İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

2 1 Ocak - ara dönemine ait Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin ( Şirket ) tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı na ( TMS 34 ) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

3 Diğer hususlar İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca 31 Aralık tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu denetim şirketi 17 Şubat tarihli raporunda bu konsolide finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca tarihi itibariyle düzenlenmiş ara dönem finansal tabloları da aynı denetim şirketi tarafından sınırlı incelemeye tabi tutulmuş ve söz konusu denetim şirketi 7 Ağustos tarihli raporunda Türkiye Muhasebe Standartları na uymayan önemli bir hususa rastlamadığını ifade etmiştir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Ethem Kutucular, SMMM Sorumlu Denetçi 8 Ağustos İstanbul, Türkiye

4 İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ARA DÖNEM ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 3 ARA DÖNEM NAKİT AKIŞ TABLOSU... 4 ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

5 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. Not Bağımsız İncelemeden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) Önceki Dönem Cari Dönem 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Dönen Varlıklar ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Duran Varlıklar Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Duran Varlıklar TOPLAM DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) ( ) ( ) Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kârları Net Dönem Kârı TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR (*) Yeniden düzenlemelerin etkileri için not 2.2 ye bakınız. 1

6 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. Not Bağımsız İncelemeden Geçmiş Bağımsız İncelemeden Geçmiş Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem Hasılat Satışların Maliyeti (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KÂR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (15.108) (3.432) (26.792) (7.752) ESAS FAALİYET KÂRI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI Finansman Gelirleri (36.855) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri) ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem Vergi Geliri/(Gideri) 15 ( ) ( ) ( ) ( ) Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 15 ( ) (15.811) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI DÖNEM KÂRI Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,021 0,003 0,005 0,003 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 0,021 0,003 0,005 0,003 DİĞER KAPSAMLI GELİR Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları ( ) ( ) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları Ertelenmiş Vergi etkisi 15 ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR

7 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. Not Ödenmiş sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Kârlar Geçmiş Yıllar Kârları Net Dönem Kârı Özkaynaklar 1 Ocak (Daha önce raporlanan) ( ) Yeniden düzenleme etkisi (*) ( ) Ocak (Yeniden düzenlenmiş) ( ) Transferler ( ) - Temettü Ödemesi ( ) - ( ) Toplam Kapsamlı Gelir ( ) Diğer Kapsamlı Gelir ( ) ( ) Net Dönem Karı ( ) Ocak ( ) Transferler ( ) - Temettü Ödemesi 4, ( ) - ( ) Toplam Kapsamlı Gelir Diğer Kapsamlı Gelir Net Dönem Karı ( ) (*) Yeniden düzenlemenin etkileri için not 2.2 ye bakınız. 3

8 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. Not Bağımsız İncelemeden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş Önceki Dönem A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) Dönem kârı Dönem Net Kârı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler ( ) Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler Kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler Kullanılmamış izin karşılılıkları ile ilgili düzeltmeler, net Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, net (58.003) Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) - Bloke banka hesaplarındaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan (kazançlar)/kayıplar ile ilgili düzeltmeler, net 14 ( ) - İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler ( ) ( ) - Stoklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) - Ticari alacaklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) - Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) - İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) Vergi iadeleri/(ödemeleri) ( ) ( ) Ödenen karşılıklar ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatları ( ) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 9 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit girişleri Alınan faiz C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerdeki artış/(azalış), net ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Ödenen temettüler 4 ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) (A+B+C) D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)

9 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ( İzocam ya da Şirket ) 1965 yılında kurulmuş olup fiili faaliyet konusu, camyünü, taşyünü, her nevi mineral yünler cam elyafı ve cam elyafından yapılan mamuller, ekspande, ekstrude, polistrenler, elastomerik kauçuklar, her nevi kimyevi maddeler, kimyasal terkipler, su yalıtım malzemeleri ile her türlü organik ve inorganik izolasyon malzemeleri, her nevi ambalaj ve inşaat malzemeleri imalatı, ihracatı, ithalatı ve ticaretidir. tarihi itibariyle, İzocam Holding Anonim Şirketi nin ( İzocam Holding ) Koç Grubu ndan 29 Kasım 2006 ve 10 Temmuz 2007 tarihlerinde almış olduğu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi nde ( BİST ) işlem görmeyen ve İzocam ın sermayesinin yüzde 61,16 sına tekabül eden adet hisseye ilaveten, BİST te işlem gören ve İzocam ın sermayesinin yüzde 33,91 ine tekabül eden adet hisse ile birlikte payı yüzde 95,07 dir. İzocam Holding, Compagnie de Saint Gobain Grubu ve Alghanim Grubu nun birlikte kurduğu müşterek yönetime tabi bir ortaklık olup, iki taraf yüzde 50 oranında paya sahiptirler. Şirket, faaliyetlerinin bir kısmını, ilişkili taraf olan Saint Gobain Grubu ve Alghanim Grubu şirketleriyle yapmaktadır. Şirket in hem müşterisi konumunda hem de tedarikçisi konumunda ilişkili tarafları mevcuttur (Not 4). Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) na kayıtlıdır ve hisseleri BİST te 15 Nisan 1981 tarihinden beri işlem görmektedir. tarihi itibariyle BİST te yüzde 38,84 oranında hissesi işlem görmektedir (31 Aralık : %38,84). tarihi itibariyle, Şirket in bünyesinde ortalama 197 beyaz yakalı (31 Aralık : 189), 241 mavi yakalı (31 Aralık : 239) olmak üzere toplam 438 kişi (31 Aralık : 428) istihdam edilmektedir. Şirket in kayıtlı olduğu adresi ve idare merkezinin adresi aşağıdaki gibidir: Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak No: 19 Kat:3, 5, Maltepe / İstanbul NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar İlişikteki finansal tablolar SPK nın 13 Haziran tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II Numaralı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları na ( TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. 5

10 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) Şirket, tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıştır. Şirket in ara dönem özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket in 31 Aralık tarihli finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. Şirket in tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal durum tablosu, bu tarihte sona eren döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 8 Ağustos tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır. 2.2 Karşılaştırmalı bilgiler tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Şirket in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve ilgili farklar dipnotlarda açıklanır. TMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin aktüeryal kazanç veya kayıpları kar veya zararda muhasebeleştirmiştir. Şirket, ilgili standardın yeniden düzenlenmesi sebebiyle muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu doğrultuda önceki dönemlerde finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış aktüeryal kazanç veya kayıplar, kâr veya zarardan çıkarılıp geçmiş yıl kârlarından geri çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Sonuç olarak; 1 Ocak finansal durum tablosunun net dönem karı TL artmış olup özkaynaklardaki Tanımlanmış Fayda Planları yeniden ölçüm kayıpları da aynı tutarda artmıştır. Ancak daha önce raporlanan bu tutarda TL tutarında ilave düzeltme yapılmış ve özkaynaklardaki Tanımlanmış Fayda Planları yeniden ölçüm kayıpları bu tutarda arttırılmış ve toplam bakiye TL olarak yeniden düzenlenmiştir. TMS 19 da yapılan değişikliğe göre, çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, tamamı hizmetin sunulduğu yıllık raporlama dönemini takip eden on iki ay içinde yerine getirilmesi beklenen kısa vadeli faydaları içermektedir. Bu uygulama 1 Ocak ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket in beklentisi izin karşılıklarının tamamının yıllık raporlama dönemini takip eden 12 ay içinde kullanılmaması yönünde olduğu için, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar hesabının çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar hesabına sınıflanması gerektiğinden, 31 Aralık tarihi itibariyle sona eren yıla ait daha önce yayımlanan finansal tablolar yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar hesabında yer alan TL tutarındaki kullanılmamış izin karşılığı hesabının kısa vadeli kısmı çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar hesabına sınıflanmıştır. 6

11 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.2 Karşılaştırmalı bilgiler (devamı) SPK nın 7 Haziran tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket in 31 Aralık tarihli finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır: - 31 Aralık tarihi itibariyle finansal durum tablosunda ticari alacaklar hesabında yer alan TL tutarındaki verilen sipariş avansları, kısa vadeli peşin ödenmiş giderler hesabına sınıflanmıştır Aralık tarihi itibarıyla finansal durum tablosunda kısa vadeli peşin ödemiş giderler hesabında yer alan TL tutarındaki sabit kıymet avansları, uzun vadeli peşin ödemiş giderler hesabına sınıflanmıştır Aralık tarihi itibariyle finansal durum tablosunda ticari borçlar hesabında yer alan TL tutarındaki alınan avans, ertelenmiş gelirler hesabına sınıflanmıştır Aralık tarihi itibariyle finansal durum tablosunda çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında yer alan TL tutarındaki mükellef sıfatıyla ödenecek KDV, diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabına sınıflanmıştır. 7

12 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.3 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir: - TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) - TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler - TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (Değişiklik) - TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) - TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik) Söz konusu yeni standart, değişiklik ve yorumların, Şirket in 31 Aralık ve tarihleri itibariyle raporlanan Finansal Durum Tablosu ve tarihinde sona eren ara döneme ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve Şirket in performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar, değişiklikler ve iyileştirmeler: 1 Ocak 2015 den itibaren geçerli olan standartlar, değişiklikler ve iyileştirmeler; - TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini, standardın diğer safhaları da yayınlandıktan sonra değerlendirecektir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar; - UFRS deki iyileştirmeler ( ve 2011 dönemleri yıllık UFRS iyileştirmeleri) - UMS 19 Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) - UFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) - UMS 16 ve UMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (UMS 16 ve UMS 38 deki Değişiklikler) - UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat - UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) - UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart () Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarında gerekli değişiklikleri, bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. NOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞİŞİMİ Şirket in operasyonları, sezona göre önemli bir değişim göstermemektedir. 8

13 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 4 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar ve 31 Aralık tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Saint Gobain İnovatif Malz.ve Aşındırıcı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Saint-Gobain Isover CRIR (*) Saint Gobain Recherche (*) Saint Gobain Isover Ireland (*) Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Kuwait Insulating Material MFG CO. (*) b) İlişkili taraflara ticari borçlar ve 31 Aralık tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Saint Gobain Isover SA (*) Grunzweig Hartman AG (*) Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) c) İlişkili taraflara yapılan mal satışları ve tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait ilişkili taraflara yapılan önemli mal satışları aşağıdaki gibidir: Saint Gobain İnovatif Malzemeleri ve Aşındırıcı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Kuwait Insulating Material Mfg. Co. (*) Saint Gobain Gradevinski Proizvodi D.O.O. (*) Saint Gobain Isover Ireland (*) (*) Ana ortağın ortaklarının kontrolündeki şirketler

14 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 4 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) d) İlişkili taraflardan yapılan mal alımları ve tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait ilişkili taraflardan yapılan önemli mal alışları aşağıdaki gibidir: Saint Gobain İsover SA (*) Grunzweig Hartman AG (*) Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) e) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ve tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli faydalar (Ücretler, ikramiyeler, lojman, araba, sosyal güvenlik, sağlık sigortasi, izin v.b. ödemeler) Uzun vadeli faydalar (Kıdem tazminatı karşılık giderleri, izin karşılıkları, uzun vadeli ikramiye planları v.b.) (22.035) Toplam (*) Ana ortağın ortaklarının kontrolündeki şirketler 10

15 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ve 31 Aralık tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Bloke tutarlar (*) Banka Vadesiz mevduat Tahsildeki çekler (**) (*) tarihi itibariyle, nakit ve nakit benzerleri üzerinde, TL bloke bulunmaktadır (31 Aralık : TL). Blokeli tutarların TL tutarındaki kısmı Doğrudan Borçlanma Sistemi ( DBS ) den oluşmaktadır (31 Aralık : ). Şirket, 17 Mart 2010 tarihinden itibaren alacaklarının tahsilinde farklı ve yeni bir teminatlandırma sağlayan, DBS ye geçmiştir. Bu işlem yolu ile anlaşmalı olduğu bankalar Şirket yerine, Şirket in bayilerine kredi limiti belirlemekte, tahsilâtı önce banka yapmakta ve tahsil edilen tutarları Şirket hesabına transfer etmeden önce bir gün süre ile bloke hesabında bekletmektedir. tarihi itibariyle, blokeli tutarların TL tutarındaki kısmı vadesi 3 aydan kısa olan kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır (31 Aralık : ). (**) Tahsildeki çekler; vadeleri ve öncesine ait olan, tarihi itibariyle tahsilâtı yapılmamış ve bankalardan Şirket hesaplarına geçmeyen ve vadesi 30 günden kısa olan çeklerden oluşmaktadır. ve 31 Aralık tarihleri itibariyle vadesiz mevduatın para birimi bazında detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık TL Amerika Birleşik Devletleri Doları ( USD ) Nakit akış tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi üç ay ve daha kısa olan yatırımları içermektedir. ve tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: Nakit ve nakit benzerleri Eksi: Bloke tutarlar ( ) ( ) Eksi: Faiz tahakkukları - (201)

16 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 6 KISA VADELİ BORÇLANMALAR ve 31 Aralık tarihleri itibariyle kısa vadeli borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Banka kredileri TL Faktoring kredileri (*) USD Avrupa Birliği Para Birimi ( Avro ) (*) Kabili rücu işlemler kapsamında faktoring sözleşmelerinden ötürü ilgili faktoring kredileri ve ilgili alacaklar finansal durum tablosunda brüt tutarları üzerinden gösterilmiştir. NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR a) Ticari alacaklar ve 31 Aralık tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Ticari alacaklar Vadeli çekler Şüpheli ticari alacaklar Eksi: Şüpheli ticari alacak karşılığı ( ) ( ) tarihi itibariyle TL tutarındaki (31 Aralık : TL) ticari alacak ilişkili taraflardan ticari alacak olup, 4 numaralı dipnotta detaylı sunumu yapılmıştır. Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliği ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte ortalama 93 gündür (31 Aralık : 92 gün). ve tarihleri itibariyle şüpheli ticari alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi Dönem içinde ayrılan karşılıklar Dönem içinde silinen şüpheli alacaklar (69.679) ( ) itibariyle kapanış bakiyesi itibariyle TL tutarındaki ertelenmiş gelirler, alınan avanslardan oluşmaktadır (31 Aralık : TL). 12

17 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı) b) Ticari borçlar tarihi itibariyle kısa vadeli ticari borçlar TL olup (31 Aralık : TL) çeşitli tedarikçilere olan borçlardan oluşmaktadır ve ortalama ödeme vadeleri 33 gündür (31 Aralık : 33 gün). tarihi itibariyle TL (31 Aralık : TL) tutarındaki ticari borçlar ilişkili taraflara ticari borçlar olup 4 numaralı dipnotta detaylı sunumu yapılmıştır. NOT 8 STOKLAR ve 31 Aralık tarihleri itibariyle stoklar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Hammadde ve malzeme Mamuller Ticari mamuller Toplam ve 31 Aralık tarihleri itibariyle stoklar maliyet esası ile kayıtlarda takip edilmekte olup, net gerçekleşebilir değerden gösterilen stok yoktur. NOT 9 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tutarı TL dir ( TL). tarihinde sona eren altı aylık ara dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri 167 TL dir ( TL). tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait amortisman ve itfa giderlerinin TL si ( : TL) satılan malın maliyetine, TL si ( : TL) genel yönetim giderlerine ve TL si ( : TL) stoklara dahil edilmiştir. tarihi itibariyle, kullanım ömrünü doldurması nedeniyle net defter değerleri sıfır olan fakat hala kullanımda olması nedeniyle muhasebe kayıtlarında tutulmaya devam eden maddi duran ve maddi olmayan duran varlıkların tutarı TL dir (31 Aralık : TL). ve 31 Aralık tarihleri itibariyle maddi ve maddi olmayan duran varlıklar üzerinde herhangi bir ipotek veya rehin gibi kısıtlamalar yoktur. 13

18 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 10 TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SPK nın 9 Eylül 2009 tarihinde, Payları Borsa da işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpoteklerin ( TRİ ) değerlendirildiği ve 28/780 sayılı toplantısında almış olduğu karara göre; Payları Borsa da işlem gören yatırım ortaklıkları ve finansal kuruluşlar dışında kalan şirketlerin; i) Kendi tüzel kişilikleri adına, ii) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine, iii) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ lerde herhangi bir sınırlamaya gidilmemesine, Kurul kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( KAP ) yayımlandığı ilk günden itibaren Borsa şirketlerince, yukarıdaki (i) ve (ii) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (iii) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında 3. kişiler lehine TRİ verilmemesine ve mevcut durum itibariyle söz konusu kişiler lehine verilmiş olan TRİ lerin 31 Aralık tarihi itibariyle sıfır düzeyine indirilmesine karar verilmiştir. Şirket in ve 31 Aralık tarihleri itibariyle vermiş olduğu TRİ ler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'ler - - C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler - - D. Diğer verilen TRİ'ler Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'ler B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'ler C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler - - Toplam Şirket in ve 31 Aralık tarihleri itibariyle vermiş olduğu TRİ ler, bankalardan alınarak Gümrük Dairelerine, mahkemelere, iç ve dış satıcılar ile bankalara verilen teminat mektubu ve teminat senetlerinden oluşmaktadır. Şirket in ve 31 Aralık tarihleri itibariyle faaliyet kiralaması ile ilgili yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 1. yıl yıl yıl Toplam itibariyle, DBS sistemine dahil olan müşterilere, ilişkili bankalar tarafından kredi limitleri ve vadeleri belirlenmiştir. Şirket, Banka nın tahsis edilen kredi limitlerini 30 gün boyunca sürekli olarak limit düzeyinde ve düzenli olarak geri ödeme yapmaksızın kullanan müşterisinin kredilerini iptal edebilme hakkı olduğunu kabul etmiştir. Şirket, söz konusu kredilerin verilen süre içerisinde kapatılmaması halinde, Banka nın müşteri ile olan kredi ilişkisini gözden geçirerek ve gerekirse müşteri hakkında kanuni takibe geçme hakkı olduğunu kabul eder. 14

19 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 11 ÖZKAYNAKLAR a) Ödenmiş Sermaye / Sermaye Düzeltme Farkları tarihi itibariyle, Şirket in sermayesi ihraç edilmiş ve her biri 1 Kr (31 Aralık : 1 Kr) olan adet (31 Aralık : adet) hisseden meydana gelmiştir. Farklı hisse grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirket in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Hisse tutarı Ortaklık payı % Hisse tutarı Ortaklık payı % İzocam Holding , ,16 İzocam Holding (Halka açık kısım) , ,91 Diğer (Halka açık) , , , ,00 Sermaye düzeltme farkları Sermaye düzeltme farkları, ödenmiş sermayeye yapılan nakit ilavelerin, TL nin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle satın alma gücüne göre enflasyon düzeltme etkisini ifade eder. b) Kâr dağıtımı 21 Mart tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Şirket in 31 Aralık tarihli finansal tablosunda yer alan ticari kârdan TL tutarında olmak üzere ortaklara toplam TL nakit temettü dağıtılmasına, TL lik kısmının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına, TL lik kısmının ikinci yasal yedek akçeler hesabına ayrılmasına karar verilmiştir. 15

20 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 12 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde, satışlar ve satışların maliyeti aşağıdaki gibidir: Yurtiçi satışlar Yurtdışı satışlar Diğer Brüt satışlar Eksi: Iskontolar ve satışlardan iadeler ( ) ( ) ( ) ( ) Net satışlar Eksi: Satışların maliyeti ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kâr zarar tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde, niteliklerine göre satışların maliyeti aşağıdaki gibidir: Kullanılan hammadde ve malzemeler Personel Amortisman Mamul stoklarının değişimi ( ) ( ) Satışların maliyeti NOT 13 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde pazarlama giderleri aşağıdaki gibidir: Nakliye Personel Lisans Reklam Depolama Bayi ve yetkili servis Servis vasıta Satış komisyonları Teminat Sergi ve fuar Seyahat Kira Halkla ilişkiler ve etkinlik Diğer

21 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 13 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (devamı) b) Genel yönetim giderleri tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: Personel Bilişim teknolojileri Servis vasıta ve yol Aidatlar Amortisman ve itfa Vergi, resim ve harç Temsil Danışmanlık İletişim Tamir, bakım ve enerji Sigorta Seyahat Dava takip Kırtasiye ve matbaa Bağış ve yardımlar Genel kurul Diğer NOT 14 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler aşağıdaki gibidir: Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkların satış kârı, net Şirket yönetimi, 31 Aralık tarihi itibariyle Tekiz Tesisleri ne ait fabrika binası, idari bina ve arsası için değerleme raporu almış ve ilgili varlıklar finansal tablolarda satış amaçlı duran varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklardan TL tutarındaki arazi ve arsalar, TL tutarındaki yer altı ve yerüstü düzenleri ve TL tutarındaki binalar, 16 Ocak tarihinde 21,1 milyon USD bedel karşılığı ( TL) satış işlemi tamamlanarak tapu devri yapılmış ve satış bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir. Satış işlemlerinden kaynaklanan TL tutarındaki muhtelif giderler düşüldükten sonra Şirket bu satıştan TL kar elde etmiştir. 17

22 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 15 GELİR VERGİLERİ ve 31 Aralık tarihleri itibariyle toplam vergi (varlığı)/yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı Peşin ödenen vergi ( ) ( ) Dönem karı vergi yükümlülüğü tarihlerinde sona eren dönemlere ait ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi: 1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi Diğer kapsamlı gelirin ertelenmiş vergisi ( ) Ertelenmiş vergi gideri itibariyle kapanış bakiyesi tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde kâr veya zararda kayıtlara alınan vergi gideri aşağıdaki gibidir: Cari dönem vergi gideri ( ) ( ) ( ) ( ) Ertelenmiş vergi gideri ( ) (15.811) ( ) ( ) Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan vergi geliri ( ) ( ) ( ) ( ) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları ertelenmiş vergi geliri etkisi ( ) ( ) Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan ertelenmiş vergi geliri ( ) ( )

23 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 16 PAY BAŞINA KAZANÇ tarihinde sona eren ara döneme ait pay başına kazanç tutarı; TL (31 Aralık : TL) tutarındaki kârın ilgili dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Pay başına kazanç Dönem kârı Dönem boyunca mevcut olan adi payların ortalama sayısı (tam değeri) Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,021 0,003 0,005 0,003 Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç 0,021 0,003 0,005 0,003 NOT 17 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ Döviz kuru riski Şirket ithalat işlemlerine ilişkin olarak kur riskine maruz kalmaktadır. Bu tip işlemleri Şirket yönetimi USD ve Avro bazında gerçekleştirmektedir. 26 Ocak 2010 tarihinden itibaren Şirket, ithalat işlemlerinden dolayı maruz kalabileceği kur riskini ortadan kaldırmak için faktoring işlemi yapmaya başlamıştır. Böylece yabancı para cinsinden alacaklarını vadesinden önce TL olarak tahsil etmektedir. Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Şirket in net varlıkları, gerçekleştirdiği ihracat satışları ve hammadde ithalatı sebebiyle yabancı para kur riskine maruzdur. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri USD ve Avro dur. ve 31 Aralık tarihleri itibariyle. Şirket in net döviz pozisyonu aşağıdaki yabancı para varlıklar ve yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır: 19

24 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 17 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) Döviz kuru riski (devamı) Döviz pozisyonu tablosu 31 Aralık TL karşılığı USD Avro TL karşılığı USD Avro 1. Ticari alacaklar a. Parasal finansal varlıklar b. Parasal olmayan finansal varlıklar Diğer Dönen varlıklar (1+2+3) Ticari alacaklar a. Parasal finansal varlıklar b. Parasal olmayan finansal varlıklar Diğer Duran varlıklar (5+6+7) Toplam varlıklar (4+8) Ticari borçlar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11. Finansal yükümlülükler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (10.617) (5.000) b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler Kısa vadeli yükümlülükler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 14. Ticari borçlar Finansal yükümlülükler a. Parasal olan diğer yükümlülükler b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler ( ) Toplam yükümlülükler (13+17) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev araçların net varlık (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı Net yabancı para varlık (yükümlülük) pozisyonu ( ) ( ) Parasal kalemler net yabancı para varlık (yükümlülük) pozisyonu (1+2a+5+6a a a) ( ) Döviz hedge i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı Döviz yükümlülükleri hedge edilen kısmının tutarı

25 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME AİT NOT 17 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) Döviz kuru riski (devamı) ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren dönemlere ait döviz kuru duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir: Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 31 Aralık Kar / (Zarar) Kar / (Zarar) Yabancı Yabancı paranın değer paranın değer kaybetmesi kazanması Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi USD kurunun yüzde 10 değişmesi halinde 1- USD net varlık (yükümlülüğü) ( ) ( ) 2- USD riskinden korunan kısım (-) USD net etki (1+2) ( ) ( ) Avro kurunun yüzde 10 değişmesi halinde 4- Avro net varlık (yükümlülüğü) (43.092) (30.125) 5- Avro riskinden korunan kısım (-) Avro net etki (4+5) (43.092) (30.125) Diğer döviz kurlarının yüzde 10 değişmesi halinde 7- Diğer döviz net varlık (yükümlülüğü) Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) Diğer döviz net etki (7+8) TOPLAM (3+6+9) ( ) ( ) Şirket in ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren dönemlere ait toplam ihracat ve ithalat işlemleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Toplam ihracat tutarı Toplam ithalat tutarı NOT 18 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Yoktur

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHi İTiBARiYLE SONA EREN YILA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHi İTiBARiYLE SONA EREN YILA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHi İTiBARiYLE SONA EREN YILA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İZOCAM TiCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM

Detaylı

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Aslan Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

Polisan Holding A.Ş. 1 Ocak-30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu

Polisan Holding A.Ş. 1 Ocak-30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Polisan Holding A.Ş. 1 Ocak- ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU... 1-2

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 14 Ağustos 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İstanbul, Ağustos 2015 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Citi Menkul Değerler Anonim

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET FINANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELIR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Global Menkul Değerler

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na İzmir Giriş Türk Tuborg

Detaylı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide finansal durum tablosu... 1-2 Ara dönem konsolide

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Dipnot Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 24 Temmuz 2015 Bu rapor, 1 sayfa

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekier Sayfa Ara dönem özet finansal

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul, Nisan 2015 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı