Turkish. İletime odaklandık Yıllık Gözden Geçirme nin anlık görüntüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish. İletime odaklandık. 2012 2013 Yıllık Gözden Geçirme nin anlık görüntüsü"

Transkript

1 Turkish İletime odaklandık Yıllık Gözden Geçirme nin anlık görüntüsü

2 Mali Kamu Denetimi Başkanı nın mesajı Kamu Denetimi Başkanı Shane Tregillis İş Planı hedeflerimiz anlaşmazlıkların giderilmesi sürecinin ilgili taraflarla daha iyi bağlantılar kurularak geliştirilmesi ve kurumsal yeteneklerimizin güçlendirilmesini içerir. Bu alanların her birinde iyi gelişmeler kaydettik. Anlaşmazlık sürecimizin ana yönlerini gözden geçirdik, kurum çapında bir resmi kaliteyi gözden geçirme süreci uyguladık, çalışanlarımızın uzmanlık bilgisini oluşturmayı sürdürdük ve mali hizmet sağlayan kurumlarla yapılan elektronik belge alışverişi pilot çalışmasını yaptık döneminde tamamladığımız anahtar girişimlerden biri paydaşlarla ilgili önemli bir araştırma idi. Sonuçlar, paydaşlarımızın FOS ile olan ilişkilerine verdikleri önemi ve FOS çalışanlarının bilgili, ulaşılabilir ve dost tavırlı olarak değerlendirildiğini vurgulamıştır. Bulgular aynı zamanda, üç yıllık stratejimiz ve iş planlarımızda belirlediğimiz daha iyi olmamız gereken - özellikle anlaşmazlık çözme sürecimizin güncellik ve kalitesinin geliştirilmesinin sürdürülmesi - alanları pekiştirmiştir. Son 12 ayda çok şey başardıysak da, yaptığımız her şeyde mükemmel hizmet sağlamaya yönelik genel hedefimizi başarmak için yapmamız gereken daha pek çok şeyin olduğunu biliyoruz. Ulaşılabilir, adil ve bağımsız anlaşmazlık çözümleme hizmetlerinin tüm Avustralyalılar ve onlara mali hizmet veren kurumlara sağlanmasında halen yaptığımız çalışmayı güçlendirmek için Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımız, tüketiciler, üyeler ve sektörle çalışmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Shane Tregillis Kamu Denetimi Başkanı 2

3 Yıla genel bakış 32,307 alınan toplam anlaşmazlık başvurusu 11% önceki yıldan 33,773 dosyası kapanan toplam anlaşmazlık 6% önceki yıldan 24,100 kabul edilen anlaşmazlık sayısı 5% önceki yıldan 24,968 dosyası kapanan kabul edilmiş anlaşmazlık sayısı 0% dönemi ile tutarlı (24,983) Toplam anlaşmazlık sayısı Bu sayının içine sürecimizin Kayıt veya Kabul aşamasına alınan tüm anlaşmazlıklar dahildir. 5,161 kabul edilen mali zorluk anlaşmazlıkları son yıla göre %22 azalma 37 çözümlenen sistemik sorunlar 191 iddia edilen sektör uygulama kuralları ihlallerinin araştırılması, teyit edilen ihlal sayısı ,038 üye önceki yıla göre %5 azalma 234,063 irtibat ekibimiz tarafından işlem gören telefon aramaları, geçen yıla göre %2 artış 548,260 internet sitemize giriş sayısı, dönemine göre %5 azalma Kabul edilen anlaşmazlıklar Bunların içine Kayıt aşamasından Kabul aşamasına geçen veya doğrudan Kabul aşamasına alınan anlaşmazlıklar dahildir. Mali Kamu Denetçisi Servisi Yıllık Gözden Geçirme anlık görüntüsü 3

4 Anahtar bilgiler ve istatistikler Teslim alınan anlaşmazlıklar FOS döneminde, bir önceki yıla göre %11 oranında daha az sayıda 32,307 anlaşmazlık teslim aldı. Bu azalmadan önce anlaşmazlık sayısı üç yıl sürekli artış göstermişti ile dönemi arasında %27 artış ve ile dönemi arasında %19 artış olmuştur. Bu düşüşe yol açan üç ana nedenin aşağıda belirtilenler olduğuna inanıyoruz: Mali zorluklarla ilgili anlaşmazlıklarda önemli bir düşüş oldu. Bunun ana sebebinin mali hizmet veren kuruluşların mali zorluklara yanıt veren programlarında yaptığı iyileştirmeler olduğunu düşünüyoruz. Küresel mali krizin etkileri küçüldükçe yatırımla ilgili anlaşmazlık sayılarındaki azalma devam ediyor. Esas olarak, sel sigortasının çok daha fazla yaygınlaşması, sel sigortası konusunda tüketici bilincinin artması ve gelişen sektör uygulamaları nedeniyle doğal afetlerle ilişkili anlaşmazlıklarda meydana gelen önemli ölçüde düşüşler. Yıllara göre teslim alınan toplam anlaşmazlıklar (vaka sayımı) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,392 23,790 30,283 36,099 32,

5 Servis türüne göre kabul edilen anlaşmazlıklar döneminde kabul edilen anlaşmazlıkların büyük çoğunluğunu oluşturan iki servis türü, krediler (%49) ve genel sigortalar (%30) idi. Servis türleri ve yıllara göre kabul edilen anlaşmazlık sayıları 14,000 13,242 12, ,000 10,467 10,000 7,581 8,000 7,595 6,000 5,627 4,000 2,000 0 Krediler Genel Sigortalar 1,214 1,626 1,886 Yatırımlar 1,508 1,533 Ödeme sistemleri 1,654 1,267 1,307 1,264 Teminat (depozit) alma ,043 Hayat sigortası Geleneksel kayyum hizmetleri Görev tanımımızın dışında kalan servisler Henüz belirlenmemiş olanlar Mali Kamu Denetçisi Servisi Yıllık Gözden Geçirme anlık görüntüsü 5

6 Ana bilgiler ve istatistikler (devamı) Sonlandırılan anlaşmazlıklar FOS döneminde, bir önceki yıla göre %6 daha düşük sayıda 33,773 anlaşmazlığı sonlandırdı. Bu sayı bu yıl teslim alınan anlaşmazlıkların sayısındaki düşüşle tutarlıdır. Anlaşmazlık çözüm sürecimizde bir anlaşmazlık farklı aşamalarda sonlandırılabilir. Bu sonlanma tarafların aralarındaki anlaşmayla, FOS un kararıyla veya anlaşmazlığın geri çekilmesi veya görev tanımımızın dışında kalmasıyla gerçekleşebilir döneminde sonlanan 33,773 anlaşmazlığın 8,805 i sürecimizin Kayıt aşamasında ve 24,968 i de Kabul aşaması sırasında veya sonrasında sonlanmıştır. FOS bir anlaşmazlığa Kabul ve sonrası aşamalarda etkin bir biçimde çözüm olanağı sağlar. Yıllara göre sonlandırılan toplam anlaşmazlıklar 40,000 36,049 35,000 33,773 30,000 28,826 25,000 21,543 20,000 17,007 15,000 10,000 5,

7 Anlaşmazlık sonlanımları döneminde, anlaşmazlıkların %55 i 60 gün içinde ve %73 ü 120 gün içinde sonlanırken 30 gün içinde sonlanan (%15) anlaşmazlık sayısında %3 artış vardı. Anlaşmazlıkların sonlandırılması süresinin azaltılması FOS un öncelikle odaklandığı ve odaklanacağı bir konudur döneminde FOS vaka yönetim sürecimizi gözden geçirdi ve aşağıdaki belirtilenlerin de içinde yer aldığı önemli iyileştirmeler belirledi: bir anlaşmazlıkta yer alan taraflardan bilgi edinme sürecinin ve bu bilgilerin takasının düzene sokulması tüketiciler ve mali servis veren kuruluşlarla olan doğrudan telefon ilişkisinin artırılması elektronik iletişim biçimlerine daha fazla yönelme sürecin başlangıcında sorunlara açıklık getirmek için telefon konuşması ile birlikte sorunlarla ilgili mektuplar yazma. Başvuru sahibi (yani, anlaşmazlık başvurusu yapan kişi ya da küçük işletme) ile mali servis sağlayan kuruluş arasında anlaşma ile sonlandırılan anlaşmazlıkların oranı döneminde %74 den döneminde %70 e düştü. Bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle FOS tarafından çözümlenen anlaşmazlıkların yüzdesi %8 den %9 a yükseldi. İşbirliğine dayanan çözümler, FOS tarafından verilen resmi kararlarla ulaşılan çözümlerden daha kolay ve daha ucuzdur. Bu çözümler, söz konusu anlaşmazlığa özgü olan bilgilere uygun hale getirilebilir ve tüketici ile FSP si arasındaki ilişkinin sürmesini veya hatta gelişmesini daha yüksek bir olasılıkla sağlar. Anlaşmazlıkların sonlandırılma aşamaları Kayıt aşaması sırasında 9,735 11,066 8,805 Kabul aşaması sırasında veya sonrasında 19,091 24,983 24,968 Toplam 28,826 36,049 33,773 Mali Kamu Denetçisi Servisi Yıllık Gözden Geçirme anlık görüntüsü 7

8 Ana bilgiler ve istatistikler (devamı) Sistemik sorunlar ve ciddi kötüye kullanmalar döneminde sistemik sorunlar ekibine FOS görevlileri tarafından 1,250 adet olası sistemik sorun gönderildi. Bu sayının içinde aynı sorunla ilgili birden fazla gönderim dahildir. Bunların içinden128 ini olası sistemik sorunlu olarak belirledik ve bunların 96 adedinin sistemik olmadığının belirlenmesine rağmen yine de, birçok vakada olumlu bir sonuç başarıldı. Bu mali yıl içinde 37 sistemik sorun çözüldü. Bu 37 sistemik sorunun aşağıda belirtilen sonuçlarının farkındayız: 13,600 den fazla müşterinin bu sorunlardan dolaysız olarak etkilendiği belirlenmiş olup kayıpları karşılanmıştır. Etkilenen müşterilerin kayıplarının karşılanması için 2 milyon dolardan fazla bir miktar ya ödenmiş ya da ayrılmıştır. Kredi listelerine yanlış olarak giren 14,000 kayıt ya düzeltilmiş ya da çıkartılmıştır döneminde belirlenen olası ve kesin sistemik sorunların bazılarının soruşturulması yıl sonunda da devam etti döneminde ASIC e 5 adet ciddi kötüye kullanım raporladık; bunların tümü FOS un görev tanımına uyulmamasıyla ilintilidir. Kurallara uyulması ve kontrolü Kurallara Uyum ve Kontrol ekibimiz dört sektörün uygulama kurallarına uyumunu yönetir ve kontrol eder: Bankacılık Uygulama Kuralları, Tasarruf Ortaklığı Bankacılığı Uygulama Kuralları, Genel Sigortacılık Uygulama Kuralları ve Sigorta Komisyoncuları Uygulama Kuralları döneminde toplam 699 adet mali servis sağlayan kuruluş bu dört kurallar yönetmeliğine üye olmuştur döneminde, 568 adet mali servis sağlayan kuruluştan kurallara uyma yükümlülükleriyle ilintili bir Yıllık Kurallara Uyum Bildirimi (ACS) yapmaları istendi. Bu süreç sırasında FSP kendi üyelerinin yaptığı toplam 10,688 adet kural ihlali tespit etti. Bunlardan 24 ü önemli olarak değerlendirildi. Ekip ayrıca, dört sektör içindeki üyelere 22 işyerinde ziyaret ve 62 masaüstü denetimi uyguladı. 8

9 döneminde, mali servis kuruluşlarınca yapıldığı iddia edilen bir veya daha fazla kural ihlali için 191 soruşturma yürütüldü. Etkinliklerimizin sonucu olarak dört sektörde 116 ihlal olduğu teyit edildi. Ekip, önemli olarak değerlendirilen, 11 i bankacılık alanında ve 22 si genel sigortacılıkta olmak üzere, toplam 23 kural ihlali hakkında gerekeni yaptı. Her bir ihlalden sorumlu olan üyelerden durumu düzeltmeleri için harekete geçmeleri ve gelecekte başka ihlallerin olmasını engellemeleri istendi. Paydaş katılımı Geniş bir yelpazede yer alan paydaşlarımızın içinde mali servis sağlayan kuruluşlar (FOS un üyeleri), tüketici temsilcileri (mali danışmanlar ve toplum avukatları gibi), sanayi organları, ASIC ve diğer hükümet organları ve genel olarak Avustralya toplumu da yer alır. Tüm bu paydaşlarla değişik biçimlerde yakın ilişki kurarız ve döneminde katıldığımız 300 den fazla etkinlik ve toplantılar da buna dahildir dönemindeki önemli paydaş katılımı girişimleri içinde dönemi için olan iş planımıza bilgi sağlayan önemli bir paydaş araştırmasının tamamlanması vardır. Üyelerimiz için, içinde FOS Ulusal Konferansı, genel sigortacılık açık toplantıları, dahili anlaşmazlık çözme eğitimi, elektronik ödeme kuralları seminerleri, mesleki sorumluluk sigortacısı seminerleri ve internet üzerinden seminerlerin de yer aldığı çok sayıda toplantı ve eğitim sağladık. İnternet sitemizde, üyelerimizin vakalarını izlemelerini kolaylaştıran gelişmeler yaptık. Ayrıca, güçlü bir çift yönlü fikir akışı ve en savunmasız Avustralyalıların da içinde olduğu tüketiciler için sonuçları iyileştirici öğretim ve eğitim sağlamak amacıyla, tüketici sektörünü eğitecek, danışacak ve işbirliği yapacak yeni bir tüketici katılımı stratejisi başlattık. Mali Kamu Denetçisi Servisi Yıllık Gözden Geçirme anlık görüntüsü 9

10 Dönemi Stratejik Planımız 2012 de, üç yıllık bir Stratejik Plan geliştirdik. Bu dönem için öngörümüz, yaptığımız herşeyde mükemmel bir servis anlayışı oluşturmaktır. Aşağıdaki grafik, Stratejik Planımızın insanların güvenebileceği ulaşılabilir, adil ve bağımsız bir anlaşmazlık çözme servisi sağlama yönünde yaptıklarımızı geliştirmek için olan tüm gayretlerimize nasıl dayanak oluşturduğunu göstermektedir Dönemi Stratejik Planımız ve İş Planımız adresli internet sitemizde görülebilir. 10

11 EDR ölçütü Ulaşılabilirlik Bağımsızlık ve Sorumluluk Hakkaniyet Etkinlik Etkenlik Daha etkin ve etken Üç yıllık bir anlaşmazlık odaklanma çözüm servisi sağlamak Kamu rolümüzü ve paydaş katılımını güçlendirme Kurumsal gelişim ve sürdürülebilirliği sağlamak Ne olmak istiyoruz Yapmamız gereken nedir Müşteri-merkezli servis Performansını sürekli kontrol eden ve geliştiren bir kuruluş Tüm anlaşmazlık çözüm servislerimizde mükemmel müşteri servisi ve kalite yaratmak Tüm anlaşmazlık çözme süreçlerimiz için zaman ve servis standartları belirlemek ve bunları gerçekleştirmek Güvenilir bir kuruluş Mali servisler anlaşmazlık çözümü konusunda bir otorite ve anlaşmazlıkların nasıl önleneceği konusunda etkili bir ses Tüm paydaşlarımızın aktif katılımını sağlamak ve desteğini korumak Paydaş geri bildirimlerini düzenli olarak almak ve bunları değerlendirmek Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak FOS hakkında özellikle savunmasız ve yeterince temsil edilmeyen gruplar arasında toplum bilincini yükseltmek Akıllı, etkin ve sorumlu bir işyeri Tutkulu insanları, etkili sistemleri, anlaşılır planları ve vicdanı olan bir kuruluş Yüksek seviyede becerili ve katılımlı insanları çekmek ve geliştirmek Anlaşmazlıkların maliyetlerini ölçmek ve verimsizlikleri yok etmek FOS in çevresel ayak izini azaltıcı programlar oluşturmak Yaptığımız herşeye değerlerimizi yerleştirmek Mali Kamu Denetçisi Servisi Yıllık Gözden Geçirme anlık görüntüsü 11

12 Bizimle ilişkiye geçin İnternet sitemiz servislerimiz hakkında kapsamlı bilgiler içerir. Bizimle ayrıca telefon, elektronik posta veya posta ile ilişkiye geçebilirsiniz. İnternet sitesi Telefon * Elektronik posta Posta adresi GPO Box 3 Melbourne VIC 3001 * 09: AEST/EDT. Sabit telefon hatlarından yapılan konuşmalar şehiriçi ücret tarifesinden fiyatlanır. Cep telefonlarından yapılan konuşmalar hizmet veren şirketin tarifesinden fiyatlanır. Financial Ombudsman Service 2012 ABN Mali Kamu Denetçisi Servisi (FOS) Avustralya Menkul Değerler ve Yatırımlar Kuruluşu (ASIC) tarafından onaylanmış bir harici anlaşmazlık çözümü programıdır. Servisimiz tüketiciler için ücretsizdir. Kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olan FOS üyeleri tarafından finanse edilir. FOS a üyelik Avustralya da çalışan her Mali Servis Sağlayan Kuruluş a (FSP) açıktır. FOS Avustralya genelinde tüketicilerle (bazı küçük işyerleri de dahil) FSP ler arasındaki anlaşmazlıkları çözer. FOS aşağıda belirtilen genel servis tipleri konusunda üyeleriyle ilgili anlaşmazlıkları halledebilir: kredi, sigorta, yatırımlar, ödeme sistemleri, teminat (depozit) alma, hayat sigortası ve geleneksel kayyum hizmetleri.

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye deki KOBİ lere Finansal Olmayan Kapsamlı Hizmetler Sağlama: Banka ve Müşterileri İçin Başarı Öyküsü Türk Ekonomi Bankası (TEB) VAKA ÇALIŞMASI IFC nin güvenilir olduğunu düşündüğü kaynaklara dayanan

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Terkos Gölü, İstanbul Bu sürdürülebilirlik raporunun basımında %100 geri dönüşümlü

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı...

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı... Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...1 Ürün Sorumluluğumuz...59 İş birimlerimiz...59 Genel Müdürün Mesajı...5 Operasyon Yönetimi...88 Risk Yönetimi...94 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebilirlik...9 Müşteri

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

STRATEJİK PLANI. Doküman No : Yayın Ta: Rev. Ta: Rev No: Sayfa No: P01.01.PL.01 07.11.2011 30.05.2013 2 0 STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLANI. Doküman No : Yayın Ta: Rev. Ta: Rev No: Sayfa No: P01.01.PL.01 07.11.2011 30.05.2013 2 0 STRATEJİK PLAN 2013-2016 P01.01.PL.01 07.11.2011 30.05.2013 2 0 UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN 2013- UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 UŞAK P07.01.M.01/PR-01 P01.01.PL.01 07.11.2011 30.05.2013 2 1

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER CEO nun Mesajı Rapor Hakkında Yapı Kredi Hakkında Kurumsal Yönetim Operasyonel Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Çevre Yönetimi Toplumsal Yatırımlar Performans

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a Gaziantep Valisi Sayın Süleyman KAMÇI ya Kilis Valisi Sayın Yusuf ODABAŞ

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

İçindekiler. > Sunuş. > Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

İçindekiler. > Sunuş. > Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler İçindekiler > Sunuş 1 Kurumsal Profil 2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç ve Başlıca Rekabet Avantajları 3 Kuruluştan Bugüne Finans Emeklilik 5 Özet Finansal Bilgiler 6 Hesap Dönemi İçinde Ana Sözleşmede Yapılan

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Sorumlu Kumar Davranış Kuralları Approved 3 April 2014 Approved 3 April 2014 1 İÇİNDEKİLER Sorumlu Kumar Hedef Beyanı... 3 1. Tabcorp Hakkında... 4 2. Tabcorp Wagering Sorumlu

Detaylı

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler:

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler: RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv, Tat, Tofaş, TürkTraktör, Tüpraş ve Yapı Kredi nin

Detaylı

Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi

Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi Avrupa Bölge Komitesi nin 62. Oturumu 10-13 Eylül 2012, Malta Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi Türkiye Sağlıklı Kentler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler:

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler: Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2012 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Banka Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı