KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017"

Transkript

1 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş ve sünnetli bir şekilde doğması Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi Peygamber Efendimiz(sav) in kutlu doğumuyla yaşanan harika olaylardandır? 3. İslam öncesi cahiliye dönemi Arap toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Puta tapma yaygın idi. B) Erkek çocuklar diri diri toprağa gömülürdü. C) Hanif dinine mensup kişiler vardı. D) Güçlülerin, köleleri ve zayıfları ezmesi sıradan bir hale gelmişti. A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 4. Hanımı : Kızı : Yakın arkadaşı: Damadı: Hz Hatice Şeyma Hz Ebu bekir Hz Osman Amcası: Hz Hamza Süt kardeşi: Rukiye 2. Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili hangi seçenekte doğru bilgi verilmiştir? Yukarıdaki tabloda hangi isimler yer değiştirilirse; tablo doğru olmuş olacaktır? A) 21 Nisan 570 de doğan Hz.Peygamber (sav) in babası Abdullah, annesi Aişe dir. B) 20 Nisan 571 de doğan Hz.Peygamber (sav) in babası Abdullah, annesi Amine dir. C) 21 Nisan 571 de doğan Hz.Peygamber(sav) in Babası Abdulmuttalib, annesi Amine dir. D) 20 Nisan 570 de doğan Hz.Peygamber (sav) in babası Ebu Talib, annesi Aişe dir. A) Hz. Hamza Hz. Ebu bekir B) Hz. Hatice Şeyma C) Rukiye Şeyma D) Hz. Osman Hz. Ebu bekir A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 1

2 5. Peygamber Efendimiz (sav), aşağıdaki işlerden hangisini yapmamıştır? 7. Hz Hatice ye verilen Tahire lakabı hangi anlama gelir? A) Çobanlık B) Ticaret C) Kahinlik D) Kervan yolculuğu A) Akıllı kadın B) Temiz (iffetli) kadın C) Güzel kadın D) Soylu kadın 6. Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 40 yaşındayken peygamber oldu. B) 25 yaşındayken evlenmiştir. C) İnen ilk ayet oku emridir. D) Doğuştan Kur an-ı Kerim okumayı biliyordu. 8. Müslümanlar ilk defa O nunla Kabe de toplu ibadet ettiler. Mekke den Medine ye hicret ederken açıktan ve müşriklere meydan okuyarak hicret eden sahabedir. Yukarıda anlatılan değerli sahabe kimdir? A) Hz. Osman (ra) B) Hz. Ali (ra) C) Hz. Ömer (ra) D) Hz. Ebu Bekir (ra) A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 2

3 9. Peygamber Efendimiz (sav) Müslümanların rahatça bir araya gelecekleri, toplanacakları, istişare edecekleri bir yere ihtiyaç duydu. Buraya gelen sahabeler, bu yerin gizli olmasına çok dikkat ederlerdi. 11. Putlar, cahiliye geleneğini ayakta tutan ve devam etmesine sebep olan en büyük tehlikelerdendi. Putperest Kureyş müşrikleri, tevhid dininin merkezi olan Kabe yi putlarla doldurmuştu. Bu yerin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu amaçla Kâbe nin çevresine kaç put dikilmişti? A) Kabe-i Şerif B) Erkam ın Evi C) Ebu Talib in Evi D) Hz. Ali nin Evi A) 260 B) 360 C) 460 D) Müşriklerin kimsesiz ve köle Müslümanlara yaptıkları işkencelerin şiddeti artınca Allah (c.c) ilk olarak nereye hicret etmelerini istedi? A) Medine B) Habeşistan C) Taif D) Şam 12. Peygamber Efendimiz (sav), Medine ye hicret edince yedi ay boyunca (Mescid-i Nebevi yapımı bitinceye kadar) kimin evinde misafir olarak kalmıştır? A) Hz. Ebu Eyyüp El-Ensari B) Hz. Muaz b. Cebel C) Hz. Sad b. Muaz D) Hz. Useyd b. Hudayr 13. Aşağıdakilerden hangisi hicretin 2. yılında gerçekleşmemiştir? A) Ramazan orucunun farz kılınması B) Zekâtın farz kılınması C) Kurban kesme ibadeti D) Beş vakit namazın farz kılınması A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 3

4 14. Yahudilerin Medine'de üç kabilesi vardı. Peygamber Efendimiz(sav), kendileri ile antlaşma yapmasına rağmen; fırsatını bulunca Müslümanlara ihanet eden ve ihanetleri cezasız kalmayan bu üç yahudi kabilesi hangileriydi? A) Hayber Yahudileri - Haris Yahudileri - Kaynuka Yahudileri B) Kudüs Yahudileri - Nadir Yahudileri - Kaynuka Yahudileri C) Kureyza Yahudileri - Nadir Yahudileri - Kaynuka Yahudileri D) İshak Yahudileri - Nadir Yahudileri - Kaynuka Yahudileri Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mekke de, çok sevdiği Kabe de defnedildi. B) Miladi 632 yılında vefat etti. C) Mübarek bedenini Hz.Ali yıkadı. D) Sahabeler çok üzülmüşlerdi, gözyaşları içinde dua ediyorlardı. Uhud Savaşı şehitlerinden olan, savaş sonrası kendisi için 70 defa cenaze namazı kılınan şehitlerin efendisi olarak bilinen ve Peygamber Efendimiz (sav) in amcası olan değerli sahabekimdir? A) Hz. Abdullah B. Cahş B) Hz. Musa b B. Umeyr C) Hz. Enes B. Nadr D) Hz. Hamza 15. I - Hz Ömer in Müslüman oluşu II - Mekke nin fethi III - Hz.Aişe ile yapılan evlilik IV - Bedir Savaşı ( Zaferi) Asr-ı Sadette Peygamber Efendimiz (sav) i mutlu eden olaylardan bir kısmı yukarıda belirtilmiştir. Bunların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 18. Peygamber Efendimiz(sav), hayatının son zamanlarında hac ibadetini yerine getirirken; toplanan yaklaşık 120 bin insana son nasihatlerde bulundu. Müslümanların kendisinden sonra doğru yolda kalmaları ile ilgili yaptığı bu meşhur hutbenin adı nedir? A) I - III - II - IV B) II - I - IV - III C) I - III - IV - II D) III - I - IV - II A) Veda Hutbesi B) Akabe Hutbesi C) Hudeybiye Hutbesi D) Rıdvan Hutbesi A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 4

5 19. Savaşa gitmek istedikleri halde; imkansızlıklardan dolayı binek bulamayınca, çok üzülüp gözyaşı döken (haklarında ayet nazil olan) sahabelerin meselesi Savaşa giden orduya yetişemedikleri için geride kalan ve yaşadıkları 50 günlük boykot ve yaptırıma maruz kalan 3 samimi Müslümanın (Ka b Bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Mürare bin Rebi) meselesi 21. Hazreti Aişe ye iftira atıldığında Müslümanların büyük kesimi sağduyulu davrandı. Birkaç kişinin dışında kimse bu iftiraya inanmadı. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, günümüzde de bir Müslüman kardeşimiz hakkında benzer iftira - yalan haberler duyarsak nasıl davranmamız gerekmektedir? Size hangi olayı hatırlatmaktadır? A) Hayber Savaşı B) Tebük Seferi C) Mute Savaşı D) Huneyn savaşı A) İyi niyetle hareket etmeli, hemen inanmamalı, duyduklarımızı hemen yaymamalıyız. B) İftiracıları yakaladığımız yerde kavga etmeli, onlara zarar vermeliyiz. C) Çoğunluğa göre hareket etmeli, herkese anlatmalıyız. D) İftiraya maruz kalanlara kötü davranmalı, hatta onlarla alay etmeliyiz. 20. Hangisi Mekke Döneminde gerçekleşen bir olay değildir? A) Ficar savaşları B) Müslümanlara yapılan 3 yıllık boykot C) Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması D) Peygamber Efendimiz(sav) in göğsünün yarılması hadisesi 22. Sahip olduğu inanç itibari ile aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Ebu Cehil B) Necaşi C) Ebu Leheb D) Utbe bin Rebia A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 5

6 23. Mekke den Medine ye hicret edeceği akşam; müşrikler Peygamber Efendimiz(sav) in evinin etrafını kuşatmışlardı. Bu esnada Peygamberimiz(sav) bir sure okuyor, müşriklerin yüzüne üflüyor ve kendisini görmeden aralarından geçip gidiyor. Peygamber Efendimiz (sav) in okuduğu bu surenin adı aşağıdakilerden hangisidir? 25. İslam ın ilk emri oku dur. Ne yazık ki Mekke de Müslümanların düzenli, planlıprogramlı bir okulları yoktur. Peygamber Efendimiz (sav), Medine ye yerleştiklerinde yaptığı en öncelikli işlerden biri de okul inşa etmekti. Peygamber Efendimiz (sav) in Mescid-i Nebevi ye bitişik olarak yaptırdığı okul hangisidir? A) Mülk suresi B) Rahman suresi C) Yasin suresi D) Cin suresi A) Suffa Okulu B) Daru l Erkam C) Ashab-ı Güzin D)Asr-ı Saadet 24. Mekkeli Müslümanlara, dinleri uğruna her şeylerini bırakıp vatanlarını terk etmeleri nedeniyle denir. Onları yurtlarına davet eden ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Medineli Müslümanlara da..denir. 26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yukardaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) Mücahit - Cengaver B) Mekki - Medeni C) Muhacir - Ehl-i Suffa D) Muhacir - Ensâr A) İsra ve Miraç olayları Mekke döneminde yaşanmıştır. B) Mekke nin önceki ismi Yesrib idi. C) İslam düşmanlığı yapan, en azılı şairlerden olan Kab bin Eşref, Peygamber Efendimiz(sav)'in isteği ile öldürülmüştür. D) Hz. Musab Bin Umeyr Uhut Savaşı nda şehit olmuştur. A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 6

7 27. Siyer sınavına hazırlanan Ayşe, babasına sordu: Ayşe: Baba, Hazreti Ebu Bekir in ünvanı nedir? Baba: Sıddık diye yanıtladı Ayşe: Babacığım Habeşistan muhaciri Hz. Cafer ve başarılı komutan Hz. Halid b. Velid in ünvanlarını söyler misin? Baba:, Aşırı sıcak ve zahmetli bir mevsimdi -Bizans ordusu hem silah hem de insan gücü yönünden güçlüydü. -İslam ordusunun savaş malzemeleri için büyük miktarda paraya ihtiyaç vardı -Zengin Müslümanlar mallarının büyük bir bölümünü seferber etti. -Peygamber Efendimiz(sav)'in katıldığı son savaştır. Yukarıdaki diyaloğa göre Ayşe nin babası sırayla ne söylemiştir? -Orduya zorluk ordusu denilmiştir. A) Zülfikar - Pehlivan B) Çilekeş - Savaşçı C) Hatib - Muzafer D) Tayyar-Seyfullah Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Huneyn Savaşı B) Tebük Seferi C) Mute Savaşı D) Kadisiye Savaşı 28. Bana vefat edeceğini haber verince ağladım. Daha sonra aile bireyleri arasında kendisine ilk olarak, benim kavuşacağımı haber verdi, bunun üzerine de güldüm. Peygamber Efendimiz (sav), vefat etmeden önce yukarıdaki konuşma, kendisi ile hangi çocuğu arasında geçmiştir? 30. Müseylime kimdir? A) İki yüzlü münafıkların lideridir. B) Habeşistan kralıdır. C) Medine döneminde ortaya çıkan yalancı peygamberdir. D) Kabe yi yıkmaya çalışan Yemen kralıdır. A) Hz. Zeynep B) Hz. Fatıma C) Hz. İbrahim D) Hz. Abdullah A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 7

8 31. Ben bir kral, bir hükümdar değilim. Ben ancak güneşten kurutulmuş et parçaları yiyerek geçinmiş olan Kureyşlilerden bir kadının oğluyum. dedi. Bu sözlerinde Peygamber Efendimiz (sav)'in hangi yönü ağır basmaktadır? A) Mütevazilik B) Affedicilik C) Dürüstlük D) Yardımseverlik 33. Hicretin 4. yılında bazı kabileler Allah Resulü ne gelerek kendilerine İslam ı öğretmek için öğretmen sahabe istediler. Bunun üzerine Allah ın Resulü iyi yetişmiş 70 e yakın sahabesini onlara İslam hakikatlerini öğretmeleri için gönderdi. Bu sahabeler, ihanete uğrayıp çoğu şehit edilmişlerdir. Bu olay Peygamber Efendimiz (sav) i derinden üzmüş ve öfkelendirmiştir. Bu olay İslam tarihinde ne diye bahsedilir? 32. I- Hz Hamza ın Şehadeti II- Hz Hatice nin vefatı III- Hz Zeyd bin Harise nin şehadeti IV- Hz Sümeyye nin şehadeti Asr-ı Sadette Peygamber Efendimiz(sav) i üzen bazı vefat olaylarından bir kısmı yukarıda belirtilmiştir. Bunların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) IV II - III - I B) II - I - IV - III C) I IV - II - III D) IV II - I - III 34. A) Bir i Maune B) Uhud C) Kaynuka D) Rauna Müslümanların namaz kılarken yönlerini çevirdiği ilk kıblesi... Daha sonra gelen vahiy ile Müslümanların kıblesi değiştirilerek olmuştur. Günümüzde de namaz kıldığımızda bu yöne doğru yönelmekteyiz. Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla gelecek olan ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Mescidi Aksa dır - Mescidi Haram B) Mescidi Nebevi dir - Mescidi Haram C) Kuba Mescidi dir - Mescidi Nebevi D) Kuba Mescidi dir - Mescidi Aksa A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 8

9 Hicretten kısa bir süre sonra, Peygamber Efendimiz(sav) e gelen vahiy ile savaş izni verildi. I. Onlar, Rabbimiz Allah tır. dediler. II. Haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. III. Zulme uğradılar. Müslümanlara savaş izninin verilmesinin nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) I B) II C) III D) Hepsi Özellikle Huneyn günü ki, o gün kendi çokluğunuz size güven vermişti de o gün size onun bir faydası olmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayıp gerisin geriye dönüp kaçmaya başlamıştınız. Ayeti kerimeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) Asıl başarı çokluktan gelen güçtür. B) Çokluk daima zafer getirir. C) Allah ın gücüne bağlanmak asıl güçtür. D) Sadece gücüne güvenen kazanır Müşrikler, sahabelerden Hz. Zeyd b. Desine yi esir alırlar. Kendisine: Şimdi yanımızda senin yerine Muhammed in bulunup, onun boynunu vurmamızı, senin de ailenin içinde sağ salim yaşamayı arzu eder misin? Zeyd: Değil benim yerimde olmasını, ayağına bir diken bile batmasına razı olmam Bu olayda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sahabeler Peygamber Efendimiz(sav) i her şeyden daha çok severdi. B) Müşrikler, Müslümanları öldürecek kadar kötü insanlardı. C) Sahabeler, İslam davası uğruna gerekirse kendi canlarını feda etmişlerdir. D) Fedakârlığı ancak yoksul sahabeler yapmıştır. Zenginler zulüm görmemiştir. Cahiliye döneminde iken Mekke nin en yakışıklı ve en iyi giyinen genci idi. Müslüman olunca ailesinin boykotuna maruz kalıp, açlık ve susuzlukla tanıştı. Ancak, imanın kendisine verdiği lezzeti hiçbir dünyevi zevke değişmeyen aynı zamanda İslam ın ilk öğretmeni sayılan genç sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Musab b. Umeyr B) Hz. Zeyd b. Harise C) Hz. Hamza D) Hz. Zübeyr b. Avam A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 9

10 39. Peygamber Efendimiz(sav) in yaşantısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Aile işlerine hiç karışmazdı. B) Evi oldukça gösterişliydi. C) Akrabalarını pek ziyaret etmezdi. D) Hayatının her anı oldukça sadeydi. 41. I. Peygamber Efendimiz(sav) in, mağarada birkaç gün saklanması II.Müşrikler mağara çevresini sardıklarında Ebu Bekir in tedirgin halini görünce Ey Ebu Bekir, korkma Allah bizimle beraberdir der. Yukarıdaki verilen bilgilerden, Peygamber Efendimiz(sav) in hangi davranışı öne çıkmaktadır? 40. Ali: Peygamber Efendimiz(sav) İslamiyet öncesi, zulüm ve haksızlığı önlemek amacıyla oluşturulan Hılful Fudul adındaki anlaşmaya dahil oldu." Enes: Mekkeli müşrikler dahil herkes Peygamberimiz(sav) i Emin birisi olarak görürdüler." Cafer: Yıllarca yanında kaldığı amcası Ebu Talib in maddi durumu kötüleşince; oğlu Ali nin bakımını üstlenerek amcasına yardım etmiştir." Yukarıda Peygamber Efendimiz(sav)'in güzel ahlakından örnekler veren çocuklar, hangi özelliklere vurgu yapmışlardır? Ali Enes Cafer A) Vefa Güvenirlilik Adalet B) Adalet Güvenirlilik Dürüstlük C) Adalet Güvenirlilik Vefa D) Dürüstlük Vefa Yardımseverlik 42. A) İleri görüşlülüğü - dürüstlüğü B) Tedbir alma - Allah a dayanma C) Cömertliği - arkadaş canlılığı D) Cesaret - yardımsever oluşu Taif te yapılan saldırılar Peygamber Efendimiz (sav) i o kadar çok üzmüş ve etkilemişti; dinlenmek için girdiği bir bahçede, yanına gelen bir köle kendisine bir miktar üzüm ikram etmişti. Peygamber Efendimiz(sav) in besmelesinden ve anlattıklarından etkilenerek Müslüman olan bu köle kimdir? A) Addas B) Esved C) Selman D) Şeybe A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 10

11 43. Efendimiz(sav) in emin kişiliği nedeniyle Mekkeliler bile ona düşmanlık yaptıkları halde eşyalarını onun yanına emanet olarak bırakırlardı. Efendimiz(sav) Medine ye hicret edeceği zaman, bu eşyaların sahiplerine iade edilmesini istedi. Bu amaçla Hz. Ali yi geride bıraktı ve eşyaları sahiplerine teslim edip hicret etmesini söyledi. 45. Müşrik bir aileydi. Evin reisi durmadan dedikodular çıkarıyordu. Peygamber Efendimiz(sav) e ağza almadık iftiralar atıyordu. Evin hanımı da topladığı dikenleri, gece olunca Rahmet Peygamberi nin geçeceği yollara döker, böylelikle ayaklarının yaralanmasını isterdi. Allah(c.c) Efendimize düşmanlık eden bu aile hakkında cehenneme gireceklerini bildirmektedir. Yukarıdaki olay, Efendimiz(sav) in hangi güzel ahlakını anlatmaktadır? A) Doğru sözlülüğü B) Akrabalarını gözetmesi C) Sevgi dolu olması D) Emanete sadakati Kur an-ı Kerim de cehennem azabıyla cezalandırılacak olan bu aile hangi seçenekte verilmiştir? A) Ebu Cehil ve karısı B) Ebu Süfyan ve karısı C) Ebu Leheb ve karısı D) Ümeyye ve karısı 44. Mekke müşrikleri, aldıkları tüm önlemlere rağmen, İslam güneşinin günden güne yükselmesine engel olamıyorlardı. Bu yüzden daha caydırıcı tedbir olarak vahşice işkencelere başvurdular. Aşağıda isimleri verilen sahabelerden hangileri müşriklerin vahşi işkencelerinden geçmiştir? A) Hz. Ammar - Hz. Bilal - Hz. Habab B) Hz. Selman - Hz. Hamza - Hz. Ömer C) Hz. Cafer - Hz. Bilal - Hz. Selman D) Hz. Ebubekir - Hz. Ali - Hz. Abbas 46. Fil olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Ebrehe ordusu ile Mekkeliler arasında şiddetli çarpışmalar oldu. B) Savaşta Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip yaralandı. C) Ebabil kuşlarının gökten attıkları taşlar sonucu Ebrehe ordusu bozguna uğradı. D) Mekkeliler, zarar gören Kabe yi kısa bir zaman içerisinde onardılar. A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 11

12 47. Peygamber Efendimiz(sav), hiç kimsenin yaptığı iyiliği unutmazdı. Bu yüzden süt annesine de hayatı boyunca saygı ve hürmet gösterdi. Zaman zaman onlara maddi yardımlarda bulundu.örneğin; bir gün kıtlık ve kuraklık nedeniyle zor durumda olan Halime Hatun kendisine başvurdu. Peygamber Efendimiz(sav) süt annesine çok saygı ve hürmet gösterdi. Kendisine birçok hayvanla birlikte yiyecek ve diğer ihtiyaç malzemeleri vererek, onu memnun bir şekilde köyüne yolladı. Yukarıdaki olayda, Peygamber Efendimiz(sav) in hangi yönü daha çok ön plana çıkmıştır? 49. Sümeyye: Peygamber Efendimiz(sav) in Hazreti Hatice annemizden olan çocuklarını sırayla söyler misin? Bilal: Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm,...?..., Abdullah Yukarıdaki diyaloğa göre Bilal in unuttuğu? yerine hangi isim gelmelidir? A) Esma B) İbrahim C) Fatıma D) Hasan A) Çalışkanlık B) Vefakarlık C) Sabır D) Fedakarlık 48. Peygamber Efendimiz(sav), amcalarıyla birlikte gönüllü olarak bir antlaşmaya üye olur. O zamanlar 20 li yaşlardadır. Bu antlaşmaya göre Hangi ırk ve dinden olursa olsun mazlumların ve zayıfların yanında yer alıp onlara yardım edilecek ve her türlü adaletsizliğe karşı durulacaktır. Peygamber Efendimiz(sav) in bu tutum ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ayırım yapmadan mazlumların yardımına koşardı. B) Adaletsizliğe karşı dimdik dururdu. C) Kötülüğe karşı en güzel şekilde tavır koyardı. D) Akrabalarının hakkını en üstte tutardı. 50. Peygamber Efendimiz (sav) e iman eden ilk dört Müslüman aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebu Bekir B) Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Sümeyye, Hz. Yasir C) Hz. Hatice, Hz. Hamza, Hz. Ali, EbuTalib D) Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 12

13 51. Peygamber Efendimiz(sav) in açık daveti müşriklerin hoşuna gitmemeye başlıyordu. Bu yüzden Efendimiz(sav) i vazgeçirmeleri için amcası Ebu Talib e giderek yeğenini davasından vazgeçirmesi talebinde bulundular. Peygamber Efendimiz(sav) in amcasının bu uyarısına karşı cevabı ne olmuştur? A) Ben müşriklerden korkmuyorum. B) Artık bu yapılanlara dayanamıyorum C) Müşriklerin yaptıkları insanlık dışı D) Amcacığım, Güneş i sağ elime, Ay ı da sol elime verseler bile bu davamdan kesinlikle vazgeçmeyeceğim. 53. Peygamber Efendimiz(sav) in, her zaman yanında olan vefalı eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib peş peşe 15 gün içerisinde vefat ettiler. Peygamber Efendimiz(sav) i üzen bu yıl...olarak adlandırılmıştır. Çok sevdiği iki yakını ve destekçisini kaybettiği ve Taif zulmüne uğradığı dönemde Allah ın (c.c) bir hediyesi olarak gerçekleşen olay... Yukarıdaki noktalı yere yazılması gereken ifadeler hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Veda yılı - Mekke nin Fethi dir. B) Hicran yılı - Ebu Cehil in ölmesidir C) Hüzün Yılı - İsra ve Miraç olayı dır. D) Ayrılık Yılı - Mirac Olayı dır. 52. Peygamberliğin 6.yılında, iki önemli isim üç gün arayla İslam ı kabul etti. Bu durum karşısında Müşrikler şaşırdı, Müslümanlar ise çok sevindi. 54. Konuşması oldukça düzgündü ve ikna kabiliyeti yüksekti. Hz. Osman b. Afvan, Hz. Aburrahman b. Afv, Hz. Sa d b. Vakkas, Hz. Zubeyr b. Avvam, Hz. Talha b. Ubeydullah gibi Mekke nin gençleri onun vesilesiyle hidayet buldu. İslam toplumunu sevindiren bu iki isim hangi seçenekte doğru verilmiştir? A ) Hz. Hamza - Hz. Ömer B) Hz. Musab - Hz. Ali C) Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir D) Hz. Zübeyir - Hz. Talha Yukarıdaki paragrafta bahsedilen ve hicrette Peygamber Efendimiz(sav)ile yol arkadaşı olan meşhur sahabe-i kiram kimdir? A) Hz. Ebu Bekir B) Hz.Ömer C) Hz.Musab D) Hz.Ali A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 13

14 55. Peygamber Efendimiz (sav), Müşriklerin İslam ordusuna karşı savaş hazırlıkları içerisinde bulundukları haberi aldı. Bunun için sahabelerle istişare(danışma) etti. Ensar liderlerinden; Sad b. Muaz(r.a): Biz sana iman ettik. Seni tasdik ettik. Senin getirdiğin şeyin gerçek olduğuna şehadet ettik. Bunun için sana itaat etmek ve emirlerini dinlemek üzere söz veriyoruz. Seni hak olarak gönderen Allah a yemin ederim ki, eğer bize şu denizi göstersen ve ona dalsan elbette seninle beraber biz de o denize dalarız. Hiçbirimiz senden geri kalmayız. dedi. Yukarıdaki olayda aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Müslüman İslam davasında geri çekilmez. B) Müslüman, liderinin verdiği emirleri yerine getirir. C) Müslüman, inancında şüphe duymaz D) Müslüman, malının zekâtını vermelidir. 56. I. Gençlik döneminin başlarında Peygamber Efendimiz(sav), müşriklerin cahiliye düğünlerini seyretmek istedi. Yolda gözüne uyku girdi. Uyuyakaldı. Eğlence yerine gidemedi. II. Akrabaları yılda bir defa halkın genel katılımıyla puta kurban adak adarlardı. Peygamber Efendimiz(sav) aniden gözden kayboldu. Eğlence yerine gitmedi. Yukarıdaki iki olayın ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir? A) O, ilahi koruma altındaydı. B) Annesinin dualarının etkisindeydi. C) Babasının dualarının etkisindeydi. D) Amcasının baskısı altındaydı. A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 14

15 57. Peygamber Efendimiz(sav), 35 yaşlarındaydı. Mekkeli Müşrikler Kâbe yi onarmak istediler.tüm kabileler elbirliğiyle işe koyuldular. Hacerülesvedi(cennetten geldiğine inanılan siyah taş) yerine yerleştirme konusunda anlaşmazlık çıktı. Anlaşma bir türlü sağlanamıyordu. Çünkü her kabile, mübarek taşı kendisi yerine yerleştirmek istiyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz(sav) in hakemliğine başvurdular. Peygamber Efendimiz(sav), bu sorunu nasıl çözerek Mekke de büyük bir kavganın çıkmasına engel oldu? Burada yaşayan Yahudilerin yaptığı fitnelerin son bulması için bu sefer yapılmıştır. - Kısa bir süre önce Müslüman olan Çoban Esved, bu savaşta şehit olmuştur. - Hz Peygamber, Yahudi bir kadın tarafından zehirli bir koyun ile öldürülmek istenmiştir. - Hz. Ali ye sancağın verilmesi ile savaş meydanında göstermiş olduğu kahramanlık neticesinde fetih gerçekleşmiştir. - Bu zaferin, Hz Cafer'in hicretten dönüşüne denk gelmesi Peygamber Efendimiz (sav)'i daha çok mutlu etmiştir. A) Taşı geniş bir örtünün içine koyarak her kabilenin başkanı birlikte kaldırdı. Peygamberimiz(sav) yerine yerleştirdi. B) Taşı geniş bir örtünün içine koyarak Kureyş kabilesine bu görevi verdi. C) Taşı geniş bir örtünün içine koyarak kura sistemi ile taşı yerine koydurdu. D) İlk iman edenlerden olan Hz. Ebu Bekir tarafından taş yerine koydurulmuştur. Yukarıda anlatılan fetih hangisidir? A) Mekke'nin Fethi B) Taif'in Fethi C) Bedir Zaferi D) Hayber'in Fethi 59. Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? A) Hendek Savaşı B) Hüzün Yılı C) Tebük Seferi D) Uhud Savaşı A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 15

16 60. Daha çok Medine de ortaya çıkan bir gurup olan lideri.idi. Bu iki yüzlü insanlar Beni Mustalik Gazvesi(Savaşı) esnasında Hz. Aişe ye iftira attıkları olay olan..hadisesi herkesi derinden üzmüştür. Kokuşmuş bir kalp ve zihne sahip olan bunlar, Müslümanlara daha çok zarar vermek için bir toplanma yeri olarak. mescidini faaliyete koymak istemişlerdi. Yukarıdaki paragrafta noktalı yerlere gelecek olan ifadeler hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Müşriklerin Ebu Cehil Reci Darun Nedve B) Münafıkların Abdullah bin Selül - İfk Dırar C) Münafıkların Ebu Leheb - İfk Darun Nedve D) Münafıkların Abdullah bin Selül Reci Kuba SORULARINIZ BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!! A Kitapçığı 1.KATEGORİ Sayfa 16

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 Kaza Umresi nden sonra hem Rasulullah, hem de müslümanlar, Medine ye ferahlamış olarak dönmüşlerdi. Bundan sonra güzel günler görülmeye

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 30 5 Sertifika no: 14452 3 Uğurböceği

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 KUZEY Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY Hz. İbrahim

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

SİYER KİTABIM 2015 HAZİRAN ISBN: 978-605-389-192-5

SİYER KİTABIM 2015 HAZİRAN ISBN: 978-605-389-192-5 SİYER KİTABIM SİYER KİTABIM 2015 HAZİRAN ISBN: 978-605-389-192-5 Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332

Detaylı

Hz. Muhammed in Hayatı

Hz. Muhammed in Hayatı ORTAÖĞRETİM Hz. Muhammed in Hayatı Öğretim Materyali 10 YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... :

Detaylı

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) SOYU Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ b, Mürre, Kilâb, Kusay,

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İ M A N. Temel Bilgiler II. Allah ın Sıfatları Allah ın sıfatları Zâtî ve Subûtî olmak üzere iki çeşittir. ALLAH A İMAN. 1- Zâtî (Özel) Sıfatlar:

İ M A N. Temel Bilgiler II. Allah ın Sıfatları Allah ın sıfatları Zâtî ve Subûtî olmak üzere iki çeşittir. ALLAH A İMAN. 1- Zâtî (Özel) Sıfatlar: İtikad İtikad Ünitesi Ünitesi İmanın Tanımı İmanın Tanımı İman, güven içinde olmak, tasdik etmek ve inanmaktır. Allah tarafından Peygamberimiz (s.a.v.) e gönderilen esaslara gönülden inanmaktır. İman,

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SNCKTEPE İMM HTİP LİSELERİ MEZUNLRI VE MENSUPLRI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTP OKUM YRIŞMSI (HLK YÖNELİK) SORU KİTPÇIĞI DI/SOYDI : TELEFONU : SLON NO : çıklama 1. Bu kitapçýkta Din Kültürü ve hlak Bilgisi

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015)

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) 1. Müsnedler gibi sahabe adına veya musannifin hocalarının adına yahut ravilerin Ģehirlerine, kabilelerine göre alfabetik olarak düzenlenen hadis kitabı türüne ne ad

Detaylı

İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI

İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI Melih Özdil 1. Bölüm İSLAM DEVLETİ ASR I SAADET DÖNEMİ 622-632 Melih Özdil HAŞİMOĞULLARI SOYAĞACI Kusay bin Kilab 400-480 Abdimenaf bin Kusay 430 -? Abdişems bin Abdimenaf?

Detaylı

1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim

1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim KÂİNATIN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM (RAMAZAN AYVALLI) 1.BÖLÜM ( 21 soru) 1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İSLAM TARİHİ MEKKE DÖNEMİ

İSLAM TARİHİ MEKKE DÖNEMİ İSLAM TARİHİ MEKKE DÖNEMİ İçindekiler MEŞHUR SİYER KAYNAKLARI... 2 HZ MUHAMMED DÖNEMİNDE DÜNYA... 2 ARAP SOYU... 4 ARABİSTAN DA SOSYAL VE DİNİ HAYAT... 4 Sosyal Hayat... 4 Kabile... 4 Aile ve Kadın...5

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İlim ve Hayat. Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) Kasım 2012

İlim ve Hayat. Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) Kasım 2012 İlim ve Hayat Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) 32 Nesebi ve Gençlik Yılları Mus ab b. Umeyr b. Haşim b. Abdi Menaf b. Abdiddar b. Kusay, b. Kilâb b. Mürre el-kureşî el-abderî.

Detaylı

Peygamberliğin ilk günlerinde peygamberimiz kaç vakit ve kaçar rekat namaz kılıyordu?

Peygamberliğin ilk günlerinde peygamberimiz kaç vakit ve kaçar rekat namaz kılıyordu? 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşında idi? a) 38 b) 39 c) 40 d) 41 Peygamberimize

Detaylı