ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 Ocak Mart 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 Ocak 2013-31 Mart 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar"

Transkript

1 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 Ocak Mart 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

2 1 Ocak Mart 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki Özet Konsolide Finansal Durum Tabloları Mart 2013 ve 31 Mart 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları 3 31 Mart 2013 ve 31 Mart 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları 4 31 Mart 2013 ve 31 Mart 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait Özet Konsolide Nakit Akış Tabloları 5 Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 6-49

3 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (TL) Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Geçmiş Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 2, Ticari Alacaklar -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2,10, Diğer Ticari Alacaklar 2, Diğer Alacaklar -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2,11, Diğer Alacaklar 2, Stoklar 2, Diğer Dönen Varlıklar 2, Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 2,13, Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 2, Diğer Alacaklar 2, Finansal Yatırımlar 2, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2, Maddi Duran Varlıklar 2, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2, Ertelenmiş Vergi Varlığı 2, Diğer Duran Varlıklar 2, TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

4 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (TL) KAYNAKLAR Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Geçmiş Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar 2, Diğer Finansal Yükümlülükler 2,9, Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2,10, Diğer Ticari Borçlar 2, Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2,11, Diğer Borçlar 2, Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2, Borç Karşılıkları 2, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2, Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar 2, Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2, Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2, ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Değer Artış Fonları Aktüeryal Zarar 20 ( ) ( ) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Zararı ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

5 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 31 MART 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI (TL) Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Dönem Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Referansları 31 Mart Mart 2012 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 21 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 22 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 22 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 22 ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 23 ( ) (89.750) FAALİYET ZARARI ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar /(Zararındaki) Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 25 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) Dönem Vergi Gelir/ (Gideri) 2,27 - (35.923) Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri) 2, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM ZARARI ( ) ( ) DÖNEM ZARARI ( ) ( ) Emeklilik Planından Aktüeryal Kayıp ( ) ( ) Emeklilik Planından Aktüeryal Kayıp Ertelenmiş Vergi Etkisi TOPLAM KAPSAMLI GİDER ( ) ( ) Dönem Zararının Dağılımı -Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - -Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kayıp 2,28 (0,75) (0,33) İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

6 31 MART 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI (TL) Dipnot Ödenmiş Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Finansal Varlık Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) Aktüeryal Kar/Zarar Net Dönem Karı/ (Zararı) Özkaynak Toplamı 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle bakiye Muhasebe politika değişikliğinin etkisi (Not2) ( ) Ocak 2012 tarihi itibariyle bakiye (yeniden düzenlenmiş) ( ) Dönem karının geçmiş yıl karına transferi ( ) - Dönem zararı ( ) ( ) Kapsamlı gider* ( ) - ( ) Toplam kapsamlı gider ( ) ( ) ( ) 31 Mart 2012 tarihi itibariyle bakiye ( ) ( ) Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Finansal Varlık Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) Aktüeryal kar/zarar Net Dönem Karı/ (Zararı) Özkaynak Toplamı 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiye ( ) Muhasebe politika değişikliğinin etkisi (Not 2) ( ) Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiye (yeniden düzenlenmiş) ( ) Dönem zararının geçmiş yıl karına transferi ( ) Dönem zararı ( ) ( ) Kapsamlı gider* ( ) - ( ) Toplam kapsamlı gider ( ) ( ) ( ) 31 Mart 2013 tarihi itibariyle bakiye ( ) ( ) * 31 Mart 2013 tarihi itibariyle TL ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş şekilde gösterilmiştir. (31 Mart TL) İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

7 31 MART 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL) A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5 Dipnot 31 Mart Mart 2012 Vergi öncesi net zarar ( ) ( ) Düzeltmeler Amortisman giderleri ve itfa payları 14, Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim Alacak/borç reeskont geliri/gideri, (net) 10 ( ) ( ) Faiz gideri (+) Faiz geliri (-) 24 ( ) (16.302) Diğer karşılıklardaki değişim Şüpheli alacak karşılığındaki değişim 10 (68.833) - Stok değer düşüş karşılığındaki değişim Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış (karı)/zararı, (net) 14, Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satış (karı)/zararı, (net) İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı / (zararı) ( ) Diğer ticari alacaklarda ve diğer alacaklardaki azalış/ (artış) 10, ( ) İlişkili taraflardan alacaklardaki(artış) 10,30 ( ) ( ) Stoklardaki (artış) 12 ( ) ( ) Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış) ( ) Diğer duran varlıklardaki azalış / (artış) ( ) Diğer ticari borçlarda ve diğer borçlardaki artış İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış) 10,30 ( ) ( ) Vergi ödemelerindeki değişim 28 ( ) Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki artış Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim 13 (49.018) (74.371) Maddi duran varlık satın alımları 14 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık satın alımları 15 (33.468) ( ) Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların satışından elde edilen nakit Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 7 ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Faiz ödemeleri (-) 25 ( ) ( ) Alınan faizler (+) Banka kredileri ve finansal kiralama borçlarındaki artış Faktoring borçlarındaki azalış / (artış) 9 ( ) Diğer finansal borçlardaki artış / (azalış) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış/(azalış) ( ) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

8 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi (Ana Ortaklık) 26 Ocak 1952 tarihinde kurulmuş, İstanbul da tescilli bir sermaye şirketidir. Ana Ortaklık ın çoğunluk hisseleri Boyner Holding A.Ş. ye (Boyner Holding) aittir. Ana Ortaklık hisselerinin %15 i ilk kez 1991 yılında halka arz edilmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin %20,45 i Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir. Ana Ortaklık ın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı Pay tutarı(tl) Pay oranı (%) Pay tutarı(tl) Pay oranı (%) Boyner Holding A.Ş , ,08 Diğer ortaklar * , ,12 Halka arz , ,80 Toplam , ,00 * Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Ana Ortaklık, faaliyetlerinin devamı niteliğindeki şubeleri olan ve mamullerinin Almanya, İtalya, Dubai, ABD ve İran da pazarlanması amacıyla kurmuş olduğu Alticom GmbH, Altınyıldız Italia SRL, A&Y LLC, Altınyıldız Corporation ve Altınyıldız Pars A.Ş. ile gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren BYN Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi (BYN) ve Altınyıldız Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi (Altınyıldız GMY), 18 Eylül 2012 tarihinden itibaren Altınyıldız GYM tarafından satın alınan Vista Sağlık Hizmetleri Ticaret Danışmanlık A.Ş.(Vista) ve markalı ürünler perakende mağazacılığı alanında faaliyet gösteren AY Marka Mağazacılık Anonim Şirketi (AY Marka) unvanlı bağlı ortaklıklarını ekli finansal tablolarda konsolidasyona dahil etmiştir. Ana Ortaklık ın ayrıca Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi nde ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şubesi bulunmakta olup, söz konusu şube de konsolidasyona dahil edilmiştir. Ana Ortaklık konsolide ettiği bağlı ortaklıkları ve serbest bölge şubesi ile beraber ilerleyen dipnotlarda Grup olarak ifade edilecektir. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle Ana Ortaklık ın bağlı ortaklık ve iştirakleri aşağıda gösterilmiştir: Sermayesi İştirak oranı Bağlı Ortaklıklar * Faaliyet alanı (TL) (%) AY Marka Perakende Mağazacılık ,99 BYN Gayrimenkul Geliştirme ,99 Altınyıldız GMY Gayrimenkul Geliştirme ,99 Alticom GmBH Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,00 Altınyıldız Corporation Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,00 A&Y LLC Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,99 Altınyıldız Italia SRL Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,00 Altınyıldız Pars A.Ş. Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,99 Vista Sağlık Hizmetleri ,99 * Tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. İştirak oranı İştirakler ** Faaliyet alanı (%) Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Perakende Mağazacılık 29,99 Beymen Mağazacılık A.Ş. Perakende Mağazacılık 49,99 ** Özkaynak yöntemi ile özet konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. 6

9 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu (devam) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Ana Ortaklık ın bağlı ortaklık ve iştirakleri aşağıda gösterilmiştir: Bağlı Ortaklıklar** Faaliyet alanı Sermayesi (TL) İştirak oranı (%) AY Marka Perakende Mağazacılık ,99 BYN Gayrimenkul Geliştirme ,99 Altınyıldız GMY Gayrimenkul Geliştirme ,99 Alticom GmbH Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,00 Altınyıldız Corporation Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,00 A&Y LLC Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,99 Altınyıldız Italia SRL Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,00 Altınyıldız Pars A.Ş. Tekstil Ürünleri Satış ve Pazarlaması ,99 Vista Sağlık Hizmetleri ,99 * Tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. İştirak oranı İştirakler ** Faaliyet alanı (%) Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Perakende Mağazacılık 29,99 Beymen Mağazacılık A.Ş. Perakende Mağazacılık 49,99 ** Özkaynak yöntemi ile özet konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. Ana faaliyet konusu kombine yünlü mensucat üretimi, konfeksiyonu, pazarlaması, perakende mağazacılık ve gayrimenkul geliştirme olan Grup, faaliyetlerini yurt çapında yaygın toplam 108 adet mağaza ( adet mağaza) ile sürdürmektedir. 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup un çalışan personel sayısı sırasıyla ve kişidir. Ana Ortaklık ın genel müdürlük adresi aşağıdaki gibidir : Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 22 Bahçelievler/İstanbul Ana Ortaklık ın üretim tesislerinin bulunduğu adres aşağıdaki gibidir : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Yıldırım Beyazıt Mahallesi Barbaros Caddesi No:71 Tekirdağ 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar i. Sunuma İlişkin Temel Esaslar : Ana Ortaklık ve Türkiye de yerleşik bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak hazırlamaktadırlar. İlişikteki özet konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre hazırlanmıştır. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, 5. Maddesinde SPK ya tabi işletmelerin Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama standartlarını uygulayacağı ve bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) nın esas alınacağı hükmü yer almaktadır. 7

10 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam) i. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devam) : Diğer taraftan, aynı Tebliğ in Geçici 2. Maddesinde, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS nin uygulanacağı ve bu kapsamda benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK ca yayımlanan TMS/TFRS nin esas alınacağı belirtilmektedir. Ancak, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) henüz AB tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farklarını ilan etmediği için, ilişikteki özet konsolide finansal tablolar, UMS/UFRS ye göre hazırlanmış olup, bu kapsamda, belirlenen standartlara aykırı olmayan, TMSK ca yayımlanan TMS/TFRS ler esas alınmıştır. TFRS 1 gereği, karşılaştırmalı finansal tablolar da aynı esaslara göre hazırlanmıştır. İlişikteki özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında aşağıda açıklandığı üzere, TMS/TFRS ye uyum sağlamak amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılmıştır. İlişikteki özet konsolide finansal tablolar, SPK nın Nisan 2008 tarihli ve sayılı Haftalık Bülteni nde yayımladığı duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve bazı dipnot gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuştur. 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan TMS 1 deki değişikliklere uygun olarak bilanço, finansal durum tablosu adıyla ve kar/zarar bölümleri tek bir kapsamlı gelir tablosunda sunulmuştur. Grup un fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, ilişikteki konsolide finansal tablolar ve dipnotlar Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmuştur. Ana Ortaklık ın Seri: XI/29 nolu Tebliğ e göre hazırlanan 31 Mart 2013 tarihli özet konsolide finansal tabloları 17 Mayıs 2013 tarihinde Şirket Yönetimi tarafından Yönetim Kurulu na sunulmak üzere onaylanmıştır. Ana Ortaklık ın Yönetim Kurulu ile SPK nın ara dönem finansal tabloları, Genel Kurul ile SPK nın yıllık finansal tabloları değiştirme gücü vardır. ii. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi: TMS 29 a göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hakim olduğu bir ülkenin para birimini kullanarak finansal tablolarını hazırlamakta olan kuruluşların bu tablolardaki kalemleri raporlama dönemi sonu itibariyle endekslenen birim değerleri ile göstermeleri ve aynı uygulamayı geçmiş dönemlere de yansıtmaları gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiştir. Bu nedenle, finansal tablolar, 31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Parasal olmayan kalemlere 1 Ocak 2005 tarihinden sonra yapılan girişler nominal değerleriyle gösterilmiştir. iii. Konsolidasyon Esasları : Konsolidasyon, Ana Ortaklık olan Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiş olup, özet konsolide finansal tablolar aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir. Konsolidasyona dahil edilen ve yurtdışında faaliyet gösteren şube benzeri bağlı ortaklıkların uyguladıkları muhasebe politikaları gerekli olduğu hallerde değiştirilerek Ana Ortaklık ın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiş ve işlemleri Ana Ortaklık ın işlemleri gibi değerlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, finansal durum tablo kalemleri raporlama tarihindeki kur ile, gelir ve giderler ise dönemin ortalama kuru ile TL ye çevrilmiştir. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 8

11 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam) iii. Konsolidasyon Esasları (devam): Tam Konsolidasyon Yöntemi Bağlı Ortaklıklar AY Marka, BYN, Altınyıldız GMY,Vista, A&Y LLC ve Altınyıldız Pars A.Ş. de Ana Ortaklık dışı payın %0,01 gibi ihmal edilebilir oranda olması sebebiyle, Ana Ortaklık dışı pay hesaplanmamıştır. 18 Eylül 2012 tarihinde Altınyıldız GMY tarafından satın alınan Vista nın finansal tablolarının konsolide finansal tablolara dahil edilmesine ilişkin işlemlerde şerefiye ortaya çıkmamıştır. Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklara ilk kuruluş tarihinden itibaren iştirak edildiğinden dolayı şerefiye ortaya çıkmamaktadır. Ana Ortaklık ın ve bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve finansal durum tablosu kalemleri toplanmıştır; yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir. Konsolide finansal durum tablosundaki ödenmiş sermaye Ana Ortaklık ın ödenmiş sermayesidir; özet konsolide finansal durum tablosunda bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi yer almamıştır. Ana Ortaklık ın ve bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların stoklarına ilişkin bu ortaklıklar arasındaki mal alım-satımından doğan kar, konsolide finansal tablolarda stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine eklenmiş, zarar ise stoklara eklenerek satılan malın maliyetinden düşürülmüştür. Stoklar üzerindeki grup içi karın eliminasyonu için stok devir hızı yöntemi kullanılmıştır. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karşılıklı mahsup edilmiştir. Özkaynak Yöntemi İştirakler öncelikle elde etme maliyeti ile kaydedilir. Ana Ortaklık ın, iştiraki satın aldığı tarihten, raporlama tarihine kadar geçen süre içinde, iştirakin özkaynaklarındaki artış ve azalışlardan Ana Ortaklık ın payına düşen kısım, iştirakin elde etme maliyetine eklenir veya düşürülür. Bu işlemlerde, elde etme maliyetine kıyasla özkaynak payına isabet eden tutarda meydana gelen artışlar kar, azalışlar ise zarar olarak gelir tablosunda gösterilir. Özkaynaktaki değişikliğin kar veya zarar dışındaki özkaynak kalemlerinden kaynaklanması halinde Ana Ortaklık ın özkaynağında da bu kalemlere ilişkin gerekli düzeltmeler yapılır. İştiraklerden tahsil edilen kar payları ilgili iştirak tutarından düşürülür. 9

12 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam) iii. Düzeltmeler : İlişikteki konsolide finansal tablolar TMS/TFRS ye göre hazırlanmıştır ve kanuni kayıtlarda yer almayan aşağıdaki düzeltmeleri içermektedir. - Vadeli çekler, alacak senetleri, alıcılar, borç senetleri ve satıcılar ve krediler için reeskont hesaplanması - Maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürlerine ilişkin olarak amortisman ve itfa payı düzeltmesi - Ertelenmiş vergi düzeltmesi - Stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması - Kıdem tazminatı karşılığı düzeltmesi - Vade farkı düzeltmesi - Aktifleştirilen kur farkları ve finansman giderlerinin düzeltilmesi - Şüpheli alacak karşılığı ayrılması - Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer düzeltmesi - İade ve fiyat farkı karşılığı ayrılması - Grup içi bakiyelerin ve işlemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak elimine edilmesi v. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarla İlgili Değişiklikler : 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli özet konsolide finansal durum tabloları ve özet konsolide finansal durum tablolarına ilişkin dipnotlar ile 31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait özet konsolide kapsamlı gelir, konsolide nakit akış ve konsolide özkaynak değişim tabloları ve ilgili dipnotlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, ticari alacaklar içerisinde yer alan TL nakit ve nakit benzelerine, diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan TL diğer alacaklara, ilişkili taraflara ticari borçlar içersinde yer alan TL ilişkili taraflara diğer borçlara yeniden sınıflandırılmıştır. vi. Netleştirme: Finansal varlık ve borçların netleştirilmesi, sadece hukuken mümkün olması ve işletmenin bu yönde bir niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda mümkündür. vii. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar: Grup muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir (Dipnot 2(v)). Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Ara dönem finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilen UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı çerçevesinde değiştirilen muhasebe politikası haricinde 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardakiler ile uyumludur. UMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıştır. 10

13 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam) vi. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar(devam): 31 Mart 2012 tarihli gelir tablosunda Genel yönetim giderleri ve ertelenmiş vergi gelir/gideri hesabında muhasebeleştirilen TL tutarındaki (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş olarak) aktüeryal kayıp diğer kapsamlı gelir tablosuna sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda net dönem karı içinde gösterilen ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş TL tutarındaki aktüeryal kayıp aynı tarihli bilançoda aktüeryal kar/zarar hesabında sınıflandırılmıştır. viii. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları : Grup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi ( UFRYK ) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: - UMS 1 (değişiklik), Finansal Tabloların Sunumu, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UMS 19 (değişiklik), Çalışanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UMS 12 (değişiklik), Gelir Vergileri, ertelenmiş vergiler, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRS 11, Ortak Düzenlemeler, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRS 12, Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRS 13, Makul Değer Ölçümü, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UMS 27 (revize), Bireysel Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UMS 28 (revize), İştirakler ve İş Ortaklıkları, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRYK 20, Madenlerle ilgili üretim sırasında oluşan sökme maliyetleri ile ilgili olup 1 Ocak 2013 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRS 1 (değişiklik), UFRS nin İlk Defa Uygulanması kamu kredilerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin olan değişiklik, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRS 7 (değişiklik), Finansal Araçlar varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesi, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İlgili değişiklik ve yorumların UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı haricinde,grup un ara dönem konsolide finansal tablolarına önemli etkileri olmamıştır. 1 Mart 2013 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standart, değişiklik ve yorumlar - UFRS 9, Finansal Araçlar, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UMS 32 (değişiklik), Finansal Araçlar: Sunum, 1 Ocak 2014 tarihlerinde veya bu tarihlerden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 27 deki değişiklikler, 1 Ocak 2014 tarihlerinde veya bu tarihlerden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Grup, ilgili değişiklikleri ve yorumların finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını öngörmektedir. 11

14 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devam) ix. Gelir ve Giderler: Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna göre hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılacak şekilde muhasebeleştirilmektedir. Kira gelirleri, kiralama süresi boyunca doğrusal yöntemle muhasebeleştirilir. Kira gelirleri ile ilgili ekonomik faydanın Şirket e girişi mümkün görülüyorsa ve bu gelirin miktari güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa gelir olarak kayıtlara alınır. Yapılan kira sözleşmeleri çerçevesinde ileride elde edilecek asgari kira ödemelerinin toplamı ve aşağıda yer alan her bir dönem itibariyle tutarı aşağıdaki gibidir (TL): 1 yıldan az yıldan fazla 5 yıldan az Toplam x. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti ve Değerlendirme Yöntemleri: Ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların 31 Mart 2013 tarihinde sonra eren üç aylık ara döneme ait özet konsolide finansal tabloları hazırlanırken uygulanan önemli muhasebe politikaları ve değerlendirme yöntemleri Not 2 (vii) de belirtilen UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar stardardı çerçevesinde değiştirilen muhasebe politikası haricinde 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar içerisinde detaylı olarak açıklanan muhasebe politikaları ve hesaplama yöntemleri ile aynı olup, ilişikteki özet konsolide finansal tablolar buna uygun olarak hazırlanmıştır. 3. İşletme Birleşmeleri Grup un 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle işletme birleşmeleri kapsamında herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. 4. İş Ortaklıkları Ana Ortaklık ın müşterek kontrole tabi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı girişimleri iş ortaklıkları olarak tanımlanmıştır. İş ortaklıkları ilişikteki özet konsolide finansal tablolara özkaynak yöntemi ile dahil edilmiştir. 5. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Grup un iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Grup un iş alanları hakkındaki bilgiler, Grup un 31 Mart 2013 tarihi itibariyle tekstil, hazır giyim, parekende mağazacılık ve gayrimenkul geliştirme ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve kar bilgilerini içermektedir. 12

15 5. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam) 31 Mart 2013 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir (TL) (devam): 1 Ocak-31 Mart 2013 Tekstil Hazır Giyim Perakende Mağazacılık Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Satış Gelirleri ( ) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kar / (zarar) ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) (71.650) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri (32.222) Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) (40.997) - (27.325) ( ) Faaliyet karı / (zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/(zararındaki) Paylar Finansal Gelirler ( ) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) Dönem Vergi Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri) Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Ocak-31 Mart 2013 Tekstil Hazır Giyim Perakende Mağazacılık Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Varlıklar ve Yükümlülükler ( ) Bölüm varlıkları Dağıtılmamış varlıklar ( ) Toplam Varlıklar ( ) Bölüm yükümlülükleri ( ) Dağıtılmamış Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler ( ) Diğer Bölüm Bilgileri Amortisman Gideri İtfa Payı 13

16 5. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (devam) Grup un iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Grup un iş alanları hakkındaki bilgiler, Grup un 31 Mart 2012 tarihi itibariyle tekstil, hazır giyim, parekende mağazacılık ve gayrimenkul geliştirme ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve kar bilgilerini içermektedir. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir (TL) : 1 Ocak-31 Mart 2012 Tekstil Hazır Giyim Perakende Mağazacılık Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Satış Gelirleri ( ) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kar / (zarar) (50.461) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) (85.687) - (709) (3.354) - - (89.750) Faaliyet karı / (zararı) ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/(zararındaki) Paylar Finansal Gelirler ( ) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı) ( ) ( ) ( ) Dönem Vergi Gideri (35.923) - (35.923) Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri) Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı) ( ) ( ) (35.722) ( ) 1 Ocak-31 Mart 2012 Tekstil Hazır Giyim Varlıklar ve Yükümlülükler Perakende Mağazacılık Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Dağıtılmamış Eliminasyon Toplam Bölüm varlıkları ( ) Dağıtılmamış varlıklar Toplam Varlıklar ( ) Bölüm yükümlülükleri ( ) Dağıtılmamış Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler ( ) Diğer Bölüm Bilgileri Amortisman Gideri İtfa Payı

17 6. Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir (TL) : Kasa Banka mevduatı Vadeli* Vadesiz** Çekler ve diğer hazır varlıklar*** Toplam * 31 Mart 2013 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatların faiz oranı % 4 ve % 8 dir. (31 Aralık %8). ** Grup un 31 Mart 2013 tarihi itibariyle TL tutarında bloke mevduatı bulunmaktadır (31 Aralık TL ). *** Çekler ve diğer hazır varlıkların TL lik kısmı faktoring kuruluşlarına devredilmiştir (31 Aralık TL). Bu işleme ilişkin faktoring borçları diğer finansal yükümlülükler altında sınıflandırılmıştır. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerindeki toplam sigorta tutarları TL dir (31 Aralık TL). 7. Finansal Yatırımlar ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir (TL) : İştirak oranı İştirak tutarı İştirak oranı İştirak tutarı Doğu Yatırım Holding A.Ş. < % < % BBA Beymen Boğaziçi Alboy A.Ş. < % < % Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş. < % < % Beymen Ayrıcalıklı Yapı Geliştirme A.Ş. < % < % BNR Teknoloji A.Ş. < %1 700 < %1 700 Lom Renkli Giyim Ürünleri Paz. A.Ş. < %1 104 < %1 104 Toplam

18 7. Finansal Yatırımlar ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (devam) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar aşağıdaki gibidir (TL) : İştirak oranı İştirak tutarı İştirak oranı İştirak tutarı Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 29,99% ,99% Beymen Mağazacılık A.Ş. 49,99% ,99% Toplam İştiraklerin yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir; Dönem Başı Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Karından / (Zararından) Pay ( ) Beymen Mağazacılık A.Ş. Karından Pay Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Özkaynağından yapılan yeniden sınıflandırma etkisi Aktüeryal kayıp etkisi Toplam Mart 2013 tarihi itibariyle Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. nin varlıklar toplamı TL, yükümlülükler toplamı TL, finansal durum tablosunda özkaynak toplamı TL, ana ortaklığa ait özsermaye toplamı TL dir. 31 Mart 2013 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ait net satış tutarı TL olup net dönem zararı ( ) TL dir. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle iştirakin borsa değeri 6,12 TL dir. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle Beymen Mağazacılık A.Ş. nin varlıklar toplamı TL, yükümlülükler toplamı TL, finansal durum tablosunda özkaynak toplamı TL dir. 31 Mart 2013 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ait net satış tutarı TL olup net dönem karı TL dir. Boyner Büyük Mağazacılık 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YKM A.Ş.) hisselerinin %63 ünü ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (YKM Pazarlama A.Ş.) hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sini satın almıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. nin konsolide varlıklar toplamı TL, konsolide yükümlülükler toplamı TL, finansal durum tablosunda konsolide özkaynak toplamı TL, ana ortaklığa ait özsermaye toplamı dir. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait net satış tutarı TL olup net dönem karı TL dir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle iştirakin borsadaki hisse değeri 4,31 TL dir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Beymen Mağazacılık A.Ş. nin varlıklar toplamı TL, yükümlülükler toplamı TL, finansal durum tablosunda özkaynak toplamı TL dir. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait net satış tutarı TL olup net dönem karı TL dir. 16

19 8. Finansal Borçlar Kısa vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir (TL) : Banka kredileri Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları Çıkarılmış finansman bonosu* Finansal kiralama işlemlerinden borçlar Toplam (*) 1 Ekim 2012 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu nun vermiş olduğu izine istinaden vade başlangıcı 3 Ekim 2012 olan 364 gün vadeli TL nominal değerli, %11,77 sabit faiz oranlı finansman bonosu nitelikli yatırımcılara arz edilmiştir. Finansman bonosunun kupon ödemesi bulunmamakta olup, söz konusu bononun itfası vade tarihinde bir defada yapılacaktır.bahse konu ihraç edilen finansman bonosunun faizi peşin ödenmiştir. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle kısa vadeli TL kredilerin ortalama faiz oranı % 8 ile % 13,25 arasında ve Avro kredilerin ortalama faiz oranı %6 ve %9 arasındadır. (31 Aralık 2012 TL- %11,60; ABD Doları- %9, Avro- %8,61). 31 Mart 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımlarındaki ABD Doları kredinin faiz oranı % 7,5 ile %9 arasında; Avro kredilerin ortalama faiz oranı %5,7 ile %9 arasında,;tl kredilerin faiz oranı %11,87 ile %15,75 arasında değişmektedir (31 Aralık ABD Doları - %7,5- %9; TL- %12,2- %15,75, Avro- %5,7 - %9). Kısa vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir (TL): 31 Mart Aralık 2012 TL krediler ABD Doları krediler Avro krediler Diğer Toplam Uzun vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir (TL) : Banka kredileri Finansal kiralama işlemlerinden borçlar Toplam

20 8. Finansal Borçlar (devam) Uzun vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir (TL) : TL krediler Avro krediler Toplam Mart 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli TL kredilerin ortalama faiz oranı %11,87 ile %13,40 arasında; Avro kredilerin ortalama faiz oranı %5,78 ile %9 arasında değişmektedir (31 Aralık 2012 TL-%12,28-%13,40, Avro- %5,78-%9). Uzun vadeli kredilerin vadeleri 6 Ağustos 2014 ve 26 Ocak 2017 dir. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle yukarıda detayı verilen banka kredilerine ilişkin Grup un TL makul değer ile yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmış olduğu AVM ve TL değerle fabrika arsası stoğu olarak sınıflandırılmış olduğu arsa üzerinde Avro ve TL tutarında ipotek, TL tutarında verilmiş teminat senedi bulunmaktadır (31 Aralık Avro ve TL tutarında ipotek, TL teminat senedi). Finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir(tl): Toplam finansal kira ödemeleri Gelecek yıllarda ödenecek faizler (-) ( ) ( ) Toplam Vadesi 1 yıla kadar olan finansal kiralama yükümlülükleri Vadesi 1 yıldan fazla olan finansal kiralama yükümlülükleri Toplam Kısa vadeli finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir (TL): Avro ABD Doları TL Toplam

21 8. Finansal Borçlar (devam) Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki gibidir(tl): Avro ABD Doları TL Toplam Yukarıda detayı verilen finansal kiralama borçlarına ilişkin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ABD Doları, Avro ve TL tutarında teminat senedi verilmiştir (31 Aralık ABD Doları, Avro ve TL). 9. Diğer Finansal Yükümlülükler 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup un diğer finansal yükümlülükler hesabının tamamı faktoring şirketlerine devredilen alacaklarına karşılık temin edilen tutarları ifade etmektedir. Grup, ticari alacaklarının bir kısmını yerel faktoring şirketlerine kabili rücu olarak devretmektedir. Grup söz konusu kırdırılan ticari alacaklarına ilişkin risklerini tamamıyla faktoring şirketine devretmediğinden ve vadesinden erken tahsil edilen alacaklara konu teşkil eden meblağların faktoring şirketleri tarafından herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen tahsil edilememesi halinde faktoring şirketlerinin mezkur meblağlar için Grup a rücu etme hakları bulunduğundan kırdırma işlemine konu olan alacak tutarı ilişikteki özet konsolide finansal tablolardan çıkarılmamış, faktoring şirketlerinden temin edilen tutar ise ilişikteki özet konsolide finansal tablolara diğer finansal yükümlülük olarak yansıtılmıştır. 10. Ticari Alacak ve Borçlar Kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: Ticari alacaklar Alacak senetleri * Şüpheli alacaklar Şüpheli alacak karşılığı (-) ( ) ( ) Alacak reeskontu (-) ( ) ( ) Diğer ticari alacaklar toplamı İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili taraflar reeskontu (-) ( ) ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklar toplamı (Dipnot 29) Toplam kısa vadeli ticari alacaklar * Alacak senetlerinin TL lik kısmı faktoring kuruluşlarına devredilmiştir (31 Aralık TL). Bu işleme ilişkin faktoring borçları diğer finansal yükümlülükler altında sınıflandırılmıştır. 19

22 10. Ticari Alacak ve Borçlar(Devamı): Uzun vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir (TL) : Ticari alacaklar Alacak reeskontu (-) (2.039) (2.938) Toplam uzun vadeli ticari alacaklar Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişmekte olup, yurtiçi satışlarda hazır giyim için ortalama 100 gün, yurtdışı satışlar için ortalama 30 gün, yurtiçi satışlarda tekstil için ortalama 200 gün, yurtdışı satışlar için ortalama 60 gündür. Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Şirket satışları büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, alacakların kalan vade üzerinden bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde TL için ortalama %6,3, ABD Doları için ortalama %0,21 ve Avro için ortalama %0,61 (31 Aralık TL için %6,2, ABD Doları için %0,20 ve Avro için %0,05) ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranları kullanılmıştır. Alacak bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan gerçeğe uygun değer arasındaki fark, vade farkı gideri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır. Grup, sorunlu hale gelen ticari alacakları için müşteri bazında şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Karşılık tutarları, ilgili müşterilerin geri ödeme yapamayacağı veya söz konusu alacaklar için alınmış olan teminatların değerinin gerçekleştirilemeyeceği düşünülen alacakları kapsar. Şüpheli ticari alacak karşılığının 31 Mart 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir (TL) : 31 Mart Mart 2012 Açılış bakiyesi Ayrılan karşılıklar Konusu kalmayan karşılık (-) ( ) - Kapanış bakiyesi Ticari borçlar aşağıdaki gibidir (TL) : Satıcılar Borç reeskontu (-) ( ) ( ) Diğer ticari borçlar toplamı İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili taraf reeskontu (-) ( ) ( ) İlişkili taraflara ticari borçlar toplamı (Dipnot 29) Toplam ticari borçlar

23 10. Ticari Alacak ve Borçlar(Devamı): Ticari borçların ödeme vadesi tekstil yurtiçi alımlar için ortalama 140 gün, yurtdışı alımlar için ortalama 210 gün olup, hazır giyim için yurtiçi alımlar ortalama 150 gün, yurtdışı alımlar ise ortalama 120 gündür. Alımlar karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin ödendiği durumlarda, maliyet söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Şirket alımlarını büyük ölçüde vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve alış bedelinin gerçeğe uygun değeri, borçların kalan vade üzerinden bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Borçların bugünkü değerinin belirlenmesinde TL için ortalama %6,3, ABD Doları için ortalama %0,28 ve Avro için ortalama %0,13 (31 Aralık TL için %6,2, ABD Doları için %0,43 ve Avro için %0,18) ilgili mal veya hizmetin peşin alış fiyatına indirgeyen faiz oranları kullanılmıştır. Alış bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan gerçeğe uygun değer arasındaki fark, vade farkı geliri olarak ilgili dönemlere yansıtılmaktadır. 11. Diğer Alacaklar ve Borçlar Kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir (TL) : Verilen depozito ve teminatlar Personelden alacaklar Vergi dairesinden alacaklar Diğer Diğer alacaklar toplamı İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 29) Toplam diğer alacaklar Mart 2013 tarihi itibariyle TL tutarındaki uzun vadeli diğer alacaklar verilen depozito ve teminatlardan oluşmaktadır ( 31 Aralık TL) Kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir (TL) : Personele borçlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Ödenecek vergi ve fonlar Diğer Diğer borçlar toplamı İlişkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 29) Toplam diğer borçlar

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerindeki Finansal Durum Tabloları

Detaylı

VAKKO TEKSTĠL VE HAZIR GĠYĠM SANAYĠ ĠġLETMELERĠ A.ġ.

VAKKO TEKSTĠL VE HAZIR GĠYĠM SANAYĠ ĠġLETMELERĠ A.ġ. VAKKO TEKSTĠL VE HAZIR GĠYĠM SANAYĠ ĠġLETMELERĠ A.ġ. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Ġnceleme Raporu 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU YILI RAPORU YILI RAPORU İçindekiler 5 Yönetim 6 Yönetim 8 Yönetim 13 14 15 18 20 22 24 Kurulu Başkanı Cem Boyner in Mesajı Kurulu Üyesi / Genel Müdür Zeki Çaputlu nun Mesajı Kurulumuz Altınyıldız Mensucat

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI 3 KONSOLİDE KAPSAMLI

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ARA DÖNEM BİLANÇO...

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu İnceleme Raporu Özet Konsolide

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2010 TARİHLİ BİLANÇO Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları 31 Mart 2010 31.Ara.09 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 59.642.889

Detaylı

DÜNYA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

DÜNYA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÜNYA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 Ocak 2013-30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetçi Sınırlı İnceleme Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU...

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Soda Sanayii

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I.GİRİŞ 1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İÇ DENETÇİLER 2 ÇIKARILMIŞ SERMAYE TUTARINDA DEĞİŞİKLİK 3 ŞİRKET SERMAYESİNİ TEMSİL

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ 3 31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇO 4-5

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 Ara Hesap Dönemi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotları

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 Ara Hesap Dönemi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotları EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 Ara Hesap Dönemi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotları İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 2 Özsermaye Değişim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı