KAFKAS ÜNİVVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAFKAS ÜNİVVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 KAFKAS ÜNİVVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2009

2 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 Kuruluşun Vizyonu 3 Kuruluşun Misyonu 3 Temel Amaç ve Hedefleri Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları 5 Genel Yatırım Uygulama Durumu 5 Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK 3) YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME 13 RAPORU (EK 4)

3 1-YÖNETİCİ ÖZETİ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi akademik ve idari hizmetlerde, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sistematik bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Atatürk İlke ve Devrimleri rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiş olup, bu hedeflere ulaşabilmek için gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2008 yılı sermaye ödeneği, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam TL ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı TL. olup gerçekleşme oranı % 95 dir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2008 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN Rektör

4 2- GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Misyonu : Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası seviyede katkı yapabilecek; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmaktır. Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle buluşturmak ve özellikle de, Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan kaynağı gibi konularda etkileşimi ve dolaşımı üstlenecek bir köprü olmaktır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası evrensel ve çağdaş değerlerlerle bütünleşmesinde aktif rol oynayarak, maddi kalkınmanın eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme temelinde yükselen top yekun ülkesel bir değer olacağı bilinci ile hareket ederek, bu ülküye destek sağlamaktır. Kuruluşun Vizyonu : Türkiye de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma-uygulama kalitesi ile önde gelen üniversiteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi ve toplum düzeyinde bölgesel işbirliğini geliştirme konusunda öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma, turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan bölgesel düzeyde lider bir üniversite olmaktır.

5 KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇLAR yılında kurulmuş olan Üniversitemizin gelişmiş olan üniversiteler içerisinde yer olabilmesi için gerekli olan eğitim, hizmet, sosyal ve kültür binalarının çağın gereklerine ve teknolojik yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete açılması.. 2- Üniversitemizin Merkez kampusünde bitmiş ve yapımları devam eden idari eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenlemesinin yapılması.. 3- Üniversitemizin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak. 4- Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş bulunan ve kampus dışında tahsisli binalarda eğitim ve öğretimine devam eden Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının hizmet binalarının Yatırım Programına alınması. HEDEFLER Hedef yılında Yatırım programına alınarak 2008 yılında ihalesi yapılmış olan m2 lik Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatının 2010 yılında bitirilerek hizmete açılması, Hedef 2 Yatırım programında devam eden Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Binasının 1.Bloku tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2.Blokun tamamlanarak 2009 yılı sonuna kadar hizmete açılması Hedef yılı içerisinde ihalesi yapılmış olan Morfoloji Binası İnşaatının 2010 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması,. Hedef yılında Yatırım programına alınan ve halen devam eden Açık ve Kapalı Spor Projelerimizden 1 Adet Kapalı Spor Salonu, 2 Adet Halı Saha ve 4 Adet Açık Spor Tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır. 1 Adet Stad projesinin ise tamamlanmış olup, 2009 yılı içerisinde ihalesi yapılması ve 2011 yılında hizmete açılması,. Hedef yılında yatırım programına alınan 104 dairelik lojman inşaatı projesi 2008 yılı itibariyle tamlanarak hizmete sokulmuş olup, 2009 yılı Yatırım programına alınan 4 Blok 32 daireli lojman inşaatı için ise ihale yapılarak 2011 yılında hizmete açılması, Hedef yılı sonuna kadar hizmete açılacak projelerin altyapı hizmetlerinin tamamlanması, Hedef yılı yatırım programında yer alan Büyük Onarım projesinden Misafirhane, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilmeler Fakültesi, Hayvan Hastanesi ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin bakım ve onarımlarının yaptırılması ile Rektörlük ısı merkezlerinin doğal gaza geçişinin sağlanması Hedef 2- Rektörlüğümüze bağlı merkezi atelyelerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi,. Hedef 1 Eğitim Fakültesi hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yatırım programına alınması Hedef 3 Kars Sağlık Yüksekokulunun yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi Hedef 4 Kars Meslek Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının hizmet Binalarının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi

6 2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: 2008 yılında lojmanların bitirilmesi, Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının ihalesi yapılarak yapımına başlanması, 6 adet açık ve kapalı spor tesislerinin tamamlanması hedeflenmiş olup, bunlardan Lojman inşaat ve 6 adet açık ve kapalı spor tesisi yıl içinde bitirilerek hizmete açılmıştır. Yine 2008 yılı içerisinde Tıp Fakültesi hastanesi inşaatı ve Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatına başlanmış, bunlardan tıp fakültesi hastanesi inşaatı %17 Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatı ise %43 tamamlanmıştır YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulamalarının Durumu: Verilen ödenekler doğrultusunda inşaatlarımıza devam edilmektedir yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz Alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki 8632 m2 kapalı m2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile m2 alanlı Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan m2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam m2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekanları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve gerekse her türlü altyapı yetersizliğine rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 5 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokulu 1 Konservatuar ile Kağızman da 1 meslek Yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, olmak üzere 5 Fakülte, 3 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 6 Araştırma ve Uygulama merkezi olmak üzere toplam 22 Akademik biriminde yaklaşık öğrenciye Eğitim ve Öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak m2 kapalı, m2 lik taşınmaz gayri menkule sahipken 2003 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 11 ayrı kampüste gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam m2 lik arazi ve m2 lik kapalı alana ulaşılmıştır. Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez paşaçayırı ve Bülbül mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık 7 Km2 lik arazi ana Kampüs Alanı olarak seçilerek Kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır.

7 Yatırım uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli olmamakla birlikte, yıl içerisinde ödeneklerde yapılan blokelerle istenilen şekilde yatırımlarımız yapılamamaktadır. Yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir YILI PROJE UYGULAMALARI : 1- (2007H032270) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi yılı başlangıç ödeneği ,00 TL olup ,0 TL ödeneği başka projeye aktarılmış ,00 TL ödenekle Üniversitemiz kampüsü içersinde yapılacak olan Stad projesine harcanmış ve ,00 TL ödeneği harcanamamıştır. 2- (1994H031710) Fen Edebiyat Fakültesi ( m2). Projemiz 1 İdari ve 2 eğitim bloğundan oluşmakta ve 1994 yılında ilk ihalesi yapılmış yılında idari ve bir eğitim bloğu tamamlanarak Eğitim Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Proje tutarı ,00 TL olan projemiz de kümülatif harcama ,00 TL olup 2008 Yılı başlangıç ödeneği ,00 ve ,00 TL diğer projelerden aktarılan ödenekle toplam ,00 TL olmuş ve bu ödenekle ile 2. eğitim blok unun kaba inşaatına devam edilmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı % 80 dır. 3- (1996H030710) Kampüs Altyapısı. Üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren yapılaşma sürecine giren kampüs alanındaki ünitelerin hizmet unsurlarını sağlayan ögeler altyapı çalışmalarında her zaman ilk sırada yer almıştır. İki kesimli Kampüs alanında bitmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi hizmet unsurlarını sağlayan imalatlar sırasıyla;

8 a) Yol : Kampüs Alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan Veteriner Fakültesi (Geçici Rektörlük),Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojman, Özel İlköğretim Okulu, Merkez atölyeler, Hangar gibi hizmet birimlerinin yol, tretuvarve parkların ulaşım imalatları tamamlanmıştır. İki kesimden oluşan Kampüs alanı Kars Çayı üzerine yapılan bir köprü ile birbirine bağlanmış ve yaklaşık 6 Km lik Kampüs içi imar yolunun şehirle bağlantısı sağlanmıştır. Paşaçayırı Eski Erzurum yolu ile Merkez Cumhuriyet Caddesini birbirine bağlayan yolun 1.7 Km lik kısmının kaya ve stabilize dolgusu ile 4.3 Km lik kısmının stabilize dolgusu tamamlanmıştır. Ulaşıma açık olan söz konusu 20 m lik çift şeritli yolun bir şeritinin üst kaplama asfalt olarak kaplanmış. Diğer şeritin üst kaplama ve sanat yapılarının inşaasına 2008 yılı yatırım ödeneği doğrultusunda devam edilmiştir. b) Su: İki kesimli kampüs Alanında yer alan hizmete açılmış veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal birimlerin tamamının su ihtiyacı Kampüs içerisinde açtırılan 4 adet derin kuyu ve tesise bağlı 4 adet derin kuyu binası, 1 adet terfi merkezi binası, kampüs dışında 2000 m3!lük depo yaklaşık 15 Km lik ishale ve içme suyu şebeke hattı ile birimlerin su ihtiyacı çözümlenmiştir. İleriye yönelik kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar ishale ve şebeke hattında 9450 mt.(o300-o400) çelik boru 6950 mt PVC kullanılmıştır. Üniversitemizce kuyulardan temin edilen suyun elektrik enerjisine bağımlı, basınca dayalı terfi sistemiyle gerçekleşmesi maliyet açısından ekonomik olmadığı gibi bölge yer altı sularındaki kireç oranının fazla olması nedeniyle kalite oranı düşüktür. c) Elektrik: Merkez kampüs içerisinde yapımları bitirilerek hizmete açılmış olan Eğitim, Sosyal ve İdari birimlerin yer altı ve yer üstü enerji nakil hatları ( 2 adet 500 ve 1000 KV lık trafo dahil) bitirilerek elektrik sorunları çözümlenmiştir. Yapımları devam eden ve hizmete açılmamış olan diğer idari, eğitim ve sosyal birimlerin elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına her yıl olduğu gibi verilen ödenekler doğrultusunda 2008 yılında devam edilmiştir.

9 d) Kanalizasyon: İki kesimli kampüsün Paşaçayırı mevkiinde yer alan yerleşim ünitelerinin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bu kesimde kanalizasyon ana kollektör hattında 2800 şebekede 1700 mt. Boru imalatı yapılmıştır. Kampüsün diğer kesiminde yer alan ve yapımları devam eden Rektörlük + Mediko Sosyal, Fen-Edebiyat Fakültesi, Spor Salonu, Isı Merkezi ve Merkezi Kafeterya binalarının kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatları bitirilmiştir. İki kesimde yer alan yerleşim ünitelerine ait atık sular Kars Çayı kenarında yapılan geçici arıtma tesisinde arıtılarak Kars çayına deşarjı sağlanmaktadır. e) Isı : Üniversite Kampüs Alanının Kars Çayı ile bölünerek iki bölümden oluşması nedeniyle Paşaçayırı mevkii bölümünde yer alan idari,eğitim ve sosyal birimler (Vet.Fak.,Lojmanlar, Hayvan Hastanesi, Zootekni, Atölyeler, Özel İlköğretim Okulu, Misafirhane vs.) Kcal kapasiteli ısı merkezinde üretilen enerjinin yer altı ısı kanalları vasıtasıyla birimlere taşınmasıyla ısı sorunu çözümlenmiştir. 2x2 mt ebatlı ısı kanallarında 4350 mt. O150-O200-O250 mm çaplı ısı verimlilik raporları test edilmiş Jeotermal borular kullanılmıştır. Kampüs alanının eski hava alanı mevkiinde yer alan kesiminde halen yapımları devam eden Rektörlük + Mediko Sosyal, Spor salonu, Merkezi Kafeterya, Fen-Edebiyat Fakültesi ve makro planda yapılması düşünülen idari eğitim ve sosyal birimlerin ısıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulan Kcal lik ısı santralinin Kcal lik kısmının yapımı tamamlanmış. Bu kısımdaki biten binalara ısı verilmiştir f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 7 Km2 lik geniş alan üzerinde kurulmuş olması, topoğrafik yapısı nedeniyle iki ayrı kampüsten oluşması sebebiyle yerleşim üniteleri arasındaki mesafelerin uzaklığı ulaşım arterlerini oluşturan yol ve tretuvarların da uzun mesafeler kat etmesine neden olmaktadır. İki kesimli kampüs alanında paşaçayırı mevkiinde yer alan idari, eğitim ve sosyal birimlerin yol, tretuvar, park ve yeşil alan düzenlemeleri kısmen bitirilmiştir. Öteki kesimde yer alan ve yapımları devam eden diğer ünitelere ait yol, tretuvar, park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. Üniversitemizin tüm ihate duvarları tamamlanmış. arı ile ilişkisi kalmamıştır. Projemiz 1996 yılında başlamış ve 2002 yılında keşfi dolmuş yeniden ihale yapılmış tekrar 2008 yılında ihalesi yapılmış Proje tutar ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır yılı başlangıç ödeneği ,00 TL ilen ,00 TL ek ödenekle ,00 TL olmuş ve bu ödenekle 32 adet Lojman, 200 kişilik kız öğrenci yurdu altyapıları ile birlikte çeşitli birimlerin altyapılarının yapımına devam edilmiştir.

10 4- (1987H030090) Lojman İnşaatı. Projemiz 1987 yılında başlamış olup Önceki yıllarda Paşaçayırı mevkisinde 9 blok lojman (72 Daire) ile misafirhane (3200 m2) bitirilerek hizmete açılmış. Kombine mevkisinde 4 blok (32 Daire) lojman inşaatının kaba inşaatı tamamlanmıştır. Proje tutarı ,00 TL olup, projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır. Başlangıç ödeneği ,00 TL iken ,00 TL si başka projelere aktarıldı kalan ,00 ödenek harcanarak 4 blok (32 daire) lojman bitirilerek hizmete açılmıştır yılı sonu itibariyle projenin keşifi tamamlanmış 2009 yılında (32 Daire) projesi ihalesi yapılarak projeye devam edilecektir. 5- (2008H )Büyük Onarım Projesi. Söz konusu projeye 2008 yılı içerisindeki ödeneği ,00 TL iken ,00 TL si başka projelere aktarılmış kalan ,00 TL ödeneğin ,00 TL sini Eğitim Fakültesi, ,00 TL sini ,00 TL sini Kağızman Meslek Yüksekokulu, ,00 TL sini Kars Sağlık Yüksekokulu ve Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu ve ,00 TL sini Kütüphane bakım ve onarımda ,00 TL sini ise Rektörlük ve bağlı birimler olan Merkezi Atölyelere malzeme alımında kullanılmıştır. yapılmıştır. 6- (1994H050140) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri. Projemiz 1994 yılında başlamış olup içeriği Kapalı Spor salonu, Açık spor alanları ve Futbol Sahasından ibarettir yılın da 1 adet Kapalı Spor Salonu bitirilerek hizmete açılmıştır. Proje tutarımız ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır Yılı ödeneği ,00 TL iken ,00 TL ek ödenek alınarak ,00 TL olmuş ve bu ödenek le devam eden Açık spor alanlarından (2 adet ) halı saha taban döşemeleri ile birlikte 4 adet açık spor tesisleri tamamlanarak hizmete açılmıştır yılı sonu itibariyle projenin keşifi tamamlanmış 2009 yılında Stad projesi ihalesi yapılarak projeye devam edilecektir. 7- (2007I000670)Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı Projemiz 2007 yılında proje ihalesi ile başlamış 2008 yılında yapım ihalesi yapılarak devam etmiştir. Kullanım alanı : m2 Bina oturum alanı : m2 Çevre düzeniyle ve bina oturum alanıyla birlikte m2 alan üzerine kurulmuştur. 51 ve 222 araçlık olmak üzere 2 adet otopark mevcuttur. İnşaatımız 3 bloktan oluşmaktadır. A Blok Zemin+1 kat B Blok bodrum +2 kat ve C Blok bodrum + 4 kattan oluşmaktadır. Proje tutarı ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır başlangıç ödeneği ,00 TL bu ödenekle tüm blokların temel ve bodrum katların A blok kaba inşaatı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 17 olmuştur.

11 8-(2008H033030) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı Projemiz (A,B,C,D) olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır Yılın da proje ihalesi ve projeler yapılmış 2008 yılı içinde yapım ihalesi yapılarak devam edilmiştir. Proje tutarı ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama yapılmamış başlangıç ödeneği ,00 TL olup ,00 ek ödenekle ,00 TL olmuş bu ödeneğin ,00 TL si kullanılamamış ve ,00 TL si kullanılmıştır. Bu ödenekle A blok un temeli B blok bodrum, zemin, 1. kat kaba, C blok temel, D blokta ise kaba inşaatın tamamı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 43 dır. 9- (2008H033000) Yayın Alımı yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için TL ödenek ayrılmış olup, Yıl içinde bu ödeneğin TL si harcanmıştır. 10- (2008H033010) Bilgi Teknolojileri yılında bilgi teknolojileri için TL. Ödenek ayırlmış olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. 11- (2008H033020) Taşıt Alımı. Bu projeye 2008 yılında TL. Ödenek ayrılmış, ayrıca TL. de likit kaydı yapılarak tam donanımlı bir adet Ambulans alınmıştır. 12- (2008H032990) Makine Techizat Alımı yılında bu pojeye TL. Ödenek ayrılmış olup, Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için yıl içinde tamamı harcanmıştır. 13- (2008I001100) Makine Teçhizat Alımı TL ödenek ayrılan Bu projeden 2008 yılı içinde Tıp Fakültesi Hastahanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2 adet elektro koter cihazı, 1 adet anestezi cihazı, 2 adet ventilatör, 1 adet MR cihazı, 1 adet ameliyat masası, 1 adet video kolposkop cihazı, 1 adet elektro cerrahi enerji platformu, 1 adet artroskopi cihazı, 1 adet EKG cihazı, 1 adet ultrasonografi cihazı, 1 adet pansuman arabası, 1 adet çamaşır makinası, 1 adet çamaşır kurutma makinası, 1 adet ütü, 1 adet göz muayene ünitesi cıhazları, 1 adet gastroskop cihazı, 1 adet eko kardiyografi cihazı, 1 adet radyant ısıtıcı, büro mefruşatı, 35 adet bilgisayar ve çeşitli tıbbi gereç alınmış ve bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.

12 14- (2007K121070) Kars ta Modern Ahır İnşaatı yılı yatırım programına alınan ve yapımına devam edilen bu projeden 2008 yılı içinde TL harcanmıştır. 15- (2008K120740) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri. Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Yönetim Kurulunun desteklediği projelere 2008 yılında TL. ödenek ayrılmış olup, ayrıca TL de likit kaydı yapılarak toplam TL. harcanmıştır. 4- ÖNERİLER - Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının yatırımları yerinde görmeleri, - Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, - Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları da dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması,

13 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü:...(Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2007 Sonu Kümülatif Harcama 2008 Yılı Program Ödenek 2008 Yılı Revize Ödenek Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak 2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2008 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM Toplam (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

14 2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU SEKTÖRÜN ADI: EĞİTİM Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2008 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama (2) (5) (6) (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi BÜTÇE 2009 Kars H Lojman İnş. (16450) (DAP) BÜTÇE 2008 Kars H Fen Edebiyat Fakültesi (31724m2) (DAP) BÜTÇE 2009 Kars H Kampüs Altyapısı (DAP) BÜTÇE 2009 Kars H Büyük Onarım (DAP) (DOKAP) BÜTÇE 2008 Kars H Makine Teçhizat Alımı (DAP) BÜTÇE 2008 Kars H Yayın Alımı (DAP) (DOKAP) BÜTÇE 2008 Kars H Bilgi Teknolojisi (DAP) (DOKAP) BÜTÇE 2008 Kars H Taşıt Alımı BÜTÇE 2008 Kars Derslik ve Merkezi H Birimler ( m2) BÜTÇE 2009 Kars H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) BÜTÇE 2009 Kars TOPLAM SEKTÖRÜN ADI: SAĞLİK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2007 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama Toplam Kredi Kredi Özkaynak Toplam (2) (5) (6) (8) (9) Kümülatif (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) (16) (17) (18) I Hastane İnşaatı (200 yt) BÜTÇE 2010 Kars I Makine Teçhizat Alımı (DAP) SEKTÖRÜN ADI DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (2) (5) (6) K K Kars'ta moderin Ahır Şart. Simental Rektörluk Bilimsel Araştırma Projeleri BÜTÇE 2008 Kars Bitiş Yılı Yeri (7) TOPLAM Proje Tut (8) Proje Tut 2007 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Toplam Kredi Mikt (9) Kümülatif (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) (15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) BÜTÇE 2009 Kars BÜTÇE 2008 Kars TOPLAM Harcama Toplam (18)

15

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 Kuruluşun Vizyonu 3 Kuruluşun Misyonu 3 Temel Amaç ve Hedefleri

Detaylı

2010 Yılı Yatırım Uygulamaları 5 Genel Yatırım Uygulama Durumu 5 Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar 6 Proje Tamamlama Raporu 7

2010 Yılı Yatırım Uygulamaları 5 Genel Yatırım Uygulama Durumu 5 Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar 6 Proje Tamamlama Raporu 7 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 Kuruluşun Vizyonu 3 Kuruluşun Misyonu 3 Temel Amaç ve Hedefleri 4 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 5 2010 Yılı Yatırım

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS 2015 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU - 0 Çankırı - 2011 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme 3 2.1. Üniversitemizin Vizyonu 3 2.2.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2012 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2012 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2012 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2013 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 3- KURULUŞUN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2013 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2013 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2013 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2014 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 3- KURULUŞUN

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti... 2

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti... 2 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü... 3 2.2. Kuruluşun Özgörevi... 3 2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri... 3 2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART-2013 OSMANİYE 2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLOLAR VE ŞEKİLLER... 4 YÖNETİCİ SUNUMU...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 1 1.2. Kuruluşun

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2015 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 3- KURULUŞUN

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: 1-GENEL BİLGİLER 2-MİSYON VE VİZYON 3-GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4-BİTİRMİŞ OLDUĞU İNŞAATLAR 5-İHALELER 6-ÖDENEK

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER...

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER... İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2-2.1.Üniversitemizin Vizyonu:... - 2-2.2.Üniversitemizin Misyonu:... - 2-2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:... - 2 - Amaç 1:

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri... 3 2.4.Üniversitemizin

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Rize Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2010 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler 2013 YILI YATIRIM BÜTÇESİ 12 OCAK 2013 TARİH VE 28526 SAYILI RESMİ GAZETEDE (MÜKERRER) YAYINLANMIŞTIR. EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJE ADI

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2013 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 i ii iii İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... iv 1-GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversitemiz 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5467 sayılı Kanun

Detaylı