KASIM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ"

Transkript

1 ORTAK Seminer Merkezi Cumhuriyet Bulvarı No: 82/401 Pasaport İzmir Tel: Fax: KASIM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Eğitimin Adı Sayfa e-defter/e-fatura Uygulamaları 1 Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Analiz 3 Kdv İadesi Uygulamaları 5 UFRS 9 İleri Excel (Muhasebe ve Finans Uygulamalı) 10 İnşaat İşlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 14 Maliyet Muhasebesi Uygulamaları 17 İleri Excel Workshop1-Ticari İşlemler 19 İleri Excel Workshop2-Finansal Tablolar Analizi 22 hayatımız limitli ama öğrenebileceklerimiz limitsizdir OSM-İzmir ORTAK SEMİNER MERKEZİ

2 002-EĞT: E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI EĞİTİMİ Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Aykut Kemal ÖĞÜNMÜŞ -Yeminli Mali Müşavir Volkan KUYUCUOĞLU- Apeks Yazılım Ltd. (Yazılım Geliştirme ve Teknik Hizmetler Md) Süre 1 gün (5 saat) (10:00-16:00) Ücret 200,00TL+Kdv Genel Bilgilendirme Kimler e-defter tutmak ve e-fatura düzenlemek zorunda? Maliye Bakanlığı 421 sıra No'lu VUK Tebliği ile bazı mükelleflere e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunluluğu getirmiş durumda. Buna göre: 1) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, 2) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 1 3) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki (söz konusu listede alkollü içki, tütün mamulleri, kolalı gazozlar yer almakta) malları imal, inşa veya ithal edenler, 4) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter tutup, e-fatura düzenlemek zorunda. Dikkat edilmesi gereken önemli husus; Mükelleflerin ÖTV Kanunu na ekli III sayılı listedeki (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, sigara ve purolar vb.) malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal almışlarsa (bu mal III sayılı listedekilerle sınırlı değil, örneğin; Migros, Carrefoursa, Tesco gibi yerlerden defter, kalem, sakız, ekmek, peynir, domates, süt veya bir litre su almışsa) ve 2011 yılı satışları 10 milyon TL nin üzerindeyse e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunda kalacaklarıdır. Tebliğ içeriğinde yer alan şartlardan birini taşımalarına rağmen Elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş; elektronik ortam yerine kağıt olarak tutulmuş defterler ise hiç tutulmamış sayılacaktır. Bu durumlarda Vergi Usul Kanunu nun ilgili cezai hükümleri tatbik olunacaktır.

3 Kapsama giren mükellefler; - Elektronik fatura uygulamasına tarihi itibariyle ( tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurulması gerekir), - Elektronik defter uygulamasına tarihi itibariyle, başlamak zorundadırlar. Eğitimin İçeriği - Elektronik Fatura-Elektronik Defter Mevzuatı - Tanımlar - Elektronik Fatura Uygulamasından Yararlanma - Zorunluluk Kapsamına Alınan Şirketler - E-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi - E-Fatura Uygulamasının Kullanımı - Portal yoluyla kullanım - Entegrasyon yolu ile kullanım - Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım - E-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım - E-Fatura Takvimine Uyum ve Önemi - E-Defter Takvimine Uyum ve Önemi - Sistemin 7/24 Çalışır Halde Bulundurulma Zorunluluğu - Sistemde Yapılacak Bakım ve Onarım Gibi İşlemleri Bildirme Yükümlülüğü - E-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü - Mali Mühür Alımı ve Kullanımı - Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Kapsamında Düzenlenen Faturalar - Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler - Elektronik Defter ve Fatura Zorunluluğu - E-Fatura ve E-Deftere Geçiş Süreci Sayılı Petrol Yasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olan Mükellefler Listesi Satılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) Sayılı Listedeki Malları İmal, İnşa ve İthal Eden Mükellefler Listesi - E-Fatura Kapsamına Dahil Mükelleflerin, Kapsama Dahil Olan Diğer Mükelleflere Düzenleyecekleri Faturalarda Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar - E-Fatura Kapsamına Dahil Mükelleflerin, Kapsama Dahil Olmayan Diğer Mükelleflere Düzenleyecekleri Faturalarda Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar 2

4 004-EĞT: BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE FİNANSAL ANALİZ MALİ TAB Eğitimin Yapılacağı Yer ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Eğitmen Aykut Kemal ÖGÜNMÜŞ-Ymm Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv. Eğitimin Hedefi Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterler dendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. Kimler Katılmalı Mali müşavirler Yöneticiler İşletmelerin finans birimi çalışanları Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar Denetçiler Firma sahipleri Seminerin İçeriği İşletme ve İşletmenin Amaçları Muhasebe Tanımı ve İşlevi Muhasebenin Temel Kavramları Muhasebenin Tarafları İç kullanıcılar Dış kullanıcılar Hesap Kavramı Muhasebede Kayıt Yöntemleri Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları Temel mali tablolar Diğer (tali) mali tablolar Bilanço Tanımı ve Açıklamalar Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller) Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar Kar- Faaliyet Karı, EBIT, EBITDA Kavramları Satışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Açıklamalar Fon Tablosu Türleri Fon akım tablosu Nakit akım tablosu Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu 3

5 Kar Dağıtım Tablosu Öz Kaynaklar Değişim Tablosu Harcama-Maliyet-Gider Kavramları (ve Mali Tablolara Olan Etkileri) Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman Konusu Giderlerin Sınıflandırılması Hesap Planı İncelemesi Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri Tutarları Karşılaştırma Yöntemi Dikey Yüzde Yöntemi Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Rasyo Yöntemi Önemli Rasyolar ve Açıklamaları 4

6 Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen 008-EĞT: KDV İADESİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Birol KABACA-Ymm Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv Tanımı İade işlemi, yapılan işlemlerin vergiden istisna olması nedeniyle vergi hesaplanmaması ancak, bu işlemlerle ilgili yüklenilen verginin hesaplanarak bu verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesidir. Amaçlar Eğitimin amacı, iade işlemine taraf olanlara, iade işleminin amacı olan, yüklenilen verginin hesaplanıp bu verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesinin anlatılmasıdır. İdare için KDV iadesi bir gider kalemi olup, ayrıca geçmişte haksız iade alınması vb sebeplerle iade ödemeleri ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Eğitim; KDV İadesi Usul ve Esasları özellikle günümüzde birçok işletmenin -ihracat istisnası -İndirimli Orana tabi satışlar ve -Tevkifatlı satışları nedeniyle talep edilebilecek Katma Değer Vergisi İadesinin hesaplanması ve alınmasını açıklayacaktır. 5 Ayrıca ÖZEL ESASLAR DA yer alan mükellefler ile bu mükelleflerden (KOD Listelerinde yer alan) mal alan işletmelerin KDV iade işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. -Tevkifatlı teslimler ve iadesi 117 nolu KDV Genel Tebliğinde, -İndirimli Oran Teslimlerinden doğan iade alacakları 119 nolu Genel Tebliğinde toplanmış olup, -Bunun dışında kalan iadelerin toplandığı tek tebliğ taslağı yayınlanmış olup, yakın zamanda yayınlanması beklenmektedir. Ayrıca KDV İadesinde birçok kolaylığın getirildiği bir sistem olan Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) hakkında da 120 Seri No lu KDV Genel Tebliğindeki değişikliklerde dikkate alınarak açıklayıcı bilgiler verilecek ve uygulamaya dönük sorunlar ele alınacaktır. Bununla birlikte KDV iadelerinde uyulması gereken 53 Seri No lu KDV Sirküleri de ele alınarak KDV İadesinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden talebine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. İndirimli Orana tabi KDV iadesine ilişkin uygulamayı ve KDV iade hesaplamasını değiştiren ve yeni zorunluluklar getiren 119 Seri No lu KDV Genel Tebliği dikkate alınarak önceki tebliğlerle yapılan iade sistemi arasındaki farklar ortaya konacaktır. Kimler İçin İadeye konu işlemleri gerçekleştiren ve iade talep eden tüm işletmelerin; - Muhasebe departmanı yönetici ve çalışanları, - İşletmesinin iade konusunda çalışmalarını yönetmek isteyen şirket ortakları ve mali işlemler sorumluları, - Mali Müşavirler,

7 - Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmalarında iade konusunda çalışan ve iade işlemlerini takip eden, Ymm İade Tasdik Raporunu hazırlayan çalışanlar Seminerin İçeriği Katma Değer Vergisi Kanununa Göre İstisnalar ve İade Mekanizması İade Hakkı Doğuran İstisnalar ve İşlemler Ve İhracat İstisnası Mal İhracatı İadenin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hizmet İhracatı İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler Mal ve Hizmet İhracatı Nedeniyle Katma Değer Vergisi İade Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgelere Genel Bakış ve Örnekleme İhraç Kayıtlı Teslimler İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kdv İadesi Hızlandırılmış Kdv İade Sistemi (His) Kdv İade İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Konular Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler Özel Esaslar Eğitimin Konu Başlıkları KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İSTİSNALAR VE İADE MEKANİZMASI İADE HAKKI DOĞURAN İSTİSNALAR VE İŞLEMLER VE İHRACAT İSTİSNASI MAL İHRACATI Mal ihracat istisnasının Beyanı İade için Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İADENİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 6 Nakden İade: a)teminat ve İnceleme Raporu Aranmaksızın İade: b)teminatlı İade: -İndirimli Oranda Teminata Tabi İadeler (%4- %8) -Normal Oranda Teminata Tabi İadeler -Yükseltilmiş Oranda Teminata Tabi İadeler c) İnceleme Raporu Sonucuna Göre İade: d) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuyla İade: Mahsuben İade Mal ihracatı ile ilgili Muhasebe Kayıtları HİZMET İHRACATI Hizmet ihracatı istisnasının Beyanı İade için Aranan Belgeler Hizmet ihracında Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER

8 MAL VE HİZMET İHRACATI NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANILAN BELGELERE GENEL BAKIŞ VE ÖRNEKLEME İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER Kimlerin imalatçı Sayılacağı Tecil Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği Tecil Terkin Uygulaması İhraç Kaydıyla Satışlarda İade için Aranan Belgeler; Tecil-Terkin ve iade Uygulaması İhraç Kayıtlı Teslimler Katma Değer Vergisi Beyannamesine Nasıl Yansıtılır İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İstisna Kapsamına Giren işlemlerde Alt Sınır Müteselsil Sorumluluk İade İçin Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ (119 No lu KDV Genel Tebliği ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Birlikte) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Tutarının Hesaplanması Yıllık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması Aylık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması İndirimli Orana Tabi Satışlar Hesaplama (İOT) Tablosu Hazırlanması Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi İadenin Beyanı (Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi ) İade İçin Aranan Belgeler Yıllık İade Talebinde Aranacak Belgeler Aylık İade Talebinde Aranacak Belgeler Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İade Talebinde Aranacak Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu 7 HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) (120 Seri No lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte) HİS Uygulaması HİS Uygulamasına Göre iade Taleplerinin Yerine Getirilmesi KDV İADE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER ÖZEL ESASLAR Özel Esaslara tabi Mükellefler ile Bu Mükelleflerden mal veya hizmet Satın Alan mükelleflerin iadelerinin yapılmasında özellikli durumlar ve bu iadelerin yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesinde izlenecek yolların ortaya konması. - Hakkında SMİYB (Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge) Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri - Hakkında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanların İade Talepleri

9 - Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunanların İade Talepleri - Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - Müteselsil Sorumluluk Uygulaması ve Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları (KOD tablolarında yaralan mükelleflerden mal alan mükelleflerin iade talepleri ile ilgili sorunların çözülmesi) 8

10 Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen 011-EĞT: TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA (UFRS-TMS-TFRS-UMS) STANDARTLARI TEMEL EĞİTİMİ ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Özkan CENGİZ Süre 2 gün (16 Saat) (09:00-18:00) Ücret 400,00TL+Kdv Eğitimin İçeriği Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 18 Hasılat TMS 33 Hisse Başına Kazanç TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 9 Finansal Araçlar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme TMS 12 Gelir Vergileri TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi TMS 16 Maddi Duran Varlıklar TMS 17 Kiralama İşlemleri TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler TMS 2 Stoklar TMS 23 Borçlanma Maliyetleri TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü TFRS 8 Faaliyet Bölümleri TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 9

11 006-EĞT: İLERİ EXCEL (MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMALI) Eğitimin Yapılacağı Yer ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Eğitmen Süre Faruk ÇUBUKÇU 24 saat Ücret 600,00TL+Kdv. Genel Bilgilendirme Tanıtım Özel veriler ve senaryolarla kurumsal alanda çözümler geliştirmeyi içeren Excel uygulamaları Microsoft Excel iş hayatında yaygın kullanılan bir programdır. Kullanım alanlarının başında muhasebe ve finansal uygulamalar gelmektedir. Excel içindeki yüzlerce fonksiyon ve veri işleme araçlarıyla şirketlerin bu verileri işlemesi ve raporlaması sağlanır. Kazanımlar Eğitimin amacı Excel i muhasebe ve finansal uygulamalar başta olmak üzere gelişmiş olarak kullanımını sağlamaktır. Fonksiyonlar, araçlar ve kullanım pratikleri olmak üzere çeşitli ileri Excel tekniklerini öğrenmek Verileri işleyerek hesaplamalar ve analizler yapabilmek Raporlar hazırlayabilmek Mali tabloları hazırlamak Uygulamalar İleri Excel uygulamalarını yanı sıra muhasebe ve finansal alanda genel uygulamalar Faiz, vade ve getiri hesaplamaları Bordro hesaplamaları Bütçeler, mali tablolar ve rasyo analizleri Stok değerlendirme Taksit ve geri ödeme Tabloları.Kimler Katılabilir İş yaşamında Excel i en iyi şekilde kullanabilmek kişilere önemli artılar katmaktadır. Zamanını etkin bir şekilde kullanmak, analiz ve raporlama yeteneklerini geliştirmek isteyen kişiler Şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında çalışanlar Kurumsal verileri işleyerek ileri Excel yeteneklerini geliştirmek isteyenler Finansal analiz yapmak isteyenler 10.Ön Gereksinimler Temel bilgisayar kullanımını ve Microsoft Office programını bilmek. Excel kullanımını bilen ve en az birkaç yıl deneyimli olan kullanıcılar. İş yaşamında düzenli olarak Excel kullanarak raporlar hazırlayan kişiler.

12 Excel de TOPLA (SUM), ORTALAMA (AVERAGE), MİN, MAX vb gibi temel fonksiyonları iyi bilmek. EĞER(IF) gibi gelişmiş fonksiyonları da temel kullanımıyla bilmek, Tabloların (çalışma kitabı-workbook, sayfa-sheet, vb) dosya yapısını ve temel formatlama işlemlerini bilmek. Verilerin ve formüllerin kopyalanması, taşınması vb. temel düzenlenmesi işlemlerini bilmek, Excel ve Office programının temel değişikliklerini ve ayarlarını yapabilmek. Not: Düzey testleriyle Temel Excel bilgisi test edilecektir. Kurs içeriği dört ana modülden oluşmaktadır: Kurs İçeriği İLERİ YETENEKLER FONKSİYONLAR VERİ ANALİZİ MUHASEBE ve FİNANS UYGULAMALARI. İleri Yetenekler Gelişmiş veri girişi yetenekleri ve kısa yollar Adresleme: Normal ve sabit ($ işaretli) adresler Referanslar: iç, dış Alan Adlandırma (Name Define); bir hücre ya da alanı bir adla kullanmak. Sayfa Koruma (protection) Koşullu Biçimlendirme (ConditionalFormatting) Veri Doğrulama (Data Validation) Özel Yapıştırma (Paste Special) Veri Türleri ve Formatları Köprü (Hyperlink) Hatalar (Errors) Grafikler 11 Uygulamalar: Her konu tipik senaryolar içinde kullanılarak uygulamalı olarak işlenir. Fonksiyonlar Fonksiyonlar (Genel) Metin (Text) Fonksiyonları Mantıksal Fonksiyonlar Arama ve Başvuru Fonksiyonları Tarih ve Saat Fonksiyonları Veritabanı Fonksiyonları Finansal Fonksiyonlar İstatistiksel Fonksiyonlar Hedef Arama (Solver) Uygulamaları.

13 Uygulamalar: Her fonksiyon grubundaki fonksiyonlar tipik senaryolar içinde kullanılarak uygulamalı olarak işlenir.fonksiyonlar iç içe kullanılarak gelişmiş kullanımlar yapılır. Hedef Arama (GoalSeek) ve Çözücü (Solver) uygulamalarıyla ödemeye göre kullanılacak kredilerin kredinin hesaplanması. Kullanılacak Fonksiyonlardan bazıları: EĞER (IF) BAĞ-DEĞ-SAY (COUNT) ÇOKLUETOPLA(SUMIFS) VE (AND) BÜYÜKHARF(UPPER) KÜÇÜKHARF(LOWER) UZUNLUK(LEN) BUL(FIND) DEĞİŞTİR(REPLACE) YERİNEKOY(SUBSTITUTE) EĞERHATA(IFERROR) ARA (LOOKUP) YIL (YEAR) AY(MONTH) HAFTASAYISI(WEEKNUM) HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY) BAĞ-DEĞ-DOLU-SAY (COUNTA) YADA (OR) SOLDAN(LEFT) PARÇAAL(MID) DÜŞEYARA(VLOOKUP) İNDİS (INDEX) GÜN(DAY) VESEÇTOPLA(DSUM). ETOPLA (SUMIF) DEĞİL (NOT) SAĞDAN(RIGHT) BİRLEŞTİR(CONCATENATE) KAÇINCI(MATCH) YUVARLA(ROUND) BUGÜN(TODAY) VESEÇSAY(DCOUNT) Veri Analizi 12 Sıralama (Sort) Filtreleme (Filter) Gelişmiş filtreleme Teknikleri Alt Toplamlar (SubTotals) Pivot Tablolar Pivot Grafikler Uygulamalar: Ürün listeleri, personel listeleri, muhasebe, finans, satış ve sipariş gibi veriler üzerinde veri analizi uygulamaları yapılır. Muhasebe ve Finans Uygulamaları Muhasebe ve finans uygulamaları Bütçeler yapabilmek Faiz, vade ve getiri hesaplamaları Bordro hesaplamaları Mali tablolar / rasyolar Stok değerlendirme Taksit ve geri ödeme tabloları hazırlamak. Kurs Kitabı (Dokümanlar)

14 Tüm uygulamaların temelini içeren bir ders notu (PDF olarak) ve üzerinde çalışılacak veri dosyaları ve video lar katılımcıya CD olarak verilecektir. Örnek Videolar İleri Yetenekler : İç içe EĞER (IF) fonksiyonu : Finansal Uygulama : Excel 2013 Yenilikler : Not: Microsoft Excel 2007 / 2010 / 2013 Türkçe ve İngilizce uyumludur. 13

15 009-EĞT: İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Aykut Kemal ÖĞÜNMÜŞ -Yeminli Mali Müşavir Süre 1 gün (8 saat) (09:00/18:00) Ücret 200,00TL+Kdv EĞİTİM İÇERİĞİ I. BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR 1. İnşaat Kavramı ve Çeşitleri 1.1. İnşaat ve İmalat Kavramı 1.2. İnşaat Çeşitleri 1.3. Vergi Hukuku Yönünden İnşaatlar II. BÖLÜM YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLEME VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 1. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri 2. Uygulamanın Usul ve Esasları, Muhasebeleştirilmesi 2.1. İşin Başlama Tarihi 2.2. İşin Bitiş Tarihi 2.3. YSİO İşlerinde Vergileme İşin Bitiminden Sonra Ortaya Çıkan Hasılat ve Giderler İnşaat İşi Dışında Elde Edilen Arızi Gelirler Geçici Vergi YSİO İşi Kapsamında Ödenen İstihkak Bedellerinden Vergi Kesintisi YSİO İşlerinde Dönem Sonu İşlemleri YSİO İşlerinin Muhasebeleştirilmesi 3. YSİO İşleri İle İlgili Olarak Kesilen Gelir Vergisi Tevkifatının İşin Bittiği Yılın Beyannamesinde Mahsubu, Mahsup Sonrası Kalan Tutar Var İse İadesi 4. Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yurt Dışı İnşaat Onarım Montaj İşleri 5. Şantiye (Şube) Şeklinde Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna 5.1. Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, İşin Tamamlanmasından Sonra Ödenen Faiz ve Kur Farklarının Durumu 5.2. Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi 5.3. Geçici Olarak İhraç Edilen Makine ve Teçhizatın Türkiye ye İthalinde Değerleme 5.4. Türkiye deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi 5.5. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazanç veya Hasılatın Türkiye ye Döviz Olarak Getirilmesi Halinde Doğacak Kur Farklarının Durumu Yurt Dışında Tamamlanmış İşlere İlişkin Kazançların Türkiye ye Getirilmesi Halinde Kur Farklarının Durumu 14

16 Yurt Dışında Devam Etmekte Olan İşlere İlişkin Hasılatın Türkiye ye Getirilmesi Halinde Kur Farklarının Durumu 6. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası 7. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi 8. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yurt Dışı İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi 9. Kat İrtifakı Tesisi Suretiyle Gayrimenkul Satışlarında KDV ve Ticari Kazancın Doğduğu Dönem 10. İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklık Şeklinde İfa Edilen Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Vergi Uygulaması Giriş Borçlar Kanunu nda İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıklar İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıklarda İşin Bitiminde Ortaya Çıkan Kar ve Zararın Durumu Vergi Tarhiyatında Muhatap Konsorsiyum Şeklinde İfa Edilen İnşaat İşlerinde Vergileme 11. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Kabulün İdarece Onaylandığı Tarihten Sonra Tahsil Edilen İstihkakların Gelir Vergisi Tevkifatı ve Geçici Vergi Karşısındaki Durumu 12. Geçici Kabulün İdarece Onaylandığı Tarihten Sonra Tahsil Edilen İstihkak Bedellerinin Geçici Vergi Karşısındaki Durumu 13. Yıl İçinde Başlayıp Aynı Yıl İçinde Biten İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazancın Geçici Vergi Yönünden Beyan Edileceği Dönem 14. Okul İnşaatları İle İlgili İhale Kararları, Sözleşmeler ve Hakedişlerle İlgili Makbuzların Damga Vergisi Karşısındaki Durumu III. BÖLÜM İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMALAR 1. Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması 2. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması 3. Hakedişli İşlerde KDV yi Doğuran Olay 4. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması 5. Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması 6. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alıcıların Beyanı 7. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Satıcıların Beyanı 8. Kısmi tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulaması 8.1. Genel Açıklamalar 8.2. Mahsuben İade Talepleri 8.3. Nakden İade Talepleri 8.4. İade Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar 8.5. Bildirim Zorunluluğu 8.6. Müteselsil Sorumluluk 9. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt Hizmetlerinde KDV Uygulaması (İstisna veya İndirimli Oran Uygulaması Kapsamına Giren İşlemler) 10. İnşaat İşlerine İlişkin Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu 11. Taşınmaz Teslimlerinde KDV Uygulaması Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimi Hazine Tarafından Yapılan Taşınmaz Satışları İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmazların Satışı 12. İnşaat İşleri İçin Kurulan Adi Ortaklık Paylarının Satışında KDV Uygulaması 13. Konut Teslimlerinde KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik 15

17 IV. BÖLÜM İNŞAAT İŞLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 1. YSİO İşlerinde Avans ve Hakediş Ödemelerinden Kaynaklanan Kur Farklarında Stopaj Uygulaması 2. Sonradan Yıllara Yaygın Hale Gelen İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Uygulaması 3. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modeli 4. Kat İrtifakı Tesisi Suretiyle Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında Vergileme 5. Arsa Sahibi Adına Müteahhitçe Ödenen Masrafların KDV ve Maliyet Boyutu 6. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler Arsa Sahibinin Yeni Bir İktisabı mıdır? 7. Serbest Bölgelerde Gerçekleştirilen İnşaat İşlerinde Vergileme 16

18 015-EĞT: MALİYET MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Özkan CENGİZ Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv EĞİTİMİN AMACI KOBİ düzeyindeki Sanayi işletmelerinin Muhasebe Departmanlarının ve bu şirketlere hizmet veren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin temel maliyet muhasebesi sistematiğini özümsemeleri, yüksek yatırım maliyetlerine katlanmadan şirketlerine ve/veya müşterilerine Maliyet Muhasebesi Sistemini kurmalarını sağlamaktır. KİMLER KATILMALI Mali müşavirler Şirketlerin Maliyet Muhasebesi Elemanları Mesleğe Yeni Giren Alan Seçmek İsteyen Stajyerler Uygulama açısından Değerlendirme Yapmak İsteyen Akademisyenler Firma sahipleri Öğrenciler SEMİNERİN İÇERİĞİ Muhasebe Nedir? Muhasebenin Bölümleri Nelerdir? Muhasebe Dengesi nedir Yönetim Muhasebesi Nedir? Maliyet Muhasebesi Nedir? Maliyet Muhasebesinin Amaçları Maliyet Muhasebesi Kavramları Harcama Gider Kavramları Bilanço ve Gelir Tablosunun Fonksiyonları Maliyet Giderleri İlk Madde Malzeme Giderleri İlk Madde Malzeme Giderlerinin Kontrolü Stoklama, Mal Giriş, Kontrol Ekipmanları Stoklama Maliyetleri Edinme Şekillerine Göre Satınalma Maliyetleri Üretim Sistemine göre Üretim Maliyetleri Maliyetlendirme Yöntemleri (Gerçek Parti, Ortalama, FİFO,Standart Maliyet) İşçilik Giderlerinin Hesaplanması Genel Üretim Giderleri Gider Dağıtımları (1.Dağıtım, 2.Dağıtım, 3.Dağıtım) Dağıtım Yöntemleri (Basit, Kademeli, Şelale, Matematik, Karşılıklı, Standart) Temel Maliyet Yöntemleri 17

19 Sipariş Maliyeti Sistemi Safha (Evre) Maliyet Sistemi Fire Kavramı Fire Çeşitleri Fire Muhasebeleştirmeleri Maliyet Sonuçları Muhasebeleştirme İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Her Aşamada Uygulama Örnekleri Eğitim Sonunda Tüm Eğitim İçeren Örnek Uygulama Soru ve Örnekler Gerçek Projeler Üzerinden Değerlendirmeler 18

20 013-EĞT: WORKSHOP1-İLERİ EXCEL İLE TİCARİ İŞLEMLER Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Faruk ÇUBUKÇU Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv WORKSHOP (ATÖLYE ÇALIŞMASI) NEDİR? Workshop öğreten ile öğrenenden kurulu, klasik eğitimden farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir kavramdır. Temelde grubun etkin katılımına dayalı bir çalışmadır. Özellikle insanların ancak görerek, uygulayarak anlayabilecekleri konular olduğunda etkin bir eğitim yöntemdir. WORKSHOP UN AMACI İleri Excel yeteneklerini fatura, satış, sipariş, ürün listesi, personel listesi gibi tipik kurumsal veriler üzerinde çözüme odaklı ve uygulamalı bir çalışma şeklinde işlemektir. Bu çalışmada verilerin organize edilmesi, biçimlenmesi ve analizi gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli formüllerin ve fonksiyonların kullanılması, arama işlemleri, koşullu biçimlendirme, veri doğrulama, verileri karşılaştırma ve konsolide etmek gibi teknikler kullanılacaktır. Çok sayıda tablo arasındaki veriler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ürünün ya da personelin diğer tablodan aranarak getirilmesi, dinamik listeler ve gelişmiş fonksiyonların kullanımları yapılmaktadır. NEDEN WORKSHOP Öncelikle ihtiyaç duyulan konularda doğrudan çözüme odaklı çalışma yapmak için. İleri Excel tekniklerini kısa sürede uygulayarak öğrenebilmek için. Kendi işinize uyarlayabileceğiniz tablo yapıları ve teknikleri öğrenmek. Koşullu deyimler, arama teknikleri, veri işleme ve raporlamaya yönelik kurumsal senaryo çalışmaları öğrenebilir ve kendi işinize uygulayabilmek için. 19 KİMLER KATILMALI? İş hayatında Excel i temel olarak kullanmayı bilen ancak ileri Excel teknikleri öğrenerek kendisini geliştirmek isteyen kullanıcılar. Formül, adresleme, arama ve veri analizi konularında Excel tekniklerini uygulayarak öğrenmek isteyenler. Daha kısa sürede, daha hızlı ve pratik olarak Excel den yararlanmak isteyen kullanıcılar. Daha güçlü çözümler geliştirmeyi öğrenmek ve mevcut Excel uygulamalarını geliştirmek isteyen kullanıcılar. SENARYOLAR 1. Sabit Bilgilerin Düzenlenmesi CARİ HESAP BİLGİLERİ, PERSONEL BİLGİLERİ ve ÜRÜN LİSTESİ gibi verilerin düzenlenmesi. Çeşitli sütunlara veri girişini kolaylaştırmak için LİSTE KUTULARI HAZIRLAMA TABLO (TABLE) tanımlama. Müşteri listesi, ürün listesi, personel listesi, sabit bilgilerin listelendiği dinamik liste kutularının oluşturulması ve kullanımı. 2. FATURA sayfasında müşterinin ve bilgilerinin getirilmesi. Ürünlerin ve ürüne ait bilgilerin düşey arama (verticallookup) ile getirilmesi. Müşteri bazında farklı fiyat uygulamalarının yapılması. 3. Hata kontrollerinin yapılması. Arama işlemlerinde değerin bulunamaması gibi durumlarda oluşacak hatalara karşı kontrol işlemleri. 4. Farklı döviz kurlarının satış kayıtlarına uygulanması. Koşullara bağlı farklı arama işlemlerinin yapılması.

21 5. Koşullu biçimleme (conditionalformatting) işlemi ile istenilen özelliklerde olan ya da olmayan verilerin farklı renklerle gösterilmesi. Koşullu biçimleme işleminin fonksiyonlarla yapılması. 6. Raporlama. Ara toplamların (kritere göre toplamlar) alınması farklı kdv matrahlarının toplanması farklı ürün gruplarının toplanması etopla (sumif). Farklı ödeme türü, müşteri ve gider türü bazında toplanması topla.çarpım (sumproduct). 7. Pivot tabloları aracılığıyla tarih bazında (ay, hafta, gün) gruplanmış ve alt toplamları alınmış tablolar hazırlama. Aynı şekilde satıcı, ürün ve müşteri bazında raporların alınması. Ayrıca grafiklerin oluşturulması. SENARYO UYGULAMALARI I-CARİ HESAPLAR A. Liste Kutuları İçin Veri Alanlarını Tanımlama B. Liste Kutusu Tanımlama C. İlişkili Liste Kutusu II. FATURA DÜZENLEME A. Müşteri Liste Kutusunun Düzenlenmesi B. FATURA sayfasında liste kutusu yapmak. C. Seçilen Müşterinin bilgilerinin diğer alanlara getirilmesi. D. Fatura sayfasında diğer alanlarında da DÜŞEYARA (VLOOKUP) ile getirilmesi. E. Müşteri Temsilcisi Bilgisinin Personel sayfasından getirilmesi F. Sabit Bilgili Oluşturulan Liste Kutusu G. FATURA sayfasındaki alt bilgiler H. Seçilen Ürünün, Fiyatını (FİYAT1) ve KDV oranını getirmek. I. Müşterinin sınıfına göre (A, B, C) ürünlerin birinci, ikinci ya da üçüncü fiyat bilgisini kullanmak (SEÇİMLİK) İ. Seçilen Ürünün, Ürün Kodunu getirmek. J. Hata Kontrolleri K. KDV ara toplamları L. Koşullu Biçimleme ile yinelenen (çift) satırları bulmak M. Yinenenlen verileri yok etmek III. SATIŞLAR SAYFASI A. Tarih Bilgisini Parçalamak (Haftanın Günü) B. Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) C. Aylık toplamlar (FONKSİYON ile) D. Aylık toplamlar (PİVOT Tablo ile) 1. Pivot Tabloyu Oluşturmak 2. Pivot Tablo Alanları Üzerinde Gruplama (Ay, hafta) Yapmak 3. Alan Ayarları 4. Pivot Grafik (Chart) Çizmek 5. Pivot Tabloyu Biçimlemek/Düzenlemek E. Alt Toplamlar (Subtotal) IV. KURLAR ve İHRACAT A. Çıkış tarihindeki döviz kurunu bulmak B. Ülke Toplamları V. ZAMANA BAĞLI EK ÇALIŞMALAR 20 ÖĞRENİLECEK TEKNİKLER - Tablo (table) yapısı tanımlamak ve silmek. - Dinamik veri alanları tanımlamak. Liste kutularına bağlamak. - Koşullu Biçimlendirme (ConditionalFormatting). Standart ve formüllere bağlı olarak çalışan koşullu biçimleme işlemleri yapmak. - Veri Doğrulama (Data Validation) işlemleri yapmak.

22 - Dinamik Liste kutuları oluşturmak. - Ad kutusu (name box) kullanmak. - Filtreleme işlemleri yapmak. - Sıralama işlemleri yapmak. - Pivot tablolar oluşturmak. - Pivot grafikler (chart) oluşturmak. - Hata kontrolü yapmak. Formüller sonucu oluşan hataları kontrol etmek. - Gelişmiş adresleme ve formüller kullanmak. - İç içe fonksiyon kullanımı yapmak. - Dizi (array) yapısını kullanmak. - Makro geliştirmek. ÖĞRENİLECEK FONKSİYONLAR - EĞER (IF) - ETOPLA (SUMIF) - ÇOKETOPLA(SUMIFS) - TOPLA.ÇARPIM (SUMPRODUCTS) - EĞERSAY(COUNTIF) - EĞERHATA(IFERROR) - DÜŞEYARA(VLOOKUP) - KAÇINCI (MATCH) - İNDİS(INDEX) - KIRP (TRIM) - GÜN (DAY) - AY (MONTH) - YIL (YEAR) - HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY) - METNEÇEVİR (TEXT) 21

23 013-EĞT: WORKSHOP2-İLERİ EXCEL İLE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Faruk ÇUBUKÇU Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv WORKSHOP (ATÖLYE ÇALIŞMASI) NEDİR? Workshop öğreten ile öğrenenden kurulu, klasik eğitimden farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir kavramdır. Temelde grubun etkin katılımına dayalı bir çalışmadır. Özellikle insanların ancak görerek, uygulayarak anlayabilecekleri konular olduğunda etkin bir eğitim yöntemdir. WORKSHOP IN AMACI İleri Excel yeteneklerini fatura, satış, sipariş, ürün listesi, personel listesi gibi tipik kurumsal veriler üzerinde çözüme odaklı ve uygulamalı bir çalışma şeklinde işlemektir. Bu çalışmada verilerin organize edilmesi, biçimlenmesi ve analizi gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli formüllerin ve fonksiyonların kullanılması, arama işlemleri, koşullu biçimlendirme, veri doğrulama, verileri karşılaştırma ve konsolide etmek gibi teknikler kullanılacaktır. Çok sayıda tablo arasındaki veriler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ürünün ya da personelin diğer tablodan aranarak getirilmesi, dinamik listeler ve gelişmiş fonksiyonların kullanımları yapılmaktadır. 22 NEDEN WORKSHOP? Öncelikle ihtiyaç duyulan konularda doğrudan çözüme odaklı çalışma yapmak için. İleri Excel tekniklerini kısa sürede uygulayarak öğrenebilmek için. Kendi işinize uyarlayabileceğiniz tablo yapıları ve teknikleri öğrenmek. Koşullu deyimler, arama teknikleri, veri işleme ve raporlamaya yönelik kurumsal senaryo çalışmaları öğrenebilir ve kendi işinize uygulayabilmek için. KİMLER KATILMALI? İş hayatında Excel i temel olarak kullanmayı bilen ancak ileri Excel teknikleri öğrenerek kendisini geliştirmek isteyen kullanıcılar. Formül, adresleme, arama ve veri analizi konularında Excel tekniklerini uygulayarak öğrenmek isteyenler. Daha kısa sürede, daha hızlı ve pratik olarak Excel den yararlanmak isteyen kullanıcılar. Daha güçlü çözümler geliştirmeyi öğrenmek ve mevcut Excel uygulamalarını geliştirmek isteyen kullanıcılar. İş hayatında Excel i temel olarak kullanmayı bilen ancak Excel ile finansal tabloların analizi tekniklerini öğrenerek bu konuda uzmanlaşmak isteyen kullanıcılar.

24 FİNANSAL TABLOLAR Bilanço Gelir Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar dağıtım Tablosu Öz Kaynak Değişim Tablosu SENARYO UYGULAMALARI Katılımcılar Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosu gibi finansal tabloların oluşturmayı ve analiz tekniklerini kullanarak analiz etmeyi öğreneceği uygulamalar yapacaktır. I. Finansal Tablolar Hakkında Kısa Bilgiler Finansal tabloların tanımlanması ve TMS kapsamında hazırlanacak finansal tablolara ilişkin örnekler verilmesi. II. Finansal Tabloların Analiz Amaçları Finansal tabloların amaçlarını firma faaliyetlerinin etkinliğini ve başarısını ölçmek, firma faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek gibi çok sayıda amacı açıklamak. III: Finansal Tabloların Analiz Teknikleri Finansal tablo analiz tekniklerinin açıklamak ve örnek finansal tablolar üzerinde analiz işlemlerini yapmak. Analiz teknikleri: Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) Oran Analizi (Rasyo Analizi) A. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Bilanço ve gelir tablosu üzerinde analizinin yapılması ve başarısız oranların renklendirilerek belirtilmesi. B. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) Bilanço ve gelir tablosu üzerinde analizinin yapılması ve başarısız oranların renklendirilerek belirtilmesi. C. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) Bilanço ve gelir tablosu üzerindeki kalemlerin ele alınarak analizinin yapılması. Başarısız oranların renklendirilerek belirtilmesi. Eğitimlerin grafiklerle belirtilmesi. D. Oran Analizi (Rasyo Analizi) Likidite Oranları : Likidite oranının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. Mali Yapı Oranları : Mali oranının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. Faaliyet Oranları : Faaliyet oranlarının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. Kârlılık Oranları : Karlılık oranlarının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. 23 IV: Excel in Finansal Fonksiyonları DEVRESEL_ÖDEME (PMT), ANA_PARA_ÖDEMESİ(PPMT), BD (PV), GD (FV) ve İÇ_VERİM_ORANI (IRR) gibi finansal fonksiyonları tipik örnek tablolar üzerinde kullanmak. ÖĞRENİLECEK TEKNİKLER Tablo (table) yapısı tanımlamak ve silmek. Dinamik veri alanları tanımlamak. Liste kutularına bağlamak.

25 Koşullu Biçimlendirme (ConditionalFormatting). Standart ve formüllere bağlı olarak çalışan koşullu biçimleme işlemleri yapmak. Veri Doğrulama (Data Validation) işlemleri yapmak. Dinamik Liste kutuları oluşturmak. Ad kutusu (name box) kullanmak. Filtreleme işlemleri yapmak. Sıralama işlemleri yapmak. Pivot tablolar oluşturmak. Pivot grafikler (chart) oluşturmak. Hata kontrolü yapmak. Formüller sonucu oluşan hataları kontrol etmek. Gelişmiş adresleme ve formüller kullanmak. Makro geliştirmek. ÖĞRENİLECEK FONKSİYONLAR DEVRESEL_ÖDEME (PMT) ANA_PARA_ÖDEMESİ(PPMT) BD (PV) GD (FV) İÇ_VERİM_ORANI (IRR) EĞER (IF) ETOPLA (SUMIF) EĞERSAY(COUNTIF) EĞERHATA(IFERROR) GÜN (DAY) AY (MONTH) YIL (YEAR) HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY) METNEÇEVİR (TEXT) 24

26 EĞİTİMLERİMİZDE DİNLEYİCİLERİN UYMASI TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR Seminere dikkatinizi vererek dinleyiniz. Semineri sunan kişiye saygı gösterin ve onu rahatsız edecek türdeki davranışlardan kaçınınız. Gürültü yaparak veya hareketlerinizle seminer sahibinin ve diğer dinleyicilerin dikkatini dağıtmayınız. Seminer anlatılırken sabit fikirlerinizden uzaklaşarak yalnızca size sunulanı tarafsız bir şekilde almaya çalışınız. Eğer daha önceki bilgilerinizle çelişen noktalar varsa bunları seminer sonunda nazik bir şekilde belirtiniz. Semineri bölmemeye özen gösteriniz ve sorularınızı mümkün olduğunca seminer sonuna bırakınız. Eğer seminer anında sormanız gerektiğine inanıyorsanız sunucu kısa bir cevapla geçecektir. Böyle bir durumda tekrar tekrar bu noktaya değinerek sunucuyu zor durumda bırakmayınız. Soru sorarken kendinizi ispatlamaya çalışır hareket ve sözlerden kaçınınız. Seminer süresince sunucudan izin istemeden fikir beyan etmeyiniz.. 25

27 MİSYONUMUZ ORTAK Seminer Merkezi, öncelikle bilgi ve tecrübelerini paylaşan profesyoneller ile ilgilendiği konuda bilgi almak isteyen diğer profesyonellerin BULUŞTUĞU, bir seminer merkezidir. Seminer; bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen toplantılara verilen isimdir. Bir grubun, bir yetkilinin yönetiminde bir sorunu incelemek, araştırmak üzere etkin bir biçimde katılarak yaptıkları çalışma, grup çalışması, toplu çalışma biçimi olan seminerler belirli bir daldaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır. Eğitimlerimiz size, kendinizi tek bir alanda geliştirmek yerine, mesleğinize yakın birkaç alanda bilgi sahibi olmanız, daha kolay iş bulma ve daha başarılı olma açısından büyük avantaj sağlar. Mesleğinizle ilgili alanlarda yeterliliklere sahip olmak için kurs ya da seminerlerimize katılabilirsiniz. Farklı yetkinlikler edinmek özgüveninizi arttıracağı gibi, iş hayatındaki başarınızı olumlu yönde etkileyecek ve daha geniş bir bakış açısı sağlamanızı sağlayacaktır. Bizim misyonumuz size, küreselleşen dünyada yerinizi sağlamlaştırmak amacı ile konusunda yetkin ve uzman eğitmenleri ile sizlere ihtiyacınız olan bilgileri sağlamaktır. Biz sizlerin hangi konuda bilgilendirilmek istediğinizi tespit ediyoruz. Kurumumuz, konusunda yetkin mali müşavir, bilgi işlem uzmanları tarafından idare edilmektedir. Yılların deneyimi ile ihtiyacınız olan bilgiyi size temin etmeyi kendimize görev edindik. Hayatımız limitli ama öğrenebileceklerimiz limitsizdir. 26 Bu sözden yola çıkarak limitlerinizi aşmanızı sağlıyoruz.

28 SEMİNERLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Seminerlerimiz maximum 17 kişi olup 9 kişi tamamlandığı taktirde açılmaktadır. Katılımcılar, her hangi bir nedenle katılamadıkları bir süreyi, bir yıl içerisinde aynı eğitimin tekrar açılması halinde tekrar katılarak tamamlayabilirler. Aynı firmadan 2-3 kişi gurup katılımlarda %5, 4 kişi ve üzerinde gurup katılımlarda %10 indirim uygulanır. Tüm eğitim/seminerlerde sabah aperatifi sunulmakta olup, 4 saatten fazla süreli eğitim/seminerlerde öğle yemeği ORTAK Seminer Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Program sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir. ORTAK Seminer Merkezi, eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar. 27

EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ ORTAK Seminer Merkezi Cumhuriyet Bulvarı No: 82/401 Pasaport İzmir Tel: 0232489 90 31 Fax: 0232484 91 37 ortak@ortakseminercom 2013 EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Eğitimin Adı Sayfa e-defter/e-fatura Uygulamaları

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2010-2011 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

Hazırlayan. Faruk Çubukçu

Hazırlayan. Faruk Çubukçu E X C E L i l e F İ N A N S F İ N A N S M A T E M A T İ Ğ İ & F İ N A N S A L T A B L O L A R A N A L İ Z İ Hazırlayan Faruk Çubukçu EXCEL İLE FİNANS WORKSHOP - SEMİNER NOTLARI 2 İÇİNDEKİLER KISIM I: FİNANS

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR I- İNŞAAT KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ... 47 A- İNŞAAT VE İMALAT KAVRAMI... 47 B- İNŞAATIN ÇEŞİTLERİ... 48 1- Menkul İnşaat... 48 2- Menkul Olmayan (Taşınmaz) İnşaat...

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009, 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009, 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2009, 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetçi Görüşü Bilançolar Gelir Tabloları Kapsamlı Gelir Tabloları Özkaynak Değişim Tabloları

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 10 Eylül- hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK,

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/6 Aylık [] 26.07.2013 20:40:01 Bağımsız Denetim Görüşü GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine

Detaylı

40 TMS 11 41 TMS 12 43 TMS 16 45 TMS 17 47 TMS 18 48 TMS 19 50 TMS 20 53 TMS 21 55 TMS 23 57 TMS 24 58 TMS

40 TMS 11 41 TMS 12 43 TMS 16 45 TMS 17 47 TMS 18 48 TMS 19 50 TMS 20 53 TMS 21 55 TMS 23 57 TMS 24 58 TMS TMS / TFRS Yönetici Özetleri İÇİNDEKİLER Başkanın Mesajı.. 3 Giriş 5 TMSK Hakkında.. 5 TMS/TFRS lerin Oluşturulma Süreci. 6 UMS/UFRS lere İlişkin Genel Bilgi. 8 TMS / TFRS Yönetici Özetleri.. 12 Finansal

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı