SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET"

Transkript

1 SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

2

3 SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK-30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ÖZET KOSOLİDE KAR VE ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... NOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ... NOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... NOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... NOT 6 FİNANSAL YATIRIMLAR... NOT 7 FİNANSAL BORÇLAR... NOT 8 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI... NOT 9 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR... NOT 10 STOKLAR... NOT 11 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER..... NOT 12 CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 13 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER... NOT 14 MADDİ DURAN VARLIKLAR... NOT 15 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... NOT 16 ŞEREFİYE... NOT 17 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR... NOT 18 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR... NOT 19 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 20 SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ... NOT 21 HASILAT... NOT 22 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER... NOT 23 FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ... NOT 24 DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ... NOT 25 GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)... NOT 26 PAY BAŞINA KAZANÇ... NOT 27 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ... NOT 28 FİNANSAL ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)... NOT 29 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR...

4 I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.) Cari Dönem Önceki Dönem (Bağımsız (Bağımsız Dipnot İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Referansları DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar. - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR Ekli notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. (*): Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.

5 I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.) Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot (Bağımsız İncelemeden Geçmiş) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) KAYNAKLAR Referansları KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıkları - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenen Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler / İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar 20 ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yabancı Para Çevirim Farkları (15.205) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR Ekli notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. (*): Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.

6 II. KAR VEYA ZARAR TABLOSU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.) KAR VEYA ZARAR KISMI (Bağımsız İncelemeden Geçmiş) (Bağımsız İncelemeden Geçmemiş) (Bağımsız İncelemeden Geçmiş) (Bağımsız İncelemeden Geçmemiş) Dipnot Referansları Hasılat Satışların Maliyeti (-) 21 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) ( ) (71.546) ( ) (67.025) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) (80.033) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (241) -- FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 23 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) ( ) ( ) ( ) ( ) - Dönem Vergi Geliri / (Gideri) 25 ( ) ( ) ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) (28.020) DÖNEM KARI / (ZARARI) Diğer kapsamlı gelir: Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar ( ) ( ) Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri 24 (22.319) (29.314) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Yabancı para çevrim farkları 24 (15.537) DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Dönem Karı / Zararının Dağılımı - Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık payları Ana ortaklık payları Pay Başına Kazanç 26 0,1173 0,1213 0,0250 0,0221 Ekli notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. (*): Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.

7 III. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kardan Ayrılan Geçmiş Yıllar Net dönem karı Ana Ortaklığa Ait Kontrol Gücü Toplam Sermaye Avansı Primler / İskontolar Kayıpları Diğer Kazanç/(Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Kısıtlanmış Yedekler Karları / (zararı) Özkaynaklar Olmayan Paylar Özkaynaklar 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler Transferler ( ) Sermaye artışı-nakit Paylara ilişkin primler / iskontolar Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere aktarım ( ) Yabancı para çevrim farkı (52.792) Aktüeryal kazanç/(kayıp) değişim ( ) Toplam kapsamlı gelir Haziran 2014 itibariyle bakiyeler ( ) Ocak 2015 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) (15.205) Transferler ( ) Geçmiş yıllara ait vergi düzeltmesi ( ) -- ( ) -- ( ) Kontrol gücü olmayan paylara ilişkin işlemler Yabancı para çevrim farkı Aktüeryal kazanç/(kayıp) değişim (89.278) Toplam kapsamlı gelir Haziran 2015 itibariyle bakiye ( ) Ekli notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. (*): Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.

8 IV. NAKİT AKIM TABLOSU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.) Cari Dönem Önceki Dönem (Bağımsız İncelemeden Geçmiş) (Bağımsız İncelemeden Geçmiş) Dipnot Referansları A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları ( ) ( ) Vergi Öncesi Net Dönem Karı İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: Amortisman ve itfa gideri Sabit kıymet çıkışlarına ilişkin amortisman ve itfa gideri (25.555) ( ) -Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 7 ( ) (18.607) -Şüpheli alacaklar karşılığı 9 -- ( ) -Kur farkı geliri / gideri, net (19.551) (26.556) -Ertelenmiş finansman geliri / gideri, net ( ) (18.150) Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler -Personel prim karşılığı -Kıdem tazminatı karşılığı 18 (23.661) İptal edilen izin karşılıkları 18 (7.692) İşletme sermayesindeki değişimler: ( ) ( ) -Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10 ( ) ( ) -Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 9 ( ) ( ) -Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) ( ) -Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler İlk defa konsolideye dahil olan Borsi GmbH kıdem tazminatı ve izin hakkı karşılığı Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları ( ) ( ) -Vergi Ödemeleri / iadeleri 25 ( ) ( ) -Geçmiş dönem vergi düzeltmesi ( ) -- B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) IMM Network'ün maddi ve maddi olmayan duran varlıkları -- ( ) Borsi GmbH'nin maddi ve maddi olmayan duran varlıkları ( ) -- Diğer uzun vadeli finansal varlık girişleri 6 (1.615) ( ) Kontrol gücü olmayan paylara ilişkin işlemler Sermaye artışı Hisse senedi ihraç primleri Şerefiye 16 ( ) ( ) C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / (çıkışları), net Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C) ( ) ( ) D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( ) ( ) E. Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler A+B+C+D+E Ekli notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır. (*): Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.

9 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Say Reklamcılık veya Ana Ortaklık ) 1989 yılında şahıs firması olarak Mehmet Bülent GÜLDOĞAN tarafından kurulmuştur. İzmir de faaliyetine başlayan Şirket, tarihinden itibaren Ercan GÜLDOĞAN, Erkan GÜLDOĞAN ve M. Bülent GÜLDOĞAN ortaklığında Say Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile faaliyetine devam etmiştir. Şirket, tarihinden itibaren nevi değişikliği yaparak Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanını almıştır. Şirket, bina ve açık alanların tüm görsel iletişim ürünlerinin tasarlanması (Kurumsal Kimlik Uygulaması), üretimi ve montajının gerçekleştirilmesi, iç ve dış mekanlarda mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü çelik ve betonarme yapı imalatı, alımı, satımı ile ilgili proje taahhüt işlerini yürütmektedir. Şirket in üretim tesisleri İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Gölcük Mevkii'ndedir. 830 ve 842 parsellerde bulunan toplam m² arazi üzerinde kurulu fabrikanın m² si kapalı alandır. Fabrikada metalform, alüminyum, akrilik, ahşap, termoform, vakum, yaş boya, toz boya, cila ve folyo bölümleri mevcuttur. Şirket in İstanbul da yönetim, satış ve pazarlama bölümlerinin de olduğu bir şubesi bulunmaktadır yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi akreditasyonunun alınması ile başlayan Entegre Yönetim ve Kalite Standardizasyon çalışmalarında Şirket, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği akreditasyonlarını da alarak, bu üçlü standardizasyona sahip sektöründeki nadir firmalardan biri olmuştur. Şirket, ilişkili kuruluşları Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile beraber, perakende satış zincirlerinin kurumsal kimlik, mobilya ve dekorasyon dönüşümlerinde anahtar teslim hizmet sunabilen bir firma olma özelliğinin yanı sıra inşaat işlerinde de nitelikli projelere imza atan bir firma özelliği taşımaktadır. Şirket, tarih ve sayılı yönetim kurulu kararı ile; TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye artırılmasına ve artırılan TL lik sermayeyi temsil eden B Gurubu hamiline yazılı 1 TL nominal değerli payların, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası nda halka arz edilmesine kararmiştir. 2,20 TL satış fiyatıyla 24 ve 25 Haziran 2013 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa da sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi suretiyle gerçekleştirilen halka arz işleminde, ihraç edilen payların tamamı satılarak birincil piyasa işlemi sonlandırılmıştır. Say Reklamcılık, 8 Eylül 2014 tarihinde alınan yönetim kurulu kararına istinaden tarihinde II. Ulusal Pazar a geçiş ve payların bu pazarda işlem görebilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş. ye başvurmuş ve tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu duyuru ile 2. Ulusal Pazar da işlem görmeye başlamıştır.

10 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 2 Şirket, tarihli yönetim kurulu kararı ile TL olan sermayesinin TL ye artırılmasına ve bu artırımın halka arz edilecek TL nominal değerli payla karşılanmasına karar vermiş ve söz konusu işlem tarihinde gerçekleşmiştir. Şirket, tarihli yönetim kurulu kararı ile TL olan sermayesinin TL bedelsiz olarak arttırılmasına ve TL ye çıkarılmasına karar vermiştir. Söz konusu işlem tarihinde tescil edilmiştir. Say Reklamcılık, tarihi itibarıyla Almanya da bulunan IMM Network GmbH ye Avrupa pazarında aktif rol almak, ciro ve karlılığın arttırılması amacıyla %100 ünü EURO bedelle satın almıştır. Ayrıca yeni hedefleri doğrultusunda sırasıyla; tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yapılan duyuru ile Say Reklamcılık, Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin %13,04 ünü TL bedelle satın almıştır tarihinde Say Reklamcılık, Almanya da logo ve otomotiv yan parça üretimi alanında faaliyet gösteren Borsi GmbH & Co. KG nin %49,9 unu EURO bedelle satın almıştır tarihinde Say Reklamcılık, mobilya sektöründe faliyet gösteren Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. nin %100 ünü TL bedelle satın almıştır tarihi itibarıyla Şirket in personel sayısı ortalama 194 kişidir ( : 165). Ana Ortaklık nezdinde tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen bağlı ortaklıklar konsolide edilmektedir: Bağlı ortaklık Ülke Etkin ortaklık oranı% IMM Network GmbH Almanya 100,00 Borsi GmbH Co & KG Almanya 49,90 Say Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Ana Ortaklık ) ve yukarıda adı geçen bağlı ortaklıklarıyla birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. Grup a dahil kuruluşların fiili faaliyet konuları aşağıda açıklanmıştır:

11 Bağlı ortaklık: IMM Network GmbH 3 IMM Network GmbH, 1999 yılında Almanya da kurulmuştur. Açık Hava Reklamcılığı sektöründe proje yönetim ve kurumsal kimlik uygulamaları faaliyetlerinde bulunan şirket, başta Mercedes-Benz, Seat, Lamborghini, Shell, Fiat, Philip Morris, Alfa Romeo, Allianz, Citroen, Iveco, Bosch, Lancia, Texaco ve Chevrolet olmak üzere Avrupa bölgesindeki Kurumsal Kimlik Uygulamalarında Proje Yönetimi hizmeti sunmaktadır. IMM Network GmbH tedarik zinciri yönetimini daha verimli bir yapıya kavuşturacak ve müşterilere eş zamanlı enformasyon sağlayabilecek 8 kişiden oluşan position.net proje yönetimi yazılımına sahip bir proje yönetim şirketidir. 16 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla Say Reklamcılık ın bağlı ortaklığı haline gelen Şirket, Avrupa da 18 ülkede franchise ağı geliştirmeyi planlamaktadır tarihi itibarıyla Şirket in personel sayısı ortalama 38 kişidir. Borsi GmbH & Co. KG Borsi GmbH & Co. KG, 1821 yılında Almanya da kurulmuştur lerin başından itibaren reklam panoları üretmeye başlamış, 2000 li yılların başından itibaren de LED teknolojisini kullanarak Avrupa firmaları için logo üretimi yapmaya başlamıştır. Avrupa da logo konusunda çok sayıda know-how sahibidir. Almanya-Schutterwald da m 2 alan üzerinde kurulu fabrikada faaliyet göstermektedir. Şirket, reklam panosu üretiminin yanında otomotiv ve karavan sektöründe tavan ekipmanları, karavan ve minibüslere bagaj ve kapı içi ekipmanları ve araç ön panellerinin ilgili ekipmanlarının üretimini de yapmaktadır. Müşterileri arasında Mercedes Benz, Volkswagen, ABT ve EvoBus bulunmaktadır tarihi itibarıyla Şirket in personel sayısı ortalama 140 kişidir.

12 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar 4 İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları,Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, finansal tablolarda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( UMS/TMS 29 ) uygulanmamıştır. Grup, 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK nın Seri: II, 14.1 No lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup un 31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. Finansal tablolar ve tamamlayıcı notları, SPK tarafından açıklanan raporlama formatlarına uygun olarak sunulmuştur. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen maddi duran, finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, varlıklar için ödenen tutar esas alınmaktadır. Şirket in tarihi itibarıyla düzenlenmiş özet konsolide bilançosu, bu tarihte sona eren yıla ait özet konsolide kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu ile özet konsolide finansal tabloları tamamlayıcı dipnotlar tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

13 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) Geçerli ve raporlama para birimi 5 Grup un finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Grup un geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Mali Tablolarının Çevrimi YabancıBağlıOrtaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Türk Lirası na çevrilmiştir. YabancıBağlıOrtaklıkların gelir ve giderleri ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası na çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden çevrilmesi ve ortalama kur kullanımısonucu ortaya çıkan kur farklarıözkaynaklar dahilindeki yabancıpara çevrim farklarıhesabında takip edilmektedir. Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıkların bilanço kalemlerinin Şirket in fonksiyonel ve raporlama para birimi olan TL ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli olan 1 TL = 2,9822 EURO, gelir tablosu çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur 1 TL = 2,8575 EURO esas alınmıştır Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir Konsolidasyon Esasları Konsolide mali tablolar Dipnot 1 de açıklanan bağlı ortaklıklarının mali tablolarını kapsamaktadır. Konsolide edilen ortaklıkların bilanço ve gelir tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide edilmiştir. Ana ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklığında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirleri arasındaki bakiyeleri, mal ve hizmet alış ve satışları ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahil olmak üzere birbirleriyle olan işlemler neticesinde oluşmuş gelir ve giderler karşılıklı elimine edilmiştir.

14 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.3. Konsolidasyon Esasları (devamı) 6 Say Reklamcılık ın IMM Network teki hisse oranı %100 olup ilişikteki mali tablolarda tam konsolidasyon uygulanmış ve azınlık payı hesaplanmamıştır. Say Reklamcılık ın Borsi GmbH & Co. KG deki hisse oranı %49,90 olmasına karşılık ortaklar arasındaki protokolden doayı kontrol gücüne sahip olduğundan ilişikteki mali tablolarda tam konsolidasyon uygulanmış olup, kalan %50,1 için azınlık payı hesaplanmıştır ve tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık nezdinde tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen ortaklıkların ünvanı ve bu ortaklıklardaki etkin hisse oranları aşağıdaki gibidir: Sermaye içindeki etkin hisse oranı (%) Bağlı Ortaklık IMM Network GmbH 100,00 100,00 Borsi GmbH & Co. KG 49,90 -- IMM Network GmbH tarihi itibarıyla iktisap edilmiştir. Borsi GmbH & Co. KG tarihi itibarıyla iktisap edilmiş olup tarihli finansal tablolarda tarihli bilanço değeri ve 6 aylık gelir tablosu ile konsolide edilmiştir İşletmenin sürekliliği Grup finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, tarihi itibarıyla bilançosunu tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile; dönemine ilişkin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve özkaynaklar değişim tablosunu dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.

15 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.6. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları 7 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona eren döneme ait konsolide özet finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları, TMS/TFRS ve TMS/TFRS yorumları ile tutarlı olarak uygulanmıştır. TFRS uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumların Grup un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan TFRS ler Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Nisan 2015 de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir. TMS 16 ve TMS 38 Kabul Edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerine Açıklık Getirilmesi (TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması yöntemlerinin maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade etmektedir. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının uygun olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

16 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.6. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (devamı) TFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler) 8 Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRS 10 ve TMS 28 İşletmenin İştirakine veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışı veya Katkısı (Değişiklikler) Bu değişiklikler yürürlükteki konsolidasyon ve özkaynak muhasebesi uygulamalarının arasındaki çelişkiyi ele almaktadır. Değişiklikler transfer edilen varlıkların TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardındaki iş tanımına uyması haline bütün kazancın muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 27 Konsolide Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi (Değişiklik) Değişiklikler özkaynak yönteminin bireysel finansal tablolarda kullanılmasına izin vermektedir ve bu uygulama sadece iştirak ve iş ortaklıkları için değil bağlı ortaklıklar için de geçerlidir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (Değişiklik) Değişiklikler; önemlilik, ayrıştırma ve alt toplamlar, dipnot yapısı, muhasebe politikaları açıklamaları, özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Grup un finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

17 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.6. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (devamı) 9 TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 28 de Değişiklik) Şubat 2015 de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. Yıllık iyileştirmeler Dönemi Uygulamadaki standartlar için yayınlanan TFRS de Yıllık İyileştirmeler aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2016 dan itibaren geçerlidir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Değişiklik, işletmelerin varlıkların (veya varlık gruplarının) elden çıkarılması yöntemini değiştirdikleri ve bu varlıkların dağıtım amaçlı elde tutulan varlık kriterine artık uymadığı durumlarda TFRS 5 gerekliliklerini açıklığa kavuşturmaktadır. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 7, işletmenin devredilen finansal varlıklarla ilgisinin devam ettiği ve bu varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakıldığı durumlardaki hizmet anlaşmalarının bu standardın gerekli kıldığı açıklamaların kapsamına girdiği durumları açıklığa kavuşturmak amacıyla değiştirilmiştir. TFRS 7 aynı zamanda Açıklamalar: Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (TFRS 7 de değişiklikler) tarafından getirilen ek açıklama gerekliliklerini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 19 iskonto oranının belirlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya devlet tahvillerinin, faydaların ödeneceği para birimi ile aynı olması konusuna açıklık getirecek şekilde değiştirilmiştir. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 34 bazı açıklamaların ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi durumunda, bu açıklamaların ara dönem raporlamanın başka bölümlerinde sunulabileceği konusuna açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Örneğin, ara dönem finansal raporlara gönderme yaparak finansal raporlamanın başka bölümlerinde (yönetim yorumları veya risk raporları) bu bilgiler açıklanabilir.

18 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.6. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (devamı) 10 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu ( UMSK ) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS deki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. Yıllık İyileştirmeler Dönemi UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39 daki değişiklikler UFRS 9 (2013) UMSK Kasım 2013 de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7 deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9 un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39 un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart UFRS 9 un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. UFRS 9 (2013) den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlülük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat UMSK Mayıs 2014 te UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Grup, standardın finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

19 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.6. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (devamı) UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) 11 UMSK, Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir Standart yayımlamıştır. Bu Standart ilk kez UFRS uygulayacak işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS ye geçişlerinde aynı şekilde muhasebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu Standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarihinde IMM Network GmbH nin %100 ünü TL ( EURO) bedelle iktisap etmiştir. Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarihinde Borsi GmbH & Co. KG nin %49,9 unu TL ( EURO) bedelle iktisap etmiştir.

20 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 12 Dipnot 2.3 te açıklandığı üzere, bağlı ortaklığın finansal bilgileri, Grup un yönetimsel yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan bölümlere göre raporlama bilgilerine, tam konsolidasyon yöntemi (%100 olarak) ile dahil edilmiştir. Aşağıdaki 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar içerisinde raporlanan konsolide gelirler, coğrafi bölgeler arası gelirleri içermektedir. Türkiye Almanya Konsolidasyon düzeltmesi Toplam Hasılat ( ) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar (61.330) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) ( ) -- ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler), net ( ) Esas Faaliyet Karı / (Zararı) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı) Finansman Gelirleri / (Giderleri), net ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / (Zarar) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) - Dönem Vergi Geliri / (Gideri) ( ) -- ( ) - Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) Dönem Karı / (Zararı) ( ) ( )

21 5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Nakit - Kasa TL Kasa EURO Kasa GBP 653 Bankalar Vadesiz Mevduatlar - Vadesiz Mevduat TL Vadesiz Mevduat USD Vadesiz Mevduat EURO Vadeli Mevduatlar - Vadeli Mevduat TL B tipi likit fonlar (*) (*) Say Reklamcılık, tarihinde ihraç ettiği tahvillerden elde ettiği tutarın bir kısmını B tipi likit fonlarda değerlendirmektedir.

22 6. FİNANSAL YATIRIMLAR Kısa Vadeli Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar: Yatırım fonu Toplam Uzun Vadeli: Oranı Oranı % TL % TL Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş IMM Network SAS, Soufflenheim, France IMM Network Italia Srl, Rome, Italy (*) İştirak değer düşüklüğü karşılığı (IMM Network SAS, Soufflenheim, France) ( ) ( ) (*) Bağlı ortaklığın Grup açısından önemli ekonomik faaliyetleri olmamasından ve toplam varlık, ciro ve net dönem karının, konsolide varlık, ciro ve net dönem karına oranının önemli seviyede olmamasından dolayı ilgili şirket konsolidasyona dahil edilmemiştir. Uzun vadeli finansal yatırımlar, tahmini değerlere ilişkin olasılıklarının güvenilir bir şekilde tahmin edilememesi ve ilgili finansal varlıklar borsada işlem görmemeleri nedeniyle finansal tablolarda maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.

23 7. FİNANSAL BORÇLAR Kısa vade Kısa vadeli krediler - TL EURO Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları - TL EURO Faiz tahakkuku Uzun vade Uzun vadeli krediler - TL EURO Çıkarılmış tahviller (*) (*) Say Reklamcılık, tarihi itibarıyla, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli, 728 gün vadeli, TL tutarında tahvil ihraç etmiştir. Banka kredilerinin vadesel dökümü aşağıdaki gibidir: 0-12 ay yıl yıl yıl yıl yıl yıl üzeri

24 8. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI a) İlişkili taraflar ve ortaklardan ticari alacaklar (Dipnot 9) Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. A.Ş Münir Güldoğan Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş Ateş Çelik İnş. Taahhüt Proje Müh. San. ve Tic. A.Ş b) İlişkili taraflardan diğer alacaklar (kısa vade) Afg Proje Mühen.Yapı İnş.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (*) (*) Devam etmekte olan projelerle ilgili verilen iş avansları ile ilgilidir c) İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 9) Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş d) İlişkili taraflardan diğer alacaklar (uzun vade) Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. (**) Peter Breer (***) (**) Say Reklamcılık ın Ateş Çelik e yaptırmakta olduğu toz boya tesisi yatırımı için vermiş olduğu avans ile ilgilidir. (***) Söz konusu bakiye tarihinde Say Reklamcılık tarafından %49,9 oranında iştirak edilen Borsi GmBh ın geçmiş yıl zararlarının kalan %50,1 oranında hisselerin sahibi olan Peter Breer tarafından karşılanması ile ilgilidir.

25 8. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) e) İlişkili kuruluşlara diğer borçlar Afg Proje Mühen.Yapı İnş.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti f) İlişkili taraflara satışlar: Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti g) İlişkili taraflardan alımlar: Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş h) İlişkili taraflardan pazarlama satış ve dağıtım giderleri: Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti

26 8. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 18 i) İlişkili taraflardan diğer faaliyet gelirleri: Plaka MobilyaTaahhüt San. ve Tic. A.Ş Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik San. ve Tic. A.Ş Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti Münir Güldoğan j) İlişkili taraflardan genel üretim giderleri: Ateş Çelik İnş. Taah. Proje Müh. San. ve Tic. A.Ş Plaka MobilyaTaahhüt San. ve Tic. A.Ş k) İlişkili taraflardan genel hizmet üretim giderleri: Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti l) İlişkili taraflara demirbaş satışları: Plaka Mobilya A.Ş l) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan faydalar ara hesap döneminde sona eren dönemde ödenen maaş ve ücretler toplam TL ( : TL) dir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 30.06.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 30.06.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 30.06.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Detaylı

USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 1OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

Sonucu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz;

Sonucu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz; Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş Yönetim Kurulu na Giriş Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının

Detaylı

Arçelik Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu

Arçelik Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Arçelik Anonim Şirketi 1 Ocak 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR ve SINIRLI DENETİM RAPORU

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR ve SINIRLI DENETİM RAPORU KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR ve SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Bağımsız İncelemeden

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 30 Nisan 2015 Bu rapor, 44 sayfa konsolide finansal

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KONSOLİDE OLMAYAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHLİ

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu na Bagfaş

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

İhlas Madencilik Anonim Şirketi

İhlas Madencilik Anonim Şirketi İhlas Madencilik Anonim Şirketi 01.01.2015 30.06.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İhlas Madencilik Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa No. ARA DÖNEM KONSOLİDE

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SEÇİLMİŞ DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara dönemine ait finansal tablolar 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ara dönem finansal durum tabloları (bilanço)

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul, Nisan 2015 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu... 2 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Özet Konsolide

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 30.06.2015 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO 2-3 30.06.2015 TARİHİNDE

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak-31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak-31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak-31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar içindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı