ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU"

Transkript

1 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU

2 Üniversite Hakkında Genel Bilgiler Süleyman Demirel Üniversitesi merkez yerleşkesi, Isparta ili Çünür mevkii'ne bitişik kuzeye ve batıya doğru açılan Ankara, İstanbul ve İzmir'e ulaşımın sağlandığı karayolunun iki tarafında konumlanmıştır. Coğrafi yönüne göre yerleşkeler Doğu Yerleşkesi ve Batı Yerleşkesi olarak adlandırılmaktadır. Bu yerleşkeler yaklaşık 650 hektarlık arazi üzerinde yapılandırılmıştır. Batı yerleşkesi toplam ,06 m2'lik alana kurulmuştur ancak bu alanın ,96 m2'si Süleyman Demirel Üniversitesine aittir. Geriye kalan arazinin ,10 m2'!ik bölümü Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden üniversiteye tahsis edilmiştir m2'lik kısmı ise Orman Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına tahsis edilen Söbü Tepesi olarak adlandırılan ormanlık alanıdır. Alanın Tanımı Uygulama İmar Planı değişikliğine konu olan alan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi doğu Kampüsü içerisinde yer almaktadır. Doğu Kampüsü içerisinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi gibi bir çok önemli fakülte yer almaktadır. Alanın yüzölçümü yaklaşık m 2 dir. Alanın mülkiyeti üniversiteye aittir.

3 Planlama Alanının Genel Tanımı Isparta ili arkasına aldığı Süleyman Demirel Üniversitesi desteği ile ivmeli olarak her geçen gün büyümektedir. Çalışma alanı Isparta - İstanbul karayolu üzerinde bir geçiş noktasında bulunması, Süleyman Demirel Üniversitesi kenarında konuşlanması ve ulaşım açısından Isparta şehir merkezine yakınlığı sebebiyle yerleşmede yapılaşma talepleri yüksektir. Planlama alanı; Isparta Merkez, Çünür Mahallesi sınırları dâhil M25-A16-B-3-D M25- A16-B-4-A M25-A16-B-4-B M25-A16-B-4-C M25-A16-C-1-B numaralı imar planı paftasında, yer almaktadır. Söz konusu alan, Süleyman Demirel Üniversitesi alanı içerisinde bulunmaktadır. Alan kent merkezine yaklaşık 6 km uzaklığında yer almaktadır. Planlama alanı yaklaşık 16 ( m2) ha dır. Gerekçe Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapılması düşünülen "yurt ve yaşam merkezi düşüncesi, üniversitenin bulunduğu şehre ve bölgeye ekonomik ve sosyal katkısı göz önüne alınarak, üniversite ve üniversite paydaşlarının ortak girişimi ile ortaya çıkmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak "üniversite yurt ve yaşam merkezi" projesinin gerekçesi üniversitelerin bulundukları bölgeye katkıları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yükseköğrenime artan taleple öğrenci sayısı ve yükseköğrenimde okullaşma oranı son yıllarda beklenmedik düzeyde yükselmiştir lı yıllardan beri birçok Avrupa ülkesinde yükseköğretim kurumları bölgesel kalkınmanın bir aracı olarak görülmüş ve gelişmemiş bölgelerde bile yaygınlaşmıştır. Bu kurumların bulundukları bölgeleri çok yönlü etkileyecekleri öngörülmüştür. Yükseköğretim kurumlarından bu konudaki beklentiler ise; 1. Ekonomik Beklentiler: Bölgesel gelire, bölgenin ekonomik yapısı ve işgücü hareketliliğine katkı 2. Sosyal ve Fiziksel Altyapı Beklentileri: Konut, sağlık olanakları, iletişim ve taşımacılığa katkısı, 3. Sosyal ve Kültürel Beklentiler: Kültürel etkinliklerin artması, yaşam kalitesinin iyileşmesi 4. Eğitsel ve Demografik Beklentiler: Eğitime katkı oranında artış göçlerin azalması şeklinde ortaya çıkmıştır.

4 Bu beklentiler ekseninde, üniversitenin işlevleri geçmişten günümüze birbirinden farklılık gösterir hale gelmiştir. Üniversitelerin asıl işlevi; eğitimi sağlamak, bilim ve araştırma ile uğraşmak, ekonominin ihtiyacı olan insan gücünü karşılamak ve yetiştirmek, verimliliğin geliştirilmesine destek sağlamak iken günümüzde üniversiteler farklı işlevleri ile de gündeme gelmiştir. Toplumun her kesimi ile özellikle sanayi kuruluşları ile sürekli etkileşim içinde bulunan üniversitelerin faaliyet türlerini ve alanlarını toplumun ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirmeleri bu çerçevede açıklanabilir. Günümüzde üniversiteler artık sadece iş dünyası ile değil her kademede tüm paydaşlarla iletişim ve işbirliği kurmaya özen göstermektedir. Eğitim öğretim, bilimsel bilgi üretimi, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. İşte tam da bu noktada üniversiteler, kentlerin imarı ve yeniden yapılanması, yerleşim yapısının değişmesi, konut ve arsa fiyatları üzerinde de etkili olmaktadırlar, Üniversitelerin kurulması ile birlikte yerleşke alanları ve bu alanların çevresi cazibe merkezi haline gelmekte ve kentin gelişim yönü değişmektedir. Yurt ve Yaşam merkezlerinin nitelikli bir yurt ve yaşam merkezi olabilmesi için bir takım standartları sağlaması gerekmektedir. Bir yurt ve yaşam merkezinde bulunması öngörülen standartlar aşağıda yer almaktadır: 1. Hedef kitleye yarar sağlayacak hizmet ve faaliyetleri içermesi, 2. Yaşam alanı içerisinde yer alan barınma mekanlarının konfor ve güvenlik unsurlarının sağlanmış olması, 3. Sosyal, ticari ve sportif faaliyet ünitelerinin olması, 4. Peyzaj kapsamında çevre düzenlemesinin olması, 5. Talebi karşılayacak otopark düzeninin olması, 6. Ev ile yurt kavramını birleştiren otel konforu sağlayan barınma olanaklarının olması Yurt ve Yaşam merkezlerinin üniversite için faydaları; 1. Öğrencilere ve öğretim elemanlarına sosyal ve kültürel açıdan farklı bir ortam hazırlaması, 2. Yaklaşık 12 saat boyunca zamanını kampüs ortamında geçiren öğrenci ve öğretim elemanlarına, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacakları bir mekan sunması,

5 3. Öğrencilerin zamanını geçirebilecekleri, kolay şekilde ulaşım sağlayabilecekleri bir alan olması, 4. Yerleşke içerisinde kalan öğrencilere yönelik istihdam fırsatı sunması, 5. Sunulacak hizmetler ile üniversite imajının yenilenmesine ve tanıtımının artmasına katkıda bulunması 6. Üniversite, kent ve öğrenci arasında güçlü bir bağın oluşmasına katkıda bulunması Bölge ve girişimci açısından faydaları; 1. Şehrin yatırımcılarının merkeze olan ilgisi ve girişimciliği sayesinde bölge ekonomisinin gelişmesi, 2. Kentin bu yaşam merkezi ile Avrupa' da ve dünyada bir değer oluşturması, kentin reklamının yapılması ve bir destinasyon alanı haline gelmesi 3. Bölge halkına yönelik İstihdam fırsatı sunması, 4. Merkezde yer alan AVM ile bölgede söz sahibi olan bir konuma ve yüksek ciro büyüklüğüne ulaşabilme imkanının bulunması, 5. Bölgede yer alan yatırımcılara ve ulusal marka yatırımcılarına yarar sağlayacak şekilde iş fırsatları sunması, 6. Bölgenin ve kentin imajının yenilenmesi ve tanıtımına katkıda bulunması, 7. Üniversite- Sanayi işbirliği ve etkileşimini artırması, kent ve üniversite arasında güçlü bağların oluşmasını sağlaması olarak değerlendirilebilir. Türkiye deki üniversitelerde yurt ve yaşam merkezi örnekleri Türkiye' deki üniversitelere yönelik yaşam merkezi araştırması sonucunda çok az sayıda üniversitenin "yaşam merkezi" projesini hayata geçirdiği görülmüştür. Kampüs alanlarında öğrencilere sunulan barınma olanakları da "yaşam merkezi" kavramı çerçevesinde değerlendirdikleri gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda Süleyman Demirel Üniversitesi kampus alanında yapılması planlanan iş ve yaşam merkezi örneğine uygun projelerin benzerlerini yapan üniversitelerin; Afyon Kocatepe Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Trakya Üniversitesi olduğu görülmektedir. Türkiye' de "Yaşam Merkezi" kavramını kullanan diğer üniversiteler ise Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Piri Reis Üniversitedir, Bu

6 üniversiteler ise bu kavramı öğrencinin barınma ihtiyacının karşılandığı sadece yurt binalarının bulunduğu alanlar için kullanmışlardır. 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı Planlama alanı içerisinde, Yurt ve Yaşam Merkezi ve üniversiteye hizmet edecek şekilde taşıt yolu önerilmiştir. Bu alanlar, üniversite sınırları içerisinde planlanmaktadır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları 1- Sosyal Tesis Alanı içerisinde sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri yapılabilir. Alanda Yurt yapılması halinde yurdun tamamlayıcı unsurlarından olan kafeterya, sosyal tesis, öğrencilerin yeme içme ihtiyaçları ile birlikte diğer ihtiyaçlarını karşılayacak ticari birimler, kültürel hizmet birimleri, spor tesisleri vb kullanımlar yeralabilir. 2- Sosyal Tesis Alanı içerisinde E: 1.00 Y ençok=8 kat 3- Yollar ve yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulamaya geçilemez, 20 m lik taşıt yolu üniversiteye servis amaçlı kullanılacaktır. 4- Yurt alanında yapılar kullanımına bakılmaksızın bitişik ya da ayrı ayrı yapılabilir. 5- Labaratuvar deneyine dayalı zemin etüdü yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez tarihli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunun sonuç ve öneriler bölümüne uyulacaktır. 7- Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır sayılı "Engelliler Hakkında Kanun" ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uyulacaktır. 9- Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bu amaçla planlama bütününde düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Bisiklet Yolu Klavuzunda belirtilen hususlara uyulacaktır.

7 10- Yapılarda ve açık alanlarda etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb. yöntemlerin proje geneline entegrasyonu sağlanacaktır. 11- Planlama alanı içerisinde yapılacak tüm yapılarda "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" ve "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır 12- "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ve "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır. 13-Plan, plan notları ve plan açıklama raporu bir bütündür. Belirtilmeyen hususlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği geçerlidir. 14-Plan onama sınırı imar uygulaması düzenleme sınırıdır. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu raporda yer alan tüm bilgiler değerlendirildiğinde Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapılması planlanan projeye yönelik öneriler şu şekilde sıralanmaktadır: 1. İş ve Yaşam Merkezi projesinin, İçeriği ve standartları açısından iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı bir proje olması, 2. Üniversite kampüs alanına sosyal ve fiziksel altyapısı ile katkı sağlaması. 3. Öğrencilere ve Isparta halkına yönelik istihdam imkanı sunması, 4. Sosyal, Kültürel ve ekonomik beklentileri, gerek proje paydaşları gerekse hedef kitle açısından karşılaması 5. Proje tamamlandıktan sonra adil ve uygun fiyat politikasının göz önünde bulundurulmasının sağlanması, 6. Modern bir Alışveriş Merkezi ve Konut ortamlarının yapılması ve hedef kitleye sunumu, 7. Proje ile üniversite ve şehir tanıtımının sağlanarak güçlü bir imaj oluşturulması, 8. Girişimciyle kurulan ikili ilişkilerde proje gerekçelerinin etkili şekilde anlatılması ve bunun için İş ve Yasam Merkezi Satış Ofisinin kurulması 9. Türkiye' de ki üniversitelerde ver alan yaşam merkezi projesi örneklerinin bilirkişi ve uzmanlar tarafından bizzat ziyaretlerinin sağlanması, 10. Proje örneklerinin detaylı incelenmesi ve proje sürecinde karşılaşılan sıkıntıların dikkate alınarak benzer hataların bu projede yaşanmasının önlenmesidir.

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak...

İÇİNDEKİLER MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... İÇİNDEKİLER MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 İKİNCİ BÖLÜM: Tanımlar ve Mekânsal Kullanım Esasları... 2 Tanımlar...

Detaylı

PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziksel ve doğal çevreyi sağlıklı ve planlı bir yapıya kavuşturmak, tarihi ve kültürel değerleri

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

Çorlu İleri Teknoloji Üniversitesi Fizibilite Raporu 2014

Çorlu İleri Teknoloji Üniversitesi Fizibilite Raporu 2014 ÇORLU ileri teknoloji ÜNİVERSİteSİ ön FİZİBİLİte RAPORU Sanayi ile iç içe bir üniversite ******** sanayi kenti çorlu da ileri teknoloji üniversitesi ******** balkanlarda BÜYÜK VE NİTELİKLİ ileri TEKNOLOJİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 2 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Nisan 2012

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Nisan 2012 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2011 Nisan 2012 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

DÜZCE 2023 VİZYONU. Ocak 2013

DÜZCE 2023 VİZYONU. Ocak 2013 DÜZCE 2023 VİZYONU Ocak 2013 Günümüzde Düzce sanayisi ve tarımıyla öne çıkan ulusal normların ortalama düzeyde sağlandığı bir ilimiz olmakla beraber; sahip olduğu değerler ve son ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde

Detaylı

MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ

MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ 2012 1 1- AMAÇ Antalya Kumluca Mavikent 1/25.000 ölçekli

Detaylı

HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 2014 HAZIRLAYAN DEPAR PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK HAKKARİ 1 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANIMI, KAPSAMI, AMAÇ VE HEDEFLERİ 5 1.1. TANIM VE KAPSAM 5 1.1.1. Giriş 5 1.1.2.

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI

2014-2018 STRATEJİK PLANI KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2014 KONYA KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI Konya Karatay Belediyesi 2014-2018 Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde

Detaylı

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018)

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 2002 yılından bu yana ülkemizin hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ve büyümenin nimetlerinin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılması

Detaylı

Pendik Belediyesi 2010 2014 Stratejik Plan

Pendik Belediyesi 2010 2014 Stratejik Plan Pendik Belediyesi 2010 2014 Stratejik Plan Yayına Hazırlık ve Baskı: Pendik Belediyesi Tel: 0216 585 11 00 Fax: 0216 585 14 14 23 Nisan Cad. :11 34890 Pendik / İstanbul SUNUŞ Belediyeler, halkın yerel

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER 906 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER 3.1. GİRİŞ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonu amacıyla yürütülen E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan

Detaylı

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BİGE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞT İ. Şair

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

OSMANİYE İLİNDEKİ KENTLEŞMENİN ÇEVRE ve İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

OSMANİYE İLİNDEKİ KENTLEŞMENİN ÇEVRE ve İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ OSMANİYE İLİNDEKİ KENTLEŞMENİN ÇEVRE ve İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ Fazıl NACAR 1, Nuri SAĞIR 2 1 Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye MYO, Osmaniye Belediye Başkan Yrd., fnacar@cu.edu.tr

Detaylı