6102 SAYILI T KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI T KANUNU"

Transkript

1 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler iklikler ile birlikte 6102 SAYILI TÜRK TİCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğıms msız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL 11 Temmuz 2012

2 MERVE UYSAL SUN Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Hukuk Danışmanı Adres: Hürriyet Bulv. Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:6 D:601 Çankaya İzmir Tel : 0 (232) Eğitim Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş Deneyimleri Birsel Hukuk Bürosu Koç Holding Hukuk Departmanlığı Bumin Anal Hukuk Bürosu Başarılar Milli Eğitim Bakanlığı Bursu (YLSY) Koç Üniversitesi, tam burs Akademik Asistanlık Dr. Saadet Arıkan Prof. Dr.İlhan Helvacı Dr. Seyfi Moroğlu Prof. Dr.Teoman Akünal Prof. Dr. Tuğrul Ansay Dr. Bülent Sözer Yabancı Diller İngilizce, ileri seviyede, Yeminli tercümanlık Almanca, ileri seviyede İtalyanca, başlangıç seviyesinde Osmanlıca, orta seviyede

3 YENİ TÜRK TİCARET T KANUNU 1535 madde + 6 Geçici Madde Başlang langıç,, 6 Kitap, Son HükümlerH TBMM Kabul Tarihi: 13 Ocak 2011 RG Tarihi: 14 Şubat 2011 Kanun No: 6335, Yürürlük k Tarihi: 01 Temmuz 2012

4 TÜZÜK YÖNETMELİK TEBLİĞ Denetleme Tüzüğü (m.210) E-Ortamda GK ve YK Yönetmeliği (m.1527) Kâr Payı Avansı Tebliği (m.509) 2- Ticaret Sicili Tüzüğü (m.26) Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (m.400) İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333) E- Ortamda GK Tüzüğü (m.1527) Denetçinin Gözetimi Yönetmeliği (Geçici m.3) Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık temsilcisi Yönetmeliği (m.407) Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429) Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210) Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210) Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210) KOBİ Tanımı Yönetmeliği (m.1522) Birikimli Oy Tebliği (m.434) İnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524) Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar Arasıİşbirliği Yönetmeliği (m.24) Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516) Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ (m.64) Finansal Tabloların İlanı Tebliği (m.524, 210) Uygulama Tebliğleri (m.210) Kaçınma Görüş esasları Tebliği (m.403) Ünvandaİltibas Tebliği (m. 210) AŞlerdeİç Yönerge Esaslarının Belirlenmesi Hk. Tebliğ (m.419)

5 HEDEFLER Sürdürülebilirlik (TMS, Denetim, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi) Şeffaflık k ( İnternet Sitesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri) Kurumsal Yönetim Y İlkesi ( Şirketlerdeki Güç Boşlu luğunun unun Önlenmesi) AB Müktesabatına ve Uluslararası Toplum Kurallarına Uyum

6 Temel Yenilik Ve Değişiklikler iklikler Genel olarak Şahıs/Sermaye Şirketleri Küçük/Orta Boy/Büyük k Boy Şirketler Denetim Bilgi Toplumu Hizmetlerine İlişkin YükümlY mlülükler Anonim Şirkete Özgü Değişiklikler iklikler LimitedŞirkete irkete Özgü Değişiklikler iklikler Şirketler Topluluğu

7 GENEL HÜKÜMLER H Şahıs Şirketi - Sermaye Şirketi Ayrımı (TTK m.124) TİCARET ŞİRKETLERİ Şahıs Şirketleri Sermaye Şirketleri Anonim Şirket Paylı Komandit Şirket KollektifŞirket Adi Komandit Şirket LimitedŞirket

8 GENEL HÜKÜMLER H KÜÇÜ ÜÇÜK, ORTA, BÜYÜK ÖLÇEKL EKLİ ŞİRKET KÜÇÜK ORTA BÜYÜK YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN AN SAYISI CİRO < 50 Kişi Kişi > 250 Kişi < 12 Milyon TL Milyon TL > 50 Milyon TL NET ÖZ VARLIĞI < 6 Milyon TL 6-20 Milyon TL > 20 Milyon TL *TTK nın Tasarı metninden alınmıstır. Yasal ayrım, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacaktır. TTK m hükmü saklıdır. Ayrıca bknz: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Yönetmelik, RG:

9 GENEL HÜKÜMLER H Ultra Vires- Şirketin Faaliyet Konusuna İlişkin Sınırlamanın Kaldırılması (TTK m.371) Sermaye Koyma Borcu (TTK m.128/6) ORTAK DEĞİŞİKLİKLER Şirketler Topluluğu (TTK m ) Her türlü kağıt ve belgede Belirli bilgilerin bulunma zorunluluğu, TTK m.39 Değişiklik

10 Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu, u, TTK m. 39 (6335, m. 6)

11 ANONİM ŞİRKET İnternet sitesindeki Bilgiler, TTK m. 39; 6335, m.6 LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET YK Başkan ve üyelerinin Ad ve Soyadları Müdürlerin Ad ve Soyadları Yöneticilerın Ad ve Soyadları TAAHHÜT EDİLEN VE ÖDENEN SERMAYE MİKTARI

12 Defter Tutma YükümlY mlülüğü,, TTK m. 64; 6335 m sayılı TTK (ESKI) 6335 Değişiklikle (YENI) Tüm ticari defterlerin açılış onayı Tüm ticari defterlerin kapanış onayı Elektronik ortamda tutulan defterlerin onayları Tebliğe bağlı olarak belirlenir. Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışındaki defterler TMS Kurulu tarafından tebliğ ile belirlenir. Defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri Tebliğ e tabidir. Sadece Yevmiye defteri ile YK karar defteri açılış onayı Yeterli yaprakları varsa, pay defteri, GK toplantı ve müzakere defterinin kapanış onayına gerek yoktur. E-defterlerde açılış onayı, yevmiye defteri ile YK karar defteri kapanış onayı aranmaz. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt tutma zamanı ile ilgili hükümlere uyulması zorunludur. 213 sayılı Kanunun uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

13 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ KGMDSK MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

14 DENETİM Denetçiler Denetçi TTK m Bağımsız Denetleme Kuruluşları Küçük/Orta Ölçekli Şirketlerde : en az 1 SMM/YMM Rotasyon zorunludur. (7 yıl) İŞLEM DENETÇİSİ MÜESSESİ TAMAMEN KALDIRILMIŞ TIR. Özel Denetçi TTK m Her pay sahibi, GK dan isteyebilir. GK, 30 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesi. Sermayenin en az 1/10 HA Şirketlerde: 1/20 YMM/SMM olması gerekmez. 31 Mart 2013: Bağımsız Denetçinin Atanması için son gün(a.ş., Ltd. Şti, Komandit Şirket)

15 DENETÇİ OLABİLECEKLER (TTK m.400) 6335 m. 19 Denetçi, YMM veya SMM unvanını taşıyan ve KGMDSK tarafından yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. İSTİSNALAR 1. Denetlenecek şirkette paysahibi olması 5. Defterlerin tutulmasında/finansal tablolar tutulmasında denetleme dışında katkı 2.Yöneticisi veya çalışanı veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımış olması 3. Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirket vs. ile bağlantı veya denetlenecek şirketin YK üyesi ile hısımlık bağı bulunması 4.Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirkette çalışma/hizmet 6. Denetçi olamayacak GK ve TKnin temsilcisi, YK üyesi, ortağı veya kendisi olması 7. (1) ve (6) daki nitelikleri barından denetçinin nezdinde çalışması 8. Son 5 yıldan elde edilen gelirinin tamamının %30dan fazlası denetlenecek şirkete/%20den fazla pay sahibi şirketlerden elde etmişse/edecekse (TÜRMOB bu yasağın kaldırılması için onay verebilir.)

16 DENETİM GÖRÜŞ YAZILARI TTK m. 403 Olumlu Görüş Sınırlı Olumlu Görüş Olumsuz Görüş Görüş Vermekten Kaçınma Riskin Erken Saptanması Komitesi: Halka Açık Şirketlerde, zorunlu; diğer şirketlerde ise denetçinin gerekli gördüğü hallerde kurulur, TTK m Olumsuz Görüş halinde YK, 4 iş günü içerisinde GK u toplantıya çağırır. GK, yeni bir YK seçer. Eski YK üyeleri seçilebilir. 6 ay içinde kanuna uygun finansal tablolar ve denetleme raporu GK ya sunulur.

17 DENETİM BÜYÜK BOY ŞİRKET KÜÇÜK VE ORTA BOY ŞİRKET Denetime tabi şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. TTK m. 397/4; 6335 m. 18. Yılsonu ve Ara Finansal Tabloların n denetimi ile Yönetim Y Kurulunun YıllY llık k Faaliyet Raporunun denetimi + TMS ile kanuna ve esas sözles zleşme hükümlerine h uyulup uyulmadığı ığının n incelenmesi (Finansal tablolar; dürüst d resim ilkesine göre, g m. 515 YMM/SMM ünvanını taşı şıyan BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU 1 veya 1 den fazla SMM veya YMM TMS/TFRS KOBİ TFRS KGMDSK- Bu Kurul, kuruluncaya kadar (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. KOBi ölçütleri, TOBB ve KGMDSK görüşleri g alınarak GümrG mrük k ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle y düzenlenir. d

18 DENETÇİNİN N SEÇİMİ VE GÖREVDEN ALINMASI Seçim Görevden Alınmas nması Sözleşmenin Feshi GK tarafından seçilir. Topluluk Denetçisi: ana şirket GK Ticaret Siciline Tescil + web sitesi e e kadar seçilmelidir. (6335 m. 37) YK veya sermayenin %10 unu (HA:%5) oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine Seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebep (özellikle( taraflı olması) ) halinde Faaliyet döneminin d 4.ayına kadar denetçi i seçilmemi ilmemişse başka bir denetçiyi mahkeme atayabilir. İlandan itibaren 3 hafta içinde i inde açılır. a Ancak haklı sebep varsa veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Fesih; yazılı ve gerekçeli eli olmalıdır.

19 DENETÇİNİN N SORUMLULUĞU Sır r Saklamadan Doğan Sorumluluk, (TTK m. 404) Şirket ile denetçi arasındaki görüşg ayrılıklar kları, (TTK m. 405) Denetçinin Kusur Sorumluluğu, u, (TTK m. 554) Kasten veya ihmal ile sır s r saklama yükümly mlülüklerini ihlal eden denetçi, yardımc mcıları,, temsilcileri sorumludur, Bağ.. Den. Olarak yetkilendirilen sermaye şirketi ise; YK ve üyeleri de sorumlu. Şirkete zarar verme halinde. Müteselsil Sorumluluk Yaptırım: Her denetim için i in TL ye kadar tazminat HA: TL ye kadar tazminat Yılsonu hesapları,, finansal tabloları,, YK faaliyet raporu, ilgili Kanun, idari tasarruf, ES hükümleri h hakkında görüşg ayrılıklar kları halinde Şirket merkezi Asliye Ticaret Mahkemesi Dava giderleri: Şirket Denetçi, özel denetçiler Kusur ve zarar halinde sorumluluk

20 BİLG LGİ TOPLUMU HİZMETLER H ZMETLERİ İnternet Sitesi TTK m.1524 Denetime tabi şirketler (TTK m.397/4) internet sitesi açmalıdır. Yalnızca kanunen yapılması gerekli ilanlar internet sitesinde yayınlanır. Tüm içerikler en az 6 ay sitede kalmalıdır. Özel Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2013den itibaren 3 ay içinde E-ortamda Kurullar TTK m YK ve Müdürler Kurulu e- ortamda yapılabilir. Esas Sözleşmesinde veya Şirket Sözleşmesinde düzenlenmiş olmalıdır. Kollektif, Komandit, Limited Şirketlerde e-ortamda OK veya GK a katılma mümkündür. Şirketin internet sitesi olmalı ve elverişliliğe ilişkin teknik rapor olmalıdır. AŞ lerde uygulanması ilgili Yönetmeliğin çıkarılmasına bağlanmıştır.

21 BEYANLAR, BELGELER GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İhbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (TTK m. 1525) Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Şirket adına imza yetkisini haiz kişilerşirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. (TTK m. 1526) İstisna: Poliçe, Bono, Çek, makbuz senedi, varant ve kombiyo senetleri e-imza ile düzenlenemez.

22 ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU Pay sahibi olma zorunluluğu yok. GK veya TK olabilir. Tek Kişilik A.Ş. (TTK m.338) Yazılılık Şartı, TTK m.371 Eşit İşlem İlkesi TTK m. 357 TEMEL İLKELER Pay Sahiplerinin Borçlanma Yasağı KURULUŞ Esas Sermaye/ Kayıtlı Sermaye TL/ TL Kuruluş Belgeleri, TTK m.336 Esas Sözleşmenin içeriği, TTK m. 339 Tüzel Kişilik Kazanma, TTK m. 355

23 KURULUŞ Kuruluş Belgeleri (TTK m.336) Esas Sözleşme (TTK m.339) Kurucular Beyanı (TTK m. 349) 1. Esas Sözleşme 2. Kurucular Beyanı 3. Değerleme Raporları 4. Kuruluşla ilgili Sözleşmeler 1.unvan, merkezi 2. İşletme konusu 3.Payın itibari değeri 4. İmtiyazlar 5. Ayni sermayeler, ücret ve ödüller 6. Sağlanacak Menfaatler 7. YK üyeleri 8. GK toplantıları, oy hakları 9.Şirketin süresi 10. İlanlar 11. Sermaye pay ve miktarları 12. Şirketin hesap dönemi FESİH DAVASI: YK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilgili alacaklı ve pay sahibinin istemi ile kuruluşa ilişkin kanun hükümlerine aykırılık sebebiyle şirketin feshine karar verilebilir. (TTK m. 353)

24 Kuruluşa İlişkin Prensipler BASİTLİK GÜVENLİ KURULUŞ HESAP VERİLEBİ- LİRLİK Tedrici kuruluşun Kaldırılması Kurucular ve kuruluş belgelerinin açıkça belirtilmesi Tescil ve ilana tabi hususların gösterilmesi Emredici hükümler Sermayenin tamamının taahhüdü 24 ay içinde ödeme Kuruluşun 3 ay içinde tamamlanması şartı Kuruluşa ilişkin fesih davası Kurucular beyanı Sorumluluk davaları Ayni sermayeye değer biçilmesi esasları Kurucu menfaatlerinde Açıklık

25 Taahhüt edilen payların 24 ay İçinde ödenmesi (TTK m. 244) Sermaye olarak Konulabilecek haklar (TTK m. 342) SERMAYE Tescilden önce paylar üzerinde tasarruf yasağı (TTK m.352) 1.Fikri mülkiyet hakları 2.Sanal ortamlar ve adlar İstisna: Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar, vadesi gelmemiş alacaklar Pay bedellerinin geri ödenmesi (TTK m.345)

26 YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Pay sahibi olunması zorunlu değildir Yönetim Kurulu Üyeliği i Nitelikleri Gerçek ek Kişi i veya Tüzel T Kişi,, en az 1 kişi TK: 1 gerçek ek kişi i tescil + web sitesi Tam ehliyet En çok 3 yıl y l için i in seçilir, sonra tekrar seçilebilir Yönetim Kurulu Üyeliğinin inin Kaybedilmesi İflas Ehliyetin kısıtlanmask tlanması Kanuni şartlar-esas sözles zleşme şartlarının kaybedilmesi Genel Kurul azil kararı

27 YÖNETİM KURULU Görevleri YK Görevlerinin G Devri Borca Batıkl klık k Hali -İdare ve temsil, TTK m Devredilemez Yetkiler,, TTK m Finans Denetimi -Finansal Planlama -Risklerin erken teşhisi komitesi kurulması (HA Şirketlerde zorunlu) Kapalışirketlerde denetçinin bildirimi ile) TTK m İÇ YÖNERGE ile kısmen k veya tamamen YK üyesi veya 3.kişiye iye devredebilir. Devredilmezse, yönetim y tüm t üyelerdedir. Devredilemez Görev G ve Yetkiler, TK m.375 Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının 1/2 sinin karşı şılıksız z kalması halinde, GK u toplantıya çağırır. r. 2/3 ü karşı şılıksızsa, derhal GK toplantısı,, 1/3 ile yetinnme veya kendiliğinden inden sona erme GK un unşirketin iflasını istemesi

28 Sorumluluk Davaları 1- Belgelerin ve Beyanların n Kanuna Aykırı Olması, m Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin inin Bilinmesi, m Değer er Biçilmesinde ilmesinde Yolsuzluk, m Esas SözleS zleşmeyi İhlal Sebebiyle Kurucuların, YK üyelerinin, Yöneticilerin, Y Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu, u, m. 553 (kusur sorumluluğu getirilmiştir, tir, 6335 sayılı Kanun) 5- Denetçilerin Sorumluluğu, u, m.554.

29 YÖNETİM M KURULU ÜYELERİNİN N SORUMLULUĞU TTK m. 553 Sorumluluk Sebebi Sorumluluk Esas SözleS zleşmeden doğan yükümly mlülüklerin ihlali Kusur Sorumluluğu Belgelerin ve beyanların n kanuna aykırı olması (TTK.m. 549); sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin inin bilinmesi (TTK.m. 550), değer er biçilmesinde ilmesinde yolsuzluk (TTK.m. 551) ve halktan para toplamak (TTK.m. 552) Zamanaşı şımı Diğer Sorumlular Öğrenilmesinden itibaren 2 yıl y l ve herhalde zararın n doğmas masından itibaren 5 yıly Kurucular, yöneticiler, y tasfiye memurları, şirket, ortaklar ve doğrudan sebebiyle alacaklılar lar (alacaklılar ların n dolaylı sorumluluk davası ancak iflas halinde, TTK m. 556)

30 BATIL YÖNETY NETİM M KURULU KARARLARI, m.391 Eşit İşlem İlkesine Aykırılık Anonim Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen g kararlar Pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların n haklarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar Diğer organların n devredilemez yetkilerin devrine ilişkin kararlar

31 GENEL KURUL Genel Kurul Toplantısı Denetçi i katılmayacak Genel Kurulda Temsil Organın n Temsilcisi / Bağı ğımsız Temsilci Kurumsal Temsilci Oy Hakkı (her paya en az bir oy, ihtiyari) Genel Kurul a a online katılım m ve oy kullanma imkanı,, TTK m

32 GENEL KURUL UN UN DEVREDİLEMEZ YETKİLER LERİ TTK m Esas SözleS zleşmede a mede açıkça öngörülmüş yetkiler 2. Esas SözleS zleşmenin değiştirilmesi 3. Yönetim Y Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, s ücretleri, huzur hakkı,, ikramiye, prim hakları ve görevden g alınmalar nmaları 4. Denetçinin seçimi ve görevden g alınmalar nmaları 5.Finansal tablolar,yk yılly llık k raporu, yılly llık k kar tasarrufu,kar payı ve kazanç payının n belirlenmesi, yedek akçenin kullanılmas lmasına dair kararlar 6. Şirketin feshi 7. Önemli miktarlarda şirket varlığı ığının n toptan satışı

33 GENEL KURUL ÜYELERİNİN HAKLARI GK a Katılma Hakkı Toplantıya Davet Mekanizmaları Oy Hakkı İnceleme ve Bilgi Alma Hakkı (TTK m. 437) Rüçhan Hakkı (TTK m. 461) Hakkın n Doğumu: en az sermaye tutarının ödenmesi İtibari değer er ile orantılı Her paya en az 1 oy/paysahibi başı şına en az 1 oy Birikimli oy imkanı Oyda imtiyaz (pay başı şına en az 15 oy) -Sınırları: şirketin menfaati ve sırlars rları Reddi izleyen 10 gün g n iç. i. Asliye Ticaret Mahkemesi Haklı sebep + Esas sermayenin en az % 60 ının oyuyla Kar Payı Hakkı,, (TTK m. 509/3) Kar Payı Avansı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği) Azlık k Hakları Toplantıya Çağırma ve Madde Ekletme Hakları,, (TTK m.411) Özel Denetçi İsteme Hakkı TTK m. 441 Finansal tabloların görüşmesini erteletme hakkı, (TTK m. 420) Sermayenin en az 1/10, HA larda 1/20sini oluşturan pay sahipleri Belirli süreler s + noter yoluyla bildirim

34 OYDA İMTİYAZ,TTK m.479 Tanımı Sınırları İstisnaları Kural Eşit itibari değerdeki erdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmesi En çok 15 oy hakkı Esas sözles zleşme değişikli ikliği İbra ve sorumluluk davası İstisna 1.Kurumsallaşman manın gerektirmesi 2. Haklı sebep (Mahkeme kararı ile)

35 İlgililer Şirkete Borçlanma Yasağı ğı,, 6335 m. 15 TTK m. 358 TTK m. 395 Pay Sahipleri Pay sahibi olmayan Yönetim Y Kurulu Üyeleri YK üyelerinin alt ve üst soyu, eşinin yahut üçünc ncü derece dâhil üçünc ncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları Kapsamı İstisnaları Yaptırımı Şirkete karşı borçlanma Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlar larını ifa etme ve Şirketin yedek akçelerle birlikte karı geçmi miş yıl zararlarını karşı şılayacak düzeyde olması 300 günden g az olmamak üzere ADLİ PARA CEZASI, TTK m. 562/5 (c) Güveni kötüye k kullanma ve hileli iflas Şirkete nakdi borçlanma şirkete kefalet, garanti ve teminat verme me, sorumluluk yüklenme, borçlar larının şirket tarafından devralınmas nması ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA DAHİL ŞİRKETLER birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler. Bankacılık Kanunu nun izin verdiği haller Şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için DOĞRUDAN TAKİP

36 Pay bedellerinin ödenmesi ESAS SERMAYE ARTTIRIMI Sermaye Taahhüdü yoluyla, m zorunlu İç kaynaklardan arttırım, m. 462 zorunlu değil Şarta bağlı sermaye arttırımı, m.463 Zorunlu Arttırılan sermaye, toplam itibari değerin erin en fazla yarısı. Yapılan ödeme=nominal d. Yetkili Organ Esas Sermaye:GK Kayıtl tlısermaye:yk Esas Sermaye:GK Kayıtl tlı Ser:YK Esas Sermaye:GK Kayıtl tlı Sermaye: YK Tescil + Web zorunlu zorunlu zorunlu YK Beyanı TTK 457/2 (a) Kaynakların niteliği Kanuna uygunluğu

37 Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Koşul Oran Genel Kuruldan yetki almak İvazsız z iktisap mümkündür, TTK m. 383 Şirket sermayesinin en çok %10 u Yakın n ve ciddi tehlikenin varlığı halinde %10 sınırıs ve yetki olmaksızın n kendi paylarını iktisap edebilir, TTK m. 381 Süre En çok 5 yıl y l için i in GK dan yetki alınabilir. İstisna, TTK m.382 Esas sermayenin azaltılmas lması Külli halefiyet kuralı Kanuni satın alma yükümlülüğü Şirket alacağı ğının tahsili amacına yönelikse Menkul kıymetler şirketi

38 ESAS SÖZLES ZLEŞME DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERİNDE KARAR NİSAPLARIN t.y.s. 1.Toplantı t.y.s. 2.Toplantı k.y.s. Esas SözleS zleşmeyi değiştiren kararlar Oyların çoğunluğu Bilanço o zararlarının kapatılmas lması için in yükümly mlülük koyan kararlar Şirket merkezinin yurtdışı ışına taşı şınmasına na ilişkin kararlar İşletme konusunun değiştirilmesi İmtiyazlı pay oluşturulmas turulması Nama yazılı paylarn devrinin sınırlandırılması Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin en az 1/3 ü ünün temsilcileri Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin tümünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcilerinin oybirliği Sermayenin en az %75 ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu

39 SONA ERME SEBEPLERİ Esas SözleS zleşmede belirtilen sürenin s bitmesi ile İşletme Konusunun imkansız z hale gelmesi GENEL SEBEPLER Esas sözles zleşmede öngörülen bir sebebin gerçekle ekleşmesi Genel Kurul kararı ile İflasına karar verilmesi Kanunda öngörülen diğer haller ÖZEL SEBEPLER Organların n eksikliği, i, m. 530 Haklı sebeplerle fesih, m.531

40 Esas Sermaye Bağı ğımsız z Denetim Halka AçılmaA Pay Devri Pay Devri Sınırlandırılması Opsiyon Hakları Yan Borçlar Kamu Borçlar larından Sorumluluk ANONİM ŞİRKET TL esas sermaye TL kayıtlı sermaye Var Var Kolayca gerçekleştirilebilir. Sınırlama imkanı daraltıldı. 3.Kişiye ileri sürülemiyor. Esas sözleşmede pay sahiplerine yan borçlar yüklenemez. Yok LİMİTED ŞİRKET TL esas sermaye Var Yok Oldukça kolaylaştırıldı. Kısıtlamak mümkün. 3.Kişiye ileri sürülebilir. Esas sözleşmede pay sahiplerine yüklenebilir. Var

41 LİMİTED ŞİRKET Esnin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları: AŞ hükümlerine tabi, 6335 m. 31. Tek ortaklı LimitedŞirket (TTK m. 574) Tescil Zorunluluğu Ortak Sayısı en fazla 50 olabilir. TEMEL İLKELER/ YENİLİKLER ESAS SERMAYE PAYI İtibari değer:en az 25 TL Sermayenin 1/4ü kuruluşta, geri kalanın da 24 ay içinde Ödenmesi olanağı. Ortak 1den çok paya sahip olabilir. Ayni-nakdi sermaye Senede veya nama yazılı senede bağlanabilir. Sermaye payının devri kolaylaştırılmıştır. ASGARİ SERMAYE TL, TTK m. 580 Hizmet edimleri, Kişisel emek, Vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konamaz, TTK m Pay Sahiplerinin Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri TTK m

42 ESAS SERMAYE PAYLARININ İŞLEMLERE KONU OLMASI (TTK m ) DEVİR TTK m.595 Yazılı ve noter onaylı imzalar MİRAS, MAL REJİMİ İCRA YOLU İLE PAYIN GEÇİŞİ TTK m.596 ESAS SERMAYE PAYININ GERÇEK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ TTK m. 597 İNTİFA HAKKI KURULMASI TTK m. 600

43 EK ÖDEME YÜKÜMLY MLÜLÜĞÜ TTK m. 603 İFLASIN AÇILMASIA Ortak, şirketten ayrılmas lmasından itibaren 2 SENE içinde i inde iflas etmiş olması,, TTK m.604 KANUNİ YEDEK AKÇELER TOPLAMININ ŞİRKET RKETİN N ZARARINI KARŞILAYAMAMASI Esas Sermaye payını esas alan tutar, İtibari değerin en fazla 2 katı ÖZKAYNAK İHTİYACI DOĞURAN BİR B HALİN GERÇEKLE EKLEŞMESİ BU ARAÇLAR OLMAKSIZIN GEREĞİ GİBİŞİRKET RKETİN N DEVAMININ MÜMKÜN N OLMAMASI

44 EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI Esas Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkündür. (Esas Sermayenin Azaltılmasına ilişkin hükümler) EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISMEN VEYA TAMAMEN GERİ VERİLMESİ, TTK m. 605 Ek ödemeye ilişkin tutarın yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması

45 Ana Sözleşme Yazılı ve noter onaylı Kurucu imzaları Öngörülmesi Halinde Bağlayıcı Hükümler KURULUŞ Zorunlu Kayıtlar (TTK m. 576) 1. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi Şirketin işletme konusu 2. Esas Sermaye (tutarı,sayısı, itibari değerleri, imtiyazlar, pay grupları 3. Müdürlerin kimlikleri 4. Şirket ilanlarının şekli 1. Esas Sermaye paylarının devrine ilişkin yükümlülükler 2. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 3. Üstün oy hakkı tanıyan hükümler 4. Sözleşme cezası hükümleri, Rekabet yasağına ilişkin hükümler 6. GK toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler 7. Oy hakkı ve hesaplanması Kişiye şirket yönetiminin bırakılmasına ilişkin hükümler 9. Bilanço karının kullanılmasına ilişkin hükümler 10. Çıkma hakkı, ayrılma akçesi türü ve tutarı 11. Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin hükümler, diğer şirketin sona erme sebepleri.

46 Ana Söz.onaylı örneği Kurucular Beyanı TTK m. 349 DİLEKÇE -Bütün ortakların ad, soyad,unvan, yerleşim yeri, Vatandaşlıkları -Ortakların ES payları ve ödedikleri tutarlar -Müdürlerin ad, soyad, Unvanları -Şirketin ne suretle temsil edileceği TİCARET SİCİLİNE TESCİL Yerleşim yeri,temsile yetkili kişiler, denetçileri gösterir belge

47 Yetki Toplantıya çağrı TTK m. 617 Yetersayılar Oy hakkı Oy Hakkının İstisnaları GENEL KURUL Devredilemez yetkiler : TTK m. 616/1 Şirket SözleS zleşmesinde öngörüldükleri takdirde devredilemez yetkiler: TTK m. 616/2 Müdürler tarafından, hesap döneminden d sonra 3 ay içinde. i inde. Temsilci olması mümkündür. Sözlü görüşme olmadan yazılı onaylar ile karar almak mümkündür. Olağan an k.y.s.: salt çoğunluk Önemli Kararlar t.y.s.:.: oyların n 2/3 ü + esas sermayenin tamamının n salt çoğunluğu İtibari değere ere göre; g en az her 25 TL: 1 oy; her paya 1 oy (1/10 şartı) şirket sözles zleşmesinde1den fazla oya sahip olanların n oy hakkı sınırlanabilir. Payların n sayısına göre g oy hakkına ilişkin hükümler: h Denetçilerin seçimi, Özel denetçi i seçimi, Sorumluluk davası açılması kararlarında uygulanmaz.

48 6102 sayılı Yeni TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu 6762 sayılı Mevcut TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu ANONİM ŞİRKET Toplantı Yeter Karar Yeter Sayısı Sayısı Sermayenin en az ¼ ünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcileri Üye tam sayısının çoğunluğu Hazır bulunanların çoğunluğu Hazır bulunanların çoğunluğu ANONİM ŞİRKET Sermayenin en az Katılanlar lanların ¼ ünü oluşturan çoğunluğu üyeler LİMİTED ŞİRKET Karar Yeter Sayısı Oyların n salt çoğunluğu Oyların çoğunluğu LİMİTED ŞİRKET Sermayenin yarısından 1 fazlası Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu Üyelerin yarısından 1 fazlası Katılanlar lanların - çoğunluğu

49 YÖNETİM M VE TEMSİL Yönetim ve temsil; Müdür sıfatı taşıyan 1 veya 1 den fazla; 1 Ortağa a (En azından 1 ortağı ğın n bulunmalı) Tüm m ortaklara 3.kişilere ilere bırakb rakılabilir. 1 den fazla müdür olması halinde; GK tarafından müdürler m kurulu başkan kanı En az 1 inin 1 yerleşim yeri TürkiyeT rkiye de ve tek başı şına temsile yetkili olmalıdır. k.y.s: çoğunlukla karar alınır. eşitlik halinde başkan kanın n oyu üstündür. Devredilemez Yetkiler: : TTK m. 625/2 Müdürlere: Bazı kararları GK onayına sunma zorunluluğu getirilebilir. Bu durum, müdürlerin m sorumluluğunu unu kaldırmaz.

50 ŞİRKET SÖZLES ZLEŞMESİ DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERİ Haklı sebep Temsil edilen oyların 2/3 ü Oy hakkı bulunan ES tamamının salt çoğunluğu RÜÇHAN HAKKININ SINIRLANDIRILMASI VE KALDIRILMASI İşletmelerin, kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları İşçilerin şirkete katılmaları

51 SONA ERME SEBEPLERİ TTK m.636 Şirket Sözleşmesindeki sebepler Genel Kurul Kararı Kanunda öngörülen diğer sebepler İflasın açılması Alacaklılar Veya Ortakların istemi ile Müdür; 1den fazla olması halinde en az 2 müdür TESCİL + İLAN Alacaklılar veya ortaklardan biri Organlardan biri Mevcut değilse; GK toplanamıyorsa Mahkeme süre verir Fesih Ortaklar Haklı sebeplerin varlığında şirketin feshi istenebilir

52 Şirket Sözleşmesi ndeki Çıkma hakkı ile Ortak, haklı sebeplerin Varlığında ÇIKMA Mahkeme; hak ve borçların dondurulmasına veya diğer önlemler Müdürler ortaklara BİLDİRİM 1.Özkaynak Üzerinde Tasarruf 2.Devredilebilir Pay 3. Sermaye azaltımı Ayrılma ile muaccel 1 AY İÇİNDE Ayrılma Akçesini İsteme Hakkı

53 LTD. ŞiRKETE UYGULANACAK A.Ş.. HÜKÜMLERH MLERİ Konu Madde No 1.Belgelerin ve beyanların n kanuna aykırılığı ığı TTK m Sermaye hakkında yanlış beyan ve ödeme yetersizliği TTK m Ayni Sermaye,ayınlar ve işletmenin i devralınmas nması ve özel menfaatler TTK m İntifa Senetlerinin Çıkarılması TTK m Değer er biçilmesinde ilmesinde yolsuzluk TTK m Kurucu, YK üyeleri,tasfiye memurlarının n sorumluluğu TTK m Finansal Tablolar, TMS, Denetim TTK m Denetçinin sorumluluğu TTK m Fesih TTK m ES kaybı veya borca batık k olması hallerinde iflasın n bildirilmesi ve TTK m ertelenmesi 11.Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı TTK m GK Kararlarının n Butlanı ve İptali TTK m YK Kararının n Butlanı TTK m Müdürlerin Bilgi Alma Hakkı TTK m (1) ve (2) ye aykırılık k halinde yaptırım TTK m. 562/8-10

54 LTD. ŞiRKETE UYGULANACAK A.Ş.. HÜKÜMLERH MLERİ (6335 sayılı Kanun ile getirilen yeni Uygulanacak Hükümler) H Konu Madde No 16. Müdürlerin M yakınlar nlarının şirkete borçlanmas lanması TTK m. 395/ Kar payı avansı TTK m. 509/3

55 HAKİM/BAĞLI ŞİRKET TTK m. 195 Bir ticaret şirketi, diğer Ticaret şirketinin Doğrudan veya Dolaylı olarak; (Oy sözleşmeleri Bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa (Hakimiyet sözleşmeleri) Yönetim organında karar alabilecek üyenin seçimini sağlayabilme hakkına sahip ise Oy haklarının çoğunluğuna sahipse Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa DOLAYLI HAKİMİYET: Bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hakim olmasıdır. DİKKAT!: Bildirim, tescil, ilan yükümlülüğü

56 KARŞILIKLI İŞTİRAK TTK m. 197 Birbirlerinin paylarının en az ¼ ine sahip bulunan sermaye şirketleri İştirakin yüzdesi Oy hakkının yüzdesi Pay + itibari değerleri İştirak olunan şirketin sermayesi Şirkette sahip olduğu oy hakları Toplamı Şirketin tüm oy haklarının toplamı

57 HAKİMİYET YETİN N KÖTÜYE K KULLANILMASI Bağlışirketin fonlarını,personelini, üretim araçlarını,karını, topluluktaki başka bir şirkete veya hakim şirkete devretmesi amacıyla kullanılması Hakimiyet kullanılarak bağlışirketin bir veya birkaç topluluk şirketiyle birleşmesi Bir topluluk şirketinin bunlar lehine bölünmesi Bağlışirketin üretim birimlerini, Bağlışirket lehine kapatması, yenilememesi, kapasitesini arttırmaması için araç haline getirmesi Bağlışirket,ana şirket için kefil olması,garanti vermesi, borç yüklenmesi, alacak sağlaması Haklı sebep yokken topluluk menfaati İçin tür değiştirmesi Topluluk menfaati için menkul kıymet ihraç etmesi Topluluk menfaati için esas sözleşmesini değiştirmesi Denkleştirme de yapılmazsa; BağlıŞirket pay sahibi, hakim şirket, YK üyelerinden tazminat talep edebilir. Hakim, bunun yerine başka bir önlem öngörebilir.

58 Tam Hakimiyet Halinde, TTK m. 203 Bağlışirketin yönetimine ve yönlendirilmesine ilişkin TALİMATLAR Paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı Olarak %100 üne sahip olması Ödeme gücünü açıkça aşan an talimatlar İstisnalar Varlığı ığını tehlikeye düşürebilecek talimatlar Önemli varlığı ığını kaybetmesine yol açaçakak talimatlar DİKKAT!!: Talimatlar nedeniyle oluşan zararlardan dolayı bağlışirket alacaklılarının hakim şirket ve YK üyelerine karşı tazminat davası hakkı vardır.

59 Güvenden Doğan Sorumluluk TTK m. 209 Hâkim şirket, topluluk itibarının, n, topluma veya tüketiciye güven g veren bir düzeye d ulaştığı hâllerde, bu itibarın n kullanılmas lmasının n uyandırd rdığı güvenden sorumludur. Pay Sahibinin Şirketten Çıkarılması TTK m. 208 Hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bağlı şirketin en az %90 ına sahipse; azlık şirketin çalışmasını engelliyorsa; dürüstlük k kuralına aykırı davranıyor yor; farkedilir sıkıntı yaratıyor yor; pervasızca hareket ediyorsa hakim şirket azlığı ığın n paylarını alabilir.

60 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Ticaret unvanının,kullanılmasına, tesciline, şekline ve şubelerce kullanılmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler Ticaret unvanına yapılacak eklere ve unvan devrine ilişkin hükümlere aykırı davrananlar Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 2000 TL idari para cezası 2000 TL idari para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere Belgelerin kopyasını sağlamayanlar Defterlerin açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar Defterlerini Yeni TTK ya uygun tutmayanlar 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası

61 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Usule aykırı envanter çıkaranlar Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgeleri ibraz etmeyenler 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası GK ve TK münferit konsolide finansal tablolarını düzenlerken KGMDSK tarafından yayımlanan TMS muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz yorumlarına uymamaları durumunda Bağlışirket Yknın faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Hakim şirket tarafından talep edilmesine karşın bağlışirketin rapor hazırlama yükümlülüğünü ihlal eden ve şirket hakkında bilgi vermekten kaçınan kişiler 100 günden 300 güne kadar adli para cezası 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası 4000 TL idari para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası

62 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, Gümrük ve Ticaret Bak.ca denetime yetkili olanlarca istemelerine rağmen vermeyenler ve eksik verenler ya da bu denetimi engelleyenler, fiilleri daha ağır bir suç oluşturmadığı takdirde Aykırı beyanda bulunan kurucular 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası Pay sahiplerine, Kanun hükümlerine aykırı borç verenler 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası Pay sahibi olmayan YK üyeleri ile YK üyelerinin şirkete borçlanma yasağına uymamaları Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası günden az olmamak üzere adli para cezası

63 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar Sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası TCK 239.madde hükümlerine göre cezalandırılır. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası TCK 239.madde hükümlerine göre cezalandırılır. Sermaye hakkında yanlış beyanlar verilmesi Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası 90 günden az olmamak üzere adli para cezası Halktan izinsiz para toplamak 6 aya kadar hapis cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası

64 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza İnternet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezası 100 günden 300 güne kadar adli para cezası İnternet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan failler 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası 100 güne kadar adli para cezası

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL. 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler 13.01.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü

Detaylı

Yeni TTK nda Yol Haritası

Yeni TTK nda Yol Haritası ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Yeni TTK nda Yol Haritası TTK Uyum Çalışmaları (1) Limited ve Anonim Şirketlerde Genel Kurulların

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye

Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye 27 EKĐM 2011 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor? Uyum Süreci - Deloitte Bakış Açısı Yeni

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 1 Mehmet Akif TEKEREK Uzman 2 DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3 Denetim kuruluşları ve denetçilerin gerek denetledikleri

Detaylı

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com 1 Ultra Vires (şirketlerin işletme konusu dışında yaptıkları hukuki işlemlerin geçersiz olması kuralı) düzenlenmemiştir. Sermaye olarak konulabilecek unsurlar genişletilmiştir(ör: sanal ortam adları, işaretler,

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetim 2. Genel Kurul un onaylayacağı finansal tablolar 3. İnternet sitesi yükümlülüğü

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

6728 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler

6728 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler Sirküler 2016 / 057 Referansımız: 0839 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 10.08.2016 6728 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/135-1 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI ÖZET : 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 6102

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Osman OKUR* Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun Denetleme başlıklı 397 nci maddesiyle, maddenin dördüncü

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir;

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir; MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 İLKELER 2 Şeffaflık Hesap verebilirlik Kurumsallaşma Elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı