Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 114 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 135 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Aşağıdakilerden hangisi kulak muayene yöntemlerinden değildir? A) Otoskopi B) Otoendoskopi C) Otomikroskopi D) Pnömotik otoskopi E) Laringostroboskopi 2. Aşağıdakilerden hangisi takipte tanı ve takipte kullanılan kut faz proteinlerinden biri değildir? A) ALT düzeyi B) Ferritin düzeti C) Alfa 2 mikroglobulin düzeyi D) Fibronektin düzeyi E) Albumin düzeyi 3. Sepsis patogenezinin başlamasında, Gram negatif bakterilerin hangi yapısı önemli rol oynar? A) Lipit A B) Teikoik asit C) Süperantijenler D) Enzimler E) TSST-1 4. Optik sinir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Peripapiller bölgede sinir lifleri miyelin kılıf ile çevrilidir B) Optik disk 2.5 mm çapındadır C) 1.2 milyon gangliyon hücresi vardır D) Beyin zarları ile çevrilidir, ancak optik sinir çevresindeki BOS dolaşımı kiazmadan itibaren vardır. E) Optik disk santral retinal arterden beslenir 5. Primer açık açılı glokom tanısında ve takibinde kullanılan altın standart test hangisidir? A) Optik koherans tomografi B) Heidelberg retina tomografisi C) Göz içi basıncı ölçümü D) Görme keskinliğinin değerlendirilmesi E) Görme alanı testi 6. Aşağıdakilerden hangisi işitmenin değerlendirilmesinde kullanılan testlerden değildir? A) Fısıltı testi B) Diapazon testleri C) BERA D) Odyometrik testler E) EnoG 7. Otuz beş yaşındaki erkek hasta son 12 saat içinde gelişen ateş, baş ağrısı ve kusma şikayetlerinin ardından uykuya meyilli halde hastaneye getiriliyor. 6 ay önce araç içi trafik kazası nedeniyle splenektomi yapılan ve sonrasın oral penisilin ile profilaksi başlanan hastada ense sertliği 3+, Kerning ve Brudzinski işaretleri pozitif saptanıyor. Yapılan lomber ponksiyonda BOS basıncı yüksek, görünümü bulanık ve hücre sayısı /mm3 olarak değerlendirliyor. BOS proteni 280 mg/dl, BOS şekeri 10 mg/dl, Eş zamanlı Kan Şekeri 110 mg/dl olan hastada ampirik antibiyotik tedaviniz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Ampisilin + Setriakson B) Gentamisin + Vankomisin C) Ampisilin + Vankomisin D) Gentamisin + Seftriakson E) Seftriakson + Vankomisin 8. Yeni ve yeniden gündeme gelen enfeksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Biyolojik silah üretimi ile ilişkili olabilirler. B) Yaban hayvanlarının yaşam alanlarını korumak için kentsel alanların yakınına geniş ağaçlandırma alanları yapılmalıdır. C) Tarım ve havyacılıkta üretim aşamasında mikrobiyal kontaminasyonu önlemek için antimikrobiyal ilaçların kullanılması gerekir. D) Sulak alanlar kurutularak vektör kontrolü yapılmalıdır. E) Sağlık yöneticilerinin çok erken açıklamaları nedeniyle gereksiz önem kazanmaktadır 2

3 9. Üç yaşında çocuk hasta dermatoloji kliniğine vücutta beyaz leke şikayeti ile başvuruyor. Öyküsünden hastanın son iki aydır epilepsi tanısı ile Pediatrik Nöroloji Bölümünde takipli olduğu öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en olası tanıdır? A) Kseroderma Pigmentozum B) Ataksi Telenjiektazi C) İktiyozis Vulgaris D) Nörofibromatozis E) Tuberoskleroz 10. Aşağıdaki etkenlerden hangisi kolona yerleşerek hastalık oluşturmaktadır? A) Noroviruslar B) Giardia lamblia C) Vibrio chlorae D) Entamoeba histolytica E) Cryptosporidium 11. Layşmaniyazis kutis tedavisinde yer almayan ajan hangisidir? A)Bleomisin B)Sodyum stiboglukonat C)Meglumine antimoniate D)Topikal salisilik asit E)İtrakonazol 12. Yirmi iki yaşında erkek hasta sağ gözünde uçuşan noktacıklar görme, görmede azalma ve ışığa bakamama şikayeti ile geliyor. Yapılan göz muayenesinde, hafif dereceli ön üveit, belirgin vitrit ve makulaya yakın yerleşimli pigmentli skar dokusunun yanında aktif retinit odağı saptanıyor. Bu hastaya aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmamalıdır? A)Prednizolon asetat 1mg/kg/gün B)Primetamin mg/gün C)Sulfadiazin 1g/gün D)Azitromisin 250 mg/gün E)İntravitreal triamsinolon asetonid 13. Herpes zoster için karakteristik olmayan özellik hangisidir? A) Lezyonlar dermatomal dağılım gösterir B) Post-herpetik nevralji en sık görülen komplikasyondur C) Lezyonlar çıkmadan veya lezyon çıkışı ile ağrı başlayabilir D) Lezyonlar üç günde geriler E) İmmünsupressif hastalarda lezyonlar birden fazla dermatomda görülebilir 14. Halsizlik, ateş, boğaz ağrısı şikayetiyle pediatri servisine yatırılan 15 yaşında erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde; tonsiller hiperemik, servikal LAP, KC 3cm palpable, splenomegali ve konjoktivalar ikterik olarak saptanmıştır. Yapılan mikrobiyolojik test sonuçları : HBs Ag : (-) EBV VCA Ig M: (+) Anti HBs: (+) EBV VCA IgG : (+) Anti HBc IgG: (+) EA :(+) Anti HBc Ig M:(-) EBNA IgG : (-) Anti HAV IgG : (+) CMV IgM: (-) Anti HCV :(-) CMV IgG: (+) Bu sonuçlara göre, hastalık tanısı nedir? A) Kronik HBV enfeksiyonu B) Primer CMV enfeksiyonu C) Akut HCV enfeksiyonu D) CMV 'ye bağlı reaktivasyon E) Akut EBV enfeksiyonu 15. Hangisi bir göz içi basıncı ölçüm yöntemi olarak en güvenilir sonuçları verir? A) Schiötz tonometrisi B) Non-kontakt tonometri C) Goldmann aplanasyon tonometrisi D) Dijital tonometri E) Pnömotonometri 16. Büllöz lezyonlar ile seyreden dermatolojik hastalıklardan hangisi otoimmün büllöz hastalıklardan biri olarak sınıflandırılmaz? A) Dermatitis Herpetiformis B) Pemfigus Vejetans C) Lineer IgA dermatozus D) Epidermolizis Bülloza E) Büllöz Pemgfigoid 3

4 17. Bir supraglottik larenks kanserinde tümör larenks sınırlarını aşmış, klinik ve radyolojik olarak bilateral ve 6 cm den küçük lenfadenomegalileri mevcut, uzak metastaz yoksa tümörün TNM sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir? A) T3N1M0 B) T2N2M0 C) T4N2M0 D) T1N3M0 E) T4N3M0 21. Sahipli ve aşılı bir kedi ile teması olan, daha önce hiç kuduz aşısı olmayan bir hastada kuduz profilaksi yaklaşımınız nasıl olmalıdır? A) 5 doz HDCV aşısı başlarım 1 gün içinde kedi sağ ise aşıyı keserim B) 2:1.1 şeması ile HDCV aşısını hızlı antikor cevabı için uygularım C)Hayvanı izleme alırım, hayvan 10 gün içinde ölürse aşı ve immunglobulin başlarım D) 5 doz HDCV ile birlikte Kuduz hiğerimmunglobulin başlarım E) 5 doz HDCV ile birlikte Tetanoz aşısı uygularım 18. Ultraviyole ile alevlenme göstermeyen hastalık hangisidir? A)Rozase B)Liken simpleks kronikus C) Polimorf ışık erüpsiyonu D)Solar ürtiker E)Porfiriler 22. Ritter sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Genellikle yerişkin dönemde görülen bir tablodur. B) Etken Streptococcus pyogenes'dir. C) Eksfoliyatif toksinler granüler tabakada steril büle neden olur. D) Mukoza tutulumu vardır. E) Nikolsky Fenomeni negatiftir 19. Paranazal sinüslerin selim tümörü olan osteom en sık hangi sinüste görülür? A) Maksiller sinüs B) Ön etmoid sinüs C) Sfenoid sinüs D) Frontal sinüs E) Arka etmoid sinüs 23. Zaman içinde skuamoz hücreli karsinom gelişebilen klinik tablo hangisidir? A) Onikomikoz B) Seboreik keratoz C) Aktinik keratoz D) İmpetigo E) Psoriasis 20. Hastane enfeksiyonları için aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur? I. Kırım Kongo Kanamalı ateşinde temas izolasyonu uygulanmalıdır. II. Havayolu izolasyonu için hasta tek kişilik odaya alınmalı ve odaya girenler cerrahi maske takmalıdır. III. Meningokoksemili hasta için damlacık izolasyon önlemleri alınmalıdır IV. Vankomisin dirençli Enterokok kolonizasyonu olan hastanın hastane içi naklinde maske takması gereklidir. V. Hipertansiyon etyolojisi araştırılmak üzere yatırılan hastada standart izolasyon önlemleri alınmalıdır. 24. Aşağıdaki damarlardan hangisi Little bölgesinde bulunan Kiesselbach pleksusuna katılmaz? A) Sfenopalatin arter B) Anterior etmoidal arter C) Greater palatin arter D) Superior labial arter E) Posterior etmoidal arter A) I-II-III B) I-III-V C) II-III-V D) III-IV-V E) I-IV-V 4

5 25. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine burundan yabancı cisim çıkartılması esnasında dikkat edilmesi gerekir? I. Alın ışığı ya da endoskop kullanılması zaman kaybettirir. II. Cisim çıkarılırken alligatör foseps, bayonet forseps, kulak küreti gibi cerrahi aletler kullanılabilir. III. Oluşabilecek komplikasyonlar hayatı tehdit edebileceğinden hasta veya ebeveynler yapılacak işlemler öncesi detaylı bilgilendirilmemelidir. IV. Burunda tek taraflı, uzun süren, kötü kokulu akıntı çocuk hastalarda yabancı cisim olasılığını düşündürür. V. Burunda yabancı cisimler en sık alt konkanın başlangıç kısmı ile septum arasına yerleşir.i. Patofizyolojisi çok iyi anlaşılamamıştır. A) I-II B) I-II-III C) I-III-V D) II-III-IV E) II-IV-V 26. Psoriasis vulgaris histopatolojisinde aşağıdakileden hangisini görmeyiz? A) Hiperkeratoz B) Parakeratoz C) Papillomatoz D) Akantoliz E) Retelerde belirginleşme 27. Aşağıdakilerden hangisi akut tonsillit komplikasyonlarından değildir? A) Peritonsiller abse B) Parafarengeal abse C) Retrofarengeal abse D) Akut glomerulonefrit E) FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) 28. Hücresel tip immün yetmezlik gelişmiş hastada aşağıdaki etkenlerden hangisinin görülme sıklığı artar? A) Haemophilus influenzae B) Streptococcus pneumoniae C) Neisseria meningitidis D) Stenotrophomonas maltophilia E) Toksoplasma gondii 29. Aşağıdakilerden hangisi burunda inferior meatus a açılır? A) Frontal sinüs B) Sfenoid sinüs C) Duktus nasolakrimalis D) Maksiller sinüs E) Anterior etmoid sinüs 30. Alopesi areata için doğru olan özellik hangisidir? A)Dönüşümsüz, skar bırakan bir saç kaybıdır B)Saçlı deride tam saç kaybına gitmez C)Vücut kılları dökülmez D)Aşırı kaşıntılıdır E)Hastalığın süresi ve prognozu öngörülemez 31. Yetmiş yaşında erkek hasta sağ gözünde ani ve ağrısız görme kaybından yakınıyor. Tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Santral retinal ve tıkanıklığı B) Katarakt C) Uveit D) Diyabetik makula ödemi E) Keratit 32. Tüberkülidler grubundan olan hastalık hangisidir? A) Lupus vulgaris B) Eritema nodozum C) Skrofuloderma D) Liken planus E) Eritema induratum 33. Aşağıdakilerden hangisi sedatif antihistaminiklerdendir? A) Desloratadin B) Hidroksizin C) Ebastin D) Loratidin E) Feksofenadin 5

6 34. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işitme fizyolojisi için doğrudur? I. Koklea akustik enerjiyi elektromekanik enerjiye çevirir. II. İç kulaktaki yarım daire kanalları, utrikulus ve sakkulus işitme ile ilgilidir. III. Scala vestibuli ile scala timpaniyi birlestiren yapı helikotremadır. IV. Sensör organ korti organıdır. V. Kokleadaki perilenfin işitme için bir önemi yoktur. A) I-II B) II-III C) I-II-III D) I-III-IV E) III-IV-V 35. Konjonktivanın lenfatik drenajı hangi lenf bezine boşalır? A) Parotid ve pre-aurikular B) Submandibular ve pre-aurikular C) Pre-aurikular ve servikal D) Post-aurikular ve oksipital E) Parotid ve nasal 36. Kbb polikliniğine başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın öyküsünden 3-4 gündür dış kulak yolunda yanma ve ağrı olduğu,son bir gündür ağzında kayma olduğu ve gözlerini kapatamadığı öğreniliyor.otolojik muayenesinde dış kulak yolunda veziküler lezyonlar saptanan bu hasta için, En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Herpes zoster oticus B) Fronkülozis C) Nekrotizan otitis eksterna D) Büllöz eksternal otitis E) Granüler eksternal otitis 37. A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı akut tonsillit geçirmekte olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi tanıda en az yararlıdır? A) Tonsillofarengeal eksuda saptanması B) Anterior servikal bölgede ağrılı lenfadenopati saptanması C) Boğaz kültürü D) Kanda antistreptolizin O titresinin tayini E) Boğaz sürüntüsünde grup A antijenlerinin araştırılması 38. En sık görülen tükrük bezi tümörü hangisidir? A) Warthin tümörü B) Pleomorfik adenom C) Mukoepidermoid karsinom D) Adenoid kistik karsinom E) Asinik cell karsinom 39. Kliniğe baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri ile başvuran 56 yaşındaki kadın hastanın yapılan hastanın yapılan tetkiklerinde arka fossa tümörü saptanmıştır. Hastanın yapılan göz muayenesinde görme düzeyinin her iki gözde 10/10 düzeyinde olduğu, renk görmenin ve ışık reaksiyonunun normal olduğu saptanmıştır. Göz dibi muayenesinde optik sinir başında kabarıklık, sınırlarında siliklik ile birlikte venöz pulzasyon yokluğu bulgularıyla karşılaşılmıştır. Optik sinir başı bulgusu için ön tanınız nedir? A) Optik Nöropati B) Papilla Ödemi C) Optik Disk Druzeni D) Optik Atrofi E) Optik Disk Ödemi 40. Daha önce kızamıkçık geçirmediği tespit edilen ve tüp bebek planı yapılan kadın hastada yaklaşımınız ne olmalıdır? A) Vektör kontrolü B) Aktif bağışıklama C) Pasif bağışıklama D) Antiviral profikasi E) Parenteral temas önlemleri 6

7 41. Deri tümörleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Deri tümörlerinde palyatif radyoterapi dozu 66 Gy'dir. B) En sık görülen alt tipi kutanöz tip malign melanomdur. C) Cildin epidermoid tip karsinomu cildin keratinize hücrelerinden köken alıp güneş maruziyeti ile yakından ilişkili bir deri kanseridir. D) Melanom dışı deri tümörlerinde tedavi seçenekleri sınırlı olup tam yanıt ve sağkalım oranları çok düşüktür. E) Yeni tanı alan hastaların %40'ı Kaposi sarkomudur. 42. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri effüzyonlu otitis media (EOM) ile ilgili yanlıştır? I. Klinik tablo gürültülü olduğu için tanı kolay konur. II. Seröz otitis media,sekretuar otitis media,kataral otitis media gibi isimler de kullanılır. III. Özellikle erişkin hastalarda EOM varlığında larenks kanseri mutlaka akılda tutulmalıdır. IV. Okul öncesi dönemdeki çocukların %35-70 i en az bir kere EOM atağı geçirir. V. Normal koşullarda orta kulak efüzyonlarının %50 si 4 hafta, %80 i 8 hafta içinde kaybolur. A) I-II B) I-III C) II-III D) III-IV E) IV-V 43. Aşağıdakilerden hangisi uyku apnesi tedavisinde önerilmez? A) Alkol ve sedatifler yasaklanır B) Kilo verilmeli C) Sırt üstü yatış önerilmeli D) Adenotonsillektomi E) Nasal Continuous Positive Air Pressure( CPAP ) 44. Aşağıdaki bakteriyel deri enfeksyionlarından hangisinin etkeni Staphylococcus aureus değildir? A) Ektima B) Karbonkül C) Büllöz impetigo D) Fronkül E) Follikülit 45. Meniere Hastalığının tipik belirtisi olmayan bulgu hangisidir? A) Dalgalı işitme kaybı B) Dix-Hillpike testinin pozitif olması C) Kulakta dolgunluk hissi D) Epizodik vertigo E) Çınlama 46. Akne vulgaris etiyopatogenezinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Sebum üretiminde artış B)Androjen hormonları C)Foliküldeki Propionibacterium acnes kolonizasyonu D) Kan damarlarındaki düzenleyici mekanizmanın bozukluğu E)Duktal hiperkornifikasyon 47. Akantozis nigrikans ile birliktelik gösterebilen hastalık hangisidir? A) Hipertansiyon B) Diyabetes mellitus C) Benign prostat hiperplazisi D) Hepatit B E) Böbrek Taşları 48. Kallus ve klavus tedavisinde aşağıdakilerden hangileri kullanılabilir? I. %40 salisilik asit II. Üreli topikal ürünler III. Kriyoterapi IV. 5-Fluorourasil A) I B) I, II C) I, II,III D)I,II,III,IV E) I,III,IV 7

8 49. Pemfigus tiplerinden hangisinde eritodermi gelişebilir? A) Pemfigus Foliaceus B) Pemfigus Vulgaris C) Fago Selvegam D) Pemfius Vejetans E) Pemfigus Eritematozus 53. Aşağıdakilerden hangisi vitreusun yapısınında en fazla oranda bulunan maddedir? A) Hyaluronik asit B) Kollajen C) Su D) Hyalositler E) Astrositler 50. HBV taşıyıcısı bir hastadan kan alınmış olan enjektörün eline batması ile personel sağlığı merkezine başvuran intern doktorun 3 yıl önce 3 doz olmak üzere bir kez HBV aşı şeması uygulandığı ancak aşı sonrası antikor bakılmadığı şu an ise 7 IU/mL olduğu saptanmıştır. Bu durumda HBV profilaksi yaklaşımınız nasıl olmalıdır? A) Bir doz HB aşısı B) b. 3 doz olmak üzere ikinci kez HB aşı şeması C) c.bir doz HB aşısı+hbig D) d. Bir ay ara ile 2 kez HBIG E) e. 3 doz HB aşısı+hbig 51. Aşağıdakilerden hangisi keratitin ön segment mauyene bulgusudur? F) Fakodonezis G) Hipopiyon H) İridodiyaliz İ) İntravitreal hemoraji J) Retina dekolmanı 52. Aşağıdaki deri hastalıklarının hangisinde desmoglein molekülüne karşı gelişen otoantikorlar rol oynar? A) Psöriazis B) Eritema nodosum C) Akne vulgaris D) Pemfigus Vulgaris E) Liken planus 54. Benign melanositik lezyonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Lentigo simpleks güneş gören bölgelerde görülür. B)Lentigo simpleks çok sayıda ve yaygın olduğunda Lentiginosis profusa, Leopard sendromu ve Peutz-Jeghers sendromu açısından değerlendirme yapılmalıdır. C)Solar lentigolar premalign değildir. D)Güneş maruziyeti engellendiğinde solar lentigo lezyonlarda gerileme olmaz. E)Mongol lekesi sakrokoksigeal bölgede, düzenli mavimsi pigmentasyon gösteren dermal melanozistir. 55. Kliniğe sağ gözünde görme azalması ve renk görmede bozulma şikayetleri ile başvuran 23 yaşındaki kadın hastanın yapılan göz muayenesinde sağ göz optik diskinde kabarıklık ile birlikte sağ gözde direkt sol gözde indirekt ışık reaksiyonunun bozuk olduğu saptanmıştır. Sol Göz bulguları normal sınırlarda olarak değerlendirilmiştir. Hastada saptanan pupilla bulgusuna ne isim verilir? A) Adie Pupillası B) Behr Pupillası C) Argyl-Robertson Pupillası D) Horner Pupillası E) Marcus- Gunn Pupillası 56. Fasial paralizinin tanı ve takibinde kullanılamayan elektrofizyolojik test hangisidir? A) İşitsel beyinsapı cevabı B) Elektromiyografi(EMG) C) Elektroneurografi (ENoG) D) Maksimal stimülasyon testi (MST) E) Sinir eksitabilite testi (NET) 8

9 57. Aşağıdaki durumlardan hangisi Faranjitlerin kronikleşmesinde etkili predispozan faktörlerden birisi olarak değerlendirilmez? A) Aşırı sigara ve alkol tüketimi B) Laringofarengeal reflü C) Oral antidiyabetik kullanılması D) Asit ve baharatlı besinlerle beslenme alışkanlığı E) Çalışma ortamındaki havanın irritan ve kirli olması 58. Aşağıdaki larenks muayene yöntemlerinden hangisinde vokal kordların fonasyon sırasındaki titreşimleri de gözlemlenebilir? K) Direkt laringoskopi L) Videolaringostroboskopi M) Mikrolaringoskopi N) İndirekt laringoskopi O) Kontakt endoskopi 59. Aşağıdakilerden hangisi MRSA enfeksiyonları için risk faktörü değildir? A) Uzun süreli hastane yatışı. B) Cerrahi yara varlığı. C) Antiasit, sükralfat tedavisi alıyor olmak. D) Yoğun bakım ya da yanık ünitesinde yatıyor olmak. E) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi alıyor olmak 60. Çivi belirtisi gösteren hastalık hangisidir? A) Bazal hücreli karsinoma B) Kaposi sarkomu C) Layşmaniyazis kutis D)Aktinik keratoz E) Verruka vulgaris 61. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hanta virüs enfeksiyonu ile ilişkilidir? A) Ağır olgularda ensefalit bulguları ortaya çıkmaktadır. B) Bulaşta vektör olarak sivrisinekler rol oynamaktadır. C) Ülkemizde Güney Doğu Anadolu Bölgesinde saptanmıştır D) Nedensiz kanamalar en önemli klinik bulgularındandır. E) Etken hepadnaviridae ailesinden bir DNA virusudur. 62. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri vertigo için doğrudur? A) I-II B) I-III C) III-IV D) I-III-V E) III-IV-V I. Periferik nedenlerde nistagmus horizontorotatuardır. II. Santral nedenlerde nistagmus optik fiksasyonla zayıflar. III. Periferik nedenlerde nistagmus yönü değişmez. IV. BPPV de baş dönmesi saatler sürer. V. Vestibüler nörinitde periferik reseptör organda etkilenme ile vestibüler sinirde dejenerasyon olur. 63. Uzun süredir tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı olan çocukta aşağıdakilerden hangisi ilk akla gelmelidir? A) Nazal polip B) Osteom C) Yabancı cisim D) Antrokoanal polip E) Septum deviasyonu 64. Psoriasis Vulgaris ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Numuler Dermatit B) Seboreik Dermatit C) Pemfigus Vulgaris D) Liken Planus E) Mikozis Fungoides 65. Leprada kullanılan ilaçlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I. Dapson II. Rifampisin III. Klofazimin IV. Prothionamid V. Doksisiklin A) I B) I, II C) I, II,III D)I,II,III,IV E) I,II,III,IV,V 9

10 66. Hangisi vitreusun retinaya sıkı olarak yapışık olduğu yerlerden değildir? A) Vitreus tabanı B) Optik sinir başı etrafı C) Retinal damarlar etrafı D) Lens arka kapsülü E) Fovea etrafı 67. Göz içi basıncının ölçülmesinden kullanılan aletlere ne isim verilir? A) Basınç ölçer B) Tonometre C) Aplanasyon cihazı D) Pakimetre E) Oftalmodinamometre 70. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi akut bakteriyel menenjitin BOS bulguları ile uyumludur? A) Açılış basıncı: 150mmH 2 O, ksantokromik, hücre sayısı 250/mm 3, hücre cinsi %80 lenfosit, Protein:220 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %10 u B) Açılış basıncı: 250mmH 2 O, bulanık, hücre sayısı 3500/mm 3, hücre cinsi %90 PMNL, Protein:220 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %20 si C) Açılış basıncı: 180mmH 2 O, berrak, hücre sayısı 150/mm 3, hücre cinsi %50 PMNL %50 lenfosit, Protein:50 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %20 si. D) Açılış basıncı: 150mmH 2 O, hafif bulanık, hücre sayısı 650/mm 3, hücre cinsi %50 PMNL %50 lenfosit, Protein:120 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %50 si E) Açılış basıncı: 150mmH 2 O, ksantokromik, hücre sayısı 250/mm 3, hücre cinsi %100 eritosit, Protein:50 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %60 ı. 68. Aşağıdakilerden hangisi oral kavite tümörlerinden değildir? P) Dudak ca Q) Dil ca R) Gingiva ca S) Hipofarenks ca T) Sert damak ca 69. Aşağıdaki etkenlerden hangisinin üriner sistem enfeksiyon etkeni olması beklenmez? A) Escherichia coli B) Staphylococcus saprophyticus C) Pseudomonas aeruginosa D) Bacteroides fragilis E) Enterococcus faecalis 71. Sepsis kliniğinde hangisi beklenilmez? A) Ödem B) Asidoz C) Böbrek yetmezliği D) Hipertansiyon E) Karaciğer yetmezliği 72. Aşağıdakilerden hangisi Waldeyer in lenfatik halkasına dahil değildir? A) Lingual tonsiller B) Lateral faringeal bantlar C) Nazofaringeal tonsil D) Palatin tonsiller E) Virchow un nodülü 10

11 yaşında bayan hastada hepatit yönünden yapılan serolojik inceleme sonuçları şöyledir: HBsAg (-) anti-hbs (+) anti-hbc IgG (+) anti-hbc IgM (-) HBeAg (-) anti-hbe (+) Bu kişi için ne düşünülmelidir? A) Hepatit B enfeksiyonu pencere devresi B) Kronik Hepatit B enfeksiyonu C) Akut Hepatit B enfeksiyonu D) Aşı ile bağışıklama E) Hepatit B ile doğal bağışıklık 74. Aşağıdaki aşılardan hangisi seyahate çıkacak immünsüpresif bir hastada kontrendikedir? A) Suçiçeği B) İnfluenza C) Hepatit B D) Tetanoz E) Pnömokok 75. Atopik dermatit tanısında Hnifin Rajka kriterleri kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi majör kriterlerden değildir? A)Kaşıntı B)Tipik morfoloji ve dağılım C)IgE yüksekliği D)Kronik ve tekrarlayan dermatit E)Kişisel veya ailesel atopi öyküsü 76. Epistaksis etyolojisinde yer alan lokal nedenler içerisinde en sık karşılaşılan hangisidir? A) Travma B) İnflamasyon C) Tümörler D) Septal patolojiler E) Damarsal patolojiler 77. Aşağıdakilerden hangisi larenks kanseri'nde postoperatif radyoterapi endikasyonu değildir? A) Boyunda lenf nodu tutulumu B) Subglottik yayılım olması C) Boyun yumuşak dokuya yayılım D) Skuamöz hücreli kanser olması E) Kartilaj invazyonu 78. Kan kültürü alımıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kan kültürü, ateş veya titreme ortaya çıkar çıkmaz alınmalıdır B) Kateter veya damar içi diğer cihazlardan kan kültürü alınmamalıdır C) İlk girişte damara ulaşılamazsa ikinci denemede iğne değiştirilmelidir D) Kan kültürü şişesinde Kan/Besiyeri oranı 1/5 veya 1/10 olmalıdır E) Kan kültürü 2 saatte Lab'a ulaştırılmalı ya da buzdolabında bekletilmelidir 79. Aşağıdakilerden hangisi iletim tipi işitme kaybına neden olmaz? A) Buşon B) Presbiakuzi C) Kulak zarı perforasyonları D) Akut otitis media E) Eksternal otit 80. Seyrinde püstüler lezyon göstermeyen hastalık hangisidir? A) Akne vulgaris B) İmpetigo C) Folikülit D) Akut paronişya E) Ürtiker 81. Deride plaklar ve tümörler oluşturan, dermis ve epidermiste T hücre infiltrasyonu ile karakterize neoplastik deri hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mikozis fungoides B) Psöriazis C) Liken planus D) Pemfigus E) Mastositozis 11

12 82. Febril nötropenik bir hastanın kan kültüründe MRSA üremesi oluyor. Buna yönelik hastanın tedavisine aşağıdakilerden hangisi eklenmez? A) Vankomisin B) Teikoplanin C) Daptomisin D) Linezolid E) İmipenem 83. Anaerob kültür için aşağıdaki örneklerden hangisi uygun değildir? A) Kemik iliği B) Sinüs aspiratı C) Kan D) Safra E) Boğaz kültürü 84. Pitri yazis versikolor için karakteristik olmayan hangisidir? A) Wood lambası ile soluk sarı renkte refle verir B) jeneralize formunda oral flukonazol kullanılabilinir C)Hipopigmentasyon ile seyreden klinik formu vardır D) KOH prepatında üzüm salkımı şeklinde sporları görülür E)Özellikle palmo-planter bölgelerde lokalizasyon gösterir 85. Aşağıkilerden hangisi hastalık etkenlerine konağın verdiği bir antienflamatuar cevap değildir? A) Lökositoz B) Sola kayma C) CRP azalma D) Kompleman kompenentlernde artma E) Platelet sayısında artma 86. Daha önce aşıları tam olan, Son tetanoz aşısın 12 yıl önce olan bir kişi temiz yara sınıfı ile acil servise başvurdu. Tetanoz profilaksi yaklaşımınız nasıl olmalı? 87. Seboreik bölge olarak tanımlanmayan lokalizasyon hangisidir? A) Saçlı deri B) Kulak Arkası C) Ayak tabanı D) Genital bölge E) Sternum önü 88. Otuz yaşında kadın hasta son zamanlarda artan işitme kaybından yakınıyor. İşitme kaybı sağ kulakta daha belirginmiş. Hasta özellikle ikinci hamileliğinden sonra işitme kaybının ilerlediğini ifade ediyor. Hastanın muayenesinde bilateral dış kulak yolu ve timpan zar normal olarak değerlendirildi. Odyolojik değerlendirmede sağ kulakta iletim tipi işitme kaybı saptanan hastada, İlk olası tanı hangisidir? A) Presbiakuzi B) Labirentit C) Otoskleroz D) Kronik otitis media E) Meniere hastalığı 89. Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuvar yanıt sendromu kriterlerinden biri değildir? A) Lökositoz (>12.000/mm3) B) Lökositopeni (<4000/mm3) C) Taşikardi D) Hipotermi E) Bradipne 90. Alıntı yapma serbestisini çalıntı yapma serbestisi haline getirmemek gerekir cümlesi hangi etik dışı davranışı tanımlar? A) Sahtecilik B) Taraflı yayın C) Çarpıtma D) İntihal E) Salamizasyon A) Bir doz aşılama ve tetanoz immunglobulin B)0. ve 3. Günlerde 2 doz raphel aşılama C) Bir doz raphel aşılama D) 5 doz tetanoz aşısı E) 0.,1. ve 6. aylarda 3 doz yetişkin aşı şeması uygulanır 12

13 91. Aşağıdaki akut faz reaktanlarından hangisi enfeksiyon sırasında artmaz? A) ESH B) CRP C) Fibrinojen D) Prealbumin E) Haptoglobulin 95. Rutin idrar kültürü için uygun olan alınma şekli hangisidir? A)24 saatlik idrar B)İlk akım idrarı C)Orta akım idrarı D)İdrar sürüntüsü E)İdrar sedimenti 92. İlerlemiş kanser hastalarında en sık görülen psikiyatrik bozukluk hangisidir? A) Saldırganlık B) Majör depresyon C) Şizofreni D) Organik beyin tutulumu yoksa psikyatrik değişiklik beklenmez E) Bipolar affektif bozukluk 93. Clostridium perfringens besin zehirlenmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Majör bulgusu kusma olup, inkübasyon süresi 7-21 gündür. En sık kabuklu deniz ürünleri ile ilişkili olarak görülmektedir. B) Majör bulgusu sulu ishal olup, inkübasyon süresi 8-16 saattir. Kümes hayvanları kaynaklı gıdalarla ilişkili olabilir. C) Majör bulgusu kanlı ishal olup inkübasyon süresi 2-5 gündür. Olası kaynaklar arasında çilek akla gelmelidir. D) Majör bulgusu inflamatuvar ishal olup, inkübasyon süresi 1-3 gündür. Olası gıdalar içinde en önemlisi pirinçli yemeklerdir. E) Majör bulgusu kusma olup, inkübasyon süresi 1-6 saattir. En sık su kaynaklı olarak görülür. 94. Tüm vücutta eritemli mor renkte maküller ve oral mukozada yaygın erode alanlar ile Dermatoloji kliniğine başvuran hastada aşağıdakilerden hangisi ön tanıda düşünülmez? 96. Aşağıdaki örneklerden hangisinin transportunda otomatize sistem kan kültür şişeleri kullanılabilir? A) Dışkı B) Bronkoalveoler lavaj C) Beyin omurilik sıvısı D) Balgam E) Püy 97. Aşağıdakilerden hangisi künt travmanın ön segment muayene bulgusudur? F) Skleropaterya G) Hifema H) Pigment epitel dekolmanı İ) Berlin ödemi J) İntravitreal hemoraji 98. Aşağıdaki cihazlardan hangisi göz dibi muayenesinde kullanılır? F) Keratometri G) Pakimetri H) Hertel ekzoftalmometre İ) Direkt oftalmoskop J) Topografi A) Eritema Multiforme Major B) Paraneoplastik Pemfigus C) Steven Jhonson Sendromu D) Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu E) Toksik Epidermal Nekrolizis 13

14 99. Son 12 aydır ağzında tekrarlayan aftöz lezyonları olan 27 yaşında erkek hastada Behçet Hastalığı düşünülüyor. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin veya hangilerinin olması tanı için gereklidir? I.Artrit II. HLA B51 pozitifliğiiii.hipopiyonlu iridosiklit IV.Mantoux cilt testi pozitifliği V. Eritema nodozum A)I,II B)II,III C)III,IV D)III,V E)Hepsi 100. Kırk yedi yaşındaki erkek hastanın yapılan göz muayenesinde pupillada ışık reaksiyonunun alınamayıp yakın reaksiyonunun normal olduğu tespit edilmiştir. Daha önce sifiliz nedeniyle tedavi edildiği belirtilen hastanın yakınları hastada son zamanlarda kişilik değişiklikleri olduğunu ifade etmişlerdir. Hastanın yapılan değerlendirmesinde demans bulguları saptanmış olup VDRL ve FTA-ABS testleri pozitif olarak bulunmuştur. Hastada saptanan pupilla bulgusuna ne isim verilir? A) Argyl-Robertson Pupillası B) Marcus- Gunn Pupillası C) Adie Pupillası D) Horner Pupillası E) Behr Pupillası 101. İlerlemiş kanser hastalarında en sık görülen psikiyatrik bozukluk hangisidir? A) Saldırganlık B) Majör depresyon C) Şizofreni D) Organik beyin tutulumu yoksa psikyatrik değişiklik beklenmez E) Bipolar affektif bozukluk 102. Parotidektomi yapılan bir hastanın 6. ay kontrolünde yemek yeme ve çiğneme sırasında yüzün ameliyat edilen kısmında flushing ve terleme yakınması vardır Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tükürük fistülü B) Nervus auricularis magnus nöroması C) Sialoadenoz D) Frey sendromu E) Chorda tympani kesisi 103. Aşağıdaki baş ve boyun ile ilgili yapılardan hangisi ağrı sensitif liflerini içermez? A) Beyin dokusu B) Kafa içi venöz sinüsler C) Serebral dura D) Kafa tabanı arter duvarları E) Paranazal sinüs mukozası 104. Aşağıdakilerden hangisinde uzun süreli antibiyotik proflaksi endikasyonu yoktur? A) Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu B) Romatizmal ateş C) Splenektomi sonrası D) AIDS hastaları E) Total eklem değişimi 105. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sıtma proflaksisi için kullanılmaz? A) Doksisiklin B) Klorokin C) Meflokin D) Siprofloksasin E) Atovaquan/proguanil 106. Lareksin en çok görülen konjenital anomalisi hangisidir? A) Subglottik stenoz B) Subglottik hemanjiom C) Glottik web (perde) D) Sakküler kist E) Laringomalazi 14

15 107. Sifilizde spiroketlerin inokule olduğu yerde ilk gelişen lezyona şankır denir. Aşağıdakilerden hangisi şankrın özelliklerindendir? A)Ağrılıdır. B)Genellikle birden fazla sayıdadır. C)Skar bırakarak iyileşir. D)Tedavisiz iyileşmez. E)Kenarları kabarık, ortası hafif çöküktür 111. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığının deri bulgularından değildir? A)Eritema nodosum benzeri lezyonlar B)Papülopüstüler erüpsiyonlar C)Palpabl purpurik lezyonlar D)Eritema multiforme E)Piyoderma gangrenozum, Sweet Sendromu benzeri lezyonlar ay önce eline iğne batan bir hemşirenin serolojik sonuçları şöyledir; Hbs Ag (-) Anti Hbs (-) Anti Hbc IgM (+) Anti HAV IgM (-) Anti HAV IgG (+) Bu hastada en muhtemel tanı hangisidir? a. Akut Hepatit A enfeksiyonu b. Akut Hepatit E enfeksiyonu c. Hepatit B enfeksiyonu pencere devresi d. Kronik Hepatit B enfeksiyonu e. İyileşmekte olan Hepatit B enfeksiyonu 109. Akut bruselloz tanısı konulan erişkin bir hastada en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) 2 hafta doksisiklin + 2 hafta rifampisin B) 6 hafta doksisiklin +1 hafta gentamisin C) Yalnızca 8 hafta rifampisin D) 6 hafta doksisiklin hafta rifampisin E) Yalnızca 8 hafta doksisiklin 110. Altmış beş yaşında 20 yıllık diyabetik bir hasta her iki gözünde de az görmekten yakınıyor. Bu hastada az görme nedenleri içinde aşağıdakilerden hangisi en az olasılıktır? A) Katarakt B) Makula ödemi C) Vitreus içi kanama D) Traksiyonel retina dekolmanı E) Yırtıklı retina dekolmanı 112. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kolesteatom ile ilgili yanlıştır? I. Orta kulak kolesteatomu kübik epitelin orta kulak boşluğuna girmesi ve etraf yapılara zarar vererek büyüyen malign bir tümördür. II. Santral perforasyon sık görülür. III. İletim tipi işitme kaybı ya da normal işitme olabilir. IV. Hayatı tehdit eden komplikasyonlara sebep olabilir V. Cerrahi tedavide öncelikli olarak işitme rekonstruksiyonu amaçlanır. A) I-II B) II-III-IV C) I-II-V D) I-III-IV E) II-IV-V 113. Bebeklik döneminde kompleman 5a eksikliği varlığında eritrodermi ile seyredebilen ekzama türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Numuler Dermatit B) Seboreik Dermatit C) Kontakt Dermatit D) Nörodermatit E) Fotoallerjik Kontakt Dermatit 114. Aşağıdakilerden hangisi uyku apnesi predispozan faktörleri içinde sayılmaz? U) Aşırı kilo V) Makroglossi W) Adenotonsiller hipertrofi X) Nazal dorsumda hump Y) Yaş (> 40 ) 15

16 YANIT ANAHTARI: 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 GRUP A Genel 1 1-e 101-b 2 2-a 102-d 3 3-a 103-a 4 4-c 104-e 5 5-e 105-d 6 6-e 106-e 7 7-e 107-e 8 8-a 108-c 9 9-e 109-b d 110-e d 111-d e 112-c d 113-b e 114-d c d c b d b c c c e e d e e c e a e b d b a d b b b c b c a b d b c a c b d c a e a c b c

17 Genel c d b c c d d b d d b d e e a c a d e b e a e e e e c c c e d d b b d c c b d d a

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K2AS_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K2AS_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K2AS_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. KBB/1 KBB/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak KBB/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 21 (22 Mayıs 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.Adem KÖŞLÜ VULVAR DERİ HASTALIKLARININ DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE GÖRÜLME SIKLIĞI VE DAĞILIMI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP DERİ VE ZÜHREVİ HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

OTOİMMÜN HASTALIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi OTOİMMÜN HASTALIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Adem Köse Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taha ÜNAL İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER: Giriş...1 Eritema

Detaylı