ÇELİK YAPILARDA KOROZYON OLUŞUMU VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELİK YAPILARDA KOROZYON OLUŞUMU VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 ÇELİK YAPILARDA KOROZYON OLUŞUMU VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Muhammet Ali KAFTAN Aralık, 2006 DENİZLİ

2

3 ÇELİK YAPILARDA KOROZYON OLUŞUMU VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Muhammet Ali KAFTAN Danışman: Yard. Doç. Dr. Yavuz Selim Tama Aralık, 2006 DENİZLİ

4

5 ii TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren ve destek olan tez danışmanım, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Yavuz Selim TAMA ya teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunarım. Çalışma içerisinde incelenen yapıya ait verilerin toplanmasındaki ve korozyondan korunmak için atölyede yapılan uygulamalar hakkında yardımları için; Askon A.Ş. proje bölümünden İnş. Müh. Derya DOĞAN a ve tüm Askon A.Ş. çalışanlarına teşekkür ederim. Tez hazırlama hususundaki tecrübelerinden yararlandığım değerli meslektaşlarım; Arş. Gör. Salih YILMAZ, İnş. Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN ve İnş. Yük. Müh. Uğur TARAKÇI ya teşekkür ederim. Çalışma ortamında özellikle bilgi paylaşımı konusunda gösterdiğiniz cömertlik ve yardımlaşarak beraber öğrenme isteğiniz bana çok şey kattı. Çalışma ortamı dışındaki kişisel ilişkilerimizde ise samimiyetiniz, iyi niyetiniz ve içtenliğinizle keyifli sohbetlerde hep aradığım arkadaşlar oldunuz. Bu güzel arkadaşlığın devam etmesi dileğiyle... Ve ailem, öğrencilik hayatım boyunca hep yanımdaydınız. Annem, babam, ablalarım, sizler, bu çalışma sırasında manevi desteklerinizle beni yüreklendirdiniz, başarma isteğimi artırdınız. Manevi desteğinin yanında, bazı İngilizce-Türkçe çevirilerde ve bilgisayardaki düzeltme işlerinde yardım ederek maddi olarak da destekleyen sevgili kardeşim Fatıma KAFTAN a ve özellikle tezin son aşamasında buraya yazamayacağım kadar çok önemli yardımı ve desteğini gördüğüm sevgili biraderim Elektrik-Elektronik Müh. Ahmet KAFTAN a en içten duygularımla teşekkür ederim, iyiki varsınız. Muhammet Ali KAFTAN

6

7 iv ÖZET ÇELİK YAPILARDA KOROZYON OLUŞUMU VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Kaftan, Muhammet Ali Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği ABD Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Yavuz Selim Tama Aralık 2006, 90 Sayfa Korozyon çelik konstrüksiyonlu tüm yapılarda kaçınılmazdır. Ancak etkileri ve korozyon sonucu oluşan maddi kayıplar önceden alınacak tedbirlerle en aza indirilebilir. Yatırım maliyetini artıran bu tedbirler, yapının işletme ömrünü artırarak ve bakım aralığını azaltır ve uzun vadede yapının ekonomik olmasını sağlar. Korozyondan korunmak için korozyonu tanımak önemlidir. Etkin bir koruma sağlayarak korozyon kayıplarını mümkün olduğu kadar azaltmak için; mühendislerin korozyonu tanıması, nedenlerini incelemesi, mevcut denetim tekniklerini bilmesi gerekir. Çalışma içersinde korozyona karşı alınabilecek önlemlerle birlikte korozyon etkisini azaltacak uygun tasarım tekniklerinden de bahsedilmiştir. Bu tez çalışmasının amacı korozyondan korunma maliyetinin çelik taşıyıcı sistem maliyeti üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada örnek bir yapı için boya ile kaplama yöntemi uygulanmıştır. Yöntemin maliyet analizi; kaplama öncesi yüzey hazırlama ve boya ile kaplama şeklinde iki aşamada incelenmiştir. Bunun yanında sıcak daldırma galvanizleme yönteminin maliyeti de hesaplanarak boya ile kaplama yöntemine göre karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; imalatı yapılmış olan örnek çelik yapı için uygulanan korozyondan korunma yöntemi dikkate alınarak, korunma maliyetinin toplam çelik yapı taşıyıcı sistem maliyeti üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Korozyon, Çelik yapı, Korunma, Önleme, Maliyet analizi. Prof. Dr. Hasan KAPLAN Yard. Doç. Dr. Zeki AY Yard. Doç. Dr. Yavuz Selim TAMA

8 v ABSTRACT THE CORROSION FORMATION AND THE COST COMPARISON OF CORROSION PROTECTION METODS IN THE STEEL STRUCTURES KAFTAN, Muhammet Ali M. Sc. Thesis in Civil Engineering Supervisor: Asst. Prof. Dr. Yavuz Selim TAMA December 2006, 90 Pages Corrosion is inescapable at all steel structures. However, by taking precations before it occurred, the effects of it and the economical losses because of corrosion can be reduced to minimum. The precautions that increase investment cost of structure make the service life of the structure long and decrease maintenance period of the structure and at long term, these precautions prove an economic construction for the structure. Knowledge about corrosion is important to protect from it. To get an effective protection and decrease losses because of corrosion as much as possible, engineers must know and investigate reasons of corrosion and know current inspection methods. In this study, precautions that should be taken against corrosion and appropriate design methods that decrease corrosion effect are described. The purpose of this thesis study is to investigate effect of protection against corrosion on the cost of the steel structural system. In this study, paint coating method is used for corrosion protection for the investigated example building. Cost analysis of this method is investigated by two steps: surface preparations and plating. Additionally, cost of hot dip galvanizing method is calculated and it is compared with cost of paint coating. At the end of the study, considering the corrosion protection method used for the example steel structure, construction of which is completed, effect of cost of corrosion protection on total cost of the steel structural system is investigated. Keywords: Corrosion, Steel structure, Protection, Prevention, Cost comparison. Prof. Dr. Hasan KAPLAN Asst. Prof. Dr. Zeki Ay Asst. Prof. Dr. Yavuz Selim TAMA

9 vi İÇİNDEKİLER Sayfa Yüksek Lisans Tezi Onay Formu...i Teşekkür...ii Bilimsel Etik Sayfası...iii Özet...iv Abstract...v İçindekiler...vi Şekiller Dizini...viii Tablolar Dizini...xi Simge ve Kısaltmalar Dizini...xii 1. GİRİŞ KOROZYONUN TANIMI, ÖNEMİ, OLUŞUMU VE ÇEŞİTLERİ Korozyonun Tanımı Korozyonun Önemi Korozyonun Oluşumu Atmosferik korozyonun oluşumu Elektrolitik korozyonun oluşumu Korozyon Çeşitleri Görünümüne göre korozyon çeşitleri Çıplak gözle görülebilen korozyon çeşitleri Özel araçlar ile görülebilen korozyon çeşitleri Mikroskop altında görülebilen korozyon çeşitleri Bulunduğu ortama göre korozyon çeşitleri Deniz suyu içindeki korozyon Atmosferik korozyon Beton içindeki çeliğin korozyonu KOROZYONA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER Korozyon Ortamında Alınan Önlemler Frenleyici kullanımı Ortam saldırganlarının etkisi Malzemede Alınan Önlemler Yüzey hazırlama Yüzey temizleme yöntemleri Alevle temizleme yöntemi Mekanik yöntemle temizleme Kimyasal yüzey temizleme yöntemleri Yüzey temizliği ve yüzey pürüzlülüğü Metalik kaplama yöntemleri Püskürtme yöntemiyle metalik kaplama Elektrolitik kaplama (Elektrolizle kaplama) yöntemi Daldırma yöntemiyle metalik kaplama...39

10 3.2.5 İnorganik kaplamalar Organik kaplamalar (Boyalar) Püskürtme yöntemiyle boyama Elektrostatik boyama yöntemi UYGUN TASARIM İLE KOROZYONDAN KORUNMA Giriş Metalin Gerilme Şartlarındaki Değişiminin Etkisi Korozyondan Korunmada Tasarım Çevre şartlarının etkisi Korozyonla ilgili tasarım prensipleri Şekli basitleştirme Kalıcı nemliliği önleme Galvanik korozyondan korunma Birleştirme yöntemlerinin korozyon kontrolündeki önemi MALİYET ANALİZİ Projenin Tanımı Projede Kullanılan Profil Çeşitleri Projenin Toplam Maliyeti Atölye Maliyeti Şantiye Maliyeti Malzeme Maliyeti Boyama Maliyet Analizi Sıcak Daldırma Galvanizleme (SDG) Maliyet Analizi Boyama İle SDG Maliyetlerinin Karşılaştırılması İRDELEMELER, ÖNERİLER VE SONUÇ...86 KAYNAKLAR...88 ÖZGEÇMİŞ...90 vii

11 viii ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 2.1 Korozyon sebebiyle oluşan hasar...4 Şekil 2.2 Atmosferik korozyon hızı - sıvı film kalınlığı ilişkisi...6 Şekil 2.3 Basit bir pil modeli...7 Şekil 2.4 Çıplak gözle görülebilen korozyon çeşitleri...9 Şekil 2.5 Çukur korozyonu oluşma şekillerine örnekler...10 Şekil 2.6 Çıplak gözle görülebilen korozyon çeşitleri...11 Şekil 2.7 Mikroskop altında görülebilen korozyon çeşitleri...13 Şekil 2.8 Çeliğin deniz suyu içindeki korozyonu...14 Şekil 2.9 Açık denizdeki bir çelik platform yapısı...15 Şekil 2.10 Atmosferik korozyonun oluşum döngüsü...16 Şekil 2.11 Hava kirliliği - bağıl rutubet - korozyon ilişkisi...18 Şekil 2.12 Sıcaklık-korozyon ilişkisi...20 Şekil 2.13 Rüzgar hızı ve yönünün etkisi...20 Şekil 2.14 Beton içindeki çeliğinin korozyona uğraması sonucunda, beton kabukta oluşan çatlama ve kırılmaların şematik gösterimi...21 Şekil 2.15 Çelik donatıdaki korozyondan dolayı betonda oluşan çatlak...22 Şekil 2.16 Beton kırıldığında içerdeki çelik donatının korozyona uğradığı görülmektedir...22 Şekil 2.17 Uzun süre korozyona uğrayan malzeme ufalanacak kadar zayıflamıştır...23 Şekil 3.1 Çevre asitlerinin çeliğin korozyon hızına etkisi...26 Şekil 3.2 Her hangi bir kaplama yöntemi uygulanmamış ve uygunsuz koşullarda uzun süre depolanmış malzeme üzerinde oluşan pas tabakaları...29 Şekil 3.3 Kumlama makinesine malzeme girişi yapılırken...30 Şekil 3.4 Yüzeyi temizlenerek kumlama makinesinden çıkan malzeme...30 Şekil 3.5 Kumlama makinesinde aşındırıcı olarak kullanılan bilyeler...31 Şekil 3.6 Kumlama makinesinde aşındırıcı olarak kullanılan kırma taşlar...31 Şekil 3.7 Kumlama işlemi kaynaklamadan sonra yapılır...32 Şekil 3.8 Kumlama makinesinden çıkan malzemenin cıvata delikleri hazır...32 Şekil 3.9 Yağların yüzeyden temizlenmesinde kullanılan makine...33 Şekil 3.10 Asit ile yüzey temizliği sonrasında malzemeler durulanır...34 Şekil 3.11 Asitle yüzey temizleme işleminin aşamaları...35 Şekil 3.12 Yüzey temizleme işleminin yapıldığı asit ve durulama banyoları...35 Şekil 3.13 Anot olarak kullanılan çinko külçe...38 Şekil 3.14 Elektrolitik galvanizleme banyosu...38 Şekil 3.15 Hiç kullanılmamış çinko külçe ile kullanılarak erimiş çinko külçe yan yana38 Şekil 3.16 Kaplama öncesinde malzemelerin görünüşü...39 Şekil 3.17 Elektrolitik galvanizleme yöntemi ile yüzeyi kaplanmış malzeme...39 Şekil 3.18 Yüzey hazırlama ve galvanizleme işleminin aşamaları...40 Şekil 3.19 Sıcak daldırma galvanizeleme (SDG) havuzuna malzemelerin (Sokak aydınlatma direkleri) daldırılması işlemi...41

12 Şekil 3.20 Havuza daldırılmış malzemeler (Sokak aydınlatma direkleri) kaplanmış olarak havuzdan çıkarılırken...41 Şekil 3.21 Galvanizleme sonrası askıda kurumaya bırakılmış malzemeler...42 Şekil 3.22 Boyanmış çelikte korozyon oluşumu...42 Şekil 3.23 Galvanizlenmiş çelikte korozyon oluşumu gecikir...42 Şekil 3.24 Airless boyama makinesi...44 Şekil 3.25 Airless boyama yöntemi kullanılarak boya yapılırken...45 Şekil 3.26 Boyanan malzemeler kurumaya bırakılmış...45 Şekil 3.27 Boyası kuruyan malzemeler istiflenmiş...45 Şekil 3.28 Boya kalınlık ölçüm cihazı...46 Şekil 3.29 Çelik çadır profilleri zeminden yalıtılmış askıda...47 Şekil 3.30 Elektrostatik boyama yapılırken...47 Şekil 3.31 Elektrostatik boyama sonrası malzemeler fırınlanır...48 Şekil 3.32 Fırından alınan malzemeler soğumaya bırakılır...48 Şekil 4.1 Statik yükleme durumlarının şematik gösterilişi...50 Şekil 4.2 Periyodik değişen yükleme durumlarının şematik gösterilişi...50 Şekil 4.3 İmalat çeliklerinin yorulma davranışlarında çevre şartları tarafından meydana getirilen etkiler...50 Şekil 4.4 İki parça kullanarak birleşim yapmak yerine, tek parça kullanımı...52 Şekil 4.5 Keskin köşeler ve açık yüzeyler yerine kapalı yüzeyler ve yuvarlatılmış elemanlar tercih edilmelidir...53 Şekil 4.6 Bakım için erişilebilirlik prensibi dikkate alınmalıdır...53 Şekil 4.7 Döşeme - kiriş birleşimi...53 Şekil 4.8 Toz birikecek bölgeler, hava dolaşımına müsait olarak tasarlanır...54 Şekil 4.9 Kolon profili berkitme levhasında, Şekil 4.10 da anlatılan tasarım prensibinin uygulaması görülmektedir...54 Şekil 4.10 Kalıcı nemliliği önlemede tasarım prensipleri...54 Şekil 4.11 Kolon taban levhası yerleşim detayı...55 Şekil 4.12 Kolon taban levhası yükseltme uygulaması...55 Şekil 4.13 Uygun olmayan kolon ayağı detayı...56 Şekil 4.14 Kolon taban levhasının zeminden yeterli miktarda yükseltilmeden yerleştirilmesi sonucu cıvatalı birleşimdeki korozyon oluşumu...56 Şekil 4.15 Çelik kolon taban levhası yerleşim detayı...57 Şekil 4.16 Kolon taban levhası bağlantı detayı...57 Şekil 4.17 Kolon taban levhasındaki yanlış uygulama...57 Şekil 4.18 Depolama tankları tamamen boşlatılabilir ve temizlenebilir olmalıdır...58 Şekil 4.19 Birleşme bölgesinin korozyona neden olan maddeden yalıtılması...58 Şekil 4.20 Levha köşebent birleşimi...59 Şekil 4.21 Profil pozisyonları...59 Şekil 4.22 Yanlış yerleştirilen profillerde biriken su ve kirin şematik gösterimi...59 Şekil 4.23 Boru profil beton bağlantısı...59 Şekil 4.24 Çelik elemanın betona gömülme uygulaması...59 Şekil 4.25 Kiriş gövdesi berkitme levhasının yerleşimi...60 Şekil 4.26 Çelik çapraz profillerinin birleşim detayı...60 Şekil 4.27 U profile berkitme levha yerleşimi...60 Şekil 4.28 Dış cephede bindirme uygulaması...61 Şekil 4.29 Levha üzerine boru profil konulması...61 Şekil 4.30 Birleşme bölgelerindeki dar aralıklardan sakınılmalıdır...62 Şekil 4.31 Durgun sıvı birikintilerin meydana gelmesine neden olan tasarım biçimlerinden sakınılmalıdır...62 ix

13 Şekil 4.32 Çelik yapılar tasarlanırken, bir bütünün veya parçaların bakım ve tamire olanak sağlayan bir erişme aralığına sahip olması sağlanmalıdır...63 Şekil 4.33 Bulonlu bağlantı yapılırken galvanik korozyon riskine karşı alınabilecek önlem...63 Şekil 4.34 Galvanik korozyonun önlenmesi için farklı metaller elektriksel yalıtkan malzemeler ile birbirinden ayrılabilirler...64 Şekil 4.35 Farklı metallerin birleştirilmesinde değiştirilebilir ara parça kullanılabilir...64 Şekil 4.36 Bağlama (Cıvata - somun ve kaynak dolgusu gibi) elemanları, bağlanan eleman parçalarından daha soy olmalıdır...64 Şekil 4.37 Kaynak işlemi yapılırken...65 Şekil 4.38 Kaynak dikişindeki yetersiz nüfuziyet ve hatalı profil kullanmanın sonucunda gerilim yükseltici gibi davranan aralık oluşumu...66 Şekil 4.39 Kaynak bölgesinin dar tarafı korozif ortama dönük olmalıdır...66 Şekil 4.40 Hatalı ve doğru kaynak birleşimleri...66 Şekil 4.41 Kaynaklı birleşimlerde aralık korozyonunu önleyen çeşitli birleştirme yöntemleri...66 Şekil 4.42 Hasarlı cıvatalar...67 Şekil 4.43 Korozyon tehlikesine karşı bulonlu bağlantıların yalıtılması...68 Şekil 4.44 Kolon - kiriş birleşim detayı...68 Şekil 4.45 Korozyona neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması...69 Şekil 5.1 Kırma taş elek tesisinin görünüşleri...70 Şekil 5.2 Temel kolon aplikasyon planı (+ 0 kotu)...71 Şekil 5.3 Yapının üç boyutlu taşıyıcı sistem modeli...72 Şekil 5.4 Montaj işlemi devam ederken...73 Şekil aksı kesiti...73 Şekil 5.6 C - aksı kesiti...73 Şekil 5.7 Kolon berkitme levhaları 15 mm. kalınlığındaki sacdan yapılmıştır...74 Şekil 5.8 Kolon profili-berkitme levhası birleşimi...74 Şekil 5.9 Kolon profilinin gövde levhasına kaynaklanan berkitme levhaları akıntıyı sağlayacak şekilde köşeleri kesilerek yerleştirilmiştir...74 Şekil 5.10 Kolon - kiriş birleşim detayı...75 Şekil 5.11 Döşeme birleşim detayı...75 Şekil 5.12 Döşeme birleşim detayı...76 Şekil 5.13 Deprem çaprazları birleşim detayı...76 Şekil 5.14 Ana kiriş - tali kiriş birleşimi...76 Şekil 5.15 Çatının üç boyutlu görünüşü...77 Şekil 5.16 Çatı bağlantı detayı...77 Şekil 5.17 Çatının ters açıdan görünüşü...78 Şekil 5.18 Temel birleşim detayı...78 Şekil 5.19 Vinç ile kolonlardan biri yerleştirilirken...80 Şekil 5.20 Çinko kaplama (SDG) kalınlığının ortam şartlarına bağlı olarak sağladığı işletme ömrü...84 x

14 xi TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo 2.1 Çeliğin çeşitli atmosferler içinde korozyon hızı...17 Tablo 2.2 Atmosferik kirleticiler ve tipik konsantrasyonları...19 Tablo 3.1 Yüzey temizliği standartlarının karşılaştırılması...36 Tablo 4.1 Çeşitli metal alaşımların, 10 yıllık deney sonunda farklı hava şartlarındaki aşınma miktarları (µm/yıl)...52 Tablo 5.1 Profil tiplerine göre toplam maliyet...79 Tablo 5.2 Boya maliyeti...82 Tablo 5.3 Boyama ile SDG karşılaştırılması...83 Tablo 5.4 Farklı boya sistemleriyle SDG nin karşılaştırılması...84

15 xii SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler ASTM Cl Cr Cu GSMH H KBN L m m 3 mg Mg/lt Mm Na Nbs Ni O P ph SEGEM St TS V Zn μm Tanım Amerikan Test ve Malzemeler Derneği Klor Krom Bakır Gayri safi milli hasıla Hidrojen Kritik bağıl nem Litre Metre Metre küp Mili gram Miligram/litre Milimetre Sodyum National (National Buruea of Standart) Nikel Oksijen Pascal Asit-baz miktarı Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Steel (Çelik) Türk Standartları Volt Çinko Mikrometre

16 1 1. GİRİŞ Demir ve çeliğin büyük bir kısmı her yıl korozyon sonucu kaybedilmekte veya kullanılamaz hale gelmektedir. Korozyon sonucu kaybedilen metal, kendi maliyetinin çok üstünde ekonomik kayıplara neden olmakta, yapılan yatırımların verimini etkilemekte ve ülke ekonomisine kayıp olarak yansımaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı için her yıl ülkemizde büyük boyutlarda korozyon kayıpları meydana gelmektedir. Atmosfer etkisinde kalan çelik binalar, köprüler, direkler, enerji nakil hatları, çelik çatılar, baraj kapakları, cebri borular, gemiler, korkuluklar, tanklar, depolar vb., metalik yapılar beklenenden daha kısa süreler içinde korozyon nedeniyle kullanılmaz hale gelmektedir. Bu nedenlerle korozyon oluşumu kontrol altına alınmalı ve korozyon kayıpları mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Bunun başarılabilmesi için mühendislerin; korozyonu tanıması, nedenlerini incelemesi, mevcut denetim tekniklerini bilmesi, korozyonu etkileyen tasarım faktörlerini inceleyerek hangi durumda ne gibi bir tasarım yapması gerektiğinin bilincinde olması gerekmektedir. Ülkemizde bu bilincin oluşabilmesi için; öncelikli olarak akademik altyapının oluşması, bilgi eksikliğinin giderilmesi ve daha sonra konuyla ilgili olan endüstri ve inşaat sektörlerindeki uygulamaların bu tür araştırmaların ışığında yapılması sağlanmalıdır. Bu konuda Sanayi Bakanlığı içerisinde, 1971 yılında kurulan kısa adı SEGEM olan Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi nin çalışmaları çok etkili ve yararlı olmuştur. Başlangıçta korozyon konusuyla ilgili seminerler için konunun uzmanları Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı aracılığıyla dış ülkelerden getirilmiştir. Daha sonraları bu seminerler üniversitelerimizde kendi uzmanlarımız tarafından verilmeye başlanmıştır. Bu tez çalışmasında; çelik yapıların kullanım ömrünü kısaltan, ekonomik kayıplara neden olan korozyon; oluşum şekilleri açısından incelenmiş, korozyondan korunmak

17 2 için alınması gereken önlemler anlatılmıştır. Korozyondan korunma maliyetinin çelik yapı maliyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, çelik yapılarda uygulanan korozyona karşı korunma yöntemleri, örnek bir çelik yapı üzerinde maliyet açısından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada, örnek yapının, çelik karkas sisteminin, yerinde montajı dahil, maliyeti ile korozyondan korunma maliyeti karşılaştırılmıştır. Maliyet analizlerinde çelik yapının çatı, cephe kaplamaları, betonarme alt yapı sistemleri ve diğer mimari maliyetler dikkate alınmamıştır. Çelik yapılarda korozyon oluşumu ve korozyondan korunma yöntemlerinin maliyet açısından karşılaştırılmasının yapılabilmesi için; öncelikle, korozyonun tanımı, korozyon çeşitleri, korozyona karşı alınacak önlemler incelenmiştir. Korozyon oluşumunun önlenebilmesi için; tasarım aşamasında, ortam ve ara yüzeyde alınacak önlemler araştırılmıştır. Korozyondan korunmak için yapılan kaplama yöntemlerinin uygulanmasında izlenen yol, adım adım incelenmiş ve her aşamada yapılması gerekenler anlatılmıştır. Sonraki aşamada, incelenen örnek yapıda kullanılacak kaplama ve boya sisteminin seçimi yapılmış, daha sonra malzemelerin yüzeylerine uygulanacak kaplama ve boyaların yapılabilmesi için malzeme yüzeylerinin temizlenme yöntemlerinden bahsedilmiştir.

18 3 2. KOROZYONUN TANIMI, ÖNEMİ, OLUŞUMU VE ÇEŞİTLERİ 2.1 Korozyonun Tanımı Genel olarak korozyon; maddelerin, özel olarak metal ve alaşımların, çevrenin çeşitli etkileriyle kimyasal ve elektro kimyasal değişme ya da fiziksel çözünme sonucu aşınmasıdır (Üneri 1998). Yaşar'a (1995) göre korozyon; metal ile çevre ilişkilerinde karmaşık, heterojen tepkimelerle yüzeysel görünümün değişmesi (bozulması) şeklinde tarif edilmiştir. Platin, altın gibi soy metaller korozyona uğramazlar. Ancak bunların dışında kalan demir-çelik ürünleri ile diğer birçok metaller için korozyonun önemi büyüktür. Doruk a (1982) göre ise geleneksel anlamda korozyon; metal ve alaşımlarının çevre ile kimyasal ve elektro kimyasal reaksiyonlar sonucu bozunmalarını tanımlamak için kullanılan deyimdir. Ancak yeni bulgular, metal olmayan malzemelerin de çevresel koşullardan benzer biçimde etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Örneğin; metal ve alaşımlarının gerilimli korozyonla bozunmalarını tarif etmek için kullanılan yöntemler, cam, seramik malzemeler, polimerler ve bileşik yapılı malzemelere başarıyla uygulanabilmektedir. Bu nedenle korozyon deyimi, yapı malzemesi niteliği olan tüm malzemelerin çevrenin etkisiyle bozunmalarını kapsar biçimde kullanılmaktadır. Dilimize kesin yerleşmemiş olmakla beraber paslanma deyimini demir ve demir cinsinden olan malzemelerin (çelik ve dökme demirler) korozyonu için, pas deyimini de aynı tür malzemelerden kaynaklanan korozyon ürünü anlamında kullanabiliriz (Doruk 1982). 2.2 Korozyonun Önemi Korozyonun doğrudan ve dolaylı olarak yol açtığı ekonomik kayıplar, korozyondan korunmak için alınması gereken tedbirlerin önemini belirleyen en önemli göstergedir. Doğrudan kayıpların en önde gelen kaynağı, korozyona karşı verilen savaşta başvurulan önlemlerdir. Korozyona dayanıklı malzemeler, yüzey kaplamaları, etkinliğini azaltmak amacıyla saldırgan ortamlara yapılan ilaveler ve görevini yapamayacak derecede

19 4 bozunmuş parçaların yenileri ile değiştirilmeleri bir anlamda korozyonun fiyatını oluşturmaktadır (Doruk 1982). Görevini yapamayacak derecede bozulmuş bir parçanın yenisi ile değiştirilmesi, ilgili tesisin bir süre kapatılarak üretimin durdurulması anlamına gelir. Şekil 2.1 de U profillerden teşkil edilmiş çelik konstrüksiyondaki birleşim bölgesinde özellikle kırmızı çerçeve içine alınan bölgede oluşan korozyon hasarı görülmektedir. Korozyon hasarı sonucunda buradaki malzeme tamamen işlevini yitirmiştir. Şekil 2.1 Korozyon sebebiyle oluşan hasar Korozyon doğrudan ürün kaybına yol açabildiği gibi (delinmiş depo veya iletim hattı borularında petrol veya su kaybı) ürünü kirleterek kullanılmaz hale dönüştürebilir (korozyon ürünlerinin ana ürüne karışması). Korozyon ürünlerinin yüzeysel yığılımı ısı geçirgenlik katsayısını önemli ölçüde düşürerek (örneğin; sıcak su ve buhar hazırlama tesislerinde) verimin düşmesine yol açar. Bu türden kayıplar dolaylı kayıplar olarak tanımlanırlar (Dillon 1982). Korozyonun önemini oluşturan bir diğer etmen emniyet faktörüdür. Örneğin, korozyonun sonucunda oluşan beklenmedik malzeme bozunmaları, yüksek basınçlı kazan ve benzeri tesislerin patlamasına ve çevreye zarar vermelerine neden olabilir. İlginç örneklerini günlük yaşamımızda gözlemleyebileceğimiz bir diğer tehlike de, gıda

20 5 maddelerinin korozyon ürünleri ile kirlenerek sağlığa zararlı hale gelmeleridir (Doruk 1982). Korozyona ilginin bir başka kaynağı; hammadde rezervlerini koruma zorunluluğudur. Gerçekte büyük bir zorlama sonucu oksitlerinden arıtılarak kazanılan metalleri (örneğin, demir cevherlerinden ham demir elde etmek için yüksek fırında gerçekleştirilen olaylar) korozyon yolu ile tekrar oksit haline dönüştürerek kaybetmek hammadde rezervlerinin daha kısa sürede tüketilmesi anlamına gelir. Özellikle bazı metal rezervlerinin hızla azalmakta olduğu dikkate alınınca, korozyona ilginin zamanla daha da artmasını beklemek gerekecektir (Doruk 1982). Korozyon nedeni ile ülkelerin uğradığı zararın boyutları metal kullanımının hızla arttığı ikinci dünya savaşından sonra özellikle dikkati çekmeye başlamıştır. Değişik ülkelerde yapılan korozyon kaybı tahminleri bu kaybın boyutlarının, yalnız metalik malzemeler için dahi gayri safi milli hasılanın %3,5 ile 5 i arasında değiştiğini göstermektedir. Bu alanda bilinen en kapsamlı araştırma ilk olarak ABD de (Amerika Birleşik Devletleri) NBS nin (National Buruea of Standart) 1978 yılında yayınladığı çalışmadır. Bu çalışmada ülke ekonomisi 130 sektöre bölünerek her sektördeki doğrudan ve dolaylı korozyon kaybı ile doğrudan ve dolaylı önlenebilir korozyon, girdiçıktı analizi ile incelenmiş ve her sektör için endüstri katsayıları; birim dolar başına korozyon kayıpları ve önlenebilir korozyon kayıpları olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmadaki katsayıların uyarlanmış değerleri kullanılarak, Türk ekonomisinin 1991 yılına ait girdi-çıktı verilerinden yararlanılarak, Türkiye nin metalik korozyon kaybı tahmini yapılmıştır. ülkemizin en önemli 15 sektörüne ait toplam önlenebilir korozyon kaybı değerleri hesaplanmıştır. Türkiye nin toplam korozyon kaybı GSMH sının %4,36 sı, önlenebilir korozyon kaybı da %1,63 üdür (Çakır 1994). 2.3 Korozyonun Oluşumu Korozyon oluşumunu sağlayan reaksiyonun türüne göre atmosferik ve elektrolitik olmak üzere temelde iki tür korozyondan söz edilebilir. Atmosferik korozyon; isimlendirmesinde öngörülen farklılığa rağmen elektrolitik korozyona benzer elektrokimyasal mekanizma ile oluşur. Atmosferik korozyonda; katot olarak oksit-çevre ara yüzeyi, anot olarak metal-oksit ara yüzeyi ve elektrolit olarak da iyonik iletkenlik sağlayan oksit tabakası iş görür.

21 6 Elektrolitik korozyonda ise; elektrokimyasal anlamda daha soy metal katot, daha aktif metal ise anot olarak iş görür. Metalin içinde bulunduğu sıvı çözeltideki iyonlar elektrolit çözeltisini oluşturur Atmosferik korozyonun oluşumu Atmosferik korozyon metal yüzeyinde meydana gelen bir dizi fiziko-kimyasal olayın sonucu ortaya çıkar. Korozyon reaksiyonunun meydana gelmesi için, önce metal yüzeyinde yeteri kalınlıkta bir sıvı filminin bulunması gerekir. Bu film; yağışlardan veya atmosfer içinde bulunan su buharının yoğunlaşmasından meydana gelir. Demir ve çelik yüzeyinde cereyan eden anot ve katot reaksiyonları şöyledir; Anotta demir elektron vererek yükseltgenir. Fe = Fe e - (2.1) Katot reaksiyonu, metal yüzeyinde bulunan sıvı filmi içinde çözünmüş olan oksijenin hidroksit haline indirgenmesi şeklinde olur. ½ O 2 + H 2 O + 2e - = 2OH (2.2) Bu iki reaksiyonun aynı anda yürümesi gerekir. Katot reaksiyonu için mutlaka oksijene ihtiyaç vardır. Sıvı filmi içinden oksijenin difüzyon hızı çok küçüktür. Bu nedenle korozyon olayı kısa bir süre sonra katot reaksiyonunun kontrolü altına girer. Korozyon Hızı I II III IV 0, Sıvı Film Kalınlığı (µm) Şekil 2.2 Atmosferik korozyon hızı - sıvı film kalınlığı ilişkisi (Yalçın ve Koç 1991) Başlangıçta sıvı filmi kalınlığı çok az iken oksijen difüzyonu kolay olmakla beraber sıvı henüz yeterli değildir. Sıvı filmi kalınlığı 1 µm ye erişinceye kadar korozyon

22 7 hızında artış görülür. Sıvı filmi kalınlığı daha da fazlalaşınca metal yüzeyinde oksijen difozyonu gittikçe güçleşir. Bu nedenle korozyon hızında azalma olur. Yüzeydeki sıvı filmi kalınlığına göre korozyon hızı için Şekil 2.2 de görülen dört bölge söz konusudur. Şekil 2.2 deki I. bölgede; sıvı film kalınlığı yeterli değildir. Burada oluşan korozyon hızı ihmal edilebilir. Sıvı filmi kalınlığının 0,1-1,0 µm olduğu II. bölgede korozyon hızı en fazladır. III. bölgeye geçildiğinde ise oksijen difüzyonundaki güçlük nedeniyle bu kısımda korozyon hızı azalmaktadır. Sıvı filmi kalınlığının 1 mm den daha büyük olması halinde korozyon hızı yaklaşık olarak sabit kalmaktadır (Yalçın ve Koç 1991) Elektrolitik korozyonun oluşumu Korozyon olayının yürüyebilmesi için; anot ve katot, elektriksel iletken olan, yani iyonlarına ayrışmış bulunan bir elektrolit içine daldırmış olmalıdır. Suyun OH - ve H + iyonlarına ayrışması bile bir elektrolit oluşumu için yeterlidir. Böylece atmosfere açık bir metal yüzeyinde havadan yoğunlaşan nem bile elektrolit görevini görür (Üneri 1998). Korozyon olayını, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan pil modeli ile tanımlamak konuya açıklık sağlar (Şekil 2.3). Kuru pil elektrik yüklü parçacıkların, yani iyonların hareketine izin veren elektrolitle, elektrik akımını iletebilen iki elektrottan oluşur. Elektrotların her ikisi de elektrolitle temas halindedir. Pilin elektrik enerjisi üretebilmesi için elektrotların iletken bir telle birleştirilmesi yeterlidir. Bu olay kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesidir. Bu dönüşüm, elektrotla elektrolit ara yüzeyinde oluşur (Doruk 1982). Elektron akışı Elektrolit Anot Katot Şekil 2.3 Basit bir pil modeli (Roberge 2000) Şekil 2.3 de verilen pil düzeneğini, korozyon hücresi olarak tarif etmek mümkündür. Korozyon hücresinde; yüzeyinde kimyasal indirgenmenin oluştuğu

23 8 elektrot katot, kimyasal oksitlenme yolu ile çözünen elektrotta anot adını alır. Korozyon hücresinin etkinliğini gözden geçirecek olursak, tüm hücre içinde şu üç olayı izlemek mümkündür; Anodik olay; Metal atomlarının negatif yük kaybederek pozitif yüklü metal iyonlarına dönüşmeleridir. Başlangıçta yüksek enerjiye sahip metal iyonları belirli sayıda su molekülü ile bağ kurarak alçak enerji durumuna geçerler ve kararlılık kazanırlar. Me = Me+2 + 2e- (2.3) Anodik olay elektron üretir. Bu elektronların olay yerinden uzaklaştırılması mümkün değilse veya bu işlem yeterli hızla gerçekleşmiyorsa; anodik olayın tamamen durduğu veya hızını kaybettiği görülür. Katodik olayda ise, anodik olay ile üretilen elektronlar harcanmaktadır. Katodik olayın oluşabilmesi için elektron yüklenebilen iyon veya moleküllere ihtiyaç vardır. Elektrolit içindeki bu tür iyon veya molekülleri D simgesi ile göstererek katodik olayı şöyle tanımlayabiliriz; e - + D = De - (2.4) Elektrik akımı iletimi; Elektrolit içinde akım iletimi pozitif ve negatif yüklü tüm iyonların hareketini gerektirir. Pozitif yüklü iyonlar katoda, negatif yüklü iyonlar ise anoda yönelmiş olarak hareket ederler. Korozyon sonucu metal üst yüzeyinde oluşarak tutunan tabaka, iyonların geçişini önemli ölçüde engelleyebilir. Bu koşullar altında iç direncin yüksek değerlere ulaşması ve hatta korozyon hızını kontrol eden ana etmen olması mümkündür (Doruk 1982). 2.4 Korozyon Çeşitleri Korozyon olayının etkilendiği dolaylı ve dolaysız etmenlerin sayısı hayli fazladır. Bu nedenle korozyon çeşitleri farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu çalışma kapsamında; korozyona uğrayan parçaların dış görünümleri ve korozyon olayının meydana geldiği ortam türleri açısından bir sınıflandırma yapılacaktır.

24 Görünümüne göre korozyon çeşitleri Görünümüne göre korozyon çeşitleri Roberge (2000) tarafından sınıflandırıldığı gibi; çıplak gözle görülebilen, özel araçlar ile görülebilen ve mikroskop altında görülebilen şeklinde sınıflandırılacaktır Çıplak gözle görülebilen korozyon çeşitleri Çıplak gözle görülebilen korozyon türleri; eşit dağılımlı korozyon, çukur korozyonu, çatlak-yarık korozyonu ve galvanik korozyon şeklinde dört farklı gruba ayrılır. Bu korozyon türlerinin şematik görünümü Şekil 2.4 de verilmiştir. Soy metal Aktif metal Eşit Dağılımlı Çukur Çatlak-Yarık Galvanik Şekil 2.4 Çıplak gözle görülebilen korozyon çeşitleri (Roberge 2000) Eşit dağılımlı korozyon Karşılaşılan en yaygın korozyon türlerinden birisidir (Şekil 2.4). Uzun süreler için hesaplanan ortalama korozyon hızlarının her yerde aynı olduğu kabul edilebilir. Eşit dağılımın başlıca kaynağı anodik ve katodik çevrelerin sürekli olarak yer değiştirmeleridir. Eşit dağılımlı korozyonun yol açtığı metal kaybı diğer korozyon türlerine oranla çok yüksektir. Buna karşın en az korkulan korozyon türü olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü korozyon hızı saptanabilir. Böylece saldırgan ortamlara terk edilen parçaların ömrüne ilişkin tutarlı tahminlere ulaşılabilir. Bu tür korozyon farklı koruma yöntemleri uygulanarak başarıyla kontrol edilebilir (Özbaş 1997). Çukur korozyonu Bu korozyon, genel olarak ilave oyuk ve delik oluşturarak, yüzeysel bir korozyonu taşımak suretiyle kendisini belli eder (Şekil 2.4). Yerel korozyon hasarlarının hemen hepsinde Şekil 2.5 de görüldüğü gibi farklı şekillerde ortaya çıkan çukur korozyonu oluşturduğu şeklin biçimine göre isimler alarak sınıflandırılır.

25 10 Dar, derin Geniş, sığ Elipsel Yüzey altı Alt oyulması Yatay oyulma Dikey oyulma Şekil 2.5 Çukur korozyonu oluşma şekillerine örnekler (Roberge 2000) Çatlak-Yarık korozyonu Havanın girmesine engel olunmasından dolayı, bir çatlak içinde, elektrolitte farklı oksijen konsantrasyonları meydana gelirse, bu durumda çatlak korozyonu meydana gelir (Şekil 2.4). İki yapı parçası arasındaki uyuşma çatlağında (uyuşum pası), cıvata deliği ile cıvata arasındaki boşlukta veya birbirinin üstünde bulunan nokta kaynağına maruz kalmış saclarda çatlak korozyonu meydana gelebilir (Çakmen 2003). Galvanik korozyon Farklı iki veya daha çok metalin uygun bir elektrolit varlığında görülen korozyon türüdür. Bu durumda anodik metal diğerini korozyona uğratır. Diğer bir ifadeyle birbirleriyle temas halinde olan, farklı türden metal ve alaşımlarının aynı ortama terk edilmesi halinde karşılaşılan korozyon türüdür (Şekil 2.4). Bu iki metal arasındaki potansiyel fark, korozyonun oluşumu için ilk atağı oluşturur. Korozyon hızı, malzemelerin yüzey reaksiyonu ile ilgilidir. Metaller birbiri ile temas halinde ise, potansiyel farkından dolayı elektronların birbirine doğru akışı sağlanır. Korozyona daha

26 11 az dayanıklı metalin korozyonu, temas halinde olmayan aynı malzeme ile kıyaslandığında, artar ve daha dayanıklı malzemeninki de azalır. Aktif metal anot, daha soy olan katot olur. Katot veya katodik malzeme bu gibi durumlarda ya hiç yada çok az korozyona uğrar. Elektrik akımından dolayı veya farklı iki metalin bulunuşundan dolayı, bu tür korozyon galvanik veya metal çifti korozyonu diye de adlandırılır (Özbaş 1997) Özel araçlar ile görülebilen korozyon çeşitleri Optik ve elektron mikroskobu gibi özel araçlar kullanılarak görülebilen korozyon türleri; erozyon korozyonu, aşınma korozyonu, kazımalı korozyon, tanelerarası korozyon şeklinde gruplandırılır. Bu korozyon türlerinin şematik görünümü Şekil 2.6 da verilmiştir. Yük Hareket Erozyon Aşınma Kazımalı Tanelerarası Şekil 2.6 Çıplak gözle görülebilen korozyon çeşitleri (Roberge 2000) Erozyon ve aşınma korozyonu Korozyona uğrayan metal, ortamda hızla hareket ettirilirse, kimyasal etki ile mekanik etki birleşerek büyür ve bu tür korozyonla metal hızlı bir şekilde bozulur. Erozyon ve aşınma korozyonu; durağan koşullara oranla, metal kayıp hızının önemli ölçüde artmasıyla kendini gösterir. Örneğin; hızlı aşınma ile iç basıncı tutamayacak ölçüde incelen borular çatlayarak görevlerini yapamayacak duruma gelirler. Metal kaybı, metalin iyonlarına dönüşmesi veya yüzeyde oluşan oksit tabakalarının uzaklaştırılarak ortama karışmasıyla gerçekleşir. Bozunan yüzeylerin görünümü akım doğrultusuna yönelik yumuşak engebelerden oluşur (Şekil 2.6). Erozyon ve aşınma korozyonu; malzemeye korozyon dayanımını sağlayan yüzey tabakalarının uzaklaştırılması sonucu ortaya çıkar. Yüzey tabakasının bozunduğu yerlerde metal aktif duruma geçerek yüksek hızla çözünür (Yaşar 1995).

27 12 Kazımalı korozyon Birbirine değen ve bir yük altında bulunan iki metal yüzeyi arasında titreşim ve sürtünme hareketiyle oluşan korozyona denir (Şekil 2.6). Yüksek gerilim altında birbiriyle kaynayan sivri uçlar, parçaların kaynama hareketi sırasında kazınırlar ve ara yüzeye giren havanın oksijeniyle oksitlenirler. Oluşan oksit parçalarını ara yüzeyden uzaklaştırma olanağı yoktur. Serttirler ve kazıyıcı özelliktedirler. Kazımalı korozyonun olduğu metal yüzeyinde korozyon ürünleri ile çevrilmiş oyuk ve oluklar görülür (Doruk 1982). Taneler arası ve tane sınırları korozyonu Mikro yapıda kristaller arası karmaşık oluşumlar, buralarda bir korozyona neden olurlar (Şekil 2.6). Tanecik sınırları arasında boydan boya uzayan şekilde olmak üzere korozyon dayanıklılığı az olan malzemelerde görülür (Yaşar 1995). Tane sınırları korozyonu, malzemenin tane sınırları yakınında korozyon olayının yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan bozunma türüdür. Tane sınırları korozyonunun en belirgin özelliği çok küçük ağırlık kaybına karşı, korozyon hızının tane sınırları yakınında çok yüksek değerlere ulaşabilmesidir. Taneler bütünlük ve şekillerini korurken taneler arası bağ bozulmaya uğrar. Bunun sonucu olarak metallere özgü bazı tutumlarda önemli değişiklikler beklemek gerekir. Bunlardan en önemlisi; korozyonun etken olduğu bölgelerde mekanik dayanımın sıfıra indirgenmesidir. Parçaların dış görünüm ve ölçülerinde önemli bir değişiklik görülmez. Bu koşullarda tane sınırları korozyonunun izlenmesi ve kontrol altına alınması güçleşir (Doruk 1982). Taneler arası korozyon olayı ısıya duyarlılıkla ilgilidir. Genellikle kaynak, gerilim giderme tavı gibi ısıl işlemlerden sonra meydana gelir. İkinci bir ısıl işlemin uygulanması veya uygun alaşım elementlerinin kullanılmasıyla önlenebilir Mikroskop altında görülebilen korozyon çeşitleri Mikroskop altında (Optik ve elektron mikroskopları) görülebilen korozyona örnek olarak gerilimli korozyon çatlaması ve korozyonlu yorulma verilebilir.

28 13 Gerilimli korozyon çatlaması Saldırgan ortamlarla temas halinde olan makine parçaları ve metal yapıların çoğu, mekanik gerilimler altındadır. Gerilimli korozyon aynı zamana rastlayan korozif ve mekanik etmenlerin yol açtığı bozunma türü olarak tanımlanabilir. Bozunma, parça yüzeyinde mevcut çatlaklar veya gerilim yoğunlaşmasına olanak sağlayan diğer geometrik düzensizliklerle başlar (Şekil 2.7). Örneğin; çukurcuk korozyonunun parça yüzeyinde oluşturduğu çukurcuklar (Bkz. Şekil 2.4), mekanik gerilmelerin de etkisi altına girerek keskin uçlu çatlaklara dönüşebilirler. Çatlaklar mekanik gerilimlerin büyüklüğü ve çevresel koşulların etkenliğine bağlı olarak, belirli hızlarla malzeme içine doğru yürürler. Parça kesitinin mevcut yükleri taşıyamayacak ölçüde daralması sonucu ani kopmalar meydana gelir (Doruk 1982). Gerilimli korozyon çatlaması Korozyonlu yorulma Şekil 2.7 Mikroskop altında görülebilen korozyon çeşitleri (Roberge 2000) Korozyonlu yorulma; yukarıda anlatılan gerilmeli korozyonun bir çeşidini oluşturmaktadır. Ancak burada gözlenen çatlaklar; gerilmeli korozyon çatlamasındaki gibi dallanma şeklinde değil, açılı bir şekilde ilerler (Şekil 2.7) Bulunduğu ortama göre korozyon çeşitleri Bulunduğu ortama göre korozyon oluşumları; deniz suyu içindeki korozyon, atmosfere açık ortamlarda oluşan korozyon ve beton içindeki çeliğin korozyonu şeklinde üç ana başlık altında incelenecektir Deniz suyu içindeki korozyon İletkenliği oldukça yüksek olan deniz suyu, temas ettiği metalik yapılar için şiddetli korozif bir ortam oluşturur. Özellikle demir ve yumuşak çelik, deniz suyu içinde süratle korozyona uğrar. Deniz suyu içinde en büyük bileşen olarak bulunan klorür iyonu ve diğer halojenler çeliğin pasifleşmesini önleyerek çukur tipi korozyon oluşmasına neden

29 14 olurlar (Bkz. Şekil 2.5). Diğer taraftan deniz suyu rezistivitesinin düşük oluşu, metal yüzeyinde oluşan korozyon hücrelerinin etkinliğini artırır (Yalçın ve Koç 1991). Çeliğin deniz suyu içindeki korozyonu, su altı korozyonuna benzer şekilde yürür. Anodik reaksiyon sonucu metal iyonları çözeltiye geçer. Bunlar anot bölgesinde birikmeyip suda kolay çözünebilen klorür tuzları halinde uzaklaşır. Deniz suyunun ph derecesi 8 civarında olduğundan, katot reaksiyonu yalnızca oksijen redüksiyonu şeklinde yürüyebilir. Bu durum deniz içindeki korozyon olayının esas itibariyle metal yüzeylerine oksijen difüzlenmesine bağlı kalmasına neden olur (Yalçın ve Koç 1991). Deniz suyuna maruz çelik yapıların korozyon hızı ortalama olarak 0,10-0,125 (mm/yıl) verilmekle beraber, bu değer başta metal yapının karakteristikleri olmak üzere bir çok çevresel faktöre bağlı kalır (Yalçın ve Koç 1991). Denize çakılmış bir kazık için korozyon açısından en tehlikeli bölge yapının atmosfer ile temas ettiği ve deniz suyu ile ıslanan bölgedir. Bu bölgedeki korozyon hızının değişimi Şekil 2.8 de görülmektedir. Çelik kazık boyu Kazık üst ucu Deniz atmosferi Su çarpma bölgesi Suyun yükselmesi Suyun alçalması Durgun deniz çamur çizgisi Kazık alt ucu Korozyon hızı(µm/yıl) Şekil 2.8 Çeliğin deniz suyu içindeki korozyonu (Üneri 1998) Kısmen deniz suyuna daldırılmış çeliğin muhtelif bölgelerinde meydana gelen korozyon hızları Şekil 2.8 de görülmektedir. Buna göre; en fazla korozyonun, gelgit olayının yüksek seviyelerinde meydana geldiği, buna karşın çamur seviyesi altında ise korozyon hızının çok az olduğu görülüyor. Gelgit olayının meydana geldiği bölgede

30 15 denizin çekilmesinden sonra, çelik üzerindeki ıslak bölgenin kurumasıyla klor yoğunluğu artacak ve bunun sonucunda korozyon o bölgede hızlanacaktır. Deniz kenarındaki, deniz suyu etkisine maruz kıyı yapılarında ve açık denizlerde petrol ve doğalgaz çalışmaları için kurulan platform yapıları da benzer etkilere maruzdur (Şekil 2.9). Şekil 2.9 Açık denizdeki bir çelik platform yapısı (WEB_1 2005) Atmosferik korozyon Yapının hangi alanında kullanılırsa kullanılsın, metallerin atmosferik korozyona maruz kalması kaçınılmaz bir olaydır. Atmosferik korozyon diğer tüm korozyon çeşitlerinden gerek harcanan para ve gerekse yitirilen malzeme miktarı bakımından en büyük olanıdır. Atmosferik korozyon çeşitli coğrafik bölgeler ve yerel koşullara göre değişir. Endüstri bölgelerinde korozyon hızı çöl ve kutup bölgelerine oranla 100 kat daha büyük olabilir. Deniz kenarından 24 m. uzakta bulunan çelik levhanın, 240 m. uzakta bulunan bir levhadan 12 kat daha hızlı korozyona uğradığı saptanmıştır. Çeliğin deniz kenarındaki korozyon hızı çöl bölgelerine oranla kat daha büyüktür (Üneri 1998). Atmosferik korozyonun oluşum döngüsü Şekil 2.10 da gösterilmiştir. Atmosferik korozyon hızı, meteorolojik koşullara ve özellikle endüstriyel kirlenme derecesine bağlıdır. Atmosferler, korozyon açısından dört ana grup altında toplanabilir. Hafif korozif atmosfer; kuru kırsal atmosferler bu sınıfa girer. Bu sınıftaki atmosferlerin karakteristik özellikleri şöyledir; yıllık yağış 300 mm. den az, bağıl

31 16 rutubet genellikle %50 den düşük, denizden uzaklık en az 50 km., çevrede endüstriyel kirleticiler mevcut değil. Reaksiyona girenler Reaksiyon ürünleri Gaz girenler Ara katman ürünler Reaksiyona girenler Reaksiyon ürünleri Sıvı Reaksiyona girenler Toz Reaksiyon ürünleri girenler Elektrolit sıvı ürünler Reaksiyona girenler Reaksiyon ürünleri Katı Şekil 2.10 Atmosferik korozyonun oluşum döngüsü (Fontana 1986) Orta korozif atmosfer; az miktarda endüstriyel kirlenmenin mevcut olduğu şehir atmosferleri bu sınıfa girer. Bu sınıftaki atmosferlerin karakteristik özelikleri şöyledir; yıllık yağış mm. arasında, bağıl rutubet %50-65 arasında, denizden uzaklık en az 15 km., çevrede ağır endüstriyel kirleticiler mevcut değil. Korozif atmosfer; endüstriyel kirlenmenin mevcut olduğu rutubetli atmosferler bu sınıfa girer. Bu sınıfın karakteristik özellikleri şöyledir; yıllık yağış 1000 mm den fazla, bağıl rutubet %50-80 arasında, yüksek oranda kükürt dioksit konsantrasyonu mevcut. Şiddetli korozif atmosfer; yoğun şekilde endüstriyel olarak kirlenmiş olan rutubetli atmosferler bu sınıfa girer. Bu sınıftaki atmosferlerin karakteristik özellikleri şöyledir;

32 17 deniz rüzgârlarının etkisinde kalacak şekilde denize yakındır, bağıl rutubet çok yüksektir, aşırı oranlarda endüstriyel kirlenmeler mevcuttur. Atmosferleri, gerçekte böyle belirgin sınırlar içinde toplamak yanıltıcı olabilir. Meteorolojik olaylar çok kısa süreler içinde değişim gösterirler. Ortamı kirleten bileşenlerin miktarı ve cinsi, yüzeyde biriken tuzlar, kirlilikler ve bunların zamanla değişimi çok önemlidir. Diğer taraftan yüzeylerin ıslak kalma süresi ve sıklığı da korozyon hızını büyük ölçüde etkiler. Birçok halde, bir yapının konumundan ileri gelen mikro seviyede yerel etkiler de korozyon açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Ancak pratikte korozyonu önleyici tedbirleri almak için belli kıstasların bulunması gerekir. Bu amaçla standartlarda çeşitli sınıflamalar yer almaktadır. Bir fikir vermek üzere, çeşitli sınıf atmosfer içinde çeliğin korozyon hızı Tablo 2.1 de verilmektedir. Tablo 2.1 deki korozyon hız değerleri 10 yıllık korozyonun yıllık ortalaması olarak verilmiştir. Başlangıç periyodundaki korozyon hızı ortalama değerden 2-3 kat fazladır (Yalçın ve Koç 1991). Tablo 2.1 Çeliğin çeşitli atmosferler içinde korozyon hızı (Yalçın ve Koç 1991) Atmosfer Cinsi Kuru kırsal atmosfer Kuru endüstriyel atmosfer Koroziflik Derecesi Hafif Korozif 1-5 Korozyon Hızı (μm/yıl) Kırsal rutubetli atmosfer Şehir atmosferi Endüstriyel olarak kirlenmiş rutubetli atmosfer Yoğun şekilde kirlenmiş deniz atmosferi Orta Korozif 10 Korozif 20 Şiddetli Korozif 35 Atmosferik korozyon, etkileri bakımından genelde felaket boyutunda değildir. Fakat sonuçları, bakım giderlerini artırır ve en iyi malzemenin bile ömrünü belirli oranda kısaltır. Atmosferik korozyon hızı; ürünün tasarımına, uygun malzeme seçimine, imalat yöntemi ve kalitesine bağlı olduğu gibi çevresel faktörlere de bağlıdır. Bu faktörlerin en önemlileri; hava rutubeti, havanın kirlenme derecesi, yıllık yağış, hava sıcaklığı ve rüzgar hızıdır.

33 18 a) Hava rutubetinin etkisi Doğal halde bulunan temiz atmosfer bileşiminde su buharı dışında korozyon yapacak başka bir bileşen mevcut değildir. Havadaki su buharı doygun halden daha az olduğunda dahi korozyona neden olabilir. Bağıl rutubetin %70 den yukarı olması halinde, gece gündüz sıcaklık farkı nedeniyle metal yüzeyinde yoğunlaşma sonucu ince bir sıvı filmi oluşur. %70-80 bağıl rutubette korozyon hızında keskin bir artış olur (Şekil 2.11). Metal yüzeyinde sıvı filminin oluşmasına neden olan minimum bağıl rutubete Kritik Bağıl Rutubet denir. Rutubetin bu değerden daha düşük olduğu zamanlarda, metal yüzeyinde sıvı tabakası görülmez. Ancak, çok ince kapiler boşluklar içinde sıvı halde su bulunabilir. Eğer, metal yüzeyinde toz ve kir gibi kapiler özelliği olan katı tanecikler mevcutsa, su buharının yoğunlaşması daha kolay olur (Yalçın ve Koç 1991). Korozyon kaybı Hava-SO 2 karışımı ve katı parçacıklar Hava-SO 2 karışımı Saf hava Bağıl rutubet (%) Şekil 2.11 Hava kirliliği - bağıl rutubet - korozyon ilişkisi (Bayliss ve Deacon 2002) b) Endüstriyel kirlenmenin etkisi Atmosferik korozyon açısından en etkili faktör endüstriyel kirlenmedir. Başta yanma olayları olmak üzere, endüstriyel işlemlerden atmosfere bir çok kimyasal gaz, buhar ve katı tanecikler karışır. Şekil 2.11 de hava kirliliğinin korozyona etkisi görülmektedir. Havadaki kimyasal gazlardan en yaygın ve en etkili olanı kükürt oksitleridir. Bu oksitler havada bulunan su buharı ile birleşerek asitleri oluştururlar. Bunun dışında diğer asitler, amonyak ve klorürler de atmosfer içine karışabilir.

34 19 Özellikle denize açık atmosferlerde rüzgar ile taşınan mikroskobik tuz parçacıkları bulunur. Bunlar atmosfere açık metal yüzeylerinde çökelerek birikir. Atmosferde bulunan bazı kirletici bileşenlerin tipik konsantrasyonları Tablo 2.2 de verilmektedir (Yalçın ve Koç 1991). Tablo 2.2 Atmosferik kirleticiler ve tipik konsantrasyonları (Yalçın ve Koç 1991) Kirleticiler Kükürt dioksit Amonyak Klorür *Yağışta ölçülen klorür (mg/l) Katı tanecikler c) Sıcaklığın etkisi Yer Konsantrasyon (mg/m3) Endüstriyel bölge Kış 350 Yaz 100 Kırsal bölge Kış 100 Yaz 40 Endüstriyel bölge 4.8 Kırsal bölge 2.1 Endüstriyel iç bölge Kış 7.9 Yaz 5.3 Kırsal deniz kıyısı Kış 57 Yaz 18 Endüstriyel bölge Kış 250 Yaz 100 Kırsal bölge Kış 60 Yaz 15 Atmosferik korozyon hızı, metal yüzeyinde oluşan sıvı filminin yüzeyde kalış süresine bağlı olduğundan, korozyon olayına sıcaklığın büyük etkisi vardır. Sıcaklık düşük olduğu sürece metal yüzeyinde kuruma gecikecek ve korozyon olayı devam edecektir (Şekil 2.12). Bu nedenle, atmosferik korozyon hızı, sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde, ılıman iklimin hakim olduğu bölgelere göre daha fazladır. Bunun dışında sürekli değişen sıcaklık, metal yüzeyindeki yoğunlaşmayı kolaylaştırdığı için korozyonu artırıcı olarak rol oynamaktadır (Yalçın ve Koç 1991). Sıcaklığın yükselmesiyle korozyonun arttığı doğru olmakla beraber, artan sıcaklığa bağlı olarak, bağıl nemlilikteki azalma ve çevrenin tamamen kuruması durumlarının bu genellemenin dışında kaldığına dikkat edilmelidir. Genelleştirmek gerekirse; 30 o C lik bir sıcaklık değişikliğinin korozyon hızında 10 kat artış yarattığı söylenebilir (Çakır 1990).

35 20 Kimya endüstrisi Sıçrama bölgesi Artan korozyon hızı Deniz atmosferinde Deniz suyunda Yüksek sıcaklık Alçak sıcaklık Kırsal koşullarda Şekil 2.12 Sıcaklık-korozyon ilişkisi (Çakır 1990) d) Yağış ve rüzgarın etkisi Atmosferik korozyonun yürümesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Bu nedenle yıllık yağış miktarı ile korozyon hızı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ancak yağış miktarı kadar sıklığı ve kuruma süresi de önemlidir. Bu yüzden bölgedeki rüzgar hızı ve yönü de önemli rol oynamaktadır. Rüzgar kurumayı çabuklaştırdığı gibi yüzeyde toplanan kir ve tozların sürüklenerek uzaklaşmasına da neden olur (Şekil 2.13). Genelde esen rüzgar En iyi kurulma bölgesi Tercih edilecek bölge Rüzgar esiş yönü Yanlış tasarım Doğru tasarım Rüzgar esiş yönü Fabrika alanı Yanlış tasarım Şekil 2.13 Rüzgar hızı ve yönünün etkisi (Özbaş 1997) Doğru tasarım

36 21 Yukarıda belirtilen faktörler herhangi bir bölgedeki korozyon hızı hakkında kesin bir değer vermeyi güçleştirir. Birçok halde aynı yapının çeşitli kısımlarında bile korozyon hızı büyük ölçüde değişebilir. Buna rağmen mühendislikte alınacak önlemlere yardımcı olmak amacıyla, atmosferlerin korozyon açısından sınıflandırılması yoluna gidilmektedir (Yalçın ve Koç 1991) Beton içindeki çeliğin korozyonu Beton en önemli inşaat malzemelerinden biridir. Dış etkilere karşı fiziksel ve kimyasal olarak oldukça dayanıklı bir malzemedir. Basınca karşı dayanımı yüksek olan betonun, çekme dayanımını artırmak amacıyla gerekli olan yerlerde çelik takviye kullanılmaktadır. Betonarme demirleri aslında yumuşak çeliktir. Bu çelik atmosfer etkisinde ve sulu çözeltiler içinde korozyona karşı dayanıksızdır. Bunlara karşı, çeliğin beton içindeki korozyon hızı çok düşüktür. Bu durum başlıca betonun yüksek alkali özelliğinden ileri gelir. Diğer taraftan beton içinde gömülü olan çelik yüzeylerine atmosferden oksijen difüzyonu da az olduğundan korozyon hızı önemli ölçüde azalır (Yalçın ve Koç 1991). Betonarme demirlerinin korozyona uğraması yalnız çeliğin kaybedilmesi ile kalmaz. Bunun yanında, korozyon sonucu oluşan kimyasal bileşikler (pas), metale göre çok daha büyük hacim kaplaması nedeniyle beton bünyesinde içsel gerilmeler ve çatlamalara sebep olur (Şekil 2.14 ve 2.15). Beton kabukta oluşan çatlamalar ve kırılmalar Korozyon ürünündeki hacimsel değişim nedeniyle oluşan gerilmeler Karbonatlaşma nedeniyle ph seviyesindeki azalma Korozyon ürünündeki hacimsel artış Betonarme çeliği Şekil 2.14 Beton içindeki çeliğinin korozyona uğraması sonucunda, beton kabukta oluşan çatlama ve kırılmaların şematik gösterimi (Roberge 2000)

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON Korozyon olayının oluşumu elektrokimyasaldır. Buna göre elektrokimyasal ilkelerin tanımlanması ve uygulanması en temel konudur. Ancak elektrokimyasal yaklaşımda

Detaylı

Vizyon - Misyon Piyasalardaki Durgunluk Çelik Üretim Artışını Yavaşlatıyor Islak Depolama Lekesi (Beyaz Pas) Eurocorr 2012 YAPI FUARI Win Fuarları

Vizyon - Misyon Piyasalardaki Durgunluk Çelik Üretim Artışını Yavaşlatıyor Islak Depolama Lekesi (Beyaz Pas) Eurocorr 2012 YAPI FUARI Win Fuarları Vizyon - Misyon Piyasalardaki Durgunluk Çelik Üretim Artışını Yavaşlatıyor Islak Depolama Lekesi (Beyaz Pas) Eurocorr 2012 YAPI FUARI Win Fuarları Çelik Yapı ve Galvaniz CLP: Sınıflandırma, Etiketleme

Detaylı

Türkiye Dünya Çelik Sektöründen Olumlu Yönde Ayrışmaya Devam Ediyor Korozyon ve Korozyondan Korunmanın Temel İlkeleri (II) "Çelik" Boru Hatlarının

Türkiye Dünya Çelik Sektöründen Olumlu Yönde Ayrışmaya Devam Ediyor Korozyon ve Korozyondan Korunmanın Temel İlkeleri (II) Çelik Boru Hatlarının Türkiye Dünya Çelik Sektöründen Olumlu Yönde Ayrışmaya Devam Ediyor Korozyon ve Korozyondan Korunmanın Temel İlkeleri (II) "Çelik" Boru Hatlarının Neden Vazgeçilmez Malzemesi? Duyarlılık Kaplama Teknolojilerinde

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU MMO Yaym No: E / 2001 / 275 EKİM 2001 - KAYSERİ Yenilenebilir Enerji

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

İş Hayatında Neler Değişiyor?

İş Hayatında Neler Değişiyor? İş Hayatında Neler Değişiyor? Nedenleri ve Çözümleriyle Yoğuşmalı Kazanlarda Korozyon Sıcak Daldırma Galvanizle Çıkan Katı Atıkların Değerlendirilmesi GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Derya YALUK ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI Eren DOLAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2009 T.C. SELÇUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK YÖNTEMLERİ İbrahim DORUK Haziran 2005 DENİZLİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR

AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR Hazırlayan MERAL YÜCEL (DALKIRAN)

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

KOROZYON VE MALZEME İLE İLGİLİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ. Bir akışkan molekülünün bir sıvı veya katı madde içinde tutulması olayı.

KOROZYON VE MALZEME İLE İLGİLİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ. Bir akışkan molekülünün bir sıvı veya katı madde içinde tutulması olayı. KOROZYON VE MALZEME İLE İLGİLİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ Absorbsiyon Bir akışkan molekülünün bir sıvı veya katı madde içinde tutulması olayı. Açık Devre Potansiyeli Devreden hiç akım geçmezken ölçülen potansiyel

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

BETON İÇİNDEKİ ÇELİK KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

BETON İÇİNDEKİ ÇELİK KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER BETON İÇİNDEKİ ÇELİK KOROZYONU Demir ve çelik genellikle ; oksijen ve suyun bulunduğu her ortamda korozyona uğrar. Korozyonun hızı, ortam koşullarına göre değişir. Örneğin, su içinde suyun hızı yada asitliğiyle,

Detaylı

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi İçindekiler 1. Giriş...4 2. Betona su yalıtımı uygulanmasında karşılaşılan

Detaylı

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sevcan ÖZGÜVEN DANIŞMAN Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ocak, 2015 Bu tez çalışması

Detaylı

Korozyon ekonomisi ve demir çelik ürünlerinin korozyonu

Korozyon ekonomisi ve demir çelik ürünlerinin korozyonu GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI KASIM-ARALIK 2013 YIL/2 SAYI/12 Korozyon ekonomisi ve demir çelik ürünlerinin korozyonu Depreme Meydan Okuyan Freedom Tower ChiotsRun.com

Detaylı

Tezcan Galvaniz. Kartal Grup Mitaş Galvaniz Çepaş Galvaniz. Geçmişten Günümüze. Demir Çelik Ürünlerinin Korozyonu Ve Galvanizleme

Tezcan Galvaniz. Kartal Grup Mitaş Galvaniz Çepaş Galvaniz. Geçmişten Günümüze. Demir Çelik Ürünlerinin Korozyonu Ve Galvanizleme Demir Çelik Ürünlerinin Korozyonu Ve Galvanizleme Tezcan Galvaniz Yassı Ürün Üretimindeki Artış Galvaniz Sektörüne Ümit Veriyor Kartal Grup Mitaş Galvaniz Çepaş Galvaniz Galvaniz Kaplamada Flux'ın Önemi

Detaylı

Birinci bölüm olan girişte konunun önemine ve amacına değinilmiş; ikinci bölümde, ısı ve ısı geçişi ile ilgili kavramlar üzerinde durulmuştur.

Birinci bölüm olan girişte konunun önemine ve amacına değinilmiş; ikinci bölümde, ısı ve ısı geçişi ile ilgili kavramlar üzerinde durulmuştur. i ÖZET Bu çalışma, ısı kayıplarının azaltılmasıyla, konfor şartlarının daha az enerji tüketilerek sağlanmasına, ısınma maliyetinin düşürülmesine ve daha az çevre kirliliğine için alınacak önlemlerin başında

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Çeviri : Selim Yenisey 2009 Tüm hakları saklıdır. Kaynak belirtilmeden hiçbir şekilde

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME, erimiş çinko banyosuna daldırılan demir ve çelik malzemelerin yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren koruyucu bir kaplama yapma işlemidir.

Detaylı

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME, erimiş çinko banyosuna daldırılan demir ve çelik malzemelerin yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren koruyucu bir kaplama yapma işlemidir.

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı