Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Makie Tekolojileri Elektroik Derisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (39-47) Electroic Joural of Machie Techoloies Vol: 6, No: 2, 2009 (39-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizlerii Karşılaştırılası Özet Murat KAYA Hitit Üiversitesi, Makia Mühedisliği Bölüü Çevre Yolu Bulvarı: Çoru, Turkiye. Bu çalışada Adapazarı da kurulu bulua 2310 MW kurlu ücüdeki doğal az çevri satralıı yoğuşa üitesii atık ısısıda destekli ilave bir ısı popası tasarıı düşüülüştür. Koutları ısıtılası aacıyla ilave olarak düşüüle bu siste ile kobi sisteii uzu vadede aliyet ilişkisi değerlediriliştir. Yapıla biri aliyet aalizide; ilk öce ısı popası sisteii, yatırı aliyeti, işlete bakı aliyeti, elektrik aliyeti belirleiştir. Bu aliyetleri toplaı olarak ta ısı popası topla biri aliyet ( T ) a belirleiştir. Daha sora doğal az ile çalışa kobi sistei ele alıarak, kobi biri aliyet aalizi çıkartılıştır. Isı popası kodesör sıcaklığı artışıa öre biri aliyet toplaı ( T ) $/kwh da başlayarak $/kwh a kadar artış österektedir. Bu ükü ekooik şartlarda, ısı popası kodesör sıcaklığı yaklaşık 60 o C kouuda çalıştırılası, kobi sisteie öre, avatajlı duruuda ike bu sıcaklığı 100 o C yükselesiyle kobi biri aliyetiyle başa baş elektedir. Daha yüksek kodesör sıcaklıklarıda ise ısı popası biri aliyeti daha yüksek olaktadır. Aahtar Kelie: Yoğuşa eerjisi, Eerji aliyet aalizi, Isı popası Costi Aalysis Copariso Of Heat Pup Ad Cobi Boiler Heati Systes Abstract I this study, the 2310 MW istalled Adapazarı'da istall atural as coversio plat i the power of the waste heat fro the codesatio uit is supported with a additioal heat pup desi has bee cosidered. I additio to housi the heati boiler syste bei cosidered by this syste was evaluated i the lo ter cost relatioship. Cofiure the uit cost aalysis; first heat pup syste, ivestet costs, operatioal aiteace costs, electricity costs were deteried. The total of these costs as a total uit cost of heat pups ( T ) is a set. The, with atural as boiler syste to be addressed, boiler uit cost aalysis has bee estiated uit cost accordi to the total i Heat pup kodesör teperature icrease starti fro ( T ) $/kwh to $ kwh as icreased. This day ecooic coditios, the heat pup to work o y positio kodesör teperature is about 60 o C, depedi o the boiler syste, while it is advataeous to raise the teperature of the boiler uit 100 o C cost is at part. At hiher teperatures the heat pup uit kodesör costs are hiher. Keyword: Codesatio eery, eery cost aalysis, heat pup Bu akaleye atıf yapak içi Kaya M., Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizlerii Karşılaştırılası Üzerie Bir Ala Araştırası Makie Tekolojileri Elektroik Derisi 2009, 6(4) How to cite this article Kaya M., Costi Aalysis Copariso Of Heat Pup Ad Cobi Boiler Heati Systes Electroic Joural of Machie Techoloies, 2009, 6 (4) 39-47

2 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri 1.GİRİŞ Türkiye, kalkıakta ola ve üfusu arta bir ülke olası edeiyle eerji tüketii hızla artaktadır. Bua karşılık tabi kayaklarıızda hızla azalaktadır. Bazı eerji türleride ise ülke olarak dışa bağılı hale eliiştir. Buü alteratif eerji ve yeileebilir eerji çok daha öe kazaıştır. Var ola eerjiyi e yükse düzeyde kullaabile ücadelesi verilektedir. Düşük sıcaklığıda dolayı kullaılaaya atıl durudaki ısı eerjisi çevreye atılaktadır. Bilidiği üzere, soğuta akieleride soğutulacak ortada alıa ısı eerjisi kopresör vasıtasıyla kodesere aktarılakta. Kodesör ısı eerjisi ise dış ortaa atılaktadır. Yai soğuta devreside soğuta işlei evaporatörü buluduğu yerde sağlaaktadır. Isı popasıda ise soğuta devreside, dışarıya atıla ısı eerjiside faydalaılaktadır. Isı popasıda ısıta işlei kodeseri buluduğu yerde sağlaakta olup, soğuta devreside tek farkı aacı başka elealarla erçekleştirilesidir [1]. Düşük sıcaklıklı kayakları ısı popası sisteide değerledirilerek kullaılabilir hale etirilesi kousu birçok bili adaı tarafıda ele alııştır. Yapıla çalışalarda, üeş kayaklı 100 kw lık ısı popası ele alıış, veri aalizi çıkartılıştır [2]. Abou-Ziya vd., düşük sıcak kayaklı uyulaalar içi üeş destekli ısı popalarıı ele alıştır. Sistede R22 ve R134a farklı akışkaları kullaarak kodesörde o C sıcaklık aralığıda ısı popasıı verili çalıştığıı österiştir [3]. Yaakaradeiz ve Horuz tarafıda İstabul şartlarıda açık üler içi, üeş eerjisi kayaklı ısı popasıı teorik ve deeysel iceleesi yapılıştır [4]. Torres Reyes vd., çalışalarıda havayı ısıtak içi üeş destekli ısı popasıı teoriksel ve deeysel ekserji aalizii yapışlardır [5]. Hua ve Chy, iteral tip üeş destekli ısı popası su ısıtıcısı tasarıı ve test edilesi kousuda bir çalışa yapıştır. Souçta 3,83 lük bir COP elde ediliştir [6]. Isı popası sisteii, kout ısıtılasıda kullaılası he ekooik bir kazaç he de doğal kayakları koruası ve çevre kirliliğii azaltılası bakııda öelidir. Isı popaları eleeksel sistelere kıyasla, ısı eerjisi iderii azaltaktadır. Bütü elektrikli ısıtıcılara kıyasla, ısı popası öeli bir eerji kazacı sağlaaktadır. Atık ısıları kullaılabilirliği, sıcak akışta ki ısıya ola talep, ısı popası kullaııı artıraktadır. Isı popaları, çevreizdeki hava, toprak ve su ibi doğal ısı kayaklarıda yararlaılarak edüstriyel uyulaalarda çokça kullaılaktadır. Moder üç üreti tasarıı; sadece yüksek perforas değil ayı zaada düşük aliyetli yatırıı öcede belirleek zorudadır. Isı popası ile ısıl eerji üretiii hesaplayabilek içi satrale yapıla asrafları öcede biliesi erekir. Geellikle bu asraflar sırasıyla; satral yeri asrafları, satralı işaat asrafları, işleteye başladıkta sora bahis kousu ola elektrik eerjisi asrafları, işlete ve bakı asraflarıdır. Belirli bir süre içide bu asrafları taaı, ayı sürede üretile ısı yükü eerjisi iktarıa bölüerek, üretile biri eerji başıa aliyet hesaplaır [7]. Düşük sıcaklı atık suları, ısı popasıa kayak olarak ele ala ve buları aliyet aalizii yapa bir çok çalışa evcuttur [8-11]. Bu çalışaları aliyet aalizie öre ısı popalarıı havaya öre daha yüksek sıcaklı bir kayakta besleesii daha ekooik olduğu örülektedir MW kurlu ücüdeki doğal az çevri satralıı yoğuşa üiteside, yoğuşa ısıl eerjisi ola Q yoğ =435 MW q çevreye atılaktadır [12]. Çevreye atıla bu eerji ısı popasıa kayak olarak kullaıı ele alııştır. Kuruluu plalaa bu ısı popasıı aliyet aalizi odukça öe arz etektedir. İlave olarak düşüüle bu sistei aliyet aalizi çıkartılış ve tesiste üretile eerjii aliyet ilişkisi değerlediriliştir. Tesise ilave edile ısı popasıı terodiaik bakıda iceleek yeterli değildir. Bir sistei uyulaabilir olabilesi içi ekooik bakıda da uyu bir aliyette olası şarttır. Yapıla biri aliyet aalizide; ilk öce ısı popası biri yatırı aliyeti ele alııştır. 40

3 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı popası aliyeti; yatırı aliyeti (I c ), işlete bakı aliyeti ve yılık işlete bakı aliyeti (c ), elektrik eerjisi biri aliyeti ( e ) ile birlikte topla olarak, biri aliyet toplaı ( T ) a hesaplaıştır. Sistei eerji dekleleri bir bilisayar proraıda değerledirilerek, ateatiksel souçlar elde ediliştir. Bu değer ile eerji, aliyet arasıda rafikler elde ediliştir. 2. ISI POMPASI SİSTEMLERİ Isı popalarıı kurula aliyeti, diğer ısıta sistelerie öre eelde daha yüksektir. Fakat uzu vadede kullaılası duruuda, diğer sistelere orala ısı popaları daha avatajlı olaktadır. Bu sebeplerde dolayı yüksek yatırı aliyetlerie rağe ısı popalarıı kullaıı iderek artaktadır. Isı popalarıda eerji kayağı olarak su ve toprak kullaılsa da e çok kullaıla eerji kayağı çevre havasıdır [13]. C BT T19 Buhar 1 Elektrik Motor T KGRŞ Kopr 2 Yoğ B B SP1 A SP2 Koutl 4 KV 3 T KDON T20 P Yoğuşturucu 2.1. Isı Popası Maliyeti Şekil 1. Tesis içi tasarlaa ısı popasıa ait şeatik österi Yatırı aliyeti: Isı popası yatırı aliyeti ( c ) ise; bir değere etiriliş aliyet etodua öre biri yatırı aliyeti (1) forülüde belirleektedir [7]. c t 1 I c t 1 1 t 1 1 i (1 r) t (1 r) t ($/kw q h) (1) Burada: I c topla yatırı aliyeti ($), öür 20 yıl olarak alııştır, t eçe yıl, (1<t<) olaktadır, r ıskoto oraı, i faiz oraı ifade etektedir. Isı popası yatırı aliyeti (I c ) literatür araştıralarıa [14-17] öre ısı popalarıı ortalaa yatırı aliyeti kapasitesie öre değişektedir. 41

4 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri İşlete-bakı aliyeti : İşlete-bakı biri aliyeti ( ) ise tesisi çalışa sırasıda ki iderleridir. t0 C (1 e t0 ) t (1 r) (1 r) t t ($/kw q h) (2) Forülüde hesaplaıştır [7]. C işleteye başlaa tarihideki işlete bakı asraflarıı değeri ($/yıl), e ise % 5 satralı örü boyuca yıllık artış olarak alııştır. Elektrik aliyeti : Isı popasıı kw e h başıa düşe elektrik aliyeti ( e ) biri kw e h başıa 4.2 cet alııştır. e Ee t1 Ce(1 e ) t1 e t (1 r) (1 r) t t ($/kw q h) (3) Dekle (3) ibi ısı popasıı örü boyuca 1 kw q h ısı başıa bir değere etiriliş elektrik aliyeti elde ediliştir [7]. E e yıllık elektrik harcaa aliyeti olarak alııştır ve ısı popası kopresörüü bir yılda harcadığı topla elektrik eerjisii verektedir. e e ; elektrik fiyat artışı %5 olarak alıış, C e ; çevri satralıı TEDAŞ a satış fiyatı alııştır. Dekle (4) ısı popasıı biri yatırı aliyet toplaıı verektedir [7]. T = c + + e ($/kw q h) (4) Biri Maliyet ($ /kwh) 0,060 0,055 T ($/kwh) 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0, T kod (oc) Şekil 2. Isı popası yoğuşturucu sıcaklığı değişiide aliyet aalizi Biri aliyet toplaı ( T ) a bakıldığıda ise ısı popası yoğuşturucu sıcaklığı artışıa öre biri aliyet Şekil. 2 de örüldüğü ibi $/kwh da başlayarak $/kwh a kadar artış österektedir. 42

5 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) ISI POMPASININ ISITMA AMAÇLI ÇALIŞTIRILMASI DURUMUNDA MALİYET Isı popası e düşük çevre sıcaklığı çalışa şartlarıa öre kurulu tasarlaıştır. Isı popası kışı ısıta aaçlı olarak kullaıldığıda yaz evsiide atıl kalacaktır. Ayrıca kışı bazı ülerde çevre sıcaklığıı artası ile koutları ısı ihtiyacı azalacak ve ısı popası ta kapasite ile çalışayacaktır. Bu edele sistei yaz döeide işlete aliyetii azalasıa rağe yatırı-bakı, oarı aliyetleri değişeyecektir. Bu yüzde kwh başıa düşe topla aliyet artacaktır. Ayı aliyete kurula ısı popası yaz aylarıda kuruta, kışı kout ısıta olarak ta kapasite yararlaılırsa kwh başıa düşe biri aliyet azalacaktır. Isı popası kullaı kapasitesii ta kapasite çalışa duruua oraı (R k ) olarak belirleiştir. Isı popası kapasite kullaı oraı (R k ) değişii ile ısı popası biri aliyet aalizi Şekil 3. österiliştir. Isı popası biri al ($/kwh) 0,15 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 Tkod60 Tkod70 Tkod80 Tkod90 Tkod100 Tkod140 Tkod180 0,00 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Rk Şekil 3. Kodesörü farklı sıcaklıklarıda, ısı popası kapasite oraıı biri aliyet değişii Farklı R k değerleride, ısı popası yoğuşturucu sıcaklığı 60 o C de biri aliyet $/kwh da $/kwh arasıda değişektedir. Isı popası yoğuşturucu sıcaklığı e yüksek değer ola 180 o C sıcaklığıda biri aliyet $/kwh da $/kwh a kadar yükselektedir. Adapazarı bölesi içi R k değeri 0.43 olarak belirleiştir. 4. KOMBİ ISITMA SİSTEMLERİ 4.1. Biri yakıt aliyeti Ülkeizde ısıa aaçlı yakıt olarak elikle köür, fuel-oil ve so zaalarda doğal az kullaılaktadır. Ekooik şartlarda dolayı e ekooik yakıt seçilektedir. Yakıtı ekooik aalizi yapılırke yakıtı kalori değeri, ısıl verii ve fiyatı öe arz etektedir. Doğal azı tekik değerleri Tablo 1. e öre hazırlaıştır. 43

6 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri Tablo 1. Doğal azı tekik değerleri [14]. Yakıt Yıllık Isı Yükü Isıl Değeri Isıl Veri Biri Fiyat Doğal Gaz kW/yıl 9,593 kw/n 3 0,93 0,1662 $/N 3 Hesaplaalarda ısı popası örü yiri yıl olarak alııştır. Dolayısıyla doğal az kullaıı da yiri yıl olarak alııştır. Fakat doğal azı etre küp fiyatı bu süre içeriside değişi arz edecektir. Bu sebeple diğer aliyet kısılarıda olduğu ibi bir değere etiriliş aliyet etodu ile yakıt fiyatlarıda ki değişi de öz öüe alııştır. İşlete örü boyuca değişke yıllık yakıt aliyeti C f ise; bir değere etiriliş aliyet etodua öre biri ısı eerjisi başıa yakıt aliyeti dekle (5) de elde edilir [7]. f t0 t0 C f ( t) (1 r) t (1 r) t ($/kw q h) (5) 4.2. Kobi yatırı aliyeti Hesaplaalar eticeside tek bir kobie çevriie ısı popası kurulası duruuda Adapazarı da topla adet kout ısıtılabilecektir. Bu koutlarda ısıa aaçlı kobi sistei kurulasıyla doğal az kullaa duruuda yapılacak kobi biri yatırı aliyet ( cko ) hesapları yapılıştır yılı içi bir koutu kobi yatırı aliyeti (I cko ) ise kobi üreti firalarıı fiyat ortalaası olarak 900 $ alııştır. Isı popası hesaplarıda kout sayısı topla adet belirleiştir bu edele de burada da ayı kout sayısı seçiliştir. Kobi örü 20 ise yıl olarak alııştır. Bu duruda üretile biri ısı başıa yatırı aliyeti cko t1 I cko t 1 1 kobi t 1 1 i (1 r) t (1 r) t ($/kw q h) (6) dekleide belirleektedir [7]. I cko kobi yatırı aliyeti ($), biri yakıt aliyeti ( yko ) ifade etektedir. Dekle (6) da yakıt aliyeti elde edilir. Biri ısı eerjisi başıa topla aliyeti belirleek içi yakıt ve yatırı aliyeti toplaır. Tko = cko + f ($/kw q h) (7) Dekleide kobi sistei topla biri ısı eerjisi aliyeti $/kwh olarak elde edilir. Şekil 4. de ısı popası ile kobi sistei biri aliyet açısıda rafik olarak değerlediriliştir. 44

7 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Biri Maliyet ($ /kwh) 0,055 0,050 T ($/kwh) cko ($/kwh) 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0, Tkod (oc) Şekil 4. Isı popası yoğuşturucu sıcaklık değişiide ısı popası ile kobi biri aliyet değişii. 5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER Bir sistei uyulaabilir olabilesi içi ekooik bakıda da uyu bir aliyette olası şarttır. Bu sebeple ısı popasıı ve kobi aliyet aalizi yapılıştır. Yapıla biri aliyet aalizide; ilk öce ısı popası biri yatırı aliyeti ele alııştır. Biri aliyet toplaı ( T ) a bakıldığıda ise ısı popası yoğuşturucusu sıcaklığı artışıa öre biri aliyet toplaı Şekil 4 de örüldüğü ibi $/kwh da başlayarak $/kwh a kadar artış österektedir. Isı popası ile kout ısıtılasıı ekooik olup oladığıı belirleek içi biri aliyet aalizi yapılıştır. Belirlee bu biri aliyet yie kout ısıtılasıda kullaıla yakıt türleride başlıca; doğal az yakıtıyla, biri aliyet bakıda ukayese ediliştir. Şekil 4. bakıldığıda evcut bu yakıt sistelerii biri aliyeti ( cko ) tek bir değerde olduğuda sabit alıış, ısı popası biri aliyet toplaı ( T ) ise ısı popası yoğuşturucu sıcaklık artışıa öre arttığı örülektedir. Şekil 4 e öre ısı popası yoğuşturucu sıcaklığı 60 o C de ısı popası ekooik açıda avatajlı duruda ike ısı popası yoğuşturucu sıcaklığıı artasıyla, yaklaşık 100 o C de başa baş kouua elektedir. Bu sıcaklığı üzerideki ısı popası yoğuşturucu sıcaklılarıda ise doğal az yakıtıı kullaıı daha ekooik örülektedir. Isı popası sisteii, kout ısıtılasıda kullaılası he ekooik bir kazaç he de doğal kayakları koruası ve çevre kirliliğii azaltılası bakııda öelidir. Isı popaları eleeksel sistelere kıyasla ısı eerjisi iderii azaltaktadır. Bütü elektrikli ısıtıcılara kıyasla ısı popası öeli bir eerji kazacı sağlaaktadır. Atık ısıları kullaılabilirliği sıcak akışta ki ısıya ola talep, ısı popası kullaııı artıraktadır. Isı popaları, çevreizdeki hava, toprak ve su ibi doğal ısı kayaklarıda yararlaılarak edüstriyel uyulaalarda çokça kullaılaktadır. Isı popası kullaıı, eerji tasarrufu, atık ısıı değerledirilesi, üveilirliğii yüksek olası, bakı asraflarıı az olası, aşıa soruu olaası, kullaı örüü uzu olası, düşük yüklerde çalışası duruuda bile siste veriii yüksek olası ve çevre kirliliği oluşturaası ibi avatajlarıı biliesie rağe heüz yayı olarak kullaılaaktadır. Ayrıca pazar payı istee oktaya eleiştir. Düşük sıcaklığa sahip yeileebilir eerji kayakları ısı popası sisteleride 45

8 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri kullaılabilir. Hava, su, düşük sıcaklıklı jeoteral sular, deiz suyu, öller, üeş eerjisi ibi biricil kayaklar ısı popaları içi teel kayak oluşturaktadır. Bu kayakları ısı popalarıda kullaılası açısıda ülkeiz avataj teşkil etektedir. Bu atık ısı böylelikle değerledirilerek ekooik olarak eerji daha ucuza al ediliş olaktadır. Ülkeizde 2006 yılı verileri itibarıyla MW e kurulu üce sahip doğal az çevri satralleri buluaktadır [19]. Bu edele yerel bir çalışa olarak literatüre kayak olakla birlikte diğer satralara da örek teşkil etektedir. Biricil kayaklarda katı, sıvı ve az yakıtları yakılasıyla, başta COx, NOx, SOx ibi azları çevre eisyo iktarı artarak zararlı hale elektedir. Çevre kirliliği sağlık soruları ve atosferde sera oluşturasıyla ikli değişikliği ibi bir çok sorular oluşturaktadır. Isı popası, eleeksel ısıta sistelerie öre biricil eerjiyi daha az tükettikleri içi azot oksit (NO x ), sülfür dioksit (SO 2 ) ve karbodioksit (CO 2 ) ibi çevreye zararlı eisyoları öeli orada azaltaktadır. 6. SEMBOLLER BM COP Ce Cf Cko C Eq Ee e ee c e f T cko yko I cko İ i Ikb Ic kh k M Mix ö b s P Po Pv Q Qr QH :Biri aliyet :Isı popası perforası :Elektrik fiyatı :Yıllık kobi yakıt aliyeti :Kobi aliyeti :Yıllık işlete ideri :Topla yıllık kout ısı yükü :Isı popası yıllık elektrik eerjisi : İşlete bakı aliyetii yıllık artışı :Elektrik fiyat yüzde artışı :Isı popası biri yatırı aliyeti :Isı popası biri elektrik aliyeti :Isı popası biri işlete bakı aliyeti :Kobi biri yatırı aliyeti :Isı popası topla biri aliyeti :Kobi aliyeti :Kobi yakıt aliyeti :Kobi fiyatı :Isı popası :Tersiezlik, :iskota oraı :Kopresör ücüe öre biri aliyet :Isı popası yatırı aliyeti :Kout sayısı :İletkelik katsayısı :Mol kütle :Kütle :Karışı :Isı popası örü :Yıllık ısı kullaı katsayısı :Eş zaalılık katsayısı :Basıç :Çevre basıcı :Kısi basıç :Isı akısı :Isı trasferi :Isıta içi erekli ısı yükü 46

9 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) QW :Sıcak su içi erekli ısı yükü qk :Kiloetre başıa ısı kaybı R :Evresel az sabiti, Rk :Isı popası kullaı kapasitesi r :Faiz oraı T :Sıcaklık To :Çevre sıcaklığı Tr :Kotrol yüzey sıcaklığı ti :İç sıcaklık tdi :Miiu dış sıcaklık U :Topla ısı trasfer katsayısı Wkop :Kopresör ücü WK :Kopresör kapasitesi YKİ :Yük koitasyolu devir ayarlayıcı 7. KAYNAKLAR [1] Dağsöz, A.K., Soğuta Tekiği, 1981, İstabul. [2] İleri, A., Yearly siulatio of a solar-aided R22-DEGDME absorptio heat pup syste, Solar Eery, Vol. 55, No. 4, 1995, pp [3] Abou-Ziya, H.Z.,. Ahed, M. F. Metwally M. N Ad. Abd El-Haeed, H. M Solar-assisted R22 ad R134a heat pup systes for low-teperature applicatios, Applied Theral Eieeri, Vol. 17, Issue 5, May 1997, pp [4] Yaakaradeiz R., ad Horuz, I. The theoretical ad experietal ivestiatio of the characteristics of solar-assisted heat pup for clear days, Iteratioal Couicatios i Heat ad Mass Trasfer, Vol. 25, Issue 6, Auust 1998, pp [5] Torres Reyes, E., Pico Nuñez M. Ad Cervatesde J.G, Exery aalysis ad optiizatio of a solar-assisted heat pup, Eery, Vol. 23, Issue 4, April 1998, pp [6] Hua B.J. Ad Chy, J.P., Iteral-type solar-assisted heat pup water heater, Reewable Eery, Vol. 16, Issues 1-4, 4 Jauary 1999, pp [12] Kaya M., Birleşik Çevri Satralide Ekserji Aalizi Ve Atık Isıı Değerledirilesi Sakarya Üiversitesi Febilleri Estitüsü Doktora Tez Ocak-2005 [7] Aybers, N., Şahi B., Eerji Maliyeti Yıldız Tekik Üiversitesi Yayı- İst 1995 [8] Naitai Ta. Waste water-resource heat pup air coditioi techoloy [J]. Costructio sciece ad techoloy (16):62-63.(I Chiese) [9] Hua, G., Developet ad applicatio of urba waste water-resource heat pup [J]. Fluid achiery (16): (I Chiese) [10] Li, J., Tu, G., Zhou, W., The applicatio of urba waste water-resource heat pup to residetial heati [J]. Fluid ad achiery (9): (I Chiese) [11] Cuı, F., Lı, X., Zhou,H., Techical ad ecooic aalysis o waste water-resource heat pup heati ad air coditioi syste [J]. Eery efficiet techoloy (1): (I Chiese) [13] Çeel, Y.A., Boles, A.M., Therodyaics A Eieeri Approach, McGraw-Hill, 1989, USA [14] Yurutaş, R., Kuduz, M., Kaoğlu, M., Exery Aalysis of Copressio Refrieratio systes Exery Iteratioal Joural ELSEVİER [15] Bile, E., Takahashi, H., Exery Aalysis ad Experietal Study of Heat Pup Systes Exery Iteratioal Joural ELSEVİER [16] [17] [18] [19] teas.ov.tr 47

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 0 CİLT 5 SAYI 3 (3-33) HAVA SAVUNA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRI PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ Hv.üh.Yzb. Sezg KAPLAN* HHO K.lığı

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Mart 2003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 2003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Mart 2003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 2003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastaou Eğiti Dergisi Gazi Uiversity Kastaou Educatio Joural Mart 003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER CONTENTS Dil ve Edebiyat A New Historicist Approach

Detaylı

Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi

Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 2 Özel Sayı 202. -9 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Eff iciecy Aalyi of the Tea i BEKO Turkih Baketball League Halil TUNCA, Barış GÖK

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ISIL PLAZMA İLE KÜRESEL TOZ METALURJİSİ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

ISIL PLAZMA İLE KÜRESEL TOZ METALURJİSİ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Isı Bilii ve Tekniği Derisi, 8,, 35-44, 008 J. o Theral Science and Technoloy 008 TIBTD Printed in Trkey ISSN 1300-3615 ISIL PLAZMA İLE KÜRESEL TOZ METALURJİSİ MALZEMELERİNİN ÜRETİMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2013, Sayfalar 104-111 Pamukkale Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Uiersity Joural of Egieerig Scieces DİNAMİK İNSANSIZ

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 55-71 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 55-71 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 55-7 Ocak 2003 PROJELERİN SEÇİMİNDE METODOLOJİK BİR YAKLAŞIMIN DPT PROJELERİNE UYGULANMASI (AN APPLICATION OF METHODOLOGICAL APPROACH

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA FİZİĞİNDE MADDELERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Danışan: Yard. Doç. Dr. Hülya KES YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANA BİLİM DALI Selda SÜMAN EDİRNE - Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders, Clt 9, Sayı, 0, Sayfalar 6-6 Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders Paukkale Uversty Joural of Eeerg Sceces BULANIK KARAR VERE SİSTELERİNDE PARALEL HESAPLAA PARALLEL

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı