POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. CiltV, Sayı 2, Sayfa 23-34, 1988 POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Levent NALBANT* GİRİŞ VE AMAÇ : Post-core protetik tedavi restorasyonu, 18. y.y. dan beri değişik yapılar şeklinde uygulanmaktadır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak core (üst yapı) ve bu yapıyı dişin kök kısmına veya dişin ağızda kalmış olan bölümüne tutunmasını sağlayacak materyaller de gelişme göstermiştir. Günümüzde hem üst yapıyı oluşturmak hem de post (alt yapı) kurmak için çeşitli sistem ve materyaller halen geliştirilmektedir (4,19). Endodontik tedavi uygulanmış ve yapısının büyük bir kısmını çeşitli nedenlerle kaybetmiş dişlerdeki madde kayıplarının ortadan kaldırılması yani, yapılacak protetik restorasyona temel oluşturacak üst yapı için günümüzde en çok amalgam ve komposit materyalleri kullanılmaktadır. Birbirinden bir çok yönden farklı bu iki materyalin aynı amaç ile kullanılması araştırmaya açık bir uygulamadır. Araştırmada, amalgam ve komposit üst yapının, para-post sistemi ile oluşturulan alt yapıya tutuculuklarının makaslama (Shear) kuvvetleri karşısındaki dirençleri araştırılmıştır. GENEL BİLGİLER : Para-post sistemli post-core uygulamalarında, üst yapı olarak amalgam sıklıkla kullanılmaktadır. (*) G.Ü. Dişhek. Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi, Dr. 23

2 POST - CORE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Diş Hekimliğinde kullanılan amalgamlar, gümüş, bakır ya da çinko'nun civa ile kombinasyonundan oluşurlar. Civa ve amalgam alaşımının birleşerek, diş hekimliğinde kullanılan amalgamı oluşturmasına Amalgamasyon, bunun sağlanması için yapılan işleme de Tritasyon [karıştırma] adı verilir (20, 21). Karıştırma işlemi, camdan yapılmış bir havan ve havaneli ile yapılmaktadır. Son yıllarda işlem, amalgamatörler ile daha kısa sürede tamamlanır olmuştur (15, 16). Civa amalgamın kuvvetini kontrol eden bir faktördür. Bileşimdeki oranının artması, amalgam yapının dayanıklılığını azaltır. Düşük oranda civa bulunması, amalgamı kuvvetlendirir. Civanın limit değeri % arasındadır. Amalgam hazırlanırken, karıştırma süresi az tutulursa dayanıklılık azalır, genleşme artar. Karışım hazırlandıktan sonra, 3-5 dakika içerisinde uygulanmalıdır. Amalgamın sertleşme süresini, yapılış özellikleri, partiküllerinin boyu, civa/alaşım oranı ve karıştırma süresi etkiler. Amalgamın preperasyonu uygulandıktan saat sonra yapılabilir (20, 21). Amalgamın, post-core yapımında üst yapı olarak kullanılması bazı özelliklerinden dolayıdır. Bu özellikleri şu şekilde sıralıyabiliriz (8, 10, 19,22) : 1 Çözünmeyen bir madde olması nedeni ile üst yapı oluşturmada kullanılabilir, 2 Çürüğe karşı dirençli olmayan ve özellikle gingival sınıra yakın bölgelerde dentin kaybına uğramış vakalarda, antiseptik özelliğinden dolayı amalgam tercih edilebilir, 3 Amalgam üst yapı ile, vidalı tip pinler arasında tutunma iyi olarak sağlanabilir, 4 Oklüzal kuvvetlerin fazla oluştuğu bölgelerde, amalgam üst yapı yeterli direnci sağlar. Üst yapının oluşturulmasında kullanılan diğer bir materyal de komposittir: Komposit madde terimi, kimyasal yapıları farklı en az iki maddenin üç boyutlu olarak karıştırmasını ifade eder. Bowen'in geliştirdiği formül esas alınarak üretilen, değişik komposit maddeleri, post-core uygulamalarında üst yapı olarak kullanılmaktadır. 24

3 Levent NALBANT Komposit bir madde, reçine ana maddeye, inorganik doldurucular ilave edilerek, ana madde özelliklerinin artırıldığı bir karışımdır. Komposit maddeler arasındaki farklılık ana maddeden çok, karışımda kullanılan inorganik doldurucuların farklılığından oluşur. Kompositlerin çoğu Ana matrix olarak BİS-GMA ürünlerini esas almaktasalar da, ana madde olarak akrilik reçinelerinde bulundurulduğu bazı madde nin ısısısal genleşme kat sayısını da düşürürler. İçlerinde sert ve aşındırıcı maddeler bulunduğu için materyal hazırlanırken metal spatüller kullanılmamalıdır {9, 21). Boyutsal olarak değişken olmayan doldurucu maddeler ile, değişken boyutsal özelliklere sahip reçine ana matrix arasındaki oran yükseldikçe, komposit maddesinin ısısal genleşme kat sayısı düşer. Doldurucu maddelerin oranı her markaya göre değişik olmakla beraber genellikle ağırlık olarak % 70-80, hacim olarak % 50 ana maddeye % 50 doldurucu madde şeklindedir {9, 21). Reçine ana matrix ile doldurucu inorganik madde arasındaki adhesiv bağlantı, dayanıklılık ve maddenin sürekliliği açısından önemlidir. Bu bağlantının kaybolması dolgu maddesinin yüzeyden kopmasına ya da bu aralıktan sıvı geçmesine neden olur. Komposit maddesi içine katılan çeşitli ajanlar bu bağlantı bölgesinde kuvvet kırıcı olarak rol oynarlar. Günümüzde kompositler içerisine, bağlayıcı ajan olarak gamma-metakriloksi propil silanlar ilave edilmektedir (9, 21). Komposit materyalinin, üst yapı oluşturulmasında avantaj sağlayan fiziksel özellikleri şunlardır (1, 12, 16); 1) İyi kenar uyumu sağlaması, 2) Büzülme oranının düşük olması, 3) Isısal genleşme kat sayısının az olması, 4) Estetik uyumlarının iyi olması, 5) Kolay uyumlanabilmeleri, 6) Çabuk sertleşmeleri, 7) Pinlere iyi tutunabilmeleri, 8) Mikro sızıntıya karşı, amalgamlar kadar dirençli olmaları. Baraban (3) ve Anthony (1), para-post sistemi ile kanal ve dentin pinlerinin yerleştirilmesini : kök veya periodonsium perforasyonunun 25

4 POST - CORE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI engellendiği ve üst yapı içinde üniform bir yapı oluşturduğu için avantajlı olarak belirtmektedirler. Pin destekli çalışmalarda, çeşitli dentin pini türleri kullanılmaktadır, bunların genel olarak sınıflandırılması aşağıdaki şekilde yapılmaktadır (5, 8) : 1 Cinslerine göre : a) Kendi kendine vidalanan pinler, (Self Threading Pins) b) Simante pinler (Cemented Pins) c) Sıkıştırmalı pinler (Friction Locked Pins) 2 Boylarına göre : a) Tek parçalı pinler ffulf Length Pins) b) İki parçalı pinler (Tvvin-stage Pins) 3 Çaplarına göre : a) Çapları 0,7 mm. olan pinler (Regular Pins) b) Çapları 0,6 mm. olan pinler (Minim Pins) c) Çapları 0,5 mm. olan pinler (Minikin Pins) d) Çapları 0,4 mm. olan pinler (Minuta Pins) 4 Yapılarına göre : a) Paslanmaz çelik pinler (Stainless-Steel Pins) b) Altın kaplama paslanmaz çelik pinler (Gold Plated Stainless Steel Pins) c) Gümüş kaplama paslanmaz çelik pinler (Silver Plated Stainless-Steel Pins). Bunların içerisinden en kullanışlıları, vidalı tipte olanlarıdır (10,13). Amalgam ve komposit üst yapıyı desteklemek için kullanılan dentin pinleri, uygulandıkları dişlerin yerine ve şekline bağlı olarak 1-16 adet olabilmekle birlikte, bir adet dentin pininin, kanal pini yanı sıra kullanılmasının bile uygun kuvvet sağlaması ve dönme kuvvetine karşı yeterli direnç oluşturabilmesi bakımından istenileni verdiği ileri sürülmektedir (2, 22). 26

5 Levent NALBANT Kanal pinleri şekillerine göre : sivrilen tipte (Tapered), paralel kenarlı ve vidalı olmak üzere tiplere ayrılırlar (5, 14). Colley(7), Davy (11), Johnson (14), Kurer(18), Ruemping (23), Sokol (24), Stantlee (25), genel olarak pinlerin boyunun tutuculuğa etkisinin fazla olmadığını, vidalı ve paralel kenarlı olanların tutuculuğunun daha çok, oluşturdukları stresin daha az olduğunu ileri sürmektedirler. Trabert(26), Endodontik tedavisi yapılmış, altyapı uygulanmış ve uygulanmamış ön grup dişlerde kırılganlığa karşı direnci karşılaştırmış ve önemli bir farklılık olmadığını belirtmiştir. Sorensen (25), Kern (17), full kron kaplamanın, ön grup dişlerde direnci artırmadığını, arka grup dişlerde ise başarıyı % 50'den % 97'- ye çıkarttığını savunmaktadırlar. MATERYAL ve YÖNTEM Araştırma, G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Laboratuvarı ve O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Metalürji Bölümü laboratuvarında yürütülmüştür. Kullanılan materyaller : Komposit materyali seti (Lumicon) : Üst yapı oluşturulmakta kullanıldı. Amalgam materyali (Lumicon) : Üst yapı oluşturulmada kullanıldı. Para-post sistem seti (Whaledent, P-40) : Alt yapıyı, oluşturmada kullanıldı (Resim 1). Vidalı kanal pini seti (F.K.G.) : Ait yapı oluşturmada kullanıldı. Dentin pini seti (Whaledent, T.M.S.) : Alt yapı oluşturmada kullanıldı. Çekme ve basma aygıtı (Hounsfield Tensometer - Typew) : Figürlere kuvvet uygulamada ve uygulanan kuvvetleri ölçmede kullanıldı (Resim 2). 27

6 POST - CORE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI RESİM 1 : Para-post sistem seti RESİM 2 : «Hounsfield Tensometer» aygıtı. 28

7 Levent NALBANT Oto polimerizan akril (Takillon) : Figürlerin yapımında kullanıldı. Makaslama kuvvetlerine karşı direnci ölçmede kullanılan figürler oto polimerizan akrilden hazırlandı, 20 adet figür için 40 adet 8x 8x45 mm. boyutlarında bloklar yapıldı. Bunların birer ucu, aygıtın sıkıştırma tablalarında hazırlanan özel yuvalara tutunabilmeleri için 4 mm. çapında 5 mm. yüksekliğinde silindir haline getirildi. Bloklardan 20 tanesinin diğer uçlarından 8x5x5 mm.'lik kısımlar çıkarıldı, diğer 20 bloğun silindir getirilmiş uçlarından 20 mm. uzağa bir adet kanal pini yuvası, bu kanal rehber alınarak özel para - post sistem apereyi ile bu kanala 2 mm. uzaklıkta dentin pini yuvası açıldı (Şekil 1). ÇEKİL 1 : Kanal ve dentin yuvalarının açılması. 10 mm.'lik paralel kenarlı vidalı kanal pini 7 mm'si akril içerisinde, 5 mm.'side akril dışında kalacak şekilde, dentin pinide 2 mm.'si kanal içerisinde, 2 mm.'side dışarda kalacak şekilde ei ile sıkıştırıldı. İki tip blok birbirine, 1. tip blokların 8x5x5 mm. boyutlarındaki boşluklarının ortalarına, 2. tip bloklardaki pinler gelecek şekilde, geçici olarak tespit edildi. Figürlerin arasındaki tüm akril yüzeyler izole edildi ve pinler etrafından başlamak üzere ince metal ve plastik fulvarlar ile amalgam ve komposit maddeler tamamen dolduruldu (Şekil 2). 48 saat beklendikten sonra, figürlere makaslama (Shear) kuvveti uygulandı, elde edilen değerler kg. cinsinden aygıtın göstergesinden okundu (Resim 3). 29

8 POST - CORE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ŞEKİL 2 : Hazırlanan figürlerin kesiti RESİM 3 : Figürlere makaslama kuvveti uygulanması. BULGULAR Elde edilen neticeler (Tablo 1} de gösterilmiştir. Bu değerler istatistiksel olarak incelendi ve maksimum, minimum kuvvetler, bunların ortalamaları, standart hata ve standart sapmaları hesaplanarak, standart «t» testi uygulandı (Tablo 2] ve sonucu elde edildi. Para - post sistemi ile 1 adet kanal ve bir adet dentin pini ile alt yapısı oluşturulmuş, post-core uygulamasında, amalgam ve composit 30

9 Levent NALBANT TABLO 1 : Üst yapıların, makaslama kuvveti altında, alt yapıdan ayrıldığı anda, kg. olarak, uygulanmış olan kuvvet değerleri. TABLO 2 : Makaslama deneyi sonuçlarının, istatistiksel verileri. 31

10 POST - CORE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI üst yapıların, alt yapıya tutuculuklarının, ön bölge dişlerde meydana gelen makaslama kuvvetlerine karşı direnci incelendi, komposit üst yapının amalgam üst yapıya oranla, makaslama kuvvetlerine karşı istatistiksel bakımdan önemli derecede farklı olarak, daha dirençli bulundu. TARTIŞMA Elde edilen sonuç Markley(19) ve Yvonne (27)'nin, amalgamların dikey basınçlara dayanıklı ancak makaslama kuvvetlerine karşı dirençsiz olduklarını belirtir bulguları ile uyuşmaktadır. Ayrıca, araştırmada kullanılan paralel kenarlı, vidalı kanal ve dentin pinleri, testler sırasında, herhangi bir kırılma, kopma veya yerinden ayrılma göstermemişlerdir. Üst yapıların kendilerinden ayrıldıkları andaki kuvvetlere karşı yeterli direnci göstermişlerdir. Pinler için gözlenen bu durum, bir çok araştırmacı ile aynı doğrultudadır (6, 7,10, 13, 18,23,24). ÖZET Post-core yapımlarında, üst yapı olarak en çok komposit ve amalgam materyalleri kullanılmaktadır. Araştırmada, komposit ve amalgam üst yapıların, para-post sistemi ile oluşturulan kanal ve dentin pinli alt yapıya tutuculuktan, makaslama kuvvetleri altında incelendi. Makaslama kuvvetlerine karşı komposit materyalinin, amalgam materyaline göre daha fazla dirençli olduğu sonucuna varıldı. SUMMARY RETANTION OF COMPOSITE RESİN AND AMALGAM CORES UNDER SHEAR FORCES Composite resin and amalgam material are frequently used as cores in post-core construction. 32

11 Levent NALBANT Retantion of composite resin and amalgam cores to posts and dentin pins which are fabricated with para-post system is comparied under shear forces. This investigation showed that: composite resins are stronger than amalgam under shear forces. KAYNAKLAR 1 Anthony, H.L., Sung, B.W.: Retentive Properties of Some Simplifield Dovvel - Core Systems to Cast Gold and Dovvel Core. J. Prosthet. Dent, 50 (2) : 203-6, Baraban, D.J. : The Restoration of Pulpless Teeth, Dent. Clin. N. Amer., 11 (11) : , Baraban, D.J.: Simplified Method for Making Post and Cores, J. Prosthet. Dent.,24(3) : 287, Baum, L, Contino, M.R.: Ten Years of Experience vvith Cast Pin Restoration, Dent. Clin. N. Amer., 14 (1) : 81, Caputa, A.A., Stedlee, J.P.: Pins and Posts, VVhy, VVhen and How., Dent. Clin. N. Amer., 20 (2) : 299, Chan, K.C., Fuller, J.L. and Khovvassah, M.A. : The Adaptation of New Amalgam Composite Resins to Pins, J. Prosthet. Dent., 38(4): 392, Colley, I.T., Hampson, E.L., Lehman, M.L. : Retantion of Post Crovvns, Brit. Dent. J 124(2) : 63-69, Courtade, G.L. and Timmermans, J.J.: Pins in Restorative Dentistry, The C.V. Mosby Co., St. Louis, Craig, R.G., Payton, F.A. : Restorative Dental Materials Fifth Ed. The C.V. Mosby Co., St. Louis, Currens, W.E., Korostoff, E., Von Fraunhofer, J.A.: Penetration of Shearing and Nonshearing Pins into Dentin, J. Prosthet. Dent., 44 (4) : 430, Davy, D.T., Dilley, G.L., Krejci, R.F. : Determination of Stresa Patterns in Rootfilled Teeth Incorporating Various, J. Dent. Res., 60 (7): 1301, Fujimoto, J., Narman, R.D. : A Comporison of Pin Retained Amalgam and Composite Resin Cores, J. Prosthet. Dent., 39(5): ,

12 POST - CORE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 13 Garman, T.A., Binon, P.P., Averette, D., Talman, R.G.: Self-threading Pin Penetration into Dentin, J. Prosthet. Dent., 43 f3) : 298, Johnson, J.K., Sakumura, J.S.: Dovvel Form and Tensile Force, J. Prosthet. Dent, 40 (6) : 645, Jorgensen, K.D., Saito, T.: Structure studies of Amalgam, Acta. Odont. Scond., 25 : 233, Jose, P.M., Donalt, F.H., Cari, W.S.: Cast Gold Post and Core and Pin Retained Composite Resin Bases; A Comparative Study in Strength, Prosthes. Dent., 40 (5) : , Kern, S.B., Won Fraunhofer, J.A. : An Vitro Comparison of Two Dowel and Core Techniques for Endodontically Treated Molars, J. Prosthes. Dent., 52 (5) : 631, Kurer, H.G.: An Evaluation of the Retentive Properties of Various Permanent Crovvn Posts, J. Prosthet. Dent., 49 (5) : 633, Markley, M.R. : Pin Retained and Pin-reinforced Amalgam, J.A.DA., 73 : 1295, Othmer, K. : Encyclopedia of Chemical Technology, Dental Materials, 6 : 807, Phillips, R.W.: Skinners the Science of Dental Materials Eigth Ed., W.B. Sounders Comp. Philadelphia, Richard, W.C, Ronald, VV.B. : Post-Core Foundations for Endodontically Treated Posterior Teeth, J. Prosthet. Dent., 48 (4) : 401, Ruemping, D.R., Lund, M.R., Schnell, R.J.: Retention of Dowels Subjected to Tensile and Torsional Forces, J. Prosthet. Dent., 41 (2) : 159, Sokol, D.J.: Effective Use of Current Core and Post Conteps, J. Prosthet. Dent., 52 (2) : 231, Standlee, J.P., Caputo, A.A., Collard, E.W. : İn Vitrû Analysis of Self-shearing Retentive Pins, J. Prosthet. Dent., 45 (2) : 156, Trabert, K.C., Caputo, A.A., Abou, R.M.: Tooth Fracture A Comparison of Endodontic and Restorative Treatments, J. Prosthet. Dent., 42(1): 39, Yvonne, G.A.: Stress-lnduced Effects of Retentive Pins, A Revievv of the Literatüre, J. Prosthet. Dent, 44(2) : 183,

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi,

Detaylı

AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ

AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 115-122, 1988 AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ Yüksel TÜRKÖZ* GİRİŞ Bir protezin kaide kısmını oluşturan akril,

Detaylı

SİLİKON VE POLİETER LASTİK ESASLI ÖLÇÜ MATERYALLERİ

SİLİKON VE POLİETER LASTİK ESASLI ÖLÇÜ MATERYALLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 213-224, 1986 SİLİKON VE POLİETER LASTİK ESASLI ÖLÇÜ MATERYALLERİ Aylâ ARIKAN* 1950 yıllarında geliştirilmiş olan lastik ölçü materyalleri, oda sıcaklığında

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİ VERSİ TESİ DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF THE DENTAL FACULTY OF GAZİ UNIVERSITY CİLT : 9 OCAK - 1992 SAYI : 1 i QjaauL{ GAZİ ÜNİ VERSİ TESİ DÎŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL

Detaylı

Orijinal makale GİRİŞ

Orijinal makale GİRİŞ Yeni Tıp Dergisi 2014;31:109-113 Orijinal makale Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Farklı Kanal Patı ve Doldurma Tekniğinin Vertikal Kök Kırığı Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Effects of different

Detaylı

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Acta Odontol Turc 2014;31(3):160-6 Derleme Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Nihal Pehlivan,* Özgül Karacaer Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE http://dicledishekimligidergisi.org Dicle Dişhekimliği Dergisi Hakem Kurulu Sahibi Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ T.C Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Adil EKİCİ Danışman Öğretim Üyesi :

Detaylı

Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 3 2010

Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 3 2010 Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 3 2010 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA

Detaylı

AYYILDIZ, Derleme/ UYAR, Review YÜZÜGÜLLÜ DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKROSIZINTI VE İNCELEME YÖNTEMLERİ MICROLEAKAGE AND THE EVALUATION METHODS IN DENTISTRY Yrd. Doç. Dr.Simel AYYILDIZ* Uzman Dr.H. Alper UYAR *

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 49-60, 2009 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri Position of Fiber-Reinforced Composites

Detaylı

İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1

İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2. Sayfa 143-158. 1992 İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 Dr. Şükran BOLAY*, Doç. Dr. Sevil GÜRGAN**, Prof.

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖRT FARKLI DÖNER SİSTEMLE YAPILAN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN EPOKSİ R E ZİN İÇERİKLİ BİR PATIN DENTİN TÜBÜLLERİ NE PE NETR A S YO N UN A O L AN E TKİSİNİN

Detaylı

Şaşırtan Bukalemun Etkisi! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2

Şaşırtan Bukalemun Etkisi! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Şaşırtan Bukalemun Etkisi! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 01 01. sayımızda İÇİNDEKİLER İ Ç İ N D E K İ L E R Dergi Adı G MAG Diş Hekimliği Dergisi İmtiyaz Sahibi Ünzile Kaymak Aksakoğlu Sorumlu Editör Prof.

Detaylı

YÜKSEK DİRENÇLİ SERAMİK SİSTEMLERİN DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK DİRENÇLİ SERAMİK SİSTEMLERİN DAYANIKLILIĞI DERLEMELER YÜKSEK DİRENÇLİ SERAMİK SİSTEMLERİN DAYANIKLILIĞI Dr. Hasan Suat GÖKÇE (*), Dr. Bedri BEYDEMİR (*) Gülhane Tıp Dergisi 44 (4) : 457-463 (2002) ÖZET Teknolojik gelişmeler yeni seramik tipleri

Detaylı

KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN FARKLI IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN ISISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN FARKLI IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN ISISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN FARKLI IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN ISISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF THERMAL CHANGES DURING POLYMERIZATION OF RESIN COMPOSITES WITH

Detaylı

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ

Detaylı

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ Dr.İbrahim Halil Tacir * Dr.Ayşe MEŞE * Doç.Dr.Kahraman Gündüz GÜZEL * ÖZET

Detaylı

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ*

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 69-74,1995 POLİETİLEN VE KARBON FİBER İLE KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ DESTEKLENMİŞ AKRİLİK REZİNLERİN Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* ÖZET Bu

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ O r THE JOURNAL OF THE DENTAL FACULTY OF GAZİ UNIVERSITY H W CİLT: 6 TEMMUZ 1989 SAYI: 2 GAZİ Ü N İ VERSİ TES DİŞHEKfMLtİ THE JOURNAL OF THE DENTAL FACULTY

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Galvano seramik ve metal seramik üç üyeli köprü protezlerinin kırılma dirençlerinin incelenmesi

Galvano seramik ve metal seramik üç üyeli köprü protezlerinin kırılma dirençlerinin incelenmesi ARAŞTIRMA (Research Report) GALVANO SERAMİK VE METAL SERAMİK ÜÇ ÜYELİ KÖPRÜ PROTEZLERİNİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ* Investigation of Fracture Strength of Galvano Ceramic, Metal Ceramic Three Unit

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2009-DİŞ-031 (Araştırma) FARKLI ADEZİV SİMANLARLA YAPIŞTIRILAN TÜM SERAMİK KRONLARIN MİKROSIZINTILARININ

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE http://dicledishekimligidergisi.org Dicle Dişhekimliği Dergisi Hakem Kurulu Sahibi Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

İmplant Destekli Tam Protezlerde Kullanılan Tutucu Sistemler

İmplant Destekli Tam Protezlerde Kullanılan Tutucu Sistemler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 9-18 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Tam Protezlerde Kullanılan Tutucu Sistemler Attachment Systems for Implant Supported Complete Dentures

Detaylı