ORAN Yönetim Kurulu Başkanı. Sivas Valisi. Ali KOLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORAN Yönetim Kurulu Başkanı. Sivas Valisi. Ali KOLAT"

Transkript

1

2

3 SUNUŞ Orta Anadlu (ORAN) Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Krdinasynu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak T.C. Kalkınma Bakanlığı krdinasynunda, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kayseri, Sivas ve Yzgat illerini kapsayan ORAN Kalkınma Ajansının Genel Sekreterliğine, 16 Kasım 2009 tarih 4013 sayılı karar ile Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU atanmıştır. Vizynunu Türkiye nin merkezinde çk byutlu, planlı ve rantılı larak kalkınan dinamik ve güçlü bir Orta Anadlu larak belirleyen ORAN Kalkınma Ajansı, 2011 yılı ilk 6 aylık döneminde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürerek Kayseri, Sivas ve Yzgat illerinde hizmet vermeye başlamıştır. Eksik kadrsunu tamamlamak için persnel alımı gerçekleştiren Ajans, Sektörel Çalışma Grupları ile Enerji ve Madencilik; Sanayi ve Ticaret; Tarım, Hayvancılık ve Gıda; Turizm ve Ssyal Altyapı alt başlıklarında kamu kurumları, STK lar ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmiştir. 50 civarında tplantı düzenleyerek bölgenin ptansiyelleri, srunları ve bu srunlara çözüm önerilerini tespit ederek bu bilgileri raprlar halinde kamuyuna sunmuştur. Öte yandan 2010 yılının sn aylarında başlayan 2010 yılı Mali Destek Çağrıları sürecine devam edilmiş başarılı prjeler ilan edilerek prjelerin uygulama sürecine geçilmiştir. Mali desteklerin ilk dilimleri bu dönem içerisinde prje sahiplerine dağıtılmış lup prjelerin uygulamasına devam edilmiştir. Çk byutlu kalkınma gayesini benimseyen ORAN Kalkınma Ajansı, Bölgesinde yer alan kültürel mirasın da değerlendirilmesi sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye deki 26 Ajans içinde yalnızca ORAN Kalkınma Ajansı nın hizmet binalarının tamamının tarihi eserlerden luşması ve bölgeye kazandırılması planlanmaktadır. Kayseri de Genel Sekreterlik, Cumhuriyet in ilk yıllarında kurulan Sümerbank Bez Fabrikası nın restre ettirilen idare binasında hizmet vermekteyken, Sivas Yatırım Destek Ofisi, tarihi Dr. Ahmet Köksal Knağında hizmet vermeye başlamıştır. Sivas ilinde Hubiyar Krucu Knağı ORAN Kalkınma Ajansı mülkiyetine alınmış lup, restrasyn çalışmalarının i

4 tamamlanması ardından hizmet vermeye bu tarihi binada devam edilecektir. Hâlihazırda Yzgat Valiliği binasında hizmet veren Yzgat Yatırım Destek Ofisi nin ise en kısa zamanda tarihi bir hizmet binasına taşınması hedeflenmektedir km2 lik yüzölçümü ile Düzey 2 Alt Bölgeleri arasında en büyük alana sahip lan Bölge, iklim, tprak ve cğrafi özellikleri açısından tarım ve hayvancılığa elverişliliği, jetermal ve dğal kaynakları, sağlık ve ulaşım altyapısı, tarihi eserleri, insan kaynakları, ssy-kültürel yapısı gibi değerleriyle büyümeye ve geliştirilmeye açık önemli bir ptansiyel taşımaktadır. Bu bağlamda, ORAN Kalkınma Ajansı, ulusal ve küresel eğilimler ile bölge ptansiyellerini dikkate alarak gıda, sağlık, enerji ve savunma sanayileri lmak üzere 4 ana sektörü stratejik sektör larak seçmiştir. Belirlenen bu dört sektör yanında bölge içerisinde öncelikli diğer sektörlerin de desteklenmesi de amaçlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmiş lmasına rağmen, ORAN Kalkınma Ajansı, 2010 yılında ve 2011 yılının ilk 6 aylık döneminde bölgenin geliştirilmesi ve büyümesi ylunda önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. ORAN Kalkınma Ajansı kuruluşunda sergilediği aynı inanç ve kararlılıkla önümüzdeki günlerde, bölgenin kalkınmasına hizmet edecek daha yğun bir çalışma prgramını üstlenmeye ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmeye hazırdır. ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Ali KOLAT ii

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... i İÇİNDEKİLER... 1 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 RESİMLER... 4 KISALTMALAR... 6 I. GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ajansın Görev ve Yetkileri Kalkınma Kurulunun Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri C. II. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknlji Kaynakları İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kntrl Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER A. Ajansın Amaç ve Hedefleri B. Temel Plitikalar ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulamaları Snuçları Temel Mali Tabllara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Snuçları B. Perfrmans Bilgileri Prje ve Faaliyet Bilgileri

6 2. III. Perfrmans Snuçları Tablsu KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER

7 ŞEKİLLER Şekil 1 - Organizasyn Şeması Şekil 2 - Temel Amaç ve Hedefler Şekil 3 - İl Özel İdareleri Katkı Payları Bütçe ve Gerçekleşen Şekil 4 Belediyeler Katkı Payları Bütçe ve Gerçekleşen Şekil 5 - Sanayi ve Ticaret Odaları Katkı Payları Bütçe ve Gerçekleşen Şekil 6 - Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar Bütçe ve Gerçekleşen Şekil 7 - Faaliyet Gelirleri Bütçe ve Gerçekleşen Şekil 8- Gelir Kalemleri ve Dağılımları TABLOLAR Tabl 1 Gerçekleşen, Tahmin Edilen Gelirler ve Gerçekleşme Oranları Tabl 2 Gerçekleşen, Tahmin Edilen Giderler ve Gerçekleşme Oranları Tabl 3 - Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Tabl 4 - Faaliyetlere İlişkin İstatistikler

8 RESİMLER Resim 1 - ORAN Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Resim 2 - Sivas Yatırım Destek Ofisi Geçici Hizmet Binası ve Restrasynu Süren Hizmet Binası Resim 3 - Savunma Sanayi ve Tedarik Sistem Eğitimi Resim 4 - Fizibilite Etüdü Eğitimi Resim 5 - Prje İzleme Uygulamaları Eğitimi Resim 6 - Körfez Ülkerleri Ziyareti Resim 7 - Garanti Bankası Eş Finansman Prtklü Resim 8 - Siyasi Parti Temsilcilerine Ajans Tanıtımı Resim 9 - Küresel Krizin Ardından Eknmik Plitikalar Paneli Resim 10 - Uluslararası Tıp Öğrencileri Buluşması Resim 11 - Kayseri ili Sağlık Sektörünün Mevcut Durumu, Analizi Ve Geleceği Tplantısı Resim 12 - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Tplantı Resim 13 - Ulusal Bilişim Kngresi Resim 14 - IBM Kurumsal İşgücü Basın Tplantısı Resim 15 - IDEF Ziyareti Resim 16 - I. Kalkınma Ajansları Knferansı Resim 17 - Yönetim Kurulu Haziran Ayı Tplantısı Resim 18 - Planlama Birimi Resim 19 - Kayseri İl Kalkınma Kurulu Resim 20 - Sivas İl Kalkınma Kurulu Resim 21 - Yzgat İl Kalkınma Kurulu Resim 22 - Sivas Enerji ve Madencilik Sektörel Çalışma Grubu II. ve III. Tplantıları Resim 23 - Kayseri ve Sivas Enerji ve Madencilik Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Resim 24 - Sivas, Kayseri Sanayi ve Ticaret Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Resim 25 - Yzgat ve Kayseri Sanayi ve Ticaret Sektörel Çalışma Tplantıları Resim 26 - Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Resim 27 - Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Gurubu ile Saha Ziyaretleri Resim 28 - Sivas Turizm ve Ssyal Altyapı Sektörel Çalışma Grubu II. Tplantısı Resim 29 - Sektörel Çalışma Grubu Raprları

9 Resim 30 - Sağlık Turizmi Rapru Resim 31 - Genç Girişimcilik Rapru Resim 32 - Ortak Turizm Çalıştayı İstişare Tplantısı Resim 33 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Resim 34 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Panel Resim 35 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Resim 36 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Plaket Töreni Resim 37 - Turizm Çalıştayı Hatıra Ftğrafı Resim 38 - IBM Kurumsal Hizmet Gücü Sağlık Turizmi Grubu Çalışmaları Resim 39 - IBM Kurumsal Hizmet Gücü Genç Girişimcilik Grubu Çalışmaları Resim Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Resim 41 - Sektörel Çalışma Grubu Sunumları Resim 42 - İstatistiklerle TR Resim 43 - Prje Teklif Çağrıları Kabul Dönemi Resim 44 - Prje Ön İnceleme Süreci Resim 45 - Bağımsız Değerlendirici Süreci Resim 46 - Değerlendirme Kmitesi Süreci Resim 47 - Sözleşmelerin İmzalanması Süreci Resim 48 - Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Prgramları Sözleşmelerin İmzalanması Törenleri SivasKayseri - Yzgat Resim 49 - Sözleşmelerin İmzalanması Resim 50 - Çukurva Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında Gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşımı Resim 51 - Ön İzleme Ziyaretleri Resim 52 - Başlangıç Tplantısı ve Uygulama Eğitimleri Resim 53 - Başlangıç Tplantısı ve Uygulama Eğitimleri Resim 54 - İlk İzleme Ziyaretleri Resim 55 - Prjelerde Görünürlük Çalışmalarından Örnekler

10 KISALTMALAR ABİGEM : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri AHİKA : Ahiler Kalkınma Ajansı BROP : Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasynel Prgramı CBS : Cğrafi Bilgi Sistemleri DOT : Digital Opprtunity Trust IT : Bilgi Teknljileri (Infrmatin Technlgies) İKP : İktisadi Kalkınma Prgramı KAYS : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KAYSO : Kayseri Sanayi Odası KAYTİD : Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği KBAM : Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KÖA : Küçük Ölçekli Altyapı KUDAKA : Kuzeydğu Anadlu Kalkınma Ajansı ORAN : Orta Anadlu Kalkınma Ajansı MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi MPM : Milli Prdüktivite Merkezi KAPTİD : Kapadkya Otelciler ve İşletmeciler Derneği TARGEL : Tarımsal Yayımı Geliştirme Prjesi TEKİM : Teknljik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi TEPAV : Türkiye Eknmi Plitikaları Araştırma Vakfı TUHETO : Türk Sağlık Turizmi Birliği (Turkish Health Turism Organizatin) TUYED : Turizm Gazeteci ve Yazarları Derneği TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kurumu TÜRKAP : Türkiye Kaplıca Talass ve Kür Merkezleri Derneği TÜSSİDE : Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Prgramı (United Natins Develpment Prgram) YDO : Yatırım Destek Ofisleri 6

11 I. GENEL BİLGİLER 25 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kararı ile kurulan ORAN Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Krdinasynu ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görev ve yetkiler dâhilinde yürütmektedir. ORAN Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kanun un Amaç ve Kapsam başlığı altında: Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, Yerel ptansiyeli harekete geçirmek, Ulusal kalkınma planı ve prgramlarda öngörülmüş lan ilke ve plitikalarla uyumlu biçimde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak larak belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere 2010 yılında da faaliyetlerini sürdürmüştür Ara Faaliyet Rapru 28 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin ilgili bölümünde belirtilen raprlama ilkelerine uyumlu larak hazırlanmıştır. A. MİSYON VE VİZYON Misynumuz Bölge halkının daha mutlu ve huzurlu yaşaması için, mevzuatlarca Ajansımıza verilen yetkileri kullanıp, görevleri yerine getirerek bölgenin ssyal ve eknmik larak kalkınmasını sağlamaktır. 7

12 Vizynumuz Türkiye nin merkezinde çk byutlu, planlı ve rantılı larak kalkınan dinamik ve güçlü bir Orta Anadlu. Katılımcılık Bölge planının uygulanabilir lması ve aynı zamanda bölge gelişimine fayda sağlayabilmesi için bölge paydaşları tarafından sahiplenilmesi büyük önem arz etmektedir. Planlama sürecinde esas ilkelerden biri larak belirlenen katılımcılık, yapılan kurum ziyaretleri, sektörel çalıştaylar ve GZFT tplantıları ile üst düzeyde sağlanmıştır. Rekabetçilik Günümüz bölgesel plitikaları, bölgenin mevcut ptansiyel gücünün dğru değerlendirilmesi ile yerinden büyümenin sağlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bölgenin kendi kaynakları ile büyüyerek, sahip lduğu ptansiyelleri bölgesel rekabetçilik, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile birlikte değerlendirme planlama ilkelerinden biri larak belirlenmiştir. Sürdürülebilir kalkınma Sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları eknmi, tplum ve kültür, çevre ve sağlık lup bu knularda rtak bir yaklaşım izlenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, bu alanlarda belirlenecek lan hedef ve stratejilerin uzun vadede kendi içerisinde tutarlı, gelişmeye açık lması gibi birçk faktör göz önünde bulundurulmuştur. Orantısallık Bölge planının hazırlanması sürecinde bölgenin ptansiyellerinin belirlemesi ve bu ptansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejiler belirlenirken, bölge içi farklılıkların en aza indirilmesi amacıyla, gerek mali ve teknik imkânların kullanılması, gerekse sektörel yelpazenin geliştirilmesi anlamında rantısallık ön planda tutularak planlamanın temel ilkelerinden birisi larak belirlenmiştir. 8

13 B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ORAN Kalkınma Ajansı 5449 Sayılı Kanun a göre görev, yetki ve srumluluklarını yerine getirmektedir. Bu Kanun kapsamında bölgenin kaynak ve lanaklarını tespit etmeye, eknmik gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya yönelik bölgedeki tüm kurum ve kuruluşların krdine edilmesi, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması, bölge plan ve prgramlarına uygun larak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili gelişmesine katkıda bulunulması Ajans ın öncelikli faaliyetleri arasındadır. ORAN Kalkınma Ajansı tüm faaliyetlerini ve prjelerini Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve tplumsal srunlar gibi temel ilkeler dğrultusunda gerçekleştirmektedir. 1. Ajansın Görev ve Yetkileri a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. b) Bölge plan ve prgramlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve prjelere destek lmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve prjelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve snuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. c) Bölge plan ve prgramlarına uygun larak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki prjelere destek sağlamak. d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil tplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve prgramları açısından önemli görülen diğer prjeleri izlemek. e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik larak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil tplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. f) Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve prgramlarına uygun larak kullanmak veya kullandırmak. g) Bölgenin kaynak ve lanaklarını tespit etmeye, eknmik ve ssyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde snuçlandırmak üzere tek elden takip ve krdine etmek. 9

14 j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknlji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi knularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve rta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çk taraflı uluslararası prgramlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu prgramlar kapsamında prje geliştirilmesine katkı sağlamak. l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel larak yayınlanacağı bir internet sitesi luşturmak. 2. Kalkınma Kurulunun Görev ve Yetkileri a) Tek ilden luşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil tplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raprlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. c) Bölgenin srunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, ptansiyeline ve önceliklerine yönelik larak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. d) Tplantı snuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raprlamak ve tplantıya ilişkin bir snuç bildirisi yayımlamak. 10

15 3. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri a) Yıllık çalışma prgramını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın nayına sunmak. b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. c) Yıllık malî rapru ve kesinleşen bütçe snuçlarını naylamak. d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. e) Altı aylık ara rapr ile yıllık faaliyet raprunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. f) Ajans bütçesini naylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. g) Genel Sekreterlik tarafından sunulan prgram, prje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları naylamak. h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. i) Persnelin işe alınması ve işine sn verilmesine karar vermek. j) Genel Sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü naylamak. k) Genel Sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın nayına sunmak. l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı knularında genel sekreterin yetkili lacağı sınırları tespit etmek. Ali KOLAT Sivas Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Necati ŞENTÜRK Yzgat Valisi Yönetim Kurulu Başkan V. 11 Mevlüt BİLİCİ Kayseri Valisi Yönetim Kurulu Üyesi

16 Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Dğan ÜRGÜP Sivas Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf BAŞER Yzgat Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Saadettin AYDIN Kayseri İl Genel Meclisi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Sedat ÖZATA Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan CAN Yzgat İl Genel Meclisi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali KİLCİ Kayseri Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Osman YILDIRIM Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Metin ÖZIŞIK Yzgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi 12

17 4. Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri a) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak. b) Yıllık çalışma prgramı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. c) Ajans gelirlerini tplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun larak harcamaları yapmak. d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların prje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. f) Özel kesim, sivil tplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin prje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. g) Desteklenen prje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raprlamak. h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve rtak prjeler geliştirmek. i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. j) Persnelin perfrmans ölçütlerini belirlemek ve perfrmansını değerlendirmek. k) Persnelin işe alınması ve işine sn verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası tplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. n) Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. Bu Kanun kapsamında bölgenin kaynak ve lanaklarını tespit etmeye, eknmik gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya yönelik bölgedeki tüm kurum ve kuruluşların krdine edilmesi, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması, bölge plan ve prgramlarına uygun larak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili gelişmesine katkıda bulunulması Ajans ın öncelikli faaliyetleri arasındadır. ORAN Kalkınma Ajansı tüm faaliyetlerini ve prjelerini Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve tplumsal srunlar gibi temel ilkeler dğrultusunda gerçekleştirmektedir. 13

18 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı Kayseri, Sivas ve Yzgat illerini kapsayan Orta Anadlu Kalkınma Ajansı (ORAN), Yönetim Binası larak kullanmak amacıyla; 'tarihi anıt' larak tescillenen Sümer Tesisleri'nin idare binasını aslına uygun larak restre etmiştir ve faaliyetlerini bu binada sürdürmektedir. Cumhuriyet döneminin kalkınmasının başlangıcı lan Sümer Tesislerinde 13 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen açılış ile birlikte faaliyetlerine devam etmektedir. Sümer Hizmet Binasının Ajans tarafından hizmet binası larak uygun bulunmasının sebebi; 1935 tarihli Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kamu yatırımı larak kabul edilmesinden dlayı Cumhuriyet Dönemi sanayi kalkınmasının başlangıcı lmasıdır. Resim 1 - ORAN Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Sivas YDO Hizmet Binası Ajans Sivas Yatırım Destek Ofisi (YDO) larak kullanılmak üzere yine tarihi eser lan Hubiyar Krucu Köşkü restre edilmek üzere satın alınmıştır. Bu sene zarfında Sivas Valiliği himayesinde Dr. Ahmet KÖKSAL Knağı geçici YDO larak hizmet vermektedir. Resim 2 - Sivas Yatırım Destek Ofisi Geçici Hizmet Binası ve Restrasynu Süren Hizmet Binası Yzgat YDO Hizmet Binası Yzgat Yatırım Destek Ofisi nin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli lan uygun fiziksel rtamın sağlanması amacıyla Kayseri ve Sivas illerinde lduğu gibi tarihi bir bina arayışı sürmekteydi. 14

19 Yapılan bina tespiti snucunda Yzgat YDO için Yzgat Valiliği yanındaki Atatürk ün kalmış lduğu tarihi bir bina lan Sakarya Anakulu restre edilmek üzere kiralanmıştır. Bu süre zarfında YDO Yzgat Valiliği bünyesinde faaliyet göstermektedir. 2. Teşkilat Yapısı Kayseri, Sivas ve Yzgat illerini kapsayan ORAN Kalkınma Ajansı 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Krdinasynu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak T.C. Kalkınma Bakanlığı1 krdinasynunda, 25 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kayseri, Sivas ve Yzgat illerini kapsayan Orta Anadlu Kalkınma Ajansı kamu kesimi, özel kesim ve sivil tplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel ptansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve prgramlarda öngörülen ilke ve plitikalarla uyumlu larak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur. Kalkınma Kurulu Başkan ve Başkan Vekili ile temsil edilir. ORAN Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Bzk Üniversitesi Eski Rektörü Sn. İnci VARİNLİ nin görev süresinin dlması hasebiyle ilk tplantıda yeniden Başkan ve Başkan Vekili seçimi yapılacaktır. Kalkınma Ajanslarının karar rganları Yönetim Kurullarıdır. Yönetim Kurulu, birden fazla ilden luşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya merkez belediye başkanları, il genel meclis başkanları ve her ilden birden fazla lmamak kaydıyla ticaret ve sanayi dalarının başkanlarından luşur. Ticaret ve Sanayi dalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Brsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ORAN Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyelerinden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sn. Hasan Ali KİLCİ bu şekilde belirlenmiştir. ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Ali KOLAT, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yzgat Valisi Necati ŞENTÜRK, Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Valisi Mevlüt BİLİCİ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Sivas Belediye Başkanı Dğan ÜRGÜP, Yzgat Belediye Başkanı Yusuf BAŞER, Kayseri İl Genel Meclisi Başkanı Saadettin AYDIN, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat ÖZATA, Yzgat İl Genel Meclisi Başkanı Ayhan CAN, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali KİLCİ, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Osman YILDIRIM, Yzgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin ÖZIŞIK tan luşmaktadır. 1 Devlet Planlama Teşkilatı 03 Haziran 2011 tarihli ve KHK/641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığı na dönüştürülmüştür. 15

20 Organizasyn Yapısı Orta Anadlu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, İzleme ve Değerlendirme Birimi Plan Prje Birimi, Uygulama Birimi, Kayseri, Sivas, Yzgat Yatırım Destek Ofisleri ve Destek Biriminden luşmaktadır. Şekil 1 - Organizasyn Şeması ORAN Kalkınma Ajansının icra rganı Genel Sekreterliktir. Genel Sekreterliğin ve yatırım destek fislerinin en üst amiri genel sekreterdir. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine T.C. Başbakanlık Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü nün 16 Kasım 2009 tarih ve 4013 sayılı karar ile Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU atanmıştır. Ajansımızın persnel kadrsu 1 Genel Sekreter, 1 İç Denetçi, 20 Uzman ve 4 Destek Persnelinden luşmaktadır. 3. Bilgi ve Teknlji Kaynakları Bilgi ve iletişim teknljilerinin sn yıllardaki gelişimi ve sağladığı imkânlar göz önüne alındığında, kurumların faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde sahip ldukları bilişim altyapısı önemli bir rl ynamaktadır. ORAN bilgi ve teknljik altyapısı da çağın gerektirdiği kriterlere uygun larak luşturuldu. Ajans faaliyetlerinin ve çalışmalarının tamamı kurumsal internet sitemiz lan üzerinden tüm kamuyuna düzenli ve dğru bir şekilde aktarılarak internet sitesi altyapısı teknik larak güçlendirildi. Bu kapsamda internet sitesi Fiber-Optik altyapı ile bağımsız bir sunucu üzerine taşındı. Yüksek byutlu içeriklerin barındırılmasını sağlamak için internet veri deplama alanı sınırlandırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ORAN resmi internet sitesi 2011 OcakHaziran döneminde kişi tarafından ziyaret edilerek kez tıklandı Yılı Çalışma Prgramında alımı planlanan tüm sunucu, yazılım ve dnanım ürünleri ile sarf malzemeleri temin edildi. Bu kapsamda Yzgat ve Sivas YDO hizmet birimlerinde kullanılmak üzere 16

21 1 er adet 4Mbps ADSL internet bağlantısı sağlanıp, fis hizmetlerinde kullanmak üzere Xerx Çk Fnksiynlu yazıcılar temin edildi. Sistem Odası Kayseri Sümer Hizmet Binası nda luşturulmuş, 3 adet Fiziksel Sunucu üzerinde 10 adet Sanal Sunucu kuruldu. Mail sunucu yazılımı temin edilerek dışarıdan alınan mail hizmeti ajans bünyesine taşındı. Active Directry yapısına geçilerek tüm kullanıcıların güvenli bir rtamda çalışması sağlandı. Ayrıca, ajans persnelinin Ofis dışında iken SSL-VPN teknljisi ile sunuculara güvenli bir şekilde erişerek fis içindeymiş gibi çalışabilmeleri sağlandı. Bilgi Güvenliğinin sağlanması adına 5651 Sayılı yasanın gerektirdiği güvenlik cihazları temin edildi. Antivirüs yazılımı ile bilgiye erişimin güvenliği arttırıldı. Alımı gerçekleştirilen yeni persnel için Lenv marka dizüstü bilgisayarlar satın alınıp ve tüm bilgisayarların imajı alınarak yedeklendi. Temin edilen Ağ Yedekleme Cihazı üzerinde tüm kullanıcılara 20GB ktalı ver yükleme alanı açılarak bilgi güvenliği arttırıldı. Tüm birimlere özel luşturulan paylaşım klasörleri haftalık periytlarla harici bir sabit diskte yedeklendi. Sistem Odasına Isı Algılama SMS Uyarı Sistemi temin edildi. Ağ altyapısı 2 adet Cisc Gigabit switch temin edilerek ile güçlendirildi. Kablsuz erişim 4 adet Frtinet Access Pint ile güçlendirilip, mevcut kabllama altyapısı yeniden düzenlendi. Prgram Yönetimi ve Denetleme Birimlerinin çalışmaları için PYB Yazılımı temin edilip ve sistem Sanal Linux Sunucusu üzerine kuruldu. Yazılım sayesinde, Dğrudan Faaliyet Desteği, Bağımsız Değerlendirici Başvuruları ve Mali Destek Prgramlarının yönetiminin internet rtamında yapılmasının altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. 4. İnsan Kaynakları Persnellerin özelliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: CİNSİYET 6 ERKEK BAYAN 19 17

22 EĞİTİM 10 LİSANS YÜKSEK LİSANS 15 DENEYİM YABANCI DİL 1 İNGİLİZCE 4 İNGİLİZCE+ALMANCA İNGİLİZCE+FRANSIZCA +İTALYANCA+BULGAR CA+OSMANLICA 20 18

23 Ajans ın Kanun da belirtilmiş görev ve yetkileri kapsamındaki faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir knuma sahip insan kaynağının luşturulmasında Kalkınma Ajansları Persnel Yönetmeliği nin 4. maddesi esas alınmıştır. 5. Sunulan Hizmetler i. Plan ve Prje Birimi Görev ve Yükümlülükleri Ajansın yürütme rganı lan Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, İç Denetçi, Hukuk Müşaviri, Uzman Persnel ve Destek Persnelinden luşmaktadır. Ajans tarafından sunulan hizmetler Plan ve Prje Birimi, Uygulama Birimi, Denetleme Birimi, Yatırım Destek Ofisleri Birimi ve Destek Birimleri tarafından verilmektedir yılında kurumsal kimlik çalışmalarına başlayan ve 2011 yılında da kurumsal kimliği geliştirme çalışmaları devam eden Ajans yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmeye devam etmektedir. Ajansın asli görevlerinden biri lan bölge planı 2010 yılında hazırlanıp, Kalkınma Bakanlığı tarafından naylandı yılında çıkılan Mali Destek Prgramlarında başarılı prjelerin belirlenmesi ile birlikte, prjelerin uygulama aşamasına geçildi. Plan ve Prje Birimi Görev ve Yükümlülükleri Bölgenin eknmik, ssyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik bölge planının hazırlanması kapsamında; Bölgeye ilişkin literatür taraması yaparak ve ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret ederek Kamu ve özel sektörün bölgede yaptıkları plan ve prje çalışmalarını incelemek ve Bölgeye ilişkin ptansiyel ve srunları tespit etmek üzere yerel paydaşların katılımını Katılımın sağlanması ve mevcut durum analiziyle birlikte bölgeye ilişkin öncelikleri Planlama sürecini CBS uygulamaları ile desteklemektir. gerekli verileri tplamak, veri setini luşturmak, değerlendirmek, sağlamak, belirlemek, Diğer birimlerle işbirliği içerisinde, bölge planı ile uyumlu larak sağlanacak desteklerin çerçevesini luşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını yapmak, Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, Kamu ve özel sektör ile sivil tplum kuruluşlarının prjelerine bölge planı snucunda rtaya çıkan öncelikleri göz önünde bulundurarak destek sağlamak, Yıllık çalışma prgramı ve bütçeyi mevzuata uygun şekilde hazırlamak, Ajans ın yıllık faaliyet raprlarını ve altı aylık ara raprlarını mevzuata uygun şekilde hazırlamak, Ajans ın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkisini krdine etmek, bu kuruluşların birbirleri ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, Ajans ın, bölgenin ve bölgedeki yatırım imkânlarının Yatırım Destek Ofisleri birimi ile krdineli larak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılmasını sağlamak, 19

24 Türkiye ve bölgeyle ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetleri izlemek ve bölgede tanıtımını yapmak, Ajans persnelinin yıllık eğitim prgramını planlamak ve rganize etmek, Bölge planı öncelikleri çerçevesinde, yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim prgramlarını planlamak ve rganize etmek, Diğer birimlerle krdineli larak ajans faaliyetlerine ilişkin yayın ve rganizasynları planlamak ve krdine etmek, Diğer ajanslarla ilişkileri krdine etmek ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, Ajans ın ssyal srumluluk kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri diğer birimlerle krdineli larak rganize etmek. Uygulama Birimi Görev ve Yükümlülükleri Ajans tarafından verilecek Destek Prgramlarını Plan ve Prje Birimi ile birlikte planlamak; Teklif çağrısı knularını ve bütçelerini belirlemek, Uygunluk kriterlerini belirlemek, Perfrmans göstergelerini belirlemek. Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanlarını belirlemek, Değerlendirme kriterlerini belirlemek, Destek Prgramlarına ait Başvuru Rehberlerini hazırlamak, Teklif çağrısı ilanı ile ilgili hazırlıkları yapmak; Teklif çağrısı ilanı ile ilgili kullanılacak iletişim araçlarını belirlemek, Kullanılacak iletişim araçlarına uygun görsel ve basılı materyalleri hazırlamak. Bilgilendirme tplantılarına katılması öngörülen bölgesel ve merkezi aktörleri Bilgilendirme tplantılarında görev alacak Ajans persnelini belirlemek, Bilgilendirme tplantısı için gerekli materyalleri hazırlamak, Eğitim verecek kişileri belirlemek, Eğitimlere yönelik duyuruları yapmak, Eğitim için gerekli materyalleri hazırlamak. Bağımsız değerlendirici seçim kriterlerini belirlemek, Havuzda yer alması uygun bulunan bağımsız değerlendiricileri paydaş veri tabanına Bilgilendirme tplantıları ve eğitimler ile ilgili hazırlıkları yapmak; belirlemek, Bilgilendirme tplantılarının sayısını, yerlerini, içeriğini ve süresini belirlemek, Eğitim prgramının süresini ve kapsamını belirlemek, Eğitimlerin gerçekleştirileceği mekânları belirlemek ve eğitim takvimini planlamak, Katılım başvuru frmunu Ajans ın internet sitesinde yayınlamak, Bağımsız değerlendirici havuzunu luşturmak ve güncellemek; Duyuru metnini hazırlamak, Bağımsız değerlendirici ilanını duyurmak, başvuruları almak, kaydetmek. Bilgilendirme ve eğitim tplantılarını gerçekleştirmek; 20

25 Bilgilendirme tplantısının ptansiyel katılımcılarına yönelik duyuru ve tanıtım Bilgilendirme tplantı rganizasynunu gerçekleştirmek, Ptansiyel eğitim katılımcılarına yönelik duyuruları yapmak ve internet üzerinden Eğitim prgramlarına katılımı naylanan ptansiyel katılımcıları bilgilendirmek, Eğitim raprunu hazırlamak. Ptansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen sruları almak ve kaydetmek, Sıkça Srulan Sruları ve yanıtlarını Ajans ın internet sitesinde yayınlamak, Bilgilendirme tplantısına katılması öngörülen aktörleri davet etmek, yapmak, Bilgilendirme tplantı raprunu hazırlamak, başvuruları almak, Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Destek prgramları ile ilgili Sıkça Srulan Sruları yayınlamak; Sruları gruplandırarak yanıtlamak, Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, Prje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak; Başvurularla ilgili gerekli incelemeleri yaparak, ön incelemeye alınacak prje Zamanında ulaşmayan prje başvurularının sahiplerine geç teslim mektubunu göndermek, Bağımsız değerlendiricilere yönelik eğitim ve çalışma takvimini belirlemek, Olumlu yanıt veren uzmanlar arasından görev alacak bağımsız değerlendiricileri Bağımsız değerlendiriciler ile sözleşme imzalamak, Bağımsız değerlendirici havuzundan uygun lan uzmanlara duyuru yapmak, belirlemek, Bağımsız değerlendiricileri ilgili destek prgramına özgü hususlar hakkında bilgilendirmek ve eğitilmelerini sağlamak. Değerlendirme Kmitesi nin luşturulmasını sağlamak; Değerlendirme Kmitesi üyeliğine adayların bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara Seçilmiş lan Değerlendirme Kmitesi üyelerinin görevlendirilmelerinin yapılabilmesi Değerlendirme Kmitesi üyeleri ile sözleşme imzalamak, başvurularını tespit etmek, Bağımsız değerlendiricilerin belirlenmesi sürecini yönetmek; Başvuruları teslim almak, görevlendirme taleplerini göndermek, için kurum ve kuruluşları resmi larak bilgilendirmek, Değerlendirme Kmitesi üyelerini ilgili destek prgramına özgü hususlar hakkında bilgilendirmek ve eğitilmelerini sağlamak. Değerlendirme sürecine ilişkin faaliyetleri yürütmek; Zamanında teslim edilen prjeleri ön incelemeye almak, İdari kntrl ve uygunluk kntrlünü gerçekleştirmek, 21

26 Başvuru frmu ve ekleri haricindeki destekleyici belgeleri eksik lan ve/veya bilgi sistemine başvuru veri giriş frmunu hatalı yüklemiş lan başvuru sahiplerine beş iş gününü geçmemek kaydıyla ek bir süre verilmesini sağlamak, Ön inceleme snucunda elenen prje tekliflerinin sahiplerini gerekçeleri ile birlikte Ön inceleme raprunu hazırlamak, Prjeleri bağımsız değerlendiriciler arasında dağıtmak, durumdan haberdar etmek, Teknik ve mali değerlendirme için gerekli mekânsal düzenlemeleri yapmak, Bağımsız değerlendiricilerin verdiği puanlamalar göz önünde bulundurularak, prje başvurularının aldıkları puanlara göre sıralamasını gösteren prje başvuruları puan listesini luşturmak, Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan prjelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; prje sahiplerini sözleşme sürecinden önce knu ile ilgili larak bilgilendirmek, Asil ve yedek (varsa) prje listelerini ve Yönetim Kurulu tplantı tutanağını Kalkınma Onaylanan asil prje listesinin Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın internet sitesinde Asil listede bulunan prje sahiplerine yazılı bildirim yapmak, sözleşmeye davet etmek Yedek prje listesinde bulunan prje sahiplerine yazılı bildirim yapmak, Bakanlığı na sunmak, yayınlanması yluyla kamuyuna duyurmak, ve ek resmî belgeleri istemek, Teknik ve malî değerlendirme sürecinde başarılı bulunmayan prje sahiplerine gerekçeli yazılı bildirim yapmak. Denetleme Birimi ile birlikte destek almaya hak kazanan prje sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, Prje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen prjelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek, Destek almaya hak kazanan prjelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri Denetleme Birimine devretmek, Birimin görev ve faaliyetleri kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğini artırmaya ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Uygulama döneminde kazanılan deneyimlerin diğer birimlerle paylaşılmasını sağlamak. Denetleme Birimi Görev ve Yükümlülükleri Birimin gerçekleştireceği faaliyetlerin ve ajansın yürütmüş lduğu destek prgramlarının süreçlerini-ilerlemelerini raprlamak; Denetleme Birimi haftalık faaliyet rapru, destek prgramları başlangıç tplantısı rapru, denetim ziyareti raprları ile erken uyarı ve usulsüzlük raprlarını Genel Sekretere sunmak üzere hazırlamak, Birçk kaynaktan elde edilecek veriler ve değerlendirme anketi snuçlarının ışığında destek prgramlarının ara dönem ve nihaî etkilerinin değerlendirmelerini yapmak, bu 22

27 değerlendirme snuçlarını Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığı na sunmak üzere Genel Sekretere raprlamak, Prje uygulama ve denetim sürecinde elde edilen bilgileri ve birim ile ilgili diğer raprları bilgi sistemine aktarmak. Birimin gerçekleştireceği faaliyetleri planlamak; Destek almaya hak kazanan prje sahipleri için düzenlenecek başlangıç tplantısı ve Yararlanıcılar ile paylaşılacak uygulama rehberi, satın alma rehberi, görünürlük İlk ziyaretlerini yararlanıcılar ile planlanmak ve planın naylanmasını sağlamak, Ajans faaliyetlerinde kullanılacak bilgi sisteminin genel krdinasynunu sağlamak, eğitim faaliyetlerinin yer, zaman ve katılımcılarının planlamasını yapmak, rehberi gibi dkümanları planlamak ve hazırlamak, Prje sahipleri (yararlanıcılar) ile birlikte düzenli denetim ziyaretlerini planlanmak ve planın naylanmasını sağlamak. Ajansın prgram dâhilinde destek verdiği prjelerin sahiplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek; Prjelerin uygulama ve denetim sürecine dair yararlanıcıları bilgilendirmek ve nlara İzleme bilgi sisteminin yararlanıcılar tarafından etkin kullanılması için eğitim vermek, uygulama süreci ile ilgili uygulama, satın alma, görünürlük eğitimleri vermek, Yararlanıcıların prje uygulama sürecinde srmuş lduğu sruları yanıtlamak, aynı sruların yğun gelmesi halinde ajansın internet sitesinde yayınlayacak şekilde Sıkça Srulan Srular listesini luşturmak. Ajansın prgram dâhilinde desteklediği prjelerin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek; Prje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış Genel Sekreter tarafından gerekli görülen prjelere, prjelerin risk ve analizlerini Sözleşmenin imzalanmasından snra, sözleşme bilgisinin dğruluğunun belirlenmesi, geniş göstergeler setini belirlemek, belirlemek üzere sözleşme öncesi ön denetim ziyaretlerini yapmak, yararlanıcının uygulama kapasitesinin değerlendirilmesi ve prje uygulanması için gerekli yl haritasını belirlemek için ilk denetim ziyaretleri yapmak, Prjeler için düzenli ve anlık denetim faaliyetinde bulunmak, Prje sözleşmelerinde belirtilen kural ve usullere göre sözleşme yükümlülüklerinin Prjelerin süresince yararlanıcılardan gelen, yararlanıcı beyan raprları, ara ve nihaî Prje uygulama döneminde karşılaştıkları prblemlerin çözümü için yararlanıcılara Prjelerin faaliyetleri içerisinde yer alan ihale süreçlerinde ihale öncesi dsya Prje sahipleri lan yararlanıcılar ile düzenli irtibat (telefn, e-psta vb.) kurmak, yerine getirilmesini sağlamak, raprları ve prje snrası değerlendirme raprlarını incelemek, destek lmak, hazırlama knusunda bilgilendirmek, hazırlanması sırasında kntrlünü yapmak, ihaleye gözlemci larak katılarak yararlanıcılara destek lmak, 23

28 Prgram ve prjeler üzerinde düzenli larak risk analizleri yapmak ve önceden tespit Tamamlanan prjelerin snuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, edilen riskler üzerinde önleyici tedbirleri almak, Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raprları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlükler hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Destek Birimini bilgilendirmek. Ajansın prgram dâhilinde desteklemiş lduğu prjelerin mali destek tutarlarının yararlanıcılara iletilmesini krdine etmek; İlk denetim raprlarının snuçlarına göre destek birimine gerekli bildirimi yaparak ön Yararlanıcıların ara ve nihai ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan ödemenin yapılmasını sağlamak, değerlendirmek ve eğer uygunsa destek birimini bilgilendirerek ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak. Yatırım Destek Ofisleri Birimi Görev ve Yükümlülükleri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Krdinasynu ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 16. maddesi ile ilgili görevleri yerine getirmek, Yatırımlarla ilgili iş ve işlemler hakkında Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek, Yurtiçi ve yurtdışından gelen yatırım bilgi taleplerine istinaden yatırımcıları bölgedeki yatırım imkânları hakkında bilgilendirmek, yatırımcıların ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlamak, bu knudaki görüşmeleri krdine etmek, Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve mali destekler hakkında girişimcilere bilgi vermek, Bölge yatırım imkânlarının yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapmak veya yaptırmak, bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak ulusal ve uluslararası yatırım ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek, Bölge illerini ve bölgedeki yatırım imkânlarını tanıtan yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ya da hazırlatmak, Bölge illeri için yatırım imkânlarını tanıtan, tarihi ve kültürel cğrafyasına ait bilgi veren web sayfasını hazırlamak ya da hazırlatmak, Bölgenin ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik ürün araştırmalarını yapmak veya yaptırmak, Bölgedeki işletmelerin kurumsal kapasitelerini artırıcı alanlarda eğitimler düzenlemek ve bu tür girişimleri desteklemek, Bölge için stratejik önem taşıyan sektörlerle ilgili tplantı, seminer, knferans ve çalıştaylar düzenlemek veya düzenlenmesine destek lmak Ajans ın diğer birimleri ile krdinasyn halinde lmak, bu birimlerin plan, prje ve faaliyetlerine destek lmak, Üniversitelerle işbirliği içinde ajans bilinirliğinin artırılması ve prje yazma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak, 24

29 Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde bölgeye katma değer sağlayabilecek tplantıları rganize etmek, Bölge il ve ilçelerindeki rganize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini ziyaret etmek ve buralardaki yatırım imkânları ve mevcut yatırımcıların durumları hakkında bilgi tplamak, Bölge illerindeki resmî kurumlara düzenli ziyaretlerde bulunarak bilgi alışverişinde bulunmak ve bu kurumlarla Ajans arasındaki krdinasynu sağlamak, Bölge ilçelerindeki kurum ve kuruluşlara Ajans faaliyetleri hakkında bilgi aktarmak ve bu kurum ve kuruluşlarla Ajans arasındaki krdinasynu sağlamak, Bölge illerindeki yatırımcıları ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunmak, işletmelerin srunları hakkında bilgi tplamak, Bölge dışında yaşayan ve bölgeye yatırım ptansiyeli taşıyan yatırımcılarla temas kurmak ve bölge hakkında fikir alışverişinde bulunmak. Destek Hizmetleri Birimi Görev ve Yükümlülükleri ORAN Kalkınma Ajansı Destek hizmetleri Persnel ve İdari İşler, Halkla İlişkiler, Yönetici Asistanı, Muhasebe ve Bilgi İşlemden srumlu dört persnelden luşmaktadır. Mevcut durumda Destek Birim Başkanı henüz atanmamış ve Persnel Ve İdari İşler ve Halkla İlişkiler faaliyetleri tek bir persnel tarafından yürütülmekte lup, yeni destek persnelin istihdamına yönelik persnel alımına gidilecektir. Destek Persnelinin görev ve srumlulukları: Persnel ve İdari İşler: Ajans bina, araç ve gereçleriyle ilgili tespit edilen ihtiyaçları Genel Sekreterliğe bildirmek Ajans ın resmi ve özel kurumlarla, gelen-giden evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dkümanlarının güvenlik esasları çerçevesinde kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini, arşivlenmesini ve ayrıca gizlilik/aciliyet durumu dikkate alınarak ilgililere zamanında ulaştırılmasını sağlamak. Ajansın insan kaynakları plitikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak. İnsan kaynakları plitikasını uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin raprlar hazırlamak. Bir snraki yıla ilişkin insan kaynakları ihtiyacını birimlerle irtibatlı bir şekilde belirlemek ve çalışma prgramına dahil etmek. Persnel alımı ile ilgili işlemleri yürütmek. Hizmet içi eğitim prgramlarını belirlemek. Persnel perfrmans yönetim sistemini kurmak ve yönetmek. Persnel özlük dsyalarını hazırlamak ve muhafaza etmek. Persnelin Ssyal Güvenlik Kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, persnele verilmesi gereken hasta sevk/vizite kâğıdı düzenleme işlemlerini yapmak. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu tplantı tutanaklarını hazırlamak, tutanakları karar defterine kaydetmek, belgeleri muhafaza etmek. 25

30 Srumluluk alanına giren yukarıda sıralanmış lan görevleri ilgili uzman ve destek elemanlarıyla iş birliği ve krdinasyn içinde gerçekleştirmek. Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz larak yerine getirmek Basın ve Halkla İlişkiler: Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek. Ajans web sayfasının güncelliğinin sağlanması Tplantı, seminer, fuar, knferans, sempzyum, vb. rganizasynları planlamak ve krdine etmek. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu tplantılarının rganizasynunu gerçekleştirmek. Ajansın iletişimi ve tanıtımı ile ilgili çeşitli tanıtım materyallerinin hazırlamasını, ve dağıtılmasını sağlamak. Görsel ve yazılı medya takibi yapmak Yazılı ve görsel basınla ilişkileri düzenli larak sağlamak. Basın bültenleri ve bilgi ntlarını hazırlamak ve yayımlamak. Kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak ya da hizmet alımı ylu ile yapılan çalışmaları krdine etmek Ajans iletişim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. Ajansta birimler arası iletişim ve krdinasynu Yönetici Asistanı Halkla İlişkiler ile krdineli larak sağlamak. Ajansın faaliyetlerine yönelik süreli ve süresiz yayınların içerik tasarım ve basımı ile ilgili rganizasynu gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak. Prmsyn materyallerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımını sağlamak. Ajansın yıllık yayın ve rganizasyn faaliyetlerini diğer birimler ile birlikte planlamak. Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz larak yerine getirmek. Bilgi İşlem: Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer dnanım birimleri ve yazılımların srunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, srunları gidermek ve bakımlarını yapmak. Ajans persnelinin yazılım ve dnanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın almak durumu söz knusu lduğunda araştırmayı yapmak, firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri tplamak ve değerlendirilmesine yardımcı lmak. Teknljiyi takip ederek, Ajansta bulunan bilgisayar ve yazıcıları imkanlar dahilinde güncellemek ve kullanılmakta lan lisanslı yazılımların yeni versiynlarıyla değiştirilmesinin sağlamak. Mevcut yazılımların ve dnanımların kullanıcılar tarafından dğru bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı lmak ve bu knuda Ajans persneline gerekli eğitimleri vermek. Virüslerden krunabilmek için kruyucu prgramların takip edilerek yeni çıkan versiynları tüm kullanıcılara iletmek, yeni çıkan virüsler hakkında persnelin bilgilendirilmesini sağlamak. Tüm bilgisayarların internet bağlantılarını kurmak ve bilgisayar sistemleriyle ilgili altyapı srunu çıktığında ilk müdahaleyi yapmak. 26

31 Ajans web sayfasını birimlerden gelecek bilgilerle luşturmak, güncellemek, düzenli ve sürekli çalışmasını sağlamak. Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz larak yerine getirmek. Yönetici Asistanı: Genel Sekreterin srumlulukları ile ilgili gerekli iş takibini yapmak. Genel Sekreterin prgramını düzenlemek ve takip etmek, telefn ya da diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevularını düzenlemek, yazılarını hazırlamak. Genel Sekreter tarafından istenecek raprları hazırlamak ve kayıtlarını tutmak. Genel Sekreterin gezi ve tplantı rganizasynlarını düzenlemek. Ajansta birimler arası iletişim ve krdinasynu Persnel ve İdari İşler Halkla İlişkiler ile krdineli larak sağlamak. Görüşme yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı lmak. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu tplantılarının ön hazırlık çalışmalarında ilgili birimlere destek lmak. Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz larak yerine getirmek 6. Yönetim ve İç Kntrl Sistemi İç kntrl, rganizasynun amaçlarına eknmik, etkin ve verimli bir şekilde ulaşması, ilgili mevzuata ve yönetim plitikalarına uygunluğun sağlanması, varlıkların ve bilginin krunması, muhasebe kayıtlarının kalitesinin sağlanması ve güvenilir finansal ve yönetsel bilgilerin zamanında üretilmesi amacıyla üst yönetim tarafından luşturulan plitikaların ve prsedürlerin tamamıdır. Üst yönetimin sahiplendiği iç kntrl sistemi tüm taraflara makul bir güvence sağlamanın yanında yönetimin hedeflere ulaşmasında kılavuz işlevi de görür. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 11 inci maddesinde iç kntrl sistemi luşturulması hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 15 Haziran 2011 tarihi itibarıyla Ajansın ilanlı daveti üzerine yapılan yarışma sınavı neticesinde iç denetçi görevine başlamıştır. İç denetçi denetim yönergesini ve 2011 yılı iç denetim prgramını hazırlayarak Genel Sekretere sunmuş lup kurumsallaşma yönünde çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca Ajansa danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. İç kntrl sistemi luşturulması için Ajansımız tarafından iç kntrl standartlarına uyum eylem plan taslağı çalışmaları kısa sürede snuçlandırılarak Genel Sekreter, iç denetçi ve tüm birim başkanlarının katılımıyla ilgili kmite ve çalışma grupları tesis edilecektir. Akabinde 2012 yılı snuna kadar iç kntrl sisteminin luşturulması planlanmaktadır. 27

32 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Ajansın Amaç ve Hedefleri ORAN Kalkınma Ajansı nın temel hedefi faaliyet alanı lan Kayseri, Sivas ve Yzgat illerini kapsayan TR72 bölgesinin sadece eknmik yönden değil ssyal, kültürel yönlerden de kalkınmasını sağlamaktır. Mevcut destek mekanizmalarını kullanarak bölgenin ptansiyellerini harekete geçirmek, rekabet gücünü artırmak ve büyümeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve bölgede gelişmişlik farklarını en aza indirmek Ajansın ana hedefleri arasındadır. B. Temel Plitikalar ve Öncelikler Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun larak, ulusal plan ve prgramlar çerçevesinde bölgesel plan ve prgramların etkili bir şekilde uygulanmasını desteklemek, Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, tplumsal srumluluğa sahip ve çözüm daklı bir anlayış çerçevesinde; yerel yönetimler, sivil tplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine, vatandaş ile devlet arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin luşturulmasına katkı sağlamak, Dğal ve kültürel varlıkların krunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, yatırım rtamının iyileştirilmesine ve istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek, TR72 Düzey 2 Bölgesinin sahip lduğu tarihi, kültürel, eknmik ve je-stratejik özelliklerini ön plana çıkartarak daha fazla istihdam luşturmak, yaşam kalitesini arttırmak ve sürdürülebilir eknmik ve ssyal kalkınmaya katkıda bulunmak, TR72 Düzey 2 Bölgesinin tplantı, kngre ve fuar turizminin mevcut kapasitesini daha etkin kullanmak ve kapasite arttırıcı faaliyetlerde bulunarak daha fazla katma değer üretmesini sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak, Ulusal planlar ile uyumlu larak Bölge Planı hazırlık çalışmalarını krdine etmek ve azami katkıyı sağlamak, Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında köprü vazifesi kurarak, bölgenin eknmik, ssyal ve kültürel açıdan ihtiyaçlarını merkeze en iyi şekilde aktararak gerekli planlama, eknmik ve ssyal tedbirlerin ve kararların alınmasını sağlamak, Bölgede kalkınmanın eknmik, ssyal ve kültürel açıdan rantılı larak gerçekleşmesi için gerekli eğitim, planlama, destekleme ve uygulama sürecini en iyi şekilde yönetmek, Belirtilen tüm bu amaçları gerçekleştirebilecek, planlama ve prgramlama yeterliliğine haiz, teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme plitikalarını yerel bazda yönetebilecek etkin ve verimli bir kurumsal yapı luşturarak teşkilatlanmaktır. Yukarıda belirtilen bu temel ilke ve stratejiler dğrulltusunda yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan TR72 Bölge Planı nda yer alan ve Ajans tarafından 2011 yılı içerinde mali destek verilecek alanların belirlenmesinde de yl gösterici lan temel amaç, hedef ve stratejiler Şekil 2 - Temel Amaç ve Hedeflerde özetlenmiştir. 28

33 Rekabet Edebilirliğin Artırılması İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Yatırım Altyapısının İyileştirilmesi Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Stratejik Sektörlerin Geliştirilmesi Piyasa Taleplerine Uygun Olarak Nitelikli Eleman Açığının Giderilmesi Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Çevre Altyapısının İyileştirilmesi İşletmelerde Yenilikçi Ürün Üretiminin Sağlanması Bireysel Kapasite ve Becerilerin Geliştirilmesi Tarımsal Altyapının İyileştirilmesi Ssyal Altyapının İyileştirilmesi Üretimde Verimliliğin Artırılması Dezavantajlı Grupların İstihdama Katılım Oranının Artırılması Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Ticari Kapasitenin Güçlendirilmesi Kış ve Termal Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Bölgedeki Maden Rezevlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması Şekil 2 - Temel Amaç ve Hedefler 29

34 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler ORAN Kalkınma Ajansı nın 01 Ocak 30 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleşen gelir ve gider bilgilerine faaliyet raprunun bu bölümünde yer verilmiştir. 1. Bütçe Uygulamaları Snuçları ORAN Kalkınma Ajansı 2011 yılı bütçesi, ilgili yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen gelir ve giderlerin yer aldığı, Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde hazırlanmış bir tabldur. Söz knusu tabl hazırlanırken referans alınan kaynak Ajans ın çalışma prgramı lup, bu prgramda yer alan plitika, hedef ve öncelikler esas alınmış, uygulaması fayda-maliyet esasına göre gerçekleştirilmiştir. Bu esaslar dâhilinde 2011 yılı bütçesinde tahmin edilen gelirler ve giderler ile ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gelirler ve giderler aşağıdaki tablda lduğu gibidir. Tabl 1 Gerçekleşen, Tahmin Edilen Gelirler ve Gerçekleşme Oranları Gelir Kalemleri Bütçe Merkezi Yönetim Bütçesinden İl Özel İdarelerinden Belediyelerden Sanayi ve Ticaret Odalarından Bir Önceki Yıldan Devreden Nakit Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar Faaliyet Gelirleri TOPLAM Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı ,00 0 0,00% , ,00 98,13% , ,21 47,02% , ,27 76,97% , ,43 100,00% , ,81 2,02% , ,91 184,21% , ,63 54,64% Tabl 2 Gerçekleşen, Tahmin Edilen Giderler ve Gerçekleşme Oranları Gider Kalemleri Bütçe Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Persnel Ücretleri , ,12 23,94% Ssyal Güvenlik Prim Giderleri , ,48 18,13% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,64 15,89% Ylluklar , ,51 7,69% , ,15 12,60% , ,83 6,97% ,00 0,00 0,00% Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 30

35 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri YEDEK ÖDENEKLER Prje ve Faaliyet Destekleme Giderleri Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler TOPLAM , ,54 36,24% , ,82 14,35% ,54 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,62 0,00 0,00% , ,09 3,30% Temel Mali Tabllara İlişkin Açıklamalar İL ÖZEL İDARELERİNDEN , , ,00 İL ÖZEL İDARELERİNDEN , , ,00 BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Şekil 3 - İl Özel İdareleri Katkı Payları Bütçe ve Gerçekleşen BELEDİYELERDEN , ,00 BELEDİYELERDEN ,00 - BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Şekil 4 Belediyeler Katkı Payları Bütçe ve Gerçekleşen 31

36 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN , ,00 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN , , ,00 - BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Şekil 5 - Sanayi ve Ticaret Odaları Katkı Payları Bütçe ve Gerçekleşen BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ALACAKLAR , ,00 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ALACAKLAR , , ,00 - BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Şekil 6 - Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar Bütçe ve Gerçekleşen FAALİYET GELİRLERİ , ,00 FAALİYET GELİRLERİ , ,00 - BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Şekil 7 - Faaliyet Gelirleri Bütçe ve Gerçekleşen 32

37 İL ÖZEL İDARELERİNDEN BELEDİYELERDEN SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN NAKİT BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ALACAKLAR FAALİYET GELİRLERİ Şekil 8- Gelir Kalemleri ve Dağılımları Merkezi yönetim bütçesinden aktarılacak tutar lan ,00 TL nin transferi henüz gerçekleşmemiştir. İl özel idarelerden ödenmesi gereken katkı payı tutarı ,32 TL larak öngörülmüş lup ,00 TL tahsil edilmiştir. Belediyelerden ödenmesi gereken katkı payı tutarı ,32 TL larak öngörülmüş lup ,21 TL tahsil edilmiştir. Sanayi ve ticaret dalarından ödenmesi gereken katkı payı tutarı ,09 TL larak öngörülmüş lup ,27 TL tahsil edilmiştir. Bir önceki yıldan devreden alacak tutarı lan ,00 TL nin ,81 TL si tahsil edilmiştir TL larak öngörülen faaliyet geliri lan faiz gelirinden ,91 TL gelir elde edilmiştir. Ajans Genel Hizmetler gider kalemi için öngörülen tutar ,16 TL lup ilk altı aylık dönemde gerçekleşen ,09 TL dir. Gerçekleşen tutarın ,37 TL si genel yönetim hizmetleri gideri, 7.999,40 TL si izleme, değerlendirme ve krdinasyn hizmetleri gideri, ,28 TL si plan, prgram ve prje hizmetleri gideri, 5.275,04 TL si tanıtım ve eğitim hizmetleri gideri larak gerçekleşmiştir. Bunun dışında 2010 yılı teklif çağrısı ön ödemeleri lan ,87 TL nin ödemesi avans larak yapılmıştır. 3. Mali Denetim Snuçları Ajansta 15 Haziran 2011 tarihi itibarıyla iç denetçi görevine başlamıştır. Ocak- Haziran dönemine ilişkin faaliyetlerin incelenmesi devam etmekte lup snuçları 2011 yılı yıllık iç denetim raprunda ele alınacaktır. Ajansın 2010 yılı faaliyetleri 2011 yılında snuçlandırılan bağımsız dış denetim raprunda ele alınmıştır. Dış denetim raprunda lumlu görüş bildirilmiş ancak iç kntrl sistemi henüz kurulmadığından bu knuda şartlı görüş bildirilmiştir. 33

38 B. Perfrmans Bilgileri 1. Prje ve Faaliyet Bilgileri i. Kurumsallaşma Faaliyetleri a. İnsan Kaynakları Faaliyetleri Orta Anadlu Kalkınma Ajansı, insan daklı yaklaşımla çalışma plitikaları luşturmaya önem vermektedir. Ajans çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütebilmek için, 2011 yılının ilk yarısında, insan kaynakları planlaması dğrultusunda yeni persnel alımına gitti Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılan sınav snucu 1 Hukuk Müşaviri, 1 İç Denetçi, 9 Uzman ve 3 Destek Persnel mülakatı başarı ile geçti. Ajansın 2011 çalışma prgramında yer aldığı üzere birimler bazında görev, yetki ve srumlulukların yazılı larak tanımlanması çalışmalarına devam edildi. Evrak, arşiv ve dsya yönetimi prsedürleri hakkında kurumlarla görüşmeler yapıldı. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen haberleşme kdları 01 Haziran 2011 tarihinde Ajans resmi yazışmalarında kullanılmaya başlandı. Ajans faaliyetleri dğrultusunda gerçekleştirilen ve katılım sağlanan tplantılara ilişkin tutanaklar için uygun bir frmat luşturuldu ve bu şekilde Genel Sekreterliği arz edilmeye başlandı. Ajans çalışanları için Kurumsal Kimlik çalışmalarına sn şekli verilmeye devam edildi. Ajans merkezi ve Yatırım Destek Ofisleri için araç temini sağlandı. İzleme ve denetleme, prje değerlendirme gibi faaliyetler için gerekli zamanlarda ek araç kiralama yluna gidildi. b. Eğitimler 03 Şubat 2011 Perşembe Günü Ajans Binamızda Teknljik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi (TEKİM) Genel Müdürü Sn. Mehmet ZAİM tarafından Ajans persneline Savunma Sanayi ve Savunma Tedarik Sistemi knulu eğitim verildi. Resim 3 - Savunma Sanayi ve Tedarik Sistem Eğitimi 34

39 26-30 Mart 2011 tarihleri arasında Ajansımız rganizasynunda düzenlenen ve Kalkınma Bankası Uzmanları tarafından verilen Fizibilite Etüdü Eğitimi Kayseri Nvtel de gerçekleştirildi. Eğitime Ajans Yatırım Destek Ofisi ve Planlama Birimi Uzmanları yanı sıra Çukurva, Fırat ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajanslarından gelen uzman persnel de katılımda bulundu. Resim 4 - Fizibilite Etüdü Eğitimi Nisan 2011 tarihleri arasında Ajans Binamızda Merkezi Finans ve İhale Birimi persnellerinden Krdinatör Murat KÖSE ve İhale Yöneticisi Figen GÜLTEKİN tarafından Riske dayalı izleme planı hazırlama ve satın alma, sözleşme takibi ve hibe prjelerinin uygulanması, uygulama sırasında yapılan değişiklikler, satın alma, nihai ve mali rapr hazırlama knularını içeren bir eğitim verildi. Resim 5 - Prje İzleme Uygulamaları Eğitimi 35

40 c. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri, Çalışma Ziyaretleri Tplantı ve Seminerler 05 Ocak 2011 Çarşamba günü İstanbul Çırağan Sarayı nda düzenlenen Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN ün himayelerinde düzenlenen Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi tanıtım tplantısına katılımda bulunuldu Ocak 2011 tarihlerini kapsayan Başbakan Recep Tayyip Erdğan'ın, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve 420 Türk şirketi temsilcisi ile birlikte yaptığı Körfez çıkarmasına Ajansımızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Osman Yıldırım ile Genel Sekreter Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU katıldı. Resim 6 - Körfez Ülkerleri Ziyareti 17 Ocak 2011 ve 18 Ocak 2011 tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen Genel Sekreterler Tplantısına katılımda bulunuldu. Tplantıda çalışma prgramları ve bütçelere ilişkin hususların görüşüldüğü kaydedildi. 20 Ocak 2011 Perşembe günü Ajans ve T. Garanti Bank A.Ş. arasında prje sahiplerinin Ajansın Mali Hibe Destek fnlarından yararlanabilmesi için Eş Finansman Kredisi Prtklü imzalandı. Basın mensupları da davet edilerek knu hakkında kamuyu bilgilendirildi. 36

41 Resim 7 - Garanti Bankası Eş Finansman Prtklü İmza Töreni 25 Ocak 2011 Salı günü Ankara ilinde düzenlenen Sivaslılar Platfrmu tplantısına katılım gerçekleştirilerek Sivaslı Milletvekilleri, Bürkratlar, İşadamları ve çeşitli Kurum temsilcileri Ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. 26 Ocak 2011 Çarşamba günü Hizmet Binamızda çeşitli Siyasi Parti Temsilcilerine Ajans tanıtımı yapılarak çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Resim 8 - Siyasi Parti Temsilcilerine Ajans Tanıtımı 27 Ocak 2011 Perşembe günü Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitlji Ana Bilim Dalı Parazitlji bölümü Öğretim Görevlisi Prf. Dr. Abdullah İNCİ tarafından Genel Sekreter ve Planlama Birimine sunum yapıldı. 31 Ocak 2011 Pazartesi günü Kayseri Ticaret Brsası nda Ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirme amaçlı bir sunum yapıldı. 01 Şubat 2011 Salı günü Ajans Hizmet Binası nda saat de Ocak ayı Yönetim Kurulu Tplantısı, üyelerin büyük bir kısmının katılımıyla gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesi ile tplantı sna erdi. 01 Şubat 2011 Salı günü saat da Kayseri İl Kalkınma Kurulu Tplantısı Ajans Hizmet Binası nda gerçekleştirildi. Gündeme ilişkin hususların görüşüldüğü tplantıda Ajans çalışmaları hakkında bilgiler de verildi. Sektörel Çalışma Grupları ilk tplantılarını gerçekleştirerek çalışma usulleri belirledi. 37

42 02 Şubat 2011 Çarşamba günü Çeşitli Bankalardan gelen temsilciler ile Ajans çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. 14 Şubat 2011 Pazartesi günü Ajans Birim Başkanları, Planlama Birimi Uzmanı ve Muhasebe Srumlusu ile Ankara ilinde Kalkınma Bakanlığı binasında 2011 Yılı Çalışma Prgramı na ilişkin müzakerelerde bulunuldu. 15 Şubat 2011 Salı günü Ankara ilinde Sivaslılar Dönüşüm Platfrmu Tplantısına katılım gerçekleştirildi. 16 Şubat 2011 Çarşamba günü Türkiye Garanti Bankası Bölge Müdürü Gültekin KESKİN, Ajans binamıza bir ziyaret gerçekleştirdi ve Ajans çalışmaları hakkında bilgilendirildi. 17 Şubat 2011 Perşembe günü Yzgat İl Kalkınma Kurulu Tplantısı ve 1.Sektörel Çalışma Grup Tplantısı, Bzk Üniversitesi Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı nda Kalkınma Kurul Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 23 Şubat 2011 tarihinde Kayseri Sanayi Odasında Ajans tarafından Küresel Krizin Ardından Yeni Eknmik Plitikalar knulu bir panel düzenlendi. Panele Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim TURHAN ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah ÇELİK knuşmacı larak katıldı. Resim 9 - Küresel Krizin Ardından Eknmik Plitikalar Paneli Şubat 2011 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi) Ulusal Kngre Merkezinde düzenlenen IDEX 2011 Savunma Sanayi Fuarı na Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU katılmışlardır. 4 gün süren fuar byunca fuara katılan firma ve kuruluşlardan bilgiler alınmıştır. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kalkınma Ajansları arasındaki işbirliği ve krdinasynun güçlendirilmesi, yurtdışı örneklerin incelenmesi suretiyle yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri knusunda ulusal bütünlüğün sağlanması amacıyla Mart 2011 tarihinde Ankara Hiltn SA Otel de düzenlenen tplantıya katılımda bulunuldu. Devlet Bakanımız Sn. Dr. Cevdet YILMAZ ın da katılımıyla gerçekleşen tplantıda Ajans, Genel Sekreterlik ve Yatırım ve Destek Ofisi Birim Başkanlığınca temsil edildi. 20 Mart 2011 Tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kngre Merkezi ve Sergi Sarayı nda düzenlenen Uluslararası Tıp Öğrencileri Buluşması na katılım sağlanarak Ajans materyalleri katılımcılara dağıtıldı. 38

43 Resim 10 - Uluslararası Tıp Öğrencileri Buluşması 22 Mart 2011 Salı günü Ankara da düzenlenen Sivaslılar Dönüşüm Platfrmu na Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla katılımda bulunuldu Mart 2011 tarihleri arasında Devlet Bakanı Sn. Cevdet YILMAZ ın da katılımlarıyla Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü nde (TÜSSİDE) Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile işbirliği içinde düzenlenen tplantıda Ar-Ge ve yenilik knularında Kalkınma Ajanslarında rtak bir anlayış ve dil geliştirilmesi ve bu alanlarda izlenecek yaklaşımın belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Mutat Genel Sekreterler Tplantı sına katılım gerçekleştirildi. 28 Mart 2011 Pazartesi günü Aylık Yönetim Kurulu Tplantısı Ajans Kayseri Hizmet Binasında Kayseri-Sivas-Yzgat İllerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi Yılı Prje Teklif Çağrı snuçlarının karara bağlandığı tplantı snrasında snuçlar hakkında basın mensuplarına ve kamuyuna bilgi verildi. 01 Nisan 2011 Cuma günü Kayseri Valilik Makamı Başkanlığında düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Cğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tanıtım Tplantısına katılımda bulunuldu. 12 Nisan 2011 Salı günü Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Fahrettin KELEŞTEMUR ve beraberindeki ekibin katılımıyla Kayseri ili Sağlık Sektörünün Mevcut Durumu, Analizi Ve Geleceği başlıkları altında Ajans binamızda bir tplantı gerçekleştirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. 39

44 Resim 11 - Kayseri ili Sağlık Sektörünün Mevcut Durumu, Analizi Ve Geleceği Tplantısı 12 Nisan Salı günü Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ndan gelen heyet, kurumlarını tanıtan ve yatırım desteklerini anlatan detaylı bir sunum verdi. Tplantıya Genel Sekreter Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU ile uzman persnel katıldı. Resim 12 - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Tplantı Nisan tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı nın krdinasynunda ve Ankara Kalkınma Ajansı nın ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Gelişmenin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rlü Sempzyumu ve Mali Yönetim Yeterlilik Denetimi adlı tplantılara Genel Sekreter Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU ve Denetleme Birimi Başkanı Engin UZ katıldı. Tplantılarda Ülkemizde girişim sermayeciliğinin gelişimine arz ve talep yönünde ivme kazandırabilmek için devlet ve özel sektörün neler yapabileceği, girişim sermayeciliğinin bölgesel düzeyde ele alınmasının avantajları ve dezavantajları ayrıca Bölgesel girişim sermayesi fnlarının gelişmesinin önündeki engellerin neler lduğuna dair knuların görüşüldüğü ifade edildi. 40

45 29-30 Nisan 2011 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Bilişim Kngresi Bilişimle Kalkınma başlıkları altında düzenlenen turumlarda YDO Birim Başkanı Mehmet GÜRPINAR ORAN Kalkınma Ajansı çalışmaları ve kalkınmada bilişimin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Resim 13 - Ulusal Bilişim Kngresi 27 Nisan 2011 Çarşamba günü düzenlenen Basın Tplantısı nda 2008 yılında tplumlara fayda sağlamak üzere luşturulmuş bir prgram lan ve IBM çalışanlarının gönüllü larak hizmet sunduğu Kurumsal Hizmet Gücü kapsamında ülkemize gelen 12 kişilik ekip, Nisan ayı byunca ORAN Kalkınma Ajansı nın ev sahipliği ve desteği ile genç girişimciliği destekleyecek stratejiler geliştirmek ve sağlık turizminin gelişimine katkıda bulunmak için yaptıkları çalışmalar kamuyu ile paylaşıldı. Resim 14 - IBM Kurumsal İşgücü Basın Tplantısı Nisan 2011 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Prgramı Krdinasyn ve Uygulama Merkezince Antalya ilinde düzenlenen Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasynel Prgramı na katılımda bulunuldu. 05 Mayıs 2011 Perşembe günü Milli Prdüktivite Merkezi (MPM) ile Kayseri Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleşen Rekabet İçin İşbirliği: Kümelenme knulu panele Kayseri İli nin Sanayi Yapısı, Yerel Gelişme Dinamikleri, Rekabet Gücü ve Küreselleşme Yaklaşımları sunumu ile panelist sıfatıyla katılım da bulunuldu. 41

46 13 Mayıs 2011 Cuma günü Ajans Birim Başkanları ile birlikte IDEF Savunma Sanayi Fuarı 2011 katılım sağlandı. IDEF-2011 Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı nın himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın yönetim ve srumluluğunda, Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece deki TÜYAP Fuar ve Kngre Merkezi nde icra edilmiştir. Resim 15 - IDEF Ziyareti Mayıs 2011 tarihlerinde Antalya ilinde düzenlenen 16. ESPA Avrupa Kaplıcalar Birliği Kngresi ne katılımda bulunuldu. Bu kngrede uluslararası termal, spa ve wellness endüstrisinin temsilcileri, bilim dünyasından uzmanlar, devlet ve hükümet temsilcilerinden luşacak knuşmacı ve katılımcılar Antalya da sağlığı kruma, geliştirme ve sağlıklı bir yaşam biçimini destekleme ana temasıyla bir araya geldiler. 03 Haziran 2011 Cuma günü Orta Dğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Bölgesel Kalkınma Sempzyumu na katılımda bulunuldu. 07 Haziran 2011 Salı günü Ankara da Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) nda düzenlenen bir tplantıya katılındı. Kalkınma Ajansları Knferansı, Kuzey Dğu Anadlu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) ev sahipliğinde, Kalkınma Bakanlığı ve 26 Kalkınma Ajansının katılımıyla, Haziran 2011 tarihleri arasında Erzurum da gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarından yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen knferansta; ajansların birbirleriyle ve Kalkınma Bakanlığı ile tanışmaları için ağ luşturulması, tecrübe paylaşımının sağlanması, geçmiş yıllara ait değerlendirmelerin yapılması, gelecek için rtak bir vizyn belirlenmesi ve Ajanslar arasında işbirliği temellerinin atılması knularında görüşmeler ve paneller düzenlendi. Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU ve Ajans persneli 4 gün süren tplantılara katılarak bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. 42

47 Resim 16 - I. Kalkınma Ajansları Knferansı Çalışma Ziyaretleri 05 Ocak 2011 Çarşamba günü Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Türk Hava Ylları Genel Müdürü Sn. Temel KOTİL ile temaslarda bulunarak yapılması düşünülen işbirliği hakkındaki knuları ele aldılar. 19 Ocak 2011 Çarşamba günü T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim TURHAN ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah ÇELİK ile Ankara da görüşmelerde bulunuldu. 19 Ocak 2011 Çarşamba günü Eskişehir de Savunma Sanayi çalışmaları ile ilgili çeşitli temaslarda bulunuldu. Temaslar kapsamında Anadlu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekkulu Müdürü Prf. Dr. M. CARCAV ile bir görüşme gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Tplantıları ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Tplantıları düzenli larak gerçekleştirilmeye devam etti. Tplantılar Yönetim Kurulu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Kayseri, Sivas ve Yzgat illerinde dönüşümlü larak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU tarafından Ajansın yürütmekte lduğu faaliyetler hakkında bilgilendirildi. 43

48 Resim 17 - Yönetim Kurulu Haziran Ayı Tplantısı ii. PLANLAMA FAALİYETLERİ a. Araştırma Faaliyetleri ve Danışmalık Hizmetleri Resim 18 - Planlama Birimi İl Kalkınma Kurulları Kayseri İl Kalkınma Kurulu Tplantısı ORAN Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Tplantısı 01 Şubat 2011 Salı günü Kayseri İli Sümer Hizmet Binası Seminer Salnunda yapıldı. Tplantıya Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ORAN Kalkınma Kurulu Kâtip Üyesi Sn. Hasan Karaman, Kayseri İli Kalkınma Kurulu Üyeleri ve Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU katıldı. 44

49 Resim 19 - Kayseri İl Kalkınma Kurulu Tplantıda 22 Aralık 2010 tarihli Kalkınma Kurulu kararı ile luşturulan Sektörel Çalışma Grupları ilk tplantılarını gerçekleştirerek çalışmalarına başladı. Bu kısımda gruplar kendi başkanlarını seçerek çalışma usullerini belirledi. Turizm ve Ssyal Altyapı, Enerji ve Madencilik, Sanayi ve Ticaret ile Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grupları çalışmalarda bulundu. Sivas İl Kalkınma Kurulu Tplantısı 22 Aralık 2010 yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu tplantısında karar alındığı üzere Sivas İl Kalkınma Kurulu, 8 Şubat 2011 tarihinde Sivas Sanayi ve Ticaret Odasında tplandı. Tplantıda Sivas ta faaliyet binasının hizmete açıldığı belirtilerek irtibat bilgileri katılımcılara aktarıldı. Yrd. Dç. Dr. Sayın Fazıl CANBULUT ise sektörel çalışma grupları hakkında bilgiler vererek katılımcılara sektörel çalışma gruplarının çalışma usullerini anlattı. Resim 20 - Sivas İl Kalkınma Kurulu 45

50 Yzgat İl Kalkınma Kurulu Yzgat İl Kalkınma Kurulu 04 Mart 2011 tarihinde Bzk Üniversitesi Dkümantasyn Daire Başkanlığı Knferans Salnunda gerçekleştirildi. Tplantıya ORAN Kalkınma Ajansı Yzgat İl Kalkınma Kurulu üyeleri, Plan ve Prje Birimi Uzmanları katılım sağladı. Genel Sekreter Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU yapılan kurul tplantısı hakkında bilgiler vererek, Yzgat ili Sanayi ve Ticaret, Tarım, Hayvancılık ve Gıda, Enerji ve Madencilik ve Turizm ve Ssyal Altyapı sektörel çalışma gruplarının ssyal ve eknmik kalkınma temel hedefi dğrultusunda Yzgat ilinin mevcut ptansiyel ve ihtiyaçlarını rtaya kyacağını, hedef ve stratejilerini belirleyeceğini ifade etti. İlin kalkınmasıyla ilgili neler yapılabilir bununla ilgili beyin fırtınası, analizler yapılacağını ve buradan elde ettikleri snuçları ORAN Yönetim Kuruluna sunacaklarını sözlerine ekledi. Resim 21 - Yzgat İl Kalkınma Kurulu Sektörel Çalışma Grupları Enerji ve Madencilik Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları İl Kalkınma Kurulları ile Kayseri, Sivas ve Yzgat illerinde luşturulan Enerji ve Madencilik Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları ile tplamda Kayseri de 3, Sivas ta 4 ve Yzgat ta 3 lmak üzere 10 tplantı yapıldı. Kart Tekniği ve Gals Grid yöntemlerinin kullanıldığı tplantılarda sektörün bölge illerindeki durumu, içerdiği srunlar ve bu srunlara yönelik çözüm önerileri irdelendi. Resim 22 - Sivas Enerji ve Madencilik Sektörel Çalışma Grubu II. ve III. Tplantıları 46

51 Resim 23 - Kayseri ve Sivas Enerji ve Madencilik Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Sanayi ve Ticaret Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Kalkınma Kurulunda belirlenen gönüllü üyeler ve bu üyelerden gelen tavsiyeler üzerine davet edilen istekli üyelerden luşturuldu. Kayseri, Sivas ve Yzgat illerinde üçer tplantı yapıldı. Tplantılarda kamu kurumları, özel sektör, üniversite ve sivil tplum kuruluşları temsilciler bir araya getirildi. Grup üyelerinin tanıştığı, bir başkan ve bir raprtörün seçildiği ilk tplantılardan snra Bölgedeki sanayi ve ticaret genel durumunun, srunlarının ve bu srunların çözümüne yönelik yapılması gereken faaliyetlerin tartışıldığı tplantılarda veriler kart tekniği ve anket metdu uygulanarak tplandı. Tplantılar snunda elde edilen bilgiler Kalkınma Kurulu tplantısında Kalkınma Kurulu üyelerine sunuldu. Resim 24 - Sivas, Kayseri Sanayi ve Ticaret Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Resim 25 - Yzgat ve Kayseri Sanayi ve Ticaret Sektörel Çalışma Tplantıları 47

52 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Tarım, Hayvancılık ve Gıda sektörlerinde de Çalışma Grubu Tplantıları gerçekleştirildi. Sürecin etkin yönetimi ve yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi amacıyla tamamen gönüllük esasıyla, kamu, üniversite, sivil tplum kuruluşları, meslek örgütleri ve diğer kurum/kuruluş temsilcileri bir araya getirildi. Kayseri, Sivas ve Yzgat illerinde Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubunda, grup üyeleri arasından bir başkan ve bir raprtör belirlendi. ORAN Kalkınma Ajansı krdinasynunda farklı tarih ve yerlerde Kayseri de 4 tplantı ve 2 saha ziyareti Sivas ta 5 tplantı ve Yzgat ta 8 tplantı gerçekleştirildi. Resim 26 - Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Resim 27 - Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Gurubu ile Saha Ziyaretleri 48

53 Turizm ve Ssyal Altyapı Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Turizm ve Ssyal Altyapı Sektörel Çalışma Grubu da diğer 3 sektörel çalışma grubunda lduğu gibi Kalkınma Kurulu Tplantısı nda gönüllülük esasına göre belirlenen üyeler ile ilk tplantısını gerçekleştirdi. Üyelerin tanışmaları, sektörel çalışma grubuna dahil edilmesi tavsiye edilen üyelerin belirlenmesi ardından Çalışma Grubu için bir başkan ve bir raprtör seçimi gerçekleştirildi. Kayseri, Sivas ve Yzgat illerinde değişik zamanlarda tplam 10 kez bir araya gelen sektörel çalışma grubu üyeleri tarafından bölgenin Turizm ptansiyelleri değerlendirildi. Bölge deki srunlar tespit edilip bu srunlara çözüm önerileri geliştirildi. Resim 28 - Sivas Turizm ve Ssyal Altyapı Sektörel Çalışma Grubu II. Tplantısı Tabl 3 - Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları Sektörel Çalışma Grubu Tarih Saat Kayseri "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" I. Tplantı ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Kayseri "Sanayi ve Ticaret" I. Tplantı ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Kayseri "Enerji ve Madencilik" I. Tplantı ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Kayseri "Turizm ve Ssyal Altyapı" I. Tplantı ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" I. Tplantı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas Sanayi ve Ticaret" I. Tplantı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas "Enerji ve Madencilik" I. Tplantı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas "Turizm ve Ssyal Altyapı" I. Tplantı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 49 Yer

54 Kayseri "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" II. Tplantı Kayseri Tarım İl Müdürlüğü Kayseri "Sanayi ve Ticaret" II. Tplantı Kayseri Sanayi Odası Yzgat "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" I. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Yzgat "Sanayi ve Ticaret" I. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Yzgat "Enerji ve Madencilik" I. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Yzgat "Turizm ve Ssyal Altyapı" I. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Kayseri "Turizm ve Ssyal Altyapı" II. Tplantı Develi Belediyesi Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" II. Tplantı Sivas Veteriner Hekimler Odası Sivas "Enerji ve Madencilik" II. Tplantı T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas "Turizm ve Ssyal Altyapı" II. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası Kayseri "Enerji ve Madencilik" II. Tplantı ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" III. Tplantı T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Yzgat "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" II. Tplantı Yzgat Ziraat Odası Yzgat "Enerji ve Madencilik" II. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Yzgat "Sanayi ve Ticaret" II. Tplantı Yzgat Valiliği Yzgat "Turizm ve Ssyal Altyapı" II. Tplantı Grand Eser Otel Sivas "Turizm ve Ssyal Altyapı" III. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası Sivas "Enerji ve Madencilik" III. Tplantı T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" IV. Tplantı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Kayseri "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" III. Tplantı Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kayseri "Enerji ve Madencilik" III. Tplantı ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Yzgat "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" III. Tplantı Yzgat Ziraat Odası Yzgat "Turizm ve Ssyal Altyapı" III. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Kayseri "Turizm ve Ssyal Altyapı" III. Tplantı Bünyan Belediyesi Kayseri "Sanayi ve Ticaret" III. Tplantı Kayseri OSB Müdürlüğü Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" V. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası Yzgat "Enerji ve Madencilik" III. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Rektörlüğü Sivas Enerji ve Madencilik IV. Tplantı T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Yzgat "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" IV. Tplantı Yzgat Ziraat Odası Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" VI. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası Yzgat "Sanayi ve Ticaret" III. Tplantı Yzgat Valiliği Yzgat Turizm ve Ssyal Altyapı IV. Tplantı T.C. Bzk Üniversitesi Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda IV. Tplantı Kayseri Ticaret Brsası Sivas Sanayi ve Ticaret II. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası Kayseri Turizm ve Ssyal Altyapı IV. Tplantı ORAN Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" VII. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası Sivas Sanayi ve Ticaret III. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası Yzgat "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" V. Tplantı Yzgat Tarım İl Müdürlüğü Sivas "Tarım, Hayvancılık ve Gıda" VIII. Tplantı Sivas ORAN Kalkınma Ajansı YDO Binası 50

55 Raprlar Sektörel Çalışma Grubu Raprları Sektörel Çalışma Grubu Tplantıları nda elde edilen veriler, tespit edilen srunlar ve bu srunlara yönelik çözüm önerileri raprlar şeklinde kamuyu ile paylaşıldı. Sektörel Çalışma Grubu Raprları iller bazında luşturularak Ajans internet sitesinde yayınlandı. 51

56 Resim 29 - Sektörel Çalışma Grubu Raprları IBM Kurumsal Hizmet Gücü Raprları Nisan tarihleri arasında, IBM uzmanları ve ORAN uzmanları işbirliğinde genç girişimcilik ve sağlık turizmi knularında yerel kurumlarla görüşülerek araştırmalar yapıldı. Sağlık turizmi grubu bölgede yapılan araştırmalar ve yerelden tplanan veriler ışığında sektörün bir analizini rtaya kyarak bölgede sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik stratejiler luşturup bir eylem planı hazırladı. Diğer grup lan genç girişimcilik grubu ise yine yerelde yaptığı görüşmeler ve tplanan veriler ışığında bölgedeki genç girişimciliğin mevcut durumunu ve geliştirilmesine yönelik stratejiler ve bir eylem planını içeren rapr rtaya kydu. Raprların her ikisi de Türkçe ve İngilizce larak kamuyu ile paylaşıldı. Resim 30 - Sağlık Turizmi Rapru 52

57 Resim 31 - Genç Girişimcilik Rapru b. İşbirliği Geliştirme ve Krdinasyn Faaliyetleri Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı i) İstişare Tplantıları Ahiler Kalkınma Ajansı ile rtaklaşa düzenlenen Turizm Çalıştayı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı persneli ile bir araya gelinerek çalıştayın rganizasynu ve içeriği hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu. AHİKA Genel Sekreteri Dr. Selim BİÇEN ve ORAN Gelen Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU nun katılımlarıyla Kayseri ve Nevşehir de gerçekleştirilen tplantılarda kararlar alınarak uygulamaya knuldu. Resim 32 - Ortak Turizm Çalıştayı İstişare Tplantısı 53

58 ii) Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Resim 33 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Ahiler (AHİKA) ve Orta Anadlu (ORAN) Kalkınma Ajansları tarafından rtaklaşa düzenlenen Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı 17 Mart 2011 tarihinde Kayseri Kadir Has Kngre Merkezi nde gerçekleştirildi. Çalıştaya, Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Niğde Valisi Âlim BARUT, ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Ali KOLAT, Kayseri Valisi Mevlüt BİLİCİ, Nevşehir Valisi Abdurrahman SAVAŞ, Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk ERDEN, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, İl Genel Meclis Başkanları, Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanlarından luşan Yönetim Kurulu Üyeleri, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Selim BİÇEN ve turizm sektöründen temsilciler katıldı. 54

59 Resim 34 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Panel Açılış knuşmalarının ardından, AHİKA Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri Dr. Selim BİÇEN ve ORAN Kalkınma Ajansı Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU mderatörlüğünde gerçekleşen üç turumla sektörün önde gelen temsilcileri bir araya getirildi. I. Oturum Kış Turizmi II. Oturum Jetermal ve Sağlık Turizmi III. Oturum Dğa ve Kültür Turizmi Resim 35 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Avans Kaymakamı Aylin KIRCI DUMAN, Erciyes Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekkulu Yönetim Kurulu Başkanı Dç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet TAYMUŞ, Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Aslı İBA DURAN ve Kış Turizmi Uzmanı Christian KLENKHART, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Jetermal Enerji ve Hidrlji Krdinatörü İsmail KARA, Türkiye Kaplıca Talass ve Kür Merkezleri Derneği (TÜRKAP) Başkanı Prf. Dr. Zeki KARAGÜLLE, Türk Sağlık Turizmi Organizasynu (TUHETO) Danışma Kurulu Üyesi ve Rixs Htels Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 55

60 ARTUKARSLAN, Hüma Kadın Hastalıkları ve Dğum Hastanesi Direktörü Av. F. Hande BATMAZ, Kayseri Göz Hastanesi İşletme Müdürü Ali AYGÖR ve Turizm Gazeteci ve Yazarları Derneği (TUYED) Başkanı Kerem KÖFTEOĞLU, Kapadkya Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Genel Sekreteri Nazif DEMİR ve Indig Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer TOSUN panelist larak turumlarda yer aldılar. Resim 36 - Kapadkya ve Orta Anadlu Turizm Çalıştayı Plaket Töreni Yapılan her turumun ardından Valiler tarafından günün anısına katılımcılara plaket takdim edildi. Sunumların ve panellerin snrasında; katılımcıların, sektörlerine ve bölgelerine ilişkin srunlarını dile getirdikleri sru-cevap bölümünün tamamlanması ile çalıştay sna erdi. Resim 37 - Turizm Çalıştayı Hatıra Ftğrafı 56

61 IBM Kurumsal Hizmet Gücü ve ORAN İşbirliği IBM Kurumsal Hizmet Gücü Prgramı (KHG) dâhilinde, dünyanın dört bir yanından gelen IBM uzmanları 04 Nisan 2011 tarihinde ORAN Kalkınma Ajansı bünyesinde çalışmalarını sürdürdüler. Söz knusu prgram Türkiye de IBM, Birleşmiş Milletler Kalkınma Prgramı, Kalkınma Bakanlığı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Digital Opprtunity Trust (DOT) işbirliğiyle uygulanmaktadır yılında Türkiye de uygulanmaya başlanan bu prgramın öncelleri geçtiğimiz yıllarda Mersin, Gaziantep ve Malatya da gerçekleştirildi. Kayseri de, ajansımızın çalışma rtamı sağladığı 2 gruptan luşan IBM uzmanı, tecrübelerini yansıtabilecekleri Sağlık Turizmi ve Genç Girişimcilik knuları üzerinde çalıştılar. 17 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Kapadkya-Orta Anadlu Turizm Çalıştayı nı müteakiben, Kayseri-SivasYzgat bölgesinin güçlü sağlık altyapısı ve jetermal kaynakları göz önünde bulundurularak ilk larak sağlık turizmi alanında yğunlaşılması kararlaştırıldı Nisan tarihleri arasında, IBM uzmanlarının yerel kurumlarla işbirliği halinde yapacakları araştırmalar snunda sektörün bir analizini rtaya kyarak bölgede sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik stratejiler luşturup ve bir eylem planı hazırladı. Resim 38 - IBM Kurumsal Hizmet Gücü Sağlık Turizmi Grubu Çalışmaları Diğer grup ise Genç Girişimcilik üzerine yerel aktörlerinde katılım sağladığı çalışmalar snucunda Genç Girişimcileri teknlji yğun yeni yatırımlara teşvik edecek ve Bölge nin stratejik sektörleri lan savunma sanayi, gıda, enerji ve sağlık sektörlerinde bilişim teknljileri (IT) kullanımını artıracak stratejileri içeren stratejiler luşturup bir eylem planı hazırladılar. 57

62 Resim 39 - IBM Kurumsal Hizmet Gücü Genç Girişimcilik Grubu Çalışmaları c. Diğer Planlama Faaliyetleri Kalkınma Kurulu Tplantıları ORAN Kalkınma Ajansı 2011 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Tplantısı Yzgat ilinde yapıldı. Ajans tarafından verilen öğle yemeği ardından Kurul Tplantısına geçildi. 58

63 Resim Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Yzgat Grand Eser Otel de düzenlenen tplantıya ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Ali KOLAT, ORAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yzgat Valisi Necati ŞENTÜRK, AK Parti Yzgat Milletvekilleri Bekir BOZDAĞ, Osman COŞKUN, Yzgat Belediye Başkanı Yusuf BAŞER, Sivas Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÇİMEN, Kalkınma Kurulu Üyeleri, Kalkınma Bakanlığı Uzmanları ve Genel Sekreter Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU katıldı. Açılış knuşmalarının ardından 2010 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu Tplantısında karara bağlandığı üzere 4 ana sektörde sunumlar gerçekleştirildi. Her grubun başkanları tarafından Kalkınma Kurulu Üyeleri ve katılımcılar Sektörel Çalışma Grubu Tplantılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. 59

64 Resim 41 - Sektörel Çalışma Grubu Sunumları 60

65 İstatistiklerle El Kitabı ORAN Kalkınma Ajansı temel amaç ve hedefleri dğrultusunda, çeşitli aktörlerce geliştirilecek plan, strateji ve alınacak kararların başarısı ve etkinliğini belirlemede, dğru, güncel ve klay erişilebilir istatistiksel veri ve göstergelerin, vazgeçilmez bir unsur lduğu bilinciyle, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Bölge için önemli gösterge ve verileri tek bir kaynakta derlendi. TR72 Bölgesi ve TR72 Bölgesini luşturan Kayseri, Sivas ve Yzgat illeri için önemli gösterge ve veriler temelinde bölge gelişmesine hizmet etmek üzere hazırlanan bu kaynak temelde istatistiki veri üretimi yapan kurum ve kuruluşların verileri kullanılarak derlendi ve kamuyuna sunuldu. Resim 42 - İstatistiklerle TR 72 Diğer Faaliyetler İktisadi Kalkınma Mali Destek Prgramına başvuru larak gelen prjelerin idari ve uygunluk kntrlü sürecine katılındı. TEPAV da düzenlenen "Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama Deneyiminin Eğitim Bağlamında Tartışılması" Tplantısı na katılım sağlandı. EMITT Dğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı rganizasynu için düzenlenen tplantıya katılım sağlandı. Yatırım çalışmaları ve haritaları ile ilgili uluslararası literatür taraması yapıldı. Kayseri Ticaret Odası nda düzenlenen Kayseri de Turizm knulu tplantıya katılım sağlandı. Turizm çalıştayı kapsamında Bölgedeki tel, hastane ve restran işletmeleri temsilcileri ile tplam 8 görüşme gerçekleştirildi. Birim içi stratejik planlama ve karar alma teknikleri üzerinde çalışıldı ve bir sunum yapıldı. Nevşehir'de turizm çalıştayı için saha çalışmaları yapıldı. Kalkınma Ajansları Kümelenme İstişare Tplantısı na katılındı. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasynel Prgramı (BROP) kapsamında cevaplanması talep edilen srulara ilişkin bilgi ntu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığı na gönderildi. IBM Kurumsal Hizmet Gücü ORAN persneli eşliğinde Kayseri Valisi Sn. Mevlüt BİLİCİ ziyaret edildi. IBM Kurumsal Hizmet Gücü Ekibi ile Melikşah Üniversitesi ziyaret edildi. 20 Nisan 2011 tarihinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Tplantısına katılım sağlandı. Rtasyn kapsamında iki uzman Yatırım Destek Ofislerine destekte bulundu. Ajans Genel Sekreterliği, Milli Prdüktivite Merkezi, Sanayi Ticaret Bakanlığı yetkilileri katılımıyla düzenlenen tplantıya katılım sağladı. Ek-verimlilik ile ilgili araştırma yapıldı. 1. Kalkınma Ajansları Knferansına katılım sağlandı. 61

66 iii. a. Prgramlama Faaliyetleri Prje Teklif Çağrıları 2010 yılı mali destek prgramları kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Prjeleri Mali Destek Prgramı için tplam 36 prje başvurusu ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Prgramı için tplam 377 prje başvurusu lmak üzere Ajans a tplam 413 prje başvurusu yapıldı. Resim 43 - Prje Teklif Çağrıları Kabul Dönemi Sunulan prjelerin ön incelemeleri yasal süre lan 1 hafta içerisinde tamamlandı. Süreç snrasında 55 prje yapılan ön incelemeleri geçemeyerek elendi. Bununla birlikte tplam 165 prje başvuru sahibine eksik evrakların tamamlanması için bildirimlerde bulunuldu. Ön inceleme sürecini geçen prjeler teknik ve mali değerlendirmeleri yapılmak üzere Bağımsız Değerlendirici sürecine alındı. Resim 44 - Prje Ön İnceleme Süreci Bağımsız Değerlendirici havuzuna başvuruda bulunan 330 Bağımsız Değerlendirici arasından yapılan değerlendirme neticesinde 52 Bağımsız Değerlendirici belirlendi. Bağımsız Değerlendiricilerin tarafsız 62

67 ve sağlıklı karar vermeleri açısından bölgemiz dışından seçilmesine özen gösterildi. Belirlenen bu Bağımsız Değerlendiriciler 3 hafta süren teknik ve mali değerlendirme sürecinde görev aldı. Bu süreçte ön inceleme sürecini geçen tplam 358 prjenin değerlendirilmesi Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirildi. 92 prjenin 3. defa değerlendirilmek üzere hakeme sunulduğu bu süreçte tplam 358 prje için 808 adet değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 188 prje eşik değer lan 65 puanın üzerinde bir puan alırken, 170 prje eşik değerin altında bir puan aldı. Resim 45 - Bağımsız Değerlendirici Süreci Bağımsız Değerlendiricilerin prjeleri değerlendirmesinden snra, gerçekleşen değerlendirmeleri kntrl etmek ve üzerinde görüş luşturmak adına seçilen Değerlendirme Kmitesi üyeleri çalışmalarına başladı. 1 hafta süren Değerlendirme Kmitesi çalışmaları neticesinde Bağımsız Değerlendiriciler tarafından değerlendirilen prjeler bir kez daha gözden geçirildi. Değerlendirme Kmitesi tarafından luşturulan görüş ve öneriler de dikkate alınarak gerekli görülen prjelerin bütçelerinde revizynlar yapıldı ve prjeler Yönetim Kurulu na sunulmak üzere hazır hale getirildi. Resim 46 - Değerlendirme Kmitesi Süreci 63

68 Prjelerin Yönetim Kurulu na sunulmasından önce Denetleme Birimi ile birlikte Başvuru Sahiplerinin yerinde görülmesi ve sunulan bilgilerin dğruluğunun tespiti amacıyla önceden belirlenen prjelere ön inceleme ziyaretlerinde bulunuldu. Bu ziyaretler snucunda ön inceleme raprları hazırlandı. Değerlendirme Kmitesi tarafından gözden geçirilen bütçe revizynları yapılan prjelerin Yönetim Kurulu tarafından da naylanmasının ardından sözleşme imza süreci başlatıldı. Bu süreçte gerekli belgelerin temini ve bilgilendirme için Başvuru Sahipleri ile irtibat sağlanarak sözleşmelerin belirlenen zaman aralığında imzalanması için çalışmalar yürütüldü ve sözleşme dsyaları hazırlandı. Bu kapsamda İktisadi Kalkınma Mali Destek Prgramı kapsamında 50 Başvuru Sahibi ile sözleşmeler imzalandı. Resim 47 - Sözleşmelerin İmzalanması Süreci 2010 yılında ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Prjeleri Mali Destek Prgramı kapsamında da tplam 10 Başvuru Sahibi ile sözleşmeler gerçekleştirilen tplu törenlerle imzalandı. 64

69 Resim 48 - Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Prgramları Sözleşmelerin İmzalanması Törenleri Sivas- Kayseri - Yzgat 65

70 2010 yılı mali destek prgramları kapsamında asıl listede lup da sözleşme imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine İktisadi Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Prjeleri Mali Destek Prgramlarının yedek listelerinde yer alan 1 er prje başvuru sahibi ile sözleşmeler imzalandı. Resim 49 - Sözleşmelerin İmzalanması 2010 yılı mali destek prgramlarına ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından 2011 yılı Ajans çalışma prgramında belirlenen mali destek prgramlarının ve Dğrudan Faaliyet Destek Prgramının çalışmalarına başlandı. Dğrudan Faaliyet Destek Prgramı Başvuru Rehberi hazırlandı. Belirtilen ve Uygulama Birimi nin yürütmekte birinci dereceden srumlu lduğu bu faaliyetlerle birlikte, birim tarafından bu süreçte aşağıdaki faaliyetler de gerçekleştirildi. Ankara Kalkınma Ajansı nın ev sahipliğini üstlendiği Kümelenme İstişare Tplantısı na katılım sağlandı. 66

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı 1 SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5 Versiyon :5 Tarih :26.11.2013 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Birimler ve yatırım destek ofisleri aşağıda

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

FAALİYET RAPORU'12 FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU'12 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU'12 FAALİYET RAPORU 1 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU'12 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/12 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1) AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu yönetmeliğin amacı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı srumluluk alanı

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Orhan DÜZGÜN Kayseri Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan DÜZGÜN Kayseri Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı 1 SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Biriminin temel faaliyetlerini hazırlanan Bölge Planı doğrultusunda belirlenen plan ve programlara göre destek programlarının hazırlanması ve yönetilmesi

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2013 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sunuşu K alkınma Ajansları, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı 1 SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı