Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı ( ) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)"

Transkript

1 Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı ( ) ( )

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A. MÜDÜRLÜK ORGANİZASYON ŞEMASI....3 B. GÖREV ALANI VE SUNULAN HİZMETLER C. PAYDAŞ ANALİZİ....5 D. BİRİM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ Personel Durumu ve Mali Durum Teknik Donanım ve Sahip Olunan Araçlar SWOT (GZTF) Analizi..7 III. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI..8 A. MİSYON. 8 B. VİZYON 8 C. TEMEL DEĞERLER...8 D. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER...8 IV. MALİYETLENDİRME.. 13 V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 13

3 ÖNSÖZ Bu belge ile Bilgi İşlem Müdürlüğü nün yılları stratejik planı sunulmaktadır. Bu plan hazırlanırken Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunun (2. sürümü) rehberliğinden yararlanılmıştır. Bu çalışma ile Bilgi İşlem Müdürlüğü nün sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesinin ve etkinlik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanında Bilgi İşlem Müdürlüğü nün faaliyetleri planlı ve sistemli bir esasa oturtulmuş olmaktadır. Böylece bu doküman ile Bilgi İşlem Müdürlüğü nün yıllarını kapsayan döneme ilişkin stratejik amaç ve hedefleri belirlenmiş ve bunların nasıl hayata geçirileceği ortaya konulmuştur. A.Latif İnan Bilgi İşlem Müdürü

4 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde, Stratejik Plan çalışmaları Haziran 2014 tarihinde nin Stratejik Plan çalışma grubunun oluşturulması ile başlamıştır. İlk toplantı sonrasında Stratejik Plan çalışması için yapılması gereken analiz, veri ve bilgi toplama ve stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi konularında zaman çizelgesi, çalışma planı oluşturulmuş ve iş bölümü yapılmıştır. Daha sonra yapılan periyodik toplantılarda, gelinen nokta değerlendirilmiş ve neler yapılması gerektiği karar altına alınmış ve bu kararlar uygulanmıştır. II. DURUM ANALİZİ A. MÜDÜRLÜK ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi İşlem Müdürlüğü nün 2014 yılı itibariyle sahip olduğu organizasyon şeması aşağıda verilmiştir: Bilgi İşlem Sorumlusu 1 kişi Teknik personel 1 kişi

5 BİLGİ İŞLEM GÖREV TANIMLARI 1.Belediyenin bilgi işlem ihtiyacının envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak. 2.Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak. 3.Bilgi işlem sistemi içerisinde bilgi işleme, sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütülmesini sağlamak. 4.Bilgi işlem alanındaki teçhizat ve sistem programlama dili, program gelişmelerini izlemek, uygun görülürse Belediyede kullanılması için öneriler hazırlamak. 5.Bilgi işlem sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya koymak. 6.Kurum için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak ve sistem çıktı raporlarının dağıtımını, bilgilerini ve gizliliğini disiplin altında tutmak. 7.Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 8.Başka kuruluşlardan alınacak bilgi işlem servis hizmetlerini düzenlemek ve kontrol altında tutmak. 9.Sistem programlarının ve diğer paket programların kullanılması için, personele gerekli eğitim vererek yetişmiş eleman sayısını artırmak. 10.Sistem otomasyonu verilerinin günlük yedeklerini almak 11.Sistem otomasyonuna bağlı donanımsal, yazılımsal ve kullanıcılara bağlı sorunları gidererek sistemin sorusuz çalışmasını sağlamak. 12.Belediyenin sistem otomasyonunda ve birimlerinde kullanılan bilgisayar programını hazırlamak veya gerekli programları satın alarak, zamanla değişen kanunun, tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik destek vermek. 13.Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerinin sayısal ortamda (Internet, CD-DVD gibi) kentliye ulaştırılması amacıyla çeşitli tanıtım ve grafik faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek. 14.Kent bilgi sistemi çalışmaları doğrultusunda verilerin güncellenmesini koordine etmek web sitesinin sorunsuz çalışmasını sağlamak 16.Kurum bünyesinde, korsan yazılım ve idarece uygun görülmeyen teçhizatın kullanılmasını

6 önlemek. 17.Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak. 18.Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak. 19.Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak. D. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, Müdürlüğün hizmetleri ile ilgisi olan, Müdürlükten doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Müdürlüğü etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Bu çerçevede Bilgi İşlem Müdürlüğünün paydaşları aşağıdaki gibidir. Tablo 1: Paydaş Analizi S.No PAYDAŞ ADI TÜRÜ 1 Belediye Başkanlığı İç Paydaş 2 Belediye Meclisi İç Paydaş 3 Belediyenin Tüm Birimleri İç Paydaş 4 Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaş 2013 yılı itibariyle birimimize bütçe ayrılmamıştır. 2. Teknik Donanım ve Sahip Olunan Araçlar şu şekildedir: Tablo 3: Teknik Donanım ve Sahip Olunan Araçlar Teknik Donanım ve Aracın Cinsi Adedi Masa Üstü Bilgisayar 3 Yazıcı 1

7 3. SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER Teknolojiyi önemseyen yeni yönetim anlayışı Mobil uygulamalarda önemli mesafe kat etmemiz ZAYIF YÖNLER 1. Halkla ilişkiler ve bilgilendirme faaliyetlerinin eksik olması 2. Hizmet teknoloji bilgi eksikliği ve kurum içi eğitimin eksikliği 3. Kalifiye personel eksikliği 4. Kurumsal yapıdaki eksiklikler 5. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçlerin yenilenme gerekliliği 6. İnternet bağlantı hızının zaman zaman ciddi düşüşler göstermesi 7. Kurum arşivinin fiziki ve teknik imkânlarının arttırılma gerekliliği 8. Mezarlık bilgi sisteminin olmaması 9. Donanım eksikliği FIRSATLAR - Kablosuz teknolojinin yaygınlaşması - Kâğıt israfının olmaması - Teknolojinin işleri kolaylaştıracağı TEHDİTLER - Muş un teknolojiye çok uyumlu olmayan alt yapı sistemi - STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER VİZYON Belediyemizde, hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşlarımızın hizmetlerin amacı doğrultusunda bilgilendirilmesi çalınmalarına devam etmek. Bu kapsamda belediyemizde, özellikle web sitesi başta gelmek üzere her türlü tanıtım araçlarını değerlendirmek ve projelerin üretimini desteklemek. Vatandaş odaklı hizmet yönetimiyle vatandaşı Belediyemizin hizmetleri hakkında bilinçlendirmek ve en etkin şekilde yararlanmasını teşvik etmek.

8 E-belediyecilik faaliyetlerini hizmet tanıtımında kullanmak. Sağlıklı bir bilgisayar ağı oluşturarak belediyemizin iletişim hantallığını bertaraf etmek. Teknoloji ve Bilgi Kenti stratejisi adı altında tüm stratejilerin birbiriyle etkin çalışmasını sağlayan temel teknoloji stratejisini oluşturmak. MİSYON Muş ta halkının tüm ihtiyaçları bilgi temeli boyutunda giderilerek, belediyenin tüm ilgili kurumlarla, halkla en verimli şekilde çalışması için sosyal, bilişsel ve kültürel altyapının hazırlanması ile Muşun Bilgi Toplumu olma yolunda farkındalığını oluşturmak. STRATEJİK FAALİYETLER STRATEJİK AMAÇ Hedef Performans göstergesi MUŞ BELEDİYESİNİ E-BELEDİYE HALİNE GETİRMEK Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin altyapılarını güçlendirmek ve etkin çalışmasını sağlamak 2018 e kadar bitirilmesi planlanıyor Üniversiteler, STK lar, TÜBİTAK v.b. kurumlarla projelerde işbirliği yapılması. Tüm belge ve dokümanları elektronik ortama aktarmak Kayıt dosyalama sisteminin elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılmak Güçlü bir arşiv yönergesi oluşturmak ve arşiv sitemini yapmak Doküman yönetim ve veri güvenlik sistemini güncellemek Kent Bilgi Sistemini modernleştirmek Dijital kent katalogu, dijital arşiv ve dijital kent haritası oluşturmak

9 STRATEJİK AMAÇ Hedef Performans göstergesi Hedef MUŞ BELEDİYESİNİ E-BELEDİYE HALİNE GETİRMEK Tüm hizmetlerin online olmasının sağlanması, kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak 2018 e kadar bitirilmesi planlanıyor Taşınır malların kayıt ve güncelleme işlemlerini daha etkin bir şekilde yapmak Tüm belge ve dokümanları elektronik ortama aktarmak Kayıt dosyalama sisteminin elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılmak Güçlü bir arşiv yönergesi oluşturmak ve arşiv sitemini yapmak Doküman yönetim ve veri güvenlik sistemini güncellemek Kent Bilgi Sistemini modernleştirmek Dijital kent katalogu, dijital arşiv ve dijital kent haritası oluşturmak Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazışma) sistemini geliştirmek Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanterini çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğin, sağlayacak kontrol mekanizmalarının belirlenmesi, Proje bankası ve Bilgi bankası oluşturulması Web sitesinde Halk için rahat ulaşabilecekleri mevzuat portalı oluşturmak. Kurumsal web sitesinin portal olarak düzenlenmesi, katılımcıların interaktif olarak geribildirim yapabildiği (e-posta, anket, forum), birimlerden güncel veri girişinin pratik hale gelmesi. Donanım-Yazılım ihtiyacının karşılanması Vatandaşlar ve işletmeler için sosyal, iş, ekonomi ve eğlence dahil her türlü bilgiye her yerden kolayca erişilebilmesini mümkün kılacak geniş bant üzerinden kablosuz internet hizmetinin sunulması Belediyenin görüntü kayıtlarının arşivlenmesi Hizmet binalarının teknogüvenliğinin sağlanması Çalışanların bilişim bilgilerini arttırmak İnternet üzerinden ve sms ile borç sorgulama ve borç ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak Çağrı merkezine gelen sonuçların verimliliğini analiz etmek

10 Üniversiteler, STK lar, TÜBİTAK v.b. kurumlarla projelerde işbirliği yapılması. V. MALİYETLENDİRME Maliyetlendirme çalışmaları Performans Programı ile yapılacağı için şu aşamada maliyetlendirme çalışması yapılmamıştır. VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı yıllarını kapsayan bir dönem için hazırlanmıştır. Planın başarısı için bu dönem içinde belirli zaman aralıklarında gözden geçirme ve revizyonun yapılması gerekmektedir. Gözden geçirme ve revizyon sürelerinin yılda bir olması yararlı olacaktır. Bu nedenle Bilgi İşlem Müdürlüğünce plan yıllık olarak gözden geçirilecek, yeni gelişmeler ile gerçekleşip gerçekleşmeyen hedefler bağlamında revize edilecektir.

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Kültür

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi İşlem Müdürü Şef Yazılım Servisi Donanım ve Teknik Servis İdari İşler Servisi Kent Bilgi Sistemi Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 3 1.1. Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması... 3 1.2. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 04.07.2014 KARAR NO 40 KARAR Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslar Yönetmenlik değişikliğinin görüşülmesi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) NİSAN 2015 - ŞIRNAK 1 SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

Yenimahalle Belediye Başkanlığı EeeEK Yenimahalle Belediye Başkanlığı İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI UYGULAMA REHBERİ (-2011) eeee İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI UYGULAMA SÜRECİ 2 I. UYGULAMA ESASLARI İç kontrol standartları

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLAN 1 22015-2019 STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN HAZIRLIK KOMİSYONU Komisyon Başkanı: Fatih GAVGACI Koordinatör Birim: Planlama

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

ÇAYIROVA BELEDİYESİ 2012-2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 4. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2015-2019) Haziran, 2014 ADIYAMAN 1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı