2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ"

Transkript

1 Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

2 Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinesinde ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan bu kitapçık; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları ile Taşra Halk Sağlığı Laboratuvarlarında gerçekleştirilen tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve hizmetlerle ilgili 2015 mali yılı fiyat tarifelerini içermekte olup, ayrıntılı tablo ve açıklamalarıyla bir rehber niteliğinde istifadenize sunulmuştur. Bu rehberle; Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilen analiz ve diğer hizmetlere ait bilgi ve ücret tarifesinin ilgililerine ulaştırılması amaçlanmıştır. Rehber kitapçığımız altı ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; - BİRİNCİ BÖLÜM: Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri, - İKİNCİ BÖLÜM: Tüketici Güvenliği Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri, - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Biyolojik Ürün Üretim Ve Ar-Ge Laboratuvarlarına Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri, - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Diagnostik ve Mikrobiyolojik Analizlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri, - BEŞİNCİ BÖLÜM: Biosidal Ürünler İle Suya Yönelik Yürütülen Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Tarifeleri, - ALTINCI BÖLÜM: Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı Tarafından Verilen Diğer Hizmetlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleridir. Her bir ana bölüme ait alt başlıklarda öncelikle o bölümle ilgili Daire Başkanlığı/Laboratuvar isimleri, iletişim ve adres bilgileri sunulmuş olup; analizler, bu analizlere ilişkin yöntem, miktar, süre ve ücret bilgileri bir tablo halinde gösterilmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan parametreler için ayrıca ücret bilgisi verilmemiştir. Bu kapsamda rehberin SUT/THSK sütunu iki guruba ayrılmıştır. Buna göre; 9 lu kodlarla başlayan ve Analiz Ücreti sütununda (***) la ifade edilen parametrelerin ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tespit edilmektedir ve SUT fiyatları esas alınacaktır. Diğer taraftan Kurumumuz bünyesinde yapılan çalışmalara ait olan analiz ve diğer hizmetlerden SUT ta yer almayanlar ise 1 li kodlarla ifade edilmiş olup listede TL üzerinden fiyatlandırılmıştır. 1 li kodla başlayan fiyatlar bir yıl boyunca geçerli olacaktır. Nihai olarak bölümle ilgili varsa gerekli diğer açıklamalara tablonun sonunda metinsel olarak yer verilmiştir. Ayrıca kitapçığın sonuna analiz ücretlerinin yatırılacağı banka şube ve hesap numaraları ek olarak konulmuştur. Herkes için Sağlık

3 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 2 Virolojik Araştırma Analizleri 3-7 Viral kontaminasyon, Validasyon ve Kan Ürünleri Kontrolları 7 Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar 8-9 b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 10 Enterik Patojen Analizleri c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 14 Dışkı Örneklerinde Parazitolojik Analizler 15 İmmunolojik Analizler (Serum, BOS, Vitroöz Aqua Vb.) Kan, Kemik İliği, Biyopsi ve Diğer Klinik Örneklerde Parazitolojik Analizler Moleküler Parazitolojik Analizler Ektoparazit, Çevresel Örneklerde Parazitolojik Analizleri ve Diğer Hizmetler 18 Diğer Analizler Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 21 Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Yönelik Analizler Diğer Analizler e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 25 Aşı İle Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı 26 Otoantikorlar 26 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tanı Laboratuvarı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Laboratuvarı Analizleri Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası 28 f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 29 Solunum Yolu Patojen Analizleri i 19-20

4 Diğer Analizler Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarları Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar g) Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri 35 Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar h) Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 40 Tüberküloz Araştırma Analizleri Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri SAYFA NO Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 44 DNA Dizi Analizi 45 Fragment Analizi (MLVA, MIRU) PCR Amplikasyonuna Dayalı Tanı 46 RFLP 46 Filogenetik Analizler 47 Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarları Örnek Alma- Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri SAYFA NO Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 49 Su Kalitesine Yönelik Kimyasal Analizler Kalıntı Analizleri 56 - Organoklorlular 56 - Organofosforlular 57 - Herbisitler 57 - Fungusitler 57 - Karbamatlar 58 - Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar 58 Uçucu Organik Bileşikler 59 Monomer Bileşikler 59 Su Kalitesine Yönelik Mikrobiyolojik Analizler İçme Kullanma- İçme (Ambalajlı) ve Kaynak Suları ii

5 - Ruhsata Esas Analizler 61 - İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi İçme (Ambalajlı)-Kaynak Suları Denetim İzlemesi İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi 64 - Kaynak - İçme (ambalajlı) Suları Kontrol İzlemesi 64 Havuz Suları Analizi 65 Doğal Mineralli Sular 65 - Ruhsata Esas Analiz 65 -Kontrol İzlemesi Kaplıca Suları 66 -Ruhsata Esas Analiz 66 -Kontrol İzlemesi 66 Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilisyonunda Kullanılan Su Analizleri İçme Suyu Amaçlı Ham Su Analizleri 68 Yüzme Suları 68 Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi 68 Kıta İçi Sular ( Nehir, Dere, Göl, Vb.) 68 Atıksu Atıksu Numune Alma Hizmetleri 69 Numune Alma Hizmetleri 69 Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları Ve Analizlere Ait Açıklamaları b) Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri SAYFA NO Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 72 Mikrobiyolojik Kontrollere Ait Analizler Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler SAYFA NO Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Yakıt Analizleri 76 Peloid (Kaplıca Çamurları) 76 Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler 76 Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları d) Toksikolojik Araştırma Analizleri SAYFA NO Toksikolojik Araştırma Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 78 Kimyasal Maddeler Analiz 79 Örnek Hazırlama iii

6 Ultraviole Spektrofotometre Analizleri 80 Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde 82 Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri 82 Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarında Yapılan Analizler 83 Toksikolojik Analizlere Ait Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları 83 e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler SAYFA NO Biyosidal Ürünler Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 84 Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri 86 Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri 87 Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları f) Enstrümental Analizler SAYFA NO Enstrümental Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 89 Kullanılan Cihaz ve Yönteme Göre Ortak Analiz Ücretleri 90 g) Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları SAYFA NO Merkez Kalibrasyon Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 91 Sıcaklık Kalibrasyonu 92 Hacim Kalibrsyonu 92 Terazi Kalibrasyonu 92 Kütle Kalibrasyonu 93 Kalibrasyon Sertifikası Düzenlenmesi 93 Eğitim 93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ a) Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) SAYFA NO Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) İletişim Bilgileri 95 Antijenler 96 - Brucella 96 - Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri 96 - Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri 96 Antiserumlar 96 - Brucella 96 - Vibriocholerae 97 iv

7 - Salmonella 97 - Salmonella H faktör antiserumları 97 - Shigella 98 Bir Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antijenler 98 - Listeria 98 - Proteus 98 İki Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antiserumlar 98 - Brucella 98 - Salmonella O faktör antiserumları 99 Araştırma Amaçlı Kullanım İçin Antiserumlar 99 - Francisella 99 Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları Talep- İsteme ve gönderme koşulları ile ilgili Açıklamalar b) Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları SAYFA NO Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları İletişim Bilgileri 101 İmmün Serumlar 102 Normal Serum ve Kan 102 c) Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı SAYFA NO Deney Hayvanları Laboratuvarı İletişim Bilgileri 103 Deney Hayvanları 104 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİAGNOSTİK VE MİKROBİYOLOJİK LERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ a) Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar SAYFA NO Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 106 Diagnostik Analizler b) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar SAYFA NO Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 111 Mikrobiyolojik Analizlerler 112 BEŞİNCİ BÖLÜM BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN HİZMET BEDELLERİNE AİT FİYAT TARİFELERİ a) Halk Sağlığı Müdürlükleri Tarafından Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Geregince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri v SAYFA NO İletişim Bilgileri 114 Biosidal Ürünlere Ait Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Listesi 115 b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler ( Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) SAYFA NO İletişim Bilgileri 116

8 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri (Bedeli Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) SAYFA NO İletişim Bilgileri 120 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlere ait Fiyat Tarifesi (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) ALTINCI BÖLÜM TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ İletişim Bilgileri 122 Eğitim, İzin -Sertifikalandırma Ücretleri (THSK Dışından gelen Uygulamalı Hizmet İçi Eğitim) 123 Diğer Genel Hususlara Ait Fiyat Tarifesi 123 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Tarifesi İş Sağlığı Hekimliğince Verilen Hizmetlere Ait Fiyat Tarifesi ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBE VE HESAP NUMARALARI vi

9 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İlgili Laboratuvarlar: a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri g) Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı Analizleri h) Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 1

10 a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Kat Sıhhiye ANKARA İlgili Bölümler: 1. Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi Tel No: (0312) Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Ünitesi Tel No: (0312)

11 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR Anti-HAV IgG/total ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HAV IgM ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBc IgG/total ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBc IgM ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBe ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBs ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HCV ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-Hepatit E (HEV) ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HIV 1/2 Hızlı Test 4mL kan 1 gün *** Anti-adenovirus IgG ELISA 4mL kan *** Anti-adenovirus IgM ELISA 4mL kan *** Anti-CMV IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** Anti-CMV IgM (ELISA) ELISA 4mL kan *** Anti-HTLV I/II ELISA 4 ml kan *** Anti-RSV IgG ELISA 4mL kan *** Anti-RSV IgM ELISA 4mL kan *** Anti-rubella IgG (ELISA) (Kızamıkcık) Anti-rubella IgM (ELISA) (Kızamıkcık) IgG indeksi (SSPE için Kızamık veya HSV) ELISA 4mL kan *** ELISA 4mL kan *** ELISA ve nefelometri BOS IgG (Tek bir viruse spesifik) ELISA BOS IgM (Tek bir viruse spesifik) 3 0,5 ml BOS ve 2 ml serum 0,5 ml BOS ve 2 ml serum ELISA 0,5 ml BOS ve 2 m L serum Chikungunya Virus IgM (IFA) IFA 4mL kan Chikungunya Virus IgG (IFA) IFA 4mL kan Reverse Transcriptase PCR multiplex ( Chikungunya Virus Reverse Transcriptase PCR ) Reverse Transcriptase PCR Multipleks *** *** *** *** *** 4ml kan *** CMV IgG avidite ELISA 4mL kan *** Delta antijeni 4mL kan 1 gün *** Delta antikoru 4mL kan 1 gün *** Dengue Virus IgM (IFA) IFA 4mL kan Dengue Virus IgG (IFA) IFA 4mL kan Dengeu Virus NS1 Antijen testi ELISA 4ml serum Dengue Virus real time PCR Reverse Transcriptase PCR Multiplex (Dengeu Virus Reverse Transcriptase PCR) Reverse Transcriptase PCR Multiplex Ebola Virus (Filovirus) Reverse Transcriptase PCR DNA, İzolasyon, Kan Real time PCR 1-5 çift Reverse Transcriptase Multipleks PCR Reverse Transcriptase Multipleks PCR Manuel / Cihaz ile Ekstraksiyo 4mL kan *** 4ml kan *** 4ml kan *** 4 ml EDTA lı kan 27,5

12 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR DNA, İzolasyon, Doku Manuel / Cihaz ile Ekstraksiyon Doku Örneği 27, Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi (poliovirus tip 1, 2, 3) Nötralizasyon Testi 4 ml kan veya 2 ml serum EBV EA (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV EBNA IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV VCA IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV VCA IgM (ELISA) ELISA 4mL kan *** HBeAg ELISA 4mL kan *** HbsAg ELISA 4mL kan *** HbsAg Doğrulama ELISA 4 ml kan 132 *** HBV RT PCR (Kantitatif, Viral Yük) Real Time PCR 1-5 çift 6 ml EDTA lı kan *** HCV Genotiplendirme PCR 6 ml EDTA lı kan *** Hantavirus IgG (IFA) IFA 4mL kan Hantavirus IgM (IFA) IFA 4mL kan Hantavirus IgG (ELISA) ELISA 4mL kan Hantavirus IgM (ELISA) ELISA 4mL kan Hantavirus IgM (Western blot) Blot Analiz 4ml Serum Hantavirus IgG ( Western blot) Blot Analiz 4ml Serum Hantavirus Dobrova RT PCR Reverse Transkriptaz-PCR İdrar, 4 ml EDTA lı kan *** Hantavirus Puumala RT PCR HCV-RNA PCR(Kantitatif Viral Yük) Reverse Transkriptaz-PCR Real Time PCR 1-5 çift İdrar, 4 ml EDTA lı kan *** 6 ml EDTA lı kan *** Herpes simpleks tip 1/2 IgG ELISA 4mL kan *** Herpes simpleks tip 1/2 IgM ELISA 4mL kan *** HDV RT PCR Real Time PCR 1-5 çift 6mL kan *** HEV RT PCR HLA Doku Tiplendirme (Yüksek Çözünürlüklü Moleküler Yöntem) Real Time PCR 1-5 çift Real-time PCR ve Moleküler İdentifikasyon HIV Western blot Blot Analiz HCV Western blot Blot Analiz HBV Antiretroviral Direnç Saptanması -PCR HIV antiretroviral Direnç Saptanması- PCR PCR ve sekans analizi PCR ve sekans analizi 6mL kan *** 6mL kan *** 2,5 ml serum veya plazma 2,5 ml serum veya plazma *** *** 6 ml EDTA lı kan ml EDTA lı kan 770 4

13 SUT / THSK VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR HIV p24 antijeni ELISA 4 ml kan *** HIV RNA PCR (Kantitatif, Viral Real Time PCR Yük) 1-5 çift 6 ml EDTA lı kan *** HIV İntegraz ilaç direnci testi PCR ve Moleküler Analiz 6 ml EDTA lı kan HIV Tropizm Testi PCR ve sekans analizi 6 ml EDTA lı kan Hücre Kültürü (1 flask 75 ml) 75 ml İmmünfloresan Mikroskopi (IFAT), bir virüs için bir parametre İmmünfloresan Mikroskopi 2 ml NFS 4 ml Kan *** İnfluenza A/B PCR Real Time PCR 1-5 çift Solunum yolu Örnekleri *** İnfulenza A Real Time PCR ile Tiplendirme (H1, swh1, H3, H5) Real Time PCR 1-5 çift Solunum yolu Örnekleri *** İnfulenza antikor titre tayini (Hemaglutinasyon inhibisyon testi) İnfulenza virüs antijenik karakterizasyon (Hemaglutinasyon testi) Real time PCR 1-5 çift (Mers-Co Virus Real Time PCR) Japanese Encephalitis Virus IgM (IFA) Japanese Encephalitis Virus IgG (IFA) Hemaglutinasyon inhibisyon 4 ml kan 440 Hemaglutinasyon 4 ml kan 440 Real Time PCR 1-5 çift Solunum yolu Örnekleri IFA 4mL kan 66 IFA 4mL kan Kabakulak IgG (ELISA) (Mumps) ELISA 4 ml kan *** Kabakulak IgM (ELISA) (Mumps) ELISA 4 ml kan *** Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi PCR Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgM Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgG Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA antijen Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgM (IFA) Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgG (IFA) Real Time PCR 1-5 çift *** 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** IFA 4mL kan 66 IFA 4mL kan Kızamık IgG (ELISA) (Measles) ELISA 4 ml kan *** Kızamık lgm (ELISA) (Measles) FELISA 4 ml kan *** Kızamık RT, PCR (Reverse Transkriptaz) Reverse Transkriptaz-PCR 4mL kan, İdrar, Sürüntü *** Kızamık, Parvovirus (Real Time mültipleks PCR)** HHV 6-7, Enterovirüs (Real Time mültipleks PCR)** Adenovirus, CMV, EBV (Real Time mültipleks PCR)** Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift İdrar, boğaz burun sürüntüsü İdrar, boğaz burun sürüntüsü EDTA veya sitratlı kan, plazma *** *** *** RSVA, RSVB, Rhinovirus (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** 5

14 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR Parainfluenza 1, 2, 3 (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** Coranavirus 43, 63, 229 (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** Influenza A; B, H.metapneumovirus (Real Time Multipleks PCR) ** Norovirus I, Norovirus II (Real Time Multipleks PCR) ** Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus (Real Time Multipleks PCR) ** HSV 1, HSV 2 (Real Time Multipleks PCR) ** Mumps (Kabakulak), Enterovirus, VZV (Real Time Multipleks PCR) ** Parainfluenza 4, Human Bocavirus, Coronavirus HKU1 (Real Time Multipleks PCR) ** Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus, FluA (H1N1)swl (Real Time Multipleks PCR ) ** Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** Gaita *** Gaita *** BOS, boğaz sürüntüsü BOS, boğaz sürüntüsü Solunum yolu Örnekleri Solunum yolu Örnekleri Parvovirus B19 IgG (ELISA) ELISA 4 ml kan *** Parvovirus B19 IgM (ELISA) ELISA 4 ml kan *** Real Time PCR 1-5 çift Rubella (Kızamıkçık) Virus PCR Real Time PCR 1-10 çift *** *** *** *** 4 ml kan *** PCR, Multipleks PCR, Multipleks Muhtelif Örnek *** Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri çift Reverse Transkriptaz- PCR Reverse Transcriptaz PCR Multipleks Referans yöntemlerle irüs araştırması (enterovirus, ECHO, coxsackie, poliovirus, adenovirus, RSV, influenza, kızamık, CMV, HSV, vb.) Rift valley fever irüs (Rift vadisi ateşi) IgG Rift valley fever irüs (Rift vadisi ateşi) IgM Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri çift Reverse Transkriptaz-PCR RT-PCR Multipleks Hücre Kültürü Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Gaita, BOS, solunum Yolu Örnekleri IFA 4 ml kan 66 IFA 4 ml kan IgG avidite (rubella/ CMV) ELISA 4 ml kan *** Reverse Transcriptase PCR Multiplex Sandfly Fever Virus PCR Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) IgG Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) IgM Reverse Transcriptase Multipleks PCR ml serum *** IFA 4 ml kan 66 IFA 4 ml kan Sindbis virüs IgG IFA 4 ml kan 66 6

15 SUT / THSK VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR Sindbis virüs IgM IFA 4 ml kan Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (ELISA) Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (ELISA) Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (IFA Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (IFA) ELISA 4 ml lı kan *** ELISA 4 ml lı kan *** IFA 4 ml lı kan 66 IFA 4 ml lı kan Varicella zoster virus (VZV) IgG ELISA 4 ml kan *** Varicella zoster virus (VZV) IgM ELISA 4 ml kan *** Viral IgG Antikor Tayini (EIA) ELISA 4 ml lı kan Viral IgM Antikor Tayini (EIA) ELISA. 4 ml lı kan West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (ELISA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (ELISA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (IFA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (IFA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG Avidite West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) Antikor West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (Real time PCR) ELISA 4 ml lı kan *** ELISA 4 ml lı kan *** IFA 4 ml lı kan 66 IFA 4 ml lı kan 66 ELISA 4 ml lı kan 55 ELISA, IFA BOS 55 Real time PCR 1-5 çift BOS, 4 ml EDTA lı kan *** West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (RT PCR) Reverse Transkriptaz-PCR BOS, 4 ml EDTA lı kan *** West Nile Virus ( Batı Nil Ateşi Virusu) Nötralizasyon Testi Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgG (IFA) Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgM (IFA) Hücre Kültürü Nötralizasyon 4ml serum 770 IFA 4 ml lı kan 66 IFA 4 ml lı kan 66 VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ KONTROLLARI SUT / THSK LER YÖNTEM MİKTAR Final Ürün (anti-hcv, anti-hiv, HBsAg) Her lot için 3 viyal Plazma Pool (Nükleik Asit Tayini, herbir plazma havuzunun testi için) Her lot için 5 viyal 880 ** Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, (tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı üzerinden faturalandırılacaktır.) *** 2015 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2014 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir. 7

16 VİROLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve LERE AİT AÇIKLAMALAR HIV İncelenecek klinik örneklerin cinsi: HIV PCR testi sadece plazma örneklerinde çalışılmaktadır. Antikor/antijen tespitine dayalı testler (doğrulama ve diğer EIA testleri) serum veya PCR için alınmış plazma örneklerinde çalışılabilmektedir. Bu nedenle örneğin PCR testine uygun olarak gönderilmesi halinde tüm testler bu örnek üzerinde uygulanabilecektir. Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Hasta kanı sitratsız (antikoagülan içermeyen), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek serum kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar: 2-3 ml Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı (heparinden başka), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Plazma kandan en geç altı saat içinde santrifüj ile ayrılmalı ( g, 20 dakika, oda sıcaklığında) ve en az 2 ml olacak şekilde tercihen vidalı kapaklı steril tüpe aktarılmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Heparin, PCR için inhibitör özellikte olduğundan antikoagülan olarak kullanılmamalıdır. Antikoagülan olarak EDTA tercih edilmelidir. Miktar: 2-3 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Soğuk zincir kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Tüpe alınmış plazma örneği mümkün olduğunca erken sürede, en geç bir gün içinde, 2-8 C de (buz aküsü ile birlikte) gönderilmelidir. INFLUENZA İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Hücre kültüründe izolasyon için: Boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü, nazofaringeal aspirat Serolojik tanı için: Serum Hastadan klinik örneklerin alınması: Boğaz sürüntüsü: Boğaz iyice aydınlatılıp, dil basacağı ile dil bastırılırak posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu bölgelere steril eküvyonun (dacron/polyester eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınır. Eküvyon hemen 7-10 ml kadar VTM (Viral Transport Medyum) içeren tüpe konur. Nazofarinks sürüntüsü: Alüminyum-vida şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte steril dacron eküvyon ile bir burun deliğinden girilir; anterior burun boşluğunun ötesine geçilir; nazal kavitenin tabanından nazikçe geçirilerek farinks duvarına ulaşılır. Herhangi bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Diğer burun deliği denenir. Farinks duvarı hissedilince eküvyona 5 sn rotasyon yapatırılır ve geri çekilir; VTM içeren tüpe konur. Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dacron/polyester eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 ml kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur. Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 ml VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal <2 ml ise üzerine VTM eklenir. >2 ml ise ekleme yapmaya gerek yoktur. Miktar en az 2 ml *Serum: Miktar 1-2 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı bir tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Örnekler 48 saat içinde, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 48. saatten itibaren okunur. 10. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler. Klinik örneklerde viral komponentlerin gösterilmesi için süre: Kullanılan teste/kite göre 20 dk. dan birkaç saate kadar değişir. Serolojik testler için süre: Birkaç saat içinde sonuç alınır. KIZAMIK İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Hücre kültüründe izolasyonu için: ÜSY örnekleri (boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü), idrar Serolojik tanı için: Serum Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Serum döküntülerin başlamasından sonraki 3-28 gün içinde alınır. Miktar: 2-3 ml İdrar: Steril şartlarda steril bir tüp veya idrar kabına alınır. Miktar: En az 15 ml Boğaz sürüntüsü: Nazofarinks sürüntüsü: Burun sürüntüsü: İdrar ve ÜSY örnekleri döküntülerin başlamasından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır. Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar 2-3 ml VTM içeren vida kapaklı tüpe konur. Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede lab.a ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: 2-3 hafta VİRAL HEPATİTLER İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serum veya plazma (serolojik testler için) 8

17 Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar 2-3 ml Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek plazma kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar 2-3 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum/Plazma: Sızdırmaz kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <1 saat içinde, sızdırmazlık sağlanarak laboratuvara ulaştırılır. Serolojik testler için süre: ~½ gün POLİOMYELİT İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Dışkı (hücre kültüründen virus izolasyonu için) Hastadan klinik örneklerin alınması: Dışkı: Virus atılması değişkenlik gösterebildiğinden saat arayla en az iki örnek alınmalıdır. Miktar en az 4-8 gr Rektal sürüntü: Hastanın dışkı vermesinde güçlük olduğu hallerde tercih edilir. Virusun izolasyon şansı daha düşüktür. Laboratuvardan viral VTM istenmiş olmalıdır. Steril (dacron/ polyester) eküvyon ile rektumdan girilerek 2-3 cm ilerlenir. İçerde bir rotasyon yaptırılarak geri çekilir. Örnekler hastalığın başlangıcından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır (maks. 14 gün içinde). Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Dışkı: Steril veya temiz plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz kaba alınır. Rektal sürüntü: Eküvyon VTM içeren plastik vida kapaklı tüpe konur. Soğuk-zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 24. saatten itibaren okunur. 7. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler. ÖNEMLİ NOT: Polio şüpheli örnek gönderilmeden önce mutlaka il halk sağlığı müdürlüklerine bildirim yapılmalıdır. RUBELLA, CMV, HERPES 1,2, EBV, VZV, KIZAMIK, KABAKULAK, RSV, ADENOVİRUS, PARVOVİRUS B19, HHV-6 VE HHV-8 SEROLOJİSİ İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serolojik testler için: Serum, BOS (RSV, Adenovirus, Parvovirus B19 ELISA BOS ta çalışılmaz) Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar 2-3 ml BOS: Ensefalitle komplike olduğu düşünülen vakalarda serum ile eş zamanlı BOS örneği de alınır. Miktar en az 2 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum/BOS: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede (<1 saatte) lab.a ulaştırılır. Süre: ½ gün. KIRIM KONGO HEMORAJİK ATEŞİ İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serum, Doku örnekleri Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar: En az 1.5 ml Tanı erken dönemde kan ve doku örneklerinde nükleik asitin PCR ile tesbiti ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM ve IgG antikorlarının ELISA/IFA ile gösterilmesi ile konur. Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak (buz aküsü ile birlikte) laboratuvara gönderilir. Örnekler gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın KKKA internet sitesinden vaka girişi yapılmalı ve bilgiler doldurulmalıduktan sonra uygun biyogüvenlik kabı ile gönderilmelidir. 9

18 b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Sıhhiye ANKARA Tel No: (0312) Faks No: (0312)

19 SUT / THSK ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ LER YÖNTEM/ METOT 11 MİKTARI/ TİPİ Anaerob kültür Klinik materyal *** Antibiyotik duyarlılık testi Disk Difüzyon Klinik izolat *** Minimal inhibitör konsantrasyonu (her biri) Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon yöntemi ile) (her biri) E testi Klinik izolat *** Manuel Klinik izolat Bakteri tanımlanması Manuel Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması Otomatik sistem Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması Yarı otomatik Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb) Boyasız direkt mikroskobik inceleme Campylobacter ileri identifikasyon paneli Otomatik sistem Klinik materyal *** yarı otomatik Klinik materyal *** Manuel Klinik izolat *** Manuel *** Kültür, tür ayırımı ve antibiyogram Klinik materyal Campylobacter PCR Konvasiyonel Klinik materyal *** Campylobacter kültürü Gaita *** Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) ELISA 5g Gaita *** Clostridium difficile kültürü Gaita *** Clostridium difficile toxin-a ve B ELISA Clostridium difficile - doku kültürü toksin nötralizasyon testi Clostridium difficile Real Time PCR Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü) Clostridium difficile kültürü Clostridium difficile toxin-a ve B ELISA Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) Real Time PCR 1-5 çift Clostridium difficile paneli Gaita *** Gaita, Klinik izolat *** 5g Gaita *** Gaita, Klinik izolat *** Clostridium difficile Antibiyogram e-test 10 strip Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi Doku Kültüründe İn vitro Difteri Toksin Testleri Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Diğer) *** *** *** Doku Kültürü 500 µl *** Doku Kültürü Serum 160 Doku Kültürü Serum 160 Doku Kültürü Serum Diyarejenik E.coli Multipleks PCR Multipleks PCR Klinik izolat E. coli 0157 H7 kültürü *** E. coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) E. coli Serotiplendirme Aglütinasyon *** ***

20 SUT / THSK ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ LER E. coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme paneli E. coli genotipik tiplendirme YÖNTEM/ METOT Doğrulama, serotiplendirme, PCR, antibiyogram MİKTARI/ TİPİ PCR, ters hibridizasyon EHEC ELISA ELISA ETEC Stabil Toksin araştırılması *** ETEC Labil Toksin araştırılması *** Gaita kültürü Boyasız direkt mikroskobik inceleme Bakteri tanımlanması *** Campylobacter kültürü Gaita Kültür Paketi *** E.coli 0157 H7 kültürü *** E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) *** Vibrio cholerae kültürü *** Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) Disk Difüzyon *** Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji E test *** flask Hücre Kültürü Manuel PCR (In House) PCR Klinik materyal + Klinik izolat Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT) Manuel Klinik izolat *** Listeria Serotiplendirme Listeria ileri identifikasyon paneli Enterik Bakteri (Salmonella, Shigella, Camphylobacter, E.coli v.b) Paneli Multipleks PCR Mikroorganizma identifikasyon paneli Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) Kültür, serotiplendirme, antibiyogram *** *** 210 Multipleks PCR *** Kültür ve Biyokimyasal test Klinik izolat 100 Klinik izolat *** Klinik izolat *** PCR, multiplex *** Real Time PCR Real Time PCR Real Time PCR Real Time PCR PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama dahil) Real Time PCR 1 çift Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri Plazmit Profil Analizi *** Salmonella serotiplendirilmesi 1 Plak Klinik izolat *** *** *** *** *** *** Salmonella ileri identifikasyon paneli Doğrulama, serotiplendirme, antibiyogram

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ

Detaylı

L1 TİPİ LABORATUVARLAR

L1 TİPİ LABORATUVARLAR İ Ç İ N D E K İ L E R A B C-Ç- D E-F G- H-I-İ K L-M-N-Ö P-Q-R S-T U-Ü-V-W-Y DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ A B C-Ç D E-F-G H-I-İ K L M-N-O-Ö P-Q-R S T U-Ü-V-W-Y MİKROBİYOLOJİK TESTLER PARAZİTER VE BAKTERİYEL

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2 İ Ç İ N D E K İ L E R DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MİKROBİYOLOJİK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VİROLOJİ

Detaylı

2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda

Detaylı

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA İnfluenza A Pandemik İnfluenza(H1N1) Yeni bir reassortant virus A/California/04/2009

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R DĠAGNOSTĠK LABORATUVAR ĠġLEMLERĠ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-Ġ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MĠKROBĠYOLOJĠK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VĠROLOJĠ

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU GÜNCELLEME TARİHİ : 09 ARALIK 2016 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Sıra Laboratuvar Adı Kurum Kodu SUT/ Fatura Kodu Analiz Adı 1 4 Paraziter Hast. L. 32.094 908.727 Acanthamoeba (Acanthamoeba spp. PCR) 2 4

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

T.C YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ. Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ. Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2017 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonu

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı Tıbbi Laboratuar Adresi : Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA/TÜRKİYE Tel

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN HASTALAR İÇİN NE DİYOR? Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN HASTALAR İÇİN NE DİYOR? Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN HASTALAR İÇİN NE DİYOR? Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. AD 4.TEDAVİ HİZMETLERİ TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI 4.1. Tedavi

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU MİK 0001 MİK 0002 MİK 0003 MİK 0004 MİK 0005 MİK 0006 MİK 0007 MİK 1000 MİK 4000 MİK 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS MİK 45 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS MİK 7001 SEMİNER VE LİTERATÜR SUNUMU Mikrobiyoloji açısından güncel ve ilginç olguların sunumu Yer: Toplantı

Detaylı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Dr.Gülay Korukluoğlu Dr.Dilek Yağcı Çağlayık Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Akut gastroenteritler özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir mortalite ve morbidite

Detaylı

TÜRKİYE(HALK(SAĞLIĞI(KURUMU MİKROBİYOLOJİ(REFERANS(LABORATUVARI(DAİRE(BAŞKANLIĞI GÜNCEL(ÇALIŞILAN(ANALİZLER(LİSTESİ

TÜRKİYE(HALK(SAĞLIĞI(KURUMU MİKROBİYOLOJİ(REFERANS(LABORATUVARI(DAİRE(BAŞKANLIĞI GÜNCEL(ÇALIŞILAN(ANALİZLER(LİSTESİ Sıra NAEK PROFİL/(Analiz/Grubu) Kurum/ Kodu SUT// Fatura/ Kodu Analiz/Adı Materyal/ 1 1 Viroloji(L. VİROLOJİ(SOLUNUM(YOLU( VİRÜSLERİ(multiplex(PCR 40.147 40.145 40.142 40.190 40.148 40.188.Coranavirus(43,63,229((Real(Time(

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ Nozokomiyal enfeksiyonlar genelde hastaneye yatıştan sonraki 48 saat ile taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri

Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri Doç Dr Yavuz Uyar Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanı Bulaşıcı Meslek Hastalıkları Tanımlar

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0 09.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi 26.06.2015

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Hastalıkları

Detaylı

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme g rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Klinik in Alınmas nması Sürüntü (boğaz, göz, yara) Alınma YöntemiY Boğaz Bir silgiç

Detaylı

BİTİRME SINAVI SORULARI /Çarşamba

BİTİRME SINAVI SORULARI /Çarşamba Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (I ve II. Öğretim) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bayar Yarıyılı MESLEKİ UYGULAMA-II DERSİ İÇİN MİKROBİYOLOJİ (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Viroloji ve Seroloji)

Detaylı

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Doç.Dr. Aynur Karadenizli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kocaeli Bakteri ile çalışmaya uygun laboratuar

Detaylı

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Dr.Gülay KORUKLUOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanımlar Salgın Belirli bir yer (veya populasyonda) ve zamanda, beklenenin üzerinde

Detaylı

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Serolojik testlerin önemi? Hangi amaçla kullanıyoruz? Kullanımda olan testler? Son gelişmeler?

Detaylı

İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK

İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı Dr. Recep ÖZTÜRK İnfeksiyon Hastalıklarında Anamnez Klinik muayene Araştırmalar Laboratuar Tanı (mikrobiyoloji dışı, mikrobiyolojik) Görüntüleme teknikleri(x-ray,

Detaylı

Barsak parazitozları. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Barsak parazitozları. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Barsak parazitozları Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Barsak parazitozları Değişik helmint ve protozoonlar, ince veya kalın barsaklara

Detaylı

Zamanında verilen doğru sonuç hayat kurtarır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Zamanında verilen doğru sonuç hayat kurtarır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tanıtım Rehberi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Elazığ yolu 10. Km MALATYA Telefon: 0 (422) 3410660 Faks: 0 (422) 3410727

Detaylı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgularla Parazitoloji Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgu 1 13 yaşında çocuk hasta İlki 2 ay önce başlayan ve her biri 5-7 gün süren iki diyare

Detaylı

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN TESPİT SİSTEMLERİ Biyolojik

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 'T* U J Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1. KONU: KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları Daire Başkanlığı Laboratuvarlarında 2015 yılında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Bio-Rad Laboratories Clinical Microbiology Division Dilara Maytalman Göksu Alpay CMD Bakteriyoloji - Culture Media - ID Kit

Detaylı

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi Kronik ishalli pediatrik hastalarda saptanan paraziter etkenler Salih Maçin 1, Filiz Kaya 2, Deniz Çağdaş 3, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen 3, İnci Nur Saltık Temizel

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU.09.0 0..0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 7 9 8 Tıbbi Farmakoloji 7 --- 7 Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma Biyokimyasal kan analizleri

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602)

PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602) PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602) EK-1 Bu paketleme kuralları kategori A, UN2814 ve UN2900 listesinde yer alan enfeksiyöz maddeler ile bu maddeleri taşıdığından şüphe duyulan enfeksiyöz tanı örnekleri için

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 222 ENDOKRİN SİSTEM VE GENEL DUYULAR DERS KURULU

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma MALİYET ETKİLİLİK YÖNÜYLE TARAMA TESTİ ALGORİTMALARI Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Transfüzyon ile bulaşan etkenler HBV HCV HIV T. Pallidum Plasmodium

Detaylı

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr.

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr. DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Mikrobiyoloji 81 13 94 Farmakoloji 26 26 Halk Sağlığı 14 14 Patoloji 6 2 8 İmmunoloji 7 7 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ»

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Antimikrobial Farkındalık Simpozyumu Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Dr Gökhan AYGÜN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan

Detaylı

YOLOJİ (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Viroloji ve Seroloji) KROBİYOLOJ RME SINAVI SORULARI

YOLOJİ (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Viroloji ve Seroloji) KROBİYOLOJ RME SINAVI SORULARI Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (I ve II. Öğretim) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bayar Yarıyılı MESLEKİ UYGULAMA-II DERSİ İÇİN MİKROB KROBİYOLOJ YOLOJİ (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Viroloji

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma 10 Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık Kan

Detaylı

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun etkin kontrolü için; Yayma sonuçları Kültür ve identifikasyon Duyarlılık testleri ; 24 saat ; 21 gün ; 30 günde bildirilmeli CDC, 1995

Detaylı

Temas kurulacak kiģiler: Uzm. Dr. Belkıs LEVENT Tel: 312-565 55 38 E-posta: b_levent@yahoo.com

Temas kurulacak kiģiler: Uzm. Dr. Belkıs LEVENT Tel: 312-565 55 38 E-posta: b_levent@yahoo.com SUġ HAZIRLAMA VE GÖNDERME PROSEDÜRÜ - Saklanmak veya gönderilmek istenen Salmonella şüpheli suşlar SS, XLD veya HE agar gibi seçici bir besiyerine pasajlanarak, saf kültürleri elde edilir. - Yatık nutrient

Detaylı

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI Bağırsak parazit enfeksiyonlarının çoğunda dışkıda ; Helmint yumurta veya larvalarının Protozoon trofozoit veya kistlerinin görülmesi ile tanı konulur. Dışkı bir enfeksiyon

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı

Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Doç Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Geleneksel viroloji Altın standart: Hüce kültürü ile virusların izolasyonu

Detaylı

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi.

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. MİKROBİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. b. Amaç: Mikrobiyoloji bilimi ve çalıştığı alanlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 305: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 305: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Demet Arı YIlmaz / Tıp Eğitimi Üyeler: Prof. Dr. Can Polat Eyigün / Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI

KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI Uz. Dr. Yavuz Uyar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuarı yavuz.uyar@rshm.gov.tr KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLER Viral Tick-borne

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 222 ENDOKRİN SİSTEM VE GENEL DUYULAR DERS KURULU

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI Kullanım amacı: Gaitada parazit yumurtası bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: Parazit enfeksiyonu, enfeksiyon yapabilecek aşamadaki bir

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Akut Sarılık/Hepatit Sendromu

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Akut Sarılık/Hepatit Sendromu Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) AKUT SENDROMİK YAKLAŞIM REHBERİ Akut Sarılık/Hepatit Sendromu Hazırlayan Birim Sendromik YaklaĢım Tanı Standartları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1 DIġKI ÖRNEKLERĠNDE SHIGA TOKSĠN OLUġTURAN E. COLI LERĠN SEROTĠP, VĠRÜLANS GENLERĠ VE ANTĠBĠYOTĠKLERE DĠRENÇLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dr. Revasiye GÜLEŞEN Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ ve TEHLİKELERİN TANIMLANMASI, RİSK FAKTÖRLERİNİN VE KORELASYON İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONMASI Hayrettin

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

EBOLA VİRUSU VE MERS CoV

EBOLA VİRUSU VE MERS CoV EBOLA VİRUSU VE MERS CoV --ÖRNEK ALIMI, GÖNDERİMİ, SAKLANMASI --LABORATUVAR TANISI --VAKA BİLDİRİMİ Uzm. Dr. Dilek Yağcı Çağlayık Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Referans Laboratuvarı EKMUD

Detaylı