Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Makie Tekolojileri Elektroik Derisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (39-47) Electroic Joural of Machie Techoloies Vol: 6, No: 2, 2009 (39-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizlerii Karşılaştırılası Özet Murat KAYA Hitit Üiversitesi, Makia Mühedisliği Bölüü Çevre Yolu Bulvarı: Çoru, Turkiye. Bu çalışada Adapazarı da kurulu bulua 2310 MW kurlu ücüdeki doğal az çevri satralıı yoğuşa üitesii atık ısısıda destekli ilave bir ısı popası tasarıı düşüülüştür. Koutları ısıtılası aacıyla ilave olarak düşüüle bu siste ile kobi sisteii uzu vadede aliyet ilişkisi değerlediriliştir. Yapıla biri aliyet aalizide; ilk öce ısı popası sisteii, yatırı aliyeti, işlete bakı aliyeti, elektrik aliyeti belirleiştir. Bu aliyetleri toplaı olarak ta ısı popası topla biri aliyet ( T ) a belirleiştir. Daha sora doğal az ile çalışa kobi sistei ele alıarak, kobi biri aliyet aalizi çıkartılıştır. Isı popası kodesör sıcaklığı artışıa öre biri aliyet toplaı ( T ) $/kwh da başlayarak $/kwh a kadar artış österektedir. Bu ükü ekooik şartlarda, ısı popası kodesör sıcaklığı yaklaşık 60 o C kouuda çalıştırılası, kobi sisteie öre, avatajlı duruuda ike bu sıcaklığı 100 o C yükselesiyle kobi biri aliyetiyle başa baş elektedir. Daha yüksek kodesör sıcaklıklarıda ise ısı popası biri aliyeti daha yüksek olaktadır. Aahtar Kelie: Yoğuşa eerjisi, Eerji aliyet aalizi, Isı popası Costi Aalysis Copariso Of Heat Pup Ad Cobi Boiler Heati Systes Abstract I this study, the 2310 MW istalled Adapazarı'da istall atural as coversio plat i the power of the waste heat fro the codesatio uit is supported with a additioal heat pup desi has bee cosidered. I additio to housi the heati boiler syste bei cosidered by this syste was evaluated i the lo ter cost relatioship. Cofiure the uit cost aalysis; first heat pup syste, ivestet costs, operatioal aiteace costs, electricity costs were deteried. The total of these costs as a total uit cost of heat pups ( T ) is a set. The, with atural as boiler syste to be addressed, boiler uit cost aalysis has bee estiated uit cost accordi to the total i Heat pup kodesör teperature icrease starti fro ( T ) $/kwh to $ kwh as icreased. This day ecooic coditios, the heat pup to work o y positio kodesör teperature is about 60 o C, depedi o the boiler syste, while it is advataeous to raise the teperature of the boiler uit 100 o C cost is at part. At hiher teperatures the heat pup uit kodesör costs are hiher. Keyword: Codesatio eery, eery cost aalysis, heat pup Bu akaleye atıf yapak içi Kaya M., Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizlerii Karşılaştırılası Üzerie Bir Ala Araştırası Makie Tekolojileri Elektroik Derisi 2009, 6(4) How to cite this article Kaya M., Costi Aalysis Copariso Of Heat Pup Ad Cobi Boiler Heati Systes Electroic Joural of Machie Techoloies, 2009, 6 (4) 39-47

2 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri 1.GİRİŞ Türkiye, kalkıakta ola ve üfusu arta bir ülke olası edeiyle eerji tüketii hızla artaktadır. Bua karşılık tabi kayaklarıızda hızla azalaktadır. Bazı eerji türleride ise ülke olarak dışa bağılı hale eliiştir. Buü alteratif eerji ve yeileebilir eerji çok daha öe kazaıştır. Var ola eerjiyi e yükse düzeyde kullaabile ücadelesi verilektedir. Düşük sıcaklığıda dolayı kullaılaaya atıl durudaki ısı eerjisi çevreye atılaktadır. Bilidiği üzere, soğuta akieleride soğutulacak ortada alıa ısı eerjisi kopresör vasıtasıyla kodesere aktarılakta. Kodesör ısı eerjisi ise dış ortaa atılaktadır. Yai soğuta devreside soğuta işlei evaporatörü buluduğu yerde sağlaaktadır. Isı popasıda ise soğuta devreside, dışarıya atıla ısı eerjiside faydalaılaktadır. Isı popasıda ısıta işlei kodeseri buluduğu yerde sağlaakta olup, soğuta devreside tek farkı aacı başka elealarla erçekleştirilesidir [1]. Düşük sıcaklıklı kayakları ısı popası sisteide değerledirilerek kullaılabilir hale etirilesi kousu birçok bili adaı tarafıda ele alııştır. Yapıla çalışalarda, üeş kayaklı 100 kw lık ısı popası ele alıış, veri aalizi çıkartılıştır [2]. Abou-Ziya vd., düşük sıcak kayaklı uyulaalar içi üeş destekli ısı popalarıı ele alıştır. Sistede R22 ve R134a farklı akışkaları kullaarak kodesörde o C sıcaklık aralığıda ısı popasıı verili çalıştığıı österiştir [3]. Yaakaradeiz ve Horuz tarafıda İstabul şartlarıda açık üler içi, üeş eerjisi kayaklı ısı popasıı teorik ve deeysel iceleesi yapılıştır [4]. Torres Reyes vd., çalışalarıda havayı ısıtak içi üeş destekli ısı popasıı teoriksel ve deeysel ekserji aalizii yapışlardır [5]. Hua ve Chy, iteral tip üeş destekli ısı popası su ısıtıcısı tasarıı ve test edilesi kousuda bir çalışa yapıştır. Souçta 3,83 lük bir COP elde ediliştir [6]. Isı popası sisteii, kout ısıtılasıda kullaılası he ekooik bir kazaç he de doğal kayakları koruası ve çevre kirliliğii azaltılası bakııda öelidir. Isı popaları eleeksel sistelere kıyasla, ısı eerjisi iderii azaltaktadır. Bütü elektrikli ısıtıcılara kıyasla, ısı popası öeli bir eerji kazacı sağlaaktadır. Atık ısıları kullaılabilirliği, sıcak akışta ki ısıya ola talep, ısı popası kullaııı artıraktadır. Isı popaları, çevreizdeki hava, toprak ve su ibi doğal ısı kayaklarıda yararlaılarak edüstriyel uyulaalarda çokça kullaılaktadır. Moder üç üreti tasarıı; sadece yüksek perforas değil ayı zaada düşük aliyetli yatırıı öcede belirleek zorudadır. Isı popası ile ısıl eerji üretiii hesaplayabilek içi satrale yapıla asrafları öcede biliesi erekir. Geellikle bu asraflar sırasıyla; satral yeri asrafları, satralı işaat asrafları, işleteye başladıkta sora bahis kousu ola elektrik eerjisi asrafları, işlete ve bakı asraflarıdır. Belirli bir süre içide bu asrafları taaı, ayı sürede üretile ısı yükü eerjisi iktarıa bölüerek, üretile biri eerji başıa aliyet hesaplaır [7]. Düşük sıcaklı atık suları, ısı popasıa kayak olarak ele ala ve buları aliyet aalizii yapa bir çok çalışa evcuttur [8-11]. Bu çalışaları aliyet aalizie öre ısı popalarıı havaya öre daha yüksek sıcaklı bir kayakta besleesii daha ekooik olduğu örülektedir MW kurlu ücüdeki doğal az çevri satralıı yoğuşa üiteside, yoğuşa ısıl eerjisi ola Q yoğ =435 MW q çevreye atılaktadır [12]. Çevreye atıla bu eerji ısı popasıa kayak olarak kullaıı ele alııştır. Kuruluu plalaa bu ısı popasıı aliyet aalizi odukça öe arz etektedir. İlave olarak düşüüle bu sistei aliyet aalizi çıkartılış ve tesiste üretile eerjii aliyet ilişkisi değerlediriliştir. Tesise ilave edile ısı popasıı terodiaik bakıda iceleek yeterli değildir. Bir sistei uyulaabilir olabilesi içi ekooik bakıda da uyu bir aliyette olası şarttır. Yapıla biri aliyet aalizide; ilk öce ısı popası biri yatırı aliyeti ele alııştır. 40

3 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı popası aliyeti; yatırı aliyeti (I c ), işlete bakı aliyeti ve yılık işlete bakı aliyeti (c ), elektrik eerjisi biri aliyeti ( e ) ile birlikte topla olarak, biri aliyet toplaı ( T ) a hesaplaıştır. Sistei eerji dekleleri bir bilisayar proraıda değerledirilerek, ateatiksel souçlar elde ediliştir. Bu değer ile eerji, aliyet arasıda rafikler elde ediliştir. 2. ISI POMPASI SİSTEMLERİ Isı popalarıı kurula aliyeti, diğer ısıta sistelerie öre eelde daha yüksektir. Fakat uzu vadede kullaılası duruuda, diğer sistelere orala ısı popaları daha avatajlı olaktadır. Bu sebeplerde dolayı yüksek yatırı aliyetlerie rağe ısı popalarıı kullaıı iderek artaktadır. Isı popalarıda eerji kayağı olarak su ve toprak kullaılsa da e çok kullaıla eerji kayağı çevre havasıdır [13]. C BT T19 Buhar 1 Elektrik Motor T KGRŞ Kopr 2 Yoğ B B SP1 A SP2 Koutl 4 KV 3 T KDON T20 P Yoğuşturucu 2.1. Isı Popası Maliyeti Şekil 1. Tesis içi tasarlaa ısı popasıa ait şeatik österi Yatırı aliyeti: Isı popası yatırı aliyeti ( c ) ise; bir değere etiriliş aliyet etodua öre biri yatırı aliyeti (1) forülüde belirleektedir [7]. c t 1 I c t 1 1 t 1 1 i (1 r) t (1 r) t ($/kw q h) (1) Burada: I c topla yatırı aliyeti ($), öür 20 yıl olarak alııştır, t eçe yıl, (1<t<) olaktadır, r ıskoto oraı, i faiz oraı ifade etektedir. Isı popası yatırı aliyeti (I c ) literatür araştıralarıa [14-17] öre ısı popalarıı ortalaa yatırı aliyeti kapasitesie öre değişektedir. 41

4 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri İşlete-bakı aliyeti : İşlete-bakı biri aliyeti ( ) ise tesisi çalışa sırasıda ki iderleridir. t0 C (1 e t0 ) t (1 r) (1 r) t t ($/kw q h) (2) Forülüde hesaplaıştır [7]. C işleteye başlaa tarihideki işlete bakı asraflarıı değeri ($/yıl), e ise % 5 satralı örü boyuca yıllık artış olarak alııştır. Elektrik aliyeti : Isı popasıı kw e h başıa düşe elektrik aliyeti ( e ) biri kw e h başıa 4.2 cet alııştır. e Ee t1 Ce(1 e ) t1 e t (1 r) (1 r) t t ($/kw q h) (3) Dekle (3) ibi ısı popasıı örü boyuca 1 kw q h ısı başıa bir değere etiriliş elektrik aliyeti elde ediliştir [7]. E e yıllık elektrik harcaa aliyeti olarak alııştır ve ısı popası kopresörüü bir yılda harcadığı topla elektrik eerjisii verektedir. e e ; elektrik fiyat artışı %5 olarak alıış, C e ; çevri satralıı TEDAŞ a satış fiyatı alııştır. Dekle (4) ısı popasıı biri yatırı aliyet toplaıı verektedir [7]. T = c + + e ($/kw q h) (4) Biri Maliyet ($ /kwh) 0,060 0,055 T ($/kwh) 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0, T kod (oc) Şekil 2. Isı popası yoğuşturucu sıcaklığı değişiide aliyet aalizi Biri aliyet toplaı ( T ) a bakıldığıda ise ısı popası yoğuşturucu sıcaklığı artışıa öre biri aliyet Şekil. 2 de örüldüğü ibi $/kwh da başlayarak $/kwh a kadar artış österektedir. 42

5 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) ISI POMPASININ ISITMA AMAÇLI ÇALIŞTIRILMASI DURUMUNDA MALİYET Isı popası e düşük çevre sıcaklığı çalışa şartlarıa öre kurulu tasarlaıştır. Isı popası kışı ısıta aaçlı olarak kullaıldığıda yaz evsiide atıl kalacaktır. Ayrıca kışı bazı ülerde çevre sıcaklığıı artası ile koutları ısı ihtiyacı azalacak ve ısı popası ta kapasite ile çalışayacaktır. Bu edele sistei yaz döeide işlete aliyetii azalasıa rağe yatırı-bakı, oarı aliyetleri değişeyecektir. Bu yüzde kwh başıa düşe topla aliyet artacaktır. Ayı aliyete kurula ısı popası yaz aylarıda kuruta, kışı kout ısıta olarak ta kapasite yararlaılırsa kwh başıa düşe biri aliyet azalacaktır. Isı popası kullaı kapasitesii ta kapasite çalışa duruua oraı (R k ) olarak belirleiştir. Isı popası kapasite kullaı oraı (R k ) değişii ile ısı popası biri aliyet aalizi Şekil 3. österiliştir. Isı popası biri al ($/kwh) 0,15 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 Tkod60 Tkod70 Tkod80 Tkod90 Tkod100 Tkod140 Tkod180 0,00 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Rk Şekil 3. Kodesörü farklı sıcaklıklarıda, ısı popası kapasite oraıı biri aliyet değişii Farklı R k değerleride, ısı popası yoğuşturucu sıcaklığı 60 o C de biri aliyet $/kwh da $/kwh arasıda değişektedir. Isı popası yoğuşturucu sıcaklığı e yüksek değer ola 180 o C sıcaklığıda biri aliyet $/kwh da $/kwh a kadar yükselektedir. Adapazarı bölesi içi R k değeri 0.43 olarak belirleiştir. 4. KOMBİ ISITMA SİSTEMLERİ 4.1. Biri yakıt aliyeti Ülkeizde ısıa aaçlı yakıt olarak elikle köür, fuel-oil ve so zaalarda doğal az kullaılaktadır. Ekooik şartlarda dolayı e ekooik yakıt seçilektedir. Yakıtı ekooik aalizi yapılırke yakıtı kalori değeri, ısıl verii ve fiyatı öe arz etektedir. Doğal azı tekik değerleri Tablo 1. e öre hazırlaıştır. 43

6 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri Tablo 1. Doğal azı tekik değerleri [14]. Yakıt Yıllık Isı Yükü Isıl Değeri Isıl Veri Biri Fiyat Doğal Gaz kW/yıl 9,593 kw/n 3 0,93 0,1662 $/N 3 Hesaplaalarda ısı popası örü yiri yıl olarak alııştır. Dolayısıyla doğal az kullaıı da yiri yıl olarak alııştır. Fakat doğal azı etre küp fiyatı bu süre içeriside değişi arz edecektir. Bu sebeple diğer aliyet kısılarıda olduğu ibi bir değere etiriliş aliyet etodu ile yakıt fiyatlarıda ki değişi de öz öüe alııştır. İşlete örü boyuca değişke yıllık yakıt aliyeti C f ise; bir değere etiriliş aliyet etodua öre biri ısı eerjisi başıa yakıt aliyeti dekle (5) de elde edilir [7]. f t0 t0 C f ( t) (1 r) t (1 r) t ($/kw q h) (5) 4.2. Kobi yatırı aliyeti Hesaplaalar eticeside tek bir kobie çevriie ısı popası kurulası duruuda Adapazarı da topla adet kout ısıtılabilecektir. Bu koutlarda ısıa aaçlı kobi sistei kurulasıyla doğal az kullaa duruuda yapılacak kobi biri yatırı aliyet ( cko ) hesapları yapılıştır yılı içi bir koutu kobi yatırı aliyeti (I cko ) ise kobi üreti firalarıı fiyat ortalaası olarak 900 $ alııştır. Isı popası hesaplarıda kout sayısı topla adet belirleiştir bu edele de burada da ayı kout sayısı seçiliştir. Kobi örü 20 ise yıl olarak alııştır. Bu duruda üretile biri ısı başıa yatırı aliyeti cko t1 I cko t 1 1 kobi t 1 1 i (1 r) t (1 r) t ($/kw q h) (6) dekleide belirleektedir [7]. I cko kobi yatırı aliyeti ($), biri yakıt aliyeti ( yko ) ifade etektedir. Dekle (6) da yakıt aliyeti elde edilir. Biri ısı eerjisi başıa topla aliyeti belirleek içi yakıt ve yatırı aliyeti toplaır. Tko = cko + f ($/kw q h) (7) Dekleide kobi sistei topla biri ısı eerjisi aliyeti $/kwh olarak elde edilir. Şekil 4. de ısı popası ile kobi sistei biri aliyet açısıda rafik olarak değerlediriliştir. 44

7 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Biri Maliyet ($ /kwh) 0,055 0,050 T ($/kwh) cko ($/kwh) 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0, Tkod (oc) Şekil 4. Isı popası yoğuşturucu sıcaklık değişiide ısı popası ile kobi biri aliyet değişii. 5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER Bir sistei uyulaabilir olabilesi içi ekooik bakıda da uyu bir aliyette olası şarttır. Bu sebeple ısı popasıı ve kobi aliyet aalizi yapılıştır. Yapıla biri aliyet aalizide; ilk öce ısı popası biri yatırı aliyeti ele alııştır. Biri aliyet toplaı ( T ) a bakıldığıda ise ısı popası yoğuşturucusu sıcaklığı artışıa öre biri aliyet toplaı Şekil 4 de örüldüğü ibi $/kwh da başlayarak $/kwh a kadar artış österektedir. Isı popası ile kout ısıtılasıı ekooik olup oladığıı belirleek içi biri aliyet aalizi yapılıştır. Belirlee bu biri aliyet yie kout ısıtılasıda kullaıla yakıt türleride başlıca; doğal az yakıtıyla, biri aliyet bakıda ukayese ediliştir. Şekil 4. bakıldığıda evcut bu yakıt sistelerii biri aliyeti ( cko ) tek bir değerde olduğuda sabit alıış, ısı popası biri aliyet toplaı ( T ) ise ısı popası yoğuşturucu sıcaklık artışıa öre arttığı örülektedir. Şekil 4 e öre ısı popası yoğuşturucu sıcaklığı 60 o C de ısı popası ekooik açıda avatajlı duruda ike ısı popası yoğuşturucu sıcaklığıı artasıyla, yaklaşık 100 o C de başa baş kouua elektedir. Bu sıcaklığı üzerideki ısı popası yoğuşturucu sıcaklılarıda ise doğal az yakıtıı kullaıı daha ekooik örülektedir. Isı popası sisteii, kout ısıtılasıda kullaılası he ekooik bir kazaç he de doğal kayakları koruası ve çevre kirliliğii azaltılası bakııda öelidir. Isı popaları eleeksel sistelere kıyasla ısı eerjisi iderii azaltaktadır. Bütü elektrikli ısıtıcılara kıyasla ısı popası öeli bir eerji kazacı sağlaaktadır. Atık ısıları kullaılabilirliği sıcak akışta ki ısıya ola talep, ısı popası kullaııı artıraktadır. Isı popaları, çevreizdeki hava, toprak ve su ibi doğal ısı kayaklarıda yararlaılarak edüstriyel uyulaalarda çokça kullaılaktadır. Isı popası kullaıı, eerji tasarrufu, atık ısıı değerledirilesi, üveilirliğii yüksek olası, bakı asraflarıı az olası, aşıa soruu olaası, kullaı örüü uzu olası, düşük yüklerde çalışası duruuda bile siste veriii yüksek olası ve çevre kirliliği oluşturaası ibi avatajlarıı biliesie rağe heüz yayı olarak kullaılaaktadır. Ayrıca pazar payı istee oktaya eleiştir. Düşük sıcaklığa sahip yeileebilir eerji kayakları ısı popası sisteleride 45

8 Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) Isı Popası Ve Kobi Isıta Sisteleri Maliyet Aalizleri kullaılabilir. Hava, su, düşük sıcaklıklı jeoteral sular, deiz suyu, öller, üeş eerjisi ibi biricil kayaklar ısı popaları içi teel kayak oluşturaktadır. Bu kayakları ısı popalarıda kullaılası açısıda ülkeiz avataj teşkil etektedir. Bu atık ısı böylelikle değerledirilerek ekooik olarak eerji daha ucuza al ediliş olaktadır. Ülkeizde 2006 yılı verileri itibarıyla MW e kurulu üce sahip doğal az çevri satralleri buluaktadır [19]. Bu edele yerel bir çalışa olarak literatüre kayak olakla birlikte diğer satralara da örek teşkil etektedir. Biricil kayaklarda katı, sıvı ve az yakıtları yakılasıyla, başta COx, NOx, SOx ibi azları çevre eisyo iktarı artarak zararlı hale elektedir. Çevre kirliliği sağlık soruları ve atosferde sera oluşturasıyla ikli değişikliği ibi bir çok sorular oluşturaktadır. Isı popası, eleeksel ısıta sistelerie öre biricil eerjiyi daha az tükettikleri içi azot oksit (NO x ), sülfür dioksit (SO 2 ) ve karbodioksit (CO 2 ) ibi çevreye zararlı eisyoları öeli orada azaltaktadır. 6. SEMBOLLER BM COP Ce Cf Cko C Eq Ee e ee c e f T cko yko I cko İ i Ikb Ic kh k M Mix ö b s P Po Pv Q Qr QH :Biri aliyet :Isı popası perforası :Elektrik fiyatı :Yıllık kobi yakıt aliyeti :Kobi aliyeti :Yıllık işlete ideri :Topla yıllık kout ısı yükü :Isı popası yıllık elektrik eerjisi : İşlete bakı aliyetii yıllık artışı :Elektrik fiyat yüzde artışı :Isı popası biri yatırı aliyeti :Isı popası biri elektrik aliyeti :Isı popası biri işlete bakı aliyeti :Kobi biri yatırı aliyeti :Isı popası topla biri aliyeti :Kobi aliyeti :Kobi yakıt aliyeti :Kobi fiyatı :Isı popası :Tersiezlik, :iskota oraı :Kopresör ücüe öre biri aliyet :Isı popası yatırı aliyeti :Kout sayısı :İletkelik katsayısı :Mol kütle :Kütle :Karışı :Isı popası örü :Yıllık ısı kullaı katsayısı :Eş zaalılık katsayısı :Basıç :Çevre basıcı :Kısi basıç :Isı akısı :Isı trasferi :Isıta içi erekli ısı yükü 46

9 KAYA M. Tekolojik Araştıralar: MTED 2009 (6) QW :Sıcak su içi erekli ısı yükü qk :Kiloetre başıa ısı kaybı R :Evresel az sabiti, Rk :Isı popası kullaı kapasitesi r :Faiz oraı T :Sıcaklık To :Çevre sıcaklığı Tr :Kotrol yüzey sıcaklığı ti :İç sıcaklık tdi :Miiu dış sıcaklık U :Topla ısı trasfer katsayısı Wkop :Kopresör ücü WK :Kopresör kapasitesi YKİ :Yük koitasyolu devir ayarlayıcı 7. KAYNAKLAR [1] Dağsöz, A.K., Soğuta Tekiği, 1981, İstabul. [2] İleri, A., Yearly siulatio of a solar-aided R22-DEGDME absorptio heat pup syste, Solar Eery, Vol. 55, No. 4, 1995, pp [3] Abou-Ziya, H.Z.,. Ahed, M. F. Metwally M. N Ad. Abd El-Haeed, H. M Solar-assisted R22 ad R134a heat pup systes for low-teperature applicatios, Applied Theral Eieeri, Vol. 17, Issue 5, May 1997, pp [4] Yaakaradeiz R., ad Horuz, I. The theoretical ad experietal ivestiatio of the characteristics of solar-assisted heat pup for clear days, Iteratioal Couicatios i Heat ad Mass Trasfer, Vol. 25, Issue 6, Auust 1998, pp [5] Torres Reyes, E., Pico Nuñez M. Ad Cervatesde J.G, Exery aalysis ad optiizatio of a solar-assisted heat pup, Eery, Vol. 23, Issue 4, April 1998, pp [6] Hua B.J. Ad Chy, J.P., Iteral-type solar-assisted heat pup water heater, Reewable Eery, Vol. 16, Issues 1-4, 4 Jauary 1999, pp [12] Kaya M., Birleşik Çevri Satralide Ekserji Aalizi Ve Atık Isıı Değerledirilesi Sakarya Üiversitesi Febilleri Estitüsü Doktora Tez Ocak-2005 [7] Aybers, N., Şahi B., Eerji Maliyeti Yıldız Tekik Üiversitesi Yayı- İst 1995 [8] Naitai Ta. Waste water-resource heat pup air coditioi techoloy [J]. Costructio sciece ad techoloy (16):62-63.(I Chiese) [9] Hua, G., Developet ad applicatio of urba waste water-resource heat pup [J]. Fluid achiery (16): (I Chiese) [10] Li, J., Tu, G., Zhou, W., The applicatio of urba waste water-resource heat pup to residetial heati [J]. Fluid ad achiery (9): (I Chiese) [11] Cuı, F., Lı, X., Zhou,H., Techical ad ecooic aalysis o waste water-resource heat pup heati ad air coditioi syste [J]. Eery efficiet techoloy (1): (I Chiese) [13] Çeel, Y.A., Boles, A.M., Therodyaics A Eieeri Approach, McGraw-Hill, 1989, USA [14] Yurutaş, R., Kuduz, M., Kaoğlu, M., Exery Aalysis of Copressio Refrieratio systes Exery Iteratioal Joural ELSEVİER [15] Bile, E., Takahashi, H., Exery Aalysis ad Experietal Study of Heat Pup Systes Exery Iteratioal Joural ELSEVİER [16] [17] [18] [19] teas.ov.tr 47

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ

CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ MAKALE CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ Yavuz Tütüoğlu * TMMOB Makia Mühedisleri Odası Kocaeli Şubesi, İzit-Kocaeli yavuztutuoglu@oorgtr Alpasla Güve TMMOB Makia Mühedisleri Odası Kocaeli Şubesi,

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Tekik Üiversitesi, Makia Fakültesi, Makia Mühedisliği Bölümü,

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi

Su Yapıları II Hidroelektrik Enerji Üretimi Su Yapıları II Hidroelektrik Eerji Üretimi Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi Mühedislik Mimarlık Fakültesi İşaat Mühedisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burha ÜNAL Bozok Üiversitesi aat Mühedislii

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ _ 163 İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ Emi Fuad KENT İbrahim Necmi KAPTAN ÖZET Bu çalışmada güeş eerjisi destekli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI S S KUTUSUN NZR -İT GİRİŞ V -İT ÇIKIŞ SHİP S KUTULRININ TSRIMI M. Tola SKLLI, rca ULUŞ, daç ŞHİN, ata ÜYÜKSRÇOĞLU ilisaar Mühedisliği ölüü, Mühedislik-Miarlık akültesi,traka Üiversitesi, dire e-posta:

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING OLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SIENES YIL İLT SAYI SAYFA : 2004 : 0 : : 59-66 KOMPOZİT

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI

PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI SAU Fe Bilileri Estitüsü Dergisi 3.Cilt 1.Sayı (1999) 4-7 PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI Aşkı DEMIRKOL * Mesut RAZBONYALI** *Sakarya Üiversitesi Mühedislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ

HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ 11 ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/20 NİSAN 2013/İZMİR _ 1729 HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ Şahi YİĞİT Kadir BÜYÜKÖZKAN Fati SÖNMEZ Burha

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20 Klialar 3 Serisi Klia 3 Serisi Klia R-4a soğutucu akışkan Jet Cool özelliği nti bakteriyel iç yapı Sıcak kalkış odu LCD display Proa saati uto restart Uyku odu Düşük ses seviyesi ntifriz özelliği Çevre

Detaylı

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ Süleya Deirel Üiversitesi İtisadi ve İdari Bililer Faültesi Dergisi Y.0, C.6, S., s.-7. Suleya Deirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecooics ad Adiistrative Scieces Y.0, Vol.6, No., pp.-7. PARÇALI

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi

Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi Ö)EL GÜVENLİK FAALİYETİNİN Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı Ö)EL GÜVENLİK BÜROLARI VE Ö)EL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN Hİ)MET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece MAKALE Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ISI POMPALI TEKSTİL KURUTMA MAKİNELERİNDE KURUTMA HAVASI DEBİSİNİN KURUTUCU PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Muaer Duruş Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ 273 YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ Figen BALO Aynur UÇAR Mustafa İNALLI ÖZET Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanış bir ısı yalıtıı ile

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıta Kapasitesi :.000 52.000 Btu/h Salon Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 24.000 48.000

Detaylı

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PL İHAZI İLE SERAA SIAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PI ENETLEYİİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ M.egiz TAPLAMAIOĞLU 1 Ali SAYGIN 2 Evre EĞİRMENİ 3 em TEZAN 4 1,3,4 Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü Mühedislik Mimarlık

Detaylı

Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerini Oluşturan Unsurların Seçimi ve Bu Sistemlerin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması 1

Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerini Oluşturan Unsurların Seçimi ve Bu Sistemlerin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması 1 Tarı Makinaları Bilii Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2009, 5 (2), 175-182 Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeoteral Enerjili Isıta Sistelerini Oluşturan Unsurların Seçii ve Bu Sistelerin

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

CENTER. Brochure Distribution Network System

CENTER. Brochure Distribution Network System BİZ KİMİZ ve NE YAPIYORUZ? Gerek yerli, gerek öğreciler, gerekse turist ve iş isalarıı yoğuluklu geçiş oktası ola özelliğii taşıya Erca Havaliaı, pazarlaa yatırıı açısıda KKTC i e doğru ecrası ola özelliğie

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512

Detaylı

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet KARA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞININ Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı GENEL Araç iç zeii, kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır. )ei düzenli

Detaylı

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm Ocak 07 Merkezi ısıtada her kapasiteye verili çözü Kaskad sistede 400 kw. 4, 65, 90, 05, 5 ve 60 kw kapasite değerleri ile erkezi ısıtada geniş siste seçeneği sunan EVOMAX kazan serisi, 60 kw kapasitesi

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

Akışkan olarak hava ve argon kullanılan vorteks tüpünde enerji ve ekserji analizi

Akışkan olarak hava ve argon kullanılan vorteks tüpünde enerji ve ekserji analizi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:, -44 emmuz 7 Özet Akışka olarak hava ve argo kullaıla vorteks tüüde eerji ve ekserji aalizi Volka KIRMACI * GÜ ekik Eğitim Fakültesi, 65, Beşevler, Akara, ÜRKĐYE Bu çalışmada,

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eniyet Sisteleri Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması Işık Kayakları Geel olarak ışık kayaklarıda ş özellikler araır. 1-Etkilik faktörüü büyük olması 2-Ömrüü z olması 3-Şekil bakımıda kararlı ve sarsıtıya dayaıklı olması 4-Işık regii mümkü oldkça güeş ışığıa

Detaylı

DÖNEL PARABOLOİD ŞEKLİNDEKİ PARÇALARIN BSD FREZE TEZGAHLARINDA İMALATININ ARAŞTIRILMASI

DÖNEL PARABOLOİD ŞEKLİNDEKİ PARÇALARIN BSD FREZE TEZGAHLARINDA İMALATININ ARAŞTIRILMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 89-97 Ocak 2002 DÖNEL PRBOLOİD ŞEKLİNDEKİ PRÇLRIN BSD FREE TEGHLRIND İMLTININ RŞTIRILMSI (THE INVESTIGTION OF MNUFCTURING OF WORK

Detaylı

METAL MATRİSLİ DAİRESEL DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ARTIK GERİLMELERİN ANALİZİ

METAL MATRİSLİ DAİRESEL DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ARTIK GERİLMELERİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : -3 : 141-146

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

nürün gamı Model Seri Standart 4-yöne üflemeli Kaset (PLA-RP) n Yüksek Enerji Verimi için Kilit Teknolojiler Yeni Isı Değiștirgeci Tasarımı

nürün gamı Model Seri Standart 4-yöne üflemeli Kaset (PLA-RP) n Yüksek Enerji Verimi için Kilit Teknolojiler Yeni Isı Değiștirgeci Tasarımı Kasetli Tipi PL Serisi Geniș hava çıkıș enfezi ve i-see Sensörü kullanıı hava dağıtı kontrolünü artırır ve oda genelinde daha yüksek bir konfor seviyesinin elde edilesini sağlar. Daha yüksek enerji verii

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

D( 4 6 % ) "5 2 ( 0* % 09 ) "5 2

D( 4 6 % ) 5 2 ( 0* % 09 ) 5 2 3 BÖLÜM KAALI SİSEMLEDE EMODİNAMİĞİN I KANUNU I Yasaya giriş Birii bölümde eerjii edilide var veya yo edilemeyeeği vurgulamış, sadee biçim değiştirebileeği belirtilmişti Bu ile deeysel souçlara dayaır

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç Gizli Tavan Tipi PED Serisi u seriye ait ince gizli tavan tipi iç üniteler, dar tavan arası boșluğuna sahip ve yüksek dıș statik basınç gerektiren binaların klia ihtiyaçları için idealdir. Geliștiriliș

Detaylı

Vakumlu Ortamda Doymuş Buharla Đplik Kondisyonlama Đşleminde Kütle Transferi Analizi

Vakumlu Ortamda Doymuş Buharla Đplik Kondisyonlama Đşleminde Kütle Transferi Analizi Teksil Tekolojileri Elekroik Dergisi Cil: 3, No: 1, 009 (31-37) Elecroic Joural o Texile Techologies Vol: 3, No: 1, 009 (31-37) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.ekolojikarasirmalar.com e-issn:- Makale (Paper)

Detaylı

BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Yöeti İktisat ve İşlete Dergisi, Cilt 11, Sayı 25, 2015 It. Joural of Maageet Ecooics ad Busiess, Vol. 11, No. 25, 2015 BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ M. Turha ÇOBAN Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakultesi, Makie Mühedisliği Bölümü, Borova, İZMİR Turha.coba@ege.edu.tr Özet: Kimyasal degei

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

Hasat makinelerinde kullanılan biçme düzenlerini esas olarak dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar;

Hasat makinelerinde kullanılan biçme düzenlerini esas olarak dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar; 2.2.2.Biçe Düzeleri Hasat akieleride kullaıla biçe düzelerii esas olarak dört grupta toplaak üküdür. Bular; a) Bıçaklarda biri hareketli kobie biçe yapa düze, b) Her iki bıçağı hareketli yaprak bıçaklı

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Uşak İlide Buğday Üreticilerii Olası Kuraklık Sigortasıı Beiseeside Etkili Ola Faktörleri Aalizi Zakiyeh Naseri 1 Gaze Saer 2 1 E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarı Ekooisi Doktora Prograı, 35100 Borova İzir, zakieh

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı TTMD cak Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw ltı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarıı Wind Energy, wind turbine, wind turbine to eet the household needs, Gaziantep wind 51 Serdar

Detaylı

1/ 8 APARTMAN/BİNA/SİTE DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 APARTMAN/BİNA/SİTE DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet APARTMAN/BİNA/SİTE Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı GENEL Biaı iç ve dış zeileri ia girişi, katlar, erdiveler vs. kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee

Detaylı

BÜLTEN Haziran. Türkiye nin ilk teknoloji öngörüsü anketi uygulaması başladı...

BÜLTEN Haziran. Türkiye nin ilk teknoloji öngörüsü anketi uygulaması başladı... BÜLTEN Hazira Sayı: 23 2003 T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Yılı Geç Araştırıcıları Ödülledirildi TÜBİTAK-Bili Adaı Yetiştire Grubu ca 2002-2003 öğreti yılıda

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı Tekik föy Yataklı vaalar (PN16) VF 2-2 yollu vaa, flaşlı VF 3-3 yollu vaa, flaşlı Açıklama Özellikler: Sızdırmaz tasarım AMV(E) 335, AMV(E) 435 ile kolay mekaik bağlatı 2 ve 3 yollu vaa Ayırma uygulamaları

Detaylı

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMI İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN KESTİRİMİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. Rukiye DEMİR (50795255) Tezi Estitüye Verildiği Tarih : 7 Nisa

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Eniyet Sisteleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

8. Niteliksel ( Ölçülemeyen Özellikler İçin) Kontrol Diyagramları

8. Niteliksel ( Ölçülemeyen Özellikler İçin) Kontrol Diyagramları 1 8. Ntelksel ( Ölçüleeye Özellkler İç) Kotrol Dyagraları Ürüler taşıası gereke kalte karakterstkler br ya da br kaçı belrlee sesfkasyolara uyayablr. Ntelk olarak adladırıla bu özellk edeyle ürü belrl

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı )ei kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır ve iç ve dış zeiler salo girişi,

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

GÜNEŞ KAYNAKLI ISI POMPALARI

GÜNEŞ KAYNAKLI ISI POMPALARI GÜNEŞ KAYNAKLI ISI POMPALARI Arş. Gör. Kadir BAKIRCI* - Prof. Dr. Bedri YÜKSEL** Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü-ERZURUM e-mail: (*) abakirci@atauni.edu.tr - (**)

Detaylı

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine *

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine * S Ü Fe Fa Fe Derg Sayı 37 (011) 9-14, KONYA Matrisleri Hadaard Çarpıı Üzerie * İ. Halil GÜMÜŞ, Necati AŞKARA Selçu Üiversitesi, Fe Faültesi, Mateati Bölüü, Koya Özet: Bu çalışada lieer cebirde öeli bir

Detaylı

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article TTD Dergisi 48 (2007) 45-52 Yeşil Binalar Green Buildings Franco Anzioso; Luca enardi; ÖZET Son yıllarda, Avrupa Birliğinin enerji sektöründe yaptığı çalışalar, enerjinin akıllı" kullanıın üzerinde yoğunlaşıştır:

Detaylı

10. ARITMA SİSTEMLERİNDE VERİM, ENERJİ, BAKIM VE İŞLETME

10. ARITMA SİSTEMLERİNDE VERİM, ENERJİ, BAKIM VE İŞLETME 10. ARITMA SİSTEMLERİNDE VERİM, ENERJİ, BAKIM VE İŞLETME Arıta yöntei, projelendire kriterleri ve ilgili diğer ihtiyaçlar başlıca aşağıdaki faktörlerce kontrol edilir. Atıksu debisi ve özellikleri, Arıta

Detaylı

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ Villa ve Konutlar SPA Merkezleri Otel ve Pansiyonlar Isıtmalı Yüzme Havuzları Diğer ısınma sistemlerine göre %75 e varan tasarruf 1202/1 Sok. No:81-N Yenişehir, İzmir

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK AKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY ÖYÜ DENEY I VİDALARDA OTOBLOKAJ DENEY II SÜRTÜNME KATSAYISININ BELİRLENMESİ DERSİN

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar Atatürk Üiv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1), 81-90, 2006 ISSN 1300-9036 Çaakkale İli Belediye Sıırları İçerisideki Peyzaj Alalarıda Sulama Sistemlerii Projelemesi ve İşletilmesideki Hatalar Kürşad DEMİREL Murat

Detaylı

İMALAT YÖNTEMLERİ II Prof.Dr. İrfan AY TEL VE ÇUBUK ÇEKMENİN MEKANİĞİ

İMALAT YÖNTEMLERİ II Prof.Dr. İrfan AY TEL VE ÇUBUK ÇEKMENİN MEKANİĞİ İMLT YÖNTEMLERİ II Prof.Dr. İrfa Y TEL VE ÇUBUK ÇEKMENİN MEKNİĞİ TEL ÇEKMEYİ ETKİLİYEN PRMETRELER : )- Kalıp açısı ( α ) )- Kesit azalası 3)- Tel çeke hızı 4)- Sıclık 5)-Yağlaa KLIP ÇISI (α ) : Çeke işleide

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı