Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 114 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 135 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Aşağıdakilerden hangisi kulak muayene yöntemlerinden değildir? A) Otoskopi B) Otoendoskopi C) Otomikroskopi D) Pnömotik otoskopi E) Laringostroboskopi 2. Aşağıdakilerden hangisi takipte tanı ve takipte kullanılan kut faz proteinlerinden biri değildir? A) ALT düzeyi B) Ferritin düzeti C) Alfa 2 mikroglobulin düzeyi D) Fibronektin düzeyi E) Albumin düzeyi 3. Sepsis patogenezinin başlamasında, Gram negatif bakterilerin hangi yapısı önemli rol oynar? A) Lipit A B) Teikoik asit C) Süperantijenler D) Enzimler E) TSST-1 4. Optik sinir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Peripapiller bölgede sinir lifleri miyelin kılıf ile çevrilidir B) Optik disk 2.5 mm çapındadır C) 1.2 milyon gangliyon hücresi vardır D) Beyin zarları ile çevrilidir, ancak optik sinir çevresindeki BOS dolaşımı kiazmadan itibaren vardır. E) Optik disk santral retinal arterden beslenir 5. Primer açık açılı glokom tanısında ve takibinde kullanılan altın standart test hangisidir? A) Optik koherans tomografi B) Heidelberg retina tomografisi C) Göz içi basıncı ölçümü D) Görme keskinliğinin değerlendirilmesi E) Görme alanı testi 6. Aşağıdakilerden hangisi işitmenin değerlendirilmesinde kullanılan testlerden değildir? A) Fısıltı testi B) Diapazon testleri C) BERA D) Odyometrik testler E) EnoG 7. Otuz beş yaşındaki erkek hasta son 12 saat içinde gelişen ateş, baş ağrısı ve kusma şikayetlerinin ardından uykuya meyilli halde hastaneye getiriliyor. 6 ay önce araç içi trafik kazası nedeniyle splenektomi yapılan ve sonrasın oral penisilin ile profilaksi başlanan hastada ense sertliği 3+, Kerning ve Brudzinski işaretleri pozitif saptanıyor. Yapılan lomber ponksiyonda BOS basıncı yüksek, görünümü bulanık ve hücre sayısı /mm3 olarak değerlendirliyor. BOS proteni 280 mg/dl, BOS şekeri 10 mg/dl, Eş zamanlı Kan Şekeri 110 mg/dl olan hastada ampirik antibiyotik tedaviniz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Ampisilin + Setriakson B) Gentamisin + Vankomisin C) Ampisilin + Vankomisin D) Gentamisin + Seftriakson E) Seftriakson + Vankomisin 8. Yeni ve yeniden gündeme gelen enfeksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Biyolojik silah üretimi ile ilişkili olabilirler. B) Yaban hayvanlarının yaşam alanlarını korumak için kentsel alanların yakınına geniş ağaçlandırma alanları yapılmalıdır. C) Tarım ve havyacılıkta üretim aşamasında mikrobiyal kontaminasyonu önlemek için antimikrobiyal ilaçların kullanılması gerekir. D) Sulak alanlar kurutularak vektör kontrolü yapılmalıdır. E) Sağlık yöneticilerinin çok erken açıklamaları nedeniyle gereksiz önem kazanmaktadır 2

3 9. Üç yaşında çocuk hasta dermatoloji kliniğine vücutta beyaz leke şikayeti ile başvuruyor. Öyküsünden hastanın son iki aydır epilepsi tanısı ile Pediatrik Nöroloji Bölümünde takipli olduğu öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada en olası tanıdır? A) Kseroderma Pigmentozum B) Ataksi Telenjiektazi C) İktiyozis Vulgaris D) Nörofibromatozis E) Tuberoskleroz 10. Aşağıdaki etkenlerden hangisi kolona yerleşerek hastalık oluşturmaktadır? A) Noroviruslar B) Giardia lamblia C) Vibrio chlorae D) Entamoeba histolytica E) Cryptosporidium 11. Layşmaniyazis kutis tedavisinde yer almayan ajan hangisidir? A)Bleomisin B)Sodyum stiboglukonat C)Meglumine antimoniate D)Topikal salisilik asit E)İtrakonazol 12. Yirmi iki yaşında erkek hasta sağ gözünde uçuşan noktacıklar görme, görmede azalma ve ışığa bakamama şikayeti ile geliyor. Yapılan göz muayenesinde, hafif dereceli ön üveit, belirgin vitrit ve makulaya yakın yerleşimli pigmentli skar dokusunun yanında aktif retinit odağı saptanıyor. Bu hastaya aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmamalıdır? A)Prednizolon asetat 1mg/kg/gün B)Primetamin mg/gün C)Sulfadiazin 1g/gün D)Azitromisin 250 mg/gün E)İntravitreal triamsinolon asetonid 13. Herpes zoster için karakteristik olmayan özellik hangisidir? A) Lezyonlar dermatomal dağılım gösterir B) Post-herpetik nevralji en sık görülen komplikasyondur C) Lezyonlar çıkmadan veya lezyon çıkışı ile ağrı başlayabilir D) Lezyonlar üç günde geriler E) İmmünsupressif hastalarda lezyonlar birden fazla dermatomda görülebilir 14. Halsizlik, ateş, boğaz ağrısı şikayetiyle pediatri servisine yatırılan 15 yaşında erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde; tonsiller hiperemik, servikal LAP, KC 3cm palpable, splenomegali ve konjoktivalar ikterik olarak saptanmıştır. Yapılan mikrobiyolojik test sonuçları : HBs Ag : (-) EBV VCA Ig M: (+) Anti HBs: (+) EBV VCA IgG : (+) Anti HBc IgG: (+) EA :(+) Anti HBc Ig M:(-) EBNA IgG : (-) Anti HAV IgG : (+) CMV IgM: (-) Anti HCV :(-) CMV IgG: (+) Bu sonuçlara göre, hastalık tanısı nedir? A) Kronik HBV enfeksiyonu B) Primer CMV enfeksiyonu C) Akut HCV enfeksiyonu D) CMV 'ye bağlı reaktivasyon E) Akut EBV enfeksiyonu 15. Hangisi bir göz içi basıncı ölçüm yöntemi olarak en güvenilir sonuçları verir? A) Schiötz tonometrisi B) Non-kontakt tonometri C) Goldmann aplanasyon tonometrisi D) Dijital tonometri E) Pnömotonometri 16. Büllöz lezyonlar ile seyreden dermatolojik hastalıklardan hangisi otoimmün büllöz hastalıklardan biri olarak sınıflandırılmaz? A) Dermatitis Herpetiformis B) Pemfigus Vejetans C) Lineer IgA dermatozus D) Epidermolizis Bülloza E) Büllöz Pemgfigoid 3

4 17. Bir supraglottik larenks kanserinde tümör larenks sınırlarını aşmış, klinik ve radyolojik olarak bilateral ve 6 cm den küçük lenfadenomegalileri mevcut, uzak metastaz yoksa tümörün TNM sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir? A) T3N1M0 B) T2N2M0 C) T4N2M0 D) T1N3M0 E) T4N3M0 21. Sahipli ve aşılı bir kedi ile teması olan, daha önce hiç kuduz aşısı olmayan bir hastada kuduz profilaksi yaklaşımınız nasıl olmalıdır? A) 5 doz HDCV aşısı başlarım 1 gün içinde kedi sağ ise aşıyı keserim B) 2:1.1 şeması ile HDCV aşısını hızlı antikor cevabı için uygularım C)Hayvanı izleme alırım, hayvan 10 gün içinde ölürse aşı ve immunglobulin başlarım D) 5 doz HDCV ile birlikte Kuduz hiğerimmunglobulin başlarım E) 5 doz HDCV ile birlikte Tetanoz aşısı uygularım 18. Ultraviyole ile alevlenme göstermeyen hastalık hangisidir? A)Rozase B)Liken simpleks kronikus C) Polimorf ışık erüpsiyonu D)Solar ürtiker E)Porfiriler 22. Ritter sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Genellikle yerişkin dönemde görülen bir tablodur. B) Etken Streptococcus pyogenes'dir. C) Eksfoliyatif toksinler granüler tabakada steril büle neden olur. D) Mukoza tutulumu vardır. E) Nikolsky Fenomeni negatiftir 19. Paranazal sinüslerin selim tümörü olan osteom en sık hangi sinüste görülür? A) Maksiller sinüs B) Ön etmoid sinüs C) Sfenoid sinüs D) Frontal sinüs E) Arka etmoid sinüs 23. Zaman içinde skuamoz hücreli karsinom gelişebilen klinik tablo hangisidir? A) Onikomikoz B) Seboreik keratoz C) Aktinik keratoz D) İmpetigo E) Psoriasis 20. Hastane enfeksiyonları için aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur? I. Kırım Kongo Kanamalı ateşinde temas izolasyonu uygulanmalıdır. II. Havayolu izolasyonu için hasta tek kişilik odaya alınmalı ve odaya girenler cerrahi maske takmalıdır. III. Meningokoksemili hasta için damlacık izolasyon önlemleri alınmalıdır IV. Vankomisin dirençli Enterokok kolonizasyonu olan hastanın hastane içi naklinde maske takması gereklidir. V. Hipertansiyon etyolojisi araştırılmak üzere yatırılan hastada standart izolasyon önlemleri alınmalıdır. 24. Aşağıdaki damarlardan hangisi Little bölgesinde bulunan Kiesselbach pleksusuna katılmaz? A) Sfenopalatin arter B) Anterior etmoidal arter C) Greater palatin arter D) Superior labial arter E) Posterior etmoidal arter A) I-II-III B) I-III-V C) II-III-V D) III-IV-V E) I-IV-V 4

5 25. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine burundan yabancı cisim çıkartılması esnasında dikkat edilmesi gerekir? I. Alın ışığı ya da endoskop kullanılması zaman kaybettirir. II. Cisim çıkarılırken alligatör foseps, bayonet forseps, kulak küreti gibi cerrahi aletler kullanılabilir. III. Oluşabilecek komplikasyonlar hayatı tehdit edebileceğinden hasta veya ebeveynler yapılacak işlemler öncesi detaylı bilgilendirilmemelidir. IV. Burunda tek taraflı, uzun süren, kötü kokulu akıntı çocuk hastalarda yabancı cisim olasılığını düşündürür. V. Burunda yabancı cisimler en sık alt konkanın başlangıç kısmı ile septum arasına yerleşir.i. Patofizyolojisi çok iyi anlaşılamamıştır. A) I-II B) I-II-III C) I-III-V D) II-III-IV E) II-IV-V 26. Psoriasis vulgaris histopatolojisinde aşağıdakileden hangisini görmeyiz? A) Hiperkeratoz B) Parakeratoz C) Papillomatoz D) Akantoliz E) Retelerde belirginleşme 27. Aşağıdakilerden hangisi akut tonsillit komplikasyonlarından değildir? A) Peritonsiller abse B) Parafarengeal abse C) Retrofarengeal abse D) Akut glomerulonefrit E) FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) 28. Hücresel tip immün yetmezlik gelişmiş hastada aşağıdaki etkenlerden hangisinin görülme sıklığı artar? A) Haemophilus influenzae B) Streptococcus pneumoniae C) Neisseria meningitidis D) Stenotrophomonas maltophilia E) Toksoplasma gondii 29. Aşağıdakilerden hangisi burunda inferior meatus a açılır? A) Frontal sinüs B) Sfenoid sinüs C) Duktus nasolakrimalis D) Maksiller sinüs E) Anterior etmoid sinüs 30. Alopesi areata için doğru olan özellik hangisidir? A)Dönüşümsüz, skar bırakan bir saç kaybıdır B)Saçlı deride tam saç kaybına gitmez C)Vücut kılları dökülmez D)Aşırı kaşıntılıdır E)Hastalığın süresi ve prognozu öngörülemez 31. Yetmiş yaşında erkek hasta sağ gözünde ani ve ağrısız görme kaybından yakınıyor. Tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Santral retinal ve tıkanıklığı B) Katarakt C) Uveit D) Diyabetik makula ödemi E) Keratit 32. Tüberkülidler grubundan olan hastalık hangisidir? A) Lupus vulgaris B) Eritema nodozum C) Skrofuloderma D) Liken planus E) Eritema induratum 33. Aşağıdakilerden hangisi sedatif antihistaminiklerdendir? A) Desloratadin B) Hidroksizin C) Ebastin D) Loratidin E) Feksofenadin 5

6 34. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işitme fizyolojisi için doğrudur? I. Koklea akustik enerjiyi elektromekanik enerjiye çevirir. II. İç kulaktaki yarım daire kanalları, utrikulus ve sakkulus işitme ile ilgilidir. III. Scala vestibuli ile scala timpaniyi birlestiren yapı helikotremadır. IV. Sensör organ korti organıdır. V. Kokleadaki perilenfin işitme için bir önemi yoktur. A) I-II B) II-III C) I-II-III D) I-III-IV E) III-IV-V 35. Konjonktivanın lenfatik drenajı hangi lenf bezine boşalır? A) Parotid ve pre-aurikular B) Submandibular ve pre-aurikular C) Pre-aurikular ve servikal D) Post-aurikular ve oksipital E) Parotid ve nasal 36. Kbb polikliniğine başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın öyküsünden 3-4 gündür dış kulak yolunda yanma ve ağrı olduğu,son bir gündür ağzında kayma olduğu ve gözlerini kapatamadığı öğreniliyor.otolojik muayenesinde dış kulak yolunda veziküler lezyonlar saptanan bu hasta için, En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Herpes zoster oticus B) Fronkülozis C) Nekrotizan otitis eksterna D) Büllöz eksternal otitis E) Granüler eksternal otitis 37. A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı akut tonsillit geçirmekte olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi tanıda en az yararlıdır? A) Tonsillofarengeal eksuda saptanması B) Anterior servikal bölgede ağrılı lenfadenopati saptanması C) Boğaz kültürü D) Kanda antistreptolizin O titresinin tayini E) Boğaz sürüntüsünde grup A antijenlerinin araştırılması 38. En sık görülen tükrük bezi tümörü hangisidir? A) Warthin tümörü B) Pleomorfik adenom C) Mukoepidermoid karsinom D) Adenoid kistik karsinom E) Asinik cell karsinom 39. Kliniğe baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri ile başvuran 56 yaşındaki kadın hastanın yapılan hastanın yapılan tetkiklerinde arka fossa tümörü saptanmıştır. Hastanın yapılan göz muayenesinde görme düzeyinin her iki gözde 10/10 düzeyinde olduğu, renk görmenin ve ışık reaksiyonunun normal olduğu saptanmıştır. Göz dibi muayenesinde optik sinir başında kabarıklık, sınırlarında siliklik ile birlikte venöz pulzasyon yokluğu bulgularıyla karşılaşılmıştır. Optik sinir başı bulgusu için ön tanınız nedir? A) Optik Nöropati B) Papilla Ödemi C) Optik Disk Druzeni D) Optik Atrofi E) Optik Disk Ödemi 40. Daha önce kızamıkçık geçirmediği tespit edilen ve tüp bebek planı yapılan kadın hastada yaklaşımınız ne olmalıdır? A) Vektör kontrolü B) Aktif bağışıklama C) Pasif bağışıklama D) Antiviral profikasi E) Parenteral temas önlemleri 6

7 41. Deri tümörleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Deri tümörlerinde palyatif radyoterapi dozu 66 Gy'dir. B) En sık görülen alt tipi kutanöz tip malign melanomdur. C) Cildin epidermoid tip karsinomu cildin keratinize hücrelerinden köken alıp güneş maruziyeti ile yakından ilişkili bir deri kanseridir. D) Melanom dışı deri tümörlerinde tedavi seçenekleri sınırlı olup tam yanıt ve sağkalım oranları çok düşüktür. E) Yeni tanı alan hastaların %40'ı Kaposi sarkomudur. 42. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri effüzyonlu otitis media (EOM) ile ilgili yanlıştır? I. Klinik tablo gürültülü olduğu için tanı kolay konur. II. Seröz otitis media,sekretuar otitis media,kataral otitis media gibi isimler de kullanılır. III. Özellikle erişkin hastalarda EOM varlığında larenks kanseri mutlaka akılda tutulmalıdır. IV. Okul öncesi dönemdeki çocukların %35-70 i en az bir kere EOM atağı geçirir. V. Normal koşullarda orta kulak efüzyonlarının %50 si 4 hafta, %80 i 8 hafta içinde kaybolur. A) I-II B) I-III C) II-III D) III-IV E) IV-V 43. Aşağıdakilerden hangisi uyku apnesi tedavisinde önerilmez? A) Alkol ve sedatifler yasaklanır B) Kilo verilmeli C) Sırt üstü yatış önerilmeli D) Adenotonsillektomi E) Nasal Continuous Positive Air Pressure( CPAP ) 44. Aşağıdaki bakteriyel deri enfeksyionlarından hangisinin etkeni Staphylococcus aureus değildir? A) Ektima B) Karbonkül C) Büllöz impetigo D) Fronkül E) Follikülit 45. Meniere Hastalığının tipik belirtisi olmayan bulgu hangisidir? A) Dalgalı işitme kaybı B) Dix-Hillpike testinin pozitif olması C) Kulakta dolgunluk hissi D) Epizodik vertigo E) Çınlama 46. Akne vulgaris etiyopatogenezinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Sebum üretiminde artış B)Androjen hormonları C)Foliküldeki Propionibacterium acnes kolonizasyonu D) Kan damarlarındaki düzenleyici mekanizmanın bozukluğu E)Duktal hiperkornifikasyon 47. Akantozis nigrikans ile birliktelik gösterebilen hastalık hangisidir? A) Hipertansiyon B) Diyabetes mellitus C) Benign prostat hiperplazisi D) Hepatit B E) Böbrek Taşları 48. Kallus ve klavus tedavisinde aşağıdakilerden hangileri kullanılabilir? I. %40 salisilik asit II. Üreli topikal ürünler III. Kriyoterapi IV. 5-Fluorourasil A) I B) I, II C) I, II,III D)I,II,III,IV E) I,III,IV 7

8 49. Pemfigus tiplerinden hangisinde eritodermi gelişebilir? A) Pemfigus Foliaceus B) Pemfigus Vulgaris C) Fago Selvegam D) Pemfius Vejetans E) Pemfigus Eritematozus 53. Aşağıdakilerden hangisi vitreusun yapısınında en fazla oranda bulunan maddedir? A) Hyaluronik asit B) Kollajen C) Su D) Hyalositler E) Astrositler 50. HBV taşıyıcısı bir hastadan kan alınmış olan enjektörün eline batması ile personel sağlığı merkezine başvuran intern doktorun 3 yıl önce 3 doz olmak üzere bir kez HBV aşı şeması uygulandığı ancak aşı sonrası antikor bakılmadığı şu an ise 7 IU/mL olduğu saptanmıştır. Bu durumda HBV profilaksi yaklaşımınız nasıl olmalıdır? A) Bir doz HB aşısı B) b. 3 doz olmak üzere ikinci kez HB aşı şeması C) c.bir doz HB aşısı+hbig D) d. Bir ay ara ile 2 kez HBIG E) e. 3 doz HB aşısı+hbig 51. Aşağıdakilerden hangisi keratitin ön segment mauyene bulgusudur? F) Fakodonezis G) Hipopiyon H) İridodiyaliz İ) İntravitreal hemoraji J) Retina dekolmanı 52. Aşağıdaki deri hastalıklarının hangisinde desmoglein molekülüne karşı gelişen otoantikorlar rol oynar? A) Psöriazis B) Eritema nodosum C) Akne vulgaris D) Pemfigus Vulgaris E) Liken planus 54. Benign melanositik lezyonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Lentigo simpleks güneş gören bölgelerde görülür. B)Lentigo simpleks çok sayıda ve yaygın olduğunda Lentiginosis profusa, Leopard sendromu ve Peutz-Jeghers sendromu açısından değerlendirme yapılmalıdır. C)Solar lentigolar premalign değildir. D)Güneş maruziyeti engellendiğinde solar lentigo lezyonlarda gerileme olmaz. E)Mongol lekesi sakrokoksigeal bölgede, düzenli mavimsi pigmentasyon gösteren dermal melanozistir. 55. Kliniğe sağ gözünde görme azalması ve renk görmede bozulma şikayetleri ile başvuran 23 yaşındaki kadın hastanın yapılan göz muayenesinde sağ göz optik diskinde kabarıklık ile birlikte sağ gözde direkt sol gözde indirekt ışık reaksiyonunun bozuk olduğu saptanmıştır. Sol Göz bulguları normal sınırlarda olarak değerlendirilmiştir. Hastada saptanan pupilla bulgusuna ne isim verilir? A) Adie Pupillası B) Behr Pupillası C) Argyl-Robertson Pupillası D) Horner Pupillası E) Marcus- Gunn Pupillası 56. Fasial paralizinin tanı ve takibinde kullanılamayan elektrofizyolojik test hangisidir? A) İşitsel beyinsapı cevabı B) Elektromiyografi(EMG) C) Elektroneurografi (ENoG) D) Maksimal stimülasyon testi (MST) E) Sinir eksitabilite testi (NET) 8

9 57. Aşağıdaki durumlardan hangisi Faranjitlerin kronikleşmesinde etkili predispozan faktörlerden birisi olarak değerlendirilmez? A) Aşırı sigara ve alkol tüketimi B) Laringofarengeal reflü C) Oral antidiyabetik kullanılması D) Asit ve baharatlı besinlerle beslenme alışkanlığı E) Çalışma ortamındaki havanın irritan ve kirli olması 58. Aşağıdaki larenks muayene yöntemlerinden hangisinde vokal kordların fonasyon sırasındaki titreşimleri de gözlemlenebilir? K) Direkt laringoskopi L) Videolaringostroboskopi M) Mikrolaringoskopi N) İndirekt laringoskopi O) Kontakt endoskopi 59. Aşağıdakilerden hangisi MRSA enfeksiyonları için risk faktörü değildir? A) Uzun süreli hastane yatışı. B) Cerrahi yara varlığı. C) Antiasit, sükralfat tedavisi alıyor olmak. D) Yoğun bakım ya da yanık ünitesinde yatıyor olmak. E) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi alıyor olmak 60. Çivi belirtisi gösteren hastalık hangisidir? A) Bazal hücreli karsinoma B) Kaposi sarkomu C) Layşmaniyazis kutis D)Aktinik keratoz E) Verruka vulgaris 61. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hanta virüs enfeksiyonu ile ilişkilidir? A) Ağır olgularda ensefalit bulguları ortaya çıkmaktadır. B) Bulaşta vektör olarak sivrisinekler rol oynamaktadır. C) Ülkemizde Güney Doğu Anadolu Bölgesinde saptanmıştır D) Nedensiz kanamalar en önemli klinik bulgularındandır. E) Etken hepadnaviridae ailesinden bir DNA virusudur. 62. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri vertigo için doğrudur? A) I-II B) I-III C) III-IV D) I-III-V E) III-IV-V I. Periferik nedenlerde nistagmus horizontorotatuardır. II. Santral nedenlerde nistagmus optik fiksasyonla zayıflar. III. Periferik nedenlerde nistagmus yönü değişmez. IV. BPPV de baş dönmesi saatler sürer. V. Vestibüler nörinitde periferik reseptör organda etkilenme ile vestibüler sinirde dejenerasyon olur. 63. Uzun süredir tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı olan çocukta aşağıdakilerden hangisi ilk akla gelmelidir? A) Nazal polip B) Osteom C) Yabancı cisim D) Antrokoanal polip E) Septum deviasyonu 64. Psoriasis Vulgaris ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Numuler Dermatit B) Seboreik Dermatit C) Pemfigus Vulgaris D) Liken Planus E) Mikozis Fungoides 65. Leprada kullanılan ilaçlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I. Dapson II. Rifampisin III. Klofazimin IV. Prothionamid V. Doksisiklin A) I B) I, II C) I, II,III D)I,II,III,IV E) I,II,III,IV,V 9

10 66. Hangisi vitreusun retinaya sıkı olarak yapışık olduğu yerlerden değildir? A) Vitreus tabanı B) Optik sinir başı etrafı C) Retinal damarlar etrafı D) Lens arka kapsülü E) Fovea etrafı 67. Göz içi basıncının ölçülmesinden kullanılan aletlere ne isim verilir? A) Basınç ölçer B) Tonometre C) Aplanasyon cihazı D) Pakimetre E) Oftalmodinamometre 70. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi akut bakteriyel menenjitin BOS bulguları ile uyumludur? A) Açılış basıncı: 150mmH 2 O, ksantokromik, hücre sayısı 250/mm 3, hücre cinsi %80 lenfosit, Protein:220 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %10 u B) Açılış basıncı: 250mmH 2 O, bulanık, hücre sayısı 3500/mm 3, hücre cinsi %90 PMNL, Protein:220 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %20 si C) Açılış basıncı: 180mmH 2 O, berrak, hücre sayısı 150/mm 3, hücre cinsi %50 PMNL %50 lenfosit, Protein:50 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %20 si. D) Açılış basıncı: 150mmH 2 O, hafif bulanık, hücre sayısı 650/mm 3, hücre cinsi %50 PMNL %50 lenfosit, Protein:120 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %50 si E) Açılış basıncı: 150mmH 2 O, ksantokromik, hücre sayısı 250/mm 3, hücre cinsi %100 eritosit, Protein:50 mg/dl, Şeker: Kan şekerinin %60 ı. 68. Aşağıdakilerden hangisi oral kavite tümörlerinden değildir? P) Dudak ca Q) Dil ca R) Gingiva ca S) Hipofarenks ca T) Sert damak ca 69. Aşağıdaki etkenlerden hangisinin üriner sistem enfeksiyon etkeni olması beklenmez? A) Escherichia coli B) Staphylococcus saprophyticus C) Pseudomonas aeruginosa D) Bacteroides fragilis E) Enterococcus faecalis 71. Sepsis kliniğinde hangisi beklenilmez? A) Ödem B) Asidoz C) Böbrek yetmezliği D) Hipertansiyon E) Karaciğer yetmezliği 72. Aşağıdakilerden hangisi Waldeyer in lenfatik halkasına dahil değildir? A) Lingual tonsiller B) Lateral faringeal bantlar C) Nazofaringeal tonsil D) Palatin tonsiller E) Virchow un nodülü 10

11 yaşında bayan hastada hepatit yönünden yapılan serolojik inceleme sonuçları şöyledir: HBsAg (-) anti-hbs (+) anti-hbc IgG (+) anti-hbc IgM (-) HBeAg (-) anti-hbe (+) Bu kişi için ne düşünülmelidir? A) Hepatit B enfeksiyonu pencere devresi B) Kronik Hepatit B enfeksiyonu C) Akut Hepatit B enfeksiyonu D) Aşı ile bağışıklama E) Hepatit B ile doğal bağışıklık 74. Aşağıdaki aşılardan hangisi seyahate çıkacak immünsüpresif bir hastada kontrendikedir? A) Suçiçeği B) İnfluenza C) Hepatit B D) Tetanoz E) Pnömokok 75. Atopik dermatit tanısında Hnifin Rajka kriterleri kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi majör kriterlerden değildir? A)Kaşıntı B)Tipik morfoloji ve dağılım C)IgE yüksekliği D)Kronik ve tekrarlayan dermatit E)Kişisel veya ailesel atopi öyküsü 76. Epistaksis etyolojisinde yer alan lokal nedenler içerisinde en sık karşılaşılan hangisidir? A) Travma B) İnflamasyon C) Tümörler D) Septal patolojiler E) Damarsal patolojiler 77. Aşağıdakilerden hangisi larenks kanseri'nde postoperatif radyoterapi endikasyonu değildir? A) Boyunda lenf nodu tutulumu B) Subglottik yayılım olması C) Boyun yumuşak dokuya yayılım D) Skuamöz hücreli kanser olması E) Kartilaj invazyonu 78. Kan kültürü alımıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kan kültürü, ateş veya titreme ortaya çıkar çıkmaz alınmalıdır B) Kateter veya damar içi diğer cihazlardan kan kültürü alınmamalıdır C) İlk girişte damara ulaşılamazsa ikinci denemede iğne değiştirilmelidir D) Kan kültürü şişesinde Kan/Besiyeri oranı 1/5 veya 1/10 olmalıdır E) Kan kültürü 2 saatte Lab'a ulaştırılmalı ya da buzdolabında bekletilmelidir 79. Aşağıdakilerden hangisi iletim tipi işitme kaybına neden olmaz? A) Buşon B) Presbiakuzi C) Kulak zarı perforasyonları D) Akut otitis media E) Eksternal otit 80. Seyrinde püstüler lezyon göstermeyen hastalık hangisidir? A) Akne vulgaris B) İmpetigo C) Folikülit D) Akut paronişya E) Ürtiker 81. Deride plaklar ve tümörler oluşturan, dermis ve epidermiste T hücre infiltrasyonu ile karakterize neoplastik deri hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mikozis fungoides B) Psöriazis C) Liken planus D) Pemfigus E) Mastositozis 11

12 82. Febril nötropenik bir hastanın kan kültüründe MRSA üremesi oluyor. Buna yönelik hastanın tedavisine aşağıdakilerden hangisi eklenmez? A) Vankomisin B) Teikoplanin C) Daptomisin D) Linezolid E) İmipenem 83. Anaerob kültür için aşağıdaki örneklerden hangisi uygun değildir? A) Kemik iliği B) Sinüs aspiratı C) Kan D) Safra E) Boğaz kültürü 84. Pitri yazis versikolor için karakteristik olmayan hangisidir? A) Wood lambası ile soluk sarı renkte refle verir B) jeneralize formunda oral flukonazol kullanılabilinir C)Hipopigmentasyon ile seyreden klinik formu vardır D) KOH prepatında üzüm salkımı şeklinde sporları görülür E)Özellikle palmo-planter bölgelerde lokalizasyon gösterir 85. Aşağıkilerden hangisi hastalık etkenlerine konağın verdiği bir antienflamatuar cevap değildir? A) Lökositoz B) Sola kayma C) CRP azalma D) Kompleman kompenentlernde artma E) Platelet sayısında artma 86. Daha önce aşıları tam olan, Son tetanoz aşısın 12 yıl önce olan bir kişi temiz yara sınıfı ile acil servise başvurdu. Tetanoz profilaksi yaklaşımınız nasıl olmalı? 87. Seboreik bölge olarak tanımlanmayan lokalizasyon hangisidir? A) Saçlı deri B) Kulak Arkası C) Ayak tabanı D) Genital bölge E) Sternum önü 88. Otuz yaşında kadın hasta son zamanlarda artan işitme kaybından yakınıyor. İşitme kaybı sağ kulakta daha belirginmiş. Hasta özellikle ikinci hamileliğinden sonra işitme kaybının ilerlediğini ifade ediyor. Hastanın muayenesinde bilateral dış kulak yolu ve timpan zar normal olarak değerlendirildi. Odyolojik değerlendirmede sağ kulakta iletim tipi işitme kaybı saptanan hastada, İlk olası tanı hangisidir? A) Presbiakuzi B) Labirentit C) Otoskleroz D) Kronik otitis media E) Meniere hastalığı 89. Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuvar yanıt sendromu kriterlerinden biri değildir? A) Lökositoz (>12.000/mm3) B) Lökositopeni (<4000/mm3) C) Taşikardi D) Hipotermi E) Bradipne 90. Alıntı yapma serbestisini çalıntı yapma serbestisi haline getirmemek gerekir cümlesi hangi etik dışı davranışı tanımlar? A) Sahtecilik B) Taraflı yayın C) Çarpıtma D) İntihal E) Salamizasyon A) Bir doz aşılama ve tetanoz immunglobulin B)0. ve 3. Günlerde 2 doz raphel aşılama C) Bir doz raphel aşılama D) 5 doz tetanoz aşısı E) 0.,1. ve 6. aylarda 3 doz yetişkin aşı şeması uygulanır 12

13 91. Aşağıdaki akut faz reaktanlarından hangisi enfeksiyon sırasında artmaz? A) ESH B) CRP C) Fibrinojen D) Prealbumin E) Haptoglobulin 95. Rutin idrar kültürü için uygun olan alınma şekli hangisidir? A)24 saatlik idrar B)İlk akım idrarı C)Orta akım idrarı D)İdrar sürüntüsü E)İdrar sedimenti 92. İlerlemiş kanser hastalarında en sık görülen psikiyatrik bozukluk hangisidir? A) Saldırganlık B) Majör depresyon C) Şizofreni D) Organik beyin tutulumu yoksa psikyatrik değişiklik beklenmez E) Bipolar affektif bozukluk 93. Clostridium perfringens besin zehirlenmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Majör bulgusu kusma olup, inkübasyon süresi 7-21 gündür. En sık kabuklu deniz ürünleri ile ilişkili olarak görülmektedir. B) Majör bulgusu sulu ishal olup, inkübasyon süresi 8-16 saattir. Kümes hayvanları kaynaklı gıdalarla ilişkili olabilir. C) Majör bulgusu kanlı ishal olup inkübasyon süresi 2-5 gündür. Olası kaynaklar arasında çilek akla gelmelidir. D) Majör bulgusu inflamatuvar ishal olup, inkübasyon süresi 1-3 gündür. Olası gıdalar içinde en önemlisi pirinçli yemeklerdir. E) Majör bulgusu kusma olup, inkübasyon süresi 1-6 saattir. En sık su kaynaklı olarak görülür. 94. Tüm vücutta eritemli mor renkte maküller ve oral mukozada yaygın erode alanlar ile Dermatoloji kliniğine başvuran hastada aşağıdakilerden hangisi ön tanıda düşünülmez? 96. Aşağıdaki örneklerden hangisinin transportunda otomatize sistem kan kültür şişeleri kullanılabilir? A) Dışkı B) Bronkoalveoler lavaj C) Beyin omurilik sıvısı D) Balgam E) Püy 97. Aşağıdakilerden hangisi künt travmanın ön segment muayene bulgusudur? F) Skleropaterya G) Hifema H) Pigment epitel dekolmanı İ) Berlin ödemi J) İntravitreal hemoraji 98. Aşağıdaki cihazlardan hangisi göz dibi muayenesinde kullanılır? F) Keratometri G) Pakimetri H) Hertel ekzoftalmometre İ) Direkt oftalmoskop J) Topografi A) Eritema Multiforme Major B) Paraneoplastik Pemfigus C) Steven Jhonson Sendromu D) Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu E) Toksik Epidermal Nekrolizis 13

14 99. Son 12 aydır ağzında tekrarlayan aftöz lezyonları olan 27 yaşında erkek hastada Behçet Hastalığı düşünülüyor. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin veya hangilerinin olması tanı için gereklidir? I.Artrit II. HLA B51 pozitifliğiiii.hipopiyonlu iridosiklit IV.Mantoux cilt testi pozitifliği V. Eritema nodozum A)I,II B)II,III C)III,IV D)III,V E)Hepsi 100. Kırk yedi yaşındaki erkek hastanın yapılan göz muayenesinde pupillada ışık reaksiyonunun alınamayıp yakın reaksiyonunun normal olduğu tespit edilmiştir. Daha önce sifiliz nedeniyle tedavi edildiği belirtilen hastanın yakınları hastada son zamanlarda kişilik değişiklikleri olduğunu ifade etmişlerdir. Hastanın yapılan değerlendirmesinde demans bulguları saptanmış olup VDRL ve FTA-ABS testleri pozitif olarak bulunmuştur. Hastada saptanan pupilla bulgusuna ne isim verilir? A) Argyl-Robertson Pupillası B) Marcus- Gunn Pupillası C) Adie Pupillası D) Horner Pupillası E) Behr Pupillası 101. İlerlemiş kanser hastalarında en sık görülen psikiyatrik bozukluk hangisidir? A) Saldırganlık B) Majör depresyon C) Şizofreni D) Organik beyin tutulumu yoksa psikyatrik değişiklik beklenmez E) Bipolar affektif bozukluk 102. Parotidektomi yapılan bir hastanın 6. ay kontrolünde yemek yeme ve çiğneme sırasında yüzün ameliyat edilen kısmında flushing ve terleme yakınması vardır Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tükürük fistülü B) Nervus auricularis magnus nöroması C) Sialoadenoz D) Frey sendromu E) Chorda tympani kesisi 103. Aşağıdaki baş ve boyun ile ilgili yapılardan hangisi ağrı sensitif liflerini içermez? A) Beyin dokusu B) Kafa içi venöz sinüsler C) Serebral dura D) Kafa tabanı arter duvarları E) Paranazal sinüs mukozası 104. Aşağıdakilerden hangisinde uzun süreli antibiyotik proflaksi endikasyonu yoktur? A) Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu B) Romatizmal ateş C) Splenektomi sonrası D) AIDS hastaları E) Total eklem değişimi 105. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sıtma proflaksisi için kullanılmaz? A) Doksisiklin B) Klorokin C) Meflokin D) Siprofloksasin E) Atovaquan/proguanil 106. Lareksin en çok görülen konjenital anomalisi hangisidir? A) Subglottik stenoz B) Subglottik hemanjiom C) Glottik web (perde) D) Sakküler kist E) Laringomalazi 14

15 107. Sifilizde spiroketlerin inokule olduğu yerde ilk gelişen lezyona şankır denir. Aşağıdakilerden hangisi şankrın özelliklerindendir? A)Ağrılıdır. B)Genellikle birden fazla sayıdadır. C)Skar bırakarak iyileşir. D)Tedavisiz iyileşmez. E)Kenarları kabarık, ortası hafif çöküktür 111. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığının deri bulgularından değildir? A)Eritema nodosum benzeri lezyonlar B)Papülopüstüler erüpsiyonlar C)Palpabl purpurik lezyonlar D)Eritema multiforme E)Piyoderma gangrenozum, Sweet Sendromu benzeri lezyonlar ay önce eline iğne batan bir hemşirenin serolojik sonuçları şöyledir; Hbs Ag (-) Anti Hbs (-) Anti Hbc IgM (+) Anti HAV IgM (-) Anti HAV IgG (+) Bu hastada en muhtemel tanı hangisidir? a. Akut Hepatit A enfeksiyonu b. Akut Hepatit E enfeksiyonu c. Hepatit B enfeksiyonu pencere devresi d. Kronik Hepatit B enfeksiyonu e. İyileşmekte olan Hepatit B enfeksiyonu 109. Akut bruselloz tanısı konulan erişkin bir hastada en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) 2 hafta doksisiklin + 2 hafta rifampisin B) 6 hafta doksisiklin +1 hafta gentamisin C) Yalnızca 8 hafta rifampisin D) 6 hafta doksisiklin hafta rifampisin E) Yalnızca 8 hafta doksisiklin 110. Altmış beş yaşında 20 yıllık diyabetik bir hasta her iki gözünde de az görmekten yakınıyor. Bu hastada az görme nedenleri içinde aşağıdakilerden hangisi en az olasılıktır? A) Katarakt B) Makula ödemi C) Vitreus içi kanama D) Traksiyonel retina dekolmanı E) Yırtıklı retina dekolmanı 112. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kolesteatom ile ilgili yanlıştır? I. Orta kulak kolesteatomu kübik epitelin orta kulak boşluğuna girmesi ve etraf yapılara zarar vererek büyüyen malign bir tümördür. II. Santral perforasyon sık görülür. III. İletim tipi işitme kaybı ya da normal işitme olabilir. IV. Hayatı tehdit eden komplikasyonlara sebep olabilir V. Cerrahi tedavide öncelikli olarak işitme rekonstruksiyonu amaçlanır. A) I-II B) II-III-IV C) I-II-V D) I-III-IV E) II-IV-V 113. Bebeklik döneminde kompleman 5a eksikliği varlığında eritrodermi ile seyredebilen ekzama türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Numuler Dermatit B) Seboreik Dermatit C) Kontakt Dermatit D) Nörodermatit E) Fotoallerjik Kontakt Dermatit 114. Aşağıdakilerden hangisi uyku apnesi predispozan faktörleri içinde sayılmaz? U) Aşırı kilo V) Makroglossi W) Adenotonsiller hipertrofi X) Nazal dorsumda hump Y) Yaş (> 40 ) 15

16 YANIT ANAHTARI: 5S3K_ENFEKSİYON KURULU_04_09_2015 GRUP A Genel 1 1-e 101-b 2 2-a 102-d 3 3-a 103-a 4 4-c 104-e 5 5-e 105-d 6 6-e 106-e 7 7-e 107-e 8 8-a 108-c 9 9-e 109-b d 110-e d 111-d e 112-c d 113-b e 114-d c d c b d b c c c e e d e e c e a e b d b a d b b b c b c a b d b c a c b d c a e a c b c

17 Genel c d b c c d d b d d b d e e a c a d e b e a e e e e c c c e d d b b d c c b d d a

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kaşıntı Atst Anıl Gülsel BAHALI DERİ HASTALIKLARI Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, 09:30 bülloz, veziküler) Atp Nazan EMİROĞLU DERİ HASTALIKLARI

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

5 Pratik Dermatoloji Notları

5 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 5 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Vitiligo Eritema Multiforme Ürtiker Uyuz Tahta Kurusu / Pire Isırığı Kaposi Sarkomu 2 Vitiligo 3 Vitiligo

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU. 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup. Sayfa 1

DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU. 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup. Sayfa 1 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, bülloz, Atp veziküler) Nazan EMİROĞLU DERİ HASTALIKLARI 09:30

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

3 Pratik Dermatoloji Notları

3 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 3 Pratik Dermatoloji Notları Tablolarla Cilt Lezyonlarının Tanımlamaları İçindekiler Tanımlayıcı Dermotolojik Testler Lezyon Dizilişini Tanımlayan Terimler Sık Görülen 6 Cilt Hastalığında

Detaylı

5S2G3K_3AS_01_04_2015 Sınavı A

5S2G3K_3AS_01_04_2015 Sınavı A Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K_3AS_01_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer Dış kulak hastalıkları (H60-H62) Otitis eksterna H60 H60.0 Dış kulak apseleri Aurikula veya dış kulak yolunda vezikül Aurikula veya dış kulak yolunda karbonkül Aurikula veya dış kulak yolunda fronkül H60.1

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri Layşmanyazisi Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç Hastalığın tanısını koyabilmek Uygun tedaviyi yapabilmek Koruyucu yöntemleri sayabilmek İçerik

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Seher Bostancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Hiperpigmentasyon; güneş ışığına maruziyet, çeşitli ilaç veya kimyasal maddelerle

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 30)/İnfantil Subglottik Hemanjioma: Tedavi Öncesi Ve Sonrası Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 3 ( ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 ml ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h) lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç Staj süresi: 3 hafta Dönem V Staj sorumlusu: Doç. Dr. Selim S. Erbek STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ Tanım ve Amaç Kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, larinks, ağız boşluğu ile yüz ve boyunda yer alan yapıların

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

EPİSTAKSİS. Dr. Selçuk SEVİNÇ

EPİSTAKSİS. Dr. Selçuk SEVİNÇ EPİSTAKSİS Dr. Selçuk SEVİNÇ 1 Epistaksis ( burun kanaması ) genellikle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı tehdit edici boyutlara erişebilir. 2 Hayat boyu

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK 31.8.2015 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar genç erişkin (seksüel aktif) çiftlerin hastalığıdır. Tedavi sırasında, çiftlerin hastalığı olduğu hatırlanmalı ve tüm

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, tüm yaş gruplarındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgular Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu (I) YT:25.05.2012 39 yaş,kadın Bilinç bulanıklığı, bulantı-kusma, ateş yüksekliği 2 gün önce başlayan ateş, bulantı-kusma, sinirlilik

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ: ( Lütfen uygun olan seçeneği

Detaylı

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir!

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! On5yirmi5.com Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! Mevsim değişimlerinde geniz akıntısı, burnunuzda tıkanıklılık ve bağ ağrılarınızdan şikayetiniz varsa, üst solunum yolu enfeksiyonlarınız 10

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

6 Pratik Dermatoloji Notları

6 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 6 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Siğil Skuamöz Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Melanom Lipom Nörofibromatözis 2 Siğil 3 Siğil

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Oral Prekanserözlerde Tanı Bakımından Dişhekiminin Rolü

Oral Prekanserözlerde Tanı Bakımından Dişhekiminin Rolü Oral Prekanserözlerde Tanı Bakımından Dişhekiminin Rolü Prof. Dr. Semih Özbayrak Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Bşk. 1 Ağız-perioral ve orofarengeal

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL)

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) TANIMI Shigella türü bakterilerde meydana gelen;karekteristik belirti ve bulguları olan,ilium ve kolonun akut enfeksiyonudur.basilli ve amipli dizanteri olmak

Detaylı