2009 Kasım. MUKAVEMET ve MALZEME 05-Ö ÖZET. M. Güven KUTAY. 05-mukavemet.doc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Kasım. MUKAVEMET ve MALZEME 05-Ö ÖZET. M. Güven KUTAY. 05-mukavemet.doc"

Transkript

1 009 Ksım UKVEET ve LZEE 05-Ö ÖZET. Güven KUTY 05-mukveme.oc

2 u k v e m e ve l z e m e İ Ç İ N D E K İ L E Pçlki geilmele...7. Önemli zolnm çeşilei Kşılşım momenlei..... Hez sm geilmesi.... Kesi önemi için önekle İlk elileme; Hesplnck kesiin nımlnmsı isemi ekileen kuvveini eksenlee göe, ve z ileşenleine ılmsı Büün ış kuvvelein ğılık mekezi ve nö eksenine geiilmesi Çeşili kesilee Hesplm Dolu kesi esplmsı Kvl kesi Kplı fom çık fom cıkl konsüksionunun esplnmsı Noml kuvve ve noml kuvveen oğn eğilme momeni Çpz kuvve ve çpz kuvveen oğn osion momeni.... Çeşili kesilein lnı, eğilme le ve mukveme momenlei....4 Çeşili kesilein osion le ve mukveme momenlei Çeşili mlzemenin süünme ksısı...0 lzeme ve lzemenin mukveme eğelei.... lzemenin mukveme eğelei için fomülle.... Çenik sısı.... lzemenin çeve ısısı 0 C e ilinen eğelei D-Digmının konsüksionu Devmlı ukveme Digmın okum öneği C ile 600 C sı ilinen meknik ve fiziksel özellikle Çekme zolnmsın kopm mukvemei σ ÇKO Çekme zolnmsın km sınıı mukvemei σ K Elsiklik moülü eğei " E " Isıl genleşme ksısı " α " Isı ileme özelliği "λ" Değişken çekme sm mukvemei σ ÇDG Eğilme sınıı mukvemei σ EG Değişken eğilme mukvemei σ EGDG Tosion sınıı mukvemei τ Değişken osion mukvemei τ TDG Isıl işlemle Şekillenime Tlşlı iml Knk pm lzemenin 0 ile 700 C sı meknik eğelei lzemenin geomeik ksılı Yüze püüzlüğü ksısı " " lzemenin üüklük ksısı " " Çenik şekil sısı Ç Dulılık sısı Emnie ksısı DGE Eşeğe selik üüklüklei, Binell, Vickes ve ockwell Pofille...7 Knkl Lieü nl Konu İneksi...8

3 u k v e m e ve l z e m e emol ve Tnımlml Genele ineks küçük f ise, u esplnn ve esplmk için veilen eğei gösei. Eğe ineks üük f ise, u mlzemenin eğeini ve kşılşım için geekli eğei gösei. Büük fle emol Biim Tnımı m ln 5 / 0 % kopm uzm onı g m geilme lnı iz m izüşüm lnı o % çekme genliği C J/kg/K özgül ısı (0-400 C) E N/mm Elsiklik moülü N kuvve 0 N uuk süünme kuvvei, B N esne ve k kuvvelei k N ukm kuvve ç N çpz kuvve EĞ N Eğme kuvvei m N kile kuvvei m N m. kuvve m,min N mksimum ve minimum kuvve n N noml kuvve (esp kesiine ik kuvve) nom N nominl kuvve o N olm kuvve Ü N üünme kuvvei sü N üünme kuvvei,,z N Kuvve, X/Y/Z-ekseni önüne G N/mm Km moülü H selik HB HB Biinell-seliği I mm 4 le momeni K IC N/mm / kopm sünekliği, CT-ene çuuğu L m o L k m espsl ukulm ou Nm omen, ineksine göe m kg küle eğ Nm Eğilme momeni Nm Tosion momeni N ükleme sısı N Y işlemee ükleme sısı P W Güç p E N/mm Emnieli üze sm mukvemei p e N/mm esplnn üze sıncı

4 4 u k v e m e ve l z e m e emol Biim Tnımı B N/mm kesme mukvemei B N/mm eğilme mukvemei w N/mm eğişken eğilme mukvemei çw N/mm eğişken ç/ mukvemei -0, N/mm % 0,-ezilme sınıı B N/mm sm mukvemei e / p0, N/mm geinme mukvemei, 0,% geinme mukvemei eh N/mm üs km nıklığı (mukvemei) el N/mm l km mukvemei m N/mm çekme kopm mukvemei p0, N/mm % 0,-genlik sınıı B N/mm osion mukvemei ğılık mekezi noksı mm kesi lnı BK geekli ukulm emnie sısı k esplnn ukulm emnie sısı GE İşleme için geekli emnie ksısı e İşlemeeki esplnn emnie ksısı T s - peio W mm ukveme momeni, ineksine göe W eg mm Eğilme mukveme momeni W mm osion mukveme momeni X mm ğılık mekezinin X-eğei Y mm Y-ekseni eğei, ineksine göe Z % kopm üzülmesi Küçük fle emol Biim Tnımı m/s ivme m mesfe, Hez sıncın ı çp m en, genişlik m/s fenleme ivmesi Yüze püzlüğü ksısı Büüklük ksısı c B İŞLETE KTYII e mm ğılık mekezi ile ken mesfesi f mm eim, ineksine göe f ge mm Geekli seimi g m/s eçekimi ivmesi i m le ı çpı m kg kile n /k evi sısı P N/mm sınç, zik, skı, sım m ı çp

5 u k v e m e ve l z e m e 5 EKİ YUNN HLEİ emol Biim Tnımı α 0-6 K - Isıl genleşme ksısı α Ç çenik şekil sısı α 0 zolnm ksısı β Ç çenik ksısı χ mm - eğim sısı δ % geçek kopm uzmsı ε % uzm, geilme ε e % elsik uzm ε en % enine uzm ε p % onısız uzm ε % klıcı uzm η mukveme eğei onı η Ç çenik ulılık sısı η χ esek ksısı ϕ / eg çı κ sını eğele onı λ W/(mK) Isı ileme özelliği λ ninlik eecesi λ 0 ninlik sınıı λ es [ ] esplnn ninlik eecesi µ kgn süünme ksısı µ 0 uuk süünme ksısı ν esneklik ksısı, Poisson (Puson) sısı ρ / eg kgn süünme çısı ρ kg/m özgül ğılığı ρ Ω mm özgül elekik ienci ρ çenik şekil sısı ρ 0 / eg uuk süünme çısı σ, N/mm sl noml geilmele σ KB N/mm sm km mukvemei σ KEG N/mm eğilme km mukvemei σ c, N/mm ci ve üze sıncı σ H N/mm Hez üze sıncı σ BK N/mm ukulm mukvemei σ k N/mm ukulm/flmj geilmesi σ BKE N/mm emnieli ukulm mukvemei σ BYE N/mm Emnieli üze sm mukvemei σ ç, N/mm çekme(ç) ve sm () geilmesi σ ÇD,BD N/mm evmlı çekme ve sm mukvemei σ çdg N/mm eğişken çekme geilmesi σ ÇDG ; σ BDG N/mm eğişken çekme ve sm mukvemei

6 6 u k v e m e ve l z e m e emol Biim Tnımı σ ÇDL ; σ BDL N/mm lglı çekme ve sm mukvemei σ ÇE, σ BE N/mm emnieli çekme ve sm mukvemei σ ÇK, σ BK N/mm şekle göe çekme ve sm mukvemei σ D /τ D N/mm evmlı mukveme σ DG /τ DG N/mm eğişken mukveme σ DL /τ DL N/mm lglı mukveme σ E N/mm elsik mukveme σ eg N/mm eğilme geilmesi σ EGD N/mm evmlı eğilme mukvemei σ EGDG N/mm eğişken eğilme mukvemei σ EGDL N/mm lglı eğilme mukvemei σ EGE N/mm emnieli eğilme mukvemei σ EGK N/mm şekle göe eğilme mukvemei σ E/ τ E N/mm emnieli mukveme σ EZ N/mm ezilme mukvemei σ EZB N/mm sm ezilme mukvemei σ k N/mm kşılşım geilmesi σ KO /τ KO N/mm kopm mukvemei σ KOEG N/mm eğilme kopm mukvemei σ O /τ O N/mm onılı mukveme σ K /τ K N/mm şekle göe mukveme σ p /τ p N/mm oplm geilme σ X,Y,Z N/mm noml geilme X,Y ve Z önüne σ / τ N/mm geilme τ KT N/mm osion km mukvemei τ k, N/mm kesme ve osion geilmesi τ KD,TD N/mm evmlı kesme ve osion mukvemei τ KDG,TDG N/mm eğişken kesme ve osion mukvemei τ KDL,TDL N/mm lglı kesme ve osion mukvemei τ KE N/mm emnieli kesme mukveme τ KO N/mm km kopm mukvemei τ KOK,KOT N/mm kesme ve osion kopm mukvemei τ KK,TK N/mm şekle göe kesme ve osion mukvemei τ TE N/mm emnieli osion mukveme τ XY N/mm km geilmesi, X ekseni önüne, Y eksenine ik ω /s çısl ız ω ukulm ksısı

7 u k v e m e ve l z e m e 7 Pçlki geilmele. Önemli zolnm çeşilei ( ) σk, ( τ ) K e GE σe, ( τe) e σ K / σ e GE ( ) GE ( ) Boulm: OÜL σ E (τ E ) σ E ve τ E şğı veilmişi. ( 4 ) Konol: σ e (τ e ) OÜL σ E (τ E ) ( 5 ) Kuvve: mksimum m cb c B işleme ksısı ( 6 ) üünme µ n µ süünme ksısı ( 7 ) Pçki geilmele Ü PÇDKİ GEİLELEE GENEL BKIŞ Çekme Eğilme Kesme Tosion n eg σ ç, σ eg ç τ W k τ eg W Toplm noml geilme Toplm km geilmesi σ σç, + σeg τ τk + τ Bileşik zolm geilmesi Biçim eğişime Enejisi Hipoezine (BEH) göe ( α ) σ Bi σ + 0 τ Bileşik zolm geilmesi çeşili ipoezlee göe oplnı. kin elemnlın knkl iç üün espl BEH ne göe pılı. Knk ğlnılın Noml Geilme Hipoezi NGH kullnılı. Zolnm şekli Geilme Şekil eğişime ( 8 ) Çekmee zolnm Çekme geilmesi: Esneme: Şekil + z L σ ç n L n σç σ ( 9 ) Bsm zolnm Bsm geilmesi: Şekil z L L σ n σ n ÇE L ε L σ E n E Uzm n > 0 ve kıslm n < 0: L L n E Enine uzm ve kıslm Eğe n çekme + ise ε ν ε ε z ν ε Eğe n sm ise ν ε ν ε ε ε z

8 8 u k v e m e ve l z e m e Şekil Zolnm şekli Geilme Şekil eğişime ( 0 ) Km zolnmsı (olm) Olm km geilmesi: Olm km τ τ o γ o o G G z z τ o L o f eim: f γ ( ) Km zolnmsı (kiki) Km geilmesi Kiiş seimi Hz() τ() f k ( ) L I z () G f γ sik momen H z() : ( ) < fm z Şekil 4 z e τ τ () Hz() () f m m G () τ m H f k z( 0) ( L) L τm G Iz ( 0) k Kesi şekil fköü ( ) Kesmee zolnm (olm) Kesme geilmesi Kesilme, kesilme mukvemei şılınc oluşu. lze- τ k z Şekil 5 z menin kesilme mukvemei: Yumuşk τ KE m e τ KE 0,8. m e e f ( ) Eğilmee zolnm (kuvvesiz) Eğilme geilmesi Kvis egz egz σ eg k e m Iz ρ E Iz z m. eğe: Şekil 6 ρ kvis ı çpı egz E Iz E W egz σ egz eg m em ρ I e ρ e e ( 4 ) Eğilmee zolnm (genel) Eğilme geilmesi Eğilme eğisinin ikinci e- eg() eceen inegl enklemi: σ eg (;) Iz() " egz f ( ) Şekil 7 m. eğe: E Iz z I i kesi için f: z egz σ eg m L W L egz f E I ( 5 ) Buulm zolnm, Dolu ie Tosion geilmesi Buulm çısı Düz mile: τ () τm I 80 L ϕ B C Şekil 8 β m. eğe π G I ϕ O Kemeli mile: τ m I W 80 ( / π) ϕ Σ Li π G 4 i Buulm ekisine LB f z o L egz m z egz

9 u k v e m e ve l z e m e 9 Zolnm şekli Geilme Şekil eğişime ( 6 ) Buulm zolnm, Bou Tosion geilmesi Buulm çısı Şekil 9 D L z W m τ ( ) D 6 D W 4 4 π B I G L 80 π ϕ ( ) D I 4 4 π ( 7 ) Buulm zolnm, ince cilı Tosion geilmesi Buulm Şekil 0 o s s s (s) o (s) τ m. eğe min o m τ B I G L ϕ (s) s / 4 I o o B 4 (s) s / G L ϕ ( 8 ) Buulm zolnm, ince lm Tosion geilmesi Buulm Şekil z I z τ m. eğele eksenlee göe: I W m τ G I G ϕ I ( 9 ) Isı ekisi, iki fı si kiiş Isı geilmesi Bi ucu sees, uzm Şekil z L T E o α σ T L L o α ε T L L o α ( 0 ) İnce cilı ou, içen sınç Teğesel geilme Çp eğişikliği p o i σ Kzn fomülü Şekil z L D p i Eksenel geilme: 4 p o i σ E o o σ Bo eğişikliği E L L σ ( ) Klın cilı ou, içen sınçlı Tegesel geilme: l geilme: ( ) ( ) / / p i i + σ ( ) ( ) / / p i i σ Eksenel geilme: ( ) / p i i σ Şekil 4 σ σ i p i i i / / Q ve i < < ( ) ( ) ( ) i i Q / Q E p + ν + ν + ν + i i i Q Q E p i Q Q E p

10 0 u k v e m e ve l z e m e Zolnm şekli Geilme Şekil eğişime ( ) Klın cilı ou, ışn sınç Tegesel geilme: l geilme: Şekil 5 i p σ σ p ( / i ) + ( / ) ( / ) Eksenel geilme: i σ p σ p ( / i ) ( / ) σ p E p i p + i Q E Q E Q ( ) Dolu mil, ışn sınç Tegesel geilme: l geilme: σ p si σ p si Şekil 6 p σ σ Eksenel geilme: Çp eğişmesi: p ν E ( ) ( ) i ν + ν /( Q ) ( ) σ p i si ( / i ) ( / ) ( / ) ( 4 ) Yüze ve ci sıncı Yüze/ci geilmesi: Eki lnı n n n Dokunm lnı: σ Şekil L L 7 L σ p n İzüşüm lnı: σ e L ( 5 ) üünme Tuuk üünme Km üünmesi 0 v ü µ 0 n ü µ n ρ 0 ρ Şekil µ n 0 n ρ n 0 µ n ρ 8 0 ü ü n ρ0 n ü n ρ n ü 0 n / cosρ / cosρ 0 0 n ( 6 ) Bukulm, lmj Eule'e göe ukulm: I II III IV π E σke λ Temje'e göe ukulm: Şekil 9 σ kt - λ ve, k Tlo L L K.L L K L L K 0,7.L L K 0,5.L Omeg usulü ukulm: ω σk σ ω, k Tlo, BE λ > λ 0 i min λ < λ 0 λ σ O, 8 i ν λ LK / imin I / 0 0 σ K π E σo k σk / σ < ke ke için k Tlo σ BE 7 40 N/mm σ BE 5 0 N/mm

11 u k v e m e ve l z e m e Tlo, Bukulm için geekli emnie ksısı ke Bukulmnın (lmj) nımı Pçnın nımı ke Elsik ukulm Küçük pçl 6 8 Büük pçl 4 6 Elsik olmn ukulm Küçük ve üük pçl 5.. Kşılşım momenlei ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) Tnımlm Biçim eğişime Enejisi Hipoezine, BEH e göe: Noml Geilme Hipoezine, NGH e göe Km Geilmesi Hipoezine, KGH e göe.. Hez sm geilmesi omül k eg + 0,75( α0 ) 0,5 + k eg eg + ( α0 ) k eg + ( α0 ) α 0 0,7 Tosion sik ve lglı, eğilme eğişken α 0,0 Tosion ve eğilme nı cinsen. α 0,5 Tosion eğişken ve lglı, eğilme sik. () σ H w 0 w w L () ( 0 ) ( ) Şekil 0, Hez sm geilmesi, silini σhi ( ) σhkü π Şekil, Hez sm geilmesi, küe,5 E (- ν ) 8 (- ν ) π E L,5 (- ( ) 0 ν w E ( 4 ),5 (- ν E E π L (- ν ) ) ) E E ( 5 ) E ve + ( 6 ) + E + E Eğe ise lını. Eğe ikinci cisim iç uvlks 'nin işei " " lını.

12 u k v e m e ve l z e m e Tlo, Temje için eğele E N/mm λ 0 N/mm N/mm 7, , , ,6 %5-Ni-Çelik, ,0 Kıöküm, σ k 776 λ + 0,05 λ Çmğcı, , 0,94 Tlo, ω, Omeg eğelei. DIN 44 ve DIN 05 en λ e ,04,4,0,55,90,4, 4, 5,47 6,75 8,7 5,06,9,4,79,5,65 4,96 6,48 8, 0,,6 T,08,6,6,0,00 4, 5,88 7,68 9,7,00 4,5 Tlo 4, Önemli mukveme eğelei ipoezlei ve ozulm şekillei Bozulm Kopup ılm Kk kopm Hipoez NGH KGH BEH Geilme li Kşılşım geilmesi -Eksenli -Eksenli σ,σ,σ σ σ σ σ σ σ.τ m ( σ σ ) + + ( σ σ) + ( σ σ ) σ,σ,σ 0 σ σ.τ m σ + σ + σ σ σ,σ,σ 0 σ σ σ.τ m σ + σ + σ σ σ, σ, τ + ( σ + σ ) ( σ σ ) + 4 τ + σ + σ + σσ + 4 τ ( σ + σ ) + σ + σ + σσ + 4 τ *) *) σ + + σ + σ σ + τ σ, τ σ 0 0,5 σ + σ + 4 τ σ + 4 τ σ + τ BEH NGH KGH *) Biçim eğişime Enejisi Hipoezi Noml Geilme Hipoezi Km Geilmesi Hipoezi σ + σ + σ σ + 4 τ > σ + σ σ + σ + σσ + 4 τ < σ + σ *) *) Eğilme ve osion zolmsın BEH - Biçim eğişime Enejisi Hipoezi pike çok ii sonuçl vemişi. Bunun içine esplml genele BEH kullnılı ve km geilmesi " τ α 0. τ " olk kul eili. α 0 0,7 Tosion sik ve lglı, eğilme eğişken σ ( ) + α0 τ α 0,0 Tosion ve eğilme nı cinsen. α 0,5 Tosion eğişken ve lglı, eğilme sik

13 u k v e m e ve l z e m e Tlo 5, Tek eksenli zolnm ozulm şekillei ve geilmelei Zolnm m. noml geilme Gevek mlzeme Çekeek kopm Yumuşk mlzeme m. km geilme Kk kopm τ m σ m 45 Çekme σ m σ τ m m τ m Bsm σ m σ m Çekeek kopm olmz. Yılm olu τ 45 m σ m eg + Eğilme eg eg σ m Weg τ m σ m Buulm Tosion τ σ m τ m m W Kullnıln ipoez Noml Geilme Hipoezi Km Geilmesi Hipoezi eknik zolnm en önemli ozulm şekillei: Bozulm şekli Kşılşııln mukveme eğei km kopmsı km mukveme eğei, e p0, Zol kopm Kopm mukveme eğei, m Youlm kopmsı Devmlı mukveme eğei σ D

14 4 u k v e m e ve l z e m e. Kesi önemi için önekle.. İlk elileme; Hesplnck kesiin nımlnmsı z z z z Şekil, Dolu kesi; Öneğin: il Şekil, Kvl kesi; Öneğin: Döküm ve knk konsüksionu Şekil 4, cıkl, Cıvl, Peçinle Hesplm kesiini XY-Düzlemi ve konsüksionun kooin sisemi X,Y ve Z eksenlei vee konsüksionun ğılık mekezi ukı göseiliği gii elilenmiş olsun. Ye ve ön için eksenlein eksi (-) önünen ı (+) önüne oğu kılığını kul eilip, s elkovnı eke önüne göe elileelim. omenle i üzleme, kuvvele eki oğululın eğelei eğişmeen kıılıl... isemi ekileen kuvveini eksenlee göe, ve z ileşenleine ılmsı LY z XY-Düzlemine ik L Z L X z Bu konsüksionun ğılık mekezi vee X,Y ve Z eksenleie kooin sisemi olk lınmışı. isemi ekileen kuvveini eksenlee göe, ve z ileşenleine ılım Şekil 5, isemi ekileen kuvveini eksenlee göe, ve z ileşenleine ılmsı.. Büün ış kuvvelein ğılık mekezi ve nö eksenine geiilmesi. Kuvve ileşkenlei ek ek kooin eksenleine plel olk ğılık mekezine kıılı. ) Kuvvein eki oğulusun ve plel oluğu eksene göe kılmsı. z z Bu z kuvvei Z-eksenine plel olk kıılı. Bu uum içise eğişmez. Kuvve isenilen nok k kıılı. Şekil 6, Kuvvein eki oğulusun ve plel oluğu eksene göe kılmsı

15 u k v e m e ve l z e m e 5 ) Kuvvein eki oğulusunun ışın kıılmsı: Kuvvein esplm kesiine ik olk kıılmsı, Yön: Z-eksenine plel. z z eg z z eg eg Şekil 7, Z-eksenine plel Bu ve kuvvelei Z-eksenine plel kıılıo ve kuvvein kıılmsınn i eğilme momeni oğuo. Şöleki: eg,,z L,,z eg,,z L,,z Eğilme momeni Kuvve ileşkenlei Kuvvein ilk ulunuğu e ile eni kıılığı e sınki mesfe omenle: Şekil 8, Z-eksenine plel eg. L z Yelkovn kşı eg. L z Yelkovn önüne Hesplnn kesi içineki kuvvelein kesi üzlemine kıılmlı; Yön: Kuvvein eki oğulusun ve plel oluğu eksene göe kıılmsı: z z eg eg Şekil 9, Kuvvein eki oğulusun kıılmsı Bu kuvvei ve eg momeni kuvvein eki oğulusu oln X-eksenine ounc kıılı. Değişen i şe olmz. Kuvve ve momen X- ekseni ounc isenilen nok k kıılı. eg eg z z z Şekil 0, Kuvvein plel oluğu eksene göe kıılmsı Bu kuvvei ve eg momeni X-eksenine plel kıılı. kuvveinin kıılmsınn osion momeni oğ: z. L Yelkovn kşı

16 6 u k v e m e ve l z e m e Hesp pıln kesiin üzlemine kuvvelein kıılmsı: eg z z eg egz z z eg egz egz eg z z z Şekil, X-eksenine plel Bu z kuvvei X-eksenine plel kıılıo. z kuvveinin kıılmsınn eğilme momeni oğ: egz. L Yelkovn kşı Şekil, Y-eksenine plel kuvveinin kıılmsınn i eni osion momeni oğ: z. L Yelkovn kşı kuvveinin ve egz, eg momenlei-nin kıılmsınn eni i şe oğmz. He şe oluğu gii klı. z kuvveinin kıılmsınn i eni eğilme momeni oğ: egz z. L Yelkovn kşı Bölece üün esplnck kesii ekileen ış kuvvelei kesiin ve nı zmn konsüksionun ğılık mekezine geimiş oluouz. Şimi ek ek geiilen kuvve ve momenlei oplınc sisemi sie iniiiz. eg z ve kuvvelei esplnn kesi çpz kuvve ve z kuvveie noml kuvve olk ekilele. eg ve eg kesii ekileen eğilme ve z e kesii ekileen osion (um) momenleii. eg z z Şekil, isemin sie iniilmesi

17 u k v e m e ve l z e m e 7..4 Çeşili kesilee Hesplm ısıl olsılıklı konsüksion çesileini ele llım:..4. Dolu kesi esplmsı Öneğin: il ve un enze konsüksion elemnlı. Bu pçl ileşik geilme BEH Biçim eğişime Enejisi Hipoezine göe esplnı: z eg eg z Şekil 4, Bileşik geilme z v σ + ( α0 τ) σ σeg + σ ç, σ Nomlgeilmele: Km geilmelei: τ τ + τk Zolnm ksısı " α 0 ", pike: α 0 0,7 Tosion sik ve lglı, eğilme eğişken α 0,0 Tosion ve eğilme nı cinsen. α 0,5 Tosion eğişken ve lglı, eğilme sik. Noml kuvve ve eğilme momeni z eg z Şekil 5, Noml kuvve ve eğilme momeni Çpz kuvve ve osion momeni z z Şekil 6, Çpz kuvve ve osion momeni z kuvveinen çekme geilmesi oğ: σ z ç Bu ln 0,5 π i. eg momeninen eğilme geilmesi oğ: eg σ eg W eg Eğilme kşı kom momeni kuvveinen kesme geilmesi oğ: τ k Bu ln 0,5π i. π Weg i. z momeninen osion (uulm) geilmesi oğ: τ z W Tosion kşı kom momeni π W ı. 6

18 8 u k v e m e ve l z e m e..4. Kvl kesi Öneğin: Döküm ve knk konsüksionlı Kplı fom eg z eg z B H Şekil 7, Kplı fom, ileşik geilme Buki ileşik geilme im göe esplnı: v σ + ( α0 τ) Döküm σ BEH Knk σ v 0,5 σ + σ + 4 ( α0 τ) NGH NGH Noml Geilme Hipoezi Nomlgeilmele: Km geilmelei: σ σeg + σ ç, τ τ + τ Zolnm ksısı " α 0 ", k Şekil 4. k z eg B z H Şekil 8, Kplı fom, çekme geilmesi ve eğilme geilmesi B z H Şekil 9, Kplı fom, kesme geilmesi ve eğilme geilmesi z z kuvveinen çekme geilmesi oğ: z σ ç Bu ln (H ) (B ) i. eg momeninen eğilme geilmesi oğ: eg σ eg Weg Eğilme kşı kom momeni B H - Weg 6 H ı. kuvveinen kesme geilmesi oğ: τ k Bu ln olk lnız uzunlmsın ekilenen knk lnıı ı. z momeninen osion (uulm) geilmesi oğ: Be e göe z W τ Tosion kşı kom momeni W ı ve olm ln o ( + ) ( + ) ı. o

19 u k v e m e ve l z e m e çık fom Buki ileşik geilme iml göe esplnı: z eg B eg z H z v σ + ( α0 τ) σ BEH göe σ v 0,5 σ + σ + 4 ( α0 τ) NGH Nomlgeilmele: Km geilmelei: σ σeg + σ ç, τ τ + τ Zolnm ksısı " α 0 ", k Şekil 4. k Şekil 40, çık fom, ileşik geilme z z B eg H Şekil 4, çık fom, çekme geilmesi ve eğilme geilmesi z z B H Şekil 4, çık fom, kesme geilmesi ve osion (uulm) geilmesi z kuvveinen çekme geilmesi oğ: Bu ln σ z ç + ı. eg momeninen eğilme geilmesi oğ: eg σ eg Weg Eğilme kşı kom momeni eine e göe esplnı. kuvveinen kesme geilmesi oğ: τ k Bu ln, lnız kuvvee plel oln knk ikişleinin lnıı; ı. z momeninen osion (uulm) geilmesi oğ: τ z Kuvve z z ı ve +

20 0 u k v e m e ve l z e m e..4. cıkl konsüksionunun esplnmsı Öneğin: Cıvl, peçinle, nok knğı v.s. Bu eki göseen kuvve ve momenle ek ek ele lınıp en fzl üklenilen nın ulunmsı geeki. z eg En fzl üklenilen nın ulunmsı içine şğı veilen sisemlele espl pılı. eg z z Şekil 4, cıkl..4.. Noml kuvve ve noml kuvveen oğn eğilme momeni f f m e z H z L L H e B D H/4 Şekil 44, Noml kuvve, pespekif Şekil 45, Noml kuvve, şemik Noml kuvve z en oğn çekme kuvvei : Eğilme momeninen oğn çekme kuvvei: Bölece u: n cıklın sısı (u 6) z ının sısı (u ) mksimum üklenen i nın opln zolnmsı: nç çeg çeg z / n z eg eg + m nç L L + L + L L + L çeg... + L n

21 u k v e m e ve l z e m e..4.. Çpz kuvve ve çpz kuvveen oğn osion momeni z z z z Şekil 46, Çpz kuvve, pespekif Şekil 47, Çpz kuvve, şemik Çpz kuvve en oğn kesme kuvvei : Tosion momeninen oğn kesme kuvvei: çk çm / n n cıklın sısı (u 8) cıklın ğılık mekezine oln mesfelei z Σ m Bölece u: z + 4 mksimum üklenen i nın oplm zolnmsı u üç sonuçn ngisi üükse ou. Hesplnı Hesplnı + Hesplnı 4 çk 4

22 u k v e m e ve l z e m e. Çeşili kesilein lnı, eğilme le ve mukveme momenlei Tlo 6, Çeşili kesilein eğilme le ve mukveme momenlei K e s i o m ü l l e Şekil 48 v u v u e Üçgen. / e / I. /6 I. /6 I u. / I v. /4 W. /4 W. /4 Eşken üçgene: 0, ,40. e 0,887. e 0,5. I 0, I I W 0,05. W 0,0608. Şekil 49 e e omus. / e / e / I. / 48 I v. / 48 W. / 4 W. / 4 Şekil 50 u e v e u v Dikögen. e / e / I. / I. / I u. / I v. / W. / 6 W. / 6 Dikögen, osı oş Şekil 5 H e e.(h ) e H / e / I.(H ) / I.(H ) / W.(H ) / (6.H) W.(H ) / 6 Ke Şekil 5 k k k e e k e e / ek ek e k e k 0,707. I I 4 / I k I k 4 / W W / 6 Wk Wk W k W k 0,785.

23 u k v e m e ve l z e m e Şekil 5 H k K e s i k ek H k e k e e k o m ü l l e Ke, içi oş, kvl ke H e e H / e k e k 0,707.H I I I k I k (H 4 4 )/ 4 4 H W W 6 H 4 4 H Wk Wk H Şekil 54 H k k e k e k H e k e k Ke, içi uvlk oş H π. / 4 e e H / e k e k 0,707.H I I I k I k I ( H 4.π. 4 / 6) / W W H 6H Ik Wk Wk 0,707H 4 π 6 4 Şekil 57 Şekil 56 Şekil 55 k k k k c e k e k c e k k e e k e k e lıgen, lıköşe 0,866. / e / e I I I k I k ekizgen, ekizköşe 0,884. s / + 0,44. ( ) s / 0,99. e e / ek ek s + / e k e k 0,54. Ymuk. ( + ) / + e + e / I , W W Wk 0, Wk 0,08. I I I k I k I 0, W W 0,095. W k W k 0, I 6 + I ( ) W I / ( e ) W I / e. I / Şekil 58 Die π. π. / 4 U çeve π. e e / I I π. 4 / 64 π. 4 / 4 I I 0, , W W π. / π. /4 W W 0,. 0,7854.

24 4 u k v e m e ve l z e m e Şekil 59 K e s i e o m ü l l e Die ım π. / π. / 8, e 4./(.π) 0,444. e π 8 4 I 0, π I π. 4 / 8 0,97. 4 W 0,907. W π. / 8 0,97. Şekil 60 D m e Die içi oş, Bou kesii 4 π D π.(d ) / 4 π.( ) W W D e e D / I I π.(d ) / 64 π W W I I π.( 4 4 ) / 4 4 Eğe klınlık çp onl çok küçük ise, ni (/ m ) «ise π s I I m 8 İçi oş ım ie, ım ou kesii π s W W m 4 4 Şekil 6 e e ( - ),098 ( 4-4 ) - 0,8 I + e - e I W, e, + + ( ) e 0,75 π ( + ) Die ik elikli Şekil 6 D I 0,0 D (5D - 8,5) W 0, D (D -,7) Şekil 6 Şekil 64 u k e k k e e k k e e v k e k u e e k e e k e e k u v e k k v u Die çeek π. / 4 0,7854. e e e 0,444. e 0,5756. e k 0,600. e k 0,707. Die ile ikken sı pç,.( π/4) 0,46. e 0,7766. e 0,4. e 0,9. e 0,59. e k 0,098. e k 0,707. I I 0, I u I v 0, W W 0,0954. W k 0,009. W k 0,0699. Köşe ikişi I I 0, I u I v 0,70. 4 I k 0, I k 0, W W 0,0097. W k 0, W k 0,

25 u k v e m e ve l z e m e 5 Şekil 65 Şekil 66 e e K e s i s ϕ em o m ü l l e Die ilimi mekezen 60 4 I Is sin( ϕ / ) o πϕ 9. / π.. ϕ / 60 4 o π.. ϕ / 80 ϕ I π sin ϕ o o ϕ u u π 4 o ϕ s sin( ϕ / ) Is π + sin ϕ 8 80 e.. s /(.) ( ) 60 o e sin ϕ / o ϕ π I e s / I W m I I W min W e e e s Die kesii kiişen e m s /(.) o e πϕ e m. cos(ϕ/) sin ϕ e s / 80 s.. sin(ϕ/) ϕ ( ( s) + s ) / s ( ) z s.(- cos(ϕ/)) + s 8 ( s / ) π.. ϕ / 80 n(ϕ/) s/(.(.)) 0,0745..ϕ 4 o 4 ( ϕ) z + πϕ 0 cos I sin(ϕ) 6 90 o πϕ 80sin ϕ 4 o z 8.sin(ϕ) sin(ϕ) πϕ I I I z W 48 W 0 e s Eğe / ise, j 0 i. Değele şöle olu: 0,648. e 0,050. I 0, W 0,06. 4 Şekil 67 Şekil 68 m s P e m s e P Elips π.. e ; e I π.. /4 0, I π.. /4 0, W π.. / 4 0, W π.. / 4 0, Çeve Ç µ.(+) Ç (-)/(+) 0,0 0,0 0,0 0,40 µ,495,7,7,686 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90,4,44,540,669,808 Elips, kvl, içi oş I ( - π ) / 4 W ( - π ) / ( 4 ) I π ( - ) / 4 W π ( - ) / (4 ) Eğe klınlık onı çok küçük ise, ni [s/(+)] «ise, I π m ( m + m ) s / 4 W π m ( m + m ) s / 4

26 6 u k v e m e ve l z e m e Şekil 69 u K e s i e u o m ü l l e Elips, ım π../,57.. e 4. / (.π) 0,444. I 0,098.. I π.. /8 0,97.. I u π../8 0,97.. W I / ( e ) 0,907.. W π.. /8 0,97.. Şekil 70 u v Elips, çeek e u v e π../4 0, e 4. / (.π) 0,444. e 4. / (.π) 0,444. I 0, I 0, I u 0,96.. I v 0,96.. W I / ( e ) 0, W I / ( e ) 0, Şekil 7 e e Elipsle ik kenl sın kln pç ( π/4).. 0,46.. e 0,7766. e 0,7766. I 0, I 0, W I / e 0, W I / e 0, Şekil 7 u e u Pol 4../ e./5 I 6../75 0,094.. I 4.. /5 0,666.. I u../05 0,048.. W 6../05 0,54.. W 4.. /5 0,666.. Şekil 7 u v e u v e Pol, ım../ e./5 e./8 I 8../75 0, I 9.. /480 0, I u 6../05 0,54.. I v.. /05 0,.. W 8../05 0, W 9.. /00 0,06.. Şekil 74 e e Yım polle ik kenl sın kln pç./ e 7./0 e./4 I 7../000,076.. I. /80 0,050.. I u 9../05 0,80.. I v. /5 0,.. W 7../4700,05.. W. /60 0,

27 B u k v e m e ve l z e m e 7 Şekil 75 e K e s i u c c v v u o m ü l l e Tm polle ik kenl sın kln pç c/ ise /6 c / e e 4./5 I I. 4 / 00 Çeşili pofille Şekil 76 ve Şekil 78 için: + B B + B ve e H e I I 0, I u I v / 40 I u I v 0,9. 4 W W. /680 W W 0, H H H Şekil 76 B B B B H - I B H - W 6 H H H H Şekil 77 B B B B H + I B H + W 6 H Şekil 78 e e B H e e B H e e B B H B H + I ( B H + ) e B I W e, B B H + e (B H + ) Şekil 79 B - (H ) + ( - ) I H H B - (H ) + ( - ) W 6 H

28 8 u k v e m e ve l z e m e.4 Çeşili kesilein osion le ve mukveme momenlei Tlo 7, Çeşili kesilein osion le ve mukveme momenlei Şekil 80 K e s i o m ü l l e Die 4 π 4 π I I 0,5 4 τ m ış çeveei π π W 6 W 0, Şekil 8 D s m Die içi oş, Bou kesii π ( 4-4 D ) π ( 4-4 ) 4 I π ( 4-4 D ) π ( 4 - ) W 6 D Eğe klınlık çp onl çok küçük ise, ni (s/ m ) «ise, m π I 4 s Kmlı mil kesii m π W s Şekil 8 D D 4 I 0, 4 I 0,006 ( D + ) 0, W W 0,04 ( D + ) Şekil 8 D.e il kesii 0,0 I D ( 5D - 8,5 ) I 0, ( - 4 e ) 0, W D ( D -,7 ) W 0,6 Şekil 84 P P Ke 0,4 4 I 0,08 W Şekil 85 P lıköşe 0,8 I 0, I 0,5 4 W 0,7 0,88 W

29 o u k v e m e ve l z e m e 9 K e s i o m ü l l e Şekil 86 P ekizköşe 0,0 I 0,08 4 0, 0,85 W P Elips Ş: / n, τ m, P noksın ve P e τ τ m / n Şekil 87 P I π + π n n + 4 π W π n P Elips ou Ş: / / n, τ m, P e ve P e τ τ m / n Şekil 88 P 4 π ( 4 n ) I n + π n ( 4 4 ) W o Şekil 89 P P Eğe / n ise I c c n 4 ; W c c n /, c 0,4 0,96 0,9 0,6 0,8 0,98 0,07 0, 0, c 0,08 0, 0,46 0,67 0,8 0,99 0,07 0, 0, c,000 0,858 0,796 0,75 0,745 0,74 0,74 0,74 0,74 Eğe /n ise, τ m P ei. P e τ c. τ m ve P e τ 0 o Çok ince cilı pofillee eğele Be fomülü ile ulunu. Bu olm ln o klınlığın o çizgisinin kplığı ln ve U u çizginin çeve ou olk kul eili ve klınlık sii. Yuvlk kvl pofil (ou) : o Şekil 90 o o I π / 4 W π / Dököşe kvl pofil: I ( ) o o o + o o W o o o o Şekil 9

30 0 u k v e m e ve l z e m e.5 Çeşili mlzemenin süünme ksısı şğıki lol veilen eğele öneilen klşık eğelei. Küçük eğele k, üük eğele sss üzele için kullnılı. Tlo 8, Çelik ile şğıki mlzemele ve şğıki mlzemele ile çelik lzeme üünme uukluluğu ksısı µ 0 süünme ksısı µ kuu ğlı kuu ğlı ıslk sunlu Çelik 0,5-0, 0, 0,-0,5 0,05-0, Pik öküm ve onz 0,8-0,5 0, 0,5-0, 0,05-0, Tesfieli kı , l-cu-g cillnmış , l-cu-g cillnmmış , l-i-g zımplnmış , l-i-g , G-l-i ,-0, eşe 0,50-0,6 0,0-0, 0,-0,5 0,-0,08 0,4-0,6 0, Buz , kik şı ,0 0, Tş ,-0, Dei, ei kış 0,5-0,6 0, 0,8-0,6 0, 0,6 --- Tlo 9, Bonz ile şğıki mlzemele ve şğıki mlzemele ile onz lzeme üünme uukluluğu ksısı µ 0 üünme ksısı µ kuu ğlı kuu ğlı ıslk sunlu Bonz , Pik öküm 0,-0,6 0,6 0,5-0, 0, eşe 0,5-0,6 0,0-0, 0,-0,5 0,0-0,08 0,4-0,6 0, Tlo 0, Pik öküm ile şğıki mlzemele ve şğıki mlzemele ile pik öküm lzeme süünme uukluluğu ksısı µ 0 süünme ksısı µ kuu ğlı kuu ğlı ıslk sunlu Pik öküm 0,-0,6 0,6 0,5-0, 0,0 0, --- Bkı , Dei, ei kış 0,5-0,6 0,0 0,8-0,6 0,0 0,6 ---

31 u k v e m e ve l z e m e Tlo, Çeşili mlzemelein süünme ksısı lzeme üünme uukluluğu ksısı µ 0 üünme ksısı µ kuu ğlı kuu ğlı sunlu ıslk T ile 0,50-0,70 0, 0,0-0,40 0,05-0,5 0,04-0,6 0,5 Topk ile lçık ,8-0, , Dei ile meşe ,7-0, Dei conl ile mel 0,6 0,5 0,5 0, T ile ş , Keni ile meşe , , Topk ile opk ,5-, Topk ile nemli lçık , Topk ile ıslk lçık , Topk ile çkıl ,8-, Kgi uv ile kuu lçık , Kgi uv ile ıslk lçık , Kgi uv ile Kgi uv ,60-0, Tlo, Çelik, pik öküm, çelik öküm ile çeşili mlzemeleen pılmış en ve kvm lzeme üünme uukluluğu ksısı µ 0 üünme ksısı µ kuu ğlı kuu ğlı sunlu ıslk lzeme sineonzn ise 0,0-0,40 0,08-0, 0,8-0,0 0,06-0, lzeme ognik ise 0,0-0, ,8-0,40 0,06-0,

32 u k v e m e ve l z e m e lzeme ve lzemenin mukveme eğelei. lzemenin mukveme eğelei için fomülle Tnımlm ( 7 ) Hooke knunu Şekil 9 Onili geilme σ Geilme [N/mm ] lisimli çelik m m σ O 0 α E nα σ / ε ε %0, ; p0, Yumusk çelik α m m ε [%] Biim uzm ( 8 ) lzeme eğelei lzemenin evmlı mukveme omül σ E E σ ε σ E ε ε Elsiklik moülü/km E G moülü ğınısı (+ ν ) ik zolm Dinmik zolm σ m σ n α Ç σm σn βç ε Çenik geilmesi σ β σ eğei D D ( + κ) ( K ) ( 9 ) ını eğele onı ( 40 ) Şekillenme mukveme eğei : ( 4 ) Emnineli mukveme eğei Tlo, K ve K kölei lzeme σ ( ) ( ) DG τ σ τ DG σk( τk) K σ DG( τdg ) K m σ K( τk) K e( p0, ) σd σ ± σg τd τ ± τg min σmin κ min m σm m σd σk τd τk βç βç σd σe τd τe βç DGE βç DGE σ σ K E GE Ç Ç τ τ K E K K GE σ DG / m (τ DG / m ) σ K / p0, (τ K / p0, ) Çek/Bs Eğilme Tosion Çek/Bs Eğilme Tosion İml çeliği 0,44 0,50,40 0,58 İsl çeliği 0,40 0,48 0,,0,5 0,65 emenson çeliği 0,45 0,50,5 0,58 Çelik öküm (ÇD) 0,5 0,40 0,,0,0 0,58 Demi öküm GGG 0,0 0,50 0,8,0,0 0,80 Hfif mel 0,0 0,40 0,5 e

33 ( ( ( u k v e m e ve l z e m e. Çenik sısı - ln - ln nominl geilme geilme g l m ç σ / n σ β.σ ç n (β -).σ ç n kuvve çizgilei kuvve ve geilme ogunlugu σ/ σ α.σ m (α -).σ ç ç n n Şekil 9, Pç kuvve ve geilmelein ğılımı Tnımlm Çenik sısı omül ( 4 ) Tum' göe: β + η ( αç -) Ç Ç ( 4 ) H. Neue e ( Noe) göe çenik ulılık sısı: η Ç 8 e + m ( 44 ) ieel'e göe çenik sısı: ( 45 ) Desek ksısı β Ç η χ αç HV η 0 40 HV 0 α β χ Ç Ç + ρ χ ( 46 ) Peesen'e göe çenik sısı: βç * HV αç ρ 0 * * + ρ χ HV Eğim sısı χ k Tlo 5 * * 0

34 4 u k v e m e ve l z e m e. lzemenin çeve ısısı 0 C e ilinen eğelei Devmlı mukveme eğelei III II I κ - -0,5 κ 0 +0,5 κ + Devmlı mukveme igmının nlımı N/mm 00 E E E N/mm Şekil 94, Devmlı ukveme igmının nlımı pılmış olup, eğele ile nesi sıfı ve eş olk uvlılmışı. 400 Devmlı eğilme mukvemei igmı Devmlı çekme, sm mukvemei igmı Devmlı osion mukvemei igmı, - Değişken eğilme mukvemei, - Değişken çekme mukvemei, - Değişken osion mukvemei E Eğilmee km sınıı mukvemei E Çekmee km sınıı mukvemei E Tosion km sınıı mukvemei Buki eğele çeve ısısı 0 C e ene louvın çpı 6 mm oln ene çuuklınn ele eilen minimum eğelei. Devmlı mukveme igmının konsüksionu, eoie nlılığı gii, çoğu zmn lnız m eğişken mukveme eğei ve km mukveme eğeinen knklnk.. D-Digmının konsüksionu σ (τ ) DG DG +σ (τ ) DG DG 0 σ (τ ) DG DG D σ Ü(τ Ü ) 40 B σ O 45 E σ (τ ) C σ (τ ) K K σ O (τ O ) Şekil 95, D-igmı konsüksionu. Kooin sisemi σ D ve σ O için nı ölçekle çizili.. +σ DG Y-eksenine noksı olk ve - σ DG X-eksenine göe simeiği G noksı olk işeleni. X 0 Y +σ DG X G 0 Y G -σ DG. B noksı Devmlı mukveme fomülü ile κ + için esplnıp işeleni. XB YB m ( K ) 4. C noksı σ K - ve τ K ile elileni. Bun X eksenine p0, - (σ K - ve τ K -) plel çizili ve σ O -oğusunun kesi noksı C olk elileni. X C Y C σ K K e

35 u k v e m e ve l z e m e 5 5. (σ K + ve σ ) oğulının kesişiği D noksınn X eksenine çizilen ikin σ O -oğusunu kesiği nok E noksıı. ( σk σdg ) ( K) ( K ) XD YD σk K e 6. D noksının E e göe simeisi noksını vei. X ( σk σdg ) ( K) Y σk ( σk X ) ( K ) 7. noksınn G e ve C e çizilen oğul σ vei. nı şekile eğilme ve osion içine evmlı mukveme igmlı konsüksionu pılı... Devmlı ukveme Digmın okum öneği 50- çeliğine m lglı üklenmee isenilen şu eğelei ulunuz:. Tm lglı çekme mukveme eğei,. Genlik mukveme eğei,. Devmlı çekme mukveme eğei. Çözüm: 50- için pılmış oln evmlı çekme mukveme igmı lını. Böle i igm oks unun konuksionu pılmlıı. Bu nıln m lglı mukveme eğei III κ , N/mm -0,5 II κ 0 σ 0 47, ,5 σ K 95 I κ + 00 N/mm oluğun göe σ 0 ve σ Ü > 0 ı. ını eğele onını ulck olusk: κ σ / σ Ü 0 / σ Ü 0 κ 0 Şekil 96, 50 için evmlı çekme mukveme igmı σ O 47,5 N/mm okunu, u σ G 45 N/mm i.. Devmlı çekme mukveme eğei Çlışmlımız şlmn önce i nlşm plım. Bu mukkkki lın ile eğil emi ile çlışığımızı iliğimize göe kuumculuk pmıouz emeki. Bunun içine: mukveme eğeleinin son sısını ni ile nesini sıfı 5 e uvllım... Tm lglı çekme mukveme eğei Digm κ 0 enzelik oğusu ulunu. Bu oğunun mukveme üs sını çizgisi ile kesişme nosının Y eksenineki eğei, nıln m lglı çekme mukvemei eğeii. σ ÇDL σ K 95 N/mm.. Genlik mukveme eğei Bu genlik mukveme eğei ile olm mukveme eğei nıı. Çünkü: σ 0 ı. Olm mukveme eğeini okuck olusk: Devmlı çekme mukvemei: σ D σ O ± σ G 45 ± 45 N/mm σ ÇD 90 N/mm Üs mukveme sınıı: σ Ü σ O + σ G σ Ü 90 N/mm l mukveme sınıı: σ σ O - σ G σ 0 N/mm

36 6 u k v e m e ve l z e m e.. 00 C ile 600 C sı ilinen meknik ve fiziksel özellikle Bu eğele şu şekile kul eilmelii:... Çekme zolnmsın kopm mukvemei σ ÇKO Çekme zolnmsın kopm mukvemei σ ÇKO, çplı 6 mm en küçük ene çuuklı ile ulunmuş minimum eğelei. IO göe eni semolü m i.... Çekme zolnmsın km sınıı mukvemei σ K Çekme zolnmsın km sınıı mukvemei σ K, çplı 6 mm en küçük ene çuuklı ile ulunmuş minimum eğelei. Büüklükle evmlı mukveme igmınki E noksının eğeleini gösei. IO göe eni semolü e vee p0, i.... Elsiklik moülü eğei " E " Elsiklik moülü eğei için 00 C ile 600 C sı ilinen eğele Tlol lınmsın kşın, u ısı ekisineki elsiklik moülü eğişimi üç çeşi ipik çelik guu için i Tlo göseilmişi. Bu Tlo veilen eğele ±%5 oğuluğunı. Km moülü eğei Tlol: E G ( + ν) fomulü ile esplnmışı. Tlo 4, Elsiklik moülünün ısı göe eğişimi E -0 N/mm E in 90 E in E s E s 60 Bu: C % C lışımlı çeliklee ilişkin oln eğei gösei z lışımlı, fei okulu çeliklee ilişkin eğei gösei fzl lışımlı, oseniik okulu çeliklee, % 5 ile % 0 C vee % 9 ile % 5 Ni lışımlı, çeliklee ilişkin eğei gösei.

37 u k v e m e ve l z e m e Isıl genleşme ksısı " α " Isıl genleşme ksısı α eğei için 00 C ile 600 C sı ilinen eğele Tlol lınmsın kşın, u ısı ekisineki ısıl genleşme ksısı eğişimi üç çeşi ipik çelik guu için i Tlo göseilmişi. Tlo 5, Isıl genleşme ksısı " α " nın ısı göe eğişimi α.0 /K O C Bu: % C lışımlş çeliklee ilişkin oln eğei gösei z lışımlı, fei okulu çeliklee ilişkin eğei gösei fzl lışımlı, oseniik okulu çeliklee, % 5 ile % 0 C vee % 9 ile % 5 Ni lışımlı, çeliklee ilişkin eğei gösei....5 Isı ileme özelliği "λ" Isı ileme özelliği λ eğei için, 00 C ile 600 C sı ilinen eğele Tlol lınmmışı. Bu ısı ekisineki ısı ileme özelliği eğişimi üç çeşi ipik çelik guu için i Tlo göseilmişi. Tlo 6, Isı ileme özelliği "λ" nın ısı göe eğişimi λ W/K/m C Bu: % C lışımlı çeliklee ilişkin oln eğei gösei z lışımlı, fei okulu çeliklee ilişkin eğei gösei fzl lışımlı, oseniik okulu çeliklee, % 5 ile % 0 C vee % 9 ile % 5 Ni lışımlı, çeliklee ilişkin eğei gösei.

38 8 u k v e m e ve l z e m e...6 Değişken çekme sm mukvemei σ ÇDG Değişken çekme sm mukvemei σ ÇDG eğelei, çplı 6 mm en küçük ene çuuklı ile minimum eğe olk ulunmuşu. Büüklükle evmlı mukveme igmınki ± noklının eğeleini gösei....7 Eğilme sınıı mukvemei σ EG Eğilme sınıı mukvemei σ EG eğelei, çplı 6 mm en küçük ene çuuklı ile minimum eğe olk ulunmuşu. Büüklükle evmlı mukveme igmınki E noksının eğeini gösei....8 Değişken eğilme mukvemei σ EGDG Değişken eğilme mukvemei σ EGDG eğelei, çplı 6 mm en küçük ene çuuklı ile minimum eğe olk ulunmuşu. Büüklükle evmlı mukveme igmınki ± noklının eğeleini gösei....9 Tosion sınıı mukvemei τ Tosion sınıı mukvemei τ eğelei, çplı 6 mm en küçük ene çuuklı ile minimum eğe olk ulunmuşu. Büüklükle evmlı mukveme igmınki E noksının eğeini gösei....0 Değişken osion mukvemei τ TDG Değişken osion mukvemei τ TDG eğelei, çplı 6 mm en küçük ene çuuklı ile minimum eğe olk ulunmuşu. Büüklükle evmlı mukveme igmınki ± noklının eğeleini gösei...4 Isıl işlemle Isıl işlemle genele mlzeme konusu içine ınılı olk öğenili. Bu çok özel uum "mlzemenin (çeliğin) eskimee nıklılığı" kısc nlılmışı. Diğe veilei konsükö keni ilgisile eğelenimelii. Genele eskimee nıklı çelikle enince kl şu çelik guplı geli: - Kon uı > % 0, oln çelikle, - z lışımlı isl çeliklei, - fzl lışımlı çelikle, - Kon uı < % 0, oln zı liminum lışımlı çelikle. Eskime genel olk mlzemenin özellikleinin zmn ve ısı ekisile eğişmesii. Bu eğişme özellikle mlzemenin gevekleşmesine neen olu. Bu slın çeliğin ileşimine ulunn zoun kisl şeklinin eğişmesii. Eskime oğl ve p eskime ie ikie ıılı: Doğl eskime Yp eskime lzemenin noml çeve ısısı ekisine şk ekenle olmn eskimesii. lzemenin elili i ısıl ısıılmsı ve elili i ısı soğuul-msı, mlzemenin şekilleniilmesi ( u ısı oğ ) ve iğe ekenle ile eskimesii...5 Şekillenime lzemenin şekilleniilmesi çeşili olll pılili. Tlşlı iml u nlılmışı. Öneğin : ; Knk ; Döküm ; Dövme için u ilgi veilmemişi. ıc geniş olk şk i kip nlılmışı.

39 u k v e m e ve l z e m e Tlşlı iml lzemenin lşlı iml ugun olup olmmsını ve özelliğini ö mlzeme guun nımliliiz..gup mlzeme Bu gupki mlzeme ge kol işlenen ve işlenmesi için iç i şekile ön işlem ve zılık isemeen mlzemei. Büün lşlı iml pıln mkinl ve işlemlee mlzeme olk kullnılilini. Bu mlzemelein lışımın kükü ve kuşun vı. Bu elemenle mlzemenin lşlı iml ugun olmsı özelliğii. Öneğin : Oom çeliklei..gup mlzeme Bu gupki mlzeme noml işlenen mlzemei. Büün lşlı iml pıln mkinl ve işlemlee mlzeme olk kullnılilini. Bu mlzemenin ipik öneği iml çelikleii. İşlenme eecesinin zoluluğu mlzemenin mukveme eğei ile oğu onılı olk..gup mlzeme Bu gupki mlzeme zo işlenen mlzemei. Büün lşlı iml pıln mkinl ve işlemlee mlzeme olk kullnılmsı slık veilmez. Bu mlzemenin ipik öneği oseniik çelikleii. oseniik çeliklein selik özellikleinen olı, on özel ıçkll on eileilmeleine kşın, mkpl elmek, fezee işlemek ve vi ivi çmk çok zou. Bu mlzemelein çlışılmsın lelein kıılm iski e n vı. 4.Gup mlzeme Bu gupki mlzeme çok çok zo işlenen mlzemei. Bu mlzemenin ipik öneği lışımlı ve oseneik çelikleii. Bunlı işlemek çok zo ve üük iskli oluğunn pek lşlı iml kullnılmsı slık veilmez...5. Knk pm lzemenin knk pılilme özelliğini ö mlzeme guun nımliliiz.. Gup mlzeme Bu gupki mlzeme ge kol, iç i şekile ön işlem ve zılık isemeen ve ek msfsız knk pılilecek mlzemei. Özellikle elekik ve oksijen knğının e üüle knklnilecek mlzemei. Knk pılıkn son, kollıkl knk eleie işleneilini. Hengi i neenen öüü pçnın iç geilmeleinen ınmsı için i ısıl işlem geekise, u işlem için geekli oln ısı sınılı Tlol pnez içine veilmişi.. Gup mlzeme Bu gupki mlzeme noml knk pıln mlzemei. Bu mlzemelei iç geilmele men geimeen knk pilmek için ön ısım geek vı. Knk pılıkn son kollıkl knk eleinin işleneilmesi ve iç geilmeleen pçı ımk için, pç ısıl işlem ugulmk geeki. Pçnın iç geilmeleinen ınmsı için i ısıl işlem geekise, u işlem için geekli oln ısı sınılı Tlol pnez içine veilmişi.. Gup mlzeme Bu gupki mlzeme zo knk pıln mlzemei. Bu mlzemelei knk çlmlın seep vemeen knilmek için i ön zılık pılmsı geeklii. Büün ön zılıkl kşın genee iç geilmele men geli. Knk pılıkn son knk eleinin işlenmesi zou. İç geilmeleen pçı ımk için, pç ısıl işlem ugulmk geeki. Pçnın iç geilmeleinen ınmsı için i ısıl işlem geekise, u işlem için geekli oln ısı sınılı Tlol pnez içine veilmişi. Bu gup mlzeme zounlu klınmıkç knk konsüksion kullnılmmlıı. 4. Gup mlzeme Bu gupki mlzemenin noml olln knk pılmsı olnksızı. Çeşili ön zılıkl kşın knk pılığın, knk ikişleinin öesine ve kenileine olukç fzl seleşmenin ve çlklın olileceği şn kul eilmelii. Bu gup iç i zmn knk konsüksionun kullnılmmlıı.

40 40 u k v e m e ve l z e m e.4 lzemenin 0 ile 700 C sı meknik eğelei Tlo 7, Demi öküm GGG, Küe gfili, DIN069 Çekme Eğilme Tosion K 0, K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C GGG GGG GGG GGG GGG Tlo 8, Çelik öküm G, DIN068 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C G G G G Tlo 9, Döküm mlzeme G, DIN068 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C G-C G-X C o V Tlo 0, İml Çeliği, DIN700 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C T UT T T T T T T T T K T7-K

41 u k v e m e ve l z e m e 4 Tlo 0, İml Çeliği, DIN700 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 7.0 N T50-K T60-K N T70-K Tlo, emnson çeliği, DIN 70 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C C C 5 G Ck Cm Ck CNi CNi CNio C Tlo, emnson çeliği, DIN 70 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 7C nC nC nC nC oC oC Tlo, İsl Çeliği, DIN700 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C C C C n 5 V

42 4 u k v e m e ve l z e m e Cm Ck Cm Ck Cm Ck Cm Tlo, İsl Çeliği, DIN700 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C X0Cl CNio CNio NiCo V NiCoV C C C C Co Co Tlo, İsl Çeliği, DIN700 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 4Co Co Co Co CV Tlo, Küçük molüküllü-iml Çeliği, DIN70 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C E E ,85 E E E E

43 u k v e m e ve l z e m e 4 Tlo 4, Oom Çeliği, DIN065 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 9n nP , P P P G-0n 5 N ,85 50 Tlo 5, Pslnmz Çelikle, DIN7440 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C X6C X0C , X46C X0CNi , Tlo 5, Pslnmz Çelikle, DIN7440 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C XCo 7 n , X5CNi XC Ni , X45CoV X6CNi Ti , XC Ni , Tlo 6, Nikelli Çelikle, DIN7 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 4Clo Co CNoV ClNi ,75 50

44 44 u k v e m e ve l z e m e Tlo 7, Çeşili Çelikle Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C X0C ov , XC Ni , XC ov XC ov X6CNi WN 6 6 XCNiW Ti Tlo 7, Çeşili Çelikle Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C X5CNi Ti 6 5 X8CNio VN CoV CoV Co Co Tlo 8, Çeşili Çelikle, DIN7458 Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C XCNi o 7 X6CNio Ti ,9 7, Tlo 9, Çeşili Çelikle Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 5o ,85 50 o ,85 50 CNi o ,85 50

45 u k v e m e ve l z e m e 45 Tlo 0, Çeşili Çelikle Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 0Co , NiV NiC , ov Co , NiV Co , V Tlo, Çeşili Çelikle Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C Cf Cf C Co

46 46 u k v e m e ve l z e m e Tlo, Çeşili Çelikle Çekme Eğilme Tosion K K DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 5 BK , GBK ,85 50 H I ,85 50 H II ,85 50 Tlo, Çeşili Çelikle DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C 0Co , DIN74 K K Çek Eğil Tos Çek Eğil Tos DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C NiCTil , DIN7754 K K Çek Eğil Tos Çek Eğil Tos DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C ,85 50 DIN775 K K Çek Eğil Tos Çek Eğil Tos DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C Ck 75 H ,85 50 DIN7 K K Çek Eğil Tos Çek Eğil Tos Tlo 4, Çeşili Çelikle DIN-İsmi W-N. T m e ν 5 HB ρ E in α o Ok C P P [ ] min % [ ] kg/m 0 P 0-6 K - C NiCo0 Co8Ti NiCo0C5 olti NiC o6ti (T 0 O) (U O) U (U O) 4 O5 m ( 4O4m) ,0 8,00 8,5 7,85 7,85 7,85 7,

47 u k v e m e ve l z e m e 47 Tlo 5, İşleme ksısı c B ) Genel kinnın nımı ve önekle İşlemenin nımı Çpmnın (enin) şekli İşleme ksısı c B Elekikli mkinl, üinle, köükle, emici vnilöle, şlm mkinlı, v.s Isı mkinlı, plnl, pisonlu komposöle, vumlı mkinl, v.s. Pesle, pofil mkslı, izl, omuk ıçkılı, v.s. Çekiçle, konksöle, ş kııcılı, övme peslei, e mkinlı, v.s. unzm çlışn, elekik moou ile ik eilen mkinl İlei gei ekele vee eli çlışn mkinl Deli çlışn mkinl fif,0-, o,-,5 kuvveli,6-,0 çok kuvveli,0-,0 ) ice-olenof' göe işleme ksısı seçimi islemee, slm, fif ve seek o g ve s k mksimum ük seek o fzl,, ) isli ( m ), kvm isli (σ ), zinci, ksnk vil eükö 8 4. C ILETE, B KTYII,5 esiz eli,5 PTLLI OTO silinili silinili 4 silinili u mkins su üini u üini elekik moou Şekil 97, ice-olenof' göe işleme ksısı,7,5,,, 0,9 0,8 0,7 0,6

48 48 u k v e m e ve l z e m e.5 lzemenin geomeik ksılı.5. Yüze püüzlüğü ksısı " " Tlo 6, Yüze işleme kliesi Eski Yeni N N N N4 N5 N6 N7 N8 N9 N0 N N µm 0,05 0,05 0, 0, 0,4 0,8,6, 6,, z µm 0,06 0,6 0,5 0,6,6,5 6, Tlo 7, Yüze püüzlüğü ksısı seçme igmı,0 σ 0,9 z mm olk,0,6, 6, 0,8,5 Döküm, övme ve eli üzele 0, ,6 00 0, Kopm mukvemei m N/mm olk 6 mm çp için Şekil 98, Yüze püüzlüğü ksısı X-Eksenine mlzemenin kopm mukveme şını. Bu mlzemenin 6 mm çpınn küçük çpki eğeii. µm eğei veilmemiş oln eği een çıkm, ufllı mlzeme üzei için geçelii. ( 47 ) Noml geilmele için: σ 0, lg lg m z 0 ( 48 ) Çpz geilmele için: 0,575 0, 45 τ σ +

49 ( u k v e m e ve l z e m e lzemenin üüklük ksısı " " lzemenin üüklük ksısı seçme igmlı kg k kα Büüklük ksısı k g geomei ksısı k ecnoloji ksısı k α çenik ksısı,0 çeki / s k g,0 iml çeliklei k k g 0,9 k 0,9 0,8 egilme / uulm 0,8 isl ve semenson çeliklei 7, mm olk Şekil 99, Geomei ksısı Çekme ve sm zolmsın k g ksısı lını. 7, mm olk Şekil 00, Teknoloji ksısı İml çelikleine k ksısı lını k,0 α 0,9 k g ( / 7,5) lg 0, lg 0 α β k,0,5,0,5,0 4,0 5,0 k k α k ( / 7,5) lg 0,5 lg 0 0, lg α k ( / 7,5) lg lg 0 0,8 7, mm olk Şekil 0, om ksısı Tlo 8, Çeşili kesilee çp eşeğe üüklükle Kesi şekli s Çp eşeğei.s. /(+) Şekil 0, Kesilee çp eşeğe üüklükle