2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ"

Transkript

1 Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

2 Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinesinde ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan bu kitapçık; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları ile Taşra Halk Sağlığı Laboratuvarlarında gerçekleştirilen tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve hizmetlerle ilgili 2015 mali yılı fiyat tarifelerini içermekte olup, ayrıntılı tablo ve açıklamalarıyla bir rehber niteliğinde istifadenize sunulmuştur. Bu rehberle; Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilen analiz ve diğer hizmetlere ait bilgi ve ücret tarifesinin ilgililerine ulaştırılması amaçlanmıştır. Rehber kitapçığımız altı ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; - BİRİNCİ BÖLÜM: Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri, - İKİNCİ BÖLÜM: Tüketici Güvenliği Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri, - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Biyolojik Ürün Üretim Ve Ar-Ge Laboratuvarlarına Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri, - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Diagnostik ve Mikrobiyolojik Analizlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri, - BEŞİNCİ BÖLÜM: Biosidal Ürünler İle Suya Yönelik Yürütülen Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Tarifeleri, - ALTINCI BÖLÜM: Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı Tarafından Verilen Diğer Hizmetlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleridir. Her bir ana bölüme ait alt başlıklarda öncelikle o bölümle ilgili Daire Başkanlığı/Laboratuvar isimleri, iletişim ve adres bilgileri sunulmuş olup; analizler, bu analizlere ilişkin yöntem, miktar, süre ve ücret bilgileri bir tablo halinde gösterilmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan parametreler için ayrıca ücret bilgisi verilmemiştir. Bu kapsamda rehberin SUT/THSK sütunu iki guruba ayrılmıştır. Buna göre; 9 lu kodlarla başlayan ve Analiz Ücreti sütununda (***) la ifade edilen parametrelerin ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tespit edilmektedir ve SUT fiyatları esas alınacaktır. Diğer taraftan Kurumumuz bünyesinde yapılan çalışmalara ait olan analiz ve diğer hizmetlerden SUT ta yer almayanlar ise 1 li kodlarla ifade edilmiş olup listede TL üzerinden fiyatlandırılmıştır. 1 li kodla başlayan fiyatlar bir yıl boyunca geçerli olacaktır. Nihai olarak bölümle ilgili varsa gerekli diğer açıklamalara tablonun sonunda metinsel olarak yer verilmiştir. Ayrıca kitapçığın sonuna analiz ücretlerinin yatırılacağı banka şube ve hesap numaraları ek olarak konulmuştur. Herkes için Sağlık

3 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 2 Virolojik Araştırma Analizleri 3-7 Viral kontaminasyon, Validasyon ve Kan Ürünleri Kontrolları 7 Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar 8-9 b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 10 Enterik Patojen Analizleri c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 14 Dışkı Örneklerinde Parazitolojik Analizler 15 İmmunolojik Analizler (Serum, BOS, Vitroöz Aqua Vb.) Kan, Kemik İliği, Biyopsi ve Diğer Klinik Örneklerde Parazitolojik Analizler Moleküler Parazitolojik Analizler Ektoparazit, Çevresel Örneklerde Parazitolojik Analizleri ve Diğer Hizmetler 18 Diğer Analizler Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 21 Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Yönelik Analizler Diğer Analizler e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 25 Aşı İle Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı 26 Otoantikorlar 26 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tanı Laboratuvarı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Laboratuvarı Analizleri Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası 28 f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 29 Solunum Yolu Patojen Analizleri i 19-20

4 Diğer Analizler Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarları Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar g) Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 35 Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar h) Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 40 Tüberküloz Araştırma Analizleri Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 44 DNA Dizi Analizi 45 Fragment Analizi (MLVA, MIRU) PCR Amplikasyonuna Dayalı Tanı 46 RFLP 46 Filogenetik Analizler 47 Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarları Örnek Alma- Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri SAYFA NO Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 49 Su Kalitesine Yönelik Kimyasal Analizler Kalıntı Analizleri 56 - Organoklorlular 56 - Organofosforlular 57 - Herbisitler 57 - Fungusitler 57 - Karbamatlar 58 - Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar 58 Uçucu Organik Bileşikler 59 Monomer Bileşikler 59 Su Kalitesine Yönelik Mikrobiyolojik Analizler İçme Kullanma- İçme (Ambalajlı) ve Kaynak Suları ii

5 - Ruhsata Esas Analizler 61 - İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi İçme (Ambalajlı)-Kaynak Suları Denetim İzlemesi İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi 64 - Kaynak - İçme (ambalajlı) Suları Kontrol İzlemesi 64 Havuz Suları Analizi 65 Doğal Mineralli Sular 65 - Ruhsata Esas Analiz 65 -Kontrol İzlemesi Kaplıca Suları 66 -Ruhsata Esas Analiz 66 -Kontrol İzlemesi 66 Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilisyonunda Kullanılan Su Analizleri İçme Suyu Amaçlı Ham Su Analizleri 68 Yüzme Suları 68 Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi 68 Kıta İçi Sular ( Nehir, Dere, Göl, Vb.) 68 Atıksu Atıksu Numune Alma Hizmetleri 69 Numune Alma Hizmetleri 69 Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları Ve Analizlere Ait Açıklamaları b) Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri SAYFA NO Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 72 Mikrobiyolojik Kontrollere Ait Analizler Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler SAYFA NO Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Yakıt Analizleri 76 Peloid (Kaplıca Çamurları) 76 Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler 76 Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları d) Toksikolojik Araştırma Analizleri SAYFA NO Toksikolojik Araştırma Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 78 Kimyasal Maddeler Analiz 79 Örnek Hazırlama iii

6 Ultraviole Spektrofotometre Analizleri 80 Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde 82 Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri 82 Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarında Yapılan Analizler 83 Toksikolojik Analizlere Ait Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları 83 e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler SAYFA NO Biyosidal Ürünler Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 84 Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri 86 Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri 87 Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları f) Enstrümental Analizler SAYFA NO Enstrümental Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 89 Kullanılan Cihaz ve Yönteme Göre Ortak Analiz Ücretleri 90 g) Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları SAYFA NO Merkez Kalibrasyon Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 91 Sıcaklık Kalibrasyonu 92 Hacim Kalibrsyonu 92 Terazi Kalibrasyonu 92 Kütle Kalibrasyonu 93 Kalibrasyon Sertifikası Düzenlenmesi 93 Eğitim 93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ a) Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) SAYFA NO Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) İletişim Bilgileri 95 Antijenler 96 - Brucella 96 - Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri 96 - Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri 96 Antiserumlar 96 - Brucella 96 - Vibriocholerae 97 iv

7 - Salmonella 97 - Salmonella H faktör antiserumları 97 - Shigella 98 Bir Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antijenler 98 - Listeria 98 - Proteus 98 İki Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antiserumlar 98 - Brucella 98 - Salmonella O faktör antiserumları 99 Araştırma Amaçlı Kullanım İçin Antiserumlar 99 - Francisella 99 Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları Talep- İsteme ve gönderme koşulları ile ilgili Açıklamalar b) Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları SAYFA NO Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları İletişim Bilgileri 101 İmmün Serumlar 102 Normal Serum ve Kan 102 c) Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı SAYFA NO Deney Hayvanları Laboratuvarı İletişim Bilgileri 103 Deney Hayvanları 104 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİAGNOSTİK VE MİKROBİYOLOJİK LERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ a) Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar SAYFA NO Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 106 Diagnostik Analizler b) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar SAYFA NO Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 111 Mikrobiyolojik Analizlerler 112 BEŞİNCİ BÖLÜM BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN HİZMET BEDELLERİNE AİT FİYAT TARİFELERİ a) Halk Sağlığı Müdürlükleri Tarafından Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Geregince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri v SAYFA NO İletişim Bilgileri 114 Biosidal Ürünlere Ait Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Listesi 115 b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler ( Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) SAYFA NO İletişim Bilgileri 116

8 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri (Bedeli Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) SAYFA NO İletişim Bilgileri 120 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlere ait Fiyat Tarifesi (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) ALTINCI BÖLÜM TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ İletişim Bilgileri 122 Eğitim, İzin -Sertifikalandırma Ücretleri (THSK Dışından gelen Uygulamalı Hizmet İçi Eğitim) 123 Diğer Genel Hususlara Ait Fiyat Tarifesi 123 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Tarifesi İş Sağlığı Hekimliğince Verilen Hizmetlere Ait Fiyat Tarifesi ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBE VE HESAP NUMARALARI vi

9 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İlgili Laboratuvarlar: a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri g) Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı Analizleri h) Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 1

10 a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Kat Sıhhiye ANKARA İlgili Bölümler: 1. Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Ünitesi Tel No: (0312)

11 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR Anti-HAV IgG/total ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HAV IgM ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBc IgG/total ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBc IgM ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBe ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBs ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HCV ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-Hepatit E (HEV) ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HIV 1/2 Hızlı Test 4mL kan 1 gün *** Anti-adenovirus IgG ELISA 4mL kan *** Anti-adenovirus IgM ELISA 4mL kan *** Anti-CMV IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** Anti-CMV IgM (ELISA) ELISA 4mL kan *** Anti-HTLV I/II ELISA 4 ml kan *** Anti-RSV IgG ELISA 4mL kan *** Anti-RSV IgM ELISA 4mL kan *** Anti-rubella IgG (ELISA) (Kızamıkcık) Anti-rubella IgM (ELISA) (Kızamıkcık) IgG indeksi (SSPE için Kızamık veya HSV) ELISA 4mL kan *** ELISA 4mL kan *** ELISA ve nefelometri BOS IgG (Tek bir viruse spesifik) ELISA BOS IgM (Tek bir viruse spesifik) 3 0,5 ml BOS ve 2 ml serum 0,5 ml BOS ve 2 ml serum ELISA 0,5 ml BOS ve 2 m L serum Chikungunya Virus IgM (IFA) IFA 4mL kan Chikungunya Virus IgG (IFA) IFA 4mL kan Reverse Transcriptase PCR multiplex ( Chikungunya Virus Reverse Transcriptase PCR ) Reverse Transcriptase PCR Multipleks *** *** *** *** *** 4ml kan *** CMV IgG avidite ELISA 4mL kan *** Delta antijeni 4mL kan 1 gün *** Delta antikoru 4mL kan 1 gün *** Dengue Virus IgM (IFA) IFA 4mL kan Dengue Virus IgG (IFA) IFA 4mL kan Dengeu Virus NS1 Antijen testi ELISA 4ml serum Dengue Virus real time PCR Reverse Transcriptase PCR Multiplex (Dengeu Virus Reverse Transcriptase PCR) Reverse Transcriptase PCR Multiplex Ebola Virus (Filovirus) Reverse Transcriptase PCR DNA, İzolasyon, Kan Real time PCR 1-5 çift Reverse Transcriptase Multipleks PCR Reverse Transcriptase Multipleks PCR Manuel / Cihaz ile Ekstraksiyo 4mL kan *** 4ml kan *** 4ml kan *** 4 ml EDTA lı kan 27,5

12 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR DNA, İzolasyon, Doku Manuel / Cihaz ile Ekstraksiyon Doku Örneği 27, Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi (poliovirus tip 1, 2, 3) Nötralizasyon Testi 4 ml kan veya 2 ml serum EBV EA (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV EBNA IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV VCA IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV VCA IgM (ELISA) ELISA 4mL kan *** HBeAg ELISA 4mL kan *** HbsAg ELISA 4mL kan *** HbsAg Doğrulama ELISA 4 ml kan 132 *** HBV RT PCR (Kantitatif, Viral Yük) Real Time PCR 1-5 çift 6 ml EDTA lı kan *** HCV Genotiplendirme PCR 6 ml EDTA lı kan *** Hantavirus IgG (IFA) IFA 4mL kan Hantavirus IgM (IFA) IFA 4mL kan Hantavirus IgG (ELISA) ELISA 4mL kan Hantavirus IgM (ELISA) ELISA 4mL kan Hantavirus IgM (Western blot) Blot Analiz 4ml Serum Hantavirus IgG ( Western blot) Blot Analiz 4ml Serum Hantavirus Dobrova RT PCR Reverse Transkriptaz-PCR İdrar, 4 ml EDTA lı kan *** Hantavirus Puumala RT PCR HCV-RNA PCR(Kantitatif Viral Yük) Reverse Transkriptaz-PCR Real Time PCR 1-5 çift İdrar, 4 ml EDTA lı kan *** 6 ml EDTA lı kan *** Herpes simpleks tip 1/2 IgG ELISA 4mL kan *** Herpes simpleks tip 1/2 IgM ELISA 4mL kan *** HDV RT PCR Real Time PCR 1-5 çift 6mL kan *** HEV RT PCR HLA Doku Tiplendirme (Yüksek Çözünürlüklü Moleküler Yöntem) Real Time PCR 1-5 çift Real-time PCR ve Moleküler İdentifikasyon HIV Western blot Blot Analiz HCV Western blot Blot Analiz HBV Antiretroviral Direnç Saptanması -PCR HIV antiretroviral Direnç Saptanması- PCR PCR ve sekans analizi PCR ve sekans analizi 6mL kan *** 6mL kan *** 2,5 ml serum veya plazma 2,5 ml serum veya plazma *** *** 6 ml EDTA lı kan ml EDTA lı kan 770 4

13 SUT / THSK VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR HIV p24 antijeni ELISA 4 ml kan *** HIV RNA PCR (Kantitatif, Viral Real Time PCR Yük) 1-5 çift 6 ml EDTA lı kan *** HIV İntegraz ilaç direnci testi PCR ve Moleküler Analiz 6 ml EDTA lı kan HIV Tropizm Testi PCR ve sekans analizi 6 ml EDTA lı kan Hücre Kültürü (1 flask 75 ml) 75 ml İmmünfloresan Mikroskopi (IFAT), bir virüs için bir parametre İmmünfloresan Mikroskopi 2 ml NFS 4 ml Kan *** İnfluenza A/B PCR Real Time PCR 1-5 çift Solunum yolu Örnekleri *** İnfulenza A Real Time PCR ile Tiplendirme (H1, swh1, H3, H5) Real Time PCR 1-5 çift Solunum yolu Örnekleri *** İnfulenza antikor titre tayini (Hemaglutinasyon inhibisyon testi) İnfulenza virüs antijenik karakterizasyon (Hemaglutinasyon testi) Real time PCR 1-5 çift (Mers-Co Virus Real Time PCR) Japanese Encephalitis Virus IgM (IFA) Japanese Encephalitis Virus IgG (IFA) Hemaglutinasyon inhibisyon 4 ml kan 440 Hemaglutinasyon 4 ml kan 440 Real Time PCR 1-5 çift Solunum yolu Örnekleri IFA 4mL kan 66 IFA 4mL kan Kabakulak IgG (ELISA) (Mumps) ELISA 4 ml kan *** Kabakulak IgM (ELISA) (Mumps) ELISA 4 ml kan *** Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi PCR Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgM Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgG Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA antijen Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgM (IFA) Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgG (IFA) Real Time PCR 1-5 çift *** 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** IFA 4mL kan 66 IFA 4mL kan Kızamık IgG (ELISA) (Measles) ELISA 4 ml kan *** Kızamık lgm (ELISA) (Measles) FELISA 4 ml kan *** Kızamık RT, PCR (Reverse Transkriptaz) Reverse Transkriptaz-PCR 4mL kan, İdrar, Sürüntü *** Kızamık, Parvovirus (Real Time mültipleks PCR)** HHV 6-7, Enterovirüs (Real Time mültipleks PCR)** Adenovirus, CMV, EBV (Real Time mültipleks PCR)** Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift İdrar, boğaz burun sürüntüsü İdrar, boğaz burun sürüntüsü EDTA veya sitratlı kan, plazma *** *** *** RSVA, RSVB, Rhinovirus (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** 5

14 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR Parainfluenza 1, 2, 3 (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** Coranavirus 43, 63, 229 (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** Influenza A; B, H.metapneumovirus (Real Time Multipleks PCR) ** Norovirus I, Norovirus II (Real Time Multipleks PCR) ** Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus (Real Time Multipleks PCR) ** HSV 1, HSV 2 (Real Time Multipleks PCR) ** Mumps (Kabakulak), Enterovirus, VZV (Real Time Multipleks PCR) ** Parainfluenza 4, Human Bocavirus, Coronavirus HKU1 (Real Time Multipleks PCR) ** Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus, FluA (H1N1)swl (Real Time Multipleks PCR ) ** Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** Gaita *** Gaita *** BOS, boğaz sürüntüsü BOS, boğaz sürüntüsü Solunum yolu Örnekleri Solunum yolu Örnekleri Parvovirus B19 IgG (ELISA) ELISA 4 ml kan *** Parvovirus B19 IgM (ELISA) ELISA 4 ml kan *** Real Time PCR 1-5 çift Rubella (Kızamıkçık) Virus PCR Real Time PCR 1-10 çift *** *** *** *** 4 ml kan *** PCR, Multipleks PCR, Multipleks Muhtelif Örnek *** Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri çift Reverse Transkriptaz- PCR Reverse Transcriptaz PCR Multipleks Referans yöntemlerle irüs araştırması (enterovirus, ECHO, coxsackie, poliovirus, adenovirus, RSV, influenza, kızamık, CMV, HSV, vb.) Rift valley fever irüs (Rift vadisi ateşi) IgG Rift valley fever irüs (Rift vadisi ateşi) IgM Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri çift Reverse Transkriptaz-PCR RT-PCR Multipleks Hücre Kültürü Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Gaita, BOS, solunum Yolu Örnekleri IFA 4 ml kan 66 IFA 4 ml kan IgG avidite (rubella/ CMV) ELISA 4 ml kan *** Reverse Transcriptase PCR Multiplex Sandfly Fever Virus PCR Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) IgG Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) IgM Reverse Transcriptase Multipleks PCR ml serum *** IFA 4 ml kan 66 IFA 4 ml kan Sindbis virüs IgG IFA 4 ml kan 66 6

15 SUT / THSK VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR Sindbis virüs IgM IFA 4 ml kan Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (ELISA) Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (ELISA) Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (IFA Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (IFA) ELISA 4 ml lı kan *** ELISA 4 ml lı kan *** IFA 4 ml lı kan 66 IFA 4 ml lı kan Varicella zoster virus (VZV) IgG ELISA 4 ml kan *** Varicella zoster virus (VZV) IgM ELISA 4 ml kan *** Viral IgG Antikor Tayini (EIA) ELISA 4 ml lı kan Viral IgM Antikor Tayini (EIA) ELISA. 4 ml lı kan West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (ELISA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (ELISA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (IFA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (IFA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG Avidite West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) Antikor West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (Real time PCR) ELISA 4 ml lı kan *** ELISA 4 ml lı kan *** IFA 4 ml lı kan 66 IFA 4 ml lı kan 66 ELISA 4 ml lı kan 55 ELISA, IFA BOS 55 Real time PCR 1-5 çift BOS, 4 ml EDTA lı kan *** West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (RT PCR) Reverse Transkriptaz-PCR BOS, 4 ml EDTA lı kan *** West Nile Virus ( Batı Nil Ateşi Virusu) Nötralizasyon Testi Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgG (IFA) Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgM (IFA) Hücre Kültürü Nötralizasyon 4ml serum 770 IFA 4 ml lı kan 66 IFA 4 ml lı kan 66 VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ KONTROLLARI SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR Final Ürün (anti-hcv, anti-hiv, HBsAg) Her lot için 3 viyal Plazma Pool (Nükleik Asit Tayini, herbir plazma havuzunun testi için) Her lot için 5 viyal 880 ** Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, (tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı üzerinden faturalandırılacaktır.) *** 2015 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2014 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir. 7

16 VİROLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve LERE AİT AÇIKLAMALAR HIV İncelenecek klinik örneklerin cinsi: HIV PCR testi sadece plazma örneklerinde çalışılmaktadır. Antikor/antijen tespitine dayalı testler (doğrulama ve diğer EIA testleri) serum veya PCR için alınmış plazma örneklerinde çalışılabilmektedir. Bu nedenle örneğin PCR testine uygun olarak gönderilmesi halinde tüm testler bu örnek üzerinde uygulanabilecektir. Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Hasta kanı sitratsız (antikoagülan içermeyen), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek serum kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar: 2-3 ml Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı (heparinden başka), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Plazma kandan en geç altı saat içinde santrifüj ile ayrılmalı ( g, 20 dakika, oda sıcaklığında) ve en az 2 ml olacak şekilde tercihen vidalı kapaklı steril tüpe aktarılmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Heparin, PCR için inhibitör özellikte olduğundan antikoagülan olarak kullanılmamalıdır. Antikoagülan olarak EDTA tercih edilmelidir. Miktar: 2-3 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Soğuk zincir kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Tüpe alınmış plazma örneği mümkün olduğunca erken sürede, en geç bir gün içinde, 2-8 C de (buz aküsü ile birlikte) gönderilmelidir. INFLUENZA İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Hücre kültüründe izolasyon için: Boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü, nazofaringeal aspirat Serolojik tanı için: Serum Hastadan klinik örneklerin alınması: Boğaz sürüntüsü: Boğaz iyice aydınlatılıp, dil basacağı ile dil bastırılırak posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu bölgelere steril eküvyonun (dacron/polyester eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınır. Eküvyon hemen 7-10 ml kadar VTM (Viral Transport Medyum) içeren tüpe konur. Nazofarinks sürüntüsü: Alüminyum-vida şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte steril dacron eküvyon ile bir burun deliğinden girilir; anterior burun boşluğunun ötesine geçilir; nazal kavitenin tabanından nazikçe geçirilerek farinks duvarına ulaşılır. Herhangi bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Diğer burun deliği denenir. Farinks duvarı hissedilince eküvyona 5 sn rotasyon yapatırılır ve geri çekilir; VTM içeren tüpe konur. Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dacron/polyester eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 ml kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur. Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 ml VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal <2 ml ise üzerine VTM eklenir. >2 ml ise ekleme yapmaya gerek yoktur. Miktar en az 2 ml *Serum: Miktar 1-2 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı bir tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Örnekler 48 saat içinde, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 48. saatten itibaren okunur. 10. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler. Klinik örneklerde viral komponentlerin gösterilmesi için süre: Kullanılan teste/kite göre 20 dk. dan birkaç saate kadar değişir. Serolojik testler için süre: Birkaç saat içinde sonuç alınır. KIZAMIK İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Hücre kültüründe izolasyonu için: ÜSY örnekleri (boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü), idrar Serolojik tanı için: Serum Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Serum döküntülerin başlamasından sonraki 3-28 gün içinde alınır. Miktar: 2-3 ml İdrar: Steril şartlarda steril bir tüp veya idrar kabına alınır. Miktar: En az 15 ml Boğaz sürüntüsü: Nazofarinks sürüntüsü: Burun sürüntüsü: İdrar ve ÜSY örnekleri döküntülerin başlamasından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır. Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar 2-3 ml VTM içeren vida kapaklı tüpe konur. Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede lab.a ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: 2-3 hafta VİRAL HEPATİTLER İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serum veya plazma (serolojik testler için) 8

17 Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar 2-3 ml Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek plazma kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar 2-3 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum/Plazma: Sızdırmaz kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <1 saat içinde, sızdırmazlık sağlanarak laboratuvara ulaştırılır. Serolojik testler için süre: ~½ gün POLİOMYELİT İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Dışkı (hücre kültüründen virus izolasyonu için) Hastadan klinik örneklerin alınması: Dışkı: Virus atılması değişkenlik gösterebildiğinden saat arayla en az iki örnek alınmalıdır. Miktar en az 4-8 gr Rektal sürüntü: Hastanın dışkı vermesinde güçlük olduğu hallerde tercih edilir. Virusun izolasyon şansı daha düşüktür. Laboratuvardan viral VTM istenmiş olmalıdır. Steril (dacron/ polyester) eküvyon ile rektumdan girilerek 2-3 cm ilerlenir. İçerde bir rotasyon yaptırılarak geri çekilir. Örnekler hastalığın başlangıcından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır (maks. 14 gün içinde). Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Dışkı: Steril veya temiz plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz kaba alınır. Rektal sürüntü: Eküvyon VTM içeren plastik vida kapaklı tüpe konur. Soğuk-zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 24. saatten itibaren okunur. 7. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler. ÖNEMLİ NOT: Polio şüpheli örnek gönderilmeden önce mutlaka il halk sağlığı müdürlüklerine bildirim yapılmalıdır. RUBELLA, CMV, HERPES 1,2, EBV, VZV, KIZAMIK, KABAKULAK, RSV, ADENOVİRUS, PARVOVİRUS B19, HHV-6 VE HHV-8 SEROLOJİSİ İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serolojik testler için: Serum, BOS (RSV, Adenovirus, Parvovirus B19 ELISA BOS ta çalışılmaz) Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar 2-3 ml BOS: Ensefalitle komplike olduğu düşünülen vakalarda serum ile eş zamanlı BOS örneği de alınır. Miktar en az 2 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum/BOS: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede (<1 saatte) lab.a ulaştırılır. Süre: ½ gün. KIRIM KONGO HEMORAJİK ATEŞİ İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serum, Doku örnekleri Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar: En az 1.5 ml Tanı erken dönemde kan ve doku örneklerinde nükleik asitin PCR ile tesbiti ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM ve IgG antikorlarının ELISA/IFA ile gösterilmesi ile konur. Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak (buz aküsü ile birlikte) laboratuvara gönderilir. Örnekler gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın KKKA internet sitesinden vaka girişi yapılmalı ve bilgiler doldurulmalıduktan sonra uygun biyogüvenlik kabı ile gönderilmelidir. 9

18 b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Sıhhiye ANKARA Tel No: (0312) Faks No: (0312)

19 SUT / THSK ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ LER YÖNTEM/ METOT 11 MİKTARI/ TİPİ Anaerob kültür Klinik materyal *** Antibiyotik duyarlılık testi Disk Difüzyon Klinik izolat *** Minimal inhibitör konsantrasyonu (her biri) Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon yöntemi ile) (her biri) E testi Klinik izolat *** Manuel Klinik izolat Bakteri tanımlanması Manuel Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması Otomatik sistem Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması Yarı otomatik Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb) Boyasız direkt mikroskobik inceleme Campylobacter ileri identifikasyon paneli Otomatik sistem Klinik materyal *** yarı otomatik Klinik materyal *** Manuel Klinik izolat *** Manuel *** Kültür, tür ayırımı ve antibiyogram Klinik materyal Campylobacter PCR Konvasiyonel Klinik materyal *** Campylobacter kültürü Gaita *** Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) ELISA 5g Gaita *** Clostridium difficile kültürü Gaita *** Clostridium difficile toxin-a ve B ELISA Clostridium difficile - doku kültürü toksin nötralizasyon testi Clostridium difficile Real Time PCR Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü) Clostridium difficile kültürü Clostridium difficile toxin-a ve B ELISA Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) Real Time PCR 1-5 çift Clostridium difficile paneli Gaita *** Gaita, Klinik izolat *** 5g Gaita *** Gaita, Klinik izolat *** Clostridium difficile Antibiyogram e-test 10 strip Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi Doku Kültüründe İn vitro Difteri Toksin Testleri Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Diğer) *** *** *** Doku Kültürü 500 µl *** Doku Kültürü Serum 160 Doku Kültürü Serum 160 Doku Kültürü Serum Diyarejenik E.coli Multipleks PCR Multipleks PCR Klinik izolat E. coli 0157 H7 kültürü *** E. coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) E. coli Serotiplendirme Aglütinasyon *** ***

20 SUT / THSK ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ LER E. coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme paneli E. coli genotipik tiplendirme YÖNTEM/ METOT Doğrulama, serotiplendirme, PCR, antibiyogram MİKTARI/ TİPİ PCR, ters hibridizasyon EHEC ELISA ELISA ETEC Stabil Toksin araştırılması *** ETEC Labil Toksin araştırılması *** Gaita kültürü Boyasız direkt mikroskobik inceleme Bakteri tanımlanması *** Campylobacter kültürü Gaita Kültür Paketi *** E.coli 0157 H7 kültürü *** E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) *** Vibrio cholerae kültürü *** Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) Disk Difüzyon *** Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji E test *** flask Hücre Kültürü Manuel PCR (In House) PCR Klinik materyal + Klinik izolat Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT) Manuel Klinik izolat *** Listeria Serotiplendirme Listeria ileri identifikasyon paneli Enterik Bakteri (Salmonella, Shigella, Camphylobacter, E.coli v.b) Paneli Multipleks PCR Mikroorganizma identifikasyon paneli Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) Kültür, serotiplendirme, antibiyogram *** *** 210 Multipleks PCR *** Kültür ve Biyokimyasal test Klinik izolat 100 Klinik izolat *** Klinik izolat *** PCR, multiplex *** Real Time PCR Real Time PCR Real Time PCR Real Time PCR PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama dahil) Real Time PCR 1 çift Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri Plazmit Profil Analizi *** Salmonella serotiplendirilmesi 1 Plak Klinik izolat *** *** *** *** *** *** Salmonella ileri identifikasyon paneli Doğrulama, serotiplendirme, antibiyogram

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36 T.C İZMİR VALİLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON SİSTEMİ YAYIN TARİHİ / NO: 22.06.2012 / 00 REV : 03 / 07.04.2014 Sayfa : 2 / 36

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Q Ateşinin (Coxiella burnetii enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ 1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı