İNGİLİZCE(HAZIRLIK) (0 0 0)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCE(HAZIRLIK) (0 0 0)"

Transkript

1 SAYFA:1/12 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ MAK1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar, İntegrasyon Teknikleri MAK1003 FİZİK I (3 1 4) Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası MAK1005 GENEL KİMYA (2 1 3) AKTS:4 Temel kavramlar ve stokiometri, Atom yapısı, Atom teorileri ve periyodik cetvel, Kimyasal bağlar, Moleküler geometri, Gazlar, Çözeltiler ve özellikleri, Termokimya, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asit ve bazlar, çözünürlük MAK1007 LİNEER CEBİR (3 0 3) AKTS:3 Önbilgiler, Matris Cebiri, Elemanter İşlemler ve Elemanter Matrisler, Determinantlar ve Özellikler, Lineer Denklem Sistemleri, Vektör Uzayları, İç Çarpım ve Norm, Köşegenleştirme MAK1009 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Makina mühendisliğinin tarihi gelişimi, Makina mühendislerinin genel anlamda yapıtığı işlerin tanıtılması, Makinada temel kavramlar, Makina elemanlarının genel olarak sınıflandırılması, Takım tezgahları MAK1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme, belirli yazı türlerini uygulama, okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma, sözlü anlatım becerileri, güncel konularla ilgili sunum hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) Ortak Z. Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, dilbilim, Türk dilinin gelişim evreleri, ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri, yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi, yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler, sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Ortak Z. Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti Dağılışı XIX. Yüzyıl, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal Samsun Çıkışı ve Anadoludaki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. ENF1017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1 2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

2 SAYFA:2/12 I. YARIYIL DERSLERİ ENF1019 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (1 2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), Sayı ve kodlama sistemleri (bit ve bayt kavramları), Bilgisayar donanımı (anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici), Yazılım (yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri), İşletim sistemi yazılımları (DOS işletim sistemi uygulamaları, Windows XP işletim sistemi (dosya, dizin, sürücü kavramları, Windows gezginini kullanma, denetim masası) ve uygulamaları, Linux işletim sisteminin tanıtımı ), Uygulama yazılımları (antivirüs programları, dosya sıkıştırma programları), Ofis programları ve uygulamaları, Kelime işlemciler (Microsoft Word 2007 ve uygulamaları), Elektronik hesap programları (Microsoft Excel 2007 ve uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint 2007 ve uygulamaları), Veri tabanları (Microsoft Access 2007 ve uygulamaları), Bilgisayar Ağları (bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri), İnternet (tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama, Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları) II. YARIYIL DERSLERİ MAK1002 MATEMATİK II (4 2 5) kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon MAK1004 FİZİK II (2 1 3) AKTS:4 Elektrik Yükü, Elektrik alanı, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyel, Kondansatör ve Dielektrikler, Madde İçinde Elektrik Akımı, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alan, Faraday, Biot Savart ve Ampere Kanunları. Madde ve mıknatıslık. MAK1006 BİLGİSYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2 1 3) Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, Perspektif çizimler, Kesit görünüşler, ölçülendirme. MAK1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 0 2) AKTS:3 Programlamaya Giriş Temel Kavramlar, Programlama Tarihçesi Problem Çözüm Teknikleri, Algoritma ve akış diyagramları, C Programlama, Derleyicileri ve Geliştirme Ortamları, Programlama teknikleri kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme, C Temelleri, Kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler, Değişken kavramı ve değişken tipleri, Karar Yapıları Koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları if if else switch case ve diğer karar kontrol yapıları, Döngü yapıları for, while, do while, Fonksiyonlar Genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları, Tek ve iki boyutlu Dizi değişkenler, ve kullanımları, İşaretçiler Pointers ve kullanımları, Nesne Tabanlı Programlama Kavramı ve Sınıflar MAK1010 STATİK (4 0 4) Mekanik ve mekaniğin temel kavramları skaler ve vektörel büyüklükler, birimler, Newton kanunları evrensel çekim kanunu. Kuvvet sistemleri, iki ve üç boyutlu kuvvet sistemleri, bileşkeler, momentler, moment ve çift.denge, serbest cisim diyagramı, iki ve üç boyutlu denge koşulları.yapılar, düzlem ve uzay kafes sistemleri,düğüm ve kesim yöntemi,çerçeve ve makinalar. Yayılı kuvvetler, tek ve çok parçalı cisimlerin kütle ve geometrik merkezleri, Pappus Guldinus teoremleri, kirişler, kablolar. Sürtünme kavramı ve sürtünme prensipleri. İş kavramı, virtüel iş, denge, potansiyel enerji ve kararlılık. Alan atalet momentleri, parçalı alanlar, atalet çarpanları ve eksenlerin döndürülmesi. MAK1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Öğrencileri yabancı dilde her türlü ortamda gereksinim duyacakları iletişim becerileriyle donatmak, günlük dil kalıplarını, resmi iletişim ve medya dilini öğretmek için İngilizce dilbilgisi, kelime, sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ileri seviyedeki metinleri okuyup anlama, çalışmalarını içermektedir. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) Ortak Z. Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi, sözcük öbekleri, Türkçede cümle türleri, basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle, değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik, ad tamlamalarının özellikleri, metin çalışmaları metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) Ortak Z. Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923,1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik. Bütünleyici ilkeler.

3 SAYFA:3/12 III. YARIYIL DERSLERİ MAK2001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3 0 3) AKTS:5 Mühendislik sistemlerinin dinamiğini tanımlayan diferansiyel denklemleri oluşturabilmek için gerekli matematiksel bilgileri verilmesi,diferansiyel denklemleri sınıflandırmak için gerekli temel kavram ve terminolojinin verilmesi,birinci mertebeden birinci derece diferansiyel denklemlerinin çözümleri,birinci mertebeden yüksek dereceli diferansiyel denklemlerinin çözümleri,yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin genel çözümlerinin bulunması,yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemlerin genel çözümlerinin bulunması, diferansiyel denklemleri kuvvet serilerinin yardımıyla çözümü, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü MAK2003 DİNAMİK (3 0 3) Vektörel Tanımlar, Maddesel Nokta Kinematiği, Doğrusal Hareket, Eğrisel Hareket, Maddesel Nokta Kinetiği, Newtonun İkinci Kanunu, Maddesel Nokta Kinetiği, Enerji ve Momentum Metodu, Impulse ve Momentum Prensibi, Çarpışma, Maddesel Nokta Sistemleri, Sürekli Kütle Akımı, Değişken Kütleli Hareket, Rijit Cisim Kinematiği, Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme, Düzlem Hareket, Rijit Cisimlerin Kinetiği, Titreşim MAK2005 MUKAVEMET (4 0 4) Gerilme ve birim deformasyon kavramları ve çeşitleri. Eksenel yükleme.burulma.eğilme.iç kuvvetler, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları. Gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri. Bileşik gerilmeler ve dayanım teorileri.gerilmelere göre kiriş ve şaft tasarımı.kirişlerde elastik eğrinin çift integrasyon, moment alan yöntemi ve enerji metodları yardımıyla hesaplanması.kolonlar. MAK2007 COMPUTER AIDED DESIGN (2 2 3) Introduction to Computer Aided Design, Tecniques for the Mechanical Design Process, Introduction to CAD Package, Parts, Assembly, Drawing, Engineering Project Applications. MAK2009 MALZEME BİLGİSİ (3 1 4) Mühendislik malzemelerine toplu bakış. Malzemelere ait yapı ve fiziksel özellikler. Katı yayınma. Malzemelerin mekanik özellikleri ve bunların ölçülmesi. Metal malzemeler ve faz yapısı. Katı Faz dönüşümleri ve diyagramlar. ısıl işlemler, çelikler, demir alaşımları, demir dışı alaşımlar,polimer,seramik, kompozit malzemeler ve özellikleri. Korozyon ve korunma yöntemleri. MAK2011 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (3 0 3) AKTS:3 Bu ders okuma anlama yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Konularına göre düzenlenmiş olan okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır. IV. YARIYIL DERSLERİ MAK2002 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (3 0 3) Birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin fen ve mühendislik alanındaki uygulamaları, Laplace Ters Laplace Dönüşümü ve Özellikleri, Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin laplace dönüşümü ile çözümleri, Sınır ve özdeğer problemlerinin çözümü, Trigonometrik fonksiyonların Fourier serileri, Kısmi diferansiyel denklemler ve kısmi diferansiyel denklemlerin değişkenlerine ayırma metodu ile çözülmesi MAK2004 NUMERICAL METHODS (3 0 3) Sonlu farklar, interpolayon ve ekstrapolasyon, lineer olmayan denklemlerin çözümü, sayısal integrasyon ve türev, lineer denklem sistemleri ve matrisler, en küçük kareler metodu, adi diferansiyel denklem çözümleri, sınır değer problemlerine giriş, özdeğer ve öz vektörler. MAK2006 MANUFACTURING PROCESSES (2 1 3) Döküm. Plastik şekil verme prosesleri, hacim şekil verme prosesleri, dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çubuk ve tel çekme, boru üretimi, sac şekil verme prosesleri, kesme, bükme, derin çekme, sıvama, gererek şekillendirme, Kaynak Prosesleri, Talaşlı İmalat Prosesleri, vargel ve planyalama, tornalama, borlama, delme, frezeleme, broşlama, raybalama, testere ile kesme ve tesviyeleme, taşlama. Toz Metalurjisi, toz üretimi, toz karıştırma ve harmanlama, presleme, sinterleme. MAK2008 FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING (2 0 2) AKTS:3 MAK2010 TERMODİNAMİK (4 0 4) Termodinamiğin temel kavramları, Termodinamik sistem ve özellikleri, Saf maddenin özellikleri, Kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası, İkinci Yasa ve entropi, Tersinmezlik ve kullanılabilirlik, Güç çevrimleri, Soğutma çevrimleri, Termodinamik özelik bağıntıları, Gaz karışımları, İklimlendirme, Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal denge ve faz dengesi

4 SAYFA:4/12 IV. YARIYIL DERSLERİ MAK2012 MESLEKİ YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Temel mühendislik terimleri, mühendislik malzemeleri, enerji teknolojileriyle ilgili akademik makalelerin yabancı dilden Türkçe ye ve Türkçe den yabancı dile çevrilmesi V. YARIYIL DERSLERİ MAK3001 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (4 0 4) Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve basınç ölçümü, Dalmış cisimlere etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Blok halinde öteleme ve dönme. Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formları. Navier Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış MAK3003 MACHINE ELEMENTS I (3 0 3) Loads, stresses, and strains. Tolerances in machine design. Failure prediction for static and variable loadings. Permanent joints, Riveted joints, welding, soldering, and bonding. Nonpermanent joints, Bolts, keys and pins. Mechanical springs. MAK3005 MEKANİZMA TEKNİĞİ (3 0 3) Temel Kavramlar, Mekanizmaların Sınıflandırılması, Mekanizmaların Serbestlik Derecesinin Tayini, Mekanizmalarda Ani Dönme Merkezleri, Basit Dört Kol Mekanizmaları, Dört Kol Mekanizmalarının Basit Kinematik Sentezi, Mekanizmaların Kinematik Analizi, Yer Değiştirme, Hız Ve İvme Analizleri, Kam Mekanizmaları, Kamların Sınıflandırılması, Kam Tasarımı, Dişli Mekanizmaları MAK3007 MANUFACTURING ENGINEERING (3 0 3) AKTS:4 Introduction. Strain hardening properties of metals. Theory of metal forming, formability, bulk deformation processes, sheet metal forming processes. Theory of metal cutting, cutting forces and energy requirement, tool life, machinability, tool materials, cutting fluids, surface quality, machining economics. Metrology and quality assurance. Cost analysis in manufacturing. MAK3009 HEAT TRANSFER (2 2 3) Isı aktarımının genel yasaları, sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi, sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletim sistemlerinin analitik ve sayısal çözümlenmesi, kararsız rejimde ısı iletimi, zorlanmış taşıma ile ısı aktarımı, doğal taşıma sistemleri, ışıma ile ısı aktarımı gazlarda ışıma, geçirgen, yansıtıcı ve soğurucu ortamlar arasında ışıma, kaynama ve yoğuşma ile ısı aktarımı, ısı değiştirgeçleri, logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve NTU yöntemi. MAK3011 MESLEKİ YABANCI DİL II (2 0 2) Essay yazımı için planlama Konuyla ilgili kaynak taraması ana fikri destekleyen paraphrase, alıntı ve özet yazmak Grafik ve tabloları yorumlamak yazmak Sebep sonuç ilişkisini ele alan essay yazmak planlamak, desteklemek ve gerekli dil kullanımı tartışmalı konularla ilgili essay yazmak planlamak, desteklemek ve gerekli dil kullanımı SOSYAL SEÇMELİ DERS MAK3013 İLK YARDIM (2 0 2) İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK, ilkyardımcının özellikleri, hasta yaralının değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği maket üzerinde uygulanması, yetişkinde, çocukta, bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller, kalp krizi, DM, bilinç düzeyinde bozulma, bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması. MAK3015 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI (2 0 2) Üreme, cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları. MAK3017 HALK OYUNLARI (2 0 2) MAK3019 YAŞAM BOYU SPOR (2 0 2) Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek

5 SAYFA:5/12 V. YARIYIL DERSLERİ MAK3021 MAK3023 MAK3025 MAK3027 MAK3029 MAK3031 MAK3033 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ (2 0 2) DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ (2 0 2) PİYANO (2 0 2) OKUL ÇALGILARI (2 0 2) FOTOĞRAFÇILIK (2 0 2) MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU (2 0 2) SİYASET BİLİMİ (2 0 2) Siyasetin tanımları, Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler ve hükümet, devlet, rakip devlet teorileri,ideoloji, belli başlı ideolojilere giriş, demokrasi ve farklı modelleri, aydınlar ve seçkinler, sosyal yapı ve bölünmeler, ekonomi ve toplum. MAK3035 RESİM (2 0 2) MAK3037 AKADEMİK YAZMA (2 0 2) Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma. MAK3039 ALMANCA (2 0 2) MAK3041 SANAT TARİHİ (2 0 2) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi, kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak, yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi MAK3043 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (2 0 2) Yok MAK3045 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI (2 0 2) Türklerin Orta Asya dan başlayarak Karahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken Klasik Geç Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının teknik ve üslup gelişiminin evreleri anlatılmakta ve bu kronolojiye uygun olarak eserlerin devirlerindeki üretim ve örnekleri. MAK3047 ARKEOLOJİ (2 0 2) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları, arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri, arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitleri. MAK3049 BİLİM SOSYOLOJİSİ (2 0 2) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim toplum, bilim iktidar, bilim ekomomik düzey, bilim siyaset ilişkilerini İnceleyen disiplin. MAK3051 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2 0 2) Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç. MAK3053 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ (2 0 2) İnsan, Doğa ve Toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramlar. MAK3055 FELSEFEYE GİRİŞ (2 0 2) Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş.

6 SAYFA:6/12 V. YARIYIL DERSLERİ MAK3057 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2 0 2) Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak MAK3059 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ (2 0 2) Avrupa Toplulukları nın Kuruluşu, Avrupa Birliğinin Yapısı ve Yönetimi, Avrupa Ekonomik Topluluğu nun Oluşumu, Avrupa Topluluğu nda Parasal Birliğin Ortaya Çıkışı, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği Gelişim Sürecinde Anlaşmalar, Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi TürkiyeAvrupa Birliği Ortaklığının Dönemleri Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği, Türkiye nin Avrupa Birliği Sosyal Politikalarına Uyumlaştırılması, Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Zirvelerinde Türkiye, Türkiye Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri MAK3061 KENTLEŞME SORUNLARI (2 0 2) MAK3063 ÇEVRE VE TOPLUM (2 0 2) MAK3065 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME (2 0 2) MAK3067 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (2 0 2) İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku. MAK3069 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (2 0 2) Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması. MAK3071 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (2 0 2) MAK3073 ACADEMIC WRITING (2 0 2) Bu derste öğrenciler parağraf yapısını anladıktan sonra üç temel parağraf çeşidini öğrenirler: kronolojik aşama, boyutsal tanım ve listeleme. Ayrıca bu ders öğrencilere örneklerin nasıl kullanılacağını, fikirlerin nasıl ifade edilip destekleneceğini gösterir. Ders ayrıca kişisel mektup ve iş mektubu yapısını öğretir. MAK3075 İLETİŞİM (2 0 2) VI. YARIYIL DERSLERİ MAK3002 MOTORLAR (2 1 3) AKTS:5 Termodinamik çevrimler, yanma motorlarındaki ideal çevrimlerin analizi, ideal süreçlerden sapmalar, yakıtlar, vuruntu. Hava yakıt karışımının oluşturulması, yakıt enjeksiyonu, manifold ve karışımın dağılımı, valfler ve valf mekanizmaları, ateşleme sistemleri, yanma ortamları. Motor performansı, piston ve motor mekanizmaları, balans. MAK3004 MACHINE ELEMENTS II (3 0 3) Tribology, Journal bearings, Rolling bearings, Couplings, clutches, and brakes, Gears, Flexible mechanical elements Belts and chains. MAK3006 MAKİNA DİNAMİĞİ (3 0 3) Otomatik kontrolün kapsamı ve uygulama alanları. Sistemlerin matematiksel modelinin elde edilmesi ve analizi. Zaman domeni cevapları. Blok indirgeme. Kök yer eğrilerinin çizimi. PI, PD ve PID kontrolör tasarımı. Faz ilerletici geriletici kompanzatör tasarımları. MAK3008 AUTOMATIC CONTROL (3 0 3) Otomatik kontrolün kapsamı ve uygulama alanları.sistemlerin matematiksel modelinin elde edilmesi ve analizi.zaman domeni cevapları. Blok indirgeme. Kök yer eğrilerinin çizimi. PI, PD ve PID kontrolör tasarımı. Faz ilerletici, geriletici kompanzatör tasarımları. MAK3010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇME VE İSTATİSTİK (1 1 2) Ölçme ve ölçmenin önemi. Birim sistemleri. Ölçme aletlerinde statik ve dinamik parametreler. Ölçme hataları ve belirsizlik. Deneysel sonuçların değerlendirilmesi. Boyut ve alan ölçümü. Basınç ölçümü. Akış ölçümü. Sıcaklık ölçümü. Kuvvet ve gerilme ölçümü.

7 SAYFA:7/12 VI. YARIYIL DERSLERİ MAK3012 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (2 0 2) Şirketler, şirket yapıları, iş gezileri, iş ortamında iletişim, iş hayatında karşılaşılan durumlar, sağlık ve iş güvenliği, işe alma ve iş eğitimi, pazarlama ve reklam, iş görüşmesi, özgeçmiş hazırlanması, iş raporlarının yazılması, telefon görüşmesi yapma, iş mektubu yazmak, powerpoint ile sunum, sunum teknikleri. SOSYAL SEÇMELİ DERS MAK3014 İLK YARDIM (2 0 2) MAK3016 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI (2 0 2) MAK3018 HALK OYUNLARI (2 0 2) MAK3020 YAŞAM BOYU SPOR (2 0 2) MAK3022 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ (2 0 2) MAK3024 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ (2 0 2) MAK3026 PİYANO (2 0 2) MAK3028 OKUL ÇALGILARI (2 0 2) MAK3030 FOTOĞRAFÇILIK (2 0 2) MAK3032 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU (2 0 2) MAK3034 SİYASET BİLİMİ (2 0 2) MAK3036 RESİM (2 0 2) MAK3038 AKADEMİK YAZMA (2 0 2) MAK3040 ALMANCA (2 0 2) MAK3042 SANAT TARİHİ (2 0 2) MAK3044 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (2 0 2) MAK3046 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI (2 0 2) MAK3048 ARKEOLOJİ (2 0 2) MAK3050 BİLİM SOSYOLOJİSİ (2 0 2) MAK3052 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2 0 2) MAK3054 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ (2 0 2) MAK3056 FELSEFEYE GİRİŞ (2 0 2)

8 SAYFA:8/12 VI. YARIYIL DERSLERİ MAK3058 MAK3060 MAK3062 MAK3064 MAK3066 MAK3068 MAK3070 MAK3072 MAK3074 MAK3076 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2 0 2) TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ (2 0 2) KENTLEŞME SORUNLARI (2 0 2) ÇEVRE VE TOPLUM (2 0 2) ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME (2 0 2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (2 0 2) ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (2 0 2) TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (2 0 2) ACADEMIC WRITING (2 0 2) İLETİŞİM (2 0 2) VII. YARIYIL DERSLERİ MAK4001 BİTİRME TEZİ (1 1 2) Bir öğretim elemanının danışmanlığında Makine Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemin çözümü için gerekli kaynak taraması, araştırma, teorik inceleme, modelleme, benzetim yapma, proje planlama, proje gerçekleştirme, analiz yapma, rapor hazırlama ve sunum yapma. TECHNICAL ELECTIVE COURSE I MAK4003 ENERGY STORAGE DEVICES (4 0 4) Elektrokimyanın temelleri, elektrokimyasal termodinamik ve transfer. Birincil ve ikincil enerji depolama ve dönüştürme aygıtları, yakıt pilleri ve güneş pilleri. Çalışma prensipleri, tasarım konsepti ve malzeme seçimleri. İkincil lityum bataryalarda gelişmeler, anod ve katod malzemeleri ve hidrojen depolama malzemeleri MAK4005 POLYMERIC MATERIALS (4 0 4) Polimer biliminde temel kavramlar, polimerlerin moleküler ağırlıkları, polimerleşme çeşitleri, polimerlerin yapıları, polimerlerin özellikleri, polimerlerin çeşitleri, polimerik yapıların üretim metotları MAK4007 FUEL CELL ENGINEERING AND APPLICATIONS (4 0 4) elektrokimyanın temelleri, elektrokimyasal pillerin termodinamiği, elektrokimyasal potansiyel, elektrokimyasal pillerin kinetiği, iyonik iletkenlik, elektrokimyasal madde ve ısı transferi, elektrokimyasal uygulamalar, elektrokimyasal enerji dönüşümü, bataryalar, yakıt pilleri ISIL SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ DERS MAK4009 ISIL SİSTEM MODELLEME (2 1 3) Sistem tasarımı, ekonomi, optimum sistem, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniğinin ısıl tasarımda önemi, borularda akış, kayıplar ve pompa sistemleri, kaynama ve yoğuşma gibi iki- fazlı istemlerde ısıl sistem tasarımı, güç santralları tasarımı, elektronik sistemlerin soğutulması, tasarımda güvenilirlik, tasarımların çevresel etkileri ve mühendislikte etik, Isıl sistem üzerine tasarım projeleri. MAK4011 ISIL ÇEVRE SİSTEMLERİ TASARIMI (2 1 3) Isı kaybı hesapları, Isıtma tesisatı boru çapı hesapları, Havalandırma prensipleri ve kanal şebekesi hesapları, Soğutma prensipleri ve soğutma çevrim hesapları, Psikrometri ve iklimlendirme işlemleri ile ilgili hesaplar, Hava şartlandırılması hesaplamaları

9 SAYFA:9/12 VII. YARIYIL DERSLERİ MAK4013 ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TASARIMI (2 1 3) AKTS:5 Giriş, Isı değitiricisi çeşitleri, Isı Trensfer Mekanizmaları, Temel teori, Isı değiştiricisi etkinliği geçiş birimi sayısı, logaritmik ortalama sıcaklık farkı, sıcaklık etkinliği, sıcaklık farkları oranı sıcaklık etkinliği yöntemleri. Isı değiştiricilerinde basınç kaybı ve pompalama gücü. Isı değiştiricilerinde kirlenme. Kompakt ısı değiştiricileri. Isı değiştiricisi uygulamaları. Yoğuşturucular, ekonomizörler ve soğutma kuleleri. Rejeneratör tipleri ve hesaplamaları. MAK4015 ATIK ISI GERİ KAZANIMI (2 1 3) Enerji türleri, Bileşik ısı-güç üretiminin faydaları, Bileşik ısı-güç üretim sistemlerinin temel elemanlarıi Bileşik ısı-güç üretim yöntemleri, Sistem seçimi, Bileşik ısı-güç üretimi imkanları ve değişik sektörlerdeki uygulamaları, Atık ısı geri kazanım teknikleri, Isı geri kazanım ekipman seçimi, Ekonomik çözümleme, Örnek uygulamalar. ENERJİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ DERS MAK4017 HİDROLİK MAKİNELER (3 0 3) MAK4019 ISITMA HAVALANDIRMA (3 0 3) MAK4021 HİDROLİK PNÖMATİK (3 0 3) Hidrolik Pnömatik akışkanlar, Hidrolik Pnömatik devre elemanları, Hidrolik Pnomatik şemalar, Devre tasarım. MAK4023 YAKITLAR VE YANMA (3 0 3) Yanma, Yakıt ve Yanma Teknolojisinin Tarihi Perspektifi, Yakıt Çeşitleri, Yanma Termodinamiği, Yanmanın Kimyasal Kinetiği, Alev Kavramı ve Çeşitleri, Gaz, Sıvı ve Katı Yakıtlı Yanma Sistemlerinde Yanma, Kirletici Emisyonlar, Yanma Teknolojilerinde Son Gelişmeler GENEL SEÇMELİ DERS MAK4025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMASI (2 0 2) AKTS:3 Ders, TKY nin temel bileşenleri olan müşteri odaklılık, stratejik kalite planlaması, liderlik, eğitim, çalışanların katılımı ve yetkilendirilmesi, sürekli iyileştirme, tedarikçi yönetimi, süreç yönetimi, ve bilgi ve analizi içerir. TKY uygulamalarında çeşitli problem çözme ve süreç iyileştirmede kullanılan çeşitli araç ve teknikler anlatılır. MAK4027 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:3 Girişimciliğin Tanımı, Girişimcilik Ve Ekonomi, Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme. MAK4029 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ (2 0 2) AKTS:3 Düşünsel kavramların analizi, etkin raporlama ve sunum teknikleri. MAK4031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:3 İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir. MAK4033 TESİS ORGANİZASYONU (2 0 2) AKTS:3 Tesisin tanımı, tesis organizasyonu, üretim araç ve gereçleri, fizibilite etüdü ve kuruluş yeri seçimi MAK4035 LİDERLİK VE MOTİVASYON (2 0 2) AKTS:3 Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştıurmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon. MAK4037 ÜRETİM YÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:3 Üretim ve üretim yönetimi Verimlilik Üretim sistemleri Tesis yeri seçimi Fabrika düzenleme İş etüdü Talep tahminleri Stok Yönetimi Kalite Yönetimi MAK4039 KRİZ YÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:3 Krizin tanımı, kapsamı ve kaynakları Kriz sürecinin safhaları ve sonuçları Kriz Yönetimi kavramı Kriz yönetimi yaklaşımları MAK4041 RİSK YÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:3 Risk yönetiminin önemi Riskin ölçülmesi Piyasa riskinin ölçülmesi ve yönetimi Riske maruz değer Basel II Yaşanan finansal iflaslardan alınan dersler Sermaye piyasasında risk yönetimi Finansal riskten korunma teknikleri Yatırım fonlarında risk getiri bazlı derecelendirme

10 SAYFA:10/12 VII. YARIYIL DERSLERİ MAK4043 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2 0 2) AKTS:3 Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek. MAK4045 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2 0 2) AKTS:3 İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg. MAK4047 PROJE YÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:3 MAK4049 PAZARLAMAYA GİRİŞ (2 0 2) AKTS:3 The course contents includes the basic concepts, introduction to marketing strategies, marketing mix product, price, place distribution, and promotion, marketing surveys and international marketing. TEKNİK SEÇMELİ DERS I MAK4051 NÜKLEER ENERJİ (3 0 3) Enerji türleri, Atom ve çekidek, Radyaktiflik, Nötron ve nötron madde etkileşimi, Nötron zincir reaksiyon sistemleri, Nükleer reaktör çeşitleri ve çalışma prensipleri, Nükleer yakıtlar, Nükleer atık yönetimi MAK4053 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3 0 3) Enerjinin Temelleri, Enerji Dönüşümü ve Enerji Sistemleri, Isı Makinaları, Elektrokimyasal Enerji Dönüşümü, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Güneş Enerjisi Dönüşümü, Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri Prensipleri. MAK4055 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (3 0 3) Temel denklemler. Ayrıklaştırma yöntemleri, Sonlu farklar yöntemi. Sonlu hacim yöntemi. Uygunluk, kararlılık, yakınsaklık. Kapalı ve açık çözüm algoritmaları. Zaman bağımlı problemler için yöntemler. Navier Stokes denklemlerinin çözümü. Çeşitl geometriler için ağ üretimi ve ağ bağımsızlığının sağlanması MAK4057 GÜNEŞ ENERJİSİ VE UYGULAMALARI (3 0 3) Temel kavramlar, Günümüz enerji kaynakları ve kullanımı, Güneş teknolojileri, Güneş geometrisi, Güneş radyasyonu, Güneş kolektörleri, Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri, Güneş enerjisi ile soğutma, Güneş enerjisi ile elektrik üretimi, Isı borusu ve uygulamaları, Güneş enerjisi ile damıtma ve kurutma, Güneş havuzları MAK4059 HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ (3 0 3) Fosil yakıtlardan hidrojen üretim ve elektroliz yöntemleri ile hidrojen üretim metotları. PEM, katı oksit ve alkali elektroliz metodlarıyla hidrojen üretiminin deneysel olarak gözlemlenmesi,hesaplamaların yapılması ve kullanılan cihazların tanıtılması. Hidrojenin gaz, sıvı ve metal hidrür reaktörlerde depolama tekniklerinin incelenmesi.hidrojen güvenliği ve son gelişmelerin incelenmesi. MAK4061 CNC PROGRAMLAMA (3 0 3) Muhtelif geometri yapısına sahip makine parçalarının CNC torna tezgahında ve dik işleme merkezi tezgahında programlama temel mantığı ve prensipleri, CNC tezgahlarında kullanılan ISO programlama kodları ve herbir kod için örnek uygulamalar MAK4063 KOMPOZİT MALZEMELER (3 0 3) Kompozit teknolojisinin mevcut durumunun gözden geçirilmesi. Temel kavramlar ve kompozit malzemelerin karekteristikleri. Tek yönlü tabakanın elastik davranışı. Tek yönlü tabakanın mukavemeti. Çok yönlü tabakaların elastic davranışı Hygrothermal etkiler. Çok yönlü tabakaların gerilme ve hasar analizleri. Kompozit malzemelerle mekanik özellikleriyle ilgili deneysel yöntemler. MAK4065 TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ (3 0 3) Penetran Muayene fiziksel prensibi ve kullanılan malzemeler. Manyetik Toz Yöntemi fiziksel temelleri ve manyetikleştirme yöntemleri. Ultrasonik Muayene. Ultrasonik dalgaların üretimi ve özellikleri problar ve muayene yöntemleri. X Işınlarının üretimi ve özellikleri X ışınları ile muayene. Gama ışınları ve gama ışınları ile muayene X ışınları ile karşılaştırılması. Girdap Akımları ile Muayene fiziksel prensibi ve uygulanması. Infrared Muayene Elektromanyetik Muayene. Holografi ve diğer tahribatsız yöntem. MAK4067 MALZEME TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ (3 0 3)

11 SAYFA:11/12 VII. YARIYIL DERSLERİ MAK4069 ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ (3 0 3) AKTS:5 Temel Ses Bilgisi, Ses Yüksekliği ve Gürültü Ölçütü. Gürültünün İnsanlar Üzerindeki Etkileri, Gürültü Denetim Ölçütleri ve Gürültü Ölçümü. Endüstriyel Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeyleri. Gürültü Kontrolu. Akışkan kaynaklı gürültü sorunları ve çözümleri. Titreşim Yalıtımı ve Titreşim Gürültü Kontrolu. MAK4071 EKSERJİ (3 0 3) Ekserji ile ilgili temel tanımlar, fiziksel ve kimyasal ekserji, ekserji türleri, sistem için ekserji hesabı, tersinmezlikler,uygulamalar MAK4073 GAZ TÜRBİNLERİ (3 0 3) Gaz türbinlerinin tarihi gelişimi, Temel termodinamik kavramlar, Gaz türbinlerinin sınıflandırılması, Gaz türbinlerinin temel elemanları, Gaz çevrimleri, ideal çevrimler, gerçek çevrimler, Jolue Brayton çevrimi, rejeneratörlü gerçek Brayton çevrimi, Ara soğutmalı çevrim, ara kızdırmalı çevrim, Thrust denklemi, Turbo fan, turbo prob motorlar, Gaz türbini emisyonları VIII. YARIYIL DERSLERİ MAK4002 BİTİRME TEZİ (1 1 2) Bir öğretim elemanının danışmanlığında Makine Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemin çözümü için gerekli kaynak taraması, araştırma, teorik inceleme, modelleme, benzetim yapma, proje planlama, proje gerçekleştirme, analiz yapma, rapor hazırlama ve sunum yapma. MAK4004 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL METOTLAR (1 1 2) AKTS:3 TECHNICAL ELECTIVE COURSE II MAK4006 NONTRADITIONAL MANUFACTURING (4 0 4) Electric discharge machining. Waterjet and laser cutting. Rapid prototyping. hydroforming. Electromagnetic forming. Incremental forming. MAK4008 STATISTICAL METHODS FOR ENGINEERING (4 0 4) Hydroforming. Sheet hydroforming. Tube Combinatorial Analysis, Axioms of Probability, Conditional Probability and Independence, Random Variables, Continuous Random Variables, Jointly Distributed Random Variables, Properties of Expectation MAK4010 THERMAL SYSTEM ENGINEERING (4 0 4) Sistem tasarım kavramı, ekonomi, optimum sistem, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniğinin ısıl tasarımda önemi, boru donanımı, borularda akış, kayıplar ve pompa güçleri, pompa içeren sistemlerin analizi, ısı değiştiricileri, ısıl sistemlerin matematiksel modellemesi ve simülasyonu, optimizasyon, ısıl sistemlerin optimizasyonu. MAK4012 ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF MATERIALS (4 0 4) Elektron enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metallerde serbest elektron teorisi. Fermi Dirac dağılımları. Metaller, yarıiletkenler, yalıtkanlar. Elektronik transferi, metallerde iletim. Metallerin elektriksel direnci. Katkısız ve katkılı yarı iletkenler. Superiletkenler. Jonksiyonların elekriksel özellikleri. P n jonksiyonu yapma yöntemleri. Malzemelerin manyetik özellikleri, diyamanyetik, paramanyetik malzemeler, ferritler. MEKANİK SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ DERS MAK4014 TAŞIYICI SİSTEMLERİN TASARIMI (2 1 3) MAK4016 GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI (2 1 3) Tasarlanacak güç aktarma sisteminin tanımlanması, Tasarım alternatifleri ve tasarım yaklaşımının seçilmesi, Dişli redüktör tasarım alternatifleri, Redüktör tasarım detayları, Millerin tasarımı, Montaj çizimi MAK4018 KALIP TASARIMI (2 1 3) MAK4020 MEKANİK DİZAYN VE ANALİZ (2 1 3) Ürün ya da teknik sistem fikrinin oluşması ve bunu etkileyen faktörler. Tasarım metodolojisi. İstek ve amaçların analizi. Proje önerisi hazırlanması. Tasarımda imalat yöntemlerinin önemi. Proje yönetimi ve takım çalışması. Mühendislik standartları. Tasarımda güvenirlik ve emniyet. Fizibilite raporu ve hazırlanması MEKANİK SİSTEMLER SEÇMELİ DERS MAK4022 TAŞIMA TEKNİĞİ (3 0 3) Birçok kullanım alanı olan taşıma sistemlerinin tekniğinin kavranılması

12 SAYFA:12/12 VIII. YARIYIL DERSLERİ MAK4024 MEKANİK TİTREŞİMLER (3 0 3) AKTS:5 Mekanik sistem ve özellikleri, Newtonun kanunları, sistemin hareket denklemi ve doğal frekans analizi, sistemin sönümsüz ve sönümlü serbest titreşim zaman cevabı, sistemin zorlanmış titreşim zaman cevabı, geçici uyarım durumunda sistemin zaman cevabı, iki ve çok serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemleri ve frekans analizi, titreşimlerden doğan zararlar ve korunma yöntemleri MAK4026 SONLU ELEMANLAR METODU (3 0 3) Sonlu elemanlar yöntemine giriş, elaman tipleri, sonlu elemanlar metodunda rijitlik matrislerinin elde edilmesi,sınır şartları,eleman matrislerinin transformasyonu, hesabı ve birleştirilmesi, düzlem şekil değiştirme hali,üç boyutlu gerilme analizi, eleman şekil fonksiyonları, termal gerilme problemlerinin formüle edilmesi, katılar mekaniği ve ısı transferinden örnekler. MAK4028 TAKIM TEZGAHLARI (3 0 3) Talaş kaldırma yöntemlerinin esasları, Takım parça malzemelerive kesme sıvıları, Tornalama, Planyalama ve Vargelleme, Deleme, Frezeleme, Broşlama, Taşlama, Vida açma TEKNİK SEÇMELİ DERS II MAK4030 ENDÜSTRİYEL OTOMASYONA GİRİŞ (3 0 3) MAK4032 TAKIM VE KALIP TASARIMI (3 0 3) MAK4034 PLASTİK MALZEMELER (3 0 3) Plastik malzemeler hakkında genel bilgilendirme, polimerleşme tepkimeleri, sanayide kullanılan polimerleştirme yöntemleri, bazı termoplastik malzemelerde kristallilik ve üç boyutlu izomerlik, plastik malzemelerin şekillendirilmesi, genel amaçlı termoplastikler, mühendislik termoplastikleri ve termosetler, lastikler, plastik malzemelerin biçim değiştirmesi ve dayanımının artırılması, polimer malzemelerin sürünmeleri ve kırılmaları, plastik malzeme kullanan mühendislik tasarımları için malzeme seçimi. MAK4036 ÖZEL İMALAT YÖNTEMLERİ (3 0 3) Şekil verme işlemlerine giriş, Mekaniksel işlemler, Kimyasal işlemler, Elektrokimyasal işlemler, Termal işlemler, Hibrid elektrokimyasal işlemler, Hibrid termal işlemler. MAK4038 GÜÇ AKTARMA MEKANİĞİ (3 0 3) MAK4040 AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE YAZILIM UYGULAMALARI (3 0 3) Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde kullanılan bir paket program ile değişik akış problemlerinin modellenmesi, çözülmesi ve çözümün doğruluğunun irdelenmesi. MAK4042 YAKIT PİLİ TEKNOLOJİLERİ (3 0 3) Yakıt pillerinin sınıflandırılması ve çalışma prensipleri. Yakıt pillerinin termodinamik analizi. Yakıt pili tasarımı ve interkonnektor akış kanallarının hesaplamaları. Tek hücre ve stak testlerinin yapılması ve hesaplama tekniklerinin öğretilmesi. Testlerde kullanılan Yakıt pili test ünitelerinin kullanımının öğretilmesi. MAK4044 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ (3 0 3) MAK4046 RÜZGAR ENERJİSİ VE UYGULAMALARI (3 0 3) Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, Rüzgar enerjisinin kullanımı ve tarihi gelişimi, Rüzgar türbinleri çeşitleri, Kaynak belirleme, Potansiyel belirlemede istatistiksel yöntemleri kullanma, Rüzgar türbinlerinin temel parçaları ve aerodinamiği, Rüzgar türbinleri performans eğrileri, Türbin tasarımı, Türbin kontrolü, Türbin ve santral kurulumu ve uygulama alanları, enerji maliyet hesapları MAK4048 ENDÜSTRİYEL ROBOTİK (3 0 3)

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) SAYFA:1/11 EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ EEM1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI ESM 1062 MATEMATİK-I (T:4,U:0, L:0, AKTS:5) Dersin İçeriği: Fonksiyonlar, ters fonksiyon, basit eğrilerin

Detaylı

II. YARIYIL IV. YARIYIL

II. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL EK 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ I. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22.5 II. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22 Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon 02010101

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM END 1105 İNGİLİZCE İLETİŞİM 4 0 6 Bu ders kapsamında etkili İngilizce iletişimin faydaları, yabancı dilde yazılı kaynakları anlama ve analiz edebilme, yabancı dilde ödev/rapor hazırlama,

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL 0202101 Matematik-I (4+0) Sayı sistemleri, geometrik

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Teknolojisi Programı

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Teknolojisi Programı I.Yarıyıl Bilgisayar Destekli Tasarım (2 1 4) Görünüş çıkarma, kesit görünüşü, perspektif çıkarabilme, ölçülendirme, programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin

Detaylı

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu TPM105 Ders Adı Tıbbi Terminoloji Yarıyıl 1 Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet,

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL

ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-1) 0 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı