10 Mart, 9 Haziran ve 29 Eylül 2013 tarihli SRC Sınavlarında sorulan sorular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 Mart, 9 Haziran ve 29 Eylül 2013 tarihli SRC Sınavlarında sorulan sorular"

Transkript

1 Bölüm 1. ULAŞTIRMA MEVZUATI 1) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır? a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. b) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. d) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar 10 Mar t 2013 ve 9 Haziran 2013 sınavlar ında SRC1, SRC3 ve SRC 4 gruplarına sorulmuştur. Cevap b dir. 2) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer? a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar b) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar d) Gerçek kişiler adına kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar 9 Haziran 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 3) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer? a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. b) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar. c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. d) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. 29 Eylül 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. 4) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır? a) Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar. b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. c) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu taşımaları. d) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar 29 Eylül 2013 sınavında SRC 2 ve SRC 3 gruplarına sorulmuştur. Cevap c dir. 5) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır? a) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. c) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar. d) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri. 10 Mar t 2013 sınavında SRC3 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. 6) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır? a) Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. b) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar. c) Özel otomobilerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. d) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri 29 Eylül 2013 sınavında SRC 1 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 7) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır? a) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları b) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar c) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar d) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri 9 Haziran 2013 sınavında SRC 2 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. Soru 2-5 için Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı maddesi aşağıda olup benzer sor ular her sınavda her gruba olumlu veya olumsuz şekilde sor ulmuş olup bilinmesi gereklidir. Kapsam MADDE 2- (1). Bu Yönetme lik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolc u ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işle ri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmec iliği, kargo işletmeciliği, lojist ik işle tmeciliği, te rm inal işle tmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliye tlerini yapanlar ile taşıma işle rinde ç alışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, t esis ve benzerlerini kapsar. (2). Servis t aşımaları hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkç a ayrıca düzenlenir. (3). Aşağıdaki taşıtlarla yapılan taş ımalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. a. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. b. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşım alar. 1

2 c. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. d. Re smi taşıtlarla ve bunların röm orklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar. e. T ürk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. f. Ge rçek kişile r adına hususi olarak kayıt ve te scil edilmiş kamyone t cinsi t aşıtlarla ve bunların röm orklarıyla yapılan ve hem taşım anın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar. g. Araç tescil belges inde ce naze aracı, ambulans veya nakle n yayın aracı olarak tesc il edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar. (4). 10/ 7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye K anunu hükümleri saklıdır. 8) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? a) 10 b) 12 c) 14 d) Mar t 2013 sınavında SRC3 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 9) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir? a) 10 yaş b) 14 yaş c) 19 yaş d) Yaş şartı aranmaz 10 Mar t 2013 sınavında SRC4 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 10) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz? a) C1 b) C2 c) M1 d) M2 9 Haziran 2013 sınavında SRC 3 grubuna sorulmuştur. Cevap a dir. 11) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler? a) Özmal taşıt sayısı kadar. b) Özmal araç sayısının yarısı kadar. c) Özmal araç sayısının 2 katı kadar. d) Kiralık araç çalıştıramazlar 29 Eylül 2013 sınavında SRC 3 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. 12) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler? a) Özmal araç sayısının yarısı kadar. b) Özmal araç sayısı kadar. c) Özmal araç sayısının 2 katı. d) Kiralık araç çalıştıramazlar 29 Eylül 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 13) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler? a) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar b) Özmal taşıt sayısı kadar c) Özmal taşıt sayısının 2 katı d) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar 9 Haziran 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 14) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler? a) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar b) Özmal taşıt sayısı kadar c) Özmal taşıt sayısının 2 katı d) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar 9 Haziran 2013 sınavında SRC 3 grubuna sorulmuştur. Cevap a dir. 15) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır? a) 5 b) 7 c) 10 d) 14 9 Haziran 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 16) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Özmal taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler b) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler c) Özmal taşıt sayısının iki katı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler d) Sözleşmeli araç çalıştıramazlar 10 Mar t 2013 sınavında SRC4 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 2

3 17) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar? a) 14 b) 19 c) 20 d) Eylül 2013 sınavında SRC 3 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 18) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K2 yetki belgesi için başvuranların ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmalıdır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 10 Mar t 2013 sınavında SRC4 grubuna sorulmuştur. Cevap a dir. Kar ayolu Taşıma Yönetmeliği Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar başlıklı Madde 24. MADDE 24- (1). Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre; a. Yolcu taşımalarında; 1) A1 ve A2 yetki belge si eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari ot omobiller kaydedilir. 2) A1 yetki belgesi eki taşıt be lge lerine en fazla 20 adet, A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir. 3) B1 ve B2 ye tki belgeleri eki taş ıt belgelerine asgari kapasite nin dışında kaydedilecek otobüsle r 20 yaşından büyük olamaz. B1 ve B2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olm aması şarttır. 4) B1 yetki belgesi eki taşıt belge lerine, şoförü dahil e n az 25 koltuk kapasite sine sahip ticari ot obüsler kaydedilir. 5) B2 yetki belgesi eki taşıt belge lerine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir. 6) B3 yetki belgesi eki taşıt belge lerine 20 yaşından büyük olmayan ticari veya hususi otobüsle r kaydedilir. 7) D1, D2 ve D4 yetki be lge leri eki taşıt be lgele rine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı aranmaz. D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından; D4 yetki belgele ri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından büyük olmaması şarttır. 8) D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir. 9) D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt be lgele rine ticari otobüsler kaydedilir. 10) D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir. 11) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 10 adet otobüs kaydedilir. 12) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine sadec e yetki belgesi sahibinin m erke z adresinin bulunduğu ilin plakas ına sahip taşıtlar kaydedilir. 13) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taş ıt veya resmi tic ari taşıtlar kayde dilme z. 14) A1 yetki belgesi sahiple rinin bir kamu kurum u/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizme t sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde ; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede be lirt ilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt be lge lerine taşıt kaydedilebilir. b. Eş ya ve kargo taşımalarında; 1) C2, C3, L2 ve M3 yetki belge leri eki taşıt belgelerine asgari kapasite nin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır. 2) C1 yetki belge si e ki taşıt belgele rine 20 yaşından büyük olmayan eşya taşımaya mahsus ticari ve ya hususi taşıtlar kayde dilir. 3) C2, C3 ve L2 yetki be lge leri için asgari kapasite hesabında kamyone tler dikkate alınmaz. 4) K 1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki be lgele ri e ki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kayde dilecek taşıtlar iç in yaş şartı aranmaz. Bu ye tki belgeleri için asgari kapasite yi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliye t süresinc e 20 yaşından büyük olmaması şarttır. 5) K 2 ye tki belgesi e ki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eş ya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir. 6) M ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari taş ıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da kayde dile bilir. (2). Yet ki belgesi sahiplerinin, yetki be lgele ri e ki taşıt belgelerine (Değişik: RG 10/8/ ) kaydedile cek taşıtlarının geç erli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süre si içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun be lgele ndirilmesi ve yurda giriş tarihinde n itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde ye tki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir. (3). Yet ki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıt lar kaydedilmez. (4). Taşıtlarla ilgili diğe r husus lar; a. T aşıtın yaşı, araç tesc il belgesi kayıt larındaki model yılından sonra ge len ilk takvim yılı e sas alınarak hesaplanır. b. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. c. İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile i özel amaçlı/ donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil be lgele rinde belirtilmesi gerekir. d. ç ) Asgari kapasitenin hesaplanmasında t onaj değerle ri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır. Çekic i cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul e dilir. 3

4 e. Eş ya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa ve ya tente li veya brandalı olması şarttır. Ancak, açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu traf ik güvenliğini tehlike ye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. f. T aşıtların bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olup olmadığı Emniyet G enel Müdürlüğü araç t escil kayıtlarından e lektronik ortamda temin edilecek bilgilere göre tespit edilir. Bakanlık, ge rek görmesi halinde araç tes cil belgesi, taşıtın f abrika imalatı, varsa tadilatı ile ilgili teknik özellikleri hakkında ayrıca bilgi ve belge iste yebilir. g. K onteyner, oto, sac rulo ve benzeri eşya taşımalarında kullanılan taşıtların taşınan yüke uygun olması şarttır. h. T aşıma kapasite si, ağırlık ve gabari hususlarında ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınır. Tablo: Yetki belgesi için gerekli taşıt ve sermaye özellikleri Y etki Belgesi İlk Müracaat Kapasite Öz Mal Kiralık Araç Y aşı En Fazla Sermaye A1 En az 4 en fazla 20 A det Otomobi l TL Tamamı YOK 8 A2 En az 5 en fazla 10 A det Otomobi l TL B1 B2 B3 C1 C2 Her biri en az 25 koltuklu T oplam en az 150 kol tuklu öz mal Otobüs Her biri en az 25 koltuklu T oplam en az 90 koltuklu öz mal Otobüs En az bi r adet Otobüs En az bi r adet Eşya Taşıma aracı En az 10 birim öz m al araç toplam 300 Ton taşım a kapasitesi En Az 10 (Kapasite dışı 20) TL TL Tamamı YOK 20 Aranm ıyor En Az C3 En az 3 biri m araç toplam 50 Ton taşıma kapasi tesi Tamamı YOK D1 D2 Her biri en az 25 koltuklu T oplam en az 150 kol tuklu öz mal Otobüs Her biri en az 25 koltuklu T oplam en az 75 koltuklu öz mal Otobüs En az 3 te biri En fazla 3 te 2 si 14 (Kapasite dışı 20) 10 (Kapasite dışı sınırsız) TL TL TL TL D3 En az bi r adet Otobüs Aranm ıyor Aranm ıyor D4 En az bi r adet en fazla 10 adet Otobüs TL K1 (Gerçek Kişi ) K1 (Tüzel Kişi) En A z 25 ton kapasite En A z 75 ton kapasite TL K2 En az bi r adet Eşya Taşıma aracı Aranm ıyor Aranm ıyor K3 L1 L2 En A z 30 ton kapasite En A z 4 araç, ve 145 ton kapasiteli öz mal araç ile 1000m2 kapal ı alan. En A z 6 adet, 220 ton kapasiteli öz mal araç ve 2000 m 2 kapal ı alan. Tamamı Tamamı YOK Özmalın 20 Katı özmalın (Kapasite dışı 20) TL TL TL M1 En az 3 adet öz m al Eşya Taşıma aracı TL Özmalın 4 20 Katı M2 En az 30 adet öz mal Eşya Taşıma aracı TL M3 En az 30 adet öz mal Eşya Taşıma aracı En Az özmalın 14 (Kapasite dışı 20) TL N1 En az 4 adet öz m al Eşya Taşıma aracı TL Özmalın 4 20 N2 En az 10 adet öz mal Eşya Taşıma aracı Katı TL P1 En az 5 adet Motorlu Taşıt, 5 adet elaman TL Tamamı YOK Aranm ıyor P2 En az 30 adet Motorlu T aşıt, 30 eleman TL Şehir içi ve / veya İl içi taşımacılık içi n (yıldızlı) K 1 ve K2 K1* 20 En fazla 3,5 Tonluk K am yonet(ler) Tamamı YOK K2* Aranm ıyor Aranm ıyor 19) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler? 4 a) 2 b) 3 c) 5 d) 7 10 Mar t 2013 sınavında SRC3 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. 20) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler? a) 2 b) 3 c) 5 d) 7 10 Mar t ve 29 Eylül 2013 sınavlarında SRC 3 ve SRC 4 gruplarına sorulmuştur. Cevap a dir.

5 Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri MADDE 43- (1). Yetki be lgesi sahipleri, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolc u, eşya ve kargoyu güve nli bir ş ekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle (2). Yetki be lgesi sahipleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nite likli şoför ve yardımc ı personel ile s efere göndermek, şoförle rinin sürücü ve me sleki yeterlilik belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, ge çerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkm asına engel olmak, güzergâh mes afesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla (3). Tarife li yolcu taşımaları biletsiz, tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşme siz, eşya taşımaları ise taşıma senetsiz yapılamaz. Yetki belgesi sahiple ri, yaptıkları bu sözleşmelere uymakla (4). Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminalle rde ve çevresinde yolcuları yönlendirm ek için personel istihdam e de mez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar. (5). Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat e snasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet e tmele rini ve ses ve görüntü cihazlarını yönetmelerini önle me k, yol ve seyir güve nliğini te hlikeye düşürmemek için ge re kli tedbirleri almakla yükümlüdürle r. Seyahat e snasında ses ve görüntü cihazlarının yönet imi yardımc ı pe rsonel tarafından yapılır. (6). Yetki be lgesi sahipleri, bu Yöne tme lik kapsamındaki faaliye tlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve şubeleri ile varsa ac entele rinin adreslerinde yürütmekle yüküm lüdürler. Bakanlığa bildirilme yen yerlerde faaliyette bulunamazlar. (7). B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün iç inde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu site lere erişim adresini Bakanlığa bildirm ek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarife leri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve be nze ri bilgile re yer vermekle (8). Yetki be lgesi sahipleri, bu Yöne tme likte belirtilen zorunlu sigortaları bulunmayan t aşıtları trafiğe çıkarmamakla yükümlüdürle r. (9). Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afe tler, meteorolojik ş artlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gele n ve bekle nme yen durumlarla ilgili olarak ortaya ç ıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre bekle meyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar ge re kli zamanın bir katından daha fazla bekleme yi gerektirmesi halinde, yetki be lgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güze rgahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolc unun dile diği bir ye re kadar götürmek veya yolcu, e şya ve kargoyu hare ke t noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi halle rde, yolcunun eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahiple ri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. (10). C2, C3, K1, K3, L türü, N türü ve R türü yet ki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir t aşıma ve teslimat s üresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla (11). M ve P türü yetki be lgesi sahipleri; teslim aldıkları e şyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşım alarda ise e n ge ç 15 gün içinde taşımak ve bu süre ler içinde teslimat şe kline uygun olarak alıc ısına ulaştırmakla (12). M ve P türü yetki be lgesi sahipleri, e şyayı gönderilene teslim e de rken gönderile nin kimlik bilgilerini almak ve kaydetmekle (13). Yetki be lgesi sahipleri, altışar aylık süre ile yılda iki ke z şoförlerinin ceza puanı durumunu E mniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üze rinde olan şoförlerinin eğitilme si ve kendi iç de ne timleri yönünden gerekli tedbirleri almakla (14). Yetki be lgesi sahiplerinin faaliye tleri esnasında bu Yönetme liğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler hakkında dolandırıc ılık, dolanlı iflas, sahtecilik, kaç akçılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçlarından yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiye t kararı oluşması halinde, bu kişiler mesleki saygınlık niteliğini kaybetmiş olurlar. Yetki belgesi sahipleri, bu kişilerle ilgili gerekli iş ve işle mleri 90 gün iç inde yaparak, durumlarını bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) be ndine uygun hale getirmekle (15). Yetki be lgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihte n itibaren 6 ay içinde, mesleki yet erlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süre since muhafaza etmekle yükümlüdürle r. Buna göre; a. B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T 1 ye tki belgesi sahiple rinin, e n az birer adet üst düze y yöne tici ve orta düzey yönetici türü mesleki ye terlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikle ri haiz kişi veya kişileri istihdam e tmeleri, b. A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T 3 ye tki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 ye tki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yete rlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ve ya kişileri istihdam e tme leri, c. (a) ve (b) bentle rinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belge si sahiplerinden kamu tüzel kiş iliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile giderme leri, şarttı. (16). Yetki be lgesi sahipleri, faaliyetleri ile ilgili bilgile ri içeren ve Bakanlıkça belirlenmiş formlara uygun olarak düzenlenen faaliyet raporlarını Bakanlığa gönde rme kle (17). Yetki be lgesi sahipleri, bu Yöne tme liğin 36 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmakla (18). Yetki be lgesi sahipleri; a. Çalışanlarının üc re t ve ç alışma şartlarına, b. Şoförlerin çalışma ve dinlenme süre lerine, c. Araçların ağırlık ve boyutlarına, d. Yol ve araç güvenliğine, e. Çevrenin korunmasına, ilişkin kurallara uygun faaliye tte bulunmakla 5

6 (19). Yet ki belgesi sahipleri olağanüstü hal ve s avaş halleri için Bakanlıkça hazırlanan taşıma hizmetlerine ilişkin planların kendileriyle ilgili gereklerini yerine getirmekle (20). Yet ki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere, yönerge lere ve genelgelere uymakla (21). Yet ki belgesi sahipleri, ge rç ek veya tüze l kişiliklerinin son bulması ve ya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekle ştiği tariht en it ibare n otuz gün içinde Bakanlığa yazılı bilgi vermek ve yetki belgeleri, varsa taşıt belgeleri ve taşıt kartlarının asıllarını Bakanlığa iade etmekle (22). Yet ki belgesi sahibi ge rçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketle rinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözle şme leri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle (23). Yet ki belgesi sahibi ge rçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değiş ikliğin meydana geldiği tarihte Bakanlığa bildirm ekle Aksi halde, de ğişiklik bildirilinc eye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil ve/veya ilzama yetkili şahısların tale plerine göre iş ve işlemle r ge rç ekleştirilir. (24). Yolc u taşımacılığı yetki belge si sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde ; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak aç ılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri 30 gün içinde sigorta ş irketine vermekle yükümlüdürle r. (25). Yolc u taşımacılığı yetki belge si sahipleri, taşıtlarında, yolcularını bilgilendirme amaçlı duyurular dışında, ortama sesli ve /veya görüntülü yayın veremezler. Bu taşıtlarda sesli ve/ veya görüntülü yayın yapılmak istenilmesi halinde; bu yayınların bireysel (kapalı devre) yapılmasını sağlamakla (26). Yet ki belgesi sahipleri, verdikle ri hizmetlerden özürlülerin kolaylıkla ve yeterli de re cede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla (27). Yet ki belgesi sahipleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellef iyeti Kanunu çerçevesinde ki sorumluluklarını yerine getirme kle (28). Yolc u taşımacılığı yetki belge si sahipleri, taşıtlarında her 14 koltuk iç in e n az 1 adet boyun korse si bulundurmakla (29). Yet ki belgesi sahipleri düzenledikle ri yolcu bileti, taşıma sözleşmesi ve taşıma senedine bu Yönetmeliğe aykırı hüküm koyamazlar. (30). Yet ki belgesi sahiplerinin yükümlülüğü ile ilgili olarak, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmele rde ye r alan hükümler saklıdır. 21) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6 a) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur. b) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz. c) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir. d) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir. 29 Eylül 2013 sınavında SRC 3 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 22) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur. b) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır. c) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez d) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. 10 Mar t 2013 sınavında SRC3 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 23) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez. b) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur. c) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır. d) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. 4 Haziran 2011, 17 Eylül 2011 ve 9 Hazir an 2013 sınavlarında SRC3 ve SRC4 gr uplarına sor ulmuştur. Cevap a dir. 24) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir? a) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde. b) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde. c) Taşıtın re sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün içinde. d) Taşıtın re sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra.

7 29 Eylül 2013 sınavında SRC 1, SRC 3 ve SRC 4 gruplarına sorulmuştur. Cevap d dir. 25) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. b) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. c) Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz. d) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır. 30 Haziran 2012 ve 9 Haziran 2013 sınavında SRC 3 ve SRC 4 gruplarına sorulmuştur. Cevap c dir 26) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz? a) 10 b) 12 c) 20 d) Yaş şartı aranmaz 29 Eylül 2013 sınavında SRC 1 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 27) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre tarifeli olarak ticari amaçla hem yurtiçi hem de iliçi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır? a) M1 b) M2 c) M3 d) M4 9 Haziran 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. 28) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir? a) C2 b) M2 c) N2 d) K2 10 Mar t 2013 sınavında SRC3 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 29) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir? a) Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara b) Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara c) Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara d) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara 29 Eylül 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 30) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilir? a) K1 b) K2 c) K3 d) C2 10 Mar t 2013 sınavında SRC4 grubuna sorulmuştur. Cevap c dir. 31) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir? a) C1 b) K1 c) K2 d) D3 29 Eylül 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. 32) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler? a) G1 b) G2 c) G3 d) G4 9 Haziran 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap a dir. 33) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir? a) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. b) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir. c) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar. d) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar 29 Eylül 2013 sınavında SRC 2 ve SRC 3 gruplarına sorulmuştur. Cevap b dir. 34) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşıma Senedi. b) Sevk İrsaliyesi. c) Taşıma Faturası. d) Taşıma Sözleşmesi 29 Eylül 2013 sınavında SRC 3 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. 7

8 35) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne ad verilir? a) Taşıma güzergâhı b) Yol güzergâhı c) Yol hattı d) Taşıma hattı 9 Haziran 2013 sınavında SRC 4 grubuna sorulmuştur. Cevap d dir. 36) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü dür? a) İstiap haddi b) Taşıma hattı c) Gabari d) Taşıma kapasitesi 10 Mar t 2013 sınavında SRC3 ve SRC4 gr uplarına sorulmuştur. Cevap c dir. 37) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? a) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları. b) Türkiye ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. c) Türkiye den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları. d) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye ye yapılan ikili taşımaları. 9 Haziran 2013 sınavında SRC 3 grubuna sorulmuştur. Cevap a dir. Madde 24 (4) d) Eşya taşım alarında kullanılan kamyon, röm ork ve yarı römorkların kapalı kasa ve ya tenteli veya brandalı olması şarttır. Ancak, açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güve nliğini te hlike ye düşürmeyecek şe kilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. 38) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. b) Yetki belgesi sahipleri "görülmüştür" şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır. c) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. d) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar. 29 Eylül 2013 sınavında SRC 1 grubuna sorulmuştur. Cevap b dir. Ücret tarifele ri MADDE 57- (1). Tarifeli yolc u ve kargo taşımaları ücret t arifesine tabidir. Ta blo3-a: K arayolu Taşıma Faaliyetleri Mal, Eşya, Yük, Kargo v s Taşımac ılığı Yetki Belgeleri Acentelik (G), Komisyonculuk Taşımacılık yapacaklar (H) ve Organizatörlük (R) yapacaklar 1-Yurtiçi ve Uluslararas ı Eş ya ( C ) C1 Ken di eşyasını kend i aracı ile C2 G2 Acentesi Tarifeli ve/veya eşya H2 Komisyoncu durumuna göre sefer R2 Organizatörü C3 Ev ve Büro Eşyası 2- Yurtiçi Eşy a Taşımacılığı ( K ) G1 Yurtiçi ac entesi K1 Tarifeli ve tarifesiz eşya H1 Yurtiçi ko misyoncu R1 Yurtiçi Organizatör K2 Ken di eşyasını kend i aracı ile K3 Ev ve b üro eşyası 3-Lojistik İşletme ciliği ( L ) L1 Yurtiçi lojistik işletmeciliği G1 Yurtiçi ac entesi L2 Yurtdışı lojistik işletmeciliği G2 Yurtdışı Acentesi 4-Kargo İşletmeciliği ( M ) M1 İl sın ırları içinde M2 Yurtiçi G3 Kargo acentesi M3 Uluslar arası G4 Kargo acentesi 5-Nakliyat Amba rı ( N ) N1 İl sın ırları içinde N2 Yurtiçi G1 Yurtiçi ac entesi 6-Dağıtıc ılık P1 İl sın ırları içinde P2 Yurtiçi G3 Kargo acentesi (2). Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifele ri, yet ki belgesi sahiplerince geç erlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Bakanlıktan görülmüştür şe rhinin alınması zorunludur. (3). Yet ki belgesi sahipleri görülmüştür şerhi alınmış ücret tarifelerini görülebilece k şekilde işyerleri, terminal ve bile t satış yerleri ile kargo kabul/dağıtım yerle rine asmak, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. (4). Üc ret tarifeleri aynı hat ve güze rgah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ile dönüş iç in de ğişik ücre t tarifesi uygulanamaz. (5). Yet ki belgesi sahipleri tespit edilmiş üc re t tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve % 30 dan fazla indirim uygulayamazlar. Anc ak, tarifeli yolcu taşımacıları öncede n Bakanlıktan izin almak sure tiyle yılda bir ke z ve 4 ayı geçmeme k üzere, s efere ç ıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10 unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirle r. (6). Üc ret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirle nir. Bakanlık, taşıma maliyetle rine e tki ede n unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak bu süre leri bir genelge yle değiştirebilir. 8

9 (7). Üc ret tarifes inin bitim tarihini takip eden 30 günlük süre içinde yeni ücret tarifesi iç in Bakanlığa mürac aatta bulunulmazsa; üc re t tarifesi, bitim tarihi itibariyle süresi dolan tarife iç in belirlenen süre kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın uzar ve ge çerli olur. Süre si dolan ücre t tarifesi, 30 günlük mürac aat s üresi içinde de geçerlidir. (8). Üc ret tarifelerinin geçerlilik süre sini tamamlayan ye tki belgesi sahipleri, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir üc ret tarifes i alabilece kleri gibi, aynı veya daha düşük ücret içere n yeni bir ücret tarife si de alabilirle r. (9). Üc ret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin me rkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık birimine sunulur. Yetki belgesi sahipleri görülmüştür şerhi düşülen ücret t tarifelerini 15 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar. (10). 6 yaşın altında olan çoc uklar yolc u bileti düzenlenmeksizin kucakta se yahat edebilirle r. Bunlar için ayrı koltuk talep edilme si halinde, bile t ücreti geçerli üc re t tarifesi üzerinde n % 30 indirimli düzenlenir. (11). 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın e n az % 40 oranında özürlü olduğunu be lgele yen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarife si üzerinden % 30 indirimli düzenlenir. (12). Yet ki belgesi sahipleri üc re t tarifelerini kendilerine ait internet site lerinde yayımlamak zorundadırlar. (13). Geçerli üc re t tarifeleri, Bakanlığa ait internet sitelerinde kamuoyunun bilgisine sunulabilir. (14). Uluslararası tarife li yolcu ve kargo taşım alarında t araflar arasında yapılan sözleşme hükümle rine göre işlem yapılır ve uygulanır. 9

10 Mart 2013 ve 9 Haziran 2013 tarihli SRC Sınavlarında sorulan sorular

10 Mart 2013 ve 9 Haziran 2013 tarihli SRC Sınavlarında sorulan sorular Bölüm 1. ULAŞTIRMA MEVZUATI 1) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır? a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. b) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla

Detaylı

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 0 541 446 4446 0 476 227 6052 0 476 226 1602 YETKİ BELGELERİ İLE İLGİLİ AKLA GELEBİLECEK HERŞEY Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları KARAYOLU TAŞIMA

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-15881 11/12/2009 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2010/KUGM-01/GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

Değerli üyemiz, 03/07/2007

Değerli üyemiz, 03/07/2007 Değerli üyemiz, 03/07/2007 I-GENEL BİLGİ: Karayolları taşıma yönetmeliğine göre, ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı, ticari amaç olmaksızın işletmelerin aktifinde kayıtlı araç ile kendi yük ve yolcusunu

Detaylı

ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk Standartları Enstitüsü b) Araç Muayene İstasyonları c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı d)

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ Yetki Belgeleri Yetki Belgesi Türleri Yetki Belgesi Alma Şartları Mevzuata Uygun Taşımacılık Faaliyeti Ve Yasaklar Mesleki Yeterlilik

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28450 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009 tarihli

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C 1 Yetki Belgesi ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu nun Amacı

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu nun Amacı 1/100 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu nun Amacı Ülkemizde karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, Taşımacı, acente ve taşıma

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 15.06.2009 Sayı: 2009/85 Ref: 4/85

SĐRKÜLER Đstanbul, 15.06.2009 Sayı: 2009/85 Ref: 4/85 SĐRKÜLER Đstanbul, 15.06.2009 Sayı: 2009/85 Ref: 4/85 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve aynı gün itibariyle yürürlüğe giren Karayolu Taşıma

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27255 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 27255 SAYILI RESMİ GAZETE ESKİ YÖNETMELİKLE FARKLILIKLAR AÇIKLAMASI

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 27255 SAYILI RESMİ GAZETE ESKİ YÖNETMELİKLE FARKLILIKLAR AÇIKLAMASI KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 27255 SAYILI RESMİ GAZETE ESKİ YÖNETMELİKLE FARKLILIKLAR AÇIKLAMASI 1 KONU: 25.02.22004 Tarihinde yayınlanan ve 08.09.2004, 15.12.2004, 26.02.2005, 09.09.2005, 18.01.2006,

Detaylı

**11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R.G. de yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 87. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

**11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R.G. de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 87. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 25.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25384 **11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R.G. de yayımlanan "Karayolu

Detaylı

KARAYOLU TA IMA YÖNETMEL KISIM langıç ve Temel Hükümler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE 3 Tanımlar

KARAYOLU TA IMA YÖNETMEL KISIM langıç ve Temel Hükümler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE 3 Tanımlar KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. DeğiĢiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. DeğiĢiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAML ANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 3- Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI (25.02.2004 tarih ve 25384 (Asıl) sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ BELGESİ (ULUSLARARASI VE YURT İÇİ TARİFESİZ YOLCU

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27255 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI 11.06.2009/100 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Karayolu Ulaştırma Yönetmeliği yayımlanmış olup, bu Yönetmelik ile 5/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. ( ) (Değ: ) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. ( ) (Değ: ) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (25.02.2004-25384) (Değ:08.09.2004-25577) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4925

Detaylı

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 2 C2 YETKİ BELGE KURULUŞU 3 C3 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak

Detaylı

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.DeğiĢiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.DeğiĢiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm Gazete Tar h : 11.06.2009 Resm Gazete Sayısı: 27255 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: 11.06.2009 27255 Yayımlayan Kurum:Ulaştırma Bakanlığı BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ OSMAN YURDAKUL YETKİLENDİRME ŞUBE MÜDÜRÜ 1 İçerik Yönetmeliğin Amacı Yönetmeliğin Kapsamı Yetki Belgesi Zorunluluğu

Detaylı

Karayolu Taşıma Kanunu

Karayolu Taşıma Kanunu Karayolu Taşıma Kanunu Kanun.KHK.No: 4925 Kabul Tarihi: 10.07.2003 Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2003 Resmi Gazete No: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş A) 1 B) 3 C) 11 D) 12 C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil

Detaylı

MEVZUATI DERS NOTU: DERSĠN AMACI:

MEVZUATI DERS NOTU: DERSĠN AMACI: ULAġTIRMA MEVZUATI DERS NOTU: DERSĠN AMACI: Sürücülere karayollarında taģımacılığın(yük veya yolcu)nasıl yapılacağını, taģımacılıkta hangi kurallara uyulacağını, hangi belge türleri ile hangi taģımacılığın

Detaylı

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz Sayı: BİRİNCİ KISIM

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz Sayı: BİRİNCİ KISIM KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru

Detaylı

D YETKİ BELGESİ. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

D YETKİ BELGESİ. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi D YETKİ BELGESİ S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi D1 YETKİ BELGESİ D1 Yetki belgesi, otobüsle tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? 1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? A) Purolar B) Sigaralar C) Ham tütün D) Rakı 2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (TASLAK) S a y f a 1 68

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (TASLAK) S a y f a 1 68 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (TASLAK) S a y f a 1 68 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 5 BAŞLANGIÇ VE TEMEL HÜKÜMLER... 5 BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Dayanak...

Detaylı

A) Ceza aynı kalır. B) Ceza yarı oranında azaltılır. C) Ceza yarı oranında arttırılır. D) Ceza 1 kat oranında arttırılır

A) Ceza aynı kalır. B) Ceza yarı oranında azaltılır. C) Ceza yarı oranında arttırılır. D) Ceza 1 kat oranında arttırılır 1. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?

ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir? ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir? a) Takoğraf b) Taksimetre c) Telsiz d) Telefon 2. Kanunla düzenlenen

Detaylı

ı) A2 yetki belgesi sahipleri, sadece bir adet sınır kapısını kullanabilirler ve belirlenen bu sınır kapısı değiştirilmez.

ı) A2 yetki belgesi sahipleri, sadece bir adet sınır kapısını kullanabilirler ve belirlenen bu sınır kapısı değiştirilmez. 4 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29702 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009 tarihli

Detaylı

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 3-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır.

Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır. Karayolu Taşıma Kanunu Yayınlanan Resmin Gazete: 25173 Yayınlanan Tarih: 19.7.2003 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Kanun No: 4925 Kabul Tarihi: 10.07.2003 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANKARA" ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi

ANKARA ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi ANKARA" ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi ANKARA UN10N OF T~ADESMEN ANiO CRAFTSMEN CHAMBERS Ankara: 11 Ocak 2012 : 242/88 : Karayolu Taşıma Yönetmeliği ODALARıMIZ A ( 2 ) SAYILI GENELGE: Üst kuruluşumuztürkiye

Detaylı

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 Konu : K Türü Yetki Belgesinin Alımında İndirimli Süre 31.12.2009 Tarihinde Bitiyor. Özü : 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Detaylı

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları 4-Merkez

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. ADR-TMGD alanında sıkça adı geçen SRC5 belgesi nedir? Diğer adı geçen belgelerin kullanım alanı nedir? Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

25 ARALIK 2010 ÜDY 1

25 ARALIK 2010 ÜDY 1 1) D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır? A) 75 B) 90 C) 100 D) 150 2) Aşağıdakilerden

Detaylı

Posta Kanununda gerçekleştirilen değişikliğe bağlı olarak gerekli güncelleme yapılmıştır.

Posta Kanununda gerçekleştirilen değişikliğe bağlı olarak gerekli güncelleme yapılmıştır. Posta gönderisi: Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından taşınmak üzere, belirli bir form altında haberleşme niteliğindeki gönderileri, kitap numunelerini, katalogları, gazeteleri,

Detaylı