6102 SAYILI T KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI T KANUNU"

Transkript

1 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler iklikler ile birlikte 6102 SAYILI TÜRK TİCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğıms msız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL 11 Temmuz 2012

2 MERVE UYSAL SUN Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Hukuk Danışmanı Adres: Hürriyet Bulv. Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:6 D:601 Çankaya İzmir Tel : 0 (232) Eğitim Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş Deneyimleri Birsel Hukuk Bürosu Koç Holding Hukuk Departmanlığı Bumin Anal Hukuk Bürosu Başarılar Milli Eğitim Bakanlığı Bursu (YLSY) Koç Üniversitesi, tam burs Akademik Asistanlık Dr. Saadet Arıkan Prof. Dr.İlhan Helvacı Dr. Seyfi Moroğlu Prof. Dr.Teoman Akünal Prof. Dr. Tuğrul Ansay Dr. Bülent Sözer Yabancı Diller İngilizce, ileri seviyede, Yeminli tercümanlık Almanca, ileri seviyede İtalyanca, başlangıç seviyesinde Osmanlıca, orta seviyede

3 YENİ TÜRK TİCARET T KANUNU 1535 madde + 6 Geçici Madde Başlang langıç,, 6 Kitap, Son HükümlerH TBMM Kabul Tarihi: 13 Ocak 2011 RG Tarihi: 14 Şubat 2011 Kanun No: 6335, Yürürlük k Tarihi: 01 Temmuz 2012

4 TÜZÜK YÖNETMELİK TEBLİĞ Denetleme Tüzüğü (m.210) E-Ortamda GK ve YK Yönetmeliği (m.1527) Kâr Payı Avansı Tebliği (m.509) 2- Ticaret Sicili Tüzüğü (m.26) Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (m.400) İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333) E- Ortamda GK Tüzüğü (m.1527) Denetçinin Gözetimi Yönetmeliği (Geçici m.3) Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık temsilcisi Yönetmeliği (m.407) Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429) Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210) Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210) Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210) KOBİ Tanımı Yönetmeliği (m.1522) Birikimli Oy Tebliği (m.434) İnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524) Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar Arasıİşbirliği Yönetmeliği (m.24) Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516) Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ (m.64) Finansal Tabloların İlanı Tebliği (m.524, 210) Uygulama Tebliğleri (m.210) Kaçınma Görüş esasları Tebliği (m.403) Ünvandaİltibas Tebliği (m. 210) AŞlerdeİç Yönerge Esaslarının Belirlenmesi Hk. Tebliğ (m.419)

5 HEDEFLER Sürdürülebilirlik (TMS, Denetim, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi) Şeffaflık k ( İnternet Sitesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri) Kurumsal Yönetim Y İlkesi ( Şirketlerdeki Güç Boşlu luğunun unun Önlenmesi) AB Müktesabatına ve Uluslararası Toplum Kurallarına Uyum

6 Temel Yenilik Ve Değişiklikler iklikler Genel olarak Şahıs/Sermaye Şirketleri Küçük/Orta Boy/Büyük k Boy Şirketler Denetim Bilgi Toplumu Hizmetlerine İlişkin YükümlY mlülükler Anonim Şirkete Özgü Değişiklikler iklikler LimitedŞirkete irkete Özgü Değişiklikler iklikler Şirketler Topluluğu

7 GENEL HÜKÜMLER H Şahıs Şirketi - Sermaye Şirketi Ayrımı (TTK m.124) TİCARET ŞİRKETLERİ Şahıs Şirketleri Sermaye Şirketleri Anonim Şirket Paylı Komandit Şirket KollektifŞirket Adi Komandit Şirket LimitedŞirket

8 GENEL HÜKÜMLER H KÜÇÜ ÜÇÜK, ORTA, BÜYÜK ÖLÇEKL EKLİ ŞİRKET KÜÇÜK ORTA BÜYÜK YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN AN SAYISI CİRO < 50 Kişi Kişi > 250 Kişi < 12 Milyon TL Milyon TL > 50 Milyon TL NET ÖZ VARLIĞI < 6 Milyon TL 6-20 Milyon TL > 20 Milyon TL *TTK nın Tasarı metninden alınmıstır. Yasal ayrım, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacaktır. TTK m hükmü saklıdır. Ayrıca bknz: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Yönetmelik, RG:

9 GENEL HÜKÜMLER H Ultra Vires- Şirketin Faaliyet Konusuna İlişkin Sınırlamanın Kaldırılması (TTK m.371) Sermaye Koyma Borcu (TTK m.128/6) ORTAK DEĞİŞİKLİKLER Şirketler Topluluğu (TTK m ) Her türlü kağıt ve belgede Belirli bilgilerin bulunma zorunluluğu, TTK m.39 Değişiklik

10 Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu, u, TTK m. 39 (6335, m. 6)

11 ANONİM ŞİRKET İnternet sitesindeki Bilgiler, TTK m. 39; 6335, m.6 LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET YK Başkan ve üyelerinin Ad ve Soyadları Müdürlerin Ad ve Soyadları Yöneticilerın Ad ve Soyadları TAAHHÜT EDİLEN VE ÖDENEN SERMAYE MİKTARI

12 Defter Tutma YükümlY mlülüğü,, TTK m. 64; 6335 m sayılı TTK (ESKI) 6335 Değişiklikle (YENI) Tüm ticari defterlerin açılış onayı Tüm ticari defterlerin kapanış onayı Elektronik ortamda tutulan defterlerin onayları Tebliğe bağlı olarak belirlenir. Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışındaki defterler TMS Kurulu tarafından tebliğ ile belirlenir. Defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri Tebliğ e tabidir. Sadece Yevmiye defteri ile YK karar defteri açılış onayı Yeterli yaprakları varsa, pay defteri, GK toplantı ve müzakere defterinin kapanış onayına gerek yoktur. E-defterlerde açılış onayı, yevmiye defteri ile YK karar defteri kapanış onayı aranmaz. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt tutma zamanı ile ilgili hükümlere uyulması zorunludur. 213 sayılı Kanunun uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

13 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ KGMDSK MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

14 DENETİM Denetçiler Denetçi TTK m Bağımsız Denetleme Kuruluşları Küçük/Orta Ölçekli Şirketlerde : en az 1 SMM/YMM Rotasyon zorunludur. (7 yıl) İŞLEM DENETÇİSİ MÜESSESİ TAMAMEN KALDIRILMIŞ TIR. Özel Denetçi TTK m Her pay sahibi, GK dan isteyebilir. GK, 30 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesi. Sermayenin en az 1/10 HA Şirketlerde: 1/20 YMM/SMM olması gerekmez. 31 Mart 2013: Bağımsız Denetçinin Atanması için son gün(a.ş., Ltd. Şti, Komandit Şirket)

15 DENETÇİ OLABİLECEKLER (TTK m.400) 6335 m. 19 Denetçi, YMM veya SMM unvanını taşıyan ve KGMDSK tarafından yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. İSTİSNALAR 1. Denetlenecek şirkette paysahibi olması 5. Defterlerin tutulmasında/finansal tablolar tutulmasında denetleme dışında katkı 2.Yöneticisi veya çalışanı veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımış olması 3. Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirket vs. ile bağlantı veya denetlenecek şirketin YK üyesi ile hısımlık bağı bulunması 4.Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirkette çalışma/hizmet 6. Denetçi olamayacak GK ve TKnin temsilcisi, YK üyesi, ortağı veya kendisi olması 7. (1) ve (6) daki nitelikleri barından denetçinin nezdinde çalışması 8. Son 5 yıldan elde edilen gelirinin tamamının %30dan fazlası denetlenecek şirkete/%20den fazla pay sahibi şirketlerden elde etmişse/edecekse (TÜRMOB bu yasağın kaldırılması için onay verebilir.)

16 DENETİM GÖRÜŞ YAZILARI TTK m. 403 Olumlu Görüş Sınırlı Olumlu Görüş Olumsuz Görüş Görüş Vermekten Kaçınma Riskin Erken Saptanması Komitesi: Halka Açık Şirketlerde, zorunlu; diğer şirketlerde ise denetçinin gerekli gördüğü hallerde kurulur, TTK m Olumsuz Görüş halinde YK, 4 iş günü içerisinde GK u toplantıya çağırır. GK, yeni bir YK seçer. Eski YK üyeleri seçilebilir. 6 ay içinde kanuna uygun finansal tablolar ve denetleme raporu GK ya sunulur.

17 DENETİM BÜYÜK BOY ŞİRKET KÜÇÜK VE ORTA BOY ŞİRKET Denetime tabi şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. TTK m. 397/4; 6335 m. 18. Yılsonu ve Ara Finansal Tabloların n denetimi ile Yönetim Y Kurulunun YıllY llık k Faaliyet Raporunun denetimi + TMS ile kanuna ve esas sözles zleşme hükümlerine h uyulup uyulmadığı ığının n incelenmesi (Finansal tablolar; dürüst d resim ilkesine göre, g m. 515 YMM/SMM ünvanını taşı şıyan BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU 1 veya 1 den fazla SMM veya YMM TMS/TFRS KOBİ TFRS KGMDSK- Bu Kurul, kuruluncaya kadar (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. KOBi ölçütleri, TOBB ve KGMDSK görüşleri g alınarak GümrG mrük k ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle y düzenlenir. d

18 DENETÇİNİN N SEÇİMİ VE GÖREVDEN ALINMASI Seçim Görevden Alınmas nması Sözleşmenin Feshi GK tarafından seçilir. Topluluk Denetçisi: ana şirket GK Ticaret Siciline Tescil + web sitesi e e kadar seçilmelidir. (6335 m. 37) YK veya sermayenin %10 unu (HA:%5) oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine Seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebep (özellikle( taraflı olması) ) halinde Faaliyet döneminin d 4.ayına kadar denetçi i seçilmemi ilmemişse başka bir denetçiyi mahkeme atayabilir. İlandan itibaren 3 hafta içinde i inde açılır. a Ancak haklı sebep varsa veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Fesih; yazılı ve gerekçeli eli olmalıdır.

19 DENETÇİNİN N SORUMLULUĞU Sır r Saklamadan Doğan Sorumluluk, (TTK m. 404) Şirket ile denetçi arasındaki görüşg ayrılıklar kları, (TTK m. 405) Denetçinin Kusur Sorumluluğu, u, (TTK m. 554) Kasten veya ihmal ile sır s r saklama yükümly mlülüklerini ihlal eden denetçi, yardımc mcıları,, temsilcileri sorumludur, Bağ.. Den. Olarak yetkilendirilen sermaye şirketi ise; YK ve üyeleri de sorumlu. Şirkete zarar verme halinde. Müteselsil Sorumluluk Yaptırım: Her denetim için i in TL ye kadar tazminat HA: TL ye kadar tazminat Yılsonu hesapları,, finansal tabloları,, YK faaliyet raporu, ilgili Kanun, idari tasarruf, ES hükümleri h hakkında görüşg ayrılıklar kları halinde Şirket merkezi Asliye Ticaret Mahkemesi Dava giderleri: Şirket Denetçi, özel denetçiler Kusur ve zarar halinde sorumluluk

20 BİLG LGİ TOPLUMU HİZMETLER H ZMETLERİ İnternet Sitesi TTK m.1524 Denetime tabi şirketler (TTK m.397/4) internet sitesi açmalıdır. Yalnızca kanunen yapılması gerekli ilanlar internet sitesinde yayınlanır. Tüm içerikler en az 6 ay sitede kalmalıdır. Özel Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2013den itibaren 3 ay içinde E-ortamda Kurullar TTK m YK ve Müdürler Kurulu e- ortamda yapılabilir. Esas Sözleşmesinde veya Şirket Sözleşmesinde düzenlenmiş olmalıdır. Kollektif, Komandit, Limited Şirketlerde e-ortamda OK veya GK a katılma mümkündür. Şirketin internet sitesi olmalı ve elverişliliğe ilişkin teknik rapor olmalıdır. AŞ lerde uygulanması ilgili Yönetmeliğin çıkarılmasına bağlanmıştır.

21 BEYANLAR, BELGELER GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İhbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (TTK m. 1525) Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Şirket adına imza yetkisini haiz kişilerşirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. (TTK m. 1526) İstisna: Poliçe, Bono, Çek, makbuz senedi, varant ve kombiyo senetleri e-imza ile düzenlenemez.

22 ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU Pay sahibi olma zorunluluğu yok. GK veya TK olabilir. Tek Kişilik A.Ş. (TTK m.338) Yazılılık Şartı, TTK m.371 Eşit İşlem İlkesi TTK m. 357 TEMEL İLKELER Pay Sahiplerinin Borçlanma Yasağı KURULUŞ Esas Sermaye/ Kayıtlı Sermaye TL/ TL Kuruluş Belgeleri, TTK m.336 Esas Sözleşmenin içeriği, TTK m. 339 Tüzel Kişilik Kazanma, TTK m. 355

23 KURULUŞ Kuruluş Belgeleri (TTK m.336) Esas Sözleşme (TTK m.339) Kurucular Beyanı (TTK m. 349) 1. Esas Sözleşme 2. Kurucular Beyanı 3. Değerleme Raporları 4. Kuruluşla ilgili Sözleşmeler 1.unvan, merkezi 2. İşletme konusu 3.Payın itibari değeri 4. İmtiyazlar 5. Ayni sermayeler, ücret ve ödüller 6. Sağlanacak Menfaatler 7. YK üyeleri 8. GK toplantıları, oy hakları 9.Şirketin süresi 10. İlanlar 11. Sermaye pay ve miktarları 12. Şirketin hesap dönemi FESİH DAVASI: YK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilgili alacaklı ve pay sahibinin istemi ile kuruluşa ilişkin kanun hükümlerine aykırılık sebebiyle şirketin feshine karar verilebilir. (TTK m. 353)

24 Kuruluşa İlişkin Prensipler BASİTLİK GÜVENLİ KURULUŞ HESAP VERİLEBİ- LİRLİK Tedrici kuruluşun Kaldırılması Kurucular ve kuruluş belgelerinin açıkça belirtilmesi Tescil ve ilana tabi hususların gösterilmesi Emredici hükümler Sermayenin tamamının taahhüdü 24 ay içinde ödeme Kuruluşun 3 ay içinde tamamlanması şartı Kuruluşa ilişkin fesih davası Kurucular beyanı Sorumluluk davaları Ayni sermayeye değer biçilmesi esasları Kurucu menfaatlerinde Açıklık

25 Taahhüt edilen payların 24 ay İçinde ödenmesi (TTK m. 244) Sermaye olarak Konulabilecek haklar (TTK m. 342) SERMAYE Tescilden önce paylar üzerinde tasarruf yasağı (TTK m.352) 1.Fikri mülkiyet hakları 2.Sanal ortamlar ve adlar İstisna: Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar, vadesi gelmemiş alacaklar Pay bedellerinin geri ödenmesi (TTK m.345)

26 YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Pay sahibi olunması zorunlu değildir Yönetim Kurulu Üyeliği i Nitelikleri Gerçek ek Kişi i veya Tüzel T Kişi,, en az 1 kişi TK: 1 gerçek ek kişi i tescil + web sitesi Tam ehliyet En çok 3 yıl y l için i in seçilir, sonra tekrar seçilebilir Yönetim Kurulu Üyeliğinin inin Kaybedilmesi İflas Ehliyetin kısıtlanmask tlanması Kanuni şartlar-esas sözles zleşme şartlarının kaybedilmesi Genel Kurul azil kararı

27 YÖNETİM KURULU Görevleri YK Görevlerinin G Devri Borca Batıkl klık k Hali -İdare ve temsil, TTK m Devredilemez Yetkiler,, TTK m Finans Denetimi -Finansal Planlama -Risklerin erken teşhisi komitesi kurulması (HA Şirketlerde zorunlu) Kapalışirketlerde denetçinin bildirimi ile) TTK m İÇ YÖNERGE ile kısmen k veya tamamen YK üyesi veya 3.kişiye iye devredebilir. Devredilmezse, yönetim y tüm t üyelerdedir. Devredilemez Görev G ve Yetkiler, TK m.375 Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının 1/2 sinin karşı şılıksız z kalması halinde, GK u toplantıya çağırır. r. 2/3 ü karşı şılıksızsa, derhal GK toplantısı,, 1/3 ile yetinnme veya kendiliğinden inden sona erme GK un unşirketin iflasını istemesi

28 Sorumluluk Davaları 1- Belgelerin ve Beyanların n Kanuna Aykırı Olması, m Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin inin Bilinmesi, m Değer er Biçilmesinde ilmesinde Yolsuzluk, m Esas SözleS zleşmeyi İhlal Sebebiyle Kurucuların, YK üyelerinin, Yöneticilerin, Y Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu, u, m. 553 (kusur sorumluluğu getirilmiştir, tir, 6335 sayılı Kanun) 5- Denetçilerin Sorumluluğu, u, m.554.

29 YÖNETİM M KURULU ÜYELERİNİN N SORUMLULUĞU TTK m. 553 Sorumluluk Sebebi Sorumluluk Esas SözleS zleşmeden doğan yükümly mlülüklerin ihlali Kusur Sorumluluğu Belgelerin ve beyanların n kanuna aykırı olması (TTK.m. 549); sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin inin bilinmesi (TTK.m. 550), değer er biçilmesinde ilmesinde yolsuzluk (TTK.m. 551) ve halktan para toplamak (TTK.m. 552) Zamanaşı şımı Diğer Sorumlular Öğrenilmesinden itibaren 2 yıl y l ve herhalde zararın n doğmas masından itibaren 5 yıly Kurucular, yöneticiler, y tasfiye memurları, şirket, ortaklar ve doğrudan sebebiyle alacaklılar lar (alacaklılar ların n dolaylı sorumluluk davası ancak iflas halinde, TTK m. 556)

30 BATIL YÖNETY NETİM M KURULU KARARLARI, m.391 Eşit İşlem İlkesine Aykırılık Anonim Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen g kararlar Pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların n haklarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar Diğer organların n devredilemez yetkilerin devrine ilişkin kararlar

31 GENEL KURUL Genel Kurul Toplantısı Denetçi i katılmayacak Genel Kurulda Temsil Organın n Temsilcisi / Bağı ğımsız Temsilci Kurumsal Temsilci Oy Hakkı (her paya en az bir oy, ihtiyari) Genel Kurul a a online katılım m ve oy kullanma imkanı,, TTK m

32 GENEL KURUL UN UN DEVREDİLEMEZ YETKİLER LERİ TTK m Esas SözleS zleşmede a mede açıkça öngörülmüş yetkiler 2. Esas SözleS zleşmenin değiştirilmesi 3. Yönetim Y Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, s ücretleri, huzur hakkı,, ikramiye, prim hakları ve görevden g alınmalar nmaları 4. Denetçinin seçimi ve görevden g alınmalar nmaları 5.Finansal tablolar,yk yılly llık k raporu, yılly llık k kar tasarrufu,kar payı ve kazanç payının n belirlenmesi, yedek akçenin kullanılmas lmasına dair kararlar 6. Şirketin feshi 7. Önemli miktarlarda şirket varlığı ığının n toptan satışı

33 GENEL KURUL ÜYELERİNİN HAKLARI GK a Katılma Hakkı Toplantıya Davet Mekanizmaları Oy Hakkı İnceleme ve Bilgi Alma Hakkı (TTK m. 437) Rüçhan Hakkı (TTK m. 461) Hakkın n Doğumu: en az sermaye tutarının ödenmesi İtibari değer er ile orantılı Her paya en az 1 oy/paysahibi başı şına en az 1 oy Birikimli oy imkanı Oyda imtiyaz (pay başı şına en az 15 oy) -Sınırları: şirketin menfaati ve sırlars rları Reddi izleyen 10 gün g n iç. i. Asliye Ticaret Mahkemesi Haklı sebep + Esas sermayenin en az % 60 ının oyuyla Kar Payı Hakkı,, (TTK m. 509/3) Kar Payı Avansı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği) Azlık k Hakları Toplantıya Çağırma ve Madde Ekletme Hakları,, (TTK m.411) Özel Denetçi İsteme Hakkı TTK m. 441 Finansal tabloların görüşmesini erteletme hakkı, (TTK m. 420) Sermayenin en az 1/10, HA larda 1/20sini oluşturan pay sahipleri Belirli süreler s + noter yoluyla bildirim

34 OYDA İMTİYAZ,TTK m.479 Tanımı Sınırları İstisnaları Kural Eşit itibari değerdeki erdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmesi En çok 15 oy hakkı Esas sözles zleşme değişikli ikliği İbra ve sorumluluk davası İstisna 1.Kurumsallaşman manın gerektirmesi 2. Haklı sebep (Mahkeme kararı ile)

35 İlgililer Şirkete Borçlanma Yasağı ğı,, 6335 m. 15 TTK m. 358 TTK m. 395 Pay Sahipleri Pay sahibi olmayan Yönetim Y Kurulu Üyeleri YK üyelerinin alt ve üst soyu, eşinin yahut üçünc ncü derece dâhil üçünc ncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları Kapsamı İstisnaları Yaptırımı Şirkete karşı borçlanma Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlar larını ifa etme ve Şirketin yedek akçelerle birlikte karı geçmi miş yıl zararlarını karşı şılayacak düzeyde olması 300 günden g az olmamak üzere ADLİ PARA CEZASI, TTK m. 562/5 (c) Güveni kötüye k kullanma ve hileli iflas Şirkete nakdi borçlanma şirkete kefalet, garanti ve teminat verme me, sorumluluk yüklenme, borçlar larının şirket tarafından devralınmas nması ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA DAHİL ŞİRKETLER birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler. Bankacılık Kanunu nun izin verdiği haller Şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için DOĞRUDAN TAKİP

36 Pay bedellerinin ödenmesi ESAS SERMAYE ARTTIRIMI Sermaye Taahhüdü yoluyla, m zorunlu İç kaynaklardan arttırım, m. 462 zorunlu değil Şarta bağlı sermaye arttırımı, m.463 Zorunlu Arttırılan sermaye, toplam itibari değerin erin en fazla yarısı. Yapılan ödeme=nominal d. Yetkili Organ Esas Sermaye:GK Kayıtl tlısermaye:yk Esas Sermaye:GK Kayıtl tlı Ser:YK Esas Sermaye:GK Kayıtl tlı Sermaye: YK Tescil + Web zorunlu zorunlu zorunlu YK Beyanı TTK 457/2 (a) Kaynakların niteliği Kanuna uygunluğu

37 Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Koşul Oran Genel Kuruldan yetki almak İvazsız z iktisap mümkündür, TTK m. 383 Şirket sermayesinin en çok %10 u Yakın n ve ciddi tehlikenin varlığı halinde %10 sınırıs ve yetki olmaksızın n kendi paylarını iktisap edebilir, TTK m. 381 Süre En çok 5 yıl y l için i in GK dan yetki alınabilir. İstisna, TTK m.382 Esas sermayenin azaltılmas lması Külli halefiyet kuralı Kanuni satın alma yükümlülüğü Şirket alacağı ğının tahsili amacına yönelikse Menkul kıymetler şirketi

38 ESAS SÖZLES ZLEŞME DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERİNDE KARAR NİSAPLARIN t.y.s. 1.Toplantı t.y.s. 2.Toplantı k.y.s. Esas SözleS zleşmeyi değiştiren kararlar Oyların çoğunluğu Bilanço o zararlarının kapatılmas lması için in yükümly mlülük koyan kararlar Şirket merkezinin yurtdışı ışına taşı şınmasına na ilişkin kararlar İşletme konusunun değiştirilmesi İmtiyazlı pay oluşturulmas turulması Nama yazılı paylarn devrinin sınırlandırılması Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin en az 1/3 ü ünün temsilcileri Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin tümünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcilerinin oybirliği Sermayenin en az %75 ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu

39 SONA ERME SEBEPLERİ Esas SözleS zleşmede belirtilen sürenin s bitmesi ile İşletme Konusunun imkansız z hale gelmesi GENEL SEBEPLER Esas sözles zleşmede öngörülen bir sebebin gerçekle ekleşmesi Genel Kurul kararı ile İflasına karar verilmesi Kanunda öngörülen diğer haller ÖZEL SEBEPLER Organların n eksikliği, i, m. 530 Haklı sebeplerle fesih, m.531

40 Esas Sermaye Bağı ğımsız z Denetim Halka AçılmaA Pay Devri Pay Devri Sınırlandırılması Opsiyon Hakları Yan Borçlar Kamu Borçlar larından Sorumluluk ANONİM ŞİRKET TL esas sermaye TL kayıtlı sermaye Var Var Kolayca gerçekleştirilebilir. Sınırlama imkanı daraltıldı. 3.Kişiye ileri sürülemiyor. Esas sözleşmede pay sahiplerine yan borçlar yüklenemez. Yok LİMİTED ŞİRKET TL esas sermaye Var Yok Oldukça kolaylaştırıldı. Kısıtlamak mümkün. 3.Kişiye ileri sürülebilir. Esas sözleşmede pay sahiplerine yüklenebilir. Var

41 LİMİTED ŞİRKET Esnin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları: AŞ hükümlerine tabi, 6335 m. 31. Tek ortaklı LimitedŞirket (TTK m. 574) Tescil Zorunluluğu Ortak Sayısı en fazla 50 olabilir. TEMEL İLKELER/ YENİLİKLER ESAS SERMAYE PAYI İtibari değer:en az 25 TL Sermayenin 1/4ü kuruluşta, geri kalanın da 24 ay içinde Ödenmesi olanağı. Ortak 1den çok paya sahip olabilir. Ayni-nakdi sermaye Senede veya nama yazılı senede bağlanabilir. Sermaye payının devri kolaylaştırılmıştır. ASGARİ SERMAYE TL, TTK m. 580 Hizmet edimleri, Kişisel emek, Vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konamaz, TTK m Pay Sahiplerinin Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri TTK m

42 ESAS SERMAYE PAYLARININ İŞLEMLERE KONU OLMASI (TTK m ) DEVİR TTK m.595 Yazılı ve noter onaylı imzalar MİRAS, MAL REJİMİ İCRA YOLU İLE PAYIN GEÇİŞİ TTK m.596 ESAS SERMAYE PAYININ GERÇEK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ TTK m. 597 İNTİFA HAKKI KURULMASI TTK m. 600

43 EK ÖDEME YÜKÜMLY MLÜLÜĞÜ TTK m. 603 İFLASIN AÇILMASIA Ortak, şirketten ayrılmas lmasından itibaren 2 SENE içinde i inde iflas etmiş olması,, TTK m.604 KANUNİ YEDEK AKÇELER TOPLAMININ ŞİRKET RKETİN N ZARARINI KARŞILAYAMAMASI Esas Sermaye payını esas alan tutar, İtibari değerin en fazla 2 katı ÖZKAYNAK İHTİYACI DOĞURAN BİR B HALİN GERÇEKLE EKLEŞMESİ BU ARAÇLAR OLMAKSIZIN GEREĞİ GİBİŞİRKET RKETİN N DEVAMININ MÜMKÜN N OLMAMASI

44 EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI Esas Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkündür. (Esas Sermayenin Azaltılmasına ilişkin hükümler) EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISMEN VEYA TAMAMEN GERİ VERİLMESİ, TTK m. 605 Ek ödemeye ilişkin tutarın yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması

45 Ana Sözleşme Yazılı ve noter onaylı Kurucu imzaları Öngörülmesi Halinde Bağlayıcı Hükümler KURULUŞ Zorunlu Kayıtlar (TTK m. 576) 1. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi Şirketin işletme konusu 2. Esas Sermaye (tutarı,sayısı, itibari değerleri, imtiyazlar, pay grupları 3. Müdürlerin kimlikleri 4. Şirket ilanlarının şekli 1. Esas Sermaye paylarının devrine ilişkin yükümlülükler 2. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 3. Üstün oy hakkı tanıyan hükümler 4. Sözleşme cezası hükümleri, Rekabet yasağına ilişkin hükümler 6. GK toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler 7. Oy hakkı ve hesaplanması Kişiye şirket yönetiminin bırakılmasına ilişkin hükümler 9. Bilanço karının kullanılmasına ilişkin hükümler 10. Çıkma hakkı, ayrılma akçesi türü ve tutarı 11. Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin hükümler, diğer şirketin sona erme sebepleri.

46 Ana Söz.onaylı örneği Kurucular Beyanı TTK m. 349 DİLEKÇE -Bütün ortakların ad, soyad,unvan, yerleşim yeri, Vatandaşlıkları -Ortakların ES payları ve ödedikleri tutarlar -Müdürlerin ad, soyad, Unvanları -Şirketin ne suretle temsil edileceği TİCARET SİCİLİNE TESCİL Yerleşim yeri,temsile yetkili kişiler, denetçileri gösterir belge

47 Yetki Toplantıya çağrı TTK m. 617 Yetersayılar Oy hakkı Oy Hakkının İstisnaları GENEL KURUL Devredilemez yetkiler : TTK m. 616/1 Şirket SözleS zleşmesinde öngörüldükleri takdirde devredilemez yetkiler: TTK m. 616/2 Müdürler tarafından, hesap döneminden d sonra 3 ay içinde. i inde. Temsilci olması mümkündür. Sözlü görüşme olmadan yazılı onaylar ile karar almak mümkündür. Olağan an k.y.s.: salt çoğunluk Önemli Kararlar t.y.s.:.: oyların n 2/3 ü + esas sermayenin tamamının n salt çoğunluğu İtibari değere ere göre; g en az her 25 TL: 1 oy; her paya 1 oy (1/10 şartı) şirket sözles zleşmesinde1den fazla oya sahip olanların n oy hakkı sınırlanabilir. Payların n sayısına göre g oy hakkına ilişkin hükümler: h Denetçilerin seçimi, Özel denetçi i seçimi, Sorumluluk davası açılması kararlarında uygulanmaz.

48 6102 sayılı Yeni TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu 6762 sayılı Mevcut TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu ANONİM ŞİRKET Toplantı Yeter Karar Yeter Sayısı Sayısı Sermayenin en az ¼ ünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcileri Üye tam sayısının çoğunluğu Hazır bulunanların çoğunluğu Hazır bulunanların çoğunluğu ANONİM ŞİRKET Sermayenin en az Katılanlar lanların ¼ ünü oluşturan çoğunluğu üyeler LİMİTED ŞİRKET Karar Yeter Sayısı Oyların n salt çoğunluğu Oyların çoğunluğu LİMİTED ŞİRKET Sermayenin yarısından 1 fazlası Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu Üyelerin yarısından 1 fazlası Katılanlar lanların - çoğunluğu

49 YÖNETİM M VE TEMSİL Yönetim ve temsil; Müdür sıfatı taşıyan 1 veya 1 den fazla; 1 Ortağa a (En azından 1 ortağı ğın n bulunmalı) Tüm m ortaklara 3.kişilere ilere bırakb rakılabilir. 1 den fazla müdür olması halinde; GK tarafından müdürler m kurulu başkan kanı En az 1 inin 1 yerleşim yeri TürkiyeT rkiye de ve tek başı şına temsile yetkili olmalıdır. k.y.s: çoğunlukla karar alınır. eşitlik halinde başkan kanın n oyu üstündür. Devredilemez Yetkiler: : TTK m. 625/2 Müdürlere: Bazı kararları GK onayına sunma zorunluluğu getirilebilir. Bu durum, müdürlerin m sorumluluğunu unu kaldırmaz.

50 ŞİRKET SÖZLES ZLEŞMESİ DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERİ Haklı sebep Temsil edilen oyların 2/3 ü Oy hakkı bulunan ES tamamının salt çoğunluğu RÜÇHAN HAKKININ SINIRLANDIRILMASI VE KALDIRILMASI İşletmelerin, kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları İşçilerin şirkete katılmaları

51 SONA ERME SEBEPLERİ TTK m.636 Şirket Sözleşmesindeki sebepler Genel Kurul Kararı Kanunda öngörülen diğer sebepler İflasın açılması Alacaklılar Veya Ortakların istemi ile Müdür; 1den fazla olması halinde en az 2 müdür TESCİL + İLAN Alacaklılar veya ortaklardan biri Organlardan biri Mevcut değilse; GK toplanamıyorsa Mahkeme süre verir Fesih Ortaklar Haklı sebeplerin varlığında şirketin feshi istenebilir

52 Şirket Sözleşmesi ndeki Çıkma hakkı ile Ortak, haklı sebeplerin Varlığında ÇIKMA Mahkeme; hak ve borçların dondurulmasına veya diğer önlemler Müdürler ortaklara BİLDİRİM 1.Özkaynak Üzerinde Tasarruf 2.Devredilebilir Pay 3. Sermaye azaltımı Ayrılma ile muaccel 1 AY İÇİNDE Ayrılma Akçesini İsteme Hakkı

53 LTD. ŞiRKETE UYGULANACAK A.Ş.. HÜKÜMLERH MLERİ Konu Madde No 1.Belgelerin ve beyanların n kanuna aykırılığı ığı TTK m Sermaye hakkında yanlış beyan ve ödeme yetersizliği TTK m Ayni Sermaye,ayınlar ve işletmenin i devralınmas nması ve özel menfaatler TTK m İntifa Senetlerinin Çıkarılması TTK m Değer er biçilmesinde ilmesinde yolsuzluk TTK m Kurucu, YK üyeleri,tasfiye memurlarının n sorumluluğu TTK m Finansal Tablolar, TMS, Denetim TTK m Denetçinin sorumluluğu TTK m Fesih TTK m ES kaybı veya borca batık k olması hallerinde iflasın n bildirilmesi ve TTK m ertelenmesi 11.Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı TTK m GK Kararlarının n Butlanı ve İptali TTK m YK Kararının n Butlanı TTK m Müdürlerin Bilgi Alma Hakkı TTK m (1) ve (2) ye aykırılık k halinde yaptırım TTK m. 562/8-10

54 LTD. ŞiRKETE UYGULANACAK A.Ş.. HÜKÜMLERH MLERİ (6335 sayılı Kanun ile getirilen yeni Uygulanacak Hükümler) H Konu Madde No 16. Müdürlerin M yakınlar nlarının şirkete borçlanmas lanması TTK m. 395/ Kar payı avansı TTK m. 509/3

55 HAKİM/BAĞLI ŞİRKET TTK m. 195 Bir ticaret şirketi, diğer Ticaret şirketinin Doğrudan veya Dolaylı olarak; (Oy sözleşmeleri Bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa (Hakimiyet sözleşmeleri) Yönetim organında karar alabilecek üyenin seçimini sağlayabilme hakkına sahip ise Oy haklarının çoğunluğuna sahipse Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa DOLAYLI HAKİMİYET: Bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hakim olmasıdır. DİKKAT!: Bildirim, tescil, ilan yükümlülüğü

56 KARŞILIKLI İŞTİRAK TTK m. 197 Birbirlerinin paylarının en az ¼ ine sahip bulunan sermaye şirketleri İştirakin yüzdesi Oy hakkının yüzdesi Pay + itibari değerleri İştirak olunan şirketin sermayesi Şirkette sahip olduğu oy hakları Toplamı Şirketin tüm oy haklarının toplamı

57 HAKİMİYET YETİN N KÖTÜYE K KULLANILMASI Bağlışirketin fonlarını,personelini, üretim araçlarını,karını, topluluktaki başka bir şirkete veya hakim şirkete devretmesi amacıyla kullanılması Hakimiyet kullanılarak bağlışirketin bir veya birkaç topluluk şirketiyle birleşmesi Bir topluluk şirketinin bunlar lehine bölünmesi Bağlışirketin üretim birimlerini, Bağlışirket lehine kapatması, yenilememesi, kapasitesini arttırmaması için araç haline getirmesi Bağlışirket,ana şirket için kefil olması,garanti vermesi, borç yüklenmesi, alacak sağlaması Haklı sebep yokken topluluk menfaati İçin tür değiştirmesi Topluluk menfaati için menkul kıymet ihraç etmesi Topluluk menfaati için esas sözleşmesini değiştirmesi Denkleştirme de yapılmazsa; BağlıŞirket pay sahibi, hakim şirket, YK üyelerinden tazminat talep edebilir. Hakim, bunun yerine başka bir önlem öngörebilir.

58 Tam Hakimiyet Halinde, TTK m. 203 Bağlışirketin yönetimine ve yönlendirilmesine ilişkin TALİMATLAR Paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı Olarak %100 üne sahip olması Ödeme gücünü açıkça aşan an talimatlar İstisnalar Varlığı ığını tehlikeye düşürebilecek talimatlar Önemli varlığı ığını kaybetmesine yol açaçakak talimatlar DİKKAT!!: Talimatlar nedeniyle oluşan zararlardan dolayı bağlışirket alacaklılarının hakim şirket ve YK üyelerine karşı tazminat davası hakkı vardır.

59 Güvenden Doğan Sorumluluk TTK m. 209 Hâkim şirket, topluluk itibarının, n, topluma veya tüketiciye güven g veren bir düzeye d ulaştığı hâllerde, bu itibarın n kullanılmas lmasının n uyandırd rdığı güvenden sorumludur. Pay Sahibinin Şirketten Çıkarılması TTK m. 208 Hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bağlı şirketin en az %90 ına sahipse; azlık şirketin çalışmasını engelliyorsa; dürüstlük k kuralına aykırı davranıyor yor; farkedilir sıkıntı yaratıyor yor; pervasızca hareket ediyorsa hakim şirket azlığı ığın n paylarını alabilir.

60 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Ticaret unvanının,kullanılmasına, tesciline, şekline ve şubelerce kullanılmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler Ticaret unvanına yapılacak eklere ve unvan devrine ilişkin hükümlere aykırı davrananlar Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 2000 TL idari para cezası 2000 TL idari para cezası Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere Belgelerin kopyasını sağlamayanlar Defterlerin açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar Defterlerini Yeni TTK ya uygun tutmayanlar 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası

61 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Usule aykırı envanter çıkaranlar Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgeleri ibraz etmeyenler 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 4000 TL idari para cezası 4000 TL idari para cezası GK ve TK münferit konsolide finansal tablolarını düzenlerken KGMDSK tarafından yayımlanan TMS muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz yorumlarına uymamaları durumunda Bağlışirket Yknın faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Hakim şirket tarafından talep edilmesine karşın bağlışirketin rapor hazırlama yükümlülüğünü ihlal eden ve şirket hakkında bilgi vermekten kaçınan kişiler 100 günden 300 güne kadar adli para cezası 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası 4000 TL idari para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası 200 günden az olmamak üzere adli para cezası

62 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, Gümrük ve Ticaret Bak.ca denetime yetkili olanlarca istemelerine rağmen vermeyenler ve eksik verenler ya da bu denetimi engelleyenler, fiilleri daha ağır bir suç oluşturmadığı takdirde Aykırı beyanda bulunan kurucular 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası Pay sahiplerine, Kanun hükümlerine aykırı borç verenler 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası Pay sahibi olmayan YK üyeleri ile YK üyelerinin şirkete borçlanma yasağına uymamaları Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası günden az olmamak üzere adli para cezası

63 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza Belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar Sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası TCK 239.madde hükümlerine göre cezalandırılır. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası TCK 239.madde hükümlerine göre cezalandırılır. Sermaye hakkında yanlış beyanlar verilmesi Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası 90 günden az olmamak üzere adli para cezası Halktan izinsiz para toplamak 6 aya kadar hapis cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası

64 Ceza Gerektiren Fiil Eski Ceza Yeni Ceza İnternet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezası 100 günden 300 güne kadar adli para cezası İnternet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan failler 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası 100 güne kadar adli para cezası

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL. 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD YENİTTK TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA GETİRD RDİĞİYENİLİKLER Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD 1 ÖNSÖZ 6102 s. yeni TTK (yttk) Ocak 2011 de

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (30.06.2012 T. 28339 R.G.) Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1-13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KANUN NO: 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 26 Haziran 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU 1

TÜRK TİCARET KANUNU 1 TÜRK TİCARET KANUNU SUNUM PLANI 1. TÜRK TİCARET KANUNA GENEL BAKIŞ- ÖĞR.GÖR.DR.ŞÜKRÜ DOKUR 2. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER- SMMM. MUSTAFA AKYÜZ 3. DENETİM YMM. MESUT YİĞİT 4. ELEKTRONİK UYGULAMALAR YAPTIRIMLAR

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır: İÇİNDEKİLER 1.Giriş... 1 2.Kurumsal Yönetim... 1 3. İnternet Sitesi Ve Bilgi Toplumu... 3 4.Tek Pay Sahipli Ve Tek Ortaklı Şirket... 4 5. Şirketler Topluluğu Kavramı... 5 6. Şirketlerde Yapısal Değişiklikler...

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

YENİ 9 TÜRK TİCARET KANUNUNUN İŞ HAYATINA VE ŞİRKETLERE GETİRDİĞİ. YENİLİKLER

YENİ 9 TÜRK TİCARET KANUNUNUN İŞ HAYATINA VE ŞİRKETLERE GETİRDİĞİ. YENİLİKLER YENİ 9 TÜRK TİCARET KANUNUNUN İŞ HAYATINA VE ŞİRKETLERE GETİRDİĞİ. YENİLİKLER 1 Tarih 5 : 18 ARALIK 2012-1 1-YENİ 0 TÜRK TİCARET KANUNU NA İHTİYAÇ DUYULMA NEDENLERİ. 2-YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN 1 TEMMUZ

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı