KİLER HOLDİNG A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİLER HOLDİNG A.Ş 01.01. 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU"

Transkript

1 KİLER HOLDİNG A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

2

3

4 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOLAR) KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU.. 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ DİPNOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DİPNOT 6 FİNANSAL YATIRIMLAR DİPNOT 7 TİCARİ ALACAKLAR DİPNOT 8 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMLERİNDEN ALACAKLAR DİPNOT 9 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR DİPNOT 10 STOKLAR DİPNOT 11 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER DİPNOT 12 DİĞER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR DİPNOT 13 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR DİPNOT 14 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 15 MADDİ DURAN VARLIKLAR DİPNOT 16 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 17 ŞEREFİYE DİPNOT 18 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 19 TİCARİ BORÇLAR DİPNOT 20 ERTELENMİŞ GELİRLER DİPNOT 21 KISA VADELİ KARŞILIKLAR DİPNOT 22 DİĞER KISA VE UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 23 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKİ BORÇLAR VE KARŞILIKLAR. 40 DİPNOT 24 KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 25 ÖZKAYNAKLAR DİPNOT 26 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ DİPNOT 27 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER DİPNOT 28 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER DİPNOT 29 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER DİPNOT 30 FİNANSMAN GELİR VE GİDERLERİ DİPNOT 31 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 32 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI DİPNOT 33 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ DİPNOT 34 BİLANÇO SONRASI OLAYLAR... 61

5 VE TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.) Yeniden düzenlenmiş (*) Dipnot Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş referansları VARLIKLAR Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar - İlişkili taraflardan diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Ticari alacaklar - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar - Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar (*) Bakınız dipnot 2.6 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

6 VE TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.) Yeniden düzenlenmiş (*) Dipnot Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş referansları KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer borçlar - İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Kısa vadeli karşılıklar - Diğer kısa vadeli karşılıklar Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri Dönem karı vergi yükümlülüğü Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 23.a Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 23.b Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Toplam uzun vadeli yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye 25.a Paylara ilişkin primler / iskontolar 25.b Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları 25.d (1.057) (904) - Diğer kazançlar 25.e Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç / kayıpları 25.c Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 25.f Geçmiş yıllar karları / (zararları) 25.g (33.706) Net dönem zararı (19.476) Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar (*) Bakınız dipnot 2.6 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

7 VE TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot referansları Bağımsız denetimden geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) Bağımsız denetimden geçmiş Hasılat Satışların maliyeti (-) 26 ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) (51.138) (52.113) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 28 (49.115) (43.791) Faaliyet karı Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların karlarından / (zararlarından) paylar 13 (6.109) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 29 (1.766) (2.022) Finansman gideri öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 30 ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi gideri Dönem vergi gideri 31 (488) (76) Ertelenmiş vergi gideri 31 (15.822) (20.473) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Dönem karının dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar (17.419) Ana ortaklık payları (19.476) (*) Bakınız dipnot 2.6 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

8 4 KİLER HOLDİNGA.Ş VE TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot referansları Bağımsız denetimden geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) Bağımsız denetimden geçmiş Dönem karı Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler - Aktüeryal kayıp 23 (150) (224) - Vergi etkisi Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar 13 (117) 542 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler -Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları 45 (160) - Vergi etkisi (9) 32 Diğer kapsamlı gelir / (gider) (201) 235 Toplam kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gider dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar (13.031) Ana ortaklık payları (19.593) (*) Bakınız dipnot 2.6 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

9 VE TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras ı (''TL'') olarak ifade edilmiştir.) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Birikmiş karlar Ödenmiş sermaye Paylara ilişkin primler (iskontolar) Aktüeryal kayıp / kazançlar Diğer kazanç / kayıplar Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları (zararları) Net dönem karı (zararı) Ana ortaklığa ait özkaynaklar Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar itibariyle bakiye (6.595) (42.179) Geçmiş yıllar zararlarına transfer (20.842) Yasal yedeklere transfer (1.206) İştirak hisse satış karları Sermaye artırımı (89.356) (13.695) Toplam kapsamlı gelir (13.045) (11.557) (24.602) (13.031) (37.633) itibariyle bakiye (13.045) (42.833) (11.557) Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin düzeltmeler, (TMS 19- dipnot 2.6.a) (904) Hatalara ilişkin düzeltmeler (dipnot 2.6.b) (919) (1.185) -- (844) (21.318) itibariyle bakiye (904) (33.706) Sermaye artırımı Geçmiş yıllar zararlarına transfer (76.373) Yasal yedeklere transfer (174) Toplam kapsamlı gelir (153) (19.476) (19.593) Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler itibariyle bakiye (1.057) (19.476) İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar ın ayrılmaz parçasını oluşturur.

10 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları VE TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras ı (''TL'') olarak ifade edilmiştir.) Dipnot referansları Bağımsız denetimden geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) Bağımsız denetimden geçmiş Dönem karı Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler Yatırım amaçlı gayrimenkullere ait amortismanlar ile ilgili düzeltmeler İtfa giderleri ile ilgili düzeltmeler Stok değer düşüklüğü karşılığı, net Stok sayım ve tesellüm farkları Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp kazançlar ile ilgili düzeltmeler (7.109) (857) Kıdem tazminatı karşılığı Şüpheli avans karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, net Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, net 7,9 (1.201) Diğer karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler Faiz gideri Faiz geliri 30 (13.821) (7.466) Alacak ve borç reeskontundaki değişim, net (1.555) (1.165) Şerefiye değer düşüklüğü karşılık gideri Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen iştiraklerin zarar payları 13 (22.135) ( ) Vergi geliri/gideri ile ilgili düzeltmeleri Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (74.109) (31.108) Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (2.601) (647) Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (3.357) (20.511) İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler (20.645) (7.208) Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki artış / azalışlar ( ) (5.038) Kıdem tazminatı ödemeleri 23 (3.107) (2.139) İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit (40.444) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları 15 (11.898) (11.493) Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 14 (4.851) -- Yatırım amaçlı gayrimenkul çıkışlarından kaynaklanan nakit giri şleri Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları 16 (407) (118) Hisse senedi değerlemesi 37 (162) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri Finansal varlıklardaki değişim Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit Finansman faaliyetlerinden nakit akışları Borçlanmadan kaynaklanan nakit giri şleri Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Ödenen faiz (69.608) (49.232) Alınan faiz Nakit sermaye artışı İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklar (42.280) İlişkili kuruluşlara diğer borçlar 285 (63.048) Finansman faaliyetlerden nakit akışları (87.274) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D) (*) Bakınız dipnot 2.6 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar ın ayrılmaz parçasını oluşturur.

11 7 DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Kiler Holding Anonim Şirketi ( Şirket ) 2007 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kiler Holding faaliyetlerini İstanbul'da sürdürmekte olup, perakende, inşaat, enerji ve turizm alanlarında kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak finansman, organizasyon ve yatırım faaliyetlerini yönlendirme, şirketlerin gelişmelerini ve devamlılığını sağlama konularında faaliyet göstermektedir. Kiler Holding'in kayıtlı adresi Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:5 Esenyurt İstanbul'dur. Kiler Holding in temel faaliyetleri Türkiye de olup, Grup un faaliyetleri üç sektör alt ında toplanmıştır: İnşaat Gıda Diğer Şirket in tarihi itibariyle personel sayısı kişidir ( : 5.339). Şirket in ticaret merkezi, Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No: 96 / Kat:5 Esenyurt, İstanbul da bulunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar Ülke Faaliyet konusu Biskon Yapı A.Ş. Türkiye İnşaat Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Gıda Perakende Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Türkiye İnşaat Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Türkiye Reklam Nur-Tek Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye Enerji Gülkar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Türkiye Enerji Nuve Elektrik Üretim Limited Şirketi Türkiye Enerji Ayone Enerji Üretim Limited Şirketi Türkiye Enerji K Dizayn İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Türkiye İnşaat Kiler Asya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş Türkiye İnşaat Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Türkiye Gıda Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. Türkiye Gıda Bağcı Sebze Meyve Tarım Ürünleri ve Su Ürünleri Hayvancılık Soğuk Hava Depoculuğu Ticaret A.Ş. Türkiye Gıda Ekol Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Enerji Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. Türkiye Mülk Yönetimi Klr Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Türkiye Enerji Bist Enerji Üretim A.Ş. Türkiye Enerji

12 8 Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1994 yılında İstanbul da kurulmuştur. Kiler, temel ihtiyaç maddelerinin perakende satışını yapmaktadır. Kiler Alışveriş Hizm. Gıda San. ve Tic. A.Ş. nin ortaklarının sahip oldukları paylardan toplam sermayenin % 15,00 ine tekabül eden (B) grubu hisselerinde TL nominal de ğerli kısmını halka arz etmiştir yılında borsada KILER kodu ile işlem görmeye başlamıştır tarihi itibariyle Kiler Alışveriş in toplam 134 ( : 140) ma ğazası, Kiler Ankara Mağazacılık San.Tic.A.Ş. ile birlikte 201 ( : 208) ma ğazası bulunmaktadır itibariyle Kiler Alışveriş te çalışan personel sayısı ( : 3.458) dir. Kiler in kay ıtlı adresi Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi No: 96 Kat: 4 Esenyurt, İstanbul dur. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarihinde Kiler İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul da kurulmuştur. Şirket in statüsü Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına ( GYO ) dönüşünceye kadar başlıca faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı konut, site, iş merkezi ve benzeri tesisler yapımı ve tadilat işlerinin Türkiye ve diğer ülkelerde yapılmasıdır. Şirket, GYO statüsünü elde ettikten sonra, inşaat hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini GYO ların bu faaliyetlerde bulunamamasından dolayı 2008 yılında durdurmuştur. Şirket, GYO dönüşümüne izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu na başvurmuş ve bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihinde uygun bulunmu ştur. Şirket in SPK tarafından GYO ya dönüşümü ile ilgili onaylanan esas sözleşme değişiklikleri, tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde (No:7019) yay ımlanmış ve ünvanı Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Halka arz kapsamında Şirket in çıkarılmış sermayesinin TL'den TL'ye artt ırılması nedeniyle ihraç edilecek TL ve mevcut ortaklar ın sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli payların halka arzına ait izahname tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olup, 11 Nisan 2011 tarih ve 7791 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Halka arz edilen hisse senetleri tarihinden itibaren İMKB'de işlem görmektedir. Şirket in TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamını tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile 2011 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle TL'lik artırımla TL ye çıkartılmıştır. Şirket in ticaret merkezi, Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No: 96 / Kat:3 Esenyurt, İstanbul da bulunmaktadır. Biskon Yapı Anonim Şirketi Biskon Yapı Anonim Şirketi ( Biskon ) tarihinde Biskon İnşaat A.Ş. adıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışında konut, toplu konut, site, işyeri, iş merkezi, fabrika, köprü, yol, liman, havalimanı, demiryolu, santral, hidroelektrik santrali, turistik yerler in şa etmek ve ettirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Kiler Holding, Biskon Yapı A.Ş.'nin TL karşılığındaki %74 hissesine sahipken tarihindeki sermaye değişikliği ile toplam sermayesi TL olmuştur. Kiler Holding'in bu sermaye değişikliği ile Biskon'daki %74 olan hisse oranı %22'ye düşmüştür.

13 9 Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik ve Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. ( Denge Reklam ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik reklam hizmetleri ve gıda toptan satışıdır. Kiler Holding %60 hisse oranına sahiptir. Nur-Tek Elektrik Üretim A.Ş. Nur-Tek Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( Nur-tek ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Ankara'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Kiler Holding %67 hisse oran ına sahiptir. Gülkar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ( Gülkar ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Kiler Holding %80 hisse oran ına sahiptir. Nuve Elektrik Üretim A.Ş. Nuve Elektrik Üretim A.Ş. ( Nuve ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Kiler Holding %80 hisse oran ına sahiptir. Ayone Enerji Üretim A.Ş. Ayone Enerji Üretim A.Ş. ( Ayone ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Kiler Holding %80 hisse oran ına sahiptir. Bağcı Mevye Sebze Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağcı Meyve Sebze Sanayi ve Ticaret A.Ş tarihindeistanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu toptan ve perakende sebze ve meyve ticareti yapmaktad ır. Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. Yayla Etçilik Besicilik A.Ş Tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu toptan ve perakende et ve et ürünleri ticareti yapmaktır. Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu restoran ve yiyecek içecek hizmetleridir. K Dizayn İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi K Dizayn İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. Ltd Şti tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet kosunu inşaat taahhüt işleridir. Kiler Asya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. Kiler Asya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu her türlü inşaat, taahhüt alım satım ve yapım işleridir.

14 10 Ekol Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ekol Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ( Ekol Elektrik ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Kiler Holding %80 hisse oran ına sahiptir. Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. ( Safir Çarşı ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu Sapphire Alışveriş Merkezi olarak adlandırılmış olan binanın alışveriş kısmında bulunan bağımsız bölümler ve bu bağımsız bölümlere ait ortak alanların kira verilmesi, işletilmesi, pazarlaması ve yönetim organizasyonu faaliyetlerini sağlamaktır. Kiler Holding %67 hisse oranına sahiptir. Şirket in ticaret merkezi, Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Ka ğıthane İstanbul da bulunmaktadır. Klr Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Klr Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ( Klr Elektrik ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi kapasitesinin do ğrudan tüketicilere ve toptan satışıdır. Kiler Holding %80 hisse oranına sahiptir. Şirket in ticaret merkezi, Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No: 96 Esenyurt, İstanbul da bulunmaktadır. Bist Enerji Üretim A.Ş. Bist Enerji Üretim A.Ş. ( Bist Enerji ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Kiler Holding %80 hisse oranına sahiptir. Şirket in ticaret merkezi, Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No: 96 Esenyurt, İstanbul da bulunmaktadır. İş ortaklıkları Ülke Faaliyet Konusu Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Türkiye Enerji Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Türkiye Üretim Metanoks Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye Enerji Beyaz Çınar Yapı İnşaat Emlak Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi Türkiye İnşaat Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. Türkiye İnşaat Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ( Doğu Aras ) tarihinde Erzurum da kurulmu ştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi dağıtımı ve perakende veya toptan satışı vb. amaçlarla faaliyet gösteren şirketler kurmak veya iştirak edilmesidir tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nin Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras Edaş) ve Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. de (Aras Pesaş) sahip olduğu sermayenin %100 ünü teşkil eden hisselerin blok satış yöntemi ile Doğu Aras a satış işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. %100 hissesine sahip olduğu Aras Edaş ve Aras Pesaş ın hisselerini tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararları ile Doğu Aras a devretmiştir. Kiler Alışveriş, sahip olduğu %51 Doğu Aras hissesini tarihinde Kiler Holding A.Ş.'ye devretmiştir.

15 11 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ( Kütahya Şeker ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Kütahya'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu tarım, hayvancılık ve gıda ( şeker üretimi ve yan ürünlerinin değerlendirilmesi) üretimidir. Kiler Holding C grubu %25, D grubu %13,66 toplam %38,66 hissesine sahiptir. Şirket in ticaret merkezi, Eskişehir Yolu üzeri, Kütahya'da bulunmaktadır. Beyaz Çınar Yapı İnşaat Emlak Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi Beyaz Çınar Yapı İnş. Eml. Yön. Hiz. Ltd. Şti. ( Beyaz Çınar ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Ankara'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu yurtiçinde ve yurtdışında konut, toplu konut, site, işyeri, alışveriş merkezi vs. inşa etmek, almak, satmak vb. işlerden ibarettir. Kiler Holding %50 hissesine sahiptir. Şirket in ticaret merkezi, Çamlıca Mahallesi 12.Sk. No:8 Macunköy, Ankara da bulunmaktad ır. Metanoks Elektrik Üretim A.Ş. Metanoks Elektrik Üretim A.Ş. ( Metanors Elektrik ) tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Ankara'da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimidir. Kiler Holding B grubu %50 hissesine sahiptir. Şirket in ticaret merkezi, Kavaklıdere Tunus Caddesi Bülten Sokak No:13 Çankaya, Ankara da bulunmaktad ır. DİPNOT 2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Grup un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu nun 13 Haziran 2013 tarih ve say ılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar ı Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. Şirket ve bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Şirket in ilişikteki finansal tabloları KGK nın yayınlamış olduğu Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. 2.2 Para ölçümü ve raporlama birimi Konsolide finansal tablolar Grup un işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmu ştur.

16 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi Grup, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aral ık 2013 tarihi itibariyle hazırlanmış konsolide bilançosu ile 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu 31 Aral ık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu ile 1 Ocak - 31 Aral ık 2014 hesap dönemine ait nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablolarını ise 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait ilgili dönem konsolide finansal tablolar ile kar şılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Grup un konsolide finansal tablolar ı önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Muhasebe politikalarındaki değişiklikler ve hatalar kapsamında önceki dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmesinin etkileri: 31 Aralık 2013 tarihli konsolide bilançonun yeniden düzenlenmesinin etkileri a şağıda sunulmuştur: Önceden raporlanan Yeniden düzenlenmiş Düzenlemelerin net etkisi VARLIKLAR Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar (4.905) Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar Peşin ödenmiş giderler (11.661) Diğer dönen varlıklar (6.867) Toplam dönen varlıklar (7.290) Duran varlıklar Finansal yatırımlar Ticari alacaklar (16) Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar (16.277) Maddi olmayan duran varlıklar - Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar (3) Toplam duran varlıklar (96.154) Toplam varlıklar ( )

17 13 Önceden Yeniden raporlanan düzenlenmiş Düzenlemelerin net etkisi KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları (3.686) Ticari borçlar Diğer borçlar (8.326) Ertelenmiş gelirler (27) Kısa vadeli karşılıklar -- - Diğer kısa vadeli karşılıklar (6.047) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer kısa vadeli yükümlülükler (2.775) Toplam kısa vadeli yükümlülükler (5.205) Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (139) Ertelenmiş gelirler Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (15.164) Diğer uzun vadeli yükümlülükler Toplam uzun vadeli yükümlülükler (11.766) ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Paylara ilişkin primler / iskontolar Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları (904) Diğer kazançlar Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç / kayıpları (13.045) 840 (13.885) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler (705) Geçmiş yıllar karları / (zararları) (42.833) (33.706) (9.127) Net dönem zararı (11.557) (87.930) Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar (86.478) Toplam kaynaklar ( )

18 14 31 Aralık 2013 tarihli konsolide gelir tablosunun yeniden düzenlenmesinin etkileri a şağıda sunulmuştur: Önceden raporlanan Yeniden düzenlenmiş ) Düzenlemelerin net etkisi Hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) (6.004) Brüt kar (3.358) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) ( ) ( ) (1.026) Genel yönetim giderleri (-) (50.524) (52.113) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (38.181) (43.791) Faaliyet karı Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların karlarından / (zararlarından) paylar (1.874) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler (3.195) Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) -- (2.022) Finansman gideri öncesi faaliyet karı ( ) Finansman gelirleri (9.053) Finansman giderleri (-) ( ) ( ) 147 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (32.116) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri Dönem vergi gideri (76) (76) -- Ertelenmiş vergi gideri (20.473) Sürdürülen faaliyetler dönem karı (24.588) (83.542) Dönem karının dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar (11.557) (17.419) Ana ortaklık payları (13.031) (89.404)

19 15 31 Aralık 2013 tarihli konsolide nakit akış tablosunun yeniden düzenlemelerinin etkileri a şağıda sunulmuştur: Önceden raporlanan Yeniden düzenlenmiş Düzenlemelerin net etkisi İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit (94.610) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (32.421) (87.274) Nakit ve nakit benzerlerindeki dönem başı bakiyesi Nakit ve nakit benzerlerindeki dönem sonu bakiyesi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki (TFRS) değişiklikler 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de ğiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de ğişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir: TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (Değişiklik) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27 ilişkin değişiklikler) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar aşağıdaki gibidir: TMS 19 Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) TMS 16 ve TMS 38- Uygulanabilir amortisman ve itfa yöntemlerine aç ıklık getirilmesi TMS / TFRS lerdeki Yıllık İyileştirmeler ( ) TMS / TFRS lerdeki Yıllık İyileştirmeler ( ) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar aşağıdaki gibidir: UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (Değişiklik) TMS / TFRS lerdeki Yıllık İyileştirmeler ( ) UFRS 10 ve UMS 28 : Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları ve Katkıları (Değişiklikler) TFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler) UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları

20 16 Yukarıda listelenen yeni standartlar (madde madde 2.4.3), yorumlar ve mevcut UFRS standartlar ındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü ğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 2.5 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar ını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap ılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. 2.6 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar a) Grup yönetimi 2013 yılı içerisinde Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. nin konsolidasyon kapsamına dahil edilmemesi, paylara ilişkin primler ve diğer kazanç / kayıplar, yeniden değerleme ölçüm kazanç/ kayıpları, kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere ilişkin düzeltmeler yapmış olup söz konusu düzeltmelerin etkileri muhasebenin önemlilik ilkesi doğrultusunda 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir: Ödenmiş sermayedeki azalış (919) Paylara ilişkin primlerdeki (iskontolar) azalış (1.185) Diğer kazanç / kayıplardaki azalış (844) Yeniden değerleme ve ölçüm kazançlardaki artış Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerdeki artış 705 Geçmiş yıllar karlarıdaki artış Net dönem karındaki artış Kontrol gücü olmayan paylardaki azalış (21.318) Söz konusu düzeltmelerin etkileri muhasebenin önemlilik ilkesi do ğrultusunda 1 Ocak 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide özkaynak değişim tablolarında hatalara ilişkin düzeltmeler olarak sunulmuştur. b) TMS 19 (Değişiklik), Çalışanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten kald ırmakta ve finansal giderlerin net fonlama bazında hesaplanmasını öngörmektedir. Söz konusu değişiklik neticesinde kıdem tazminatı hesaplamalarında ortaya çıkan aktüeryal kar veya zararlar diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilecek olup net dönem karı ile ilişkilendirilmemektedir. Söz konusu değişiklik neticesinde Grup un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp ve ertelenmiş vergi etkisi sebebiyle ana ortaklığa ait net dönem zararı 904 TL tutarında azalmış olup, toplam kapsamlı giderler ve özkaynaklar değişmemiştir. 2.7 Netleştirme / Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 2.8 İşletmenin sürekliliği Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

21 17 DİPNOT 3- ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ İlişikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan başlıca muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: Konsolidasyon esasları Konsolide finansal tablolar Şirket ile Şirket tarafından kontrol edilen ortaklıkları içermektedir. Kontrol gücü Şirket tarafından iştirak ve bağlı ortaklıklarının finansal ve işletme politikalarını yönetme gücü ile faaliyetlerden fayda sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak TMS ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. Konsolide finansal tablolar için, Kiler Holding ve iştirakleri ve iş ortaklıkları Grup olarak belirtilmiştir. Bilanço tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan şirketlerin ve Kiler Holding e ait doğrudan ve dolaylı oy hakları ile etkinlik oranları aşağıdaki gibidir : Ortaklıklar Oy Etkinlik Oy hakkı oranı hakkı Etkinlik oranı Biskon Yapı A.Ş. %29,20 %29,20 %29,20 %29,20 Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. %39,22 %39,22 %39,22 %39,22 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. %65,16 %65,16 %65,16 %65,16 Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. %60,00 %60,00 %60,00 %60,00 Nur-Tek Elektrik Üretim A.Ş. %67,00 %67,00 %67,00 %67,00 Gülkar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. %83,00 %83,00 %83,00 %83,00 Nuve Elektrik Üretim Ltd. Şti. %83,00 %83,00 %83,00 %83,00 Ayone Enerji Üretim Ltd. Şti. %83,00 %83,00 %83,00 %83,00 Ekol Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. %83,00 %83,00 %83,00 %83,00 Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. %68,63 %68,63 %68,63 %68,63 Klr Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. %83,00 %83,00 %83,00 %83,00 Bist Enerji Üretim A.Ş. %83,00 %83,00 %83,00 %83,00 Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. %38,65 %38,65 %38,65 %38,65 K Dizayn İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. %14,31 %14,31 %14,31 %14,31 Kiler Asya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. %98,00 %98,00 %98,00 %98,00 Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. %42,00 %42,00 %42,00 %42,00 Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. %25,20 %25,20 %25,20 %25,20 Bağcı Sebze Meyve Tarım Ürünleri ve Su Ürünleri Hayvancılık Soğuk Hava Depoculuğu Ticaret A.Ş. %27,72 %27,72 %27,72 %27,72 Grup, sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak %50 den az iştirak ettiği ancak yönetiminde etkili bir şekilde kontrolü altında tuttuğu hisseleri sırasıyla %29,20, %39,22, %38,65, %14,31, %42,00, %25,20, %27,72 olan Biskon Yap ı A.Ş, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gısa Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, K Dizayn İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş, Yayla Etçilik Besicilik A.Ş, Bağcı Sebze Meyve Tarım Ürünleri ve Su Ürünleri Hayvancılık Soğuk Hava Depoculuğu Ticaret A.Ş.yi konsolidasyona dâhil etmiştir.

22 18 İş Ortaklıkları, Kiler Holding ve Bağlı Ortaklıklar ının bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözle şme dahilinde oluşturulmuştur. Kiler Holding bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden ilişkili tarafların sahip olduğu paylara ait oy haklarını onlar adına kullanma yetkisinden yararlanarak sağlamaktadır. 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yürürlü ğe giren ve TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardını yürürlükten kaldıran, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardı, iş ortaklıklarındaki payların TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardı uyarınca özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bir grup işletmesi, faaliyetlerini müşterek yönetime tabi teşebbüs düzenlemeleri altında gerçekleştirdiğinde, Şirket in müşterek kontrol edilen işletmedeki varlık ve yükümlülüklerindeki payı, ilgili grup işletmesinin finansal tablolarında kayda alınır ve içeriğine göre sınıflandırılır. Müşterek kontrol edilen varlıklardan kaynaklanan yükümlülük ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Müşterek kontrole tabi teşebbüslerin varlıklarının kullanılmasından ya da söz konusu varlıkların satışından elde edilen gelirden Şirket e düşen pay ilgili ekonomik faydaların Şirket e akışının muhtemel olması ve tutarlarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde kayda alınır. Şirket, ekteki finansal tablolarda müşterek kontrol edilen işletmedeki payını, UFRS 5 standardı uyarınca satılmak üzere elde tutulan varlık olarak muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirmiştir. Özkaynak yöntemine göre bilançoda müşterek yönetime tabi ortaklık, maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Şirket in payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, mü şterek yönetime tabi ortaklıkta oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. Müşterek yönetime tabi ortaklığın, Şirket in müşterek yönetime tabi ortaklıktaki payını aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Şirket in yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur. Satım alım bedelinin, müşterek yönetime tabi ortaklığın satın alınma tarihindeki kayıtlı belirlenebilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmı şerefiye olarak kaydedilir. Şerefiye, yatırımın defter değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası olarak değer düşüklüğü açısından incelenir. Müşterek yönetime tabi ortaklığın satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin satım alım bedelini aşan kısmı yeniden değerlendirildikten sonra doğrudan gelir tablosuna kaydedilir. İş ortaklıkları Oy Hakları Etkin Ortaklık Oranları Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. %51,00 %50,00 %51,00 %50,00 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. %38,66 %38,66 %38,66 %38,66 Metanoks Elektrik Üretim A.Ş. %40,00 %40,00 %40,00 %40,00 Beyaz Çınar Yapı İnşaat Emlak Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi %50,00 %50,00 %50,00 %50,00 Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. %50,00 %50,00 %50,00 %50,00 Stoklar Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. Geliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden konut ve rezidans inşaat projeleri, direkt maliyetler, projeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve projeye yüklenilebilecek olan dolayl ı maliyetleri, ham maddeleri ve proje ile ilgili borçlanma maliyetlerini içermektedir.

23 19 Konut inşaat projelerinde değerlendirilmek üzere satın alınan araziler Üzerinde projesi geliştirilecek arsalar altında gösterilmektedir. Tamamlanan konutlar, inşaatı tamamlanan ve satılmaya hazır rezidans ve konut projeleridir. Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Ticari alacaklar / borçlar Doğrudan bir borçluya/alıcıya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar/ticari borçlar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar/ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmas ı durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir. Grup, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla ğlarda dâhil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların düzeltilmiş değerleri üzerinden faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: Yıl Binalar - satış ofisi 4 Diğer binalar 50 Taşıtlar 5 Demirbaşlar 4-15 Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit ak ımlarının bilanço tarihi itibariyle indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar ına yansıtılır. Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifleştirilmektedir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.

24 20 Yatırım amaçlı gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler. Kabul gören kriterlere uyması durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yat ırım amaçlı gayrimenkulün herhangi bir kısmını değiştirmenin maliyeti dahil edilir; ve söz konusu tutara, yat ırım amaçlı gayrimenkullere yapılan günlük bakımlar dahil değildir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanında doğrusal amortisman yöntemi kullanılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün amortisman süresi 50 yıldır. Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar Maddi Duran Varlıklar a uygulanan muhasebe politikasını uygular. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir. Şirket in sermayedarları tarafından ayni sermaye olarak konulan ve inşaat aşamasında olan gayrimenkul, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standartlarına göre gerçeğe uygun değerine göre değerlenmiş ve bunlara karşılık meydana gelen artış özkaynaklara kaydedilmiştir. Transfer sonrası devam eden gayrimenkul inşaat harcamaları yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ve maliyet değeri üzerinden aktifleştirilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunmas ı ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre finansal tablolara alınmaktadır. Maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında itfa edilmektedirler. Yıl Yazılım ve programlar 3-5 Şerefiye Bir bağlı ortaklık ya da iştirakin tanımlanabilir net varlıklarının gerçek değerini aşan bir maliyet bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluşan aradaki fark şerefiye olarak tanımlanmaktadır. Şerefiye, maliyet bedelinden herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra ortaya çıkan değerle gösterilmektedir. Değer düşüklüğü testi için, şerefiye nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplar ına) dağıtılır. Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birim, yılda bir kere veya taşıdığı değerin gerçekleşmeyeceğini işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla olası değer düşüklüğü için gözden geçirilir. Nakit üreten birimin geri kazan ılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilemez. Varlıklarda değer düşüklüğü Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmad ığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Ara Hesap Dönemine Ait Özet

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017 31.12.2016 Finansal

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Not

Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Not 1 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Not 30.06.2016 31.12.2015 Dönen Varlıklar 212.482.963 171.255.362 Nakit ve Nakit Benzerleri 5 5.624.854 27.180.133

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı