KASIM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ"

Transkript

1 ORTAK Seminer Merkezi Cumhuriyet Bulvarı No: 82/401 Pasaport İzmir Tel: Fax: KASIM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Eğitimin Adı Sayfa e-defter/e-fatura Uygulamaları 1 Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Analiz 3 Kdv İadesi Uygulamaları 5 UFRS 9 İleri Excel (Muhasebe ve Finans Uygulamalı) 10 İnşaat İşlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 14 Maliyet Muhasebesi Uygulamaları 17 İleri Excel Workshop1-Ticari İşlemler 19 İleri Excel Workshop2-Finansal Tablolar Analizi 22 hayatımız limitli ama öğrenebileceklerimiz limitsizdir OSM-İzmir ORTAK SEMİNER MERKEZİ

2 002-EĞT: E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI EĞİTİMİ Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Aykut Kemal ÖĞÜNMÜŞ -Yeminli Mali Müşavir Volkan KUYUCUOĞLU- Apeks Yazılım Ltd. (Yazılım Geliştirme ve Teknik Hizmetler Md) Süre 1 gün (5 saat) (10:00-16:00) Ücret 200,00TL+Kdv Genel Bilgilendirme Kimler e-defter tutmak ve e-fatura düzenlemek zorunda? Maliye Bakanlığı 421 sıra No'lu VUK Tebliği ile bazı mükelleflere e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunluluğu getirmiş durumda. Buna göre: 1) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, 2) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 1 3) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki (söz konusu listede alkollü içki, tütün mamulleri, kolalı gazozlar yer almakta) malları imal, inşa veya ithal edenler, 4) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter tutup, e-fatura düzenlemek zorunda. Dikkat edilmesi gereken önemli husus; Mükelleflerin ÖTV Kanunu na ekli III sayılı listedeki (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, sigara ve purolar vb.) malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal almışlarsa (bu mal III sayılı listedekilerle sınırlı değil, örneğin; Migros, Carrefoursa, Tesco gibi yerlerden defter, kalem, sakız, ekmek, peynir, domates, süt veya bir litre su almışsa) ve 2011 yılı satışları 10 milyon TL nin üzerindeyse e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunda kalacaklarıdır. Tebliğ içeriğinde yer alan şartlardan birini taşımalarına rağmen Elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş; elektronik ortam yerine kağıt olarak tutulmuş defterler ise hiç tutulmamış sayılacaktır. Bu durumlarda Vergi Usul Kanunu nun ilgili cezai hükümleri tatbik olunacaktır.

3 Kapsama giren mükellefler; - Elektronik fatura uygulamasına tarihi itibariyle ( tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurulması gerekir), - Elektronik defter uygulamasına tarihi itibariyle, başlamak zorundadırlar. Eğitimin İçeriği - Elektronik Fatura-Elektronik Defter Mevzuatı - Tanımlar - Elektronik Fatura Uygulamasından Yararlanma - Zorunluluk Kapsamına Alınan Şirketler - E-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi - E-Fatura Uygulamasının Kullanımı - Portal yoluyla kullanım - Entegrasyon yolu ile kullanım - Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım - E-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım - E-Fatura Takvimine Uyum ve Önemi - E-Defter Takvimine Uyum ve Önemi - Sistemin 7/24 Çalışır Halde Bulundurulma Zorunluluğu - Sistemde Yapılacak Bakım ve Onarım Gibi İşlemleri Bildirme Yükümlülüğü - E-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü - Mali Mühür Alımı ve Kullanımı - Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Kapsamında Düzenlenen Faturalar - Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler - Elektronik Defter ve Fatura Zorunluluğu - E-Fatura ve E-Deftere Geçiş Süreci Sayılı Petrol Yasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olan Mükellefler Listesi Satılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) Sayılı Listedeki Malları İmal, İnşa ve İthal Eden Mükellefler Listesi - E-Fatura Kapsamına Dahil Mükelleflerin, Kapsama Dahil Olan Diğer Mükelleflere Düzenleyecekleri Faturalarda Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar - E-Fatura Kapsamına Dahil Mükelleflerin, Kapsama Dahil Olmayan Diğer Mükelleflere Düzenleyecekleri Faturalarda Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar 2

4 004-EĞT: BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE FİNANSAL ANALİZ MALİ TAB Eğitimin Yapılacağı Yer ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Eğitmen Aykut Kemal ÖGÜNMÜŞ-Ymm Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv. Eğitimin Hedefi Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterler dendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. Kimler Katılmalı Mali müşavirler Yöneticiler İşletmelerin finans birimi çalışanları Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar Denetçiler Firma sahipleri Seminerin İçeriği İşletme ve İşletmenin Amaçları Muhasebe Tanımı ve İşlevi Muhasebenin Temel Kavramları Muhasebenin Tarafları İç kullanıcılar Dış kullanıcılar Hesap Kavramı Muhasebede Kayıt Yöntemleri Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları Temel mali tablolar Diğer (tali) mali tablolar Bilanço Tanımı ve Açıklamalar Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller) Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar Kar- Faaliyet Karı, EBIT, EBITDA Kavramları Satışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Açıklamalar Fon Tablosu Türleri Fon akım tablosu Nakit akım tablosu Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu 3

5 Kar Dağıtım Tablosu Öz Kaynaklar Değişim Tablosu Harcama-Maliyet-Gider Kavramları (ve Mali Tablolara Olan Etkileri) Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman Konusu Giderlerin Sınıflandırılması Hesap Planı İncelemesi Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri Tutarları Karşılaştırma Yöntemi Dikey Yüzde Yöntemi Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Rasyo Yöntemi Önemli Rasyolar ve Açıklamaları 4

6 Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen 008-EĞT: KDV İADESİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Birol KABACA-Ymm Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv Tanımı İade işlemi, yapılan işlemlerin vergiden istisna olması nedeniyle vergi hesaplanmaması ancak, bu işlemlerle ilgili yüklenilen verginin hesaplanarak bu verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesidir. Amaçlar Eğitimin amacı, iade işlemine taraf olanlara, iade işleminin amacı olan, yüklenilen verginin hesaplanıp bu verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesinin anlatılmasıdır. İdare için KDV iadesi bir gider kalemi olup, ayrıca geçmişte haksız iade alınması vb sebeplerle iade ödemeleri ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Eğitim; KDV İadesi Usul ve Esasları özellikle günümüzde birçok işletmenin -ihracat istisnası -İndirimli Orana tabi satışlar ve -Tevkifatlı satışları nedeniyle talep edilebilecek Katma Değer Vergisi İadesinin hesaplanması ve alınmasını açıklayacaktır. 5 Ayrıca ÖZEL ESASLAR DA yer alan mükellefler ile bu mükelleflerden (KOD Listelerinde yer alan) mal alan işletmelerin KDV iade işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. -Tevkifatlı teslimler ve iadesi 117 nolu KDV Genel Tebliğinde, -İndirimli Oran Teslimlerinden doğan iade alacakları 119 nolu Genel Tebliğinde toplanmış olup, -Bunun dışında kalan iadelerin toplandığı tek tebliğ taslağı yayınlanmış olup, yakın zamanda yayınlanması beklenmektedir. Ayrıca KDV İadesinde birçok kolaylığın getirildiği bir sistem olan Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) hakkında da 120 Seri No lu KDV Genel Tebliğindeki değişikliklerde dikkate alınarak açıklayıcı bilgiler verilecek ve uygulamaya dönük sorunlar ele alınacaktır. Bununla birlikte KDV iadelerinde uyulması gereken 53 Seri No lu KDV Sirküleri de ele alınarak KDV İadesinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden talebine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. İndirimli Orana tabi KDV iadesine ilişkin uygulamayı ve KDV iade hesaplamasını değiştiren ve yeni zorunluluklar getiren 119 Seri No lu KDV Genel Tebliği dikkate alınarak önceki tebliğlerle yapılan iade sistemi arasındaki farklar ortaya konacaktır. Kimler İçin İadeye konu işlemleri gerçekleştiren ve iade talep eden tüm işletmelerin; - Muhasebe departmanı yönetici ve çalışanları, - İşletmesinin iade konusunda çalışmalarını yönetmek isteyen şirket ortakları ve mali işlemler sorumluları, - Mali Müşavirler,

7 - Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmalarında iade konusunda çalışan ve iade işlemlerini takip eden, Ymm İade Tasdik Raporunu hazırlayan çalışanlar Seminerin İçeriği Katma Değer Vergisi Kanununa Göre İstisnalar ve İade Mekanizması İade Hakkı Doğuran İstisnalar ve İşlemler Ve İhracat İstisnası Mal İhracatı İadenin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hizmet İhracatı İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler Mal ve Hizmet İhracatı Nedeniyle Katma Değer Vergisi İade Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgelere Genel Bakış ve Örnekleme İhraç Kayıtlı Teslimler İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kdv İadesi Hızlandırılmış Kdv İade Sistemi (His) Kdv İade İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Konular Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler Özel Esaslar Eğitimin Konu Başlıkları KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İSTİSNALAR VE İADE MEKANİZMASI İADE HAKKI DOĞURAN İSTİSNALAR VE İŞLEMLER VE İHRACAT İSTİSNASI MAL İHRACATI Mal ihracat istisnasının Beyanı İade için Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İADENİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 6 Nakden İade: a)teminat ve İnceleme Raporu Aranmaksızın İade: b)teminatlı İade: -İndirimli Oranda Teminata Tabi İadeler (%4- %8) -Normal Oranda Teminata Tabi İadeler -Yükseltilmiş Oranda Teminata Tabi İadeler c) İnceleme Raporu Sonucuna Göre İade: d) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuyla İade: Mahsuben İade Mal ihracatı ile ilgili Muhasebe Kayıtları HİZMET İHRACATI Hizmet ihracatı istisnasının Beyanı İade için Aranan Belgeler Hizmet ihracında Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER

8 MAL VE HİZMET İHRACATI NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANILAN BELGELERE GENEL BAKIŞ VE ÖRNEKLEME İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER Kimlerin imalatçı Sayılacağı Tecil Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği Tecil Terkin Uygulaması İhraç Kaydıyla Satışlarda İade için Aranan Belgeler; Tecil-Terkin ve iade Uygulaması İhraç Kayıtlı Teslimler Katma Değer Vergisi Beyannamesine Nasıl Yansıtılır İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İstisna Kapsamına Giren işlemlerde Alt Sınır Müteselsil Sorumluluk İade İçin Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ (119 No lu KDV Genel Tebliği ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Birlikte) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Tutarının Hesaplanması Yıllık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması Aylık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması İndirimli Orana Tabi Satışlar Hesaplama (İOT) Tablosu Hazırlanması Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi İadenin Beyanı (Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi ) İade İçin Aranan Belgeler Yıllık İade Talebinde Aranacak Belgeler Aylık İade Talebinde Aranacak Belgeler Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İade Talebinde Aranacak Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu 7 HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) (120 Seri No lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte) HİS Uygulaması HİS Uygulamasına Göre iade Taleplerinin Yerine Getirilmesi KDV İADE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER ÖZEL ESASLAR Özel Esaslara tabi Mükellefler ile Bu Mükelleflerden mal veya hizmet Satın Alan mükelleflerin iadelerinin yapılmasında özellikli durumlar ve bu iadelerin yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesinde izlenecek yolların ortaya konması. - Hakkında SMİYB (Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge) Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri - Hakkında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanların İade Talepleri

9 - Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunanların İade Talepleri - Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - Müteselsil Sorumluluk Uygulaması ve Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları (KOD tablolarında yaralan mükelleflerden mal alan mükelleflerin iade talepleri ile ilgili sorunların çözülmesi) 8

10 Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen 011-EĞT: TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA (UFRS-TMS-TFRS-UMS) STANDARTLARI TEMEL EĞİTİMİ ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Özkan CENGİZ Süre 2 gün (16 Saat) (09:00-18:00) Ücret 400,00TL+Kdv Eğitimin İçeriği Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 18 Hasılat TMS 33 Hisse Başına Kazanç TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 9 Finansal Araçlar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme TMS 12 Gelir Vergileri TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi TMS 16 Maddi Duran Varlıklar TMS 17 Kiralama İşlemleri TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler TMS 2 Stoklar TMS 23 Borçlanma Maliyetleri TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü TFRS 8 Faaliyet Bölümleri TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 9

11 006-EĞT: İLERİ EXCEL (MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMALI) Eğitimin Yapılacağı Yer ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Eğitmen Süre Faruk ÇUBUKÇU 24 saat Ücret 600,00TL+Kdv. Genel Bilgilendirme Tanıtım Özel veriler ve senaryolarla kurumsal alanda çözümler geliştirmeyi içeren Excel uygulamaları Microsoft Excel iş hayatında yaygın kullanılan bir programdır. Kullanım alanlarının başında muhasebe ve finansal uygulamalar gelmektedir. Excel içindeki yüzlerce fonksiyon ve veri işleme araçlarıyla şirketlerin bu verileri işlemesi ve raporlaması sağlanır. Kazanımlar Eğitimin amacı Excel i muhasebe ve finansal uygulamalar başta olmak üzere gelişmiş olarak kullanımını sağlamaktır. Fonksiyonlar, araçlar ve kullanım pratikleri olmak üzere çeşitli ileri Excel tekniklerini öğrenmek Verileri işleyerek hesaplamalar ve analizler yapabilmek Raporlar hazırlayabilmek Mali tabloları hazırlamak Uygulamalar İleri Excel uygulamalarını yanı sıra muhasebe ve finansal alanda genel uygulamalar Faiz, vade ve getiri hesaplamaları Bordro hesaplamaları Bütçeler, mali tablolar ve rasyo analizleri Stok değerlendirme Taksit ve geri ödeme Tabloları.Kimler Katılabilir İş yaşamında Excel i en iyi şekilde kullanabilmek kişilere önemli artılar katmaktadır. Zamanını etkin bir şekilde kullanmak, analiz ve raporlama yeteneklerini geliştirmek isteyen kişiler Şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında çalışanlar Kurumsal verileri işleyerek ileri Excel yeteneklerini geliştirmek isteyenler Finansal analiz yapmak isteyenler 10.Ön Gereksinimler Temel bilgisayar kullanımını ve Microsoft Office programını bilmek. Excel kullanımını bilen ve en az birkaç yıl deneyimli olan kullanıcılar. İş yaşamında düzenli olarak Excel kullanarak raporlar hazırlayan kişiler.

12 Excel de TOPLA (SUM), ORTALAMA (AVERAGE), MİN, MAX vb gibi temel fonksiyonları iyi bilmek. EĞER(IF) gibi gelişmiş fonksiyonları da temel kullanımıyla bilmek, Tabloların (çalışma kitabı-workbook, sayfa-sheet, vb) dosya yapısını ve temel formatlama işlemlerini bilmek. Verilerin ve formüllerin kopyalanması, taşınması vb. temel düzenlenmesi işlemlerini bilmek, Excel ve Office programının temel değişikliklerini ve ayarlarını yapabilmek. Not: Düzey testleriyle Temel Excel bilgisi test edilecektir. Kurs içeriği dört ana modülden oluşmaktadır: Kurs İçeriği İLERİ YETENEKLER FONKSİYONLAR VERİ ANALİZİ MUHASEBE ve FİNANS UYGULAMALARI. İleri Yetenekler Gelişmiş veri girişi yetenekleri ve kısa yollar Adresleme: Normal ve sabit ($ işaretli) adresler Referanslar: iç, dış Alan Adlandırma (Name Define); bir hücre ya da alanı bir adla kullanmak. Sayfa Koruma (protection) Koşullu Biçimlendirme (ConditionalFormatting) Veri Doğrulama (Data Validation) Özel Yapıştırma (Paste Special) Veri Türleri ve Formatları Köprü (Hyperlink) Hatalar (Errors) Grafikler 11 Uygulamalar: Her konu tipik senaryolar içinde kullanılarak uygulamalı olarak işlenir. Fonksiyonlar Fonksiyonlar (Genel) Metin (Text) Fonksiyonları Mantıksal Fonksiyonlar Arama ve Başvuru Fonksiyonları Tarih ve Saat Fonksiyonları Veritabanı Fonksiyonları Finansal Fonksiyonlar İstatistiksel Fonksiyonlar Hedef Arama (Solver) Uygulamaları.

13 Uygulamalar: Her fonksiyon grubundaki fonksiyonlar tipik senaryolar içinde kullanılarak uygulamalı olarak işlenir.fonksiyonlar iç içe kullanılarak gelişmiş kullanımlar yapılır. Hedef Arama (GoalSeek) ve Çözücü (Solver) uygulamalarıyla ödemeye göre kullanılacak kredilerin kredinin hesaplanması. Kullanılacak Fonksiyonlardan bazıları: EĞER (IF) BAĞ-DEĞ-SAY (COUNT) ÇOKLUETOPLA(SUMIFS) VE (AND) BÜYÜKHARF(UPPER) KÜÇÜKHARF(LOWER) UZUNLUK(LEN) BUL(FIND) DEĞİŞTİR(REPLACE) YERİNEKOY(SUBSTITUTE) EĞERHATA(IFERROR) ARA (LOOKUP) YIL (YEAR) AY(MONTH) HAFTASAYISI(WEEKNUM) HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY) BAĞ-DEĞ-DOLU-SAY (COUNTA) YADA (OR) SOLDAN(LEFT) PARÇAAL(MID) DÜŞEYARA(VLOOKUP) İNDİS (INDEX) GÜN(DAY) VESEÇTOPLA(DSUM). ETOPLA (SUMIF) DEĞİL (NOT) SAĞDAN(RIGHT) BİRLEŞTİR(CONCATENATE) KAÇINCI(MATCH) YUVARLA(ROUND) BUGÜN(TODAY) VESEÇSAY(DCOUNT) Veri Analizi 12 Sıralama (Sort) Filtreleme (Filter) Gelişmiş filtreleme Teknikleri Alt Toplamlar (SubTotals) Pivot Tablolar Pivot Grafikler Uygulamalar: Ürün listeleri, personel listeleri, muhasebe, finans, satış ve sipariş gibi veriler üzerinde veri analizi uygulamaları yapılır. Muhasebe ve Finans Uygulamaları Muhasebe ve finans uygulamaları Bütçeler yapabilmek Faiz, vade ve getiri hesaplamaları Bordro hesaplamaları Mali tablolar / rasyolar Stok değerlendirme Taksit ve geri ödeme tabloları hazırlamak. Kurs Kitabı (Dokümanlar)

14 Tüm uygulamaların temelini içeren bir ders notu (PDF olarak) ve üzerinde çalışılacak veri dosyaları ve video lar katılımcıya CD olarak verilecektir. Örnek Videolar İleri Yetenekler : İç içe EĞER (IF) fonksiyonu : Finansal Uygulama : Excel 2013 Yenilikler : Not: Microsoft Excel 2007 / 2010 / 2013 Türkçe ve İngilizce uyumludur. 13

15 009-EĞT: İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Aykut Kemal ÖĞÜNMÜŞ -Yeminli Mali Müşavir Süre 1 gün (8 saat) (09:00/18:00) Ücret 200,00TL+Kdv EĞİTİM İÇERİĞİ I. BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR 1. İnşaat Kavramı ve Çeşitleri 1.1. İnşaat ve İmalat Kavramı 1.2. İnşaat Çeşitleri 1.3. Vergi Hukuku Yönünden İnşaatlar II. BÖLÜM YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLEME VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 1. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri 2. Uygulamanın Usul ve Esasları, Muhasebeleştirilmesi 2.1. İşin Başlama Tarihi 2.2. İşin Bitiş Tarihi 2.3. YSİO İşlerinde Vergileme İşin Bitiminden Sonra Ortaya Çıkan Hasılat ve Giderler İnşaat İşi Dışında Elde Edilen Arızi Gelirler Geçici Vergi YSİO İşi Kapsamında Ödenen İstihkak Bedellerinden Vergi Kesintisi YSİO İşlerinde Dönem Sonu İşlemleri YSİO İşlerinin Muhasebeleştirilmesi 3. YSİO İşleri İle İlgili Olarak Kesilen Gelir Vergisi Tevkifatının İşin Bittiği Yılın Beyannamesinde Mahsubu, Mahsup Sonrası Kalan Tutar Var İse İadesi 4. Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yurt Dışı İnşaat Onarım Montaj İşleri 5. Şantiye (Şube) Şeklinde Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna 5.1. Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, İşin Tamamlanmasından Sonra Ödenen Faiz ve Kur Farklarının Durumu 5.2. Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi 5.3. Geçici Olarak İhraç Edilen Makine ve Teçhizatın Türkiye ye İthalinde Değerleme 5.4. Türkiye deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi 5.5. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazanç veya Hasılatın Türkiye ye Döviz Olarak Getirilmesi Halinde Doğacak Kur Farklarının Durumu Yurt Dışında Tamamlanmış İşlere İlişkin Kazançların Türkiye ye Getirilmesi Halinde Kur Farklarının Durumu 14

16 Yurt Dışında Devam Etmekte Olan İşlere İlişkin Hasılatın Türkiye ye Getirilmesi Halinde Kur Farklarının Durumu 6. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası 7. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi 8. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yurt Dışı İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi 9. Kat İrtifakı Tesisi Suretiyle Gayrimenkul Satışlarında KDV ve Ticari Kazancın Doğduğu Dönem 10. İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklık Şeklinde İfa Edilen Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Vergi Uygulaması Giriş Borçlar Kanunu nda İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıklar İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıklarda İşin Bitiminde Ortaya Çıkan Kar ve Zararın Durumu Vergi Tarhiyatında Muhatap Konsorsiyum Şeklinde İfa Edilen İnşaat İşlerinde Vergileme 11. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Kabulün İdarece Onaylandığı Tarihten Sonra Tahsil Edilen İstihkakların Gelir Vergisi Tevkifatı ve Geçici Vergi Karşısındaki Durumu 12. Geçici Kabulün İdarece Onaylandığı Tarihten Sonra Tahsil Edilen İstihkak Bedellerinin Geçici Vergi Karşısındaki Durumu 13. Yıl İçinde Başlayıp Aynı Yıl İçinde Biten İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazancın Geçici Vergi Yönünden Beyan Edileceği Dönem 14. Okul İnşaatları İle İlgili İhale Kararları, Sözleşmeler ve Hakedişlerle İlgili Makbuzların Damga Vergisi Karşısındaki Durumu III. BÖLÜM İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMALAR 1. Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması 2. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması 3. Hakedişli İşlerde KDV yi Doğuran Olay 4. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması 5. Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması 6. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alıcıların Beyanı 7. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Satıcıların Beyanı 8. Kısmi tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulaması 8.1. Genel Açıklamalar 8.2. Mahsuben İade Talepleri 8.3. Nakden İade Talepleri 8.4. İade Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar 8.5. Bildirim Zorunluluğu 8.6. Müteselsil Sorumluluk 9. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt Hizmetlerinde KDV Uygulaması (İstisna veya İndirimli Oran Uygulaması Kapsamına Giren İşlemler) 10. İnşaat İşlerine İlişkin Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu 11. Taşınmaz Teslimlerinde KDV Uygulaması Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimi Hazine Tarafından Yapılan Taşınmaz Satışları İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmazların Satışı 12. İnşaat İşleri İçin Kurulan Adi Ortaklık Paylarının Satışında KDV Uygulaması 13. Konut Teslimlerinde KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik 15

17 IV. BÖLÜM İNŞAAT İŞLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 1. YSİO İşlerinde Avans ve Hakediş Ödemelerinden Kaynaklanan Kur Farklarında Stopaj Uygulaması 2. Sonradan Yıllara Yaygın Hale Gelen İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Uygulaması 3. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modeli 4. Kat İrtifakı Tesisi Suretiyle Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında Vergileme 5. Arsa Sahibi Adına Müteahhitçe Ödenen Masrafların KDV ve Maliyet Boyutu 6. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler Arsa Sahibinin Yeni Bir İktisabı mıdır? 7. Serbest Bölgelerde Gerçekleştirilen İnşaat İşlerinde Vergileme 16

18 015-EĞT: MALİYET MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Özkan CENGİZ Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv EĞİTİMİN AMACI KOBİ düzeyindeki Sanayi işletmelerinin Muhasebe Departmanlarının ve bu şirketlere hizmet veren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin temel maliyet muhasebesi sistematiğini özümsemeleri, yüksek yatırım maliyetlerine katlanmadan şirketlerine ve/veya müşterilerine Maliyet Muhasebesi Sistemini kurmalarını sağlamaktır. KİMLER KATILMALI Mali müşavirler Şirketlerin Maliyet Muhasebesi Elemanları Mesleğe Yeni Giren Alan Seçmek İsteyen Stajyerler Uygulama açısından Değerlendirme Yapmak İsteyen Akademisyenler Firma sahipleri Öğrenciler SEMİNERİN İÇERİĞİ Muhasebe Nedir? Muhasebenin Bölümleri Nelerdir? Muhasebe Dengesi nedir Yönetim Muhasebesi Nedir? Maliyet Muhasebesi Nedir? Maliyet Muhasebesinin Amaçları Maliyet Muhasebesi Kavramları Harcama Gider Kavramları Bilanço ve Gelir Tablosunun Fonksiyonları Maliyet Giderleri İlk Madde Malzeme Giderleri İlk Madde Malzeme Giderlerinin Kontrolü Stoklama, Mal Giriş, Kontrol Ekipmanları Stoklama Maliyetleri Edinme Şekillerine Göre Satınalma Maliyetleri Üretim Sistemine göre Üretim Maliyetleri Maliyetlendirme Yöntemleri (Gerçek Parti, Ortalama, FİFO,Standart Maliyet) İşçilik Giderlerinin Hesaplanması Genel Üretim Giderleri Gider Dağıtımları (1.Dağıtım, 2.Dağıtım, 3.Dağıtım) Dağıtım Yöntemleri (Basit, Kademeli, Şelale, Matematik, Karşılıklı, Standart) Temel Maliyet Yöntemleri 17

19 Sipariş Maliyeti Sistemi Safha (Evre) Maliyet Sistemi Fire Kavramı Fire Çeşitleri Fire Muhasebeleştirmeleri Maliyet Sonuçları Muhasebeleştirme İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Her Aşamada Uygulama Örnekleri Eğitim Sonunda Tüm Eğitim İçeren Örnek Uygulama Soru ve Örnekler Gerçek Projeler Üzerinden Değerlendirmeler 18

20 013-EĞT: WORKSHOP1-İLERİ EXCEL İLE TİCARİ İŞLEMLER Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Faruk ÇUBUKÇU Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv WORKSHOP (ATÖLYE ÇALIŞMASI) NEDİR? Workshop öğreten ile öğrenenden kurulu, klasik eğitimden farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir kavramdır. Temelde grubun etkin katılımına dayalı bir çalışmadır. Özellikle insanların ancak görerek, uygulayarak anlayabilecekleri konular olduğunda etkin bir eğitim yöntemdir. WORKSHOP UN AMACI İleri Excel yeteneklerini fatura, satış, sipariş, ürün listesi, personel listesi gibi tipik kurumsal veriler üzerinde çözüme odaklı ve uygulamalı bir çalışma şeklinde işlemektir. Bu çalışmada verilerin organize edilmesi, biçimlenmesi ve analizi gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli formüllerin ve fonksiyonların kullanılması, arama işlemleri, koşullu biçimlendirme, veri doğrulama, verileri karşılaştırma ve konsolide etmek gibi teknikler kullanılacaktır. Çok sayıda tablo arasındaki veriler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ürünün ya da personelin diğer tablodan aranarak getirilmesi, dinamik listeler ve gelişmiş fonksiyonların kullanımları yapılmaktadır. NEDEN WORKSHOP Öncelikle ihtiyaç duyulan konularda doğrudan çözüme odaklı çalışma yapmak için. İleri Excel tekniklerini kısa sürede uygulayarak öğrenebilmek için. Kendi işinize uyarlayabileceğiniz tablo yapıları ve teknikleri öğrenmek. Koşullu deyimler, arama teknikleri, veri işleme ve raporlamaya yönelik kurumsal senaryo çalışmaları öğrenebilir ve kendi işinize uygulayabilmek için. 19 KİMLER KATILMALI? İş hayatında Excel i temel olarak kullanmayı bilen ancak ileri Excel teknikleri öğrenerek kendisini geliştirmek isteyen kullanıcılar. Formül, adresleme, arama ve veri analizi konularında Excel tekniklerini uygulayarak öğrenmek isteyenler. Daha kısa sürede, daha hızlı ve pratik olarak Excel den yararlanmak isteyen kullanıcılar. Daha güçlü çözümler geliştirmeyi öğrenmek ve mevcut Excel uygulamalarını geliştirmek isteyen kullanıcılar. SENARYOLAR 1. Sabit Bilgilerin Düzenlenmesi CARİ HESAP BİLGİLERİ, PERSONEL BİLGİLERİ ve ÜRÜN LİSTESİ gibi verilerin düzenlenmesi. Çeşitli sütunlara veri girişini kolaylaştırmak için LİSTE KUTULARI HAZIRLAMA TABLO (TABLE) tanımlama. Müşteri listesi, ürün listesi, personel listesi, sabit bilgilerin listelendiği dinamik liste kutularının oluşturulması ve kullanımı. 2. FATURA sayfasında müşterinin ve bilgilerinin getirilmesi. Ürünlerin ve ürüne ait bilgilerin düşey arama (verticallookup) ile getirilmesi. Müşteri bazında farklı fiyat uygulamalarının yapılması. 3. Hata kontrollerinin yapılması. Arama işlemlerinde değerin bulunamaması gibi durumlarda oluşacak hatalara karşı kontrol işlemleri. 4. Farklı döviz kurlarının satış kayıtlarına uygulanması. Koşullara bağlı farklı arama işlemlerinin yapılması.

21 5. Koşullu biçimleme (conditionalformatting) işlemi ile istenilen özelliklerde olan ya da olmayan verilerin farklı renklerle gösterilmesi. Koşullu biçimleme işleminin fonksiyonlarla yapılması. 6. Raporlama. Ara toplamların (kritere göre toplamlar) alınması farklı kdv matrahlarının toplanması farklı ürün gruplarının toplanması etopla (sumif). Farklı ödeme türü, müşteri ve gider türü bazında toplanması topla.çarpım (sumproduct). 7. Pivot tabloları aracılığıyla tarih bazında (ay, hafta, gün) gruplanmış ve alt toplamları alınmış tablolar hazırlama. Aynı şekilde satıcı, ürün ve müşteri bazında raporların alınması. Ayrıca grafiklerin oluşturulması. SENARYO UYGULAMALARI I-CARİ HESAPLAR A. Liste Kutuları İçin Veri Alanlarını Tanımlama B. Liste Kutusu Tanımlama C. İlişkili Liste Kutusu II. FATURA DÜZENLEME A. Müşteri Liste Kutusunun Düzenlenmesi B. FATURA sayfasında liste kutusu yapmak. C. Seçilen Müşterinin bilgilerinin diğer alanlara getirilmesi. D. Fatura sayfasında diğer alanlarında da DÜŞEYARA (VLOOKUP) ile getirilmesi. E. Müşteri Temsilcisi Bilgisinin Personel sayfasından getirilmesi F. Sabit Bilgili Oluşturulan Liste Kutusu G. FATURA sayfasındaki alt bilgiler H. Seçilen Ürünün, Fiyatını (FİYAT1) ve KDV oranını getirmek. I. Müşterinin sınıfına göre (A, B, C) ürünlerin birinci, ikinci ya da üçüncü fiyat bilgisini kullanmak (SEÇİMLİK) İ. Seçilen Ürünün, Ürün Kodunu getirmek. J. Hata Kontrolleri K. KDV ara toplamları L. Koşullu Biçimleme ile yinelenen (çift) satırları bulmak M. Yinenenlen verileri yok etmek III. SATIŞLAR SAYFASI A. Tarih Bilgisini Parçalamak (Haftanın Günü) B. Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) C. Aylık toplamlar (FONKSİYON ile) D. Aylık toplamlar (PİVOT Tablo ile) 1. Pivot Tabloyu Oluşturmak 2. Pivot Tablo Alanları Üzerinde Gruplama (Ay, hafta) Yapmak 3. Alan Ayarları 4. Pivot Grafik (Chart) Çizmek 5. Pivot Tabloyu Biçimlemek/Düzenlemek E. Alt Toplamlar (Subtotal) IV. KURLAR ve İHRACAT A. Çıkış tarihindeki döviz kurunu bulmak B. Ülke Toplamları V. ZAMANA BAĞLI EK ÇALIŞMALAR 20 ÖĞRENİLECEK TEKNİKLER - Tablo (table) yapısı tanımlamak ve silmek. - Dinamik veri alanları tanımlamak. Liste kutularına bağlamak. - Koşullu Biçimlendirme (ConditionalFormatting). Standart ve formüllere bağlı olarak çalışan koşullu biçimleme işlemleri yapmak. - Veri Doğrulama (Data Validation) işlemleri yapmak.

22 - Dinamik Liste kutuları oluşturmak. - Ad kutusu (name box) kullanmak. - Filtreleme işlemleri yapmak. - Sıralama işlemleri yapmak. - Pivot tablolar oluşturmak. - Pivot grafikler (chart) oluşturmak. - Hata kontrolü yapmak. Formüller sonucu oluşan hataları kontrol etmek. - Gelişmiş adresleme ve formüller kullanmak. - İç içe fonksiyon kullanımı yapmak. - Dizi (array) yapısını kullanmak. - Makro geliştirmek. ÖĞRENİLECEK FONKSİYONLAR - EĞER (IF) - ETOPLA (SUMIF) - ÇOKETOPLA(SUMIFS) - TOPLA.ÇARPIM (SUMPRODUCTS) - EĞERSAY(COUNTIF) - EĞERHATA(IFERROR) - DÜŞEYARA(VLOOKUP) - KAÇINCI (MATCH) - İNDİS(INDEX) - KIRP (TRIM) - GÜN (DAY) - AY (MONTH) - YIL (YEAR) - HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY) - METNEÇEVİR (TEXT) 21

23 013-EĞT: WORKSHOP2-İLERİ EXCEL İLE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen ORTAK Seminer Merkezi-Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Faruk ÇUBUKÇU Süre 1 gün (8 saat) (09:00-18:00) Ücret 200,00TL+Kdv WORKSHOP (ATÖLYE ÇALIŞMASI) NEDİR? Workshop öğreten ile öğrenenden kurulu, klasik eğitimden farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir kavramdır. Temelde grubun etkin katılımına dayalı bir çalışmadır. Özellikle insanların ancak görerek, uygulayarak anlayabilecekleri konular olduğunda etkin bir eğitim yöntemdir. WORKSHOP IN AMACI İleri Excel yeteneklerini fatura, satış, sipariş, ürün listesi, personel listesi gibi tipik kurumsal veriler üzerinde çözüme odaklı ve uygulamalı bir çalışma şeklinde işlemektir. Bu çalışmada verilerin organize edilmesi, biçimlenmesi ve analizi gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli formüllerin ve fonksiyonların kullanılması, arama işlemleri, koşullu biçimlendirme, veri doğrulama, verileri karşılaştırma ve konsolide etmek gibi teknikler kullanılacaktır. Çok sayıda tablo arasındaki veriler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ürünün ya da personelin diğer tablodan aranarak getirilmesi, dinamik listeler ve gelişmiş fonksiyonların kullanımları yapılmaktadır. 22 NEDEN WORKSHOP? Öncelikle ihtiyaç duyulan konularda doğrudan çözüme odaklı çalışma yapmak için. İleri Excel tekniklerini kısa sürede uygulayarak öğrenebilmek için. Kendi işinize uyarlayabileceğiniz tablo yapıları ve teknikleri öğrenmek. Koşullu deyimler, arama teknikleri, veri işleme ve raporlamaya yönelik kurumsal senaryo çalışmaları öğrenebilir ve kendi işinize uygulayabilmek için. KİMLER KATILMALI? İş hayatında Excel i temel olarak kullanmayı bilen ancak ileri Excel teknikleri öğrenerek kendisini geliştirmek isteyen kullanıcılar. Formül, adresleme, arama ve veri analizi konularında Excel tekniklerini uygulayarak öğrenmek isteyenler. Daha kısa sürede, daha hızlı ve pratik olarak Excel den yararlanmak isteyen kullanıcılar. Daha güçlü çözümler geliştirmeyi öğrenmek ve mevcut Excel uygulamalarını geliştirmek isteyen kullanıcılar. İş hayatında Excel i temel olarak kullanmayı bilen ancak Excel ile finansal tabloların analizi tekniklerini öğrenerek bu konuda uzmanlaşmak isteyen kullanıcılar.

24 FİNANSAL TABLOLAR Bilanço Gelir Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar dağıtım Tablosu Öz Kaynak Değişim Tablosu SENARYO UYGULAMALARI Katılımcılar Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosu gibi finansal tabloların oluşturmayı ve analiz tekniklerini kullanarak analiz etmeyi öğreneceği uygulamalar yapacaktır. I. Finansal Tablolar Hakkında Kısa Bilgiler Finansal tabloların tanımlanması ve TMS kapsamında hazırlanacak finansal tablolara ilişkin örnekler verilmesi. II. Finansal Tabloların Analiz Amaçları Finansal tabloların amaçlarını firma faaliyetlerinin etkinliğini ve başarısını ölçmek, firma faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek gibi çok sayıda amacı açıklamak. III: Finansal Tabloların Analiz Teknikleri Finansal tablo analiz tekniklerinin açıklamak ve örnek finansal tablolar üzerinde analiz işlemlerini yapmak. Analiz teknikleri: Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) Oran Analizi (Rasyo Analizi) A. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Bilanço ve gelir tablosu üzerinde analizinin yapılması ve başarısız oranların renklendirilerek belirtilmesi. B. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) Bilanço ve gelir tablosu üzerinde analizinin yapılması ve başarısız oranların renklendirilerek belirtilmesi. C. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) Bilanço ve gelir tablosu üzerindeki kalemlerin ele alınarak analizinin yapılması. Başarısız oranların renklendirilerek belirtilmesi. Eğitimlerin grafiklerle belirtilmesi. D. Oran Analizi (Rasyo Analizi) Likidite Oranları : Likidite oranının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. Mali Yapı Oranları : Mali oranının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. Faaliyet Oranları : Faaliyet oranlarının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. Kârlılık Oranları : Karlılık oranlarının bulunması ve başarısız oranların renklendirilerek gösterilmesi. 23 IV: Excel in Finansal Fonksiyonları DEVRESEL_ÖDEME (PMT), ANA_PARA_ÖDEMESİ(PPMT), BD (PV), GD (FV) ve İÇ_VERİM_ORANI (IRR) gibi finansal fonksiyonları tipik örnek tablolar üzerinde kullanmak. ÖĞRENİLECEK TEKNİKLER Tablo (table) yapısı tanımlamak ve silmek. Dinamik veri alanları tanımlamak. Liste kutularına bağlamak.

25 Koşullu Biçimlendirme (ConditionalFormatting). Standart ve formüllere bağlı olarak çalışan koşullu biçimleme işlemleri yapmak. Veri Doğrulama (Data Validation) işlemleri yapmak. Dinamik Liste kutuları oluşturmak. Ad kutusu (name box) kullanmak. Filtreleme işlemleri yapmak. Sıralama işlemleri yapmak. Pivot tablolar oluşturmak. Pivot grafikler (chart) oluşturmak. Hata kontrolü yapmak. Formüller sonucu oluşan hataları kontrol etmek. Gelişmiş adresleme ve formüller kullanmak. Makro geliştirmek. ÖĞRENİLECEK FONKSİYONLAR DEVRESEL_ÖDEME (PMT) ANA_PARA_ÖDEMESİ(PPMT) BD (PV) GD (FV) İÇ_VERİM_ORANI (IRR) EĞER (IF) ETOPLA (SUMIF) EĞERSAY(COUNTIF) EĞERHATA(IFERROR) GÜN (DAY) AY (MONTH) YIL (YEAR) HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY) METNEÇEVİR (TEXT) 24

26 EĞİTİMLERİMİZDE DİNLEYİCİLERİN UYMASI TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR Seminere dikkatinizi vererek dinleyiniz. Semineri sunan kişiye saygı gösterin ve onu rahatsız edecek türdeki davranışlardan kaçınınız. Gürültü yaparak veya hareketlerinizle seminer sahibinin ve diğer dinleyicilerin dikkatini dağıtmayınız. Seminer anlatılırken sabit fikirlerinizden uzaklaşarak yalnızca size sunulanı tarafsız bir şekilde almaya çalışınız. Eğer daha önceki bilgilerinizle çelişen noktalar varsa bunları seminer sonunda nazik bir şekilde belirtiniz. Semineri bölmemeye özen gösteriniz ve sorularınızı mümkün olduğunca seminer sonuna bırakınız. Eğer seminer anında sormanız gerektiğine inanıyorsanız sunucu kısa bir cevapla geçecektir. Böyle bir durumda tekrar tekrar bu noktaya değinerek sunucuyu zor durumda bırakmayınız. Soru sorarken kendinizi ispatlamaya çalışır hareket ve sözlerden kaçınınız. Seminer süresince sunucudan izin istemeden fikir beyan etmeyiniz.. 25

27 MİSYONUMUZ ORTAK Seminer Merkezi, öncelikle bilgi ve tecrübelerini paylaşan profesyoneller ile ilgilendiği konuda bilgi almak isteyen diğer profesyonellerin BULUŞTUĞU, bir seminer merkezidir. Seminer; bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen toplantılara verilen isimdir. Bir grubun, bir yetkilinin yönetiminde bir sorunu incelemek, araştırmak üzere etkin bir biçimde katılarak yaptıkları çalışma, grup çalışması, toplu çalışma biçimi olan seminerler belirli bir daldaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır. Eğitimlerimiz size, kendinizi tek bir alanda geliştirmek yerine, mesleğinize yakın birkaç alanda bilgi sahibi olmanız, daha kolay iş bulma ve daha başarılı olma açısından büyük avantaj sağlar. Mesleğinizle ilgili alanlarda yeterliliklere sahip olmak için kurs ya da seminerlerimize katılabilirsiniz. Farklı yetkinlikler edinmek özgüveninizi arttıracağı gibi, iş hayatındaki başarınızı olumlu yönde etkileyecek ve daha geniş bir bakış açısı sağlamanızı sağlayacaktır. Bizim misyonumuz size, küreselleşen dünyada yerinizi sağlamlaştırmak amacı ile konusunda yetkin ve uzman eğitmenleri ile sizlere ihtiyacınız olan bilgileri sağlamaktır. Biz sizlerin hangi konuda bilgilendirilmek istediğinizi tespit ediyoruz. Kurumumuz, konusunda yetkin mali müşavir, bilgi işlem uzmanları tarafından idare edilmektedir. Yılların deneyimi ile ihtiyacınız olan bilgiyi size temin etmeyi kendimize görev edindik. Hayatımız limitli ama öğrenebileceklerimiz limitsizdir. 26 Bu sözden yola çıkarak limitlerinizi aşmanızı sağlıyoruz.

28 SEMİNERLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Seminerlerimiz maximum 17 kişi olup 9 kişi tamamlandığı taktirde açılmaktadır. Katılımcılar, her hangi bir nedenle katılamadıkları bir süreyi, bir yıl içerisinde aynı eğitimin tekrar açılması halinde tekrar katılarak tamamlayabilirler. Aynı firmadan 2-3 kişi gurup katılımlarda %5, 4 kişi ve üzerinde gurup katılımlarda %10 indirim uygulanır. Tüm eğitim/seminerlerde sabah aperatifi sunulmakta olup, 4 saatten fazla süreli eğitim/seminerlerde öğle yemeği ORTAK Seminer Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Program sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir. ORTAK Seminer Merkezi, eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar. 27

EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ ORTAK Seminer Merkezi Cumhuriyet Bulvarı No: 82/401 Pasaport İzmir Tel: 0232489 90 31 Fax: 0232484 91 37 ortak@ortakseminercom 2013 EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Eğitimin Adı Sayfa e-defter/e-fatura Uygulamaları

Detaylı

Excel de Düşeyara Vlookup) Fonksiyonunun Kullanımı

Excel de Düşeyara Vlookup) Fonksiyonunun Kullanımı FARUK ÇUBUKÇU EXCEL AKADEMİ Excel de Düşeyara Vlookup) Fonksiyonunun Kullanımı Excel de arama ve veri işleme konusunda en önemli fonksiyonlardan birisi olan DÜŞEYARA (İngilizce sürümde VLOOKUP) fonksiyonu

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VIII GİRİŞ 1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ 3 1.1. İnşaat Tanımı 3 1.1.1. İnşaat Çeşitleri 3 1.1.1.1. Özel (yap-sat) İnşaat 4 1.1.1.2. İnşaat Taahhüt İşleri 4 1.1.1.3.

Detaylı

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

2011 YILI Faaliyet Raporu

2011 YILI Faaliyet Raporu MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Standartları Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/58

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2015/73. İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin olarak e-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayınlanmıştır.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2015/73. İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin olarak e-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayınlanmıştır. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net www.gümrüknet.net

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ ERTÜRK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2011/153 04/10/2011 KONU:İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖTV İADESİ KONUSUNDA YMM LERE TASDİK RAPORU DÜZENLEME YATKİSİ VEREN 44 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 44 Sıra No.lu

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

FA R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME UYGULAMALARI EğİTİM PRoGRAMI

FA R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME UYGULAMALARI EğİTİM PRoGRAMI FA R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME İSMMMo AKADEMİ BAŞKANI NDAN Küreselleşme ve hızlı ekonomik değişime bağlı olarak inşaat işletmelerinin temel bilgikaynaklarından olan muhasebenin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu 29.09.2001 tarih ve 28069 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 44 seri no.lu SM,SMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile Özel Tüketim

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

Sirküler 2017 / 018-2

Sirküler 2017 / 018-2 Sirküler 2017 / 018-2 Referansımız: 0168 / 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 22.02.2017 11 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı

Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı FARUK ÇUBUKÇU EXCEL AKADEMİ Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı Pivot tablolar; satışlar, siparişler gibi verileri gruplamayı, alt toplamlarını almayı ve filtreleme işlemleri yapmayı sağlayan

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 10.12.2014 Sayı : 2014/188 1.) E-Defter Nedir? 1 sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanuna

Detaylı

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 1. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi: Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-027 Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri Nolu Tebliğ hakkındadır. Tarih : 06.02.2017 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı