Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2014"

Transkript

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ SUNUMU GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Misyonu Kuruluşun Vizyonu Temel Değerlerimiz Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı Eğitim Alanları ve Derslikler Sosyal Alanlar Hizmet Alanları Taşıtlar Taşınmazlar Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler Örgüt Yapısı YATIRIMLAR İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulama Durumu YILI PROJE UYGULAMALARI H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampus Altyapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi H Muhtelif İşler Projesi H Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi K DKH Merkezi Araştırma Laboratuarı Kamulaştırma Giderleri Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri ÖNERİLER EK: EK: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 TABLOLAR TABLO 1: 2014 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI ( )... 7 TABLO 2: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ NİN 2014 YILI ÖDENEK HARCAMA TABLOSU ( )... 8 TABLO 3: 2014 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE ORANLARI ( )... 8 TABLO 4: 2014 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR... 9 TABLO 5: EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER TABLO 6: YEMEKHANELER, KANTİN VE KAFETERYALAR TABLO 7: LOJMAN TABLO 8: SPOR TESISLERI TABLO 9: TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI TABLO 10: HİZMET ALANLARI TABLO 11: MEVCUT TAŞITLAR TABLO 12: MEVCUT İŞ MAKİNELERİ TABLO 13: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI TABLO 14: KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI TABLO 15: KAPALI MEKÂNLARIN HIZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLO 16: AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER TABLO 17: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI (2014 YILI SONU İTİBARİYLE) TABLO 18: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI TABLO 19: 2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN KAPASİTE ARTIŞI TABLO 20: 2014 YILI PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TABLO 21: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ TABLO 22: KAMPUS ALTYAPISI TABLO 23: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER TABLO 24: LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER TABLO 25: MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KÜMÜLATİF) TABLO 26: YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ TABLO 27: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ TABLO 28: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ TABLO 29: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ TABLO 30: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ TABLO 31: DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI TABLO 32: KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ TABLO 33: PROJELER TOPLAMI ŞEKİLLER ŞEKİL 1: HARCAMA ORANLARI... 8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

4 YÖNETİCİ SUNUMU Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir Üniversite olmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi fiziki ve akademik alanda sürekli gelişim göstererek, 21. yy Türkiye sinin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye nin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümekte ve fiziki ve sosyal alanlar tesis ederek personel ve öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 yılı yatırım programında yer alan, m² kapalı alana sahip Mühendislik Fakültesi İnşaatı, OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı tamamlanmış olup, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İnşaatı, m² kapalı alana sahip Kütüphane Binası İnşaatı ve OKÜ Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı çalışmalarının ise 2015 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir yılı yeni yatırım projeleri içerisinde yer alan Enstitüler Binası, Sosyal Tesisler Binası, İlahiyat Fakültesi Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu binalarının inşaat çalışmalarına 2015 yılı içerisinde başlanılması planlanmakta ve yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir. Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim. Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Rektör 4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Misyonu Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmaktır Kuruluşun Vizyonu Nitelikli insan kaynaklarımızla üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale getirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmaktır Temel Değerlerimiz İnsan Odaklı: Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma Katılımcı: Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma Kalite Odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme Adalet ve Eşitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma Çevreyi Koruma: Üniversite paydaşlarının, çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma 1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek, Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek, Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek, Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

6 Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni fakülteler kurmak. 2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: a) Özel Bütçe b) Hazine Yardımı c) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS Gelirleri 3) Yaz Okulu Gelirleri 4) İkinci Öğretim Gelirleri d) Döner Sermaye e) Bütçe Dışı Kaynak 1) TÜBİTAK 2) SAN-TEZ 3) AB 4) BAP 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır. 6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

7 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1 de özetlenmiştir. Tablo 1: 2014 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı ( ) Proje No 2014H Projenin Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri 2014 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI Hazine Yardımı Net Finansman BAP Emanet Hesabı Kurum İçi Aktarma Yedek Ödenek Toplam Kaynak , H Kampus Altyapısı , H H Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis , H Muhtelif İşler , H K Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuarı , ,00 - Kamulaştırma ,00 GENEL TOPLAM ,00 3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI Anayasa nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38. maddesinde...yükseköğretim paralıdır hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır: a) 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler, b) 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri, c) Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, d) 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirler, e) 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler, f) 2547 sayılı yasanın Ek 26. maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleridir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

8 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 yılı ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo 2 de özetlenmiştir. Tablo 2: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 Yılı Ödenek Harcama Tablosu ( ) 2014 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Yıl İçinde Eklenen Ödenek Yıl Sonu Ödenek Toplamı Yıl Sonu Harcama İptal Edilen Ödenek , , , ,28 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 yılı sermaye giderleri ödenek, harcama ve dağılım oranları Tablo 3 te özetlenmiştir. Tablo 3: 2014 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları ( ) EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI % 06.1 Mamul Mal Alımları , , ,40 99, Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,00 91, Gayri Maddi Hak Alımları , , ,44 100, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 2.000, ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,35 99, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , ,28 97,49 GENEL TOPLAM , , , Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 yılı sermaye giderleri ekonomik kod harcama yüzdesi Şekil 1 de özetlenmiştir. 5% 12% 1% Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları 82% Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Şekil 1: Harcama Oranları 8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9 4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 4.1. Fiziksel Yapı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ,37 m 2 si Maliye Hazinesi olmak üzere, toplam ,37 m 2 taşınmaz alana sahiptir. Üniversitemizin spor hizmet alanları; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Karacaoğlan Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, squash salonu ve tenis kortlarından oluşan toplam on iki adet açık spor alanı ile 500 seyircili bir adet kapalı spor salonu bulunmaktadır. Açık spor alanları toplamı m 2, kapalı spor salonu alanı ise m 2 dir. Tablo 4: 2014 Yılı Sonu Fiziki Kapalı Alanlar 2014 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m 2 ) İdari Alanlar Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Laboratuar Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MYO ve Tüm Birimler Personel Çalışma Alanı Arşiv Depo Ambar Akademik Personel Çalışma Alanı Öğrenci Dersliği Mer.kezi Lab. Öğrenci Lab. Kantin Kafeterya Lojman Yurtlar Sağlik Açik Spor Tesisler Kapali Spor Tesisleri Sirkülâsyon Alani Toplam REKTÖRLÜK Rektörlük İdari Binalar FAKÜLTELER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Tasarım ve Güzel San. Fak. ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü YÜKSEKOKULLAR Osmaniye MYO Düziçi MYO Bahçe MYO Kadirli MYO Yabancı Diller Yüksekokulu MÜSTAKİL MERKEZLER Amfi Park Bahçeler Bakım Binası Kütüphane Personel Dinlenme Salonu TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

10 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Karacaoğlan Yerleşkede bulunan üç adet toplantı salonu (A Blok ta 50 kişilik, Rektörlük Küçük Salon 120 kişilik ve Rektörlük Büyük Salon 200 kişilik) ve bir adet amfi (480 kişilik) dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı salonu (50 kişilik) bulunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin sahip olduğu 2014 yılı sonu fiziki kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4 te detaylı bir şekilde verilmiştir Eğitim Alanları ve Derslikler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4 te verilmiştir. Karacaoğlan Yerleşkesinde Mart 2007 de hizmete açılan 500 kişilik amfinin yanı sıra, merkezde ve meslek yüksekokullarında bulunan bilgisayar laboratuarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuar ve atölyeler de eğitim alanları olarak gösterilmiştir. Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251-Üzeri Toplam Amfi Sınıf Bilgisayar Lab Atölye Diğer Lab TOPLAM Sosyal Alanlar Sosyal alanlara, Tablo 4 te Sosyal Alanlar başlığı altında yer verilmiştir. Bu bölümde de öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantin, kafeteryalar ile bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin sahip olduğu kantin, kafeterya, öğrenci ve personel yemekhanesi hakkındaki bilgi Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar BÖLÜMLER Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin - Kafeterya TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin sahip olduğu lojman ve misafirhaneler hakkındaki bilgi Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7: Lojman Adet Kapalı Alan (m²) Misafirhane 1 400,00 Lojman - - TOPLAM 1 400,00 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesinde öğrenci yurdu bulunmamaktadır. YURTKUR a ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, 500 kız ve 500 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam onüç adet açık spor tesisine sahiptir. Spor tesisleri hakkındaki bilgiler Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8: Spor Tesisleri YERLEŞKE ADI Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisi Adet Alan (m²) Adet Alan (m²) Karacaoğlan Yerleşkesi , ,00 Meslek Yüksekokulları ,00 TOPLAM , ,00 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Merkez Yerleşkede bulunan dört adet toplantı ve beş adet seminer salonu dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı ve konferans salonu mevcuttur. Toplantı ve konferans salonları hakkındaki bilgiler Tablo 9 da verilmiştir. Tablo 9: Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) TOPLAM 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri 1 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 Hizmet Alanları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, akademik personel hizmet alanları ile idari personel hizmet alanları Tablo 10 da verilmiştir. Tablo 10: Hizmet Alanları HİZMET ALANLARI Büro Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları , İdari Personel Hizmet Alanları , TOPLAM , Taşıtlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ne ait mevcut taşıtların listesi Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 11: Mevcut Taşıtlar TAŞIT CİNSİ Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar TOPLAM Binek Otomobil Station Wagon 1-1 Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik) 3-3 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik) 1-1 Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik) 2-2 Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik) 1-1 TOPLAM Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ne ait mevcut iş makinelerinin listesi Tablo 12 de verilmiştir. Tablo 12: Mevcut İş Makineleri TAŞITIN CİNSİ Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar TOPLAM İş Makinası (Kepçe) 1-1 Çim Biçme Makineleri ve Traktörleri 8-8 Bahçe Traktörü Traktör 4-4 Elektrikli Bisiklet 8-8 Römorklar 4-4 TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13 Taşınmazlar Mülkiyet durumuna göre taşınmazlarının dağılımına Tablo 13 te yer verilmiştir. Tablo 13: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı YERLEŞKE ADI Karacaoğlan Yerleşkesi Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m²) Üniversite Maliye Hazine (Tahsisli) , ,00 Diğer - TOPLAM (m²) ,46 Kadirli MYO , ,50 Açıklama ,00 m² 2014 yılına kadar kamulaştırma toplamı Düziçi MYO , ,39 Bahçe MYO 4.425, ,00 TOPLAM , , , ,35 Mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına Tablo 14 te yer verilmiştir. Tablo 14: Kapalı Alanların Dağılımı YERLEŞKE ADI Kullanımdaki Kapalı Alan (m²) İnşaat Halindeki Kapalı Alan(m²) TOPLAM (m²) Karacaoğlan Yerleşkesi Kadirli MYO , ,00 ( Kütüphane, Yüzme Havuzu ve İİBF) , , ,00 Düziçi MYO 3.720, ,00 Bahçe MYO 2.860, ,00 TOPLAM , , ,00 Kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler, ofisler, sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Tablo 15 te verilmiştir. Tablo 15: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı YERLEŞKE ADI HİZMET ALANLARI (m²) Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Kültür Spor Diğer (Depo,Tesis, İdari) Toplam Karacaoğlan Yerleşkesi , , , , ,00 Kadirli MYO 2.155,00 250, , ,00 Düziçi MYO 760,00 600, , ,00 Bahçe MYO 1.085,00 435, , ,00 TOPLAM , , , , ,00 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

14 Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin ambar, arşiv alanları ve atölyelere ilişkin bilgiler Tablo 16 da verilmiştir. Tablo 16: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler Adet Alan (m²) Ambar Alanları ,00 Arşiv Alanları ,00 Atölyeler ,00 TOPLAM , Örgüt Yapısı Ülkelerarası rekabetin yaşandığı çağımızda bilgi temelli ekonomilerin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alabildiği açıkça görülmektedir. Bilgi temelli ekonominin en önemli unsuru şüphesiz iyi yetişmiş, modern çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip insan kaynağıdır. Üniversiteler, hem bu tür insan kaynağına sahip hem de bu nitelikte insan yetiştiren kurumlar olarak, bu yarışta önemli bir role sahiptir. Son yıllarda Ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile Ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, sağlayan, benimsediği ilkelerle şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, geçmiş dönemlerin amatör ruhunu bırakarak, eğitim hizmetlerinde profesyonelce daha büyük hedeflere doğru ilerlemektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin Akademik Birimleri; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere 5 Adet Fakülte ve Kadirli, Osmaniye, Erzin, Bahçe ve Düziçi olmak üzere 5 Adet Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere 2 adet Enstitü bulunmaktadır. Rektörlüğe bağlı bölümlerimiz; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve Enformatik Bölümüdür. Rektörlüğe bağlı birimler; Dış İlişkiler Birimi, İç Denetim Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı (OKÜMERLAB) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜENERMER) bulunmaktadır. Rektörlüğümüz idari teşkilatı ise Genel Sekreterlik Birimleri ve 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletmesi ile hizmetlerine devam etmektedir. 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15 2014 yılı sonu itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin toplamı 8986 dır. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımı Tablo 17 de gösterilmiştir. Tablo 17: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2014 Yılı Sonu İtibariyle) BİRİM ADI 1.ÖĞRETİM 2.ÖĞRETİM 1. ve 2. ÖĞRETİM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülteler Toplamı Kadirli MYO Osmaniye MYO Bahçe MYO Düziçi MYO MYO lar Toplamı Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans) Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora) Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans) Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) Enstitüler Toplam Genel Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

16 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımı Tablo 18 de gösterilmiştir. Tablo 18: Akademik ve İdari Personel Sayıları YIL MEMUR KADROSU (A) AKADEMİK KADROSU (B) KADROLU PERSONEL (A+B) SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKLAMA KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇENT ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ÇEVİRİCİ EĞİTİM VE ÖĞRT. PLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UZMAN TOPLAM YATIRIMLAR İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 yılı içinde yatırım programında yer alan; Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, DKH- Sosyal olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2014 yılı bütçesinde tahsis edilen ödeneklerin % 100 ü kullanılmıştır yılı yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; İlahiyat Fakültesi, Enstitüler Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası Projesi hazırlanması işi yaptırılmıştır yılı yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı Projemizde, kampüs içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları yaptırılmıştır. Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmalarına 2015 yılı içerisinde de devam edecektir yılı yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projemizde, 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı ile Giriş Kapısı ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır yılında başlanılan Kütüphane Binası İnşaatı ile 2013 yılında başlanılan İİBF Binası İnşaatı İşi devam etmektedir. 16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

17 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Lojman ve Sosyal Tesisler projesinde, 2014 yılında iz bütçe nedeni ile bir yapılanma olmamış, 2015 yılı yatırım programına alınmış olup çalışmalar devam etmektedir yılı Muhtelif İşler Projesi Gayrimenkul Büyük Onarım Projesi işinde, idari binanın, laboratuvarların ve derslik bloklarının onarımı, bakımı, tadilatı yapılmıştır. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları, dış cephe kaplamaları, bina içi boyama badana vb. işler yapılmıştır yılı yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde 2013 yılında ihalesi yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun inşaat çalışmaları devam etmektedir yılı yatırım programında yer alan ve yapımına 2010 yılı sonunda başlanan Merkezi Araştırma Laboratuarının donanım ve cihazlarının alım işleri devam etmektedir yılı yatırım programında yer alan Muhtelif İşler projemizde, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük birimleri ile akademik birimlerin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları ile 1 adet hareketli iş makinası (Çim Biçme Traktörü) ile 2 adet elektrikli motosiklet alımı yapılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerine Uluslararası Öğrenci Başvuru Modülü-Bilgisayar Yazılım alımı ile Çeşitli Donanım Teçhizat alımı gerçekleştirilmiş ve öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2014 eğitimöğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir. Tablo 19: 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Kapasite Artışı FAALIYETLER HEDEFLER Elektronik Dergi Koleksiyonu Kitap Koleksiyonu E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi Kataloglama Abonelik sayısını 'e yükseltmek Kitap koleksiyonu için adet kitap satın almak adet elektronik kitabı koleksiyona eklemek adet kataloglama yapmak Tablo 20: 2014 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi FAALIYETLER GERÇEKLEŞEN HEDEFLER Elektronik Dergi Koleksiyonu Kitap Koleksiyonu E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi Kataloglama Abonelik sayısı yükselmiştir (TUBİTAK-EKUAL) adet kitap satın alınmış, koleksiyona eklenmiştir adet elektronik kitap koleksiyona eklenmiştir adet kitap kataloglanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

18 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin 2014 bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir. Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgesine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmiştir. Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Verilen ödeneklerle, 2014 yılı içinde başlanılan ve devam eden projelerin 2015 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversite nin Eğitim Öğretim yılında beş fakültenin yanı sıra mevcut meslek yüksekokullarının birçok yeni programa öğrenci alması ve idari ve akademik personel sayısının hızla artması ile birlikte yemekhane, kütüphane, spor salonu, derslik, laboratuar, atölye, büro vb. sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına olan ihtiyaç katlanarak artmaktadır. Bu sebeple, 2016 Yılı Yatırım Programında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından sunulacak olan Bütçe Teklifinin bu çerçevede değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır. Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır: Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması, Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. 18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

19 YILI PROJE UYGULAMALARI H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işimizde, İlahiyat Fakültesi Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları, Enstitü Binası Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları, Sosyal Tesis ve Kreş Binası Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları ve yapılacak olan inşaat ihaleleri için belgelerin hazırlanması işleri yapılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2014 yılı ödeneği ,00 olup, bu miktarın ,00 si harcanmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 92 Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100 Tablo 21: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 20014H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama ,00 Kalan Ödenek ,00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 92 Fiziki Gerçekleşme Oranı % 100 İşin Adı Adedi Tutarı ( ) OKÜ Proje Dök. Haz. İşi ,00 TOPLAM ,00 Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; İlahiyat Fakültesi, Enstitü Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli MYO Uygulamalı Bilimler Binası Projeleri hazırlanması işi yaptırılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19

20 H Kampus Altyapısı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 yılı yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde, Giriş Kapısı İnşaatı yapım işi tamamlanmıştır. Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi yapım işleri yapılmış, muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Projenin 2014 yılı ödeneği ,00 olup, bu ödeneğe likit ödenekten ,00 eklenerek oluşan ,00 toplam ödeneğin, ,47 si harcanmıştır. Kalan 398,53 yıl sonunda iptal edilmiş olup, harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir. Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100 Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100 Tablo 22: Kampus Altyapısı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2009H Kampus Altyapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 (Likit Aktarma = ,00 ) Harcama ,47 Kalan Ödenek 398,53 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 100 Fiziki Fiziki Gerçekleşme% 100 İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Kampus İçi Muhtelif Çevre Düzenlemesi İşi ,47 TOPLAM ,47 Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmış, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

21 H Derslik ve Merkezi Birimler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2011 yılı içinde temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı tamamlanmıştır yılında başlatılan Kütüphane İnşaatı ile 2013 yılı sonunda başlayan İİBF Fakültesi İnşaatı devam etmektedir yılı ödeneği ,00 olup, bu ödeneğe likit ödenekten ,00, Lojman ve Sosyal Tesis Ödeneğinden 2.000,00, kurum içi aktarmalarla ,00 eklenerek oluşan ,00 ödeneğin ,44 si harcanmıştır. Kalan 228,56 yıl sonunda iptal edilmiş olup, harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir. Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100 Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100 Tablo 23: Derslik ve Merkezi Birimler Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2009H Derslik ve Merkezi Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Kurum İçi Ödenek Aktarma ,00 Harcama ,44 Kalan Ödenek 228,56 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 100 Fiziki Gerçekleşme Oranı % 100 İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı İşi ,90 OKÜ Kütüphane Binası İnşaatı İşi ,67 OKÜ İİBF Binası İnşaatı İşi ,32 OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi Yapımı İşi ,55 TOPLAM ,44 Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin Yatırım Programında yer alan, Giriş Kapısı ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı Yapım İşi ve Mühendislik Fakültesi İnşaatı yapım işi tamamlanmıştır. Kütüphane Binası İnşaatı işi ve İİBF Binası İnşaatı işi devam etmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21

22 H Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisiler projesinde arazi sıkıntısı sebebi ve iz bütçe nedeni ile bir yapılanma olmamıştır yılı ödeneği 2.000,00 olup, Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde kullanılmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0 Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0 Tablo 24: Lojman ve Sosyal Tesisler Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2009H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.000,00 Kurum İçi Aktarma 2.000,00 Harcama 0 Kalan Ödenek 0 Gerçekleşme Oranı % 0 Fiziki Gerçekleşme Oranı % 0 İşin Adı Adedi Tutarı Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 0 0 TOPLAM 0 0 Diğer Açıklamalar: 2014 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 22 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

23 H Muhtelif İşler Projesi Muhtelif İşler Projesi 2014 Yılı ödeneği ,00 olup, likit ödenekten aktarmalarla ,00, bütçe içi aktarmalarla ,00 eklenerek oluşan ,00 ödeneğin ,12 si harcanmıştır. Kalan ,88 yıl sonunda iptal edilmiş olup, harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler Projesi işimizde, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından, idari binaların, laboratuarların ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı, çatı onarımları ve dış cephe kaplamaları, bina içi boya, badana işlemleri yapılmıştır. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, 2014 yılında faaliyete giren m² kapalı alana sahib Mühendislik Fakültesi binasına büro mobilyaları ve öğrenci sıraları, perdeler, bilgisayar ve benzeri malzeme alımları yapılmıştır. Ayrıca idari binalar ile mevcut fakülte ve yüksekokulların yeni açılan bölümlerinin donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilgisayar yazılım alımları yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, Fen Bilimleri ve Sosyal bilimler alanında adet (Türkçe + Yabancı Dil) kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99 Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100 Tablo 25: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2014 H Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Kurum İçi Ödenek Aktarma ,00 Kurum İçi Ödenek Ekleme ,00 Kullanılabilir Ödenek ,00 Harcama ,12 Kalan Ödenek ,88 Nakdi Gerçekleşme% 100 Fiziki Gerçekleşme% 100 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 23

24 Tablo 26: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2014 H Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Kurum İçi Ödenek Aktarma ,00 Kullanılabilir Ödenek Ekleme ,00 Kullanılabilir Ödenek ,00 Harcama 1.242,963,28 Kalan Ödenek ,72 Nakdi Gerçekleşme% 100 Fiziki Gerçekleşme% 100 İşin Adı Adedi Tutarı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım ,28 TOPLAM ,28 Diğer Açıklamalar: 2014 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Tadilat işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı. 24 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25 Tablo 27: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2014 H Muhtelif İşler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama ,19 Kalan Ödenek 942,81 Gerçekleşme Oranı % 100 İşin Adı Adedi Tutarı Büro Mefruşat Alımları ,09 Okul Mefruşatı Alımları ,75 Diğer Mefruşat Alımları ,90 Büro Makinaları Alımları ,96 Bilgisayar Alımları ,13 Laboratuar Cihazı Alımları ,00 İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ,09 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları ,19 Hareketli İş Makinesi Alımları ,00 Kara Taşıtı Alımları ,08 TOPLAM ,19 Diğer Açıklamalar: Yukarıda belirtilen satın almalarla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 25

26 Tablo 28: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2014 H Muhtelif İşler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama ,30 Kalan Ödenek ,70 Gerçekleşme Oranı % %97 İşin Adı Adedi Tutarı Svitch+Barkod Yazıcı+Bilg Tem.Kompresörü (30+1+2) 1.227,20 Sunucu Alımı ,00 Modül Ve Switch Alımı ,00 Dijital Ekran ,00 Omurga Anahtar Cihazı Tip1 Ve Tip2.+Monitör12 Adet--Kasa 14 Adet Uluslararası Öğrenci Başvuru Modülü-Bilgisayar Yazılımı Alımı Microsoft Open Value Eğitim Kiralama Söz (1 Yıl Süreli) ,66 1 Adet 3.540,00 1 Adet (200 Kullanıcı) ,00 Fakültelerte Alınan Lisanslar (3 Adet) 3 Adet 14691,00 Sonicwall.. (2 Yıl Süreli)--Logsing..(1 Yıl Süreli) 2 Adet (2 Yıl Süreli++ 1 Yıl Süreli) ,00 Hazırlık Okulu Modülü 1 Adet Acces Point Lisansı 64 Adet ,44 Veeam Backup And Replication Enterprize For Wmware Yazılımı. (8cpu) TOPLAM 1 Adet , ,30 Diğer Açıklamalar: Başkanlığımıza ayrılan bütçe Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıştır. 26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

27 Tablo 29: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2014 H Muhtelif İşler / Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 400, Harcama ,35 Kalan Ödenek 629,65 Gerçekleşme Oranı % 99,84 İşin Adı Adedi Tutarı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) Kitap Alımı ,76 Veri Tabanı Aboneliği ,59 TOPLAM ,35 Diğer Açıklamalar: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) alanında adet kitap alımı yapılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27

28 H Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde; Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı devam etmektedir. Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi 2014 yılı ödeneği ,00 olup bu miktarın ,44 si harcanmış, bu ödenekten ,00 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine, Muhtelif İşler Projesine de ,00 ödenek aktarması yapılmıştır. Tablo 30: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2008H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Kurum İçi Ödenek Ekleme ,00 (Derslik ve Merkezi Birimlerine Aktarıldı) Kullanılabilir Ödenek ,00 Harcama ,44 Kalan Ödenek 3.132,56 Gerçekleşme Oranı % 100 İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı İşi ,44 TOPLAM ,44 Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 yılı yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi başlamış olup devam etmektedir. 28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 K DKH Merkezi Araştırma Laboratuarı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuarı işimizde, 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuarı 2014 yılı ödeneği ,00 olup bu miktarın ,00 si harcanmıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100 Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100 Tablo 31: DKH Merkezi Araştırma Laboratuarı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010K Merkezi Araştırma Laboratuarı İşi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Kurum İçi Ödenek Ekleme 0 Harcama ,00 Kalan Ödenek 0 Gerçekleşme Oranı % 100 İşin Adı Adedi Tutarı Merkezi Araştırma Laboratuarı İnşaatı Yapım İşi ,00 TOPLAM ,00 Diğer Açıklamalar: 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 29

30 7.8. Kamulaştırma Giderleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2014 yılında kamulaştırma giderleri olarak 2.000,00 ödenek tahsis edilmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100 Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100 Tablo 32: Kamulaştırma Giderleri Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kamulaştırma Giderleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.000,00 Harcama 0 Kalan Ödenek 2.000,00 Gerçekleşme Oranı % 0 İşin Adı Adedi Tutarı Parsel Numaralı Taşınmazın Kamulaştırılması 0 0,00 TOPLAM 0 0,00 Diğer Açıklamalar: Kamulaştırma giderleri olarak ayrılan ödenek yetersiz olduğundan 2014 yılında harcama olmamıştır Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri 2014 yılında önceki yıldan devreden projelerle birlikte toplam 35 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiş olup, yıl içerisinde bu projelerin 3 ü tamamlanmıştır. Proje sayıları ve ödenekleri Tablo 21 de yer almaktadır. Tablo 33: Projeler Toplamı PROJELER ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJELER YIL İÇİNDE EKLENEN PROJELER TOPLAM YIL İÇİNDE TAMAMLANAN TOPLAM ÖDENEK AB BAP ,00 DPT ,06 TÜBİTAK ,00 SANTEZ DİĞER TOPLAM ,06 30 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

31 2014 Yılı Devam Eden Projeler 2014 yılında, Etüt Proje harcamaları kaynağından, Üniversitenin önemli bir ihtiyacı olan İlahiyat Fakültesi, Enstitü Binası, Sosyal Tesis Misafirhane-Kreş ve Kadirli MYO Uygulamalı Bilimler Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi çalışmaları tamamlanmıştır. OKÜ kampus içi muhtelif yerlerde bulunan Otopark ve Çevre Düzenleme Projeleri 2014 yılı ödeneği dâhilinde tamamlanmıştır. Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı bu dönem içinde tamamlanmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, yerleşkenin çeşitli alanlarında sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılmıştır. Yerleşkenin tamamını kapsayan drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir. Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımı işi devam etmektedir. Yıllara sair Kütüphane Binası İnşaatı ve İİBF Binası İnşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir yılı başında temeli atılarak inşaatına başlanılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatı Yapım İşi devam etmektedir Yılı Devam Eden Projeler 2015 yılı içinde, ,00 ödeneği bulunan Etüt Proje harcamaları kaynağından, yeni projeler ve olası revize projelerin Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe, Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Binası Yapım İşi için bu yılki ,00 ödeneğin tamamı kullanılacaktır ,00 ödeneği bulunan Kampus Altyapı Kaleminden, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, rektörlük önü çevre düzeni-peyzajı işi başta olmak üzere tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Mühendislik Fakültesi kampus giriş kapısı ve yerleşkenin tamamını kapsayan drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir ,00 Büyük Onarım Projesi ödeneğinin tamamı bina onarım işlerinde kullanılacaktır. Başta MYO lar olmak üzere yapılan ve tüm üniversitenin ihtiyacına yönelik, diğer yapılması planlanan bakım onarım çalışmaları dikkate alınarak ödeneğin tamamı harcanacaktır ,00 ödeneği bulunan Teknolojik Araştırma kaleminden, Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımında kullanılacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 31

32 ,00 ödeneği olan Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan ve 2015 ilk çeyreğinde tamamlanacak olan Kütüphane Binası İnşaatı başta olmak üzere, devam eden yıllara sair İİBF Binası İnşaatı ve yine bu proje içinde yer alan yeni projeler olan İlahiyat Fakültesi, Enstitü Binası ve Kadirli MYO Uygulamalı Bilimler Binası inşaatları devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır ,00 ödeneği olan Lojman ve Sosyal Tesis Projesi içinde yer alan Sosyal Tesis Misafirhane ve Kreş Binası inşaatında kullanılacaktır. Kamulaştırma işlemleri için konulan ,00 ödeneğin tamamı kamulaştırma işlemlerinde kullanılacaktır. 8. ÖNERİLER Üniversite kurmak ve yönetmek bir ekip meselesi olduğundan, bu süreci istenildiği gibi yürütebilmek için, iyi bir ekiple, doğru bir şekilde yola çıkmak gerekmektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen gelişime açık bir üniversitedir. Bizler üniversite olarak bir taraftan kuruluşumuzu tamamlamaya çalışırken, sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız. Bizler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, belirli bir alanda uzmanlaşmayı, söz sahibi olmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu alan da enerji alanıydı. Bu konuda da ciddi yatırımlar gerçekleştirerek konuyla ilgili olarak laboratuarlar oluşturduk. Daha sonra da enerji konusunda eğitimler vermek üzere bir program hazırladık. Şu anda hem laboratuarı (uygulamayı) hem de teoriyi veren Türkiye deki tek Üniversite haline geldik. Bunun hem Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açısında gurur vesilesi hem de bölgemiz açısından ciddi bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Osmaniye; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay gibi sanayisi gelişen belirli alanlarda da gelişmiş olan illere komşudur. Bu illere de hizmet vermeyi önemli bir parametre olarak görüyoruz. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açık-kapalı spor alanları ile seminer salonlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanan rezervasyon programı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin yanı sıra, Osmaniyeliler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin Karacaoğlan Yerleşkesi spor alanları ve seminer salonlarında faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Günümüzde mesleki eğitimin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yönünde gerek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, gerekse tüm Yükseköğretim kurumları sistem içerisinde değişik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların başında da meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması gelmektedir. Eskiden üniversiteye girebilmek zor iken, günümüzde üniversite sayısının artması ve üniversitedeki kontenjan sayısının artmasıyla üniversiteye ulaşmak artık daha kolay hale gelmiş bulunmaktadır. Bizler, yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz çabası içerisindeyiz. Tabi bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor. 32 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2016

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ SUNUMU... 5 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 6 1.1. Kuruluşun Misyonu... 6 1.2. Kuruluşun Vizyonu... 6 1.3. Temel

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART-2013 OSMANİYE 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLOLAR VE ŞEKİLLER... 4 YÖNETİCİ SUNUMU...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TC OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının yanı sıra, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ SUNUMU... 5 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 6 1.1..Kuruluşun Misyonu... 6 1.2. Kuruluşun Vizyonu... 6 1.3. Temel Değerlerimiz... 6 1.4. Kuruluşun Temel

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı