89857*, 7857 ve doğru dekem şğıdk gb zıır,7857,89857 Bu doğruu grğ ve tbo değerer şğıdk şekde zeebr ,7 S,957 ( Topm stdrt spm 7 S,99,775 ( Stdrt thm ht 7 / S < S oduğud bu örek ç doğru kştırm ugu br seçmdr / 9

50 5 Poom kştırm metodu m L m E Burd E ht ve resüdü m E L S m m r ( L m Bu htrı kreer topmı,,, L, m ktsırı göre rı rı türever ıırs şğıdk dekemer ede edr S L r m ( m S L r m ( m S m ( L m r S L r m m ( m m Türev şem soud buu bu dekemer sıır eştep tekrr düzeerse şğıdk dekem sstem ede edr m m L m m L m m L m m m m m m,,, L, çözüür L Bu dekem sstemde 5

51 S / Sr (m Stdrt thm ht r S S t r koreso (şk,bğtı ktsısı S t S t ( Örek 5 Aşğıdk tbod buu, değerer derecede poom kştırı ( (, 5,, 7,7,7,86,6,,858 7,,,89,9 9,, , 7,,99 5,6 5,9,7657 m, 6,, 5, 5,, , 5 5, 6 55, 5, 979, 585, 6, , 8 Yukrıd buduğumuz bmeer ktsırıı bu dekem sstemde ere kours şğıdk dekem sstem ede edr , , ,8 Bu dekem sstem çözümüde buu,7857,, 599,, 867 değerer e şğıd çze derece poom zıır 5

52 ,7857,599, S 5 6,7657, (Stdrt thm ht 6 5,9,7657 (krrıık ktsısı 5,9 / r r,9995 (Bu souç uumu çok oduğuu gösterr 5 İk değşke eer bğıtırd tbo değerer eer dekeme çekmek Burd doğru dekem düzem dekem he döüşür E E htsıı kreer topmı S r ( şekde zıır Bu dekem ı şekde,, bme ktsırı göre türever ııp sıır eşterse S ( ( ( r Sr Sr 5

53 5 dekemer ede edr Bu dekemer sıır eştep ktsırı göre düzeerse bme te eer dekem zıır Bu dekem sstem şğıdk gb mtrs ormud zıbr 5 Çok değşke eer bğıtırd tbo değerer eer dekeme çekmek E m m L dekemdek E htsıı kreer topmı ve türever ukrıdk gb düzeerse şğıdk mtrs ormudk dekem sstem ede ederz m m m m m m m m m (m S S r / ( stdrt thm ht

54 Örek 5 Aşğıdk k değşke tbo değerer k değşke eer dekeme uduru 5, 9 6,5 5, , ,5 5 8,5 6 6,5 5 6,5 76,5 8,5 8 5 Bu dekem sstem çözümüde 5,, ede ede değerer e şğıdk dekem zıır 5 Vere tbo değerer e Buu düzem dekem uumu şğıdk grk üzerde zeebr

55 5 İNTERPOLASYON 5 Leer terposo (r değer bum ( ( ( ( ( ( ( ( ( (, ( ( ( Örek 5 6, , 869? (, 6978 Çözüm:, 6, ( ( (,5859, ε t 8, % 6 Çözüm:,,869 ( ( (,698, ε t, % (,698,

56 5 Kudrtk terposo ( b b ( b ( ( (- ( b b b b b b b (- (- ( (- b b b b b b (-5 b (-6 (- dekemde ere zıırs b ( (-7 ede edr Bu buu (-7 eştğ ve ere değşke (- dekemde ere zıırs b ( ( (-8 dekem buuur Bu (-8 ve (-7 dekem (- de ere kour ve rıc ere zıırs şğıdk dekem ede edr b ( ( (-9 ( ( Örek 5 (, (, 869, 6 (, (?,869 b b b, 698,797595, b, b 56

57 (,698(,5876( ( (,56586 ε t 8, % 5 Newto terposo poomuu gee ormu mertebede poom det ver oktrı gerektrr ( b b( L b ( ( L( b ( b [, ] b [,, ] [,, L,, ] b Burd [, ] ( ( [,, k ] [, ] [, ] k k [, [, L,, ],, L, ] [,, L, ] ( ( ( [, ] ( ( [,, ] L ( ( L( [,, L, ] Örek ( (, 869 ( 6, ( 5,6979 derecede poom ( b b( b ( ( b( ( ( 57

58 b ( b,869 [, ] b,797595,869 [, ] 6 b,698,755,6979, [, ],86 5 6,755,698 [,, ] 6 b,86,755 [,, ],95 5,95 (,5876 [,,, ] 5 b,5876 b b, (,698(,5876( (,786555( ( ( 6 (, ε t 9,% 5 İterposo poomrıı ktsırıı bumk ç dğer br ötem ( L Bu poomdk oktsı gerekr,,,, L te ktsıı bumk ç te ver Örek ork ç bme dekem ede edr Bu gereke ver oktrı [,( ], [,( ], [,( ] şekdedrbur ( dekemde ere rı rı kours şğıdk dekem sstem ede edr ( ( ( Bu dekem sstemde bme,, ktsırı buuur 58

59 Örek 5 (, (, 869, 6 (, ,869,7976 Bu dekem sstem çözümüde,669586,, 758,, 587 (,6696,76,587 (, 5658 (,695 ( ( 5 ( Lgrge terposo ormüü Newto terposo ormüüü dh kuış he getrmş şekdr Burd böümüş rkrı hesbı gerek kmz ( L ( ( Burd L ( Brc derecede ( ç Lgrge terposo poomu : 59

60 6 ( ( L ( ( L ( ( L ( L ( L ( L ( ( ( İkc derecede ç Lgrge terposo poomu : ( ( L ( ( L ( ( L ( ( L ( L ( L ( L ( L ( L ( ( ( ( Üçücü derecede ç Lgrge terposo poomu : ( ( L ( ( L ( ( L ( ( L ( ( L ( L ( L ( L ( L ( L ( L ( L

61 6 ( ( ( ( ( Lgrge terposo poomuu Newto terposo poomud çıkrıışı ], [ ( ( ( ( ( ( ( ], [ ( ( ( ( ( ( ( Örek 55 (, 869, (, , ( Brc derecede Lgrge poomu ç çözüm: ( ( ( ( * *,869 *,869 * ( 698, ( İkc derecede Lgrge poomu ç çözüm: ( ( ( ( 6 6 ( * *,869 *, ,5658 ( *, *, * 6 6 (

62 6 SAYISAL İNTEGRAL ( I b ( d b 6 NEWTON-KOT İNTEGRAL FORMÜLÜ I b ( d b ( d L ( 6 Trpez (muk kurı ( (b ( b I b ( d b ( d (b ( ( ( ( b 6

63 b (b ( I [( ( ] d b (b ( (b ( I [( b b ] b (b ( (b ( b I (b b b b (b ( (b ( ( b b ([b ( I (b ( b / ] (b[b ( b b / ] (b [(b (] I ((b (b (b [(b (] I ((b ((b (b [(b (] I ( (b I (b 6 İtegr böges eşt prç böüerek muk kurıı uguışı: I (d (d L (d Burd (,,, L, det oktdır b h Prçrı geşğdr I ( h ( ( ( h ( L h h I [( ( ( ( ( ( I (b ] ( 6

64 E (b t (ξ (ξ Burd kc türev bütü böge çde ortm değerdr Böece kşık ht şğıdk gb zıbr (b E Örek 6 (, I,8 ( d Bu tegr tk ork çözüürse I,65 buuur Burd, b,8 dır,8 8 ç h, ve,,,, 8 5,5 6, 6 7, 7 8, 8 değerer şğıdk ormüde ere kours ( I (b I (,8 ( ( ( [ (, (, (, (, (,5 (,6 (,7 ] (,8 * 8 (, (,, 89 (,, 88 (,, 67 (,, 56 (,5,5 (,6, 6 (,7, 6 (,8, I,,8 [,89,88,67,56,5,6,6 ], 6 I,68 Et,65,68 Et,97 6

65 ,65,68 ε t * ε t, %,65 (b E b ( d b ( ( 5 8 8,8,8 (d ( d,8,8 (d *,8 5 * (,8 / 8 * (,8 (b (d 8 6 E (,8 E ( 6 E, * 8 E ε * ε,99 %,68 / 8 * (,8 / 65

66 6 Smpso u / kurı Burdk /, h üçe böüdüğü çdr I b ( d b ( d b Eğer b ve ( ere kc derecede Lgrge poomu ıırs tegr şğıdk şeke ger ( ( ( ( ( ( I [ ( ( ( ( ( ( ( ( ( Bu ıtegr şem soucud ede ede dede gereke kıstmr pıdıkt sor tegr ormüü şğıdk şek ır h I [( ( ( ] Eğer (, b rığı eşt prç böüürse ] d I (d (d L (d I (b ormüü buuur ( ( ( (,,5,,6 66

67 Örek 6 (, I,8 ( d Bu tegr tk ork çözüürse I,65 buuur Burd, b,8 dır,8 8 ç h, ve,,,, 8 5,5 6, 6 7, 7 8, 8 değerer şğıdk ormüde ere kours I (b ( ( ( (,,5,,6 I (,8 ( [ (, (, (,5 (,7] [(, (, (,6 ] (,8 * 8 (, (,, 89 (,, 88 (,, 67 (,, 56 (,5,5 (,6, 6 (,7, 6 (,8, I,,8 I,68 [,89,67,5,6 ] [,88,56,6], E t,65,68 E t,6666,65,68 ε t * εt,8 %,65 67

68 6 IMPROPER İNTEGRAL (Sıırrı sosuz o tegr b (d / / b t (/ t dt b A b (d (d A (d d dt, A t t t, t A b (d (d / A A b (d (d (d A B A (d B (d d dt, A t t t, t A t (d (/ tdt (d / A A B / B t (/ tdt Örek 6 N( e π / d N (? N( π ( / e d e / d d dt, A t t t, t A 68

69 / e d / t e / t dt,556 e / d,5 N ( (,556,5 N(,89 π 7 SAYISAL TÜREV Türev tımı: ( ( ( d ( d ( Lm ( ( ( Br oksou Tor serse çıımıd dırk şğıdk bğıtı zıbr ( ( ( ( h h L h Burd ( çözüebr ( ( ( h ( h O (h ( ( ( O (h h Şekde zıbr Ve 69

70 ( ( ( h ( O (h bu kc türev ormüü e brkte şğıdk gb ouşturubr ( ( ( h ( ( h ( h ( ( ( h ( O (h O (h 7 İLERİ DOĞRU FARKLAR METODU İLE TÜREVLER Brc mertebede türev: ( ( ( h ( ( ( h ( İkc mertebede türev: ( ( ( h ( ( ( 5( ( h ( Üçücü mertebede türev: ( ( ( ( ( h ( ( ( ( Dördücü mertebede türev: h 8( 5( ( ( ( ( ( ( ( 5 ( 6( h ( ( h ( 6( ( ( 7

71 7 7 GERİYE DOĞRU FARKLAR METODU İLE TÜREVLER Brc mertebede türev: h ( ( ( h ( ( ( ( İkc mertebede türev: h ( ( ( ( h ( ( 5( ( ( Üçücü mertebede türev: h ( ( ( ( ( h ( ( ( 8( 5( ( Dördücü mertebede türev: ( h ( ( 6( ( ( ( 5 ( h ( ( ( 6( ( ( ( 7 MERKEZİ FARKLAR METODU İLE TÜREVLER Brc mertebede türev: h ( ( ( h ( 8( 8( ( ( İkc mertebede türev: h ( ( ( ( h ( 6( ( 6( ( ( Üçücü mertebede türev: h ( ( ( ( ( 8h ( 8( ( ( 8( ( (

72 Dördücü mertebede türev: ( ( ( ( ( ( ( 6( ( h 9( ( 56( ( 6h 9( ( ( Örek 7 ( (5? (5? Atk çözüm: ( Sıs çözüm: ( (5, (5, (5, (5,6595,6979 (5 (5, , 5, (5, (5, (5,699 *,6595,6979 (5 (,, (5, 985 7

73 8 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER,5 8,5 Şekde vere dekem şğıdk derse dekem gösterdğ eğrerde sdece brsdr d 8,5 d [ 8,5] d tegr soucu şğıd gb br eğr es gösterr,5 8,5 C 6 c c c c c- c - - Bu durumd tek br eğr ber omsı ç C tegr sbt hespbeceğ koşurı vermes gerekr Derse dekemer sıs çözümüde geştre ötemerde bzırı şğıd vermştr 8 EULER METODU d (, d (, h ht e değer esk değer eğm * dım h 7

74 Örek 8 d d (,75 (7? Atk çözüm: d d c ( c C c (,75 koşuuu kuırsk,75 c ve böece buuur Burd (7,857 7 Sıs çözüm: (, h (, ve h ıırs c (5 ( (- ( / *,75 (,75/ (5,565 (6 (5 (- (5 / 5 *,565 (,565/5 (6,5 (7 (6 (- (6 /6 *,5 (,5/6 (7,75,857,75 ε %,857 t,5% 8 İeştrmş Euer metodu / (, h (, h / / Örek 8 Yukrıdk örek eştrmş Euer ötem e çözüürse Ye ı şekde h ıırs (,5 ( (- ( / *,5,75 (,75/ *,5 (,5,6565 (5 ( (- (,5 /,5 *,75 (,6565/,5* (5, (5,5 (5 (- (5 / 5 *,5,6667 (,6667/5 *,5 (5,5,575 (6 (5 (- (5,5 / 5,5 *,6667 (,575/5,5 * (6,55 7

75 (6,5 (6 (- (6 / 6 *,5,55 (,55/6 *,5 (6,5,69 (7 (6 (- (6,5 / 6,5 *,55 (,69/6,5 * (7,,857, ε t % ε t,8 %,857 8 HEUN METODU Bu metott Euer metodudk c oktdk türev ere ve ( c oktdk türever rtmetk ortmsı ıır (, (, (, h (, (, h Örek 8 d d (,75 (7? ( tk çözümde (7,857 7 h ıırs 5 ( *,565 5 ( ( 5 * h ( *, ( ( * h ( *, ( ( * h ε t %,6,5,

76 8 RUNGE-KUTTA METODU Ruge-Kutt metodu, Tor serer e kşımdk hssset, üksek mertebede türevere htç dumd kbdğde, üksek hssset rdığı durumrd terch edr Ruge-Kutt metodu şğıdk ormd zıbr φ(,, h h Burd φ (,, h oksou rtım oksou derbu söz kousu rıktk eğm gösterr Artım oksou gee ormd şğıdk gb zıbr φ k k k Burd r sbt k r se şğıdk gbdr k (, k ( ph, q k h k ( p h, q k h q k h k ( p h, q,kh q,kh q, kh Burd p ve q r sbterdr 8 İkc derecede Ruge-Kutt metodu ( k k h k (, k ( ph, q k h ç ve (, termer e kc mertebede Tor sers zıırs (, (, h h! Burd (, zcr kurı e beremedr (, (, d (, d Bu kc türev Tor ormüüde ere zıırs d h (, h d! ( İk değşke oksord Tor sers g g g ( r, s g (, r s Bu ormü ukrıdk k değşke okso çere k eştğ ç uguırs k ( ph, qkh (, ph qkh O( h Bu k eştğ k (, eştğ e brkte k de ere zıırs 76

77 h (, h (, ph q h (, Oh ( ve termer br r topırs [ (, (, ] h [ p q(, ] h O( h d Bu dekem dekeme (, oduğu göz öüe ırk krşıştırıırs d p q buuur Burd dekem bmee oduğud çok sıd çözüm ede edebr Tek düzetme ktsıı Heu ötem ( / /, /, p q Bu prmetreer ere kours ( k k h k (, k ( h, kh Ort okt metodu (,, p q kh k (, k ( h, kh Rsto ötem ( /,, p q ( k k h k (, k ( h, kh 8 Üçücü derecede Ruge-Kutt metodu ( k k k h 6 k (, k ( h, kh k ( h, k h k h 77

78 8 Dördücü derecede Ruge-Kutt metodu ( k k k k h 6 k (, k ( h, kh k ( h, kh k ( h, k h Örek 8 d 8 e 5 d, 8 (, e 5 8*5, d 5, h 5 k (5, e (, 5 (e *5 k (5, 75 e k (5, k (75,8886 e k (5, k (75,56 e k (5 5, k (5,69665 e ( (5, (e *5 k (5,8 e k (5,8 6575* k (65, e 5 9 k (5 5, k (65,58 e k (5 5, k (75, 97 e (

79 8 DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMİ METODU c mertebede br derse dekem te brc mertebede derse dekemde ouş br ssteme döüştürüebr d d d d d d (,,, L, (,,, L, (,,, L, Bu sstem çözümü ç br oktsıdk vermes gerekr L değerer (koşurıı,,, Örek 8 d s λs λ s t d s s v v dt Atk çözüm : s ACos λ t BS λ t v A λ S λ t B λ Cos λ t A s s s Cos B v λ λ t v S λ λ t Örek 8 d s π s dt 6 t d s 8 v t de s? v? Atk çözüm : π 7 π s 8Cos t S t 6 π 6 s 8, π π π v S t Cos t v 8,97997 Euer ötem e ümerk çözüm: d s π Bu ötemde s kc mertebede derse dekem şğıdk gb k dt 6 te derse dekemde ouş br derse dekem ssteme döüştürüür 79

80 ds dv π v, s dt dt 6 ds dv s s ( h, v v ( h dt dt π s s v h, v v s h 6 h, ıırs şğıdk tbo değerer buuur t s v s v, 8 9,,786756, 9,,786756,786755,585,,786755,585,5977,96,,5977,96,65559,9785,5,65559,9785,7886,58857,6,7886,58857,8677,9,7,8677,9 5, ,7985,8 5, ,7985 6, ,675,9 6, ,675 7, ,979 7, ,979 8,678 8,

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)...

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)... ÜNİTE GERÇEK TOPLAM SAYI ÇARPIM DİZİLERİ ARİTMETİK SEMBOLÜ DİZİ Böüm Dizier GERÇEK SAYI DİZİLERİ ARİTMETİK DİZİ GEOMETRİK DİZİ SERİLER DİZİLER..................................................................

Detaylı

Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. BÖLÜM 7. Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü

Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. BÖLÜM 7. Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. BÖLÜM 7 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL slhserhn@gml.com Đlys EKER lys@cu.edu.tr Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I-

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- Dışbükeylik / İçbükeylik Hazırlayan Doç. Dr. Nil ARAS Anadolu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü İST38 Yöneylem Araştırması Dersi 0-0 Öğretim Yılı Doğrusal olmayan

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

MEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ

MEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ MEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Seçu Ünverte Mühend Mmarı Faüte Jeodez ve Fotogrametr Mühendğ Böümü, 4203 Kampü KONYA, ema: bdrc@ecu.edu.tr Özet: Coğraf bg temernde meana

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı