GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ ÜRÜN VE HİZMETLER UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ KALDER 23. KALİTE KONGRESİ 18 KASIM 2014 DR. ÖMER GÜZEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ ÜRÜN VE HİZMETLER UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ KALDER 23. KALİTE KONGRESİ 18 KASIM 2014 DR. ÖMER GÜZEL"

Transkript

1 GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ ÜRÜN VE HİZMETLER UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ KALDER 23. KALİTE KONGRESİ 18 KASIM 2014 DR. ÖMER GÜZEL

2 ÜRÜN GÜVENLİĞİ GÜVENİLİR HİZMET VE ÜRÜNLER ÜRÜN GÜVENLİĞİ İNSAN HAYATI VE GELECEĞİMİZ ADINA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR. GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜNLER SAĞLIĞI, ÇEVREYİ, DOĞAYI BOZUYOR. ÜRÜN GÜVENLİĞİNİ ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KABUL EDİLEBİLİR VE GÜVENİLİR BİÇİMDE KANITLAYABİLMEK İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞIMSIZ, AKREDİTE TEST MUAYENE VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARINDAN HİZMET ALINMASI ŞARTTIR GÜVENLİ ÜRÜNLERİN DENETİMİ İÇİN PİYASA GÖZETİMİ VE DEMETİMİ UYGULAMASI YAPILMAK ZORUNDADIR. DÜNYA TİCARETİ AÇISINAN AKREDİTE TEST, MUAYENE VE SERTİFİKASYON (TMS) SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ VE KATMA DEĞERİ GİDEREK ARTMAKTADIR.

3 AB de ÜRÜN GÜVENLİĞİ Ürünlerin tüm AB vatandaşları için güvenli olduğunun garantisini oluşturmak Dünya ticaretinin sınır tanımadan, en geniş kapsamda gelişmesi AB vatandaşlarının dünyanın herhangi bir ülkesinde üretilen gıda ve gıda dışı ürünlerin müşterisi olmasını sağladı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bu ürünleri kullanan AB vatandaşlarının sağlık ve güvenliğinin korunması AB üyesi ülkelerin bir numaralı önceliğidir. AB de genel ürün güvenliği gereksinimleri iç pazarda ürünleri satın alan vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Herhangi bir risk algılanması durumunda Hızlı Uyarı Ağı ( Rapid Alert Network) ile tüm AB ülkeleri bilgilendirilmektedir

4 Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımı için Temel Gereksinimler Avrupa da yapılan ticaret esas alınarak üye ülkelerde yapılan uygulama kurallarının harmonize edilmesi, Teknolojik altyapının homojen bir biçimde oluşmasının sağlanılması, En genel kural olarak Bir kez test edildiğinde her ülkede kabul görür ilkesinin kabul edilmesi Yeni Yaklaşım Direktifinde belirlenmiş olan zorunlu şartlara uyulması, CE Markası: Ürün güvenliği konusunda ilgili AB direktifleriyle uyumlu olunduğunun üretici tarafından beyan edilmesi,

5 Güvenceli Ürün neden önemlidir? Toplum bireyleri, kullandıkları veya herhangi bir şekilde temasa geldikleri ürünlerin güvenli ve sağlıklarına zarar vermeyecek nitelikte olduğunun güvencesine sahip olmalıdır. Bireyler ürünlerin kalitesini ölçme imkanına sahip değildirler. Kalitesiz ürün ve hizmet nedeniyle doğa kirlenmekte, insan ve hayvan sağlığı olumsuz etkilenmekte, milyarlarca dolar mali kaynak ziyan olmaktadır. Ürünlerin genel olarak güvenli olduğu varsayılsa bile belirli bir oranının tüketici güvenliği açısından risk oluşturduğu bilinmektedir. Toplum bireyleri bu tehlikeli ürünlere ulaşmadan önce söz konusu ürünlerin belirlenmesi ve pazardan toplatılması büyük önem taşımaktadır. Piyasa Gözetimi Denetimi. Kamu otoritesi bu konuda ciddi boyutta çaba harcamalıdır.

6 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ Uygunluk değerlendirme faaliyeti bir ürünün,hizmetin veya sistemin belirlenmiş spesifik gereksinimleri karşıladığını kanıtlamak için kullanılan prosestir. Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ürünler ve hizmetler arasındaki olumlu ve olumsuz nitelikleri belirleyerek; * Tüketiciye güven, * Üretici-satıcı firmaya rekabet gücü, * Yasal düzenleyiciler için sağlık, güvenlik ve çevre kriterleri açısından gerekli koşulların sağlandığının güvencesini oluşturur.

7 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ Uygunluk değerlendirme faaliyetleri: Test,Muayene ve Sertifikasyon (TMS) hizmetleridir. Test hizmetleri en çok uygulanılan faaliyet olmasına rağmen toplum tarafından en çok bilgi sahibi olunan sertifikasyon hizmetleridir. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının referans aldıkları uluslar arası dokumanlar öncelikle ISO Standartlarıdır. Standartları hazırlayan ISO kendisi kurum olarak Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri yürütmez.

8 TEST-DENEY Test işlemi, herhangi bir ürün veya objenin bir veya birden fazla karakteristik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan faaliyettir. Laboratuvarlar tarafından uygulanır.

9 MUAYENE/DENETİM Muayene, bir ürünün spesifik kriterleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek amacıyla düzenli olarak yapılan kontrol işlemidir. Asansör ve diğer iş makineleri güvenli çalışıp çalışmadıklarını saptamak amacıyla düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

10 SERTİFİKASYON/ BELGELENDİRME Sertifikasyon, incelenen ürün, hizmet veya sistemin bağımsız bir kuruluş tarafından yazılı olarak verilmiş(sertifika) güvencesidir. Sertifikasyon aynı zamanda üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi olarak kabul edilir.

11 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNİN HARMONİZASYONU ISO Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tüm ülkelerde mümkün olabildiği kadar uniform olabilmesi için standartlar hazırlar. Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinin uluslar arası Harmonizasyonu bir çok yararlar sağlar. - Birincil olarak global ticaretin kolaylaşmasını sağlar, - Karşılıklı güveni artırır, - Malların gümrüklerden daha kolay geçişini sağlar. Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri olarak test, denetim, belgelendirme ve akreditasyon konularında ülkeler arasındaki güveni artırıcı bir uygulama da karşılıklı tanınma anlaşmalarıdır. Mutual Recognition Agreement (MRA)

12 STANDARTLAR NEDEN GEREKLİ? Uygunluk Değerlendirme Standartları Piyasa Gözetimi Denetimi faaliyetlerini desteklemek, Global tedarik zincirinde yönetim ve izlenebilirliğini sağlamak, Risk temelli yaklaşımlarla uygunluk değerlendirme stratejilerini oluşturabilmek, Uygulama birliğini ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlayabilmek, Maliyet etkililik - İş operasyonlarının optimizasyonuna katkı sağlayarak maliyetlerin düşürülmesine imkan sağlamak Müşteri memnuniyetinin artırılması - Kalitenin artması, müşteri memnuniyeti artışı ve satışların artışını sağlamak, Yeni pazarlara ulaşım - Teknik engelleri aşarak Global pazarlara ulaşmakta kolaylık sağlamak, Pazar payını artması - Üretkenlik artışı ve rekabet avantajı sağlamak. Çevresel fayda -Çevreye verilen zararların azaltılmasını ve engellenmesini sağlamak.

13 GIDA GÜVENLİĞİ Endüstri : Çiftçiler, üreticiler, ihracatçılar, perakendeciler ve servis sunucular farklı ülke pazarlarının değişik koşullarını yerine getirmek zorunda kalmıyor. Global ticarette firmalar homojen bir uygulamanın avantajını yaşıyor. Mevzuat : Yasal mevzuat sorumluları harmonize olmuş uluslar arası dokümanları temel almanın rahatlığına sahip olurlar. Sürekli iyileştirme ve güncelleme yapılan bu dokumalar aynı zamanda güncel olarak tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan sağlar. Tüketiciler: ISO Standartları, Dünya genelinde tüketicinin korunması, ürün kalitesi ve güvenliği esas alınarak hazırlanır. Besin değeri, etiket bilgileri,hijyen koşulları, GDO, katkı maddeleri, pestisitler, toksinler, bulaşanlar,vb bir çok husus dikkate alınır.

14 Uygunluk Değerlendirmesi Laboratuvar Hizmetleri Bir ürünün zorunlu şartları sağladığının beyan edilebilmesi için ürünün belirlenmiş kriterlere göre uygunluğunun test edilmesi gereklidir. Söz konusu testlerin yeterlik ve yetkinliğini kanıtlamış, Akredite Laboratuvarlarda yapılması üreticinin ve tüketicinin zarar görmesini önlemek açısından önemlidir. ISO-EN Laboratuvar Akreditasyonu, test hizmeti sunan kuruluşun uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirliğinin güvencesidir.

15 Geleceğin ticaret dünyasının kalbinde laboratuvarlar yer alıyor Hayatımızın hiç bir alanında ölçme, değerlendirme ve test yaptırmadan ürünün veya hizmetin kalitesinden söz edemeyiz. Hava,su,gıda, hijyen, tekstil, enerji, asansör, yapı malzemeleri, sağlık hizmeti, elektrikli ev aletleri, toprak, asfalt, çimento, cam, otomotiv, çelik, basınçlı kaplar, GDO, Ham madde, yarı mamul, üretim, ürün. Hizmet,ihracat,PGD,adli tıp, bilirkişilik.

16 Uygunluk Değerlendirme TURKLAB Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ülkemizde Laboratuvar hizmetleri giderek artan oranda önem kazanmaktadır. Bu günün ve Geleceğin ticaret dünyasında laboratuvar hizmetleri önemli bir yer almaktadır. Laboratuvarlar, test ve kalibrasyon hizmetleri sunarak uygunluk değerlendirme (Conformity Assesment) çalışmaları yapan kuruluşlardır. Belirlenmiş kriterlere uygunluğu ölçülmemiş ve değerlendirilmemiş bir ürünün kalitesinden söz etmek mümkün değildir. TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği Türkiye de özel ve kamu sektöründe hizmet sunan tüm Laboratuvarların çatı organizasyonu olma misyonu ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

17 EUROLAB ÜYELİK *

18 EUROLAB YÖNETİM KURULU

19 LABORATUVAR HİZMETLERİNİN ÖNEMİ Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri hasta güvenliği açısından kritik ve anahtar öneme sahiptir. Laboratuvar Bulguları Tıbbi Tanıda %70 oranında belirleyici unsur haline gelmiştir. Tıbbi Laboratuvar Hizmetlerinin kalitesi hastaya sunulan sağlık hizmeti kalitesini belirleyen en önemli faktör durumundadır. * Plebani, M.Towards quality specifications in extra analytical phases of laboratory activity. Clin Chem Lab Med 2004 : 42 (6) :

20 Clin Chem Lab Med 2004;42(6): by Walter de Gruyter Berlin New York 2004/1111 Editorial Towards quality specifications in extra-analytical phases of laboratory activity Healthcare delivery organizations around the world are focusing considerable attention on the definition and use of quality indicators to identify health care improvement opportunities, to measure the efficacy of specific interventions, and to provide a quantitative link between quality of care and cost effectiveness. Using quality indicators for performance and outcome measurement is a way of measuring, monitoring and improving the quality of care and services. Laboratory data are an integral part of the physicians decision- making process and, according to current evidence presented at the CDC meeting Making the Laboratory a Key Partner in Patient Safety in Atlanta, influence 70% of medical diagnoses (1). Therefore, the reduction of laboratory errors and the improvement of quality in medical laboratories play a significant role in programs for assessing and improving quality in health care. The availability of the definitive edition of the new International Standard Medical laboratories. Particular requirements for quality and competence (2), released in February 2003, does not appear to have been followed by a debate on the acceptance of this new International Standard for harmonizing existing accreditation programs worldwide and for further detailing quality indicators.

21 IMPACT SUPPLEMENTAL REPORT Department of Commerce, Annual Budget Proposal, FY 2006 Annual Report on Technology Transfer: Approach and Plans, FY 2004 Activities and Achievements U.S. Department of Commerce Report prepared by: Office of Technology Policy, Technology Administration; National Institute of Standards and Technology, Technology Administration; National Oceanic and Atmospheric Administration; Institute for Telecommunication Sciences, National Telecommunications and Information Administration In response to the: Technology Transfer and Commercialization Act of 2000 (P.L ) January 2005 Annual Report on DoC Federal Lab Technology Transfer, January 2005 Page 1 Biosciences and Health Uncertainty in Clinical Tests Raises Health Care Costs. Small measurement uncertainties in clinical laboratory tests can add large amounts to health care costs, according to a newly NIST commissioned study. Conducted by RTI International (Research Triangle Park, N.C.) and the Mayo Clinic (Rochester, Minn.), the study estimates that calibration errors in measurements of calcium levels in blood may add between $60 million and $199 million to U.S. health care costs annually. High calcium levels can be a symptom of diseases such as cancer and thyroid disorders. NIST is continuing to educate the healthcare community on the importance of accurate calibrations, including the use of standard reference materials in clinical tests. Annual Report on DoC Federal Lab Technology Transfer, January 2005 Pag

22 qwwaaa Ürün güvenliği ve TMS Sektörünün dünya ticaretinde önemi * Artan ve gelişen dünya ticaret hacmi, pazarın globalleşmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen güvenli olmayan ürünlerin iç pazarlara girmesine sebep olmaktadır. * Söz konusu gelişmeler birçok alanda, giderek artan oranda yerel yönetimlerin ve ulusal otoritenin Gözetim ve Pazar Denetimi yapması gereğini, ihtiyacını artırmıştır. Uluslar arası Test, muayene ve Sertifikasyon (TMS) Sektörü gelişen bu ihtiyaçları karşılayabilmek için teknolojinin son ürünü hizmet teknikleriyle cevap verir duruma gelmiştir. Özellikle sağlık ve gıda alanlarında DNA düzeyinde yapılan analizlerde moleküler teknikler uygulanmaktadır. Örnek olarak GDO analizlerini, Tüm Genom Sekans Analizleri. * Doğal olarak gelişen teknoloji ve üstün hizmet kalitesi TMS sektörünün toplum sağlığı ve güvenliği adına sağladığı katma değerin önemini giderek artırmaktadır..

23 Bağımsız, Üçüncü Taraf Test, Muayene ve Sertifikasyon hizmetlerinin katma değeri İş güvenliğinin sağlandığı tesislerde güvenli ürünler üreten üreticiler daha rekabetçi olma ve daha fazla kazanç elde etme imkanına kavuşurlar. Kamu otoritesi vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini koruyabilmek için risk potansiyeli taşıyan ürünlerin 3.Taraf bağımsız Test, Muayene ve Sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenmesini zorunlu kılar. Tüketici bağımsız ve uluslar arası akredite kuruluşlar tarafından güvencesi verilen ürünlere daha fazla güven duyar, yetersiz bilgi ile karar vermekten kurtulur. Akredite kuruluşlar tarafından verilmiş belge ve raporlar, güvenlik etiketleri, tüketicinin doğru bilgiye ve ürüne ulaşmasını sağlar, güvenli koşulların sağlandığının. belgesidir..

24 Test-Muayene-Sertifikasyon TMS Pazar Büyüklüğü

25 ?

26 ?

27 ?

28 ?

29 ?

30 ?

31 GÜVENLİK hafife alınacak bir konu değildir. Endüstri güvenlik konusunu çok ciddiye almalıdır Teknik yeterlilik Laboratuvarların Akreditasyonu Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri Güvenlik konusunda tüm yenilik ve gelişmelerin güncel olarak izlenmesi Bağımsızlık ve Objektivite Süreklilik ve Adanmışlık

32 -?

33 ?

34 ?

35 Akredite TMS kuruluşları neden fark yaratıyor? IFIA, International Federation of Inspection Agencies, Yaptığı piyasa araştırmasında sadece CE markası taşıyan ürünlerin %19 unun güvenlik adına kritik hataları olduğunu saptadı. Aynı ürün kategorisinden olup ilaveten 3 taraf bağımsız, akredite kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş ürünlerde ise saptanan hata oranı < % 1 bulunmuştur.. IFIA Pazar araştırması aynı zamanda güvenlik kriterlerin karşılamayan kontrol numunelerinin oranının %27 ( adaptörler, pil şarj cihazları, vb.) ile %63 ( beyaz eşya) arasında değişebildiğini göstermektedir. Akredite kuruluşların test, muayene ve denetim kontrolleri olmasaydı bu ürünler normal süreçte pazara sunulacaktı. TMS sektörü günümüzde hem haksız rekabetin önlenmesi, kötü malın iyi mala zarar vermesi, hem de tüketicinin korunması açısından çok önemli bir görev yerine getirmektedir. TMS sektörünün hem toplum hem de kamu otoritesi tarafından daha iyi tanınması ülkemizin geleceği açısından kritik önem taşımaktadır. j k

36 SONUÇ DEĞERLENDİRME. Günümüz sosyal yaşamında gıda, ilaç, tekstil, enerji vb. birçok ürüne ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar yaşamı sürdürmek için zorunludur. Yeryüzündeki en güvenli fabrika ÜRETİM YAPMAYAN fabrikadır SONUÇ Risklerle yaşamak zorundayız, ancak nasıl üstesinden geleceğimizi öğrenmek zorundayız. Yasal düzenlemeler, standartlar, kodeksler bu nedenle gereklidir ANCAK TEK BAŞLARINA YETERLİ OLAMAZ Bağımsız Test, Muayene ve Sertifikasyon kuruluşlarının sundukları hizmetler tüketicinin satın aldığı hizmet veya ürünün güvencesidir. EN BÜYÜK MALİYET KALİTESİZ ÜRÜN-HİZMET BEDELİDİR.

37 Her ürün göründüğü kadar masum olmayabilir

38 ?

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon. Quality Management Systems and Accreditation in terms of Agricultural Machinery

Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon. Quality Management Systems and Accreditation in terms of Agricultural Machinery Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Kerim EKMEKCİ 1, Ali İhsan ACAR 2 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara 2 Ankara Üniversitesi,

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI Aynur TORAMAN YÜKSEK

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013 CE İŞARETİNİN ÖNEMİ VE İZMİR SANAYİSİNDE UYGULAMASI Rasim AKPINAR Dr., Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü, rasim.akpinar@sanayi.gov.tr ÖZET Avrupa Birliği ne katılım yolunda önemli aşamalar

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

...WHEN EXPERIENCE MATTERS

...WHEN EXPERIENCE MATTERS Neden BM TRADA? Büyüklüklerinden bağımsız olarak şirketler, verimlilik, kalite, teknoloji ve sürekli gelişme olgularıyla karşı karşıya kalırlar. Rekabet baskısını, rekabet avantajına dönüştüren şirketler,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

ULUSAL BİR DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMINA OLAN İHTİYAÇ VE ÜLKEMİZ ŞARTLARI

ULUSAL BİR DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMINA OLAN İHTİYAÇ VE ÜLKEMİZ ŞARTLARI Derleme/Review ULUSAL BİR DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMINA OLAN İHTİYAÇ VE ÜLKEMİZ ŞARTLARI Needs for National External Quality Program and Conditions of the Country Müjdat AYTEKİN¹, Esmeray ALACADAĞLI 2,

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

BİLGİ KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ

BİLGİ KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ BİLGİ KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ Musa KAYRAK * ÖZET Bilginin en değerli varlık olarak kabul edildiği bugünün dünyasında, verilerin bilgiye ve sonrasında bilgi birikimine dönüşmesi

Detaylı

Derleme. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99 ISSN:1309-0550

Derleme. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99 ISSN:1309-0550 2 Sorumlu Yazar: e113033@yahoo.com Derleme www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99 ISSN:1309-0550 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ NDE GIDA

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

*AB Uyum Sürecinde Türkiye'de Gıda Güvenliği sorunu Prof.Dr.Mustafa TAYAR U.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Dünya nüfusundaki hızlı artışla birlikte gıda maddelerine duyulan

Detaylı

TÜRK GIDA MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR

TÜRK GIDA MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR TÜRK GIDA MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR ÖZET Abdi KARACABEY 1 Nevzat ARTIK 2 Halis KORKUT 3 Mehmet AÇIKGÖZ 4 Filiz SOYDAL 5 Yirmibirinci yüzyıla girerken Türk gıda mevzuatındaki değişim ve

Detaylı

MİKRO REKABETÇİLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR Hastanelerde Oluşan Etik İklimin Kalite ve Akreditasyon Açısından Değerlendirilmesi

MİKRO REKABETÇİLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR Hastanelerde Oluşan Etik İklimin Kalite ve Akreditasyon Açısından Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.1, s.221-241. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

GIDA SANAYİNDE KULLANILAN KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

GIDA SANAYİNDE KULLANILAN KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ 2(1): 88-99 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008009 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com REVIEW ARTICLE DERLEME MAKALESİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI 0 İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIĞI SAYFA NO 1.STANDARDİZASYON...9 1.1. Standardizasyonun Mahiyeti ve Önemi 9 1.2. Standardizasyonun Amaçları.10 1.3. Standardizasyonun İlkeleri..10 1.4. Standardizasyonun Sağladığı

Detaylı

Haziran 2006 Erkan ÜLGEN

Haziran 2006 Erkan ÜLGEN ÖNSÖZ Öncelikle, bu yüksek lisans tez çalışmasının hazırlanması için, bana her zaman destek olan, tavsiyeleri ve deneyimleriyle yol gösteren danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Bersam BOLAT a çok teşekkür ederim.

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER. Yrd. Doç. Dr. Kemal DEMİRAĞ

GIDA GÜVENLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER. Yrd. Doç. Dr. Kemal DEMİRAĞ 647 GIDA GÜVENLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER Yrd. Doç. Dr. Kemal DEMİRAĞ m.kemal.demirag@ege.edu.tr Hülya YILMAZ Gıda Mühendisi hulyay.yilmaz@gmail.com GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısından

Detaylı